Page 1

Contactblad voor de Protestantse gemeente AKKRUM

DE STILTE VOOR HET FEEST! Stilte als Bron. Soms kan stilte een weldaad zijn een bron om uit te putten een stem om naar te luisteren een manier om God te kunnen horen, spreken, ontmoeten... voelen wat er is en echt toe doet. Verrassend helder, overtuigend... ineens! Een moment van stilte die mij de kans geeft stil te staan de grond onder mijn bestaan te voelen en ontvankelijk te zijn voor alles wat er is op dit moment, op deze plaats. Een stilte, een leegte gevuld met adem, geest, ruimte en zoveel meer. Stil zijn. Voelen... alles er laten zijn, oordelen en verwachtingen loslaten; op adem komen en gevoed vanuit de stilte verder gaan, rechtop, vrij, met aandacht voor de weg zelf. Je ziet meer dan ooit. Woorden schieten te kort. Je raakt een mysterie dat ons verstand te boven gaat. God zo verrassend dichtbij. Om stil van te worden! Stilte als Bron. (Friesch Dagblad, “De gedachte�, R. Wollenberg) 40e jaargang nr 11 - Advent 2011


Underweis

De eerste Advent komt voor veel mensen te vroeg. Het is nog niet eens Sinterklaas geweest en moeten we dan nu al weer aan Kerstmis denken? Maar de eerste Advent komt voor anderen weer bijna te laat, want ze zitten al weken voor het eigenlijke feest tussen de kerstspullen en lichtversieringen in huis of tuin. Om in al dat de rode draad niet kwijt te raken volgen wij in de kerk de speciale agenda van het kerkelijk jaar. Dan volgen we het ritme van de seizoenen, we gaan op weg door de Schriften en we volgen de weg van Jezus, het leven, sterven en opstaan van de Heer. Verleden, heden en toekomst raken elkaar daarbij en Christus zelf gaat met ons mee op de weg van de jaarkring. In de adventsperiode willen we heel bewust de weg naar het geboortefeest van Christus afleggen. In de stille weken voor het grote feest leven we langzaam toe naar de menswording van God en gedenken we dat onze hemelse Vader zelf in ons midden kwam en ons kwetsbare bestaan in de persoon van Jezus gedeeld heeft. Advent is de grote stilte voor het kerstfeest. Wij beginnen vrij sober met slechts één lichtje op de adventskrans. Het is nog te vroeg en te gemakkelijk om meteen maar alle kerstversieringen en lichtspektakels uit de kast te halen. We beginnen in het donker en blijven juist daarin speuren naar alle tekenen van licht in ons en om ons heen. Licht dat vanuit de nacht geboren wordt en in zijn volle kracht zal doorbreken in deze wereld en ons bestaan. Dat ene licht is ook een teken van nieuwe hoop. Hoop voor allen die in duisternis verkeren en met de schaduwkanten van het bestaan te maken hebben. Advent wil zeggen: “De nacht loopt ten einde, het licht komt dichter bij”. Zo is de adventstijd een waardevolle periode van bezinning en verstilling te midden van alle gehaastheid en drukte van ons bestaan. Advent vieren is als het gaan van een weg, waarbij wij blijven verlangen naar licht in deze donkere dagen van het jaar en op zoek gaan naar het geheim van de geboorte van Jezus. 2

Stilte kan op die weg een bron van kracht en inspiratie zijn. Want in en door de stilte kan ruimte ontstaan om weer eens heel aandachtig te luisteren, om goed te voelen vanuit je hart, om werkelijk stil te staan bij het goede nieuws van Jezus’ komst in ons midden. Stil en aandachtig willen wij als gemeente de weg van Advent gaan om straks weer heel bewust en vol vreugde Kerstmis te vieren. Tijdens de adventsweken mogen wij ons oefenen in die bijzondere stilte voor het feest. Laten we putten uit een eeuwenoude bron, die ons op adem doet komen en ruimte schept om opnieuw te luisteren en te voelen met heel ons hart. Ik wens u allen veel inspiratie en stille tijd om de eeuwenoude weg van Advent te gaan. Laten we daarbij elk lichtje koesteren als een licht tegen het donker dat ons de weg wijst naar Hem die Licht voor heel de wereld wil zijn. Licht tegen het donker! Ds. Reinhart Wollenberg

Contactblad voor de


Op Weg

KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE Opp: Oppasdienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten Knd: Kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor: 1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool 5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool Auto: Autorijden Kerk. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: 652833. 20 november

9.30 uur

Laatste zondag kerkelijk jaar Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Jeltje Hoekstra en Petra. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: G. de Jong. Auto: A. Strooisma, tel. 652431.

27 november

9.30 uur

1e Advent Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk Oppas: Sjoukje en Romkje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. v.d. Berg. Auto: G. de Bos, tel. 652833.

19.00 uur

Leppehiem, Heilig Avondmaal Ds. G. Molenaar, Aldeboarn. Collecte: Raad van Kerken.

9.30 uur

2e Advent - doopdienst Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Missionair werk en kerkgroei. Oppas: Francis en Maaike. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: B. Sieperda. Auto: J. Schilstra, tel. 652702.

4 december

Protestantse Gemeente te Akkrum

3


Underweis

11 december

9.30 uur

3e Advent, m.m.v. de Cantorij Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Pastoraat. Oppas: Jitske en Nanneke. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: K. v.d. Schaaf. Auto: J. de Vos, tel. 650628.

18 december

11.00 uur

4e Advent Ds. S. Sijtsema, Heerenveen. Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Folkert en Anna. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. Visser. Auto: F. Heerschop, tel. 652291.

