Page 1

Steel the world

Industriens foretrukne samarbejdspartner


En samarbejdspartner for totalløsninger Hos Brimas A/S sætter vi kunden i højsædet, da vi ved at

Hos Brimas A/S forventer vi, at vore kunder stiller høje

vor succes bygger på vore kunders succes. Med denne

krav til vores fleksibilitet samt faglige formåen. Vi har

filosofi og et motto om levering af kvalitet til tiden, har

derfor sammensat og uddannet en stab af 55 højt

vi drevet virksomheden frem til en moderne og effektiv

kvalificerede medarbejdere, således at vi kan varetage

produktionsvirksomhed. Fleksibilitet, kvalitet og leve-

alle typer opgaver, lige fra enkelte prototyper til større

ringssikkerhed er de nøgleord, som indgår i vor strategi.

serieproduktion.


Steel the world

Vi ved også, at vores kunder stiller krav til leveringssikkerhed og pris. Brimas A/S arbejder målrettet med moderne produktivitetsfremmende tiltag for at reducere gennemløbstiden. Vi kan derfor tilbyde en konkurrencedygtig pris, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Adm. direktør, Brimas A/S Thomas Iversen

Teknisk chef, Brimas A/S Peter Iversen


Vindindustrien Brimas A/S leverer komponenter til vindindustrien. Emnerne varierer fra enkelte dele til fÌrdige kundespecifikke løsninger. Brimas A/S involverer sig gerne i udviklingen af emner i samarbejde med vindmølle- og komponentproducenterne.


Steel the world

Brimas har sine egne produktionsfaciliteter, men tilkøber også komponenter fra nøje udvalgte partnere. Du har derfor kun brug for én leverandør.


Offshore Brimas A/S har leveret produkter til offshorebranchen siden 1999. Branchens skærpede krav om materialekendskab og vedligeholdelsesfrie løsninger, samt svær tilgængelighed, er blot en af de udfordringer, som vi gerne tager imod og mestrer.

Kunderne får tildelt og kommunikerer med en og samme erfarne projektleder gennem hele processen.


Steel the world


Laserskæring Hos Brimas A/S har vi vores egen laserskæreafdeling, hvilket sikrer en høj grad af fleksibilitet. Laserskæreafdelingen kan varetage alle typer opgaver indenfor laserskæring, lige fra direkte opskæring ud fra kundens egne filer, til optegning og programmering af specifikke emner.


Steel the world

Brimas tilbyder laserskæring i både plade og rør.


Pladebearbejdning / overfladebehandling Hos Brimas A/S har vi egen bukkeafdeling, hvor vi råder over både CNC kantbukkere og CNC svingbukkere. Vi kan løse alle former for komplicerede bukkeopgaver op til en længde på 3000 mm. Maskinparken omfatter desuden valsemaskiner og afgratningsmaskiner til både plade- og tromleafgratning. Herudover har Brimas A/S et af branchens mest moderne anlæg til glasblæsning af rustfrit stål og aluminium.

Vi har specialiseret os inden for korte, komplekse produktioner og mindre serier. Afgrater Brimas A/S råder over branchens bedste maskine inden for afgratning af plader. Pladeafgratning har tidligere været en meget dyr proces, idet afgratningen skulle laves manuelt. Med en Fladder afgratningsmaskine kan vi afgrate emner til langt billigere priser - typisk ganske få kroner pr. emne.


Steel the world

Glasblæsning

Kantbukning

Brimas A/S har et af branchens mest moderne glasblæseanlæg til glasblæsning af rustfrit stål og aluminium. Anlægget er samtidig blandt de største og mest effektive, hvilket gør, at vi også kan håndtere helt store emner. Anlægget skiller sig ud i forhold til mange andre anlæg ved, at gulvriste m.v. er fremstillet i rustfri stål, således at der ikke er ”smittefare” mht. jernpartikler fra eksempelvis galvaniserede gulvriste. Herudover passere alt glas en magnet før det genanvendes, så eventuelle fremmedlegemer af jern og kulstof sorteres fra.

Brimas A/S kan løse selv de mest komplicerede former for bukkeopgaver i en kvalitet, der ikke fås bedre. Vi råder over adskillige specialbukkeværktøjer samt plastskinner til at udføre bukkeopgaver uden bukkemærker. Vores dygtige smede og maskinarbejdere fremstiller selv specielle bukkematricer, så kunden får lige præcis den profil eller udformning, som der ønskes.


