Page 1

VISITHORSENS D I N g u ide ti l d e b e d st e O P LE V EL S E R Ihr Wegweiser zu den besten Erlebnissen Your guide to sights and event

hjælp og praktiske oplysninger Hilfe und praktische Informationen Practical information and help

OVERNATNING & SPISESTEDER Übernachtungen und Restaurants Accommodation and restaurants

+ Motionsruter og oversigtskort Wanderwege, Fitnessrouten und Übersichtskarten Hiking and fitnes routes and area maps

+ Aktivitetsoversigt Aktivitätsübersicht Activities

2013 DK · D · GB


visitHORSENS VISITHORSENS producerer hvert år Magazine Horsens med spændende artikler og tips til gode oplevelser i området (vend magasinet og lad dig inspirere). Magasinet indeholder desuden denne trykte guide med praktiske oplysninger og dertilhørende selvstændigt bykort.

Personlig Hjælp? Ønsker du personlig vejledning og hjælp, kan du henvende dig i Fængselsmuseets butik på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens samt på telefon +45 75 60 21 20 eller mail info@visithorsens.dk På FÆNGSLET finder du, udover den personlige service, et infospot med brochurer og information fra Horsens og opland. Du kan også søge information på den opstillede computer samt bestille campingpas online. For åbningstider se VISITHORSENS.dk eller ring på +45 75602120 VISITHORSENS sammelt jedes Jahr Tipps und Informationen, interessante Artikel und Inspirationen für die Gäste der Stadt. Das Magazine Horsens enthält daneben auch diesen Guide mit praktischen Hinweisen und Übersichtskarten.

Persönliche Bedienung? Wünschen Sie eine persönliche Bedienung oder Beratung, dann können Sie sich an die Boutique im Gefängnismuseum wenden: FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens, per Telefon +45 75 60 21 20 oder per Mail info@visithorsens.dk. Dort finden Sie neben dem persönlichen Service auch Broschüren und Faltblätter mit Informationen über Horsens und Umgebung. Für unsere Besucher steht hier auch ein Computer zur freien Verfügung, falls Sie noch weitere Informationen suchen. Der Campingpass kann hier online bestellt werden. Unsere Öffnungszeiten finden Sie unter VISITHORSENS.dk oder rufen Sie an +45 75 60 21 20

VISITHORSENS produces the annual Magazine Horsens with interesting articles and inspiration for attractions in the region. (See the back of the magazine for a practical guide.) The printed guide is in the magazine too, with practical information and a pull-out city map.

Personalised assistance? If you require face-to-face help, please come to the Prison Museum shop at FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens, call +45 75 60 21 20, or e-mail info@visithorsens.dk At the FÆNGSLET you will find personal service, but also an Info Spot with brochures and information from Horsens and the surrounding region. A self-service computer is also a available for information seeking or online booking of camping passes. For opening hours, please see VISITHORSENS.dk or call +45 75602120

visithorsens.dk Din guide til oplevelser, spisesteder og overnatningsmuligheder før og under dit ophold 24 timer i døgnet!

Your round-the-clock guide to the best experiences, restaurants and accommodation.

Check it out!

Mød os der ude! Vore amba

ssad står klar med ører hjælp og aktuelle tips Treffen Sie uns vor Ort!

Unsere Mitarb eiter stehen bereit, um mit Hilfen und Tipp s We’re out and zu helfen.

about!

Meet our amba ssadors who can alwa ys help and advise yo u.

Se på VISITHORSENS.dk hvor og hvornår du kan møde os i sommerlandet,til store events o. lign. Unter VISITHORSENS.dk erfahren Sie wo und wann Sie uns im Sommer treffen können. VISITHORSENS.dk tells you when and where you can meet us at big events or in the summer countryside etc.

DIN GUIDE


SILKEBORG NÅ DE GU

15 BRABRAND

horsenS AARHUS

BORRE SØ

JULSØ

RAVNSØ

52

Æblevej Blommevej Kirse-

Lille Nygade

Levysgade

gade

s- Hospitals-

e sgad

j

Saxofonvej

e Fagotv

vej Yduns akken

Moseb

akken Skoleb

lé Brøndsal

EJ BJERREV

Vibevænget Bjerrevej

E

Skoler RÆDERSG ALLÉADE MÆLKE- Kirke TORVET GADE Svanes Grønnegade NØRREGAD 16 Horsens Ny Teater Torv

