Page 1

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

RU - SV - FI 01.11


DC Pumps

VANTAGE RU Перекачивающий насос для дизельного топлива на постоянном токе Новейшая модель насоса на постоянном токе для перекачивания топлива, сочетающий дизайнерские новшества и компактность. Привнося новый уровень интеллектуальности, насос позволяет контролировать собственную деятельность и эксплуатационные характеристики. Технические характеристики: - Роторный насос с лопатками - Входы/выходы с резиновыми прокладками - Прямой доступ к выключателю уровня - Световой диод для контроля рабочего состояния - Файл с памятью событий

FI Polttoaineen siirtopumput tasavirralla. Uusi tasavirralla toimiva polttoaineen siirtopumppu tarjoaa suuria uudistuksia sen suunnittelun ja kompaktin koon muodossa, esitellen älykkään pumpun, joka kykenee tarkkailemaan omaa toimintaansa ja käyttöä. Tekniset ominaisuudet: Siipipumppu roottorilla. Sisäänmenot/ulostulot kumilla. Voidaan liittää suoraan tason kytkimeen. LED merkkivalo toiminnan tilan tarkistusta varten. Tiedosto toimintojen muistilla.

SV Likströmsdrivna bränslepumpar Den nya likströmsdrivna bränslepumpen erbjuder stora nyheter vad det gäller design och kompakta dimensioner, genom att integrera en ny nivå av intelligens hos pumpen som möjliggör kontroll av dess aktiviteter och prestationer. Tekniska egenskaper: Skovelpump med rotor. In-utgångar med gummistöd. Möjlighet till direktanslutning till nivåbrytare. Lysdioder för kontroll av funktionsstatus. Lokala filer med händelseminne.

PC interface

REGISTERED DESIGN PATENTED

Flow rate up to 60 l/min 12 or 24 V

Integrated bottom valve (see page 14)

Remote electronic box

Choose your best connections Kit straight hose tail 3/4” Code F16172000 (No.02 pcs)

90° hose tail 3/4” Code F16173000 (No.01 pcs)

Flanged elbow 1” BSP Code F16178000 (No.01 pcs)

Flanged elbow 1” BSP Code F16770000 (No.01 pcs)

8m 9 Ft

3m

24 Ft

F0033700A F0033801A

2

Description Vantage 40 Vantage 60

Fuse

Packaging

l/min

gal/min

V

Amp

Amp

Weight Kg

Code

40 60

10 15

12 24

10 16

25 15

3,35 3,35

215x140x160 215x140x160

Flow rate

DC

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

mm


DC FUEL TRANSFER PUMP

BP3000 RU Перекачивающие насосы с лопатками Мощные, надежные и экономичные насосы с двигателем постоянного тока на 12 и 24 Вольт Благодаря своей компактности эти насосы находят применение в качестве базовой комплектации на машинах, предназначенных для земляных работ.

SV Skovelpumpar. Starka, pålitliga och ekonomiska, är de disponibla med likströmsdriven motor på 12 och 24 Volt. Tack vare att dessa pumpar är så kompakta kan de användas som första anläggning på jordbruksmaskiner.

Технические характеристики: - Роторный насос с лопатками - Встроенный в корпус насоса перепускной клапан - Рабочий цикл 30 минут

Tekniska egenskaper: Skovelpump med rotor. By-passventil inbyggd i pumphuset. Arbetscykel på 30 min.

FI Siipipumput nesteensiirtoa varten. Tehokkaat, luotettavat ja edulliset, saatavina 12 ja 24 Voltin tasavirtamoottorilla. Kompaktin kokonsa ansiosta nämä pumput soveltuvat käytettäviksi maansiirtokoneissa.

On request

Tekniset ominaisuudet: Siipipumppu roottorilla. Varoventtiili yhdistetty pumpun runkoon. Työskentelyjakso 30 min.

• KIT terminal box + 2mt cable + fuse 25A with clamp BP3000 12V Code F16293000 • KIT terminal box + 4mt cable + fuse 25A with clamp BP3000 12V Code F16295000 • KIT terminal box + 2mt cable + fuse 15A with clamp BP3000 24V Code F16294000 • KIT terminal box + 4mt cable + fuse 15A with clamp BP3000 24V Code F16296000

Terminal box Code F1601100A

REGISTERED DESIGN

Available: CARRY3000 Flow rate up to 50 l/min 12 Volt working 24/12 Volt working

Choose your best connections

Code

F00342000 F00347000 F0022300C F0022400C

90° hose tail 3/4” Code F16173000 (No.01 pcs)

Description

BP3000 12V BP3000 24V / 12V Carry 3000 12V Carry 3000 24V / 12V

Flanged elbow 1” BSP Code F16178000 (No.01 pcs)

Flow rate

DC

l/min

gal/min

Volt

rpm

Amp

50 50/30 50 50/30

13 13/6 13 13/6

12 24/12 12 24/12

2900 2900/1500 2900 2900/1500

22 11/6 22 11/6

Flanged elbow 1” BSP Code F16770000 (No.01 pcs)

With cable lenght 2 m

Max working pressure bar Duty cycle min 30 30 30 30

1,5 1,5 1,5 1,5

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

Packaging

Amp

Weight Kg

Kit straight hose tail 3/4” Code F16172000 (No.02 pcs)

25 15

3,5 3,5 4,2 4,2

200x350x270 200x350x270 215x120x160 215x120x160

Fuse

mm

3


DC Pumps

BIPUMP RU Перекачивающие насосы с лопатками Высокопроизводительный роторный насос с лопатками для перекачивания дизельного топлива. Имеются в версиях на 12 и 24 Вольт.

