Page 1

FARM

FACTORY

EXPORT

CÔNG TY TNHH SX - TM TÂN ĐÔNG

T

FOOD

Đ FARM

TAN DONG FOOD VIET NAM

TAN DONG TRADE PRODUCTION LIMITED CO., LTD


CONTENT

INTRODUCTION

2

FROZEN FRUITS & VEGETABLES

3

DRIED SEA FOODS

8

VIET NAM SPECIAL FOODS

9

DRIED FRUITS & VEGETABLES

10

FARM

11

FDA CODE

15

ISO

16

EXPORT

17

CATEGORIES

19

Pages 1


INTRODUCTION

Tan Dong Company was established May 26, 2003 from a food processing facility established in 1997. We specialize in growing, processing and exporting of all most of fresh, frozen, dried vegetables and fruits of Vietnam. Processing factory always adhere to the quality management system ISO 22000 : 2005 to ensure the product meets the safety standards of food hygiene qualification imported into high markets such as Europe, America, Japan, Australia, South Korea. Vegetables and fruits of the Tan Dong have been accepted and have a good share market in the UK, France, Germany, Sweden, the Netherlands, Australia. Our products are also materials for other processing food factories.

UNITED KINGDOM

THE NETHERLAND

JAPAN

GERMANY

KOREA

FRANCE

AUSTRALIA

LATVIA

SWEDEN

Pages 2


FROZEN FRUITS & VEGETABLES

01

02

LÁ CHUỐI BANANA LEAF 1Kg

04

03

LÁ KHOAI MÌ XAY CASSAVA LEAF MINCED 500g

05

06

LÁ DONG DONG LEAF 1Kg

LÁ CHANH LIME LEAF 500g

08

07

10

SẢ XAY NHUYỄN LEMON GRASS CHOP 250g

LÁ KHOAI LANG XAY POTATO LEAF MINCED 500g

09

ĐẬU BẮP XAY OKRA MINCED 250g

HÀNH CẮT KHÚC ONION LEAF CUT 200g

LÁ DỨA PANDAN LEAF CHUNK 250g

11

CỦ SẮN SỢI SHREDDED YAM BEAN 500g

ĐẬU BẮP NGUYÊN TRÁI OKRA WHOLE 250g

12

BẠC HÀ CẮT LÁT GALADIUM 250g

Pages 3


FROZEN FRUITS & VEGETABLES

13

15

14

BỘT LÁ CHANH GROUND LIME LEAF 100g

16

18

17

ỚT ĐỎ RED CHILLI PEPPER 250g

SẢ CÂY LEMON GRASS 200g

19

20

KHOAI LANG SWEET POTATO BOILED 500g

ỚT XANH GREEN CHILLI PEPPER 250g

21

KHOAI TỪ LESSER JAM 500g

ỚT SỪNG CHILLI 250g

22

GỪNG XAY NHUYỄN GEMAHLENE GINGER 500g

TỎI XAY NHUYỄN GEMAHLENE GARLIC 500g

23

CỦ RIỀNG CREATER GALANGA 250g

24

KHOAI MÌ CẮT KHÚC CASSAVA CUT 500g

KHOAI MÌ BÀO CASSAVA PASTE 500g

Pages 4


FROZEN FRUITS & VEGETABLES

25

26

KHOAI MÔN CHẺ ĐÔI TARO HALF CUT 500g

28

27

29

30

KHOAI MỠ BÀO SỢI SHREDDED YAM 500g

KHOAI MỠ CHẺ ĐÔI VIOLET YAM HALF CUT 500g

31

32

CỦ NĂNG WATER CHESTNUT 500g

34

HÀNH TÍM CẮT LÁT RED SHALLOT SLICE 250g

KHOAI MỠ CẮT LÁT VIOLET YAM SLICE 500g

KHOAI MÔN CẮT LÁT TARO SLICE 500g

CỦ SEN CẮT LÁT LOTUS ROOT SLICE 500g

33

KHOAI SỌ TARO SMALL 500g

35

36

DỪA BÀO SỢI COCONUT IN SLICED 250g

