Page 1

cijena 10 kn

godina III • Petrinja • broj 31 • srpanj 2007.

PETRINJSKI

list

Ljeto

Neponovljiva „Stucka” str. 16

u

Petrinji

Odlikovani Petrinjci str. 15

ISSN 1331 - 8772


„Petrinjski list Petrinjcima i svima koji vole ovaj grad!“ Bogat program „Ljeta u Petrinji“ uvelike je ispunio stranice ovog broja „Petrinjskog lista“, duplericu smo prepustili atraktivnom „11. turniru ulica, kvartova i prigradskih naselja grada Petrinje“, naslovnica je u znaku izravnog prijenosa emisije „+30 u hladu“ u kojoj je predstavljeno najljepše i najbolje našeg grada (iako u malo vremena), a simbolično je povezano s iznadprosječno vrućim ovogodišnjim ljetom. Večer petrinjske pjesme uz tamburicu, koncerti Soulfingersa i Vesne Pisarović, obilježavanje Dana državnosti, Ivanjskih susreta u Graberju, Petrova u Taborištu, svetog Ilije sa Gromovima te još puno zanimljivih događanja obilježilo je srpanj u Petrinji i oklici. Kao i u ostalim stvarima u životu, uz lijepe događaje uvijek ima i onih manje lijepih. Mi smo vam pisali i o jednima i o drugima. Svakako je vrijedno spomenuti kako ovaj broj ima 4 stranice više, fotografija je također više nego u prošlom broju i upravo zbog toga osobno sam baš sretna (još da mi je nekako povećati ta slova!!!!!) Moram priznati da mi je ovaj broj nekako najdraži od svih do sada – i najmanje sam živčanila radeći ga - tako kaže moja „zločesta“ ekipa...al ja ih svejedno volim-dok poštuju rokove i vrijedno pišu. Puno riječi potrošilo bi se sad u opisivanje svega što možete pročitati, „nepročitati“ ili vidjeti, no, mislim da za tim nema potrebe, jer, kad vam je već u rukama nastavite samo dalje, listajte i čitajte „zavaljeni“ negdje u dubokoj hladovini (ili dobro klimatiziranom prostoru) i uživajte-možda se vidite negdje na nekoj fotkici-ha-ha-ha. JOOOOOOJ vruće je zaista-sve aktivnosti reduciramo pa tako i ja pisanje ovog uvodnika. Ne zaboravite-rashladite se uz „Petrinjski list“ i „Petrinjski radio“!!!!!! Vaša Kiki

SADRŽAJ

UVODNIK

Aktualno . ..........................................................3 Gradska uprava ................................................5 Gospodarstvo . ...................................................8 Lovrenčevo 2007. . .............................................9 Odlikovani petrinjci ........................................ 15 Ljeto u Petrinji ................................................ 16

Duplerica . ....................................................... 18 Dan državnosti ...............................................22 Kultura ............................................................23

Školstvo . ..........................................................25 Ljudi i događaji ...............................................27 Apisarij ............................................................29 Matični ured . ..................................................29 Sport ................................................................30 Križaljka . ........................................................35

autor: Marela Morić

Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., M. Gupca 2, 44250 Petrinja - Direktor: Darko KOMLINOVIĆ - Glavna i odgovorna urednica: Kristina Jakopović dipl. uč. - Uredništvo; Valentina GAJŠEK, dipl.politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Ivica Mioković, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC, Aleksandra MILKOVIĆ,dipl.nov. i Miroslav PETRAK - Fotografija: Miroslav ŠANTEK - Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. Matični broj: 3542696 - Žiro račun: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari:044/815-311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjskilist@petrinjskiradio. com – Internet stranica: www.petrinjskiradio.com - Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 10,00 Kn pretplata na 12 brojeva: 108,00 kn - Naklada: 600 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o., D. Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku, za bilo koju namjenu,bez prethodne pismene suglasnosti izdavačaPetrinjski list broj 31


A

K

T

U A

L

N O

INTERVJU

MILKA PAVIŠIĆ-PRIVREMENA PROČELNICA UO ZA GOSPODARSTVO I PRORAČUN GRADA PETRINJE štite i koordinacija tih poslova s profesionalnim službama, zajednicama i ustanovama. U ovom upravnom odjelu je organizirana i imovinsko pravna služba, katastar (evidencija) vodova, vodi se evidencija o ulicama i trgovima i izdaju rješenja o kućnim brojevima, a obavljaju se i drugi poslovi iz područja gospodarstva, komunalnog gospodarstva, komunalnog redarstva, financija i proračuna i zaštite okoliša koji su propisani zakonom ili odlukom Gradskog vijeća. Organizira se i provodi unutarnja kontrola zakonitog raspolaganja i korištenje sredstava iz Proračuna, a vode se i poslovi ekonomata za potrebe cijele Gradske uprave. PL: No, ipak ste zbog kompleksnosti poslova koje obavljate podijeljeni u odsjeke i svaki odsjek ima svog voditelja.

U 31.-om broju nastavljamo s prethodno započetim predstavljanjem pročelnika odjela Gradske uprave. Ovaj put donosimo intervju s privremenom pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo i proračun Grada Petrinje Milkom Pavišić dipl. oecc., kako bismo vas bolje upoznali s radom ovog vrlo važnog i opsežnog Odjela i radom njegove privremene pročelnice. PL: Prije nego krenemo u daljnji razgovor o Odjelu kojem ste pročelnica, ipak ćemo malo predstaviti vas. Evo, u nekoliko kratkih crtica o sebi bih rekla da sam Petrinjka koja snažno voli našu Petrinju, majka sam jednog sina, diplomirana sam ekonomistica i već dosta godina radim u Gradskoj upravi. Na 79. sjednici Gradskog poglavarstva ukazano mi je povjerenje kako bih radila kao pročelnica, a prije toga bila sam voditelj odsjeka za financije i proračun. PL: Što sve obuhvaća rad ovog odjela? Ovaj Odjel obavlja poslove koji se odnose na područje gospodarske aktivnosti i poduzetništva, a u funkciji lokalne samouprave, područje komunalnog gospodarstva, poljoprivrede, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, šumarstva, lova i ribolova, poslove financija, javnih prihoda i rashoda Grada, računovodstvene poslove, vodi se briga o ažurnoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora u vlasništvu Grada, pravovremeno se upozorava ostala upravna tijela za poduzimanje određenih mjera naplate prihoda Grada Petrinje. Upravni odjel organizira i vodi poslove prostornog planiranja, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, investicija u području komunalne infrastrukture, stambene i poslovne izgradnje. Upravni odjel izrađuje nacrte akata, programe izgradnje komunalne infrastrukture, ekonomske analize i procjene ulaganja, zaduživanja i dugoročne izgradnje kapitalnih objekata. Tu se ostvaruju i koordiniraju odnosi s centrom za poduzetništvo i drugim institucijama s ciljem poticaja razvoja malog i srednjeg gospodarstva, poljoprivredne proizvodnje i iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta, obrtništva i mogućnosti zapošljavanja, organiziraju se poslovi u vezi protupožarne i civilne za-

Tako je. Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je Vlasta Vuglec, odsjeka za razvoj, održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture Mira Mačković Vitković, u odsjeku za imovinu grada, zaštitu na radu, civilnu i zaštitu od požara voditeljica je Zlata Jajčinović, u odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo voditelj je Joso Grahovac, a još uvijek ja vodim odsjek za financije, proračun i računovodstvo. Moram naglasiti kako su voditelji odsjeka stručni ljudi koji izvrsno odrađuju svoj posao i da je naša međusobna poslovna koordinacija, ali i komunikacija zaista na visokom nivou, što uvelike pridonosi kvalitetnom radu cjelokupnog upravnog odjela. PL: Od svih navedenih odjela za kojeg biste mogli reći da je najznačajniji ili po nečemu najaktualniji, ili, eventualno najproblematičniji? Mogu slobodno reći kako je upravo odsjek za razvoj, održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture nama u ovom trenutku najaktualniji i najzahtjevniji. On uključuje održavanje i izgradnju nogopstupa u Kučerinoj ulici za koji smo osigurali 2 mil. kuna, za izgradnju kanalizacije 5 mil. kuna što je sufinancirano iz CARDS programa pa neće teretiti naš dio proračuna, također 5 mil. kuna izdvojeno je za asfaltiranje, za izgradnju rasvjete na Sajmištu osigurano je oko milijun i pol kuna, a kad već spominjem ulaganje novca moram reći kako su osigurani i novci za obnovu fasada i pročelja zgrada u centru grada za koje su obavljene sve pripremne radnje. Znači upravo u ovom odsjeku je ono što svakako interesira naše građane jer zbog nedostatka nečeg od navedenog imaju mnogo problema, a upravo pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu nam najčešće postavljaju. Ono što trebaju znati je da su novci predviđeni za izvođenje radova osigurani, jer naš proračun osim što je tekući, uvelike je razvojni, što znači da je velik dio novca predviđen za različite planove i programe, a sve u svrhu osiguravanja što boljeg života naših građana u našem gradu. PL: Sada bismo mogli malo o Proračunu jer vjerujem kako to naše čitatelje doista zanima. Koliki je, ima li dovoljno novca za planove i programe koji se svakodnevno nameću u različitim sferama života u gradu, koji su prioriteti pri planiranju raspodjele novca ... U prošloj godini ostvaren je Proračun od 54 milijuna i 600 tisuća kuna, od čega nam je ostalo 3 milijuna kuna. Za prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je Proračun od 31 milijun i 500 tisuća kuna, a do sada rashodi nam iznose oko 24 milijuna kuna i ostatak novca nalazi se na našem žiro-računu. Moram istaknuti kako se iz godine u godinu Proračun pove-

Petrinjski list broj 31 


ćava. Iako to nije nekakvo posebno veliko povećanje, ipak je povećanje. Već sam spomenula gdje smo dobar dio novca raspodijelili i građani se u to mogu i sami uvjeriti jer se u Petrinji i okolici puno radi, a dosta je radova i koji samo čekaju rješavanje „papirologije“ pa da se s njima krene i na terenu. Dakle, ponavljam još jednom, u svakom odsjeku ima financijskih potreba, ali prioritetne su one u razvoju, održavanju i izgradnji komunalne infrastrukture jer u tome leži najveća potreba naših građana. K.J. Od sljedećeg broja „Petrinjskog lista“ predstavljat ćemo svaki od navedenih odsjeka ovog odjela i, naravno, njegovog voditelja, tako da ćete o svakom opširnije saznati u našim narednim brojevima.

Svim Petrinjcima, građanima Petrinje i stanovnicima petrinjskih sela i naselja, hrvatskim braniteljima, dragovoljcima i veteranima, invalidima, obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, policajcima i pripadnicima Druge gardijske brigade, čestitku uz Dan grada 10. kolovoza, u ime Poglavarstva grada Petrinje i gradske uprave, upućuje gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić i u ime Gradskog vijeća Petrinje, predsjednik gradskog vijeća dr. Miroslav Petračić.

radno vrijeme 7-20 sati subotom 7-14 satiPetrinjski list broj 31


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

“SLUČAJ JANJANIN” ZASJENIO DONOŠENJE BROJNIH ODLUKA ‘’Gospodine gradonačelniče’’, bile su riječi s kojima su najčešće počinjale rečenice na 22. sjednici Gradskog vijeća Petrinje, koja je počela traženjem nadopuna dnevnog reda. Darko Dumbović, predsjednik kluba vijećnika HSP-a zatražio je da se u dnevni red uvrste izglasavanje nepovjerenja zamjeniku gradskog vijeća Petrinje Nikoli Janjaninu i izvješće o utrošenim financijskim sredstvima Vijeća srpske nacionalne manjine. Nakon što prijedlozi nisu prihvaćeni HSP je zatražio pauzu i održao tiskovnu konferenciju na kojoj su najavili podnošenje podneska ili kaznene prijave protiv Nikole Janjanina. Dr. Miroslav Petračić, predsjednik Gradskog vijeća Petrinje Hoće li Janjanin odstupiti ili ne? zatražio je od gradonačelnika dr. Miroslava Gregurinčića da Gradsko poglavarstvo podigne tužbu protiv Nikole Janjanina, kako bi se dobilo mišljenje državnog odvjetništva i kako bi slučaj Janjanin napokon bio završen. ‘’Vrlo ozbiljno razmišljam o odstupanju s mjesta zamjenika predsjednika gradskog vijeća, jer bit će mi puno lakše raditi iz vijećničke klupe, nego pod pritiskom za radnim stolom’’, izjavio je nakon sjednice Nikola Janjanin. Iako je sjednica počela vrlo burno, gradski vijećnici u 5 i pol sati odradili su 27 točaka dnevnog reda i donijeli brojne odluke. Usvojili su Detaljni plan uređenja Poslovne zone „Mošćenica – Poljana“ i školske športske dvorane, godišnja izvješća za 2006. godinu “Gradske stolarije”, “Gradske pekare”, “Privrede” , Vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice, Dječjeg vrtića “Petrinjčica”, Gradske knjižnice i čitaonice, Hrvatskog doma, Turističke zajednice i Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada. Rad pročelnice Izabele Žilić u raspravi je i kao predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje javno pohvalio Darko Dumbović. Prihvaćena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada, a Gradski vijećnici usvojili su Odluku o komunalnom doprinosu i komunalnim djelatnostima, ugostiteljstvu, uvjetima i načinu davanja na korištenje zemljišta i javnih površina i novu odluku o auto taksi prijevozu. M. M

JAVNA PRIZNANJA GRADA Počasnim građaninom bit će proglašen general Petar Stipetić, Nagradu grada dobit će prof. Mato Bučar i Ogranak Matice Hrvatske u Petrinji, Plakete grada bit će dodijeljene dimnjačaru Ivanu Crnkoviću, lončaru Mati Stanešiću, Planinarskom društvu ‘’Zrin’’ i Udruzi likovnih umjetnika ‘’Petriart’’, a Grb grada dobit će najstariji članovi Gradske limene glazbe Petrinja Lovro Pećirko i Matija Sova. Obrazloženje uz svaki prijedlog dala je Zrinka Čorić, predsjednica odbora za dodjelu javnih priznanja naznačivši da je ukupno pristiglo 13 podnesaka prijedloga. Javna priznanja bit će dodijeljena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća za Dan grada 10. kolovoza. M. M

HSP-ovci u crnom

RADNO VRIJEME UGOSTITELJSTVA Ovom odlukom utvrđeni su početak i završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine ‘’Restorani’’ i ‘’Barovi’’, kao i radno vrijeme i prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom i priključnom vozilu, šatoru i slično. Prema ovoj odluci restorani i barovi mogu raditi od 6 do 24 sata, a petkom, subotom i nedjeljom, uoči i na dane državnih blagdana i od 24. prosinca do 6. siječnja, od 6 do 02 sata iza ponoći. Ugostiteljski objekti iz skupine ‘’Barovi’’ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propiNa tiskovnoj HSP-a i čelnici Grada sima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi od 21 do 6 sati u jutro, a restorani i barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja mogu biti otvoreni od 0 do 24. Odnosi se to na one restorane i barove izvan naseljenih područja gdje u krugu od 500 m nema naseljenih objekata. U prijedlogu je navedeno da Gradsko poglavarstvo može, na zahtjev ugostitelja, za pojedine objekte, rješenjem odrediti drukčije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava ( doček Nove godine, maturalne zabave, svadbe i sl. ) uz uvjet da se ne narušava javni red i mir, ali ne duže od 5 sati narednog dana. Pružanje ugostiteljskih usluga u kioscima, nepokretnim i priključnim vozilima, kolicima, šatorima i ostalim napravama koje su opremljene za pružanje ugostiteljskih usluga može se odvijati uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta, samo za vrijeme održavanja sportskih, kulturnih, gospodarskih i sličnih priredbi i manifestacija i to u naseljima ispred društvenih domova i crkvi, na javnim površinama u vlasništvu Grada, sportskim igralištima, izletištima, gradskim ulicama i trgovima za vrijeme gradskih manifestacija. M. M

Petrinjski list broj 31

VIŠE TAKSISTA U GRADU Umjesto dosadšanjih 5, Grad sada ima neograničen broj koncesija. Tu je odluku Gradsko vijeće donijelo zbog velikog zanimanja auto- taksi prijevoznika, a auto- taksi prijevoz može biti organiziran kao slobodan prijevoz i mogu ga obavljati trgovačka društva i obrtnici s registriranom djelatnošću auto- taksi prijevoza, koji su s Gradom sklopili ugovor o koncesiji, a članovi su Udruženja obrtnika grada Petrinje. Novina je i da se koncesija daje na rok od 10 godina. Prijašnjom odlukom koncesija se davala na dvije i s produljenjem na četiri, a sada je povećana na 10 godina. M.Morić
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