19.00 uur

Leppehiem, zangdienst

ADVENT. Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen Een tijd van bezinning en inkeer Vol verwachting uitzien naar de Heer Die al onze schuld heeft weggenomen. Advent, licht zien in de duisternis De blijde komst van onze Heiland Redder der wereld, Gods afgezant Advent, toe leven naar Kerstmis. Advent, tijd van geloven en hopen Gods beloften zullen worden vervuld Aan een wereld, verloren in schuld De hemelpoort gaat wagenwijd open. Advent, wachten op het grote wonder Dat straks op deez’ aard gebeuren zal Tot heil en vree, voor ’t groot heelal Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder. Fedde Nicolai

4

Contactblad voor de


Op Weg

VOORUITBLIK Vooruitblik op de erediensten van 20 november t/m 18 december 2011 : 20 NOVEMBER Laatste zondag van het kerkelijk jaar Gedenken overledenen: “God kent iedere naam en ook wij willen niet vergeten”. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar willen wij de overledenen uit onze gemeente gedenken en voorbede doen voor hun familieleden. Bij het noemen van elke naam zullen wij een kaars aansteken aan de Paaskaars, het licht van Christus dat ons voorgoed met God en met elkaar verbindt. Familieleden zijn in de gelegenheid om zelf het kaarsje voor hun dierbare aan te steken. Indien dat om wat voor reden niet mogelijk is, dan zal de ouderling van dienst het licht voor onze overleden zuster of broeder laten schijnen. Daarnaast is er in deze dienst voor iedereen die dat wenst de mogelijkheid om zelf voor iemand die in uw gedachten is een klein kaarsje te branden. Liturgische kleur: groen Schriftlezingen: Psalm 63: 1 t/m 8 Jesaja 43: 1 t/m 3a 27 NOVEMBER Eerste zondag van Advent Begin van een nieuw kerkelijk jaar Op deze eerste zondag van het kerkelijk jaar beginnen de vier weken van voorbereiding op het feest van Kerstmis. Het woord ‘Advent’ Protestantse Gemeente te Akkrum

betekent komst, aankomst, of ook wel datgene wat ons toekomt. We bezinnen ons op de komst van Christus onder de mensen. Voor de kinderen begint het adventsproject van de kindernevendienst. Dit jaar staat de zoektocht naar een koning centraal. We volgen mensen, die op zoek gaan naar een koning die bij God hoort. Op hun zoektocht komen ze verhalen tegen, die hen dichter bij de koning brengen. Naast de verhalen uit het evangelie klinken dit jaar ook teksten uit het boek Rechters in de adventsliturgie. Liturgische kleur: paars – kleur van bezinning en inkeer Schriftlezingen: Rechters 5 (Debora) Marcus 13: 24-37 4 DECEMBER Tweede zondag van advent Doopdienst Liturgische kleur: paars – kleur van bezinning en inkeer Schriftlezingen: Rechters 9: 7-15 (De bomenkoning) Johannes 1: 19-28 Collecte: Missionair werk en kerkgroei Help de kerk in een nieuwe wijk. Taco Koster is predikant-pionier in de Vinexwijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. Zijn opdracht is rand- en buitenkerkelijken in contact te brengen met het Evangelie. Meer zijn dan de kerk op zondag. Een zichtbare plek in een nieuwe wijk daar waar mensen zijn. Dat is wat de Protestantse Kerk voor ogen heeft. Laten zien wat God kan betekenen in het leven van de mensen en zo een positieve bijdrage leveren door het “omzien naar elkaar” handen en voeten te geven. 5


Underweis

11 DECEMBER Derde zondag van Advent Gaudete - ”Verheugt u!” De cantorij verleent medewerking aan deze dienst. Liturgische kleur: Roze - mengkleur van paars en wit, kleur van vreugde en blijdschap. Het licht van kerst breekt al een beetje door in de bezinningstijd. Schriftlezingen: Rechters 13 (De engel van God) Johannes 3: 22-30 Collecte: Pastoraat - Omzien naar elkaar In een maatschappij waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je met elkaar een gemeenschap vormt, willen we als kerk bijdragen aan samen gemeente zijn, aan omzien naar elkaar. Dat gebeurt onder meer in het pastoraat waarin mensen een relatie met elkaar aangaan om samen een weg te zoeken in geloof- en levensvragen. De opbrengst van de collecte gaat naar de ondersteuning van pastorale activiteiten en pastorale medewerkers in de vorm van onder meer cursussen. 18 DECEMBER Vierde zondag van Advent Liturgische kleur: paars - kleur van bezinning en inkeer

KLOOSTERREIS Stilte - Rust - Gebed - Bezinning Meditatie - Ontmoeting 20 - 22 januari 2012 Laatste oproep: De kloosterreis in januari komt langzaam dichterbij. Als u belangstelling heeft kunt u zich nog tot uiterlijk 11 december aanmelden bij ds. Wollenberg. Op dinsdag 10 januari om 20.00 uur is er een bijeenkomst in de Lantearne waar u alle nodige informatie ter voorbereiding krijgt. Tijdens het weekend volgen we de gebedstijden van het klooster en zijn er ook momenten van stilte, meditatie, ontmoeting en “even helemaal niets hoeven”. Een bijzondere ervaring om samen te delen!

STILTEKRING met ds. Wollenberg Bij deze nodig ik u hartelijk uit voor een wekelijks moment van stilte en bezinning. Tijdens de stiltekring op woensdagavond luisteren we samen naar Bijbelteksten en oefenen we ons in eenvoudige vormen van christelijke meditatie. Midden in de week laten we de drukte even los en maken we bewust ruimte voor God en stilte in onszelf. Laatste bijeenkomst dit jaar: 23 november om 19.00 uur Plaats: pastorie Feansterdyk 3

