Page 1

UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ 1.
ELS NÚMEROS I TU a. Els números són el reflex de la nostra vida. Què diuen el números de tu? Llegeix i contesta a la informació del qüestionari. Escriu:
 


QUÈ
DIUEN
ELS
NÚMEROS
DE
TU?
 


a.
Un
número
de
quatre
xifres
que
tingui
a
 veure
amb
tu
(per
exemple,
la
data
que
 vas
néixer,
un
any
important
en
la
teva
 vida,
un
any
important
per
al
teu
país,
 etc.).
 
 b.
La
distància
en
quilòmetres
o
en
hores
 que
et
separa
d’un
lloc
relacionat
amb
tu.
 
 c.
Una
data
que
et
provoca
alegria
i
una
 altra
que
et
posa
de
mal
humor.
 


d.
Un
número
de
dues
xifres
que
hagi
 canviat
al
llarg
de
la
teva
vida
(per
 exemple,
la
teva
edat,
el
número
que
fas
 de
peu,
la
talla
que
fas
de
roba,
el
nombre
 de
germans/fills
que
tens…).
 
 e.
L’any
que
creus
que
algun
dels
teus
 somnis
es
farà
realitat.
 
 f.
El
nombre
de
vegades
que
has
fet
 alguna
cosa
(canviar
de
casa,
de
ciutat,
 de
feina,
de
parella,
de
cotxe,
etc.).

b. En grups de quatre. Digues als teus companys els números que has apuntat. Ells hauran d’endevinar per què són tan importants per a tu. • • •

A f jo hi he posat el número 4. És el nombre d’empreses on has treballat? No. És el nombre de vegades que he canviat de casa aquest any.

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

3


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

c. A partir del que ara ja saps dels teus companys de grup, presenta’n un a la resta de la classe d. En parelles. Torneu a llegir els textos següents i fixeu-vos en les paraules subratllades. -

Un
número
de
quatre
xifres
que
tingui
a
 veure
amb
tu
(per
exemple,
la
data
que
 vas
néixer,
un
any
important
en
la
teva
 vida,
un
any
important
per
al
teu
país,
 etc.).


• • •

-
El
nombre
de
vegades
que
has
fet
 alguna
cosa
(canviar
de
casa,
de
ciutat,
 de
feina,
de
parella,
de
cotxe,
etc.). 


A f jo hi he posat el número 4.
 És el nombre d’empreses on has treballat? No. És el nombre de vegades que he canviat de casa aquest any.

Quina diferència hi ha entre número i nombre? Marqueu amb una creu (X) en quins casos escriuríeu un o l’altre. Llegiu la definició de cadascun dels dos termes i comproveu si l’heu encertat. NOMBRE

NÚMERO

El número premiat és el 12.573.

X

El ............... d’assistents va superar les expectatives. Ha sortit el ................ 2 de la revista El Pardal. Van acostar-se a la casa ............... 1. Qui tingui el ............... 34 és el guanyador. Els ................ decimals són difícils d’explicar. Quin ...............! És el millor espectacle de màgia que he vist mai.

Número 
indica
l'ordre
que
 ocupa
una
cosa
en
una
sèrie,
 es
refereix
a
una
xifra
concreta
 (Viu
al
número
3
del
carrer
 Major).
També
té
el
significat
 de
'part
d'un
espectacle'
i
 'edició
d'una
publicació
 periòdica'.


Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

Nombre 
vol
dir,
en
general,
 'quantitat'
(Un
gran
nombre
 d'assistents
van
adreçar
 queixes
als
coordinadors).
A
 més,
en
matemàtiques
es
 parla
de
nombres 
enters,
 nombres 
naturals...


4


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

2.LES PRIMERES IMPRESSIONS SÓN BONES? a. En grup. Quina impressió t’ha causat la teva professora? Llegeix aquest article i busca el perfil que la descrigui millor, parla amb dos o tres companys per veure si coincidiu. 1


2


3


4


5


6


7


8


9


CAUSA
IMPACTE
 Imatge
de
líder.
Fa
la
impressió
que
té
iniciativa
i
originalitat.
La
gent
que
l’envolta
 la
troba
capaç
de
sortir-se
de
qualsevol
situació
i
pensen
que
té
una
personalitat
 forta
i
imparable
i
que
li
agraden
els
reptes.
Pel
que
fa
a
la
seva
imatge,
la
veuen
 com
una
persona
elegant
i
original
en
la
seva
manera
de
vestir.
 SEMBLA
AGRADABLE
 Imatge
d’amiga.
Sembla
una
persona
propera
i
col·laboradora,
sempre
disposada
a
 ajudar.
Es
mostra
com
una
persona
tranquil·la,
una
mica
tímida
i
potser
sense
gaire
 iniciativa.
La
gent
la
veu
molt
sociable
i
se
sent
còmoda
al
seu
costat.
La
seva
 manera
de
vestir
resulta
poc
vistosa.
 RESULTA
CARISMÀTICA
 La
primera
impressió
que
produeix
és
la
d’una
persona
brillant,
enginyosa,
molt
 creativa
i
feliç.
Fa
riure
la
gent.
Sembla
molt
sociable
i
és
una
gran
conversadora.
 Dóna
la
imatge
de
tenir
molt
bona
sort
i
desperta
simpaties.
La
seva
manera
de
 vestir
també
resulta
vistosa,
sobretot
per
l’ús
que
fa
dels
complements.
 SEMBLA
PRÀCTICA
I
CONSERVADORA
 Sembla
una
persona
organitzada
i
pràctica,
disciplinada
i
treballadora.
La
gent
 pensa
que
té
una
gran
estabilitat
emocional
i
autocontrol.
Ningú
no
la
veu
capaç
de
 patir
un
atac
de
gelosia
o
d’enrabiar-se,
tot
i
que
potser
això
s’ho
guarda
per
a
les
 persones
de
la
seva
família
o
per
als
seus
amics
íntims.
En
la
seva
manera
de
 vestir
la
gent
la
troba
pràctica,
però
clàssica.
 RESULTA
ATRACTIVA,
PERÒ
ESQUIVA
 La
primera
impressió
que
produeix
és
la
d’una
persona
amb
talent
i
entusiasta,
a
 qui
agrada
provar
coses
noves.
La
gent
la
troba
atractiva,
però
resulta
difícil
 guanyar-se-la
ja
que
posa
la
seva
llibertat
per
damunt
de
tot.
Per
això
genera
 inseguretat
en
les
relacions
sentimentals.
La
seva
manera
de
vestir
resulta
vistosa.