SV Skovelpumpar. Volymetrisk rotationspump med skovlar för diesel som utmärker sig för dess stora kapacitet. Disponibel i versionen med 12 och 24 Volt.

FI Siipipumput nesteensiirtoa varten. Volymetrinen kiertopumppu helposti juoksevan kaasuöljyn siirtoa varten. Saatavina 12 ja 24 Voltin versioina.

Технические характеристики: - Роторный насос с лопатками - Встроенный в корпус насоса перепускной клапан - Рабочий цикл 30 минут - Встроенный выключатель on/off - Фланцевые соединения на 1”

Tekniska egenskaper: Skovelpump med rotor. By-passventil inbyggd i pumphuset. Arbetscykel på 30 min. Inbyggd av/på strömbrytare. Flänsade anslutningar på 1”.

Tekniset ominaisuudet: Siipipumppu roottorilla. Varoventtiili yhdistetty pumpun runkoon. Työskentelyjakso 30 min. On/off katkaisin. 1” laippakytkennät.

With on-off switch Flow rate up to 85 l/min 12 or 24 V

Available: KIT CARRY BIPUMP

P.S.I.

7.1

14.3

21.4

G.P.M.

100

22.0

80

17.2

60

13.2

40

8.8

20

4.4 0 BAR

0.5

1

1.5

2

Code

Description

F00363A0A F00363B0A F0036301A F0036302A F0036303A F0036304A F0036321A F00363280 R14334000 R14335000 F14200000

Bipump 12V with on/off switch Bipump 24V with on/off switch Bipump 12V with cable 2 m Bipump 12V with cable 4 m Bipump 24V with cable 2 m Bipump 24V with cable 4 m Bipump 12/24 without on/off switch Kit Carry Bipump 12V with hose Kit cable 2 m Kit cable 4 m Kit handle

4

Delivery hose 6 m Cable lenght 4 m Automatic nozzle

On/Off

Flow rate l/min

gal/min

V

85 85 85 85 85 85 85 80

22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 21

12 24 12 12 24 24 12/24 12

DC Duty cicle Amp min

rpm

42 21 42 42 21 21 42/21 42

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

30 30 30 30 30 30 30/30 30

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

I/O

Weight Kg

l / n’

Packaging

1” BSP 1” BSP 1” BSP 1” BSP 1” BSP 1” BSP 1” BSP 1” BSP

9,9 9,9 10,2 10,4 10,2 10,4 8,5 18 0,7 0,7 0,3

190x350x280 190x350x280 190x350x280 190x350x280 190x350x280 190x350x280 190x350x280 360x360x300 -

mm


DC FUEL TRANSFER PUMP

PANTHER RU Перекачивающие насосы Роторные самовсасывающие насосы с лопатками характеризуются высокой производительностью, легкостью в установке и эксплуатации. Версия 24/12 может работать с обоими напряжениями. Технические характеристики: - Роторный насос с лопатками - Механическое уплотнение - Встроенный в корпус насоса перепускной клапан - Блок коммутации с выключателем on/off - Встроенный в корпус насоса фильтр на 100 мкм с облегченным доступом для технического обслуживания - Резьбовые соединения на 1”

FI Siirtopumput. Kiertopumppu, itsesyöttävä, korkea tuotto, helppo käyttää ja asentaa. 24/12 mallia voidaan käyttää molemmilla jännitteillä.

SV Överföringspumpar. Självsugande rotationspump med skovlar, utmärker sig för dess stora kapacitet och enkla funktion och installation. Versionen 24/12 kan användas med båda typerna av spänning.

Tekniset ominaisuudet: Siipipumppu roottorilla. Mekaaninen pito. Varoventtiili liitettynä. Liitäntärasiassa on/off kytkin. 100 µ suodatin kytketty pumpun runkoon, ja sitä päästään helposti käsittelemään huoltotoimenpiteiden aikana. 1” kierreliitännät.

Tekniska egenskaper: Skovelpump med rotor. Mekanisk hållfasthet. Inbyggd by-passventil. Förgreningsdosa med på/av strömbrytare. 100 µ filter inbyggt i pumphuset, enkelt att tillträda vid underhållsarbete. Gängade anslutningar på 1”.

Available: CARRY PANTHER

With on-off switch

Cable lenght 2m

Flow rate up to 70 l/min 12 or 24 V

KIT CARRY PANTHER Cable lenght 6m

Delivery hose 5m

l / n’ 80 Panther DC 24/12

60

(at 24V)

Panther DC 12V

0

Automatic or manual nozzle

Panther DC 24/12

20

(at 12V)

0

0.5

1

1.5

2

BAR

Code

Description

F0034000B F0034100C F0034004B F0034104A F0034006B F00341220 F0034106C R10011000 R10040000 R10041000 R10039000 R13242000

Panther DC 12V Panther DC 24/12V Carry Panther 12V Carry Panther 12/24V Kit Carry Panther 12V Kit Carry Panther 12/24V Kit Carry Panther 12/24V Kit cable 2 m (12 V) - Fuse on the cable Kit cable 2 m (24 V) - Fuse on the cable Kit cable 4 m (12 V) - Fuse on the cable Kit cable 4 m (24 V) - Fuse on the cable Kit handle

l/min

gal/min

V

Amp

DC Duty cicle min

56 70/35 56 35/70 56 35/70 35/70

14,8 18,5/9,2 15 9/18 15 9/18 9/18

12 24/12 12 12/24 12 12/24 12/24

35 25/16 35 25/16 35 25/16 25/16

30 30 30 30 30 30 30

Flow rate

I/O rpm 2900 3500/1800 2900 3500/1800 2900 3500/1800 3500/1800

Nozzle

(*) 1” BSP 1” BSP 1” BSP 1” BSP 1” BSP Manual 1” BSP Autom. 1” BSP Manual

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

Weight Kg

40

7,5 7,5 9,1 9,1 12,5 13 12,5 0,6 0,6 1,1 1,1 0,2

Packaging mm 195x355x270 195x355x270 195x355x270 195x355x270 357x357x275 357x357x275 357x357x275 Blister Blister Blister Blister Blister

5


DC Pump

VISCOMAT RU Масляный насос на постоянном токе Новая и полная гамма насосов для перекачивания масла, приводимых в действие двигателями постоянного тока. Эти изделия спроектированы для переливания масла из емкостей при отсутствии электросети переменного тока и пневмоустановок.