SA SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA * Izmjena Odluke o auto taksi prijevozu, o uvjetima i načinu davanja na korištenje zemljišta i javnih površina i prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, samo su neke od točaka dnevnog reda, usvojenih na 81. sjednici poglavarstva Grada Petrinje, 27. lipnja, na kojoj je prihvaćen i prijedlog Odluke o provođenju postupka nabave za izradu Glavnog i izvedbenog projekta sanacije odlagališta opada u Taborištu, za koje će geodetsku snimku izraditi tvrtka ‘’Geobiro-Stojanović’’. Dana je suglasnost za izvođenje radova na sanaciji podrumskog dijela zgrade Katastra i donesena Odluka o isplati subvencija u poljoprivredi. Tvrtka ‘’ ‘’Brodocentar’’ d.o.o. izradit će elaborat o stanju, izraditi dio tehničke dokumentacije i troškovnik za sanaciju skele u Nebojanu. Na sjednici su dane i jednokratne financijske potpore, Mjesnom odboru Budičina za radove na izgradnji crkve i mrtvačnice, za uređenje dvorišnog Radno ljeto poglavarstva prostora župnog ureda u Gori i mladom petrinjskom pijanistu Karlu Ivančiću za kupnju klavira. * Javni uvid na Detaljni plan uređenja ‘’Centar jedan’’ bit će do 11. kolovoza izložen u Gradskoj upravi, a Javno izlaganje bit će održano 9. kolovoza. Tako su nakon utvrđivanja prijedloga DPU-a 4. srpnja odlučili članovi Gradskog poglavarstva na 82. sjednici. Dana je suglasnost za produženje Aneksa Ugovora za obavljanju usluge geodetskog snimanja vodovodne mreže i izradi katastra vodova u Petrinji i dopunjen je Plan nabave. Donesena je Odluka o provođenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje radova na sanaciji vodospreme, tlačnog cjevovoda i crpne stanice u Jošavici, za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji podruma u zgradi Katastra, te za ustupanje radova na građenju biciklističkih propusta preko potoka Mošćenica. * Prihvaćeno je Pismo namjere tvrtke ‘’Agro select’’ iz Nizozemske, koja ima namjeru na području grada izgraditi staklenike za ekološku proizvodnju paprike i rajčice prema zahtjevima europskih standarda, a u svom pismu naznačili su da će na 50 ha izgraditi više modernih staklenika i na svakih 10 ha zaposliti 80 osoba. Usvojen je bogat i raznovrsan program ovogodišnjeg ‘’Lovrenčeva u Petrinji’’, koji će u suradnji Grada i Turističke zajednice prvi puta trajati cijeli dan, a od 9 sati ujutro, sve će se odvijati u Gradskom parku do večernjeg programa na Trgu hrvatskih branitelja i nastupa glazbene skupine ‘’Colonia’’. Radove na sanaciji ulaza i platoa ispred mrtvačnice, fasade i izrade krovišta na pomoćnom objektu mrtvačnice, na groblju svetog Benedikta izvodit će kao najpovoljniji ponuditelj, tvrtka ‘’Zeko’’ iz Zagreba, glavni projekt sanacije odlagališta u Taborištu izradit će zagrebačka tvrtka ‘’IPZ Uniprojekt TERRA’’, a APB Petrinja projektnu dokumentaciju za uređenje višenamjenske tržnice u Reljkovićevoj ulici u Petrinji. Tako je na 83. sjednici odlučilo Gradsko poglavarstvo, koje je prihvatilo ponudu ‘’Croprojekta’’ iz Siska za izradu idejnog projekta i troškovnika i izvedbenog projekta za uređenje podrumskog dijela zgrade Katastra. Članovi poglavarstva suglasili su se da se pristupi sanaciji i uređenju prostora za novi ured Turističke zajednice, a dano je i nekoliko financijskih potpora, među kojima Mjesnom odboru Župić za dovoz pitke vode, MNK ‘’Petrinjčici’’ za podmirenje troškova ‘’Turnira ulica, kvartova i prigradskih naselja’’ i Udruzi antifašističkih boraca i antifašista za obilježavanje 66. obljetnice prve oružane akcije banijskih antifašista u Banskom Grabovcu. Udruzi HVIDR-a dana je suglasnost za ustupanje terena na nogometnom igralištu kraj Petrinjčice radi izrade bočališta. * Na 84. sjednici Gradskog poglavarstva, koja je održana 20. srpnja, zbog šteta nastalih od suše na području Grada Petrinje, donesena je odluka i Sisačko-moslavačkoj županiji upućen je Zahtjev za proglašavanje elementarne nepogode. Donesena je i Odluka o provođenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za radove na uklanjanju raslinja i pripremu terena za parcelaciju na području poduzetničke zone Mošćenica-Poljana. U Povjerenstvo su imenovani Darinko Dumbović, Ivan Vujić i Zdravko Kuljanac, a ovo će Povjerenstvo provoditi i postupak nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova na čišćenju područja Željezničarskog kolodvora u Petrinji. Ove radnje je potrebno napraviti kako bi se omogućilo održavanje manifeRadno ljeto poglavarstva stacije ‘’PIGIK’’. M.M.

PRODAJA DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA “Grad je prošle godine u veljači dobio suglasnost Ministarstva poljoprivrede za Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, a predmet javnog natječaja za prodaju tog zemljišta odnosi se na katastarske općine Bačugu, Kraljevčane, Begoviće, Blinju, Budičinu, Dragotince, Graberje, Grabovac, Jabukovac, Jošavicu, Lušćane, Sibić i Taborište. Gradsko poglavarstvo je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Petrinje, a Odluku o raspisivanju natječaja donijet će Gradsko vijeće Petrinje na sjednici koja je zakazana za 6. srpnja.’’ Na području Grada ima 1274 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, većina je predviđena za prodaju, a samo dio gdje nisu riješeni imovinsko pravni odnosi išlo bi u zakup i nešto čestica smo predvidjeli za povrat zemljišta.’’ , izjavio je Joso Grahovac, Voditelj Odsjeka za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo naznačio je da je za prodaju predviđeno više od 1200 ha zemljišta. “U donesenoj Odluci je 116 ha zemljišta što je jedna desetina od ukupnih površina predviđenih za prodaju. Najvažnije je da su te čestice imovinsko i pravno čiste i u gruntovnici i u katastru. Jako je puno građana već dugo zainteresirano za kupnju ovog zemljišta’’, dodao je Grahovac. U odluci stoji da će prodaja zemljišta biti odobrena na otplatu do 20 godina i uz poček od 2 godine, a ako kupac uplati cijeli iznos, ostvarit će pravo na popust od 20 % postignute cijene. Svaki podnositelj ponude bit će dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 20 % od početne cijene, 50 % sredstava ide gradu, a po 25 % državi i županiji. M.M.SANACIJA SPOMENIKA NA SENJAKU

Sukladno programu Javnih potreba u kulturi, napokon počinje sanacija spomenika poginulim braniteljima i osloboditeljima na Senjaku. ‘’Sanirat ćemo kružni dio spomenika i stepenište, izmijeniti rasvjetu i urediti hortikulturalni dio’’, izjavila je Izabela Žilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada i dodala da je upravo izrađena tehnička dokumentacija za izvođenje radova koji su procijenjeni na nešto manje od 200 tisuća kuna, a obavljena su i potrebna geodetska mjerenja. M.M.

Petrinjski list broj 31


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

DETALJNI PLAN UREĐENJA ‘’CENTAR 1’’

JAVNI UVID TRAJAT ĆE DO 11. KOLOVOZA Karte su izožene u Gradskoj upravi svaki radni dan, a građani, udruge, tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima do 11. kolovoza mogu svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja upisati na licu mjesta u knjigu primjedbi ili u pisanom obliku putem urudžbenog zapisnika tijekom uvida, dostaviti na adresu: Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje, Upravni odjel za gospodarstvo i proračun – Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Gundulićeva 2, 44 250 Petrinja. Javno izlaganje bit će održano 9. kolovoza u 12 sati, u velikoj Gradskoj vijećnici, a Ovakve karte izložene su u Gradskoj upravi za one koji su zaposleni uvid će biti moguć i u subotu 11. kolovoza od 10 do 15 sati. Detaljna pojašnjenja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i proračun, Odsjeku za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. ‘’Ovaj dio grada koji je bio prostorno nedorečen, sada će dobiti sasvim drugi izgled, jer će se moći modelirati skladniji prostori, a ostavljena je i zona za moguću izgradnju.’’, izjavio je u ime izrađivača DPU-a, tvrtke ‘’Arhigrad’’, arhitekt Davor Salopek. ‘’Planom koji obuhvaća 5 ha površine s mješovitom namjenom, definirani su izgledi Trga hrvatskih branitelja, Trga narodnih učitelja i Trga Davorina Trstenjaka.’’, naznačila je Vlasta Vuglec, voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i izrazila zadovoljstvo prijedlogom plana koji bi svjetlo dana trebao ugledati na jesen. M.M. OKONČAN KATASTAR GROBNIH MJESTA

ZAVRŠENA KOMPJUTERSKA OBRADA GROBNOG OČEVIDNIKA

Sa studentima i srednjoškolcima održan konstruktivan sastanak.

GRAD ŽELI POMOĆI NAJPERSPEKTIVNIJIMA

Velik posao je obavljen

Pozitivno ozračje tijekom razgovora

‘’Avionsku snimku groblja za izradu katastra grobnih mjesta napravila je tvrtka ‘’A xiom’’ iz Čakovca. Groblje sveti Benedikt ima 5 polja, sv. Trojstva i sv. Roka po jedno, a sv. Nikole dva. Na ukupno 9 parcela je oko 4.500 grobnih mjesta, od kojih je 2500 na središnjem groblju sv. Benedikta, a cijeli plan parcela i polja bit će uskoro izložen na vidnim mjestima, na svim petrinjskim grobljima.’’, rekao je Zvonko Belošević, direktor ‘’Komunalca’’. Budući je pri kraju usklađenje podataka, koje je napravljeno prema dosadašnjoj evidenciji, oni koji se ne slažu s prikazanim financijskim stanjem i podacima o vlasniku mogu se još uvijek od 8 do 15 sati javiti u upravu groblja, Ivančici Kudlek i Josipu Draškoviću na tel. br. 862 – 695. ‘’Svi korisnici koje je bilo moguće evidentirati po dosadašnjoj evidenciji, a imaju dugovanja za grobnu taksu (grobarinu) za duži vremenski period, dobili su Opomene za nepodmirena dugovanja. U prvom krugu poslano ih je 1200, a sada i novih 600.’’, izjavio je Belošević. U rujnu će ‘’Komunalac’’ početi slati i račune za grobnu taksu za 2007. godinu, a mole sve građane koji to do sada nisu učinili, da što prije podmire dug, jer u protivnom upravitelj groblja će imati pravo raspolaganja grobnim mjestima za koja grobarina nije plaćena nakon isteka od 10 godina. M.M.

Problematika prijevoza, smještaja i nabave literature glavnina je razgovora sastanka predstavnika Gradske uprave sa studentima i srednjoškolcima iz Petrinje i okolice održanog 16. srpnja u Maloj dvorani Hrvatskog doma. U ime Gradske uprave prisutne su bile članica poglavarstva Višnja Trklja, koja je ujedno bila i inicijatorica ovog sastanka, Zrinka Ćorić, predsjednica Odbora za dodjelu stipendija i Valentina Gajšek, službenica za informiranje Grada Petrinje.„Razgovor se pokazao vrlo konstruktivnim i poticajnim za nas.“-bilo je mišljenje Roberta Jakice, studenta orgulja na Muzičkoj akademiji. Apsolvent strojarstva i brodogradnje Boris Crnobrnja istaknuo je kako je zahvalan Gradu na ovakvoj brizi, ali i financijskoj potpori koju im Grad već daje u obliku stipendija. Svi prisutni srednjoškolci i studenti stipendisti su Grada, a ukupno ih je 62-oje. Nakon razgovora zadovoljne su bile obje strane, osim što su se iznosili problemi, nudile su se i naznake rješavanja problema. Inače „svi zainteresirani učenici i studenti svoje probleme i prijedloge uvijek mogu dostaviti u Gradsku upravu ili putem obrazca na službenoj stranici Grada“ rekla je Valentina Gajšek. K.J.

Petrinjski list broj 31
G

O S P O D A

R

S T

V O

ZAINTERESIRAN ZA CIJELO DVORIŠTE

KTC IZ KRIŽEVACA KUPIO TISKARU U prijeratnoj Tiskari Petrinja u Gundulićevoj ulici križevačka trgovačka tvrtka KTC otvorit će svoj veliki robno-opskrbni centar. Objekat je početkom srpnja sa suradnicima razgledao Ivan Katavić, vlasnik KTC-a. Na površini od 4000 m2 ovdje će biti njihov 16. suvremeni opskrbni centar, poslije Siska drugi u Sisačko-moslavačkoj županiji. „Odmah počinjemo uređenje i opremanje, a KTC ćemo otvoriti iduće godine“ najavio je osobno vlasnik tvrtke, koja je među deset maloprodajnih u Hrvatskoj. KTC je nekretninu u središtu grada kupio od Stjepana Fremena, većinskog vlasnika Tiskare Petrinja, koja i dalje postoji, ali od 15. srpnja traži novu lokaciju. Uz kupnju Tiskare, Ivan Katavić iznio je želju o kupnji cijelog dvorišta i svih zgrada Privrede i Komunalca Petrinje, o čemu predstoje dogovori i pregovori s gradom. A.P. Održana 21. sjednica Povjerenstva – Program «Poduzetnik – 2»

IMA JOŠ SLOBODNIH SREDSTAVA Dana 13. srpnja 2007. godine održana je 21. sjednica Povjerenstva na kojoj su razmotrena dva zahtjeva i koja su proslijeđena na daljnju obradu u OTP banku. U novim zahtjevima zatraženo je 195.000,00 kn za: kupnju kombi vozila, kupnju alata i opreme i obrtna sredstva. Podnositelji zahtjeva u svojim poslovnim planovima su naveli da zapošljavaju dvije i još planiraju zaposliti četiri osobe. Predstavnici OTP banke, Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke podnijeli su izvješća o dosadašnjoj realizaciji kredita u kojem stoji da je do sada realiziran 51 kredit u iznosu od 11.675.438,67 kn, i da su u obradi zahtjevi za još 700.000,00 kn. Kreditni fond od 4.200.000,00 kn u Privrednoj banci Zagreb je iskorišten, ali ima još slobodnih sredstava u Zagrebačkoj banci i OTP banci, pa poduzetnici mogu podnijeti nove zahtjeve. Kamatna stopa po Programu je 7%, a Grad Petrinja sufinancira 2%, pa je kamata za poduzetnike samo 5%. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno u Gradsku upravu za informacije i potrebitu dokumentaciju oko podnošenja zahtjeva u ured broj 36 ili na telefon 044/515-236. Joso Grahovac

INFORMATIKA Preselili smo na novu lokaciju !!!

Trg S. Radića 11 044 / 816 - 452

NOVO U PONUDI :

Igre za PC i PSX, već od 39 kn ! Distribucija NIKON digitalnih fotoaparata !

Radno vrijeme : PON - PET : 09.00 - 20.00 SUBOTOM : 09.00 - 13.00

Potrošački krediti do 60 rata !!! Kreditne kartice do 36 rata !!!

NOVA KREDITNA LINIJA „RAZVOJ TURIZMA NA SELU“ Cilj ovog programa kreditiranja je poticanje razvoja seoskog turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske. Program se temelji na kreditnim sredstvima poslovnih banaka i Hrvatske banke za obnovu i razvoj, te sredstvima za subvencioniranje kamata Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka. Korisnici kredita su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti. Namjena kredita odnosi se na stvaranje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam, te stvaranje uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu. Uvjeti kreditiranja odnose se na rok otplate do 15 godina uz poček do 2 godine, fiksnu kamatnu stopu od 2% i uobičajeni instrumenti osiguranja kredita. Rok za podnošenje zahtjeva za kredit je kontinuirano, do utroška sredstava. Sve daljnje informacije u vezi cjelokupnog natječaja i zahtjeva za kredit zainteresirani poduzetnici mogu dobiti putem web stranice Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka www.mmtpr.hr ili u Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje, ured broj 36. Lana Modrovčić Lokalno informativno savjetodavna točka Petrinja

POZIV ZA PROGRAME U KULTURI

Sisačko-moslavačka županija objavila je Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2008. godinu. Pravo podnošenja ponude na Poziv imaju gradovi, općine, ustanove u kulturi, vjerske zajednice, udruge u kulturi, građani, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi na području Sisačko-moslavačke županije. Prijedlozi programa mogu se slati najkasnije do 15. rujna 2007. godine. Sve informacije o cjelokupnom pozivu mogu se doGupčeva 23, 44250 Petrinja biti putem web stranice www.smz.hr 098 / 918 - 2312 ili u Odsjeku za poljoprivredu, gospoRadno vrijeme : PON - SUB : 12.00 - 22.00 darstvo i malo poduzetništvo Grada SUBOTOM : 14.00 - 22.00 Petrinje, ured broj 36. L.M.

DVDTEKA

Velika ljetna akcija !!! Srijeda, četvrtak i nedjelja : Svaki treći film besplatan!!!

Pogodnosti za članove : - svi filmovi po 10 kuna - svaki 4. besplatan - subota - ponedjeljak akcija - redovito stižu SVI novi filmovi

www.proxima.com.hr 

Petrinjski list broj 31


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

GRABERČANI PROSLAVILI DAN SELA

ODRŽANI “1. IVANJSKI SUSRETI’’ Prvi put nakon Domovinskog rata i povratka u svoje selo, mještani Graberja proslavili su Dan sela i blagdan svog zaštitnika sv. Ivana Krstitelja. Svetu misu na otvorenom prostoru služio je Don Paško Glasnović, upravitelj župe Gora, a u ime Mjesnog odbora obratio se Vlado Brkljačić posebno zahvalivši Županiji Sisačko-moslavačkoj i Gradu Petrinji, koji nisu bili samo pokrovitelji svečanosti, nego su financijski pomogli i u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obnovi sela. Nove prostore koji će sada služiti za mjesni dom, a u koji su mještani uložili puno dobrovoljnog rada, blagoslovio je Don Paško, a vrpcu je presjekao i otkrio ploču dr. Miroslav Petračić, predsjednik Gradskog vijeća Petrinje. Povodom Dana sela bila je postavljena izložba starina i održani su ‘’1. Ivanjski susreti’’, a otvorila ih je zamjenica županice Marijana Petir. Sudjelovalo je šest KUD-ova, a najveću pozornost izazvali su najmlađi Graberčani koji su imali svoj prvi javni nastup. Joso Škrljac, predsjednik KUU ‘’Seljačka sloga’’ podijelio je zahvalnice svima koji su pomogli u obnovi sela. Graberčani su se pokazali kao izvrsni domaćini, a uz ‘’dobro jelo i pilo’’, bilo je i puno ukusnih kolača, jer su svoj udio uz mještanke, dale i članice Udruge žena Gora – Sibić. Život se zaista, u pravom smislu te riječi, vratio u Graberje. M.M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SKROMNO PETROVO U TABORIŠTU

Novo vodstvo sela odalo je štovanje poginulim mještanima

Blagdan svojih zaštitnika sv. Petra i Pavla u prigradskom selu Taborištu proslavili su bez poziva gostiju i, kao protekle dvije godine, velikog javnog slavlja s uzvanicima i gostima iz koalicije stranka koje su na vlasti u Petrinji i županiji. Još nije utemeljen novi mjesni odbor, u kojem sada opet većinu, nakon izbora za mjesnu samoupravu, drži HDZ s tri mandata, uz HSS i HNS s po jednim članom. Gosti političkih protivnika okupljali su se odvojeno, kod svojih pristaša, ali je pet članova novog vodstva sela zajednički položilo cvijeće i zapalilo svijeće na spomenik žrtvama dvaju zadnjih ratova. U mjesnoj kapelici župnik za Petrinju i Hrastovicu Mladen Sinković služio je svetu misu, također bez gostiju izvan Taborišta. Odigran je i skromni malonogometni turnir, uz samo četiri momčadi. A.P.