 SEMBLA
UNA
PERSONA
RESPONSABLE
 Als
ulls
dels
altres
és
una
persona
responsable.
Projecta
harmonia
i
equilibri.
 Sembla
una
persona
ordenada
amb
les
seves
coses
i
amb
el
seu
entorn.
Encara
 que
tingui
problemes,
fa
l’efecte
que
ho
té
tot
controlat.
Quant
a
la
seva
imatge,
 resulta
elegant
i
discreta.
 RESULTA
INDEPENDENT
I
CALCULADORA
 La
gent
pensa
que
és
molt
intel·ligent
i
independent,
una
d’aquelles
persones
que
 mai
se
sap
què
pensa
i
que
no
revela
els
seus
sentiments.
Fa
la
impressió
que
no
li
 agrada
que
li
diguin
què
ha
de
fer.
La
gent
troba
atractiva
la
seva
manera
de
vestir.
 SEMBLA
UNA
PERSONA
MOLT
SEGURA

 Aparenta
ser
una
persona
mot
forta,
segura
i
molt
capaç.
Fa
la
sensació
que
està
 feta
per
triomfar
a
la
vida
i
que
té
mot
clar
el
que
vol
i
el
que
ha
de
fer
per
 aconseguir-ho.
La
seva
manera
de
vestir
reflecteix
que
es
preocupa
molt
pel
seu
 aspecte.
 RESULTA
UNA
PERSONA
MOLT
DINÀMICA
 La
gent
la
veu
com
una
persona
de
ment
oberta.
Té
un
dinamisme
que
desperta
 l’atracció
dels
qui
l’envolten.
Resulta
original
i
poc
convencional.
Sobresurt
per
la
 seva
noblesa
i
la
seva
generositat,
malgrat
els
cops
de
mal
geni.
És
de
tracte
 cordial
i
planer,
directe.
La
seva
manera
de
vestir
no
la
fa
especial.


Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

5


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

 Per
parlar
de
la
impressió
que
ens
produeix
algú…
 
 (Em)
sembla
/
resulta…


 El
/
La
trobo…
 
 
 Té
aspecte
de
ser…
 
 Aparenta
ser…
 
  
 
 


simpàtic/a
i
agradable
 
 molt
atractiu
/
atractiva
 una
persona
propera
 … 
 


és
una
mica
exigent
 li
agrada
la
feina
 
 … (Em)
fa
la
impressió
que…
 (Em)
fa
l’efecte
que…
 
 (Em)
fa
la
sensació
que…
 


Per
expressar
intensitat…
 
 
 Que
n’arriba
a
ser,
d’exigent!
 
 


Si
n’arriba
a
ser,
d’exigent!
 N’arriba
a
ser
tant,
d’exigent!


A mi em fa la impressió que és com el 9, perquè sembla una persona molt dinàmica. Jo crec que coincideix amb l’1, perquè em sembla molt original en la seva manera de vestir. Sí, i sembla que té molta personalitat i un caràcter bastant fort.

• • •

b. Entre tots, esbrineu quina és la impressió majoritària que ha causat la vostra professora. Ella us dirà si les vostres impressions són encertades o no. 3. ELS COMPANYS DE CLASSE a. Apunta en una llista els noms dels teus companys de classe i escriu una característica o un tret de personalitat positiu que et suggereixi cadascun.

-

Ben: alegre Dora: intel·ligent …

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

+? 6


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

b. I tu? Quina creus que és la primera impressió que causes a la gent? Segueix aquestes instruccions per descobrir-ho. ELS
NÚMEROS
RELACIONATS
AMB
EL
TEU
NOM
 La
primera
trobada
amb
un
grup
(una
reunió,
una
entrevista,
una
classe…)
és
 importantíssima
per
a
les
relacions
que
s’establiran
entre
les
persones.
Descobreix
la
 impressió
que
causes
en
els
altres.
 1. Escriu
el
teu
nom
i
els
teus
cognoms.
 
 2. Assigna
a
cada
lletra
del
teu
nom
el
número
que
li
correspon.
Per
fer-ho,
aquí
 t’oferim
les
correspondències
per
a
l’alfabet
occidental.
Si
et
cal,
pots
completar
 una
altra
graella
amb
les
lletres
del
teu
alfabet.
 Alfabet
occidental


1 A J S

2 B K T

3 C L U

4 D M V

5 E N W

6 F O X

7 G P Y

8 9 H I Q R Z

El
meu
alfabet


1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Redueix
el
teu
nom
a
una
xifra.
Segueix
el
model:
 
 Marta Antón 4 + 1 + 9 + 2 + 1 + 1 + 5 + 2 + 6 + 5 = 36 3+6=9 
 4. Comprova
el
resultat
en
l’article
de
la
pàgina
anterior.
Recorda
que
aquest
número
 indica
la
imatge
que
projectes
en
la
gent.


c. Escolta el que han apuntat de tu els teus companys en l’apartat a. Coincideix amb els resultats del test? T’identifiques amb el que diuen? Per què? •

Sí, estic d’acord que sóc una persona oberta i extravertida. Però no estic d’acord que tingui mal caràcter. Normalment no m’enfado amb ningú.

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

7


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

 Per
expressar
acord,
desacord
i
dubte… 


Sí,
estic
d’acord
(amb
tu)
que…

 
 sóc
optimista
 És
veritat
/
cert
que…
 
 
 
 puc
ser
així
 Que
no,
que
no…
 
 
 
 semblo
tímid
 Sí
que…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No
estic
d’acord
(amb
tu)
que…
 

 tingui
un
bon
caràcter
 No
és
veritat
/
cert
que…
 
 
 faci
aquesta
impressió
 És
fals
que…

 
 
 
 
 sigui
com
dius
 No
tinc
gaire
/
gens
clar
que…
 
 
 
 No
estic
gaire
segur
/
convençut
que…
 No em fa l’efecte que… No crec que…
 Dubto
que…
 
 
 Estructures
emfàtiques
(més
utilitzades
en
el
llenguatge
oral)
 
 Sí que hi estic d’acord, que sóc tímida. Sí que estic d’acord amb tu que sóc tímida. És cert que ho / en sóc, de tímida. Sí que ho / en sóc, de tímida. 
 No hi estic d’acord, (que sigui tímida). No ho tinc gaire clar, (que sigui tímida). No n’estic gaire / gens segura, (que sigui tímida).
 No n’estic gaire / gens segura, (de ser tímida).


4. DIGUE’M AMB QUI VAS I ET DIRÉ EL QUE SERÀS a. En grup. Coneixes algun grup social o algun col·lectiu de persones que comparteixin gustos o aficions? Comenta-ho amb els teus companys? •

Jo tinc un amic que és un apassionat de les motos i és d’un grup que organitza sortides, viatges…

b. En grup. Ara miraràs un reportatge sobre la Fira Bread and Butter, Moda urbana: a la cresta de l’onada, on es parla de tribus urbanes. Anota el nom dels tres col·lectius que s’esmenten i les seves característiques, i després comenta amb els teus companys què opines sobre aquests estils de vida. 1.
_________________________________________________________________
 
 2.
_________________________________________________________________
 
 3. _________________________________________________________________ Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

8


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

c. En grup. I tu? Si haguessis d’incloure’t en algun grup, quin seria? Com l’anomenaries? Jo no n’estic gaire segura, de pertànyer a cap grup, però posats a fer podríem dir que sóc «surfera». Doncs jo crec que seria dels «futbolers».

• •

5. SOLTERS, PERÒ NO SOLS a. En parelles. Coneixes gaire gent que visqui sola? Hi viuen pels mateixos motius? Comenta-ho amb el teu company de tasca. •

Jo tinc alguns amics que viuen sols. La meva amiga Carla, per exemple, està separada…

b. Mira el reportatge sobre singles Sols gastem més i contesta les següents preguntes d’acord amb el que sentiràs. 1. Que volen dir les sigles en anglès LAT? Els LAT es consideren singles? 2. Segons el reportatge, en quins tres sectors gasten més els singles a l’hora de consumir? 3. Què vol dir l’expressió s’ha girat la truita referida als solters d’avui en dia? 4. Quins hàbits dels joves solters tenen en compte les empreses alimentàries?

