ÅBO SVENSKA TEATER våren 2023

Page 1

VÅREN - KEVÄT 2023
TEATER
FOTO:
ROBERT
ÅBO SVENSKA

KONTAKTA OSS! OTA YHTEYTTÄ! TEATERCHEFENS HÄLSNING

Efter våren 2023 slutar min period som Åbo Svenska Teaters teaterchef. Ett stort tack till Er för den na intressanta och på många sätt utmanande tid. Vi har tillsammans sett till att vår gemensamma teater mår bra även idag!

Jag vill på slutrakan av mitt chefskap lyfta fram det som har varit viktigt för mig, nämligen ur premiärer med intressant innehåll: Storm berättar om skeppsförlisningar kring Utö. [lovelace] är ett nyskrivet verk för unga om artifi ciell intelligens och moraliska frå gor kring det.

Dracula och Honey fortsätter. Båda är enkom skrivna för Åbo Svenska Teater.

Kesällä 2023 päättyy kauteni Åbo Svenska Teaterin johtajana. Kiitos teille uskolliset katsojamme mie lenkiintoisesta ja haasteellisesta ajasta, olemme yhdessä pitäneet huolta teatteristamme!

Kaudellani olen pitänyt tärkeänä esittää kantaesityksiä, joilla on mie lenkiintoinen sisältö, niin myös ke väällä 2023: Storm kertoo haaksi rikoista Utön vesillä. [lovelace] on näytelmä nuorille tekoälystä ja sen herättämistä moraalisista kysymyk sistä.

Dracula ja Honey jatkavat. Molem mat ovat nimenomaan kirjoitettu teatterillemme.

Biljettförsäljning - lipunmyynti Ti-lö - ti-la 12-14 & 15-18 samt 1 timme före föreställning - sekä 1 tunti ennen esitystä 02 277 7377 biljetter@abosvenskateater.fi Du kan också köpa dina biljetter på vår webbplats www.abosvenskateater.fi

Gruppförsäljning - ryhmämyynti 02 277 7379, maria.weckman@abos venskateater.fi

Teaterrestaurangen - teatteriravintola Må-fre - ma-pe 9-15 040 044 9948 cafetiljan@abosvenskateater.fi

Turné - kiertue 044 054 2121, jan.lindroos@abosvenskateater.fi

Guidningar - opastukset 045 650 4608, maria.olin@abosvenskateater.fi

Publikarbete - yleisötyö 044 344 5010, frida.lassus@abosvenskateater.fi

Adresser - osoitteet Stora scenen Auragatan 10 Päänäyttämö Aurakatu 10 Tiljan Auragatan 10 (Eriksgatan 13A) Tiljan Aurakatu 10 (Eerikinkatu 13A) Studioscenen och administrationen Eriksgatan 13 Studionäyttämö ja hallinto Eerikinkatu 13

www.abosvenskateater.fi

På en liten ö långt ute i Östersjön är stormarna och deras följder en ofrånkomlig del av livet. Dramatis ka händelser lever kvar både i berättelser och i minnesmärken man skapar för såväl de levande som de döda. Storm återger två av de ota liga skeppsbrotten i vattnen kring Utö och förlisningarnas inverkan på människorna som lever på havets och vädrets villkor.

Pjäsförfattaren Hanna Åkerfelt kommer från en lotssläkt som har bott på Utö sedan ön fick fast befolkning i mitten av 1700-talet. Hon frågar sig och oss:

Vilka risker är vi beredda - eller ka pabla - att ta för att hjälpa en med människa? Vad släktleden innan oss gjorde när katastrofen var framme formar vår syn på oss själva.

Berättelserna som lever kvar blir en väg till vår egen historia. För att veta vem vi är behöver vi minnasbåde dem vi räddade och dem vi inte kunde hjälpa.

Pjäsen Storm berättar om två av de skeppsförlisningar som skett i vattnen utanför Utö: Draken (1929) och Park Victory (1947). Båda läm nade på sitt sätt bestående spår i Finlands sjöfartshistoria. Storm (suom. Myrsky) kertoo kah desta Utön vesissä tapahtuneesta haaksirikosta: Draken (1929) sekä Park Victory (1947) ja niiden vaiku tuksista meren ja sääolosuhteiden armoilla eläviin ihmisiin. Haaksiri kot jättivät myös omalla tavallaan pysyvät jäljet Suomen merenkulun historiaan.