SJEĆANJE NA LIKVIDIRANE U GRABERJU Na zajedničko grobište triju nevino likvidiranih Hrvata godinu dana poslije završetka Drugog svjetskog rata, uz rub šumarka blizu Graberja, u subotu 14. srpnja održana je komemoracija u organizaciji Udruge Hrvatski domobran 1941.-1945. Zapaljene su svijeće Koordinacije udruga iz Domovinskog rata, ogranka domobrana iz Petrinje, HSP i rodbine poginulih, Petra Škrinjarića iz Glinskog Novog Sela, Josipa Perkovića iz Graberja i Petra Panežića iz Slane. „ Komunistička OZNA ubila ih je ranom zorom, u subotu 6. srpnja 1946. godine, pokopani su na mjestu likvidacije, nismo ih smjeli prenijeti na groblje. Za bivšeg sustava tajno smo se prikradali do grobišta, stalno su nadzirali naše dolaske, čupali posađeno cvijeće, bacali ostavljene svijeće – svjedočio je Ivan Perković o tragediji svoga oca prije 61 godine. „Ne ponovilo se ikome i igdje takvo zlo“ rekao je Veljko Škrinjarić, unuk pogubljenog Petra Škrinjarića. Na nevine žrtve, kao i druga mjesta stradanja Hrvata nakon završetka rata 1945. godine, podsjetio je Mirko Putrić, predsjednik udruge Hrvatski domobran Petrinje, a obratili su se i čelnici stradalničkih udruga Domovinskog rata Petrinje i županije, Ivica Horvatić, Darko Dumbović, Tomislav Stanešić, Vladimir Rogošić, kao i Andrija Mart, predsjednik HSP Bavarske u Njemačkoj. Uz grobni križ s imenima trojice Hrvata izmoljen je Oče naš. Obilježba grobišta u Graberju već je ustaljena srpanjska aktivnost udruge domobrana Petrinje. U lipnju je njihovo izaslanstvo prvi put u Našicama nazočilo komemoraciji stradalima s Križnog puta, a kao i svih godina do sada opet su putovali i na spomen skup uz jamu Jazovku. A.P.

Poslije 61 godine na mjestu tragedije u Lugu kraj Graberja

PRIKUPLJENO 19 DOZA KRVI U prostorijama Crvenog križa, 20. lipnja, održana je 7. akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 20 darivatelja, prikupljeno je 19 doza krvi svih krvnih grupa.. Vinku Galekoviću bilo je 98. darivanje, a sljedeća akcija najavljena je za 24. kolovoz. D.K.

Petrinjski list broj 31
P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

GROMOVI PROSLAVILI SVOG ZAŠTITNIKA

SV. ILIJU GROMOVNIKA I DAN VOJNE KAPELANIJE Nakon što su izaslanstva Druge gardijske brigade i Policijske postaje Petrinja položili vijence za 208 poginulih Gromova u Vojarni ‘’Pukovnik Predrag Matanović’’ ispred kapelice svetog Ilije Gromovnika misno slavlje 20. srpnja predvodio je, uz desetak svećenika, msg. Josip Šantić, generalni vikar vojnog ordinarijata u RH. Prigodne riječi uputili su zapovjednik brigade brigadir Branko Predragović i vojni kapelan Don Milenko Majić, a nakon svete mise u kojoj je pjevanjem sudjelovao Zbor mladih župe svetog Lovre, povodom 10. obljetnice Vojnog ordinarijata u RH, generalni vikar mons. Josip Šantić uručio je odlikovanja i pohvale zaslužnima u radu Vojnog ordinarijata. Brončanu plaketu dobio je zapovjednik 2. GB, brigadir Branko Predragović, a komplet medalja načelnik stožera 2. GB, brigadir Tihomir Kundid. Srebrne medalje dobili su bojnik Dražen Sebastijan i umirovljeni natporučnik Josip Gavranović, a brončane nekadašnji zapovjednik 2 GB,umirovljeni stožerni brigadir Vjeran Rožić i natporučnik Ivan Štingl. Pohvalnice su dobili satnik Tihomir Jajčinović, pozornici Ante Brkić, Mato Pejić i Luka Šapina i vojnici Niko Ivkić i Vlado Valent. Zahvalnice Vojnog ordinarijata dobili su umirovljeni brigadir Miodrag Demo, satnik Ivica Žutić, umirovljeni satnik Damir Žerjav, razvodnik Tomislav Tustec i župe svetog Lovre Petrinja i Uzvišenja svetog Križa SiPočast za 208 poginulih Gromova sak. Uz Gromove, članove Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje i obitelji poginulih Gromova, obilježavanju Dana vojne kapelanije nazočili su u ime Korpusa hrvatske kopnene vojske brigadir Filip Aračić i u ime Grada gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i njegov zamjenik dr. Krešo Kovačiček. Prvi puta organizirano, na proslavi svog zaštitnika bili su i članovi Udruge ratnih veterana Druge gardijske brigade. M.M. OBILJEŽENA OBLJETNICA NARODNE ZAŠTITE

ODRŽANA SJEDNICA HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA

ODANA POČAST POGINULIMA U Petrinji je 5. srpnja 1991. godine utemeljeno Zapovjedništvo Odreda narodne zaštite. Tim povodom izaslanstvo Odreda narodne zaštite iz 1991. godine na 16. obljetnicu utemeljenja, u znak sjećanja na poginule i nestale branitelje i osloboditelje Petrinje u Domovinskom ratu, položilo je vijenac kod velikog križa na groblju sveti Benedikt. Vijenac su položili tadašnji zapovjednik Vladimir Demetrović i član zapovjedništva Odreda narodne zaštite Zvonko Belošević. ‘’U zapovjedništvu su tada bili Vladimir Mifek, Zvonko Belošević, Antun Zebić, Joso Bobinac, Hrvoje Tomo Bešlić i po dužnosti pripadao je kao načelnik Civilne zaštite Đuro Pulja, koji je kasnije prešao na drugu stranu’’, naznačio je Demetrović i rekao kako nikako ne smije zaboraviti ljude koji su radili na terenu i formirali te odrede, a to su Dubravko Drndelić, Mladen Čakarić, Milan Pojić. Sjećajući se tih dana rekao je da im je zadaća bila pružiti otpor. ‘’Radilo se tajno. Mi nismo raspoznavali neprijatelja, nismo znali što tko od naših susjeda i radnih kolega misli, za koga radi i na čijoj je strani. Bila je to jedna teška i specifična situacija. Jedne od naših akcija su bile, prisiliti tadašnji garnizon JNA da nam dopusti kontrolu naoružanja, da vidimo je li još uvijek u skladištima, što smo i uspjeli. Skrivali smo određenu dokumentaciju i radili mnoge druge akcije, znači pripremali se za jedan ozbiljniji otpor koji je trebao doći.’’, rekao je prisjećajući se događaja od prije 16 godina Vladimir Demetrović i dodao: ‘’Bili smo ekipa ljudi i građana u Petrinji koja je u tom trenutku bila spremna dati podršku malobrojnim snagama MUP-a u Petrinji. Mi smo u stvari bili jezgra iz koje je kasnije nastao ZNG-e.’’ M.M.

Demetrović i Belošević odali počast poginulima

10

LOVCI HRVATSKE U PETRINJI

Članovi predsjedništva

Dobrodošlicu članovima izvršnog odbora poželio je Vlado Kireta, član Izvršnog odbora i predsjednik povjerenstva za streljaštvo i Lovačke udruge ‘’Srna’’ iz Gore, a prigodne riječi u ime Grada uputio je i dr. Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik Petrinje. Već punih 10 godina predsjednik saveza, Đuro Dečak, naznačio je da je Hrvatski lovački savez osnovan 1925. godine.’’ U 872 Lovačke udruge su lovci iz 21 županije. Kad sam došao na čelo saveza bilo ih je više od 31 tisuća i nadam se da ćemo doći i do brojke od 78 tisuća lovaca koliko nas je bilo prije Domovinskog rata’’, izjavio je Dečak. Lovci iz cijele Hrvatske 19. srpnja nakon radnog dijela, poslijepodne su proveli u Taborištu gdje su razgledali kavezni uzgoj zečeva. Petrinjski lovci kao i uvijek bili su odlični domaćini, jer su pripremili pravu feštu, uz dobro jelo, pilo i naravno, tamburaše. M.M.

Petrinjski list broj 31


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

RADIONICA TURISTIČKE ZAJEDNICE ‘’Na radionici od 3. do 4. srpnja namijenjenoj registriranim i zainteresiranim subjektima u turizmu u Hrvatskom domu Petrinja sudjelovalo je 15 polaznika –petrinjskih privatnih poduzetnika koji su zainteresirani za ruralni turizam ili se bave nekom od turističkih djelatnosti. Radionicu su organizirali Grad Petrinja, Turistička zajednica i ASB, a financirana je iz programa CARDS 2003. projekta Europske unije.’’- rekla je direktorica TZ GP Ivanka Držaj. ‘’Željela bi se baviti seoskim turizmom, a predavanja mi koriste kako bi dobila jasniju sliku o ponudi, organizaciji, financiranju i što se nudi od programa poticaja za takvu djelatnost i vidjeti gdje mi je mjesto u svemu tome.’’- rekla nam je Mara Knežić. Neki od polaznika već imaju iskustva u ugostiteljstvu, među njima je i Pajo Kardaš ‘’Predavanja su mi još dodatno proširila vidike odnosno navela su me na još neke ideje o tome što još mogu ponuditi i pružiti svojim gostima, a Polaznici radionice prije o tome nisam ni razmišljao i iskoristio sve potencijale svoje ponude. Osim ugostiteljstva i privatnog smještaja u Maloj Gorici, sakupljač sam starog oružja, predmeta iz starih zanata kao i pomagala koja su se davno koristila u seoskim domaćinstvima, a isto tako i ručnih radova od lana do platna.’’ Predavanja o turističkom marketingu, gastronomiji, ekologiji, psihologiji i kulturi održali su profesori s Instituta za turizam, zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, Ugostiteljsko-turističkog učilišta, Hrvatskog farmera i Kluba članova ‘’Selo’’; dr.sc. Eduars Kušen, mr.sc. Andrea Pešutić, dip.oec. Stjepan Cukor, ekonomist za hotelijerstvo i turizam Slavko Ratkajec, mr.sc. Dijana Katica i dip.ing. Alan Đozić.  D.K. OBNOVLJENO ‘’ DRUŠTVO ZA POLJEPŠAVANJE PETRINJE’’

BORIS ZLONOGA PREDSJEDNIK, ĐURO GAVRILOVIĆ POČASNI PREDSJEDNIK ‘’Ovaj skup je izuzetan za naš grad’’, rekao je na početku obnoviteljske skupštine Društva uvodničar Ivan Rizmaul, koji je naznačio važnost ovakvog Društva kroz povijest Petrinje.’’Krajem 19. stoljeća izražena je potreba za uljepšavanjem grada pa je Gradsko poglavarstvo 1872. godine donijelo brojne uredbe, Radno predsjedništvo od kojih je jedna i osnivanje grado poljepšavajućeg povjerenstva, koje na žalost nije ništa učinilo. Onda je, 1900.-e ondašnji gradonačelnik Petrinje Đuro Gavrilović, nakon što je 10. lipnja utemeljeno Društvo za poljepšavanje Petrinje, izabran za predsjednika.’’, rekao je Rizmaul. Zbog toga je na obnoviteljskoj skupštini 107 godina kasnije, 18. srpnja 2007. za počasnog predsjednika izabran njegov unuk Georg Đuro Gavrilović, koji je izjavio da je ponosan na tradiciju svoje obitelji i imena Gavrilović. U Vijeću društva su predsjednik Boris Zlonoga, tajnica Lidija Ećimović, Lana Modrovčić, Antun Petračić i Hrvoje Tomo Bešlić. U Nadzorni odbor izabrani su Marijan Glušić, predsjednik i članovi Ivan Rizmaul i Ivica Šustić, a rizničar je Mersiha Hajdarević. Potporu Društvu dalo je, potpisavši pristupnice, više od 40 uglednih građana i svojim obraćanjem gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić. Boris Zlonoga zahvalivši se na izboru izrazio je svoje želje.’’Razmišljao sam o tome što je to što bi moglo povezati ljude bez obzira na stranačku ili neku drugu pripadnost, a kao članovi Društva davat ćemo i podržavati sve pozitivne inicijative za boljitak grada. Treba staviti rogove u hrpu i naći zajedničke interese za dobro svih nas’’, poručio je na kraju obnoviteljske skupštine Boris Zlonoga. M.M. Đuro Gavrilović, počasni predsjednik

Petrinjski list broj 31

Podhvat bivših maturanata Učiteljske škole

„PEDESET GODINA POSLIJE“, KNJIGA O NARAŠTAJU OD 1957. DO 1962. GODINE

Slavljenici su uzeli po nekoliko knjiga

Iz dugovječne Učiteljske škole Petrinje bivši polaznici s veseljem i ponosom slave obljetnice mature. 31. lipnja okupili su se maturanti s četiri razloga: 50 godina od početka školovanja, 45-obljetnice mature, 125 godina osnutka škole i izdavanja spomenice svoga naraštaja. Knjiga „Pedeset godina poslije“, kao 61. naslov u izdanju ogranka Matice hrvatske u Petrinji jedinstvena je među svim dosadašnjim generacijama petrinjske preparandije. Prije dvije godine ideja o knjizi potekla je od Antuna Barića, profesora zemljopisa u Selima, uz kojeg se uključio Ivan Rizmaul, nastavnik povijesti, a odazvali kolege, ili nasljednici umrlih. Objavljeni su životopisi svih učenika od 1957. do 1962. godine, kao i drugi prilozi iz povijesti škole i same Petrinje. Prije pola stoljeća petogodišnje učiteljsko školovanje u tri razreda počelo je 111 učenika, a u ljeto 1962. maturi, sa šest predmeta, pristupilo 68 kandidata. Prve razrednike, Franju Rakoša, Vlastu Gamberger i Zoru Kurepu, zamijenili su Marija Zadrović, Petar Salopek, Milan Prodanović, Ivan Miškulin, Milan Relić, te Miloš Petrović i Ivan Sović, koji su nazočili susretu u sadašnjoj zgradi Srednje škole Petrinje. S nekadašnjim učenicima podsjetili su se na mlade dane, a dr. Sović napisao i proslov knjige. S nostalgijom se svi sjećaju Petrinje iz mladosti, ponosni su na zanimanje kojim su odgajali mlade naraštaje. O prošlom vremenu kazuje i njihova zajednička knjiga, prva u izdanju Monografija, ogranka MH Petrinja. A.P.

11


P R E G L E D

D O G A Đ A N J A

Izaslanstvo IRC-a pri Veleposlastvu SAD-a u Gradskoj knjižnici

NADAMO SE DALJNJOJ SURADNJI U dogovoru s v.d. ravnateljicom Gordanom Dumbović Gradsku knjižnicu i čitaonicu posjetilo je izaslanstvo Ureda za odnose s javnošću Veleposlanstva SAD-a u RH. Sastanku s G. Dumbović nazočio je mr. Kenneth Wetzel, savjetnik za odnose s javnošću te njegove suradnice Marica Bahlen i Marija Cvetnić Kopljar iz Information Resource Center pri Veleposlanstvu SAD-a, koji su pri razgledavanju knjižnice i razgovoru s ravnateljicom dobili sliku o poslovanju ove kulturno obrazovno informacijske ustanove kao i potrebama za daljnji razvitak i napredovanje struke. Dogovorena je suradnja tipa glazbenih i književnih večeri kao i nabava literature na engleskom jeziku, a mr. Wetzel se oduševio fondom američke književnosti na policama petrinjske knjižnice. Ponuda i poziv za suradnjom su prihvaćeni te ih je ravnateljica upoznala sa započetom aktivnošću „Tjedan stranih kultura“ koja se odvija u sklopu manifestacija za vrijeme trajanja Mjeseca hrvatske knjige. K.J.

Obećana pomoć knjižnici

HSS VODIO VINOGRADARE U AUSTRIJU

Domaćini su priredili i degustaciju

Gradska petrinjska i županijska organizacija HSS-a zajednički su organizirali cjelonedjeljni obilazak vinskih cesta i razgledanje vinograda, uz kušanje i kupnju vina Južne Štajerske, na graničnom području Austrije i Slovenije. Kvaliteta nastaje na uzornoj, ali napornoj cjelogodišnjoj obradi trsja, u što su se uvjerili članovi stranke iz Kutine, Novske, Popovače, Siska, Lekenika i Petrinje. Razgledali su podrume i probali razne sorte vina obitelji Gross sa 60 ha pod lozom i Polz sa 110 hektara. U brdovitim, strmim vinogradima glavnina posla obavlja se ručno, ovo je vinogradarstvo j tradicija s dugotrajnim ulaganjem, ulaskom u EU više se ne dobivaju poticaji, a plutene čepove na buteljama zamjenjuju metalni navoji, saznalo se, uz ostalo, od Austrijanaca. Među izletnicima HSS-a i prijateljima stranke bila je i županijska predsjednica, zamjenica županice Marijana Petir, a Petrinjce su predvodili predsjednik Milan Herceg i predsjednik Gradskog vijeća dr. Miroslav Petračić. A.P.

