Page 1

godina III • Petrinja • broj 30 • lipanj 2007.

cijena 10 kn

PETRINJSKI

ISSN 1331 - 8772

list

„Promenadom kroz povijest”

Nagrađeni Petrinjci str. 15

INTERVJU: Izabela Žilić str. 3


Petrinjski list Petrinjcima i svima koji vole ovaj grad! Dragi moji čitatelji,

SADRŽAJ

U VO D N I K

Aktualno.............................................................3

Gradska uprava..................................................5 Gospodarstvo.................................................... 11

Udruge i društva..............................................12

kalendarski ljeto je počelo, a prije njega i „Ljeto u Petrinji“ zajedno s prvim visokim temperaturama koje su kod nas dosezale i 37 Celzijevih stupnjeva. No, uvijek bi nas nešto od događanja osvježilo poput hladnog tuša. I ovaj broj prepun je članaka, dok za fotografije nikad ne možemo reći da ih ima dosta-u tome je i problem-mi bismo vam radije fotografijicama (još kad bi sve bile u boji) opisali i dočarali brojna događanja, ali to je, nažalost, nemoguće. Dajem obećanje kako ćemo u sljedećim brojevima našeg lista tekstove zaista probati još malo skratiti (to mi je „najmiliji“ dio) i priuštiti vam i više toga lijepoga za vidjeti, jer ponekad fotografija može reći više od riječi. Priznajem da uvijek nastojimo nekom drugom dati više prostora ili prostor u boji i nadam se da ćete strpljivo čekati svoj red. U ovom broju izostala je križaljka u posljednji tren jer mjesta jednostavno nije bilo. Neke smo članke ubacili na stranice gdje je za njih bilo mjesta čime nismo imali namjeru nešto rangirati prema vrijednosti nego smo „ubacivanje“ napravili prema veličini teksta i mjestu koje smo imali. No, uvijek nam se možete sa svojim primjedbama ili prijedlozima, sugestijama ili zanimljivim tekstom javiti. U prošlom broju sam vam rekla kako i gdje. Nažalost, mislim i da ćemo ozbiljno morati razmisliti o stalnih 36 stranica. Neću nabrajati što sve možete u ovom broju pročitati jer ukoliko čitate uvodnik ne sumnjam da nećete krenuti u ostatak bogatstva stranica. Ipak bih spomenula kako smo duplericu s radošću darovali spektaklu održanom u Petrinji, a to je svakako „Promenadom kroz povijest-Lijepom našom“. Za ovaj put toliko od vaše urednice i svih članova moje vrijedne ekipe koji za vas uvijek nastojimo ovaj list pripremiti najbolje što možemo.

Ljudi i događaji................................................ 14

Nagrađeni petrinjci.......................................... 15 Duplerica.......................................................... 16

Večer folklora.................................................... 18

Pregled događanja............................................ 19 Apisarij.............................................................22 Školstvo.............................................................23

Kultura.............................................................25

Matični ured.....................................................27

Nekrolozi..........................................................27 Sport..................................................................28

Crkveni život....................................................30

autor Ivan Štrbac

Vaša Kiki Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., M. Gupca 2, 44250 Petrinja - Direktor: Darko KOMLINOVIĆ - Glavna i odgovorna urednica: Kristina Jakopović dipl. uč. - Uredništvo; Valentina GAJŠEK, dipl.politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Ivica Mioković, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC, Aleksandra MILKOVIĆ,dipl.nov. i Miroslav PETRAK - Fotografija: Miroslav ŠANTEK - Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. Matični broj: 3542696 - Žiro račun: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari:044/815-311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjskilist@petrinjskiradio. com – Internet stranica: www.petrinjskiradio.com - Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 10,00 Kn pretplata na 12 brojeva: 108,00 kn - Naklada: 600 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o., D. Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku, za bilo koju namjenu,bez prethodne pismene suglasnosti izdavačaPetrinjski list broj 30


A

K

T

U A

L

N O

ŠTO I KAKO RADI UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA?

U našem gradu stalno se odvijaju različita društvena događanja u organizaciji raznih udruga i društava. Pomoć pri realizaciji i financiranju pruža im upravo Odjel za društvene djelatnosti Grada Petrinje kojem je pročelnica Izabela Žilić s kojom smo za ovaj broj napravili intervju kako biste saznali više o radu odjela i njegove pročelnice. P.L. Za početak malo više o Izabeli Žilić-što biste nam u kratkim crticama mogli reći o sebi? Diplomirala sam politologiju na Fakultetu političkih znanosti 1989. godine, gdje sam paralelno studirala i novinarstvo, ali zbog rata ostalo je par ispita do novinarske diplome, za koju više nemam interesa niti potrebe zbog posla kojim se bavim, a koji mi nameće usavršavanja u drugom smjeru. U Gradskoj upravi zaposlena sam još krajem 1994. godine, kao stručni suradnik, a potom i pročelnik UO za društvene djelatnosti. P.L. Kakva je Izabela privatno? Najveći užitak nalazim u obitelji, glazbi, dobroj knjizi i filmu, obožavam Petrinju i sve ljude koji pozitivno razmišljaju i s kojima često poslovno surađujem na programima vezanim za stvaranje pozitivne klime i podizanja kvalitete života u gradu. Ne podnosim primitivizam, ljude koji ničemu ne pridonose, a stalno kritiziraju, nasilništvo, ekstremizam i lijenost. P.L. Što obuhvaća rad ovog Odjela i što biste od dosad učinjenog izdvojili? Ovaj Odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Petrinje koji se odnose na predškolski odgoj, socijalnu skrb, kulturu, sport, udruge građana, školstvo i dr. Koordiniramo rad udruga (redovito kontaktiramo i sufinanciramo iz Proračuna oko 80-tak petrinjskih udruga, dok s preostalih 40-tak povremeno surađujemo) i ustanova ( u našoj su ingerenciji Hrvatski dom, Gradska knjižnica, Turistička zajednica i Dječji vrtić-ukupno oko 75 zaposlenika), planiramo proračunska sredstva i kontroliramo njihovo izvršenje, te pratimo razvoj navedenih djelatnosti i proračunskih korisnika. Zapravo, surađujemo sa svima-od centara za socijalnu skrb do zdravstvenih ustanova, komunalnih službi, županijom, ministarstvima, gradovima, međunarodnim organizacijama, veleposlanstvima. Činjenica je da smo upravni odjel s daleko najmanjim brojem službenika u odnosu na druge gradske odjele, ali područja koja pokrivamo doista su zahtjevna i preširoka:većina gradova ima nekoliko

upravnih odjela za područja koja mi pokrivamo-poseban za školstvo, kulturu, zdravstvo, odnose s javnošću i protokol i slično. Broj zaposlenih se nije povećao u proteklih 10 godina, a ukupan broj stanovnika na području Grada, a time i naših poslova, povećao se za najmanje 10 tisuća ljudi. Da budem preciznija, evo nekoliko brojčanih pokazatelja-naš odjel predlaže i provodi četiri programa javnih potreba-u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i društvenim djelatnostima, a prošle smo godine za realizaciju navedenih programa raspolagali sredstvima od cca. 12 i pol milijuna kuna (ove je godine plan veći za 5 milijuna kuna). Realiziramo socijalni program-mjesečno plaćamo režijske troškove za oko 450 obitelji i samaca, vodimo pučku kuhinju svakodnevno osim vikenda za oko 200 korisnika, osiguravamo i isplaćujemo troškove ogrjeva za oko 800 obitelji i korisnika svake godine, brojnim obiteljima pomogli smo hitnim uplatama za podmirenje dugovanja za struju, vodu i sl. Tu želim posebno zahvaliti mojim kolegicama iz Odjela koje svakoga saslušaju, ali i članovima Gradskog poglavarstva koji su svih ovih godina uvijek svojim odlukama odobravali interventna sredstva socijalno najugroženijima. To dokazuju i proračunska sredstva za socijalni program koja su lani realizirana u iznosu od 2 milijuna kuna, jedini smo grad u županiji s pučkom kuhinjom (zahvaljujući i tvornici „Gavrilović“), financiramo s 300.000 kuna školsku kuhinju socijalno ugroženima. Petrinja je jedan od gradova primjera dobre prakse u razvoju civilnog društva, a za projekt koji sam prezentirala Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva dobili smo priznanje i novčanu nagradu kao jedan od 13 gradova s najboljom spomenutom praksom u RH. Nastavljamo i ove godine, naše su udruge najkvalitetnije, a neke i najstarije u Hrvatskoj, po njima nas prepoznaju u gradovima diljem zemlje i izvan državnih granica. Grad im zahvaljuje značajnim financijskim potporama i stabilnim partnerskim odnosima. Kao pročelnica svakodnevno surađujem s udrugama i zajedno kreiramo društvena događanja u našoj sredini-od sportskih do kulturnih, neprocjenjive su vrijednosti i kvalitete. Kao Odjel predlažemo, ali i izvršavamo Program javnih potreba u kulturi koje Gradsko vijeće donosi za svaku godinu. Prošle godine iz Proračuna je osigurano cca. 3. 800.000 kuna-ponosni smo na obnovu Hrvatskog doma, a lani smo osnovali i novu gradsku ustanovuGradsku knjižnicu i čitaonicu Petrinja. Uz Turističku zajednicu i udruge u kulturi tijekom prošle godine u Petrinji je održano oko 150 manifestacija i programa. Posebno raduje oživljavanje sela i njihovih manifestacija, brojni sportski turniri koji okupljaju sve generacije i šire pozitivno ozračje te sve više privlače turiste. Ponosna sam i na koncerte na otvorenom-urbani image i „sound“ koji gradimo u suradnji s „Petrinjskim radiom“, Big Bandom i Turističkom zajednicom, organizacijom koncerata najpopularnijih hrvatskih pop i rock zvijezda, vrlo je značajan u turističkoj promidžbi Petrinje kao kulturne, urbane sredine s odličnom publikom po kojoj nas pamte. Prošlih smo godina uspostavili odličnu suradnju s petrinjskim župnicima, s kojima smo zajednički predlagali Programe vezane za obnovu sakralnih objekata na našem području-Grad je sufinancirao izgradnju kapele Sv. Trojstva u Petrinji, Sv. Križa u Križu, obnovu kapele Sv. Nikole, surađujemo s Ministarstvom kulture na obnovi Sv. Petra u Taborištu, a godinama smo radili na povratu i obnovi oltara u Sv. Barbari u Brestu Pokupskom, „našem dragulju“ s najstarijim i najvrijednijim oltarima na našem području. Prošle smo godine odradili i projekt obnove fontane u parku, uz financijsku i stručnu pomoć Ministarstva kulture i Konzervatorskog odjela, što je zasigurno jedan od značajnijih projekata na koji ćemo vezati i projekte cjelovitog uređenja i održavanja našeg gradskog parka kao najljepšeg dijela užeg gradskog središta. P.L. Nakon što ste nam naveli tek djelić učinjenog, bilo bi dobro spomenuti i planove rada. Ove godine Odjel je započeo s realizacijom projekta sanacije Spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i poginulim braniteljima i osloboditeljima Petrinje, a Ministarstvo kulture podržalo je sa 100.000 kuna

Petrinjski list broj 30 


A

K

T

U A

L

N O

projekt sanacije kuće Jurinac u Brestu Pokupskom-naš budući etno muzej, za koju je u tijeku izrada troškovnika. Planiramo i početak izrade projektne dokumentacije za cjelovito uređenje Gradsko parka. Također realiziramo i Program javnih potreba u sportu-sa 25 sportskih udruga i nekoliko tisuća sportaša nastojimo stvoriti što bolje uvjete za razvoj i bavljenje mladih, ali i ostalih građana sportom. Ovih dana angažirani smo oko dokumentacije potrebne za početak radova na izgradnji objekta na rukometnom igralištu (ugostiteljski objekat sa svlačionicama i dr.), a gradske su službe maksimalno angažirane i na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i drugih radnji kako bismo započeli s izgradnjom nove sportske dvorane kod OŠ „Mate Lovraka“. I na kraju ono najvažnije za budućnost grada, programi za predškolski odgoj, školstvo i mlade. Ponosimo se činjenicom da je Grad lani omogućio i financijski podržao otvaranje nove dvije odgojne skupine u OŠ „Mate Lovraka“, te nove grupe u IBM. Vrtić nam radi na četiri lokacije, zaposlili smo nove mlade ljude i opremili i uredili prostore po svim standardima. U tijeku je uređenje stolarije na vrtiću u IBM, uz pomoć UNDP-a, i doista smo zadovoljni dosada učinjenim. Mislim da smo jedini grad u Hrvatskoj koji plaća troškove usluga vrtića za desetoro djece s posebnim potrebama. Osim sjajnih učeničkih rezultata naših osnovnih i Srednje škole, raduje i činjenica da nam se polako ali sigurno razvija i povećava Glazbena škola-kao područni odjel sisačke, u kojoj su neki naši učenici najtalentiraniji na regiji i šire. Uspjeh učenika motivirao nas je da smo krajem prošle godine uz 29 postojećih učeničkih i studentskih stipendija dodijelili novih 26 studentskih stipendija i 15 srednjoškolskih, te smo po broju stipendista, u odnosu na Proračun, na samom vrhu. P.L. Za kraj želite li nešto posebno istaknuti ili se zahvaliti? I na kraju, koristim ovu priliku zahvaliti svim suradnicima, a posebice volonterima i članovima udruga na sjajnoj dosadašnjoj suradnji i velikoj pomoći u realizaciji naših zajedničkih projekata i programa. Sve te programe priređujemo našim sugrađanima i dragim gostima. Primjerice, ovaj mjesec u 30 dana koliko ih ima u lipnju, mi smo građanima priredili 23 programa! Dobar odaziv svima nam je motiv ali i jedina prava potvrda trudu koji ulažemo da Petrinji vratimo stari sjaj. To možemo jedino svi zajedno. K. Jakopović

UREĐENJE MOŠĆENIČKOG KUPALIŠTA Članovi Inicijativnog odbora mladih HNS-a i Vijeća MO Mošćenica, povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, 26. svibnja održali su eko-akciju uređenja kupališta u Mošćenici. ‘’Unatoč velikoj vrućini akciji se odazvalo 40 mještana i članova koji su kosili travu, pilili drveće, vadili iz vode olupine i smeće i uređivali prilaz za građane i čamce. Uređeno je 2500 kvadratnih metara obale. Ovo je samo jedna u nizu planiranih akcija, a očekujemo i pomoć od grada u daljnjem uređenju prilaza kupalištu.’’- istaknuo je član Inicijativnog odbora Josip Miškulin. Nakon čišćenja sudionici akcije nastavili su druženje uz roštiljadu. D.K.

UREĐEN TRG U MOŠĆENICI „Kad se mali i veliki slože Mošćenica procvjetati može“ – pod tim sloganom počela je akcija uređenja trga u Mošćenici. Akciju su, povodom Majčinog dana, organizirale članice Inicijativnog odbora „Žena Mošćenice“ u koju su se uključili i učenici nižih razreda područnog odjeljenja Osnovne škole „Dragutina Tadijanovića“. Složno, brzo i organizirano mnoge vrste raznobojnog cvijeća našle su svoje mjesto u žardinjerama i središnjem cvjetnjaku. Oko 250 komada trajnica i sezonskog cvijeća zasadilo je 30-ak žena i 100-tinjak učenika. U nastavku uređenja postavljeno je deset novih klupa i retonda (sjedalica u krug) u vrijednosti 7000 kuna, a obojane su i žardinjere. Slobodni umjetnik Darko Boškić oslikao je betonske elemente čiji sadržaj upozorava vozače, budući se nalaze uz prometnicu Petrinja – Sisak, na blizinu škole i učenike, a za konačno uređenje potrebno je još postaviti koševe za smeće. I.M.

INFORMATIKA Preselili smo na novu lokaciju !!!

Trg S. Radića 11 044 / 816 - 452

NOVO U PONUDI :

Igre za PC i PSX, već od 39 kn ! Distribucija NIKON digitalnih fotoaparata !

Radno vrijeme : PON - PET : 09.00 - 20.00 SUBOTOM : 09.00 - 13.00

Potrošački krediti do 60 rata !!! Kreditne kartice do 36 rata !!!

DVDTEKA Gupčeva 23, 44250 Petrinja 098 / 918 - 2312

Radno vrijeme : PON - SUB : 12.00 - 22.00 SUBOTOM : 14.00 - 22.00

Velika ljetna akcija !!! Srijeda, četvrtak i nedjelja : Svaki treći film besplatan!!!

Pogodnosti za članove : - svi filmovi po 10 kuna - svaki 4. besplatan - subota - ponedjeljak akcija - redovito stižu SVI novi filmovi

www.proxima.com.hr 

Petrinjski list broj 30


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

ODRŽANI IZBORI ZA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I MJESNIH ODBORA

OD 423 KANDIDATA IZABRANA 152 ČLANA VIJEĆA Na izborima za Vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora u Petrinji, bilo je 89 lista, a od ukupnog broja 23.949 upisanih birača, na birališta je izašlo njih 4846 ili 20,23 posto. HNS je osvojio 62 mandata, HDZ 23, HSS 20 mandata, Nezavisne liste 15, HSP 9, SDP 8, DC 7, HSU 6 i koalicija HDZ-HSU 2 mandata. Zdravko Kuljanac, predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva izjavio je da tijekom izbora nije bilo ni jednog službenog prigovora od strane promatrača. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Petrinje 11. lipnja 2007. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata izbora održanih 10. lipnja 2007. godine za članove Vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora Odluka je objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i Internet stranici Petrinjskog radija. Vijeće gradske četvrti Petrinja I. Jugo - zapad U popisu birača upisano je ukupno 2865 birača, glasovalo je 348 birača, odnosno 12,14%,a izabrani su: 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - Željko Tonković 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI –HNS, dr.sci. Ladislav Lazić i Nevenka Trajbar 3. HRVATSKA STRANKA PRAVA Ivan Horvatić i Vladimir Sekulić 4. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, Marijan Augustić 5. NEZAVISNA LISTA GRADSKE ČETVRTI PETRINJA I. JUGO-ZAPAD, Antun Klarić i Marijan Popović 6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, Kemal Zenkić Vijeća gradske četvrti Petrinja II. Centar U popisu birača upisano je ukupno 6026 birača, glasovalo je 722 birača, odnosno 11,98%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Magdalena Pobor 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Zvonko Belošević i Vlado Lovreković 3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, Stjepan Srbić 4. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, Josip Petračić 5. NEZAVISNA LISTA GRADSKE ČETVRTI PETRINJA II. – CENTAR, Ljubomir Orabović i Željko Lazar 6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, Milan Ramušćak i Josip Milošić. Vijeća gradske četvrti Petrinja III. U popisu birača upisano je ukupno 3374 birača, glasovalo je 236 birača, odnosno 6,99%. 1. DEMOKRATSKI CENTAR – DC, Vlado Draženović 2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Zvonko Josipović 3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS , Marina Dumbović i Stevo Petrović 4. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, Pejo Trgovčević i Petar Ćosić 5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU, Miljenko Novaković 6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, Anton Barić i Emil Trauber Vijeća gradske četvrti Petrinja IV. - Češko selo U popisu birača upisano je ukupno 2139 birača, glasovalo je 332 birača, odnosno 15,52% 1. DEMOKRATSKI CENTAR – DC, Darko Šalić 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Ivanka Bijelić 3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, Tihomir Šalić 4. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU, Josip Vuić Dragutin Perković i Ivan Liker 5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP , Damir Škrinjar, Igor Školneković i Darija Kadečka-Ećimović. Vijeće Mjesnog odbora Brest Pokupski Upisano je ukupno 265 birača, glasovalo je 125 birača, odnosno 47,16%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Mirica Zukanović 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Goran Išek i Mario Maniček 3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, Vlado Ostrman i Ivo Golub

Vijeće mjesnog odbora Taborište U popisu birača upisano je ukupno 261 birača, glasovalo je 146 birača, odnosno 55,93%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Zdenko Kokan, Zlatko Golubić i Đuro Vujasić 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA –LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Marijan Pinotić 3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS , Dinko Pavičić. Vijeće mjesnog odbora Jabukovac U popisu birača upisano je ukupno 700 birača, glasovalo je 220 birača, odnosno 31,42%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Vid Slavnić, Darko Borček, Dušan Lukač, Mišo Begović i Dejan Vrga.