11,50-35,50 €
MANUS HANNA ÅKERFELT REGI JULIAN GARNER PÅ SCENEN JON HENRIKSEN, HENRIK HESELIUS, STELLA LAINE OCH SOFIA TÖRNQVIST SCENOGRAFI OCH KOSTYMDESIGN HANNE HORTE-GARNER LJUD- OCH LJUSDESIGN JUHO GOLNICK MASKDESIGN KAIJA HEIJARI PJÄSEN ÄR SKRIVEN TACK VARE ETT ARBETSSTIPENDIUM AV SVENSKA KULTURFONDEN. PREMIÄR 1.2.2023 I NAGU SPELAS PÅ TURNÉ OCH PÅ STUDIOSCENEN. LÄNGD CIRKA 1 h 50min INKL. PAUS TURNÈBOKNINGAR JAN.LINDROOS@ABOSVENSKATEATER.FI

Vampyrer har fascinerat och skrämt människor runtom i världen i hundratals, till och med tusentals år. Av populärkulturens vampyrer är Bram Stokers skräckromantiska roman om vampyrgreve Dracula, som skapades år 1897, definitivt den mest kända.

I den här fräscha tolkningen be traktar vi nutidsmänniskans skräck när hon möter en art som är star kare, smartare och mera livskraftig än hon själv.

“Stig in frimodigt och av egen vilja!”, säger greve Dracula.

Skräck, humor, obehag, underhållning, cirkustrick, glitter, sofistike rade vampyrer och människor. Hur beter sig alltså människan i allt detta?

Publikrespons

En fantastisk pjäs med otroligt kunnande på alla områden: maske ringen, musiken, scenografin och förstås lysande personligheter i rollerna - allt i världsklass.

Fartfylld pjäs full av överraskningar och med halsbrytande akrobatik.

Dracula var mycket bra på alla sätt, fin musik, spänning och humor i rätt mängd. Kauhua, huumoria, vastenmieli syyttä, viihdettä, sirkustemppuja, glitteriä, sivistyneitä vampyyrejä ja ihmisiä. Miten ihminen käyttäytyy tämän kaiken keskellä?

Tekstitetään suomeksi.

Yleisöpalautetta

Parasta teatteria aikoihin! Viihdyt ti, kosketti, kauhistutti ja valloitti. Viritti kauhuklassikon visuaaliseksi ilotulitukseksi ja mietteliääksi kah den maailman vuoropuheluksi.

Rakastan kun teatteri panostaa joka saralla esitykseen.

Kerrassaan oivallinen, suorastaan herkullinen.

FOTO: ROBERT SEGER
BRAM STOKER MANUS OCH REGI SUSANNA AIRAKSINEN SCENOGRAFI ANDERS KARLS KOSTYMDESIGN TUOMAS LAMPINEN MASKDESIGN SABINA SEGERSTRÖM LJUSDESIGN ANTTI NII TEMAA TONSÄTTNING OCH LJUDDESIGN KARI MÄKIRANTA PÅ SCENEN HEIDI AHO, RIKO EKLUNDH, IIRO HEIKKILÄ, TUULI HEINONEN, SAMUEL KARLSSON, JULIA KORANDER, STELLA LAINE, INGEMAR RAUKOLA, SOFIA TÖRNQVIST, JERRY WAHLFORSS, MARIKA WESTERLING OCH AARO WICHMANN MUSIKER KIMMO GRÖHN, TEEMU MASTOVAARA, KARI MÄKIRANTA, OCH RASMUS PURANEN SPELAS 20.1-21.4 PÅ STORA SCENEN TEXTAS PÅ SVENSKA OCH FINSKA ÅLDERSREKOMMENDATION 12+ LÄNGD ca 2 h 50 min INKL PAUS FÖRLAG AGENCY NORTH 11,50-55 €
ROMAN

Vilka egenskaper gör en människa till en människa?