Эксплуатационные характеристики: - Производительность от 4 до 10 л/мин - Рабочее давление 5 бар - Вязкость масла до 2000 cSt (*) - Рабочий цикл 30 минут - Уровень шума ниже 65 Дб

FI Tasavirtainen öljypumppu. Uudistettu, täydellinen valikoima tasavirtamoottorilla toimivia siirto- ja öljynsyöttöpumppuja. Nämä tuotteet on suunniteltu käytettäviksi silloin, kun öljy täytyy siirtää astiasta olosuhteissa, joissa ei ole sähköliitäntää tai paineilmalaitteistoa.

SV Likströmsdrivna oljepumpar. En nytt och komplett utbud av pumpar för överföring och utmatning av olja som drivs med likströmsmotorer. Dessa produkter är tänkta för de typer av tillämpningar där det är nödvändigt att hälla över olja från dunkar där det inte finns någon anslutning till den elektriska eller tryckluftsledningen.

Ominaisuudet Tuotto 4 - 10 l/min Käyttöpaine 5 bar Öljyn viskositeetti enintään 2000 cSt (*) Työskentelyjakso 30 min Melutaso alle 65 db

Prestanda Kapacitet på mellan 4 och 10 l/min Driftstryck på 5 bar Viskositet på oljan på upp till 2000 cSt (*) Driftscykel 30 min Bullernivå lägre än 65 db

Flow rate up to 10 l/min Viscosity up to 2000 cSt

l / min 60/2

10 8 6 4

60/1

2 0

F0030902A F0030901A F0031002A F0031001A

Flow rate

Description

Pressure

l/min

gal/min

bar

psi

4 10 4 10

1,2 2,8 1,2 2,8

5 4 5 4

70 57 70 57

Viscomat DC 60/1 12 V Viscomat DC 60/2 12 V (*) Viscomat DC 60/1 24 V Viscomat DC 60/2 24 V (*)

DC

I/O

7.5

10

BAR

BSP

Amp

Duty cicle min

Packaging

V

Weight Kg

Code

5

2.5

1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

12 12 24 24

16 35 9 18

30 30 30 30

3 4,9 3 4,9

225x125x150 355x195x270 255x125x150 355x195x270

mm

Cable available Code

Description

R14437000 R10011000 R10040000 R14438000 R10041000 R10039000

Kit cable 2 m (12V/24V) Kit cable 2 m (12V) Kit cable 2 m (24V) Kit cable 4 m (12V/24V) Kit cable 4 m (12V) Kit cable 4 m (24V)

60/1 12V

60/2 12V

60/1 24V

(*) For Viscomat DC 60/2 max oil viscosity 600 cSt 6 Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

60/2 24V

Fuse on the cable


Dispensers

DC FUEL TRANSFER PUMP

PIUSIBOX RU Часто неблагоприятные природные условия могут привести к нарушению операции по выдаче топлива землеройным машинам и оборудованию. Проект PIUSIBOX рождается от потребности выполнения быстрой и надежной выдачи топлива в любом месте.

SV Ogynnsamma omgivningsförhållanden kan äventyra tankningsmomentet för jordförflyttningsmaskiner och utrustning. Projektet PIUSIBOX föds utifrån behovet av att var som helst kunna garantera en snabb och säker tankning.

PIUSIBOX: Важная поддержка для гарантирования надежности и долгого срока службы вашего оборудования.

PIUSIBOX: Ett viktigt stöd för att garantera driftsäkerheten och livslängden för din utrustning.

Технические требования: - Мощный и надежный самозаправляющийся перекачивающий насос в состоянии отпускать 45 л/мин, укомплектован кабелями и переключателем. - Нагнетательный шланг и пистолет - Всасывающий шланг с донным клапаном

FI Ilmastolliset olosuhteet voivat vaarantaa maansiirtokoneiden ja varusteiden tankkaamista. PIUSIBOX -projekti syntyy tarpeesta tankata nopeasti ja turvallisesti missä tahansa.

PIUSIBOX: Tärkeä tuki varusteidenne luotettavuuden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi. Tekniset ominaisuudet:

Tekniska specifikationer: - En kraftfull och driftsäker självfyllande omtappningspump som kan pumpa 45 l/min, försedd med kablar och av brytare. - Matningsslang och pistol - Insugningsslang med bottenventil

- Tehokas ja luotettava itseimevä siirtopumppu, joka voi annostella 45/l min, kaapeleilla ja katkaisimella varustettu. - Paineletku ja pistooli - Imuletku pohjalla olevalla venttiilillä

PIUSIBOX BASIC Flow rate 45 l/min

1 - Насос 2 - Пистолет 3 - Шланг длиной 4 метров 4 - Донный клапан Vantage

REGISTERED DESIGN

5

PATENT PENDING

3

1

1 - Pump 2 - Pistol 3 - Slang, 4 meter 4 - Bottenventil Vantage 1 - Pumppu 2 - Pistooli 3 - Letku 4 metriä 4 - Pohjalla oleva Vantage-venttiili