Pomoć Interesnog odbora mladih HNS

RAMPA ZA ANAMARIJU KOMLINOVIĆ

Sada majka lakše izvozi bolesnu kćerku

12

Za nepokretnu Anamariju Komlinović, neizlječivu 14.-godišnju djevojčicu u Radićevoj ulici, strme stepenice betonirane su za ulazno-silaznu invalidsku rampu. Poticaj i potporu dao je Interesni odbor mladih HNS-a, po humanitarnoj akciji Mladi za mlade, a prva im je nakon njihovog nedavnog utemeljenja. „Anamarija boluje od prve godine života, nepokretna je, ne govori, teško reagira, samo se nas dvije dobro razumijemo, u potpunosti ovisi o mojoj skrbi“ kaže požrtvovna, samohrana majka Mirjana, nezaposlena radnica Pamučne predionice u Glini. Sebe i svoje neizlječivo dijete uzdržava samo s 1000 kuna mjesečne naknade iz Zavoda za zapošljavanje. Čeka umirovljenje, ne nada se novom zapošljavanju. Njenoj Anamariji dijagnosticiran je tetraparesis spastica, epilepsija i retardacio psychomatorica. Svakodnevno koristi lijekove, a iz skromnih mjesečnih prihoda majka kupuje još vitamine i druge dodatke. „Ovdje smo pomogli iz srca i u nevolji. Uz nastavljanje ovakve skrbi, planiramo i druge aktivnosti: urediti skat igralište u Petrinji, košarkaško u Koloniji, tenisko u Brestu i Jabukovcu“ rekao je Goran Išek, predsjednik mladih HNS-a grada Petrinje. Izaslanstvo mladića iz Interesnog odbora ove stranke 7. srpnja nazočilo je prvom korištenju rampe u dvorištu invalidne Anamarije i predane majke, Mirjane Komlinović. A.P.

Petrinjski list broj 31


P R E G L E D

D O G A Đ A N J A

PRONAĐEN MRTAV U ZATVORENIČKOJ SOBI

VLASTIMIR KIHALIĆ SE OBJESIO Ovu vijest, nakon medija, potvrdilo je 16. srpnja i Ministarstvo pravosuđa, navodeći samo inicijale. Kihalić je u sobi, u kojoj je inače boravio s još tri zatvorenika, zatečen bez svijesti, obješen o remen hlača. U vrijeme samoubojstva, sukladno Kućnom redu i dnevnom rasporedu Kaznionice, sobe odjela na kojem je boravio, bile su otvorene, te je suicid izvršio iskoristivši odsutnost drugih zatvorenika. Nalazio se na izvršavanju kazne dugotrajnog zatvora u Presudio sam sebi trajanju od 40 godina zbog kaznenog djela iz članka 91. KZ - teško ubojstvo, a uz kaznu zatvora izrečena mu je i mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Kihalić je u ožujku 2005. godine, kako je navedeno u optužnici, iz bezobzirne osvete, mržnje i osobito niskih pobuda ubio svoju suprugu Željku i njene prijateljice Vesnu Marinković - Mokrović i Nadu Kušan. Nikada nije izrazio kajanje zbog zločina koji je počinio, ali je sada ostavio oproštajno pismo u kojem je dopisao pjesmu posvećenu supruzi Željki koja je 21. ožujka 2005. bila njegova prva žrtva. Nazvao ju je ‘’Mojoj voljenoj’’. Tu joj je poručio da prikuplja snagu i volju kada će joj doći. Na drugoj strani pisma pjesma je koju je nazvao ‘’Sucima Vrhovnog suda’’. Tu se žalio što ga nitko nije htio saslušati. Priznao je i žalio za ubojstvima i tvrdio da istina nije izišla na vidjelo. Isto to poručuje i njegova obitelj, ne opravdavajući ga za zločin koji je napravio. ‘’Vlastimir je bio bolestan i trebao je biti na liječenju, a ne u zatvoru’’, izjavila je Kihalićeva majka Marija. Priča je za Vlastimira završena, ali nikada neće biti zaboravljena. Neizbrisiv trag je ostao zauvijek. U njegovoj i dvjema obiteljima kojima je nanio bol svojim činom. Samo ostaje pitanje, koje se postavljalo i kada je počinio ubojstva. Je li zakazao sustav i je li se sve moglo spriječiti?? M.M. UREĐENJE FONTANE

MLAZ VEĆI, A REFLEKTORI PODIGNUTI Djelatnici „Komunalca“ nekoliko dana radili su na čišćenju Fontane. Nakon što su ispustili zagađenu vodu, zidove su očistili posebnom kemikalijom kako bi se spriječilo daljnje zagađenje algama. Reflektori su podignuti, kako bi osvjetljenje bilo što ljepše, a i mlaz vode je sada nešto viši nego što je bio prije. Sve je popravljeno Djelatnici „Komunalca“ svakodnevno uređuju i njeguju zelenilo u parku, kako bi i u ovo vruće ljetno vrijeme park lijepo izgledao i bio mjesto odmora za stare i mlade. OSNOVAN I POSEBAN KRIMINALISTIČKI TIM

SILOVANJA U PETRINJI

Prepoznajete li ga?

Petrinjski list broj 31

OSNOVAN INTERESNI ODBOR MLADIH HNS-a

Dogovorene prve akcije

U Petrinji je 05. srpnja utemeljen Interesni odbor mladih petrinjske podružnice Hrvatske narodne stranke. U Odboru je 15-ero mladih HNS-ovaca koji su za svog predsjednika izabrali studenta iz Bresta, Gorana Išeka, a koji je i izabrani vijećnik Mjesnog odbora na nedavno održanim izborima za članove vijeća Mjesnih odbora i Gradskih četvrti. Zamjenik predsjednika je Danko Marinković, student iz Gradske četvrti Petrinja 4, a za tajnicu je izabrana Radmila Lukač, nezaposlena trgovkinja iz Dodoša. Članove Interesnog odbora pozdravio je Darinko Dumbović, predsjednik županijske i gradske organizacije HNS-a. Na sastanku je također najavljeno kako će za sljedeće okupljanje mladi HNS-a imati pripremljene prijedloge za poboljšanje uvjeta života mladih u Petrinji. K.J.

‘’U noći 25. lipnja u vremenu od 22,00 do 22,30 u Sisačkoj ulici nepoznati je muškarac uporabom fizičke snage odvukao s nogostupa u obližnje grmlje maloljetnu Petrinjku i nad njom izvršio kazneno djelo silovanja’’, navodi se u Priopćenju Policijske uprave sisačko moslavačke. U prilogu dopisa dostavljen je i foto – robot nepoznatog počinitelja, a policija i dalje moli građane koji raspolažu s podacima o mogućem počinitelju da se jave u najbližu policijsku postaju ili na 92. Ivica Solomun, zamjenik načelnika Policijske uprave sisačko-moslavačke rekao je na konferenciji za novinare da je Policijska uprava osnovala poseban kriminalistički tim koji radi na slučajevima sumnje u dva silovanja maloljetnih djevojaka u Petrinji 2. i 25. lipnja ove godine. M.M.

13


L

O V

R

E

N Č

E V O

2

0

0 7 .

Program

/

\

Subota, 4.8. 9.00 –14.00 sati – Likovno-umjetnička kolonija PULU „PETRIART“ – Hrvatski dom, mala dvorana DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI Nedjelja, 5.8. 9.00 sati – Otvoreno prvenstvo grada Petrinje u brzopoteznom šahu- Hrvatski dom, mala dvorana 10.00 sati – polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod Glavnog križa na groblju sv. Benedikt 10.30 sati – polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomenik pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima 11.00 sati – sveta misa za sve poginule i umrle hrvatske branitelje u crkvi sv. Lovre 16.00 sati – malonogometni turnir ZNG-a – rukometno igralište 20.30 sati – glazbeno-zabavni program – NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI – Trg hrvatskih branitelja DAN OSLOBOĐENJA PETRINJE Ponedjeljak, 6.8. 20.00 sati – svečanost dodjele priznanja Turističke zajednice grada Petrinje “Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku” – atrij Hrvatskog doma Utorak, 7.8. 19.00 sati – Skupna likovna izložba PULU „PETRIART“ – predvorje Hrvatskog doma Srijeda, 8./9.8. 10.00 sati – Memorijalni nogometni turnir „Damir Horvatić“ – stadioni GŠNK „Mladost“ i škole nogometa GŠNK „Mladost“ Četvrtak, 9.8. 18.00 sati – Nogometna utakmica GŠNK „Mladost“ – Reprezentacija Hrvatske – U – 18 – stadion GŠNK „Mladost“ 19.00 sati – svečana sjednica Gradskog vijeća 20.00 sati – Izložba Mile Vod, kiparice – Galerija „Krsto Hegedušić“ DAN GRADA PETRINJE I BLAGDAN SVETOG LOVRE Petak, 10.8. 9,00 sati – predstavljanje narodne baštine petrinjskog kraja,Strossmayerovo šetalište 10.30 sati – procesija 11,00 sati – kocelebrirana sv. misa u crkvi sv. Lovre koju predvodi mons. Stjepan Kožul, kanonik zagreb Program na Strossmayerovom šetalištu: 9.00 – 20.00 sati – vožnja turističkim vlakićem kroz Petrinju 13.00 – 14.30 folklorna društva: Petrinjčica, Čuntičanka, Hrastovačka gora, Budičanka, Seljačka sloga 14.30 – 15.30 sati – Petrinjske i Velikogoričke mažoretkinje, akrobatski rock’n’roll „Megarock“, 15.30 – 16.30 sati – One man band „Krunoslav“ 15.00 sati – početak natjecanja novinara u kuhanju lovačkog gulaša i predstavljanje ekipa 16.30 – 18.00 sati – program za djecu „Šareni svijet“ 18.00 – 19.00 sati – Petrinjski puhački kvartet, HPD „Slavulj“ MVA „Petrinjski slavulji“ 19.00 sati – proglašenje pobjednika novinara u kuhanju lovačkog gulaša 19.15 – 20.00 sati – Gradska limena glazba 20.00 sati – tamburaški sastav Stucka 20.30 sati – Glazbeno-zabavni program – COLONIA i EXTRA BAND – Trg hrvatskih branitelja 14

Petrinjski list broj 31


O D L

I

K O V A

N

I

P E T

R

I

N

J C I

SVETI OTAC ODLIKOVAO VLADIMIRA KRPANA

MEDALJA ZA VELEZASLUGE U prigodi desete obljetnice donošenja bule o osnivanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Sveti Otac papa Benedikt XVI. odlikovao je 15. ožujka 2007. godine našeg Petrinjca Vladimira Krpana medaljom Aureum nomisma Benemerenti, koja se dodjeljuje za velezasluge u službi Crkvi i papi. Ovo odlikovanje Sveti Otac dodjeljuje kao državnik i kao crkveni poglavar, a u dosadašnjoj petrinjskoj povijesti ovo je prvi puta da je netko iz Petrinje i župe Svetoga Lovre dobio ovako visoko priznanje iz samoga vrha Crkve. Vijest donosimo tek nakon objavljivanja u službenim Obavijestima Vojnog ordinarijata kako je pravilo u Crkvi, a dekret o odlikovanju upisuje se u Matičnu knjigu krštenih Župe Svetoga Lovre. ‘’Ovo odlikovanje još više obvezuje na predan rad za dobro Crkve kroz rad u Vojnom ordinarijatu, ali i kroz rad u petrinjskoj župi svetoga Lovre. Sve što se čini treba biti na što veći napredak zavičaja i hrvatske domovine pod geslom Otaca Isususovaca Ad maiore Dei Gloriam – odnosno Sve na veću slavu Božju, jer kroz službu Bogu služimo i braći ljudima’’, izjavio je Krpan, a ja dodajem da je iz apostolske Nuncijature u Republici Hrvatskoj, napomenuto da U Lourdesu 2004.

Sveti Otac svoja odlikovanja dodjeljuje prokušanim vjernicima koji su se dokazali djelovanjem u složenosti života i u vjernosti Crkvi i Papi, a samim Odlikovanje te pravima i dužnostima koja iz njega proizlaze ukazuje se veliko povjerenje i za buduće djelovanje koje treba biti u «svjetlu Božje milosti». Originalna diploma koja se dodjeljuje uz odličje. Na latinskom jeziku je napisano: Benedikt XVI. (vrhovni svećenik) Zlatnik (Aureum nomisma) koji se daje osobito u kršćanskoj stvari Zaslužnome (Benemerenti) gosp. Vladimiru Krpanu, udostojao se odlučiti i objaviti kao i dopustiti da ovo znamenje može kao ures na sebi nositi. Iz Vatikanske palače, dana 15. ožujka 2007. M.M.

VRIJEDNO PRIZNANJE IVANU RIZMAULU

NAGRAĐEN “SPOMENAR BAŠTINE PETRINJSKE’’ Naš Petrinjac, Ivan Rizmaul, dopredsjednik Matice Hrvatske u Petrinji dobio je Nagradu Matice hrvatske ‘’Ivan Kukuljević Sakcinski’’. Ovu je Odluku donio Glavni odbor Matice hrvatske na V. sjednici održanoj 15. lipnja 2007. godine, a nagrada se dodjeljuje za najbolje izdanje Matičinih ogranaka. Knjiga ‘’Spomenar baštine petrinjske’’, tiskana je u nakladi petrinjskog ogranka, a već je na prijedlog stručnog suda Nacionalne i sveučilišne knjižnice dobila priznanje i za najljepšu hrvatsku knjigu u kategoriji publicistike . Ivanu Rizmaulu nagradu je u nazočnosti hrvatskog ministra kulture Bože Biškupića uručio Igor Zidić, predsjednik Matice Hrvatske. Iz proslova Davora Salopeka, predsjednika Matice Hrvatske u Petrinji izdvajam:’’ Nisu to samo zapisi etnoloških istraživanja, kao što nisu niti samo romansirane reportaže po događanjima iz prošlih vremena. Život je to minulih vremena uhvaćen u izboru i zapisu autora, koji ga osjeća u njegovim karakterističnim pulsiranjima. Ovom knjigom autor nam je otvorio mikrokozmos petrinjskog običajnog življenja, koji se tako očituje kao jedan od nukleusa središnjeg hrvatskog prostora.’’ M.M. Priznanje Rizmaulu i petrinjskom ogranku

Petrinjski list broj 31

15


L J

E T O

U

P E T

R

I

N

J

I

VEČER TAMBURICE BILO UGODNO IZNENAĐENJE

TAMBURA DIRNULA SRCE ‘’Petrinjo, ti si tu. Petrinjo, u mom snu.’’ Riječi su to već zaboravljene pjesme Mire Rehora ‘’Kraj Kupe i zelenih polja’’, koju su s tamburašima ‘’Stucke’’ zapjevali brojni Petrinjci koji su zaista 14. srpnja uživali u zvucima tambure. ‘’Večer petrinjske pjesme i tamburice’’ počela je i završila petrinjskom pjesmom. Prvi su nastupili najmlađi tamburaši FS ‘’Petrinjčica’’, koje je kao i one starije koji su pjevali i svirali iza njih i te kako dobro uvježbao Stevo Borić. Publika je pjevala i uz ‘’Petrinjske bećare’’ i uz ‘’Petrinjske staze’’, ali ipak su srca najviše razgalili tamburaši ‘’Stucke’’. Iako to nije bila ona postava na koju smo navikli, ekipa koja se te večeri okupila znalački je odradila svoj posao. I pjevalo se na sav glas, jer petrinjska pjesma je ona koja uvijek probudi osjećaje i sjećanja. ‘’Večer tamburice’’ održana je u sklopu ‘’Ljeta u Petrinji’’, pod pokroviteljstvom Grada, a mnogi su te večeri izjavili’’Svaka čast organizatoru, Hrvatskom domu, jer Petrinja je od davnina bila i ostat će i grad tambure’’. M.M.

Mladi tamburaši ...

... i oni malo stariji

Petrinjske staze

Petrinjski bećari

Neponovljiva Stucka

16

Uživalo se uz tamburu

Petrinjski list broj 31


L J

E T O

U

P E T

R

I

N

J

I

KONCERT ZA PAMĆENJE

KLAPA SAGENA I MUŠKI KOMORNI ZBOR Na početku koncerta koji je 29. lipnja održan u zaista posebnom ambijentu atrija Hrvatskog doma, Davoru Salopeku, predsjedniku ogranka Matice Hrvatske u Petrinji, Stjepan Sučić, dopredsjednik Matice Hrvatske uručio je priznanje Ivana Rizmaula koji je toga dana 29. lipnja za knjigu ‘’Spomenar baštine petrinjske’’ u Zagrebu dobio nagradu Matice hrvatske ‘’Ivan Kukuljević Sakcinski’’ - za najbolje djelo što ga je objavio Ogranak Matice hrvatske. ‘’Ponosan sam i na nagradu i na ovaj koncert, jer je knjiga Ivana Rizmaula od njih 200 izabrana za najbolju, a jedini od 120 ogranaka imamo i matičin zbor’’, rekao je Davor Salopek. A bio je to zaista krasan uvod u koncert na kojem su za svoje izvedbe pjesama Klapa ‘’Sagena’’ i Muški komorni zbor Matice hrvatske u Petrinji, dobili veliki pljesak publike. Klapa je izvela i pjesmu ‘’Trešeta’’ s prošlogodišnjeg festivala dalmatinske pisme, na kojem su Klapa Sagena dobili 1. nagradu publike, a zbor Matice Hrvatske podsjetio je i na Petrinjsku prošlost, pjesmama ‘’Čežnja za domom’’ i ‘’Petrinjski štenhen’’. Posebno je dirljiva bila izvedba pjesme ‘’ Pismo moja’’. ‘’Ova je pjesma bila posvećena pokojnom Dubravku Poboru, našem Dudi, jednom od osnivača ‘’Petrinjskog noneta’’, a pjesmu je večeras pjevao i njegov sin Domagoj’’, izjavio je nakon koncerta dirigent ansambla Želimir Đenđinović. Spona zajedničkog koncerta bio Siniša Čulin, tenor Sagene, koji je isto kao i Marko Rogošić, nekada, u vrijeme našeg progonstva pjevao s ‘’Petrinjskim slavuljima’’. Sve prolazi, ali sjećanja, prijateljstva i pjesme ostaju... M.M. Zbor Matice

“EKO-TRANSVERZALA 2007.’’ Izviđači iz Koprivnice pobjednici su 10. Ekotransverzale pod  nazivom “Kupa 2007’’. Druga je bila izviđačka patrola iz Popovače, a treći izviđači iz Zagreba. Rezultati su to najuspješnijeg rješavanja zadataka Izviđači Hrvatske u Petrinji u topografiji, orijentaciji, čvorologiji, prvoj pomoći, ekologiji i veslanju na natjecateljskoj dionici Gradsko kupalište- Selište- Brest- Gradsko kupalište. U organizaciji Odreda izviđača “Kupa” Petrinja, Eko- transverzala počela je 28. lipnja, a na Gradskom kupalištu okupilo se oko 150 izviđača iz Kutine, Popovače, Novske, Križevaca, Zagreba, Ogulina, Slavonskog Šamca i Petrinje koji su do 1. srpnja uz druženje provodili natjecateljske i revijalne izviđačke aktivnosti. Članovi petrinjskog Ronilačkog kluba ‘’Orca’’ upoznali su ih s ronilačkim tehnikama, izradom maketa splavi, usavršavanjem veslanja i vožnjom čamca s motorom. Izviđači su provodili i ekološke aktivnosti čišćenja obale Kupe i postavili kante za smeće na kupalištima u gradu, Selištu i Brestu. I ove godine Eko –transverzala bila je dio programa ‘’Ljeta u Petrinji’’ pod pokroviteljstvom Grada. D.K.