Händelserna i pjäsen [lovelace] ut spelar sig i en tidskapsel i en nära framtid, år 2038. Artificiell intelli gens är redan vardag. Publiken befinner sig i framtiden på 2400-ta let och kommer för att bekanta sig med TÅST, en museiversion av Åbo Svenska Teater. Ingen spelar nämli gen teater längre. På muséet möter vi bl a den hårdkodade teaterguiden Frida och ett antal andra per soner. På TÅST är inget så som man tror att det är.

Vem tillhör verkligheten? När får en maskin mänsklig form? Eller när går en människa på som en ma skin? Flyter de två eventuellt ihop? Får man sparka en robot? Vilka egenskaper gör en människa till en människa?

Eletään vuotta 2038. Keinoäly kuu luu jokaisen arkeen. Kukaan ei enää esitä teatteria vaan koodattu opas vie katsojat aikakapselissa teatteri museoon. Siellä mikään ei ole niin kuin olettaisi.

[LOVELACE] TEXT OCH REGI TOVE APPELGREN SCENOGRAFI JON FREDRIKSSON
11,50-17,50 € BILD:
FREDRIKSSON
LJUD- OCH LJUSDESIGN JUHO GOLNICK KOSTYMDESIGN ELLINOR HELLSTRÖM OCH CAMILLA REUTER MASKDESIGN SARIANNA SORMUNEN PÅ SCENEN JUKKA AALTONEN, KAJSA EK, FRIDA LASSUS OCH INGEMAR RAUKOLA PREMIÄR 8.3 PÅ STUDIOSCENEN SPELAS OCKSÅ PÅ TURNÉ LÄNGD CIRKA 40 min UTAN PAUS TURNÉBOKNINGAR FRIDA.LASSUS@ABOSVENSKATEATER.FI
JON

HONEY

Honey är en polymonolog och en feelgood-pjäs! Honey känner sig klämd mellan sin högdragna mam ma Margareta och sin 15- åriga dotter Sissela - förnuftets röst, åt minstone enligt sig själv... Vi har tre generationer, tre väninnor, tre exmän och snuttjobb och fyra barn att försörja.

Publiken älskar Honey!

Kolme sukupolvea, kolme ystävä tärtä sekä kolme ex-miestä. Honey on pätkätyöläinen, jolla on neljä lasta elätettävänään.

Honey on vallannut yleisön sydä met!

TEXT OCH REGI TOVE APPELGREN PÅ SCENEN KAJSA EK HONEYS STYLIST SABINA SEGERSTRÖM DATUM 26.1 kl. 19 PÅ TILJAN LÄNGD 2 h INKL. PAUS

ANDERS HELENIUS: NÅT ATT GÖRA

Efter åtta år av djupmarinering i nyhetssatir på TV har Anders He lenius igen gjort stand up under hösten 2022. På publikens begäran blir det nu en extraföreställ ning av showen Nåt att göra. Den na skrattfest tar avstamp i Anders personliga erfarenheter, men re sultatet blir en story som kanske säger mer om oss än om honom.

Publikrespons

Inte en tråkig sekund. Förutom pausen. Man fick verkligen utlopp för alla känslor, mest skratt förstås.

Anders Heleniuksen stand upshow Päänäyttämöllä.

TEXT OCH PÅ SCENEN ANDERS HELENIUS

DATUM 13.1 kl. 19 PÅ STORA SCENEN LÄNGD ca 2 h INKL. PAUS

FOTO: PETTE RISSANEN 11,50-25 €
11,50-27,50€
FOTO HEIKKI RÄISÄNEN

LIV OCH LUST - 50 ÅR PÅ SCEN

Känsliga visor, starka ballader och svängiga rytmer. Mellan sånger na funderingar kring livet både på och utanför scen. Dessutom två festliga monologer ur pro duktionerna ”Shirley Valentine” och ”Mamma och jag”. 50 år ger perspektiv och inrymmer de mest skiftande erfarenheter. Skådespe laryrket är mystiskt, spännande, svårt och i högsta grad personligt.