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

9


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

c. En parelles. Una revista ha publicat els testimonis de dos homes i dues dones que viuen sols. Llegeix els textos i anota els avantatges i els inconvenients que comenten de la seva situació. Compara les teves anotacions amb les del teu company de tasca. S OLS
O
INDEPENDENTS ?
 Ser
solter
a
Catalunya
ja
no
és
el
 de
diverses
persones,
explorem
 que
era,
i
ho
demostra
el
fet
que
 els
perquès
d’aquest
fenomen
i
 cada
vegada
hi
ha
més
gent
que
 reflexionem
sobre
com
es
viu
la
 viu
sola.
A
través
dels
testimonis
 solteria
avui
en
dia. 
 Mariona,
37
anys.
Divorciada.
«Jo,
si
pogués
triar,
en
lloc
d’estar
sola
 m’estimaria
més
estar
bé
amb
algú.»
 Al
principi
no
tenir
parella
va
ser
molt
dur.
Guanyes
en
llibertat,
però
 perds
altres
coses.
El
millor
és
que
em
sento
més
relaxada
i
gaudeixo
 molt
de
la
relació
amb
els
meus
fills.
Això
sí,
com
a
mare
tinc
altres
 responsabilitats,
i
quan
em
pregunto
si
tornaré
a
trobar
algú
m’adono
que
 ara
poso
el
llistó
més
alt
que
abans.
M’he
tornat
més
autosuficient
i
més
 desconfiada,
però
no
renuncio
a
la
idea
de
tornar
a
compartir
la
meva
 vida
amb
una
altra
persona.

Ignasi,
47
anys.
Divorciat.
«Si
hagués
de
triar
entre
sol
o
mal
 acompanyat,
em
quedaria
amb
la
primera
opció.»
 Ara
em
toca
estar
sol
i
ho
accepto.
Fa
deu
anys
que
no
tinc
parella
i
 aquesta
soledat
em
permet
prendre
decisions
sense
pensar
en
una
altra
 persona.
Allò
de
tornar-se
boig
per
algú
forma
part
del
passat.
No
és
que
 m’aïlli
de
l’amor,
el
que
passa
és
que
no
el
busco
com
ho
feia
quan
era
 més
jove.
Conec
moltes
parelles
i
no
els
tinc
cap
enveja.
Però
si
trobés
 una
parella
nova
tornaria
a
formar
una
família.

Arlet,
35
anys.
Soltera.
«No
vull
renunciar
a
res
pel
fet
d’estar
amb
una
 altra
persona.»
 La
solteria
no
m’amoïna.
En
els
temps
actuals
és
diferent,
de
fet,
ser
 solter
està
de
moda.
Els
solters
som
una
comunitat
i
és
fàcil
trobar
clubs
 per
conèixer
gent
i
fer
coses
junts.
A
més,
sé
que
si
estigués
en
parella
 no
faria
moltes
de
les
coses
que
faig.
Reconec
que
a
vegades
trobes
a
 faltar
l’afecte,
organitzar
coses
amb
una
altra
persona,
tenir
una
 família…De
fet,
estic
donant
voltes
a
la
idea
de
formar
la
meva
pròpia
 família
jo
tota
sola.
Sóc
molt
independent
i
decidida,
sé
el
que
vull
i
això
 m’omple. Valentí,
50
anys.
Vidu.
«He
après
a
ser
feliç
sol;
no
necessito
ningú
que
 m’ompli
la
vida.»

 Amb
el
temps
m’he
adonat
que
sóc
una
persona
molt
independent
i
estic
 molt
bé
així.
Estar
sol
no
és
cap
tragèdia,
al
contrari,
és
una
oportunitat
 per
conèixer-te
a
tu
mateix
i
acceptar-te
tal
com
ets.
Per
descomptat,
 m’agradaria
trobar
algú
que
m’estimés,
que
compartís
interessos
amb
 mi.
Per
una
banda,
em
ve
de
gust
trobar
algú
amb
qui
recuperar
la
 complicitat
pròpia
dels
que
viuen
junts
per
amor.
Però
per
l’altra
banda
 gaudeixo
fent
noves
coneixences
i
experimentant
coses
noves.
A
més,
 sóc
ben
conscient
que
no
puc
recuperar
el
que
he
perdut.


Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

10


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

VIURE AVANTATGES
 Pots conèixer molta gent

SOL

INCONVENIENTS


d. En grup. T’identifiques amb alguna de les afirmacions d’aquestes persones? Comenta-ho amb els teus companys de tasca. • •

Jo estic d’acord amb l’Arlet: quan estàs en parella deixes de fer moltes coses. Sí, bé, potser és veritat. Però…

e. En parelles. Decidiu si existeix un perfil típic de les persones que viuen soles. Quin és? Preneu notes i després compareu-les amb la informació d’aquesta pàgina web de singles.

Un
 single 
és,
de
fet,
un
solter,
però
la
paraula
en
català
pot
tenir
connotacions
 negatives
(soledat,
falta
de
companyia… ).
Per
això,
a
l’hora
de
designar
les
persones
 que
conformen
aquest
grup
social
es
prefereixen
nous
termes:
“els
independents”,
“els
 neosolters”,
etc.
Sigui
com
sigui,
els
 singles 
són
així:
 
 •
 Tenen
entre
30
i
55
anys.
 •
 La
majoria
viu
a
la
ciutat
o
prop
de
nuclis
urbans.
 •
 Alguns
són
singles
per
vocació
o
per
decisió
pròpia,
perquè
prioritzen
la
carrera
professional;
 d’altres
ho
són
per
causes
alienes
a
la
seva
voluntat:
mort
de
la
parella,
divorci,
dificultat
per
trobar
una
 parella
estable…
 •
 Tenen
un
alt
nivell
cultural
i
adquisitiu.
Professionalment
són
persones
qualificades.
 •
 Gasten
molts
diners
en
viatges,
productes
de
bellesa,
articles
de
luxe
i
oci
en
general.
 •
 Paguen
amb
targeta
de
crèdit
i
solen
comprar
per
Internet.
 •
 Són
molt
independents,
competents,
segurs
d’ells
mateixos,
amants
del
risc
i
es
preocupen
de
la
 seva
imatge.
 •
 Són
sociables
i
busquen
a
Internet
noves
formes
de
relacionar-se:
xats,
fòrums…
 •
 Als
Estats
Units,
alguns
singles
porten
un
anell
amb
un
diamant
a
la
mà
dreta,
no
només
com a
 símbol
de
pertinença
al
grup,
sinó
també
del
poder
adquisitiu
que
tenen.


Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

11


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

6. PREPARAT PER VIURE EN PARELLA? a. En grup. Estàs preparat per viure en parella? Contesta les preguntes d’aquest test i esbrina-ho. Comenta les respostes amb els teus companys. T EST 
 1.
Per
tu,
els
components
d’una
parella
són
com… 
 a) el
cel
i
l’infern.
 b) la
llet
i
el
cafè.
 c) dues
gotes
d’aigua.