Vijeće mjesnog odbora Blinja - Moštanica U popisu birača upisano je ukupno 516 birača, glasovalo je 203 birača, odnosno 39,34%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Mile Zubanović, Branko Peškir, Miljka Letica, Miroslava Kasun i Miodrag Radivojčević.

Petrinjski list broj 30
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

Vijeće mjesnog odbora Nova Drenčina U popisu birača upisano je ukupno 377 birača, glasovalo je 115 birača, odnosno 30,50%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU (KOALICIJA), Kruno Sukalić i Josip Papeš 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA –LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Zlatko Murtić i Josip Pavičić 3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, Alen Vidović. Vijeće mjesnog odbora Mošćenica U popisu birača upisano je ukupno 2311 birača, glasovalo je 772 birača, odnosno 33,40%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Darinko Dumbović, Predrag Pavlić, Anita Begić-Hadžipašić, Josip Miškulin, Milka Baždar, Iris Miškulin i Ante Tominac. Vijeća mjesnog odbora Glinska Poljana - Slana - Vratečko U popisu birača upisano je ukupno 365 birača, glasovalo je 32 birača, odnosno 8,76%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Joso Baćan, Višnja Jerman, Ivan Rožić, Ivo Milošić i Kristijan Brebrić.

Vijeće mjesnog odbora Strašnik U popisu birača upisano je ukupno 215 birača, glasovalo je 100 birača, odnosno 46,51%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Katica Starešinović, Božica Knežić, Marijan Ivanović i Stevo Bubaš 2. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STRAŠNIK, Željko Salamun. Vijeće mjesnog odbora Sibić U popisu birača upisano je ukupno 67 birača, glasovalo je 30 birača, odnosno 44,77%. 1. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SIBIĆ, Josip Dražetić, Milan Basać i Joso Likević. Vijeće mjesnog odbora Župić U popisu birača upisano je ukupno 81 birača, glasovalo je 58 birača, odnosno 71,60%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Darko Šulentić, Božidar Tonković i Zdenko Simić. Vijeće mjesnog odbora Križ - Cepeliš U popisu birača upisano je ukupno 228 birača, glasovalo je 100 birača, odnosno 43,85%. 1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, Mijo Kurtović, Vlado Jandrić, Đuro Pucović, Goran Jandrić i Mato Bosnić. Vijeće mjesnog odbora Pecki U popisu birača upisano je ukupno 136 birača, glasovalo je 56 birača, odnosno 41,17%. 1. DEMOKRATSKI CENTAR - DC, Tomislav Dumbović i Jandro Knežić 2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ , Željko Bjelac. Vijeće mjesnog odbora Mala Gorica U popisu birača upisano je ukupno 409 birača, glasovalo je 89 birača, odnosno 21,76%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Đuro Bugarin, dr.vet. 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA –LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Marinko Kardaš 3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, Josip Slanec, Milan Silaj i Josip Kaurić.

Vijeće mjesnog odbora Luščani U popisu birača upisano je ukupno 224 birača, glasovalo je 82 birača, odnosno 36,60%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Nikola Bajlović, Milan Vranjanin, Mile Bakrač, Milan Kulović i Zoran Miljević. Vijeće mjesnog odbora Dragotinci - Kraljevčani U popisu birača upisano je ukupno 172 birača, glasovalo je 64 birača, odnosno 37,20%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Marijan Vujnović, Josip Kolić i Stanislav Turković 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Vlado Kardaš i Nikola Turković.

Vijeće mjesnog odbora Čuntić - Prnjavor Čuntićki U popisu birača upisano je ukupno 261 birača, glasovalo je 57 birača, odnosno 21,83%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Joso Barić, Mihael Radošević, Dražen Radošević, Marijan Marjanović i Ivan Kovačević. Vijeće mjesnog odbora Novo Selište U popisu birača upisano je ukupno 296 birača, glasovalo je 85 birača, odnosno 28,71%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA –LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Tomica Pejaković 2. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, Marijan Borić 3. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NOVO SELIŠTE, Robert Polanščak, Robert Marović i Damir Bezuh. Vijeće mjesnog odbora Dumače - Nebojan U popisu birača upisano je ukupno 517 birača, glasovalo je 211 birača, odnosno 40,81%. 1. DEMOKRATSKI CENTAR – DC, Josip Aberlić, Štefica Orešković i Davor Aberlić 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, Stevo Kondrat i Štefo Ovanin.Petrinjski list broj 30


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

Vijeće mjesnog odbora Mokrice U popisu birača upisano je ukupno 250 birača, glasovalo je 116 birača, odnosno 46,40%. 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Stjepan Kurjak 2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Josip Pentek, Stevo Horvat, Miroslav Kudlek i Mato Kadić. Vijeće mjesnog odbora Gora U popisu birača upisano je ukupno 291 birača, glasovalo je 116 birača, odnosno 39,86%. 1. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, Ivo Šoštarić 2. NEZAVISNA LISTA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORA, Ivan Pribilović, Darko Debić, Gordana Gali i Stjepan Hodalj. Vijeće mjesnog odbora Graberje U popisu birača upisano je ukupno 174 birača, glasovalo je 109 birača, odnosno 62,64%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Ivan Majcek 2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, Vlado Brkljačić, Tihomir Bunjan, Tihomir Galijan i Joso Škrljac.

Vijeće mjesnog odbora Bačuga - Grabovac U popisu birača upisano je ukupno 711 birača, glasovalo je 154 birača, odnosno 21,65%. 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, Radoslav Šteković, Vasilj Ćorković, Slavko Milobratović, Milan Polimac i Gojko Rajšić. Vijeće mjesnog odbora Hrastovica U popisu birača upisano je ukupno 477 birača, glasovalo je 126 birača, odnosno 26,41%. Nevažećih je bilo 6 glasačkih listića, odnosno 4,76%. 1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, Nina Panjan, Marijan Sigur, Ljubica Sodić, Ivica Sigur i Ivan Vučičević. Vijeće mjesnog odbora Budičina U popisu birača upisano je ukupno 241 birača, glasovalo je 42 birača, odnosno 17,42%. 1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, Zlatko Mikulić, Josip Mrazovac, Ivan Radošević, Matija Nikić i Ivica Mikulić.

M.M.

REAKCIJE NA REZULTATE IZBORA Darinko Dumbović, HNS ‘’Po volji birača najbolje smo pozicionirana stranka, a ova maestralna pobjeda obvezuje’’. Rekao je 12. lipnja na tiskovnoj konferenciji, zahvalivši svim biračima Darinko Dumbović, predsjednik gradskog i županijskog HNS-a dodavši da je HNS stranka projekta i organizacijski najjača stranka, a suparnicima poručio da se trebaju više približiti građanima. Zvonko Belošević, jedan od nositelja lista izrazio je zadovoljstvo izlaskom građana na birališta, ali i izbornim rezultatom. ‘’Građani su napravili iskorak u svom promišljanju, okrenuli su se projektima i programima i dali povjerenje HNS-u koji je stvorio novi odnos između politike i građana’’, izjavio je Belošević. ‘’HNS je osvojio 62 vijećnika mandata, od 4506 glasača, njih 2070 dalo je glas HNS-u. U 10 Mjesnih odbora i jednoj Gradskoj četvrti, po osvojenim mandatima dijelimo prvo mjesto i u nekoliko Mjesnih odbora i Gradskim četvrtima. Zavidan uspjeh ostvaren je i na drugim biračkim mjestima’’, dodao je Dumbović i na kraju zaključio: ‘’Krasan je osjećaj znati da smo dobili svaki drugi glas birača’’. HNS-ovci su ovu izbornu pobjedu darovali Savki Dapčević- Kučar, počasnoj predsjednici stranke u zahvalu za svu pomoć koju je godinama, od samog osnivanja pružala HNS-u. Milan Herceg, HSS ‘’Vidljivo je da podrška birača prema HSS-u raste. Na izborima za Vijeća gradskih četvrti i Mjesnih odbora Hrvatska seljačka stranka osvojila je 20 vijećničkih mandata. Kao predsjednik Gradske organizacije HSS-a Petrinja izuzetno sam zadovoljan ovim rezultatom, jer je po broju osvojenih mandata koje je HSS osvojio vidljivo da podrška birača prema našoj stranci u Petrinji raste’’, izjava je Milana Hercega, predsjednika Gradske organizacije HSS-a Petrinja. ‘’Po broj članova gradska organizacija Petrinja jedna od najvećih organizacija HSS-a u Sisačko-moslavačkoj županiji. Njihov rezultat na ovim mjesnim izborima pokazuje da su birači prepoznali rad HSS-a na terenu i time je moje zadovoljstvo još veće’’, naznačila je Marijana Petir, predsjednica HSS-a Sisačko-moslavačke županije i dodala: ‘’Posebno me raduje apsolutna pobjeda HSS-a u Hrastovici, selu u kojem su braća Radić, 1904. godine osnovali HSS’’. Milan Herceg i HSS zahvaljuju svim biračima koji su svoj glas dali listi HSS-a na održanim mjesnim izborima za Grad Petrinju. M.M. ODRŽANI MANJINSKI IZBORI

IZABRANO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE I PREDSTAVNIK BOŠNJAKA U Petrinji su 17. lipnja održani manjinski izbori, koji su, kako je rekao predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Siniša Orlić, protekli u najboljem redu i bez i jednog prigovora od strane promatrača. Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i Odluku objavilo na oglasnoj ploči Grada i na internet stranici Petrinjskog radija. U popisu birača bilo je upisano 3.120 birača, glasovalo ih je 306, odnosno 9,81%. Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova: Nikola Janjanin ( 227), Nikola Fićur ( 217), Dušan Polimac( 209 ), Nikola Gvojić ( 207 ) , Radoslav Šteković (204 ), Mara Vilus( 203 ), Miljka Letica( 201 ), Dušan Miočinović ( 199 ), Branko Radanović( 199), Vasilj Ćorković ( 197 ), Jovan Preradović( 196 ), Milan Vranjanin ( 187 glasova ), Slavko Končar( 184 ), Radmila Dabić ( 183), Tihomir Žilić( 181 ), Andrej Bijelić( 66) glasova. Temeljem članka 63. Zakona u Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Petrinje izabrano je 15 članova.( Nije izabran Andrej Bijelić) Utvrđeni su i objavljeni i rezultati za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine. U popisu birača bilo je upisano 342 birača, glasovalo je 71, odnosno 20,76%. Nevažećih je bilo 9 glasačkih listića, odnosno 12,68%. Hajrudin Kulašić dobio je 62 glasa i temeljem članka 63. Zakona za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje izabran je Hajrudin Kulašić. M.M.

Petrinjski list broj 30
G R

A

D S K

A

U

MILKA PAVIŠIĆ PROČELNICA UO ZA GOSPODARSTVO I PORAČUN Na ponovljeni Natječaj pristigle su dvije ponude, a članovi Gradskog poglavarstva bili su na 79.sjednici jednoglasni i povjerenje dali dosadašnjoj privremenoj pročelnici. Izmijenjen je dopunjen Plan nabave Grada Petrinje u koji su uvršteni Sanacija ulaza i platoa ispred mrtvačnice i sanacija fasade i krovišta na pomoćnom objektu mrtvačnice Dosadašnja i buduća pročelnica na Središnjem groblju sv. Benedikt, za što je i donesena Odluka o provođenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda, te rekonstrukcija instalacija jake struje, ugradnja spuštenog stropa i izrada strukturnog kabliranja s izmještanjem telefonske centrale u zgradi Gradske uprave. Utvrđen je Prijedlog Odluke o ugostiteljstvu na području grada kojim su utvrđeni kriteriji i početak i završetak radnog vremena ugostiteljstva, a konačnu riječ dat će Gradsko vijeće Petrinje. Tvrtka ‘’Tim’’ odabrana je za radove na izgradnji novih cesta na području grada, sanacija mosta u Tremušnjaku povjerena je Poduzeću ‘’Privreda’’, DPU Dumače - Istok izradit će tvrtka ‘’CPA’’ iz Zagreba, a Darinko Dumbović imenovan je za predstavnika Grada u pripremi i provedbi postupka nabave za asfaltiranje ŽC 3197 ( Strašnik). Odobrene su i brojne financijske potpore, Obrtničkoj komori SMŽ za opremanje višenamjenske dvorane za obuku majstora i savjetovanje obrtnika, MO Graberje za nabavu materijala za priključak vode u objektu stare škole, MO Budičina za izgradnju spomen obilježja žrtvama Domovinskog i II Svjetskog rata, Moto Cross Klubu Petrinja za podmirenje troškova uređenja zemljišta i terena u Bačugi za održavanje moto crossa. Financijsku potporu dobila je župa sv. Jurja za svečanost blagoslova kapele sv. Barbare u Brestu, kao i FS ‘’Petrinjčica’’ za organizaciju 9. Večeri folklora. Grad je kupio dvije umjetničke slike, točnije sredstva za kupnju slika bit će uplaćena na račun Hrvatskog centra za razminiranje za razminiravanje područja Slana – Glinska poljana. Članovi poglavarstva odradili su 30. svibnja 36 točaka dnevnog reda, a brojne odluke treba još potvrditi i Gradsko vijeće. NOVA ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

NOVIM IZRAČUNOM I ZONA BIT ĆE SKUPLJA ZA VIŠE 80 %. Gradsko poglavarstvo utvrdilo je Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. Konačnu riječ dat će Gradsko vijeće Petrinje, a po ovoj Odluci utvrđeni su uvjeti i načini utvrđivanja visine komunalnog doprinosa za Grad Petrinju, po kojem se sada uvodi plaćanje umjesto u dosadašnje tri, u četiri komunalne zone u kojima će se plaćati komunalni doprinos. U prvoj zoni je 57 ulica, u drugoj 110,  trećoj 72 i četvrtom, najnovijom obuhvaćena su naselja unutar građevinskog područja utvrđenog prostornim planom. Naselje Mošćenica dijeli se na dvije zone i to u zonu ‘’centar’’ koja čini dio naselja unutar građevinskog područja omeđen parcelama za koje objekti na kojima su sagrađeni imaju ili će imati kbr. Obuhvaća 23 ulice koje se razvrstavaju u drugu zonu, a ostalih 11 ide u četvrtu zonu. Brojna su se pitanja postavljana na sjednici i tražila su se najbolja rješenja.’’ I dalje moramo raditi na ovoj odluci. Službenik mora napraviti prijedlog na dobrobit građana’’, komentirao je Odluku koja će sigurno biti korigirana u nekim svojim dijelovima, dr. Krešo Kovačiček prije samog usvajanja. Vlasta Vuglec, voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predočila je novi i jednostavniji način izračuna i naznačila da dolazi i do poskupljenja, pa će tako prva zona umjesto dosadašnjih 30, biti 55 Kn.  M.M.P R

A V A

Grad bez “Gradske pekare”

Od proizvodnje kruha do tepiha “Privreda” je prošle godine poslovala s dobiti od 804.213 Kn, “Gradska stolarija” ostvarila je dobit od 2.420 Kn, a “Gradska pekara” gubitaš je sa 154.000 Kn. Ova su izvješća o radu i financijskom poslovanju usvojena 20. lipnja na 80. sjednici Gradskog poglavarstva grada Petrinje, na kojoj je prihvaćeno Pismo namjere Tvrtke ‘’Regeneracija’’ iz Zaboka, koja je zainteresirana za otvaranje proizvodnih pogona u Petrinji. Zbog teške situacije u kojoj se nalazi ‘’Gradska pekara’’, a u čiji bi oporavak, kako je rekao direktor Stojan Papić, trebalo uložiti do 2 milijuna kuna, prihvaćen je prijedlog ove tvrtke da u tom prostoru otvori proizvodne pogone za ručnu proizvodnju tepiha. ‘’Uz 15 djelatnika Gradske pekare zaposlili bi još 30-tak osoba, a UNDP-i platiti će edukaciju i sadašnjih djelatnika, tako da nitko neće ostati bez posla’’, naznačio je dr. Krešo Kovačiček. Na sjednici je donesen Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, prema kojem će se doprinos sada plaćati i u četvrtoj zoni, koja je bila osolobođena plaćanja. Usvojeni su planovi i program rada poduzeća ‘’Privreda’’ i ‘’Komunalac’’ za 2007. godinu. Dana je potpora inicijativi za osnivanje ustanove ‘’Centar za šljivu i kesten’’ i prihvaćen prijedlog ponude za izradu projektne dokumentacije za „Petrinjski otvoreni tržni centar“u Reljkovićevoj ulici. O mnogim današnjim Odlukama očitovat će se i članovi Gradskog vijeća, na sjednici koja je najavljena za 6. srpnja.

ODLUKA O UGOSTITELJSTVU Gradsko poglavarstvo donijelo je i uputilo Gradskom vijeću na usvajanje, prijedlog Odluke o ugostiteljstvu na području grada. Ovom odlukom utvrđeni su početak i završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine ‘’Restorani’’ i ‘’Barovi’’, kao i radno vrijeme i prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom i priključnom vozilu, šatoru i slično. Prema ovoj odluci restorani i barovi mogu raditi od 6 do 24 sata, a petkom, subotom i nedjeljom, uoči i na dane državnih blagdana i od 24. prosinca do 6. siječnja, od 6 do 02 sata iza ponoći. Ugostiteljski objekti iz skupine ‘’Barovi’’ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi od 21 do 6 sati u jutro, a restorani i barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja mogu biti otvoreni od 0 do 24. Odnosi se to na one restorane i barove izvan naseljenih područja gdje u krugu od 500 m nema naseljenih objekata. U prijedlogu je navedeno da Gradsko poglavarstvo može, na zahtjev ugostitelja, za pojedine objekte, rješenjem odrediti drukčije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava ( doček Nove godine, maturalne zabave, svadbe i sl. ) uz uvjet da se ne narušava javni red i mir, ali ne duže od 5 sati narednog dana. Pružanje ugostiteljskih usluga u kioscima,  nepokretnim i priključnim vozilima, kolicima, šatorima i ostalim napravama koje su opremljene za pružanje ugostiteljskih usluga može se odvijati uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta, samo za vrijeme održavanja sportskih, kulturnih, gospodarskih i sličnih priredbi i manifestacija i to u naseljima ispred društvenih domova i crkvi, na javnim površinama u vlasništvu Grada, sportskim igralištima, izletištima, gradskim ulicama i trgovima za vrijeme gradskih manifestacija.