Näyttelijä Johanna Ringbom juh listaa viittä vuosikymmentä näyt tämöllä. Musikaalinen materiaali sisältää herkkiä lauluja, voimakkai ta balladeja ja paljon rytmejä.

PINELLO!

Teaterhusets historia vävs ihop med Finlands historia och anekdo ter ur Riko Eklundhs skådespelar liv.

Pinello! föreställningarnas intäkter doneras till Röda Korsets kata stroffond till förmån för Ukrainas krisdrabbade befolkning.

Näyttelijä Riko Eklundh vie jäl leen ryhmiä Nils Henrik Pinellon hahmossa kiehtovalle opastetulle kierrokselle Suomen vanhimmassa teatteritalossa. Tuotot tämän kevään kierroksista menevät Suomen Punaisen Ristin kautta Ukrainaan.

DATUM 21.1 kl. 14, 18.2 kl. 12 OCH 10.3 kl. 14 LÄNGD 1 h 20 min MAX 25 PERS/ GRUPP

PÅ SCENEN JOHANNA
IIRO SALMI DATUM
STU DIOSCENEN LÄNGD:
UTAN
WWW.KORPOSTROM.FI/JOSEFINA 11,50-27,50 € GÄSTANDE FÖRESTÄLLNINGAR
RINGBOM OCH
14.1.2023 kl.18 PÅ
1H 10 MIN
PAUS
FOTO:
20 €
FOTO: PETTE RISSANEN
PETTE RISSANEN

FLAME JAZZ ANTTI LÖTJÖNEN QUINTET EAST

Kontrabasisten Antti Lötjönen har internationellt varit med om det mesta. Nu är han på utgivningstur né med sin nya skiva ”Circus/Cita del”. Kvintetten spelar huvudsakligen Lötjönens kompositioner, och seglar på fria men rytmiska böl jor. Kompositionerna ger rum för lysande solister och kommunikati on mellan musiker.

Monissa kansainvälisissä liemissä keitetty kontrabasisti Antti Lötjö nen tuo yhtyeensä Turkuun uuden levynsä ”Circus/Citadel” julkaisukiertueen merkeissä.

WOYZECK/MARIE

Föreställningen görs som fysisk te ater och handlar om en kärlekshis toria som prövas av ett samhälle i krig. Är människor fria att bestäm ma över sitt eget öde? Den spar samma användningen av text och scenografi skapar mera utrymme för ljudet, ljuset och rörelsen. Fö reställningen är inspirerad av Ge org Büchners klassiker Woyzeck och hans andra pjästexter.

Woyzeck/Marie on fyysisen teatterin tyylilajiin kuuluva esitys, joka kertoo rakkaudesta, joka joutuu koetukselle sotivassa yhteiskun nassa.

DATUM 18.2 kl. 18 PÅ STUDION

LÄNGD 1 h 10 min UTAN PAUS

11,50-22,50 €
ANTTI LÖTJÖNEN–KONTRABAS OCH JOONAS RIIPPA–TRUMMOR DATUM
TILJAN LÄNGD
UTAN PAUS FOTO: OLLI SUUTELA VIERAILEVAT ESITYKSET
PÅ SCENEN VERNERI POHJOLA-TRUMPET, MIKKO INNANEN–SAXOFON , JUSSI KANNASTE –SAXOFON,
3.2 kl. 22
1 h 30 min
PÅ SCENEN ELIAS EDSTRÖM, NORA SANDHOLM-AZÉMAR
11,50-27,50€
FOTO: OSCAR LEHTINEN

SPÖKSONATEN

August Strindbergs klassiker i en tolkning som förenar magi, manipulation och illusioner med den fy siska teaterns drömlika dans. Ing et är som det verkar. Vem är vem när karusellen snurrar allt häftiga re och förvränger sanningens ljus? Pjäsen är en djävulskt skarp kritik av samtiden och mänsklighetens tillstånd.

August Strindbergin Aavesonaatti on veitsenterävä kritiikki ihmiskun nan tilasta ja ihmisten hauraista mielikuvista.