Vi er hurtige, fleksible og dokumenterer kvaliteten gennem hele produktionskæden lige fra råvarer til færdig produkt. Engineering Brimas A/S har en Engineering afdeling, hvor alle medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund. Vi ønsker at indgå i udviklingsfasen så tidligt som muligt, med henblik på at sikre den rigtige løsning til den rigtige pris. Vi er gode til at tænke ”ud af boksen” og skabe merværdi.


Steel the world


Togindustrien Brimas A/S opfylder kravene og er certificeret i henhold til EN 15085-2. Denne godkendelse giver tilladelse til udførelse af svejste konstruktioner til togindustrien. Brimas A/S har indgüet en flerürig samarbejdsaftale omkring fremstilling af dele til renovering, af IC3 togene i Danmark.


Steel the world


Medicinalindustrien Brimas A/S er leverandør til medicinalindustrien. Vores produktionskoncept og kvalitetsstyringssytem efterlever cGMP og GCP standard. Opgaverne er kundespecifikke specialopgaver i rustfri stül, samt service og vedligeholdelsesopgaver.


Steel the world

Vi er højtuddannede håndværkere, som sætter spørgsmålstegn ved generelle antagelser.


Fødevareindustrien Et af Brimas’ væsentligste kerneområder er fødevareindustrien. Produkterne varierer fra maskinstativer til komplekse tyndpladeopgaver. De særlige krav, der stilles i fødevareindustrien, herunder FDA, er en del af vores hverdag. Brimas A/S leverer naturligvis med fuld sporbarhed og de påkrævede certifikater.


Steel the world


Et projekt vi er særligt stolte af Det verdensomspændende kunstprojekt ‘Deep Storage

Kristian von Hornsleth udtaler: ”Brimas havde fra

Project’, som Kristian von Hornsleth står bag, er en

starten ”ja-hatten” på og deres kompetencer indenfor

hyldest til menneskets splittelse mellem selvdestruk-

engineering og fremstilling af specialopgaver i rustfrit

tion og fremtidsvisioner. Skulpturens ekstravagante

stål kom til udtryk tidligt i processen. En proces hvor

form og størrelse har været med til at gøre projektet til

præcision og finish har haft en afgørende indflydelse på

en udfordrende og spændende affære.

det færdige resultat.”


Steel the world

Kunstner: Producent: Sted: Dimension:

Kristian von Hornsleth Brimas A/S, Horsens Boulevarden, Vejle 8 meter høj, 11 meter bred

En søsterstjerne bestående af 6 ton rustfrit stål, 120 meter rør samt 3000 menneskers DNA er sænket ned i Mariana Graven. (Verdens dybeste sted - 11 km - Stillehavet)

Stjernen er med sine dimensioner landets største fritstående stål-skulptur. Det hindrede os dog ikke i at fragte kunstværket i ét stykke fra vores produktionshaller i Horsens til Boulevarden i Vejle, hvor skulpturen nu står.


Byggeri Brimas A/S er specialiseret i konstruktion af altaner, ståltrapper, gelænder og værn. Virksomheden har specialindrettede biler til alle former for montagearbejde. For at kunden kan være sikker på at få leveret præcis det produkt, der ønskes, konstruerer, dimensionerer og visualiserer vores dygtige ingeniører vores projekter i 3D tegneprogrammer.

Vore ingeniører kan konstruere og visualisere kundens emner og projekter i 3D tegneprogrammer. Altaner En altan kan være en billig og god måde, at skaffe sig ekstra kvadratmeter i sin bolig. Hos Brimas A/S har vi kun specialdesignede altanløsninger.


Steel the world

Ståltrapper Brimas A/S har stor erfaring i konstruktion og fremstilling af ståltrapper til både udvendig og indvendig brug. Virksomheden har leveret et stort antal ståltrapper til nye og eksisterende firmadomiciler, samt til mange private hjem. Trappen er ofte noget af det første en gæst oplever når de kommer på besøg. Derfor bliver Brimas A/S ofte valgt som leverandør, idet vi bl.a. kan visualisere ståltrappen i 3D

“Vi samarbejder med Brimas A/S, fordi vi stiller store krav til kvalitet, leveringssikkerhed og fleksibilitet.” Christian Holm - Ejendomsselskabet CASA A/S

Gelænder & værn En stor og vigtig del for det samlede indtryk af både trapper og altaner er det værn eller gelænder, der vælges til trappen, altanen eller terrassen. Gelænder og værn fremstilles i rustfri stål, galvaniseret stål, malet stål eller med alle former for glasværn.


