Page 1

godina II • Petrinja • broj 24 • prosinac 2006.

cijena 10 kn

PETRINJSKI

ISSN 1331 - 8772

DUPLERICA Kronologija 2006. str. 18

BOŽIĆNE ČESTITKE GRADONAČELNIKA dr. M. Gregurinčića i ŽUPNIKA M. Sinkovića str. 3

list

AKTUALNO: „Tko to jami na Petrinjskom radiju ?!” str. 24

BORCI NOB-a: Sukob mišljenja Borčić - Juzbašić str. 12


Petrinjski list-Petrinjcima i svima koji vole ovaj grad Bližimo se kraju 2006. godine. Uskoro ćemo kročiti u 2007. za koju se nadamo da će svima donijeti nešto više i bolje nego ova na izmaku. Ako ništa drugo, možda barem normalnije vrijeme kako ne bismo imali loše biometeorološke prilike. U ovom prosinačkom broju donosimo pregled događanja koja su se „odigrala“ do samog krajnjeg roka za predaju naših članaka. Materijala, kao i uvijek, ima dosta, tako da ćete se načitati i ovaj put o svemu i svačemu, prema osobnom interesu. Od mnoštva toga, izdvojit ću stranice o radu Poglavarstva i gradske uprave, Danima POU Hrvatski dom, obilježavanju Svetog Nikole, ja(g)mljenju oko Petrinjskog radija, zatim članke o održanim koncertima, predstavama i izložbama. Tu su još stranice „Kroz grad“ i „Ljudi i događaji“, koje će, vjerujem, također privući vašu pažnju, a u ovom 24. broju „Petrinjskog lista“ umjesto intervjua, na za to predviđenoj stranici, donosimo božićno-novogodišnje čestitke gradonačelnika dr. Miroslava Gregurinčića i župnika Mladena Sinkovića. I dalje predstavljamo prvašiće, a prigodno prosinačkom vremenu i blagdanima koji dolaze, mnoštvo čestitki upućuju vam petrinjske tvrtke, obrti, udruge, društva... Uredništvo „Petrinjskog lista“ i djelatnici “Petrinjskog radija” upućuju Vam čestitku:

„Svaka staza ljubavi, sreće i razumijevanja neka pronađe put do Vašeg srca i neka Vam život obogati osmjesima i zadovoljstvom”. ČESTIT BOŽIĆ TE SRETNU I USPJEŠNU NOVU 2007. GODINU ŽELIMO SVIM ČITATELJIMA, SLUŠATELJIMA I POSLOVNIM SURADNICIMA! Vaša urednica, Kristina Jakopović

SADRŽAJ

U VO D N I K

Čestitka gradonačelnika....................................3 Čestitka župnika................................................3 Gradska uprava..................................................4 Gospodarstvo......................................................7 Pregled događanja..............................................8 Sveti Nikola...................................................... 14 Dani POU Hrvatski dom................................. 15 Ljudi i događaji................................................ 16

Kroz grad.......................................................... 17

Kronologija 2006.............................................. 18

Kultura............................................................. 21 Školstvo.............................................................22 Nacionalne manjine.........................................23

O nama.............................................................24

Apisarij.............................................................26

Matični ured.....................................................27 In memoriam...................................................28 Duhovni život...................................................29 Sport..................................................................30 Predstavljamo prvašiće.................................... 33 Stranica za odmor............................................35

AUTOR: M. Morić

Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., M. Gupca 2, 44250 Petrinja - Direktor: Darko KOMLINOVIĆ - Glavna i odgovorna urednica: Kristina Jakopović dipl. uč. - Uredništvo; Valentina GAJŠEK, dipl.politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Ivica Mioković, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC, Aleksandra MILKOVIĆ,dipl.nov. i Miroslav PETRAK - Fotografija: Miroslav ŠANTEK - Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. Matični broj: 3542696 - Žiro račun: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari:044/815-311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjskilist@petrinjskiradio. com – Internet stranica: www.petrinjskiradio.com - Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 10,00 Kn pretplata na 12 brojeva: 108,00 kn - Naklada: 600 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o., D. Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku, za bilo koju namjenu,bez prethodne pismene suglasnosti izdavačaPetrinjski list broj 24


A

K

T

U A

L

N O

ČESTITKA GRADONAČELNIKA

Cijenjene Petrinjke i Petrinjci, na samom smo koncu 2006. godine, te je dakako red da vam se kao gradonačelnik grada i ovim putem javno obratim i poželim Čestit i blagoslovljen Božić i sve najbolje u nastupajućoj 2007. godini. Uz puno zdravlja, osobnog zadovoljstva i sreće također vam želim i puno onog javnog dobra koje život čovjeka čini dostojnim 21. stoljeća. Svako dobro želim svim stanovnicima na području Petrinje, pravo na jednako dobre uvjete života s javnom rasvjetom, vodovodom, asfaltiranim cestama, nogostupima, prometnom povezanošću, ali i dječijim vrtićima, ambulantama, kulturnim, sportskim i drugim sadržajima koje zaslužuju svi građani. Tijekom ove godine, kao izvršna vlast u Gradu, radili smo na već ranije započetim projektima, skupljali smo različite projektne dokumentacije, suglasnosti i dr. Tako se i dalje provodi kreditna linija Grada Petrinje «Poduzetnik-2», donesene su ciljane izmjene Prostornog plana, kao i Detaljni plan za Sajmište, a u proceduri je i donošenje GUP-a kao jednog od najvažnijih dokumenata uz Proračun Grada. Poduzetnička zona Mošćenica-Poljana pred samim je finišom realizacije. Pomagali smo tijekom ove godine kod dobivanja donacija za razminiravanje od strane Europske unije, u tijeku je izgradnja magistralnog vodovoda u sjeverozapadnom dijelu gradskog područja, odlagalište otpada u Taborištu djelomično je sanirano, izgrađen je sifonski prijelaz preko Petrinjčice. Nekoliko kolnika je novoasfaltirano, što u Županijskom, što u zajedničkom aranžmanu. Umirovljenici Petrinje dobili su besplatni prijevoz do Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Petrinja. Počeo je popis gradske imovine kroz obilazak Mjesnih domova, te su ujedno imenovani novi Povjerenici za određene Mjesne odbore. Dobili smo novi trgovački centar trgovačkog lanca «Lidl», a u tijeku je i izgradnja novog šoping centra «Idis». Puno se još radilo na turističkom, kulturnom i sportskom planu. Turistički sadržaji počeli su poprimati šire razmjere. Obnovljena je Fontana u Gradskom parku, pomogli smo kod uređenja i obnove gradske sportske dvorane, izrađena je nova mrtvačnica u Gorama. Pojačali smo studentske stipendije, te još i za srednjoškolce osigurali dodatna sredstva za stipendije. Počela je polako i dodjela nekretnina u vlasništvu MORH-a, tako smo na upravljanje dobili Rukometno igralište s pripadajućim objektom, no nadamo se kako će u vrlo skoro vrijeme uslijediti i predaja Vojarne u središtu grada. S Gavrilovićem smo u pregovorima za izradu DPU-a centra, kojim će biti precizirano uređenje «Petrinjke» i Starog pogona «Gavrilović» kao i Prve hrvatske tvornice salame za koju je predviđeno da bude Gradski muzej. I još neka kapitalna ulaganja čekaju svu projektnu dokumentaciju i papire. Znam da će se nekima činiti da sve ovo učinjeno nije puno, da se moglo više i bolje, ali treba brojne apetite staviti u okvire našeg relativno malog proračuna. Na samom kraju želim zahvaliti svim građanima Petrinje koji su nam u proteklom razdoblju davali podršku i svojim konkretnim prijedlozima pomogli kod detektiranja pojedinih problema. Gradska uprava je kao servis građanima otvorena svakodnevno, a u našem uredu gradonačelnika i zamjenika utorkom od 8-12, ujedno na našim web stranicama www.petrinja.hr ,koje su izrazito posjećene, imamo otvorena pitanja građana koja redovito ažuriramo. Zahvaljujem svim članovima Poglavarstva na timskom radu i zalaganju, kao i Gradskim vijećnicima na potpori. Svima skupa, dragi sugrađani, želim mira i blagoslova za Božić, te još uspješniju i sretniju 2007. Sretno, vaš gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić

ČESTITKA ŽUPNIKA MLADENA SINKOVIĆA Dragi vjernici! I ovih božićnih dana prisjećamo se događaja prije 2000 godina, iz betlehemske štalice, gdje je vječni Božji Sin rođenjem od Djevice Marije postao čovjekom. Došao je među nas ljude da bi nas spasio od naših grijeha. Taj dugo očekivani Knez mira vraća ljudskoj duši onaj mir koji je grijehom izgubila. I ovog Božića taj isti Nebeski Spasitelj želi donijeti mir među ljude. Mir među zaraćene narode da poštuju pravo svakog na slobodu, mir u obitelji – među supružnike koji su se otuđili, među djecu i roditelje koji se sve manje razumiju, među mlade i stare da smanje jaz generacija, među podijeljene kršćane da ih spoji ista vjera, među sve ljude da shvate da su djeca istog Nebeskog Oca. Neka ovog Božića svatko od nas posluša u dubini duše glas novorođenog Božjeg Djeteta da se izmirimo jedni s drugima, oprostimo uvrede, prekinemo svađe i sukobe da bi taj Knez mira mogao donijeti mir i u naša srca, naše obitelji, naš grad i našu Domovinu. Neka je svima miran i blagoslovljen Božić. Petrinjski list broj 24
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

ZBOG OPSEŽNOSTI DNEVNOG REDA SJEDNICA U DVA DIJELA

IMENOVANI PRIVREMENI PROČELNICI Članovi poglavarstva odradili su 30. studenog prvu polovicu od 46. točaka dnevnog reda 61. sjednice poglavarstva. Prihvatili su izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada, a usvojen je Pravilnik o plaćama u Gradskoj upravi i o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelniMilka Pavišić Zdravko Kuljanac ka. Donesen je Zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje pročelnika UO za gospodarstvo i pro- Izabela Žilić račun, koji će se sprovesti odmah. Rješenjem o imenovanju privremenog pročelnika UO za gospodarstvo i proračun do imenovanja pročelnika po provedenom natječaju, imenovana je Milka Pavišić, pročelnikom UO za društvene djelatnosti imenovana je Izabela Žilić, a rukovoditeljem Stručne službe (Tajnikom Grada) Zdravko Kuljanac. Prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji pristupnih cesta u gradu odabrana je tvrtka ‘’Tvim’’ iz Siska, a ugovoreni posao je vrijedan 187.775 kuna bez PDV-a. Izvođenje radova na uređenju mreže za odvodnju oborinskih voda na području grada povjereno je Građevinskom obrtu ‘’Laki’’, a vrijednost radova je 237.900 kuna. Kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova na sanaciji vodovodne mreže kroz naselje Mišljenovići i spojnog cjevovoda Vranjani – Vilusi izabrano je Poduzeće ‘’Privreda’’, a iznos pogođenog posla je 194.900 kuna, što s PDV-om iznosi 237.778 kuna. Odobreno je više financijskih potpora, među kojima PULU “Petriart” u iznosu od 5.000 kuna za 50 primjeraka monografije i za putovanje na 22. susrete neprofesionalnih likovnih umjetnika u Slavonski Brod, Udruzi invalida za nabavu poklon paketa za djecu odobreno je za svako dijete po 400 kuna, a donesena je i Odluka o odobravanju besplatnog korištenja usluga Dječjeg vrtića za dijete Ilije Babića. Na kraju, informacija o dočeku nove 2007. godine. Na Trgu Hrvatskih branitelja Petrinjce će zabavljati glazbena skupina ‘’Garcia’’

USVOJEN KONAČNI PRIJEDLOG GUP-A GRADA PETRINJE Nakon prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi usvojen je konačni prijedlog GUP-a, o kojem će se nakon dobivanja potrebnih suglasnosti očitovati i članovi Grdaskog vijeća. Na sjednici je prihvaćen Nacrt Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Analizu sustava zaštite i spašavanja i Prijedlog Programa financiranja sustava civilne zaštite u 2007. godini, a odbijena je žalba IGM Ciglane za oslobađanjem plaćanja poreza na nekorištenu nekretninu. Prihvaćena je informacija o održanom znanstvenom skupu “Zaštita pitomog kestena” koju je podnio Đuro Juić, tajnik Pčelarske udruge Petrinja i imenovana je radna skupina za zaštitu i gospodarenje pitomog kestena na području Sisačko – moslavačke županije, čija je zadaća izraditi Nacrt Programa zaštite i gospodarenja sastojinama pitomog kestena za područje SMŽ, o kojem će se očitovati i Županijsko poglavarstvo. Članovi su Boris Liović sa Šumarskog instituta Jastrebarsko, Darinka Žuna i Tihomir Pejnović iz Hrvatskih šuma Sisak, Nikola Kezić s Agronomskog fakulteta, Tono Kružić iz Ministarstva poljoprivrede, Anto Raić iz Sisačko-moslavačke županije, Đuro Juić i Boris Bučar iz Pčelarske udruge ‘’Petrinja’’ . Usvojen je Prijedlog Odluke o odobravanju financijske potpore za sanaciju centralnog grijanja u objekt Društvenog doma u Novoj Drenčini u iznosu od 4.636 kuna. Prijedlogom Odluke o odobravanju financijske potpore za nabavu poklopca za šahtu i ukrasnog zelenila pored objekta Društvenog doma u Novoj Drenčini preciziran je iznos od 1.348,80 kn, a usvojen je i Prijedlog Odluke o odobravanju financijske potpore za nabavu sanitarne opreme za objekt Društvenog doma u Blinji u iznosu od 4.834 kn.. Poglavarstvo je usvojilo Odluku davanju novčane potpore naselje Bijelnik u MO Blinja – Moštanica u iznosu od 17.191,32 kn bez PDV-a za sanaciju vodovodne mreže.Odbijena je žalba IGM Ciglana Petrinja na porezno rješenje u svezi plaćanja poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine, a jednoglasno su usvojeni Zaključci o davanju suglasnosti na Analizu sustava zaštite i spašavanja Grada Petrinje, Odluka o usvajanju Programa razvoja sustava zaštite i spašavanja Grada Petrinje u 2007. godini i Program financiranja sustava zaštite i spašavanja Grada Petrinje u 2007. godini. Donesena je Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu po zahtjevima fizičkih osoba koje su nezaposleni i nemaju nikakva primanja, dok se Prijedlogom Odluke o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu za tvrtku “Andrašek” d.o.o. iz Petrinje dug od 31.000 kn mora preknjižiti na sumnjiva i sporna potraživanja. Na sjednici je dana Suglasnost Poduzeću “Privreda” Petrinja za sklapanje posla u svezi odobrenja trajnog deponiranja poveće količine komunalnog otpada na gradsku deponiju u Taborištu.

Đuro Juić

Usvojena izvješća o radu ustanova i poduzeća

Rad u božićnom ugođaju

Čestit Božić i sretnu novu godinu želi VamPetrinjski list broj 24


G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

PRORAČUN GRADA ZA 2007. GODINU JE 89.805.624 kn Jednoglasno su ga usvojili članovi poglavarstva na prvom dijelu 62. sjednice, jer je zbog opsežnosti dnevnog reda nastavak zakazan za ponedjeljak 11. prosinca. Darinko Dumbović zamjenik gradonačelnika naznačio je da je proračun za iduću godinu definitivno razvojni, a gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić upozorio članove poglavarstva da će tražiti strogu disciplinu i kontrolu trošenja sredstava iz proračuna. Usvojeni su planovi rada i financijskog poslovanja ustanova i poduzeća koje se financiraju iz proračuna Grada, prema kojima je najveće povećanje od 2 milijuna kuna je za Dječji vrtić ‘’Petrinjčica’’, a za 6 milijuna kuna su povećana izdvajanja za javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada u kojima su povećana i sredstva za socijalnu skrb i šport, ali su zbog toga smanjenja izdvajanja za kulturu. Usvojen je i Nacrt prijedloga Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava proračuna, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i Program zaštite okoliša. Imenovane su i osobe za zastupanje novih trgovačkih društava u vlasništvu Grada, Zlatko Medved za Privredu, a Zvonko Belošević za komunalnu službu. O mnogim Odlukama, među kojima je i proračun Grada, končanu riječ dat će članovi Gradskog vijeća, na sjednici koja je planirana za idući tjedan.

Glasovi za Proračun

Zvonko Belošević

Zlatko Medved

POVEĆAN BROJ STIPENDIJA STUDENTIMA I USVOJEN PRIJEDLOG MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA Na drugom dijelu 62. sjednice Poglavarstva grada Petrinje donesena je Odluka o izmjeni broja stipendija, tako da će sada zbog velikog zanimanja umjesto 20, grad stipendirati 26 studenata. Poglavarstvo je utvrdilo i usvojilo Prijedlog Mreže osnovnih škola na području grada, prihvaćena je Odluka o provođenju postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za izradu Detaljnog plana uređenja ‘’Centar 1 Petrinja’’ i za uslugu projektiranja pješačke staze u Mošćenici. Prihvaćeno je zaključivanje Aneksa ugovora s TKT – Toplotom Petrinja i donesena Odluka o zaključivanju privremenog Ugovora s istom tvrkom za distribuciju toplinske energije na Trgu narodnih učitelja. Za izvođenje radova na sanaciji zgrade Mjesnog odbora Graberje odabrana je od 7 ponuda, kao najpovoljniji ponuditelj, tvrtka ‘’Kovačević- građenje’’ iz Topuskog. Donesena je i Odluka o prodaji stambenog objekta, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u Hrastovici i odobrena je financijska potpora za dovoz pitke vode Mjesnom odboru Glinska Polajna – Slana – Vratečko. Mnoge od ovih Odluka idu i na usvajanje Gradskom vijeću Petrinje.

M.M.

Čestit Božić i sretnu novu godinu želi Vam

Sretan Božić i uspješnu novu 2007. godinu žele vam djelatnici Ustanove za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju „Zrinus“, M. Nemičića 5, Petrinja U prostorijama Doma za stare i nemoćne u Petrinji „Zrinus“ organizira korektivnu gimnastiku za kralježnicu i senior gimnastiku za treću dob. Program vježbi izrađen je prema najsuvremenijim europskim standardima, a vodi ih fizioterapeut dva dana u tjednu.

Zbog ograničenog broja polaznika potrebna je prethodna predbilježba koju možete obaviti pozivom na broj telefona (044) 813 178 ili mobilnog 098/ 952 10 55.

ZRINUS ZDRAVSTVENA NJEGA – FIZIKALNA TERAPIJA Petrinjski list broj 24
G R

A

D S K

A

U

P R

A V A

BOTANIČKI VRT U PETRINJI?