Långt ute i skogen bor Bladis poj kan. De har ett skogsskifte och jakträtt året runt. De lånar ved där det finns för mycket, skjuter vilt och drar sig inte för vare sig utpressning eller eldsvåda. Med tiden blir brottsregistret långt och berättelserna många. En berättarföreställning av och med Erik Kiviniemi om rätt och fel, om frihet och ansvar, om att växa upp och bli en man med mjuka händer.

Erik Kiviniemen kertomus oikeasta ja väärästä, vapaudesta ja vastuus ta, varttumisesta mieheksi, jolla on pehmeät kädet.

DATUM 25.3 kl. 18 PÅ STUDIOSCENEN LÄNGD 55 MIN UTAN PAUS WWW.WASATEATER.FI 11,50-27,50 €

PÅ SCENEN ERIK KIVINIEMI OCH HÅKAN OMARS

GÄSTANDE FÖRESTÄLLNINGAR
PÅ SCENEN ANA-YRSA FALENIUS, SIRI HAMA RI, JANNE MARJA-AHO DATUM 3.3 kl.19 OCH 4.3 kl.14 PÅ STUDIOSCENEN LÄNGD 1 h 15 min UTAN PAUS ÅLDERSREKOMMMENDATON 12 + WWW.KLOCKRIKE.FI 11,50-30? € FOTO: STEFAN BREMER
FOTO FRANK A. UNGER

FLAME JAZZ SIGNE

Vokalgruppen Signe som har va rit nominerad till Jazz-Emma och Teosto-pris uppträder som sång trio förstärkt med cellisten Mila Laine. Med en serie av tre album kartlägger Signe människoröstens outforskade landskap. Helheten är en studie i att bli känsligare, och av behovet att fästa sig och leva i för änderliga livsmiljöer.

På norra sidan av en sjö finns stora villor med privata bryggor. På södra sidan finns ett höghus med trasig hiss. De unga på de olika sidorna träffar aldrig varandra. Men sjön mellan dem håller på att torka ut. Klimatkrisen påverkar alla, rik som fattig. Eller gör den verkligen det?

Jazz-Emma ja Teosto-palkintoeh dokkuuksin huomioitu vokaaliyhtye Signe esiintyy Turussa laulutriona vahvistuksenaan sellisti Mila Laine.

Järven pohjoispuolella on isoja huviloita ja yksityislaitureita. Ete läpuolella on kerrostalo, jossa on rikkinäinen hissi. Järven eri puolilla asuvat nuoret eivät koskaan tapaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa sekä rikkaisiin että köyhiin. Mitä tapah tuu, kun järvi alkaa kuivua.

VIERAILEVAT ESITYKSET
SAVOLAINEN
LUOMA –
DATUM 31.3 kl. 19 PÅ TILJAN LÄNGD 1 h 30 min UTAN PAUS 11,50-22,50 € FOTO VENLA HELENIUS FOTO FREDRIKA ERIKSSON
PÅ SCENEN RIIKKA KERÄNEN – SÅNG, SELMA
– SÅNG, JOSEFIINA VANNES
SÅNG OCH MILA LAINE – CELLO
WWW.RIKSTEATERN.SE 11,50-38,50€
#JEANNE
PÅ SCENEN PÅ SCENEN MÅRTEN, ANDERSSON, PER BURELL, ADDE HUUMO NEN (MUSIKER), DOREEN NDAGIRE, REBECCA PLYMHOLT, JOEL VALOIS DATUM 1.4 kl. 19 PÅ STORA SCENEN LÄNGD 1 h 30 min UTAN PAUS

MIA HAFRÉN KONSERT

Mia Hafrén släppte sitt debutal bum Också för dig våren 2022 och nu framförs låtarna live. Hafrén, känd från det framgångsrika a cappellabandet Fork, har skrivit och komponerat pop/rock-låtar na. ”Jag vill skriva om sådant som berör mig, som jag önskar en förändring i och som känns angelä get”, säger Hafrén. Hon är också skådespelare och har stått på Åbo Svenska Teaters scen åren 199798 i bl a Carmen.

