Page 1

godina III • Petrinja • broj 33 • rujan 2007.

cijena 10 kn

PETRINJSKI

list

ISSN 1331 - 8772

1991. - 2007.

Rujanska sjećanja

AKTUALNO: Belošević smijenjen - I. Ljubanović novi direktor


„Petrinjski list Petrinjcima i svima koji vole ovaj grad!“ Vrijeme zaista brzo prolazi. Evo, opet je došao red i na mene da vam uputim nekoliko riječi na početku još jednog, novog broja „Petrinjskog lista“. Aktualnosti u gradu nije manjkalo niti ovaj put-smjene, priopćenja, „reklamne“ pripreme za predstojeće izbore-naša svakodnevica. No, ipak je bilo više događanja kojima su brojne udruge i društva našeg grada i ove godine sudjelovala u obilježavanju „Dana sjećanja na poginule hrvatske branitelje, civile, nestale i zatočene u Domovinskom ratu, te razaranja Petrinje, u rujnu 1991. godine’’. Održane su komemoracije, križni putovi, služene mise, predstavljene knjige, održani i sportski susreti i druženja sa srodnim udrugama gradova koji su propatili što i Petrinja i Petrinjci, a sve s ciljem „DA SE NE ZABORAVI“. Rujanski dani u Petrinji zauvijek će ostati posebni u našim životima, a posebno u životima onih koji su izgubili svoje najmilije. Na nama i generacijama koje dolaze ostaje da čuvamo sjećanje na sve naše vitezove i vječna zahvalnost što su nam izborili život u našem gradu. Iz tog razloga i naslovnica ovog broja „Petrinjskog lista“ nosi svu tugu, zahvalnost i nadasve ponos što smo imali mladost kojoj je dom, grad i domovina bila svetinja za koju se dao život. A vaš „Petrinjski radio“, iako je iz godine u godinu sve stariji, još uvijek se dobro drži. I ove godine proslavili smo rođendan uz naše vjerne slušatelje, a poklanjamo svima vama, 13. listopada, i veliki rođendanski koncert OLIVERA DRAGOJEVIĆA. Kao uvijek-za vas samo najbolje!!! Puno truda, rada, vremena i „znoja“ naših novinara i vanjskih suradnika uloženo je u nastajanje stranica lista, i stoga ne gubite vrijeme već prolistajte i pročitajte ovaj novi broj. Do sljedećeg, lijep vam pozdrav! Vaša Kiki

SADRŽAJ

UVODNIK

Aktualno . ..........................................................3 Gradska uprava ................................................8 Gospodarstvo . ................................................. 11

Uzvodno-nizvodno . ........................................ 13 Drugi dani Jazza ............................................. 14 Bartolovo ......................................................... 15 Dani sjećanja . ................................................. 16

Duplerica . ....................................................... 18

Pobjednici u Njemačkoj . ................................ 21 Pregled događanja ..........................................22

Ljudi i događaji ...............................................27 Školstvo . ..........................................................28 Kultura.............................................................30

Apisarij............................................................. 31 Nekrolozi ......................................................... 32

O nama . .......................................................... 33 Sport ................................................................35 autor: M. Morić: Spomenik na Vili

Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., M. Gupca 2, 44250 Petrinja - Direktor: Darko KOMLINOVIĆ - Glavna i odgovorna urednica: Kristina Jakopović dipl. uč. - Uredništvo; Valentina GAJŠEK, dipl. politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Ivica Mioković, Natalija ANTIĆ BJELAC, Danijel KOLAREC, i Miroslav PETRAK - Fotografija: Miroslav ŠANTEK Voditeljica marketinga: Natalija Antić Bjelac - Matični broj: 3542696 - Žiro račun: 24070001188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari:044/815-311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjskilist@petrinjskiradio.com – Internet stranica: www.petrinjskiradio. com - Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 10,00 Kn - pretplata na 12 brojeva: 108,00 kn - Naklada: 600 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o., D. Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku, za bilo koju namjenu,bez prethodne pismene suglasnosti izdavačaPetrinjski list broj 33


A

K

T

U A

L

N O

INTERview:

ZLATA JAJČINOVIĆ U Odsjeku za imovinu Grada, zaštitu na radu, zaštitu od požara i civilnu zaštitu od početka ove godine voditeljica je Zlata Jajčinović. PL- Ponajprije nešto malo o vama. Majka sam šesnaestogodišnjaka i udovica već 10 godina. U Petrinji sam od 1988. godine zbog pohađanja pedagoškog studija. Nakon stečenog zvanja odgajatelja, stekla sam i zvanja projekt menadžera i računalnog operatera na otvorenom učilištu u Zagrebu. Tijekom Domovinskog rata bila sam pripadnica 12. domobranske pukovnije Petrinja. U Gradskoj upravi na raznim mjestima radim već 11 godina. PL- Voditeljica Odsjeka ste od početka ove godine. Koliko vas je zaposlenih u njemu i koje su mu zadaće? Uz mene rade još četiri djelatnika; viši stručni referent za imovinu, evidenciju i dokumentaciju Sonja Gregurić, viši stručni referent za zaštitu na radu, zaštitu od požara, vatrogastvo i civilnu zaštitu Vladimir Demetrović dipl.uč., stručni referent – geometar Miljenko Stojanović, upravni referent za komunalnu naknadu Ljerka Radojčić i dvije pripavnice Martina Čekić i Ivana Lončarević. Zadaće odjseka su mnogobrojne i raznovrsne. Vode se evidencije o imovini Grada (poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, poslovnim i stambenim zgradama), kompletira i čuva vlasnička i druga dokumentacija, ugovori o kupoprodaji imovine Grada, ugovori o najmu stanova i poslovnih prostora, o prodaji stanova, izdaju se uplatnice i vodi briga o naplati najamnine za stanove, te prati njihov otkup. Radi se na kompletiranju i čuvaju se vlasničke i druge dokumentacije vezano za državno poljoprivredno zemljište. Surađuje se sa sudovima, državnom geodetskom upravom, uredima državne uprave i vanjskim izvršiteljima povjerenih poslova radi pribavljanja neophodne dokumentacije za upis u zemljišne knjige. Rade se identifikacije i očevidi na terenu i preuzimaju se geodetski elaborati i elaborati o procjeni nekretnina. U tijeku je ustrojavanje evidencije i registra trgova i ulica. Pratimo i sudjelujemo u programima i realizaciji razminiranja. U ovom odsjeku izdaju se rješenja i uplatnice za komunalnu naknadu za pravne i fizičke osobe, te se vodi evidencija o kućama za odmor. Ovaj odsjek ima zadatak ovjeravanja obrazaca i izdavanja rješenja o radnom vremenu trgovina, ugostiteljstvu i obrtništvu. Koordiniramo suradnju između profesionalne postrojbe, dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice Grada Petrinje te pratimo realizaciju njihovih planova i programa kao i službene objave o stečajevima i likvidaciji tvrtki koje su registirane ili djeluju na području Grada. PL- Koji su važniji obavljeni poslovi unatrag nekoliko mjeseci? Unatrag šest mjeseci prikupljena je dokumentacija i provedeni su određeni postupci vezani za upis vlasništva u zemljišne knjige za veći broj nekretnina Grada Petrinje.Građani su upoznati s projektom etažiranja stambenih zgrada u Petrinji čiji je nositelj Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave za prognanike, povratnike i izbjeglice. Grad Petrinja je u skopu tog projekta izdao preko 900 potvrda i obavijesti vezanih za upis vlasništva nad stanovima u zemljišnim knji-

gama. Upis stambenih zgrada je u tijeku. Prikupljena je potrebna dokumentacija za pripremu natječaja za prodaju 80 katastarskih čestica državnog poljoprivrednog zemljišta i predana Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo koji je istu dostavio radi dobivanja suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Nakon dobivanja suglasnosti od strane ministarstva čeka nas još dosta posla, timskog rada s Odsjekom za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo i Odsjekom za pravne poslove. PL- Aktualna je i nadopuna evidencije plaćanja komunalne naknade. U tijeku je popis objekata i kuća za odmor radi nadopune evidencije obveznika komunalne naknade i obveznika poreza na kuće za odmor koji treba biti završen do 30.12.2007. godine. Prije ovog popisa evidentirano je 8 tisuća obveznika komunalne naknade i manji broj kuća za odmor. Pretpostavljamo da ima još oko tisuću obveznika koji nisu u našoj evidenciji, a obveza nam je provesti popis i napraviti zapisnik na terenu. Obveza građana je da svaku nastalu promjenu sami prijave. S obzirom da je Grad Petrinja zadnjih godina migracijsko područje i da građani sami rijetko prijavljuju nastale promjene, molim ovim putem sve građane da budu dostupni našim popisivačima kako bi ovim popisom prikupili potrebne podatke i na zadovoljstvo svih nas riješili ovu zakonsku zadaću. PL- Za naše područje aktualno je i razminiranje za kojeg je raspisan natječaj i održan sastanak. Radna zadaća ovog odsjeka je i praćenje razminiranja površina zagađenih minskoeksplozivnim sredstvima na području Grada Petrinje, stoga želim podsjetiti da je otvoren natječaj koji je raspisalo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Uprava za integrirani regionalni razvoj. Ubrzo će nakon tog roka uslijediti potpisivanje ugovora s vlasnicima zemljišta i ako dopuste vremenski uvjeti razminiranje bi moglo početi već ove godine. Još jednom pozivam naše građane ukoliko imaju zemljište u vlasništvu ili najmu zagađeno minskoeksplozivnim sredstvima i ako se do danas nisu javili na ovaj natječaj da iskoriste priliku i sudjeluju. Za sve potrebne dodatne informacije ili stručnu pomoć mogu se javiti u ured broj 27 ili 36 u Gradskoj upravi ili direktno Josipu Dolencu u Sisku, S. i A. Radića 42 ili telefonom na broj:525-261. K. Jakopović

Petrinjski list broj 33 


A

K

T

U A

L

N O

IVICA LJUBANOVIĆ NAJAVIO PROMJENE Novi v.d. direktor poduzeća ‘’Komunalac’’ od 30. kolovoza je Ivica Ljubanović. Na sastanku članova poglavarstva Grada Petrinje zajedno s predsjednikom Gradskog vijeća i čelnicima stranaka koje sudjeluju u obnašanju vlasti u Gradu Petrinji, zauzet je zajednički stav da se s dužnosti direktora gradskog komunalnog poduzeća razriješi Zvonko Belošević i da se na to mjesto imenuje Ivica Ljubanović’’. To je 12. rujna bio povod za razgovor. Od 1978. do 1991. godine bili ste direktor nekadašnjeg poduzeća ‘’Komunalija’’, a do razdvajanja ‘’Privrede’’ na dva poduzeća bili ste i predsjednik Nadzornog odbora. Nakon prvih tjedan dana vjerujem da vam zbog toga nije bilo teško ‘’pohvatati konce’’? I. Ljubanović: Upravo je tako. Moji prethodnici nisu bili upoznati sa stanjem poduzeća. To je pak moja velika prednost što već na početku sve znam i sad već ovih prvih nekoliko dana koliko sam ovdje, želim neke stvari posložiti i dovesti u prvobitno stanje. Petrinjci znaju kako je to bilo prije rata i kako je Petrinja izgledala tada. Nekih velikih poteza ne može biti odmah, ali dugoročnije da i za to ćemo morati iznaći i dodatna financijska sredstva i prezentirati probleme Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu. Dakle, najavljujete nekoliko promjena u poduzeću? I. Ljubanović: Prvo, želimo da se kompletan odvoz otpada i hortikultura ( zelene površine) vrate na staru lokaciju u Mihanovićevu 14. Tu ćemo obnoviti i nekadašnji rasadnik sa autentičnim sadnicama koje mi upotrebljavamo u gradu Petrinji. Ovaj program želimo završiti do Nove godine. Drugo, uveli smo novinu i groblje je otvoreno non-stop, jer se mora biti na usluzi građanima od 0-24. Uveli smo i radno vrijeme i subotom i nedjeljom, odnosno napravili smo preraspodjelu radnog vremena. Novina je ljetno i zimsko radno vrijeme za sahrane, od 12 do 14 po zimi i ljeti od 15 do 17 sati. Moramo biti na usluzi građanima na najbolji mogući način. S tim prijedlogom idemo prema poglavarstvu i Gradskom vijeću. Osim toga već je krenula rekonstrukcija mrtvačnica i za Dan mrtvih grad će dobiti jedno novo lice groblja. Od danas, 12. rujna informacije i usluge mogu se svakim radnim danom dobiti od 7 do 19 sati i nedjeljom od 8 do 13 sati. Telefonski broj uprave groblja je 862 – 695, pogrebne opreme i cvjećarnice 862 – 690, a dežurnog za prijevoz pokojnika je 099/ 218 8230. Otpad je dugogodišnji problem? Imate li u vidu i u tom segmentu neke promjene? I. Ljubanović: To je treća stvar koju želim promijeniti. Na žalost, nema prave edukacije među građanstvom. Postavljeno je 11 zelenihotoka koji se ne koriste na primjeren način. Na našoj deponiji moramo napraviti reciklažno dvorište, jer moramo zbrinjavat otpad na kvalitetniji način i po zakonu. To će biti vrlo brzo, već ishodujemo lokacijsku dozvolu, za jednu nadstrešnicu od cca 30 metara, sa 300 m2 i tu ćemo na reciklaži zaposliti 15-ak novih ljudi. To je potpuno ekonomski opravdano, jer zbog prodaje primarnih sirovina njihov osobni dohodak neće biti nikome na teret. Inače ste ing. hortikulture. Građani baš i nisu njazadovoljniji izgledom. Hoće li onda biti promjena i u ozelenjavanju grada? I. Ljubanović: Moji prethodnici napravili su velik potez kojim smo dobili jednog samostalnog horti kulturalnog inženjera, gospođicu Ninu Panjan. Zajedno sa mnom radi jedan novi pristup i plan koji ćemo predočiti čelnicima grada da bi vidjeli kakav nam treba biti grad, jer želimo jednu sintezu. Osobito Trga hrvatskih branitelja, Trga narodnih učitelja i Trga Matice hrvatske. To je žila kucavica našeg grada i taj dio mora biti uzor, ali takvi moraju biti i Kaniža i Majdanci i svaki drugi dio grada. Kakvo je trenutačno stanje u poduzeću? Kakva atmosfera vlada? Ima li problema? I. Ljubanović: Imamo 85 djelatnika i svakako da ima problema. Bilo bi nepošteno od mene da kažem da nema problema, ali nitko neće dobiti otkaz. Samo se sve treba posložiti bolje, jer bolje može i mora biti. Nas ocjenjuje 15 tisuća građana Petrinje i oni toga moraju biti svjesni. Član ste Gradskog poglavarstva, a u vašoj obitelji je slično poduzeće. Budući su mediji već to komentirali, zanima me vaše mišljenje. Jeste li u sukobu interesa? I. Ljubanović: Moja bivša firma, gdje sam ja bio vlasnik, u potpunosti je prešla u vlasništvo mog sina. U financijskim pokazateljima, dakle, pogrebni dio u ovom poduzeću je negdje 17 % priliva, i to nije primarna djelatnost ‘’Komunalca’’. Tvrtka ‘’Liatris’’ koje je sada vlasnik moj sin ima koncesiju i nema osnova za sumnju na sukob interesa, jer je negdje isti postotak za pogrebni dio, budući su osnovne djelatnosti te firme klesarstvo i hortikultura. Mi radimo na području cijele Banovine, klesarske radove isključivo na području Zagreba, a zimske i dalje. Ne vidim momenata da ja imam neki sukob interesa, jer ova tvrtka radi svoj dio posla koji je u samo jednom malom dijelu vezan uz posao i tvrtku mog sina. Znate li što je s dosadašnjim direktorom Zvonkom Beloševićem. Postoje li naznake da ostane u poduzeću i hoćete li moći surađivati? I. Ljubanović: Zvonku Beloševiću je ponuđeno mjesto tehničkog direktora. Na čelu tvrtke bio bih ja, pa Zvonko Belošević i Nina Panjan, kao samostalni referent u svom stručnom dijelu posla. No, o tome se mora očitovati sam Belošević. M. Morić

Petrinjski list broj 33


A

K

T

U A

L

N O

BELOŠEVIĆ: “SMJENU SMATRAM NEPRAVEDNOM I NEPOTREBNOM’’ Zvonko Belošević na čelo ‘’Privrede’’ došao je 1. siječnja 2005., a nakon razdvajanja poduzeća, direktor ‘’Komunalca’’ bio je je od 15. svibnja 2007. godine. ‘’Tvrtku sam vodio uspješno. Nikome nismo dužni, likvidni smo i radnici redovito primaju plaće. Kad sam došao imala je gubitak od 17 milijuna Kn. U 2005. godini ostvarili smo dobit od 4,5 milijuna, a prošle godine 900.000 Kn. Zato smjenu smatram nepotrebnom, nepravednom i političke naravi’’, rekao je Belošević i dodao da nisu točne insinuacije Darinka Dumbovića o tome da kao predsjednik županijske Skupštine nije radio za Petrinju. ‘’To je neargumentirano, jer Petrinja je od 19 jedinica lokalne samouprave na području županije dobila najviše financijskih sredstava. U 2006. godini 5.172.161 Kn, što je 46,8 % i u 2007. do sada 1.913.280 Kn što iznosi 60,6 %. Petrinja je imala prioritet i nikako nije zanemarivana.’’ -izjavio je Belošević, nakon Skupštine na kojoj je 30. kolovoza smijenjen s dužnosti direktora.Očitovao se i na izrečene objede o svojoj privrženosti županici Lovrić. ‘’Nisam ničiji igrač. Nikome nisam privržen. Ni Marijani Petir, ni Marini Lovrić, ni Darinku Dumboviću. Ostajem u Hrvatskoj narodnoj stranci, jer sam njen osnivač. Nude mi premještaj na drugo radno mjesto, no pod ovim uvjetima ne želim ostati u tvrtki. Angažirat ću odvjetnika, jer želim otZvonko Belošević premninu.’’, izjavio je na kraju Belošević, odgovorivši novinarima i na pitanje o tome kako je najbolje plaćen čovjek u gradu.’’Imao sam ugovor i radio pod istim uvjetima kao i svi dosadašnji direktori koji su uz faktor 3,5 napravili gubitak od 17 milijuna kuna. Za razliku od njih, ja sam povećao prihodovnu stranu i smanjio troškove.’’

M.M.