SURADNJA GRADA I GAVRILOVIĆA U središtu Petrinje, na mjestu stare tvornice Gavrilović, u skoro vrijeme bi mogao stajati Botanički vrt. To je izričita želja Đure Gavrilovića, vlasnika Prve hrvatske tvorinice salame, sušena mesa i masti Mate Gavrilovića potomci. O ovoj ideji, uređenju središta grada i rekonstrukciji stare obiteljske zgrade Gavrilovića u Radićevoj ulici, razgovarali su 21. studenog vlasnik tvornice Đuro Gavrilović, gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić sa svojim zamjenicima i Tomislav Petrinec, pročelnik konzervatorskog zavoda u Zagrebu, koji je naznačio kako je uređenje središta grada i revitalizacija središnjeg gradskog prostora važan projekt za Petrinju. ‘’Podržavamo suvremeno uređenje tog prostora stare jezgre, ali ga treba kvalitetno osmisliti uz svu potrebnu zaštitu kulturne baštine’’, rekao je Petrinec. Dr. Krešo Kovačiček u ime Grada je izrazio zadovoljstvo postignutim okvirnim dogovorima i dodao kako zaista treba napraviti dobro urbanističko rješenje s novim sadržajima, jer po sadašnjem GUP-u taj dio grada je poslovna zona. Dogovoreno je da se ide na arhitektonsko-urbanistički natječaj, uz, prije toga izrađenu studiju s idejnim rješenjem. ‘’Tvornica s današnjim izgledom nema svoju vrijednost, svakodnevno se ruši i stvara opasnost za prolaznike i taj dio svakako treba srušiti’’- naznačio je Đuro Gavrilović i dodao kako ne želi na tom mjestu graditi poslovnu ni stambenu zonu koja bi donijela određeni prihod, već izričito želi da u središtu grada bude Botanički vrt. Dane su i naznake da će na staroj lokaciji Prve hrvatske tvornice salame, sušena mesa i masti u Gundulićevoj ulici, prema autentičnom izgledu od prije Domovinskog rata, biti sagrađena nova zgrada koja bi se uredila kao Gradski muzej. Dodat ću samo da je svaka ideja bolja od stanja u kojem se sada nalazi taj dio grada i nadam se, na radost svih Petrinjaca, da će čelnici grada i Gavrilovića usuglasiti svoje želje i dobiti suglasnost konzervatorskog Zavoda.

Čelnici i Đuro Gavrilović

M.M.

Konzervatori imaju svoju viziju

GRADONAČELNIK GRADA PETRINJE, PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA, GRADSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO GRADA PETRINJE, TE DJELATNICI GRADSKE UPRAVE žele svim čitateljima Petrinjskog lista i građanima Petrinje

sretan Božić i novu godinu 

Petrinjski list broj 24


G

O S P O D A

Otvorenje Interspara u Sisku

Sve spremno za otvorenje

opremanje uloženo 15 milijuna Eura, zaposleno je 180 građana Siska i okolice, a u ponudi će biti 27.000 artikala, među kojima i proizvođača s područja naše Županije. S otvaranjem hipermarketa Spar Hrvatska, započela je i humanitarna akcija “Svaka kuna za osmijeh više’’. Zbog toga je Ankici Turajlić, predsjednici Udruge slijepih

Na tiskovnoj konferenciji 29. studenog, Interspar hipermarket koji je dan poslije otvoren u Sisku, novinarima su predstavili generalni direktor i direktor Spar Hrvatska Helmut Fenzl l i Danijel Vidiš, te voditeljica prodajnog centra u Sisku, Željka Kolar. Naznačeno je da je u treći Interspar market u Hrvatskoj u izgradnju i

R

S T

V O

«ZNANJEM DO POSLA» U organizaciji LEDA-poduzetničkog centra, u Petrinji je od 5. do 7. prosinca održan besplatni seminar pod nazivom „Znanjem do posla“, namijenjen mladim nezaposlenim osobama i mladima koji imaju poduzetničku ideju ili su poduzetnici - početnici. Na seminaru je sudjelovalo deset osoba s područja Petrinje, koje su željele steći znanja potrebna za uspješno samozapošljavanje, odnosno pokretanje vlastitog posla. Poslovne ideje koje su se iskristalizirale ovom prigodom su skrb o starijim i nemoćnim osobama, instaliranje klima-uređaja, otvaranje strojobravarskog obrta, pokretanje građevinske djelatnosti i proizvodnja meda i voća. Seminar su vodili Igor Filković, direktor LEDA-poduzetničkog centra i njegova asistentica Kristina Božić, a organiziran je uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te uz suradnju Sisačko-moslavačke županije, petrinjske ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruženja obrtnika grada Petrinje.

Uručenje darovnice

N.A.B.

Čestit Božić i sretnu novu godinu želi Vam

Sisak, predana darovnica za kupnju Braillevog pisača, a u akciju se mogu priključiti svi građani kupnjom vrećice Interspara. Tu večer je market bio otvoren za Vip goste, a dan poslije i za sve kupce. M.M.

Prezentacija za novinare

Županija, HGK - Županijska komora Sisak i Tvrtka Spar Hrvatska d.o.o. prezentirali županijske proizvođače.

DOMAĆI PROIZVODI NA POLICAMA SPAR-A U poslovnom klubu Županijske komore održana je 28. studenog prezentacija županijskih proizvođača čiji će proizvodi biti na policama trećeg u Hrvatskoj Interspar hipermarketa u Sisku. Danijel Vidiš – direktor Spara za Hrvatsku izjavio je da je ugodno iznenađen prijateljskim dočekom pri dolasku u našu županiju i naznačio kako će na policama novog centra u Sisku biti dobro poznate i mali proizvođači s našeg područja.’’Lako je na police dobiti velike, ali mi želimo prezentirati i male, ali kvalitetne i malo poznate proizvođače’’, rekao je Vidiš. Za početak dobre suradnje zahvalila je županica Marina Lovrić, naznačivši važnost otvaranja i prezentiranja proizvoda naše županije van njenih granica. Tako će na policama Spara u Zadru biti proizvodi s područja naše županije, a u Sisku sa Zadarskog područja. M.M. Županica o suradnji sa Sparom

Petrinjski list broj 24

Kušajte domaće proizvode

Pek arne

„Dumbović“

Prodajna mjesta: PETRINJA, Kučerina 4 MOŠĆENICA , A.Starčevića 95 SISAK , A.B.Šimića 3 H.domobr ana 30 Stjepana i Antuna R adića 28 Rimska 5 I. K. Sakcinskog 29

K. Tomislava 32
P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

OBRTNICI PROSLAVILI SVOJ DAN

Priznanje za životno djelo dobio je Đoko Beriša, za organizacijski rad Ivica Orlovac, a majstor učitelj je Anton Čerpnjak.

Petrinjski obrtnici sedmu godinu za redom, na svetu Katu, proslavili su svoj dan, a na prigodnoj svečanosti nakon prigodnog obraćanja, predsjednik udruženja Stjepan Srbić uručio je priznanja zaslužnim obrtnicima. Pekarski obrtnik Đoko Beriša dobio je Priznanje za životno djelo. Svojim radom počeo je 1955. godine kad se mnogi od nas nisu niti rodili. Došao je u Petrinju 1975. godine, već punu 31 godinu opskrbljuje pekarskim proizvodima i sada već ima zaposlena 22 djelatnika, a u obrt je uključio i svoja dva sina.’’, stajalo je u obrazloženju nagrade za životno djelo. Za organizacijski rad nagrađen je građevinar Ivica Orlovac, mlad obrtnik koji je obrt naslijedio od oca Ilije, a u obrazloženju nagrade je naznačeno da građevinski obrt Orlovac posluje već 36 godina. Odrastajući s obrtom, upijajući znanja i vještine građenja, punih 16 godina Ivica se bori da bi održao obiteljski obrt i tradiciju.’’ Priznanje majstor učitelj dobio je autolimar Anton Čerpnjak, koji se već 27 godina bavi ovim poslom i prenio ga je već i na svoja 3 sina.’’Naučnike koji su bili voljni učiti zanat autolimara prima od početka bavljenja obrtom, a do sada ih je kroz njegovu radionicu prošlo 15-tak. Priznanje se dodjeljuje upravo zbog nesebičnog zalaganja i truda u prenošenju svog znanja mlađim naraštajima.’’ naznačeno je u obrazloženju nagrade. Za suradnju i promidžbu obrta, priznanje je dobio i Petrinjski radio, a direktoru Darku Komlinoviću zahvalio je u ime obrtnika na dobroj suradnji, predsjednik Stjepan Srbić. Na skromnoj svečanosti sve je nazočne zabavljao Marijan Augustić – Majnuso, s kojim su obrtnici do dugo u noć pjevali i tako proslavili svoj dan.

Anton Čerpnjak – majstor učitelj

Ivica Orlovac – Nagarada za organizacijski rad

M.M.

Nagrađeni u dobrom raspoloženju

Đoko Beriša - Nagrada za životno djelo

NA DAN VOLONTERA PREDSTAVLJENE PETRINJSKE UDRUGE

OBILJEŽEN DAN DOBRIH LJUDI Iksovci

Koordinacija udruga

PPOŽK

Filmom, riječima, pjesmom, štandovima i video prezentacijom u Hrvatskom domu, povodom Međunarodnog dana volontera, održano je 2. prosinca predstavljanje brojnih petrinjskih udruga. Nakon čestitke i pozdravnih riječi Izabele Žilić, pročelnice za društvene djelatnosti Grada, koja je toplim riječima u ime Grada zahvalila svim volonterima, svoj rad i djelovanje predstavili su Gradsko društvo Crvenog križa, Koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Udruga pčelara, Društvo ‘’Naša djeca’’, ‘’Petriart’’, ‘’Ekoap’’, Udruga za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala, Udruga slijepih, Zajednica športskih udruga, Udruga ‘’Iks’’, Folklorna sekcija ‘’Petrinjčica’’ i pododbor srpskog društva ‘’Prosvjeta’’, a gosti su bili članovi Foto kino kluba ‘’Zaprešić’’. Svi sudionici složili su se da su volonteri najznačajnija snaga svakog društva i pokretačka snaga humanosti, a Dan volontera putem medija čestitao je gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić, koji je naznačio da rad volontera nije zbog novca, nego zbog provedbe programa temeljenog na sedam osnonvnih načela, osobito načela humanosti, neovisnosti i dobrovoljnog rada. U prigodnom programu nastupili su mladi tamburaši FS ‘’Petrinjčica’’, a predstavljanjem Udruga počeo je ovogodišnji Božićno – novogodišnji program, koji se održava pod pokroviteljstvom Grada Petrinje. Medijski pokrovitelj je Petrinjski radio.

M.M.

Društvo Naša djeca

FS Petrinjčica

Gradsko društvo Crvenog križa

OBNOVLJENO 1700 METARA CESTE Simboličnim presijecanjem vrpce, što su zajednički učinile, Sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić i direktorica Sektora pravnih,kadrovskih i općih poslova u JANAF-u,u Hrvatskom Čuntiću je na prigodnoj svečanosti puštena u promet novoobnovljena cesta na relaciji Hrastovica – Jabukovac. Dužina dionice je 1700 metara, širine kolnika 5,7 metara, a utrošeno je oko 1.500 tona asfalta. Vrijednost investicije je 1.013.437,00 kuna, od čega je donacija JANAF-a u iznosu od 400.000,00 kuna, dok je Županijska uprava za ceste uložila 613.437,00 kuna. Uz dužnosnike Županije,JANAF-a i ŽUC-a svečanosti su bili nazočni gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Petrinje dr.Miroslav Gregurinčić i Darinko Dumbović.I.M.

Petrinjski list broj 24


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

NOVO (STARO) IDUĆE GODINE U CRVENOM KRIŽU PETRINJE Gradsko društvo Crvenog križa u 2007. godini, nakon ovogodišnje stanke, ponovo planira, uz potporu Županije Sisačko moslavačke, jednom u tjednu po dva sata obavljati besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi. Prikupit će novčana sredstva za obuku šest ekipa (po pet članova) za djelovanje u elementarnim nepogodama, organizirati 13 akcija dobrovoljnog darivanja krvi ( svakog mjeseca i još u Srednjoj školi, kao i ove godine), nastaviti tradicionalnu Solidarnost na djelu, program Pomoći u lokalnoj zajednici ( uz financiranje UNHCR), održati devet tečajeva prve pomoći za kandidate u tri autoškole, provesti 50 postupaka u Službi traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu i na prostorima susjednih država. Nakon godinu dana prekida opet će se organizirati natjecanje mladeži iz pružanja prve pomoći. Ovakav program Crvenog križa Petrinje, skupa s financijskim planom za 2007. godinu, usvojen je 12. prosinca na redovitoj izvještajnoj Skupštini, uz dodatna objašnjenja predsjednice društva dr. Marine Lokner i ravnateljice Ane Malović. Članovi skupštine prihvatili su izvješća o humanitarnom radu i financiranju u 2005. godini. A.P. Održana godišnja Skupština Udruge invalida Sisačko-moslavačke županije

NEDOSTATAN SENZIBILITET U POU Hrvatski dom, 2. prosinca održana je redovita godišnja skupština Udruge invalida Sisačko-moslavačke županije kojom je svečano obilježen i 3. prosinac- Međunarodni dan invalida, a djeci, članovima Udruge, podijeljeni su darovi uoči blagdana Svetog Nikole. Članovi Udruge podržali su izvješće o radu i financijsko poslovanje u ovoj, te planove za predstojeću 2007. godinu koje je podnijela predsjednica Udruge Štefica Grubar. Izabran je novi Nadzorni odbor u sastavu Sanja Volner Abramović, Darko Lazić i Aleksandra Milković. Udruga je u dvije godine rada proširila svoje članstvo s 18, na trenutno upisanih 86 članova, a u radu im pomaže i šest volontera. Tijekom tjedna uspostavljena su dežurstva u vlastitim prostorijama Udruge u Glini i Petrinji te iznajmljenim u Hrvatskoj Kostajnici i Novskoj. Udruga radi na prosvjećivanju i razvoju senzibiliteta za invalidne osobe sveukupne županijske javnosti pokretanjem akcija „Ljudi to nije šala“ i „Prozor u svijet“ te podjelom „Bontončića“ u vrtićima i školama Sisačko-moslavačke županije. Tijekom godine organizirana je i prva radionica za žene, članice Udruge i majke invalidne djece, a svakodnevno se radi na pružanju pomoći članovima udruge i davanju savjeta o ostvarivanju prava. Osobama oboljelim od mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljelima od cerebralne i dječje paralize, plegiye te osobama s invaliditetom od najmanje 30 posto invaliditeta, Udruga će tijekom nastupajuće godine, osim pružanja pomoći, nastojati pružiti kvalitetniji društveni život okupljanjem članova u vlastitim prostorijama s organiziranim aktivnostima, poboljšati međusobnu komunikaciju, razmjenu iskustava i podrške kroz organizaciju različitih druženja i edukacije samih članova. Organizirat će se informatička edukacija invalida, a radit će se i na smanjivanju marginaliziranosti i drugih aspekata socijalne isključenosti članova. Uoči Svetog Nikole djeci članovima Udruge zamjenik gradonačelnika, dr. Krešo Kovačiček, uručio je prigodne poklon pakete, a pridružio se i čestitci Ane Čaušević, pročelnice županijskog upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb povodom 3. prosinca – Međunarodnog dana invalida. Njihov dan pjesmom su im čestitali i članovi muškog vokalnog ansambla „Petrinjski slavulji“.

„Petrinjski Slavulji“ pjesmom čestitali članovima Udruge Međunarodni dan invalida

A. Milković

Najmlađi članovi Udruge razveselili su se darovima Svetog Nikole

11. akcija dobrovoljnog darivanja krvi

STUDENTICI MAJI PRVO DARIVANJE U prostorijama Crvenog križa, u Turkulinovoj ulici u Petrinji, 22. studenog održana je 11. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja je provedena u suradnji s transfuzijskom službom Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» iz Siska. Odazvalo se 25 darivatelja, od kojih je 23-oje dalo krv, a na današnjoj akciji prikupljene su sve krvne grupe. Dragi Baleru danas je bilo 72., a studentici iz Daruvara Maji Jedvaj prvo darivanje. D.K.

«SOLIDARNOST NA DJELU» ZA KARLA Petrinjski Crveni križ u studenom je novac od akcije ‘’Solidarnost na djelu’’ uplatio za liječenje Karla Gorupa. Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja, u listopadu, počelo je s realizacijom akcije “Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija”. U Srednjoj školi Petrinja i u sve tri osnovne škole, uz promotivne materijale, uručili su bonove za donacije učenika i roditelja, a prikupljeni iznos od 5.000 kuna donirali su za liječenje Karla Gorupa, učenika 7.a razreda Prve osnovne škole, oboljelog od leukemije. D.K.

