Page 9

Z ŻYCIA UCZELNI

Z kolei Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała mu stypendium profesorskie w ramach programu MISTRZ, co było wyrazem uznania dla jego aktywności w zakresie opieki i promowania młodych kadr naukowych. Wszystko to szczera prawda i nie ulega wątpliwości, że profesor Jacek Namieśnik zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie. Ten zwięzły komunikat w niewielkim tylko stopniu oddaje to, co zawiera przesłane na ręce ministra uzasadnienie kandydatury profesora Jacka Namieśnika. Znikły w ten sposób momenty niezwykle ważne, momenty w pełni opisujące cechy profesora Jacka Namieśnika jako opiekuna i nauczyciela, a przecież to właśnie jest podstawą do nagrody. Taką właśnie podstawą jest wykształcenie kadry. W trakcie ponad 25 lat pracy naukowej i zawodowej w charakterze samodzielnego pracownika nauki, Laureat wypromował około stu magistrów inżynierów oraz 44 doktorów, w tym 37 jako promotor oraz 7 jako współpromotor. Wypromowanie 44 doktorów jest niewątpliwie osiągnięciem niezwykłym, a należało jeszcze dodać, że 14 kolejnych słuchaczy Studium Doktoranckiego otworzyło już przewody doktorskie, w których promotorem lub współpromotorem jest profesor Jacek Namieśnik, niektórzy z nich złożyli już prace. Podane wyżej liczby dotyczą początku roku 2012. W przypadku profesora Jacka Namieśnika podawanie jakichkolwiek szczegółowych danych tego typu mija się z celem, z miesiąca na miesiąc tracą one na aktualności. Pisząc te słowa dobrze pamiętam obronę pracy doktorskiej dr. inż. Radosława Bandomira, która odbyła się w roku 2006. Jej autor został 25 doktorem wypromowanym przez prof. Jacka Namieśnika. Niedawno, 28 marca 2013, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Gabrieli Bajger-Nowak, której współpromotorami są profesor Jacek Namieśnik oraz dr hab. inż. Piotr Konieczka, profesor nadzwyczajny PG. Dr inż. Gabriela Bejger-Nowak jest 50 doktorem wypromowanym przez profesora Jacka Namieśnika. Koniecznie należy dodać, że dr hab. inż. Piotr Konieczka swój pierwszy stopień naukowy uzyskał 13 czerwca 1994 roku,

a promotorem jego pracy doktorskiej był profesor Jacek Namieśnik. Dodatkowo dr hab. inż. Piotr Konieczka jest pierwszym doktorem wypromowanym przez profesora Jacka Namieśnika. Koło się zamyka i kręci, nabierając z roku na rok szybkości! Dynamika i przyspieszenie! Wkładem profesora Jacka Namieśnika w rozwój kadry jest więc zasilenie innych ośrodków w pracowników o najwyższych kwalifikacjach naukowych. Nie sposób przy tym nie wspomnieć o tym, że jest autorem ponad 70 recenzji prac doktorskich, około 30 recenzji rozpraw i wniosków habilitacyjnych oraz 35 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora. Dziełem profesora Jacka Namieśnika jest stworzenie od podstaw silnego, liczącego się tak w kraju, jak i na świecie, ośrodka chemii analitycznej. Kierowana przez Niego Katedra Chemii Analitycznej zatrudnia doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów nauk chemicznych i technicznych, którzy swoje stopnie i tytuły naukowe zdobyli pracując wspólnie albo pod kierunkiem Laureata. I tak, 8 pracowników katedry uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 6 osób otrzymało tytuł naukowy profesora. To nie koniec – kolejne wnioski zostały złożone. Za najważniejszą do tej pory nagrodę profesor Jacek Namieśnik uważał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2008 r.) za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska. To była nagroda dla uczonego i organizatora, teraz zaś otrzymał nagrodę dla nauczyciela i wychowawcy. Jest to swoiste uzupełnienie do Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz do przyznawanego w roku 2010 przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej Stypendium MISTRZ. Wyrazem uznania ze strony środowiska naukowego Pomorza Gdańskiego jest przyznanie profesorowi Jackowi Namieśnikowi Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2002) oraz Nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska (2011). Wszyscy cieszymy się nagrodą profesora Jacka Namieśnika. Jest to Jego wielki sukces osobisty, jest to sukces Jego zespołu naukowego, sukces Katedry Chemii Analitycznej i sukces Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. n

4/5/2013

PISMO PG

9

Pismo PG - 04-05.2013  

Pismo Politechniki Gdańskiej - kwiecień/maj 2013

Pismo PG - 04-05.2013  

Pismo Politechniki Gdańskiej - kwiecień/maj 2013

Advertisement