 
 2.
Si
fossis
a
casa
esperant
que
la
teva
parella
acabés
d’arreglar-se
per
sortir
 i
estigués
tardant
moltíssim… 
 a) li
faries
un
petó
i
te
n’aniries.
 b) l’ajudaries
per
acabar
abans.
 c) et
posaries
a
veure
la
tele
i
li
diries
que
s’ho
agafés
amb
calma.
 
 3.
El
dia
del
vostre
aniversari,
series
feliç
si
la
teva
parella… 
 a) et
regalés
una
cosa
molt,
molt
cara.
 b) et
portés
al
lloc
on
us
vau
conèixer.
Aquells
temps
eren
millors.
 c) pengés
cartells
per
la
ciutat
dient
que
no
pot
viure
sense
tu.


4.
Si
tinguessis
problemes
amb
la
teva
parella… 
 a) buscaries
les
causes,
l’origen
de
la
situació.
 b) analitzaries
les
conseqüències
d’aquesta
situació.
 c) proposaries
anar
a
un
conseller
matrimonial.
 
 5.
Si
descobrissis
una
infidelitat… 
 
 a) t’hi
tornaries
per
compensar.
 b) l’hi
retreuries
constantment.
 c) te
n’oblidaries
per
sempre.
 
 6.
Si
poguessis
planificar
el
viatge
perfecte… 
 a) triaries
anar-hi
sol/a;
així
coneixeries
gent
durant
el
viatge.
 b) faries
la
volta
al
món
amb
els
teus
amics
i
passaries
uns
dies
amb
la
teva
 parella.
 c) t’emportaries
la
teva
parella
a
un
lloc
paradisíac.


Resultats
 Majoria
d’A:
La
idea
de
parella
perfecta
no
entra
dins
els
teus
paràmetres.
Acceptes
certs
 compromisos
sempre
que
no
interfereixin
en
la
teva
llibertat.
Necessites
ser
tu
i
només
tu
la
persona
 que
controli
el
teu
destí.

 Majoria
de
B:
Ets
realista
i
dubtes
a
l’hora
de
llançar-te
a
la
vida
en
parella.
El
joc
de
la
seducció
 t’atrau
i
alhora
t’angoixa.
Evites
el
conflicte.

 Majoria
de
C:
Vols
i
saps
apassionar-te
per
la
persona
que
viu
amb
tu.
Viure
en
parella
et
reafirma
i
 et
dóna
energia
perquè
compartiu
projectes
comuns. Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

12


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

b. Observa les paraules marcades en el test (subratllat o requadre) i completa la graella següent: Marca

Temps
verbal

Una
condició
difícil
o
impossible
de
dur
a
 terme
en
el
present
o
en
el
futur.
 Una
conseqüència
d’aquesta
condició.
 


Per
expressar
condicions
i
conseqüències
hipotètiques…
 
 En
català,
per
parlar
d’una
condició
que
difícilment
o
poc
probablement
es
pot
complir,
 s’utilitza
l’imperfet
de
subjuntiu.
Per
parlar
de
les
conseqüències
d’aquesta
condició
 s’utilitza
el
condicional.
 
 CONDICIÓ
 CONSEQÜÈNCIA
 Si
tingués
més
temps,
 aniria
al
gimnàs
cada
dia.
 
 (=
ara
no
tinc
temps
i
la
possibilitat
de
tenir-ne
sembla
remota)
 
 En
les
construccions
condicionals,
sovint
s’omet
alguna
de
les
dues
parts:
 
 
 ·
Però
no
t’havies
de
comprar
un
cotxe?
 
 ·
Sí,
(me’n
compraria
un,)
si
tingués
diners.
 
 
 ·
Estaries
disposat
a
canviar
de
feina
(si
te
n’oferissin
una
de
ben
pagada)?Si em toqués la rifa, em compraria un robot que em fes el sopar…

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

13


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

7. BUSCO ALGÚ QUE… a. L’Esperança i en Prudenci busquen parella a través d’Internet. L’Esperança sempre pensa que hi deu haver algú que compleix els seus requisits tot i que encara no el coneix. En Prudenci, en canvi, creu que és molt difícil trobar la seva mitja taronja. Marca amb una E (Esperança) o amb una P (Prudenci) segons qui creguis que ha escrit cada fragment.

ESPERANÇA 1.
 
 
 2.
 
 
 3.

 
 
 4.

 
 


PRUDENCI


a.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
tingui
ganes
de
viatjar.
 
b.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
tingués
ganes
viatjar.
 
a.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
ho
pogués
compartir
tot
amb
mi.
 
b.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
ho
pugui
compartir
tot
amb
mi.
 
a.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
vulgui
formar
una
família.
 
b.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
volgués
formar
una
família.
 
a.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
no
tingui
por
d’expressar
els
sentiments.
 
b.
M’agradaria
trobar
una
persona
que
no
tingués
por
d’expressar
els
sentiments.


b. Ara imagina’t que tu has d’escriure un anunci a Internet per trobar amics. Ho faries com l’Esperança o com en Prudenci? Formula quatre enunciats com els de l’exercici anterior per trobar un amic ideal. Fixa’t bé si tries el present de subjuntiu o l’imperfet de subjuntiu. •

A mi m’agradaria trobar una persona que tingui…

......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

14


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

Per
parlar
d’una
qualitat…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M’agradaria
conèixer
una
persona…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


ORACIONS
DE
RELATIU 
 
 


ADJECTIUS 
 
 


COMPLEMENTS
PREPOSICIONALS


que
m’entengui


sincera
 extravertida
 intel·ligent


amb
carisma
 sense
por
als
reptes
 d’un
país
nòrdic


Correlació
temporal
en
les
frases
de
relatiu
 1)
 Quan
 el
 verb
 de
 la
 frase
 principal
 està
 en
 present
 d’indicatiu,
 el
 temps
 del
 verb
 de
 l’oració
relativa
pot
variar
d’acord
amb
el
que
volem
dir:
 
 Present
d’indicatiuVerb
en
indicatiu
(present,
passat
perifràstic…) Busco una persona que viu / va viure en aquest barri (=
sé
qui
és,
m’han
dit
que
hi
viu…)
 
 Present
d’indicatiu

Verb
en
present
/
perfet
de
subjuntiu
 Vull conèixer algú que estigui / hagi estat en la meva situació (=
no
sé
si
existeix
algú
que
compleixi
aquesta
condició
o,
si
existeix,
no
sé
qui
és)
 
 2)
 Si
 el
 verb
 de
 l’oració
 principal
 apareix
 en
 passat,
 el
 de
 la
 relativa
 normalment
 va
 en
 imperfet
de
subjuntiu:
 
 Verb
en
passat

Imperfet
de
subjuntiu
 Buscava algú que pogués fer-me feliç i quan vaig conèixer la Marta m’hi vaig casar Vaig intentar trobar algú que em substituís, però va ser impossible 3)
Quan
a
la
frase
principal
el
verb
va
en
condicional
simple,
el
verb
de
la
relativa
pot
anar
 en
present
de
subjuntiu
o
en
imperfet
de
subjuntiu:

 
 
 Condicional

Present
de
subjuntiu
 
 M’agradaria trobar algú que em mimi molt (no
en
conec
la
identitat,
però
veig
possible
que
la
situació
s’arribi
a
donar) 
 Condicional
Imperfet
de
subjuntiu
 
 M’agradaria trobar algú que em mimés molt 
 (veig
poc
probable
o
impossible
que
passi)Necessito trobar algú que m’ajudi al despatx.