SDP O SMJENI BELOŠEVIĆA

“TREBA PROUČITI MENADŽERSKE UGOVORE I OTPREMNINE’’ Navedeno je u Priopćenju Gradske organizacije SDP-a, u kojem su između ostalog naveli da je sve počelo prije nekoliko mjeseci podjelom bivšeg poduzeća ‘’Privreda’’ na dva dijela. ‘’Gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić razrješuje dužnosti Beloševića uz nesuvislo obrazloženje da Belošević svojim djelovanjem nije pridonio Petrinji kao predsjednik Županijske Skupštine. Ovakvo obrazloženje je u najmanju ruku nespretno jer očito ima za cilj zataškati glavni razlog smjene koji je za sada prilično nepoznat, kako javnosti, tako i petrinjskom SDP-u koji ponajprije smatra da je riječ o nepotrebno visokim plaćama za rukovodeća mjesta, a zabrinjavaju i javnosti nedostupni menadžerski ugovori prema kojima direktori i nakon smjene, imaju pravo i na pozamašne otpremnine. Očito da je na ispitu vjerodostojnost gradske vlasti koja se razmeće novcem poreznih obveznika i olako ga troši  bez kontrole, Belošević smijenjen na skupšini društva posebno u ovom primjeru, gdje se u dobroj mjeri razumnim gospodarenjem može itekako uštedjeti. Smatramo da je sve odluke u navedenom slučaju potrebno ispitati, pomno proučiti menadžerske ugovore prema kojima građani Petrinje izdvajaju znatne sume za visoke plaće direktora  i neizvjesnu budućnost gospodarstva u Petrinji. Isto tako potrebno je ispitati opravdanost otpremnina u slučaju smjene direktora, koje su svojevrstan apsurd u ovako malom gradskom poduzeću. Nimalo logično ne zvuči činjenica da direktori mogu biti smijenjeni i zbog svog nerada, a za taj “uspjeh” primat će 12 mjeseci nakon smjene velike iznose.’’ Stoji u Priopćenju koje je potpisao predsjednik GO SDP Boris Zlonoga. M.M. GRADONAČELNIK ODGOVORIO SDP-U

“POZNATA RAZMIMOILAŽENJA IZMEĐU ZLONOGE I GRADSKE VLASTI’’ ‘’S obzirom na dosadašnje odnose Gradske organizacije SDP-a Petrinja, posebice gospodina Borisa Zlonoge s gradskom vlašću ova reakcija ne bi bila niti potrebna ali kako gospodin Zlonoga iznosi netočne činjenice, ispravno rečeno laži, prisiljen sam ovim putem reagirati. Prva laž je da sam ja u obrazloženju odluke o smjeni gospodina Zvonka Beloševića izjavio da je glavni razlog smjene činjenica da gospodin Belošević kao predsjednik Župa-

Petrinjski list broj 33
A

K

T

U A

L

N O

nijske skupštine nije svojim djelovanjem u toj skupštini pridonio Gradu Petrinji. Nešto u tom smislu je izjavio gospodin Darinko Dumbović, a ne ja. Ja sam samo rekao da mu osobno zamjeram činjenicu da je poslove koje je Grad Petrinja povjerio gradskom komunalnom poduzeću povjerio kooperantima, a intencija davanja tog posla „Komunalcu“ je bilo olakšavanje njihovog poslovanja. O točnosti ovih mojih riječi na sreću postoje dokazi na web stranicama Petrinjskog radija i Sisak info. Druga laž je da će gospodin Zvonko Belošević na temelju menagerskog ugovora dobivati 12 mjeseci dosadašnju plaću. Boris Zlonoga govori o javnosti nepoznatim menagerskim ugovorima, ali zna da će dosadašnji direktor primati plaću odnosno dobiti otpremninu za 12 mjeseci. To jest dio menagerskog ugovora, ali u drugom stavku ugovora stoji da razriješeni direktor ima pravo na samo 3 plaće i radno mjesto sukladno njegovoj stručnoj spremi i dosadašnjem ugledu. Naravno da mu je Grad ponudio ovu drugu varijantu koju je za sada gospodin Belošević odbio, izjavivši da će angažirati svog odvjetnika. Ovim bih završio polemiku s Gradskom organizacijom SDP-a i njenim predsjednikom, jer svi se dobro sjećamo zbog čega je došlo do razmimoilaženja između GO SDP-a i gosp. Zlonoge i gradske vlasti. Ipak, podsjetit ću javnost da je razlog Gradonačelnik i Zlonoga razmimoilaženja i kasnije netrpeljivosti činjenica da je Gradsko vijeće Grada Petrinje odbilo imenovati gospodina Zlonogu u Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje što je imalo za posljedicu isključivanje članova Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva iz SDP-a, tako da danas SDP ne sudjeluje u obnašanju Gradske vlasti. Za to je kriv sam SDP koji je nerazumno inzistirao na imenovanju gospodina Zlonoge u Gradsko poglavarstvo što većina članova Kluba vijećnika pozicije nije prihvaćala’’-izjavio je gradonačelnik dr. M. Gregurinčić. M.M.

PONOVO SDP: “GRADONAČELNIČE, DA LI JA UISTINU LAŽEM­­ ?!?” ‘’Vi gospodine gradonačelniče donosite odluku o HITNOJ smjeni direktora društva kojem ste Vi sami i Skupština društva. Imenujete novog v.d. direktora koji , usput rečeno, ima u obitelji poduzeće sa djelomično istom djelatnošću kao poduzeće kojeg je postao direktor, i dajete zadatak predsjedniku NO Kreši Kovačičeku da definira status da dosadašnjim direktorom Beloševićem. Gospodine Gregurinčiću, osobno smatram da Vi kao čovjek imate mnogo osnovnih ljudskih vrlina i običnim ste ljudima kao doktor stalno izlazili u susret i toplo ih primali. Ja taj dio Vašeg života i rada jako cijenim, kao i ljudi koji su glasali za Vas. Kao predsjednik GO SDP Petrinja, zajedno sa organizacijom, ocjenjujem Vaše postupke kao gradonačelnika, naglašavam, svih građana Petrinje i sada smatramo da niti dobro radite niti se dobro ponašate, kada Vas, kao u ovom slučaju, koalicijski partneri pritisnu. Što se tiče javnosti nepoznatih menadžerskih ugovora, volio bih da nisam u pravu, da u gradu i gradskim poduzećima ne postoji ništa tajno, kako nam na kraju i zakon nalaže. Pitam Vas da li se Vi toga pridržavate, da li ima još nešto tajno što će s vremenom izaći na površinu? Najprije su članovi poglavarstva ujedno i članovi skupštine društva i članovi nadzornog odbora, što nije spojivo, te još primaju i naknade za sve to. Da bi se mimoišli unutarnji sukobi dijeli se Privredu na dvije organizacije, što znači dva direktora, dva nadzorna odbora, i iz sukoba interesa se izvlače tako da Vi kao gradonačelnik sam predstavljate skupštinu oba društva. Sada kad su sukobi kulminirali Vi donosite odluku na račun građana koje zastupate. Vi ste gradonačelnik građana Petrinje i njima odgovarate. Probajte to shvatiti. Ostavite Dumboviće, Beloševiće, Kovačičeke i Zlonoge neka se sami u svojim strankama obračunavaju, razračunavaju ili ne znam što drugo rade, ali ne preko Vas – institucije građana. SDP će prihvatiti svaku Vašu dobru odluku i čvrsti stav. Na kraju hvala većini članova Kluba vijećnika pozicije koji usprkos Vašeg prijedloga nisu prihvatili moje imenovanje za člana poglavarstva. U poziciji manjine u poglavarstvu koja pozitivno misli bio bi i SDP i ja osobno, i to dosta sputan u nastojanju da pridonesem nužno potrebnim promjenama na bolje.’’ Predsjednik GO SDP Petrinja Boris Zlonoga. M.M.ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA Gradsko poduzeća ‘’Komunalac’’d.o.o. s odvozom počinje 1. listopada Prema već utvrđenom rasporedu na području Petrinje odvoz će trajati do 5. studenog, a iz ‘’Komunalca’’ mole pučane grada da se pridržavaju rasporeda i da glomazni otpad iznose samo jedan dan ranije prije naznačenog datuma kako ne bi došlo do onečišćenja javnih površina. Glomaznim otpadom smatra se sve osim građevinskog otpada, a treba biti razvrstan prilikom iznošenja. Predstavnici stambenih zgrada mole se da organiziraju zajedničko čišćenje podrumskih , tavanskih i ostalih zajedničkih prostorija. Prostor mora biti dostupan kamionima za odvoz. Raspored odvoza: Za domaćinstva kojima se otpad odvozi ponedjeljkom 01. 10.2007. Za domaćinstva kojima se otpad odvozi utorkom 09.10.2007. Za domaćinstva kojima se otpad odvozi srijedom 15.10.2007. Za domaćinstva kojima se otpad odvozi četvrtkom 22.10.2007. Za domaćinstva kojima se otpad odvozi petkom 29.10.2007. Za stambena naselja Sajmište, Supilova i Preradovićev trg i dr. 05.11.2007.

Iz ‘’Komunalca’’ očekuju Vaš odaziv i mole da se pridržavate rasporeda kako bi akcija čišćenja to doista i bila. M.M. Petrinjski list broj 33


A

K

T

U A

L

N O

U SVRHU NAPLATE KOMUNALNE NAKNADE I POREZA KUĆA NA ODMOR

POČEO POPIS OBJEKATA Do konca godine popis objekata na području grada obavljat će, uz zaposlenike Gradske uprave, nezaposlene osobe i studenti. Naime, nakon što je Gradsko poglavarstvo donijelo Odluku o provođenju popisa objekata na području Grada Petrinje u svrhu naplate komunalne naknade i poreza na kuće za odmor, 24. rujna u velikoj Gradskoj vijećnici održan je sastanak s 43 prijavljena popisivača. Način provođenja postupka prezentirale su Milka Pavišić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i proračun i Zlata Jajčinović, voditeljica Popisivači Odsjeka za imovinu Grada, zaštitu na radu, civilnu i zaštitu od požara. Rok za provođenje popisa objekata je 30. prosinac ove godine, a svaki popisivač po Zapisniku o objektu dobit će 5 kuna (neto). ‘’Svaki popisivač imat će iskaznicu i odobrenje Grada za obavljanje posla popisivača, pa molimo građane da im budu na usluzi i pomognu u provođenju popisa, kako bi se kompletirala dosadašnja evidencija’’, izjavila je Milka Pavišić. Od povratka u grad obavljena su dva popisa, kojima je obuhvaćeno 8000 objekata. Za još više od tisuću treba utvrditi vlasnike i uvesti plaćanje komunalne naknade i poreza na kuću za odmor. Dakle, na radost svih dosadašnjih dobrih platiša, napokon će biti cjelovita evidencija i svi će plaćati ono što im je zakonom i propisano. Nadam Upoznavanje s uputama se da će se dobro popuniti Gradski proračun kako bi nam grad što ljepše izgledao. M.M.

Studija o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Petrinje.

JOŠ JEDAN UVID U GRADSKOJ UPRAVI

GRAD POKRENUO PROJEKT OBNOVE KULA PECKI, ČUNTIĆ I KLINAC GRAD

OBNOVA STARIH KAŠTELA ‘’Program je prezentiran Ministarstvu kulture koje je odobrilo i financijska sredstva za obnovu do upotrebne vrijednosti, odnosno bit će uređeni kao povijesne info točke s određenim eksponatima i tekstualnim dijelom opisa vremena u kojem su nastali.’’, izjavio je Vladimir Demetrović, viši stručni referent u Gradskoj upravi i dodao da su ove lokacije obišli predstavnici restauratorskog zavoda. ‘’Pod stručnim nadzorom arheologa i arhitekta koji radi za restauratorski zavod napravljen je program hitne sanacije i prve faze obnove tih objekata. Financijska konstrukcija još nije zatvorena, jer se radi u fazama, a samo za drugu Ministarstvo kulture je po svakom objektu odobrilo 150.000 Kn. Zahtjev za sufinanciranje upućen je i Sisačko – moslavačkoj županiji i očekuje se odgovor, rekao je Demetrović i dodao kako se krajnja vrijednost projekta još ne zna, jer se svakom fazom otvaraju neke nove stvari, a zadnjim pregledom se došlo do zaključka da Pecki nije samo kula, nego cijeli lokalitet ima arheološki značaj, ali je neistražen i atraktivan, pa predstoje arheološka istraživanja koja će povećati financijska sredstva. M.M.

Studiju već pregledali dr. Kovačićek i V. Trklja

Zaključak o stavljanju na Javni uvid od 26. rujna, Studije o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Petrinje, donijelo je Gradsko poglavarstvo, a Javni uvid trajat će do 9. listopada svaki radni dan od 8 do 15 sati. Javna rasprava zakazana je za 3. listopada, a bit će održana s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici. Na Javnom uvidu je cjelovita studija sa svoja tri sažetka i knjiga primjedbi u koju se mogu upisati mišljenja i primjedbe. Mogu se poslati i poštom na adresu: Ured državne uprave u Sisačko – moslavačkoj županiji, Služba za graditeljstvo, zaštitu okoliša, prostorno uređenje i imovinsko pravne poslove, S. I A. Radića 30, Sisak, s naznakom ‘’Za Studiju’’. M.M. V. Demetrović uz projekt obnove

Petrinjski list broj 33
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

OBILAZAK PETRINJSKIH RADILIŠTA Tijekom 12.rujna zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček i članica poglavarstva Višnja Trklja obišli su nekoliko gradilišta u Petrinji gdje su radovi u punom jeku. Čelnici Grada prvo su obišli prostor kod Željezničkog kolodvora koji se raščišćava za potrebe manifestacije „Sajam prehrane, gastronomije, kulinarstva i turizma“ u sjećanje na nekadašnji “PIGIK” koja će biti održana od 19. do 21. listopada u organizaciji Regionalnog saveza zadruga s područja od posebne držven skrbi. Radove obavlja tvrtka “Laki”, a posao je vrijedan 194.700 kuna. “Plato je sjajno očišćen i žao mi je što nismo fotografirali prije početka radova. Razmišljamo o daljnjoj namjeni ovog prostora, obvezujemo se da ovaj plato neće zarasti i dobit će jednu svoju namjenu”, izjavio je dr. Kovačiček. *** U tijeku su radovi i na mrtvačnici na Groblju Sv. Benedikt. Uređuju se prilazi i dio krovišta, vanjska stolarija, te cjelokupno krovište na nus prostorijama iza same mrtvačnice. Ove poslove obavlja tvrtka “Zeko” iz Zagreba. Ista tvrtka radi i na izgradnji Mjesnog doma u Češkom Selu, a gradnja je došla do I.faze i teče prema planu. *** Na gradskom kupalištu vodeni bager obavlja poslove čišćenja korita rijeke Kupe za čije je poslove Grad izdvojio 100 tisuća kuna. Poslove rade Hrvatske vode, a riječ je o kompletnom uređenju dijela korita, a posebice utoke Petrinjčice u Kupu. Tijekom čišćenja je pronađen veliki kameni mlin za koji se planira deponiranje na posebno označeno mjesto zbog raritetne vrijednosti. Ovi poslovi obavljaju se na zadovoljstvo brojnih Petrinjaca, ljubitelja vodenih hobija, ribolovaca, članova kajak kanu kluba i brojnih drugih. V. Gajšek IMENOVANI PREDSJEDNICI VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I MJESNIH ODBORA

KONSTITUIRANA MJESNA SAMOUPRAVA U ponedjeljak, 27. kolovoza okončano je konstituiranje svih 28 tijela mjesne samouprave i izabrani su predsjednici Vijeća Mjesnih odbora i Gradskih četvrti. Predsjednik Gradske četvrti Petrinja I. Jugo – zapad je Antun Klarić, Gradske četvrti Petrinja II. Centar Vlado Lovreković, Gradske četvrti Petrinja III. Stevo Petrović i Gradske četvrti IV. Češko selo Josip Vuić. Predsjednik Vijeća MO Brest Pokupski je Vlado Ostrman, MO Mala Gorica Josip Kaurić, MO Dumače – Nebojan Josip Aberlić, MO Mokrice Josip Pentek, MO Glinska Poljana – Slana – Vratečko Joso Baćan, MO Gora Ivan Pribilović i MO Strašnik Katica Starešinović. U MO Sibić predsjednik je Josip Dražetić, MO Graberje Vlado Brkljačić, MO Župić Darko Šulentić, MO Križ – Cepeliš Mijo Kurtović, MO Pecki Tomislav Dumbović, MO Bačuga – Grabovac Vasilj Ćorković, MO Luščani Nikola Bajlović i u MO Hrastovica Nina Panjan. U MO Budičina predsjednik je Ivica Mikulić, MO Taborište Zdenko Kokan, MO Jabukovac Dušan Lukač, MO Dragotinci – Kraljevčani Marijan Vujnović, MO Čuntić – Prnjavor Čuntićki Joso Barić, MO Blinja – Moštanica Mile Zubanović, MO Novo Selište Robert Polanščak, MO Nova Drenčina Kruno Sukalić i MO Mošćenica Predrag Pavlić. M.M.

“TVIM” POČINJE S ASFALTIRANJEM Na radnom sastanku održanom 18. rujna u Maloj gradskoj vijećnici i službeno se tvrtka “TVIM” d.o.o. Sisak uvela u posao dobiven na natječaju za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u Petrinji. Zamjenici gradonačelnika Darinko Dumović i dr. Krešo Kovačiček u razgovoru s dipl. ing. Sinišom Batinićem projektantom iz tvrtke “SI-ING” naglasio je kako je ovaj posao važan za grad i njegove građane, te kako se uz obveznu dislokaciju privremene deponije izvođača radova s područja kod Petrinjčice deponij seli u Mošćenicu preko puta tvrtke “Solidum-Žužić”. Prve tri ulice spremne za asfaltiranje su odvojak Gundulićeve ulice, Podgorje u Hrastovici i Piškuri u Budičini. Nakon uređenja platoa u Mošćenici, očekuje se izlazak na teren strojeva i početak asfaltnih radova. Nadzor nad asfaltiranjem će obavljati ing. Ranko Potrebić iz tvrtke “SI-ING”, a očekuje se da u skoro vrijeme Gradsko poglavarstvo dostavi popis prioriteta i reda daljnjih asfaltiranja ostalih 36 ulica. Zamjenik gradonačelnika Dumbović je naglasio kako će teško dalje biti odrediti prve i zadnje ulice za asfaltiranje u nizu, ali “uvijek jedna mora biti prva, a jedna zadnja!”, naglasio je Dumbović. Ovdje je riječ o poslu vrijednom nešto manje od 5 milijuna, točnije 4.980.149,48 kn. Na sastanku su još bili i direktor tvrtke “TVIM” Igor Marković, voditelj gradilišta ing. Jerko Matić, voditeljica Odsjeka za razvoj i izgradnju komunalne infrastrukture Mira Vitković Mačković, te stručni referent za komunalno gospodarstvo Ivica Kožuh. Darinko Dumbović osobno je projektante i izvođače radova na terenu upoznao s lokacijama radilišta i platoa predviđenog za tvrtku “TVIM”. V. GajšekPetrinjski list broj 33


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

SA SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADONAČELNIK ZAHVALIO DOSADAŠNJIM POVJERENICIMA

S jedne od sjednica Poglavarstva

POSJET ZAMJENIKA NJEMAČKOG VELEPOSLANIKA PETRINJSKOM KRAJU

Članovi Gradskog poglavarstva na 88. sjednici 28.kolovoza, odabrali su najpovoljnije tvrtke za izvođenje brojnih radova u gradu i okolnim naseljima. Poduzeću ‘’Privreda’’ povjereni su gradnja pješačko-biciklističkog propusta preko potoka Mošćenica i radovi na sanaciji vodospreme, tlačnog cjevovoda i crpne stanice u Jošavici. Tvrtka ‘’Jurkon projekt’’ iz Zagreba izradit će glavni i izvedbeni projekt za izgradnju školske sportske dvorane, a građevinski obrt ‘’Laki’’ dobio je posao na čišćenju područja željezničke stanice. Budući je jučer okončano konstituiranje svih 28 tijela mjesne samouprave i izabrani su predsjednici Vijeća Mjesnih odbora i Gradskih četvrti. Prihvaćeno je partnerstvo s Udrugom ‘’Izvor’’ iz Hrvatskog Čuntića u realizaciji projekta ‘’Obnova prirodnih izvora pitke vode – poticanje razvoja ruralnog turizma’’, za koji Čuntićani od Ministarstva očekuju znatna financijska sredstva. Društvo za poljepšavanje Petrinje tražilo je od Grada financiranje geodetskog snimanja terena na mjestu gdje će se obnavljati Banov kamen, no donesen je Zaključak da prije toga ovo Društvo treba dostaviti idejno rješenje projekta s troškovnikom.

Hoće li Gradska knjižnica i čitaonica biti u prijeratnom prostoru restorana “Gavrilović’’?