CARITASOVE SVIJEĆE, VJENČIĆI I ČESTITKE Četiri nedjelje u studenome i prosincu Caritas župe sv. Lovre prikupljao je novac za kupnju božićnih paketa hrane svojim korisnicima. „Župnik je nabavio 300 svijeća, koje su mladi maštovito oslikali i raznoliko ukrasili, a odrasli volonteri izradili stotinjak originalnih adventskih vijenčićaa. Ponudili smo i unikatne čestitke, izradili su ih mladi župljani“ rekla je tajnica Caritasa Snježana Karaturović. Sve se prodavalo ispred župne crkve. A.P. Od prodaje- paketi hrane za Božić

U organizaciji Udruge invalida SMŽ održana radionica za članice Udruge

Komunikacijskim i socijalnim vještinama lakše do posla Od mjeseca rujna u organizaciji Udruge invalida Sisačko-moslavačke županije i Poduzetničkog centra „Rosa“ iz Velike Gorice, desetak žena iz Petrinje, Siska i Novske polazilo je radionice o komunikacijskim i socijalnim vještinama i očuvanju ženskog zdravlja kao i osnovama korištenja računala i interneta. Voditeljice radionica bile su Slavica Kušić, Anamarija Matanović, Dušanka Kosanović, dr. Ljiljana Solar Ciprić i Palma Miličević, a nadzornica projekta u Poduzetničkom centru „Rosa“, Tilia Žunić Kolundžić, izrazila je zadovoljstvo radom radionice i na prigodnom završnom okupljanju, 5. prosinca u Gostionici „Mis“, pohvalila rad žena i iskustvo koje su dobile na radionicama. Sada im treba pomoći i omogućiti da svoja stečena znanja koriste u svakodnevnom životu, a jedan od preduvjeta je i posjedovanje informatičke opreme – rekla je Tilia Žunić Kolundžić i sa Šteficom Grubar, predsjednicom Udruge invalida Sisačko-moslavačke županije, podijelila polaznicama radionice Uvjerenja. Projekt je financiralo Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti i Hrvatska lutrija. A.M. Nakon dvomjesečnog zajedničkog rada razvijena prijateljstva i povezanost članica Udruge

Petrinjski list broj 24
P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

PROSLAVLJENA SVETA KATA

U MAJDANCIMA NOVI KRIŽ Na mjestu gdje je do Domovinskog rata stajala crkva sv. Katarine, 25. studenog je župnik Mladen Sinković blagoslovio novi križ. Na svetu Katarinu obrtnici slave svoj Dan, a tim povodom su darovali novi križ i zamijenili stari i dotrajali, koji je bio postavljen nakon Oluje i povratka u Petrinju. Križ visine 4,5 metra, od jelovine je izrađen u gradskoj Stolariji, viši je od prijašnjeg i ima pojačano postolje. Blagoslovu su uz članove Udruženja obrtnika nazočili, kao i svake godine, brojni vjernici, štovatelji sv. Kate. M.M. Štovatelji svete Katarine – Župnik blagoslovio novi križ

Godišnja Skupština Turističke zajednice Na redovitoj godišnjoj Skupštini 5. prosinca usvojena su izvješća o radu Turističke zajednice u ovoj i plan za 2007. godinu. Turistička zajednica grada Petrinje tijekom 2007. godine, osim tradicionalnih manifestacija vezanih uz tradiciju i običaje, državne praznike, turističke i zabavno-glazbene programe, planira novo izdanje Informativnog vodiča, promotivnog prospekta, dotisak razglednica i plana grada Petrinje te izradu kalendara i ostalih promotivnih materijala. I nadalje će članovi Turističkog vijeća i Skupštine raditi na razvitku turizma potičući posebice razvoj seoskog turizma i malih turističkih gospodarstava. U sklopu Cards projekta kojeg financira Europska komisija, nositelj je ASB, a partneri su Grad i TZGP. Obnovit će se planinarski dom na Hrastovičkoj gori, opremiti interijer, obnoviti planinarska staza i deset izvora pitke vode. Tijekom iduće godine planirana je i izrada Studije razvoja turizma, organiziranje radionica, nadogradnja turističke signalizacije i promotivni materijali kojima će se predstaviti značajna nova turistička ponuda na Hrastovičkoj gori. Ivanka Držaj, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice, članovima Skupštine podijelila je prvi promotivni fascikl grada Petrinje koji je s Petrinjskim suvenirima i ostalim promidžbenim materijalima javnosti predstavljen na prodajnoj izložbi koja je do kraja godine otvorena u Galeriji Krsto Hegedušić. Predsjednik Turističke zajednice Vlado Lovreković zahvalio se članovima Skupštine i Turističkog vijeća na zalaganju u ovoj godini i pozvao ih na brojniju nazočnost na njihovim programima tijekom iduće godine. A.M.

PETRINJSKA TRADICIJA KAO SUVENIR Na Javni poziv za originalne petrinjske suvenire koji je uputila Turistička zajednica grada Petrinje prijavilo se 15 osoba, udruga i obrtnika. Povjerenstvo za odabir kojeg čine dr. Ivica Golec, Ivan Rizmaul i Petar Rospaher, odabrali su najbolje radove koje će obrazložiti i dati na usvajanje članovima Turističkog vijeća, a predstavljeni su na promotivnoj i prodajnoj izložbi koja do kraja godine ostaje otvorena u Galeriji Krsto Hegedušić. Za buduće Petrinjske suvenire predloženi su: Cvjećarnica „Bešlić“ - Kitica petrinjskog cvijeća Radionica „Stucka“ - Stucka i Božićni svjećnjak Rukotvorine - Svatovski ručnik i prostirka s pokupskim motivima veza OŠ D. Tadijanovića – foto-album i poslužavnik s baroknim cvjetovima pokupskog motiva Pčelarstvo „Priljeva“ – sve vrste meda, medenjaci, petrinjski paprenjaci, medena rakija, petrinjski med i keramičkoj posudi, Petrinjci-pčele i med Veronika Filipec – tabletić, podmetač s motivima pečkog veza Prva hrvatska tvornica salame.... – Zimska salama u posebnom pakiranju HPD Slavulj – Petrinjska glazbena razglednica - zbirka skladbi s CD-om Kaktusi „Bešlić“ – Lipa ilirka u keramičkoj posudi Odabranim suvenirima Turistička zajednica dat će “markicu” u obliku naljepnice sa svojim logom i oznakom “Suvenir grada Petrinje”, izradit će promotivni materijal - prospekt s odabranim originalnim petrinjskim suvenirima i njihovim proizvođačima te promovirati iste na internet stranicama i raznim turističkim događajima. A.M.

10

Nova gradska Udruga

„STAR“ za stare i nemoćne Od kraja mjeseca studenog u Petrinji djeluje Udruga „Star“gradska udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama. Kroz volonterski rad Udruga će osobama treće životne dobi u gradu i selima Petrinjskog kraja pružati pomoć u obavljanju kućnih poslova, održavanju osobne higijene i zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba, kao što je vožnja osoba liječniku i ostalim ustanovama. Predsjednik udruge je Zdenko Gašparić, zamjenica Marina Kovač, a tajnica Udruge Lucija Gašparić. Za sada Udruga okuplja desetak volontera i više stotina osoba koji su izrazili potrebu za povremenom pomoći. Informacije o radu Udruge, ali i prijave zainteresiranih volontera i osoba kojima treba pomoć, primaju se od 8 do 12 sati u Šenoinoj 14 ili na broj telefona 741 945. A.M. Zdenko Gašparić, predsjednik „Stara“ dobio je prijavu već 500-injak osoba u selima Petrinjskog kraja kojima treba povremena pomoć

Poziv na pisanje istine o Domovinskom ratu

Svjedočanstvo žena u Domovinskom ratu Žene u domovinskom ratu-Snaga ljubavi činiti dobro naziv je knjiga u sklopu biblioteke Domovina, koje predstavljaju ulogu žena u Domovinskom ratu. Iz ove edicije do sada su objavljene knjige gradova Zagreb, Osijek i Zadar, a na poticaj autorice projekta i predsjednice Udruge Žene u Domovinskom ratu, u tijeku je rad na knjigama za gradove Sisak i Petrinju. Projekt je pokrenut u ime povijesne istine, a priče predstavljaju žene u sanitetu, koje su bile na prvoj crti bojišnice, žene koje su na Badnjak braniteljima nosile kolače, plele čarape, rukavice, žene koje su putovale Europom promičući istinu od Domovinskom ratu.... Mnoge žene nisu dobile status branitelja, odlikovanja, činove, niti zastupljenost u društvu koja im pripada. Sve čitateljice Petrinjskog lista koje imaju zanimljivu priču i sudbinu proživljenu tijekom ratnih godina, koordinatorica projekta za Sisak i Petrinju Vera Jurčević, poziva neka joj se radi dogovora jave na 091/17 02 997 i 098/886 129.

A.M.

Petrinjski list broj 24


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

OKIĆENO SREDIŠTE PETRINJE I MOŠĆENICE Već krajem studenoga, komunalni djelatnici poduzeća Privreda počeli su blagdansko kićenje središta Petrinje i naselja Mošćenice. Velike prirodne borove postavili su uz spomenik Stjepana Radića i u središtu Mošćenice, a na Trgu hrvatskih branitelja osvijetlili metalnu konstrukciju u obliku bora. Ukrašen je i gornji dio bivše Robne kuće Petrinjka, a ovoga prosinca produžena je svjetleća rasvjeta kroz Radićevu ulicu i gušće su stavljeni ukrasi duž Turkulinove, Duge i Sisačke ulice. Božićno-novogodišnji ugođaj dobio je i noćni izgled gradskog parka. A.P. Proširena je blagdanska rasvjeta

Obnova nogostupa u Turkulinovoj

Djelatnici tvrtke ‘’Tvim’’ rade i kad padne mrak. Prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji pristupnih cesta u gradu, odabrana je tvrtka ‘’Tvim’’ iz Siska, a ugovoreni posao je u iznosu 187.775 kuna bez PDV-a. U Turkulinovoj ulici počela je obnova nogostupa, s lijeve strane bit će obnovljen u dužini oko 42o, s desne oko 500 metara, a djelatnici Tvim-a radove izvode i kasno navečer, što je iznenadilo mnoge građane.

M.M.

Za Božić na poklon predstava Koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem ‘’Hrvatski dom’’, 13. prosinca, djeci grada Petrinje kao poklon za predstojeće božićne blagdane, organizirala je lutkarsku predstavu ‘’Kraljevna na zrnu graška’’ u izvođenju kazališta ‘’Mala scena’’ iz Zagreba. Obzirom na veliki odaziv djece na predstavu, predsjednik Koordinacije Darko Dumbović već je najavio organiziranje prigodnog poklon programa i za uskrsne blagdane.

D.K.

Djeca i aktivno sudjelovala u predstavi

U PRNJAVORU DOGRAĐENA KAPELICA, IZGRAĐENO AUTOBUSNO STAJALIŠTE Pokraj ceste Petrinja-Jabukovac, postavljanje nove autobusne nadstrešnice, a uz kapelicu Gospe od anđela, dograđene drvene nadstrešnice, svečano je u Prnjavoru Čuntičkom proslavljeno 6. prosinca. U drvenoj seoskoj kapelici najprije je svetu misu služio čuntićki Prošireni sveti prostor u Prnjavoru Čuntičkom župnik p. Petar Žagar, a dograđeni dio presjecanjem vrpce predao zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček. Nazočili su gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić, zamjenik gradonačelnika Darinko Dumbović, članovi Poglavarstva Petrinje, predsjednik Skupštine Sisačko-moslavačke županije Zvonko Belošević i drugi gosti iz Petrinje i Siska, te mnogo domaćih Prnjavorčana.

„Svaki put kod vas vidimo nešto novo. I ova nadstrešnica svjedoči o vašoj radnoj slozi i ‘’SLOŽNA BRAĆA KUĆU GRADE, A SLOŽNO SELO KAPELU’’ zajedništvu, neće više kapelica doživjeti sudbinu srušenog samostana koji se preko brda vidi u Čuntiću. Jedva čekamo da čujemo i zvona s novog tornja crkve sv. Antuna.“ rekao je dr. K.Kovačiček. U ime mještana i organizatora najnovijih radova u selu, Stevo Radošević podsjetio je da je grad pomogao 10.000 kuna za građevni materijal, a sve su radove obavili sami mještani. Zaslužnim pojedincima za dragovoljni rad, a gostima-donatorima za potporu ove akcije, uručio je zahvalnice mjesnog odbora. Svečanost je nastavljena u bivšoj školi, koju sada kao Dječji istraživački centar koristi udruga Petrinjčica. A.P.

Petrinjski list broj 24 11


P R

E G L

E

D

D O G A

Đ A

N

J A

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA „UABA“ PETRINJA U velikoj dvorani Hrvatskog doma u Petrinji, 12. prosinca, održana je Godišnja izvještajna skupština Udruge antifašističkih boraca i antifašista „Petrinja“ Grada Petrinje. Usvojeno je izvješće o jednogodišnjem radu, financijsko i izvješće Nadzornog odbora, te prihvaćen Plan i program rada i financijskog plana za 2007. godinu. Dodijeljena su i Priznanja i Zahvalnice koja su uručena Zvonku Beloševiću - predsjedniku Županijske skupštine sisačko-moslavačke, dr.Miroslavu Gregurinčiću – gradonačelniku Petrinje, Darinku Dumboviću – zamjeniku gradonačelnika, te članovima Stojanu Štekoviću i Nikoli Bobincu. Među brojnim gostima na Skupštini su bili i izaslanici Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, dr.Vesna Čulina – potpredsjednica, Nikola Uzelac – član Izvršnog odbora i Pero Raić – tajnik. I.M.

RAZLIČITA MIŠLJENJA ŽIVKA JUZBAŠIĆA I ČEDE BORČIĆA Od uobičajenih obraćanja i pozdrava gostiju skupštine Udruge antifašističkih boraca i antifašista, odudarali su nastupi dvojice prvoboraca NOB-a, sudionika partizanske zakletve na Šamarici u rujnu 1941, obojice došlih iz Zagreba. Prvi je istupio Živko Juzbašić, iza njega nedovršenog govora ostao je Čedo Borčić. “Milošević i njegova velikosrpska četnička klika snose krivnju za krvavi rat, odmah sam znao da spremaju tešku oluju za Jugoslaviju. Očekivao sam mirno rješenje, kao u ČSSR ili SSSR-u, a ovdje na Baniji armija je naoružavala srpska sela. Oslobodi Bože, kada su Petrinja i Sisak ili Banija bili u Srbiji? Nikada kroz 13 stoljeća ovdje nije bilo srpske države, a tako se vikalo 1991. godine. Za mene nije bilo dileme, nisam želio biti na strani Miloševićeve velikosrpske ideje, tražio sam oslonac u hrvatskom narodu, treba cijeniti takvo bratstvo i jedinstvo. Ne slažem se što su Srbi u Hrvatskoj postali manjina, vrijeme je zaboraviti, ali poštivati nevine žrtve s obje strane. Srbi trebaju otkriti nepoznata grobišta Hrvata. Država se treba radom i razvojem izvlačiti iz ove nesreće. Banija je obećana zemlja, a životari na granici siromaštva.“ govorio je Živko Juzbašić, nekadašnji predsjednik općine Petrinja i generalni direktor prijeratnog Gavrilovića. „Živko Juzbašić odabrao je Tuđmana za svoju novu zvijezdu vodilju, u Zagrebu je izjavljivao da odbacuje Spomenicu NOB-a 1941., pozivao i ostale suborce da se slično odreknu najvišeg ratnog odlikovanja.“ počeo je govoriti gost skupštine Čedo Borčić, i usred rečenice prekinut od predsjednika UABA Petrinje, Jose FakŽivko Juzbašić Čedo Borčić čevića. „Ne želimo sukobe mišljenja, takva razmišljanja ne donose sreću, nisu potrebna na ovoj skupštini.“ odlučno je reagirao predsjedavajući skupštine J. Fakčević. „Je li ovo oduzimanje riječi, ako je tako odlazim od govornice?“ – upitao je Č.Borčić. „Neka se promijeni retorika, ovakve nesuglasice raspravite i raščistite na SABA Hrvatske.“ odmah se nadovezao i predložio tajnik udruge Đuro Kalanja. Čedo Borčić bez ijedne daljnje riječi sišao je s pozornice, a u pozdravljanju ostalih gostiju, na sukob mišljenja još se jedino osvrnuo Mirko Mećava, predsjednik Sekcije VII banijske udarne divizije. „Ne podržavam stil i intonacije koje su iznijeli obojica. Moraju se prevladati tegobe, potisnuti utezi i grčevi prošlosti, dati poticaji snošljivosti. Razmišljanja Ž. Juzbašića nisu za ovo mjesto i priliku.“ smatra M. Mećava. Živko Juzbašić izravno iz dvorane odmah se vratio u Zagreb, na domjenku je ostao Č. Borčić i rekao da s njim ne priča godinama. „Tuđman ga je imenovao pričuvnim generalom HV-a i postavio za ministra u Vladi RH. Njemu su ovdje dali da govori, meni oduzeli riječ, takva je demokracija.“ komentirao je Čedo Borčić, petrinjski đak prije II svjetskog rata, prvoborac, kasnije značajni političar i privrednik. A.P.

NA SUDJENJU GORDANI DUMBOVIĆ OLUJIĆ TRAŽIO IZUZEĆA

Na izlazu iz Suda

12

Na Općinskom sudu u Kutini, nakon što je odgođena 13. studenog, ni 23. nije održana glavna rasprava. Sudac Branko Krančević odgodio je raspravu jer je Željko Olujić, odvjetnik okrivljene Gordane Dumbović, izložio Zahtjev za izuzećem općinske državne odvjetnice Marije Rukavina, županijskog državnog odvjetnika Stipe Vrdoljaka i glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića. Gordani Dumbović sudjenje je radi nepristranosti suda započelo u Kutini još 2001. godine, kad je podnesena kaznena prijava zbog poticanja rasne diskriminacije, jer je tijekom predizborne kampanje na lokalnim izborima u radijskoj emisiji širila rasističke izjave. Nepravomoćnom odlukom ovaj sud ju je u prosincu 2003. godine oslobodio krivnje, a sudjenje je nastavljeno 23. studenog ove godine. Nova rasprava bit će zakazana pismenim putem nakon Odluke o izuzeću. M.M.

Petrinjski list broj 24


P R

E G L

E

D

NIJEMCI DAROVALI ŽUPU SV. BARTOLA

D O G A

Đ A

N

J A

ZA POTICAJ-12 PČELARA Evidenciju svojih članova o pravu na poticaj pčelara za 2006. g., 08. prosinca obavila je Pčelarska udruga Petrinja.

Desetak župljanja iz dviju katoličkih crkvi u Osnabrücku po dugogodišnjoj tradiciji uoći Božića posjetili su prijatelje u Hrastovici. Seoskom nogometnom klubu «Sloga» darovali su dva kompleta dresova, a župi sv. Bartola ostavili dva računala i 700 eura, koje je član Ekonomskog vijeća Juraj Radučević predao petrinjsko-hrastovičkom župniku Mladenu Sinkoviću.

Pčelari prilikom evidencije

‘’Za poticaj se prijavilo 12 petrinjskih pčelara koji ukupno posjeduju oko 1500 košnica, a o visini poticaja uskoro će odlučiti Hrvatski sabor.’’rekao je predsjednik Udruge Marijan Jurić. Evidencija je provedena u suradnji s Hrvatskim stočarskim centrom Sisak. D.K. Hrastovčani uz računala dobivena iz Osnabrücka

Suradnju s donatorima iz sjevera Njemačke još tijekom progonstva započeo je tadašnji župnik za Petrinju i Hrastovicu Vlado Košić, sadašnji pomoćni biskup zagrebački. Posjete su nastavljene svih poratnih godina, prijateljstvo je učvršćeno, gosti redovito odsjedaju kod hrastovičkih obitelji, ne zaboravljaju rat i njegove posljedice. A.P.

SRETAN BOŽIĆ I NOVU GODINU žele Vam djelatnici

Frizerskog salona

B R I Lj A N T I N Nazorova 10, 44 250 Petrinja Radno vrijeme od 8,00 do 20,00 h Sve vrste frizerskih usluga po pristupačnim cijenama! Posebna cijena šišanja za djecu i umirovljenike – 20,00 kn.!!! Gsm. 098/1727 856

DVD PRNJAVOR ČUNTIČKI DOBIO NOVU OPREMU Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prnjavor Čuntički dobili su novu suvremenu opremu i novo vozilo za potrebe društva. Ivan Radošević, predsjednik DVD-a naznačio je kako društvo broji oko četrdesetak članova, a ove godine najviše se radilo na usavršavanju i pomlađivanju članstva. Njih 15 je obavilo liječničke preglede i sada još predstoji polaganje ispita, rekao je i dodao kako će DVD Prnjavor Čuntički postati stožerno društvo za ovo područje. Ono čemu najviše teže je izgradnja Društveno vatrogasnog doma u selu.