Petrinjski list broj 30


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

PREZENTIRANA STUDIJA O RAZVOJU TURIZMA

PETRINJA –PRVI GRAD U ŽUPANIJI KOJA IMA STUDIJU

Prezentacija studije

Naznačeno je to 1. lipnja na prezentaciji koja je održana u maloj dvorani Hrvatskog doma. Mr.sc Dalija Kuvačić, tajnica projekta u ime izrađivača, tvrtke ‘’Beretin’’ iz Splita prezentirala je projekt ‘’Petrinja – razvojna vizija turističke destinacije’’ rekavši kako je to i vizija i marketinška strategija našeg područja. Na 300 stranica dana je vizija razvoja sa 6 glavnih cjelina, obogaćena je sa 550 fotografija podijeljenih u 12 tematskih područja. Identificirane su 22 prirodne atrakcije, 58 kulturnih i 153 znamenitosti koje su od međunarodnog, nacionalnog i regionalnog značaja. Prezentaciji je u maloj Gradskoj vijećnici prethodila tiskovna konferencija na kojoj su Studiju predstavili gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i njegov zamjenik dr. Krešo Kovačiček, naznačivši važnost Studije koja će uz sve drugo omogućiti i otvaranje novih radnih mjesta. U ime ASB-a govorio je projekt menager Ivan Marin, uz komentar da mnogi podcjenjuju turističke kapacitete na našem području. Đuro Juić, je u ime radne skupine za izradu Studije, naglasio da je Petrinja dobila dokument kakav još nije imala u svojoj dugoj povijesti i da postoji dugoročna potreba mijenjanja svijesti o sebi i svojoj okolini. Dodao je kako je potrebno kroz lokalnu vlast, udruge i škole razvijati svijest o očuvanju okoliša. ‘’Nakon 11 godina postojanja Turističke zajednice napokon smo dobili Studiju i sada nam se otvaraju vrata za mnoga ulaganja’’, izjavila je direktorica Turističke zajednice Grada Petrinje Ivanka Držaj, a Davor Salopek predsjednik Matice Hrvatske u Petrinji naznačio kako je ovo strahovito vrijedan dokument za grad i da Studija mora postati svojina svih građana Petrinje, kako bi zaista saživjela s ljudima i gradom. M.M.

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA U PETRINJI

HOĆE LI NIZOZEMCI ZAPOSLITI 400 PETRINJACA? U Gradskoj upravi 21. lipnja održan je prvi sastanak čelnika grada s vlasnikom tvrtke ‘’Agro select’’ iz Nizozemske u vezi gradnje velikih staklenika za uzgoj povrća ekološki vrhunske kvalitete, prema vrhunskoj tehnologiji i na poseban biološki način, bez korištenja pesticida. Uz vlasika Van der Welta, na sastanku su bili zamjenik stalnog predstavnika međunarodne organizacije UNDP-a Alessandro Fracassetti, Davor Bončina i Zvonko Boltužić, a naznačeno je da se takva proizvodnja u Europi koristi jedino u Španjolskoj. Gradonačelnik dr. MiUstanova za zdravstvenu njegu i roslav Gregurinčić, njegov zamjenik dr. Krešo Kovačiček i voditelj odsjeka za poljoprivredu Joso Grahovac izrazili su zadovoljstvo ovom inicijativom fizikalnu terapiju ‘’Zrinus’’, i podržali ovu ponudu, a raspravljalo se o zemljištu u Maloj Gorici kao najM.Nemičića 5, Petrinja lakše izvedivu mogućnost. Na Nizozemcima je sada da u što skorijem roku izrade Poslovni plan i napišu Pismo namjere kako bi Grad ovu parcelu tražio od Državnog ureda za upravljanje imovinom. Gradonačelnik je izjavio da bi grad ovim projektom osim velikog zapošljavanja, a spomenut je broj od 400 osoba, dobio jedan jaki industrijski mehanizam koji bi uvelike pomogao u daljnjem razvoju. M.M.

POTPORA GRADSKOJ LIMENOJ GLAZBI Izaslanstvo Gradske limene glazbe gradonačelnika dr. Miroslava Gregurinčića upoznalo je s pripremama za obilježbu 200. obljetnice. Tomislav Komes, tajnik glazbe, ukratko je prezentirao vrlo ambiciozan plan i naznačio da će cijela 2008. godina biti obilježena koncertnim i izložbenim aktivnostima, ali i izdavačkom djelatnošću.’’ Puno je posla pred nama, a važno je reći i da ćemo imati i monografiju društva, koju će napisati povjesničar dr. Ivica Golec’’, rekao je Komes. Gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i njegovi suradnici dali su potporu svim nastojanjima da se ova značajna obljetnica za grad obilježi na dostojan način i obećali su financijsku pomoć, a jedan od trojice najstarijih članova GLG po glazbenom stažu, Matej Stanešić, naznačio je kako je dio svog honorara koji dobiva kao Gradski vijećnik darovao glazbi za notne knjižnice. To je za svaku pohvalu, jer za obilježavanje 200. obljetnice trebat će im puno financijskih sredstava i pomoć donatora i sponzora. Potporu svemu što je do sada učinjeno i onome što slijedi dali su u ime Grada i zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček, Izabela Žilić, pročelnica UO za društvene djelatnosti Grada i u ime Matice Hrvatske u Petrinji Vladimir Krpan i Hrvoje Tomo Bešlić, budući je u obilježbu uključen petrinjski ogranak u čijem izdavaštvu će i biti tiskana knjiga o 200. godina Gradske limene glazbe. M.M.

Odlučujuću ulogu u ostvarivanju naših poslovnih vizija ima 17 radnika među kojima je njih 5 na studiju sestrinstva i fizioterapije T r a ž i m o:

GLAVNU SESTRU MEDICINSKU SESTRU NOVO U NAŠOJ ORDINACIJI (od listopada 2007): ultrazvuk, laser, magnet, elektroterapija, medicinski fitness i sauna, vježbe za trudnice, korektivna i razvojna gimnastika za djecu Informacije na tel.: 813-178

Petrinjski list broj 30
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

Voda koja život znači

OBAVLJEN TEHNIČKI PREGLED I FAZE MAGISTRALNOG VODA Žitelji Strašnika i Župića uskoro će dobiti vodu, ali će morati pričekati, jer je tijekom tehničkog pregleda magistralnog Vodoopskrbnog sustava zapadnog i sjeverozapadnog područja Petrinje uočeno nekoliko nedostataka pa je dan rok od 9o dana da se uklone nedostaci. U Maloj gradskoj vijećnici pregledana je dokumentacija, nekoliko puta se izlazilo na teren i sada se čeka suglasnost. Ukupna investicijska vrijednost radova je 2.010.015,04 Eura. Projekt nosi naziv ‘’Vodoopskrbni infrastrukturni radovi u Sisačko-moslavačkoj Županiji CARDS 2003’’, a tehnički pregled odnosi se na I. fazu radova sv. Trojstvo – Župić – Gora i distribucijski vodoopskrbni cjevovod naselja Župić i Strašnik. Direktor Privrede Zlatko Medved naznačio je da je već dobivena potvrda o tehničkoj ispravnosti vode, a saznajemo, priključak je zatražilo 52 obitelji iz Strašnika. Izvođač radova bila je tvrtka ‘’Brodomerkur’’ d.d. Split s partnerima Legrad d.o.o. i Elektro centar ‘’Petek’’ d.o.o. Ivanić Grad. Prva faza odnosi se na 20 kilometara magistralne i distribucijske vodoopskrbne mreže – za stanovnike naselja Župić, Gora i Strašnik. To je 20 km magistralne i distribucijske vodoopskrbne mreže za 611 stanovnika naselja Župić, Gora i Strašnik, i uključuje stvaranje preduvjeta za formiranje jedinstvenog sustava za naselja Sibić, Graberje, Glinska Poljana, Slana, Vratečko, Gornje, Srednje i Donje Mokrice, Međurače, Dumače, Novi Farkašić i Nebojan. M.M. S CILJEM RAZVOJA TURIZMA

RADIONICE ZA KLJUČNE TURISTIČKE ČIMBENIKE Na dvodnevnoj radionici koja je u Gradskoj upravi održana 18. i 19. lipnja, o pravnim okvirima RH povezanima s turizmom, prvog dana radionice govorila je mr.sc. Andrea Pešutić, s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, o razvitku ruralnog turizma dr.sc. Eduard Kušan s Instituta za turizam i o razvitku turističke infrastrukture i vještinama komuniciranja dipl.ing. Alan Đozić,  konzultant za gospodarski razvoj. Mr.sc. Dijana Katica, predsjednica Uprave Hrvatskog farmera govorila je na temu koja je bila zanimljiva i novinarima ‘’Mediji – promocija i marketing turističkih usluga’’. Naznačila je da je važnost i moć medija neprocjenjiva, jer kreiraju javno mišljenje i prenose informacije do potrošača. ‘’Hrvatska ima 15-ak TV postaja, 130 radio postaja, od kojih su 4 s nacionalnom koncesijom, više od 10 je dnevnih novina i oko 200 tjednika i magazina. TV je najutjecajniji medij, tisak je najskuplji, radio je sveprisutan, a o brzini i važnosti  informacija putem interneta da i ne govorim, jer ono što čujemo i pročitamo ostaje u podsvijesti.’’, rekla je mr. Katica. Organizatori radionica bili su Grad Petrinja, Turistička zajednica grada Petrinje i ASB-e, u ime kojeg je Tomislav Krnić za dva tjedna najavio nove radionice, a najavljen je i Prvi hrvatski kongres o ruralnom turizmu koji će na Hvaru biti održan od 18.-21. listopada. Današnjoj  radionici bile su prisutne i Višnja Trklja, članica Gradskog poglavarstva, Izabela Žilić, pročelnica UO za društvene djelatnosti Grada i Vlado Lovreković, predsjednik TZGP. M.M. KARAVANA ‘’ DA SE NE ZABORAVI’’

ROTOMAT d.o.o.

SUDIONICI KARAVANE ODALI POČAST POGINULIMA Na Trgu Hrvatskih branitelja dobrodošlicu su im poželjeli Darko Dumbović, predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata i zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček. Pedesetak branitelja iz cijele Hrvatske u pratnji članova petrinjske Koordinacije zapalilo je svijeće kod masovne grobnice na Marinki i kod spomenika braniteljima i osloboditeljima Petrinje na Senjaku. Karavanom ‘’Da se ne zaboravi – 2500 kilometara diljem Hrvatske’’ branitelji diljem Hrvatske svake godine odaju priznanje i zahvalnost svim poginulim, nestalim i umrlim braniteljima i civilima tijekom Domovinskog rata i podsjećaju na velik broj dosad ne otkrivenih masovnih grobnica.’’ Odajemo počast poginulim braniteljima, podsjećamo na 145 dosad otkrivene masovne grobnice i tražimo osudu svih koji su sudjelovali u zločinima. Kad smo mi kretali na put, u Kumrovcu se slavilo. Zar se već zaboravilo da je u Domovinskom ratu na jednoj strani bila šahovnica, a na drugoj zvijezda?’’, izjavio je voditelj karavane Mladen Pavković. Karavanu organiziraju Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke i Udruga branitelja INA- Naftaplin, pod pokroviteljstvom Jadranke Kosor, potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. M.M.

Karavana “Da se ne zaboravi”

10

Petrinjski list broj 30


G

O S P O D A

R

S T

V O

Održana 20. sjednica Povjerenstva – Program «Poduzetnik – 2»

REALIZIRANO PREKO 11 MILIJUNA KUNA Dana 22. svibnja 2007. godine održana je 20. sjednica Povjerenstva na kojoj su razmotrena četiri zahtjeva i koja su proslijeđena na daljnju obradu u OTP banku. U novim zahtjevima zatraženo je 985.000 kn za: kupnju vozila, kupnju kamiona, adaptaciju poslovnog prostora, refinanciranje već postojećeg nepovoljnijeg kredita i obrtna sredstva. Podnositelji zahtjeva u svojim poslovnim planovima su naveli da zapošljavaju šest osoba i da još planiraju zaposliti četiri osobe. Predstavnici OTP banke, Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke su podnijeli izvješća o dosadašnjoj realizaciji kredita u kojem stoji da je do sada realiziran 51 kredit u iznosu od 11.675.438,67 kn. Kreditni fond od 4.200.000,00 kn u Privrednoj banci Zagreb je iskorišten, ali ima još slobodnih sredstava u Zagrebačkoj banci i OTP banci, pa poduzetnici mogu podnijeti nove zahtjeve. Kamatna stopa po Programu je 7%, a Grad Petrinja sufinancira 2%, pa je kamata za poduzetnike samo 5%. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno u Gradsku upravu za informacije i potrebitu dokumentaciju oko podnošenja zahtjeva u ured broj 36 ili na telefon 044/515-236. Joso Grahovac

NOVI PODUZETNIČKI KREDIT Dana 25. svibnja 2007. godine Sisačko-moslavačka županija objavila je u Večernjem listu Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI“ . Korisnici sredstava su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge sa sjedištem na području SMŽ, a namjena sredstava odnosi se na sufinanciranje proizvodno-uslužnih projekata (osim u ugostiteljstvu, trgovini i prometu). Sve dodatne informacije oko podnošenja zahtjeva za kredit i potrebnih obrazaca zainteresirani poduzetnici mogu dobiti putem web stranice www.smz.hr , u Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam SMŽ u Sisku ili u Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje.

Lana Modrovčić Lokalno-informativno-savjetodavna točka Petrinja

NATJEČAJI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE Objavljen je Natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu financijske potpore programima rada strukovnih udruženja u poljoprivredi i šumarstvu u 2007. godini. Cilj natječaja je promoviranje rada strukovnih udruženja, odnosno poljoprivrednih udruga kao bitnih čimbenika organiziranja poljoprivrednih proizvođača. Detaljnije informacije o ovom natječaju mogu se dobiti putem web stranice Ministarstva poljoprivrede www. mps.hr ili u Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15. srpnja 2007. godine. Također je objavljen Natječaj za dodjelu financijske potpore za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za provedbu prakse u Srednjim poljoprivrednim školama za 2007. godinu. Tekst Natječaja i potrebni obrasci mogu se dobiti putem web stranice www.mps.hr ili u Odsjeku za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo Grada Petrinje, ured broj 36. Rok za prijavu na natječaj je 10. srpnja 2007. godine. L.M.

Sisak, J. Križanića 3 SNIMANJE, ISKOLČENJA, PARCELACIJE I ETAŽIRANJE OBJEKATA, KAO I SVI DRUGI GEODETSKI POSLOVI. - UPISI U KATASTAR I GRUNTOVNICU. Tel/fax (044) 548 844, 547 030 gsm. 091/1441 360 i 091/5029 869 e-meil: geobiro.stojanovic@vip.hr Petrinjski list broj 30 11


U D R U G E

I

OČUVAJMO ISTINU O DOMOVINSKOM RATU

Dio prisutnih

‘’Promicanje vrijednosti, zaštita digniteta i čuvanje uspomena na žrtve Domovinskog rata kao i promicanje povijesnih, nacionalnih, moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda kroz izložbe, predavanja, promociju knjiga i filmova o Domovinskom ratu i braniteljima, glavne su zadaće Udruge u narednom razdoblju s ciljem očuvanja istine koju mnogi u zadnje vrijeme žele drugačije prikazati.’’-rekao je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata grada Petrinje Zvonimir Martinović na godišnjoj Izvještajnoj skupštini održanoj 01. lipnja u Maloj dvorani Hrvatskog doma u Petrinji. Pozdravne riječi i potporu u radu članovima Udruge uputili su saborski zastupnik Pejo Trgovčević, predsjednik UDVDR SMŽ Željko Kardaš, predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Petrinje Darko Dumbović, pukovnik HV-a u mirovini Ivan Pandža Orkan, predsjednik Udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja Petrinje Ivica Horvatić, članica Poglavarstva Višnja Trklja, pročelnica Odjela za društvene djelatnosti Grada Izabela Žilić i predsjednik Udruge ratnih veterana Hrvatski domobran Mirko Putrić. ‘’Petrinja je natopljena hrvatskom krvlju 500 poginulih i nestalih naših žrtava i stoga poručujemo i Hrvatima u ovom gradu neka ostanu dostojanstveni i ne brane srpske zločince koji mirno šeću gradom dok se sudi našim generalima.Objavit ćemo uskoro i video snimke na kojima se vide članovi srpske zločinačke organizacije koja je činila zločine po Petrinji.“-rekao je Ivan Pandža Orkan. D.K.

OKRUGLI STOL UDRUGE “STAR’’

D R U Š T V A

DVIJE GODINE HSU-a U PETRINJI Osnovana u veljači 2005. godine sa stotinu članova, Hrvatska stranka umirovljenika Petrinje svoju drugu godišnju skupštinu 5. lipnja održala je s tri puta brojnijim članstvom. „Omasovljenje stranke i nadalje je velika zadaća. Za sve umirovljenike Petrinje, financiranjem iz proračuna, ostvarili smo jutarnji i podnevni besplatni auto-prijevoz umirovljenika do ambulanti Doma zdravlja i Nove bolnice. Imamo svoje prostorije, surađujemo sa srodnim udrugama umirovljenika- u izvješću o lanjskom radu naveo je predsjednik HSU Petrinje Josip Vuić. Težak položaj i život u Petrinji zbog mizernih mirovina navelo je nekoliko doseljenika iz BiH, a planove stranke uoči parlamentarnih izbora koncem ove godine objavio je zamjenik županice Rajko Mladenović, predsjednik HSU Sisačko-moslavačke županije. A.P.

OBILJEŽEN “DAN HVIDR-e’’

Obiteljsko druženje članova HVIDRE

Članovi Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata grada Petrinje ‘’Roštiljadom’’ za sve članove Udruge i njihove obitelji 25. svibnja obilježili su ‘’Dan HVIDR-e’’. ‘’Ovo je već treća godina kako organiziramo ovakva druženja pa to već postaje i tradicija koju ćemo na istom mjestu nastaviti i sljedeće godine. Iako smo zadržali naziv druženja ‘’Roštiljada’’, ove godine nismo roštiljali, ali je zato naš Antun Pintar pripremio vrhunski gulaš od divljači. Moram istaknuti kako su nam meso poklonili lovačka društva ‘’Veteran’’ i ‘’Fazan’’, a moram reći i to da je izostala pomoć lovačke udruge ‘’Srna’’’ iz Gora koji se nisu odazvali našem pozivu’’- rekao je predsjednik petrinjske HVIDR-e Srećko Telar. Na igralištu kraj Petrinjčice družili su se do kraja dana uz sportske aktivnosti poput viseće kuglane, malog nogometa, bele i bacanje kamena s ramena. D.K.

Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama „Star“ u Hrvatskom domu organizirala je 13. lipnja Okrugli stol s predstavnicima Grada Petrinje, naše Županije, petrinjskog Doma zdravlja i Doma za starije i nemoćne, kako bi im prezentirali dosadašnji rad i unaprijedili suradnju. ‘’Udruga djeluje 8 mjeseci i do sada naše usluge brige o osobnoj higijeni i higijeni prostora i stanovanja Povodom Svjetskog dana nepušenja, na petrinjskoj koristi oko 70-ak korisnika u 8 Gradskoj tržnici, 31. svibnja održana je akcija borbe protiv sela s petrinjskog područja. Djepušenja u organizaciji Udruge za brigu o djeci i mladima latnost želimo proširiti i na po‘’Novi svijet’’ iz Siska. Tijekom akcije, uz promotivne letke, moć pri manjim popravcima u pozivali su građane da odbace cigarete, postanu nepušači kući, pripremama drva za ogrjev, i tako pokažu brigu za svoje zdravlje. Bivšim pušačima i košnji trave i slično, ali nam nenepušačima dijelili su jabuke kao simbol zdravog života. dostaje sredstava za svu dodatnu ‘’Proveli smo i anketu iz koje je vidljivo da među starijom opremu i vozila’’- rekla je tajnica populacijom ima puno više nepušača, a kod srednjoškolaUdruge Lucija Gašparić. Udruga ca je veći postotak pušača pogotovo u završnim razredima, ima i dežurni telefon od 0 do 24 što je alarm roditeljima kako bi upozorili djecu na vrijeme sata, a sve ostale informacije o o zdravstvenim problemima koje uzrokuje pušenje’’-rekla Udruzi možete dobiti na kontakt je predsjednica Udruge Lidija Tomljenović Kovačić. D.K. telefon 044/741-945. D.K.