Stefansgade

GADE

VESTER

bakken Borgmester Mølletoften

Frederiksgade

Fredensgade Kunstmuseum

FriluftsScenen

Østergade

Learnmark

Vej

Caroline Amalie Lund

ej

verv

live muSiC

STEAKS

Skrænten

way” “the american

x el S Trappe ørensen vejen s

kkevej

Løvhøj ej Stra ndv dre Nor

Valdemarsgade

Spangevej gade

Sølunds- gade Herman Svendsgade Bangs Vej Fjordvangsallé

Sundvænge Tunet t

Flintebakken

Fjordbakken

Knuds-

Lindeallé

Langelinie

Frederik Winthers Vej

Solvej

Bøgevangsgade

Idrætsvej

Irisvej

Solvej

Håbetsvej

Nordlystvej

Blæsbjergvej

Højdedraget

Overgade

Ørstedsvej

Akacievej

Sommerlystgade

Caroline

lundsvej

Højlundsgade

Nordre Kirkegårdsallé Gormsgade

Hulvej

Kirkegryde

Gersdorffsgade

Ole Worms Gade

Godthåbsvej

Willemoesvej

Mosevang en

til Endelave

Se side 34-43 SALT

EN LA

DAGNÆS

13

DE GU

AFKØRSEL 56

Se side 62-63

Nørre Snede

E4

5

MOSSØ

52

3

Odder 5

ALRØ

Brædstrup

51

HORSE

NS FJO

RD E45 AFKØRSEL 55

HJARNØ

52

1 GU

DE

3

Snaptun

AFKØRSEL 56

52

Nørrestrand

4

DE

GU

Se side 75

5

18

Tørring Give

5

BORG

DER

SKAN

HORSENS

AFKØRSEL 57 Brande km 58-59 50side Billund ca.Se 32

NÅ DE GU

Rundt om Horsens Fjord

4

JERG

SKANDERBORG

6

4 Tørring

SOLB

5

E45 AFKØRSEL 55

52

Strand

Endelave

3

NGSØ

Bollerstien

n

ken Fjordpar

Fjordpark en

parken

Fjord parke

B. Eefsens Vej

Enggade

Nørrestrandsgade

Voldgade

Nygade

Sportsallé

Kaptajn Andersens Gade

Stadionsvej

Thyrasgade

ALLÉGADE

Haraldsgade

Skolegade

Tordenskjoldsgade

Griffenfeldtsgade Nybogade Øster Allé Møllevang Vendersgade

Houmannsgade

Heimdals gade

Kirkegårdsallé

Graven

Thonbogade

Torvet

Kippervig

Andreas Flensborg Gade

Rådhusgade

Badstuestræde

Carøesgade

BERGSGADE

Fugholmsvej

EN-

J. Chr. Juliussens Vej

GADE

Ove Jensens Allé

ERGS

LICHT

ade

GULDB

Claus

O-

ade

HØEGH

Bjerreg

BR

Tunøgade

ade

ER

Falste rgade Christi holmsg ans-

Læsøg

lskabe t

Boligse

Mindegade

Sejrøga de

Baldersgade

Lollandsgade

gade

Langelands-

Nansen svej

Enghavevej

Mid tervejen

vej

vej

dore-

Kildevej

Steve

Syrenvej

Berin Mon gsve rads j vej

ens-

Nans

Lystbådehavnen

ej

Berin

E45

BIRKSØ

Dagnæs

d

evej

SØ ND

EVEJ

Højen

Juels vej Bakke vej gårds Terneve Glentev j ej

SCHUTTESVEJ

Vej

urs Sch

RINGVEJ EN

Lokesallé

VEJL

evej Vedbæ parkenks-

j

llé

væn get

msa

Berin

gsvej

J

Vedb æks

Giro d’Italia

2

13

RAVNSØ

52

Industrimuseet

Boulevar

Løvhøjsvej

Borgmestervej

Mejsevej

Lærk

Mågevej

Færøvej

Bodøvej

Norgesvej

Finlandsvej

Sverigesvej

Næsset

13

Hedensted

Mossø

ALRØ

HORSENS

AFKØRSEL 57 Billund ca. 50 km

E4

5

HORSE

Hornsyld

RD HJARNØ

52

Snaptun

Se side 64-67

Hornsyld ENDELAVE

23

Se side 64-67

VEJLE FJORD

e dr

N

VEJLE

j

53

Åve

Gersdorffsgade

Ole Worms Gade

Kirke gryde-

RG S

BE

GU LD

Fa lste rg ad Ch e ho risti lm an sg sad e sø ga de

GH

HØ E

Tu ga nøde

et

ga

jrø

Se

lig

Bo

de

se

lsk

ab

e

Lollandsgad

eland gade s-

Lang

Valdemarsgade

Fjordbakken

gade

Herman Bangs Vej Fjordvangsallé

Spangevej gade

Sølunds-

Lindeallé

Svendsgade

Flinteb

Frederik Winthers Vej

Hulvej

Kirk allé egårds-

Torvet

Badstuestræde

Fugholmsvej

DE

Rådhusgade

Kippervig

Graven

Thonbogade

Skole gade -

GA

LIC

J. Chr. Juliussens Vej

HT

ga de

Bje rre

e

egad

Mind

Balde rsgade

Enghav evej Mid terve jen Nansen svej

Knuds-

vej

get Overgade

Blæsbjerg

Højdedra

Højlu nd gade s-

Ørstedsvej

Irisvej

Somm erlystga de

Thyrasgade Nordr gårds e Kirkeallé Gormsga de

Solvej

Akacievej

Solvej

ej Håbetsv

ej

j

Stadionsvej

Idrætsve

Sportsallé

Harald gade s-

de

Enggade

Øster Allé

Griffenfeldtsgade

de

Nyboga

Heim gade dals

EN-

Claus

Ove Jensens Allé

Carøesgade

BERGSGADE

j

ve

Langelinie

Krudthusv ej

de Voldgade

ADE

ALLÉG

rsgade

Nygade Houmannsgade

Mølle vang - Ve nde

e Tordensk jolds

gade

ersensGad

Kaptajn And

nsgade

Kjeldse

Nørrestrandsga

B. Vej Eefsen s

Fælle dvej

Frederiksb erggade Fælled vej

Andre Flensb as Gade org

vej

Mejse

rke

Ve j

rs

hu

J VE JLE

en

Sc

N

nad

VE

t

se æs

me

llé

Mågevej

t

sse

Siehe Cityplan mit Restaurants, Næsset etc. auf Seite 35 oder finden Sie die Karten und Pläne unter VISITHORSENS.dk. dparka

SCHUTTESVEJ

ej

sv ra

j Ve

Stran

RING VEJ EN

Cla

s-

VEJ

YST SØL

erg

rkPa nget get væ æn v sse

ro ndp Stra

ej

Gl. Næssevej

Gl. EJ StrStens ERV and balle vej

ODD

j Ve

Boll

vev

rs

j

dela

la

En

Et

e

Sølyst

rit

ad

Bjerreve

j

sg

Bækkelund R

M

Finsensve

nd

gs

en

j Ka re nd Sø vn Ha el m

m

vn Ha

Ga

e

vej

lla

kk sund sv d- n Solsvi Sunofte ngett

Learnmark

ad

Edisons

Lo

Ca

j

Strandgade

iagade Frederic

Ny Havnegade

Emil Bojsens gade

Gasvej

Villavej

allé

t nk ne Sa ele H ej V

sg en

Fy

e

ad

sg

ke

vej

Havne-

e

en

k ar

Åp

ej

årds

vej

Fjordsgade

ga

e

Levysgad

ad

sg

rn

dams HospitalsHestede gade

GL.JERNSvanes Plads BANEGADE

lers Emil Møl Gade Marius Holst Gade

lev

årds

Hospital

SU

ou Pl

asve

hsKrag j ve

CITY MAP

ej

sev

æs

Søvangs Gl. N Tværvej

EJ NDV

rl

ej

etev

Margr

Kollegiev

ldSkjoej an Joh orgs V b Jeppe Åkjærs Vej

iBl j n Ve ee s St her c

Tennishallen

lb a

Se centrumkortet med bl.a. spisesteder på side 35 eller download bykortet på VISITHORSENS.dk Ca

rvej

Dan

Teglgårdsvej

FriluftsScenen Geneesgade

bakken Borgmester

ngsTvæ

arken

e

Bøgeva

Lind ep

iksgad

de

Carl Johans Gade

gade

Freder

Mø lletofte n

Østerga

So

Vitus Bering Danmark

lb Ho j ve

Ny Go thersgade

rsgade

Nylan

de

Gothe

ade

Pileg

Østerled

rd- ej Fjo mtsv gli j witzve Hauro e ns Gad nderse H.C. A ngsallé Solva dsallé

Learnmark

Østerga

vinget

Berings vænget Nørreba kken LANG MARKS VEJ

SVEJ

lvej

ade

ej ikv br Fa Gade ers øll

de

Ga

Ry

Nyg Asg

llé

MARK

rvej

Enebæ

Bakkes

ej

Vej

LANG

Bøghsgade

lle-

deg

e Sm

sgade

Vim mel st skaf te rop nd Le gade Smedetorvet Håndværkergården Berings- Tobaks- Bibliotek gården gade Farvergade

de

unings

Langmarkskolen

ej

Stefan

Ane Sta

Nordmarken

ej

Kalkbrænderivej NØRRETORV

Poppelvej

ej nsv els Kare Hesd lun

E

Lille Nygade

Retten

s nsen

r Bja vej ale ej Sv lev rga tte Na ej rvev Spu

E

Poppe

ning

Bakkedal

Forum Horsens

SOSU Social- og Sundhedsskolen

GAD

ga

ne

ba

ds

Go

Fuglevang

ens Minde

Aqua Forum

Askevej

Danhostel

ev

dtsvej

ASV-Horsens

TER

il M

Norgesvej

Hvidtfel

Strandlyst

Marina

See the town centre map with restaurants on page 35 or download the full city map at visithorsens.dk

5

NATIONAL CYKELRUTE

KANOUDLEJNING

BADESTRAND

re

ADELGADE

KANOUDLEJNING

UDSIGTSPUNKTER

Loddentot

rk ma rd ej Haveselskabet af 1916 No v

Caroline KunstKild Amalie Ndr. Kirkegård ega museum Lund de - RÆDE J Skoler ALLÉ RSG DVE ul Je RutebilSkole ADE MÆLKESUN Kons GADE station Museum Svanes Grønnegade TORVET Kirke Østre Horsens NØ Station Bybus Torv Torvegården Fredensgade RREG Ny Teater Kirkegård ADE Kongen KATTESUND sgade AMALIEGADE JessensSøndergade Vitus Berings gade BYGHOLM PARKVEJ Vor Frelsers Plads lvBorge Sø Kirke rgade gade de j Slotsgade Vej Ga Bredgade gsve Kloster Postns Buus Søllin kirken hus rte Prip Løve Co Tranevej Stjernholmsgade Rådhustorvet nørn sÅbouleva Rolig vej EN gade rden BlumersIndustrimuseum Rådhus ENAD heds M Banee O Skat gade Drosselvej Parallelvej stien gad Hav NDPR neallé STRA BYGHO o ej br Rådhusparken LM er gsv NIELS S GADE PA nd GYLDING Fasanvej RK van Havnen Sø Horsens Jens Hjernøe VE gle s Vej J Sundhedshus Sønderbro Kulturhus Fu ej v No s rdr e Kaj nd NIE Kirke nla LS G Y LDING S GADE Grø Ov eJ Søndermarkskolen Horsens en ESjæ se UddannelsesLindvigsvej VUC ns ADg land lAll centerSa Politi é G s Biograf ad ga msø e de de Sønd Jy O sga re Ka lla er j nd im BR sg Ho M Grønlan lmb ad dsvej e ERvBejrages oes Allé ND Ø Ab D S Axelborg Ove PE an S salonsAlr . Jens øv ma DA gade W e en . j rk LS s Allé J sg Odins Ø Th ad gade ors e ga de Freja sgad e