M.M. Vatrogasci uz svoju opremu

SRETAN

BOŽIĆ I NOVA G ODINA

Glasila d.o.o.

Petrinjski list broj 24 13


S V

E T

I

N

I

K O L

A

Sveti Nikola darivao djecu Petrinje

„ZRINUS“ DARIVAO TEU I KARLA

Povodom blagdana Svetog Nikole u našem gradu održane su brojne akcije u kojima su darivani najmlađi. Članovi HVIDR-e poklonili su djeci svojih članova, slabijeg materijalnog stanja, šest računala, rashodovanih u Raiffeisen banci, a do kraja godine željeli bi podjeliti još dvadesetak računala. U područnom odjelu Osnovne škole „Dragutina Tadijanovića“ u Mošćenici, uz prigodan program, učenicima su predsjednik i dopredsjednik Mjesnog odbora Darinko Dumbović i Zlatko Medved, uručili poklone. Humanu gestu učinili su, povodom ovog blagdana, i vlasnici Ustanove za zdravstvenu njegu „Zrinus“ darivajući s tisuću kuna bolesnu djecu, Teu Franjković i Karla Gorupa, dok je Interesni odbor žena petrinjske podružnice HNS-a organizirao podjelu paketića djeci hrvatskih branitelja u obiteljima slabijeg imovnog stanja.

Potaknuti humanitarnim akcijama Petrinjskog radija i NK Mladost, bračni par Ćosić, vlasnici „Zrinusa“, povodom blagdana Svetog Nikole s tisuću kuna darivali su Teu Franjković i Karla Gorupa.

Posebno je veselo bilo i u petrinjskim vrtićima i osnovnim školama, gdje je Sveti Nikola obišao i pozdravio svu dječicu i naravno, i njih darivao prigodnim paketićima.

Dragi Petrinjci i oni kojima je Petrinja u srcu !

Hvala svim ljudima velikog srca!

„Ljubav je..“ za Karla Učenici i djelatnici Prve osnovne škole u još jednoj akciji za Karla Za učenike Prve osnovne škole, 6. prosinca, kolaž ljubavne poezije i proze pod nazivom „Ljubav je…“ održali su glumci Perica Martinović i Goran Matović. Na inicijativu ravnateljice škole Ane Bešlić, u dogovoru s glumcima, dio prihoda dan je za liječenje učenika ove škole, Karla Gorupa, koji je Karlovoj majci osobno i uručila ravnateljica. Program je, uz velikodušnu suradnju djelatnika Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja, održan u velikoj dvorani Hrvatskog doma. Ovo je bila još jedna akcija u nizu u koju su se uključili svi učenici Prve osnovne škole, a kako smo saznali od ravnateljice, učitelji škole pomoći će Karlu održavajući mu nastavu u kući.

Uplatom skromnih, ali od srca danih novčanih priloga na žiro-račune Tee i Karla, htjeli su potaknuti i druge na pružanje pomoći bolesnoj djeci Petrinje. Malformacija mozga, hidrocefalus, epilepsija, mitohondrijska bolest, tetrapareza samo su neke od teških dijagnoza s kojima se već četiri godine bori mala Tea koja je i na posebnoj ketogenoj dijeti, koja iziskuje dodatne troškove, a trinaestogodišnji petrinjski nogometaš Karlo Gorup liječi se od akutne limfoblastične leukemije.

A.M.

Jednom mjesečno osigurajte svoj primjerak Petrinjskog lista i izaberite

PRETPLATU NA 12 BROJEVA ! Pretplata za 12 brojeva je 108,00 kn Pretplatu uplatite na blagajni Petrinjskog radija, M. Gupca broj 2, zgrada POU Hrvatski dom, ulaz iz Mihanovićeve ulice radnim danom do 14,00 sati ili nazovite 099/218 12 60, odnosno 044/815 311.

S V E T I N I KO P O SJ E T IO I V RT IĆ “ SVETI NIKO SVIJETOM Na sam dan Sv.Nikole odgojiteljice u vrtiću su izvele igrokaz “Sveti ŠETA. Nikola” u kojoj je opet zločesti djeTRAŽI DJECU SVOJU , čak Grga obećao da će biti dobar . Sva su djeca dobila slatke pakeJER ZA SVAKO DOBRO tiće koje im je nakon igrokaza podiDIJETE jelio Sveti Nikola. IMA STVARCU KOJU. TRALA –TRALA – TRALA –LA-LA STIŽE SVETI NIKOLA !” U dječjem vrtiću djeca su danima pjevala pjesmicu i željno iščekivala dolazak Svetog Nikole. S odgojiteljima su pisala pisma, slušala legende i priče o dobrom Svetom Nikoli i zločestom Krampusu. Mame su se rado odazvale na radionicu u vrtiću i zajedno s djecom ukrašavale čizmice.

14

Djecu u vrtiću darovala su i djeca iz Engleske preko Humanitarne udruge Tuškanac iz Zagreba. A sada željno očekujemo Djeda Božićnjaka . Veselimo se Božiću i Novoj godini . Iako smo

djeca i mali, imamo dosta posla u vrtiću. Slikamo čestitke, radimo ukrase za bor, slušamo priče o Djedu Božičnjaku,pjevamo pjesmice,pričamo o svojim obiteljima. Na natječaj za likovni rad na temu “Volim svoju obitelj” koji je raspisalo Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti, grupni likovni rad prijavila je starija odgojna skupina i odgojiteljice Branka Licitar i Ivanka Licitar . Na izložbi likovnih radova u Muzeju Grada Zagreba likovni rad djevojčice Patricije Krnjaić je nagrađen i pohvaljen. O obitelji možemo govoriti na puno različitih načina . Svaka je priča za sebe. Ali svaka bi se trebala temeljiti na ljubavi,poštovanju i me-

đusobnom uvažavanju. Želimo da takve obitelji budu sve . Da u svakoj ima obilje ljubavi . U tom duhu i raspoloženju očekujemo Božić, obiteljski blagdan.

Višnja Vukša

Petrinjski list broj 24


D A

N

I

P O U

H

R V A T

S K

I

D O M

IZLOŽBA SLIKA DAVORA ŽILIĆA

KONCERT „SLAVULJA“ I „PETRINJČICE“

Pred velikim brojem posjetitelja u galeriji „Krsto Hegedušić“, trećom samostalnom izložbom slika petrinjskog akademskog slikara Davora Žilića, počeo je, 23. studenog, program višednevnog obilježavanja Dana Hrvatskog doma Petrinja.

U Velikoj dvorani Hrvatskog doma, 24. studenog, koncert zborske glazbe održali su Mješoviti zbor i Muški vokalni ansambl „Petrinjski slavulji“ Hrvatskog pjevačkog društva „Slavulj“. Gosti su im bili Tamburaši folklorne sekcije HPD Slavulj uveličao obilježavanje Dana doma „Petrinjčica“. Za bogatu glazbenu večer u kojoj su Petrinjci uživali, zaslužan je i dirigent i zborovođa Josip degl’ Ivellio koji je pripremao „Slavulje“ za izvođenje sedam skladbi, prvi put izvedenih sinoć u Petrinji. Bile su to skladbe „Dremle mi se, dremle“ Krste Odaka, „Široka je“ i „Pij to vince“ Emila Cossetta, „Dalmatinska elegija“ Zvonka Špišića, „Galeb“ i tri samoborske pjesme u obradi Josipa degl’ Ivellia te tri međimurske Vinka Žganeca. Solo izvedbe pojedinih skladbi imali su Maja Ostojić, Andreja Vujić i Mario Augustić.

Svoje radove Davor Žilić do sada je izlagao na više od 55 samostalnih i nekoliko skupnih izložbi u Hrvatskoj, Europi i Americi. Dobitnik je mnogih nagrada. Poznat je i priznat kao jedan od etabliranih slikara realista. Rođen je 1975. godine. U Petrinji je 1989. g. završio osnovnu školu, a Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu 1993.g. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnika u Zagrebu 1997.godine u klasi profesora Josipa Vasilija Jordana. «Davor Žilić založio se za kontinuitet klasičnog izraza i poštovanje osnovnih umjetničko- likovnih postulata slike i njezinih klasičnih vrijednosti: kompozicija, crtež, boja, valer, ritam, genre, format, postavljajući u prvi plan vlastitu potrebu zaslikom, koja će biti kreativni odraz njegove osobnosti, ali i vremena te prostora u kojem živi i djeluje.»- u predgovoru kataloga napisao je dr. Boris Vrga. Mrtve prirode, krajolici, marine, petrinjske vedute i portreti Žilićev su najčešći motiv. Fotografije su samo predlošci njegovih slika, a on ih prerađuje i one postaju izraz njegove duše. Žilićevi krajolici zastaju na prepoznatljivom očovječenju zbilje, koje on transformira od zelenih travnatih polja do hladnih zimskih izmaglica i blještavila sunca na snježnoj prtini.

Koncert je organiziralo Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja, povodom obilježavanja Dana doma.

«Prihvaćam ovo Davorovo „već viđeno“ kao neviđeno u recentnom hrvatskom slikarstvu, prihvaćam njegovu hrabrost suprotstavljanja posredstvom prošlosti, tradicije, njegov besprijekorni perfekcionizam, koji nam dokazuje da se u slikarstvu još nije zaboravilo slikati.» - u svom nadahnutom govoru na otvaranju izložbe istaknuo je profesor

K.J. Tamburaši FS Petrinjčica

Mladen Mitar, kustos Muzeja Moslavine u Kutini.

‘’Hamlet’’

Gradonačelnik dr. M. Gregurinčić otvorio izložbu

Izložbu je svečano otvorio petrinjski gradonačelnik dr.Miroslav Gregurinčić, zahvalio se umjetniku na izuzetno lijepim radovima, te čestitao Hrvatskom domu Petrinja na 51. obljetnici rada, kao stožernoj ustanovi u kulturi Grada Petrinje. Pripremio Z. Martinović, prof.

U sklopu obilježavanja Dana doma, u Velikoj dvorani Hrvatskog doma, pod vodstvom Svebora Sečaka, baletna trupa Croatia HNK iz Zagreba izvela je, 25. studenog, baletnu predstavu ‘’Hamlet’’. Sedam solista iz zagrebačkog HNK i slobodni baletni umjetnici izveli su petrinjskoj publici ovaj poznati balet Petra Iljiča Čajkovskog. Dramaturg baleta je Darko Lukić, a koreografiju je osmislio Svebor Sečak, koji je za ovu ulogu nagrađen nagradom Hrvatskog glumišta za najbolju glavnu mušku ulogu u zadnje dvije sezone. Trupa je s ovom predstavom već gostovala u Južnoafričkoj Republici 2004. godine, u Sadler´s Wells teatru u Londonu 2005., te na mnogim festivalima (Histria festival, Splitsko ljeto, Brodsko ljeto, itd.). Kako nam je Svebor rekao, trenutno pripremaju balet ‘’Kaligula’’, kojeg bi u Petrinji željeli izvesti sljedeće godine.

D.K.

FILM ZA DJECU U Velikoj dvorani Hrvatskog doma, 26. studenog, svoj djeci našeg grada i okolice, slavljenik POU Hrvatski dom poklonio je dječji film „Duh iz močvare“ redatelja Branka Ištvanića. Tako je još jednom ova ustanova pokazala kako bogatstvom svog sadržaja ne zaboravlja niti na jednu starosnu skupinu. K.J.

Petrinjski list broj 24 15


L J

U

D I

I

D O G A

Đ A J

I

IZGORIO MOTOR FIATA IZ 1990. U vožnji kroz Brest Pokupski prema mostu na Kupi, u noći se zapalio, planuo i izgorio cijeli motor osobnog vozila Fiat Uno SK 540 DV, vlasnika Marka Sigura iz Petrinje. „Primjetio sam čudan rad motora, stao ispod rasvjetljenog stupa i vatra je munjevito zahvatila cijeli prednji dio. Zastali su kamioni tegljači i vozači su solidarno gasili vatru svojim ručnim aparatima. Fiat iz 1990. nije za popravak.“ žalio se šokirani mladić, na sreću, prošao bez ozljeda. Pozvani su i vatrogasci JVP iz Petrinje, ali nisu imali što raditi. S vlasnikom, vozačem Fiata, uz dežurnu policijsku ophodnju, samo su utvrdili opseg štete iznenadnog požara na cesti. A.P. Vlasnik i vatrogasci uz spaljeno vozilo

UGUŠIO SE HRVATSKI BRANITELJ U katnom dijelu kuće u Graberju, u vatri je nagorio i u dimu se ugušio 50-godišnji Tomo Škrljac. Hrvatski branitelj bio je 15 mjeseci, od jeseni 1991. do proljeća 1993. godine, a u Željezari Sisak radio je 30 godina. „Tomo je naginjao alkoholu i bio ovisnik o cigareti. Pod istim smo krovom, ali s odvojenim ulazima. Rastavljen je, kćerka živi u Petrinji. Nisam ni znao za požar iznad glave, čuo sam tresak i buku tek dolaskom vatrogasaca. Susjedi su uočili dim i pozvali DVD, gorila je samo unutrašnjost Tomine sobe, vatra nije dohvatila krovište“ ispričao je zdvojni otac. Na dan ukopa sina jedinca obišli su ga predstavnici Željezare Sisak i obećali novčanu pomoć, Ured za obranu Petrinje dostavio je potvrdu o statusu hrvatskog branitelja i ostavio hrvatsku zastavu, za pokrov na pogrebnom kovčegu. Isti dan Nikolu Škrljca na štakama je obišao Srećko Majcek, vatrogasac seoskog DVD, koji je povrijeđen prilikom ulaska u zadimljeni prvi kat. „U razbijanju balkonskog stakla ozlijedio je nogu i nagutao se dima. Saniran je ambulantno.“ doznalo se od dr. Miroslava Petračića, u vrijeme tragedije u Graberju, dežurnog kirurga u bolnici u Sisku. A.P.) Tomo Škrljac preminuo je u vlastitom krevetu

Čestit Božić i sretnu novu godinu želi Vam

U LOVU UBIJEN UMIROVLJENI ČASNIK HV-a U organiziranom lovu na divlje svinje na području općine Dvor na Uni, u subotu 9. prosinca, poginuo je umirovljeni časnik HV-a, Drago Krolo smrtno stradao u lovu s Dancima 43- godišnji Drago Krolo, član Lovačke udruge «Jelen» iz Divuša. Živio je u Dvoru, a u Petrinji imao prijavljen boravak, u zajedničkoj kući s dva malodobna sina i rastavljenom suprugom Svjetlanom. Prema izvješću Policijske uprave Sisačko-moslavačke županije, hrvatski branitelj i pripadnik Gromova, iz vatrenog oružja pogođen je u prsa i preminuo na mjestu događaja. D. Krolo sudjelovao je u lovu sa skupinom Danaca, od kojih je jedan 51- godišnjak, na vatrenoj liniji ispalio jedan hitac u pravcu divlje svinje, a pogodio Krolu u prsa. Uz kaznenu prijavu zbog prouzročenja smrti iz nehaja, počinitelj je zadržan u pritvoru. Drago Krolo, kao kemijski tehničar prije rata radio je u Zagrebu, sudjelovao u Domovinskom ratu, a umirovljen je prije tri godine, doznali smo od bivše supruge Svjetlane. „Skrbio je o djeci, zbog sinova je često dolazio u Petrinju, i boravio s nama. Starijeg sina već je priučavao lovu. Zajedno s mlađim skrbit ćemo o rasnim lovačkim psima u kući dobivenoj od APN-a.“ dodala je S. Krolo.

16

A.P.

Petrinjski list broj 24


K

R O Z

G R

A

D

NOVI NOGOSTUP SMEĆE IZ SKLADIŠTA ZAGADUŽ TURKULIĐUJE NEMIČIĆEVU ULICU Na kraju Ul. Milana Nemičića, nedaleko gradske zaobilazniNOVE ULICE ce, Ulice Gromova, visokom žicom ograđeno industrijsko dvorište

Konačno je, u prosincu, počelo uređivanje derutnog pločnika kroz Turkulinovu ulicu. Temeljito će se obnoviti Obnovit će se obje pješačke strane nogostup, uz postavljanje kanalića za odvodnju s obje strane. Radovi su počeli od ugla kod Nazorove, lijevim dijelom prema Bogdatu, a nastavljeni od raskrižja s Ul. K. Š. Djalskoga prema središtu grada. Popravljat će se i desna strana, od Brezja do Mažuranićeve ulice.

prepuno je razderanih bala raznog otpada, a natkrivenom skladištu mjesecima su širom otvorena velika metalna vrata. Okolni stanari u obiteljskim kućama žale se na nebrigu o tom prostoru, smeta ih nered, ljute se na otpad koji zagađuje njihov životni okoliš.

„Tvrtka TVIM iz Siska radi u kraćim etapama, od 30 do 50 metara, kako bi se lakše hodalo Turkulinovom. Za ovogodišnje radove osigurano je 500.000 kuna, a za sve planirane zahvate na nogostupima kroz Petrinju iduće godine u proračunu će se izdvojiti 1,7 milijun kuna“ rekao je zamjenik gradonačelnika Darinko Dumbović. A.P.

UREĐENE PROSTORIJE TRIJU UDRUGA Petrinjske udruge HVIDR-a, Udruga umirovljenika, Hrvatski domobran 19411945. i Šahovski klub, zajedničkim sredstvima na Trgu hrvatskih učitelja uredili su dvoranu koju zajedno koriste. Obojeni su zidovi, popravljena rasvjeta, postavljen novi laminat, kupljene zavjese. Sada traže sponzora za stolove i stolice, na proljeće namje- Laminat su postavili Ivan Matuzić i Tomo Mitar, predsjednik i dopredravaju obojiti svu stolariju. U velikom poslu, sjednik udruge umirovljenika koji je promijenio izgled njihove dvorane, stavljen je novi pod i u ured kojeg tijekom tjednih dežurstava koriste Udruga umirovljenika grada i veterani Hrvatskog domobrana. A.P.

Od hobija do obrta Petrinja je bogatija za novi uslužno-trgovački obrt, ‘’Rukotvorine Imagia’’, vlasnice Maje Puškarić. Poslovni prostor otvoren je 09. prosinca na Trgu Stjepana Radića, u ponudi su razni unikatni predmeti, petrinjski suveniri, a nude i uslugu umatanja poklona.