BÍ ĐỎ CẮT KHÚC PUMPKIN SLICE 1Kg

Pages 5


FROZEN FRUITS & VEGETABLES

38

37

41

CỦ GỪNG GINGER 250g

43

42

SU SU CHAYOTE 1Kg

45

ĐẬU QUE GREEN BEAN 1Kg

47

ĐU ĐỦ CHÍN PAPAYA 1Kg

GẤC MOMORDICA FRUIT 250g

TỎI GARLIC 500g

44

46

ĐẬU PHỘNG LUỘC PEANUTS COOKIES 500g

NẤM RƠM STRAW MUSHROOMS 500g

GIA VỊ LẨU THÁI TOMYUM 250g

40

39

ĐU ĐỦ XANH PAPAYA 1Kg

48

BẮP NẾP CORN 500g

Pages 6


FROZEN FRUITS & VEGETABLES

49

50

MÍA CẮT KHÚC SUGAR CANE SLICED 500g

51

MÍA CHẠO TÔM SUGAR CANE STICK 500g

53

52

DỪA XIÊM COCONUT FRUIT INDIV.WEIGHT

55

54

NƯỚC DỪA COCONUT JUICE 250g

58

MÍT JACK FRUIT 500g

SẦU RIÊNG NGUYÊN TRÁI DURIAN FRUIT INDIV.WEIGHT

59

CHÔM CHÔM RAMBUTAN 500g

NƯỚC MÍA SUGAR CANE JUICE 250g

57

56

CƠM SẦU RIÊNG DURIAN FRUIT MEAT 500g

SA KÊ SAKE 500g

60

CHUỐI GIÀ BANANA 5Kg

KHOAI MÌ NẤU CHÍN COOKED CASSAVA 500g

Pages 7


DRIED SEA FOODS

61

62

CÁ CƠM KHÔ DRIED ANCHOVY 250g

64

63

65

CÁ LÓC KHÔ DRIED MUD FISH 250g

66

CÁ ĐÙ KHÔ DRIED SILVER CROAKER 250g

68

67

CÁ MAI KHÔ DRIED DEEP HERRING 250g

70

CÁ MỐI KHÔ BRUSHTOOTH LIZARD FISH 250g

69

MỰC TẨM GIA VỊ INSTANT ROASTED SQUID 200g

71

MỰC YAKIKEN YAKIKEN SQUID 200g

TÔM KHÔ DRIED SHRIMP 250g

RUỐC KHÔ DRIED BABY SHRIMP 250g

MỰC KHÔ DRIED ROASTED SQUID 250g

72

CÁ SẶC KHÔ DRIED GOURAMI 250g

CÁ CHỈ VÀNG KHÔ YELLOW STRIPE TREVALLY 250g

Pages 8


VIET NAM SPECIAL FOODS

73

75

74

BÁNH BÒ NƯỚNG LÁ DỨA CRILL RICE CAKE 500g

77

76

78

BÁNH ÍT NHÂN ĐẬU BEAN RICE CAKE 500g

BÁNH ÍT LÁ GAI GAILEAFSTCKY RICE CAKE 500g

79

80

BÁNH TÉT NHÂN ĐẬU BEAN GLATINOUS CAKE 1Kg

82

BÁNH ÍT NHÂN DỪA COCONUT RICE CAKE 500g

81

BÁNH TIÊU VIETNAMESE DONUT 250g

BÁNH TÉT NHÂN CHUỐI BANANA GLATINOUS CAKE 1Kg

83

ĐẬU HỦ CHIÊN FRIED TOFU 250g

BÁNH HỎI RICE NOODLES 500g

BÁNH DA LỢN TOPIOCA CAKE 500g

BÁNH Ú LÁ TRE BAMBOO LEAVE CAKE 500g

84

BÁNH CHƯNG STUFFED STICKY RICE CAKE 1Kg

Pages 9


DRIED FRUITS & VEGETABLES

85

86

CHUỐI SẤY DẺO DRIED BANANA FRUIT 500g

88

87

89

XOÀI SẤY DẺO DRIED MANGO FRUIT 500g

91

90

THANH LONG SẤY DẺO DRIED DRAGON FRUIT 500g

92

CÀ RỐT SẤY DRIED CARROT 500g

94

GẤC SẤY DRIED MOMORDICA FRUIT 500g

93

ĐẬU BẮP SẤY DRIED OKRA 500g

95

HÀNH LÁ SẤY DRIED ONION 500g

SẦU RIÊNG SẤY DẺO DRIED DURIAN FRUIT 500g

MÍT SẤY DẺO DRIED JACKFRUIT 500g

96

LÁ CHANH SẤY DRIED LIME LEAF 500g

HẠT SEN KHÔ DRIED LOTUS 250g

Pages 10


FARMS

THE HAU GIANG FARM KHOAI MÔN (TARO)

KHOAI MÌ (CASSAVA)

BẮP (CORN)

KHOAI MÌ (CASSAVA)

Pages 11


FARMS

THE LAM DONG FARM KHOAI LANG (POTATO)