Uručenje zahvalnice

Darinko Dumbović, zamjenik gradonačelnika Petrinje ugostio je 20. rujna stalnog zamjenika njemačkog veleposlanika u RH dr. Lauridisa Holschera i predsjednika  humanitarne agencije ADRA iz Zagreba Tihomira Lipohara, te predsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Zvonka Beloševića i Predstojnika Ureda županice Zorana Vasića. Prijam je održan u Maloj gradskoj vijećnici, a domaćin je gostima uručio Zahvalnice za svesrdnu pomoć koja je, u trenutcima kada je Petrinji bilo najpotrebnije, redovito stizala. Tijekom posjeta delegacije su bile u Bijelniku, te su posjetile obitelj Munić čija je kuća obnovljena sredstvima ADRE, a potom i obitelj Turajlić u Donjoj Mlinozi. Njemačka vlada i humanitarne organizacije pomogle su petrinjskom kraju u obnovi i izgradnji objekata i infrastrukture, razminiravanja, a posebice je važna bila obnova nekoliko škola, vrtića i Bolnice za psihički bolesne osobe u Petrinji. Suradnja se nastavlja i dalje, a zamjenik veleposlanika Njemačke poručio je da se i dalje s konkretnim projektima kao grad možemo javljati. Na prijamu su još bili Višnja Trklja, članica Gradskog poglavarstva i Izabela Žilić, pročelnica ureda za društvene djelatnosti Grada. V. Gajšek

Petrinjski list broj 33

‘’Božo Biškupić, ministar kulture Republike Hrvatske dao je bezrezervnu potporu nastojanjima Grada i Gradske knjižnice da novi prostor bude u prijeratnom restoranu ‘’Gavrilović’’, izjavio je zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček , Dr. Krešo Kovačićek nakon sastanka 7. rujna u ministarstvu kulture, na kojem su bile i Gordana Dumbović, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja i Jasna Jednaček, voditeljica matične službe knjižnica Sisačko-moslavačke županije. ‘’Ministar nam je odmah dogovorio i sljedeći sastanak pa smo primljeni i kod Grge Ivezića, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i vršiteljem dužnosti predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju, koji je izjavio da će, ako se utvrdi da je prostor u vlasništvu države biti darovan Gradu’’, dodao je Kovačiček i naznačio da se sada mora utvrditi vlasništvo kako bi se problem prostora Gradske knjižnice i čitaonice što prije riješio. M.M.
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

ZAŠTO SE LJUTI IVAN VUIĆ ?! Jedna je to od brojnih Odluka 89. sjednice Gradskog poglavarstva.’’ U provođenju popisa sudjelovat će izvan radnog vremena zaposlenici Gradske uprave, a pozivamo i studente i nezaposlene osobe da nam se jave, kako bi evidencija bila što prije gotova, jer rok za provođenje popisa objekata je 30. prosinac ove godine’’, izjavio je zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček i dodao: ‘’Nemamo izračun koliko će donijeti novaca u Gradski proračun, jer se naplaćuje komunalna naknada i po kvadraturi i namjeni zemljišta, ali procjenjujemo da više od tisuću objekata ima koji nisu u evidenciji. To je ogromna brojka. Neki ljudi se pravdaju da im nisu kuće za odmor , nego objekti za stanovanje. No, oni su također obuhvaćeni komunalnom naknadom, a oni kojima su kuće za odmor, uz komunalnu naknadu plaćat će i naknadu za kuću za odmor.’’ Sjednica je započela zahtjevom Ivana Vuića za skidanjem s dnevnog reda 8 točaka vezanih za Mjesni odbor Mošćenica. ‘’Trebali bi imati jedno poglavarstvo samo o Mošćenici. Stalno pričamo o Mošćenici, a gdje su drugi Mjesni odbori?’’, pitao je Vuić. Njegov prijedlog ipak nije usvojen pa su donesene mnoge Odluke vezane za ovo najveće prigradsko naselje, među njima o provođenju postupka nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića, za kupnju građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje pješačIvan Vuić često negoduje ko – biciklističke staze, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju OŠ u Mošćenici i za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole i izradu glavnog i izvedbenog projekta za igradnju kolektora sustava odvodnje u Mošćenici. Uz ostalo, prihvaćeno je izvješće o radu i financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine za 2006. godinu, koje će biti dano na uvid Gradskom vijeću. Donesena Odluka o kupnji građevinskog zemljišta od Marijana i Marice Rokić iz Hrastovice za potrebe izgradnje mjesnog doma u Hrastovici, najpovoljnija ponude za izvođenje radova na tesarskoj sanaciji kuće ‘’Jurinac’’ bila je od tvrtke ‘’ Zeko’’ d.o.o. Vrijednost radova je 98.088 kn, a sredstva su osigurana iz Ministarstva kulture RH. Usvojen je Prijedlog XII. Dopune Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu gdje su uvršteni Geodetsko snimanje postojeće kanalizacijske mreže i izrada kanalizacijskih vodova u gradu i II. faza izgradnje Društvenog doma u Sisačkoj ulici u vrijednosti 198.000 kn. Zaključkom o prihvaćanju Prijedloga DPU Dumače – Istok dogovoreno je da će javni uvid biti od 24.09. do 23.10. svaki radni dan od 10 do 15 sati u prostorijama Gradske uprave, a javno izlaganje bit će održano 3.listopada u 12 sati u Gradskoj vijećnici. Mira Vitković Mačković, voditeljica odsjeka za razvoj, održavanje i izgradnju komunalne, te predsjednica povjerenstva za elementarne nepogode izvijestila je o pristiglim zahtjevima. Za sušu je zaprimljeno 615, a za tuču-oluju 100 zahtjeva. Sve je na vrijeme predano u Županiju i očekuju se sredstva za nadoknadu štete. Donesena je i Odluka o preimenovanju naziva ulica i trgova u gradu, o čemu će se očitovati i Gradsko vijeće Petrinje. Dane su i financijske potpore za dovoz pitke vode za naselja Križ Hrastovački, Glinska poljana, Slana i Vratečko i Goru, a Grad Petrinja sa 10.000 Kn sufinancira ovogodišnje ‘’Dana sjećanja’’. M.M.

POKROVITELJ: GRAD PETRINJA SPONZORI: «Gavrilović», Dalekovod «TIM» Topusko, Elektra, «Komunalac», «Privreda» Petrinja PARTNER: Varaždinska županija ORGANIZATOR: Regionalni Savez zadruga područja posebne državne skrbi

“Sajam prehrane, gastronomije, kulinarstva i turizma - PIGIK’’ U Petrinji od 19. do 21. listopada na prostoru kod Željezničkog kolodvora u dva velika šatora za gospodarske izlagače i ugostiteljstvo i zabavu Izlažu male i srednje tvrtke, zadruge, obiteljska gospodarstva i Turističke zajednice Svečano otvorenje u petak, 19.listopada u 12.00 sati Subotu i nedjelju radno vrijeme od 9 do 22 sata Nagradna igra, tiket 10 kn Ulaz za posjetitelje besplatan POZIVAJU SE IZLAGAČI DA SE ODAZOVU OVOM SAJMU KOJI ĆE POSTATI TRADICIONALAN, A ZA SVE INFORMACIJE MOGU SE OBRATITI KOD GOSP. PUCOVIĆA TEL. 091/5923 – 886 10

Petrinjski list broj 33


G

O S P O D A

R

S T

V O

ZA DOBROBIT GRADA I GRAĐANA SURADNJE MORA BITI Na poticaj Uprave i vlasnika tvrtke «Gavrilović», 6. rujna održan je radni sastanak na temu zajedničke daljnje suradnje i daljnjih smjernica Grada Petrinje i ove tvrtke. Sastanku su prisustvovali članovi Uprave: Đuro Gavrilović, Miljenko Rospaher, Drago Mioč, Miro Galić, Mirko Šušteršić i Zvonimir Buterin, a iz Grada Čelnici Grada i Đ. Gavrilović gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i njegovi zamjenici Darinko Dumbović i dr. Krešo Kovačiček. Sastanak je održan u Maloj gradskoj vijećnici iza zatvorenih vrata. Iz «Gavrilovića» je došla inicijativa o gradnji nove tvornice za koju su naglasili da je nužna u današnjem razvoju obzirom se u stopu moraju pratiti EU standardi, te su naglasili kako bi rekonstrukcija postojeće tvrtke više koštala nego planiranje i izgradnja nove tvornice s pozamašnim kapacitetima. Uz tvornicu idu razvoj repro-centra, farmi, plastenika i još puno dodatnih popratnih mehanizama. Kao lider u regiji, ali i jedan od vodećih giganta u ovom dijelu Europe, kako bi zadovoljio tržište Amerike i šire, Gavrilović mora proširiti današnju proizvodnju. Od Grada se načelno tražila dobra volja i partnerstvo za poduzimanje daljnjih aktivnosti koje su čelnici Grada bezrezervno i dali. Zaključci sastanka su sljedeći: 1. Za poljoprivredno zemljište, za što će vrlo brzo biti prodajni natječaj od strane Grada, Gavrilović će uskladiti čestice za koje je zainteresiran zajedno s Odsjekom za poljoprivredni razvoj 2. Za građevinsko zemljište gdje bi se gradila nova tvrtka, Gavrilović će izraditi Poslovni plan i uputiti ga Gradu, koji će ga daljnjom verifikacijom proslijediti u Državni ured za upravljanje državnom imovinom, obzirom je riječ o državnom zemljištu 3. Grad i Gavrilović će zajednički na radni sastanak u Petrinju pozvati državnog tajnika za upravljanje imovinom države Grgu Ivezića kako bi zajednički riješili problem oko preuzimanja zemljišta 4. U tvrtki «Gavrilović» u narednom tjednu organizirat će se razgledanje i obilazak članova Gradskog poglavarstva tvornice i novouređenih plastenika koji proizvode povrće po vrhunskoj, visokoj tehnologiji 5. Đuro Gavrilović se obvezao kod prodaje objekata Gavrilović ugostiteljstva participirati kod prijeratnog Restorana Gavrilović u prostorijama POU Hrvatski dom Suradnja i obveze se dalje nastavljaju, a po okončanju realizacije zaključaka Čelnici Grada i tvrtke «Gavrilović» utvrdit će nove smjernice. Razgovora je još bilo o Robnoj kući «Petrinjka», Avio-klubu i petrinjskoj pisti, Motorijadi, Staroj tvornici «Gavrilović», teme su ostale otvorene za nove susrete i sastanke. V. Gajšek

GAVRILOVIĆeva „ZLATNA KUNA“ U Sisku je, 18. rujna, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Sisak, upriličena svečanost dodjele „Zlatne kune“ – priznanja za ostvarene rezultate u razvitku gospodarstva Sisačko – moslavačke županije tijekom 2006. godine. Priznanja su dodijeljena u pet kategorija, a nabolji od velikih trgovačkih društava je „Gavrilović“ - prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti Mate Gavrilovića potomci iz Petrinje, u čije je ime, nagradu osobno preuzeo vlasnik Đuro Gavrilović. Ostali dobitnici su: srednja trgovačka društva: „Vivera“ – Glina, mala trgovačka društva: „Turbomehanika“ – Kutina, inovativna djelatnost: „Ljudevit Posavski mlin i pekare“ – Sisak, te jubilarne nagrade: „Lipovica“ – Popovača (35 godina), „Metaflex“ – Novska (55), „Dunavski Lloyd“ – Sisak (55), „Ljudevit Posavski mlin i pekare“ – Sisak (60) i „INA Rafinerija nafte“ – Sisak (80). Na svečanosti su bili predsjednik HGK Šime Vidulin, predsjednik HGK – ŽK Sisak Antun Bobetko, županica Marina Lovrić, zamjenici županice Marijana Petir i Rajko Mladenović, predsjednik županijske Skupštine Zvonko Belošević, te gradonačelnici i načelnici općina Sisačko-moslavačke županije. I.M. Još jedno značajno priznanje

Petrinjski list broj 33 11


G

O S P O D A

R

S T

V O

BESPOVRATNA SREDSTVA IZ PSGO ZA RAZMINIRANJE Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka za područja od posebne državne skrbi za potkomponentu RAZMINIRANJA. Prihvatljivi podnositelji su ratom pogođene osobe ( prognanici, izbjeglice, povratnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, mala i srednja poduzeća, javne ustanove, te jedinice lokalne samouprave. Struktura zemljišta koje će se moći prijaviti za razminiranje odnosi se na poljoprivredno zemljište, obradive površine uz kuće, livade i pašnjaci, građevinsko zemljište, te zemljište namijenjeno poslovnoj infrastrukturi. Prihvatljiva veličina površine predloženih potprojekata kreće se od najviše 3 ha za podnositelje zahtjeva- fizičke osobe, 10 ha za podnositelje iz redova zadruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga, malih i srednjih poduzeća, javnih ustanova i 30 ha za podnositelje zahtjeva – jedinice lokalne samouprave. Rok za prijavu na Javni poziv je 16. listopada 2007. godine.

S prezentacije

Sve dodatne informacije u vezi natječajne dokumentacije mogu se dobiti putem web stranice www.mmtpr.hr , u Regionalnom uredu PSGO Sisak, A.i S. Radića 42 ili u Lokalno informativno savjetodavnoj točki pri Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje, ured broj 36.

BESPOVRATNE POTPORE PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA RAZMINIRANJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U velikoj vijećnici Grada 21. rujna održan je informativni sastanak s predsjednicima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora Petrinje. Sazvan je zbog objave natječaja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka s ciljem dodjele bespovratnih sredstava iz Projekta socijalni i gospodarski oporavak područja od posebne državne skrbi za potkomponentu razminiranja. Prezentaciju projekta i postupak prijave na natječaj vodio je voditelj Regionalnog ureda Projekta socijalni i gospodarski oporavak za SMŽ Josip Dolenec. U ime Grada sastanku je nazočio zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček, naznačivši da se zainteresirani mogu obratiti za pomoć gradskim službama prilikom realizacije prijave. Cilj sastanka je bio informiranje predsjednika GČ i MO, sa svrhom daljnjeg širenja informacije na potencijalne prijavitelje, odnosno fizičke osobe, te poljoprivrednike za razminiranje što veće površine poljoprivrednih zemljišta, obradivih površina uz kuće, livada i pašnjaka, građevinskog zemljišta, te zemljišta namijenjenog poslovnoj infrastrukturi na području Petrinje. Dogovoreni su i daljni koraci potrebni za izradu prijave fizičkih osoba na natječaj za razminiranje, a realizirat će se putem suradnje s Gradom Petrinja i Regionalnim uredom PSGO-a u Sisku. L. Modrovčić

Natječaj za dodjelu subvencija u ratarstvu za 2007. godinu Subvencija se dodjeljuje za proizvodnju uljane repice, a najmanja površina zasijana uljanom repicom po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 3 ha, a iznos subvencije po zasijanom hektaru iznosi 450,00 kuna. Korisnici subvencije su nositelji ili članovi poljoprivrednih gospodarstava koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području SMŽ. Natječaj je otvoren do 15. listopada 2007. godine, a obrazac zahtjeva se može dobiti u Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje, kod djelatnika HZZPSS, na web stranici županije www.smz.hr ili u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo SMŽ, gdje se i dostavlja. Javni poziv za Projekt „Tehničko usklađivanje“ za 2007.godinu Korisnici sredstava su obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge koji pozitivno posluju i čije je sjedište na području SMŽ, a nalaze se u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske, te imaju najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme. Sredstva su nepovratna i namijenjena za pokriće dijela troškova pripreme i uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem (HRB EN/ISO 9000 i HRN EN/ISO 14000); konzultantskih usluga ili edukacije; certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem; pripreme uvođenja HACCP sustava i certificiranja; certificiranje proizvoda. Natječaj je otvoren do 20. listopada 2007. godine, a zahtjev za subvenciju može se dobiti u Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje na web stranici www.smz.hr ili u Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam SMŽ, gdje se i podnosi prijava.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola Pravo na natječaj imaju učenici koji imaju prebivalište na području SMŽ, te imaju status redovnog učenika srednje škole. Visina stipendije iznosi 500,00 kuna. Utvrđena je dodijela ukupno 50 stipendija, a dodijeljivati će se za 20 stipendija učenicima zanatskih zanimanja, te 30 stipendija za učenike ostalih zanimanja-usmjerenja u srednjim školama.Natječaj se može dobiti putem www.smz.hr ili u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport SMŽ, te u Lokalno informativno savjetodavnoj točki Petrinja pri Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje, ured 36. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport SMŽ najkasnije do 05. listopada 2007.godine. Natječaj za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na SMŽ za školsku godinu 2007./08. Pravo prijave na natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na SMŽ, a sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima odnosi se na razdoblje od 01. listopada 2007. do 30. lipnja 2007. godine. Natječaj je otvoren do 04. listopada 2007. godine, a može se dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturi i šport u kojem se dostavlja prijava i dokumentacija, a također dostupan je i u Lokalno informativno savjetodavnoj točki pri Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje, ured 36. Lana Modrovčić, Lokalna informativno savjetodavna točka

12

Petrinjski list broj 33


U Z V O D N O - N I Z V O D N O ,

U Z B R D O - N I Z B R D O

PETRINJČICOM UZVODNO “Hrastovačkom gorom uzbrdo i nizbrdo’’ I KUPOM NIZVODNO

Povodom obilježavanja Svjetskog dana ozona, 60-ak učenika i članova ‘’GLOBE’’ programa Srednje škole petrinja 15. rujna sudjelovalo je na eko-rekreativnoj aktivnosti Udruge za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih pod nazivom ‘’Hrastovačkom gorom uzbrdo i nizbrdo’’. Tijekom dana propješačili su stazu do vrha Piramida i vijencem Hrastovačke gore do Gornje Bačuge odakle su autobusom došli do Dječjeg istraživalačkog centra u Prnjavoru Čuntićkom gdje je sve završilo druženjem uz roštiljadu. ‘’Ovakvim aktivnostima aktivnosti želimo utjecati na promjenu stila življenja djece i mladih, izvući ih iz zatvorenog prostora i praktično im pokazati što znači boraviti u prirodi na čistom zraku kako bi se i u slobodno vrijeme priklonili takvim aktivnostima.’’-rekao je predsjednik Udruge Berislav Ličina. D.K.

Uz Petrinjčicu

U čast Dana Grada Petrinje, Udruga za izvaninstitucinalni odgoj i obrazovanje djece i mladih „Petrinjčica“ organizirala je dvije eko-rekreativne aktivnosti. Prva je bila hodnja koritom Petrinjčice do Dječjeg istraživalačkog centra u Prnjavoru Čuntićkom. S Gradskog kupališta u Petrinji, odnosno ušća Petrinjčice u Kupu, krenulo je 3. kolovoza, 20-ak mladih Petrinjaca, učenika viših razreda osnovnih škola. Prvu etapu odradili su pješice, uz korito Petrinjčice, do trećeg slapa, odnosno „bolničkog mosta“, gdje su se ukrcali u kombi koji ih je prevezao do Zelene doline, kad je sljedila treća etapa, hodnja kroz samo korito do DIC-a. Nakon ‘’Petrinjčicom uzvodno’’ uslijedio je 05. kolovoza spust čamcima ‘’Kupom nizvodno’’ od Nebojana do petrinjskog Gradskog kupališta. ‘’Tijekom spusta sa šest čamaca zaustavljali smo se na sprudovima, a od aktivnosti imali smo natjecanje u ‘’žabicama’’, kupanje, lov bjelica, poduku u orijentaciji i topografiji i roštiljadu. Sljedeću eko-rekreativnu aktivnost ‘’Hrastovačkom gorom uzbrdo i nizbrdo’’ održat ćemo početkom mjeseca rujna’’rekao je predsjednik Udruge Berislav Ličina. I.M., D.K.

Na Piramidi

Veselo uplovljavanje na gradsko kupalište

Roštiljada u DIC-u

Petrinjski list broj 33 13


D R U G I

D A

N

I

J A

Z

Z

A

JAZZ OSVJEŽENJE Elvis i Meri

Fenomanalnim nastupom Elvis Stanić Quarteta i Meri Trošelj u Petrinji su 7. rujna počeli „Drugi dani jazza“ (a trajali su do 9. rujna) u organizaciji POU Hrvatski dom, pod pokroviteljstvom Grada i medijskim pokroviteljstvom „Petrinjskog radija“. Prve večeri petrinjska publika uživala je u sjajnom nastupu vodećih hrvatskih jazz glazbenika-Elvis Stanić Quarteta (na bubnjevima Branimir Gazdik, na klavijaturama Saša Belša, na basu Goran Rukavina i na gitari Elvis Stanić) i vokalistice Meri Trošelj. Premijerno su izveli dvije nove pjesme sa CD-a koji je u pripremi, a za koje je Elvis Stanić rekao: „Pjesme su specifične zbog jezične osobitosti kvarnera, točnije to je fjumanska jezična kultura- mix talijanskog i hrvatskog jezika tog podneblja, koja se osobito njeguje.“ Dobitnica „Porina“ 2005. godine za najbolju vokalnu izvedbu i jedna od najboljih hrvatskih vokalistica Meri Trošelj, bila je izrazito zadovoljna svojim prvim nastupom u Petrinji.