Petrinjski list broj 31

Sretno Lovrenčevo, Dan grada građanima Petrinje žele djelatnici i uprava poduzeća Komunalac Sretan Dan grada i Lovrenčevo želi vam

trgovina GOGA Trg hrvatskih branitelja 1 Tel: 044/ 815 033 Fax: 044/ 813 683 e-mail: trgovina-goga@hi.t-com.hr

17


11. 11. TURNIR TURNIR ULICA, ULICA, KVARTOV KVARTOV GRADA GRADA P P

Vatromet

Pobjednici - Hrastovica - Interbay

I z n e na đe n j e i pobj e da ... U završnici 11. malonogometnog turnira ulica, kvartova i prigradskih naselja grada Petrinje, ovogodišnji prvaci i definitivno iznenađenje turnira postala je momčad Hrastovica interBAY computers, pobjedom nad momčadi Majdanci stari. U regulranih 40 minuta, obje momčadi postigle su po jedan zgoditak i okončano je 1:1, no kako moramo dobiti pobjednika, slijedilo je izvođenje kaznenih udaraca. Na ‘’penale’’ bolja je bila momčad Hrastovica interBAY, a pobjednički pogodak za konačnih 4:2 postigao je Marko Korečić, uz glasno bodrenje s tribina. Utakmicu za prvo mjesto pratilo je više od 800 gledatelja i doslovno se tražilo mjesto viška. Naravno da nije nedostajalo uzbuđenja, i krivog suđenja, pa je tako i jedan od najočitijih prekršaja turnira prošao nekažnjeno. Mladen Papić, napadač ovogodišnjih prvaka, pred protivničkim vratima, dočekivao je loptu glavom, kad mu je umjesto lopte protivnički branič dodao nogu u glavu. Sucima je to bilo normalno i nikakve kazne nije bilo, a jedino isključenje bilo je uslijed povrede Mladena Papića koji je odvezen na liječnički pregled. Epilog ove kolizije, znat će se na specijalističkom pregledu jer je udarac noge završio u desnom oku. No, i to na stranu, okončan je po mnogočemu organizacijski čudan turnir, koji je započeo s dvadeset i jednom prijavljenom momčadi, a četiri najbolje momčadi su: 1.Hrastovica interBAY computers 2. Majdanci stari 3. Mile Wood 4. Centar Edi Za najboljeg igrača proglašen je vezni igrač Marko Korečić (Piksa) iz momčadi Hrastovica interBAY, najbolji strijelac turnira sa 16 pogodaka ove godine je Kosta Đukić (Kole) – Majdanci stari, a najbolji vratar 11. turnira je Dragan Anušić - Hrastovica interBAY. U revijalnim utakmicama finalne večeri igrali su Poglavarstvo Grada Petrinje - Elektra (2:3) i Jadransko osiguranje – Zvijezde malog nogometa 2:2. Za vrijeme pauze između dva poluvremena poglavari Grada i Elektraši su zajedno i zapjevali ‘’Sve je ona meni’’, a komentari su bili kako momčadi bolje pjevaju nego igraju.

Kosta Đukić najbolji strijelac

18

Marko Korečić najbolji igrač

Petrinjski list broj 31


VA VA II PRIGRADSKIH PRIGRADSKIH NASELJA NASELJA PETRINJE PETRINJE

Drugoplasirani Majdanci stari

Poglavarstvo

Utakmica za treće mjesto također je obilovala dvojbenim presudama, ali sad je kasno za ispravke. Momčadi Mile Wood i Centar Edi ušle su u susret žestoko i pokazale, više nego očekivano, nogometno znanje i vještinu. U prvih 10 sekundi susreta, najbržim golom turnira, Mile Wood poveli su 1:0, a ni minutu kasnije Centar Edi izjednačili su rezultat. Do kraja poluvremena bilo je udaraca sa svih strana, uglavnom nepreciznih i rezultat poluvremena bio je 2:2. Do kraja drugog poluvremena slijedila je nimalo usporena akcija i krajnji rezultat od 6:2 za momčad Mile Wood, a to govori dovoljno zašto su osvojili titulu treće momčadi turnira. Nagrade su najboljima u ime Grada i organizatora te sponzora uručili zamjenik gradonačelnika Darinko Dumbović, predsjednik malonogometnog kluba Petrinjčica Stjepan Srbić i Marijan Glušić kao predstavnik tvrtke Gavrilović. Turnir je i ove godine održan u sklopu ‘’Ljeta u Petrinji’’, pod pokroviteljstvom Grada Petrinje. Na zatvaranju ovogodišnjeg finala reflektori su ugašeni i započeo je, već tradicionalni, ali ove godine puno ljepši – VATROMET- na dar svim posjetiteljima i sudionicima turnira. Ove je godine u sklopu turnira ulica, kvartova i prigradskih naselja Petrinje održan i ‘’Klinco-kup’’, u organizaciji škole nogometa NK Mladost. U kategoriji limača, prijavljene su bile 4 momčadi, a poredak je : 1. 2. 3. 4.

Vilenjaci Centar Limači Zrinski

U kategoriji godišta 1993. do 1996. ove je godine bila konkurencija od 11 prijavljenih momčadi, a najbolji među njima su: 1. Centar 2. Play Makers 3. Petrinjčica 4. Dream Team

Dragan Anušić najbolji vratar

Petrinjski list broj 31

Miroslav Petrak

Vilenjaci

19


L J

E T O

U

P E T

R

I

N

J

I

DAN BORBE PROTIV ZLOUPORABE DROGA Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Petrinje, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, organizirao je 26. lipnja sadržajan program za mlade. Na Rukometnom igralištu vještine su prezentirali petrinjski skateri ‘’Blood (do)nation’’ s gostima iz Siska, uz glazbeni program polaznika Pop-rock škole iz Petrinje i Siska. Prvi put publika je poslušala najmlađi rock band u Hrvatskoj ‘’Little school band’’ i srednjoškolski metal band ‘’Rampage’’ koji se predstavio i autorskim skladbama. U Galeriji ‘’Krsto Hegedušić’’, otvorena je izložba ‘’Stripovi i ilustracije’’ Tomislava Škrljca. Na Trgu Hrvatskih branitelja program je završio Uvijek raspoloženi Soulfingersi koncertom ‘’Soulfingersa’’ koji su rasplesali Petrinjce obradama poznatih blues, soul i jazz- funk hitova. ‘’UO za društvene djelatnosti Grada Petrinje u organizaciji ovog programa surađivao je s Klubom mladih udruge IKS jer zadaća Grada je prepoznati, podržati, razvijati i pomagati kreativnost mladih i njihove raznovrsne vještine. Na taj način i Grad je pokazao mladima da se protiv droge može boriti zanimljivim glazbenim, likovnim i sportskim sadržajima.’’- rekla je pročelnica Odjela Izabela Žilić. D.K. Najmlađi rock band u Hrvatskoj

STRIPOVI I ILUSTRACIJE Izložba Stripovi i Ilustracije autora Tomislava Škrljca otvorena je u galeriji Krsto Hegedušić 26. lipnja. Izloženi su bili radovi ovog mladog petrinjskog autora koji se bavi stripom, ilustracijama te scenarijima za stripove. Izložbu pod pokroviteljstvom Grada otvorila je Izabela Žilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Petrinje, a organizirana je povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Tomislav Škrljac već dugi niz godina crta, a zadnje tri godine intenzivno. Izložio je radove humoristične i realistične tematike te povijesni strip „Prvi dani grada Petrinje“, ilustracije koje komentiraju razne događaje koje je radio za festivale karikatura na kojima je izlagao s Hrvatskim društvom karikaturista. M.F. Stripovi i ilustracije

Osnovana je 1987. godine u sjećanje na Krstu Hegedušića.

20. GODINA GALERIJE Povodom obilježavanja 20.-og rođendana galerije „Krsto Hegedušić“, osnovane 27. lipnja 1987. godine, na taj datum ove godine otvorena je izložba s najvrednijim i najznačajnijim djelima koje Galerija posjeduje u svom fundusu. Prigodnim riječima i povijesno se osvrnuvši u kratak presjek prošlih 20. godina, prisutnima se obratio Zvonimir Martinović, organizator kulturnih djelatnosti POU Hrvatski dom. Likovna kritičarka Branka Hlevnjak posebno je naznačila: „Čini mi se da su zastupljeni autori izvanredni, ova izložba nosi svu snagu modernog hrvatskog slikarstva od početka 20.-og do, evo, početka 21.-og stoljeća, od Hegedušića do Kožarića. Postavljeni autori su iz Majstorske radionice Akademije likovnih autora u Zagrebu, a biti dio te radionice je velika stvar, to je kao da imate magisterij ili doktorat u današnje vrijeme, dakle, vrijednost postavljenih radova je velika. Svako djelo ima svoju snagu, osobnost, svako je na svoj način rječito.“ “Petrinjski pušlek” kritičarki Branki je u znak zahvale “Petrinjski pušlek” uručio Zvonimir Martinović. S nekoliko čestitarskih i riječi pohvale i zahvale na svim do sada postavljenim izložbama, u ime Grada, izložbu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Petrinje dr. Miroslav Petračić, posebno istaknuvši kako smatra da je Galeriji potreban nešto veći prostor. Također u ime Grada, izložbi je prisustvovala i članica Gradskog poglavarstva Višnja Trklja. Brojne prisutne, prije i nakon otvorenja izložbe zabavljao je Tamburaški sastav FS „Petrinjčica“. K.J.

20

Petrinjski list broj 31


L J

E T O

U

P E T

R

I

N

J

I

GLAZBA RASTJERALA OBLAKE

PROMENADNI KONCERT GLG Veliki puhački orkestar Gradske limene glazbe Petrinja u paviljonu gradskog parka održao je još jedan u nizu promenadnih koncerata. Pod ravnanjem kapelnika Jurice Goluba, glazbenici su se 30. lipnja, unatoč lošem vremenu, predstavili na jedan drukčiji način. Izveli su nekoliko domoljubnih napjeva i popularnih koračnica i svojom glazbom zaista rastjerali oblake nad gradom. M.M.

VESELO BILO NA „PLAŽI“

U Velikoj dvorani Hrvatskog doma, 07. srpnja, glumci zagrebačkog kazališta „Exit“ izveli su komediju „Plaža“ u kojoj se kroz mnoštvo različitih situacija i karaktera kritizira sebičnost i netolerancija u međuljudskim odnosima. Britka i duhovita, predstava s brzim promjenama karaktera i situacija, zaista je do suza nasmijala brojne Petrinjce različitih uzrasta. Režiju potpisuje Bugar Sunny Suninsky, a predstavu su odigrali Linda Begonja, Sven Medvešek, Damir Klemenić i Daria Knez. Glumac Sven Medvešek izrazio je zadovoljstvo petrinjskom publikom, a ujedno i istaknuo kako je premijerno predstava izvedena prije dvije godine, dok je do sada odigrana oko pedesetak puta. Mora se priznati, za opuštanje u ljetnim večerima, ovo je bio izvrstan izbor organizatora-Hrvatskog doma Petrinja. K.J.

Glazbom protiv kiše

„MANDOLINA I GITARA ROMANTICA“ Koncert „Mandolina i gitara romantica“, 13. srpnja, u atriju Hrvatskog doma, održali su članovi dua „Corde“. Izvrsnim nastupom i skladbama renomiranih skladatelja; Calacea, Puccinia, Sgallaria, Dvoraka, petrinjskoj publici predstavili su se Josip Orešković na mandolini i Ambrozije Puškarić na gitari, a posebna gošća koncerta bila je sopranistica Ksenija Sanjković. Članovi dua bili su više nego zadovoljni ovim prvim nastupom u Petrinji, a publika ih je u više navrata nagradila velikim pljeskom. Atrij Hrvatskog doma i ovaj put je bio iznenađujuće popunjen što očito pokazuje zainteresiranost Petrinjaca za kvalitetnim kulturnim događanjima. Koncert je održan u sklopu programa „Ljeto u Petrinji“, a u organizaciji POU Hrvatski dom. N.A.B. Bogatstvom zvukovnih boja ukrasila je atrij

„CADENZA“ U organizaciji Hrvatskog doma Petrinja koncert klasične glazbe 06. srpnja održao je gudački kvartet ‘’Cadenza’’ u sastavu Krešimir Marmilić i Gorjana Juriljvioline, Mirko Boch-viola i Matija Štajcar - violončelo. U atriju Hrvatskog doma petrinjskoj publici izveli su djela Pachelbela, Boccherinia Sorkočevića, Mozarta, Tschaikowskog, Dvoraka, Brahmsa, Webera, Gardela, a za bis atraktivnu skladbu Scota Joplina. ‘’Publika je sjajna, atrij akustičan tako da smo i ovaj puta uživali nastupajući u Petrinji’’- rekao je violinist Krešimir Marmilić. D.K. Kvartet “Cadenza”

VEČER SEVDALINKI Koncert sevdalinki, u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Petrinji, održali su 08. srpnja Mehmed Goražda i zagrebački ansambl ‘’Bosana’’, a ujedno su promovirali i CD pod nazivom ‘’Sevdah u srcu i duši’’ koji je snimljen uz pomoć sredstava iz državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Organizatori koncerta bili su Bošnjačka nacionalna manjina za grad Petrinju i Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju. ‘’Koncert je organiziran s ciljem očuvanja i njegovanja stare bošnjačke pjesme sevdalinke kao sastavnog dijela bošnjačke narodne baštine’’rekao je predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine za grad Petrinju Hajrudin Kulašić. D.K.

KONCERT MATE BULIĆA Koncert Mate Bulića održan je 30. lipnja u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Nastup je održao pred napola ispunjenom dvoranom, ali već nakon prvog pljeska najavio je da će pjevati kao da pjeva pred pet tisuća ljudi. Petrinjska publika uživala je u pjesmama, a nerijetko se pjevao refren. Koncert je održan u sklopu programa „Ljeta u Petrinji“ pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, a u organizaciji Hrvatskog doma. M.F.

Mehmed Goražda i ansambl “Bosana”

Petrinjski list broj 31 21


D A

N

D R

Ž

V

N O S T

I

PROSLAVLJEN DAN DRŽAVNOSTI

BUDNICA, VIJENCI I ZABAVNI PROGRAM Pod budnim okom predsjednika Davora Mazalina i uz barjak društva kojeg je ponosno nosio Tomislav Komes, tajnik glazbe, članovi velikog puhačkog orkestra GLG Petrinja tradicionalnom budnicom najavili su Petrinjcima Dan hrvatske državnosti. Točno po dogovoru u 6 sati krenuli su iz svojih prostorija u Turkulinovoj ulici, a uz glasne i jasne koračnice prošli su ulicom Ksavera Šandora Gjalskog, Gajevom, pa Gupčevom, bili su na Sajmištu, pa ulicom Katarine Zrinske i Radićevom svoju budnicu okončali na Trgu Hrvatskih branitelja. Već u ulici Gjalskog čekala ih je prva ‘buklija’’. Majka i sin Marija i Josip Drašković rano su ustali da bi osvježili i počastili naše glazbenike. Prvi puta budnicu je svirao Tomislav Rokić, a po tko zna koju, najstariji članovi glazbe Mato Stanešić, Lovro Pećirko i Mato Sova. Kao i svake godine nakon budnice okupili su se u svojim prostorijama i feštali. Počastio ih je Slaven Fiala koji je sa svojim glazbenim prijateljima  ponovo proslavio, sada već svoj 28. rođendan. Ranojutarnja budnica ulicama grada

Kod velikog križa, na groblju sveti Benedikt i kod spomenika Pukovniku Predragu Matanoviću i poginulim braniteljima i osloboditeljima Petrinje na Senjaku, brojna izaslanstva 25. lipnja položila su vijence i zapalila svijeće za sve poginule, zatočene i nestale u Domovinskom ratu. Prema protokolu Grada, vijence su položila izaslanstva Grada Petrinje, Ureda za obranu i državne Uprave Sisačko-moslavačke županije, Druge gardijske brigade, Policijske postaje Petrinja, izaslanstva svih Udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje i Matice Hrvatske u Petrinji. Počast su odala i izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke prava, a prvi puta i izaslanstvo Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora SMŽ. Molitvu za pokojne pored križa i kod spomenika predvodio je župni vikar Vjekoslav Jakopović. Brojna izaslanstva odala su počast poginulima

Proslava Dana državnosti okončana je na Trgu hrvatskih branitelja, koji je bio prepun, a uvijek atraktivna i popularna Vesna Pisarović i Scorpion band zaista su

“Scorpion band”

odlično zabavili i one mlade, ali i stariju publiku. Program je održan pod pokroviteljstvom Grada, u organizaciji Turističke zajednice grada Petrinje. M.M.