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

15


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

8. UNA FEINA QUE… a. Observa la correlació de temps verbals que hi ha en aquestes frases: Estic buscant una feina que em permeti tenir temps per a la meva família.

SARA La
Sara
estava
buscant
una
feina
que
li
permetés
tenir
temps
per
a
la
seva
família
i
es
va
 posar
a
treballar
de
traductora
des
de
casa.
 


b. Ara fes les transformacions necessàries per convertir les frases següents en un relat i inventa’t un final per a cadascuna. Sílvia:


Estic
buscant
gent
que
vulgui
travessar
el
Sàhara
amb
tot
terreny.


......................................................... ......................................................... i .......................................................
 Marta:
 


A
l’empresa
on
treballo
necessitem
trobar
una
telefonista
que
parli
italià.


......................................................... ......................................................... i ....................................................... Anna:


Estic
buscant
un
pis
d’uns
100
m2,
que
estigui
ben
comunicat
però
que
no
 resulti
gaire
car.


......................................................... ......................................................... i ....................................................... Carles:No
hi
ha
cap
esport
que
em
permeti
aprimar-me
sense
després
tenir
 problemes
d’esquena.
Com
que
tinc
una
hèrnia…


......................................................... ......................................................... i ....................................................... Olga:
 


No
conec
ningú
que
sàpiga
rus
però
necessito
traduir
aquest
text.


......................................................... ......................................................... i .......................................................

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

16


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

9. CITES RÀPIDES a. En grup. Has sentit a parlar de l’speed dating? Són cites ràpides entre grups d’homes i dones on tothom té uns minuts per parlar amb cada persona de l’altre grup. Aquest contacte breu serveix a cadascú per saber quina persona li interessa. Què et sembla? Hi has participat mai? Comenta-ho amb els teus companys de tasca. •

A mi conèixer gent d’aquesta manera no m’agrada. M’estimo més…

b. Pensa en coses de la teva vida que els teus companys no saben de tu i recopila la informació omplint aquestes fitxes: 
 El
meu
passat
 Llocs
importants:
 ...............................................
 ...............................................
 Persones
importants:
 ...............................................
 ...............................................
 Aficions:
 ...............................................
 ...............................................
 Viatges:
 ...............................................
 ...............................................
 Fets
i
experiències:
 ...............................................
 ...............................................
 Dates:
 ...............................................
 ...............................................
 Altres
coses:
 ...............................................
 ...............................................
 
 


El
meu
present
 Llocs
importants:
 ...............................................
 ...............................................
 Persones
importants:

 ...............................................
 ...............................................
 Gustos
i
aficions:

 ...............................................
 ...............................................
 Feina
actual:

 ...............................................
 ...............................................
 Altres
coses:
 ...............................................
 ...............................................


El
meu
futur
 Llocs:
 ...............................................
 ...............................................
 Plans:
 ...............................................
 ...............................................
 Desitjos:
 ...............................................
 ...............................................
 Viatges:
 ...............................................
 ...............................................
 Altres
coses:
 ...............................................
 ...............................................


c. Imagina’t que participes en una trobada de cites ràpides. Primer, completa les següents frases: Vull conèixer una persona que… Busco una persona que… M’agradaria trobar algú que…

A continuació, elabora les set preguntes que faries a una persona per saber si compleix aquests requisits. Després, parla amb companys diferents com si participessis en un speed dating. Tens set minuts per parlar amb cada Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

17


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

persona. Reacciona a les explicacions utilitzant les expressions del quadre següent. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

 Per
reaccionar
davant
el
que
ens
expliquen…
 


Sí, ja m’ho imagino. Tu diràs! És normal. Ja… (=
assentiment)
 Vaja! No ho hauria dit mai. Ah, sí? Doncs no ho sembla. De debò? / Ho dius de debò? No m’ho puc creure. No m’ho acabo de creure… No pot ser! És increïble! Què dius ara! Apa! No fotis! (col·loquial) (=
sorpresa,
incredulitat)


He viscut tres anys a la Xina, i aviat me n’hi tornaré.

Ho dius de debò? No m’ho puc creure…

Doncs sí…

Carai! / Caram! Mira que bé!

 
 (=
admiració)
 
 


D’incredulitat (Apa!). d. En parelles. Quèo resignació t’agradaria saber de la teva D’indiferència (Ves!; Bo). professora? Penseu dues o tres preguntes li Oidà… faríeu D’admiració (Carai!, Ves per on!; Mi-te’l; Mira que (que bé); per conèixer-la millor. Després, formuleu-les-hi. Només Assentiment (ve-t’ho aquí; Tu diràs). us les contestarà si són gramaticalment correctes!

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

18


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

10. 39 + 1 + 1 a. Llegeix aquest fragment de 39+1+1. Enamorar-se és fàcil, si saps com, de Sílvia Soler (Editorial Columna), i contesta aquestes preguntes. i.
Quina
relació
té
la
Vilma
amb
en
Diego?
 ii.
Per
què
l’Ília
està
escamnada
de
la
Vilma?
 iii.
Què
és
el
que
li
agrada
més
d’en
Diego,
a
la
Vilma?
 iv.
Què
és
el
que
fa
enrabiar
l’Ília
quan
la
Vilma
refusa
la
seva
invitació?
 v.
Com
diries
que
és
la
relació
entre
les
dues
amigues?
 
 La
Vilma
parla
contínuament
del
noi
de
Saragossa,
que
a
més
de
necessitar
que
cada
 vespre
li
digui
“bona
nit”
pel
messenger,
li
envia
missatges
al
mòbil
i
ara
també
li
truca
de
tant
 en
tant.
Li
pregunto
si
no
està
perdent
el
control
de
la
situació
i
em
diu
que
de
cap
manera.
 Pel
que
sembla,
en
Diego
és
un
encant:
té
un
sentit
de
l’humor
d’una
acidesa
semblant
a
la
 nostra
(definició
de
la
Vilma),
té
una
conversa
interessant,
és
afectuós
sense
embafar...
En
fi,
 que
a
mi
tot
plegat
m’escamna
molt.

 Divendres
passat
vàrem
dinar
juntes
i
em
va
posar
el
cap
com
un
timbal:
que
si
en
Diego
diu,
 que
si
en
Diego
creu,
que
si
en
Diego
opina.

 —Noia,
sembla
que
has
trobat
l’home
ideal...
llàstima
que
visqui
a
300
quilòmetres
—li
dic,
 compungida.

 —Perdona,
guapa
—és
la
fórmula
preferida
de
la
Vilma
per
començar
les
frases—,
és
 justament
per
això
que
és
l’home
ideal.

 Ha
passat
una
setmana
i
avui
hem
tornat
a
dinar
juntes.
Li
comento
que
diumenge,
si
fa
bo,
 anirem
al
Parc
de
la
Ciutadella
amb
les
nenes,
que
si
vol
venir
amb
en
Mateu.