Elvis Stanić

Sjajan trio

Druga večer „Dana jazza“, 8. rujna u Velikoj dvorani Hrvatskog doma, prštala je prekrasnim glasom i sjajnom izvedbom vokalistice Lele Kaplowitz, Joa Kaplowitza na klavijaturi i Tončija Grabušića na bubnjevima. U šarolikoj jazz večeri publika je doista uživala u više vrsta podžanrova jazz standarda-swing jazz, blues jazz, bossa nova jazz. Svakako treba spomenuti kako je Lela Kaplowitz, inače Siščanka, vokalnu improvizaciju jazza upoznala na Jazz konzervatoriju u Grazu. Učila je od i nastupala sa svjetskim imenima jazza (Jay Claytonom, Markom Murphyjem, Arturo „Chico“ O’ Farrill Afro Cuban Jazz Orchestra, Doug Carn, Bill Saxton, Harry Whittaker, Dick Griffin, Ben Tucker i mnogim drugima). Joe Kaplowitz komponira glazbu za film, radio i televiziju i jedan je od najtraženijih Lela Kapowitz trio glazbenika u Europi.Tonči Grabušić samouki je bubnjar, te je preko 25 godina na hrvatskoj glazbenoj sceni. Početkom 90-tih sa Elvisom Stanićem osnovao je „Elvis Stanić Group“, a s njim je snimio dva nosača zvuka nagrađena sa 4 Porina te je i sam dobitnik 2 Porina. Nastupa i sa Zlatanom Stipišićem Gibonijem, svira sa Alanom Bjelinskim, Severinom, Arsenom Dedićem, Gabi Novak, Tamarom Obrovac i drugima. Lela Kaplowitz bila je iznenađena odličnom reakcijom publike i oduševljena što „odlično kuže i osjećaju jazz“.

Brzi i žestoki!!!

Big Band Petrinja i Darko Komlinović svojim nastupom završili su 9. rujna „Druge dane jazza u Petrinji“. Kao šećer na kraju, bio je nastup petrinjskog Big Banda. Svaka večer bila je sve dinamičnija, a završna zaista brza i žestoka uz „standardni repertoar Big Banda u zadnjih šest mjeseci koji je prvi put predstavljen na jazz reviji u Sisku. Predstavili smo se našoj petrinjskoj publici uglavnom blues, funky i jazz standardima.“ rekao je nakon nastupa Tomislav Komes-tajnik GLG-a Petrinja čiji je dio i Big Band. Predsjednik GLG-a Davor Mazalin najavio je zatišje u njihovom radu neko vrijeme jer od samog 1. siječnja 2008. godine počinju s obilježavanjem 200.-te obljetnice postojanja i djelovanja GLG-a. Najavio je kako će uskoro predstaviti i nove odore te zahvalio svima na pomoći i podršci, a izrazio žaljenje što ovaj put uz njih nije nastupila i Marija Lovreković. Na kraju, ne mogu, a da se ne osvrnem na zaista malu posjećenost „Dana jazza“ iako su oni u Petrinju doveli istaknute hrvatske i svjetske jazziste, a tim više što je i ulaz za sve tri večeri bio besplatan. K.J.

14

Big Band i D. Komlinović

Petrinjski list broj 33


B A

R T O L

O V O

BARTOLOVO U HRASTOVICI

LOVRO CINDORI PREDVODIO BLAGDANSKU MISU U novosagrađenoj župnoj crkvi Sv.Bartola u Hrastovici, na blagdan Svrtog Bartola, 24. kolovoza, prijepodnevnu blagdansku svetu misu, uz sadašnje župnike Glinsko – petrinjskog dekanata i bivše Stjepana Ptičeka i Zvonimira Marijanovića, predvodio je monsinjor Lovro Cindori, arhiđakon – Kanonik prvostolnog Kaptola zagrebačkog. U misnom slavlju pjevanjem su sudjelovali članovi crkvenog zbora mladih iz Hrastovice, a uz brojne vjernike nazočni su bili, saborska zastupnica Ivanka Roksandić, zamjenica sisačko-moslavačke županice Marijana Petir, predsjednik županijske Skupštine Zvonko Belošević i predsjednik Gradskog vijeća Petrinje dr.Miroslav Petračić. Drugu, poslijepodnevnu misu, za sudionike 8. bartolovskih susreta, predvodio je bivši hrastovački župnik Zvonimir Marijanović. I.M.

Hrastovčani proslavili svog zaštitnika

8. BARTOLOVSKI SUSRETI Ovogodišnji 8. bartolovski susreti okupili su, kao goste, kulturno – umjetnička društva iz sjeverozapadne Hrvatske. Kulturne običaje svoga kraja, kroz pjesmu i ples, posjetiteljima na hrastovačkom trgu prezentirali su: KUD „Turanj“ – Turanj-Karlovac, KUD „Strahoninec“ – Strahoninec, KUD „Sesvećice“ – Podravske Sesvete, Društvo prijatelja glazbe i narodnih običaja „Lompuš“ – Radovan, te domaći FS „Petrinjčica“ – Petrinja i KUD „Hrastovička gora“ – Hrastovica. Susrete je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Petrinje dr.Miroslav Petračić, a sve je proteklo u odličnoj organizaciji članova i članica KUD-a „Hrastovička gora“ i DVD-a Hrastovica. I.M.

Ljepota folklorne baštine

Petrinjski list broj 33 15


D A

N

I

S J

E

Hodočasnici

Ć

A

N

J A

I oni “malo” stariji

POBOŽNOSTI KRIŽNOGA PUTA

PJEŠICE SE HODOČASTILO KRIŽNIM PUTEM PETRINJOM U sklopu ‘’Dana sjećanja na poginule hrvatske vitezove, nestale i zatočene u Domovinskom ratu, te razaranja Petrinje, u rujnu 1991. godine’’ u petak, 21. rujna održane su Pobožnosti Križnog puta. Više od tri sata pješice se hodočastilo oko 7 kilometara, a molilo se na 14 postaja. Križni put predvodio je župnik Mario Migles koji je potom u župnoj crkvi svetog Lovre služio i svetu misu. U misnom slavlju pjevanjem su, uz orguljašku pratnju Roberta Jakice, sudjelovali članovi Muškiog vokalnog ansambla ‘’Petrinjski slavulji’’, koji u prosincu obilježavaju svoju 20. obljetnicu djelovanja. Križ je s osjećajem tuge, ali i ponosom nosio Marko Brkiš, sin poginulog hrvatskog branitelja, a uz njega su sa svijećama bile Magdalena Herceg i Mirjana Košćak. Najmlađa hodočasnica bila je učenica 6. razreda OŠ Dragutina Tadijanovića Ana Marija Gršić, uz koju su iz 95./96. godišta bili i Jakov Palaić, Marija Fabac, Mateo Šahić i mnogi drugi, jer bilo je zaista puno mladih. Najstarija sedamdeset dvogodišnja Ivka (Ljubica) Goričanec svake godine pohodi Pobožnosti križnoga puta i izjavila je da će tako biti sve dok je ‘’noge budu nosile’’. Poslijepodne toga sunčanog 21. rujna, koji je budio sjećanja na isti dan 1991. godine, kada je ‘’pala’’ Petrinja, bilo je upravo zato posebno, jer molitva, pjesma i sjećanja bili su pretočeni u nadu. Za ono ljepše i bolje sutra. Ali da se nikada ne zaboravi ono jučer…. M.M.

Mladi predvodili Križni put

Molitva od postaje do postaje

Planinari obilježili “Dane sjećanja’’ Članovi Hrvatskog planinarskog društva „Zrin“ Petrinja, pohodom na Hrastovačku goru 23. rujna obilježili su ‘’Dane sjećanja’’ na rujan ‘91. Na spomen obilježju masovne grobnice ‘’Vila’’ zapalili su svijeće, a kako nam je rekao tajnik petrinjskih planinara Marko Kovačević, pohod su nastavili do Piramide gdje su organizirali razgledanje planinarskog doma i planinarsko druženje na kojem su im se pridružili i sisački planinari. D.K.

Planinari na Vili

16

Petrinjski list broj 33


D A

N

I

S J

E

Ć

A

N

J A

TREĆI PETRINJSKI SUSRETI „Dani sjećanja 1991. – 2007.“ počeli su ove godine 1. rujna, Trećim petrinjskim sportskim susretima HVIDR-e, koji su održani u Novoj Drenčini. U organizaciji petrinjske HVIDR-e okupili su se predstavnici 13 udruga: HVIDR-e iz Generalskog Stola, Požege, Susedgrada, Siska, Sunje, Popovače, Novske i Petrinje, UDVDR-a iz Gline, Bjelovara i Petrinje, te UDRUGA KVIN iz Zagreba i SJP OSE iz Siska. Prije natjecanja u malom nogometu, visećoj kuglani, elektronskom pikadu, sportskom ribolovu i igranju bele, izaslanstva Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, Županije sisačko – moslavačke, Grada Petrinje i Udruga sudionika položili su vijence i cvijeće, te zapalili svijeće kod spomenika na Senjaku i u Novoj Drenčini gdje su susreti i održani. U ime domaćina goste i sudionike pozdravio je predsjednik petrinjske HVIDR-e Srećko Telar, a obratili su im se i Zoran Komar – zamjenik ministrice Jadranke Kosor u Ministarstvu branitelja, Ivo Lončar – član Poglavarstva sisačko-moslavačke županije, dr.Krešo Kovačiček – zamjenik S otvorenja susreta gradonačelnika Petrinje i Darko Dumbović – predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U zabavnom dijelu programa sudjelovali su članovi Muškog vokalnog ansambla „Petrinjski slavulji“. Poslije cjelodnevnog druženja proglašeni su najbolji u pojedinim disciplinama: mali nogomet – SJP OSE – Sisak, viseća kuglana – HVIDR-a – Sisak, elektronski pikado – HVIDR-a Sisak, sportski ribolov – UDRUGA KVIN – Zagreb i bela HVIDR-a – Susedgrad. I.M.

misa Za poginule, zatočene i nestale branitelje i civile ‘’Sveta Misa služi se za njihovu ljubav i dobrotu, jer su učinili nešto najznačajnije što se može učiniti za Domovinu i za čovjeka, a to je dati život. Mi im danas na ovaj način zahvaljujemo, ali želimo na toj njihovoj ljubavi  graditi svoju ljubav. U ovo današnje vrijeme kada je mir i te kako treba ponovo dokazati koliko smo zajedno, koliko smo veliki,  koliko smo kršćani i koliko imamo dobrote u sebi. Neka to bude barem mala zahvala njima za ono što su dali. A dali su najviše.’’, naznačio je u svojoj nadahnutoj propovijedi 4. rujna, u župnoj crkvi svetog Lovre Mario Migles, župnik za Petrinju i Hrastovicu. Misi zadušnici prisustvovali su uz brojne župljane članovi Udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje, a na orguljama je svirao Robert Jakica, mladi petrinjski orguljaš. ‘’Svaki slobodni trenutak koristim za sviranje na ovim novim orguljama, koje su postavljene samo nekoliko dana uoči Lovrenčeva. Nadam se da sam večeras uveličao ovu svetu Misu koja je služena na čast svim poginulima u Domovinskom ratu’’, rekao je Robert. Sveta Misa služena je na samom početku ovogodišnjih ‘’Dana sjećanja’’. M.M.

PREDSTAVLJENA KNJIGA “HRVANJE SA SVIJETOM“ U organizaciji Matice Hrvatske u Petrinji, u sklopu Dana sjećanja 1991.2007., u Hrvatskom domu u Petrinji predstavljena je knjiga, don Anđelka Kaćunka „Hrvanje sa svijetom“. Uz autora o knjizi je govorio magistar Božo Skoko, asistent na studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti, koji je između ostalog naglasio: „Knjiga sadrži intervjue i kolumne koje je don Anđelko objavljivao u raznim hrvatskim novinama. To je zanimljiva novinarska vrsta jer iznosi osobno mišljenje: ja mislim ovako, ja iznosim svoje činjenice, ja kontriram nekome i zapravo na taj način ubacujemo u taj javni forum činjenice, drugačiji pogled na činjenice koje netko želi iz ovog ili onog kuta, iz ovog ili onog fokusa, nametnuti javnosti.“ Autor, don Anđelko je kratko pojasnio zašto knjiga ima takav naslov: „Naslov može sugerirati da je riječ o nekom sportskom priručniku ili priručniku borilačkih vještina, a drugo može navesti da sam ja u svađi s cijelim svijetom. Međutim, pojam svijet ima ovdje biblijsko-teološko značenje, izvrsno djelo božje stvoreno na početku, ali je ipak u svom sadašnjem stanju taj svijet solidaran s griješnim čovjekom i zapravo je u vlasti Sotone. Njegov su najvidljiviji element ljudi što se buntovnom voljom dižu protiv Boga i protiv njegova Krista, tako to stručnom terminologijom kaže teologija. Eto, zato sam ja u hrvanju, a ne u dijalogu s tim i takvim svijetom.“ I.M.

IZLOŽBA „RANJENI KRIST“ U Galeriji „Krsto Hegedušić“ u Petrinji, 14.rujna, na blagdan Uzvišenja svetog križa, a u sklopu Dana sjećanja na poginule hrvatske vitezove, nestale i zatočene u Domovinskom ratu, te razaranja Petrinje u rujnu 1991.godine, postavljena je izložba „Ranjeni Krist“. Autori su dr.Slobodan Lang, koji je u ruševinama diljem Hrvatske pronalazio dijelove ranjenog Krista, zatim Ivan Matković – Lasta, koji je izrezbario drvene skulpture u znak sjećanja na stradanja svojih suboraca, te Marija Slišković, koja je povezala razaranja i „zid boli“, a u kojem svaka cigla simbolički predstavlja poginule ili nestale. Na otvorenju izložbe, uz članove Udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostale građane bile su, članica Poglavarstva Grada Petrinje Višnja Trklja i pročelnice Milka Pavišić i Izabela Žilić. I.M. Eksponati iz cijele Hrvatske

Petrinjski list broj 33 17


SJEĆANJE NA KRVAVI RUJAN 1991.GODINE Vjerujem da niste, kao ni mnogi Petrinjci zaboravili da se 16. rujna 1991. godine u Petrinji dogodio težak ratni zločin. Kod vile ‘’Gavrilović’’ zarobljena je skupina pripadnika Zbora narodne garde, koji su nakon toga, kao zarobljenici strijeljani. Među njima su bili Ivan Caban, Zdenko Grgec, Nevenko Muškić, Marijan Pećirko, Mišo Svoboda, Ivan i Vlado Žugaj. Jedino je Stjepan Rožanković preživio ovaj masakr s nekoliko rana na tijelu. Kod vile su zarobljeni Ivan Kovačević i Ivan Pleša, a kod Nove bolnice ubijen je Dejan Gregec. Od krhotina neprijateljske granate teško je toga dana ranjen i petrinjski župnik Stjepan Levanić. Tog 16. rujna razarana je Petrinja, a mnogi su poginuli i mučki su ubijeni brojni hrvatski branitelji i civili. Prijepodne je iz pravca vojarne ‘’Vasilj Gaćeša’’ počeo minobacački napad na Petrinju, Brest i Mošćenicu, a u sisačku bolnicu dovezeno je 40-tak ranjenih gardista i civila. Poginuli su pripadnici Zbora narodne garde Edo Remeta i Stjepan i Zlatko Žugaj. Za vrijeme drugog napada u krugu tvornice ‘’Gavrilović’’ ubijen je Ilija Dumbović. I sve to samo u jednom danu... A dobro znamo koliko je takvih dana i koliko žrtava bilo…Za sve njih i u spomen na njihovu žrtvu 16. rujna svake godine održavaju se komemorativni skupovi. Dostojanstveno i s posebnim pijetetom počast je odana i ove godine....

DANI SJEĆAN KOMEMORACIJE KOD MASOVNIH GROBNICA

RIJEKA VIJENACA, SVIJEĆA, SUZA I ISTINE Puna tri sata trajao je obilazak masovnih grobnica u Petrinji. Komemoracijama koje su održane kod Vile Gavrilović, Nove bolnice, i Marinke i prvi puta i kod spomenika poginulim braniteljima i osloboditeljima Petrinje na Senjaku, odana je počast poginlima, zatočenima i nestalima. Molitvu su predvodili biskup Vlado Košić i župnik za Petrinju i Hrastovicu Mario Migles, pjesme koje su napisala djeca poginulih branitelja čitale su Nives Vujasić i Martina Dumbović, imena poginulih Marela Morić, a na trubi je svirao Ivica Knežić, član Gradske limene glazbe Petrinja. Vijence su položila brojna izaslanstva petrinjskih i županijskih udruga proisteklih iz Domo-

vinskog rata, Grada Petrinje, Sisačko- moslavačke županije, Zoran Komar, izaslanik ministrice Kosor, te izaslanstva brojnih udruga i stranaka. Počast su kod tri masovne grobnice i kod spomenika poginulim braniteljima i osloboditeljima na Senjaku odala izaslanstva Sabora, MUP-a RH, gradova Vukovara, Osijeka, Vinkovaca, Knina, Škabrnje, Gospića, Hrvatske Kostajnice, općine Mikleuš, te Udruga ‘’Vukovarske majke’’ i ‘’Hrvatski feniks’’. Ne zaboravljam ni ‘’Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora’’, udrugu ‘’Hrvatska žena’’, Ogranak Matice hrvatske, Općinski sud….. Bila je to rijeka ljudi, vijenaca, svijeća i suza. Rijeka istine, ponosa i poruke: Nismo zaboravili. Ni stradanja ni ljude. M.M.