A cappella -yhtye Forkista tunnet tu Mia Hafrén esittää lauluja debyyttialbumiltaan.

UTAN PAUS WWW.MIAHAFREN.FI 11,50-29€

BUBBELI KONSERT

70-tals retro-vibes, liveprojektio ner och förstås indie-reggae på finlandssvenska! Under kvällen spelas Bubbelis kändaste låtar, bl.a. ”Mååhe” och ”Midnattsäventyr”, men också mindre kända pär lor från Bubbelis musikkarriär. Mu siken får folk att dansa, tvingar på alla ett stort leende och får dem att glömma vardagen.

70-luvun retroilua, liveprojisointeja ja toki indie-reggaeta suomen ruotsiksi! Bubbelin ainutlaatuinen duokeikka.

GÄSTANDE FÖRESTÄLLNINGAR
SCEN
KALLE KATZ
VÄXBY DATUM 15.4 kl. 18 PÅ STORA SCENEN LÄNGD 1 h 30 min
MIA HAFRÉN, TUUKKA AITOAHO, TEEMU AITOAHO, MARGARITA EKLUND,
OCH ANSSI
LAURA MALMIVAARA
FOTO SAMUEL SALMINEN
PÅ SCENEN SEBASTIAN LINDGREN , SÅNG, GITARR OCH AXEL RIDBERG, ELEKTRONIK, GITARR, VJ DATUM 22.4 kl. 18 PÅ TILJAN LÄNGD 1 h UTAN PAUS WWW.BUBBELI.COM FOTO
11,50-22,50€

DEFINIERA LIV

Antikens ursprungliga manspla iners är här – i glittertoga! Den na karnevalistiska föreställning speglar 2020-talet, samtidigt som den är trogen Shakespeares origi naltext och språk. Genom att utnyttja teaterns otaliga möjligheter presenteras en ömsom seriös, öm som grotesk lek kring teman som maktbegär, maskulinitet och ära.

Klockriketeaternin ja Sirius Tea ternin yhteistyönä toteuttama esitys pysyy uskollisena sekä Shakespearen tekstille että kielel le, mutta näyttää herkullisesti kar nevalisoiden klassikon ajankohtai suuden.

En musikteaterföreställning om att vara ung just nu.

Världen rusar och brinner. En ny vänskap mellan Liv och Frasse växer fram, skör och farlig. Allt måste krascha innan ungdomarna lär sig definiera vad de vill berätta om sin samtid och hitta något som känns värt det hela.

Både texten och musiken i före ställningen är skriven tillsammans med eleverna i Nya TADAM

Musiikkiteatteriesitys nykynuorten elämästä, jossa maailma rynnistää ja palaa.

VIERAILEVAT ESITYKSET
JULIUS CAESAR
DATUM
LÄNGD
FOTO:
PÅ SCENEN WILHELM GROTENFELT, TUULI HEINONEN, PAUL HOLLÄNDER, JOHANNA AF SCHULTÉN, SANNA STELLAN
29.4 kl. 18
STORA SCENEN
1 h 40 min UTAN PAUS WWW.KLOCKRIKE.FI 11,50-38,50€
NILS KROGELL
11,50-22,50€
PÅ SCENEN MUSIKTEATERSKOLAN NYA
TADAM DATUM 4.5 kl. 19 PÅ STORA SCE NEN LÄNGD 1 H 15 MIN UTAN PAUS WWW.MOKS.FI

FINFR!NGE

Finfringe ordnas nu för femte gången på Åbo Svenska Teater. 10-13 maj kan du se flera upp till en timme långa föreställningar, alla på något sätt utanför det som vi kallar mainstream. Finfringe sam lar intressanta, små föreställningar framför en stor publik. Det finns över 250 udda och nytänkande Fringe-festivaler runtom i världen.

Kevään positiivinen kaupunkifesti vaali Finfringe ui toukokuussa viidettä kertaa kevyesti vastavirtaan Åbo Svenska Teateriin, Turun kau punginteatteriin, Linnateatteriin, Hansakortteliin ja kauppatorille.