Schriftlezing: Lucas 1: 26-38

6

Contactblad voor de


Op Weg

UIT DE KERKENRAAD Als we de berichten in de media moeten geloven dan zouden de traditionele kerken hun langste tijd hebben gehad. Elke week staat er wel een stuk in de krant dat aangeeft dat de moderne mens en de traditionele kerken elkaar niet meer aanspreken. In de dagelijkse praktijk kunnen we dat ook overal zien. Kerken PKN onder de twee miljoen leden, stond afgelopen week in de krant. Overal kerksluitingen. Zondags nog een handvol mensen tijdens de traditionele kerkdiensten. Welke bijeenkomst je ook bezoekt in deze kerken, het zijn vaak lege stoelen die je ziet. De oudere jeugd die de kerk links laat liggen. Financiële problemen nemen steeds meer toe in gemeenten. Zo kun je doorgaan met het opnoemen van negatieve beelden. Zitten actieve kerkleden zo langzamerhand aan een dood paard te trekken? Hebben zij op al deze sombere berichten nog een antwoord en kunnen zij de moed er inhouden om actief te blijven? Ook de kerkenraad van onze gemeente is al maanden bezig met de vraag wat voor soort kerk willen we in Akkrum zijn? Intern of extern gericht. Hoe missionair zijn we als kerk en volgens welk model kunnen we dat inrichten. Meer vragen dan antwoorden. In de afgelopen weken vielen een paar opinie artikelen mij op in het Friesch Dagblad. Deze meningen spraken mij erg aan. Het ging er om hoe kerk te zijn in deze wereld. Ds. Beekman uit Koudum en Dr. Hendriks van de Vrije Universiteit schetsen een beeld hoe zij de kerk vorm willen geven.Volgens hen (ik citeer) gaat het daarbij vooral om twee zaken: visie en nabijheid. Een visie geeft in vier, vijf woorden weer hoe wij in onze tijd en in onze plaats, onze identiteit zien. Dat wil zeggen welk antwoord wij in onze wereld van vandaag geven op de tweelingvraag: wie zijn we, wat hebben we als missie? Een voorbeeld van visie van ds. Wim Beekman. Hij komt tot de kern als hij ons toevertrouwt waar zijn verlangen uiteindelijk naar uitgaat: Protestantse Gemeente te Akkrum

“de Godslamp brandende houden”. Vier woorden. Zij drukken onze identiteit uit: Wij zijn kinderen van het Licht en hebben als missie die lamp in al zijn glorie te laten schitteren. Hoogst actueel in onze samenleving gekenmerkt door Godsverduistering. De vraag is niet meer negatief: ‘Welke kerken moeten dicht?’ Maar positief: Wat moet er in de dorpen en steden gebeuren om de Godslamp brandende te houden?’ Daar kunnen we concreet mee aan de slag. Een eerste stap zou kunnen zijn het houden van gesprekken in de volle breedte van de gemeente over vragen als: hebt u uw gemeente wel eens beleefd als een plaats waar de Godslamp schijnt? Zei u wel eens verrast: toen en toen heb ik onze kerk werkelijk beleefd als licht op de kandelaar? Wanneer was dat? Wat gebeurde er toen? Ga in die waargebeurde verhalen op zoek naar de factoren die deze uitstraling bevorderden. ‘Nabijheid’ is het volgende punt. Het is te simpel om te zeggen: iedereen is gemotoriseerd, een kilometer meer of minder maakt niet uit. Daarachter ligt het fundamentele besef dat een geloofsgemeenschap essentieel is. Dus een plaats waar mensen elkaar face to face (van aangezicht tot aangezicht) kunnen ontmoeten. De betekenis daarvan wordt onderschat. In ieder geval door mensen die zeggen: geloof, ja; geloofsgemeenschap, nou nee, zonder gemeenschap kan de geloofservaring gemakkelijk verdampen. Dat zie je vandaag bij het in de mist verdwijnen van het beeld van God als ‘Onze Vader’. Het woord God of god betekent ongeveer alles en dus ongeveer niets. Er moet een gemeenschap zijn waar dit soort vragen ter sprake kan komen. Niet als afstandelijk vraag: ‘Bestaat God en hoe dan wel?’ Maar in de zin van ervaren werkelijkheid. Bijvoorbeeld als volgt: we zingen ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heengeslagen. Zo is mijn God.’ Hebt u dat wel eens ervaren? Hebt u dat wel eens gemist? Kortom: de kerk is meer dan structuren. 7


Underweis

Dat meerdere bestaat uit visie en nabijheid. Daar steeds weer de aandacht op vestigen is de eigenlijke taak van de ambtsdragers. Daarvoor zijn zij in de wieg gelegd. Door Jezus zelf. Hij gaf Petrus immers niet de opdracht: bestuur mijn kerk, maar hij gaf hem tot drie keer toe de opdracht: hoed de kudde. Tot zover hun verhaal. Willen wij ook een brandende lamp zijn in ons dorp?. Dichtbij. Als we goed opletten zijn er nog genoeg brandende lampen in ons midden. Laat ons dat tot stimulans zijn. Groeten uit de kerkenraad, Joh. Terpstra

En kerkelijk, volgens onze christelijke traditie, gaan we ons weer voorbereiden op Advent (“Komst”). Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Voor velen een mooi en ontroerend moment in onze jaarlijkse cyclus. Het is in ons kerkelijk themajaar een groot voorbeeld van ‘Liefde’ voor de mensen. In onze gemeente hebben wij te maken met ziekte en andere onrustige/onzekere momenten. Ook feestelijke momenten mochten we de afgelopen maand beleven in de gemeente. Mevrouw J. de Jong, Leechein 20, is deze maand twee keer opgenomen geweest in het ziekenhuis De Tjongerschans. Gelukkig gaat het nu weer beter met haar, maar het was een spannende toestand. Wij wensen Jetty en Hielke beterschap, veel sterkte en rust toe in de komende tijd. Op 12 november is overleden de heer W. Middelbos uit Bovensmilde. Hij was, als vaste campinggast in Akkrum, ‘s zomers een vaste bezoeker van onze kerkdiensten. Als PKN-gemeente Akkrum wensen we zijn vrouw en verdere familie alle sterkte en Gods steun om dit verlies te dragen. Na een korte periode weer thuis te zijn geweest is de heer J. Hidding, Rakswâl 1, opnieuw opgenomen, nu in ziekenhuis De Tjongerschans. Voor hem en zijn vrouw veel sterkte en beterschap toegewenst.

UIT DE GEMEENTE In de donkere dagen van het najaar naar de wintertijd. De feestdagen in december staan er weer aan te komen. Het aloude traditionele kinderfeest “Sinterklaas”, waar we ons als volwassenen (Vol verwachting klopt ons hart) ook zo bij thuis voelen, is weer actueel. 8

Ook voor de heer M. Sevinga, Boarnsterdyk 40, is het, na een controleonderzoek dat in oktober zou plaatsvinden, weer een spannende tijd. Wij wensen Mello en Thea ook de nodige kracht en sterkte toe. De heer S. Vellema, Suster v/d Vegtstrjitte 53, is ook wegens onderzoek, voor behandeling opgenomen geweest in het ziekenhuis. Veel sterkte en bemoediging toegewenst. Contactblad voor de


Op Weg

Mevrouw A. Bergsma - Feenstra, It Weidlân 22, is opgenomen in ‘Huize Anna Schotanus’ te Heerenveen -Zuid.

