Page 35

2

Islandsvej

sv ej

Lang ba lle

svej

tvej

35

larin e

etvej

Kvart

Øste rhåb

tland

Son

Sverigesvej

Pauke ll o vej

j ve

etvej

Dyrskuepladsen

Kapel

HATTINGVEJ

Bygholm Sø - ca. 7,5 km

nten

18

Lerskræ

Bygholm Sø Camping

j Ve

agnæs Bæk

vej

Obo

Vestre Kirkegård

Erik Sørensens Minde

Fuglevangsvej

Sandøvej

Strømøvej

ygholm Skov

ej

kovv

rg S

Åbje

e

Ork

et

s

ke

Holger Dans

Bodøvej

Gotlandsvej

stera llé

é

Tors te

Bas u

vej

Thors

Brand og Redning

Søparken

igg a ve sj

Fr

nve j

Carl Troelsens Minde

11

Norgesvej

RINGV EJE N

VEJ

niallé

Torstedallé

Sverigesvej

Symfo

ej

Motel

EJ

j

Slangebjerg

disc golf

BYGHOLM PARKVEJ

Bygholm Park

ej

rdsv

Asg å

. W J.

g Fu

ej

gsv

an lev

Axelborg

Rosen

et

væng

nget

Liljevæ

O

e

Vesthallen

svej

FÆNGSLET

7

Sønderbro Kulturhus

OLM

BYGH

Tunnel STATION

Horsens Trafik terminal

ej

ad ev

M

J

RV E

erd vej rups-

Sv

vej

Plantagevej

Bohrsvej

Dalgasvej

j

Edisons vej

Finsensve

Grøn

e

sgad

Ranunkelvej

e ad eg an sb

il

Em

TER G

VES

Retten

nsen

sG

Lille Nygade

e ad

j

srop nd Le gade

Smedetorvet Håndværkergården Berings- Tobaks- Bibliotek gården gade Farvergade Anna Blochs Plads

j

Østerga

M toftølleen bakken Borgmester

iksgad

Freder

1

e

rsgade

Gothe

de

gs Vej

taunin

Ane S

SOSU Social- og Sundhedsskolen

SVEJ

MARK

LANG

ldtsve

R

5

Aqua Forum

Strandlyst

Haveselskabet af 1916

Strandfryd

ej g or s V Ge sen us m as

Fritiden

Hvidtfe

Danneb gade rogsHøjbroga de

Kalkbrænderivej

l Vim me skaf tet

de

Rosenga

ASV-Horsens

ADELGADE

Vej

Nørrestrand - 6,5 km (13 km hele vejen rundt)

Peder Skrams Gade Da lgade

Otte Ruds

Nørretorv

gade

Stefans

ADE

Ho Afd rsen eli s B ng y Fu skole ss ing sv e

de Nielsens Vej He

Axe l Sø rens Trap ens pev Vej ejen

Hotel Opus Horsens

9

j

Åve

Ny Got hersgade

Learnmark

CASA Arena Horsens

Forum Horsens

12

Caroline Horsens Amalie Lund Kunstmuseum FredensHorsens gade Museum

4

FriluftsScenen 10

de

Østerga

Flen sborg Have s Ann e Ca th Hav rines e

S E l jæ AD g and lad se

G

e

LS Ø

Sølyst

get

Dagnæshallen

Sportsvæn

So

ej gnegårdsv

Badmintonhallen

Bremersallé

Vibevej

evej

Birk

æs

Dagn

Brø

Ryvangsal

sallé

j

Elve

ang

Friv

j

3 km

ej

øv

(+2,5

ej

en

park

lotsp ark)

er S

Boll

næs

Dag

km i

vev

dela

En

vej

Alr

rsø

Pilevænget

evej

Birk

eve

Lind

ej

ndv

Stra

tien)

ollers

en (B

etsti

Plan

llé

Horsens Uddannelses- VUC Center Sa POLITI Biograf ga msø de Jy lla nd sg Ho lmb ad e oes A

Bækkelund

P sm .A. us s Ve ens j

Ra

ad

sg

nd

lla

Lo

e

e

ED A

SP

rks ga d

ad

sg

or

nm a

Da

Th

ve j

gs

Da rlin

ul Je

Kons

5

Ove

s All é

sen

Jen

re Ka

j

ndsve

Grønla

Sønd

4 8 1

j

LANG MARK SVEJ

Prip

j

teve

Buu

j

HOSPITAL

J DVE SUN

Learnmark

Berings vænget -

Rø nn

Søvangs Tværvej

Askevej

Ba

et kkesving

rvej Enebæ

Poppelvej

N Gl.

