Page 10

VPRAŠANJA ZA PRIDOBITEV PREVENTIVNIH ZNAČK PREPREČUJMO POŢARE ZLATA ZNAČKA (Opomba: Navedena so moţna vprašanja s pravilnimi odgovori, izmed katerih v obliki testa izberete 25 vprašanj.) 1. V kakšnem agregatnem stanju so lahko gorljive snovi? - v plinastem, tekočem in trdnem stanju 2. Naštej vsaj tri vnetljive tekočine! - bencin, alkohol, nafta... 3. Kateri plin je v jeklenki za plin, ki se uporablja v gospodinjstvu, in v kakšnem agregatnem stanju je? - propan butan v tekočem stanju 4. Kaj doseţemo pri zadušitvi poţara gorljivih snovi? - s prekrivanjem gorljivih snovi preprečimo dostop kisika in ogenj ugasne 5. Kako bi pogasili začetni poţar na osebnem avtomobilu? - vozilo ustavimo na robu ceste, ustavimo motor in z gasilnikom pogasimo poţar ali pa ga zadušimo s pokrivalom - odejo, plaščem ali drugim priročnim sredstvom 6. S čim gasimo razliti bencin, ki se je vnel? - z gasilnimi sredstvi, ki učinkujejo dušilno: pena, prah, pepel, pesek, mivka itd. 7. Kako zadušimo ţar goreče masti v posodi? - ponev pokrijemo s pokrovko ali mokro krpo 8. Kaj storimo, če so se v prostoru nabrali hlapi in plini raznih vnetljivih tekočin? - prostor prezračimo, ne uporabljamo odprtega ognja, ne vklopimo električne napetosti 9. Kako pogasimo gorečo osebo? - s pokrivanjem, da zadušimo ogenj 10. Naštej vse vrste vodnih curkov, ki jih uporabljamo pri gašenju! - polni curek, razpršeni curek, vodna megla 11. Kako gasimo s prahom? - prah usmerimo nad gorečo površino (prah duši poţar, ogenj) 12. Kako gasimo s peno? - peno nanašamo na gorečo površino od roba posode, pokončno steno pa pokrivamo od zgoraj navzdol (pena duši poţar) 13. Kaj gasimo s peno?

Vprašanj za preventivne značke  

Vprašanj za preventivne značke

Vprašanj za preventivne značke  

Vprašanj za preventivne značke

Advertisement