Page 1

PORTFOLIO

กนกวรรณ พุ่มเงิน


PROFILE ประวัติส่วนตัว

Kanokwan Pomngen กนกวรรณ พุ่มเงิน My Contact Kanokwan Pomngen faiiknwww kakwan_8013@gmail.com

ชื่อเล่น : ฝ้าย เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2542 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ

การศึกษา มัธยมต้น-ปลาย : โรงเรียนบางกะปิ ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่อยู่ : 715/1 หมู่บ้าน ฉัตรแก้ว แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

งานอดิเรก : ดูหนัง นอน สิ่งที่สนใจ : ของกิน


CONTENT สารบัญ

PART 1

Illustration

PART 2

Brochure Design

PART 3

Poster Design

PART 4

Lettering Design


1

PART

Illustration


Illustration

เทคนิคการตัดต่อรูปภาพ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการตัดต่อรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ ตัดต่อภาพเหนือจินตนาการ หรือ โปสเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

โปรแกรมที่ใช้


Illustration

เทคนิคการวาด Vector ผลงานการวาดรูปตัวเอง เพื่อเป็นการฝึกใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น เพื่อนำ�ไปสู่งานออกแบบที่สูงขึ้น

โปรแกรมที่ใช้


2

PART

Brochur Design


การออกแบบแผ่นพับ

ผลงานนี้คือการออกแบบแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม


3

PART

Poster Design


Poster Design

การออกแบบโปสเตอร์ ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ เลือกตั้ง เพื่อเป็นการให้ข้อมูล เตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร มีขั้นตอนในการใช้สิทธิ์อย่างไร


4

PART

Lettering Design


Lettering Design


Profile for phacharateesaku

พอร์ทตี้ยัก  

พอร์ทตี้ยัก  

Advertisement