 —És
que
no
hi
seré,
aquest
cap
de
setmana...

 I
la
molt
porca
es
posa
a
parlar
d’una
altra
cosa,
ara
no
recordo
què,
qualsevol
bajanada
com
 ara
les
eleccions
anticipades,
o
la
pujada
dels
tipus
d’interès.

 —Vols
fer
el
favor,
Vilma?
—la
renyo,
potser
es
pensa
que
aconseguirà
distreure’m
del
que
 és
realment
important—.
I
on
seràs
aquest
cap
de
setmana,
si
es
pot
saber?

 —A
Saragossa
—diu,
i
es
queda
tan
fresca.

 —A
Saragossa??
—no
sé
per
què
m’ha
sortit
veu
de
sorpresa
quan
m’ho
esperava
des
de
 feia
dies—.
Hi
vas
a
conèixer
en
Diego?

 —No,
hi
vaig
a
saludar
la
Pilarica.
Algun
encàrrec
de
part
teva?

 —Molt
graciosa.
I
els
nens?
Vols
que
em
quedi
en
Mateu?

 —No,
gràcies,
els
grans
es
queden
amb
el
seu
pare
i
en
Mateu,
a
casa
els
avis,
cap
 problema.

 —Però
no
havies
dit
que
el
gran
avantatge
d’en
Diego
és
que
vivia
lluny?

 —I
ho
continuo
dient.
Dilluns
tornaré
a
ser
aquí,
eh,
Ília?
I
si
les
coses
no
van
del
tot
bé,
puc
 tornar
abans,
i
no
crec
que
el
noi
em
persegueixi
fins
aquí.

 —I
si
és
menor
d’edat?

 —T’imagines?
—posa
cara
de
viciosa
i
li
llanço
el
tovalló
pel
cap.


Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

19


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................ 


b. En parelles. Com definiries la Vilma d’acord amb les seves opinions? I la seva amiga? Per què? Pensa-hi i després comenta-ho amb el teu company de tasca. • •

Jo crec que la Vilma és molt idealista perquè s’ha enamorat d’una persona que no coneix. També és una mica frívola. Sí, idealista sí. Però frívola, per què?

 Per
descriure
algú
per
les
seves
idees
i
opinions…
 ser
+
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


objectiu/va
 
 
 fanàtic/a
 
 
 exagerat/da
 
 
 irònic/a
 
 
 
 provocador/a
 
 
 (in)conformista
 
 
 (in)tolerant
 
 
 extremista
 
 
 materialista
 
 
 políticament
(in)correcte/a


subjectiu/va
 sarcàstic/a
 frívol/a
 crític/a
 conservador/a
 (in)transigent
 superficial
 idealista
 progressista
 …


c. En grup. I tu? Què opines de les parelles que viuen la seva relació a distància? Escriu una frase que reflecteixi el que penses d’aquestes relacions i llegeixla als teus companys de tasca. Com defineixen ells la teva postura? 11. OPINIONS A FAVOR I EN CONTRA a. Escolta aquesta notícia i escriu, en cada cas, l’adjectiu que descriu millor cada persona d’acord amb les seves opinions sobre l’ús de les llums per circular de dia. 1. 2. 3. 4. 5.

Josep Rodríguez Jorge Córdova Daniel Corral Andrés Romero Jordi Barnils

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

20


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

 Per
valorar
fets
i
opinions…
 Em
 
 Et
 
 Li
 
 …
 
 
 
 Per
mi
és
 
 
 
 
 
 
 Jo
ho
veig
 
 
 
 


sembla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


fantàstic
/
discutible
 
 admirable
/
criticable
 digne
d’admiració
 encertat
 exagerat
 un
encert
/
error
 una
exageració
 una
equivocació
 una
irresponsabilitat
 una
bogeria
 una
bona
/
mala
idea
 una
bona
/
mala
mesura


b.Entre tots, feu una llista a la pissarra amb notícies o fets que tenen repercussió en l’actualitat. c. En grup. Comenteu els fets de la pissarra i expliqueu els vostres punts de vista. Amb qui coincideixes? • •

A mi em sembla una mesura fantàstica, això que ha fet l’Ajuntament de Barcelona. Sí? Doncs jo no ho veig gaire encertat. Hi ha molta gent que no hi està d’acord.

 Per
referir-se
a
un
fet
conegut…
 
 • •

Què et sembla això que volen fer amb el tabac? Jo ho veig exagerat. Em sembla molt criticable, això de no deixar fumar pel carrer.

.
 d. Ara tria un dels temes anteriors i prepara el teu propi bloc a Internet. Escriu les teves idees en un text breu i pensa en una possible foto per il·lustrar-les.

e. En grups de tres, llegiu el que han escrit els companys d’un altre grup. De quins temes parlen? Com definiríeu els seus punts de vista? Hi esteu d’acord? • Jo penso que la Sue és una mica exagerada, no? • Sí, potser sí, però jo hi estic d’acord. Tu no? Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

21


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

12. EL DIARI DE LA CLASSE EN UN BLOC a. Una professora de català té un diari de classe al seu bloc d’Internet. Llegeix el que han escrit alguns dels seus alumnes. Qui fa els comentaris més positius? DIARI
DE
LA
CLASSE
DE
CATALÀ 
 Les
classes
de
la
primera
setmana
 Bé,
doncs
ja
s’ha
acabat
la
setmana
i
m’agradaria
fer
uns
quants
comentaris
a
manera

 d’avaluació.
Per
començar,
cal
dir
que
m’he
sentit
molt
bé
i
molt
còmoda
amb
tots
vosaltres.

 Tot
i
així,
s’ha
d’admetre
que
el
primer
dia
em
va
resultar
una
mica
difícil,
perquè
poca
gent

 volia
participar
i
parlar
a
classe,
però
de
seguida
us
hi
vau
animar
i
vau
deixar
de
banda
la

 timidesa.
Jo
estic
molt
contenta,
doncs,
i
vosaltres?
M’agradaria
saber
la
vostra
opinió.

 Una
abraçada,
Cristina

 Hola!
Jo
també
estic
molt
contenta.
M’ha
encantat
el
nou
grup
i
la
professora,
i
em
sembla
 que
a
les
classes
ens
ho
passarem
la
mar
de
bé.
Cada
dia
m’he
sentit
molt
còmoda;
no
 obstant
això,
he
de
confessar
que
ahir
em
vaig
sentir
una
mica
frustrada
amb
l’activitat
de
 lectura.
No
ho
sé…
potser
no
va
ser
gaire
bona
idea
llegir
el
text
abans
d’aprendre
el
 vocabulari
nou.
Què
en
penseu,
la
resta?
Una
abraçada,
Rehka
 