Bygholm Park

lm Å

Finlandsvej

Danneb rog gade sHøjbrogad e

PARK BADESTRAND

ej ksv Nordmar æng

VES

Em

ergs Løven ø Andreas Steenb Plads

Bygho

skuepladsen

NGVEJ

Strandfryd Fritiden s-

Casa Arena Horsens

Slangebjerg

Scandic Bygholm Park

e

Hasse

ej

de

Rosengad

Frydsv

ev

n

stie

ad

len

Peder Skrams Gade Dalga

Hybenvej

nge

bli Pe

g By æ Åv

h ngeolm t

M

Bygholm Haverne

ko

LEGEPLADS

ej Hybenv

ej Horsens llev Statsskole l.Mø G r- Enghaven te

en et ud ng St væ

tss

Vesthallen

SURFING PARK

HOTELLER

rre

Slo

LEGEPLADS Nørrestrand

SURFING

Willem oe vej s-

evan

Mos

ej

Borgm

Rådm

Vibor gv

vej

UDSIGTSPUNKTER

CAMPINGPLADSER

ings

HOTELLER

RESTAURANTER

tergårds Vej Chr. M. Øs Pilegade

EJ

j

T Hede Nielsens Vej

CAMPINGPLADSER

Alle brochurer kan downloades på www.VISITHORSENS.dk

j

byve

Lov

GSLE

Fuss

Juelsminde

j

eve nn

Bu e

GV

Vej

OR

x el Trap Sørens e pev ejen ns

FÆN

NØRREBROGADE

EB

v ej

Teglvænget Lervangen Bygholm Søpark Tegltoften

LK

j rve este rgm Bo j rve dse Kyra

ej

RESTAURANTER

j

A

tev

23

dve

53

Bøgevangsga

gen

Carl Gü nt

Vester

ej

esterv

ands vej

Løvhøj

Egernvej

SKANDERBORGVEJ

n

jor

tran

akken

blom mev ej

Ranunkelvej

visithorsens.dk irkegård rer kan downloades Alle brochurerpå kan www.VISITHORSENS.dk downloades på www.VISITHORSENS.dk Hotel orslø brochuresPrican at kkbe BSelected evej downloaded Opus æ pel ve rve Otte Ruds j visithorsens.dk Vej H SI

re S

Hammersholm

Broschüren kann man auch downloaden NS.dk Mehrere Alle brochurer kan downloades på www.VISITHORSENS.dk

orium

Nord

VEJLE FJORD

Godthåbsvej

vang hers Ve j Hono resv ej Hald sve j

ra St

or

Aalykke Brochurerne kan downloades på Skrænte n visithorsens.dk Eng svej

ve

nd

28

Ny Løvhøj

Juelsminde

E45

Caro line lun dsvej

Løvhøj Billund

2

Hedensted

Naturstien Horsens - Silkeborg

Nordlystv

30

6

ENDELAVE

5

E45

LE

2

NS FJO

1

et

Bakkes Askev

vej

Nordre

Sverigesvej

51

set

Næs

Vitus Bering Danmark

Birkevej

Danasallé

Merci-

Dagnæs

Loddentot

Torstedallé

Krudthusvej

Fælledvej Fælledvej

Frederiksberggade

Kjeldsensgade

Nordmarken

Symfoniallé

ej

NÅ DE GU

j

akken Skoleb

Kantat eallé

Sygehus

Vej Søllingsv

ADEN

arkallé

Buus

en enad

Prip

PROMEN

Færge

Allé

n

Brøndsallé

Lokes allé

Strandp

STRAND

Pilevænget Strandve j

Lindevej Elvej Frivangs allé

BJERREVE

derg VEJ årds LEV allé EJ

Car l Plo -Car ugs et Skjold it Vej Park Vej Etla Ste væng nget che enJohan borgs Jeppe rs sevæ rs BliVej Næs Vej Åkjærs Vej set Gl. Næssevej Næs j

seve

Næs

dprom Stran

Rolighedsvej

j

Jensens

aveve

Vibevænget

Søn

ergsHolb vej

J STVE SØLY

vej ras

VEJ

SUND

AARHUS

JULSØ

Gl. Stensb RVEJ Strandv alle ej

ODDE

Cla

eparken

Fredericiagade

Østre Kirkegård

Fjordsgade

Ove

Endel

Bjerrevej

Pilegårdsallé

Vej

Hybenvej

Hybenvej

svej elKaren Hess lund

Lind

Gade

Strømøvej

Pilegade

ej rksv Nordma æng

Østerled

- j Fjord tsve glim itzvej Haurow ns Gade Anderse H.C. sallé

allé Nylands

Kraghsvej

Strandgade gade

Ny Havnegade

Villavej

Emil Bojsens

Vågøvej

j

Østergårds

Kollegiev

de

Pilega

5

13

sun dsv dSun toft

ej

eve

er Dans Holg ke

j

Beringsvænget

Langmarkskolen Vandrerhjem

Hammersholm

Ny Løvhøj

NÅ DE

akk

re

Solb

Vitus Bering DanmarkSolsvinget en

Brædstrup

Søvangs Gl. Tværvej

J

SUNDVE

Sølvgade

vej

nerv

Danasve

Geneesgade

Kaj

Solvang

Carl Johans

Teglgårdsvej

n Søndre

j

nget

Grønlandsvej

Ryvangsa llé

Dagnæsskolen allé

esse

Væb

ej

Margretev

Enebærve

Horsens Citymap

Nordre Kaj

Bollerstie

Dagnæs Birkevej

et

Sportsvæng

Spættevej

Prins

BøgevangsTværvej

Tennishallen

Poppelvej

Bakkesvi

Beringsvænget

Nørrebakken LANGMARKSV EJ

Jens Hjernøes Vej

e Kaj Søndr Havn mel

Vibevej

Badmintonhallen

svej ej Sognegård P.A. Rasm usse Dagnæshallen Vej ns

vej

Allé

Industrimuseum

allé

Havne

sgade

Bremersallé

ngsv

Page

Havne

Havnen

Alrøvej

Sølyst

Bredgade

Stjernholmsgade

Gam

t ne Sank Hele Vej

dvej

Slotsgade

allé

gade

Levysgade

- Hospitals-

øjgår

s Allé

Havne-

RVEJ

Ormh

Horsens Gymnasium

Biograf

Holmboe

AMALIEGADE

Gasvej

Sverd vej rups-

NDKÆ

ve

vej

Grønvej

STRA

gs

Lolland

Rype

j

ho

gade

e sgad

j

gn

Bre

Vibe

Hestedams

j

Fagotve

Saxofonvej

Ydunsve ken Mosebak

Æblevej Blommevej Kirse-

Bohrsvej Plantagevej Darli

Rosenvænget

Fængslet

GL.JERNSvanes Plads BANEGADE

Løven

Dalgasvej

Liljevænget

Svinget

EJ

sgade

Bækkelund

Edisonsvej

Finsensvej

Torsvang

RSV

Motel

asvejdage

e-

gade

Steenbergs

Asgårds

rdsvej Mosegå

THO

Basunv

Romanc vej Torstedvej

Emil Møllers Gade Marius Holst Gade

Nygårds

Horsens Forumvej

ns.dk

eneste ved horsens fjord Middelalder Minigolf-bane Thorsvej

Husodde Strand Camping

7060 ej Horsens · Tlf. 7565 UD Husoddevej 85 · 8700 · www.husodde-camping.dk husodde@dk-camp.dk Frigg

Grønla Ove Jensens

VUC

Jylland

LSØ

e

ade

FriluftsScenen

Museum

Fredensgade

Kloster kirken

Åboulevarden

Horsens Sundhedshus

ndsvej

e

SPEDA

rksgad

Thorsg

Borgergade

Caroline Amalie Lund

Kunstmuseum

Skole

Torvegården KATTESUND

Parallelvej

Rådhusparken

Horsens UddannelsesPoliti centerSamsø gade -

sgad

Danma

Østergade

Ndr. Kirkegård

e

Vor Frelsers Kirke

Rådhus torvet

Rådhus

GY LDING S GADE

Fyen

SjælDElandsGA gade

Bragesvej

Absalonsgade Odinsgade

Frejasgade

vej

Europas

km. Under 4 til centrum

24

gade

Andreas Plads

40 50 77 77 45 · 8700 Horsens · Tlf. Fuglevangsvej Brand og Redning www.horsensmuseum.dk