18

Petrinjski list broj 33


SVETA MISA ZADUŠNICA

“ŽIVOTOM SU PLATILI CIJENU SLOBODE” Rekao je u svojoj zaista posebno nadahnutoj propovjedi biskup Vlado Košić, na svetoj Misi zadušnici koja je 16. rujna služena u sklopu ‘’Dana sjećanja na poginule hrvatske branitelje, civile, nestale i zatočene u Domovinskom ratu, te razaranja Petrinje, u rujnu 1991. godine’’. ‘’Taj 16. rujan za sve nas bio je Veliki petak, ali 6. kolovoz 1995. bio je naše uskrsnuće. Ne treba zaboraviti, no budućnosti nema bez oprosta i zajedništva. Najveća i najteža je zapovijed ljubiti neprijatelja. Najteže je pobijediti samoga sebe i biti dobar. Zato danas molimo i za ubojice i zločince koji su činili te strahote, ali stojimo ovdje sa zahvalnošću i poniznošću za sve one koji su cijenom života platili slobodu’’, rekao je biskup Košić, koji je obnovio sjećanja na dane u kojima je i sam bio svjedok stradanja, kao ratni petrinjski župnik. U župnoj crkvi svetog Lovre uz članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada i županije, bili su čelnici Grada Petrinje, Sisačko-moslavačke županije, saborski zastupnici i predstavnici brojnih udruga. Misno slavlje pjevanjem je uveličao vokalni ansambl ‘’Benediktus’’ uz mladog orguljaša Roberta Jakicu. Biskup Košić

NJA 1991.-2007. SVJEDOČANSTVO PREŽIVJELOG

STJEPAN ROŽANKOVIĆ SVJEDOČIO O MASAKRU 16. RUJNA ‘’Pao sam u šikaru. Bacio sam se kad sam bio pogođen. I tako me nisu pronašli odmah. Za koga su mislili da je gotov više u njega nisu pucali. Potrbuške sam ležao. Pet rebara mi je puklo, bio sam sav u krvi, pogođen sam s dva metka, ruka mi je na koži visila…Tako sam ostao cijelu noć ležati i u jutro oko 7 sati su me našli živoga. Još me onaj jedan s nogom stisnuo, prekotrljao i komentirao kako sam ja još živ. Drugi je dodao da će u 9 sati doći njihov komandir pa će onda ubiti i mene i Ivana Cabana. Ja sam se u tom međuvremenu uspio dignuti i pobjeći. Kako, ne znam ni danas.’’ svjedočio je prvi put osobno strašno iskustvo Stjepan Rožanković, koji je preživio masakr na Vili prije 16 godina i dodao: ‘’Mi koji smo stradali ne možemo zaboraviti nikada. To je za mene rođendan kojeg pamtim. Sve se vraća i teško je i gledati i slušati ljude. I na komemoraciji i danas 17. rujna. Sjećam se svega, svaki dan dođe pred oči trenutak kad sam bio u stroju, kad sam strijeljan, kad sam pao…slušao zapomaganje drugih…a nisam mogao pomoći ni sebi, ni drugima. Ne može se to zaboraviti. Nikada. Dok sam živ.’’-svjedočio je istinu S. Rožanković, jer su u posjetu Petrinji, Obitelji poginulih hrvatskih branitelja grada Petrinje, boravili članovi srodne Udruge iz Bjelovara. Ivica Horvatić, predsjednik petrinjske udruge naznačio je kako su za svoje goste predvidjeli program primjeren ‘’Danima sjećanja’’. Ivan Rizmaul upoznao ih je s poviješću i znamenitostima grada, posjetili su kapelicu u Vojarni pukovnik Predrag Matanović, vidjeli novi spomenik u Budičini i odali počast poginulima kod spomenika poginulim braniteljima i osloboditeljima na Senjaku i kod masovne grobnice na Vili. Tijekom poslijepodneva posjetili su Viduševac i Glinu. M.M. Petrinjci i Bjelovarčani

Petrinjski list broj 33 19


D A

N

I

S J

E

Ć

A

N

J A

“NAVIK ON ŽIVI, KI ZGINE POŠTENO’’ Natpis je na spomeniku pored kojeg niti jedan prolaznik neće ostati ravnodušan, jer na njemu su uklesana imena 89 žrtava Drugog svjetskog i 13 žrtava Domovinskog rata. Nakon intoniranja hrvatske Himne i minute šutnje, duboko dirnuta Snježana Kožić, sestra ubijene Josipe, prve žrtve Domovinskog rata na Banovini otkrila je spomen obilježje 8. rujna, na sam blagdan Male Gospe. ‘’Izrazito sam ponosna, ali sam i izrazito tužna. Događaj od prije 16 godina budi u meni neizmjernu tugu. I to što je moja sestra prva žrtva boli, jer bila je još dijete..’’, rekla je Snježana, a brojna izaslanstva tada su položila vijence i zapalila svijeće.Prigodnim riječima obratili su se Ivica Mikulić, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Budičine i Tomo Bogović, izaslanik potpredsjednice Vlade RH i ministrice Jadranke Kosor. Spomenik je blagoslovio Mario Migles, koji je potom služio i svetu Misu zadušnicu. ‘’A ko se mi u današnje vrijeme slobode nećemo također grčevito boriti za očuvanje i vjere i slobode onda su sve te žrtve uzaludne. Molimo Mariju da nam dade dar skrušenosti i poniznosti, po kojoj i mi onda možemo postati veliki kao što je postala Ona i kao što su postali ovi naši Hrvati koji su dali svoj život i koji su prolili svoju krv.’’, riječi su novog župnika. SpoSpomenik u Budičini menik je podignut dragovoljnim radom i sredstvima samih mještana i uz financijsku pomoć Grada, Županijske udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Vatrogasne zajednice Petrinje i donaciju Filipa Matanovića. Na otkrivanju spomenika bili su brojni Budičani, a počast poginulima dala su uz izaslanstva svih Udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje i Sisačko-moslavačke županije, predstavnici Grada i brojnih Udruga. Spomenik je otkriven u sklopu ‘’Dana sjećanja na poginule hrvatske vitezove, nestale i zatočene u Na otvaranju spomenika Domovinskom ratu, te razaranja Petrinje, u rujnu 1991. godine’’. M.M.

Svaka suza biser je satkan u nisku. Svaka priča nosi želju-da se ne zaboravi Nakon priča koje su napisale žene iz Zagreba, Osijeka, Zadra i Siska, u sklopu „Dana sjećanja“ u Hrvatskom domu 18. rujna predstavljena je peta je knjiga iz edicije „Žena u Domovinskom ratu“ pod nazivom „Snaga ljubavi-činiti dobro“ satkana pričama hrabrih i ponosnih petrinjskih žena. Nakon prigodnog programa kojeg su izveli učenici Srednje škole Petrinja, o knjizi su govorile urednica izdanja Marija Slišković i Vera Jurčević, koordinatorica za knjige Sisak i Petrinju. Predgovor je napisao biskup Vlado Košić koji je Petrinjce u krvavim i teškim ratnim danima vodio u vjeri i nadi u povratak najmilijih s ratišta, ali i u povratak u voljeni grad. „Žene-hrabre žene! Tu su kada je najteže. Ratne rane jako je teško prenijeti na papir, ali učinile ste veliko djelo. Najteža bol je najčešće izvor najvećeg blagoslova-to je ono što ovu knjigu čini plemenitom. Po mom mišljenju ona je epopeja ljubavi, molitvenik. Ponosan sam što sam u najteža vremena bio s vama, vremena kad kao da su pogašena bila sva svjetla dobrote i ljudskosti, ali i što sam s vama večeras, večeras kad stojim zadivljen pred rukovetom ovih sjećanja. Mnogo puta sam se divio hrabrosti i izdržljivosti naših petrinjskih ljudi, toj vjeri čovjeka pogođenog nasiljem i pritisnutog nepravdom.“-rekao je biskup Košić. U ime 32-ije autorice s našeg područja o knjizi i o ženi u Domovinskom ratu profesorica Tonka Pezelj sa suzama i ponosom u očima je rekla: „To je žena snage, ljubavi i vjere. To je žena patnje koja je često hodala izgubljena ulicama tuđih gradova jer u svoj nije mogla, žena koja je ispraćala sina, muža i brata žarko vjerujući kako će se vratiti, žena koja je bila u Bedemu ljubavi, koja je bila u Crvenom križu, u trgovini, zbornici. Ovo je projekt koji se rodio iz ljubavi-plemenit i velik-niknuo iz srca hrvatske, petrinjske žene koja je nosila svoj i križ svojih namilijih. To je žena koja je živjela u vrijeme velikog srca i velike hrabrosti. I danas su njene riječi tkane bolom i ljubavlju, niska koja se slijevala u suzama i željom u očima-DA SE NE ZABORAVI!!!“ K.J. Istina iz srca žene

20

Petrinjski list broj 33


P O B J

E

D N

I C I

U

N

J

E

M

A Č K O J

KADETI MLADOSTI POBJEDNICI MEĐUNARODNOG TURNIRA Na turniru u Weinheimu sudjelovalo je 8 momčadi, od kojih 7 iz njemačkih gradova. Kadetima Mladosti i članovima vodstva kluba od 3. rujna domaćin je bio njemački klub ‘’Unterflockenbacha’’ iz grada Weinheima. “Pokazali smo da je nogomet igra u kojoj na kraju pobjeđuju Nijemci, osim kad igraju protiv Hrvata!, izjavio je direktor kluba Silvio Krsnik dodavši da su stariji Petrinjci koji su bili u pratnji kadeta odigrali i prijateljsku utakmicu. Imali su majice svog Petrinjskog radija. Boravak u Njemačkoj bio je obilježen brojnim i zabavnim sadržajima, a razmijenjeni su i pokloni, u sjećanje na još jedan susret. Kadeti uvijek uz hrvatski barjak

NATJECANJE PO SKUPINAMA JSG Gorxheimertal – Mladost   0 : 1 (Strijelac: Krsnik ) Mladost – Sandhofen 0:1 Mannheim – Mladost 0:2 (Strijelci: Krsnik, Marjanović ) Tablica: 1. Mladost 

3

2

0

1

3:1

6

2. Sandhofen

3

1

2

0

1:0

5

3. Mannhaim

3

1

1

1

2:2

4

4. Gorxheimertal

3

0

1

2

0:3

1

Poluzavršnica: Mladost – Heppenheim 1:0 (Strijelac: Marjanović ) Utakmica za 1. mjesto: Mladost – Fortuna Hedesheim 0 : 0 (penali : 4:3)

Momčad Petrinjskog radija

POBJEDNICIMA ČESTITALI ČELNICI GRADA Zamjenici gradonačelnika Darinko Dumbović i dr. Krešo Kovačiček, u ime Grada kadetima i njihovom vodstvu čestitali su na uspjehu. Darinko Dumbović, koji je i predsjednik GŠNK ‘’Mladost’’ uz čestitku je obećao da će Grad i dalje ulagati u mlade sportaše. ‘’ Želimo vam čestitati i dati vam značaj. I vama i načinu na koji ste prezentirali petrinjski nogomet. Vaš rezultat je najbolji ambasador, no važno je reći da vi niste predstavljali samo svoj klub, nego i svoj grad i cijelu Hrvatsku. Naše ulaganje u vas nije bilo uzaludno.’’, izjavio je Dumbović U ime kadeta, trenera Marijana Dužića i cijelog kluba zahvalio je direktor Mladosti Silvio Krsnik: ‘’Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli naš boravak u Njemačkoj. Prije svega roditeljima koji su odgojili tako krasnu djecu, zatim nastavnicima i ravnateljima škola, Gradskom poglavarstvu i vodstvu kluba, Petrinjskom radiju, ali najviše ovim mladim ljudima, jer pobjeda je ipak njihova’’, rekao je Krsnik, a kapetan momčadi Hrvoje Čestitke čelnika Grada Marjanović skromno je izjavio:’’ Zahvaljujem Gradu, klubu, direktoru i suigračima i mogu samo reći da ćemo ovako nastaviti. Prava smo ekipa i mislim da smo to dokazali u Njemačkoj’’. Podsjećam, u Njemačkoj su boravili na poziv tamošnjeg kluba ‘’Unterflockenbacha’’ iz grada Weinheima, s kojim je nastavljena petogodišnja prijateljska suradnja. Iduće godine domaćini su Petrinjci. M.M.

Petrinjski list broj 33 21


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

NOVA STOLARIJA NA KATASTRU Novi drveni prozori, iz masovne hrastovine, s posebnim metalnim okovima, ugrađeni su u obnovljenu povijesno vrijednu zgradu katastra. Po mjerama i zahtjevima konzervatora izrađeni su u Stolariji Petrinja. „Ispunili smo narudžbu za 50 unikatnih prozora, dorađeni su rukom, korišteno je prvoklasno drvo. Izradili smo i velika, masivna, iz pune hrastovine glavna ulazna vrata, dimenzije 3x2,40 metra. Cijeli je posao vrijedan 260.000 kuna“ kazao je Mato Žitković, direktor Gradske stolarije. Tvrtka je sličnu stolariju napravila za novu školu u Drnišu i više zgrada po Zagrebu. A.P Iz Stolarije 50 prozora i masivna ulazna vrata

NAKON 20 GODINA MAKNUTI ŽELJEZNI MOSTOVI Nakon punih 20 godina ležanja i hrđanja pokraj nasipa i kamenog mosta uz Petrinjčicu, maknute su dvije metalne konstrukcije pješačkih prijelaza. Ostavljene su još za Univerzijadu 1987. s namjerom postavljanja preko rječice kod nogometnog stadiona, a ideja nikada nije saživjela. Ove godine Gradsko Poglavarstvo dodijelilo ih je selu Šušnjar za premoštavanje rječice Bručine i Gori za prijelaz preko potoka Šanja. Grad je platio utovar i prijevoz obje konstrukcije. „Našu konstrukciju mosta montirat ćemo ispod ruševina župne crkve, olakšat će crpljenje vode iz tzv. Toplica, bazena za napajanje stoke i druge poljodjelske potrebe mještana Gora i susjednih sela Strašnika i Sibića“ prilikom odvoženja, koncem kolovoza, rekao je predsjednik Vijeća MO Gora Ivan Pribilović. Utovar 18 metara dugačke konstrukcije, teške 11 tona i široke 2,5 metra provjerila je policija, jer je netko dojavio o šleperu, dizalici i vrzmanju nepoznatih ljudi pokraj 20 godina zaboravljenog mosta. Ubrzo je Komunalac očistio i uredio to mjesto, a Grad najavio zatvaranje obližnjeg odlagališta otpadnog materijala iz asfaltiranja cesta. Nova lokacija određena je u Mošćenici. A.P.

Gorjani su preuzeli most iz Univerzijade 1987.

TRAŽE NAPUKNUĆA U VODOVODNOJ MREŽI

Blizu izvora Bartolovac popravljen je cjevovod

Na poziv novoizabranih vijeća mjesnih odbora Hrastovice i Taborišta mještani oba sela sudjelovali su u prvoj skupnoj akciji otkrivanja oštećenja i saniranja cijevi njihovog zajedničkog vodovoda. „Najprije smo očistili prilaz izvoru na padini Hrastovačke gore, a u središtu Hrastovice popravili jedno napuknuće. Odazvalo se dosta muškaraca i puno je napravljeno“ rekla je Ljubica Sodić, članica Vijeća iz Hrastovice. Sličnim zajedničkim radom nastavljeno je pronalaženje ostalih oštećenja i popravljanje cjevovoda prema Taborištu, gdje često nestaje ili manjka dovoljno vode, dojavio je predsjednik toga sela, Zdenko Kokan. A.P.

Vandali dokrajčili ratnu donaciju

U MOŠĆENICI IZGORILO CIJELO ŠKOLSKO KROVIŠTE U noći 30. kolovoza izgorilo je cijelo krovište zgrade škole u Mošćenici, neodržavanog i zapuštenog objekta o kojem nitko nije vodio brigu. „Vatru smo primjetili uz dimnjak na desnoj strani krovišta, a jak vjetar brzo je požar razbuktao po cijeloj dužini potkrovlja. Ovdje su stalni noćni tulumi, mladi rade svašta, često ih viđamo po praznoj zgradi i krovu“ kazali su prvi susjedi. „S tri naša i jednim vozilom DVD Petrinja, 11 vatrogasaca gasilo je i saniralo požarište, cijelu noć, od dojave u 20,05 u četvrtak, do petka u 5,30 sati. Potrošeno je 50 m3 vode, a posebno smo se usmjerili u obranu nove ambulante, blizu goruće buktinje“ izvijestio je Branko Rostaš, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Petrinje. U Mošćenicu su odmah po noći dojurili gradski čelnici, a zgarište su obišli i tijekom idućeg dana. „Predlažemo rušenje ostatka zidova i od temelja izgradnju nove školske zgrade s dvoranom, za samostalnu OŠ Ivan Rukavina Siđo, koja je pred osnivanjem. Ovakva sudbina zgrade mogla se i očekivati: kako je građena i čuvana, tako je i završila“ komentirao je zamjenik gradonačelnika Darinko Dumbović. Tijekom rujna Poglavarstvo Grada donijelo je odluku o izradi projekta za novu izgradnju. Po napuštenom i devastiranom objekatu godinama se iživljavala neodgovorna mladež. A.P. Gasilo se cijelu noć, gradit će se nova škola

22

Petrinjski list broj 33


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

PEĆANI PROSLAVILI DAN SELA

16. OBLJETNICA SJEĆANJA

Pučani Peckog proslavili su, 2. rujna, Dan sela i svog zaštitnika Glavosijek Ivana Krstitelja. U prijepodnevnim satima predstavnici Udruge obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim braniteljima. Svete mise, u kapeli Svetog Ivana Krstitelja, služio je pater Petar Žagar. Od ove godine kapela je bogatija za oltarnu sliku s likom Ivana Krstitelja, koju je izradila, i žiteljima sela darivala, petrinjska slikarica Andreja Dujnić. Radovi na obnavljaju kapele još nisu završeni, a kako je rekao pater, napravljeni su projekti za koje se čeka odobrenje od restauratorskog zavoda. Financijski je u obnovi sudjelovao i Grad Petrinja sa Oltarna slika A. Dujnić 30 tisuća kuna. Odavanju počasti poginulima i svetoj misi nazočili su brojni gosti, među kojima i dr. Krešo Kovačićek, zamjenik gradonačelnika grada Petrinje i Višnja Trklja članica poglavarstva. Proslava Dana sela nastavljena je pučkim veseljem uz dobro raspoloženje i uz glazbenu skupinu „Nove dimenzije“. N.A.B.

U Brđanima, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na mjestu događaja, te u Petrinji, misom zadušnicom u kapelici Sv.Ilije gromovnika, u vojarni pukovnik Predrag Matanović, 22.kolovoza, na dan pogibije, odana je počast petorici pripadnika 2.GB HV koje su 1991. godine, iz zasjede, ubili srpski pobunjenici. Tada su živote za Lijepu našu dali: Alen Glavan i Ivica Hrnčević iz Petrinje, Osman Muratagić iz Mošćenice, te Žan Marot i Ivan Devčić iz Siska. U nazočnosti rodbine, prijatelja i pripadnika 2.GB misu je služio vojni kapelan brigade don Milenko Majić. I.M.

ANGELSKI SUSRETI „Angelski susreti“, održavaju se druge nedjelje u rujnu, pa je ta nedjelja u župi nazvana „Angelska nedjelja“. Susrete je otvorila Marijana Petir, zamjenica županice SMŽ, a s našeg područja uz FS ‘’Petrinjčica’’ nastupili su još KUU ‘’Seljačka sloga’’ iz Graberja i ‘’Čuntićanka’’ iz Hrvatskog Čuntića. ‘’Zanimanje posjetitelja bilo je zaista veliko, a mi smo se kao i uvijek predstavili na zaista najbolji mogući način’’, rekao je Milan Herceg, voditelj FS ‘’Petrinjčica’’ i dodao kako su u tijeku upisi u folklornu sekciju. Svi zainteresirani mogu se javiti u Hrvatski dom, radnim danom od 8 do 15 i za vrijeme proba utorkom i četvrtkom od 19 do 22 sata. Prijave se primaju za dvije skupine, malu od prvog do šestog razreda i veliku od 7. razreda osnovne škole. Telefonski broj za informacije i upis je 815 – 205 ili mobitel 091/ 507 3979. M.M.

uveden u službu novi župnik Petrinjska i hrastovačka župa od 26. kolovoza službeno imaju novog župnika Maria Miglesa koji je u Petrinju došao iz Osekova. Biskup Vlado Košić uveo ga je u službu služenjem svetih misa u crkvi Svetog Lovre u Petrinji i crkvi Svetog Bartola u Hrastovici simbolično mu predavši, prije misa, i ključeve ovih župa. Tijekom propovijedi biskup Košić novom je župniku poručio:“Voli ovaj narod i on će ti uzvratiti svojom ljubavlju i suradništvom.“ Poruku je uputio, kako župniku, tako i župljanima:“Vrlo je važno da se razvija i suradnički duh između svećenika i vjernika. Svatko na svoj način treba pridonijeti zajedništvu i ukupnom crkvenom životu.“ Podsjetio je i na povijest i razaranje crkvi Svetog Lovre i Svetog Bartola tijekom Domovinskog rata, ali i na ratni križni put njihovih župljana. Na kraju propovijedi još jednom je poželio puno uspjeha novom župniku u upravljanju ovim župama riječima:“Nekada, u jedno od najtežih vremena za ovu župu i njen narod, ja sam ih vodio. Prošlo je 12 godina otkako sam otišao i tri su Simbolična predaja ključeva župe župnika od tada upravljala ovim župama, a tebi Mario želim da ih vodiš sljedećih 12 godina, da ih vodiš, da ih razumiješ i da im budeš na pomoć.“ Novi župnik Mario Migles, pod dojmom preuzimanja nove župe i prisutnosti mnoštva vjernika, zahvalio se na osobitoj časti biti župnikom u ovako velikim župama sa mnoštvom vjernika, te je pozvao sve prisutne na „vjernost Bogu kako bi izdržali sve ono što slijedi.“ K.J.