Vesna Pisarović

22

Petrinjski list broj 31


K

U

L T

PETAR SALOPEK (Posljednja slika Petra Salopeka predstavlja zalazak sunca na Kupi. Slikar ju je završio 21. srpnja 1989. godine, nekoliko sati prije vječnog zalaska među visoke ljubičaste oblake.) Petar Rosspacher Jedan je znameniti slikar, lirski i sjetni fantast Marc Chagall, jedno svoje remek - djelo nazvao “Vrijeme je rijeka bez obala“. Ta njegova metaforička misao je toliko duboka i univerzalna da me iznova navodi razmišljanju o nama samima u apsolutnom prostoru ... Pa iako je to i veličanstvena i zastrašujuća činjenica, ipak postoji stvarnost u kojoj u gibanju, rađanju i obnavljanju apeirona ostaju prepoznatljivi otisci pojedinih čestica. Ako uzmemo u obzir da su područja ljudskog stvaralaštva makar i najmanji odrazi tih tragova, s pravom se smijemo zaustaviti i pred utisnutim stopama jednog slikara: Petra Salopeka. Njegovi sačuvani proživljaji što mirišu samoćom natopljenom u razmišljanje i terpentin, pomažu nam razumijevati istraživački zanos u nepokidivoj propletenosti vanjskog i unutarnjeg svijeta, ali i uživati u izbrušenim smaragdima salopekovski oblikovane stvarne ljepote. Ona je ostala trajnom vezom Njega i Nas sadašnjih i Njega i Njih budućih ... I kako je vrijeme doista “rijeka bez obala“, teško se ograničiti tek na bljesak jednog trajanja. Kada bismo mogli prići mjestu gdje opstaju opipljive duhotvorine ljudi kojih više nema, češće bismo živjeli s izvornim osjećanjem prema Njima i Njihovoj sjeni ... U nezaustavljivim otkucajima vremena, pronađimo naklonosti Njihovoj neprolaznosti što nas u djeliću življenja bar treptajem usrećuje, makar sjećanjem s povodom i razgovorom pred platnom koje zrcali kupsku ekspresiju ...

Sretno Lovrenčevo, Dan grada, 10.kolovoz želi vam

U

R

A

Skladbom „More“ Josipa degl’ Ivellia Petrinjci pokazali klapama kako se piva.

„SLAVULJI“ U KAŠTELIMA Članovi Muškog vokalnog ansambla „Petrinjski slavulji“ (koji su dio Hrvatskog pjevačkog društva „Slavulj“) pod ravnanjem svog dirigenta i zborovođe Josipa degl’ Ivellia, sudjelovali su na klapskim večerima pod nazivom „9. večeri dalmatinske pisme-Kaštela 2007.“ koje su se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Vlade RH Ive Sanadera održale u Kaštel Kambelovcu i Kaštel Štafiliću. Praizvedbom skladbe „More“, za koju je glazbu i aranžman napisao Josip degl’Ivellio na tekst Siščanina Ivice Buturca, „Petrinjski slavulji“ predstavili su se najbolje što su mogli odmah prve večeri festivala pod nazivom „Večer novih skladbi“ 29. lipnja. Dokaz izvrsnom izvođenju skladbe bio je snažan i dugotrajan pljesak publike na zadnjim tonovima, što nije uobičajeno, jer se na ovakvim događanjima izvođače prilikom nastupa ne prekida pljeskom. Također, komentari u publici bili su vrlo zanimljivi, primjerice „Petrinjci imaju rijeke, ali fantastično pjevaju o moru na klapski način...“. Zaista, bez imalo subjektivnosti, nastup je bio vrhunski  ocijenjen od stručnjaka, glazbenika amatera i, najvažnije, od publike. Nakon nastupa maestro degl’ Ivellio izjavio je kako je iskreno zadovoljan uloženim trudom svih članova i nastojanju da se skladba izvede maksimalno dobro, a posebno zadovoljstvo i ponos mu je odlična prihvaćenost od publike. Predsjednik HPD-a „Slavulj“ Željko Crnković također nije krio zadovoljstvo kao niti ostali članovi ansambla. Svakako je potrebno napomenuti kako je od oko 86 pristiglih skladbi samo njih 15 ušlo u finalni izbor za večer praizvedbi, a među njima i „More“. Sudjelovanje na klapskim događanjima kaštelanskih večeri dalmatinske pisme postalo je stvar prestiža među klapama i obrađivačima, a od prošle godine i skladateljima (jer je „Večer novih skladbi“ ustanovljena i prvi put održana 2006. godine kada je maestro degl’ Ivellio pobijedio na natječaju skladbom „Galeb“ na tekst Vladimira Nazora, a izvodili su je „Kolapjani“). Umjetnički ravnatelj klapskog dijela programa profesor Vladan Vuletin izjavio je kako „nije bilo nimalo lako odabrati 15 finalnih skladbi, no, one koje su odabrane jamče iznimnu kvalitetu.“  Inače, ovaj festival podijeljen je u tri večeri: „Večer novih skladbi“, „Kaštelanski đir“ i „Klapske novitade-Večer svjetskih evergreena“. Nakon završetka večeri na mjesnom trgu organizirana je zajednička kaštelanska fešta za sve izvođače uz pršut, sir i vino, a ponajviše uz puno pisme do dugo u noć. K.J.

Turistička zajednica grada Petrinje

Vladimira Nazora 16 Tel/fax: 044/815-431 tel: 813-876, mob: 098 553 821, e-mail: tzg-petrinje@sk.t-com.hr, Internet stranica: www.tzg-petrinja.hr

S generalne probe

Petrinjski list broj 31 23


K

U

L T

U

R

A

Cabaret oraspoložio i nasmijao Petrinjce − baš ono što nam treba!

“NOĆAS ĆU...ILI BIH...” U izvedbi glumca Adama Končića i glazbenika Duška Zubalja cabaret „Noćas ću...“ predstavljen je 26. lipnja Petrinjcima u Maloj dvorani Hrvatskog doma, koji je ujedno i organizator. Osobit način interpretacije, glazbeni intermezzi i pratnja na klaviru uz recitirajuću poeziju stvorili su idealnu atmosferu u publici često mameći pljesak. Ovaj uigrani dvojac svoju suradnju opisao je riječima „Sretoše se dvije umjetničke duše i poželješe pokloniti nešto lijepo osobama koje ih svaki dan okružuju i često nadahnjuju svojom ljupkošću, toplinom, neumornim davanjem i neizmjernom vjernošću. Iskustvo pjesnika i nadasve vrsnog pijanista Duška Zubalja, te polet i želja za umjetničkim izrazom mladog glumca Adama Končića sretno se pronađoše u pomalo zaboravljenoj kazališnoj formi.“ Glumac Adam Končić otkrio nam je kako su ovaj cabaret izveli više od 200 puta diljem Hrvatske. Interakcija izvođača i publike urodila je plodom i izvedbu cabareta učinila uspješnom. Upravo to je i dokaz kako nam treba više takvih i sličnih programa u koje se Petrinjci mogu uključiti pjesmom i riječju, jer čini se kako je to ono što najviše vole. Izvođači i publika dijelili su zadovoljstvo i više nego uspješnom izvedbom, stoga nadajmo se opet nečem sličnom. K.J. Šarmantna Ana osvojila je ružu

PREDSTAVLJENA KNJIGA EMILA ČIĆA

Emil Čić i Mile Pešorda

Knjiga ‘Globalizacija i hrvatski nacionalizam’ predstavljena je Petrinjcima 12.srpnja. Uvod u predstavljanje, održano u dvorani Mala scena Hrvatskog doma, dao je Vladimir Krpan tajnik Matice hrvatske u Petrinji. S općim uvodom u samo djelo nastavio je književnik Mile Pešorda. U svom pozivu na čitanje istaknuo je važnost teme ove, kako je rekao, blistave i izazovne knjige koja je po njemu pravi kulturni događaj i poziv na dijalog i promišljanje hrvatske sudbine ovdje i sada. Nakon Pešorde govorio je sam autor Emil Čić, koji je rekao da knjiga iznosi glavne strateške ciljeve globalističkih neprijatelja u Hrvatskoj te objašnjava ‘’što je nacionalizam za nas, a što za njih’’. Autorovo je mišljenje da se globalizacija i nacionalizam u cijelom svijetu sukobljavaju te objašnjava zašto i kako. Petrinjci su nakon predstavljanja pitanjima potakli iscrpan dijalog. M.F.

BIG BAND NA “Siscia jazz festivalu” Big band Petrinja oduševio je sisačku publiku na ‘’Siscia open jazz & blues festivalu’’. 15. srpnja na terasi ‘’Siscia jazz cluba’’ predstavili su se blues, funky i jazz standardima, a pod ravnanjem kapelnika Jurice Goluba, uz stalne članove orkestra, nastupili su i vokalni solisti Marijana Ivšić i Darko Komlinović. ‘’Publika nas je i više nego dobro prihvatila, a s gitaristom i direktorom festivala Damirom Kukuruzovićem dogovaramo suradnju, odnosno gostovanje na našem sljedećem albumu.’’- rekao je jedan od osnivača petrinjskog Big banda Tomislav Komes.   D.K.

24

Petrinjski list broj 31


Š K O L

S T

V O

PETRINJČICOM UZVODNO Brojne i raznovrsne aktivnosti u prirodi krije u sebi program “Petrinjčicom uzvodno” što ga od proljeća ove godine provodi udruga “Petrinjčica” s djecom i mladima u petrinjskom kraju. Riječ je o odgojno-obrazovnim i rekreativnim aktivnostima kojima sudionici stječu znanja i umijeća te razvijaju navike u druženju s prirodom, kada im izvorna priroda zamjenjuje sve knjige, enciklopedije i filmove. “Program smo nazvali Petrinjčicom uzvodno zato što je uzvodno uvijek teže ploviti, a posao koji radimo nije lagan. Boravak u prirodi i učenje iz nje traži mnogo umijeća i naporan je ali su rezultati tim vrijedniji i zadovoljstvo sudionika znatno veće”, kaže profesor Matija Bučar, najagilniji prirodoslovac u udruzi “Petrinjčica”. Različite aktivnosti ovog programa okupile su tijekom protekla tri mjeseca oko 400 sudionika koji su u Dječjem istraživalačkom centru u Prnjavoru Čuntićkom proučavali i upoznavali rijetke i zaštićene biljke i ribe, livadne i šumske zajednice, probleme Na riječnom brodu glinski srednjoškolci provode pokuse u zaštiti okoliša, a prije svega brige o Petrinjčici, propješačili desetine kilometara obroncima Hrastovačke i Zrinske gore, upoznali stare utvrde i njihove legende ali su se uputili i u “Zavičaj Ljudevita Posavskog” u Sisak, na plovidbu rijekama Kupom i Savom i spoznavanje duge i bogate povijesti uz njihove obale i bogatstvo prirode na rijeci i uz rijeku. Za većinu sudionika bilo je to prvo viđenje jednog velikog riječnog ušća, a glinski su srednjoškolci, primjerice, tijekom plovidbe eksperimentom na brodu proučavali svojstva vode iz Kupe i Save. I napokon, bilo je tu i brojnih igara, biciklističkih tura i sadržaja iz izviđačkoga života. Financijsku potporu programu “Petrinjčicom uzvodno” pruža, na temelju provedenog javnog natječaja, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH. Berislav Ličina “Tajne” izviđačkih šatora upoznali su i osnovci sisačke OŠ I. Kukuljevića

DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA Što su sve djeca naučila u vrtiću, pokazala su svojim roditeljima na završnim svečanostima, sportskim nadmetanjima,uspjesima u likovnom izrazu. Ali i roditelji su pokazali da vjeruju u njih, da su samostalni i pripremljeni za buduće izazove na svom putu odrastanja. Svi su bili jako ponosni. Roditelji na svoju djecu, djeca na svoje roditelje, a odgojitelji na svoj rad i vrtić. Tako su djeca odgojne skupine “Zvjezdice” pripremila mali program za svoje roditelje , a zatim su se družili u svom vrtićkom dvorištu sa svojim gostima (roditeljima,bakama,dedama, kumama …) uz razne slastice i roštilj kojeg su pripremili vrijedni roditelji. Djeca starije odgojne skupine s odgojiteljicama Anom Bugarin i Brankom Licitar provela su dva dana u Dječjem istraživalačkom centru u Prnjavoru. Iskoristili su bogatstvo sadržaja koje nudi priroda, a ujedno je to bila i priprema za odlazak na more Veselo na Šoltu bez mama i tata. Od 8. lipnja do 16. lipnja 2007.g. u dječjem centru na otoku Šolti ljetovalo je 53 djeteta iz vrtića u pratnji 5 odgojiteljica. Djeca koja su išla na obuku plivanja sudjelovala su na natjecanju u plivanju u ŠRC Sisak . Sudionicima takmičenja uručeno je priznanje za sudjelovanje, a dječaci Ilija Durbić i Michael Pavičić osvojili su srebrnu i brončanu medalju za 2. i 3. mjesto kod dječaka. Likovni rad odgojne skupine “Zvjezdice” je sudjelovao na edukacijsko-ekološkom natječaju “Volim Hrvatsku 2007.” u organizaciji Županijske Turističke zajednice. Tema natječaja bila je “Hrvatska, ljubavi moja” . Likovni rad je osvojio drugo mjesto i dobili smo pet tisuća kuna. Višnja Vukša Zanimljivo u prirodi

OSTALO MJESTA U SREDNJOJ ŠKOLI Nakon dva upisna kruga u ljetnom upisnom roku, ostalo je još slobodnih mjesta za upis u prvi razred u Srednjoj školi Petrinja i to za smjer opća gimnazija 6, za veterinarskog 7, a za prehrambenog tehničara 2 slobodna mjesta, za zanimanje mesara 7, cvjećara 8 i za zanimanje voćar-vinogradar-vinar ostalo je 3 slobodna mjesta. Svi zainteresirani koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom roku moći će to, prema interesu za navedene smjerove i zanimanja, učiniti u jesenskom roku, kada će se prijave primati 27. kolovoza od 8 do 16 sati, objava će biti 28. kolovoza do 12 sati, a upisi će se obavljati 29. i 30. kolovoza od 8 do 16 sati. K.J.

Petrinjski list broj 31 25


Š K O L

S T

V O

TROJE UČITELJA ODLAZI U MIROVINU Za troje prosvjetnih radnika iz dviju gradskih osnovnih škola završen je rad s djecom. U lipnju su učenicima održali zadnje satove, s 31. kolovozom postaju umirovljenici. U Prvoj osnovnoj školi 27 godina likovnu kulturu predavala je Katica Čelap, a punih 30 godina povijest učio Ivan Rizmaul. U OŠ Dragutina Tadijanovića radni vijek prestaje Juraju Massariju, učitelju tjelesne i zdravstvene kulture. A.P. Iz Prve OŠ umirovljenici postaju Katica Čelap i Ivan Rizmaul

LOZA I GROZDOVI PO ZIDU Ulaz u vinski laboratorij u podrumu Srednje škole Petrinje ukrašen je grozdovima, viticama i lišćem, uz riječi vinogradarske petrinjske pjesme Vijala se bijela loza vinova... Zid su oslikali Miron Ivančan i Slobodan Vidović, za ovakvu scenografiju nadareni maturanti strukovnog usmjerenja voćara, vinogradara i vinara. „To je naš trajni dar školi, ujedno i draga uspomena, radili smo u slobodno vrijeme“ uz dovršenje zidnog ukrasa rekli su talentirani mladići, sada već bivši srednjoškolci. A.P.

Uređuju školski vrt uz Petrinjčicu

CVJEĆARI NA LJETNOJ PRAKSI Učenice prvog razreda cvjećarskog usmjerenja Srednje škole Petrinja završile su s nastavom, ali do 10. kolovoza ostalo im je za odraditi praksu. Za to vrijeme 10 učenica (Marina Jelekovac, Danijela Perić, Jasmina Krapljan, Željka Augustinović, Amalija Ivičinec, Azra Šahinović, Milena Drobnjak, Vedrana Petričević, Kruna Bertović i Magdalena Kovač) uređuje školski vrt prepun različitog cvijeća i povrća, plijeve travu, okopavaju, beru dozrelo povrće, no, uređuju i školski plastenik. Voditelji stručne prakse su profesori Dubravka Filipović i Drago Franić, koji je istaknuo kako u školskom vrtu nastoje imati što više različitih vrsta cvijeća i povrća, a da bi sve u vrtu mogli kvalitetno održavati, 80 obveznih sati prakse dogovorno su rasporedili kroz sve ljetne mjesece kako se vrt ne bi zapustio. Učenice i voditelji puni su planova za dodatno uređenje vrta, ali nisu nam htjeli otkriti pojedinosti, već su nam obećali vizualno iznenađenje na svom zelenom terenu uz Petrinjčicu. K.J.

Maturanti su ostavili trajnu uspomenu

L J U D I

I

D O G A Đ A J I

Uzaludno asfaltiranje

MORE VODE UZ RUBNJAKE TURKULINOVE ULICE Cestari su početkom srpnja po središtu Petrinje asfaltirali neravnine i oštećenja, ali opet nisu riješili odvodnju kišnice. Dugačke i duboke lokve nastaju i nadalje uz rubnjak Turkulinove Učenice vrijedno plijeve ulice, vozila ih raspršuju preko travnjaka, prema novom nogostupu, zapljuskuju se i oštećuju pročelja. Na takav slučaj ukazuje Ilija Šušnjar, iz Turkulinove ulice br. 49. „Pokazivao sam cestarima da je ispred moje i susjednih kuća prometnica previsoka za odlijevanje kišnice prema Ulici K. Š. Djalskoga. Žalio sam se i u gradu, došli su ovdje zamjenik gradonačelnika Darinko Dumbović i gradski službenik Ivica Kožuh. S ceste prema nogostupu, do postojećeg otvora za kanalizaciju, predlagao sam ugradnju slivnika, ali to nije napravljeno novom sanacijom asfalta“ kaže I. Šušnjar. A.P.

