Page 1

 . -

 

 

 "! #$

      %&'() *. "##'%+)#,''& - . +/0 

. "##'1##, +/0 

2. 34#&#356(&57#'0 2557 #, (<=)) &#3 67% %#, ?7@ ! % %1#<4# <1!?@&<=)(.)='(+'"##'57%+)'(#?71# #,''& - . +/0 "')1A,! )#)&%'657%+)?71# #,''& -B'3%CC1 %CC" %CC#?7%+)D (-3 ?75)?&57'#7&B@(E+#!?#& F ?7/=),#1!B@(#%'")!1& % #,?71&= B"#- F/$ B&,@! ! !" #"  $ $ %$ ##& ! '" ( )* +,,- ()7)''#? 3'())- ?7 %C#<4#<1!B'3%CC1 " # # ?7F+)!<1!(&#'B "#? 3'() +4)"'%+F?7,@! B! @(+)! <1!3+E,F)% ?'3A

(# '. %1! ') "#+'#'%+)$ #,(<=))

?7#<4#


 

      

      ("#$") 

 &'  ()'* #+, # *( "#$" (".) .    /" 4 1 2 2557 ) &.&6,7* 6.    )6 "/ 

.) . (68",* ' 9 8 9 1 $*6(6 :*  )  $/ " "  (;6 ) 8(+.&6" . 6 

  // " 9.&6  ) 98 & /" 9 "/6 )(6 / 1 < ; *  :*  )   .&6  " 9.&6  +  /)'  " / 1. $6 1 ( .     " 30 , 8 " 20 )@, 2557 +A  )'*(6.&6 .  +/ 2.  // $6 

(6.&6 .  "1 "

   4-5 (6 , A4 6 "  ( (. ( "1 ) ; * '1  . 1   . 6 ) "1 proceeding (    : 9.&6 M,9 external peer reviews )(6 6 9U* . " (6#+, 9U#+, 1 $ 8 (+. ) ) 9  #+, $6 3. .&6 . 6 "/6 $V*:*: ) *)*  6 80 X . & 120 X . 6 (  ( . ( "1 )  ;  *


'1  . 1  . 6   9.&6  " 22 .. 57 (  1 (*) X+" 9.&6 1 ) )*.6 $ (6:$ 6 4. .&6 . 6 " / 6   1 "/ & 

:* (Poster

presentation) 1 &  (Oral presentation)9 1   .&6 . "/6 1  6 " / $6 1 \) . "$6  " /X+ #. " 29 .. 2557 5. 9.&6 $6 " $ ")(6 .&6 . "" ^ 2    ()'*#+ , # *( "#$" (".) :(61 <    6. 9   #.    "*" 29 ; 2557  8.30-12.30 . 9 : X/ ")_ + )" 1 8) 9 6  ) &

.. * " '  _  ("#$")

 ! 

 "  ..  $ % "%& ' %$ 086 533 9669 !.  : freshwirat@yahoo.com


 

  2557 

 ( )  

  ! " # ! $ ( .) &'(  " #! )

* ((! + , ' -. ! $/$ 0$

 1' ! &0 *

! *+* .23 2557

 17' '$*/$ 0$

 1' ! 1 9$)

* ((! + (( , ( (' $ .'17 : 0' 9$ / / $ *$ )0 ; +7 . #  - '. * - 2 !)0 * , !'+

 $ ! " # ,* 1'&'$ 3 '$ *0  .  

  

  ( ) *0   7!. # $ ' * .2 * $  )  *.* /$ 0$

 1' !  &'$ 

 " # ()

* ((! + $ ((! + ((, ((' ) /0 ).. = 0

 1' $ '17 : $ #%

/0 ). 1'+/0 ).$/$ 0$

 1' ! )

7$ *#> = +*+ ?? / 1' '/$ *0!' # & * 16 ' * + 5 0&'$ *# A4 $

 ( ) &+7 40 E. 38 =. & '$! . 10110 1' '+: thailand.cpa@gmail.com ) +7 20 U# 2557 &% '() !

. * 7 0$

 40 

1

/$ 0$

 1' ! ="$ 7$ *#>) * 0$

 / 1'  )$ 

 +7$+)0 ' 1'; V **$&'$*+7'+ 0 )0+ , $/+!' /0  + $ 1


&.  ).,***

30 

. 

2 !)0*0. $ 30 

,*. / *1' $ +7 *0 $ .2  3 9 ) +7 6 = 

2557 E"7$/0+7 *0 $ '$ $9 3 $ .!0'$ 2 '/$ .$9 3 $ )

$   &'$

 

 %) 

$)  *$ . 9$ +9  3 $ *$ +9 1. $ W ! X *0 =0 $  + !! $

$ 20,000 .2 1 $ (*0   . /0 10,000 ) 2. $ '$ ' * 1 W ! X *0 + !! $

$+ 15,000 .2 1 $ (*0   . /0 8,000 ) 3. $ '$ ' * 2 W ! X *0 + !! $

$+ 10,000 .2 2 $ (*0   . /0 5,000 ) ,*.' + !! )0 /0 '/$ 0$

 1' !  

