Page 34

ZABIEGI ANTI-AGING SPA NA TWARZ

Kolekcja ampu∏ek m∏odoÊci Poszukujesz zabiegów, które pomogà w walce z pierwszymi oznakami starzenia, b´dà zapobiegaç utracie j´drnoÊci oraz powstawaniu zmarszczek? Sprawdê, który zabieg z wykorzystaniem ampu∏ki najlepiej spe∏ni potrzeby Twojej skóry.

RozÊwietlenie skóry i wyg∏adzenie zmarszczek Zabieg zalecany dla wszystkich typów skóry ze zmarszczkami, pozbawionej blasku, z tendencjà do wysuszania oraz skóry g∏´boko odwodnionej. Efekty tego zabiegu sà szybko widoczne, a oznaki starzenia si´ skóry i zmarszczki zostajà skutecznie zredukowane. Kombinacja sk∏adajàca si´ z polipeptydu kolagenu, ekstraktu kawioru i hibiskusa intensywnie rewitalizuje, g∏´boko nawil˝a i poprawia tekstur´ skóry, pozostawiajàc jà j´drnà, g∏adkà i pe∏nà blasku.

RozÊwietlenie i zw´˝enie porów Zabieg w widoczny sposób obkurcza pory i rozjaÊnia cer´. Polipeptydy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) pomagajà oczyÊciç i wyg∏adziç skór´ oraz zw´ziç rozszerzone pory. Zawarty w mikrokapsu∏kach diacetyl boldyny sprawia, ˝e skóra staje si´ jaÊniejsza i bardziej promienna. Zabieg zalecany w przypadku skóry matowej i odwodnionej z rozszerzonymi porami i nierównà strukturà.

KATALOG z produktami Pevonia  

Czy znacie całą gamę naszych produktów do użytku domowego?

KATALOG z produktami Pevonia  

Czy znacie całą gamę naszych produktów do użytku domowego?

Advertisement