KRIŽNI PUT UOČI MALE GOSPE

Podjela papinskih blagoslova

Povodom 302. obljetnice od obnove i 12. obljetnice ‘’Oluje’’, a uoči blagdana Male Gospe u petak 7. rujna je u župi Gora održan križni put kojeg je predvodio Jorge Ramos generalni vikar Opusa Dei za Hrvatsku. Prva postaja križnog puta bila je u Graberju, a posljednja u Gori. Na križnom putu sudjelovalo je dvjestotinjak vjernika prkoseći hladnoći i kiši koja je povremeno padala. Po završetku Križnog puta vikar Ramos podijelio je papinske blagoslove riječima ‘’Njegova svetost papa Benedikt XVI od srca podjeljuje apostolski blagoslov kao zalog milosti i nebeske pomoći.’’, a papinski blagoslov otišao je župnoj biblijskoj skupini, Udruzi žena Sibić Gora, kulturnoumjetničkoj udruzi Seljačka Sloga Graberje, članovima i suradnicima mjesnog odbora Strašnik, uzornoj i brojnoj obitelji Stjepana i Božice Prašnjak, Ivanu Lončareviću za dugogodišnji doprinos župi, Don Pašku Glasnoviću koji Bogu služi već trideset godina i sestri Gildi koja je prošle godine uoči Božića otišla na službu u Donji Miholjac, te Hrvatima iz Letnice koji sada žive u Dumačama. Prigodnim koncertom svečanost podjele uveličali su mladi župe sv.Lovre iz Petrinje i sv. Križa iz Siska. M.F.

Petrinjski list broj 33 23


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

OSNOVANA “GARANCIJSKA SHEMA“ Sisačko – moslavačka županija, u partnerstvu šest gradova i općina (Sisak, Petrinja, Glina, Dvor, Lekenik, Majur) osnovala je Garancijsku Shemu, kao jedan od oblika financijske potpore, odnosno jamstva za određene proizvodne projekte, naročito na područjima od posebne državne skrbi u maksimalnom iznosu do 200.000 eura. Županija je u projekt uložila 3 milijuna kuna, a gradovi i općine suosnivači, uložit će: Sisak (200.000,oo kn), Petrinja (200.000,oo kn), Glina (50.000,oo kn), Dvor (10.000,oo kn), Lekenik (5.000,oo kn) i Majur (3.000,oo kn). Na računu Garancijske sheme trenutačno je (uz kamate) 3.488.802,oo kune, a očekivani multiplikator je 5 pa će ukupni jamstveni fond iznositi oko 17,5 milijuna kuna. U ime Grada Petrinje, član Skupštine Garancijske sheme je gradonačelnik dr.Miroslav Gregurinčić, umjesto njega Sporazum je potpisao njegov zamjenik dr.Krešo Kovačiček, dok je predstavnik u Garancijskom odboru zamjenik gradonačelnika Darinko Dumbović. Na osnivačkoj Skupštini donesena je i odluka o provedbi Pozivnog natječaja Potpisivanje sporazuma za uključivanje poslovne banke ili banaka u projekt, a pročelnik županijskog Upravnog odjela za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam, Marijan Belošević naznačio je: „Garancijska shema bit će instrument osiguranja i u slučajevima kada jedinice lokalne saouprave pokrenu svoje kreditne linije.“ I.M. 60 godina od nasilnog rušenja

BANOV KAMEN VRAĆA SE NA ŽUPIĆ BRDO Na povijesno mjesto, rub brda i okuku ceste od Župića prema Gori, priprema se vraćanje Banova kamena, spomenika banu Josipu Jelačiću. Postavljen je 1846. kao zahvala Glinjana i Petrinjaca Jelačićevom doprinosu izgradnje čvrste kamenite ceste. Tajno, spomenik je srušen 1947., a nakon 60 godina kani se opet postaviti na svoje mjesto. U dvije dragovoljne akcije, 25. kolovoza i 9. rujna po vrućini, ručnim alatima i strojevima, gustiš grmlja i granja, zapletenu šikaru i travu, prerasla stabla drveća i otpad uklonili su članovi Društva za polješavanje Grada Petrinje, uz prijatelje i donatore. „Zajedničku akciju vodimo s ogrankom Matice hrvatske. Okolno zemljište kupio je Đuro Gavrilović, a dio darovala obitelj Mlinarić. Vrijedno su radili članovi udruge, uz pomoć mlađih, iz Gimnastičkog i Šahovskog kluba Petrinje, strojeva Poduzeća za ceste i Privrede, dežurstvo cisterne DVD i sudjelovanje predstavnika Župića, Gora i okolnih sela“ sve pohvale izriče Boris Zlonoga, predsjednik Društva za poljepšavanje. Na rujansku akciju došla je i županica Marina Lovrić, koju je predsjednik DVD i Vatrogasne zajednice Petrinje Ljubo Orabović „zaposlio“ u gašenju žeravice od velike paljevine. Predsjednici mjesnih odbora Gora i Sibića Ivan Pribilović i Josip Dražetić na licu mjesta dogovorili su službeni razgovor sa županicom u Sisku, a njen automobil prvi je parkiran na najvišoj, od tri iskopane terase za desetak osobnih vozila. „Ovdje planiramo urediti turističku točku, postaviti drveni čardak, vidikovac, za upoznavanje povijesti i prošlosti Vojne krajine“ navodi B. Zlonoga. Svoj dio zadaće obavlja i Matica hrvatske Petrinja, kojoj je Ministarstvo kulture odobrilo 55.000 kuna za obnovu spomenika i prilaza nekadašnjem mjestu Banovog kamena. Ugovoreni financijski program treba ostvariti do 28. studenoga ove godine. „S konzervatorima smo Županica Marina Lovrić na vatrogasnom zadatku obišli lokaciju, čuli njihova mišljenja, traže dogradnju idejnog projekta za pretvaranje u izvedbeni. Stručnjaci su pogledali i sačuvano originalno postolje Banova kamena, koje će se prevesti na restauraciju u Zagreb i odlučiti o vraćanju na staro mjesto ili će se napraviti zamjensko“ kaže Vladimir Krpan, tajnik ogranka MH. A.P.

PREDSJEDNIK - HUSEIN OREŠČANIN U Mošćenici je, 13. rujna, održana Izborna konvencija SDP-ovog Mjesnog ogranka Mošćenica, Češko Selo, Nova Drenčina koji trenutno broji 19 članova, a za predsjednika je izabran Husein Oreščanin iz Mošćenice. U izboru za predsjednika Ogranka sudjelovala su tri kandidata (Husein Oreščanin, Marijan Rukavina i Igor Školneković) od kojih su Oreščanin i Rukavina, u prvom krugu glasovanja, dobili isti broj (5) glasova, a u drugom, između njih dvojice, pobijedio je Oreščanin dobivši 9 od 13 glasova. U ime Gradske organizacije ove stranke sve nazočne pozdravio je predsjednik Boris Zlonoga, a u ime predsjednice Županijske organizacije Marine Lovrić, njezin zamjenik Jura Lisak. I.M.

24

Petrinjski list broj 33


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

JEDRILICE, AVIONI I PADOBRANI OPET IZNAD PETRINJE

Predaja ključeva na Radićevom trgu

Četiri godine nakon obnove konačno je Aero klub Petrinja dobio privremene prostorije. Na Radićevom trgu, tvorničar Đuro Gavrilović, kao član kluba, ustupio je prazan prostor, koji treba urediti i opremiti. 13. rujna u ime tvrtke, Boris Zlonoga ključeve ulaznih vrata predao je vodstvu udruge, predsjedniku Antunu Maloviću, tajniku Vladimiru Demetroviću i veteranu zračnih visina, Emilu Lončareviću. „Obnovljeni klub namjerava u Petrinju vratiti nekadašnje padobranstvo, modelarstvo i športsko avio i jedriličarsko letenje. Obavit ćemo i preimenovanje u Aero klub Gavrilović. Prostorije u središtu grada koristit ćemo do vraćanja na periferiju Petrinje, u polje Krče prema Kupi, gdje je aeroklub djelovao do prekida 1963. Hangar je naručen u Nizozemskoj, izrađeni su projekti za uzletno-sletnu stazu od 1200 metara, uz mogućnost uređenja i druge slične, paralelne. Đuro Gavrilović naš je član, zato tako pomaže“ kazao je 64- godišnji A. Malović, koji se u mladosti naletio iznad Petrinje, a i sada pilotira u aeroklubu Velika Gorica. „Okupljat ćemo mlade modelare, a u članstvo primiti zainteresirane jedriličare, pilote i padobrance iz Siska i Velike Gorice, čiji športski aerodrom u Buševcu više ne mogu koristiti“ dodao je tajnik V. Demetrović. A.P.

SLUČAJ ČUČIĆ „Petrinjska priča“ o Ljubomiru Čučiću, bivšem hrvatskom veleposlaniku, počela je 2.rujna na tiskovnoj konferenciji sazvanoj, samo za neke medije, poslije optužbi kako svoje dvije kćeri, od 5 i 7 godina, 2. kolovoza, nije vratio njihovoj majci, svojoj bivšoj supruzi, u Francuskoj. Istog dana, nakon što se sam prijavio policiji, doveden je istražnom sucu Županijskog suda u Sisku, zbog kaznenog djela oduzimanja djeteta ili malodobne osobe, a sudac ga je pustio da se brani sa slobode. 4. rujna oglasila se, na tiskovnoj konferenciji, odvjetnica bivše supruge Magali Boers,Višnja Drenški Lasan, koja je izvjestila kako se u potragu za djevojčicama uključio i Interpol. 6. rujna, poslije „mirnih dana“, dogodio se nagli obrat. Najprije je Ljubomir Čučić uhićen i u 18.30 sati priveden u Prekrašajni sud u Petrinji uz prekršajnu prijavu po Članku 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i gdje je sudac Stevo Bunčić, u 19.45 sati, izdao Nalog za Privođenje Čučića pretragu kuće u ulici J.Runjanina 2, gdje ima prijavljeno prebivalište. Budući djevojčice tom prigodom nisu pronađene rasprava je nastavljena do dva sata iza ponoći (7. rujna) kada je sudac odredio zadržavanje i zakazao Glavnu raspravu za poslijepodne u 14 sati. Još jedan maratonski postupak trajao je deset i pol sati, na kojem su dio vremena provele i Magali Boers i Višnja Drenški Lasan. U međuvremenu, u Zagrebu su, u stanu Čučićeve prijateljice Marijane Pekas, pronađene djevojčice Lara i Sara koje je njihova majka preuzela tijekom noći i s njima u jutro otputovala u Francusku. U Petrinji je prvo ročište Glavne rasprave okončano pola sata iza ponoći (8. rujna) kada je Odlukom suca Bunčića,Čučiću određeno sedmodnevno zadržavanje i koji je prilikom odvođenja u pritvor, okupljenim novinarima samo dobacio: „Lara i Sara pripadaju Hrvatskoj, a ne sektama“. Na izlasku iz Suda njegovi odvjetnici Nataša Pifar – Mihelić i Mario Gerstner kratko su komentirali: „Djeca trebaju ostati u Hrvatskoj do pravomoćnosti Odluke o tome kome će biti dodijeljena, odnosno s kojim će roditeljem živjeti jer je to nova formulacija Obiteljskog zakona.“ Dva dana kasnije, 10. rujna, došlo je do još jednog obrata. Protiv Nataše Pifar – Mihelić Policijska postaja u Petrinji podnijela je kaznenu prijavu zbog pomaganja u činjenju kažnjiva djela oduzimanja djeteta ili malodobne osobe, sprječavanja i neizvršavanja mjera za zaštitu djeteta ili malodobne osobe, te zahtjev za pokretanje prekršaja po članku 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Gotovo istovremeno Izvanraspravno vijeće Općinskog suda u Sisku odbilo je zahtjev Općinskog državnog odvjetništva za produljenjem pritvora Marijani Pekas u kojem je provela 48 sati. Za 13. rujna bila je najavljena Glavna rasprava na Općinskom sudu u Sisku jer su na zahtjev Općinsko državnog Magali Boers s odvjetnicom odvjetništva spojeni kazneni postupci protiv Ljubomira Čučića, Nataše Pifar –Mihelić i Marijane Pekas, ali ona je tada odgođena do daljnjega. Na Prekršajnom sudu u Petrinji, 14. rujna, na drugom ročištu Glavne rasprave, uslijedio je još jedan, 15-to satni „maraton“ o čemu je sudac Bunčić rekao: „Rasprava je bila teška jer je u međuvremenu došao zahtjev protiv drugookrivljene Nataše Pifar – Mihelić koje smo spojili i zbog toga je predmet bio duži i složeniji. Okrivljeniku je isteklo zadržavanje i on je na slobodi.Određena mu je mjera opreza, dužan je javiti se na Sud, primati pozive i ne smije mijenjati adresu prebivališta.“ Na izlasku iz sudnice Ljubomir Čučić je rekao: „Postupak nije završen, rješenje nije donijeto, prema tome on se još ne može komentirati zbog toga što nije javan. Međutim Marijana Pekas ja sam dužan reći slijedeće: u vrijeme moga zadržavanja u pritvoru moja su djeca nezakonito odvedena u Republiku Francusku. Pozivam medije da se zapitaju gdje su Lara i Sara Čučić danas kao što su i mene pitali gdje su bile proteklih deset dana. Ako treba dati opću kvalifikaciju onoga što se događalo deset dana, a postupci koji su u tijeku to postupno razotkrivaju, riječ je o nezakonitom postupanju policije i Državnog odvjetništva. Ako pak tome treba dati stvarnu kvalifikaciju, ja to nazivam pučem protiv pravne države.“ Poslije odgode, 17. rujna, počela je i Glavna rasprava na Općinskom sudu Sisku u spojenom postupku protiv Lj.Čučića, N. Pifar-Mihelić i M.Pekas, kada je održano prvo ročište, a drugo je zakazano za 16. listopada. I.M.

Petrinjski list broj 33 25


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

Prva nagrada Ružici Pavković.

“ROVKO“ NAJUSPJEŠNIJI Povodom 8. rujna-Svjetskog dana pismenosti, Gordana Dumbović, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja organizirala je natječaj na temu „Najljepša bajka o gradu Petrinji“. Proglašenje najuspješnije bajke i podjela nagrada svim sudionicima održano je 7. rujna u prostorijama knjižnice. Od ukupno 5 bajki koje su pristigle: „Bajka o gradu Petrinji“ Ines Lučić, „Zla vještica“ Tatjane Turković, „Duh Mlinček“ Petra Ćosića, „Predskazanje“ Veselina Timotijevića i „Rovko“ Ružice Pavković. Upravo zadnja spomenuta „Rovko“, proglašena je najuspješnijom, jer je dobila najviše bodova stručnog žirija u sastavu Domagoj Sekulić-diplomirani učitelj, Branko Čačić-akademski slikar, Marija Pilić-knjižničarka, Danijel Ivo Šalić-civilni ročnik u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja i Kristina Jakopovićdiplomirana učiteljica i glavna urednica „Petrinjskog lista“. Ravnateljica Dumbović uručila Anto Ivanković i Štefica Grubar je nagradu, jednodnevni boravak u Top Termama Topusko za dvije osobe, pobjednici Ružici Pavković, koja je presretna istaknula kako joj nije toliko drago zbog nagrade, već zbog toga što se njena bajka svidjela onima koji su je čitali. „Volim čitati sve dobre knjige, ali i jako volim pisati, iako za to ponekad baš nemam puno vramena.“-rekla je Ružica, inače administratorica u petrinjskoj Elektri. Zatim je dodala i kako je bajka „Rovko“ nastala iz jednostavne ideje da se zamišljenu krticu i djevojčicu sadržajem i dodatnim osobinama pretvori u zanimljivu, ali jednostavnu i razumljivu bajku.   K.J.

NOVO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Petrinjci viđaju lisice, u Nebojanu zaražena mačka

PRVI SLUČAJ BJESNOĆE DOMAĆE ŽIVOTINJE

U Gradskoj knjižnici i čitaonici prestali su raditi prema ljetnom radnom vremenu, pa su za svoje članove i ostale Petrinjce koji koriste njihove usluge, sada otvoreni cijeli dan. Radno vrijeme knjižnice ponovo je od ponedjeljka do petka od 8 do 19 i subotom od 8 do 12 sati. Imaju bogat knjižni fond i brojne aktualne naslove, od ukupno 25 tisuća knjiga, svakodnevno se može pročitati i dnevni tisak, a na raspolaganju su i računala. U prostorima knjižnice tijekom ‘’Dana sjećanja’’ bit će održane i prigodne promocije knjiga, a pripremaju se i za Mjesec hrvatske knjige. Godišnja članarina i dalje je 50 kn, za studente i umirovljenike je 40, a za 6 posuđenih knjiga 60 kuna. M.M.

Donacija Udruzi invalida

U obitelji Rupčić proveli su sve savjete veterinara i liječnika

Stara kućna mačka, ljubimica obitelji Rupčić u Nebojanu, iznenada je zagrizla list noge Predraga Stojanovića, radnika iz Novske, koji je u dvorište svratio po pitku vodu, a odmah skočila i na svoga gazdu Nikolu, kojem je preko čarape raskrvarila nožni prst. Životinja je brzo eutanazirana i poslana na pretrage, a Hrvatski veterinarski insititut službeno je potvrdio bjesnoću. „Na području grada Petrinje ovo je prva bjesnoća domaće životinje. Kućnu ljubimicu u lutanju po okolici sela vjerojatno je zarazila lisica“ smatra mr. Sava Bonković, direktorica Veterinarske stanice Petrinja. Po naredbi županijskog veterinarskog inspektora mr. Jose Radenića u domaćinstvu Rupčićevih usmrćene su još četiri mačke, pas i sva perad, a dva odojka su cijepljenja i nadzirat će se pola godine. Dezinficirano je i dvorište. Više injekcija dobila su oba ugrižena muškarca, njihovo liječenje nadzire Zavod za javno zdravstvo Petrinje. Uz pojavu bjesnoće u seoskom dvorištu, tijekom rujna opet su zabrinuti građani iz središta Petrinje dojavljivali o šetnji lisica po Srnakovoj ulici i uz nasip Petrinjčice. Treba li divlja životinja ugristi nekoga od odraslih ili dijete, da se pokrene nebriga o tamanjenju ove štetočine i njenog legla nadomak dvorišta i kuća i ispod same zgrade gradske uprave? A.P.

26

Radosna djeca prilikom podjele

Udruga invalida Sisačko-moslavačke županije, 30. kolovoza dobila je vrijednu donaciju od tvrtke ‘Eurocom’ iz Zagreba. Djeca članovi udruge, njih 18 od prvog do četvrtog razreda, uoči početka nove školske godine dobila su nove torbe i školsku opremu koju im je podijelio Anto Ivanković iz ‘Eurocoma’- tvrtke koja se bavi veleprodajom školskog i uredskog pribora. Došli su na ideju da punjenje školskih pernica sa priborom prebace Udruzi invalida i tako je došlo i do suradnje sa Udrugom invalida SMŽ. Nakon te prve suradnje poticajem Štefice Grubar, predsjednice Udruge došlo je i do ideje da ih tvrtka ‘Eurocom’ donira s torbama i školskim priborom, izjavio je Anto Ivanković. Djeca nisu krila radost prilikom podjele. M.F.

