Page 8

MIX GOKEI 5 (52 BOCADOS)

$ 18.900

$ 28.600

- NIU CHEESE MAKI (6) - NATURA MAKI (6) - CALIFORNIA SAKE (8) - CALIFORNIA TORI (8) - AVOCADO TORI CHEESE (8) - SAKE EBI (8) - TEMPURA NATURA (8)

MIX GOKEI 6 (74 BOCADOS)

- SAKE MAKI (6) - EBI MAKI (6) - EBI CHEESE MAKI (6) - CALIFORNIA CHEESE EBI (8) - CALIFORNIA KAPPA NIU (8) - AVOCADO SAKE (8) - AVOCADO NATURA (8) - SAKE EBI (8) - TEMPURA CHEESE EBI (8) - TEMPURA TORI

PEDIDOS FONO 41-3252763 E mail: gokeisushi@gmail.com 



Carta Sushi  

Carta Sushi

Advertisement