PIUSIBOX PRO Flow rate 43 l/min

2

1 - Насос 2 - Пистолет 3 - Шланг длиной 6 метров 4 - Донный клапан Vantage 5 - Фильтр + дополнительный патрон 6 - Перчатки

4 6

1 - Pump 2 - Pistol 3 - Slang, 6 meter 4 - Bottenventil Vantage 5 - Filter + extra filter 6 - Handskar

Code

Description

F0023100A F0023101A F0023200A F0023201A

Piusibox 12V Basic Piusibox 12V Pro Piusibox 24V Basic Piusibox 24V Pro

Pump model

flow rate l/min

Tension Volt

BP 3000 12V BP 3000 12V BP 3000 24V BP 3000 24V

45 43 45 43

12 12 24 24

Motor Power Watt bpm 2600 2600 2600 2600

260 260 310 310

Duty cycle min. 30 30 30 30

Filter

No Yes No Yes

Cartridge Nozzle

No 10 µm No 10 µm

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

Manual Manual Manual Manual

Weight Kg

1 - Pumppu 2 - Pistooli 3 - Letku 6 metriä 4 - Pohjalla oleva Vantage-venttiili 5 - Suodatin + lisäpatruuna 6 - Käsineet

Packaging

9,5 12 9,5 12

400x300x420 400x300x420 400x300x420 400x300x420

mm

7


Dispensers

BATTERY KIT RU Портативный переносной перекаячивающий блок для дизельного топлива. Оснащен самозаправляющимся шиберным насосом с электродвигателем на 12 В или 24 В постоянного тока. Имеет чугунный корпус. Оснащен щеточным электродвигателем и статором с постоянными магнитами. Напор всасывания топлива до 2-х м. Имеется колодка зажимов с переключателем и плавкими предохранителями для защиты от перегрузки, а также 2-х метровый кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее. Топливораздаточный рукав - 4 м, диаметр 3/4”. Алюминиевый топливораздаточный кран. Донный всасывающий фильтр.

SV Bärbar pumpenhet för diesel. Självsugande elektrisk skovelpump som drivs med en motor på 12 eller 24 V dc. Stomme i gjutjärn. Borstmotor med stator med permanenta magneter. Uppsugningskapacitet på upp till 2 meter. Kopplingsplint med brytare och säkring mot överbelastningar. 2-meters kablar med klämmor för anslutning till batteri. 4-meters bränsleslang med en diameter på 3/4”. Manuell tankpistol av aluminium. Bottenfilter till uppsugningsslangen.

FI Siirrettävä dieselsiirtoyksikkö. Itseimevä sähköinen siipipumppu, joka toimii 12V tai 24 V DC sähkömoottorilla. Valurautainen runko. Kiinteä harjamoottori magneettisella staattorilla. Imukyky enintään 2 metriä. Liitinalustassa kytkin ja varoke, jotka suojaavat ylikuormitukselta. 2 m kaapelit kiinnikkeillä akkuliitäntää varten. 4 m polttoaineputki, halkaisija 3/4”. Alumiininen manuaalipistooli. Pohjassa imuletkun suodatin.

Battery Kit Panther Flow rate up to 70 l/min

Battery Kit Viscomat Flow rate up to 10 l/min

Battery Kit 3000 Flow rate up to 50 l/min

Available:

F0022500C F0022600C F0034003B F0034103C F0030906O F0031007O

8

AC

Flow rate

Description Battery Kit 3000/12 V Battery Kit 3000/24 V Battery Kit Panther 12 V Battery Kit Panther 24 V Battery Viscomat/12 V Battery Viscomat/24 V

l/min

gal/min

Volt

50 50 56 70/35 10 10

11 11 15 18/9 3 3

12 24 12 24/12 12 24

Amp 22 11 35 25/16 35 18

Duty cicle 30 30 30 30 30 30

25 15 40 30 40 25

On/Off

Weight Kg

Code

Fuses capacity

DRUM KIT (see page 10)

• • • • • •

7,5 7,5 10,8 10,8 9 9

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

Packaging mm 300x300x180 300x300x180 360x360x300 360x360x300 360x360x300 360x360x300


DC FUEL TRANSFER PUMP

Dispensers

ST RU Мобильная перекачивающая станция дизельного топлива для некоммерческого отпуска топлива. Легкий в установке, многофункциональный и компактный мобильный блок находит применение там, где передвижные или подземные резервуары должны быть дополнены топливораздаточной системой. Модели оснащены донным клапаном, фильтром и держателем для топливораздаточного крана. Длина раздаточного шланга 4 м (по заказу – 6 м). Могут быть оснащены металлическим защитным корпусом и фильтром-сепаратором воды. Имеется возможность предоставления необходимых комплектующих для завершения установки.

SV Dieselstationer för privatbruk. Enkla att installera, mångsidiga och kompakta, dessa stationer kan användas till att fylla flyttbara behållare eller för att interagera med distributionsenheter. De är utrustade med bottenventil med filter och hållare till tankpistolen. Utmatningsslangens längd är 4 meter (6 meter kan fås på begäran). De kan integreras med en metallåda till skydd för komponenterna och ett vattenavskiljarfilter. En komplett uppsättning av tillbehör som krävs för installationen finns också.