Iz zapuštenog skladišta zagađuje se i vodotok, pokazuju susjedi iz Nemičićeve ulice

„ Iz razvezanih bala preko ograde vjetar nadaleko raznosi plastiku i papir, iz hale se šire smrad, izlaze miševi i štakori. Naša ulica ima asfalt, vodovod, javnu rasvjetu, uređujemo okućnice, imamo dobre gradske uvjete, ali nas smeta zapušteno susjedstvo. Prostor je zakupio bivši trgovac iz Siska, ovdje dovezao i istovario svoje ostatke. Ne želimo više oko sebe takvo ruglo» požalilo nam se nekoliko građana. Rekli su da će prosvjedovati u Gradu, usmeno su se već žalili komunalnom redaru, očekuju konkretne mjere gradskih ili županijskih nadležnih službi. A.P.

Čestit Božić i sretnu novu godinu želi Vam

ROTOMAT d.o.o.

‘’Već par godina se bavim slikanjem na svili, staklu, izradom lampi i unikatnog nakita, a sad sam se odlučila na poduzetnički korak od hobija prema obrtu, pa ćemo vidjeti može li se živjeti od toga.’’- rekla nam je Maja. D.K. Majina ljubav- oslikavanje svilenih marama

NOVA PUNIONICA AUTO-PLINOM Salon rabljenih automobila Exclusive u Sisačkoj ulici 130 u Petrinji, svoju djelatnost početkom prosinca proširio je otvaranjem punionice auto plina. Osim novčane uštede u odnosu na cijenu goriva, ugradnja plinskog uređaja produžava trajanje automobila, tiši i mirniji rad i brojne ekološke prednosti od kojih su najznačajniji čišći ispušni plinovi. Punionica auto plina radi od 7 do 17 i subotom do 14 sati, a uz punionicu auto plina prodaju i plinske boce za domaćinstvo. Za više informacija nazovite 743-062. A.M. Plin- ekonomičniji za auto,zdraviji za okoliš

Petrinjski list broj 24 17


SIJEČANJ Ovaj nam je mjesec protekao u sabiranju i analiziranju sveg učinjenog i neučinjenog u 2005. godini. Na kraju ove godine moći ćemo procijeniti koliko smo si dobro postavili smjernice u početku 2006. godine, iako je puno čimbenika utjecalo na to koliko će nam se postavljeni ciljevi ostvariti. Ipak, možemo reći da je prošla godina dobro počela, s obzirom da ju je obilježilo Vincekovo u petrinjskim vinogradima. Svakako nije počela „na suho“, unatoč propisanim promilima.Članovi Udruge vinogradara i voćara petrinjskog vinogorja obilježili su Vincekovo okupljanjem u župskom vinogradu, koji ima oko 400 trsova. Prema starom običaju, vinogradari su po trsovima vješali domaće, suhe kobasice koje je blagoslovio kapelan Vjekoslav Jakopović.

VELJAČA -6. veljače ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven Ljubičić otvorio je u Petrinji obnovljeni laboratorij Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo. No, otvaranje laboratorija proteklo je u smjeni skandala na relaciji ministar Ljubičić-županica Lovrić. -16. veljače, na 8. sjednici Gradskog vijeća, od 11 nazočnih vijećnika vladajuće Koalicije s 10 glasova ZA i jednim suzdržanim, prihvaćen je zaključak o pokretanju postupka reorganizacije „Privrede“. -1996.-2006.-obilježilo se 10 godina rada galerije „Krsto Hegedušić“ -Petrinjka Anamarija Vučičević izabrana je za drugu pratilju MISS UNIVERSE HRVATSKE 2006.

OŽUJAK -Petrinjka Martina Dumbović osvojila je prvu nagradu za osnovnoškolce na natječaju za mlade pjesnike „Goranovo proljeće“ s pjesmom „Sama u bjelini“. -BIG BAND GLG-a Petrinja snimio je svoj prvi CD. -od 12. ožujka Grad Petrinja ima svoju Internet stranicu.

TRAVANJ -u Banskom Grabovcu 25. travnja Ljuban Zorić-Grančica ubio je svoju nevjenčanu suprugu Miru Lukačević i njenu trudnu kćer Mariju. -Utemeljena je nova gradska organizacija SDP-a kojoj je za predsjednika izabran Boris Zlonoga -Josep Borrel, predsjednik Europskog parlamenta posjetio je Petrinju i tom prilikom potpisan je ugovor za razminiranje vrijedan milijun eura. -9. travnja obilježena 23. obljetnica obnovljenog pohoda na Piramidu.

SVIBANJ -13. svibnja preminuo je Velimir Kvesić, vijećnik skupštine Sisačko-moslavačke županije, predsjednik Glavnog stana HSP-a i Saveza udruge dragovoljaca HOS-a. -U svibnju su u Petrinji boravili sudionici štafetne utrke „World harmony run“ promovirajući međunarodno prijateljstvo i razumijevanje -Obilježeno 15. godina slavne 2. gardijske brigade „Grom“

LIPANJ -Turistička zajednica grada Petrinje obilježila je svoj 10. rođendan, između ostalog, i snimanjem dviju milenijskih fotografija. Snimio ih je poznati filmski snimatelj i fotograf Šime Strikoman. -Maestro Nikola Bašić, povodom 50. obljetnice rada primio je Povelju Hrvatskog sabora kulture. -29. lipnja u Zagrebu je preminuo Emil Cossetto-veliki hrvtaski glazbenik, skladatelj i dirigent.

18

Petrinjski list broj 24


SRPANJ -Sindikalci počeli štrajk u „Slavijatransu“. -1. srpnja u Graberju odana počast ubijenim domoljubima nakon 60 godina. -11. srpnja počelo demontiranje fontane u gradskom parku. -23. srpnja održan je skup boraca NOR-a u Banskom Grabovcu.

KOLOVOZ -4. kolovoza obilježen je Dan domovinske zahvalnosti, a 6. kolovoza Petrinjci su proslavili Dan oslobođenja grada. -Svečanom sjednicom Gradskog vijeća Petrinje obilježena je 15. obljetnica ZNG-a na kojoj su branitelji dobili zahvalnice Grada -9. kolovoza Petrinja je dobila priznanje „GRAD JUNAK DOMOVINSKOG RATA“. Dr. Miroslavu Petračiću, predsjedniku Gradskog vijeća i gradonačelniku dr. Miroslavu Gregurinčiću, priznanje su uručili general bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora i Mladen Pavković, predsjednik Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata „Podravke“.

RUJAN -„Petrinjski radio“ proslavio je svoj 61. rođendan, između ostalog, i fantastičnim Gibonnijevim koncertom -Od 8.-13. rujna HPD „Slavulj“ bio je na petodnevnoj turneji u Rimu-na svečanoj misi u bazilici svetog Petra u Vatikanu 10. rujna pjevali su uz papinski zbor Cappella Giulia.

LISTOPAD -Obilježen 50. rođendan Dječjeg vrtića „Petrinjčica“. -Veleposlanica Kraljevine Norveške Elisabeth Walaas posjetila Petrinju. -Održana humanitarna akcija „Karlo uz tebe smo“ za mladog petrinjskog nogometaša Karla Gorupa oboljelog od limfoblastične leukemije. -U park je postavljena obnovljena gradska fontana.

STUDENI -Obilježen blagdan Svih Svetih. -Održana je Martinjska zabava uz tradicionalno krštenje mošta. -Petrinju je posjetila predsjednica DC-a Vesna Škare Ožbolt.

PROSINAC -Prosinac je vrijeme kad s nestrpljenjem očekujemo božićno-novogodišnje blagdane. U našem gradu sve je već okićeno, raspoloženje je u skladu s blagdanima koje očekujemo. Do sad mi se čini kako je početak ovog mjeseca najviše obilježilo ja(g)mljenje oko „Petrinjskog radija“. No, tko zna što se još može dogoditi u našem gradu do kraja mjeseca. Samo neka bude nešto dobro.

Petrinjski list broj 24 19


Čestit Božić i sretnu novu godinu želi Vam

S V E

Z A

G R A D N J U

I

O P R E M A N J E

GRA\EVINSKI MATERIJAL

ELEKTROMATERIJAL

KERAMI^KE PLO^ICE

SANITARIJE

VODOVOD I KANALIZACIJA CRNA I OBOJENA METALURGIJA VIJCI I OKOVI

S T A N A

GRIJANJE BOJE I LAKOVI

ALATI I PRIBOR

ZAGREB - STUPNIK Gornjostupni~ka 9b T 01 65 98 500 PETRINJA Slavka Kolara bb T 044 81 50 10 E smitcommerce@smit-commerce.hr

20

www.smit-commerce.hr

Petrinjski list broj 24


K

U

L T

PETRIART OPET NA DRŽAVNIM SUSRETIMA

U

R

A

IZLOŽBA RUKOTVORINA

Nakon čak 16 godina stanke, Hrvatski sabor kulture obnovio je godišnje susrete neprofesionalnih likovnih stvaralaca. Jednotjedna, 22. manifestacija po redu, održana je u Slavonskom Brodu, a sa 16 radova, jedini iz Sisačko moslavačke županije, bili su zastupljeni članovi Petrinjske udruge likovnih umjetnika Petriart. Prije rata Petrinjci su redovito sudjelovali na takvim godišnjim hrvatskim susretima likovnih amatera. „ Devet naših članova nazočilo je 2. prosinca svečanom zatvaranju susreta, koji će se ubuduće redovito održavati svake godine, opet 2007. u Slavonskom Brodu. Prethodno će se po županijama obaviti selekcijski odabir izložaka. Za Slavonski Brod u našoj smo Udruzi sami napravili selekciju između 24 ponuđena rada. Slike su prevezene vozilom grada, a zadnjeg dana u ustupljenom kombiju DVD Petrinja putovalo je nas devetero.“ doznali smo od Ivana Mlinarića-Sokola, predsjednika Petriarta. Od 17. prosinca Udruga skupno izlaže u Pastoralnom središtu župne crkve sv. Križa u Sisku, nastupit će i na Božićnom sajmu u Petrinji, a prvo okupljanje u Novoj godini već su dogovorili 13. siječnja, kada će održati godišnju skupštinu. A.P.

U galeriji „Krsto Hegedušić“ od 4. do 10. prosinca 2006. trajala je promotivna izložba predmeta nastalih u terapijskoj radionici korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe u Petrinji. Ova ustanova radi u sastavu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, u kojem su smještene osobe sa psihičkim smetnjama i poremećajima. Korisnicima su organizirane različite aktivnosti, odabrane prema vlastitim interesima, željama i sposobnostima, a koje su u sklopu radno – okupacijske terapije. Tako se na radnoj terapiji slikaju slike, vezu gobleni i vezovi, izrađuju tapiserije, predmeti od gline, odjevni predmeti od vune i tkanine, kojima se nastoji korisnike potaknuti da dio svog vremena u Domu konstruktivno provedu. Kako nikad do sada nije bilo prilike da korisnici Doma i javno pokažu što su sve napravili, organizatori ove prve promotivne izložbe Hrvatski dom Petrinja i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, omogućili su prezentaciju radova građanstvu. Radovi koji su se svidjeli posjetiteljima mogli su se uzeti, a za uzvrat su dani dobrovoljni prilozi koji će poslužiti u nabavi materijala za daljnji rad. Z. Martinović, prof.

Održan tradicionalni godišnji koncert

GLG PETRINJA U PUNOM SJAJU Članovi Gradske limene glazbe Petrinja održali su 9. prosinca tradicionalni godišnji koncert. U Velikoj dvorani Hrvatskog doma publika je imala prigode čuti izvrsne izvedbe raznih autora i stilova, a pod ravnanjem Jurice Goluba nastupili su Big band, s vokalnom solisticom Marijom Lovreković, i najmlađi članovi, orkestar petrinjskog odjeljenja glazbene škole „Fran Lothka“ te učenici Male škole Gradske limene glazbe. Davor Mazalin, predsjednik Glazbe, rekao je kako je ovaj koncert, ustvari, GLG Petrinja završetak jedne vrlo uspješne godine, a vrlo su ponosni i na mlade naraštaje, tako da će za svoju 200. obljetnicu imati „jedan lijepi orkestar“. N.A.B. Mlade nade GLG-a

PROMOCIJA “ZMAJSKE PJESMARICE“ U SAMOBORU Pod pokroviteljstvom Grada Samobora i u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva „Jeka“ Samobor, u petak 1. prosinca 2006. godine, održan je koncert pod nazivom Zborovi pjevaju domovini. U prvom dijelu programa predstavljena je „Zmajska pjesmarica“, zbirka zmajskih i domoljubnih skladbi za zborove, autora Josipa degl’Ivellia, Zmaja Bračkog II.. U drugom dijelu programa koji je održan u Hrvatskom domu Samobor skladbe iz „Zmajske pjesmarice“ izvodili su zborovi HOKUD „Sloboda“, ŽPZ „Hrvatice“ i MPZ „Emil Cossetto“ iz Zagreba, HPD „Slavulj“ - mješoviti zbor i MVA “ Petrinjski slavulji” iz Petrinje te zbor domaćina HPD „Jeka“ Samobor pod dirigentskim vodstvom Hede Gospodnetić, Ronalda Brausa, i Josipa degl’ Ivellia, uz glasovirsku pratnju Roberta Jakice i solistu Mladena Kahlinu.. Zajedničkim pjevanjem svih zborova sudionika završen je i ovaj susret, kojem su prethodili koncerti i promocije održane u Zagrebu 31. ožujka, Petrinji 24. lipnja, Dubrovniku 22. rujna i Karlovcu 30. rujna. Ugodno druženje nastavljeno je i tijekom domjenka za sve sudionike u odličnoj organizaciji članova „Jeke“.

Petrinjski list broj 24

3. SUSRET HRVATSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA U Mariji Bistrici, u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, održan je 25. studenoga Treći susret hrvatskih malih vokalnih sastava, kojem su prethodile županijske izlučne smotre malih ansambala i sastava održane tijekom lipnja. Ansambli koji su stekli pravo sudjelovanja na ovoj završnoj smotri bili su podijeljeni u dvije skupine: folklornu, u kojoj je sudjelovalo 8, i klasičnu, u kojoj je sudjelovalo 7 ansambala, među kojima i MVA „Petrinjski slavulji“. Pod dirigentskim vodstvom Josipa degl’Ivellia, naš je ansambl uspješno nastupio izvodeći skladbe E.Cossetta, G.Crocea, Z.Špišića i J.degl’Ivellia. Uz nas, nastupili su ansambli iz Krapine, Molvi, Svete Marije, Velike Gorice, Karlovca, Mača, Siska, Čakovca, Gornje Stubice i Petrinje, te Bicko Sela i Paga, kao gosti.

HPD „Slavulj“/Ž.Crnković

21


— ADHD-drugačiji, lošiji, bolji

„Hiperaktivni sanjari“ Marka Fereka U knjižnici Osnovne škole Dragutina Tadijanovića 11. prosinca održano je predavanje i predstavljena knjiga na temu ADHD-a (deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj). Predavanje je bilo namijenjeno roditeljima, profesorima, stručnjacima te svim zainteresiranima. Knjiga „Hiperaktivni sanjari-drugačiji, lošiji, bolji“ autora Marka Fereka, koji je ujedno i predsjednik Udruge „Buđenje“ iz Zagreba, bazirana je na predavanjima autora u kojoj okuplja svoje ideje i misli, a obuhvaća dijagnostiku, liječenje, povijest nastanka ADHD-a te važnost samopouzdanja u takve djece. Istovremeno knjiga progovara iskreno o osobnom iskustvu odrastanja kao djeteta „čiji unutarnji ritam i misli nisu išli smjerom kojim je išao školski ritam“. U posljednjem dijelu knjige autor preispituje društvo, obrazovanje, a kao temelj uspješnog i modernog društva postavlja prihvaćanje i korištenje različitosti pojedinaca. K.J.

Koncert održali učenici petrinjskog odjeljenja Glazbene škole

IZVRSNE IZVEDBE MLADIH GLAZBENIKA Učenici petrinjskog odjeljenja Glazbene škole „Fran Lotka“ održali su, 13. prosinca, koncert u Maloj dvorani Hrvatskog doma. Brojnoj publici predstavili su se izvedbama klasične i suvremene glazbe, a nastupilo je petnaest učenika svih razreda, na klaviru, gitari, flauti, klarinetu i saksofonu. Koncert je organiziran u sklopu božićno-novogodišnjeg programa pod pokroviteljstvom Grada Petrinje. N.A.B.

Š K O L

S T

V O

U znak uspješne suradnje škole i tvrtke, okitili ih učenici 3.a OŠ Dragutina Tadijanovića.

OKIĆENI „GAVRILOVIĆEVI“ BOROVI Na Svetu Luciju, 13. prosinca, učenici 3.a razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića kitili su borove u „Gavriloviću“. Jedan visine dva i pol, u restoranu tvornice, a drugi visine četiri i pol metra ispred ulaza u upravnu zgradu, učenici su okitili s preko stotinu kuglica od špage, koje su izrađivali uz pomoć svoje učiteljice Đurđe Štajcar.

Učenici s veseljem okitili borove

U petak, 15. prosinca, prilikom podjele božićno-novogodišnjih darova djeci „Gavrilovićevih“ zaposlenika, učenici ove škole izveli su i prigodan program, a sve u znak uspješne suradnje s „Gavrilovićem“, od kojeg su, kad su okitili borove, dobili kape sa znakom tvrtke. K.J.

PRVI SUSRET DJECE, RODITELJA I UČITELJA U HRASTOVICI Prvi predblagdanski susret organiziran je u obnovljenoj školskoj zgradi područnog odjela u Hrastovici. Okupilo se 25 učenika od prvog do četvrtog razreda, njihovi roditelji i učitelji iz matične Prve OŠ Petrinja. „Ovo će postati tradicija, sastajat ćemo se svakog prosinca.“ najavila je Ana Bešlić, ravnateljica najstarije gradske škole. Učenicima prigradskog naselja darovala je računalo s pisačem, a učitelj povijesti Ivan Rizmaul, nakon što su domaćini izveli program, uz nastup mladih folkloraša KUD Hrastovička gora i predstavili njegovu knjigu «Spomenar baštine petrinjske», knjižnici i čitaonici u osnivanju darovao je četiri knjige u izdanju MH Petrinja. A.P.

Medijska kultura u nastavi Pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, 30. studenog, u Hrvatskom domu održan je Stručni skup o Medijskoj kulturi u nastavi. Profesor Krešimir Mikić predavao je učiteljima razredne nastave i učiteljima i profesorima hrvatskog jezika, o mladima i medijima, medijskoj kulturi u nastavi i izvannastavnim aktivnostima. ‘’Važno je nastavnike upozoriti što je za djecu prihvatljivo kao umjetnička, odgojno-obrazovna i informativna vrijednost kod medija kao što su film, televizija, digitalna fotografija, računalne igre i koja je odgovornost nastavnika na tom području.’’- istaknuo je prof. Mikić. Stručni skup o Medijskoj kulturi u nastavi održan je pod pokroviteljstvom Grada Petrinje. D.K.