æs

s

j eve

15

e

ld Skjoej an Joh orgs V b

Østerled

ad Pileg

J DVE SUN

Kollegievæn

VIA University College

Strand

21 17

Jeppe Åkjærs Vej

Gl. Næssevej

DR HAL

t sse Næ

t sse Næ

rkPa get n væ t ge æn v sse

So

lba kk

Solsv ing

EJ UPV

HORSENS Horsens Lystbådehavn Marina

ve j EN ings NAD Søll ME PRO D N A STR s Ve

Østre Kirkegård

re Marg

en

Nørreba kk

Langmarkskolen

Nordmarken

Loddentot

Bakkedal

Tennishallen

ngs Tværv ej

Bøgeva

Danhostel Horsens

Nørre

Kild Ndr.Kirkegård ega de - RÆD Horsens Byskole ALLÉ ERS Afdeling Kildegade Skole / Skolegade GADEnes Grøn- GADE Sva negade Torv Torvegården TeatertorvetNØRRE GADE KATTESUND Kongensgade AMALIEGADE JessensVitus Vor Søndergade Vitus Berings gade Frelsers Berings Plads Kirke Borge Sølv Park rgade gade de Slotsgade Ga Bredgade Kloster ns kirken rte o Løve C Stjernholmsgade Rådhus torvet nørs gÅbouleva Roli vej gade Emilies rden s BlumersRådhus Skat Danmarks hed BanePlads gade Industrimuseum elvej Parall stien e Hav Ove Jensens d n e Plads ga Gl. Toldbod allé o br PA Rådhusparken er RK Horsens Havne nd VE Jens Hjernøe n J s Vej Sundhedshus Sø ej Nordre dsv Kaj Kirke NIE n la LS øn GY L D r G INGS GADE

d Go

OB BRvejrage sER

NAD SØ bsalonsgade Odin sgad e

de sga er

Lindvigsvej

Freja

j

keve

rsløk

Prio

Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej

im M

ND

RA

ST

resv

Hono

sing

Fus

Torsvang

Sving et

n eg

Br

vej

årds

Nyg

Fuglevang

Fasanvej

Drosselvej

Tranevej

Bygholm Haverne

Enghaven

ej

llev

.Mø

Gl

Løvhø

Hotel Scandic Bygholm Park

14

h nge olm t

er nt de get n væ

u St

Horsens Statsskole

byv Lov

J

VE

Mosegårdsvej

SV

OR

TH

Bueve

ej

RG

BO

LK E

SI

tev

or

Hj

rve j

ve

SCHUTTESVEJ

Krematorium

antate allé

dall

Ce

enu

Lokesallé

rs

Sc

Mågevej

ej

hu

J

VE

JLE

VE

Ved b par æksken

Finlandsvej

s allé

Oplevelser i centrum - shopping & spisesteder · Erlebnisse in der Innenstadt - Shoppen und Restaurants · Attractions in the city centre - shopping & restaurants