“NOVI SVIJET’’ U BORBI PROTIV PUŠENJA

12

Recite NE pušenju

Petrinjski list broj 30


U D R U G E

I

D R U Š T V A

VATROMET LJEPOTE Međunarodni festival mažoretkinja održan je 23. lipnja u Petrinji, defileom 10 timova iz Mađarske i Hrvatske uz Gradsku limenu glazbu od Hrvatskog doma do Trga hrvatskih branitelja. Organizator festivala su petrinjske mažoretkinje koje slave svoj deseti rođendan, a kojeg im je, u ime pokrovitelja Grada Petrinje, čestitala članica Poglavarstva Višnja Trklja pohvalivši njihov bogat dosadašnji rad i obećavši pomoć u daljnjem djelovanju. Voditeljica mažoretkinja Željka Banović posebno se zahvalila roditeljima na stalnoj pomoći i istaknula kako su u ovih deset godina imali više od tisuću nastupa, ostvarili više od 200 koreografija i osvojili brojne medalje. Natjecateljski dio održan je u Hrvatskom domu, gdje su zatim podijeljene medalje i pehari. Naše petrinjske mažoretkinje osvojile su 2 zlatne, 5 srebrnih i 2 brončane medalje i to: Tea Siruček 2. mjesto i Isabela Milković 3. mjesto u kategoriji solo-kaDefile mažoretkinja deti-pom-pon. U kategoriji trio kadeti pom-pon 2. mjesto osvojile su Tea Siruček, Matea Franc i Melani Ivšić. Matea Franc osvojila je 2. mjesto u solo-kadet-štap, a 1. mjesto u kategoriji duo/trio-štap-kadeti osvojile su Matea Franc, Isabela Milković i Tea Siruček. Naše su mažoretkinje još osvojile i 1. mjesto u kategoriji velika formacija-štap-kadeti, 2. mjesto u velika formacija-pom-pon-kadeti i 3. mjesto u kategoriji mini formacije-štap-kadeti. Zaista svaka pohvala vrijednim djevojkama na osvojenim medaljama, onome što su pokazale, ali i njihovoj voditeljici i mamama na uloženom trudu i odličnoj organizaciji. Festival je završio show programom na Trgu hrvatskih branitelja. K.J.

PUNE ZLATA I SREBRA Starije kadetkinje petrinjskih mažoretkinja, 26. i 27. svibnja, postigle su odlične rezultate na Trećem međunarodnom festivalu mažoretkinja i 8. turniru Saveza mažoretkinja i pom-pon timova Hrvatske, održanim u Sisku. Na turniru su zauzele prvo mjesto i osvojile zlato u kategoriji velikih formacija sa štapom i pon-ponima i drugo mjesto u solo kategoriji sa štapom osvojila je Matea Franc. Velika formacija osvojila je na festivalu srebro,

a izvrsno su se predstavile i u mini i trio formacijama, gdje su također osvojile drugo mjesto, dok je u solo formaciji sa štapom srebro osvojila Katarina Ahel, broncu Matea Franc i Tea Siruček s pom-ponima. Konkurencija je, na turniru i festivalu, bila vrlo jaka, jer sudjelovalo je petnaest timova Hrvatske i mažoretkinje iz Poljske, Češke i Slovačke. Sudjelovanje na turniru ujedno je bilo i kvalifikacija za europsko prvenstvo koje će na jesen biti održano u Poljskoj, a Petrinjke su se kvalificirale u svim kategorijama. Čestitke djevojkama! N.A.B.

TALENTI POKAZANI JAVNOSTI

DJECA POKAZALA ŠTO ZNAJU U sklopu ‘’Ljeta u Petrinji’’ Udruga za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala drugi put bila je organizator druženja djece koje je 9. lipnja pod nazivom ‘’Pokaži što znaš’’ održano u velikoj dvorani Hrvatskog doma. Predstavilo se dvadesetak mladih izvođača koji su pjevali, svirali, recitirali, glumili i plesali. ‘’Zadovoljni smo odazivom, a svi sudionici su nagrađeni, no nagrada i nije toliko važna koliko spoznaja da su djeca mogla pokazati sebe i ono što znaju, svojim roditeljima i prijateljima’’, izjavila je predsjednica Udruge PPOŽK Ljubica Šubić. Pokrovitelj ovog susreta bio je Grad Petrinja, u ime kojeg je predstavljanje djece pratila Višnja Trklja, članica Gradskog poglavarstva, ali i članica ove Udruge. Svoju nadarenost pokazali su na klaviru Luka Lavrnja, Marta Šušnjić imala je gimnastičku vježbu, baletom se predstavila Tea Andrijanić, trbušnim plesom Elvira Kovač, plesale su članice ‘’Top teen-a’’, a pjevale su Matea, Ivana, Danijela, Mirela i mnoge druge. Zaista, druženje vrijedno pozornosti. M.M.

Tri gracije

Povodom završetka školske i obrazovne godine predstava “Pustolovine Mrkoslava Mrkvića” i koncert Jacquesa Houdeka.

„LEPTIR“ OBRADOVAO DJEČICU Osim skrbi za djecu s poteškoćama u razvoju i njihovu svakodnevnu socijalizaciju s okolinom „Leptir“ će do kraja godine biti inicijator i nekoliko kulturno-zabavnih događanja za najmlađe. Na njihov poziv djecu nižih razreda petrinjskih osnovnih škola i predškolsku djecu 12. lipnja razveselili su Ivica Kolmar i Monika Šavorić iz zagrebačke zabavne agencije „Šareni svijet“ koji su nevolje zeca ribiča uprizorili u kazališnoj predstavi „Pustolovine Mrkoslava Mrkvića“, a uz njih djeca su zapjevala i uz Jacquea Houdeka koji je razveselio djecu s popularnim dječjim pjesmama sa svog nosača zvuka „Kad si sretan“. Predsjednik Udruge Ivica Srnčević zahvalio se na pokroviteljstvu programa Gradu Petrinji i Petrinjskom radiju te do kraja godine najavio proširenje postojeće „Igraonice“ za djecu s poteškoćama u razvoju i „Dječje susrete“ koji će ove jeseni okupiti više od 2 000 djece. A. Milković

Petrinjski list broj 30 13


L J

U

D I

I

D O G A

Đ A J

I

ZA NAJBOLJU INTERNET STRANICU

DOBILI SMO „ZLATNOG MIŠA“ „Petrinjski radio“, u sklopu 13. Dana radija Hrvatske i 11. Hrvatskog radijskog festivala održanih na Hvaru, treću godinu za redom dobio je vrijedno priznanje. Ove godine to je ‘’Zlatni miš’’ - nagrada za najbolju Internet stranicu, koje su autori Miroslav Petrak i Mario Stambolija –Strauss. Nagradu je od Ivana Butkovića, direktora HURINApreuzeo naš direktor Darko Komlinović na svečanoj sjednici Hrvatske udruge radija i novina (HURIN-a), koja je ujedno obilježila i 45. obljetnicu svoga djelovanja. Inače, ova udruga svake godine dodjeljuje prestižna priznanja i nagrade za istaknut doprinos novinarstvu i javnom informiranju u novinskim kućama i radijskim poPosebna zahvala svim sponzorima našeg bostajama, članicama HURIN-a. Dok je naša ekipa u Petrinji slavila, mi smo je na ravka na 11. Hrvatskom radijskom festivalu. Hvaru „zalili“ (morskom vodom-ha,ha). Zajedno s vama, dragim slušateljima, još jednom ćemo je zajedno proslaviti na rođendanu našeg „starog radija s mlaGeneralni pokrovitelji: dim srcem“. K.J. Turistička zajednica grada Petrinje i Privreda Petrinja Glavni pokrovitelji: Fast food Magi, Komunalac d.o.o., Hrvatski dom, Tvrtka MGO, Carpe Diem Dijamantni pokrovitelji: Elgrad, Ljudevit Posavski Zlatni pokrovitelji: Gavrilović, Pizzerija Lucija, Techno 2000, Vulkanizer Gršić, Pekarne Dumbović, Limar i vodoinstalater Šušmeg, Peugot Lav Auto Popec, Slavijatrans Srebrni pokrovitelji: Trgovina Goga, Ljekarne Kovačiček, Caffe bar De Niro, Krojački salon Slavica, Gostionica Mis, Pizzerija Klobuk, Autoservis Čutura Brončani pokrovitelji: Frizerski salon Briljantin, Butik L.F., Trgovina Marea, Pekarna Edi, Cvjećarnica Marina, Auto servis Jurković, Ljekarne Crnković, Modni salon Ona i on, Trgovačko uslužni obrt Dom, Agrozona, Dolenac promet, Mesnica Dinko, Mjenjačnice Tal, MB brza hrana, Naša trgovina, Elektroservis Ac Dc, Stari krovovi, Privatni smještaj Obad, Vodooprema, Autoškola Crnković

Nagradu je uručio Ivan Butković

Ostali pokrovitelji: Fast food Bjekić, Tvrtka Zagorac, Privatni smještaj Vadlja, Trgovina Bogović, Zrinus, Agrocentar i Auto In victa.

OPTIMISTI NA FESTIVALU

„STUCKA“ SVIRA SVE RJEĐE

Rekreativna skupina Optimisti, iz Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, na Jarunu u Zagrebu sudjelovala je na Šestom festivalu sportske rekreacije osoba starije dobi. „Uvježbali smo gimnastičko- scensku koreografiju na glazbu iz filma Noting hill, ovo je bio četvrti odlazak na državne susrete, nakon Koprivnice, Krka i Novigrada“ kazala je socijalna radnica Vanja Podgoršek, s kojom su korisnici pripremili nastup. Među Optimistima su Ivan Spoja, Đorđe Graonić, Ivanka Zubak, Marija Brdarić, Ljubica Kovačević i Milan Rukavina. Umirovljenici vježbaju, plešu i gimnasticiraju A.P.

Tamburaški sastav „Stucka“, s imenom petrinjskog glinenog suvenira, nastao je u prošlom stoljeću u rođačkim obiteljima lončara i ostalih obrtnika u Gajevoj ulici, popularnoj Novoj cesti. Ne može se ni zamisliti na kojima je i u koliko veselica i svečanosti sudjelovalo više naraštaja ovih tamburaša. S odmakom godina života nastupi su im sve rjeđi. Rijetko na okupu, Stjepan Štingl, Marijan Augustić, Davor Matanović i Mato Stanešić petrinjske pučke pjesme svirali su i pjevali na otvorenju izložbe svoga člana, zadnjeg lončara Mate Stanešića. A.P.

14

Domaći sastav više ne nastupa često

Petrinjski list broj 30


N A G R

A

Đ E

N

I

P E T

R

I

N

J C I

Dr. Vrga, Đ. Beriša, D. Žilić i Bešlići Priznanje za promidžbu županijske likovne umjetnosti. Na svečanoj sjednici županijske Skupštine SMŽ naš Petrinjac dr. Boris Vrga primio je 11. lipnja vrijedno priznanje koje je svakako i zaslužio. Dr. Boris Vrga liječnik je, književnik, znalac, zaljubljenik u likovnu umjetnost i likovni kritičar. Član je Društva hrvatskih književnika i Društva hrvatskih haiku pjesnika. Poetske i kritičko-esejističke tekstove objavljivao je u brojnim književnim publikacijama, časopisima i zbornicima, s književnikom i slikarom J. Stanićem Staniosom pokrenuo je nastavak izlaženja Generacija, časopisa za kulturu, umjetnost i duhovni identitet grada Petrinje, a jedan je od pokretača i časopisa Haiku. Autor je knjige Sisački likovni krug i Monografije Steinerova opusa kojim dr. Vrga ispravlja dug prema neopravdano zanemarenom velikom imenu hrvatske moderne. ‘’Vjerujem da će mi ova nagrada biti poticaj za daljnje istraživanje naše kulturne baštine i da ću narednim svojim učincima opravdati ovo povjerenje’’, izjavio je dr. Vrga nakon preuzimanja nagrade. M.M.

Ponosna obitelj Vrga

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Đoko i sinovi

VRIJEDNO PRIZNANJE Prigodom obilježavanja desete obljetnice Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, 23. svibnja na svečanosti u Puli, dodijeljena je brončana medalja za zasluge akademskom slikaru Davoru Žiliću, za vrijeme služenja vojnog roka u pulskoj vojarni „Muzil“. Žilić je dizajnirao unutrašnjost vojne kapele i za nju darovao 14 postaja križnog puta i slike tri hrvatska sveca i blaženika sve u tehnici ulja na platnu. Isto tako je posredstvom Vojnog ordinarijata naslikao i darovao oltarnu sliku Sv. Nikole za Župnu crkvu Svetog Nikole i Blažene Djevice Marije u Jasenovcu, sliku Sv. Roka za istoimenu kapelu u Jasenovcu i oltarnu sliku Sv. Franje Asiškog u Gospiću. U Pulskom „Muzilu“ nakon preuzimanja medalje susreo se s Mons. Josipom Šantićem i bivšim glavnim zapovjednikom vojarne brigadirom Zvonkom Brajkovićem. Obišao je vojarnu i svoje radove u vojnoj kapeli. Svi radovi će se uskoro seliti na novu lokaciju zbog rasformiranja vojarne „Muzil“. D.K. D. Žilić u kapeli

Petrinjski pekarski obrtnik Đoko Beriša na Dan obrtničke komore dobio je Nagradu za životno djelo, najviše priznanje POK- a Sisačko – moslavačke županije, a za ukupno djelovanje na podizanju ugleda i časti obrtništva već je dobio Zahvalnicu i Priznanje za životno djelo od Udruženja obrtnika Petrinja. Pekarskim obrtom počeo se baviti 1955. godine, u Petrinju je doselio 1975. i već 32. godinu opskrbljuje pekarskim proizvodima. Tijekom Domovinskog rata i na Tomićevom putu u Sisku otvorio je obrt, cijelo vrijeme progonstva pomagao je brojnim Petrinjcima, i mnogima koji su bili u neimaštini, a i danas je često donator za brojne gradske manifestacije. U pekari ‘’Beriša’’ danas su zaposlena 22 djelatnika, a obrt postaje i tradicija, jer je u posao uključio i svoja dva sina, Roberta i Martina. Neumorni radnik, Đoko Beriša ipak se ‘’malo umorio’’, pa je od 1. travnja ove godine nakon 48 godina punog radnog staža, napokon u zasluženoj mirovini. M.M. Josip dobio jednu, a Hrvoje dvije vrijedne nagrade. U obitelj Bešlić pristigle su tri vrijedne nagrade. Hrvoje Tomo Bešlić na 42. izložbi cvijeća ‘’Floraart’’, na kojoj je bilo oko 150 izlagača iz zemlje i svijeta, dobio je 1. nagradu za uzgoj lončanica u Hrvatskoj i 2. za kreativni izraz u oblikovanju prostora. Njegov otac, dobro poznati Petrinjac i cvjećar, Josip Bešlić – Šuco, na skupu florista koji je održan u sklopu ‘’Sajma cvijeća Sisak 2007.’’ dobio je posebno priznanje za doprinos razvoju hrvatske florističke i hortikulturne struke ‘’Zlatnu ružu’’ za 40. godina bavljenja cvjećarstvom. Još 1967. godine Josip Bešlić dobio je Šampionsku statuu na Sajmu cvijeća, 1968. u Zagrebu dobiva nagradu za najljepšu zbirku kaktusa, 1973. na ‘’7. Sajmu cvijeća’’ i ‘’Zlatnu ružu’’. To su samo neke od nagrada za predani i stručni rad, a svoju ljubav prema cvijeću i kaktusima prenio je i na svog sina. Naime, uzgoj kaktusa u obitelji Bešlić tradicija je duga 60 godina i povezala je čak 3 naraštaja. ‘’Sve je krenulo od bake Emilije koja je prikupila prve kaktuse i svoju ljubav prenijela na tatu Josipa, a on pak na mene’’, rekao je Tomo. Josip Bešlić - Šuco šezdesetih godina u Petrinji gradi prvi staklenik u koji smješta svoju vrijednu zbirku. Tomo obnavlja zbirku i s ocem gradi novi staklenik i tako su amaterski počeci, od prije 60 godina prerasli u vodeću proizvodnju kaktusa i drugih sukulenata na hrvatskom tržištu, a prozorska zbirka bake Emilije postala je vrijedna botanička kolekcija. M.M.

Hrvoje Tomo i Josip Bešlić

Petrinjski list broj 30 15


“PROMENADOM KROZ POV SPEKTAKULARNA PETRINJSKA PROMENADA

Iz našeg grada krenula je jedna neobična hrvatska priča jer želimo podsjetiti na hrvatsku povijest koj kultura i umjetnost u svemu tome imaju nemjerljiv značaj. Više tisuća posjetitelja uživalo je u nedjelju 17. stoljeća lipa ilirika. U programu koji još nikada na ovakav način na otvorenom nije održan u Petrinji, su Koloman), Davor Mikulić ( Petrus) i Matea Andrić ( Dora ), ali i operna diva Sandra Bagarić ( Petrinia) i u Lovreković i Darka Komlinovića, mlade flautistice bile su Dorotea Dolenac, Ana Žarak i Antonija Rokić prvak baleta Slovenskog narodnog gledališća, plesači sa Siene Nikolas Quesnoit i Ksenija Pluščec, mačev tiri i Renato Labazan. Svoj veliki doprinos dali su veslači Marijan Glušić, Željko Grčić, Nikola i Ivan Bar vergl je bio Ivan Kuća, a prekrasne golubove u nebo je uz zvuke pjesme ‘’Moja domovina’’ pustio Miroslav fiju Petar Rospaher, a glavni ‘’krivac’’ za sve, scenarist i redatelj i producent projekta bio je Vjekoslav Kuša svima koji su na bilo koji naUdruga ‘’Kul-tur fest’’, POU nica Grada Petrinje. Glazbeje uz Napitnicu i šampanjac, nego odlične. Potvrdila je to i dugim pljeskom. Medijski koja je bila pomalo teatar i ispunjen najljepšim bojama, trinjski radio .