Predavanje sa zanimanjem pratili studenti, nastavnici, profesori

DONACIJA GORSKOJ ŠKOLI U NEBOJANU Sisačko-moslavačke županija i ove godine je sudjelovala u, drugoj po redu, humanitarnoj akciji pod nazivom „Božićno drvce i donacija za svaku županiju“ u organizaciji Hrvatske lutrije i Hrvatskih šuma. Na preporuku županice Marine Lovrić ove godine donaciju HL u iznosu deset tisuća kuna dobila je Osnovna škola „Ivana Gorana Kovačića“ iz Gora – područno odjeljenje u Nebojanu. Nagradu je od Tomislava Svetine – pomoćnika direktorice Hrvatske lutrije, preuzeo ravnatelj škole Zdenko Fiala koji je naznačio kako će sredstva biti utrošena za kupnju nastavnih sredstava i tehnike koja je neophodna u radu 25 učenika od prvog do četvrtog razreda. Smreku, koja je postavljena ispred škole u Gori, donirale su Hrvatske šume i u čije ime ju je uručio Zvonko Rožić – voditelj područja Hrvatskih šuma Sisak.

I.M.

ŠTRAJK DONIO REZULTATE U svim hrvatskim srednjim školama 22. studenog zaposlenici su stupili su štrajk, pa tako i u Srednjoj školi Petrinja. Dan poslije, 23. studenog, pridružili su im se i gotovo svi djelatnici petrinjskih osnovnih škola. U petak, 24. studenog, zaposlenicima srednje i osnovnih škola, pridružili su se zaposlenici Visoke učiteljske škole u Petrinji i to 100 %-tnim odazivom, kako nam je rekla zamjenica glavne sindikalne povjerenice ove podružnice, Andreja Tominac. S bedžom „Štrajk za Hrvatsku znanja“, štrajkaši su tražili od Vlade Republike Hrvatske u iduće tri godine nadoknadu zaostajanja njihovih plaća od 21 posto za plaćama u privredi. Dogovor između Vlade i tri sindikata obrazovanja postignut je 25. studenog, kada je potpisan i sporazum o plaćama po kojemu će im osnovica za plaće u iduće tri godine rasti po šest posto, te sporazum o dodacima na plaću po kojemu će u roku od šest godina biti nadoknađena zaostajanja njihovih plaća za plaćama u privredi. K.J.

22

Petrinjski list broj 24


N A C I O N A

L

N

E

M

A

N

J

I

N

E

U Petrinji održan radni sastanak gradskih čelnika i predstavnika manjinske samouprave

ZADOVOLJNI SURADNJOM Delegacija Koordinacije vijeća nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji održala je u Petrinji radni sastanak s gradskim čelnicima. Na sastanku je bilo govora o položaju naših sugrađana koji su, inače, pripadnici manjinskih naroda i aktualnoj problematici. Stajalište manjinske samouprave koja predstavlja naše sugrađane srpske nacionalnosti, iznio je predsjednik vijeća srpske nacionalne manjine, gospodin Branko Radanović: „Vijeće srpske manjine grada Petrinje konstituirano je 2003. godine, u 9. mjesecu, s četiri mjeseca zakašnjenja zbog tadašnje promjene lokalne vlasti. Dolaskom sadašnje vlasti konstituirano je Vijeće srpske manjine grada Petrinje, koje je počelo s radom 01.01.2004. godine, a s tim datumom ušli smo i u proračun Grada. U dogovoru s gradskim vlastima.. na čelu s gospodinom doktorom Gregurinčićem, gradonačelnikom grada Petrinje, dogovorili smo se kako će se funkcionirati. Tad smo dobili i svoju prostoriju koju je grad opremio. Naše vijeće ima tajnicu koja prima naknadu naknadu za taj posao, kao i predsjednik Vijeća. Članovi vijeća imaju naknadu po održanim sjednicama kao i radna tijela Vijeća. Dogovorili smo se s Gradom da, kad su u pitanju troškovi struje, grijanja, telefona, kancelarijski namještaj, materijal… obzirom da se nalazimo u zgradi gradske uprave, to ne ide na teret Vijeća nego da to bude teret gradske uprave. I mislim da to, na obostrano zadovoljstvo, za sad dobro funkcionira. Kao predsjednik Vijeća redovito dobivam materijale za sjednice gradskog vijeća, dajemo svoje primjedbe na neka pitanja kad se radi o nacionalnim manjinama… nekad se pozitivno riješi, nekad se ne riješi pozitivno… ovisno od slučaja do slučaja… uglavnom se dosta dobro surađuje dogovaramo se za neke stvari koje treba otklanjati da bi se primjena zakona i ostalih akata sprovodila u život onako kako to očekujemo.“ Prve konkretne primjedbe iznio je Hajrudin Kulušić, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Petrinji: „Ne daje se ista važnost Vijeću i predstavniku nacionalne manjine. Sama riječ „vijeće“ znači nešto više, ali u samom statusnom postavljanju predstavnika i vijeća mi smo ravnopravni. Čuli ste da gospodin predsjednik srpskog vijeća redovito dobija materijale za sjednice, ja, mogu reći, ne dobijem ništa. Nit’ me tko poziva, nit’ tko drži do mene. Za svoj rad sam dobio prvu godinu… 2004. godine 5000 kuna, 2005. sam dobio 10 (10 000 kuna prim. aut.) i 2006., poslije sastanka s gospodinom dogradonačelnikom Darinkom Dumbovićem, dobio sam 20 000 kuna. Sva ova naša sredstva … …iskorištena su u obilježavanje naših blagdana. Kao pojedinac u samom gradu Petrinji ne mogu ništa organizirati jer nemam dovoljno sredstava, a nemam dovoljno niti Bošnjaka. U gradu Petrinji nas je oko 120 Bošnjaka i usmjerit ćemo naše aktivnosti u narednom periodu na preimenovanje Musliman u Bošnjak da bi imali vijeće. Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine i njegova tajnica imaju naknadu za rad predsjednika i tajnice. Međutim, to na našem nivou… Sisačko-moslavačke županije, nema još nitko. Mi svi ostali radimo kao volonteri.“ Gradski čelnici se, očito, nisu željeli izjašnjavati po pitanju raspodjele sredstava kojima se iz gradskog proračuna financira rad Vijeća srpske nacionalne manjine, već su se samo okvirno dotakli potrebe smanjenja svih izdataka u gradskom proračunu. Sastanak je završio u prijateljskom tonu bez iznošenja zaključaka predstavnika manjinske samouprave ili gradskih vlasti.

Pogodnosti za kupce : - visoka kvaliteta komponenata - niske cijene - velik izbor mogućnosti plaćanja : gotovinom, čekovima, karticama, potrošačkim kreditom do 60 rata, sindikalna otplata Konfiguracija PROXIMA GAMER : AMD PROCESOR ATHLON 64 3200+ BOX S939 A8N5X, nForce4, HT2000, PCIex16,SATAII x 4 DDR 1024 MB PC3200 DDR400 DVD-RW WriteMaster Black, DualLayer VGA ATI Radeon X1600PRO 256 DDR HDD 160 GB, 8MB cache, 7200rpm Modem Motorola 56k FDD1.44 MB 3.5'' Gigabit LAN, S/PDIF, 6 kanalna zvučna CASE MIDI DESIGN, P4 Multimedijalna tipkovnica + optički miš 3.999,00 kn

DVDTEKA Gupčeva 23, 44250 Petrinja 092 / 1090-135 Radno vrijeme : PON - SUB : 12.00 - 22.00 SUBOTOM : 14.00 - 22.00

Pogodnosti za članove : - svi filmovi po 10 kuna - svaki 4. besplatan - subota - ponedjeljak akcija - redovito stižu SVI novi filmovi PROSINAC - NAJSRETIJIM ČLANOVIMA - U prosincu nagrađujemo 5 najsretnijih članova. - Javno izvlačenje na Petrinjskom radiju! - Što više kupona, to su veće šanse za nagrade !

1. nagrada - DIGITALNI FOTOAPARAT 2. nagrada - MP3 PLAYER 3. nagrada - 5 besplatnih posudbi 4. nagrada - 3 besplatne posudbe 5. nagrada - 3 besplatne posudbe

PROSINAC NAJVJERNIJIM ČLANOVIMA

- U prosincu nagrađujemo 5 najsretnijih članova. - Nema izvlačenja, nagrađujemo vjernost !

SRETNA N OVA GODINA !

ČESTIT BOŽIĆ !

INFORMATIKA Turkulinova 44, 44250 Petrinja 044/816-452 Radno vrijeme : PON - PET : 09.00 - 20.00 SUBOTOM : 09.00 - 13.00

Nemanja Dujić

1. nagrada - 10 besplatnih posudbi 2. nagrada - 5 besplatnih posudbi 3. nagrada - 3 besplatne posudbe 4. nagrada - 3 besplatne posudbe 5. nagrada - 3 besplatne posudbe

www.proxima.com.hr Petrinjski list broj 24

23


O

N A

M

A

STRANKE UMIJEŠALE PRSTE U POSLOVANJE PETRINJSKOG RADIJA DC - TKO TO JAMI NA PETRINJSKOM RADIJU ? Pitao je 21. studenog Vlado Draženović, predsjednik gradske organizacije stranke Demokratskog centra na konferenciji za novinare, nakon što je najavljena redovita godišnja Skupština Petrinjskog radija Tko to tamo jami, pita DC-e na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda bila i prijenos udjela pojedininih članova na novog člana društva. ‘’Nisu napravljene sve potrebne predradnje i izvršena je nelegalna prodaja udjela, a DC želi da privatizacija Petrinjskog radija bude transparentna.’’ – rekao je Draženović i dodao da DC ne može prihvatiti privatizaciju ‘’Petrinjskog radija’’ po sistemu ‘’Tko to tamo jami’’. ‘’A ko se želi privatizirati, neka to bude na osnovu nove procjene vrijednosti, pa i Grad neka ponudi svojih 25 posto na slobodnu prodaju. Time bi građani Petrinje dobili neovisni Petrinjski radio s novim i zdravim privatnim kapitalom koji bi bio na tržišnim, a ne političkim principima, kao što je većina radijskih postaja u Hrvatskoj.’’ – rekao je Draženović

HSP – PRIPREMA SE NELEGALNA PRIVATIZACIJA Priopćio je Domagoj Sekulić zadužen za odnose s javnošću u petrinjskom HSP-u. “ Priprema se nelegalna, nemoralna i krajnje netransparentna privatizacija Petrinjskog radija, a na skupštini Petrinjskog radija, koja će se održati 28.studenog, zahtjevat će se odobrenje za prijenos poslovnih udjela nekolicine članova društva novom nositelju poslovnih udjela koji bi, ako se to ostvari, bio većinski vlasnik. Takvim preuzimanjem imao bi vlasnički monopol u odnosu na osnivača radija, Grad Petrinju”, upozorava Sekulić i pita se kome je u interesu dopustiti oduzimanje Petrinjskog radija građanima Petrinje. “Ne možemo dopustiti da Grad Petrinja ovom financijDomagoj Sekulić dao priopćenje za javnost skom transakcijom postane poslovno nevažan u časnoj instituciji koju su Petrinjci desetljećima stvarali”, rekao je i tražio da predstavnici Grada, koji će sudjelovati u radu najavljene skupštine Petrinjskog radija, “spriječe ovu trgovinu”, te da se na Gradskom vijeću raspravlja o ovom slučaju.

24

DIREKTOR RADIJA NIJE MOGAO PREŠUTJETI

ODGOVOR HSP-U ‘’BILO BI ŽALOSNO KAD BI GRAD ILI BILO KOJA POLITIČKA STRANKA IMALA NADZOR NAD INFORMACIJAMA I PROGRAMOM RADIJA’’ Izjavio je direktor Petrinjskog radija Darko Komlinović i dodao: ‘’Iznenađen sam priopćenjem HSP-a u kojem je izneseno niz grubih neistina o Petrinjskom radiju, kojima se pokušava obmanuti javnost, čime nam je učinjena nemjerljiva šteta. Ne provodi se nikakva privatizacija Radija, a kamoli nelegalna, jer je radio privatiziran još 1999. godine. Tada je 25% vlasničkog udjela pripalo Gradu, a 75% zaposlenicima radija. Ne vidim ništa nemoralno u tome da član društva ponudi na prodaju svoj udio drugom članu društva, što je sukladno Zakonu i pravnim aktima društva . Pretpostavljam da je HSP-u nemoralno jedino to, što članovi društva nisu pristali prije nekoliko mjeseci ustupiti svoje udjele jednom drugom članu, čiji je suprug, gle čuda, član HSP-a ‘’ – izjavio je Komlinović i dodao: ‘’Kad sam 2004. godine postao direktorom Petrinjskog radija on je bio u gubicima, bez dovoljno kadrova, opreme, s neisplaćenim plaćama, u dugovima i na rubu stečaja. Danas Petrinjski radio nije dužnik i posluje s dobiti, ima 9 zaposlenih, vrhunsku opremu, novouređene prostorije, kvalitetan program, djelatnicima su isplaćene zaostale plaće, danas primaju plaću redovito. Sve to napravili su vrijedni ljudi ovog radija pod mojim vodstvom, stoga me i više čudi iznenadna briga petrinjskog HSP-a za radio, jer tu brigu nisu tako revno pokazivali kada je radio gomilao gubitke i propadao, a gle čuda, to je bilo baš u vrijeme kad je HSP bio na vlasti u gradu, a na mjestu direktora bila je supruga člana HSP-a, ili se ovdje ipak ne radi o brizi, kako su oni to lijepo napisali, o povijesnom, kulturnom i javnom dobru, nego o brizi za privatni interes člana HSP-a, odnosno njegove supruge. Prosudite sami.’’ – izjavio je Darko Komlinović.

ODGOVOR DIREKTORA DC-U ‘’PETRINJSKI DC POKUŠAVA OBMANUTI JAVNOST’’ ‘’Petrinjski DC pokušava obmanuti javnost iznoseći niz insinuacija i neistina’’ – odgovorio je direktor Darko Komlinović na izjavu DC-a i dodao da može samo reći da je motivirana susjedskim i koalicijskim vezama gospodina Draženovića i člana HSP-a, kojim se pokušava onemogućiti legalni prijenos privatnih vlasničkih udjela s jednog člana na drugog, jer im nedavno isti prijenos nije uspio zbog odbijanja članova da prodaju udjele osobi koja bi bila po njihovom ukusu. Također je čudno da gospodin stalno spominje kako je riječ o privatizaciji koja to nije i zaboravlja da o ovome zadnju riječ ima skupština društva, a ne on, niti bilo koja stranka, jer nikakve odluke nisu donesene i nikakva se privatizacija nije i neće dogoditi. Očito je da su gospoda izmanipulirana nepotpunim informacijama, koje su, na žalost, dobili od jednog člana društva i zaposlenika radija, i da im smetaju naši uspjesi i sve veći ugled koji Petrinjski radio ima zahvaljujući, prije svega, svojoj neovisnosti i kvalitetnom programu. Žalosno je što će na kraju račun za ovakve neodgovorne i neistinite tvrdnje platiti Radio, kojem se krnji ugled i nanosi šteta, i to od istih osoba koje se skrivaju iza tobožnje brige za Radio, a najtužnije je što je među njima i osoba kojoj isti taj radio svaki mjesec isplaćuje ne malu plaću.’’ – rekao je Darko Komlinović.

Petrinjski list broj 24


ZAHUKTALO SE I NA FORUMIMA PETRINJA ONLINE, SISAK INFO I FORUM PETRINJSKOG RADIJA Poslano 23/11/2006 u 22:31 Dobra večer! Nije me bilo mjesecima i eto danas u Glazbi čujem da se tuče po Direktoru i na forumu. Ne da mi se čitati sve ove pravne detalje, ali mogu reć’: - do Darkovog dolaska sam u jutro na putu do posla slušao 101. Sada mogu reći da 50% slušam 101, a 50% PR - ovisno tko vodi jutarnji program; - Macu ne dirajte jer je fenomenalna! - oduševile su me vijesti na PR stranici, čitam ih svakodnevno. Dajte malo pričajte o sadržaju radia, o totalno promjenjenom imageu. Doduše, još nisu stigli PR iz 80.-ih, ali su na dobrom putu. Ne znam za detalje oko ovih udjela, ali mislim da

O

N A

M

A

I ONDA JE ODRŽANA SKUPŠTINA RADIO NAKON DUGO GODINA POSLOVAO S DOBITI Na Skupštini su usvojena Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2005. i 2006. godinu, te plan poslovanja do kraja Ozbiljna lica skupštinara ove i za 2007. godinu. Direktor Darko Komlinović naznačio je da je Petrinjski radio u 2005. godini prvi puta od 1999. poslovao s dobiti od 67.797 kuna, a trend pozitivnog poslovanja nastavljen je i u prvih 9 mjeseci ove godine. Na skupštini nije dana suglasnost za prijenos poslovnih udjela dosadašnjih nositelja na člana društva Darka Komlinovića, jer je ova točka zbog jednog dijela nepoštivanja procedure većinom glasova skinuta s dnevnog reda. Nakon rasprave u kojoj su se pojavili novi zainteresirani Vlado Draženović nazočio skupštini članovi za prijenos, dogovoreno je da, ukoliko bude ponuda, nova Skupština bude održana 11. prosinca. Skupštini je u ime grada nazočio član poglavarstva Ivan Vujić i nakon suglasnosti članova, ali bez prava rasprave, gradski vijećnik Vlado Draženović.

je privatizacija odavno prošla. A Darko je zaslužio i 100%-tno vlasništvo s obzirom na rezultate. Ljudi moji, pa i radio je slika grada!!! Petrinja Online Komentar Ne razumijem....zašto direktor tog radija nije jače opaučio po političarima. Ako se miješaju u uređivačke stvari radija treba ih oderati do boli. Petrinjci, ne daj te se..... Sisak info 23.11.2006, 12:37 | Gast

radio Svaka čast Darko majstore Pojedinci su bili na poziciji i pokazali svoje “sposobnosti”

ODRŽANA I IZVANREDNA SKUPŠTINA Umjesto priznanja kao na optuženičkoj

Ni na Izvanrednoj Skupštini Petrinjskog radija nije dana klupi suglasnost članova Skupštine za prijenos poslovnih udjela dosadašnjih nositelja na člana društva Aleksandru Milković. Zbog kršenja procedure i neprimjerenog pritiska jednog člana na ostale članove društva, prijedlog da Skupština odbije suglasnost dao je direktor Darko Komlinović, a prihavaćen je s većinom glasova. Potporu odbijanju suglasnosti u ime Grada Petrinje, 25 % suvlasnika Radija dao je i zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček. Aleksandra Milković, na čije ime su trebali biti prenesni udjeli društva, a koja je na prošloj Skupštini zbog nepoštivanja procedure tražila da se ne da suglasnost direktoru Radija, izjavila je da se ne slaže s odlukom Skupštine i da će svoja prava pokušati izboriti na Trgovačkom sudu. Pismom namjere i svojim potpisima, potporu direktoru Darku Komlinoviću dali su svi djelatnici Petrinjskog radija.