Horsens

Mølle-

lm Å Bygho

ikvej Fabr Gade llers Mø

ade rsg

Mime

www.horsenseventcenter.dk fra 1. juli 2012

www.horsenslegeland.dk

20

erbro

NIELS

Kirke

Kildegad

Søndergade

gade Banestien gade Sønd

CItyMAP

Søndermarkskolen Lindvigsvej

Axelborg

. J.W

Smede

Emil

Søparken

Learnmark

Ny Gothersgade

Frederiksgade

Mølletoften

bakken Borgmester

Skoler RÆDERSGAD ALLÉE MÆLKE- Kirke TORVET GADE Svanes Grønnegade NØRREGADE Horsens Ny Teater Torv

Posthus

J

Gothersgade

bykort

Vim mel psskaf tet Lendro gade Smedetorvet Håndværkergården

Bibliotek Berings- Tobaksgården gade gade Farver

JessensVitus Berings gade Plads

s Gade Løvenørns-

BlumersSkat gade Åpar ken

PARKVE

Sønderbro Kulturhus

Fuglevang Carl Troelsens Minde

Bjarke

19

evan

Fugl

evej j leve erga Natt vej Spurve

Fuglevangsvej

Sandøvej

Horsens Dagnæs Bækmennesker på r.dk Mød middelalderens Eventcente HORSENS MUSEUM

23

Fasanvej

Sval

76 29 23 23

små få brugt Her kan store og og opleve en deres kræfter på! dag med fuld fart

BYGHOLM

Gade

Jensens

Kongensgade

Corten

j

Østergade

Stefansgade

Lille Nygade

Retten

ade

Konsul Bybus

ade

Ryleve

53 · Horsens · tel. +45

www.ForumHorsens.dk

10.kl.center

baneg

Gods

Rutebilstation

ørnsg

gsve

Askevej

Nordmarken

Langmarkskolen

LANGMARKSVEJ

Vej

Hasselvej

Byg Åvæ

vej

Station

Drosselvej

Loddentot

Bakkedal

Forum Horsens Casa Arena Horsens

Ane Staunings

IKAST

Vandrerhjem

Strandlyst

Aqua Forum

SOSU Social- og Sundhedsskolen

Bøghsgade

tien inges

Bygholm Park

Tranevej

Hvidtfeldtsvej

Frydsvej

Pebl

Made

Bygholm Haverne

Scandic Bygholm Park

BYGHOLM PARKVEJ

3

gade Højbrogade

ASV-Horsens

Kalkbrænderivej NØRRETORV

ej ev nn

j

Islandsvej

Film skal ses i biografen...

Horsens Grønnegade 13 • 8700Strandfryd

ADELGADE

ADE

Slangebjerg

T

Dyrskuepladsen HATTINGVEJ

22

Nørre Otte Ruds Vej

Skrams Peder 75 613 700 • www.bsushi.dk Tlf: Gade Dalgade Fritiden rksRosengade Haveselskabet af 1916 dma vej Nor Dannebrogs-

Slotsskolen

VESTERG

BRABRAND

Odder

BORRE SØ

Strand

Chr. M.

ve

dennge Stuvæ

holm nget

Bygholm Skov

AquA Forum

s

ejen

de Nielsens Vej He

15

GU

x el

Vesthallen

Å EN

kevej

S 34 81· www.cafedolly.dk Trappevørensen

Fængslet

j

t

Danmarks Industrimuseum

Check out this weekend’s

18 Badeland · udspringsbassin med

D GU

Priorsløk

Fussingsvej

vej

Lovby

evej Horsens Statsskole Møll Gl. Enghaven ter-

NØRREBROGADE

j

EJ

8700 Horsens· 75 62

erve

RGV

Vej

j

- HIGH QUALITY Åvej

16

rre Nø

j

teve15· på Havnetrekanten· Havnen

EBO

Da isabella

erve

Hjor

Bu e

FRESH ROLLED SUSHI

Ranunkelvej

mest

1

Bæv

SILK

Teglvænget Lervangen Bygholm Søpark Tegltoften

Skovvej

12

serve Kyrad

Åbjerg

more... indie, electronica and Rock, pop, blues, metal, concerts at www.kulisselageret.dk

en

Lerskrænt

- AF HØJ KVALITET

A

Kapel

Vej

Bygholm Camping

21

Borg

s

Live music club

Egernvej

Vestre Kirkegård

Erik Sørensens Minde

k.dk www.horsensoendergadesapote

SKANDERBORGVEJ

Sakura sushibar

8

Åbningstider: Hverdag 9.00-18.00 Lørdag 10.00-14.00

17

Strandv

ej

FRISK RULLET SUSHI

Classic Danish Restaurant Skrænten gblo sinceEn1993 mm traditional Danish cuisine evej Krematorium

Nordre

Hammersholm

Aalykke

Vestervang Carl Günthers Vej Honoresve j Haldsve j

ej

Nørrebakken LANGMARK SVEJ

Nørre vej

Horsens · tlf. 7562 1975

www. madhosmads.dk

Søndergade 12 Tlf. 76254200

klatrevæg · vandrutchebane · dampbad vandeffekter · spabad sauna · friluftsbad

15

Løvhøj 24 · 8700 Langelinie Ny Løvhøj

Golfbane

Rådmandsve

Søvangs Gl. Tværvej

evej

Str and

25/02/09 14:40:36

Horsens Sejlklubs Restaurant

11 7

Viborgvej

Margret

Tennishallen

BøgevangsTværv

Strandfryd

Åvej

Engb lom mev ej

Aalykke

Sygehus

Bakkedal

Ranunkelvej

rdr e

25/02/09 14:40:36

26 · 8700 Horsens Bedstes Køkken · Torvet Tlf: 75 88 14 15 · www.bedsteskoekken.dk

VI HOLDER

Søndergades

SILKEBORG

52

14 25/02/09 14:40:36

også mad ud af huset –– også

.indd 1

Cafe .indd 1

et

rdmvej

Vitus Bering Danmark

svej Vej Sølling

EJ

Strandlyst

No

Buus

Østre Kirkegård

SUNDV

Fritiden sark Haveselskabet af 1916

Rosengade

Otte Ruds Vej Peder Skrams Gade Dalgade

NADEN

Prip

LANGMARKSVEJ

Forum Horsens Casa Arena Horsens

Aqua Forum

No 1091089 Bedstes

Su væ ndn Tun get et

de Nielsens Vej He

Fængslet

Priorslø

Horsens • Tlf. 75601622 Graven 2 • 8700 www.mackies-hs.dk

Golfbane

DE

vej

ster

vej dser

gme

Kyra

Hjo

Bor

ej

rtev

Egernvej

SKANDERBORGVEJ

SIL

A

Kapel

Krematorium

vej

Løvhøjsvej

ngen

Borgmesterv ej

Vestervang Carl Günthers Vej Honores vej

Haldsv ej

Moseva

Rådmands

B. Eefsen Vej s

Vestre Kirkegård

Vej

Vej

NØRREBROGA

s

Hvidtfeldtsvej

Dannebrogsgade Højbrogade

PROME

Rolig- j hedsve Sølvgade

Museum

Ny Gothersgade

Gothersgade

Ane Staunings

SOSU Social- og Sundhedsskolen

ASV-Horsens

ADELGADE

STRAND

Industrimuseum

Bredgade

Slotsgade

Ndr. Kirkegård

Slotsskolen

ej

Fussingsv

Viborgvej

Enggade

Erik Sørensens Minde

EJ

GV

OR

KEB

Lystbådeha

Nordre Kaj Jens Hjernøes Vej

allé

Stjernholmsgade

AMALIEGADE

Skole

de

Willemoesvej

Voldgade

Nørrestrandsgade

Krudthusvej

burgerS

BRUNCH

Bu e

Kaj

11

8

Østergade

Kalkbrænderivej NØRRETORV

10.kl.center

Søndre Kloster kirken

Borgergade14

Torvegården KATTESUND

Kildega

Vim mel ropsskaf tet Lend gade Smedetorvet Håndværkergården Bibliotek Berings- Tobaksgården gade gade Farver