Petrinjski list broj 33


L J

U

D I

I

D O G A

Đ A J

I

DJEČAK IZ LONDONA UŽIVAO NA KUPI

Udruga invalida zaštićena je metalnom ogradom

Sedam lijepih i zanimljivih dana u Petrinji proveo je Oliver Haugh, sedmogodišnjak iz Londona. Na svoj kratki odmor dovela ga je njegova odgojiteljica i stručna učiteljica Vlatka Česnik. „U toj sam obitelji četiri godine, educiram hiperaktivnog Olivera i njegova starijeg brata, autističnog Nikolasa. Imaju i mlađu sestru, Sophiju. Nju mislim dovesti u Hrvatsku iduće ljeto“ rekla je medicinska sestra iz Kolodvorske ulice. U Londonu je članica proširenog tima psihologa, socijalnih radnika, terapeuta i drugih stručnjaka za pomaganje djeci s posebnim potrebama. Mali Oliver najviše je uživao na Kupi, u vožnji čamcem, kupanju i ribolovu. O svojim doživljajima svakodnevno je ushićeno telefonom pričao majci i ocu u Londonu. Vlatka Česnik u obitelji Haugh nastavlja uhodanu edukaciju i čuvanje troje djece. A.P.

REŠETKAMA PROTIV KRADLJIVACA Po zgradi u Gajevoj ulici 40a, zaredale su provale i krađe, zbog čega korisnici prostorija u samozaštiti ugrađuju željezne rešetke i metalne ograde. „Ove prepreke na naše prozore i ulazna vrata postavio je obrtnik Denis Radoš, a materijal i rad platile tvrtke Korzo i TAL. Još ništa ne znamo o našem ovoga ljeta ukradenom računalu. U novokupljeni smo, uz pomoć volonterki, unijeli svu dokumentaciju za 170 članova“ priča Štefica Grubar, predsjednica Udruge invalida Sisačko-moslavačke županije. Rešetke na svoja vrata razmišlja postaviti i Udruga za pomoć i prava obitelji žrtava kriminala, a skupa protuprovalna vrata montirala je Udruga IKS. A.P.

IZLETI I SUSRETI UMIROVLJENIKA Počele su jesensko-zimske aktivnosti Udruženja umirovljenika Petrinje. Uz brzu popunu autobusa koncem rujna članovi su se kupali u Topuskom, u listopadu će na izlet u Hrvatsko Zagorje, u pripremi je i jednodnevno putovanje u Beč. „Naši članovi vole ovakve sadržaje, zbog velikog interesa ljetos su dvije skupine odlazile na Mrežnicu, kraj Duge Rese. Ukupno je ove godine već organizirano osam izleta“ kaže Marijan Augustić, predsjednik umirovljenika. Nakon stanke u kolovozu, na rujanskom sastanku Izvršnog odbora udruge ocijenjena je uspješna opskrba ogrjevnim drvetom 60 obitelji, uz otplatu u pet obroka. Do zime se namjerava osnovati glazbeni sastav umirovljenika, a 4. listopada Ženski zbor Petrinjska lira nastupit će na županijskim susretima KUD-ova u Sisku. U 2008. Petrinja će konkurirati za domaćinstvo županijskih susreta, predviđeno je godišnjim programom udruge, predanim za novi gradski proračun. „Redovni smo sudionici ovih susreta, uz svoju voditeljicu Luanu Komlinović, jedini predstavljamo građane treće dobi s područja Petrinje“ ističe predsjednica zbora Ivana Malović. U seoskom imanju njene obitelji u Hrastovici početkom rujna okupile su se članice i prijatelji zbora, uz gitaru je sve zabavljao predsjednik Marijan Augustić. Cijelo društvo odojkom s ražnja počastila je obitelj Gorup. A.P.

Vlatka Česnik na godišnji je povela Olivera Haugha

“NAŠE GORE LIST” ‘’Ovim putem želim zahvaliti našem bogoslovu Ivanu Grbešiću koji me je tražio dopuštenje za pokretanje župskog časopisa. Njemu, kao odgovornom uredniku, te svim mladima koji su doprinijeli stvaranju ovog časopisa, od srca zahvaljujem. Na sve vas i župljanje rado zazivam Božji blagoslov i molim zaštitu naše drage Gospe Gorske’’, stoji u proslovu Don Paška Glasnovića, upravitelja župe Gora. Prvi broj tiskan je u nakladi 1000 primjeraka, odgovorni urednik je bogoslov Ivan Grbešić, glavni urednik lista je Goran Perković, a tekstove su napisali novinari Biblijske skupine. ‘’Povijest koja obvezuje’’, ‘’Prvopričesnici i Krizmanici’’, ‘’Velika Gospa’’, ‘’Župna crkva san ili…’’ i ‘’Prvi Betlehem u Gori’’, samo su neki od tekstova koji se nalaze u prvom broju. Tanja Tominović napisala je krasan tekst pod nazivom ‘’Velika u svojoj jednostavnosti’’ u kojem opisuje samozatajnu i uvijek nasmiješenu časnu sestru Katarinu Filić ( s. Gilda). Zahvalila je Družbi Marijinih sestara za njenu petogodišnju prisutnost, jer sestra Gilda otišla je na novu službu u Donji Miholjac. Bogoslov Ivan Grbešić povezao je zlatne niti kojima je protkana osamstoljetna povijest župe Gora, pod nazivom ‘’Krijesnice naše župe’’, Jelena Orešković opisala je rad mladih koji se okupljaju sa svih strana župe, a Damir Dražetić napisao je kroz svoj tekst: ‘’Ostaje nam vjera i nada da Majka Božja gorska neće dopustiti nestanak ovog vjekovnog svetišta na Banovini, da će i Gorjani uskoro ponovo imati svoju crkvu’’. Puno je lijepih tekstova iz kojih se mnogo može saznati o župi i njenim župljanima, pa samo mogu poželjeti da ne posustanu i da ‘’Naše Gore list’’ ne bude prvi i jedini. M.M.

POSTAVLJEN NOVI KANDELABER, ŠACO NIJE OZDRAVIO U uskrsno jutro 7. travnja ove godine na pločniku ispred Mliječnjaka, u središtu Petrinje, teško je stradao pješak, umirovljeni hrvatski branitelj Josip Gregurinčić-Šaco. Pijani vozač, 25-godišnji D.Ć. nije uspio svladati zavoj iz Nazorove prema Turkulinovoj ulici, projurio je na drugu stranu ceste, udario u zid kafića, a u odbijanju na tri mjesta slomio novi kandelaber i dohvatio pješaka Šacu. Novi stup postavljen je na staro mjesto, poznati Petrinjac nije ozdravio. „Nosio sam hranu na jutarnji blagoslov u crkvu sv. Lovre, a iznenada se našao na vjetrobranu osobnog automobila, odbačen na beton, krvav, polumrtav. Unatoč svim posljedicama, koje će ostati trajne, nije mi odobrena fizikalna rehabilitacija u lječilištu, doktorice u komisiji u Sisku nisu se usuglasile u mišljenju“ kaže J. Gregurinčić. Nije mu se javio mladić koji je uzrokovao tešku prometnu nesreću, ni nitko iz njegove obitelji, doseljene u Petrinju poslije rata. Sada se sude. Obrtnik Denis Radoš, koji je lani sve ukrasne, posebno izrađene kandelabere postavljao po Trgu hrvatskih branitelja i dijelu Turkulinove ulice, montirao je zamjenski. Grad je, za nemile slučajeve kakva je prometna na Uskrs, odmah naručio tri slična, za pričuvu i brzu zamjenu. A.P.

Petrinjski list broj 33 27


Š K O L

S T

V O

Kako učenike podučiti starim, ali i novim medijima.

UČITELJI UČE Goran Marjanović i Ivana Caban Augustić, učitelji OŠ „Dragutina Tadijanovićaod 29. do 31. kolovoza pohađali su „Školu medijske kulture“ u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva i izdavačke kuće „Sretna knjiga“. Jedini petrinjski učitelji u toj školi, prije početka nove školske godine, učili su kako svoje učenike još bolje podučiti starim medijima kao štu su knjiga, kazalište ili ples, te novinarstvu, ali i novim medjima kao što je internet i multimedija. Ta prijeko potrebna potpora medijskoj kulturi u školi bila je odlično posjećena od učitelja iz cijele Hrvatske, a promotori „Škole medijske kulture“ i predavači bili su Dragutin Lučić, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Maja Matković, novinarka Večernjeg lista, Mladen Kušec, književnik za djecu, Jadranka Žderić, urednica časopisa „Zvrk“, a voditeljica programa je bila Silva Skender, novinarka HRT-a. Škola medijske kulture u organizaciji „Sretne knjige“ sastoji se od četiri ciklusa, a sljedeći će biti održan krajem siječnja 2008. godine. Više o „Školi medijske kulture“ možete pronaći na novopokrenutom edukativnom portalu Medioteka za učenike, učitelje i roditelje: www.sretnaknjiga.hr. K.J.

MAJA LATINČIĆ PRVA PRVAŠICA U INVALIDNIM KOLICIMA U 1. razred OŠ Mate Lovraka u Petrinji, na redovnu nastavu s još 18 vršnjaka krenula je Maja Latinčić-prvo dijete u invalidnim kolicima. Djeca su odmah prihvatila Maju, učiteljica im je iskusna Antonija Novaković. „Maja je moj osobni učiteljski izazov. U 42 godine dugom zvanju još nisam imala dijete u invalidnim kolicama. Nastava prolazi u redu“ kazala je učiteljica. Djevojčici pomaže stalno nazočna studentica socijalnog rada Magdalena Gabriša, volonterka UN-a. Majina mama autom ih obje dovozi i odvozi iz škole, u kojoj provode redovite sate nastave, djevojčica puno zna iz predškole, vrlo je uporna, odgovorna, kažu učiteljica i volonterka. „Polaskom u redovnu školu Maja je probila debeli led. U ostala dva prva razreda iste škole također su učenici posebnih potreba, Matej Kovačević i Marko Markanović, dječaci s otežanim hodanjem, ali bez korištenja kolica. Oni su članovi naše udruge“ rekla je Štefica Grubar, predsjednica Udruge invalida SMŽ, koja je došla vidjeti kako su se mladi članovi snašli i kako su primljeni u novoj sredini. U blizini se nalazi donirana zgrada za buduću Veselu kuću županijske udruge invalida. „Zato smo OŠ Mate Lovraka odabrali za mjesto učenja i školovanja djece s posebnim potrebama“ ističe Š. Grubar. Ta škola ima ulazno-silaznu invalidnu rampu, dio prizemlja također je povezan nagibom za kolica, prilagođen je i svjetlosno- zvučnim signalima opremljen zaseban sanitarni čvor za nepokretne i učenike ostalih posebnih potreba. „Još ćemo ugraditi rukohvate po sredini stepenica prema razredima“ obećao je ravnatelj Zdravko Matić. Zamišlja dogradnju škole i ugradnju lifta, za prihvat sve takve djece iz grada Petrinje. A.P.

Maja s vršnjacima u redovnoj nastavi

ROTOMAT d.o.o.

BAČVA SREDNJOJ ŠKOLI PETRINJA Inox bačvu za vino, koju će koristiti učenici vinogradarsko-voćarskog usmjerenja u nastavnom procesu, ravnatelju Srednje škole Petrinja Anti Balenu uručila je, u ime donatora „Petrokemije“ iz Kutine, magistrica Biserka Stojić.U razgovoru s domaćinima ponudila je stručnu suradnju kao što je posjeta i obavljanje učeničke praktične nastave u vinogradima i voćnjacima na području Moslavine kod individualnih proizvođača s kojima surađuje „Petrokemija“, kao i sam posjet tvornici u Kutini kako bi se učenici upoznali s procesom proizvodnje u njoj. U Srednjoj školi su prihvatili takav način suradnje za koji vjeruju kako će rezultirati obostranim zadovoljstvom i koristi. I.M.

28

Petrinjski list broj 33


Š K O L

S T

V O

PROSLAVLJENA 60 GODINA MATURE Maturanti Učiteljske škole iz 1947. godine ni šest desetljeća od završetka školovanja ne zaboravljaju dane mladosti. Od 33 polaznika tadašnjeg jedinog završnog razreda 60. obljetnici mature, sredinom rujna, nazočilo je devet umirovljenih učitelja. Iz Maribora i Portoroža došli su Tone Ule i Franciska Penulić, a iz Petrinje i Zagreba Kruna Augustin, Božena Fran, Vinka Gulam, Ljerka Borkovec, Božena Gojkov, Stjepan Krajačić i Zvonko Janeković.Okupili su se ispred svoje nekadašnje škole, prepuni uspomena i sjećanja. Svi su odmah 1947. državnim dekretima poslani u škole širom bivše zemlje. Hrvatske mirovine ne dosežu 3000 kuna, školski vršnjaci iz Slovenije bolje žive, imaju preko 1100 eura mirovine. Iduće godine opet će se sastati na istom mjestu, odmah su dogovorili na jubilarnom okupljanju 15.rujna. A.P. Sada žive u Sloveniji, Zagrebu i Petrinji

IGRA BOJAMA I MOTIVIMA Tijekom mjeseca kolovoza, dvije skupine djece polazile su likovne radionice organizirane u Hrvatskom domu. Njih dvadesetak izrađivalo je nakit, ukrasne predmete, oslikavalo i ukrašavalo staklo i staklene površine igrajući se mnoštvom boja i motiva, te stvarajući svojom kreativnošću i znatiželjom različite predmete, za koje su mali polaznici rekli kako će im to biti prekrasni darovi za najdraže osobe, jer im je to što su sami stvorili posebno vrijedno. Radionice je vodila Edit Posavec Kolić, a ukupno ih je odrađeno 10 kako je i bilo predviđeno. Cilj im je bio kvalitetno i kreativno ispunjavanje slobodnog vremena djece, mladih ali i odraslih. Ovaj put polaznici su uglavnom bili osnovnoškolci koji su kao i njihova voditeljica Edit Posavec Kolić zadovoljni napravljenim i ubuduće planiraju nove slične radionice. K.J. Zadovoljni naučenim

INFORMATIKA Preselili smo na novu lokaciju !!!

Trg S. Radića 11 044 / 816 - 452

NOVO U PONUDI :

Igre za PC i PSX, već od 39 kn ! Distribucija NIKON digitalnih fotoaparata !

Radno vrijeme : PON - PET : 09.00 - 20.00 SUBOTOM : 09.00 - 13.00

Potrošački krediti do 60 rata !!! Kreditne kartice do 36 rata !!!

DVDTEKA Gupčeva 23, 44250 Petrinja 098 / 918 - 2312

Radno vrijeme : PON - SUB : 12.00 - 22.00 SUBOTOM : 14.00 - 22.00

Velika ljetna akcija !!! Srijeda, četvrtak i nedjelja : Svaki treći film besplatan!!!

Pogodnosti za članove : - svi filmovi po 10 kuna - svaki 4. besplatan - subota - ponedjeljak akcija - redovito stižu SVI novi filmovi

www.proxima.com.hr Petrinjski list broj 33 29


K

U

L T

RUJANSKA SJEDNICA MATICE HRVATSKE

Sa sjednice

Proširena sjednica Predsjedništva Ogranka Matice hrvatske u Petrinji održana je 13 rujna. Govorilo se o provedbi tekućih projekata Matice i o planovima za nadolazeće aktivnosti. U studenom će biti održani dani Matice u sklopu kojih će biti obilježena 165. obljetnica njena osnutka, otvorena izložba posvećena Banovom kamenu i njegovoj rekonstrukciji u Župiću, povijesno povezana s obljetnicom Bana Jelačića te održan svečani koncert varaždinskog komornog orkestra. Ove godine planira se i izdavanje knjige profesora Mate Bučara ‘Medonosno bilje’. Od izdavačkih projekata treba izdvojiti projekt Hrvoje Tome Bešlića i Vladimira Krpana ‘Pobjeda’ i drugi dio Petrinjskog žrtvoslova čije se tiskanje očekuje sljedeće godine, kada se očekuje i projekt „Duhovni preplet“ koji će uključiti izložbu Branka Čačića, te izlaženje kataloga koji će imati formu knjige, a koji će obuhvatiti tekstove- „Metafizika dječjeg crteža“, „Duhovni preplet pletera“ i „Sazvučje stećka i pogrebne plajte“. U tijeku je i projekt ‘’Munjara kulture’’, a radi se na tome da zgrada Munjare iz vlasništva Elektre prijeđe u vlasništvo Grada koji bi je ustupio na korištenje petrinjskom ogranku Matice. S radom nastavlja i komorni zbor Matice, a pozivaju sve željne pjesme da se priključe. Muški komorni zbor sljedeće godine planira međunarodni projekt, a radi se o ‘Zborovanju’ koje bi oživjelo manifestaciju sličnog karaktera koja se počela održavati u Petrinji u drugoj polovici osamdesetih, održala četiri puta, a prestala početkom Domovinskog rata. Mladi članovi Matice će nastaviti s večerima poezije, a prva večer iz novog ciklusa bit će održana 4.listopada. M.F.

U

R

A

Sprema se nova priča uz nasip Petrinjčice

NOĆNI SPEKTAKL PO PISMIMA STJEPANA RADIĆA Poslije ljetošnje odlično ocijenjene i naveliko hvaljene glazbenoscenske „Promenade kroz povijest-Lijepom našom“, udruga Kulturfest na istom prostoru nasipa Petrinjčice, uz četvrti slap, već priprema novi projekt. Iduće godine uslijedit će „Pisma Stjepana Radića 1893.do 1926“. Sadržaj je vezan uz višemjesečno zatočeništvo velikog pučkog tribuna u petrinjskom zatvoru, o čemu je pisao u svojim sjećanjima. U obližnjoj Hrastovici osnovao je HSS, u Petrinji je 1936. otkriven prvi spomenik, iduće godine navršava se 115 godina uzništva u Petrinji i 80 godina od njegove tragične smrti- osnovni su razlozi za novi sadržaj Petrinjske promenade. „Opet će sudjelovati do stotinu izvođača, novih poznatih i popularnih osoba. Scenarij se tek stvara, prorađujem povijesna Radićeva pisama J.J. Strossmayeru, Anti Trumbiću, Tinu Ujeviću, supruzi Mariji Dvorzak. To će biti i glavni likovi novog projekta“ kaže producent Kultu-festa Vjekoslav Kušan. O programu u 2008. čelništvo udruge izvijestilo je županicu Marinu Lovrić, na njen poziv u kabinetu u Sisku. Predstavnici MH iznijeli su zamisao o saniranju stare zgrade na nasipu i pretvaranju u Munjaru kulture. „Oduševljena sam, još uvijek smatram da ste, uz Viteški turnir u Sisku, napravili najupečatljiviji ljetni program 2007. u cijeloj županiji. Postavili ste temelje novome, neviđenom, nastavite razvijati taj brand, s puno više medijske prezentacije. Priču o Radiću pokažite početkom lipnja, kao poveznicu s Danom županije, koji je vezan upravo uz braću Radić“ – Petrinjcima je savjetovala M. Lovrić. Dodala je da županija želi postati glavni pokrovitelj. A.P.