Sisak info 23.11.2006, 10:49 | Gast

Vrijedanje Ne znam zašto se ovdje vrijeđa novinare i voditelje. Premda ih većina ima završene fakultete mislim da to nije najbitnije jer netko zna ili ne zna prepoznati priču ili vijest. A bome ima ih, koje ja znam, s fakultetima, a nemaju pojma o novinarstvu. Uostalom, htjelo se imati kapitalizam....sad ga se i ima...mediji su privatizirani....i po mom mišljenju većina ih je neovisna.Zato političari držite prste dalje od medija

U ime Grada nazočio dr. Kovačićek

Sisak info 24.11.2006, 14:17 | Gast

Članovi skupštine

Petrinjski list broj 24

P.S. Ne mogu na kraju svega ne reći da je zaista čudno što su prije Skupštine stranke imale što reći, a i forumaši su se ispucali. Jedni dali potporu Radiju, a drugi dobro izvrijeđali i direktora i djelatnike. No, nakon Izvanredne skupštine nije bilo ni Priopćenja za javnost ni tiskovnih konferencija. Niti jedna stranka nije više imala što reći, a ni ostali. Što to znači, dragi moji čitatelji prosudite sami. Ili, da kažem da je tako ipak najbolje. Pustite ljude da rade svoj posao, zarađuju svoje plaće i svoje probleme ako ih ima, rješavaju sami. Nije danas lako opstati na tržištu i svakim danom sve više raditi na tome da se postigne viša razina slušanosti i da Radio bude bliži svakome od vas. Jer, na kraju, Radio je itekako ogledalo našeg grada. M.Morić

25


— 34

A

P I S A

APISARIJ ZA PČELARE ZA ONE KOJI TO ŽELE POSTATI ZA LJUBITELJE PČELINJIH PROIZVODA Uređuje: Đuro Priljeva

BAKALAR ILI OSLIĆ BAKALAR, OSLIĆ ILI ŠARAN Kako primičublagdani, blagdani, razmišljamo razmišljamo i ioogastronomskim užicima koje Kako se se primiču gastronomskim užicima nam uzoni, ostalo, mlinci, odojak, … standardne su kojeoni, nam uzdonose. ostalo, Bakalar, donose.purica, Bakalar, purica, mlinci, odojak, … delicije na našim blagdanskim stolovima. standardne su delicije na našim blagdanskim stolovima.

A kad smo kod bakalara, sve je više onih kojima je prva asocijacija, A kad smo kod bakalara, sve je više onih kojima je prva asocijacija, pri pri njegovom spomenu, nažalost, visoka cijena. No, nije to razlog da njegovom spomenu, nažalost, visoka cijena. No, nije to razlog da se odreknete se odreknete ribe sa svog blagdanskog stola. Spajajući svoju ljubav ribe sa svog blagdanskog stola. Spajajući svoju ljubav prema pčelarenju i gaprema pčelarenju i gastronomiji – veza se zove med, otkrio sam da stronomiji – veza se zove med, otkrio sam da kad se sljubi sa aromama, okusikad se sljubi sa aromama, okusima i mirisima riba – ostanete ma i mirisima riba – ostanete iznenađeni. Savjetujem Vam da probate. iznenađeni. Savjetujem Vam da probate.

(* API––Blog Blog(* API

Cijenjeno čitateljstvo, Cijenjeno čitateljstvo, Prošlo je Martinje, a Ministrica ispomoći (ni)je (ni)je spasila spasila niti jeProšlo je Martinje, a Ministricauzajamne uzajamne ispomoći dan dodatni život. Ufatili su tipa sa skoro 3 promila cuge u krvi, a klinci su i niti jedan dodatni život. Ufatili su tipa sa skoro 3 promila cuge u dalje ginuli i ubijali sa svojim pilama. Možda bi trebala potpuno ukinuti polikrvi, a klinci su i dalje ginuli i ubijali sa svojim pilama. Možda bi cijske ophodnje i dodatno zaoštriti Zakon tak da niti oni na zadnjem «sicu» ne trebala potpuno ukinuti policijske ophodnje i dodatno zaoštriti smiju niti primirisati. Zamislite kako bi to izgledalo u punom busu (ne onom Zakon tak da niti oni na zadnjem «sicu» ne smiju niti primirisati. za selidbu pčela) ili tramvaju (tu se pčelari još nisu sjetili stavit pčele)!! Zamislite kako bi to izgledalo u punom busu (ne onom za selidbu pčela) ili tramvaju (tu se pčelari još nisu sjetili stavit pčele)!! -------------------------------------- ------------------------------Nekažnjeni i najbogatiji apotekar u Hrvatskoj s ekipom su ponovo zapoNekažnjeni i najbogatiji apotekar s ekipom su ponovo čeli s izgradnjom velebnog zdanja kojimeućeHrvatskoj dodatno smanjit domovinsku vrizapočeli s izgradnjom velebnog kojime će dodatno smanjit jednost i vjerojatno ga za «siću» prodatizdanja nekoj mega farma-kraciji. domovinsku vrijednost ga za «siću» prodati nekoj mega Na slično mi je zvučalaii vjerojatno rasprava certificiranih šumara kontra vapijućih farma-kraciji. pčelara. Ovi prvi se trude se potuć što im smeta, «ah valaj, pa sve je po ZakoNa bolje slično mi stranci je zvučala i rasprava kontra nu», mi neg koji će prije il kasnijecertificiranih kupiti erodiranešumara granjevine. vapijućih pčelara. Ovi prvi se trude se potuć što im smeta, «ah valaj, Pčelari su pikali ko’ njihove mezimice, al ipak nije došlo do cipelarenja pa sve je po Zakonu», bolje mi neg stranci koji će prije il kasnije jadne katedre kao onomad u Saboru. kupiti erodirane granjevine. Pčelari su pikali ko' njihove mezimice, al ipak nije došlo do Šuvarov nasljednik po reformama je krozu svoju znanost opetovano dodircipelarenja jadne katedre kao onomad Saboru. ------------------------------nuo naš grad i sve je bilo----------------------------------------------supić, jedino što su svi bili tužni jer nam naša ŽupaŠuvarov nasljednik po reformama opetovano nica nije dodjeljivala svjedodžbe – valjdaje sukroz se svi svoju mislili znanost ljubit-onako radi čedodirnuo naš grad i sve bilo supić, jedino što su svi bili tužni jer stitke. Vjerojatno znajuć za to,jerazrednik-legenda se osigurao kantom Virkona nam naša Županica nije dodjeljivala svjedodžbe – valjda su se svi (legendarno), što su mogli nazrjeti samo rijetki, al njega nije nitko htio ljubit. mislili ljubit-onako radi čestitke. Vjerojatno znajuć za to, razredniklegenda se osigurao kantom Virkona (legendarno), što su mogli 26 nazrjeti samo rijetki, al njega nije nitko htio ljubit. Pčelaru svih

J

(* Blogovi (slobodno pisajući tekstovi o svemu) niču kao gljive Vaš poslije B-log kiše, pa evo i prvog API-Bloga. Posljedica je kritike koju sam, kao urednik (* Blogovi (slobodno pisajući tekstovi o svemu) niču kao gljive Apisarija, uputio kolegama pčelarima glede suradnje. poslije kiše, pa evo i prvog API-Bloga. Posljedica je kritike koju sam, kao urednik Apisarija, uputio kolegama pčelarima glede suradnje. Upravni odbor Pčelarske udruge “Petrinja” raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

OSLIĆ FILE U CITRUS UMAKU

Pećnicu zagrijati na 180 C. Pećnicu 180 C. Posudu za zagrijati pečenjenapremazati sa maslacem. Jednu stranu ribljeg file umočiti u za brašno, s tom stranom na dolje, posložiti u posudu Posudu pečenjetepremazati sa maslacem. Jednuribu stranu ribljeg file umočido tedruge. File posoliti zapapriti. limunovu tijednu u brašno, s tom stranom na dolje,iribu posložiti uUmiješati posudu jednu do druge.i narančinu i narančin dodati med pa koru sve i ravnomjerno File posoliti i koru zapapriti. Umiješatisok, limunovu i narančinu narančin sok, dodati pa sve ravnomjerno preko ribe. Ribu peći u pećnici prelitimed preko ribe. Ribu pećipreliti u pećnici 15-20 minuta. Pečenu15-20 ribu minuta. ribu izvaditi i ostaviti na toplom. Umak je ostao pečeizvaditiPečenu i ostaviti na toplom. Umak koji je koji ostao od od pečenja nja procijediti,dodati dodati mu mu vrhnje te kuhati 5 min.5 dok ne zgusne. procijediti, vrhnjei bosiljak i bosiljak te kuhati min.se dok se ne Umak preliti prekopreliti ribe i poslužiti uz tjesteninu. zgusne. Umak preko ribe i poslužiti uz tjesteninu.

I

pčelarasvih nijepčelara trebao nije Virkon jerVirkon od onih što mu iz uha Pčelaru trebao jeržica od onih žicavire što mu vire iizsakoa uha i svi gasvisegaboje – valjda misle da će ih asimilirat! asimilirat! sakoa se boje – valjda misle da će ih -------------------------------------------- ------------------------------izložbenesnage snage susuokupirale sajam i razgalile dušu svojim JakeJake izložbene okupirale sajam i razgalile dušutekućevisvojim nama, a ja si onak’ ausput što nas irazmišljam naše mezimice nakon ovih tekućevinama, ja razmišljam si onak' usput štočeka nas i naše «studenskih» 20-tak°C i toplog koji suši sve do čega puhne. Da livjetra će se mezimice čeka nakon ovih vjetra «studenskih» 20-tak°C i toplog uspjeti namiriti podzemne zaliheDa vode esencijalne za preživljavanje koji suši sve do čega puhne. li koje će sesuuspjeti namiriti podzemne ljetnih u 2007.? se zbog povećane aktivnosti troši masno-bjelanzalihesuša vode koje Koliko su esencijalne za preživljavanje ljetnih suša u čevinasto Da lise će naše perjanice po meduaktivnosti imati prilikutroši omogućiti nam 2007.? tkivo? Koliko zbog povećane masnovesele trenutke ponosa i slave ovenaše godine? bjelančevinasto tkivo? Dakao li će perjanice po medu imati priliku Pih, možda i nije bitno jer, građani su ruknuli 1.55 milijaromogućiti namtovesele trenutke ponosaHrvatske i slave kao ove godine? di kuna za dionice svegrađani moguće kredite i poderavši sve čarape Pih, možda to i INE, nije podizavši bitno jer, Hrvatske su ruknuli 1.55 –milijardi valjda nisukuna prodali bi mogli na njima neke rubljai zai štapove dionicejerINE, podizavši sve dijelove mogućedonjeg kredite odnest’ - svesve je zvučalo bajkovito! poderavši čarapepreviše – valjda nisu prodali i štapove jer bi mogli na njima neke dijelove donjeg rublja odnest' - sve je zvučaloVaš previše B-log bajkovito!

OSLIĆ FILE U CITRUS UMAKU 800 g oslić file 80015-30 g oslić file g maslaca 15-30 g maslaca sol, papar sol, papar 1 žličica naribane kore od limuna 1 žličica naribane kore od limuna 1 žličica naribanekore kore od od naranče 1 žličica naribane naranče 2 žlice svježeg soka od naranče 2 žlice svježeg soka od naranče vrhnjazazakuhanje kuhanje 85 85 mlml vrhnja 1 žlicasvježeg svježegbosiljka bosiljka (ili suhog) 1 žlica (ili1 1žličica žličica suhog) 1 žličica meda 1 žličica meda

R

Upravni odbor Pčelarske udruge “Petrinja” raspisuje

za idejno rješenje znaka Pčelarske udruge “Petrinja”

JAVNI NATJEČAJ I.

za idejno rješenje znaka Pčelarske udruge “Petrinja” Cilj projekta: - osmisliti vizualni izgled Pčelarske udruge “Petrinja” koji povezuje I. pčelarsku djelatnost i ime Udruge, Cilj projekta: - uključiti izradu znaka, žiga, memoranduma i bedža, koji - osmisliti vizualni izgledzastave, Pčelarske udruge “Petrinja” - izgled znaka Udruge predložiti u boji i crno-bijeloj tehnici. povezuje pčelarsku djelatnost i ime Udruge,

uključiti izradu znaka, zastave, žiga, memoranduma i bedža, izgled znaka Udruge predložiti II.u boji i crno-bijeloj tehnici. Pravo sudjelovati u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe hrvatskog II. državljanstva. Pravo sudjelovati u natječaju imaju sve pravne fizičke prispjeosobe Sudionici javnog natječaja pristaju da Pčelarska udrugai“Petrinja” hrvatskog državljanstva. lim rješenjima slobodno raspolaže u svrhu odabira, izlaganja istih u javnosti Sudionici javnog pristaju da Pčelarska udruga “Petrinja” ili u druge svoje svrhenatječaja bez bilo kakve naknade. prispjelim rješenjima slobodno raspolaže u svrhu odabira, izlaganja istih u javnosti ili u druge svoje svrhe bez bilo kakve naknade. III. U natječajnom postupku biraju se III.tri najbolja rješenja koja se nagrađuju iUto:natječajnom postupku biraju se tri najbolja rješenja koja se 1. nagrada 1.000,00 kuna nagrađuju i to: 1. nagrada 1.000,00 kuna 2. nagrada 500,00 kuna 2. nagrada 500,00 kuna 3. nagrada 300,00 kuna 3. nagrada 300,00 kuna -

IV. IV. Natječaj je otvoren od dana objave i traje do 31. Natječaj je otvoren od dana objave uu “Petrinjskom “Petrinjskomlistu” listu” i traje do siječnja 2007. 31. siječnja 2007. Radovi dostavljajuosobno osobno ili u Pčelarsku udrugu na adreRadovi se se dostavljaju iliputem putempošte pošte u Pčelarsku udrugu na si: Petrinja,Petrinja, Carekova 2/1 s naznakom2/1 “ZA JAVNI NATJEČAJ”.“ZA Prije postupka adresi: Carekova s naznakom JAVNI ocjenjivanja radovi se šifriraju. NATJEČAJ”. Prije postupka ocjenjivanja radovi se šifriraju.

V. V. Odluku o odabranom rješenju Povjerenstvoimenovano imenovano Odluku o odabranom rješenjudonijeti donijeti će će Povjerenstvo od od strane Upravnog a proglašenje će bitiskupštini na Godišnjoj strane Upravnog odbora, odbora, a proglašenje će biti na Godišnjoj u veljači skupštini u veljači 2007. 2007. VI. VI. Tender dokumentacija može se podići u sjedištu Pčelarske udruge, Tender dokumentacija može se podići u sjedištu Petrinja, Carekova 2/1, uz naplatu 20,00 kuna. Pčelarske udruge, Petrinja, Carekova 2/1, uz naplatu 20,00 kuna. Pčelarska udruga “Petrinja” Pčelarska udruga “Petrinja”

Petrinjski list broj 24


M A T I Č N I

ROĐENI U sisačkoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ od 21. studenog do 13. prosinca dječake su rodile: Vjekoslava Plahutar, Helena Cindrić i Josipa Radišić. Majke djevojčica su: Dijana Pejić, Kata Davidović Kopić i Melita Šapina.

VJENČANI Jadranko Bučar i Helena Mitar Dalibor Drljan i Katarina Kompasi Damir Javorić i Stankica Muža Berislav Božičević i Katarina Elblinger Krešemir Marmilić i Nataša Božić Igor Vidović i Aleksandra Kotarac Bernard Jozić i Marica Jurkić

UMRLI Zvonko Širanović (1935.), Jaga Kolarić (1921.), Jadranka Kuzmić (1952.), Marija Ferenac (1924.), Dragica Krković (1945.), Stjepan Bogdan (1935.), Mile Kasap (1936.), Tomo Beronić (1930.), Mijo Tomčić (1932.), Marko Matuzalem (1930.), Petar Petrović (1921.), Bogdan Knežević (1937.), Josip Mrazek (1919.), Josip Marković (1952.), Janja Josipović (1920.), Ivan Pleša (1938.), Eva Šorli (1929.), Jovo Todorović (1924.), Miloš Podrapović (1934.), Petar Čudić (1935.), Ljubica Cikota (1938.), Đuro Trglačnik (1936.), Kata Sever (1908.), Mira Petrović (1930.), Marija Lesinger (1919.), Mirko Perković (1939.), Jana Vrebac (1918.), Vasilija Branković(1937.).

PRODAJNA MJESTA PETRINJSKOG LISTA Galerija „Žilić“, Srnakova 22, POU „Hrvatski dom“ (Galerija „Krsto Hegedušić“), Gradska knjižnica i čitaonica, Knjižara „DORA“, Nazorova 18, TABACO “Sigur” Trg dr. Franje Tuđmana (Strossmayerov park), Pekara Dumbović - Prod. broj 1, A. Starčevića 95. Mošćenica, Caffe bar Amadeus Srnakova 49a. Petrinjski list broj 24

U R E D

''PETRINJSKI RADIO'' d.o.o. ''PETRINJSKI LIST'' M. Gupca 2, 44250 Petrinja tel. 044/815-311 fax: 044/815-768 www.petrinjskiradio.com e-mail: petrinjski.radio@sk.t-com.hr petrinjski.list@hi.t-com.hr

CJENIK OGLASNOG PROSTORA Cijela stranica zadnja stranica (boja)– 3.456,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja)– 2.880,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 1.440,00 kn + PDV 1/2 stranice zadnja stranica (boja) – 2.112,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 816,00 kn + PDV 1/3 stranice zadnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb)– 624,00 kn + PDV 1/4 stranice zadnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 720,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 360,00 kn + PDV 1/8 stranice zadnja stranica (boja) – 528,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 336,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 816,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 180,00 kn + PDV 1/16 stranice zadnja stranica (boja) – 420,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 240,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 600,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 120,00 kn + PDV 1/8 stranice 5 emitiranja gratis JEDAN U DVA 1/4 stranice 10 emitiranja gratis Jedna reklama u dva medija 1/3 stranice 15 emitiranja gratis 1/2 stranice 20 emitiranja gratis cijela stranica 30 emitiranja gratis 4 objavljivanja 6 objavljivanja 12 objavljivanja

popust 10% popust 20% popust 30%

Grafičko oblikovanje oglasa 25% cijene oglasa Cjenik vrijedi od 1.12.2005. godine 27


I N

M E M O R I A M

TUŽNO SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE NA

na voljenog supruga, tatu, svekra, punca, djeda i zeta

MATU ŠTAJDUHARA

(27.12.2004. - 27.12.2006.)