Giro d`Italia – ruten

Allé

Jensens

Grønlandsvej

Havne

Åboulevarden

10

12

Havnen

Parallelvej

Vor Frelsers Kirke

en

vej Retten

2

Kaj re Sønd Havn mel

Sva

Vesthallen

Søndergade

1 13

Ove

Horsens Sundhedshus

Rådhus torvet

3 4 5

Havn

Rylev

olm Å Bygh

j

yvej

Rådhusparken Rådhus

Gam

ej

Steenbergs

vej

Made

ej

Lovb

kt ne San Hele Vej

j Bjarke leve j eve gal tter Na evej Spurv

Byg Åvæ

linge

Bygholm Haverne

Peb

nte de nget Stuvæ

Horsens llev Statsskole Mø Gl. r- Enghaven ve

nten

gade

Løven

stien

holm nget

Teglvænget Lervangen Bygholm Søpark Tegltoften

ORG

ERB

AND

er Dans Holg ke

Fælledvej

Lerskræ

vej lands Grøn Ove Jense ns Allé Biograf

allé

Rype j rikve Fab Gade llers l Mø

Emi

Slangebjerg

j

Hestedam

Emil Møllers Gade Marius Holst Gade

e

egad

e

Fælledvej

Frederiksberggade

Bygholm Camping

Gad

sban

GL.JERNSvanes Plads BANEGADE

Jensens

j

Alrøve

es Allé

Holmbo VUC

gade

Konsul

God

Andreas Plads

Skovve

Rutebilstation

Posthus

9

15 egade

Bygholm Park

Scandic Bygholm Park

gade Bane- de stien roga derb

JessensVitus Berings gade Plads

Kongensgade

Bybus

ej

lavev

Søn

Smed

Åbjerg

Gade

ørns

Station

tien

Bollers

Ende e

Horsens UddannelsescenterSamsPoliti gade øMølle

gad

Skat

Løvenørns-

ns

e

BYGHOLM PARKVEJ

Bygholm Skov

rken

Blumersgade Åpa

Corte

Dyrskuepladsen

7

EJ

PARKV

BYGHOLM

DAGNÆS e

vej

Sølyst

dsgad

Jyllan

GYLDING S GADE

NIELS

Havne-

ngs

ALSØ

SPED

ade

nsg

Fye

Kirke

n

Strandgade gade

leva

ade

arksg

SjælDElands GA gade -

sparke

Dagnæ

j

Birkeve

StrandPilevænget vej Ny Havnegade

Fasanvej

Drosselvej

Tranevej

e

dsgad

Lollan gade

Thors

Danm

Brage vej s-

Sønderbro Kulturhus

allé

Lindev Elvej ej Frivang sallé

j

Dagnæs

Gasvej

de sga er

Danasallé

Ryvangs

Birkeve

Bækkelund

Edisonsvej Absalonsgade Odinsgade

Mim

Søndermarkskolen Lindvigsvej

nget

Villavej

Finsensvej

Frejasgade

Axelborg

Fug

Merci-

j

Sportsvæ

Vibevej

Emil Bojsens

. J.W

Dagnæsskolen allé Spætteve

Badmintonhallen

Bremersallé

Fredericiagad

Dalgasvej

Fjordsgade

svej

Nygård

ej

sev

ses

sve rdsvej j Sognegå Ras P.A. Dagnæshallen mus Vej sens

ling

Bohrsvej Plantagevej Dar

Fuglevang

HATTINGVEJ

s-

Sver vejdrup

Grønvej

Gade

Islandsvej

KÆR VEJ

AND

STR

Prin

evej

Pag

ej

årdv

højg

Orm

et

Geneesgade

svej

Søparken

Fuglevangsvej

rvej

Horsens Gymnasium

ve

Rosenvæng

Liljevænget

Torsvang

Carl Troelsens Minde

Sandøvej

gs

Svinget

Kraghsvej

gn

Asgård

Brand og Redning

Dagnæs Bæk

eho

Bre

VEJ

RS

rdsvej Mosegå

ej Danasv

Vib

Motel

THO

Teglgårdsvej

vej

Carl Johans

-

Frig vej gas

Basun

Kjeldsensgade

SCHUTTESVEJ

Kaptajn Andersens Gade

eparken

SKANDERBORG

MOSSØ

Vågøvej

Mejsevej

j

Lind

JERG

5

Bodøvej

Mågevej

Norgesvej

Færøvej

Finlandsvej

Sverigesvej

keve

Bøghsgade

SOLB

Strømøvej

ung

Lær

Nygade

Tordenskjoldsgade

d- j Fjor tsve glim j witzve Hauro Gade sens Ander gsallé Solvan sallé Nyland

ce-

Sc hur

Parkplatz - Gebühr parking - free - gratis / Long-term Langtidsparkering - Gebührenfrei Parkplatz (langfristig) parking - free gratis / short-term korttidsparkering - Gebührenfrei Parkplatz (kurzzeitig) Parking disc mandatory, P-skive obligatorisk, Parkscheibe notwendig... street / Fussgängerstrasse Gågade / Pedestrain

BR

signaturforklaring/Legend/Zeichenerklär

ER

s Vej

ND

RINTuristinformation GVEJ - payment - betaling / Parking ParkeringEN

Sverigesvej

ALLÉGADE

Griffenfeldtsgade Nybogade Øster Allé Møllevang Vendersgade

Houmannsgade

Frydsvej

Roman vej

VEJL

Baldersgade

Heimdals gade

Skolegade

Hasselvej

Ø

Torstedallé

Lokesallé

Enghavevej

Mid tervejen

EVE J

Graven

Thonbogade

Torvet

Kippervig

Andreas Flensborg Gade

Rådhusgade

Carøesgade

BERGSGADE

Fugholmsvej

Claus

EN-

J. Chr. Juliussens Vej

LICHT

Ove Jensens Allé

Sportsallé

Stadionsvej

Idrætsvej

Irisvej

Håbetsvej

Nordlystvej

H.C.

Torstedvej

eve

get

Symfoniallé

æn

allé

Kantat eallé

Lokes allé

ms

ksv

Berin

Ved

Thorsvej

bne

vej

jVedb æksparke n

Beri Mon ngsv rads ej vej Nan sens - vej

H

gade

Akacievej

ej ev nn

ngs

NÅ DE GU

Beri

Sø nde rgå VE rds JLE allé VE J

Pilegårdsall é

n

NGS

www.VIsITHorSENS.dk

Mad hos Mads

ÅBENT

Fuglevangsvej 45 · 8700

j

O-

HØEG

Bjerre

Tunø gade -

Falst ergad Chris e holm tianssgad Læsø e gade

Haraldsgade

Sommerlystgade

lundsvej

Flintebakken

13

Ove Jensens Allé 28 – 8700 Horsens www.hoteldanica.dk

mad

.indd 1

Horsens Egebjergvej 1 8700 Tlf. 7625 7200 www.hotelopushorsens.dk

Mandag - torsdag 10-18 Fredag 10-19 Lørdag 10-16

Aqua Forum · Langmarksvej

Høje

elska bet

ade

Boligs

Mindegade

Sejrøg

Lollandsgade

gade

Caroline

Thyrasgade Nordre Kirkegårdsallé Gormsgade

Hulvej

Solvej

Blæsbjergvej

Højdedraget

Bøgevangsgade

1091089 Bedstes Cafe

1091089 Bedstes Cafe

HORSENS

4

EN LA

10

6 Små anretninger

Horsens Søndergades Apotek

6

Bedstes Bedstes Bedstes Køkken Køkken Køkken ud af huset huset – også mad ud af

Kæmpe anretninger

35 butikker 150 p-pladser

Langelands-

Kirkegårds allé -

Solvej

Overgade

Ørstedsvej

Godthåbsvej

Tlf. 7627 8500

Receptioner v/ Karin Ramskov www.jutaost.dk 18 · tlf. 75 62 23 21 · Graven Eller lige hvad du ønsker dig!

