Page 1


IV.

MẪU ĐĂNG KÍ TÀI TRỢ

Tên công ty/cá nhân tài trợ: Người liên lạc:

Chức vụ:

Địa chỉ: Số điện thoại:

Fax:

Di động:

GÓI TÀI TRỢ TÀI TRỢ KHÁC

Bằng tiền mặt trị giá:

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠCH KIM

(USD)

Bằng sản phẩm trị giá:

(USD)

Các sản phẩm bao gồm:

Ngày / Ký tên và đóng dấu


Package sponsorship VN  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you