KERSTPAKKETTENACTIE 2011 Voor de ‘minima’ van Akkrum / Nes / Terherne

De heer en mevrouw van der Gaast, Lange Miente 9, hebben op zondag 16 oktober j.l. hun zoon Watse Hylke laten dopen. Een feestelijke dienst waarin tevens de familieleden van Hielke en Antsje actief hun medewerking hebben verleend. Vanuit de gemeente onze felicitatie en een gelukkige en voorspoedige toekomst voor Watse Hylke toegewenst.

De Kerst staat weer voor de deur, voor velen een gezellige tijd. In onze dorpen zijn er echter ook mensen die van weinig inkomsten moeten rondkomen! Namens de kerken willen we deze mensen graag een KERSTPAKKET aanbieden. Uw hulp is daarbij van groot belang! U koopt uw boodschappen ook bij de Poiesz in Akkrum? Prachtig, dan willen wij graag dat u uw gratis spaarzegels, of ’t liefst volle spaarkaarten, in de daarvoor bestemde ton/ doos deponeert in de kerk of in de Poiesz. Volle spaarkaarten leveren nl. € 2.50 op!! U kunt uw volle spaarkaarten ook in de brievenbus van de Lantearne gooien. Giften zijn natuurlijk ook van harte welkom! U kunt uw gift storten op de rekening van de diaconie: rek.nr. 348307411 o.v.v. ”kerstpakkettenactie”. Ook namens de minima hopen wij dat deze actie een succes wordt!

Verder zijn onze gedachten zijn ook bij hen binnen onze gemeente, die zorg en verdriet hebben, maar ook vreugde beleven. Bekend en onbekend. Uit het boekje Geloof, Hoop en Liefde enkele afsluitende woorden;

Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God door de liefde geeft God.

Wij wensen allen Gods nabijheid en bemoediging toe. Namens de Pastorale Raad, Heerke Willemsma

Namens de diaconie, N. Strooisma (650911) J.A. Schepers (652270)

BLOEMEN UIT DE DIENST De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar: 2 oktober: 9 oktober: 16 oktober: 23 oktober: 30 oktober:

dhr. M. Sevinga, dhr. B. Nelissen, mw. A. Dijksta, dhr. S. Vellema, dhr. J. Hidding,

Boarnsterdyk 40 U. Twynstrawei 30 It Finlân 7 S. v/d Vegtstrjitte 53 Rakswâl 1

Protestantse Gemeente te Akkrum

9


Underweis

WIE GAAT ER MEE NAAR BOLIVIA IN 2012? Als voorlopige datum voor vertrek is gekozen 27 april 2012 en de terugkomst is op 11 mei (mei- vakantie 2012). Door uw kennismaking met dit prachtige Zuid- Amerikaanse land wil KerkinActie (KiA) de betrokkenheid van gemeenteleden van de classis Heerenveen met het wereldwijde werk van zending en werelddiaconaat vergroten. Ook de Akkrumer ZWO commissie heeft besloten om deel te nemen aan dit programma. De deelnemers gaan een drietal projecten in Bolivia bezoeken. Deze drie projecten zijn: * Het Centro Juana Azurdy (CJA) - SUCRE CJA helpt meisjes in Bolivia die in de kinderleeftijd en de puberteit te maken hebben gehad met een vorm van misbruik, * ISEAT in La Paz ISEAT is een oecumenische theologische opleiding in La Paz, * CERDET in Tarija De organisatie CERDET, het Centro de Estudios Regionales para el Desarollo de Tarija (centrum voor de regionale studie en ontwikkeling van Tarija) ondersteunt inheemse gemeenschappen in het zuiden van Bolivia. Naast een bezoek aan deze projecten wordt er tijdens de reis de nodige aandacht besteed aan de cultuur van Bolivia. Het plan van de reis wordt volledig ondersteund door de classis Heerenveen. EĂŠn van de meest directe manieren om de betrokkenheid tussen de gemeenten hier en de partnerorganisaties elders te vergroten, is het bij elkaar op bezoek gaan. De directeur van ISEAT, de heer Abraham Colque bezocht de gemeente in Joure en de directeur van CERDET, de heer Guido Cortez, heeft ons in Akkum inmiddels bezocht. Het is daarom niet zo vreemd dat het idee bij de ZWO commissies ontstond om met een delegatie uit de classis Heerenveen een bezoek aan de drie partnerprojecten in Bolivia te brengen. 10

Er gaat een groep van maximaal zeven personen naar Bolivia. Van deze mensen wordt verwacht dat zij na terugkomst een jaar lang hun reiservaring willen delen met de gemeenten die daar belangstelling voor tonen. De reiskosten voor de deelnemers bedragen â‚Ź 1.250,- per persoon. U kunt zich opgeven voor deze reis bij de leden van uw plaatselijke ZWO commissie. Na aanmelding ontvangt u verdere informatie over de reis. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 1 december 2011. Inschrijving voor de reis staat open voor alle leden van de Protestantse Kerken in de classis Heerenveen. Na afsluiting van de aanmeldingstermijn zal dan een informatie- en selectieprocedure worden opgestart. Voor informatie kunt u terecht bij de volgende leden van de werkgroep: Siemie v.d. Schaaf, telefoon 0513-677535 e-mail: vanderschaafr@home.nl Douwe Annema, telefoon 0513-632354, e-mail: dannema@xs4all.nl Voor opgave kunt u terecht bij: Tsjebbe Andringa telefoon 0566-652095 e-mail: famandringa@hotmail.com