CHANH DÂY (PASSION FRUIT)

HÀNH LÁ (ONION)

ỚT ĐỎ (CHILLI)

Pages 12


FARMS

THE HO CHI MINH FARM CHANH THÁI (LIME LEAF)

LÁ DỨA (PANDAN LEAF)

ĐẬU BẮP (OKRA)

Pages 13


FARMS

THE LONG AN FARM ĐU ĐỦ (PAPAYA)

CHUỐI (BANANA)

KHOAI MÌ (CASSAVA)

Pages 14


FDA CODE

Pages 15


ISO

ISO 22 000 : 2005

Pages 16


EXPORT

Now, our products have been exported to the UK, France, Netherlands, Germany, Sweden, Australia, South Korea, Japan, ...and increasing confidence. The number of annual export over 5000 tons and continued growth. We are committed to ensure good product quality, delivery time, reasonable price. We are constantly developing new products to meet the increasingly diverse needs of the world market. We believe that we can meet your requirements.

Pages 17


AUSTRALIA

EXPORT

Pages 18


CATEGORIES I. FROZEN FRUITS & VEGETABLES STT

Mã Số

Tên Mặt Hàng

Tên Tiếng Anh

01

LCH003

Lá Chuối

Banana Leaf

02

LKM008

Lá Khoai Mì Xay

Cassava Leaf Minced

03

LDU002

Lá Dứa

Pandan Leaf Chunk

04

LCH006

Lá Chanh

Lime Leaf

05

LDO007

Lá Dong

Dong Leaf

06

LKL009

Lá Khoai Lang Xay

Potato Leaf Minced

07

HCK010

Hành Cắt Khúc

Onion Leaf Cut

08

DBX033

Đậu Bắp Xay

Okra Minced

09

DBA029

Đậu Bắp Nguyên Trái

Okra Whole

10

SBO105

Sả Xay Nhuyễn

Lemon Grass Chop

11

CSS025

Củ Sắn Sợi

Shredded Yam Bean

12

BHA001

Bạc Hà Cắt Lát

Galadium

13

BLC0148

Bột Lá Chanh

Ground Lime Leaf

14

TXN102

Tỏi Xay Nhuyễn

Gemahlene Garlic

15

GUN103

Gừng Xay Nhuyễn

Gemahlene Ginger

16

SCA108

Sả Cây

Lemon Grass

17

CHA107

Ớt Đỏ

Red Chilli Pepper

18

CHG108

Ớt Xanh

Green Chilli Pepper

19

OSU109

Ớt Sừng

Chilli

20

KTU019

Khoai Từ

Lesser Jam

21

CRI109

Củ Riềng

Creater Galanga

22

KLA016

Khoai Lang

Sweet Potato Boiled

23

KMI017

Khoai Mì Cắt Khúc

Cassava Cut

24

KMB018

Khoai Mì Bào

Cassava Paste

25

KMC012

Khoai Môn Chẻ Đôi

Taro Half Cut

Pages 19


CATEGORIES

STT

Mã Số

Tên Mặt Hàng

Tên Tiếng Anh

26

KML013

Khoai Môn Cắt Lát

Taro Slice

27

KMO020

Khoai Mỡ Cắt Lát

Violet Yam Slice

28

KMC012

Khoai Mỡ Chẻ Đôi

Violet Yam Half Cut

29

KMS021

Khoai Mỡ Bào Sợi

Shredded Yam

30

CSE011

Củ Sen Cắt Lát

Lotus Root Slice

31

CNT023

Củ Năng

Water Chestuts

32

KMS009

Khoai Sọ

Taro Small

33

KQD021

Khổ Qua Chẻ Đôi

Bitter Melon Half Cut

34

HAT104

Hành Tím Cắt Lát

Red Shallot Slice

35

DBA033

Dừa Bào Sợi

Coconut In Slice

36

BDC034

Bí Đỏ Cắt Khúc

Pumpkin Slice

37

GVL110

Gia Vị Lẩu Thái

Tom Yum

38

NRO024

Nấm Rơm

Straw Mushrooms

39

DPH014

Đậu Phộng Luộc

Peanuts Cookies

40

CGU015

Củ Gừng

Ginger

41

TOI101

Tỏi

Garlic

42

GAC037

Gấc

Momordica Fruit

43

SSU039

Su Su

Chayote

44

DQU040

Đậu Que

Green Bean

45

DDX041

Đu Đủ Xanh

Papaya

46

DDC042