Uz Sisačko - moslavačku de bio je Grad Petrinja. Zbog slav Gregurinčić sa suradnigoste našeg grada. Bili su to Francois Saint-Paul i Antal mađarskog Veleposlanstvu u nija će platiti HTV-u izravni spektakl i ovaj grad to zaslužuju. Oduševljena sam i mislim da nitko danas tko je gledao Promenadu, ne gospodinu Vjekoslavu Kušanu.’’, izjavila je na kraju županica Marina Lovrić. Generalni sponzori bili s Gavrilovića potomci. Promenadom je dana i potpora ogranku Matice Hrvatske u Petrinji da stara sece članovi Matice, a željeli bi da postane gradsko središte okupljanja kulturnih djelatnika, naznačio je pred

UVOD PROME

Za posjetitelje k čili do Petrinjčice, is Petrinja, Turistička z organizirala je 17. lipn nakon ‘’Promenade kr

‘’Obzirom na v premili smo brojne razglednice, planove g diče koje su Gupčevo nošnjama dijelile čla ‘’Petrinjčica’’. Origina predstavili su Lončar Mate Stanešića, Ruko nica ‘’Od lana do platn janovića. Gastro ponu da pripremilo je ‘’Pčela odorama članice Ud predstavile su se knjig likovne radove i nakit savec i Edit Posavec K privukli su mladi tam ‘’Petrinjčica’’ tradicio šeg kraja. Gost nam je lepeza’’ iz Topuskog, su nakon Promenade je direktorica TZ GP I

16

Petrinjski list broj 30


VIJEST – LIJEPOM NAŠOM’’

ja je ne samo naša već i Europska priča. Prva će ‘’Promenada’’ reći Europi i na ovaj način da smo dio nje, a 7. lipnja u glazbeno-scenskom povijesnom prikazu u povodu 767. obljetnice Povelje kralja Kolomana i dva udjelovalo je 105 izvođača, među kojima su u glavnim ulogama bili naši Petrinjci Boris Miholjević ( Kralj uvijek poseban Enes Kišević ( Lyrik). Sudjelovali su i ‘’Petrinjski slavulji,’’ i ‘’Big band Petrinja’’ uz Mariju ć, a u scenskom prikazu posjetitelje su ugodno iznenadili Edina Pličanić, prvakinja baleta i Tomaž Rode, vaoci Mačevalačkog saveza grada Zagreba, Petrinjske i Velikogoričke mažoretkinje, Koprivnički muškertulić, Juraj Štajcar, Ivica Kolaković i Siniša Sremić, ali i grenadiri Marko Lokner i Marijan Štefanić. Uz v Korečić. Za koreografiju su zaslužni Svjetlana Lukić i Sanjin Kovačić, dekoraciju Josip Bešlić i scenograan. Znam da nisam spomenula sve one koji su zaslužni za ovaj spektakl, ali to zaista nije moguće, no hvala čin pomogli organizatoru, a to su Hrvatski dom i Turistička zajedno - scenski spektakl okončan a reakcije publike bile su i više brojna publika svojim velikim pokrovitelj prve Promenade, mjuzikl i opereta i tradicional bojama glasa i zvuka, bio je Pe-

županiju, pokrovitelj Promenatoga je gradonačelnik dr. Mirocima, održao prijam za uvažene veleposlanik Francuske u RH Disztl , savjetnik za kulturu Zagrebu. ‘’Iduće godine Župaprijenos Promenade, jer ovaj e može ostati ravnodušan.  Čestitam cijelom organizacijskom odboru i moje veliko poštovanje i zahvala su zagrebačka tvrtka ‘’Elgrad’’ i ‘’Gavrilović’’, prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti Mate esijka zgrada koja propada postane ‘’Munjara kulture’’, registriran spomenik kulture, o kojem bi brinuli dsjednik Ogranka Davor Salopek. M. Morić

D TZ-a U ENADU

koji su Gupčevom pješaspred Hrvatskog doma zajednica grada Petrinje nja dio programa prije i roz povijest’’.

veliku posjećenost pripromotivne materijale, grada, informativne voom ulicom u narodnim anice folklorne sekcije alne petrinjske suvenire rska radionica ‘’Stucka’’ otvorine ‘’Cotić’’ i radiona’’ OŠ Dragutina Tadiudu pčelarskih proizvoarstvo Priljeva’’, u svojim druge ‘’Hrvatska žena’’ gom ‘’Mirisi sjećanja’’, a izložili su Petar Pjer PoKolić . Veliku pozornost mburaši folklorne sekcije onalnim skladbama nae bila i Udruga ‘’Dvorska odnosno, mališani koji e otplesali valcer.’’- rekla Ivanka Držaj. D.K.

Petrinjski list broj 30 17


V

E

Č

E

R

F O L

K

L

O R

A

POČELA MANIFESTACIJA ‘’LJETO U PETRINJI’’

ODRŽANA 9. VEČER FOLKLORA Pod pokroviteljstvom Grada Petrinje u velikoj dvorani Hrvatskog doma 2. lipnja puna tri sata trajala je tradicionalna Večer folklora, na kojoj je nastupilo oko 400 sudionika iz 11 Kulturno- umjetničkih društava. Večer folklora otvorila je zamjenica županice Sisačko-moslavačke županije Marijana Petir, a voditelj folklorne sekcije ‘’Petrinjčica’’, koja djeluje u sastavu Hrvatskog doma, Milan Herceg uručio je zahvalnice sudionicima večeri folklora. Velika dvorana bila je prepuna posjetitelja koje je oduševio nastup FS ‘’Petrinjčica’’, KUD-ova ‘’Hrastovička gora’’ iz Hrastovice, ‘’Ivan Kapistran Adamović’’ iz Čepina, ‘’Seljačka sloga’’ iz Graberja, ‘’Turanj’’ iz Turnja, ‘’Čuntićanka’’ iz Hrvatskog Čuntića, ‘’Sava’’ iz Crnca, ‘’Maja’’ iz Maje, ‘’Hruševec Kupljenski’’ iz Hruševca Kupljenskog, ‘’Budičanka’’ iz Budičine i ‘’Darda’’ iz Darde. Svi su se predstavili tradicijom, običajima i folklorom svoga kraja, a slike govore više od riječi. M.M.

Mladi iz Hrastovice

18

HKUD “Darda” iz Darde

Najmlađi FS “Petrinjčice”

KUD “Turanj”

KUD “Sava” Crnac

Hruševec Kupljenski

Petrinjski list broj 30


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

Kako će izgledati središte Petrinje?

DETALJNJI PLAN UREĐENJA USKORO NA JAVNOM UVIDU Na tzv. prethodnoj raspravi 14. lipnja predstavljen je Detaljan plan uređenja Centra Petrinje, najjužeg središta grada, pet hektara omeđenih ulicama V. Nazora, A. Turkulina, Brezja i A. Šenoe, s trgovima hrvatskih branitelja i narodnih učitelja. Nacrt DPU obrazložio je Davor Salopek, iz tvrtke Arhigrad u Petrinji, koja je izradila plan, a platila tvornica Gavrilović. Plan predviđa gradnju novih stambeno-poslovnih zgrada, u odnosu na sadašnje stanje tri puta povećanje parkirališnih mjesta, jer nije predviđeno podzemno parkiralište. Predloženi su novi pješački prolazi, poštuju se konzervatorski zahtjevi očuvanja zaštićene zone i potpunog očuvanja spomeničkih objekata bivšeg hotela i obiteljske kuće Hajnic. Dva trga povezuje Robna kuća Petrinjka, od rata neiskorištena i zapuštena, za koju treba riješiti imovinsko pravne odnose, a slično učiniti i za ostale sporne prostore u ovom dijelu Petrinje. „To nije predmet ni obveza ovoga DPU. Nije predviđeno ni označavanje lokacije vjerskog objekta, pravoslavne crkve“ odgovorio je D. Salopek parohu petrinjskom Mili Ristiću, koji je dva puta tražio stavljanje križa na karte i nacrte. U prethodnoj raspravi još je samo Stjepan Palijan iz Hrvatske agencije za telekomunikacije iz Zagreba podsjetio na zakonsku obvezu Predviđena nova izgradnja, više parkirališta, . očuvanje starina označavanja i ugradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije. Predstavnici ostalih ustanova, tvrtki, kao ni čelnici grada, nisu se uključivali u raspravu. Poglavarstvo će razmatrati ovu temu, provest će se javna rasprava i nakon primjedbi i prijedloga, DPU donijeti Gradsko vijeće. Sve se to očekuje riješiti na jesen, najkasnije do konca godine. „Da smo sada čuli mišljenja i primjedbe, lakše bi ih i odmah ugradili i razmotrili“ zaključio je D. Salopek. Iz Arhigrada su na dokumentu još radili Zrinka Salopek, Anamarija Bralić, Darko Božićević i Marko Jazvić. A.P.

„RASTE“ NOVI PLANINARSKI DOM Djelatnici tvrtke „MMK“ iz Novske privode kraju radove na izgradnji novog Planinarskog doma na Hrastovačkoj gori koji je kombinacija zidano-drvenog objekta. U prizemnom dijelu provode električne, vodovodne i kanalizacijske instalacije i žbukaju zidove koji će s vanjske strane biti obloženi domaćim kamenom vapnencem kako bi bili što vjernija replika izvornom. U tim prostorima bit će ugostiteljska ponuda za sve posjetitelje. U gornjem, drvenom dijelu, koji je kombinacija hrastovine, kestenovine i jelovine i gdje trenutno rade ograde i trijemove, još predstoji prekrivanje krovišta za što će biti utrošeno oko 6000 komada „biber“ crijepa. Na katu će biti uređene sobe za noćenje i prostorije za druženje planinara. I.M. Planinarski dom

BICIKLIJADA 2007.

SUDJELOVALO VIŠE OD 200 BICIKLISTA U organizaciji Turističke zajednice Grada Petrinje i Biciklističkog kluba „Turist“ iz Petrinje, 10.lipnja, održana je Biciklijada koja je okupila više od 200 sudionika. Cijelo poslijepodne i večer trajalo je druženje na Gradskom kupalištu u Petrinji gdje su, uz već tradicionalnu vožnju poznatom stazom, dugom više od 28 kilometara, organizirane i razne sportsko-rekreativne igre. Najbolji u vožnji spretnosti bio je Leon Rokić, vožnji na zadnjem kotaču Matej Cvetnić, a u paru (prenošenju dijelova bicikla i vožnji) Andrej Vugrin i Matej Cvetnić. Za sve prijavljene sudionike organizirana je i nagradna igra, a dar suorganizatora BK „Turist“, bicikl vrijedan 2,5 tisuće kuna, osvojila je Andrea Roksandić. Kupon s njezinim imenom izvukao je Kemal Zenkić, najstariji sudionik, dok je najmlađa bila sedamnaestomjesečna Leonarda Pereković. Do dugo u noć trajao je glazbeni program, a za dobro raspoloženje pobrinuli su se članovi riječkog „The Beatles revival band-a“. I.M.

Dio Sudionika

DARIVANJE KRVI Od izlaska posljednjeg broja Petrinjskog lista gradsko društvo Crvenog križa Petrinja organiziralo je dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi;22. svibnja i 15. lipnja. Akcijama se odazvalo 42 darivatelja, 9 je odbijeno zbog tlaka i nedostatka željeza, a prikupljene su 33 doze krvi svih krvnih grupa. Željku Habeku bilo je 66.-to, a Dušanu Metikošu 60.-to darivanje. Prvi puta krv su darivali Ivanka Fiket, Marko Buće i Zorica Marijanović. Sljedeća akcija najavljena je za 20. srpanj. D.K.

Petrinjski list broj 30 19


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

ZA SKELU NA KUPI DOBIVENE PRVE SUGLASNOTI

Projekt „Skela“ razvija se prema očekivanju predlagača ideje o povezivanju dviju obala Kupe, između Nebojana i Letovanića. Susjedne lokalne zajednice, Grad Petrinja i Općina Lekenik, zajednički će od državnih tijela zatražiti dozvole i suglasnosti za uspostavu skelskog prijelaza. Novačnu potporu očekuju od Sisačko-moslavačke županije, a pomoć obećava i međunarodni UNDP. Petrinja je u svom ovogodišnjem proračunu odredila 50.000 kuna. Izradit će se i projekcija ekonomske opravdanosti povezivanja dviju obala Kupe, s naznakama gospodarske, socijalne i prometno – turističke važnosti za obje strane. Ovakve zadaće za nastavak akcije povratka skele dogovorene su na sastanku u Petrinji 24. svibnja, kojem su uz gradonačelnika dr. Miroslava Gregurinčića i načelnika Lekenika Ivicu Perovića nazočili predstavnici Brodocentra, više obrtnika i Gradske Stolarije, kao obvezatnih partnera ili mogući izvođači radova. „Uprava za unutarnju plovidbu nadležnog ministarstva dala je suglasnost za kupski prijelaz, a dok se ne popravi skela koja je nasukana na desnoj obali pokraj Nebojana, moguće je ustupanje zamijenskog privremenog sličnog plovila sa Save kod Martinske Vesi“ izvijestio je I. Perović.

Malo-po malo sve bliže ostvarenju ideje

„Skela je važna za petrinjsko Pokuplje, postoje osobe zaniteresirane za dobivanje skelarske koncesije“ naglasio je Vlado Draženović, predsjednik Povjerenstva grada Petrinje za povratak toga plovila na rijeku Kupu. A.P.

Manjak prostora za djecu s teškoćama u razvoju

RODITELJI TRAŽE I DALJE NASTAVU U PETRINJI Skupina djece s teškoćama u razvoju dvije godine pohađa nastavu u Petrinji, a od jeseni bi opet morali svakodnevno pohađati svoju matičnu Osnovnu školu 22.lipnja u Sisku. Roditelji su digli glas da se ne mijenja uhodan način u Petrinji, gdje je glavni problem nedostatak prostora. Sada ova djeca koriste četiri prostorije u OŠ Dragutina Tadijanovića, uz ranija dva razreda naknadno su im ustupljeni kabinet i knjižnica. Od jeseni će u tu školu privremeno i učenici Prve OŠ, za trajanja obnove njihove zgrade. „Imamo razumijevanja, želimo pomoći, ali ne možemo ništa više, ni bolje“ kaže Ruža Novaković, ravnateljica OŠ Dragutina Tadijanovića. Roditelji polaznika ovoga posebnog odijeljenja navode dovoljno razloga za ostanak u Petrinji. „I nama i njima naporna je svakodnevno putovanje u Sisak, gdje čekamo cijelo prijepodne ili ponovo dolazimo po njih. Djeca se lako umaraju, brzo iscrpljuju, a gube i priliku za socijalizaciju i integraciju u mjestu stanovanja“ rekao je otac, Mladen Fabac. – Svoju Lucu već sam vodila u Sisak, dok smo boravili u Hrvatskoj Kostajnici, a u Petrinju sam preselila upravo zbog lakšeg djetetovog školovanja“ žali se majka, Nada Kelava. Sada je ovom nastavom obuhvaćeno 17 učenika od 8 do 20 godina života, podijeljenih u četiri skupine. Dolaze djeca iz prognaničkog naselja Dumača i prigradskih sela. „Dobro su se prilagodila, navikla, upoznala ostale vršnjake školarce, socijalizirala, treba im dugoročno riješiti smještaj u

VRATIMO DJECI LJULJAČKE S blizu 1000 svojih potpisa Petrinjci podupiru ideju Foruma žena i Foruma mladih SDP za izgradnju dječjeg igrališta, zabavišta i druge sadržaje za djecu, njihove roditelje i ostale odrasle, u starom koritu Petrinjčice, između mostova od Srnakove do Gupčeve ulice. 6. lipnja u gradskoj vijećnici peticiju s porukom „Vratimo djeci ljuljačke“ predsjednice dvaju stranačkih foruma, Paula Janjinin i Svjetlana Lazić, uz predsjednika SDP Borisa Zlonogu, uručili su gradonačelniku dr. Miroslavu Gregurinčiću i suradnicima. Priloženi su preslici katastarskih planova i gruntovni izvadci, te foto makete mogućih sadržaja. „Podupirem ideju SDP-a„ rekao je gradonačelnik, a Boris Zlonoga naglasio da su akciju poveli u interesu sve djece našega grada, ne samo zbog stranačkog programa. A.P.

Radni sastanak

‘’Sajam prehrane, gastronomije, kulinarstva i turizma’’

ZADRUGARI NAJAVLJUJU VRHUNSKI SAJAM

U Petrinji je lakše i roditeljima i djeci

Petrinji“ smatraju voditeljice nastave, defektologinje Veronika Bernić i Zvjezdana Pijalović. Na poticaj roditelja 15.lipnja održan je sastanak ravnateljica R. Novaković i Verice Bašić iz OŠ 22. lipnja s gradskim čelnicima i Ivanom Lovrekovićom, pročelnikom županijskog odjela za prosvjetu, kulturu i sport. Dogovoreno je da će se u Učilištu Kotva pogledati prostorije, a od nadležnog ministarstva zatražiti sufinanciranje najamnine tih učionica. A.P.

20

Članovi Regionalnog saveza zadruga s područja od posebne državne skrbi, 18. lipnja u restoranu ‘’MIS’’ održali su godišnju skupštinu na kojoj je predsjednik Ivan Pucović najavio organizaciju trodnevnog ‘’Sajma prehrane, gastronomije, kulinarstva i turizma’’ za 19. listopad u Petrinji. ‘’Sajam će obuhvatiti tri grupe izlagača; poduzeća, obrtnike i zadruge, a imat će i natjecateljski karakter. Bit će održan na zemljištu Hrvatskih željeznica između Malinove i Mažuranićeve ulice. Riječ je o zemljištu površine 10 000 kvadratnih metara, a unajmit ćemo ga na 5 godina.’’- dodao je Pucović. Podršku u organizaciji u ime Grada dali su zamjenik gradonačelnika Petrinje Darinko Dumbović, predstavnik Hrvatskog saveza zadruga Božidar Bartolić i predstavnici zadruga iz Siska, Topolovca,Vojnića, Sunje, Sela, Kloštar Ivanića, Gline, Petrinje i Gvozda. D.K.

Petrinjski list broj 30


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

RAZMINIRANJE ĆE BITI NASTAVLJENO U sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku, 21. lipnja, ravnatelj Centra Oto Jungwirth i Voditelj ureda ASB-a, njemačke nevladine organizacije za Jugoistočnu Europu u Hrvatskoj, Wolfgang Raschka, potpisali su Memorandum o razumijevanju temeljem kojeg se Vlada Savezne Republike Njemačke obvezuje na financiranje razminiranja u Republici Hrvatskoj u 2007. godini. Donacija je u iznosu oko 770 tisuća eura, obuhvaća projekte u šest županija, a među njima su i dva u Sisačko-moslavačkoj i to u Gradu Petrinji i naselju Slana. Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je i zamjenik veleposlanika SR Njemačke u Hrvatskoj, Laurids HÖlscher. I.M. TV Nova razotkriva srpske zločine po Banovini

U „ISTRAZI“ RATNE REKONSTRUKCIJE IZ PETRINJE I OKOLICE Dokumentarna emisija Istraga na Novoj TV koncem svibnja počela je otkrivati stravične srpske ratne zločine po Petrinji i okolici. U zaseoku Bjelovac uz selo Pecki četnici iz susjedne Gornje Bačuge 16. kolovoza 1991. masakrirali su branitelje i civile Đuru, Matu i Stjepana Horvata i Ivicu Bugarina. Počinitelji su Jocan Ranić-Rapin, Nikola Radišević-Tito, Jovo Zubanović, Dušan Paunović-Mili, Simo Plavljanić, osuđeni u odsutnosti. U jesen iste ratne krvave godine, od velikosrpstva pobješnjeli susjedi u okupiranom Hrvatskom Čuntiću maltretiraju supružnike Stevana i Anu Prečanica. Ljuti su na njihovog sina, gardistu u slobodnom dijelu Hrvatske. Četnike predvode Pero Jekić, Savo Karaica i NN. Koncem 1991. nezapamćeno zvjerstvo počinili su Dragan Perenčević i Radenko Tevanović: u obiteljskoj radničkoj kući na Sapunarnici u Petrinji ubili su Ivicu Križevića, slijepog telefonistu na centrali Gavrilovića, njegovu suprugu Ankicu, također radnicu tvornice, i sina Damira. Na drugom kraju Petrinje, u Gajevoj ulici, kao četnička žrtva stradava i starica Ana Pavković. U petak 5.srpnja 1991. u selu Budičina, nadomak rodne kuće, poginula je Josipa Kožić, prva žrtva velikosrpske agresije na Banovini. Dočekani u četničkoj zasjedi u osobnom automobilu teško su povrijeđeni njena starija sestra Snježana i policajac Vlado Dumbović, oboje nose trajne posljedice ranjavanja. I taj stravični ratni zločin u Budičini rasvijetlila je Istraga. Kao počinitelji se sumnjiče Dušan Karaica, Mirko Bijelić, Marko Ilišević, Miroslav Klajić i Tadić, neutvrđenog imena.U odsutnosti su procesuirani, nisu dostupni hrvatskom pravosuđu.