Contactblad voor de


Op Weg

SPECIAAL VOOR “ASPIRANT” REIS DEELNEMERS Afgelopen jaar hield de door Kerkinactie uitgezonden Olga Peek ons op de hoogte met haar ervaringen in Bolivia. Hier volgt haar laatste verslag. AFSCHEID Mijn laatste weken bij Cerdet zijn aangebroken. Eigenlijk had ik eind augustus ook naar Nederland terug moeten keren, maar ik ben blij dat ik besloten heb tot oktober te blijven. Mijn overige werk heb ik zo rustig af kunnen ronden en de laatste maanden heb ik ook intensief mee kunnen werken aan verschillende andere projecten en kunnen participeren in een aantal workshops. Veel projecten zijn gericht op de voedselzekerheid van de bevolking. Zo ondersteunt Cerdet de bevolking in het houden en fokken van vee en het verbeteren van de voedselproductie. Klimaatverandering is een ander belangrijk thema dat speelt. Er zijn extreme veranderingen in het klimaat in de Chaco waarneembaar. Temperaturen kunnen in de winter onder nul zakken, wat zeer ongebruikelijk is voor dit subtropische gebied. Vorig jaar heeft het zelfs gesneeuwd in de Chaco, voor het eerst in de geschiedenis. De verandering in het klimaat, zoals de droogte en vorst, zijn een grote bedreiging voor de voedselproductie. Om de bevolking weerbaar te maken tegen deze natuurverschijnselen organiseert Cerdet workshops. Mijn laatste weken in het veld De problemen die ik hier signaleer maken me bewust van de noodzaak van het werk van Cerdet. De Weenhayek bevolking werd dit jaar nog eens extra getroffen door het uitblijven van de vis in de Pilcomayo. Maar ik heb goede hoop door de wil van de bevolking om naar oplossingen te zoeken. De visserij is vaak de enige bron van voedsel en inkomsten voor de Weenhayek. Als die bron wegvalt zijn de gevolgen desastreus. Momenteel is Cerdet met de inheemse bevolking naar alternatieve productiemogelijkheden aan het kijken. Samen met collega Patricio ben ik afgelopen maand bijna dagelijks naar de Weenhayek zone afgereisd. Dit ligt op zo’n twee a drie uur rijden van Yacuiba, wegen zijn uiteraard niet verhard. Bij verschillende Weenhayek families hebben we moestuinen geïmplementeerd. De lange dagen in het veld zijn een uitgelezen mogelijkheid om uitgebreid met de bevolking te praten. Het is minder dat veel Weenhayek vrouwen geen Spaans spreken en je de rug toe keren als je iets wilt vragen. Een heel verschil met de Guaranies die je altijd uitnodigen voor een mate of om wat te eten. We hebben ook moeten overnachten in het gebied, het is echt ver om elke dag op en neer te gaan. En bovendien ook leuk om het ´nachtleven´ bij de Weenhayek te zien. Er is geen stromend water en elektriciteit in het gebied, laat staan hotels. Dan ben je echt aangewezen op de gastvrijheid van de mensen. De implementatie van dit microproject is alles behalve eenvoudig. Ten eerste is het territorium van de Weenhayek een van de droogste gebieden in de Chaco regio. In de zomer kunnen temperaturen oplopen tot dichtbij de 50 graden celsius. Er is een groot gebrek aan water en de bodem is dor en onvruchtbaar. Het lijkt in ieders ogen een onmogelijke taak om hier voedsel te verbouwen. Collega’s noemen het project ook wel la misión imposible. Een ander fenomeen waar we in dit project tegenaan lopen is de maatschappelijke acceptatie van de bevolking. De visserij is zo verweven in de Weenhayek cultuur en men Protestantse Gemeente te Akkrum

11


Underweis

vervolg:

heeft weinig tot geen ervaringen met het land- en tuinbouw. Van een visser kan je niet in een dag een landbouwer maken. En dat wil Cerdet ook niet. Maar als men naast de visserij op een andere manier in de voedselzekerheid kan voorzien komt een natuurramp, zoals het uitblijven van de vis in de Pilcomayo dit jaar, minder hard aan. En de eerste resultaten zijn geboekt. Langzaam beginnen de families zich te interesseren voor het project en rijzen er kleine groene oases met groenten uit de grond in de dorre vlakte van de Weenhayek. Het begin is er en dat geeft hoop voor de toekomst. De laatste werkdag Mijn laatste werkdag is aangebroken. De hele week hard gewerkt om mijn laatste werkzaamheden af te ronden en op vrijdag heb ik eindelijk een beetje rust in mijn lijf. Ik ben die ochtend om half zes opgestaan om nog wat werk af te maken. In deze tijd van het jaar is het heerlijk om vroeg op te staan. De lente is aangebroken in de Chaco en temperaturen lopen op tot 40 graden Celsius. Alleen in de ochtend is het aangenaam koel om te werken. Heb nog niet ontbeten, dus om 10 uur begin ik wel wat honger te krijgen. Als ik ga vragen of niemand zin heeft in empanadas zijn mijn collega’s geld aan het inzamelen voor bier om mijn afscheid te vieren. Vanaf dat moment beginnen de afscheidsfeestjes, heb nog een heel weekend te gaan.. ‘s Avonds staat de barbecue gepland op kantoor. Hier geniet ik van het eten, dans ik voor de allerlaatste keer chacarerra met mijn vrienden. Later op de avond beginnen de dankwoordjes van collega’s. Tot op hier heb ik het droog weten te houden, maar laat me nu maar even gaan. Besef wat een bijzondere vrienden ik heb leren kennen bij Cerdet, die ik mijn leven nooit zal vergeten. Zondag in het zwembad uitgeblust. En maandag me opgemaakt voor mijn reis door Bolivia. Neem voor de allerlaatse keer afscheid op kantoor, en dan de flota (bus) in. Laatste blikken van de stad trekken aan me voorbij. Ga je missen Chaco. Nu on the road again, drie weken om te reizen. Lang leve de vrijheid! Tot snel lieve vrienden in Nederland.