SHOPPING

Nansen svej

Badstuestræde

Kirkegryde

Gersdorffsgade

Ole Worms Gade

Højlundsgade

de

Spangevej gade

Horsens Søndergade 22 · 8700 · www.teaterhotellet.dk info@teaterhotellet.dk

Hotel opus Horsens en 4-stjernet oplevelse

Ost for enhver smag

3

vej

Kildeve j

S GADE

Knuds-

Lindeallé

5

Scan koden og tjek vores hjemmeside

www.VIsITHorSENS.dk

evt. med patéer og pølser

v/Anne Ladegaard 21 62 23 Graven 18 · Tlf. 75 www.jutaost.dk

edor e-

GULD BERG

Langelinie

Frederik Winthers Vej

9

største

Skal du have gæster med smag? - så prøv et

OSTEBORD

2

Stev

Syrenve j

Juel svej Bakk vejegårds-

rd

Terne vej Glente vej

Fjordpa rken

rken

ken

Dagnæ s Bouleva

dpar

Fjordpa

Fjor

Hos os finder du Horsens bl.a. udvalg i herretøj fra

SALT

SK Bemærk: Illustration med forbehold for detaljer og størrelsesforhold · Anmerkung: Die Illustrationen sind nicht maßstabsgetreu · Note: the Illustration may not be accurate in terms of detail and scale

38 44 Horsens · Tlf. 75 62 Søndergade 1 · 8700 1

E45

BIRKSØ

5

NATIONAL CYKELRUTE

FÆRGER FÆRGER


VISIT

PARTNERE

HJÆLP OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Hilfe und praktische Informationen · Help and practical information NAVN Name

ADRESSE Address

TLF. Phone

TURISTINFORMATION · Touristinformation · Tourist information VISITHORSENS

Fussingsvej 8, 8700 Horsens

75 60 21 20

VISITJUELSMINDE

Odelsgade 1, 7130 Juelsminde

75 69 33 13

VISITODDER

www.visitodder.dk

87 80 40 50

ALARM/VAGT Notruf Notarzt · Emergency/guard Nødopkald · Emergency call

112

Dyrlægevagt · On-call veterinarian

70 22 15 99

Dyrlægevagt Brædstrup · On-call veterinarian Brædstrup

75 75 15 00

Lægevagt · On-call GP Skadestue · Emergency room

Sundvej 30, 8700 Horsens

70 11 31 31

Sygehus · Hospital

Sundvej 30, 8700 Horsens

79 27 44 44

Hvem, hvad, hvor? PARTNERE Wer, was, wo? - Who, what, where?

Din guide - Hvem, hvad, hvor? er din oversigt med praktiske oplysninger, kort og sidehenvisning under dit ophold. Vi opfordrer desuden til brug af “Din Guide 24 timer i døgnet” på VISITHORSENS.dk, hvor du altid finder link til aktuelle begivenheder og aktiviteter samt beskrivelse af spisesteder, overnatningsmuligheder og lignende. Dein Fremdenführer - Wer, was wo? Eine Übersicht mit vielen praktischen Informationen, Karten und Hinweisen für Ihren Aufenthalt. Wir möchten aber auch auf den 24-Stunden-Guide unter VISITHORSNS.dk hinweisen. Hier findet man immer Aktuelles und Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten, Beschreibungen der Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten, etc. Your Guide – who, what, and where? – provides an overview of practical information, map, and contents page for your stay. We also encourage you to use ”Your Online Guide 24 hours a day” at VISITHORSENS.dk, where you will find links to current events and activities as well as descriptions of restaurants, accommodation, etc.

40 51 51 62

Tandlægevagt · On-call dentist Politi Polizei · Police Nødopkald · Emergency call

114

Horsens Politi · Horsens Police

Holmboes Allé 2, 8700 Horsens

76 28 14 48

AUTOHJÆLP · Pannenhilfe · Roadside Assistance Dansk Autohjælp

75 65 49 80

Falck Redningskorps

70 10 20 30

Apoteker · Apotheken · Pharmacy Brædstrup Apotek

Søndergade 32, 8740 Brædstrup

Endelave Håndkøb

Endelave købmand, Kongevejen 10, 75 68 90 04 Endelave, 8700 Horsens

75 75 10 26

Løve Apotek

Nørretorv 2, 8700 Horsens

75 62 80 11

Søndergades Apotek

Søndergade 12, 8700 Horsens

76 25 42 00

Svane Apoteket

Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, 8700 Horsens

75 62 82 22

Postkontorer · Postämter · Post Office Brædstrup

v. Super Best, Rådhusgade 14, 8740 Brædstrup

80 20 70 30

Endelave

Kongevejen 68, 8700 Endelave

80 20 70 30

Horsens

Løvbjerg, Borgergade, 8700 Horsens 80 20 70 30

Bibliotek · Büchereien · Library Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Brædstrup Bibliotek

Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup 76 29 24 80

76 29 24 00

RÅDHUSET Town Hall · Rathaus

Rådhustorvet 4 8700 Horsens

76 29 29 29

TRANSPORT Transport NAVN Name

ADRESSE Address

TLF. Phone

TOG OG BUS · Zug und Bus · Trains and busses Busstation Brædstrup

Jernbanegade 9, 8740 Brædstrup

Busstation Horsens

Andreas Stenbergs Plads 1, 8700 Horsens

86 12 86 22

DSB Togstation

Andreas Stenbergs Plads 1, 8700 Horsens

70 13 14 15

Find de enkelte partnersites med billeder, kort og mere info på VISITHORSENS.dk

LUFTHAVNe · Flugplätze · Airports Billund Lufthavn

Passagerterminalen 10, 7190 Billund

76 50 50 50

Københavns Lufthavn

Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

32 31 32 31

Aarhus Lufthavn

Stabrandvej 24, 8560 Kolind

87 75 70 00

Cykelfærge Alrø-Snaptun

Snaptun Havn & spidsen af Alrø

75 69 33 30

Endelave Færgen

Havnevej, Snaptun, 7130 Juelsminde

75 68 91 75

Hjarnø Færgefart

Havnevej, Snaptun, 7130 Juelsminde

30 70 23 45

FÆRGER · Fähren · Ferry

Weitere Informationen unter VISITHORSENS.dk Find the individual partner sites showing images, a map and further info at VISITHORSENS.dk


OVERNATNING Übernachtungen · Accommodation

NAVN Name

ADRESSE Address

TLF. Phone

SIDE Page

HOTEL / MOTEL Hotels, Motels · Hotel, motel BEST WESTERN Jørgensens Hotel

Søndergade 14-19 8700 Horsens

75 62 16 00

47

Hotel Danica

Ove Jensens Allé 28 8700 Horsens

75 61 60 22

55

Hotel Korning Kro

Korningvej 143 8700 Horsens

75 67 35 69

65

Hotel Opus Horsens

Egebjergvej 1 8700 Horsens

76 25 72 00

17

Hotel Pejsegården

Søndergade 112 8740 Brændstrup

75 75 17 66

11

Motel Thorsvang

Vejlevej 58-60 8700 Horsens

75 64 25 30

55

Scandic Bygholm Park

Schüttesvej 6 8700 Horsens

75 62 23 33

47

Schur Conference Center

Søborgvej 20 Glud, 7130 Juelsminde

75 68 30 99

46

TeaterHotellet.dk

Søndergade 22 8700 Horsens

76 27 85 00

55

Autocamperpladsen

Jens Hjarnøesvej 35 8700 Horsens

20 80 13 38

56

Bygholm Sø Camping

Lovbyvej 35 8700 Horsens

75 62 62 66

56

Elite Camp Vestbirk

Møllehøjvej 4, Brædstrup 8752 Østbirk

75 78 12 92

56

Husodde Strand Camping

Husoddevej 85 8700 Horsens

75 65 70 60

56

Juelsminde Strand Camping

Rousthøjs Allé 7130 Juelsminde

75 69 32 10

56

B&B Toften

Toftegårdsvej 2 Sdr. vissing

75 75 48 80

Bed & Breakfast Horsens

Rådvedvej 75 8700 Horsens

40 53 03 53

Bergmann Bed and Breakfast

Serridslevvej 28 8700 Horsens

75 60 11 99

Birthe og Martin Vestergaard Nielsen

Lundumhedevej 40 8700 Horsens

75 65 42 64

Ellen Brynning

Lærkevej 7 8700 Horsens

21 74 02 36

Horsens Bed & Breakfast

Sattrupvej 15 8752 Østbirk

75 78 18 73

Juelsminde Bed & Breakfast

Rousthøjs Allé 1 7130 Juelsminde

75 69 30 66

Jytte & Søren Winther

Åesvej 6a 8700 Horsens

75 66 70 90

Jørgens Minde

Nørremarksvej 17, Sejet 8700 Horsens

40 11 89 93

Kirsten Pedersen

Rosenvænget 5 8700 Horsens

75 64 60 70

Lille Tyrrestrup

Tyrrestrupvej 23 8700 Horsens

27 44 38 28

Lisa Holck

Drosselvej 51 8700 Horsens

61 71 10 56

Lisbeth Jørgensen

Lucernevej 18 8700 Horsens

61 36 28 70

Nygaard Ferie

Hornumvej 1 8783 Hornsyld

24 41 03 62

Skyggerslund Bed & Breakfast

Skovhusvej 20 8762 Flemming

61 69 38 15

Endelave Lystbådehavn

Endelave Havn 8700 Horsens

51 58 99 42

58-59

Horsens Lystbådehavn

Jens Hjernøes Vej 29 8700 Horsens

20 80 13 38

58-59

Snaptun Lystbådehavn

Snaptun Strandvej 15 8700 Horsens

75 68 37 88

58-59

87 80 26 00

-

CAMPING

Bed and breakfast

LYSTBÅDEHAVNE Yachthäfen · Marina

Sommerhus Ferienhaus · Summer cottage Feriepartner Odder-Juelsminde

Banegårdsgade 3, 8300 Odder Odelsgade 42, 7130 Juelsminde


aktiviteter & underholdning Aktivitäten und Unterhaltung · Activities and entertainment NAVN Name