FI Yksityiskäyttöön tarkoitettu Diesel-siirtoasema. Helppo asentaa, näitä monikäyttöisiä ja kompakteja asemia käytetään kun siirrettäviä tai maanalaisia säiliöitä on täydennettävä siirtoyksiköiden kanssa. Mukaan kuuluu vastaventtiili, suodatin ja pistoolin pidin, sekä lisäksi 4 m syöttöletku (pyynnöstä saatavana 6 metrinen). Voidaan varustaa myös suojaavalla metallikomponenttien laatikolla ja vedenerotussuodattimella. Lisäksi on saatavana täydellinen asennustarvikesarja.

Flow rate up to 80 l/min Accuracy +/- 1%

Metal box versions available Dimensions: 564x308x582 (h) mm Weight Kg 22 Code: 00933100A

ST without Meter Flow rate up to 90 l/min

gal/min

Volt

50 50 56 80 80 80 56

11 11 15 21 21 21 15

• • -

• •

• • • -

12 24 12 12 24 12 12

BSP

Weight Kg

F00340070

l/min

DC

Nozzle

K33 K33 K33 K33

Flow rate

Delivery pipe

ST Bypass 3000 12 V ST Bypass 3000 24 V ST Panther DC 12 V ST Bipump 12 V K33 ST Bipump 24 V K33 F0039900A ST Bipump 12 V K33 A120 ST Panther 12 V K33 A60

with metal box F0021000B F0021100B F00340080 F0024000A F0024100A

Bipump

Meter

Panther DC

Description

Code

Bypass 3000

Pump

3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 3/4”

M M M M A A

10 10 19 22 22 22 14

Packaging mm 360x360x300 360x360x300 360x360x300 360x360x300 360x360x300 360x360x300 360x360x300

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

9


Dispensers

DRUM RU Перекачивающие станции Серия “Drum” была разработана для того, чтобы обеспечить простоту установки на бочку посредством устройства быстрого соединения на 2”.

SV Överföringsstationer. Serien “Drum” har utarbetats för att möjliggöra en enkel anslutning till dunken med en snabbkoppling på 2”.

В наличии имеются узлы в различных комплектациях, как указано в таблице, и поставляются с телескопической всасывающей трубой и держателем пистолета.

Enheterna finns med olika utrustningar i enlighet med vad som listas i tabellen och utrustas med ett uppsugningsteleskoprör för en direkt anslutning till dunken och munstyckets hållare.

FI Siirtoasemat. “Drum” sarja on suunniteltu, jotta saadaan helppo liitäntä rumpuun 2” pikaliitäntälaitteella. Yksiköt ovat saatavilla taulukossa kuvatuilla laitteilla, ja toimitukseen kuuluu teleskooppinen imuputki rummun ja pistoolinpidikkeen suoraa liitäntää varten.

DRUM KIT 3000 DRUM without Meter Flow rate up to 80 l/min

+

+ Battery Kit 3000 Cod. F0022500C (12 V) Cod. F0022600C (24 V)

Battery Kit 3000 Cod. F0022500C (12 V) Cod. F0022600C (24 V)

or

=

Meter Code 000551000

+

Filter Code F00611A00

=

Drum Kit Base Code F16586000

Drum Kit Meter/filter Code F16631000

Drum Kit 3000

Drum Kit 3000 Meter

Drum Kit 3000 Filter

DRUM BI-Pump 12 V. K33 DRUM BI-Pump 24 V. K33 DRUM BI-Pump 12 V. K33 A120 DRUM BI-Pump 24 V. K33 A120 DRUM Panther DC 24/12 V. K33 DRUM Viscomat DC K400

10

K33 K33 K33 K33 K33 K400

DC

Packaging

BSP

l/min

gal/min

Volt

Weight Kg

F0022205A F0022206A F0022207A F0022208A F0034111C F00268010

-

Flow rate

Nozzle

DRUM BI-Pump 12 V. DRUM BI-Pump 24 V. DRUM BI-Pump 12 V. A120 DRUM BI-Pump 24 V. A120 DRUM Viscomat DC

Delivery pipe

F0022201A F0022202A F0022203A F0022204A F00268000

• • • •

1” 1” 1” 1” 1/2”

80 80 80 80 4

21,1 21,1 21,1 21,1 1,2

12 24 12 24 12

M M A A Easyoil

18 18 18 18 6

500x380x280 500x380x280 500x380x280 500x380x280 500x380x280

• • • •

1” 1” 1” 1” 3/4” 1/2”

80 80 80 80 70/35 4

21,1 21,1 21,1 21,1 19,5/9,2 1,2

12 24 12 24 24/12 24

M M A A A Easyoil

19 19 19 19 16 6

500x380x280 500x380x280 500x380x280 500x380x280 500x380x280 500x380x280

Bipump

Description

Panther DC

Meter

Code

Viscomat DC

Pumps

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

mm


DC FUEL TRANSFER PUMP

Dispensers

VISCOTROLL DC RU Подвижная независимая система выдачи масла даже там, где не имеется установки для сжатого воздуха или подключения к электросети. Опора для бачка на тележке. Самовсасывающий насос с двигателем на постоянном токе на 12 V, защита IP55 Эксплуатационные характеристики: Производительность 6 л/мин. Уровень шума ниже 65 Дб. Напряжение подачи питания двигателя 12 Vdc. Включение/выключение насоса автоматическое с реле давления. Точность расходомера +/- 0.5 %. Факультативно: Расходомер на овальной зубчатой передаче.