Sastanak kod županice

SHAKEspeare na EXIT Petrinjci su 20. rujna u Velikoj dvorani Hrvatskog doma mogli pogledati odličnu predstavu. Trojica glumaca, Živko Anočić, Marko Makovičić i Jerko Marčić u sat vremena i četrdeset i pet minuta u režiji Matka Raguža pokušali su sve što je Shakespeare napisao, trideset i sedam komada, strpati u jednu kazališnu predstavu. Cijelo vrijeme imate osjećaj, kao da gledate nastavak filma ‘Smiješna strana povijesti’ na pozornici. Izvrsna gluma, zvučni efekti, glazba i humor. Zaista EXITovci su našli odličan način za približavanje Shakespearea današnjoj generaciji. Predstavi se odazvala uglavnom srednjoškolska publika, najvjerojatnije po preporuci svojih nastavnika, koja je često glasnim pljeskom i uzvicima nagradila glumce. Svaka pohvala organizatoru Hrvatskom domu na odabiru predstave. M.F. Scena iz predstave

30

Petrinjski list broj 33


A

P I S A

R

I

J

KESTEN I MED Jesen nam kuca na vrata, a s njom nam stiže i kesten. Omiljeni su pečeni i kuhani kesteni, no kao kuhar i osoba koja uživa u plodovima kestena pripremio sam Vam jedan meni s kestenom i medom. Ta dva proizvoda koja nam je podarila priroda neizbježno su vezana i savršeno se dopunjuju okusom. Preporučujem Vam da iskušate mnogobrojne kombinacije slatkih i slanih jela s kestenom i medom - uspjeh je neizbježan. JUHA OD KESTENA 300 g kestena 1 češanj češnjaka kockice kruha 1 žličica maslinova ulja 1 manji luk 300 g celera 0,5 l juhe od povrća sol, papar 2 žlice jogurta 100 g crnog i bijelog grožđa 2-3 žlice meda malo vlasca Pećnicu zagrijati na 200-250 C. Svaki kesten zarezati nožem pa peći 10 minuta u pećnici. Kestenje oguliti pa još vruće lagano zgnječiti. Češnjak očistiti, nasjeći na ploške pa ga peći na ulju zajedno sa kockicama kruha. Očišćen i usitnjen luk, celer, kestenje, preliti juhom i kuhati 20 minuta. Izmiksati da se dobije kremasta juha, dodati jogurt, med i lagano promiješati. Bobice grožđa prepoloviti i izvaditi sjemenke. Uliti juhu u tanjur, ukrasiti grožđem, dodati prženi kruh i posuti usitnjenim vlascem. GUSKA S KESTENOM 1 guska (1,5 kg) 600 g kiselih jabuka 80 g grožđica 1 glavica crvenog kupusa 2 srednje glavice luka 400-500 g kestena 2 žlice masti 7 žlica octa 8 žlica meda 1 lovorov list ½ žličice timijana prstohvat mljevenog muškatnog oraščića 3 klinčića ¼ l mesnog temeljca sol, papar Pećnicu zagrijati na 200 C. Gusku oprati hladnom vodom, osušiti i natrljati solju i paprom. Jabuke oguliti i narezati na krupnije kocke. Grožđice preliti vrućom vodom. Kestenje zarezati nožem te kuhati 15 minuta i očistiti. U tavi zagrijati malo masnoće, dodati 2/3 jabuke, ocijeđene grožđice, i 1/3 kestena. Pirjati 5-6 min. začiniti muškatnim oraščićem, paprom i 2 žlice meda. Tom masom napuniti gusku i zašiti. Gusku staviti u posudu za pečenje u kojoj je već ugrijana masnoća, podliti sa 2-3 dl vruće vode, peći 90-120 minuta, uz povremeno podlijevanje. Nakon što je guska napola pečena, pomiješati 2 žlice meda i timijan te time premazati gusku. Crveni kupus očistiti i narezati na tanke rezance. U posudi zagrijati 4 žlice guščje masti od pečenja. Očistiti luk, jedan usitniti i pirjati, dodati kupus, preostale jabuke, ocat, 3 žlice meda, posoliti i zapapriti. Drugu glavicu luka nabodenu klinčićem i lovorov list zaliti vodom i pirjati oko 70 minuta. Od preostalog kestena napraviti umak. Zagrijati malo masti, umiješati žlicu meda, dodati kestene i zaliti temeljcem. Kuhati 15 minuta. Dodati sok od pečenja bez masnoće, prokuhati do željene gustoće i servirati uz pečenu gusku.

Petrinjski list broj 33

KREMA OD KESTENA S KRUŠKAMA I PISTACIJEM 200 g kestena 180 ml slatkog vrhnja pola štapića vanilije 2 žlice meda 2 žlice pistacija 1 kruška sok od ½ limuna Pećnicu zagrijati na 250 C. Kestenje zarezati nožem i peći u pećnici 10 minuta. Vruće kestenje oguliti, zgnječiti i kuhati u mlijeku s vanilija štapićem, 20 minuta na laganoj vatri. Napraviti pire i dodati med. Pistacije narezati i pržiti u tavi bez masnoće i umiješati ih u kremu. Kruške narezati na kriške i pirjati 1 minutu u limunovom soku. Kremu podijeliti na tanjure ukrasiti kruškom, pistacijem i poslužiti. Artur Vaško

NAJAVA PROGRAMA ZA LISTOPAD 2007.

POU HRVATSKI DOM PETRINJA 5. i 6. listopada 2007. u 20,00 sati FILM „SVEMOGUĆI EVAN“ - velika dvorana 6. listopada 2007. u 17,00 sati FILM „MOST ZA TERABITHIJU“ - za djecu stariju do deset godina - velika dvorana 12. listopada 2007. u 19,30 sati Izložba povodom obilježavanja 70 godina od smrti GABREL GARCIA LORCA - u suradnji s Hrvatsko – hispanskim društvom Izložbu će predstaviti dr.Jordan Jelić koji će recitirati nekoliko pjesama, a ujedno je autor izložbe - galerija „Krsto Hegedušić“ – 13. listopada 2007. u 11,00 sati Kazališna predstava - matineja „I DRVO JE BILO SRETNO„ Teatar Exit - za djecu do 10 godina starosti - velika dvorana – 13. listopada 2007. u 18,00 sati 14. listopada 2007. u 20,00 sati FILM „TRANSFORMERS“ 19. i 20. listopada u 20,00 sati FILM „BOURNEOV ULTIMATUM“ - velika dvorana – 26. listopada 2007. u 20,00 sati VINKO COCE I KLAPA - velika dvorana ---------------------------------------------------------------------------PROGRAMI DRUGIH UDRUGA 5. listopada 2007. u 19,00 sati OBILJEŽAVANJE DANA UČITELJA U programu učestvuju: UČITELJSKI ZBOR „PETRINJSKI AKORDI“ – literarno recitatorska sekcija Hrvatskog doma - mala dvorana 17. listopada u 19,30 sati Povodom Dana Matice hrvatske – ogranak Petrinja organizira Koncert „SAKSOFONISTA“ iz Zagreba - mala dvorana -

31


N E K R O L O G

TUŽNO SJEĆANJE Na našeg voljenog sina i brata

S P O R T

GK „Petrinja“ Gimnastički klub„Petrinja“ već drugu godinu okuplja najmlađe sportaše našeg grada. Najmlađi članovi treniraju u dva vrtića u gradu i od napunjene treće godine. Klub trenutno broji 70 članova , a najuspješniji već nose medalje s natjecanja. Početkom nove školske godine Gimnastički klub „Petrinja“ obavlja upis novih članova. Svi zainteresirani informacije mogu dobiti u maloj dvorani Srednje škole Petrinja ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 17.30 – 19.30 h ili na 098/ 598 154.

FENIX POBJEDNIK

DAMIRA HORVATIĆA (11.09.1991. - 11.09.2007.)

Ti nisi sjećanje, ti si tu, uz nas, u srcu i molitvama. Volimo te! Hvala svima u čijim srcima još uvijek živiš. Tvoji najmiliji: neutješni roditelji i sestra Blaženka s obitelji

TUŽNO SJEĆANJE Na našeg dragog

U organizaciji KK Petrinja, 22. rujna, održan je „Jesenski juniorski turnir“ na kojem su nastupile tri momčadi iz Zagreba: FENIX, ZAGREB i DUBRAVA, te domaćin PETRINJA. U prvom susretu FENIX je s 83:69 bio bolji od PETRINJE, a u drugom ZAGREB od DUBRAVE s 95:83. U susretu za treće mjesto DUBRAVA je s 93:70 pobijedila PETRINJU, a za prvo FENIX – ZAGREB sa 73:67. Konačni poredak je: 1. FENIX, 2. ZAGREB, 3. DUBRAVA, 4. PETRINJA. I.M.

POJEDINAČNO 9, PAROVA 4 Na terenima pokraj Pigika, pod pokroviteljstvom Zajednice športskih udruga Grada Petrinje i u organizaciji TK „Petrinja“, dva dana (8. i 9. rujna) trajalo je „Otvoreno prvenstvo Petrinje u tenisu“. Nastupilo je 9 natjecatelja u pojedinačnoj konkurenciji i 4 para. U završnici Martin Beriša je, s 2:0 u setovima (6:3,7:5), bio bolji od Tihomira Lončarevića, a par Ivan Kireta – Vlado Ostojić, je, također s 2:0 (6:2,6:4) bio bolji od para Darko Kireta – Miljenko Gorup. I.M.

TENISAČI U TRI DOBNE SKUPINE Na terenima pokraj „Pigika“, 15. rujna, održano je, u organizaciji TK „Petrinjčica“, Županijsko natjecanje za mlade u tri dobne skupine: do 11, 13 i 15 godina. Nastupile su 32 tenisačice i tenisača iz tri kluba: SILAX (Sisak), AS (Kutina) i PETRINJČICA (Petrinja). Rezultati su: do 11 godina: 1. Ian Bolfek (Silax), 2. Marko Povoljnjak (Petrinjčica), 3. Bruno Lončarević (Petrinjčica), do 13 godina: 1. Tena Kovačić (Silax), 2. Matea Rožanković (Petrinjčica), 3. Matej Mihalec (AS), do 15 godina: 1. Andrej Duraković (Silax), 2. Luka Bišćan (Petrinjčica), 3. Tommy Kvesić (Silax). I.M.

DAMIRA HORVATIĆA (11.09.1991. - 11.09.2007.)

Vječno čuvamo lijepe uspomene na tebe. Tvoji: striko, strina, Venkomir i Krešimir 32

Mladostaši u županijskoj selekciji Na igralištu buševečkog ‘’Poleta’’, 18. rujna odigrane su dvije ogledne utakmice selekcija Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Naša nogometna županijska selekcija, igrača  95.  godišta, za koju su igrali i mladi igrači petrinjske ‘’Mladosti’’ Antun Elez, Mateo Massari i Dominik Krsnik, bila je bolja od Zagrebačke i pobijedila rezultatom 2:0. Stariji igrači, 94. godišta, za koje je igrao igrač ‘’Mladosti’’ David Marjanović, odigrala je bez pobjednika 1:1. D.K.

Petrinjski list broj 33


O

N A

M

A

ROĐENDAN PETRINJSKOG RADIJA U povjesnici Petrinjskog radija, ostat će zapisan nadnevak 4. rujan 2005. godine, jer od te večeri od 21 sat i 14 minuta emitiramo program iz nekadašnjih prostorija u Hrvatskom domu. U sjećanje na taj dan, na 62. rođendan, imali smo i ove godine Dan otvorenih vrata. Nagrađivali smo naše vjerne slušatelje, a od 4. rujna ove godine Radio ima i novo ruho. Nove su špice i podloga za vijesti i dnevnik, emitiramo 50 novih jinglova. Rođendan Petrinjskog radija proslavit ćemo i velikim koncertom ‘’starog morskog vuka’’ Olivera Dragojevića, koji će u Petrinji biti održan 13. listopada.

Današnja ekipa radija

TORTE I ČESTITKE ZA ROĐENDAN Proslava je počela od jutra i svi smo poželjeli da je tako svaki dan.... Prva nas je vrlo ugodno iznenadila gospođa Gordana Franjković, baka teško bolesne male Tee, najmlađe i invalidno najteže članice županijske udruge invalida za koju smo povodom prošlog rođendana organizirali humanitarnu akciju. ‘’Morala sam to učiniti, jer ste i vi pomogli Tei kad je bilo najteže. Tea je sada bolje i zahvaljujem se svima koji su nam pomogli.’’, rekla je Gordana koja je zaista krasno ukrasila tortu. Baš onako kako treba. Natalija je na posao došla s finom tortom od sira i višanja ( mogla bi

Dobro se dobrim vraća

objaviti recept), a Gibo Car (šef Darko) donio je ‘’pod 45’’ narezane fine kobase. Onda je, kao i uvijek stiglo ono pravo domaće flaširano od obitelji Marunić, pa su stigli čestitari s darovima iz Hrvatskog doma, u sastavu Mika,Mićko i Jasna, koji su u slast popapali tortu, a dobili su i majice s logom PR. Ivanka Držaj u ime Turističke zajednice čestitala nam je rođendan, pa je od nas dobila šalicu s našim logom. Kolače je uz čestitku poslala Pekara ‘’Dumbović’’, a stizali su i brzojavi. Tople čestitke Štefice Grubar, predsjednice Udruge invalida SMŽ, pa djelatnici Dječjeg vrtića i naravno čestitika Grada Petrinje.Telefoni i mobiteli samo su zvonili i čestitke stizale sa svih strana. ‘’Čestitamo rođendan Petrinjskom radiju koji je svojim djelovanjem omogućio pristup informacijama o svemu što se zbiva oko nas, ali i o informacijama s kojima raspolažu tijela javne vlasti. To jedno je od osnovnih prava građana koje se danas smatra temeljnim preduvjetom demokratizacije društva i stvaranja aktivnog građanstva - društva koje je dobro obaviješteno odlučuje o zbivanjima u zajednici.’’, pisalo je u čestitci Udruge IKS, a rođendansku čestitku dobili smo i iz Gradske uprave: ‘’Iskrene, tople i srdačne čestitke prigodom rođendana Radija upućuju djelatnici i dužnosnici Gradske uprave, članovi Gradskog poglavarstva, zamjenici gradonačelnika i gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić. Nadamo se i dalje poslovnoj suradnji za pravovaljano i pravovremeno informiranje građana, te nizu poslovnih uspjeha u narednom razdoblju’’, navodi se u čestitci Gradske uprave Petrinja. SVIMA VAM HVALA, jer sigurna sam da sam nekoga zaboravila....

Marina uz svoj Radio Marina Šušlje, vlasnica Cvjećarnice ‘’Marina’’ povodom našeg rođendana izložila je u svom izlogu stare radio prijemnike. Dala si je truda i na poseban način uredila izlog, ali ono što je nama najdraže je to, što se uz stare radio prijemnike nalazio i logo Petrinjskog radija (da se zna što se i na kojoj frekvenciji sluša). Zaista lijepa gesta vrijedna pozornosti, kojom je poručila i ostalima da se uz malo truda i dobre volje može živjeti sa svojim gradom i ljudima koji u njemu žive. I, naravno, hvala za prelijep aranžman koji krasi topli kutak našeg Radija. M.M. Budite uz 106,9

Petrinjski list broj 33

33


O

N A

M

A

Tko su naši nagrađeni?! Kroz program “Petrinjskog radija“ održali smo brojne nagradne igre kojima smo, zajedno s našim sponzorima, darivali slušatelje. Prvu nagradu, već u jutarnjim satima, dobila je Emsija Čanić, slušateljica koja je prva stigla na radio, potom Zlatko Tukara – vjerni slušatelj kojem nije bio problem navesti imena svih djelatnika radija. Zlatko je i pravi stihoklepac, a ni taj dan nije odolio izreći nekoliko stihova. ‘’ Ovo nije san. Ovo je dan kada mogu reći, Petrinjski radio, sretan ti rođendan.’’, rekao je u eteru Zlatko i dodao: ‘’ Neka čuje svatko, najviše vas voli Zlatko’’. Nagrađivali smo i one koji nešto slave isti dan kao i mi, pa su tako večeru za dvoje dobili Katica i Marijan Kudlek kojima je taj dan bila godišnjica braka, a Marijo Smičibrada slavio je rođendan. Božana Stanešić znala je sve nagrade i priznanja koje smo dobili u posljednje tri godine, a odgovor na pitanje iz naše, ne tako daleke, “Neka čuje svatko - najviše vas voli Zlatko” povijesti znao je Josip Adrić. Program su nam posebno uljepšali brojni slušatelji i slušateljice koji su si dali truda i sastavili cijeli niz stihova i slogana za naš radio. Bilo je teško odlučiti koga ćemo nagraditi, ali jedan slogan smo morali odabrati, a to je bio slogan Milke Ćosić; ‘’Zvoni, zvoni na vratima. Da li ovdje netko ima? Šuti, šuti, Petrinjski je, pridruži se ostalima!’’ N.A.B. K. Kudlek s dokazom

34

Petrinjski list broj 33


S P O R T

TURNIR RUKOMETNIH VETERANA Pod pokroviteljstvom Grada Petrinje i u organizaciji Rukometnog kluba Veteran, u Petrinji je, 15. rujna, održan 4. rukometni turnir veterana. Nastupilo je šest momčadi, a najbolji su bili igrači Maksimir Pastela iz Zagreba, drugo mjesto osvojili su igrači Križevaca, a treće Slavije iz Starog Petrovog Sela. Četvrti su bili domaći Veterani, peti Samoborci, a šesti momčad Slavonskog Broda. Kod pojedinaca najboljim igračem proglašen je Darko Celner iz Slav.Broda, vratarem Davorin Pančić iz Maksimir Pastela i strijelcem, sa 16 pogodaka, Mario Stanec. U ime pokrovitelja turnir je otvorio, zaželio dobrodošlicu i puno sportskog uspjeha, također nekadašnji rukometaš, član Gradskog poglavarstva, Ivan Vujić. Cjelodnevni turnir okončan je navečer u Vatrogasnom domu, podjelom priznanja i zajedničkim druženjem. Turnir je u ime Grada otvorio rukometni veteran, danas član Poglavarstva, Ivan Vujić I.M.

POBJEDNICI TUTTO SPORT VETERANI

Na Gradskom rukometnom stadionu u Petrinji, od 31. kolovoza do 2. rujna, trajao je malonogometni turnir „Sportom protiv droge“ na koje je nastupilo 11 momčadi. Rezultati polufinala su: PIZZERIA LUCIJA – JADRANSKO OSIGURANJE KLINDIĆ GRUPA 5:3, PEKARA DUMBOVIĆ – TUTO SPORT VETERANI 4:6, za 3. mjesto: JADRANSKO OSIGURANJE KLINDIĆ GRUPA – PEKARA DUMBOVIĆ 6:3, za 1. mjesto: TUTO SPORT VETERANI – PIZZERIA LUCIJA 7:3. Konačni poredak je: 1. TUTO SPORT VETERANI, 2. PIZZERIA LUCIJA, 3. JADRANSKO OSIGURANJE KLINDIĆ GRUPA, 4. PEKARA DUMBOVIĆ. Proglašeni su i najbolji pojedinci: igrač – Jasmin Ramić (Tuto sport veterani), vratar – Nikola Bartulić (Jadransko osiguranje Klindić grupa) i strijelac: Josip Jandrić (Pizzeria Lucija – 10 pogodaka). U revijalnoj utakmici snage su odmjerili pobjednici Turnira ulica i Malonogometne lige rekreativaca u kojoj su VETERANI KANIŽE s 3:1 bili bolji od HRASTOVICE INTER BAY COMPUTERS-a. I.M. 4. HNL – SREDIŠTE – PODSKUPINA B

OD MOGUĆIH 21 DO SADA 11 Nogometaši petrinjske Mladosti u prvih sedam kola novog prvenstva 4. HNL – središte – podskupine B ostvarili su tri pobjede, dva poraza i dva puta su igrali bez pobjednika. Rezultati su: 1.kolo: MLADOST – SAVA 0:0, 2.kolo: SOKOL – MLADOST 0:1, 3.kolo: MLADOST – METALAC 0:0, 4.kolo: ZELINA – MLADOST 2:0, 5.kolo: MLADOST – BANOVAC 2:0, 6.kolo: MLADOST – BSK 4:0, 7.kolo: STRMEC – MLADOST 2:1.

Sisak, J. Križanića 3 SNIMANJE, ISKOLČENJA, PARCELACIJE I ETAŽIRANJE OBJEKATA, KAO I SVI DRUGI GEODETSKI POSLOVI. - UPISI U KATASTAR I GRUNTOVNICU. Tel/fax (044) 548 844, 547 030 gsm. 091/1441 360 i 091/5029 869 e-mail: geobiro.stojanovic@vip.hr Petrinjski list broj 33

35


Petrinjski list - 33  

list AKTUALNO: 1991. - 2007. Belošević smijenjen - I. Ljubanović novi direktor godina III • Petrinja • broj 33 • rujan 2007. cijena 10 kn IS...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you