Montageafdeling Brimas A/S har specialindrettede biler til alle former for montagearbejde af altaner, trapper, bjælker m.v. I tæt samarbejde med entreprenører, arkitekter, bygherre m.v. sørger vi for, at finde den bedste løsning til montering af emnerne. Herudover udfører Brimas A/S industrimontage i form af rørsvejsninger og generel service og vedligeholdelse af maskiner, ligesom virksomheden fungerer som “hus smed” for flere store produktionsvirksomheder.

Bolig og byggeri

Vi har fuldt udstyrede montagebiler og er i stand til at løse langt de fleste montageopgaver

Brimas A/S er specialister i konstruktion og fremstilling af specialopgaver til både den private bolig samt til det større byggeri. Vi fremstiller bl.a. rustfri stålbordplader både til udvendig og indvendig brug, herunder specialdesignede udekøkkener i rustfri stål. Vi har leveret et stort antal rustfri køkkenbordplader til køkkenfirmaer samt til mange private hjem. Den rustfrie stålbordplade vælges primært på grund af en vedligeholdelsesfri og meget holdbar overflade samt det unikke design og udseende. Brimas A/S leverer og monterer bygningsstål, f.eks. vindsøjler til dobbeltmurede huse samt bjælker til understøtning og udveksling. Det er både IPE, HEA og HEB bjælker.

Smedejernsporte og -låger Brimas A/S har stor erfaring i konstruktion og fremstilling af smedjernsporte og -låger. Virksomheden har leveret et stort antal låger og porte til nye og eksisterende huse. Derfor bliver Brimas A/S ofte valgt som leverandør, idet vi bl.a. kan visualisere produktet i 3D


Steel the world

Hos Brimas sætter vi kunden i højsædet, da vores succes bygger på kundens succes.


Historien I november 1998 blev grundstenen til det nuværende Brimas A/S lagt. Brødrene Peter og Thomas Iversen stiftede et I/S under navnet Brdr. Iversen. Ideen med virksomheden var at fremstille rustfri stålbeslag til bådbranchen. Brødrene havde gennem en årrække sejlet kapsejlads på eliteniveau og havde derigennem oparbejdet en stor viden og kontaktflade indenfor branchen. Brdr. Iversen startede i lokalerne fra det tidligere ”Horsens Pølsefabrik” på Emil Møllersgade 131 i Horsens. De første maskiner, der blev købt var en TIG-Svejser, en koldsav og en slagsaks, alle brugte maskiner. Virksomheden har siden starten i 1998, lagt stor vægt på at levere den kvalitet som kunden ønsker, til den aftalte tid. Allerede efter det første år, blev målgruppen for virksomheden udvidet og ændret til primært at omfatte underleverandørarbejde i rustfrit stål og aluminium til industrien i Horsens og omegn. I sommeren 2001 blev lokalerne i Emil Møllersgade på ca. 100 m² for små, og virksomheden flyttede til nye lejede lokaler på ca. 650 m² på Hvidtfeldtsvej 3 i Horsens. Samtidig blev virksomheden omdannet fra et I/S til et ApS. I påsken 2007 flyttede virksomheden igen i nye lokaler, idet virksomheden havde bygget en ny fabrik på Satellitvej 10, 8700 Horsens. Aktiviteterne blev yderligere udvidet til også at omfatte produktion og leverancer af bygningsstål, herunder altaner, trapper m.v. Samtidig blev navn og selskabsform ændret pr. 01/07-2008 fra Brdr. Iversen rustfri stålteknik ApS til Brimas A/S. Den første medarbejder blev ansat oktober 2001 og virksomheden beskæftiger i dag 55 medarbejdere i 5000 m2 topmoderne produktionsfaciliteter.


Steel the world

Kig forbi, der er altid kaffe p책 kanden.


Steel the world

Brimas A/S, Satellitvej 10, DK-8700 Horsens 路 CVR-nr 26 07 25 81 路 Tlf. +45 76 25 90 30 路 mail@brimas.dk 路 www.brimas.dk

BRIMAS - STEEL THE WORLD  
BRIMAS - STEEL THE WORLD  
Advertisement