ADRESSE Address

TLF. Phone

SIDE Page

Aktiviteter og underholdning Aktivitäten und Unterhaltung · Activities and entertainment Aqua Forum

Langmarksvej 53 8700 Horsens

76 29 23 23

70

Bowlingbane Brædstrup

Søndergade 112 8740 Brædstrup

75 75 17 66

11

Djurs Sommerland

Randersvej 17 8581 Nimtofte

86 39 84 00

2

75 68 96 95

62-63

Søndermølle 29, Endelave Endelave Lægeurtehave 8700 Horsens Forum Horsens

Langmarksvej 53 8700 Horsens

76 29 23 23

70

Horsens Eventcenter

Venusvej 8 8700 Horsens

40 50 77 77

50

Horsens Ny Teater

Teatertorvet 8700 Horsens

75 60 23 44

14-16

Horsens Legeland

Fuglevangsvej 45 8700 Horsens

40 50 77 77

50

KUBEN

Søndergade 8700 Horsens

76 29 23 19

KulisseLageret

Teatertorvet 8700 Horsens

75 62 46 22

34-43

Middelalder Minigolf

Husodde Strand Camping Husoddevej 85, 8700 Horsens

75 65 70 60

56

Pay and Play Horsens Golfklub

Silkeborgvej 44 8700 Horsens

75 61 51 51

54

Rideture

Gudenåvej 34 8740 Brædstrup

20 28 46 48

66

Skøjtebanen

Rådhustorvet 8700 Horsens

Stensballegaard Golfklub

Bygaden 70 8700 Horsens

34-43 75 65 80 18

54

Museer & gallerier Museen und Gallerien · Museums and galleries Byarkivet

Søndergade 26 8700 Horsens

75 61 09 22

Danmarks Industrimuseum

Gasvej 17-19 8700 Horsens

75 62 07 88

25

Filip’s Sten og Billedhuggeri

Ormhøjgårdvej 10 8700 Horsens

75 63 03 09

17

FÆNGSLET

Fussingsvej 8 8700 Horsens

76 10 00 11

29

Galleri Brænderigården

Søndergade 41 8700 Horsens

76 25 14 45

34-43

Galleri Gasværk

Gasvej 17-19 8700, Horsens

25 24 99 12

34-43

Glud Museum

Museumsvej 44, Glud 7130 Juelsminde

75 68 30 82

13

Horsens Kunstmuseum

Carolinelundsvej 2 8700 Horsens

76 29 23 70

52

Horsens Museum

Sundvej 1A 8700 Horsens

76 29 23 50

52

Kvist Galleri & Interiør

Svanes Torv 4 8700 Horsens

75 62 76 00

39

Kunstnergruppen SLOTTET

Fussingsvej 8 8700 Horsens

25 24 99 12

34-43

Læs mere om de enkelte aktiviteter, find åbningstider, kørselsvejledning etc. på VISITHORSENS.dk Find details about individual activities, opening hours, directions, etc. at VISITHORSENS.dk Weitere Informationen über Aktivitäten, Öffnungszeiten und Wegbeschreibungen unter VISITHORSENS.dk 6


Firmaevents, møder og konferencer i Horsens FÆNGSLET, Forum Horsens, Hotel Opus Horsens, Scandic Bygholm Park, Hotel Pejsegården, Schur Conference Center, Best Western Jørgensens Hotel, Horsens Eventcenter, Horsens & Friends, Komediehuset Horsens Ny Teater, VISITHORSENS med flere - Vi arbejder alle sammen om at gøre dit næste arrangement til en succes.

aktiviteter & underholdning Aktivitäten und Unterhaltung · Activities and entertainment NAVN Name

ADRESSE Address

SIDE Page

Links til UDVALGTE kulturinstitutioner, festivaler og events AC Horsens

www.achorsens.dk

Aktiv Ø-ferie

www.endelaveif.dk

Bluesfestival

www.blueskartellet.dk

City Horsens

www.cityhorsens.dk

42-43

Danmarks Indsamlingen www.danmarksindsamling.dk DM i tegning

www.tegnefestival.dk

Europæisk Middelalder Festival

www. middelalderfestival.dk

Forum Horsens

www.forumhorsens.dk

FÆNGSLET

www.faengslet.dk

Holmboe i Horsens

www.holmboeihorsens.dk

Horsens Ny Teater

www.HNT.dk

Horsens Teaterfestival

www.horsensteaterfestival.dk

Horsens & Friends

www.horsensandfriends.dk

Komediehuset

www.komediehuset.dk

Krimimessen

www.krimimessen.dk

KulisseLageret

www.kulisselageret.dk

KUBEN

www.maerkbyen.dk/kuben

Palsgaard Sommerspil

www.palsgaardsommerspil.dk

Pejseshow

www.pejseshow.dk

Rock i Lunden

www.rockilunden.dk

Store Gudenå-dag

www.visitgudenaa.com

Tegnefestival

www.tegnefestival.dk

18

29 14 9 11

11

Bemærk kalenderen på side 8-12 indeholder kun udvalgte arrangementer. Du finder alle koncerter, udstillinger og events online!

Beachten Sie bitte, dass auf den Seiten 8-12 nur auf einige Veranstaltungen hingewiesen werden kann. Alle Konzerte, Ausstellungen und Events finden Sie online!

Please note: the calendar on pages 8-12 only shows selected arrangements. All the concerts, exhibitions and events are shown online!

Se dato og tidspunkter for alle arrangementer på VISITHORSENS.dk/detsker For dates and time of all arrangements, go to VISITHORSENS.dk/calendar Datum und Zeiten für alle Veranstaltungen auf VISITHORSENS.dk/kalender