VINDT DE NEGEN WATERKRUIKEN :

12

Contactblad voor de


Op Weg

GEZELLIGE DRUKTE BIJ DE REGEN BOOGCLUBS Iedereen die op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 19:00 en 20:00 wel eens in de Lantearne is geweest zal zich wel eens afgevraagd hebben wat dat vrolijke gezaag, gehamer, gezang of gepraat te betekenen heeft. De geluiden komen van de zolder en als je het geluidsniveau mag geloven worden er hele bouwwerken gemaakt. Het zijn de kinderen van de Regenboogclub die voor dit vrolijke lawaai zorgen en zij leven zich dan ook volop uit op de projecten die door de leiding bedacht worden. Op maandagavond is het gezellig druk met 23 meiden uit de groepen 5 en 6 van de basisschool. De leiding is in handen van Janna Bouwer, Antsje van der Gaast, Pieter Gerlofs en Roland Mol. Op dinsdagavond zijn 12 meiden uit de groepen 7 en 8 aan het knutselen onder leiding

Protestantse Gemeente te Akkrum

van Gooitzen Witteveen, Lucia Velstra en Lucas van der Molen. Een (voor de leiding) belangrijk onderdeel van deze avond is dat de meiden leren om koffie te zetten. Op woensdagavond zijn de 14 stoere boys uit groep 7 en 8 aan de beurt. Abe Hiemstra, Sjoerd Nijdam en Roelof Jacobi geven leiding aan deze groep en zorgen er wel voor dat de jongens zich kunnen uitleven op stoere projecten. Tenslotte is de zolder op donderdagavond bezet door 15 jongens uit de groepen 5 en 6. Kor Hooghiemster, Angela Vreeswijk en Robert Blaakmeer geven leiding aan deze groep en zorgen ervoor dat ze zich niet hoeven te vervelen. Naast dit wekelijkse geknutsel zijn er ook extra activiteiten, zoals het kerstklaas-feest op vrijdag 16 december en het al meer dan 30 jaar populaire clubkamp in de Harmsdobbe in Bakkeveen op 20, 21 en 22 april. (op de foto de gemaakte “juwelendoosjes�.)

13


Underweis

VOORAANKONDIGING VAN ACTIVITEITEN IN 2012

om ons heen, alles gaat zo snel; waarop leg gen wij nu onze FOCUS ?

Snuffelcatechese Ook dit seizoen organiseren we weer ‘snuffelcatechese’ voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. We beginnen meteen na schooltijd (15:30 uur) met een drankje en wat lekkers en gaan dan een uurtje praten over en werken aan een thema (bijvoorbeeld: wie was Jezus?). We hebben de volgende data gepland: - Voor groep 7 en 8: dinsdag 31 januari en dinsdag 21 februari - Voor groep 5 en 6: dinsdag 20 maart Ook willen we de kinderen en hun ouder(s) graag betrekken bij het klaarmaken van de tafel voor het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag, 5 april. Ds. Reinhart Wollenberg zal dan uitleg geven over het Heilig Avondmaal en alles wat op tafel komt te staan. Bedoeling is om de kinderen wat meer vertrouwd te maken met het Heilig Avondmaal. Het klaarmaken van de tafel doen we op 5 april daarom met elkaar van 16:30 tot 18:00 uur in de kerk. Natuurlijk is iedereen ook ’s avonds tijdens de dienst van harte welkom.

Dit thema wordt met ondersteuning van muziek, (samen)zang, sketches en beelden door New Creation uitgelicht. Na de themadienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten over dit thema onder het genot van koffie.

Themamiddag/avonden De afgelopen jaren kwam de ‘gespreksgroep 20+’ regelmatig bij elkaar. In een gezellige huiskamersfeer kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Helaas was de opkomst de laatste 2 jaar maar minimaal. Daarom willen we het dit jaar eens anders doen. We organiseren een aantal themamiddagen/ avonden, waarbij we hopen dat er gesprekken ontstaan tussen jong en oud. De eerste themamiddag van 2012 is op 15 januari. Dan komt gospelgroep New Creation uit Joure naar de Terpstjerke en zij zullen voor jong en oud hun themadienst ‘Focus’ presenteren. In deze samenkomst wordt stil gestaan bij alle verleidingen die het leven soms voor ons in petto heeft; hoe moeten we hier mee omgaan? Welke invloed heeft dit op onszelf? En op onze relaties? Welke rol speelt ons geloof hierin? Er gebeurt zoveel 14

Op 3 februari nodigt het mannenpraatcafé de jongeren (en hiermee wordt bedoeld ‘iedereen die zich jong voelt’) uit voor een discussie over ‘jeugd en kerk’. Opnieuw een ontmoeting tussen jong en oud en het thema geeft vast aanleiding voor wat verdiepende vragen. Op Aswoensdag, dit jaar op 22 februari, begint de 40- dagentijd voor Pasen. In de Katholieke traditie wordt op deze avond een speciale viering gehouden en krijgen de kerkgangers een as-kruisje op het voorhoofd getekend. Iedereen die eens een andere kerkdienst mee wil maken, wordt van harte uitgenodigd voor de as-kruisviering in een Rooms Katholieke Kerk. Op dit moment is nog niet zeker naar welke plaats we gaan. Na de dienst is het de bedoeling na te praten over onze ervaringen. In de Stille Week voor Pasen organiseren we op dinsdag 3 april een filmavond, waarbij ‘The Passion’ vertoont zal worden. ‘The Passion’ was een muzikaal mega-evenement op Witte Donderdag 21 april 2011 op de Markt in Gouda. Bekende Nederlanders verbeelden het eeuwenoude verhaal van de laatste uren van Jezus’ leven, dood en opstanding aan de hand van Nederlandse popsongs. Wij zijn benieuwd naar wat ‘The Passion’ bij jou los maakt en willen hier dan ook graag met elkaar over praten. Verder zal er rond Pinksteren een Emmaüswandeling georganiseerd worden en willen we nog een thema-avond houden over Geloofsopvoeding. Hierover meer in een volgende Op Weg. Contactblad voor de


Op Weg

We hopen dat we met deze themamiddagen en- avonden veel inspirerende ontmoetingen zullen hebben en dat jong en oud met elkaar

in gesprek raken en blijven. Hieronder de genoemde activiteiten nog een keer op een rijtje:

Datum :

Tijd :

Locatie :

Voor wie :

Wat :

Zondag 15 januari

16:00 uur

Terptsjerke

Iedereen

Themadienst Focus door gospelgroep New Creation uit Joure

Dinsdag 31 januari

15:30 - 16:30 uur Lantearne of Ds. Hasperschool

Iedereen uit groep 7 en 8 van de basisschool

Snuffelcatechese

Vrijdag 3 februari

20:00 uur

Jongeren en de mannen van het mannenpraatcafĂŠ

Oud en jong in gesprek

Dinsdag 21 februari

15:30 - 16:30 uur Lantearne of Ds. Hasperschool

Iedereen uit groep 7 en 8 van de basisschool

Snuffelcatechese

Aswoensdag 22 februari

19:30 uur

Iedereen

As-kruisviering

Dinsdag 20 maart

15:30 - 16:30 uur Lantearne of Ds. Hasperschool

Iedereen uit groep 5 en 6 van de basisschool

Snuffelcatechese over het Avondmaal

Dinsdag 3 april

20:00 uur

Iedereen

Film avond: The Passion

Witte Donderdag 5 april

16:30 - 18:00 uur Terptsjerke

Kinderen met hun ouder(s)