 Doncs
jo
també
estic
bastant
content
de
les
classes
i
del
grup,
però
he
de
dir
que
no
m’he
 sentit
còmode
amb
algunes
activitats.
M’han
semblat
molt
ximples
i
sense
sentit.
L’activitat
 que
comenta
la
Rehka
va
ser
horrible
i
no
hi
vaig
entendre
res,
però
m’ha
passat
el
mateix
en
 moltes
altres
ocasions.
A
més,
tinc
la
sensació
que
no
estem
aprenent
res
de
gramàtica.
Una

 abraçada,
Ben


 
 Hola
a
tots!
Jo
crec
que
aquest
és
un
dels
millors
grups
de
català
on
he
estudiat
mai,
i
la
 Cristina,
a
més
de
simpàtica
i
dinàmica,
sembla
molt
bona
professora.
També
estic
d’acord
 amb
la
Rehka
i
en
Ben,
però
potser
exageren
una
mica.
Hi
ha
moltes
altres
activitats
on
m’he
 sentit
còmoda
i
crec
que
tots
hem
tingut
la
mateixa
impressió.
És
veritat
que
a
vegades
hem
 fet
coses
una
mica
difícils,
però
tenim
la
sort
de
poder
dir-li
a
a
Cristina
el
que
pensem.
Ella
 ha
estat
molt
generosa
iniciant
aquest
diari.
Una
idea
molt
encertada,
no?
Una
abraçada
a
 tots,
Georgina

 


b. En parelles. Com creus que es deurà sentir la Cristina quan llegeixi els comentaris de la Rehka? I quan llegeixi els d’en Ben? I els de la Georgina? c. En parelles, comenteu com canviaríeu els comentaris d’en Ben per transformar-los en una crítica constructiva. Després, compareu-ho amb altres companys. •

Jo crec que en aquesta frase hi podríem introduir potser o a la millor.

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

22


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

13. SIGUEM POSITIUS! a. En grups de quatre. Penseu per què pot ser positiu escriure un diari de classe. • •

Si escrius un diari, el professor sap el que t’interessa i el que no. I també sap com et sents.

b. En grup. T’agradaria escriure un diari de classe? Justifica la teva resposta. c. Si has contestat afirmativament a l’apartat anterior, completa aquesta fitxa i dóna-la a la teva professora. DIARI
DE
LA
CLASSE
 
 1)
Amb
quina
freqüència
t’agradaria
escriure
el
teu
diari
de
classe?
 
 
Cada
dia
 
 
 
 
Cada
setmana
 
Cada
dues
setmanes
 
 
 
.......................
 
 2)
Qui
vols
que
el
llegeixi?
 
 
Només
jo
(seria
un
diari
íntim)
 
 
Només
la
professora
 
La
professora
i
els
companys
 
 
........................
 
 3)
Què
hi
vols
escriure?
 
 
Només
coses
positives

 
 
Coses
positives
i
crítiques
constructives
 
Només
coses
relacionades

 
 
Coses
relacionades
amb
la
classe
i
amb
 amb
la
classe
 
 
 
 les
meves
experiències
d’aprenentatge
 
.............................................
 
 4)
T’agradaria
rebre
respostes
i
comentaris?
 
 
Sí
 
 
No
 
 
 
 


Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

23


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................


 14. PROVEM DE FER EL NOSTRE BLOC? a. Provarem l’experiència d’escriure un petit diari de les primeres classes. Segueix les instruccions que us donarà la vostra professora per començar un bloc on podràs escriure què t’han semblat les classes, la professora, els companys, les tasques i activitats… i com t’has sentit aquests dies. b. Llegeix l’opinió dels teus companys. Contesta per escrit els comentaris que et cridin l’atenció i després comenta les teves impressions amb la classe. • •

Crec que, en general, estem tots d’acord, però jo sóc l’única que s’ha sentit una mica incòmoda quan hem començat el bloc. I per què creus que t’hi has sentit?

Per
suavitzar
una
crítica
negativa…
 No
ho
sé…
+
crítica
negativa
 
 A
la
millor
 Potser
 Probablement
 
 +
crítica
negativa
 Pot
ser
que
 
 És
veritat
que
(+
crítica
negativa),
però
també
(+
crítica
positiva)
 
 Ser
una
mica
+
adjectiu
negatiu
 
 No
ser
gaire
+
adjectiu
positiu
 
 No ho sé… Potser les activitats no van ser gaire adequades i probablement per això em vaig sentir una mica confós.

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

24


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

15. QUANT FA QUE ESTUDIES IDIOMES? 
 a. Quant fa que estudies idiomes? I català? Te’n recordes, de la primera classe? Tanca els ulls, pensa-hi i apunta tot el que en recordis.

        

L’aspecte
de
l’aula,
les
coses
que
hi
havia,
les
parets…
 Les
cares
dels
teus
companys
o
del
professor.
 Els
seus
noms.
 Els
seus
gestos
i
moviments.
 Les
seves
veus. El
llibre
de
classe
(la
coberta,
el
títol,
les
pàgines…). Les
sensacions
que
vas
experimentar
aquest
dia. Alguna
cosa
que
va
fer
el
professor
o
algun
company. Els
sons
que
vas
sentir
(sorolls
de
fons,
alguna
cançó).
b. En grup. Parla amb els teus companys dels teus records. Recordes més imatges, més sons o més sensacions i moviments? •

Jo el que recordo més són les imatges: les cares d’alguns companys, la roba que portava la professora, el pentinat… Però també recordo com es deia: Anna.

c. Saps per què recordes millor unes coses que altres? Llegeix aquest text i ho descobriràs. 
 SELECCIONEM I REPRESENTEM LA INFORMACIÓ C OM Tots
nosaltres
tenim
tres
grans
sistemes
per
representar
mentalment
 la
informació:
el
sistema
de
representació
visual,
l’auditiu
i
 el
cinestèsic.
Aquells
que
en
la
seva
ment
recorden
imatges
 (concretes
o
abstractes)
utilitzen
el
sistema
de
representació
visual.
 Aquells
que
en
la
seva
ment
són
capaços
de
sentir
veus,
sons
o
 música
utilitzen
un
sistema
de
representació
auditiu
(per
exemple,
 quan
recordem
una
melodia
o
una
conversa,
o
quan
reconeixem
la
 veu
de
la
persona
que
ens
parla
per
telèfon).
Finalment,
aquells
que
 recorden
el
gust
del
seu
menjar
preferit,
les
sensacions
que
van
 experimentar
en
alguna
ocasió
o
aquells
que
senten
 
 Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

25


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................ 
 físicament
una
cançó,
estan
utilitzant
el
sistema
de
 representació
cinestèsic.
La
majoria
utilitzem
els
diferents
 sistemes
de
representació
de
manera
desigual,
potenciant-ne
 uns
o
infrautilitzant-ne
d’altres.

d.En grup. Mireu d’esbrinar quin dels tres sistemes predomina a la classe. e. En grup. Feu una llista amb activitats habituals a les classe d’idiomes i decidiu quines poden ser més útils als visuals, quines als auditius i quines als cinestèsics. 16. APRENDRE AMB ESTIL Fes aquest test i després posa en comú els resultats amb la resta de la classe per saber quants companys tenen el mateix estil d’aprenentage. Formeu grups segons les puntuacions que heu obtingut (visuals, auditius i cinestèsics) per parlar del que us agrada fer a classe i del que us ajuda a aprendre. QUIN
ÉS
EL
TEU
ESTIL
D’APRENENTATGE?
 
 1.
Quan
ets
a
classe
i
el
professor
explica
alguna
cosa
que
hi
ha
a
la
pissarra
 o
al
llibre… 
 
 a)
Et
resulta
més
fàcil
escoltar
les
explicacions
del
professor.
 b)
Et
resulta
més
fàcil
llegir
el
que
hi
ha
a
la
pissarra
o
el
que
posa
el
llibre
i
no
estar
gaire
 atent
al
que
diu
el
professor.
 c)
T’avorreixes
i
no
t’interessa
el
que
diu
el
professor
ni
el
que
posa
al
llibre.
 