Flow rate up to 6 l/min Accuracy ± 0,5 % Viscosity up to 2000 cSt

FI Itsenäinen liikkuva öljynsyöttöyksikkö käytettäväksi myös tiloissa, joissa ei ole paineilmalaitteistoa tai sähköpistorasiaa. Astiakärry. Itsesyöttävä pumppu tasavirralla, syöttö 12 V, suojaluokka IP55 Ominaisuudet: Maksimiteho 6 l/min. Melutaso alle 65 dB. Moottorin syöttöjännite 12 Vdc. Pumpun automaattinen käynnistys/sammutus painekytkimellä. Mittarin tarkkuus +/- 0.5 %. Options: Mittarissa soikeat hammasvälitykset

SV Flyttbar separat enhet för oljeutmatning även där det inte finns någon anläggning för tryckluft eller elektriskt uttag. Fathållare på vagn. Självsugande pump med likströmsdriven motor på 12 V, skydd IP55. Prestanda: Kapacitet på upp till 6 l/min Bullernivå lägre än 65 dB Spänningstillförsel till motorn 12 Vdc. Automatisk påslagning/ avstängning av pumpen med tryckvakt. Precision literräknare +/- 0,5 %. Tillval: Literräknare med ovala kuggar.

On demand dispensing

NO

NO

YES

Drum not included

Gear pump

Code F00263200 F00263210 F00263220

Description Viscotroll 120/1 DC pst. Viscotroll 120/1 DC pst. K400 Viscotroll 120/1 DC pst. K400 100V/120V

Flow rate

DC

AC

l/min gal/min

Volt

Volt

12 12 12

-

6 6 6

1,6 1,6 1,6

Battery charger Pressure switch V 230 230 120

• • •

Easyoil Nozzle

• • •

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

K400 Meter

Weight Kg

Integrated battery charger

Packaging

• •

57 58 58

1090x690x320 1090x690x320 1090x690x320

mm

11


Filtering

FILTROLL RU Двойной фильтр, тройной контроль. Этот фильтрующий блок гарантирует двойную фильтрацию масла и дизельного топлива, абсорбируя имеющиеся воду и примеси. Кроме этого, он может быть оснащен электронным устройством для контроля и автоматизации двух функций: - определить время фильтрации в зависимости от обрабатываемого количества, - в случае засорения фильтра выключить автоматически фильтр. Блок оснащен нагнетательной трубой и всасывающей трубой со встроенным донным клапаном.

Характеристики: Прочная структура на тележке, с колесами крупного диаметра, Фильтрующая способность первой стадии 30 µ с абсорбированием воды, второй стадии 5 µ для примесей.

FI Kaksinkertainen suodatin, kolminkertainen ohjaus. Tämä suodatusyksikkö takaa kaksinkertaisen öljyn ja polttoaineen suodatuksen imemällä paikalla olevaa vettä ja epäsuhtaisuuksia. Se voidaan varustaa lisäksi elektoniikalla, joka ohjaa ja automatisoi kaksi toimintoa: - määrittää suodatusajan suhteessa käsiteltävään määrään, - sammuttaa automaattisesti jos

suodatin tukkeutuu. Yksikkö on varustettu paine- ja imuletkulla sekä integroidulla pohjaventtiilillä. Ominaisuudet: Pyörillä varustettu vankka rakenne, Läpimitoiltaan suuret pyörät Suodatuskapasiteetti - 1.vaihe 30 µ veden imeytymisellä, 2.vaihe 5 µ epäpuhtauksille.

FILTROLL Diesel Flow rate 50 l/min

SV Dubbelt filter, tredubbel kontroll. Denna filterenhet ger en dubbel filtrering av olja och diesel och absorberar vatten och orenheter. Dessutom kan den utrustas med en elektronik för kontroll och automatisering av två funktioner: - Fastställning av filtreringstid i förhållande till mängden som ska pumpas. - Automatisk avstängning vid igensättning av filtret. Enheten är försedd med utlopps- och inloppsslang med integrerad bottenventil.

Two

ation

filtr step

Egenskaper: Robust hjulförsedd konstruktion, stora hjul, Filtreringskapacitet vid det första stadiet på 30 µ med vattenabsorption, andra stadiet på 5 µ för orenheter. Electronic upon request

F00506060

12

Description

Filtroll Diesel 12 V

l/min

gal/min

50

13

Hose lenght (m)

Pump

Flow rate Type

Tension V

Amp

Panther DC

12

22

Packaging

delivery

suction

Weight Kg

Code

4

3

35

600x600x1300

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

mm


DC FUEL TRANSFER PUMP

Accessories

Plutone hose

Dispensing hose

PVC hose

Code

Suction hose

Dispensing crimped hoses: Crimped hoses

Suction crimped hoses: Plutone hose

PVC hose

Description

F00605000 Rubber hose F00606000 Rubber hose

bar 10 10

bar -

A mm 20 25

B mm 27 35

F08870000 Carburex F12120000 Plutone 1” F1113100A PVC 1”

10 10 10

-0,9 -0,9 -0,9

25 25 25

33 35 33

BSP

BSP

S L mm mt -

-

008559000 F11885000 F08561000 F08976000 F12876000 F11063000 F08945000 F11060000 F12323000 F11532000 F12929000 011904000 F12794000 F08560000 F08977000 F11264000 F08858000 F12784000 F11540000 F12785000 F14412000

Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose Crimped hose

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

-

3/4” 3/4” 3/4” 1” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 3/4” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

1” 3/4” 1” 1” 3/4” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3 4 4 4 6 6 6 7 8 10 10 1,2 2 3 4 5 6 7 8 10 12

F12117000 F12118000 F12119000 F13768000 F13695000

Plutone hose Plutone hose Plutone hose Plutone hose Plutone hose

10 10 10 10 10

-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

1” 1” 1” 1” 1”

1” 1” 1” 1” 1”

25 25 25 25 25

1 1,5 2 3,5 5

F11637000 F11638000 F11639000 F11640000 011171000 F11213000 F1127800A

PVC hose PVC hose PVC hose PVC hose PVC hose PVC hose PVC hose

10 10 10 10 10 10 10

-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

25 3 25 4 25 5 25 6 25 0,95 25 1,90 25 2,30

Extensible pipe

Quick coupling

Vacuum

Rubber hose

Press.