' *! " .!0'$;   " #! )

* ((! + ((, ((' -.  1' .; + 1' Z*0 &  -   : !9$! +7 1  2557 ; !0 - *&!$, $$ : ) +7 20 U# 2557 -  / !* : ) +7 6 = 2557 - 2 '/$ ' $: '!+7 29 = 2557 ) $   &'$

 ( ) - $? +,-! #"$% #% * 

 ( ) &+7 40 E. 38 =. & '$! . 10110 , 0-27135261-3 , 02-7135541 '+: thailand.cpa@gmail.com

2


р╣Гр╕Ър╕кр╕бр╕▒р╕Др╕гр╕кяЬКр╕Зр╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╕кр╕гяЬЛ р╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╕кр╕гяЬЛр╕▓р╕Зр╕кр╕гр╕гр╕ДяЬОр╕лр╕гр╕╖р╕нр╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕ар╕кр╕▒р╕Кр╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щр╣Ар╕ВяЬЛ р╕Кр╕Щр╣Ар╕ВяЬЛр╕▓р╕Ыр╕гр╕░р╕Бр╕зр╕Ф

тАЬр╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕ар╕кр╕▒р╕Кр╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ р╕Ыр╕гр╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕ЫяЬВ 2557 2557тАЭ .-"%

.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... /% ",/ *" ! / 1. 0+ ............................................................................................ ' ....................... 3 , /1'=1' .......................................................... '+ ........................................................................................... 2. / 0 + .............................................................................................................. ' ....................... 3 , /1'=1' .......................................................... '+ ........................................................................................... 3. /0 + .............................................................................................................. ' ....................... 3 , /1'=1' .......................................................... '+ ........................................................................................... +72$ ............................................................................................................................................................... $17' .................................................. 0+ (......................................................................) +7 .........../................/............. &/& : -   : - *&!$, $$ : -  / !* : - 2 '/$ ' $: &'$

 ( ) - $?

!9$! +7 1  2557 ; !0 ) +7 20 U# 2557 ) +7 6 = 2557 '!+7 29 = 2557 ) $  

 +,- ! #"$% #% * 

 ( ) &+7 40 E. 38 =. & '$! . 10110 , 0-27135261-3 , 02-7135541 '+: thailand.cpa@gmail.com

3


 

  4  2557 

 ( )  

  ! " # ! $ ( .) &'( " #! )

* ((! + , ' 

-. ! $/$ . *0 

 &0 *$ .

 *+*

 1$+2 4 .45 2557 92' '$*/$ .

 *+* $1 )

* ((! + ((, ((' $ .'92 : 0'1$ / /$ *$ )0; +2 . # - '. * - 4 !)0 * , !'+

 $ ,* 9'&'$ 3 '$ *0 

 ( ) 

  . *0   2!. # $ ' * .4 *  )  *.*$; 2  9' 1. /$ .)

* ((! + 2. /$ .)

*$ ((! +2 >"2$ ?"$ ((, ((' $ .. ? 0  9' $ '92 :   /0 ). 9'-/0.$/$ .)

  *0!' # & * 16 ' * + - 4-5 0&'$ *# A4 $

 ( ) +'2 +: thailand.cpa@gmail.com ) +2 20 R# 2557 1


 ! . * 2 0$

 40 

&.  ).,***

30 

. 

4 !)0*0. $ 30 

,*. / *9' $ +2 *0 $ .4  3 1 ) +2 20 R# 2557 >"2$/0+2*0 $ '$ 1$ 2 : 3 $ .!0'$ 4 ' /$ .$1 6 $ ) $   &'$

 

 ! 

$)  *$ . 1$ +1  3 $ *$ +1 1. $ S$ .

 *+* T *0 ?0 $  + !! $

$ 20,000 .4 1 $ (*0   . /0 10,000 ) 2. $ '$ ' * 1 S$ .

 *+* T *0 + !! $

$+ 15,000 .4 1 $ (*0   . /0 8,000 ) 3. $ '$ ' * 2 S$ .

 *+* T *0 + !! $

$+ 10,000 .4 2 $ (*0   . /0 5,000 ) ,*.' + !! )0 /0. 

 "   .!0'$;

 " #! )

* ((! + ((, ((' -.  9' 

.; + 9' W*0 # -   : - *&!$, $$ : -  / !* : - 4 '/$ ' $: &'$

 ( ) - $Y

!1$! +2 1  2557 ; !0 ) +2 20 R# 2557 ) +2 6 ? 2557 '!+2 29 ? 2557 ) $  

$%&  '( 

 ( ) &+2 40 >. 38 ?. & '$! . 10110 , 0-2713-5261-3 , 02-7135541 '+: thailand.cpa@gmail.com 2


"#$%

&' 

(

  4  2557) )&)& ....................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ( %(" '( 1. 0-. .............................................................................................. ' ....................... 5 , /9'?9' .......................................................... '+ ........................................................................................... 2. /0. +2 2 .................................................................................................... ' ....................... 5 , /9'?9' .......................................................... '+ ........................................................................................... 3. /0. +2 3 .................................................................................................... ' ....................... 5 , /9'?9' .......................................................... '+ ........................................................................................... +24$ ...............................................................................................................................................................

$92' .................................................. 0+ (......................................................................) +2 .........../................/............. ( : -   : - *&!$, $$ : -  / !* : - 4 '/$ ' $: &'$

 ( ) - $Y

!1$! +2 1  2557 ; !0 ) +2 20 R# 2557 ) +2 6 ? 2557 '!+2 29 ? 2557 ) $  

$%&  '( 

 ( ) &+2 40 >. 38 ?. & '$! . 10110 , 0-2713-5261-3 , 02-7135541 '+: thailand.cpa@gmail.com 3

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนเข้าประกวดชิงรางวัล  
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนเข้าประกวดชิงรางวัล  
Advertisement