et

esterv

Borgm

Mejse vej

Golfbane

ev

an

Rådm

Ve j

n

gen

evan Mos

j sve

dvej

dsvej

ej

vej

Veste

vej

rke v

Krudthus

Viborg

Veste rled

j

ve

gs

rin

Be

j

Hald

Fælle

Krystal gade Frederiks be gade rgFælledv ej

j

Idrætsve

Carl G ünth

ve

ds

nra

Mo

Carøesgade

L

Andre Flensb as Gade org

Claus

e

BERGSGADE

EN-

Bje rre ga de Fa lst er ga Ch de ho risti lm an sg sad e

sgade

e

Gade dersens

Kaptajn An

Rye s gad e

Nygade

ade

Thonbogade Teatergården

Kjeldsen

Bald

de

Færøvej

tvej Fago

ej

ej Saxofonv

Na

M

vej

vej

s-

Yduns

nse n

ken osebak

S

Sportsallé Haralds gade -

Isted gade Bülo w gade sgade

Tordenskjo lds

egad

ej Mind

rvev

e

j

ad

ve

ej

sg

j

lev

ke

evej

ve

ar

Ryp

els

Bj

Lang eland gade s-

vej Vibevænget

gå rd j s-

ej

j

vej

lev

s

Spu e

rga ad

Bjerreve

j

e

Ju

øg a

tte sg

s

Na en

lig

S

vale Fy

Bo

Ry

j

els k

sg n

t

Å

ke

ab e

r pa

n

Lollandsgade

Graven

Rådhusgade

Ove Jensens Allé

rn

t nk ne Sa ele H ej V

Tu ga nøde

Løven ø

e ad

G

Ka re nd Sø vn Ha l e m am

Se

rs

allé

jrø g

Emil Mølle Gade Marius Holst Gade

ICH T

Levysgade

Fr. Bajersgade

Stadionsve j

Voldgade

ADE

Irisvej

B. E Vej efsens

Houmannsgade

s Svane GL.JERNPlads NEGADE BA

agade

Kil

Frederici

dev ej

Bygholm Søpark - Hospi talsHeste gaden sdam gade

vne

ad e

Andreas Steenbergs Plads

Havne-

Ha

L

æ Gasvej

GU

Åv Ny Havnegade

H

lm Å Villavej

EG

Bygho Strandgad

Emil Bojsens Gade

rsgad e

Geneesgade

Enghav evej Mid ter vejen Nansen sve j

gade de

re-

ALLÉG

Niels Juels Gade

ej ikv de br Ga Fa ers l l ø M

Heim gade dals

Blæsbjergv ej

kken

Teglgårdsvej Fjordsga

do

e

Bøgevang sgade

Enggade

Griffenfeldt sgade

Nybogade Mølle vang - Ve nd

get Højdedra

Willem oesvej

Øster Allé

ersgad e

ej

e

Nørrestrandsg

ade

Carl Johans Gad

Kippervig

Bøghsgade

tev e

lle-

asDan j ve hsra K gj ve

J. Chr. Juliussens Vej

ej

S

ngsallé

RG

Solva

DB E

Frydsv

Torvet

ken

Fugholm

Lind epar

allé

DE

lvej

dpark

GA

Hasse

den

Syre

ade

ena

nvej

ns G derse

Badstu stræde e-

dsallé

Kirk allé eg

j

årds -

witzve

Skole gade -

Håbetsv

Thyras gade Nordre Kirke gårdsa - G llé ormsg ad

Solvej

Solvej

j Nordlystve Akacievej

Somm er lystga de

g blin

en esti

iBl n ej ee V St ers ch

Stran

Kirkegryde

j

Hulvej

Nylan

j Ve

rom

Ole Worms Gade

n

rs

line lu

rd- j Fjo tsve glim

la

Caro

Hybenvej

Et

ndp

Gersdorffsgade

C it ar

ndsvej

g j

By Ørstedsve

Lervangen Flinteba

Teglvænget Overgade

Tegltoften

j

Pe Mø Højlu nd gade s-

NØRREBROGADE Godthåbsvej

j g ede

Sm

gs

Stra

Frederik Winthers Vej

ej

a

Cl

Lindeallé

erv

H.C. A

ou

Langelinie

ads

Hauro

Spangevej

ej

Hybenv

Pl

gade

SKANDERBORGVEJ

rve

rl

j Ve

Knuds-

Egernvej Robert Holms Vej

Ca

gade

m org

este

ej

rgs lbe Ho vej

Sølunds-

Kyr

Pilegade

Herman Bangs Vej

ev

tergårds Ve

VEJ

Fjordvangsallé

B

Chr. M. Øs

YST SØL

Valdemarsgade

ej Georg Rasmussens V get

HORSENS MidtbY

vej ens Kar esselH d lun

Svendsgade

kORt 2

ev

Fjordbakken

s re rre Nø

NEHMEN SIE EINEN STADTPLAN MIT

taG dEt SEPaRaNtE bYkORt MEd diG PLEASE HAVE A FREE CITY MAP

BJER Sko

6

Magazinehorsens 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you