 2.
Quan
ets
a
classe… 
 
 a)
Et
fan
distreure
els
sorolls.
 b)
Et
fan
distreure
els
dibuixos
i
les
fotos
del
llibre.
 c)
Et
fa
distreure
la
gent
que
es
mou
per
l’aula.
 
 3.
Quan
el
professor
dóna
instruccions
per
fer
una
activitat… 
 
 a)
En
recordes
fàcilment
les
paraules
exactes.
 b)
Et
costa
recordar
les
instruccions
orals,
però
no
tens
cap
problema
si
te
les
donen
per
 escrit.
 c)
Et
poses
a
fer
l’activitat
abans
que
el
professor
acabi
d’enraonar
i
d’explicar
què
s’ha
de
 fer.
 
 Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

26


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................ 4.
Quan
t’has
d’aprendre
una
cosa
de
memòria… 
 
 a)
Memoritzes
millor
si
llegeixes
en
veu
alta
o
si
repeteixes
els
sons
rítmicament.
 b)
Memoritzes
el
que
veus
i
recordes
millor
les
imatges
(per
exemple,
la
pàgina
del
llibre).
 c)
Memoritzes
millor
si
et
mous
per
l’habitació
on
estudies
i
recordes
millor
les
idees
generals
 que
els
detalls.
 
 5.
A
classe,
t’agrada
més… 
 
 a)
Que
s’organitzin
debats
i
que
hi
hagi
diàleg.
 b)
Fer
activitats
escrites
i
treballar
amb
imatges,
esquemes,
gràfics…
 c)
Que
s’organitzin
activitats
on
s’hagi
de
fer
coses
i
moure’s
per
l’aula.
 
 6.
Marca
la
frase
amb
què
t’identifiquis
més.
 
 a)
Acostumo
a
parlar
sol
quan
estic
fent
alguna
feina.
 b)
Els
meus
quaderns
i
les
meves
llibretes
estan
ordenats
i
ben
presentats;
em
molesten
les
 guixades
i
les
correccions.
 c)
Sóc
intuïtiu,
moltes
vegades
m’agrada
o
no
m’agrada
la
gent
o
un
lloc
i
no
sé
gaire
per
 què.
 
 7.
T’agrada… 
 a)
més
que
t’expliquin
acudits
que
no
llegir
còmics.
 b)
fer
guixades
en
un
paper
mentre
escoltes
el
professor.
 c)
Tocar
les
coses
i
acostar-te
a
la
gent
quan
parles.
 
 
 Suma:
 
 a
=
2
punts
 
 b
=
4
punts
 
 c
=
1
punt
 
 Entre
7
i
13
punts:
Recordes
fàcilment
les
sensacions
associades
a
determinades
 experiències
perquè
el
teu
estil
d’aprenentatge
és
més
cinestèsic.
Ets
bastant
afectuós
i
 t’agrada
tocar
les
coses.
Gesticules
i
et
mous
molt,
per
exemple,
quan
llegeixes.
T’agraden
 les
històries
d’acció.
Sols
mostrar
les
teves
emocions
amb
moviments
del
rostre
o
del
cos.
 
 Entre
14
i
20
punts:
Recordes
fàcilment
els
noms
de
les
persones,
les
paraules
que
algú
 t’ha
dit,
però
et
costa
posar
cara
a
la
gent
perquè
el
teu
estil
és
més
auditiu.
Sols
parlar
sol
 i
mous
els
llavis
quan
llegeixes.
Ets
una
mica
distret
i
força
xerraire.
No
et
preocupa
 especialment
el
teu
aspecte.
T’agraden
la
música
i
les
obres
de
teatre.
Acostumes
a
 expressar
les
teves
emocions
verbalment.
 
 Entre
21
i
28
punts:
Recordes
fàcilment
la
cara
de
les
persones
i
els
escenaris
dels
teus
 records
perquè
el
teu
estil
d’aprenentatge
és
més
visual.
Acostumes
a
ser
un
estudiant
 organitzat,
ordenat,
observador
i
tranquil.
Et
preocupa
el
teu
aspecte
físic.
Et
costa
recordar
 el
que
sents
i
a
vegades
et
quedes
amb
la
mirada
perduda,
visualitzant
una
escena.
 T’agraden
les
descripcions.
Prefereixes
mostrar
les
teves
emocions
amb
l’expressió
del
teu
 rostre.
Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

27


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................ 
 
 
 
T ASCA FINAL 
Feu un collage amb la informació més important de 
tots vosaltres, inclosa la vostra professora. Per 
fer-ho, que cadascú reculli el material d’una 
persona. Després, pengeu-ho tot a la paret de la 
 classe. 
 
 Podeu incloure-hi: 
 
 o Una foto o un dibuix 
 o El nom o Una frase o comentari sobre el seu caràcter o la seva 
 personalitat 
 o Alguna informació important relacionada amb la seva vida 
 present, el seu passat o el seu futur 
 o La seva experiència estudiant idiomes i el seu estil 
 d’aprenentatge 
 
 
 


Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

28


UNITAT 1: GENT D’AQUÍ I D’ALLÀ Data: ........................

TASCA D’AUTOAVALUACIÓ 1 Et serà molt útil escriure les teves impressions després de la seqüència d’activitats d’aquesta unitat. Intenta omplir la següent graella: Quins continguts gramaticals d’aquesta unitat trobo més útils?  Estructures per expressar acord i desacord  Expressions per reaccionar davant el que ens expliquen  Estructures per parlar d’impressions  Present i imperfet de subjuntiu  Condicional  Correlació de temps verbals en les frases de relatiu  Verbs ser i estar  Estructures de probabilitat per suavitzar una crítica negativa  Altres. Quins? ..................................................................................... Quin vocabulari d’aquesta unitat em sembla més útil?  Adjectius per descriure caràcter, idees i opinions  Lèxic per parlar de relacions personals i afectives  Altres. Quin? ..................................................................................... Quins problemes he tingut?

Quines activitats del dossier m’han agradat més? 1 5 9  13  Tasca final 2 6  10  14  Altres. Quines? ................... 3 7  11  15 4 8  12  16 Quines activitats no m’han agradat gaire o gens? 1 5 9  13  Tasca final 2 6  10  14  Altres. Quines? ................... 3 7  11  15 4 8  12  16 Quines activitats del Moodle m’han agradat més?

Quines activitats del Moodle no m’han agradat gaire o gens?

Treballant aquesta unitat…  M’he divertit  He passat vergonya  M’he avorrit  M’he sentit satisfet  M’he posat nerviós  M’he sentit incòmode  He aprofitat bé el temps  M’he enfadat  He perdut el temps  M’he sentit còmode  M’he preocupat  Altres. Què? ........................ Què puc fer ara per practicar el que he après en aquesta unitat?

Puri Gómez Casademont – EOI Girona – 4t català Adaptat d’En acción 3, Aula 5 i Rond Point 3

29

Gent d'aquí i d'allà  

Dossier 4t EOI