Uitleg over het Avondmaal en gezamenlijk de tafel voor het Avondmaal klaar maken

Iedereen

EmmaĂźswandeling

Iedereen

Geloofsopvoeding

Rond Pinksteren

Lantearne

RK kerk, plaats nog niet bekend

Lantearne

Ergens buiten

Nog nader te bepalen

Graag tot ziens!! Minke v.d. Heide en Wilma Hooghiemster (jeugdouderlingen) en ds. Reinhart Wollenberg. Protestantse Gemeente te Akkrum

15


Underweis

KINDERKERSTFEEST 2011

ADVENTSEVENEMENT AKKRUM

Zaterdag 24 december a.s. wordt er in de Terptsjerke te Akkrum door de leiding van de kindernevendienst een kinderkerstfeest georganiseerd.

De tijd van de vier weken voor Kerst noemen we de adventstijd. Dat komt van het Latijnse woord “adventus” wat “komst” betekent. Het gaat dus om de tijd dat we wachten op aankondiging van de geboorte, zo u wilt, de komst van het Kerstkind.

Dit kerstfeest is bestemd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Ouders, broers/ zussen, pake’s en beppe’s zijn natuurlijk ook van harte welkom. Om iedereen optimaal van het kerstfeest te laten genieten, wordt de groep in tweeën opgesplitst. De aanvangstijden zijn als volgt: 17:00 uur: groepen 1 t/m 3 19:00 uur: groepen 4 t/m 8 De collecte tijdens het kerstfeest is bestemd voor een goed doel. Ook wordt een bijdrage gevraagd voor de dekking van de onkosten van het kerstfeest. Wij rekenen op jullie komst!

Dank voor alle steun en belangstelling voor onze moeder Ada tijdens haar ziekte. Verder dank voor de condoleances en het medeleven na haar overlijden. Dit heeft ons goed gedaan. Els, Siebe en Marlieke de Vos.

16

Vorig jaar was dit evenement een succes en daarom willen wij ook dit jaar proberen om van die adventstijd iets bijzonders te maken waar het hele dorp, maar ook de wijde omgeving, van kan genieten. De adventstijd begint dit jaar op 27 november en eindigt, zoals altijd, met de kerstnacht op 24 december. Het is nu de bedoeling dat vanaf 27 november, elke avond om 18.00 uur, er ergens in Akkrum bij een huis, in een raam of in een voortuin, een nieuwe adventsvoorstelling te bezichtigen is. Als dat iedere avond gebeurt, zijn er op de avond van 24 december 28 van die taferelen te bewonderen en dat zou dan een prachtige en kleurrijke dorpswandeling kunnen opleveren. De deelnemers krijgen een grote mate van vrijheid om hun tafereel samen te stellen. Te denken valt aan een aantal kernbegrippen, zoals licht, verwachting, aankomst, wachten, enz. Maar ook versieringen, lichtjes, kerstsfeerachtige taferelen, winterlandschappen enz. behoren tot de mogelijkheden. Zou u mee willen doen aan dit evenement (en dat zouden we heel erg graag willen) dan kunt u zich opgeven bij Akke Heerschop, Rakswâl 2, 8491 CP te Akkrum, tel. 0566-652291. De Raad van Kerken Akkrum/Nes zal de coördinatie van dit evenement op zich nemen. Doet u mee?

Contactblad voor de


Op Weg

Onze jaarlijkse ontmoetingsdag was op 10 november j.l. in De Lawei in Drachten waar dhr. Marinus van der Berg (pastor in een verpleeghuis in Rotterdam) ’s ochtends sprak over “Afscheid nemen in de tijd” en waar ’s middags een optreden was van het Theaterkoor Animato uit Leeuwarden dat muziek liet horen uit verschillende operettes en musicals in bijbehorende kostuums. Onze volgende bijeenkomst is op 23 november om 19.45 uur in De Lantearne te Akkrum. Dan neemt de heer S. Kiestra uit Rottevalle ons mee op het Pieterpad van Maastricht naar Pieterburen. Hij licht dit toe met dia’s. Wilt u eens vrijblijvend één van onze avonden meemaken, dan bent u van harte welkom. I. de Groot - Hoekstra

BERICHT VAN HET BEAMERTEAM We zijn als beamerteam erg blij met alles wat ons wordt aangeleverd om te laten zien via de beamer. Er komt gedurende de week

regelmatig informatie binnen dat getoond kan worden bij de afkondigingen. Helaas gaat er ook wel eens wat mis, dan wordt er bijvoorbeeld informatie vergeten. Dit komt vooral omdat er van teveel kanten en op verschillende tijdstippen informatie komt. Om e.e.a. wat beter te stroomlijnen is nu in het Moderamen afgesproken dat het beter is om alle informatie te verzamelen bij degenen die normaal gesproken (bij toerbeurt) de afkondigingen voor de ouderling van dienst maken. Dit zijn dit seizoen: Johannes Terpstra (j.terpstra2@chello.nl), Heerke Willemsma (willemsma.h.j@tele2.nl) en Mien van der Meer (c.v.d.meer21@kpnplanet.nl). Daarom graag vanaf nu alle dingen voor de afkondigingen mailen naar deze drie mensen. Zij zullen ervoor zorgen dat de informatie vervolgens weer bij het beamerteam terecht komt. Alvast bedankt! Vriendelijke groet, het beamerteam: Tjisse v.d. Heide, Philip en Jitske Schippers, Klaas Dirk en Minke v.d. Heide, Cristel Muitjens, Wilma Hooghiemster.

Momenteel wordt er door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan de renovatie van de oude “Pastorie-garage”. Het beter als “oud-papierhok” bekende bouwsel aan de Boerestege is afgebroken en wordt helemaal opnieuw opgetrokken. Vorige week werd de “maaibeam”, voor het bereiken van het hoogste punt in de bouw, geplaatst en gevierd !