HOSES

Sealant paste

Description

A BSP

B BSP

C BSP

Key

R09160000 Kit drum connector 3/4” R08930000 Kit drum connector 1”

M 3/4” M 1”

F 1” F 1”

M 2” M 2”

60 60

Code

560 ÷ 1100 mm

Code F08934000 I/O 1” BSP

g. 130 Light removable Code F08173000 ml. 250 Medium removable Code F10767000 ml. 250 Heavy non removable Code F12278000

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

13


Accessories Quick HQC Hose Coupling RU Быстроразъемное соединение для шланга В прошлом быстроразъемные соединения для дизельного топлива происходили от быстроразъемных соединений для масла, и внутренние отверстия не были достаточно большими для высокой пропускной способности подачи дизельного топлива. Сегодня отверстие этого быстрого соединения было разработано для снижения до минимума сопротивления при высокой пропускной способности во время durante подачи дизельного топлива. 1 – Положение полностью закрыто 2 – Положение открыто 3 - Соединение с наружной резьбой 4 - Соединение с внутренней резьбой 5 – Гофрированный профиль: улучшает сжатие в фазе соединениеотсоединение.

VANTAGE VALVE

FI Letkun pikaliitin Ennen dieselöljylle tarkoitetut pikaliittimet olivat peräisin öljylle tarkoitetuista pikaliittimistä eivätkä sisäiset aukot olleet riittävä suuria dieselöljyn virtaukselle. Nyt tämän pikaliittimen aukko on suunniteltu siten, että vastus vähenee minimiin korkeissa virtauksissa dieselöljyn tankkauksessa. 1 – Täysin kiinni-asento 2 – Auki-asento 3 - Urosliitin 4 - Naarasliitin 5 - Kohokuvioitu profiili: parantaa otetta liitäntä-/irrotusvaiheessa

RU Это новая концепция донного клапана для всасывающих труб. Характеристики: - Сетчатый фильтр с защитой от пролива дизельного топлива - Четкая индикация открытия/ закрытия для максимальной безопасности и защиты окружающей среды - Изготовлен из противоударного пластика для предотвращения повреждений окраски машины - Малые потери давления всасывания - Быстрая блокировка/разблокировка SV Ett nytt koncept för bottenventil, för bränsleuppsugningsslangar på bilar. - Nätfilter för dieselrester. - Tydlig indikation om öppning och stängning för en större säkerhet och av miljöskäl. - Gjord i kraftigt stötsäkert plastmaterial för att undvika skador på bilarnas lack. - Låg tryckminskning. - Snabb blockering/friläggning

Moulded internal profile: reduces pressure loss.

SV Snabbkoppling för slang Tidigare användes samma snabbkopplingar för både olja och diesel och de invändiga öppningarna var inte tillräckligt stora för dieselns matningsflöde. För denna snabbkoppling har öppningen projekterats för att minimera motståndet vid höga flöden vid pumpning av diesel. 1 - Helt stängt läge 2 - Öppet läge 3 - Hankoppling 4 - Honkoppling 5 - Räfflad profil: Bättre grepp vid fastkoppling och lossning.

PATENTED

FI Uudentyyppinen pohjaventtiili koneiden polttoaineen imuputkille. - Kaasuöljyn jäännökset poistava verkkomainen suodatin. - Avautumisen ja sulun selvä näyttö paremman turvallisuden ja ympäristön suojaamisen takaamiseksi. - Valmistettu lujasta iskunkestävästä muovista koneen pintakäsittelyn vaurioitumisen estämiseksi. - Alhainen painehäviö. - Nopea lukitus/avaus

Pressure loss with int. Ø 15 mm valve.

1

2

5

3 4

Code

A

Description

F00636000 HQC Hose Quick Coupling 1” F1239905A Vantage Valve 1” BSP F1239908A Vantage Valve 3/4” BSP

14

Weight

Pack.

Packaging

Kg

pcs. no.

mm

1”

37

0,46

1

80x80x75

1”BSP 3/4”BSP

46 46

1,45 1,53

12 12

215x147x116 215x147x116

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”


DC FUEL TRANSFER PUMP

Accessories

FILTERS RU Патронные напорные водопоглощающие фильтры. Фильтр-сепаратор воды. Напорный фильтр патронного с поглощением воды. Данный фильтр предоставляет важную гарантию для защиты двигателей, использующих дизельное топливо, отпущенное на АЗС. SV Filterhylsor som absorberar

vatten till utloppet. Vattenavskiljarfilter. Utloppsfiltret är av typen filterhylsa som absorberar vatten. Detta filter utgör en viktig garanti till skydd för de motor som använder sig av diesel från stationen. FI Kennosuodattimet ja veden imusuodattimet. Vedenerotussuodatin. Tankkaussuodatin on vettä imevä patruuna. Nämä suodattimet takaavat perussuojan moottoreille, jotka käyttävät asemalta tankattua dieseliä.

RU Патронный фильтр. Линейные фильтры с навинчиваемым одноразовым патроном (SPIN-ON) подходят для применения, как на аспирации, так и на обратном потоке гидравлических установок или смазочных систем.

RU Патронный фильтр с прозрачным корпусом и заменяемым патроном могут применяться как в аспирации, так и на напорной линии. Имеются в наличии с патроном поглощения воды или без патрона.