Voda nema kamo otjecati, pokazuje Ilija Šušnjar

26

Petrinjski list broj 31


L J

U

D I

I

D O G A

Đ A J

I

Odmor na Kupi

PRIJATELJI IZGRADILI DRVENI ČAMAC Po Kupi oko ušća Gline ovo ljeto prvi puta plovi novi drveni čamac, gotovo pet metara dugačak, kojeg je u seoskom dvorištu dovršio stolar Mario iz Gora, uz pomoć prijatelja Ivana, Željka i Dalibora. „ Čamcu je Slana matična luka. Nabavit ću i motor, za dulje plovidbe uzvodno prema Glini i nizvodno do Petrinje“ uspješno i kvalitetno dovršavajući izgradnju najavio je vlasnik novoga plovila. A.P. Radilo se u dvorištu u Gori

SPLAV NA KUPI KOD SELIŠTA Kupači na Kupi ispod Novog Selišta zabavljaju se nasred rijeke na usidrenoj šesterokutnoj splavi. Projekte i nacrte izradio je student brodogradnje pred diplomiranjem Krešimir Štajcar, uz kojeg su plovilo na šest buradi od po 200 litara slagali brat Domagoj i prijatelj Miroslav Sačer. „Splav smo povezali i montirali u Maloj Gorici pa se Kupom spustili do Novog Selišta. Netko je presjekao lanac i nizvodno je doplovila čak do gradskog kupališta, nasukala se uz utok Petrinjčice u Kupu. Slučajno smo je ovdje našli. Vratili smo je natrag i bolje usidrili. Splavi se vesele i djeca i odrasli. Izdržala je težinu od čak 20 osoba“ o svojoj jedinstvenoj igrački na vodi kaže ponosna trojka Petrinjaca. A.P. Igračka za veselje odraslih i djece

Neuobičajen susret s divljom životinjom poremetio je vikendaški odmor skupini Petrinjaca i gostu iz Dugoga Sela, tijekom boravka pod šatorima na lijevoj obali Kupe, nasuprot Novoga Selišta. Hrvoja Hrubija iznenada i neočekivano lisica je ogrebla ili ugrizla za lakat, ostao je trag na ruci. Nasrnula je i drugi put, a otjerana je vikom i mahanjem. Mladić se odmah javio u Hitnu medicinsku pomoć Petrinje, primio dvije injekcije protiv tetanusa i savjet da se što prije javi svome liječniku primarne zaštite. Zbog toga je prekinuo kupanje i logorovanje uz Kupu, neplanirano se ranije nego što je mislio, vratio u Dugo selo. Ista lisica bila je vrlo napasna. Iz logorišta je na plažu odnijela jednu natikaču. „Na plastici se dobro vide ugrizi njenih zubi“ ustvrdio je Miroslav Sačer, tehničar Petrinjskog radija, iz istog društva prijatelja podno Novoga Selišta. „Ili je mlada, razigrana životinja ili bijesna lisica, inače su strašljive, bježe od ljudi. Ove životinje viđaju se čak i po središtu Petrinje, nađen je izmet usred napuštene Robne kuće Petrinjke“ doznajemo od Tomislava Mrazovca, predsjednika Lovačke udruge Fazan u Petrinji. A gradski higijeničar Robert Šubić često po Banovini uklanja domaće ljubimce ili divlje životinje za koje se sumnja da su bile u kontaktu s bijesnima lisicama. Antun PETRAČIĆ Ljetna neugodnost s Kupe

ZBOG LISICE PREKINUT ODMOR

Dragovoljna zajednička akcija

ŽUPIćANI UREDILI SVOJ IZVOR Dragovoljnim zajedničkim radom, uz vlastiti alat, traktor i prikolicu, mještani Župića uredili su okoliš s travnjakom malonogometnog igrališta i prilaz vrelu izvrsne pitke vode u stijeni prema Križu. „Proširili smo prilaz vrelu s oznakom 1926. godine, očistili jarak za otjecanje vode, otkopali i produbili glavni odvodni kanal, preko brvi postavili drvene trupce. Taj mostić i cijelu stazu nasuli smo pijeskom iz obližnje tzv. Bijele stijene“ složnost suseljana opisuje povjerenik u Župiću Franjo Simić. Njihov rad, posebno proširenje puteljka prema izvoru, pohvalilo je više osoba koje smo zatekli u točenju pitke vode. Novi izgled oko vrela Jedna od zadovoljnih je i doktorica u mirovini Đurđa Gorup, punila je boce za kućnu upotrebu u Mokricama. „Župićku vodu pijem godinama, dolazila sam ovdje dok sam još radila i živjela u Petrinji“ rekla je pedijatrica, bivša liječnica mnoge male djece po gradu. Po ovu kvalitetnu tekućinu dolaze čak iz Ivanić-Grada, mnogi Siščani, Petrinjci. „Neka se ljudi odmore, predahnu, u hladu okrijepe i ponesu naše podzemno blago. Po ovom izvoru poznat je Župić, a izdašni su i bunari po dvorištima“ zaključio je F. Simić. A.P.

Petrinjski list broj 31 27


L J

U

D I

I

D O G A

Đ A J

I

JAHANJE NA PONIJIMA Mlada obitelj Juraja i Helene Kardaš iz Dragotinaca širi po Banovini rekreativno i uslužno jahanje konja ponija, a posebna su atrakcija dalmatinski magarci. „Na našem imanju u Jabukovcu počeli smo njihov uzgoj, već imamo tri mlada, pa i magarce uključujemo u turističku ponudu“ kaže J. Kardaš. Ova obitelj sa svojim životinjama često obilazi seoske svečanosti i proslave, djeca rado jašu male rasne konjiće, a zanimljivi su im i neobični magarci s Banovine. Tako je bilo i na lipanjskoj svečanosti Antunova u Čuntiću. A.P.

Dječje veselje

KOBILA MIRA U OBITELJI PENTEK

Ljubimica doveze Pentekove u dućan

Bračni par Marica i Stevo Pentek u Glinskoj Poljani dulje od 30 godina imaju kobilu Miru, koja je proživjela sretnu ratnu sudbinu. U ljeto 1991. vlasnici su je ostavili na seoskom imanju, a nakon četiri godine našli živu i zdravu na Banovini. „Povrtakom iz progonstva nakon Oluje u spaljenom domaćinstvu nismo nikoga našli. U stogovima starog sijena vidjeli smo udubine, tako se stoka, tko zna koliko dugo, sama hranila. U traženju svoje otete i ukradene imovine po okolnim selima Banovine, u krdu lutajućih konja po Donjoj Bačugi, prepoznao sam Miru. Odazvala se na poziv, odmah prišla, uz nju i poveće ždrijebe, a bila je i bređa. Tako smo uz našu miljenicu dobili i dva mlada konjića, kao ratnu odštetu“ priča Stevo Pentek. Nekada su s Mirom orali, sijali, kosili, radili sve seoske poljoprivredne poslove, a sada samo pobiru sijeno i upregnu u drvene gumanjake kada odlaze po namirnice u Graberje. „Ide na pašu, dobiva zob, nema svih zubiju, ali je zdrava kao konj! Redovno joj provjeravamo krv“ dodaje Marica. „Ja je potkivam, to je jedini konj u našem kraju o kojem još brinem“ s ponosom govori umirovljeni, zadnji kovač u tom dijelu Petrinje, Ivan Perković iz Graberja. A.P.

ORAHOVO DEBLO STROVALILO SE NA MERCEDES

LIJENI KRADLJIVAC UKRADENO SAKRIO KAT NIŽE

Zamislite iznenađenje i šok Zlatka Sučeca iz Gline, kojem se usred vožnje po državnoj cesti, iz zadnjeg dvorišta u Graberju, preko ograde i jarka na Mercedes strovalilo veliko orahovo drvo, suhog i trulog korijena. Deblo je razbilo i udubilo vjetrobran, odlomilo i udubilo lim, vozač je, na svu sreću, prošao bez ijedne ogrebotine. Vozeći s posla u Željezari Sisak kući u Glinu primjetio je ljuljanje i naginjanje, ali nije uspio umaknuti, nego samo zakočiti i stati. Poklopilo ga je s prednje desne strane, motor nije oštećen. Pozvani vatrogasci iz Petrinje motorkama su po cesti i s automobila rasjecali grane i deblo. Katica Galijan vlasnica je imanja s kojeg se srušio orah, godinama živi u Njemačkoj, rijetko dolazi, saznali smo od prisutnih seljana. Oštećena je i novopostavljena žičana ograda, savinulo se i popucalo nekoliko metalnih stupova. A.P.

Još se traga za gitarom

Vatrogasci su pilili grane i deblo

28

Ukradeno na drugom katu pronađeno je u prvom, u praznom dijelu Gajeve ulice br. 40. Provalom u prostorije pop rock škole ukradeni su sintisajzer i gitara, u vrijednosti 5000 kuna. Naš fotoreporter M. Šantek-Cobra zaslužan je za pronalaženje klavijature Casio: igrajući biljar u toj zgradi čuo je rušenje pregradne daske u hodniku, iza kojeg su u praznom i nekorištenom dijelu zgrade kradljivci ostavili glazbeni uređaj. „Da to je moj sintisajzer, sada još nedostaje gitara Fender. O krađi sam izvjestio policiju, odmah im javljam da je pola ukradenog nađeno. Na svu sreću, u školi nije bilo ničega drugoga za otuđiti. Dan ranije za koncert u Sisku prenio sam razglas i ostale instrumente“ pronađenom se radovao Miroslav Dimić, voditelj pop rock škole. A.P.

Petrinjski list broj 31


A

P I S A

R

I

J

APISARIJ LIGHT

41

Potovani itatelji Apisarija primijetili ste da je

etrdeseti Apisarij izaao na samo pola stranice i ako ste pomislili da je uredniku pri ovim silnim vru inama ponestalo ideja ili da se zamorio, niste u pravu. Razlog je ozbiljniji. Kako mi je objasnila Glavna i odgovorna urednica, Petrinjskom je listu postalo tijesno u ovoj «koi» i dok se ne izna u mogu nosti za njeno proirenje moramo se «malo stisnuti». Tako se Apisarij, redakcijskom odlukom, od etrdesetog izdanja morao «stisnuti» u pola dosadanjeg prostora. etrdeseti Apisarij je osobno «stisnula» glavna i odgovorna urednica a ovaj i sljede e na dijeti u drati ja. Od prvog Apisarija, objavljenog u velja i 2004, trudio sam se, odabirom priloga i autora, opravdati podnaslov – ujedno i moto Apisarija «za p elare, za one koji to ele postati i za ljubitelje p elinjih proizvoda». Apisarij «light», koji e vam nadalje biti na raspolaganju, morao sam osloboditi nekih sadraja. Kako se to vidi i iz novog zaglavlja, dok traje restrikcija, Apisarij e biti namijenjen samo ljubiteljima p elinjih proizvoda. P elari, sadanji i budu i, neka se vie okrenu stru noj literaturi, prvenstveno

asopisu Hrvatska p ela i predavanjima P elarske udruge »Petrinja» (svaki zadnji petak u mjesecu u Srednjoj koli sa po etkom u 19 sati) gdje e dobiti potrebne informacije.

uro Priljeva

M A T I Č N I

U R E D

ROĐENI U sisačkoj Općoj bolnici „Dr Ivo Pedišić“ od 22. lipnja do 23. srpnja majke DJEČAKA postale su: Marina Komljenović, Ana Komar, Martina Tonković, Tanja Mosler, Zora Sudetić, Željka Dragaš i Sanja Kramarić. Majke DJEVOJČICA postale su: Danijela Pavlović, Lidija Ivanović, Slavica Kopčić, Dušanka Pjevač, Nikolina Krpan, Ivana Brigić Ivanović, Valentina Vašarević, Milijada Begović, Biserka Marija Vidnić i Andreja Barišić.

VJENČANI Darko Novaković i Bojana Ognjenović Damir Prpić i Snježana Panižić Zoran Rukavina i Kristina Tomazinić Robert Lakić i Martina Fiket Darko Horvat i Mateja Novaković Krešo Čekić i Martina Tonković Leonard Horžić i Irena Radošević Josip Bijelić i Josipa Pavleka

UMRLI BAKINE TAJNE 3 Napitak od divljeg komoraa Komora je omiljena ljekovita biljka. Tko zbog upale grla promukne, neka pokua s ovim ajem. 1 alica mlijeka, 5 g plodova komora a, bagremov med. Prokuhajte mlijeko. Zgnje ite plodove, dodajte mlijeku i pustite da odstoji 10 minuta. Napitak zasladite bagremovim medom i pijte 3 puta dnevno, po mogu nosti toplo.

Katica Črnkoc (1920.), Barica Horvatić (1922.), Marica Kudlek (1920.), Nada Jančić (1942.), Branko Čulinović (1933.), Sofija Jelić (1931.), Davor Čačić (1955.), Zlata Janus (1955.), Bara Krznarević (1928.), Mira Oberžnik (1945.), Draginja Živanović (1930.), Mirko Bosnić (1923.), Ivan Hlatki (1922.), Đurđica Bedenicki (1931.), Ilija Peloić (1948.), Zlatko Kostanjšek (1927.), Željko Krković (1962.), Ante Jutriša (1929.), Milka Martinčević (1947.), Marija Lončarić (1921.), Ika Smolčić (1921.), Đuro Petković (1937.), Mira Milković (1955.), Mira Dujmić (1933.), Emil Juračić (1930.), Boris Elblinger (1934.), Kate Štajcar (1923.), Stevo Lipak (1935.), Milan Dunović (1925.) i Ljubica Pendelin (1922.).

PROGRAM

POU HRVATSKI DOM, PETRINJA

aj od bedrenike i kamilice Narodna i klasi na medicina koriste ove biljke protiv upala gornjih dinih puteva. 20 g korijena bedrenike, 20 g cvjetova kamilice, 10 g korijena petoprsta, l hladne vode, bagremov med.

KOLOVOZ

9. KOLOVOZ u 20,00 sati IZLOŽBA

“MILA WOOD - kiparica” - galerija Krsto Hegedušić -

Biljke pomijeajte i 1 ajnu licu takve mjeavine kuhajte u vodi 1 minutu, a potom ocijedite. Zasladite medom ipijte 3 puta dnevno po alicu napitka. Nezasla en aj dobar je za ispiranje grla. Nije preporu ljiv ako imate problema sa elucem ili crijevima

Pripravak od celera i repice Celer pomae pri kroni nim tegobama dinih organa. U ovom slu aju koristimo o i ene korijene biljke.

Sretan dan sv. Lovre i Dan grada 10.kolovoz želi vam

POU Hrvatski dom Petrinja!

30g korijena repice, 50g korijena celera, 1 velik list kupusa, 1 l vode, med Stavite vodu da prokuha, dodajte sve sastojke osim meda i kuhajte 30 minuta. Zatim ocijedite, rashladite i zasladite medom. Popijte tijekom dana.

Ana Priljeva

M.Gupca 2 Tel: 815-175 Tel/fax: 815-205 e-mail: hd.petrinja@sk.htnet

Petrinjski list broj 31 29


S P O R T

TRČANJEM DO ZDRAVLJA

ODRŽAN „5. KROS GRADA PETRINJE“ Povodom Svjetskog dana sporta, 30. svibnja, pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, a u organizaciji Zajednice športskih udruga i Udruge kineziologa održan je „5. kros Grada Petrinje“, u 12 dobnih skupina, djevojčica i dječaka iz vrtića, osnovnih i Srednje škole Petrinja. REZULTATI SU: - DJEVOJČICE – VRTIĆ (100 m) 1. Patricia Radoš

2. Ivana Kuprešak 3. Lorena Ilijević

2. Klara Marjanović 3. Mija Hađikadunić

-DJEČACI – VRTIĆ (150 m) 1. Filip Rospaher 2. Lovro Gavranović 3. Franko Vujnović

- DJEČACI – 3. i 4. razred (300 m) 1. Anđelko Deligegić 2. Benjamin Graonić 3. Igor Čepić

- DJEČACI – 7. i 8. razreda (800 m) 1. Ivan Blažević 2. Tomislav Grabovac 3. Toni Njezirević

- DJEVOJČICE – 1. i 2. razred (200 m) 1. Blanka Kelava 2. Marta Herceg 3. Jelena Lovrić

- DJEVOJČICE – 5. i 6. razred (500 m) 1. Ana Kelava 2. Julijana Jurić 3. Matea Jurkić

- UČENICE – Srednja škola (800 m) 1. Katarina Herceg 2. Natalija Krčelić 3. Sanja Šeperac

- DJEČACI – 1. i 2. razred (250 m) 1. Sandro Švarc 2. Ivan Orabović 3. Karlo Rospaher

- DJEČACI – 5. i 6. razred (600 m) 1. Kristijan Šimatić 2. David Marjanović 3. Srećko Jaković

- UČENICI – Srednja škola (1000 m) 1. Danijel Dvorneković 2. Igor Kosturin 3. Kristijan Grbeša

- DJEVOJČICE – 3. i 4. razred (250 m) 1. Inga Kunert

- DJEVOJČICE – 7. i 8. razred (600 m) 1. Ivana Jarčević

ROTOMAT d.o.o.

I.M.

Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju ‘’Zrinus’’, M.Nemičića 5, Petrinja

Odlučujuću ulogu u ostvarivanju naših poslovnih vizija ima 17 radnika među kojima je njih 5 na studiju sestrinstva i fizioterapije T r a ž i m o:

GLAVNU SESTRU MEDICINSKU SESTRU NOVO U NAŠOJ ORDINACIJI (od listopada 2007): ultrazvuk, laser, magnet, elektroterapija, medicinski fitness i sauna, vježbe za trudnice, korektivna i razvojna gimnastika za djecu Informacije na tel.: 813-178 30

Petrinjski list broj 31


S P O R T

DOPRVACI ŽUPANIJE – VETERANI IZ HRASTOVICE

KARATE

USPJEŠNI PETRINJCI Članovi Karate kluba Sveti Lovro iz Petrinje sudjelovali su u Glini, 23.lipnja, na Prvom turniru povodom godišnjice napada na glinsku policijsku postaju. Organizator turnira bila je Kung fu škola borbe „KOBRA“ iz Gline, a Petrinjci su imali sedam predstavnika u dvije kategorije: dječaci od 7 do 9 i juniori od 16 do 18 godina. Rezultati su – DJEČACI: 1.mjesto: Ivan Celčić (do 25 kg) 2.mjesto: Damijan Džakula (do 30 kg) 2.mjesto: Mateo Stanić (do 32 kg) JUNIORI: 1.mjesto: Hrvoje Balenović (do 73 kg) 2.mjesto: Veljko Torbica (do 65 kg) 2.mjesto: Darko Anđelić (do 70 kg) 3.mjesto: Miron Ivančan (do 70 kg).