DATUM 10.-13.5

FINFR!NGE PROGRAM PUBLICERAS UNDER VÅREN. FINFR!NGEN OHJELMA JULKAISTAAN KEVÄÄN AIKANA.

BLODGIVNING

1.3 kl. 12-18 PÅ STORA

SCENEN

Det finns knappast ett mera spän nande, exotiskt och annorlunda ställe att komma till för att donera blod än Finlands äldsta teaterhus och dess Stora scen.

Genom att ge blod, kan du rädda en annan människas liv. Välkom men som livräddare!

Jännittävämpää, eksoottisempaa ja erityisempää paikkaa, jossa luo vuttaa verta ei varmaan olekaan kuin Suomen vanhin teatteritalo ja sen Päänäyttämö.

Luovuttamalla verta voit pelastaa toisen ihmisen hengen. Tervetuloa hengenpelastajaksi!

12-14€
FOTO: PETTE RISSANEN
ETT HUS FULLT AV MUSIK Unik arkitektur, intressanta utställningar & fascinerande konserter Biskopsgatan 17, Åbo

JANUARI

fr 13.1 19.00 Anders Helenius: Nåt att göra Stora scenen lö 14.1 18.00 Liv och Lust - 50 år på scen Studioscenen G fr 20.1 19.00 Dracula Stora scenen lö 21.1 14.00 Pinello! lö 21.1 18.00 Dracula Stora scenen to 26.1 19.00 Honey Tiljan fr 27.1 19.00 Dracula Stora scenen lö 28.1 13.00 Dracula Stora scenen lö 28.1 18.00 Dracula Stora scenen må 30.1 18.00 Storm Studioscenen FV

FEBRUARI

on 1.2 18.00 Storm Premiär Nagu, Framnäs T, P to 2.2 14.00 Storm Nagu, Framnäs T fr 3.2 19.00 Dracula Stora scenen fr 3.2 22.00 Flame Jazz Tiljan G lö 4.2 14.00 Dracula Stora scenen lö 4.2 18.00 Storm Studioscenen ti 7.2 19.00 Storm Hangö, Brankis T on 8.2 14.00 Storm Hangö, Brankis T to 9.2 18.30 Storm Dragsfjärd, Furulund T fr 10.2 19.00 Dracula Stora scenen lö 11.2 18.00 Dracula Stora scenen fr 17.2 19.00 Dracula Stora scenen lö 18.2 12.00 Pinello! lö 18.2 16.00 Dracula Stora scenen lö 18.2 18.00 Woyzeck/Marie

Studioscenen G ti 21.2 18.30 Storm Västanfjärd, Vårdkasen T on 22.2 19.00 Storm Karis, Tryckeriteatern T to 23.2 14.00 Storm Karis, Tryckeriteatern T fr 24.2 19.00 Dracula Stora scenen lö 25.2 14.00 Storm Studioscenen lö 25.2 18.00 Dracula Stora scenen ti 28.2 19.00 Storm Pargas, PIUG T

MARS

on 1.3 19.00 Storm Pargas, PIUG T fr 3.3 19.00 Klockriketeatern: Spöksonaten

Studioscenen G fr 3.3 19.00 Dracula Stora scenen lö 4.3 13.00 Dracula Stora scenen lö 4.3 14.00 Klockriketeatern: Spöksonaten

Studioscenen G lö 4.3 18.00 Dracula Stora scenen ti 7.3 19.00 [lovelace] Studioscenen FV on 8.3 19.00 [lovelace]

Studioscenen P to 9.3 19.00 Storm Studioscenen fr 10.3 14.00 Pinello! fr 10.3 19.00 Dracula Stora scenen lö 11.3 13.00 Dracula Stora scenen lö 11.3 18.00 Dracula Stora scenen