7


spisesteder Restaurants, Bistros · Eating out NAVN Name

ADRESSE Address

TLF. Phone

SIDE Page

Café Gaslight

Gasvej 17-19 8700 Horsens

75 62 07 88

25

Café Golfert, Horsens Golfklub

Silkeborgvej 44 8700 Horsens

75 61 51 26

-

Café GRaN

Grønnegade 12 8700 Horsens

76 25 03 03

34-43

Café Kunst

Carolinelundsvej 2 8700 Horsens

75 62 07 88

52

Dollys - Café Dolly

Havnen 15 8700 Horsens

75 62 34 81

37

Eydes Kælder

Søndergade 17, 8700 Horsens

75 62 61 23

34-43

Gran Bar

Søndergade 15, 8700 Horsens

76 25 03 02

34-43

Korning Kro

Korningvej 143, 8700 Horsens

75 67 35 69

82

Mackie’s

Graven 2, 8700 Horsens

75 60 16 22

38

Madhimlens Madhus, Fru Møllers Mølleri

Bjeragervej 35 8300 Odder

61 60 03 61

58-59

Møllegården på Alrø

Alrøvej 382, Alrø, 8300 Odder

86 55 20 83

58-59

Over Middel, Hotel Danica

Ove Jensens Allé 28 8700 Horsens

75 61 60 22

55

Restaurant Lichtenberg Jørgensens Hotel

Søndergade 17-19 8700 Horsens

75 62 1600

47

Restaurant og Bistro, Hotel Pejsegården

Søndergade 112 8740 Brædstrup

75 75 17 66

11

Restaurant, Hotel Opus Horsens

Egebjergvej 1 8700 Horsens

76 25 72 00

17

Restaurant Oksen

Grønnegade 3, 8700 Horsens

75 62 69 00

34-43

Restaurant Stensballegaard Golf

Bygaden 70 8700 Horsens

50 88 66 01

58-59

Restaurant Scandic Bygholm Park

Schüttesvej 6, 8700 Horsens

75 62 23 33

47

Ristorante Venezia

Borgergade 25, 8700 Horsens

75 60 18 11

36

Rødspætten - Det Lille Røgeri

Gudenåvej 48, Voervadsbro 8660 Skanderborg

75 78 28 85

66

SHopping Shoppen · Shopping SIDE Page

NAVN Name

ADRESSE Address

TLF. Phone

Blindes Arbejde

Thonbogade 5 8700 Horsens

75 60 25 50

39

Butik SOFI

Hedevej 6 8660 Skanderborg

40 52 49 29

66

BytorvHORSENS

Søndergade 10-14 8700 Horsens

70 10 14 80

42-43

CityHorsens

Bojsens Gård, Søndergade 47 8700 Horsens

75 62 47 22

42-43

Det lille Røgeri

Gudenåvej 48 8660 Skanderborg

75 78 28 85

66

Effekt Lageret ApS

Holmboesallé 14 8700 Horsens

75 62 49 88

40

Fru Møllers Mølleri

Bjeragervej 35 8300 Odder

61 60 03 61

58-59

Genbrugsland

Vejlevej 2 8700 Horsens

76 25 16 00

41

Juta Ost

Graven 18 8700 Horsens

75 62 23 21

37

Kvist Galleri & Interiør

Svanens Torv 4 8700 Horsens

42 62 76 00

39

Legekæden

Hospitalsgade 15 8700 Horsens

75 61 60 11

40

REMA 1000

Se annoncen

Voervadsbro Torvehal

Gudenåvej 48 8660 Skanderborg

41 75 75 48 80

66


kirker, arkitektur og historie Kunst, Architektur und Geschichte · Art, architecture and history NAVN Name

ADRESSE Address

Arkitektur & historiske steder Architektur und historische Stätten · Architecture and historic sites Apotekergaarden

Søndergade, 8700 Horsens

Bastian

Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens

Bindningsværkshuse i landsbymiljø

Trimmelbanken, Træden 8740 Brædstrup

Brænderigården 1700-tals gårdmiljø

Brænderigården, Søndergade 41 8700 Horsens

Christian Lemmerz’ skulptur Madonna Darfur

Uden for Jyske Bank, Søndergade 42, 8700 Horsens

Claus Cortsensgaard

Sundvej 9, 8700 Horsens

Det Gamle Rådhus (1585-1985) tegnet af H.C. Zeltner

Søndergade 26, 8700 Horsens (Byarkiv & Turistinformation)

Erik Menveds borgruin

Bygholm Park, 8700 Horsens

Flensburgs enkebolig fra 1786 tegnet af Anders Kruuse

Nørregade 31, 8700 Horsens (Museumsafdelingen)

Første nyklassicistiske bygning i Jylland fra 1774, af Jens Hiernøe

Nørregade 11 8700 Horsens (Frantz Høy)

Grønhøj Jættestue Ca. 5000 år gammel

Åbjerg Skovvej 8700 Horsens

Grønhøj, Åbjergskoven

Åbjergskovvej, 8700 Horsens

Havne Allé Mindesmærke for de faldne Havne Allé sømænd under 2. verdenskrig 8700 Horsens Helms Apotek fra 1736, tegnet af J.G. Hödrich

Søndergade 12, 8700 Horsens (Søndergades Apotek)

Jernstøberiet Stall-knechts udstillingshus fra 1880’erne

Søndergade 38, 8700 Horsens (Hviid)

Klostermølle og Tørreladen (tidl. Papirfabrik og kloster)

Klostermøllevej 48 8660 Skanderborg

Lichtenbergs gård fra 1744 (Det Lichtenbergske Palæ)

Søndergade 17-19, 8700 Horsens (Jørgensens Hotel)

Lillienskiolds gård fra 1783 tegnet af Anders Kruuse

Teaterpassagen Søndergade 15, 8700 Horsens

Michael Kviums skulptur Double Blind

Udenfor Bojsens gård Søndergade 47, 8700 Horsens

Mindesmærke rejst for to drenge, der blev dræbt af landmine i 1945

Åbjerg Skovvej 8700 Horsens

Mindesmærke faldne piloter 2. Verdenskrig

Flyvepladsen, Sandvej 8740 Brædstrup

Monbergs bindingsværkshus fra 1700-årene

Søndergade 32, 8700 Horsens (Seeds og ProfilArt)

Nordre Kirkegård Mindesmærke over de på kirkegården begravede krigere 1848-50 og 1864

Kirkegårdsallé 8700 Horsens

Rasmus Jensens guldsmedeforretning fra 1885 tegnet af J.C.Clausen

Søndergade 36 8700 Horsens (Guldsmed Lind)

VBIP, Vitus Bering Innovation Park

Chr. M. Østergaards vej 8700 Horsens

Vitus Berings Park Mindeplade for Vitus Bering

Andreas Flensborgsgade 5, 8700 Horsens

Vor Bjerg, gravhøje

8740 Brædstrup

Vissinggaard

Nedenskovvej 4, 8740 Brædstrup

KIRKER · Kirchen · Churches Brædstrup Kirke

Kirkegade 11, 8740 Brædstrup

Den katolske kirke (Sct. Josephs kirke)

Nørregade 15, 8700 Horsens

Endelave Kirke

Vesterby 20B, 8700 Horsens

Getsemane Kirke

Houmannsgade 8700 Horsens

Hospitalskirken

Hospitalsgade 10 8700 Horsens

Klosterkirken

Borgergade 30, 8700 Horsens

Sdr. Vissing Kirke

Nyvej 9, 8740 Brædstrup

Sønderbro Kirke

Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens

Tamdrup Kirke

Tamdrup Kirkevej 1, 8700 Horsens

Tyrsted Kirke

Kirkevej 20, 8700 Horsens

Vor Frelsers Kirke

Kippervig 4, 8700 Horsens

Vær Kirke

Værvej 50, 8700 Horsens

Østbirk Kirke

Peder Skramsgade 1K, 8752 Østbirk

Østerhåb Kirke den nyeste fra 09-2011

Gravengårdsvej 10, 8700 Horsens

Find billeder, kort og mere info Weitere Informationen unter · Find maps and further info at

VISITHORSENS.dk


MOTIONSruter i horsens Motionsrouten · running routes Bl.a. i forbindelse med møder og konferencer benyttes disse populære motionsruter tæt på Forum Horsens. Auch bei Konferenzen und Treffen im Forum Horsens werden die Routen gerne genutzt. These exercise routes close to Forum Horsens are especially popular in connection with meetings and conferences Picnic

© Kort- og matrikelstyrelsen og Horsens Kommune EGEBJERGVEJ

I

Nørrestrand

Hotel Opus Horsens

Fugletårn Birdtower

M2

NØRREBROGADE

Motionsruter Nørrestrand Nørrestrand 6.0 km Nørrestrand 1.3 km Nørrestrand 0.6 km

VES TER GA

Forum Horsens

ADELGADE

I

Langm

arksvej

DE

R NØ

T RE

V OR

0

0,25

0,5

1 km

vej

d Sun

© Kort- og matrikelstyrelsen og Horsens Kommune Nørrestrand

M3

Horsens Fjord

Motionsruter Husodde stien Husodde 1.4 km Konditest 2x500 m

I I


ke

ys

Øs tj

j

ve

or

Mo t

Bygholm Sø 8.0 km

Bygholm Park 1.5 km 1.0 km

Motionsruter Bygholm Sø og Park

0

0,25

0,5

Hattingvej

1 km

Bygholm Park

Bygholmparkvej

(Træningsredskaber)

Hotel Scandic Bygholm Park

Ves terg ade

© Kort- og matrikelstyrelsen og Horsens Kommune

esvej

M1

m

ol

By gh

vej

Silkebo rg

Schütt

Ringvejen


VIA SIDE

GUIDE VISITHORSENS  

Guide til at finde rundt.