I.M.

Nogometaši veterani iz Hrastovice uvjerljivo su osvojili drugo mjesto u svojoj županijskoj ligi, a između 12 protivnika ostvarili mnogo bolji plasman i od gradskih klubova HSP, Češko selo i Sv. Lovro. Ovo im je bila druga sezona natjecanja, jesenas su imali slabije rezultate, ali su zablistali u proljeće, po rezultatima polusezone najefikasnija su momčad, ukupno su osvojili 42 boda. Sami nadoknađuju sve troškove opreme i putovanja, nadoknade sucima, zbog toga su uveli članarinu. Igraju na travnjaku Šoder grabe, igralištu seniora i juniora Sloge, iz Druge županijske lige, s kojima dragovoljno rade na dovršenju zajedničke nogometne zgrade. Registrirana su 24 igrača, starija od 33 godine, samo je nekoliko iz Petrinje i susjedne Budičine, svi ostali su domaći športaši“ ističu trener Juraj Radučević, kapetan Mladen Korečić i voditelj veterana Stjepan Vračan. Kraj prvenstva i veliki uspjeh proslavili su odojkom s ražnja i uz tamburaše, u toploj lipanjskoj noći veselilo se pokraj nogometnog doma na ulazu u Hrastovicu. A.P. Kup Hrvatske –2. kolo

PETRINJSKI GIMNASTIČARI OSVOJILI TREĆE MJESTO U Karlovcu je 23. lipnja održano 2. kolo Kupa hrvatske regija Zapad u sportskoj gimnastici u kojem su prvi puta nastupili mladi gimnastičari iz GK «Petrinja». U C programu mlađi kadeti iz Petrinje osvojili su izvanredno 3. mjesto iza ŠGK Sokol iz Siska, GK Ogulinski sokol iz Ogulina, a ispred GK Rijeka iz Rijeke, GK Sokol iz Karlovca i GK Filip Koko Fićo iz Duge Rese. Do toga uspjeha došli su mladi petrinjski gimnastičari visokim plasmanima u pojedinačnoj konkurenciji. Matija Marić bio je 8., Nikola Serdar 10., Mischell Pranjić 16., Boris Jakšić 18., Vedran Jakšić 21. i Nikola Grahovac 26. Mlade gimnastičare iz Petrinje prvi puta na natjecanje u Karlovac vodili su treneri Georgi Kazakov i Gordana Žugaj. Gordana Žugaj Šestorica najboljih

U ŽUPANIJSKOJ LIGI NAJBOLJI LOVCI IZ GORA Lovci Udruge Srna iz Gora momčadski su pobjednici ligaškog natjecanja Sisačko-moslavačke županije u gađanju letećih meta, disciplini trap, a najbolji pojedinac je Ivica Lucić, iz udruge Lane u Bučici. Zadnje kolo ovogodišnje lovačke lige održano je upravo u Gorama, uz automatsku streljanu najbolje momčadi, iz koje su naprecizniji u gađanju glinenih golubova Ivo Radanović, Branislav Koljaja, Željko Pribilović, Štefo Radanović Siniša Sever i voditelj Ivica Orešković. „Po šest lovaca iz 11 udruga nadmetalo se devet kola, pucali su još u lovačkim streljanama u Gušću i Bučici, te na privatnoj, kod Vlatka KovačevićaLordija u Mokricama. „Krajem kolovoza održat će se županijsko pojedinačno prvenstvo i raspucavanje za državno natjecanje u disciplini trap“ doznajemo od voditelja lige Ivana Barića, iz udruge Stari gaj u Sisku. U toj ligi s petrinjskog područja lovci udruge Fazan osvojiPobjednici iz LU Srna u Gorama li su četvrto mjesto. A.P.

Petrinjski list broj 31

ODLIČNI REZULTATI HVIDR-e PETRINJA Nenad Salopek u boćanju osvojio je 1., a u visećoj kuglani Johan Šik 2. mjesto. Rezultati su to pojedinačnih nastupa članova petrinjske HVIDR-e u Sisku na Sportskim igrama HVIDR-a Sisačko-moslavačke županije, održanih 10. lipnja u sklopu obilježavanja ‘’Dana SMŽ’’. Ekipno su bili 1. u visećoj kuglani i 3. u boćanju. Prva tri mjesta pojedinačno nose plasman na državno natjecanje koje će ove godine biti održano u Zagrebu. Članovi petrinjske HVIDR-e sudjelovali su i na natjecanju koje je organizirala HVIDR-a ‘’Generalski stol’’ 09. lipnja povodom svog zaštitnika grada sv. Antuna. U natjecanju je sudjelovalo 10 udruga iz Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. HVIDR-a Petrinja osvojila je ekipno 2. mjesto u boćanju, a pojedinačno u boćanju 2. je bio Nenad Salopek. D.K.

31


— 1. KRUG PRVENSTVA SMŽ U SPORTSKOJ GIMNASTICI

PETRINJSKA BERBA MEDALJA U organizaciji Športskog gimnastičkog kluba „Sokol“ u Sisku je, 17. lipnja, održan Prvi krug prvenstva županije sisačko-moslavačke u sportskoj gimnastici na kojem su nastupila 74 natjecatelja u 15 kategorija među kojima je bilo i 46 članova Gimnastičkog kluba „Petrinja“ i koji su na kraju osvojili 7 prvih, 6 drugih i 11 trećih mjesta. Rezultati su: - DJEČACI 1. Andrija Gorup 2. Dinko Draženović 3. Borna Šako - C-KADETI (na 6 sprava) 6. Matija Marić 8. Vedran Jakšić 9. Nikola Serdar 10. Mischell Pranjić 11. Boris Jakšić - DJEVOJČICE 1. mjesta: Jana Pavičić Korina Vidović Marta Rajan Katarina Gorup Anamarija Draženović 2. mjesta: Marta Damjanović Ana Kolarić Andrijana Duča Marina Duča 3. mjesta: Tia Brigić Katarina Šako Lucija Martan Lana Boltužić Irma Komljenović Paula Oriović Marta Pendić Vanesa Aličić Diana Aličić - C-DJEVOJČICE (na 4 sprave) 2. Matea Kovačević 3. Iva Đureković 4. Lorena Šubić 5. Tesa Komlinović - C-KADETKINJE (na 4 sprave) 1. Silvija Jajčević 2. Katarina Krmpotić 3. Marija Kovačević 4. Petra Mitar 5. Katarina Radanović 6. Marta Šunjić

32

I.M.

S P O R T

SMJENA NA KLUPI MLADOSTI

TURKALJ UMJESTO VIDOVIĆA Na sjednici Izvršnog odbora NK Mladosti, 18.lipnja, za novog trenera prve momčadi, umjesto dosadašnjeg Ivice Vidovića, imenovan je Ivan Turkalj. Ovo mu je treći povratak na klupu „zelenih“, a prethodno je to bilo desetogodišnje razdoblje, od 1980. do 1990., te u sezoni 1996./97. Vlasnik je licence UEFA-trenera, instruktor nogometa u NS SMŽ, predavač trenerima seminara-C, a uključen je i u selektivni program HNS-a – središta Zagreb. Na sjednici je, između ostalog, zacrtan plan daljnjeg razvoja Kluba i ciljevi za sljedeću sezonu. Poseban naglasak usmjeren je na Školu nogometa kao generator budućeg razvoja, te na daljnju sanaciju infrastukture i održavanje sportskih objekata kao preduvjeta za kvalitetan rad i sportski napredak svih kategorija. Pohvaljen je i uspjeh prve momčadi na osvojenom petom mjestu u prvenstvu 4.HNL-središte-podskupine B, te kadetske i juniorske koji su postali ukupni prvaci 4.HNL i plasirali se u 3.HNL. I.M.

PRVA PROZIVKA MLADOSTAŠA Ivan Turkalj, novi trener nogometnog kluba ‘’Mladost’’, obavio je 20. srpnja na Gradskom nogometnom stadionu prvu prozivku igrača uoči nastavka natjecanja u 4. Hrvatskoj nogometnoj ligi središte – podskupine B. ‘’Uvjeren sam da će Mladost biti među prve tri ekipe u novoj sezoni uz kontinuitet treninga svih igrača, a cilj je stvoriti uigranu momčad, a ne uigrane igrače pojedince.’’-istaknuo je Turkalj. Igračima se obratio i predsjednik kluba Darinko Dumbović: ‘’Trebate dati sve od sebe i uvažavati struku. Očekujemo bolje rezultate nego što su bili, a to će uprava znati nagraditi i stimulirati jer prije svega vjerujemo u vaš sportski duh’’. U seniorskoj ekipi trenira 30 igrača, a klub je za sljedeću sezonu pojačan i novim igračima. Tomislav Gajdek i Boris Matić došli su iz Segeste, Ivan Malbašić iz BSK iz Budaševa, Alen Komić iz glinskog Banovca i Admir Dedić iz sisačkog Metalca, doznajemo od direktora kluba Silvija Krsnika. ‘’Vjerujem da će suradnja novog trenera i igrača biti dobra, a ova sezona je samo nadogradnja na rezultat i rad u odnosu na prošlu koju smo završili na 5. mjestu.’’-dodao je Krsnik. D.K.

SKUPŠTINA RK “Petrinja” Članovi rukometnog kluba ‘’Petrinja’’, u prostorijama Doma za starije i nemoćne u Petrinji održali su 17. srpnja godišnju izvještajnu skupštinu. ‘’Posebno smo ponosni na drugoligaški status seniorske ekipe, ali i na 224 odigrane utakmice sa 121-im registriranim igračem u 7 natjecateljskih grupa u prošloj sezoni’’- istaknuo je sportski direktor Željko Nenadić. Sljedeće godine klub će proslaviti i 50 obljetnicu, a podršku u realizaciji programa obilježavanja u ime Grada Petrinje dao je predsjednik Gradskog vijeća dr. Miroslav Petračić koji je predložen i za predsjednika ‘’Povjerenstva za obilježavanje 50 godina petrinjskog rukometa.’’ Uz njega u PoSudionici skupštine vjerenstvo su predloženi Kruno Fabac, Petar Remer, Zdenko Fiala, Vladimir Mifek, Zdravko Matić, Tomislav Panjan, Damir Žilić, Željko Nenadić i Josip Mrgan. ‘’Povodom obljetnice izdat ćemo cjelovitu monografiju petrinjskog muškog i ženskog rukometa, a planiramo organizirati i revijalnu utakmicu s reprezentacijom Hrvatske. Pozivam sve one koji imaju bilo kakvih podataka iz povijesti kluba ili fotografija, da nam se jave kako bi upotpunili našu monografiju ‘’- dodao je Nenadić.   D.K.

PRVI RUKOMETNI KORACI OSNOVNOŠKOLKI Pet dana, od 27.lipnja do 01.srpnja, trajalo je druženje mladih rukometašica, učenica osnovnih škola, u prvom Rukometnom kampu „Gora 2007“ koji je organiziran u sklopu domaće Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“. Voditelj projekta bio je poznati rukometni pedagog Zdenko Fiala, a uz rukometne treninge organizirani su i drugi zabavni sadržaji: likovna radionica, satovi plesa, engleskog jezika, predavanje o štetnosti pušenja, kupanje i šetnje. Na prvom kampu koji će, kako se najavljuje, postati tradicionalan, sudjelovalo je 26 učenica i to iz Prve osnovne škole Petrinja, prognaničkog naselja Dumače i škole domaćina. Smještaj je bio organiziran u šatorima, a prehrana u školskoj kuhinji. I.M.

Petrinjski list broj 31


+ 3

0

U

H

L

A

D U

‘’Plus 30 u hladu’’ 23. srpnja za HTV izravno iz Petrinje.

PETRINJA PREDSTAVLJENA HRVATSKOJ Naš grad predstavljen je tradicijom, kulturom, glazbom i običajima. Petirinjski park bio je prepun izvođača, predstavljača i građana Petrinje i okolnih naselja iako je zaista bilo ‘’+ 30 u hladu’’. Vrućina nije nikome smetala, jer napokon smo imali priliku pokazati i prikazati svoj grad u pravom svjetlu. Uz izravni prijenos događanja iz parka, gledatelji su mogli vidjeti i ranije snimljene priloge s Gradskog kupališta, biciklističkih tura, dijelove ‘’Promenade kroz povijest’’ i još mnogo, mnogo toga. O onome što se događalo u parku slike će vam potvrditi više od riječi. M.M. Dr. K. Kovačićek i D. Despot

Petrinjski list broj 31

33


34

Petrinjski list broj 31


KRIALJKA KRIŽALJKA

////

1

2

3

4

5

6

7

8

////

1

9

10

////

////

KRIALJKA

////

3 4

1

//// 1

2

3

4

5

////////

63

////

7

////

97 10 11 10

11

////

////

12 //// VODORAVNO:

////

////

////

//// //// //// ////

////

12

////

////

////

9

10

////

////

8

9 //// ////

////

//// ////

86

8

////

////

////

5

11 12

6

////

52 74

12

////

2

////

11

////

////

////

////

////

//// //// SASTAVIO: STJEPAN GALIJAN

VODORAVNO: SASTAVIO: STJEPAN 1. "IRIDIJ" - NAZIV ZA RANE VOKE - SUPROTNO ODGALIJAN OTAR 1. "IRIDIJ" - NAZIV ZA RANE VOKE - SUPROTNO OD OTAR 2. VOLI PRIRODU I LOV NEKAD POZNATO IZLETITE GAVRILOVI - MRAVO 2. VOLI PRIRODU I LOV - NEKAD POZNATO IZLETITE GAVRILOVI - MRAVO SLOVO SLOVO 3. DIOODJEE ODJEE - VRITELJ SANACIJE 3. OIVENI OIVENI DIO - VRITELJ SANACIJE 4. DOBIVATI DOBIVATI TRNCE OSJETILO 4. TRNCE- JEDNO - JEDNO OSJETILO 5. TRGATI KIDAJUI - MOTKA ZA LOV RAKOVA 5. TRGATI KIDAJUI MOTKA ZA LOV RAKOVA 6. RIBA TRLJA BEZ GLAVE - ODRUBLJENJE - "BERILIJ" 6. TRLJA- OKOLINA BEZ GLAVE - ODRUBLJENJE - "BERILIJ" 7. RIBA KORPION 8. KORPION PO ETAK NJAKANJA - OLIVA,MASLINA - OKRLJEN 7. - OKOLINA 9. "SJEVER" - UKUSNA GAVRILOVI EVA KOBASICA - "OPLOJE" 8. NJAKANJA - OLIVA,MASLINA - OKRLJEN 10.PO ETAK KOJE JE IZRA ENO KOVANJEM - "ITA RINA" - "BRANKO VUKI" 9. - UKUSNA GAVRILOVI EVA KOBASICA - "OPLOJE" 11."SJEVER" SOFIJA - TENISA ICA MAJOLI - MAJ IN BRAT 12. KOJE STOKAJE SAIZRA ENO ROGOVIMA KOVANJEM - "ITA RINA" - "BRANKO VUKI" 10. 11. SOFIJA - TENISA ICA MAJOLI - MAJ IN BRAT OKOMITO: 12. STOKAALTRIP SA ROGOVIMA 1. SLIKAR - UKUSNA GAVRILOVI EVA KOBASICA 2. KOBASICA ZA ROTILJ - UZVIK VOLOVIMA 3. RIJEKA U MAKEDONIJI - ZEMLJINA MJERA OKOMITO: 4. SUPROTNO OD KRIVA - SVJETLOST OKO TIJELA - NITICA 5. SLIKAR "AKTINIJ"ALTRIP - HVATA- SE ZA SLAMKU 1. UKUSNA GAVRILOVI EVA KOBASICA 6. KOBASICA ZNAK ZA DUIK - SRAM - SAJAM INOVACIJA 2. ZA ROTILJ - UZVIK VOLOVIMA 7. VELIKA AZIJSKA RIJEKA - TENISA KARANUI - ZEMLJINA MJERA 3. RIJEKA U MAKEDONIJI ZEMLJINA MJERA 8. JEDAN NA NJEMA KOM - DIO KAPUTA (mno.) - OKRUGLO SLOVO 9. SUPROTNO UMIVAONIK - ZA ARANI PO ASNI… OKO TIJELA - NITICA 4. OD KRIVAILI - SVJETLOST 10."AKTINIJ" STATIKA BEZ PO ETKA I KRAJA - AVIO KOD SRI LANKE - OSOBNA ZAMJENICA 5. - HVATA SE ZA SLAMKU 11. PETI SAMOGLASNIK - IZABIR - TEKI EKI,MALJ 6. ZA DUIK - SRAM - SAJAM INOVACIJA 12.ZNAK SVATOVSKA GOZBA - DOMAA KOBASICA

7. VELIKA AZIJSKA RIJEKA - TENISA KARANUI - ZEMLJINA MJERA 8. JEDAN NA NJEMA KOM - DIO KAPUTA (mno.) - OKRUGLO SLOVO 9. UMIVAONIK - ZA ARANI ILI PO ASNI… 10. STATIKA BEZ PO ETKA I KRAJA - AVIO KOD SRI LANKE - OSOBNA ZAMJENICA 11. PETI SAMOGLASNIK - IZABIR - TEKI EKI,MALJ 12. SVATOVSKA GOZBA - DOMAA KOBASICA

Sisak, J. Križanića 3 SNIMANJE, ISKOLČENJA, PARCELACIJE I ETAŽIRANJE OBJEKATA, KAO I SVI DRUGI GEODETSKI POSLOVI. - UPISI U KATASTAR I GRUNTOVNICU. Tel/fax (044) 548 844, 547 030 gsm. 091/1441 360 i 091/5029 869 e-mail: geobiro.stojanovic@vip.hr Petrinjski list broj 31

35


Sretno lovrenčevo

,PCBTJDFJ ISFOPWLF V OPWPN QBLPWBOKV

Petrinjski list - 31  
Petrinjski list - 31  

Ljeto u Petrinji Odlikovani Petrinjci str. 15 Neponovljiva „Stucka” str. 16 godina III • Petrinja • broj 31 • srpanj 2007. cijena 10 kn ISSN...

Advertisement