SPELKALENDER

MARS

ti 14.3 18.30 Storm Fiskars, Lokalen T on 15.3 18.00 Storm Brändö, Brändöhallen T on 15.3 19.00 The Real Group Stora scenen G fr 17.3 19.00 Dracula Stora scenen lö 18.3 13.00 Dracula Stora scenen lö 18.3 18.00 Dracula Stora scenen ti 21.3 18.30 Storm Bromarv, Hembygdens Väl T on 22.3 19.00 Storm Ekenäs, Seminarieskolan T fr 24.3 19.00 Dracula Stora scenen lö 25.3 13.00 Dracula Stora scenen lö 25.3 18.00 Wasa Teater: Bladis Pojkan Studioscenen G on 29.3 19.00 Dracula Stora scenen to 30.3 19.00 Dracula Stora scenen fr 31.3 19.00 Flame Jazz Tiljan G

APRIL

lö 1.4 14.00 Storm Iniö, Snäckan T lö 1.4 15.00 [lovelace] Studioscenen lö 1.4 19.00 Riksteatern: #jeanne Stora scenen G ti 11.4 18.30 Storm Korpo, Korpoström T on 12.4 18.30 Storm Björneborg T to 13.4 19.00 Dracula Stora scenen fr 14.4 19.00 Dracula Stora scenen lö 15.4 17.00 Storm Tenala, Prästkulla T lö 15.4 18.00 Mia Hafrén konsert Stora scenen G fr 21.4 19.00 Dracula Stora scenen lö 22.4 18.00 Bubbeli konsert Tiljan G ti 25.4 18.30 Storm Kökar, Skolan T on 26.4 19.00 Storm Mariehamn, Alandica T to 27.4 19.00 Storm Mariehamn, Alandica T lö 29.4 18.00 Klockriketeatern: Julius Caesar Stora scenen G

MAJ

to 4.5 19.00 Nya Tadam: Definiera liv Stora scenen G fr 5.5 19.00 Storm Studioscenen lö 6.5 14.00 Storm Studioscenen 10-13.5 FinFr!nge Festival G

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR AKTUELL INFORMATION FINNS PÅ VÅR WEBBPLATS WWW.ABOSVENSKATEATER.FI SAMT PÅ FACEBOOK

Åbo Svenska Teater rekommenderar att publiken köper sina biljetter via teaterns egen biljettförsäljning, biljetter@abosvenskateater.fi och tfn 02 277 7377

FV = Förhandsvisning G = Gästande föreställning P = Premiär T = Öppen turnéföreställning

SPELKALENDER

SÅ LÄNGE VI HAR EN LUR, BEHÖVER DU INTE VARA SUR.

Hos oss får du en egen kontaktperson, som vet allt du behöver veta om FöPL och ArPL, så att du kan koncentrera dig på företagandet. Finlands enda Åbobaserade pensionsbolag.

ÅBO SVENSKA TEATER ÄR STOLT KUND HOS PAINO-KAARINA
bl a •har korrekt avfallshantering •använder miljövänligt FSC-märkt papper •har växtoljebaserade tryckfärger utan lösningsmedel samt vars trycksaker är återvinningsbara Juristinkatu 8, 20780 Kaarina * Puh. (02) 2122 700 www.paino-kaarina.fi
som
FOTO: PETTE RISSANEN

En rutten musikal?

Broadwaymusikalen Something Rotten! första gången på svenska i Finland. Händelserna utspelar sig på 1590-talet i London där två bröder försöker få anseende i skuggan av ”megastjärnan” William Shakespeare, som producerar hit efter hit. Det här är en galet rolig historia om hur musikalgenren kan ha kommit till. Åbo Svenska Teater esittää ensimmäisenä teatterina Suo messa musikaalin Something Rotten! ruotsiksi syksyllä 2023. Tapahtumat sijoittuvat 1590-luvun Lontooseen. Kaksi veljestä yrittää niittää mainetta “megatähti” William Shakespearen varjossa. Shakespeare kun tuottaa hittejä yksi toisensa perään. Tämä on hullun hauska tarina musikaaligen ren mahdollisesta synnystä.

Bok: John O’Farrell, Karey Kirkpatrick Koncept, musik och låttexter: Wayne Kirkpatrick, Karey Kirkpatrick Presenteras efter överenskommelse med Music Theatre International

STORA SCENEN: AURAGATAN 10

TILJAN: AURAGATAN 10 (ERIKSGATAN 13A) STUDION: ERIKSGATAN 13 B, 4.VÅN