Što je radio Nikola Janjanin, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća?

Nikol Janjanin na tiskovnoj konferenciji

O svim ovim slučajevima postoji provjerena službena dokumentacija, za Istragu su tonske izjave dali svjedoci i rodbina poginulih, po gradskim ulicama i na mjestima zločina u Banovini snimane su rekonstrukcije iz ratne okupacije. Već prvi prilog Istrage izazvao je reakciju, konferenciju za novinare 28. svibnja sazvalo je čelništvo grada, zbog Nikole Janjanina, zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Petrinje. U prilogu o masakru u zaseoku Bjelovac spomenuto je njegovo ratno zapovijedanje Gornjom Bačugom, svjedoci govorili da se u njegovu dvorištu vijorila pobunjenička zastava... „Zbog lažih izjava i neistinih optuživanja tužit ću za klevetu Petra Mlađenovića i Novu TV, te Darka Dumbovića i Domagoja Sekulića iz HSP-a, kao pokretače političke harange protiv mene. Nisam u ničemu povezan s pogibijom četvorice muškaraca 16. kolovoza 1991. u zaseoku Bjelovac. Taj sam dan došao u Pulu, po sina iz vojske, u mome dvorištu u Gornjoj Bačugi nije se vijorila zastava, nisam bio nikakav ratni komandant“ na konferenciji za novinare u gradskoj vijećnici Petrinje u dužem monologu govorio je Nikola Janjanin.

„ Ne želimo umanjiti zločine i tražimo da svi krivci budu najstrože kažnjeni. Uvjereni smo da Nikola Janjanin nije jedan od tih zločinaca. Smatramo da je spominjanje njegova imena i svo ono što je izneseno s njim u vezi, pokušaj udara na našu koalciju“ otvarajući tiskovnu rekao je gradonačelnik dr. M. Gregurinčić. „U policiji sam 1997.godine deset sati proveo na informativnom razgovoru, a odmah nakon izbora 2000. godine objasnio na Gradskom vijeću svoj ratni put. Nosio sam pušku, jer je bilo „ili nosi ili glava pod zemlju“. Ni metka nikada nisam ispalio na suprotnu stranu, gdje su u Sisku živjele dvije sestre, a u Zagrebu brojna rodbina. U selu i okolici smatrali su me ustašom i nepouzdanim, zadužen sam starom puškom M 48. Čudno da bi komandant nosio takvo prastaro oružje“ novinarima je govorio N. Janjanin. Potvrdio je da je od 1993. bio zapovjednik civilne zaštite u svome selu, a o njegovom djelovanju u okupaciji dobro će svjedočiti i Hrvati i Srbi, kojima je pomagao na razne načine, rekao je. Za dva tjedna u novoj emisiji Istraga je pokazala originalnu video snimku ratne Skupštine općine Petrinja uz prepoznatljivog Nikolu Janjanina. Slučaj Janjanin nije dovršen, i dalje će svoje dokaze iznositi Nova TV, a vruća tema najavljuje se i za sjednicu Gradskog vijeća Petrinje, 6.srpnja.

SRBINU BRANITELJU PRIJETIO SRBIN, DOŠLJAK IZ KANADE

O ratnim zločinima po Banovini u Istrazi je svjedočio i Srbin Đuro Plavljanić, nakon čega mu je u dvorištu njegove majke Nevenke u selu Jošavica riječima i pokretima priprijetio suseljan Đuro Polimac, s boravkom u Kanadi, sada privremeno u Petrinji. „Palcem desne ruke prolazio je ispod svoje brade, pokazivao rezanje vrata uz riječi „Zaboravi što se desilo prije 15-16 godina, tuđu djecu tjeraš u smrt“, o nemilom događaju svjedoči Đ. Plavljanić. Zatečeni, zgroženi, prestrašeni, iznenađeni ostali su njegova supruga Štefica, troje djece i još nekoliko prijatelja, svjedoka. „Đuro Polimac samo je obavio dužnost po naputku i nagovoru stvarnih provokatora iz toga sela. O njima sam mislio, na njih se odnosila, i smeta im, moja izjava u emisiji Istraga. O prijetnji sam odmah izvijestio policiju, napravljen je očevid i podnijeta kaznena prijava“ kaže Đ.Plavljanić. Dragovoljac i veteran, pripadnik Vojne policije i branitelj u 162. brigadi HV odlikovan je spomenicama Domovinskog rata i medaljom za hrabrost. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Petrinje razmatrala je opasan slučaj prijetnje Srbina Srbinu. „Stojimo uz branitelja Đuru Plavljanića, ako zatreba imat će našu pomoć, zaštitu, svu pažnju. Tako je jednoglasno dogovoreno na sastanku predstavnika svih šest udruga“ naveo je predsjednik ove koordinacije Darko Dumbović. Ove druge objavile su i zajedničko priopćenje u kojem pozivaju gradsku vlast da dadu potporu tom Srbinu. „Prijetnje ovom branitelju nisu zabrinule gradske oce“ navodi se u prioćenju. A.P.

Petrinjski list broj 30 21


A

P I S A

R

I

J

BAKINE TAJNE 2

40

U Apisariju br. 38 započeli smo s pripravcima i recepturama kojima su se koristile naše prabake i bake u rješavanju svakodnevnih zdravstvenih i kozmetičkih problema. Prema prispjelim reakcijama zainteresirali ste se za ovu temu pa nastavljamo «zahvatati sa tog izbora».

PROSLAVLJEN 22. LIPANJ – DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Jabučni ocat s medom Oba sastojka blagotvorna su pri ublažavanju mnogih tegoba. Promiješani, kao napitak, opuštaju muskulaturu bronhija i olakšavaju izlučivanje sluzi. 2 čajne žličice jabučnog octa, ¼ l vode, 1 čajna žličica meda Otopite med i ocat u vodi i tri puta tijekom dana popijte čašu. Kuru primjenjujte najmanje 3 mjeseca:

Sirup od mrkve Provjereno kućno sredstvo protiv kašlja i oboljenja bronhija od davnina je ovaj ukusni sirup. ¼ l soka od mrkve, 2 jušne žlice meda,malo vode. Kuhajte sok od mrkve (svježe iscijeđen ili iz trgovine zdrave hrane) zajedno s medom i vodom uz stalno miješanje. Pijte 3-4 čajne žlice na dan.

Ana Priljeva Izaslanstvo Sisačko-moslavačke županije

RADOVI NA PČELINJAKU (srpanj 2007) U kraju gdje držim pčele, sa srpnjem završava glavna pčelarska sezona i počinje turistički bi rekli «postsezona». Kesten prestaje sa svojim darovima gotovo trenutno i pčele doživljavaju svojevrstan stres zbog naglog smanjenja dotoka nektara i peluda. U sušnim godinama, ta situacija može biti vrlo izražena, pa valja paziti na svaki slatki trag. Naime, obzirom da pčele imaju osjetilo mirisa mnogo puta jače od čovjeka, u nestašici ih on odmah dovodi otvorene košnice. To je vrijeme i kada treba izvrcati sav kestenov med iz košnice jer nije «lagan» za prezimljavanje, ali i kada treba osigurati stalnu prisutnost vode u higijenskim pojilicama. Oni koji imaju sreće da su im pčele na nektarom bogatijem terenu ili nisu blizu kestenove šume (rijetkost na području Petrinje), neće primjećivati uznemirenost i pokušaje grabeža, jer nema znatnog smanjenja unosa nektara. Plodište pčelaca u tom slučaju, mnogi pčelari preporučuju prošitiriti na dva nastavka, kako bi ojačali i s više pčela ušli u kolovoz. Međutim, kako matica u srpnju ipak dnevno leže dosta manje, ne treba očekivati «čuda». Zbog smanjenja količine novog legla, već na umjerenoj paši, više pčela ostaje na raspolaganju za sakupljanje, pa osim kvalitetne zimnice, ostvari se i višak za pčelara. U srpnju u našem gradu cvate i sofora, pa okviri onih pčelaca koji su u blizini nasipa mogu i zabijeliti, ali i tiha paša oko Kupe, može dobro napuniti košnicu. Na «mirnim» pašama, primjerice one zlatošibe krajem srpnja, koje ima sve više oko Petrinje, pčele se pretjerano ne iscrpljuju, a skupi se i dovoljno peluda. Ako u košnici nemate ostavljene zalihe koje su dovoljne da ne dođe do smanjenja normalnog leženja, dobro bi bilo imati pogaču koja će osigurati minimum izvora šećera za odgajanje legla ukoliko ljeto zasuši. Tijekom srpnja može se već naslutiti kvaliteta svibanjskih i lipanjskih mladih matica. Kompaktnost legla i formiranje vijenaca govore o tome da je matica dorasla potrebama slijedeće sezone. Nukleuse čije matice zaostaju u razvoju i kvaliteti zalege već sada treba pripojiti onim kvalitetnijima, jer je besmisleno čuvati takav nevaljali genetski materijal. Ne treba imati sentimentalnosti koliko god matica izgledala – «prekrasno». Biološki sat nasreću stalno i jednako otkucava, a pčele ga osjećaju nepogrešivo. Zato izgradnja kako trutovskog saća, tako i osnova jenjava i one djelomično izgrađene najbolje je izvaditi iz košnice. Pokoje godine se na nekim letima već mogu zapaziti trutovi kojima je «zabranjen ulazak» u košnicu, pa se predvečer skupljaju u hrpice nebi li preživjeli do jutra, no na njihovu nesreću jež bi mogao ovu večer «omastiti brke».

U šumi Brezovica pokraj Siska, kod spomenika Prvom partizanskom odredu, na prigodnoj svečanosti obilježen je 22.lipnja, Dan antifašističke borbe, a o njegovom značaju govorili su: Siniša Tatalović - izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića, Mato Arlović – izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa, ministar obrane Berislav Rončević – izaslanik predsjednika Vlade Ive Sanadera, dr.Vesna Čulinović-Konstantinović – predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, te Marina Lovrić – županica Sisačko-moslavačke županije. Prije svečanosti brojna izaslanstva položila su vijence i zapalila svijeće ispred spomenika, a među njima su u ime Grada Petrinje bili: gradonačelnik i njegov zamjenik dr. Miroslav Gregurinčić i dr. Krešo Kovačiček, te članovi poglavarstva Višnja Trklja i Ivica Ljubanović. U delegaciji naše županije bili su županica Marina Lovrić i njezin zamjenik Rajko Mladenović, te predsjednik županijske skupštine Zvonko Belošević i predsjednik županijske organizacije HNS-a Darinko Dumbović. U prigodnom programu sudjelovale su članice Kulturno-umjetničkog društva „Zeleni brijeg“ iz Siska i glumac Dubravko Sidor. I.M.

ČIŠĆENJE NASIPA Akciju su organizirali Grad Petrinja i Turistička zajednica. Odazvalo se 60-ak učenika sa svojim profesorima i nastavnicima iz Srednje škole, Prve osnovne škole i OŠ Dragutina Tadijanovića. Čistili su nasip Petrinjčice, s lijeve i desne strane, od mosta kod „Stare bolnice“ do mosta na kraju Srnakove ulice i Gradsko kupalište. U ime gradskog Poglavarstva u akciji je sudjelovala Višnja Trklja koja je izrazila zadovoljsvo odazivom, ali i najavila kako će se slične akcije organizirati i ubuduće, početkom nove školske godine, u suradnji sa školskim eko-sekcijama kako bi se probudila svijest od mladih do starih i grad bio ljepši i čišći. I.M.

Boris Bučar

22

Petrinjski list broj 30


Š K O L

S T

V O

Radovi vrijedni oko 5 milijuna kuna.

OBNAVLJA SE PRVA OSNOVNA ŠKOLA U Prvoj osnovnoj školi Petrinja 31. svibnja ugovore o izvođenju radova na cjelovitoj (vanjskoj i unutrašnjoj) obnovi školske zgrade i školskog sportskog igrališta potpisali su Ivica Knežević- direktor tvrtke „IGK-a 94“ koja će izvoditi radove i Rajko Kolarić iz tvrtke „SO-RA-ING“ iz Siska koja će radove nadzirati. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka financira obnovu škole s oko 5 miljuna kuna, a izvođač je po ugovoru obvezan završiti posao u roku 250 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. Ivica Knežević je naznačio kako se nada završetku radova u roku, a možda i prije. Ravnateljica škole Ana Bešlić istaknula je značaj obnove navodeći kako je zgrada doista dotrajala, te da otpadanje žbuke i krovnih dijelova prijeti sigurnosti učenika, ali i prolaznika.

Sve spremno za obnovu

Dan škole i početak obnove proslavljeni svečanom priredbom 01. lipnja u Hrvatskom domu. Cjelovita obnova zgrade Prve osnovne škole počela je 31. svibnja kao najljepši poklon njenim učenicima i djelatnicima za Dan škole kojeg su svečanom priredbom obilježili u velikoj dvorani Hrvatskog doma 01. lipnja. Jednosatni program izveli su učenici, uz pripremu sa svojim učiteljima, različitim recitacijama, zborskom pjesmom i igrokazima-prikazujući svakodnevne zanimljive i humoristične školske situacije. Na samom početku, svima prisutnima prigodnim riječima obratila se ravnateljica škole Ana Bešlić istaknuvši kako je zgrada njihove škole „jedna od najstarijih školskih zgrada u Hrvatskoj“, a zatim se zahvalila svima koji su došli i svojom prisutnošću uveličali njihovu proslavu, posebno kolegama koji su sada u mirovini. U ime Grada prisutna je bila pročelnica Odjela za društvene djelatnosti Izabela Žilić, a u ime Sisačko-moslavačke županije predsjednik županijske skupštine Zvonko Belošević. K.J. TURISTIČKA ZAJEDNICA SMŽ

NAGRADILA NAJBOLJE

VRTIĆKA OLIMPIJADA

‘’6. olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske’’ za našu županiju pod nazivom ‘’I ja ću biti olimpijac’’, na petrinjskom Gradskom stadionu okupio je Na temu „Hrvatska, ljubavi moja“ Turistička zajednica Sisačko-mo- 24. svibnja 320 djece iz 9 vrtića i to iz Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Lislavačke županije nagradila je autore najboljih literarnih i likovnih ra- povljana, Novske, Siska, Velike Ludine i Petrinje. Vrtić ‘’Sisak-novi’’ ukupni je dova iz Osnovnih škola i Dječjih vrtića. S područja Grada Petrinje, za pobjednik ‘’6. olimpijskog festivala’’ u SMŽ. 2. mjesto pripalo je petrinjskom literarni rad, prvo mjesto osvojila je Đurđica Jekić iz Osnovne škole Ja- dječjem vrtiću bukovac. Iz iste škole, za likovni uradak, trećeplasirani su autori: Bojana ‘’Petrinjčica’’, a Janjanin, Branka Orlić i Milja Sužnjević, dok su drugo mjesto kod „li- 3. dječjem vrtiću kovnjaka“ iz Dječjih vrtića, za zajednički rad, osvojile skupine „Zvjezdi- ‘’Radost’’ iz Novce“ i „Sunce“ pod vodstvom svoje tete Gordane Pečirko. Prvonagrađeni ske. ‘’Olimpijadu radovi, u sve tri kategorije, proslijeđeni su Hrvatskoj turističkoj zajednici u malom’’ otvorila je pomoćnica za izbor najboljeg rada u Republici Hrvatskoj. I.M. glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Alma Papić, olimpijski plamen zapalili su članovi škole nogometa GŠNK ‘’’Mladost’’ Petrinja, a olimpijsku prisegu u ime svih natjecatelja dala je polaznica dječjeg vrtića ‘’Petrinjčica’’ Izabela Ilijević. Pred otvorenje sportskom programu podršku su dali županica M. Lovrić i zamjenik gradonačelnika D. Dumbović. Medalje i pehare ukupnim pobjednicima, za discipline trčanje 50m, skok u dalj s mjesta, bacanje loptice u dalj, štafeta 4x25m i mali nogomet, uručio je Josip Lovreković član skupštine HOO-a. U prigodnom proDječaci dječjeg vrtića “Petrinjčica” slavili zlato u malom gramu pred otvorenje nastupili su ‘’Gradska limena glazba Petrinja’’’, ‘’Petrinjske mažoretkinogometu nje’’ i ‘’Gimnastički klub Petrinja’’.  D.K.

SKLADBAMA PROŠETALI HRVATSKOM Učiteljski pjevački zbor Petrinja 15. lipnja održao svoj 2. Godišnji koncert. U Maloj dvorani Hrvatskog doma u Petrinji koncert je počeo Učiteljskom himnom I. Zajca u obradi Nikole Bašića, nekadašnjeg i prvog dirigenta zbora. Nakon Bramsovih Godišnjih doba učiteljice su nas prošetale Hrvatskom, kroz Međimurje, Zagorje i Dalmaciju skladbama Žganeca, Kaplana, Matza, Zajca i Fia, a petrinjskim narodnim skladbama, ‘’Svi se vijenci venu’’, ‘’Lijepo ti je rano uraniti’’ i ‘’Nit sam snila’’, vratile su nas u Petrinju. ‘’Zbor djeluje 3 godine, do sada smo održali 10 kraćih nastupa, a ovo je 2. koji se usuđujemo nazvati koncertom, i to s razlogom, jer uz sve školske i obiteljske obaveze ipak se stignemo boriti s dvoglasnim, troglasnim i četveroglasnim pjevanjem, pravilnim izgovorom teksta, pianima, fortima, pauzama i četvrtinkama. S nama je i naša maestra Vjekoslava Ljubešić koja nam puno znači jer svojim znanjem, ljubavlju prema zborskom pjevanju i vedrinom pomaže da svladamo i ono za što već na početku ocijenimo da je jako teško.’’- obratila se na početku koncerta predsjednica zbora Agata Milčić. D.K.

Petrinjski list broj 30 23


Š K O L

S T

V O

U Srednjoj školi Petrinja promoviran učenički list.

