Issuu on Google+

hud (FisK)


Denne boken er dedikert til min venn Brynjar fordi han er en morromann, og en fin inspirasjonskilde. Han lager dessuten flott musikk, og er rett og slett en grepa kar. Jeg vil også takke mine fantastiske lærere, familie og venner, som gir meg støtte til å gjøre det jeg elsker, og holder humøret mitt oppe.

Takk for at dere lar meg være meg.


Innhold Side 8

- Forord

Side 13 - Pecfus/Collum Side 21 - Lacertus/Bracchium/Manus Side 35 - Venter/Medius Side

49

- Tergum/Spina


Forord Alle bøker trenger et forord. Skrevet av noen med tilknytning til forfatteren eller forlaget. Eller noen med fordypning i - eller i det minste forkunnskaper om - temaet boken tar for seg. Kanskje det holder med sterk forkjærlighet for emnet. Med mindre forordet er skrevet av en forhenværende forfatter; intet alibi eller påskudd trengs da. I dette tilfellet falt rollen til undertegnede som en følge av midlertidig mangel på fornuft. En sen vinterkveld kom det meg for øre at Linn-Serenne jobbet med en bok med tittelen “Hud”. Det første som slo meg var at jeg ønsket en kopi av boken. Det andre som slo meg var at jeg ikke var villig til å vente på at den skulle havne i butikkhyllene, og at jeg derfor trengte en måte å sikre meg et utkast når boken nærmet seg ferdigstilling. To måneder senere sitter jeg med en digital representasjon av boken foran meg, lysende mot meg i sin fulle prakt. Og det slår meg at jeg har tatt meg vann over hodet. Jeg er ikke forhenværende forfatter og har ingen tilknytning til forlaget. Eller skolen, for å være mer presis. Jeg har ikke forkunnskaper om eller fordypning i “Hud” - bortsett fra noen mer og mer markerte bekymringsrynker i pannen. Når alt kommer til stykket så har jeg verken lest eller skrevet forord tidligere.


I all min iver etter å komme i gang med bøkene blar jeg galant forbi alt som står før “Det var en gang...”; det være seg innholdsfortegnelser, informasjon om åndsverk og kopibeskyttelser eller forord. Det som redder meg er at boken taler for seg selv. Forordets oppgave er å friste folk til å lese boken, men denne boken klarer det allerede med tittelen. Tre bokstaver er alt som trengs for å lokke leseren til å plukke opp boken, fukte tommel og pekefinger lett og bla om de første sidene. Og så de neste. Og så de neste. Og så videre. Tre bokstaver. Hud. De samme tre bokstavene som lokket meg til å overtale forfatteren om at boken fortjente et forord vil, med stor sannsynlighet, gjøre alt arbeidet med å få opp forventningene til leseren. Forventninger som i høyeste grad innfris. Hver side i boken er en fortelling i seg selv. Hundrevis av eventyr gjemmer seg inni hverandre om man åpner sinnet sitt i det man blar seg fra perm til perm. Boken har alt som trengs for å bli en ny “tusen og en natt”, og det er nærliggende å tro at den vil ligge på mange soverom rundtom i landet. For å fullføre eventyranalogien så er boken som skapt for å tas frem som sengelektyre i de sene nattetimer. Hver eneste side i boken er en fortelling i seg selv, men hører også til som en del av en stor, vidunderlig opplevelse. Hud. Velkommen, kjære leser, til en vakker og eventyrlig fortelling i bilder. -Lungefisk, 2009.


Cor


rpus


Pt. I Pecfus Collum


This body has traveled on, this body is fine and strong This body has given life, nurtured and sacrificed This body has done so much, this body needs your touch


Pt. II

Lacertus/ Bracchium Manus


Beauty, to me, is being com


comfortable in your own skin


In

e h t

f

? h s le


Pt. III Venter Medius


Something about the way your hair falls in your face, I love the shape you take when crawling towards the pillowcase


s


One mile to every inch of Her skin like porcelain One pair of candy lips and Her bubblegum tongue


Pt. Iv Tergum Spina


... och fast ho n var en k vi nn a

av

na t t e

n, r va

ho n vac

ker

som

en dag


mo on

when The

hes uc to

er should your


Tusen takk til alle dere som har stilt opp som modeller. Julie Elisabeth Kristine Malin Regine Ole Johan Nadja Min bror, Magnus Min pappa, Rolf Fredrik Mia Ă–rjan Christel Marita


Š

Linn-Serenne S. Nitter, 2009


HUD (FISK)