SV Hylsfilter Engångslinjefilter med påvridbar hylsa (SPIN-ON) är lämpade för att användas både i uppsugningen och i återloppet på hydrauliska- och smörjsystem.

SV Hylsfilter med genomskinlig behållare och inre avtagbar hylsa kan användas både i uppsugningen och i utloppet. De finns med vattenabsorberingshylsa eller med hylsa.

FI Kennosuodatin. Putkiston SPIN-ON suodattimet soveltuvat käytettäviksi hydraulitai voitelujärjestelmien imu- ja takaisinvirtauspuolella.

FI Kennosuodatin läpinäkyvällä kotelolla ja irrotettavalla sisäisellä kennolla, voidaan asettaa sekä imuettä syöttöpuolelle. Ne toimitetaan vettä imevällä kennolla tai tai kennolla.

Water Captor CFD 70-30 Micro 30 µm Flow rate 70 l/min Pressure 3,5 bar

Filter for OIL and FUEL Micro 10 µm Flow rate 60 l/min Pressure max 12 bar

Clear Captor filter Micro 5 µm Flow rate 100 l/min Pressure max 3,5 bar

Water Captor CFD 150-30 Micro 30 µm Flow rate 150 l/min Pressure 3,5 bar

Filter for OIL and FUEL Micro 10 µm Flow rate 100 l/min Pressure max 12 bar

Clear Captor filter with water absorbing Micro 35 µm Flow rate 70 l/min Pressure max 3,5 bar

New filter head with flanged connection

Easier to install Easier to mantain No sealant past needed

Cartridge for FUEL

Cartridge for WATER

With water absorbing

F00611A00 F00611A10 F00611010 F00611020 F14640000 F15743000 F0777200A 009149000 F00611000 F09359000 F14528000 F15743000 F00611B00 F00611B10 F00611030 F00611040 F15744000

Description

Flow I/O rate BSP

70 l/min gas with head 150 l/min gas with head Cartridge 70 l/min water sep. Cartridge 150 l/min water sep. Filter head UNF 70 l/min Filter head 100/150 l/min 60 l/min filter with head 100 l/min filter with head Cartridge 60 l/min Cartridge 100 l/min Filter head 3/4 BSP 60 l/min Filter head 100 l/min Clear Captor filter Clear Captor water filter Clear Captor cartridge Clear Captor water filter cartri. Filter head Clear Captor

70 150 70 150 60 100 60 100 100 70 100 70 -

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Press.

Code

Micro

With water absorbing

µm

bar

30 30 30 30 10 10 10 10 5 30 5 30 -

3,5 3,5 3,5 3,5 12 12 12 12 5 5 -

Pack. pcs. no. 2 1 12 6 1 1 1 1 2 2 6 6 -

Product dimensions

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A mm 220 275 145 180 110 155 -

B mm 100 171 100 171 100 171 100 171 171 171 171

C mm 280 340 160 276 270 270 -

D mm 95 120 95 120 98 132 98 132 100 100 75 75 -

Официальный дистрибьютор продукции PIUSI в России - ООО “Петропамп”

F 1”-12 UNF 1”1/2-16 UNF 1”-12 UNF 1”1/2-16 UNF 1”1/4 BSP 3/4” BSP 1”1/4 BSP 3/4” BSP 1”1/2-16 UNF 1”1/4 BSP 1” BSP M 1” BSP M 1” BSP F

15


RU

SV

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Legend

Legend

СОВМЕСТИМЫЕ Compatible Fluid ЖИДКОСТИ

Flow rate

Производительность

Volym

Virtaama

Дизельное топливо

Diesel

Diesel

Accuracy

0Давление

Precision

Tarkkuus

I/O

Подключения Входа/ Выхода

In- och utanslutningar Liitännät tulo/lähtö

Масло

Olja

Öljy

Pressure

Максимальное рабочее давление

Maximalt funktionstryck

Suurin käyttöpaine

Рапсовое масло

Rapsolja

Rapsiöljy

On/Off

Двухпозиционный выключатель

Brytare på/av

On/Off -kytkin Бензин

Bensin

Bensiini

rpm

Оборотов в минуту

Varv per minut

Kierros minuutissa

DC

Напряжение постоянного тока

Spänning DC

Tasavirtajännite

Micro

Фильтрующая способность

Filtreringskapacitet

Suodatuskyky

Pump

Модель насоса

Pumpmodell

Pumpun malli

Meter

Модель расходомера

Flödesmätarmodell

Mittarin malli

Weight

Вес продукта

Produktens vikt

Tuotteen paino

Packaging

Размеры упаковки

Förpackningens dimensioner

Pakkauksen koko

H2O Filter

Фильтр-сепаратор воды

Vattenabsorberingsfilter

Vedenottosuodatin

FI

SV

FI

Compatible Fluid

campbelladv.com

74110

RU

OIL AUTOMOTIVE catalogue

FUEL TRANSFER catalogue

UREA SOLUTIONS catalogue

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.

Certified ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A. 46029 Suzzara (Mantova) Italy Tel. +39-0376.534561 Fax: +39-0376.536393 E-mail: piusi@piusi.com www.piusi.com

PIUSI USA, Inc. 5553 Anglers Ave Suite 104 Fort Lauderdale FL33312 Tel. : 954 584 1552 Fax.: 954 584 1554 Email: piusiusa@piusiusa.com www.piusiusa.com

© PIUSI s.p.a. - Bulletin C0140 RSF - 01.11

Available:

Каталог Петропамп насосное оборудование на постоянном токе piusi ru 2012  

Piusi AC Pumps

Advertisement