ONI ZNAJU U ČEMU JE „KVAKA“

A. Vidović, N. Vujasić i K. Andlar

Jedanaest novinara sa svojim voditeljicama, profesoricom hrvtskog jezika i književnosti Anom Vidović i knjižničarkom Kristinom Andlar, završilo je svoj cjelogodišnji rad koji se ogleda u izlasku drugog broja učeničkog lista ove škole pod imenom „Kvaka“. Vrijedni mladi novinari su Iva Žutić, Marija Ćorić, Senita Makić, Slaviša Martinović, Nives Vujasić (koje je ujedno i glavna urednica), Adriana Telar, Tea Vučić, Franjo Kozina, Marko Barić, Dolores Cetinski i Monika Majstorović. Grafički urednik je civilni ročnik Goran Perković, za fotografije su zaslužni mnogi učenici i djelatnici škole, a naslovna stranica nastala je kao rezultat crtarija učenika Gorana Mlinarića (i to pod nastavom!-pa je time reprezentativnija).Prvi broj ovog časopisa izašao je prije dvije godine, ali nije odmah zaživio, stoga je nova ekipa obećala kako će svaki sljedeći broj sigurno izlaziti redovito svake godine. Na promociji učeničkog lista, 11. lipnja, voditeljice su posebno istaknule kako su sami list slagali, printali (tiskali) i uvezivali, što je svakako dokaz ulaganja velikog truda, kojeg je pohvalio i ravnatelj Ante Balen. K.J.

„SLAP“ NASTAVLJA TEĆI Uz veliku potporu izdavačke kuće „Profil“ iz tiska je izašao novi, 23. broj školskog časopisa „Slap“ Osnovne škole „Dragutina Tadijanovića“. S ovom izdavačkom kućom škola i inače višestrano surađuje, a ovom prilikom pomogli su izdavanjem časopisa. Članci donose vijesti iz škole, iz grada, slikopisne vijesti, više o misicama i misterima škole, intervjue s Robertom Valdecom i Vladom Šola i još puno, puno toga. Skupinu mladih novinara, koje vodi profesor hrvatskog jezika Goran Marjanović, čine: Dijana Devčić, Petra Jezidžić, Dajana Knežević, Marina Martinović, Ana Petračić, Ana Banožić, Hrvoje Klarić (koji je i glavni urednik), Glorija Radošević, Marina Ropar, Michella Miličić, Jelena Brkanac i Vanja Janković.Učenici, ali i njihov voditelj istaknuli su kako su ponosni na svoj školski časopis koji je svake godine „sve bolji i bolji“. Ukoliko ste ga već prelistali, onda ste se uvjerili da zaista imaju na što biti ponosni. K.J.

TADIJA ODLAZI, ŠKOLE SURAĐUJU U Zagrebu, Vukovaru i Petrinji osnovne škole nose ime barda hrvatskog pjesništva Dragutina Tadijanovića, a njihovi učenici i učitelji ubuduće će redovito 30. svibnja održavati Tadijine susrete. Prvima je u Vrapču bila domaćin zagrebačka škola, koja najduže nosi ime pjesnika od 101 godinu, idućeg svibnja susreti će se održati u Petrinji, a za dvije godine u Vukovaru. Bit će to memorijalni susreti jer je pjesnik preminuo 28. lipanja 2007. godine. „Tako smo se dogovorile nas tri ravnateljice Tadijinih škola. U 102 godini pjesnikov život došao je kraju, ali će naše škole nastaviti njegov život“ kaže Ruža Novaković, ravnateljica OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji. A.P Četiri učenika i učiteljica proslavili svoje ljetne rođendane i zadnji dan škole.

LEDENA TORTA ZA LJETNE ROĐENDANE Učenici prvog razreda osnovne škole iz Male Gorice, područne škole „Dragutina Tadijanovića“ iz Petrinje - Igor Čivrag, David Grudenić, Patricija Starčević i Martin Vlahovac zajedno su, 21. lipnja, sa svojom učiteljicom Anicom Šmit proslavili svoje ljetne rođendane, prvi dan ljeta i posljednji dan nastave ove školske godine. Interesantno je da je svih četvero učenika kao i učiteljica rođeno tijekom ljeta (Igor-2. lipnja, Martin-14. srpnja, David-9. kolovoza i Patricija-26. kolovoza, a učiteljica Anica 10. kolovoza, na Lovrenčevo) i zato su se počastili ukusnim kolačima koje su pripremile i mame te razmijenili poklone koje su jedni drugima od srca sami izradili i pripremili. Našla se i velika, rashlađena voćna torta, a učiteljica Anica, dok ju je rezala, otkrila nam je kako ona slavi i 40 prekrasnih i sjećanjima ispunjenih godina rada s djecom. Svoje učenike posebno je pohvalila jer ih je dvoje prošlo s odličnim i dvoje s vrlo dobrim uspjehom te im poželjela da i dalje tako vrijedno nastave svoje školovanje. K.J.

24

Proslavilo se uz fine slastice

Petrinjski list broj 30


K

U

L T

U

R

A

Misom sjećanja zahvalili se Eduardu Edi Generu

DRAGOM PRIJATELJU I ZNAČAJNOM PETRINJCU

Šetalište Ede Genera

Članovi Mješovitog zbora Hrvatskog pjevačkog društva „Slavulj“, 30. svibnja, u župnoj crkvi svetog Lovre, pjevanjem su sudjelovali na misi sjećanja povodom 10.-te godišnjice smrti Eduarda Ede Genera. Bio je dugogodišnji član, tajnik, predsjednik, ali i doživotni počasni predsjednik ovog društva. „Edo je jako volio društvo „Slavulj“, želio mu je puno dati i mislim da je to i postigao. Živjela sam s njim 56 godina i jako dobro znam da je „Slavulj“ bio njegova velika ljubav, bio je u tom društvu od svojih studentskih dana do starosti.“- prisjeća se, s nostalgijom u glasu i u očima, njegova supruga Marijana. Eduard Gener po struci je bio pravnik, hobija je imao mnogo, ipak „najviše je radio na promicanju petrinjske pjesme, običaja i zborskog pjevanja. Bio je dugogodišnji član, tajnik i predsjednik HPD-a „Slavulj“, a na skupštini društva 16. ožujka 1996. godine izabran je za njegovog doživotnog počasnog predsjednika.“- navodi dr. Ivica Golec u knjizi „Petrinjski biografski leksikon“. Također je zaslužan što je u Petrinji održano pet festivala pjevačkih zborova Hrvatske, pisao je članke i crtice iz kulturne prošlosti Petrinje, primjerice „Povijesne crtice „Slavulja“ od 1864. do 1934.“ tiskane u „Petrinjskoj pjesmarici“. Velik doprinos kulturnom životu Petrinje, ali i HPD-u „Slavulj“ dao je Edo, kojeg njegovi prijatelji i sugrađani nisu zaboravili. Osim mise sjećanja, dokaz tomu je i šetalište Eduarda Genera - lijeva strana nasipa Petrinjčice pred ušćem u Kupu. Članovi HPD-a „Slavulj“ još su jednom pokazali kako ne zaboravljaju svoje članove kojih više nema, jer osim što su bili članovi društva, bili su i dragi prijatelji s kojima su dijelili ljubav prema pjesmi, „Slavulju“, Petrinji. K.J.

HPD „Slavulj“ sudjelovao na „1. glazbenom memorijalu Emil Cossetto“

VIVA LA MUSICA! Veliki hrvatski skladatelj Emil Cossetto bio je petrinjski kum, u Petrinji je s tadašnjim tajnikom HPD-a „Slavulj“ Edom Generom započeo smotre zborova 1968. godine, a ovo društvo je na njegov 85. rođendan promoviralo dvostruki CD njegovih skladbi. Tako su članovi Mješovitog zbora i Muškog vokalnog ansambla „Petrinjski slavulji“ Hrvatskog pjevačkog društva „Slavulj“, uz dirigenta i zborovođu Josipa degl’Ivellia, sudjelovali na Memorijalu zajedno s Tamburaškim ansamblom „Petrinjčica“, 02. lipnja, u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. Uz Petrinjce nastupili su zborovi iz Osijeka, Varaždina i Zagreba, a cilj je Memorijala upravo okupljanje što više pjevačkih zborova iz cijele Hrvatske koji će izvođenjem Cossettovih skladbi oživjeti i one manje Uspješni “Slavulji” poznate i izvođene, jer „cilj Cossettova stvaralaštva je i bio ujediniti Hrvatsku u pjesmi“-rekao je maestro Josip degl’Ivellio, koji je dirigent i Mješovitom pjevačkom zboru „Emil Cossetto“ iz Zagreba, te ujedno, organizator i idejni začetnik Memorijala. „Želja je, također, gledano u budućnost, svake druge godine prirediti i tiskati po jedno notno izdanje Cossettovih skladbi, te tako sustavno i kontinuirano predstaviti najvažniji dio njegova opusa za zborove koji se trenutno nalazi uglavnom u rukopisu.“-dodao je maestro degl’Ivellio. Brojna publika podržala je pljeskom i oduševljenjem svih 7 izvođača, od kojih je svaki pjevački zbor ili ansambl izveo 3 do 5 Cossettovih skladbi. Publiku je posebno ponijela „Kaljinka“, ruski narodni ples i pjesma, te izvođenje skladbi iz folklornog koncerta: „Ladarke idu v selo“, „Pred starim majkama“ i „Ivanjska igra pred starim majkama“ koje su zajedno izveli Mješoviti pjevački zbor „Emil Cossetto“ iz Zagreba, HPD „Slavulj“ i Tamburaški ansambl „Petrinjčica“ iz Petrinje uz soliste Denisa Grabarića i Adonisa Bazinu. S obzirom da je Emil Cossetto otkrio kvalitetan glas Adonisa Bazine kao šesnaestogodišnjaka, ovaj solist njegove skladbe pjeva više od 40 godina, a o skladatelju je rekao: „Sreća i čast bila je upoznati ga. Neposrednost i jednostavnost njegovih skladbi zadivljujuća je izvođačima i publici.“ „Memorijal je ostvario svoje prvo uspješno izdanje, svake sljedeće godine želimo još uspješnije s više zborova i ansambala iz cijele Hrvatske. Ovo nije natjecanje niti smotra-ovo je oživljavanje bogatog opusa barda hrvatske zborske glazbe Emila Cossetta.“-rekao je na kraju Josip degl’Ivellio. K.J.

Kaštelani održali koncert u župnoj crkvi svetog Lovre.

„BIJAĆKA VILA“ U PETRINJI Hrvatsko pjevačko društvo „Slavulj“ bilo je organizator koncerta sakralne glazbe kojeg je održalo Hrvatsko pjevačko društvo „BIJAĆKA VILA“ iz Kaštela, 26. svibnja, u župnoj crkvi svetog Lovre. Kao solisti nastupili su Lidija Horvat Dunjko-sopran, Špiro Boban-tenor, na orguljama je svirao profesor Mario Žuvela, a dirigent je bio profesor Vladan Vuletin, autor skladbi cjelovečernjeg programa koncerta. Inače, identičan program izveden je u Splitu za blagdan svetog Dujma. Dirigent Vuletin naznačio je kako je njihovo društvo “Bijaćka vila” obnovljeno 1990. godine i do sada su održali više od 300 koncerata diljem Hrvatske , ali i u inozemstvu. Kako nam je rekao predsjednik HPD-a „Slavulj“ Željko Crnković, suradnja ova dva društva nastala je iz suradnje njihovih dirigenata i zborovođa Vladana Vuletina i Josipa degl’Ivellia. „Slavulji“ će gostovanje Kaštelanima uzvratiti najvjerojatnije u jesen..

Koncert HKD „Napredak“ iz Bugojna u Petrinji

„SLAVULJI“ UGOSTILI „NAPREDAK“ Članovi Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ iz Bugojna, 16. lipnja, održali su koncert u velikoj dvorani Hrvatskog doma Petrinja. Gostovanje Društva organizirali su članovi Hrvatskog pjevačkog društva „Slavulj“, koji su prije dvije godine održali koncert u Bugojnom. Petrinjskoj publici predstavile su se tri sekcije Društva „Napredak“ : Mješoviti pjevački zbor „Tomislav“, Tamburaški sastav „Zlatne žice“ i Limena glazba. Goste i publiku, prije samog koncerta, u ime domaćina pozdravio je Željko Crnković, predsjednik HPD-a „Slavulj“, a Lucija Pavlović predsjednica HKD-a „Napredak“ naznačila je kako im je ovo bio prvi nastup u Petrinji i da su izuzetno zadovoljni prijmom domaćina, ali i publike. Ovom prigodom saznali smo kako je suradnja između ova dva društva krenula na poticaj člana „Slavulja“ Zdravka Ljubešića, inače bugojanskog zeta. N.A.B.

Petrinjski list broj 30 25


K

U

L T

U

R

A

Oduševili koncertom u prepunom atriju.

ZLATNI SJAJ BIG BANDA Članovi Big Banda koji djeluje u sastavu Gradske limene glazbe Petrinje, uz voditelja Juricu Goluba, u prepunom atriju Hrvatskog doma, na prvi dan ljeta, 21. lipnja održali su fantastičan koncert. Nakon dnevnih 37 Celzijevih stupnjeva u večernjim satima osvježili su petrinjsku publiku svojim sedmim, već tradicionalnim, nastupom. Uz njih nastupili su Antonio Geček-trubač Big Banda HRT-a i HGM Jazz Orchestra, Andrija Petej-član orkestra hrvatske vojske, simfonijskog orkestra i Big Banda HRT-a, Mario Hegedićčlan orkestra hrvatske vojske i Vladimir Janušić-profesor trombona. Koncert koji je trajao više od sat vremena počeo je skladbom „Rythm Of The Night“ iz TV-serijala „Hawaii Five-O“, nastavljen je izvrsnim izvedbama brojnih drugih poznatih skladbi uz soliste Mariju Lovreković i Darka Komlinovića ( „Mack The Knife“, „Jump“, „Mr. Papi“, „Rock It And Lock It“, „Pure And Simple“, „The Look of love“, „How High The Moon“, „Just a Gigolo“, „Crazy Little Thing Called Love“, „Angels“...), a završio Gubec Begovim „Ljubavnim duKoncert u atriju doma etom“ Marije i Darka. “Izvrsno mi je bilo s Petrinjcima, uživao sam, ekipa je odlična, a solisti su me oduševili, posebno Darko jer ima profiliran američki sound.“-rekao je nakon koncerta gost Andrija Petej te se zahvalio dirigentu Jurici Golubu na pozivu obećavši kako će se i ubuduće rado odazvati pozivu. „Vidi se da imamo svoju publiku i da je formiran jedan jako lijep glazbeni ukus u Petrinji“-naznačio je predsjednik Davor Mazalin ujedno najavivši nastup 15. srpnja u Sisku na Međunarodnom Jazz festivalu. Oduševljen pljesak publike (koji se često mogao čuti i kad nije bila pauza za pljesak) dokaz je kako se u glazbu lako zaljubiti kad čujete (ili vidite) kako to rade Big Band-ovci. K.J.

ODLIČAN NASTUP BOJANA ĐURKASA

„4. LIKOVNI SUSRETI NA BANOVINI 2007.“

Mladi glazbenik, saksofonist, Bojan Đurkas predstavio se, 25. svibnja, petrinjskoj publici, održavši koncert u maloj dvorani Hrvatskog doma. Pokazavši veliki talent i umijeće, Đurkas je svirao nekoliko skladbi uz pratnju profesora Edmunda Borića Andlera na glasoviru, a na koncertu kao njegovi gosti nastupili su i profesor Vlatko Šporčić na trubi, Karlo Ivančić na glasoviru i „Petrinjski puhački kvartet“ pod vodstvom profesora Milana Šmita, kojeg je i Đurkas član. Publika je bila oduševljena Đurkasovima nastupom i nagradila ga velikim pljeskom, a nakon koncerta vidno uzbuđen i zadovoljan rekao je da je vrlo zadovoljan koncertom, odazivom i reakcijom publike, te da se osjeća ponosno kako je učinio nešto veliko. Vrlo drag i jednostavan sedamnaestogodišnji mladić ovom prigodom otkrio je kako ne namjerava nastaviti glazbenu školu, već upisati medicinu, ali da će se glazbom baviti koliko god bude mogao, jer voli i uvijek će svirati. Čestitke Bojanu na ovom izvrsnom koncertu! N.A.B.

U mjestu Begovići, 26. i 27. svibnja, održani su ‘’4. likovni susreti na Banovini 2007.’’ , u organizaciji Srpskog kulturnog društva ‘’Prosvjeta’’ Zagreb - pododbor Petrinja. Sudjelovali su članovi pododbora iz Zagreba, Karlovca, Korenice, Malog Graca, Gline, Dvora, Okučana, Petrinje, samostalni slikari i djeca. Dane su provodili u slikanju u prirodi, a 26. svibnja navečer, održan je i kulturno-umjetnički program, uz proglašenje najboljih dječjih radova i dodjele priznanja sudionicima. Likovni susreti odvijali su se pod stručnim vodstvom profesora Miloša Popovića, a i ove godine pokrovitelji su bili Grad Petrinja i Vijeće srpske nacionalne manjine. N.A.B.

PETRIART

IZLOŽBA U SV. KVIRINU SISAČKOM

RASPLESANA „PEPELJUGA“ U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja plesnu predstavu za djecu ‘’Pepeljuga’’ 09. lipnja izveli su članovi sisačkog plesnog studija Doma kulture ‘’Kristalna kocka vedrine’’. Koreografiju je osmislila Jasminka Petek-Krapljan, dramaturgiju Silvije Vadla, a scenu Igor Dobranić. ‘’Pepeljugu izvodimo već 3 godine na našim turnejama, a u predstavi sudjeluje 15 članova najstarije plesne grupe’’. Izveli smo je i na festivalu u Stalbergu u Njemačkoj , a pozvani smo i na 8. festival dječjih kazališta u New Delhi’’-rekla je voditeljica plesnog studija Jasminka Petek-Krapljan. D.K.

U pastoralnom prostoru župe Sv. Kvirina 29 članova petrinjske udruge likovnih umjetnika PETRIART izložilo je pedeset svojih likovnih radova primjerene tematike i bogatstva različitosti tehnike i stila. Na otvorenju izložbe 3. lipnja govor je, kao domaćin, održao župnik Zdravko Nevak, naglasivši kako je ova izložba već četvrti uzastopni likovni nastup Petriarta u tom prostoru. Prijašnje tri izložbe bile su posvećene obilježbi uskrsnih svetkovina, dok je ova izložba u znaku proslave Svetog Kvirina i Dana grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. O aktivitetu i likovnosti PULU-PETRIART govorio je njen predsjednik Ivan Mlinarić-Sokol, a izložbu je otvorio član Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije Ivo Lončar. I.M.S.

26

Petrinjski list broj 30


M A T I Č N I

U R E D

ROĐENI U sisačkoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ od 23. svibnja do 21. lipnja majke DJEČAKA su postale: Dunja Muratbegović Knežić, Milana Bajlović, Sonja Kalanja Marković i Estera Goga. Majke DJEVOJČICA postale su: Draženka Škokan, Katica Babić, Snježana Sljepčević, Željka Malnar, Anita Golić, Marija Fiala Žugaj, Danijela Pavlović i Lidija Ivanović.

N E K R O L O Z I

TUŽNO SJEĆANJE NA VOLJENOG

UMRLI Josip Latin (1931.), Mara Pjevalica (1922.), Dušan Đurić (1932.), Ivan Kovačić (1943.), Barica Petrović (1922.), Nevenka Mlinac (1923.), Branko Lipovec (1935.), Romeo Bajt (1944.), Ranko Antonić (1940.), Viktorija Gajski (1914.), Jovan Peškir (1928.), Ilija Maljković (1924.), Marija Koren (1928.), Nikola Čadešić (1951.), Milena Biklić (1957.), Ana Boltužić (1922.), Lucija Galina (1930.), Ivka Sakoman (1922.), Mijat Mandić (1932.), Dragica Žigman (1928.), Manda Bogdan (1944.), Desanka Kljaić (1924.), Slavko Borić (1945.), Ana Ljubešić (1913.), Marija Devčić (1927.), Marija Krković (1934.), Marija Abramović (1929.), Ljubica Marenković (1924.), Bara Vilk (1942.), Jela Lujić (1926.), Dragica Dragaš (1929.), Mladen Juriša (1957.), Katica Kolarić (1924.) i Ilija Kljaić (1923.).