Đu Đủ Chín

Papaya

47

KHE043

Khế

Star Fruit

48

BNE026

Bắp Nếp

Corn

49

MCK004

Mía Cắt Khúc

Sugar Cane Sliced

50

MCT005

Mía Chạo Tôm

Sugar Cane Stick

Pages 20


CATEGORIES

STT

Mã Số

Tên Mặt Hàng

Tên Tiếng Anh

51

SKE006

Sa Kê

Sake

52

DXI007

Dừa Xiêm

Coconut Fruit

53

NDU132

Nước Dừa

Coconut Juice

54

NMI133

Nước Mía

Sugar Cane Juice

55

CSR134

Cơm Sầu Riêng

Durian Fruit Meat

56

SRR038

Sầu Riêng Nguyên Trái

Durian Fruit

57

MIN032

Mít

JackFruit

58

CCH070

Chôm Chôm

Rambutan

59

CDL036

Chuối Già

Banana

60

KMS015

Khoai Mì Nấu Chín

Cooked Cassava

II. DRIED FOODSTUFF STT

Mã Số

Tên Mặt Hàng

Tên Tiếng Anh

61

CCO090

Cá Cơm Khô

Dried Anchovy

62

RKH098

Ruốc Khô

Dried Baby Shrimp

63

TOK099

Tôm Khô

Dried Shrimp

64

CLK091

Cá Lóc Khô

Dried Mud Fish

65

CDK088

Cá Đù Khô

Dried Silver Croaker

66

CMK089

Cá Mối Khô

Brushtooth Lizard Fish

67

CMA093

Cá Mai Khô

Dried Deep Herring

68

MUT095

Mực Tẩm Gia Vị

Instant Roasted Squid

69

MKH096

Mực Khô

Dried Roasted Squid

70

MYA149

Mực Yakiken

Yakiken Squid

71

CSV092

Cá Sặc Khô

Dried Gourami

72

CCV086

Cá Chỉ Vàng Khô

Yellow Stripe Trevally

Pages 21


CATEGORIES III. VIET NAM SPECIAL FOOD STT

Mã Số

Tên Mặt Hàng

Tên Tiếng Anh

73

BBN122

Bánh Bò Nướng Lá Dứa

Crill Cake Pandan

74

BDL113

Bánh Da Lợn

Topioca Cake

75

BHT119

Bánh Hỏi

Rice Noodles

76

BLG116

Bánh Ít Lá Gai

Gaileafstcky Rice Cake

77

BND120

Bánh Ít Nhân Đậu

Bean Rice Cake

78

BND121

Bánh Ít Nhân Dừa

Coconut Rice Cake

79

BTD110

Bánh Tét Nhân Đậu

Bean Glatinous Cake

80

BTC111

Bánh Tét Nhân Chuối

Banana Glatinous Cake

81

BTI118

Bánh Tiêu

Vietnames Donut

82

DHC130

Đậu Hủ Chiên

Fried Tofu

83

BAU131

Bánh Ú Lá Tre

Bamboo Leave Cakes

84

BCH117

Bánh Chưng

Stuffed Sticky Rice Cake

IV. DRIED FRUITS & VEGETABLE STT

Mã Số

Tên Mặt Hàng

Tên Tiếng Anh

85

CSA138

Chuối Sấy Sẻo

Dried Banana Fruit

86

MSA135

Mít Sấy Dẻo

Dried JackFruit

87

SRS136

Sầu Riêng Sấy Dẻo

Dried Durian Fruit

88

XSA137

Xoài Sấy Dẻo

Dried Mango Fruit

89

TLS138

Thanh Long Sấy Dẻo

Dried Dragon Fruit

90

GSA139

Gấc Sấy Dẻo

Dried Momordica Fruit

91

CRS140

Cà Rốt Sấy

Dried Carrot

92

DBS141

Đậu Bắp Sấy

Dried Okra

93

KQS142

Khổ Qua Sấy

Dried Biter Melon

94

HLS143

Hành Lá Sấy

Dried Onion

Pages 22


CATEGORIES

STT

Mã Số

Tên Mặt Hàng

Tên Tiếng Anh

95

LCS144

Lá Chanh Sấy

Dried Lime Leaf

96

HSK145

Hạt Sen Khô

Dried Lotus

THE END

Pages 23


TAN DONG TRADE PRODUCTION LIMITED CO., LTD 80/1A Ngo Chi Quoc Street, Binh Chieu Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (848) 3729 0461 - Fax: (848) 3729 0471 Email: info@tandongfood.com - www.tandongfood.com

TAN DONG FOOD_in1mat  
TAN DONG FOOD_in1mat  
Advertisement