Protestantse Gemeente te Akkrum

17


Underweis

Arjet Borger-Korf heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd en jarenlang gewerkt bij de VBOK (nu Siriz). Ze is zich steeds meer in het onderwerp seksualiteit gaan verdiepen. Inmiddels heeft ze aan meerdere projecten hierover meegewerkt en over dit thema geschreven (waaronder het KC ‘Van Levensbelang’ voor de ChristenUnie en het lesthema ‘puberteit’ voor stichting GRIP). In februari 2010 is de door haar geschreven website www.vrijeliefde.nl online gegaan.

INFORMATIEAVOND OVER IDENTITEIT, VRIENDSCHAP EN INTIMITEIT Wat antwoord je als kinderen moeilijke vragen over seksualiteit stellen? Hoe leer je een kind dat het grenzen aan mag geven? Het kan soms best lastig zijn om met jonge kinderen over deze onderwerpen te praten. Daarom nodigt Boekhuis De Brug u graag uit voor een (interactieve) informatieavond over identiteit, vriendschap en intimiteit gericht op kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Arjet Borger-Korf, de schrijfster van het boek ‘Saar en Jop’, zal deze avond spreken. Het prentenboek ‘Saar en Jop’ vertelt het herkenbare verhaal van twee jonge kinderen die bij elkaar gaan logeren. Voor het slapen gaan lezen ze een verhaal, dicht tegen papa aangekropen. ’s Ochtends gaan ze eerst onder de douche en na het ontbijt spelen ze samen. Het is een toegankelijk boek dat ouders, en andere betrokkenen, helpt op een makkelijke manier met jongeren al te praten over identiteit, vriendschap en intimiteit. 18

Datum: Wo.16 november. Tijd: 19.30 - 21.30 uur Plaats: Boekhuis De Brug, Vleesmarkt 8 te Heerenveen. Kosten: € 5,00 Voor wie: Allen die geïnteresseerd zijn, maar in het bijzonder ouders, grootouders, leerkrachten en zij die kinderwerkdoen in de kerk. Opgave: Telefonisch via 0513 625574, in de winkel of via info@boekhuisdebrug.nl

KERKELIJKE STAND Vertrokken: Mevr. T.Slump, Dr.Idzerdastrjitte 42, naar Heerenveen. Rimmer Visser, Dr.Idzerdastrjitte 42, naar Heerenveen. Mark Pieter de Jong, De Strikel 31, naar Delft. Binnenverhuizing: Pieter Gerlofs, De Harhammer 3, naar U.T.wei 104. Marten Visser, Dr.Idzerdastrjitte 42, naar Krompaed 2. Gedoopt op 16 oktober: Watse Hylke, zoon van Hielke en Antsje van der Gaast, Lange Miente 9. Contactblad voor de


Op Weg

FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN Diaconie:

Kerk:

Bijzondere Collecte:

02 oktober 2011

€ 190,38

€ 137,40

€ 123,61

09 oktober 2011

Datum:

80,80

Kerk en Israël

77,30

16 oktober 2011 23 oktober 2011

Doel:

€ 205,63 Werelddiaconaat €

95,63

91,00

75,64 Hervormingsdag

Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten

Waar altijd tijd voor is. Elke dag is een kans om iemand te waarderen en een klein applaus te geven voor iemand die het gewoon doet. Elke dag is een kans om naar iemand toe te gaan om tegen iemand te zeggen goed dat je er bent. Elke dag is een kans om iemand ’n warm gebaar te geven om iemand aan te raken dat hij voelt, ik word gezien. Elke dag een kans om voor iemand interesse te tonen vooral als iemand aan de grens is is een teken van liefde onmisbaar. Voor deze kleine signalen van aandacht is altijd tijd! Ze kosten niets ze geven zoveel. (Bron onbekend) Protestantse Gemeente te Akkrum

19


Algemene gegevens Predikant:

Ds. R. Wollenberg, Feansterdyk 3, 8491 BT Akkrum Tel 0566 - 840101, rwollenberg@chello.nl Bereikbaarheid predikant: U heeft de meeste kans mij telefonisch te bereiken op iedere werkdag tussen 9.00 - 9.30 uur en 18.30 - 19.00 uur (840101). Donderdag is mijn vrije dag.

Voorzitter:

Johannes Terpstra, W. J. Koopmansstrjitte 7a, Akkrum. tel. 652507

Scriba:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Koster:

Contactpersoon: Sytse Kroes : tel: 650509

Verhuur de Lantearne

Cor Oosterhoff, Ljouwerterdyk 57-B, tel. 652483 of 06-44916481.

Kerkelijk Bureau:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Administratie:

S.P. Hannema, Adam Hurdriderstrjitte 2, 8491 DR Akkrum, tel. 652393

Op Weg:

Administratie: Mw. M. de Jong-de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, tel. 652753

Hongarijecommissie:

Mevr. Loes Hardeman (voorzitter), It Weidlân 36, tel. 652392

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen worden besteld door het overmaken van het gewenste bedrag ( € 10 per vel) op bankrekening 34.83.02.584 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum o.v.v. collectebonnen.

Bankgegevens Diaconie:

bankrekening 34.83.07.411 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum

Zending:

bankrekening 348318995 t.n.v. ZWO Commissie PKN Akkrum

Jeugdraad:

bankrekening 34.83.15.635 t.n.v. Jeugdraad Akkrum

Underweis:

Postbank 697845 t.n.v. Administratie Op Weg

College van Kerkrentmeesters

bankrekening 34.83.02.584, Postbank 831771 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum

Hongarijecommissie:

bankrekening 34.83.27.129 t.n.v. Hongarijecommissie

Projectenfonds

bankrekening 34.83.02.207 t.n.v. Projectenfonds Protestantse Gemeente Akkrum

Redactie

Aris Hardeman, tel.: 652392 Johannes Terpstra, tel.: 652507 Jan Schilstra, tel.: 652702 Mail : redactie@pgakkrum.nl

E-mail / Website

Janny Oosterhoff, tel.: 652483 Adri Stevens, tel.: 841007 Internet : www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 16 desimber. (kopij ynleverje uterlik 4 desimber) Contactblad voor de Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg / Underweis - Advent 2011  

Op Weg / Underweis - Advent 2011 - Nr 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you