VJENČANI Šime Sladić i Karolina Pavelić Goran Cavrić i Monika Kovačević Mirko Ćavara i Gabrijela Alajbeg Igor Lukačević i Ivana Belošević Roberto Krovinac i Danče Popzarieva Dejan Marjanović i Ana Adamović Đuro Rajšić i Marija Perenčević Goran Colić i Kornelija Glajh Dalibor Čolić i Marina Antolović.

PROGRAM

POU HRVATSKI DOM, PETRINJA SRPANJ

6. srpanj u 20,30 sati KONCERT GUDAČKOG KVARTETA CADENZA - atrij ili mala dvorana -

ZORANA IVANIĆA (15.07.2005. - 15.07.2007.)

S tugom u mislima i bolom u srcu mislimo na tebe naš voljeni! majka Ljubica, otac Ljuban, sestra Diana, supruga Ivančica i djeca Matija i Ana

DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

7. srpnja u 20,30 sati Kazališna predstava „PLAŽA“ Teatar „Exit“ - velika dvorana 13. srpnja u 20,30 sati KONCERT MANDOLINA @ GITARA ROMANTICA duo „CORDE“ - atrij ili mala dvorana 14. srpnja u 20,30 sati „Večer petrinjske pjesme i tamburice“ „Stucka“, Tamburaši FS „Petrinjčica“ i gosti - atrij 15. srpnja u 20,30 sati Plesna večer Party band - atrij OSTALI PROGRAMI U HRVATSKOM DOMU 8. srpanj u 20,00 sati KONCERT SEVDALINKI BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA - velika dvorana -

Dragi naš Tadija, ti živiš u svojim pjesmama, ti živiš u imenu naše škole i živjet ćeš sve dok naša djeca budu čitala tvoje stihove Tvoje vrijeme nije stalo Ponosni smo što je pohodio našu školu, naš grad i svoje ime darovao našoj školi Učenici i djelatnici Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Petrinja

Petrinjski list broj 30 27


— 11.TURNIR ULICA,KVARTOVA I PRIGRADSKIH NASELJA GRADA PETRINJA

PRIJAVLJENA 21 MOMČAD U organizaciji MNK Petrinjčica i pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, 22. lipnja, startao je tradicionalni malonogometni 11. turnir ulica, kvartova i prigradskih naselja Grada Petrinje. Prijavljena je 21 momčad koje su raspoređene u četiri skupine: A - SKUPINA: Majdanci juniori Centar Sveti Lovro juniori Slatina Kolonija Sveti Lovro stari B – SKUPINA: Majdanci stari Petrinjski poštari Mošćenica PVC Lika Kolonija Bio Tech Sveti Rok C – SKUPINA: Kaniža Sajmište Klindić grupa Sveti Benedikt Hvidra Petrinja Kumovi s Bikane D – SKUPINA: Senjak Mokrice Obilaznica Mile Wood

Hrastovica Inter Bay Computers

REZULTATI 1.kola (22.06.) Sveti Lovro juniori – Majdanci juniori 0:4, Mošćenica PVC Lika – Kolonija Bio Tech 7:1, Sajmište Klindić grupa – Kumovi s Bikane 1:5, Mokrice – Hrastovica Inter Bay Computers 3:4, Senjak – Mile Wood 3:1, Kaniža – Hvidra Petrinja 5:0, Centar – Kolonija 3:0, Majdanci stari – Petrinjski poštari 3:0, Slatina – Sveti Lovro stari 2:1. REZULTATI 2.kola (23.06.) Sveti Rok – Kolonija Bio Tech 5:0, Kolonija – Slatina 1:2, Hvidra Petrinja – Sveti Benedikt 0:8, Mile Wood – Obilaznica 4:1, Kaniža – Sajmište Klindić grupa 3:1, Senjak – Mokrice 1:2, Centar – Sveti Lovro juniori 3:2, Petrinjski poštari – Mošćenica PVC Lika 0:3, Majdanci juniori – Sveti Lovro stari 2:2. I.M.

28

S P O R T

2.ŽNL SISAČKO-MOSLAVAČKA

SLOGA NA KRAJU JEDANAESTA Dobri rezultati nogometaša Sloge iz Hrastovice, u posljednja četiri kola, kada su ostvarili tri pobjede i jednom bili slobodni, pomaknuli su ih s mjesta „fenjeraša“ na konačnu jedanaestu poziciju. Rezultati su: 23.kolo: SLOGA - UNA-MLADOST 3:1, 24.kolo: SLOGA – slobodna, 25.kolo: AŠK – SLOGA 0:3, 26.kolo: SLOGA – HAJDUK 4:1. Konačni poredak je: 1. Pešćenica 54, 2. TŠK 1932 48, 3. Mahovo 43, 4. Podovi 43, 5. Topusko 42, 6. Rujevac 40, 7. Gvozd 39, 8. Posavina 32, 9. Una-Mladost 28, 10. Hajduk 23, 11. SLOGA 18, 12. AŠK 17, 13. Sloga (G.S.) 12. I.M.

4.HNL-SREDIŠTE-PODSKUPINA B

MLADOST NA KRAJU PETA Dvije pobjede i poraz, učinak su nogometaša Mladosti u posljednja tri kola prvenstva. Ukupno 58 osvojenih bodova bilo je dovoljno za peto mjesto, a samo razlika pogodaka u odnosu na četvrtoplasirani Libertas ostavila ih je stepenicu niže. Gledajući učinak u drugom dijelu prvenstva, uz to što su po igračkom kadru najmlađi u ligi, „zeleni“ su po uspješnosti (32 boda) druga momčad iza „nedodirljivog“ Poleta iz Buševca. Rezultati su: 32.kolo: METALAC – MLADOST 4:0, 33.kolo: MLADOST – MRACLIN 2:1, 34,kolo: BSK – MLADOST 1:3. Konačni poredak je: 1. Polet 86, 2. Dugo Selo 65, 3. Iskra Zelina 61, 4. Libertas 58, 5. MLADOST 58, 6. Strmec 58, 7. Metalac 57, 8. Bistra 57, 9. Sava 51, 10. Mraclin 44, 11. BSK 41, 12. Stupnik 38, 13. Banovac 37, 14. Udarnik 36, 15. Sokol 36, 16. Graničar Gradip 36, 17. Sloga Maris 26, 18. Jaska 18. I.M.

TENIS-TURNIR „SILAX-a“ Na terenima SILAX-a u Sisku, 26.svibnja, održan je turnir za polaznike Teniskih škola s područja Sisačkomoslavačke županije u tri dobne skupine. Nastupili su natjecatelji iz četiri teniske škole iz naše županije: „As“ iz Kutine, „Silax“ i „Grif“ iz Siska, te „Petrinjčica“ iz Petrinje, a kao gosti i „Tenis-team“ iz Umaga. Od 11 petrinjskih predstavnika ( Luka Bišćan, Petar Bubaš, Iva Stanešić, Tomislav Milošić, Matea Rožanković, Marko Povoljnjak, Tin Vujić, Antonija Jajčević, Elizabeta Matić, Lana Bednaš, Bruno Lončarević) najbolje plasirani, treći, bili su, u skupini od 11 do 13 godina: Tomislav Milošić, a od 13 do 15 godina Luka Bišćan. I.M.

1.MOTO SUSRET „PETRINJA 2007“

VIŠE OD 400 BIKERA U PETRINJI Na Gradskom kupalištu u Petrinji tri dana (25.-27. svibnja) trajalo je druženje zaljubljenika u motore. U organizaciji Motocyclig kluba „BIG CHIEF INDIAN“ iz Petrinje priređeni su razni sportski i kulturno-zabavni sadržaji. Na stazi u Crncu održana je utrka ubrzanja na kojoj je u kategorijama do 1000 i 600 m3 najbrži, s 245 i 222 km/h, bio Zvonimir Kršlović, a do 50 m3 Kristijan Blažević. Prije toga, vožnjom gradskim ulicama, pokazali su Petrinjcima svoje ljubimce, raznih boja, marki i godina proizvodnje, na dva ili tri kotača. U zabavnom programu nastupile su glazbene skupine „Vrane“, „Aritmia“, „Ramirez“ i „Vatra“, a „potrošen“ je i pečeni vol od 309 kilograma. Poslije proglašenja pobjednika predsjednik petrinjskog kluba Đuro Gavrilović proglasio je županicu Sisačkomoslavačke županije Marinu Lovrić počasnom predsjednicom koja je tom prigodom, uz zahvalu, obećala kako će im se, iduće godine, pridružiti u vožnji na dva kotača. I.M.

KVALIFIKACIJE ZA 2.HRL-zapad

RUKOMETAŠI I DALJE DRUGOLIGAŠI Poslije uspjeha rukometaša Siscie iz Siska (postali prvoligaši) i Gorice iz Velike Gorice (ostali prvoligaši) rukometaši Petrinje dobili su prigodu, kroz kvalifikacije, osigurati drugoligaški status. Na trodnevnom turniru u Gospiću (08.-10.06.) igrali su, domaći Gospić, zagrebački Metalac i Petrinja, a najbolje dvije momčadi ostvarile su plasman u 2.HRL-zapad. Rezultati su: GOSPIĆ – PETRINJA 24:24 PETRINJA – METALAC 27:23 GOSPIĆ – METALAC 37:29 Konačni poredak je: GOSPIĆ PETRINJA METALAC.

I.M.

Petrinjski list broj 30


Petrinjski list broj 30 29


C R

K

V

E

N

I

Ž

I

V O T

Tijelovska procesija

Vatrogasci nose baldehin

Svet misa u Brestu

Obnovljen oltar

I pater Žagar uživao u programu

Misa u Hrvatskom Čuntiću

Tijelovo u Hrastovici Oduševljava me blagdan Tijelova zbog svečanog načina proslave: izrađuju se 4 sjenice pod krošnjama stabala načinjene od grana i složene tako da stvaraju svojevrstan šator s otvorenim prednjim dijelom. Unutra je postavljen stolić na kojem se nalazi kip, slika nekog sveca ili Majke Božje, vaza s cvijećem i svijeća. Sjenica i stol su ukrašeni bijelim, prekrasno izvezenim i «štikanim» ručnim radovima. Vrijedne žene s posebnom pažnjom ravnaju svaki nabor na stoljnjaku, tabletiću, ručniku ili «tišlajferu», pazeći na svaki detalj kako bi scenarij ovog lijepog blagdana bio savršen. Danas možemo kupiti savršene sjenice, od najboljih materijala i najbolje kvalitete i kupiti slike Djevice vrhunskih umjetnika, pozvati ekipu dizajnera, ali ono što ne možemo novcem platiti niti od ikoga na brzinu naučiti jest tradicija protkana osjećajem pripadnosti, ljubavi i produhovljenosti. Nina Panjan

30

Petrinjski list broj 30


C R

K

V

E

N

I

Ž

I

V O T

PROSLAVLJEN BLAGDAN TIJELOVA

VATROGASCI NOSILI “NEBO’’, A VJERINICI MOLILI PORED SJENICA Blagdan Tijelova, u puku zvan i Brašančevo, uvijek je četvrtkom, i ove godine je to bilo 7. lipnja. Državni je to praznik i zapovjedani blagdan katoličke crkve kada se na poseban način časti i slavi Tijelo Isusovo. Svetkovina je to presvetog tijela i krvi Isusove, u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Od davnina se na ovaj blagdan održavaju Tijelovske procesije, a tako je bilo i u Petrinji. Brojni vjernici nakon svete mise koju su služili župnik Mladen Sinković i vojni kapelan Don Milenko Majić procesijom su prošli oko petrinjskog parka, gdje su molili pored postavljenih sjenica. Posebna je bila današnja propovijed u kojoj je naglašeno:’’ Kada klanjajući se gledamo posvećenu hostiju, tada susrećemo veličinu njegova dara, ali također susrećemo Muku, Isusov Križ, njegovo Uskrsnuće. U procesiji mi slijedimo onaj znak i tako slijedimo Njega samoga.’’ Nebo ili baldahin po staroj petrinjskoj tradiciji nosili su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrinja, a predsjednik DVD-a Petrinja Ljubo Orabović naznačio je važnost očuvanja običaja i tradicije u Petrinji i potvrdio da su upravo i vatrogasci jedni od čuvara stare petrinjske tradicije. ‘’ Vatrogasci su to radili i prije II Svjetskog rata, a od 1995. godine, kad smo se vratili, od kada je kupljeno nebo mi ga nosimo. Poštujemo staru tradiciju i nama je to čast i ponos, jer ne smijemo dopustiti da se stari običaji, bilo crkveni ili petrinjski, zaborave.’’ Djevojčice su u svojim košaricama nosile latice cvijeća koje su posipale i tako dale svoj doprinos proslavi ovog velikog blagdana. M.M.

Heklana slika Djevice Marije u Hrastovici

BRESTOVLJANSKA LJEPOTICA

BLAGOSLOVLJENA KAPELA SVETE BARBARE ‘’Neka ovo bude mjesto gdje će se učiti Boga molit i bližnjega ljubit.’’ -rekao je prečasni Ivan Hren na blagdan Presvetog Trojstva 3. lipnja u Brestu, gdje je toga dana bilo posebno svečano, jer je blagoslovljena novosagrađena kapela svete Barbare. Prije domovinskog rata u Brestu je stajala najstarija i tipična drvena kapela Pokuplja, spomenik kulture 1. kategorije, do temelja srušena tijekom Domovinskog rata, a nova kapela podignuta je 1998. godine. Vraćeni su joj glavni i bočni oltari, koji su spašeni i prema programu Hrvatskog restauratorskog zavoda obnavljani u restauratorskom centru u Ludbegu, u ime kojeg je posveti nazočio profesor Mario Braun. Prije svete mise kod spomen križa položeni su vijenci poginulim braniteljima, a na početku misnog slavlja u ime svih stanovnika Bresta prigodne riječi zahvale uputila je Katica Kunic:’’ Hvala svima onima koji su dali svoj doprinos da je imamo ponovo, ali prvenstveno moramo zahvaliti velečasnom Hrenu koji je došavši u onim ratnim zbivanjima kad je bilo najteže spasio oltare. I zato mu hvala, jer Brest bez kapele svete Barbare, ne bi bio Brest.’’ Prečasni Ivan Hren imao je, kao i uvijek vrlo nadahnutu propovijed, a svojim bivšim župljanima uputio je znakovite riječi:’’ Nisam mogao vjerovati da će ova ljepotica biti srušena i da ljudska zloba može ići do te mjere. A tada ni sanjao nisam da će doći jednom dan kad ću kao delegat kardinala blagosloviti ovu kapelu.’’-rekao je velečasni Hren koji nije zaboravio ni ono teško vrijeme u kojem se živjelo: ‘’ Bilo je to vrijeme kad se mogla prepoznati hrvatska duša. Bilo je to vrijeme kad se mogla prepoznati ljubav čovjeka prema čovjeku, pa neka ovo stvarno bude mjesto gdje će se učit Boga molit i bližnjeg ljubit.’’ Nakon svete mise kod etno kuće ‘’Brestovljanka’’ prigodan nastup imali su članovi KUD-a ‘’Poculica’’ iz Letovanića, održane su sportske igre, a bila je i pučka veselica uz tamburašku skupinu ‘’Brestovljani’’. U Brestu su na posveti kapele uz brojne župljane i štovatelje svete Barabare bili zamjenica županice Marijana Petir, predsjednik gradskog vijeća Petrinje dr. Miroslav Petračić i članica Gradskog poglavarstva Višnja Trklja. Dirljiv je bio susret župljana Bresta s Christianom Leitgebom iz Gnadenwalda koji je za ovu kapelu darovao zvono teško 250 kg i vrijedno 25.000 Kn. Posredstvom Mire Zepf, rođene Grudenić ovaj je gospodin niz godina na razne načine pomagao pučanima Bresta u najtežim vremenima, a veliku zahvalu izrekli su i svojim donatorima barunu i barunici Mayer Mellnhof i Doraji Eberle. Župnik Darko Banfić uručio je zahvalnice svima koji su pomogli obnovu kapele svete Barbare, zahvalnicu je za medijsko praćenje dobio i Petrinji radio, ali i Jozo Ljubičić, koji je puno učinio da bi Brestovljanska ljepotica ponovo zasjala u Brestu. M.M. PROSLAVLJEN LJETNI SVETI ANTUN

MISA, BLAGOSLOV LJILJANA I DJECE, PJESMA I NARODNI OBIČAJI Župljani župe Hrvatski Čuntić proslavu Dana sela i svog zaštitnika svetog Antuna Padovanskog 13. lipnja počeli su misnim slavljem, a glavnu svetu misu u novosagrađenoj crkvi svetog Antuna Padovanskog u kojoj su prošli mjesec podignuta i posvećena zvona predvodio je uz upravitelja župe Patera Petra Žagara i župnika za Petrinju i Hrastovicu Mladena Sinkovića i ostalih svećenika, Fra Mario Cifrak profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Proslava Antunova okončana je ‘’3. Antunovskim susretima’’, na kojima su nastupila društva ‘’Sunjanka’’ iz Sunje, ‘’Lička Plješevica’’ iz Zavalje, ‘’Budičanka’’ iz Budičine, ‘’Seljačka sloga’’ iz Graberja, ‘’Čuntićanka’’ iz Hrvatskog Čuntića i ‘’Viduševac’’ iz Viduševca. Svim sudionicima uručene su Zahvalnice, a jednu je dobio i medijski pokrovitelj Petrinjski radio. Antunovski susreti održani su u organizaciji KUD ‘’Čuntićanka’’ i Udruge ‘’Izvor’’. Okrjepu za sudionike smotre folklora i svoje goste tijekom pripremili su članovi Udruge ‘’Izvor’’, koji su bili odlični domaćini tijekom cijelog dana, a podijelili su i 300 litara graha. Upravitelj župe Pater Petar Žagar poslijepodne je već po tradiciji, na svetoj misi blagoslovio djecu i ljiljane, a u Hrvatskom Čuntiću nikada nije bilo više ljudi nego na ovogodišnjem Antunovu. Naravno, uz brojne štovatelje svetog Antuna, s Čuntićanima su bili i čelnici Grada, jer je Grad bio pokrovitelj ‘’A ntunovskih surseta’’, koji su održani u sklopu manifestacije ‘’Ljeto u Petrinji’’. Mnogi su izjavili da Čuntić nikada nije ljepše izgledao, a proslava je, uz uvijek za pjesmu raspoložene Čuntićane, trajala do dugo u noć.. M.M.

Petrinjski list broj 30

31


Petrinjski list - 30  

„Promenadom kroz povijest” INTERVJU: Izabela Žilić str. 3 Nagrađeni Petrinjci str. 15 godina III • Petrinja • broj 30 • lipanj 2007. cijena...

Petrinjski list - 30  

„Promenadom kroz povijest” INTERVJU: Izabela Žilić str. 3 Nagrađeni Petrinjci str. 15 godina III • Petrinja • broj 30 • lipanj 2007. cijena...

Advertisement