ĐURU BJELCA (31.12.2003.-31.12.2006.) Tvoj lik, tvoje djelo, tvoja ljubav uvijek je s nama i u našim srcima! Tvoja supruga, djeca, zet, snaha i unučad

OBJAVA OSMRTNICA U „Petrinjskom listu „ možete objaviti osmrtnice, obavijesti o smrti, posljednje pozdrave, zahvale i tužna sjećanja za Vaše pokojnike. Cijene osmrtnica su: - bez fotografije 100,00 Kn - s fotografijom 130,00 Kn - dvostruka veličina 150,00 Kn ( u cijene nije uračunat PDV )

Osmrtnice možete predati u Uredništvu „Petrinjskog radija“, Turkulinova 9, od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00h.

Vrijeme ne donosi zaborav, tuga ostaje zauvijek. Tvoji: supruga Blaženka, sin Ivan, kćerka Vesna, snaha Martina, zet Branko, unuk Ante, unuka Luna i punica Ružica

SRETAN BOŽIĆ I NOVU GODINU ŽELE VAM VLASNICI I DJELATNICI Caffe bar a

AMADEUS Srnakova 49a & Caffe bar a

CHARLIE Nazorova 10

28

Petrinjski list broj 24


....Na tom mladom letu zdr avi i veseli bili, bogme i čestiti bili! ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU GODINU ČESTITAJU VAM ČLANOVI

UDRUGE „ PETRINJCI ZA PETRINJU“ RASPORED SVETIH MISA KROZ BOŽIĆNO VRIJEME BADNJAK, 24.12. 2006.

Petrinja - Mise u 09,00 i 11,00 Polnoćke u 20,00 i 24:00 Mošćenica – Misa u 09,00 i Polnoćka 21,00 Hrastovica – Misa u 11,00 i Polnoćka u 24,00

BOŽIĆ, 25.12.2006. - Svete mise

BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU NOVU GODINU želi Vam Frizerski salon za žene i muškarce

CAPRICCIA Petrinja, Trg dr. F. Tuđmana 2 (098) 171 72 38 Velika Gorica, Sisačka 11 (01) 622 17 76 SVEČANE, MODERNE I KLASIČNE FRIZURE PRAMENOVI, EKSTENZIJE, MUŠKI TRETMANI PUNO OBILJA NA BLAGDANSKOM STOLU, ČESTIT BOŽIĆ I NOVU 2007. GODINU ŽELI VAM

Petrinja – 9,00 – 11,00 i 18,00 Mošćenica – 09,00 Hrastovica – 11,00

SV. STJEPAN, 26.12.2006. – Svete mise Petrinja – 09,00 – 11,00 – 18,00 Mošćenica – 09,00 Hrastovica – 11,00

STARA GODINA, 31.12. 2006. Sv. misa Zahvalnica – 18,00

NOVA GODINA, 01.01.2007. – Svete mise Petrinja - 11,00 i 18,00 Mošćenica – 09,00 Hrastovica – 11,00

BOGOJAVLJANJE – SV. TRI KRALJA, 06.01.2007. Petrinja – 09,00 – 11,00 – 18,00 Mošćenica – 09,00 Hrastovica – 11,00

Petrinjski list broj 24

Prva pek ar a u Županiji koja ispunjava uvjete za r ad po svim standardima Europske unije i posjeduje certifik at HACCP ! 29


S P O R T

9. BOŽIĆNI TURNIR U AKROBATSKOM R’N’R

NASTUPILO 358 NATJECATELJA Pod supokroviteljstvom Grada Petrinje i Županije sisačko-moslavačke, 10.prosinca, u sklopu Božićno-novogodišnjeg programa i u organizaciji ŠARRK „MEGARock“ iz Petrinje, održan je 9. božićni turnir u akrobatskom rock’n’rollu na kojem je nastupilo 358 natjecatelja u 11 kategorija. Poredak Petrinjaca je:

TREĆE ŽUPANIJSKO PRVENSTVO HRVAČA POČETNIKA Oko stotinu najmlađih hrvača nastupilo je 26. studenoga na III otvorenom pojedinačnom prvenstvu Sisačko-moslavačke županije u hrvanju dječaka i djevojčica, početnika za 2006. godinu. Dvoranu HK Gavrilović, organizatora tog masovnog godišnjeg natjecanja koje postaje tradicionalno, ispunili su bučni navijači, a na dvije strunjače podijelilo se 12 težinskih skupina dječaka, i prvi puta djevojčice u tri skupine. Apsolutni pobjednici su učenici OŠ Katarine Zrinske iz Mečenčana, veliko iznenađenje prvenstva, jer su tek ove jeseni počeli učili prve hrvačke zahvate. Glavni pokal osvojili su za 74,5 bodova, druga je OŠ Ivana Kozarčanina iz H.Dubice sa 58,5, treća škola hrvanja u Mošćenici s 54 boda, a slijedile Prva OŠ Petrinje, OŠ Braća Bobetko iz Siska i OŠ Dragutina Tadijanovića iz Petrinje. Tajnik HK Gavrilović Marijan Glušić, ujedno i dopredsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza, uručivao je pobjednička odličja i dodatne nagrade najboljima, sudili su međunarodni suci Ivica Ljubanović i Stanislav Polovina, a računalno natjecanje vodio tajnik HHS Pave Kosović.

A kategorija: 1.mjesto Barbara Šmit-Dalibor Hajdinjak, C kategorija: 1. Manuela Vrapčević-Ivan Lovrić, 3. Nela Pezer-Marko Šimić, Mlađi juniori 1: 12. Ana Kelava-Luka Adžam, 14.Tamara Mamić-Alen Mikić, 16. Dorotea Šubić-Sandrino Nogić, Mlađi juniori 2: 4. Matea JurkićMarko Dolenac, 10. Ana Silaj-Hrvoje Mamić, Stariji juniori: 13.SanelaNogić-Antonio Graovac i formacije-juniori: 2. MegaRock. I.M.

Uzbuđenja nije manjkalo ni među roditeljimanavijačima. „ Došli smo bodriti našu Emu“ rekli su tata i mama Renato i Ankica Delić iz Mošćenice. Iz toga naselja svoje sinove, prvaka Pavela i trećeplasiranog Vilima podupirao je, i s njima slavio, tata Puklavec.

A.P. Uz dječake prvi put hrvale su i djevojčice

SENIORI GAVRILOVIĆA NA ČETVRTOM MJESTU U ovogodišnjem prvenstvu Prve hrvatske hrvačke lige seniori Gavrilovića osvojili su četvrto mjesto, bolji su Lika (Zagreb),Vindija (Varaždin) i PIK Vrbovec U nadmetanju za treću poziciju Gavrilović je u doigravanju pokleknuo i u Vrbovcu i na svojoj strunjači. U gostima je poražen 27:5, u uzvratu još jednom, s 8:23. Petrinjci boluju od smjene seniorskog naraštaja. „Studentske ili radne obveze s manje treniranja, uz interne oštre disciplinske mjere suspenzija zbog neizvršavanja klupskih obveza, glavni su uzroci našeg četvrtog mjesta u ovogodišnjoj Prvoj HHL. Perspektivni mladi još nisu stasali za zamjenu prve postave, tek dolazi vrijeme sadašnjih dvije godine u Hrvatskoj najboljih kadeta i juniora, drugih u državi“ obrazlaže Vlado Lisjak, šef stručnog stožera u HK Gavrilović. „U procjepu smo smjene naraštaja, a oslanjamo se samo na športaše ponikle u našim redovima i vlastitoj hrvačkoj školi. Za iduću godinu uprava kluba iznaći će rješenje, a za proslavu 60-obljetnice kluba u 2008.godini opet će Gavrilović i Petrinja imati državne prvake“ obećava Petar Rosspacher, dopredsjednik kluba. Protiv PIK Vrbovec za Petrinjce su hrvali B. i I.Baniček, Brebrić. Vojnović, Kadečka i Marjanović. A.P.

Smjena naraštaja osjeća se među seniorima

Čestit Božić i sretnu novu godinu želi Vam

Sisak, J. Križanića 3 SNIMANJE, ISKOLČENJA, PARCELACIJE I ETAŽIRANJE OBJEKATA, KAO I SVI DRUGI GEODETSKI POSLOVI. - UPISI U KATASTAR I GRUNTOVNICU. Tel/fax (044) 548 844, 547 030 gsm. 091/1441 360 i 091/5029 869 e-meil: geobiro.stojanovic@vip.hr 30

Petrinjski list broj 24


— PRVA HRVATSKA LIGA – ŽENE

STOLNOTENISKA

MLADOSTAŠICE S „FENJEROM“ DO PROLJEĆA Stolnotenisačice petrinjske Mladosti jesenski dio prvenstva 1.HSTL okončale su na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice sa samo jednim osvojenim bodom.U posljednja dva kola (5. i 6.) Petrinjke nisu uspjele učiniti značajniji pomak jer su protivnice očito u tom trenutku bile kvalitetnije, a Mladostašicama predstoji puno rada za očuvanje prvoligaškog statusa.

S P O R T

MALONOGOMETNA LIGA REKREATIVACA GRADA PETRINJE

GODIŠNJA SKUPŠTINA NK MLADOST

REKREATIVCI IGRAJU „PUNOM PAROM“

ZAMJENA MJESTA U ČELNIŠTVU MLADOSTI

Stari i mladi petrinjski „hakleri“, okupljeni u ligu rekreativaca ne posustaju nego naprotiv, vrlo su aktivni i već su odradili pet kola. Rezultati su: 3. kolo Caffe bar Bagua – Sveti Lovro 4:5, Kaniža – Gavrilović 6:1, Atletic fitnes club – Pekarna Edi 1:5, Tiho-produkt – Hrastovica Trnjani 4:3, Elektra – Speko 2:4, Legende – Desni ćošak Ciglana Petrinja 4:1, Pizzeria Lucija – City Kebab 3:2.

Rezultati su: 5.kolo MARATHON – MLADOST 6:3, MLADOST (Zagreb) – MLADOST (Petrinja) 6:0, 6.kolo: MLADOST – BJELOVAR 1:6, MLADOST – VARAŽDIN 2:6.

4. kolo Sveti Lovro – Legende 1:1, Speko – Desni ćošak Ciglana Petrinja 3:6, City Kebab – Elektra 6:2, Hrastovica Trnjani – Pizzeria Lucija 0:7, Gavrilović – Atletic fitnes club 3:3, Caffe bar Bagua – Kaniža 1:7, Pekarna Edi – Tiho-produkt 2:3.

Ljestvica (jesenski dio): 1. Mladost (Z) 17, 2. Aquastil 17, 3. Varaždin 12, 4. VodovodOsijek 12, 5. Bjelovar 11, 6. TIS 8, 7. Petehovac 5, 8.Marathon 4, 9. Pulski stolnoteniski centar 3, 10. MLADOST (P) 1. I.M.

5. kolo Caffe bar Bagua – Atletic fitnes club 6:3, Pizzeria Lucija – Pekarna Edi 4:3, Tiho-produkt – Gavrilović 6:7, Legende – Speko 2:1, Desni ćošak Ciglana Petrinja – City Kebab 3:5, Kaniža – Sveti Lovro 11:4. I.M.

Dosadašnji predsjednik i zamjenik predsjednika, u Nogometnom klubu Mladost, Dragutin Šoštarić i Darinko Dumbović ubuduće će obnašati dužnosti u zamijenjenim ulogama. Tako su odlučili članovi Skupštine na redovnoj Godišnjoj skupštini kluba koja je održana 9.prosinca. Dragutin Šoštarić se povukao s mjesta čelnog čovjeka, na osobni zahtjev, i ubuduće će biti jedan od zamjenika, uz novoizabranog Ivicu Ljubanovića. Skupštinari su još imenovali Ivana Turkalja- sportskim direktorom,a Ivicu Žutića – tajnikom. Na Skupštini je prihvaćeno Financijsko i Izvješće o radu u proteklom razdoblju, te usvojen Plan i program rada do 2009.godine. I.M.

Čestit Božić i sretnu novu godinu želi Vam

Petrinjski list broj 24 31


DOMINO PETRINJA d.o.o. Ul. M. Gupca 10, Petrinja MONTAŽA GIPSANIH PLOČA SPUŠTENI STROPOVI, PREGR ADNI ZIDOVI UREĐENJE INTERIJER A PRODAJA KNAUF PROIZVODA BOJA I LAKOVA Usluga prijevoza besplatna

S P O R T

4.HNL – SREDIŠTE – PODSKUPINA „B“

MLADOSTAŠI U SREDINI Posljednje 17. kolo jesenskog dijela prvenstva 4.HNL – središte – podskupine B, Mladostaši su odradili uspješno i s nova tri boda učvrstili mjesto u sredini prvenstvene ljestvice. Susret protiv BSK-a iz Budaševa obilovao je uzbuđenjima i obratima, ali na kraju su tri boda ipak ostala u „domaćem dvorištu“. Petrinjci su slavili s 3:2. Poredak poslije prvog dijela prvenstva je: 1. Polet 46, 2. Dugo Selo 33, 3. Bistra 33, 4. Strmec 32, 5. Iskra Zelina 31, 6. Libertas 28, 7. Metalac 27, 8. Sava 27, 9. MLADOST 26, 10. Sokol 23, 11. BSK 22, 12. Udarnik 19, 13. Mraclin 19, 14. Graničar 15, 15. Banovac 14, 16. Jaska 13, 17. Sloga Maris 12, 18. Stupnik 11.

I.M.

2.HRL – ZAPAD – MUŠKI

ZAOKRET KOD RUKOMETAŠA Dolaskom Božidara Jovića, proslavljenog hrvatskog reprezentativca i igrača, a trenutno tehničkog direktora Rukometnog kluba Zagreb, na klupu Petrinjaca, učinjen je zaokret u igračkom i bodovnom smislu. Igrači su na terenu ipak dokazali i pokazali da imaju kvalitete za više i bolje od do sada prikazanog. Najprije je „stradao“ petoplasirani Buzet, potom sedmoplasirani Ivanić, a na kraju „trilogije“ i trećeplasirani Senj je „kod kuće“ ostao bez boda. Tako će Petrinjci proljeće dočekati iznad posljednjeg mjesta gdje su (pre)dugo bili.

Tel/fax: 044/815 382

Rezultati su: 9.kolo PETRINJA – BUZET 36:31, 10.kolo PETRINJA – IVANIĆ 26:23, 11. SENJ – PETRINJA 32:32.

SRETAN BOŽIĆ

Konačni poredak (jesenski dio) je: 1. Siscia 22, 2. Umag 18, 3. Senj 15, 4. Arena 13, 5. Buzet 10, 6. Mladi Rudar 10, 7. Ivanić 10, 8. Zagreb 2 10, 9. Kvarner Kostrena 7, 10. Kozala 6. 11. PETRINJA 6, 12. Maksimir Princ 5.

I NOVA GODINA !!!!!

I.M.

“ELEKTROMATERIJAL” ŽELI VAM SRETAN I VESEO BOŽIĆ I USPJEŠNU NOVU GODINU VELIKI IZBOR PEĆI I ŠTEDNJAKA NA KRUTO GORIVO, PERILICA, ZAMRZIVAČA, HLADNJAKA, TV-a, DVD-a, MALIH KUĆANSKIH APARATA I OSTALOG Ulica M. Gupca 94, Petrinja, tel/fax (044) 814-472 Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 8,00 do 19,00 sati, subotom od 8,00 do 14,00 sati 32

Petrinjski list broj 24


P R E D S T A V L J A M O

P R V A Š I Ć E

1. C RAZRED PRVE OSNOVNE ŠKOLE PETRINJA

Draža Andrić, Zvonimir Briševac, Ema Čerpnjak, Iva Đureković, Matea Golubović, Marko Grdjanić, Katarina Ivanišević, Antonio Jasić, Maja Karaga, Dominik Klasnić, Josip Klobučar, Matea Knežić, Benitto Rudolf Koljnrekaj, Anfrida Koštić, Dorotea Kozić, Ivan Kovačević, Dario Križanić, Antonijo Križević, Lovrenšćak Ana, Albina Morina, Matija Orešković, Ivana Pucović, Dominik Puškić, Andrej Vardić, Andrej Žugaj. Učiteljica: Branka Matković

1. RAZRED OŠ U HRASTOVICI Filip Knežić i Josipa Komlinović. Učiteljica: Vera Sigur

Čestit Božić i sretnu novu godinu žele Vam SITOTISAK

vl. Miroslav Malekinušić

T I S K A R A

MM

PETRINJA & V. Stahuljaka 6 Tel. 044/815 321 & Fax. 044/813 999 E-mail: sitotisak-mm@sk.t-com.hr

POZIVNICE ZAHVALNICE PRIZNANJA PLAKATI LECI VIZITKE CJENICI BLOKOVI NALJEPNICE OSMRTNICE MAJICE UPALJAČI OLOVKE KAPE SPIRALNI UVEZ DIPL. RADNJE BEDŽEVI

Petrinjski list broj 24 33


Čestit Božić i sretnu novu godinu žele Vam

NGL

ČESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ TE SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU ŽELE VAM ČLANOVI

NGL-a nositelja dr. Miroslava Gregurinčića

SRETAN I VESEO BOŽIĆ I USPJEŠNU NOVU GODINU ŽELI VAM

GO HNS-a PETRINJA

UZ OBEĆANJE K AKO ĆE SE HNS I U 2007. godini ZALAGATI ZA HRVATSKU JAKE I STABILNE SREDNJE KLASE!

RINJSKI LIST – marketing itka Hsp- a Petrinja

ČESTIT BOŽIĆ, PUNO ZDR AVLJA I USPJEHA U NOVOJ 2007. GODINI ČITATELJIMA PETRINJSKOG LISTA ŽELE ČLANOVI

GO SDP-a PETRINJA SDP VAM U 2007. GODINI NUDI

RJEŠENJE ZA BOLJI ŽIVOT !

PETRIN JA

HRVATSKOJ DOMOVINI MIR, HRVATSKOJ OBITELJI BLAGOSTANJA I ZDR AVLJA,

A SVIM HRVATICAMA I HRVATIMA

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA

BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ, SRETNU I USPJEŠNU 2007. GODINU ČITATELJIMA PETRINJSKOG LISTA ŽELI

DEMOKR ATSKI CENTAR PETRINJA

34

Više od 100 godina UZ HRVATSKOG ČOVJEK A BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU NOVU GODINU ŽELI VAM GO

HSS-a PETRINJA

Sretan i blagoslovljen Božić i Novu godinu s porukom „...i u 2007. godini zajedno pokrenimo Hrvatsku ! “ želi Vam

GO HDZ Petrinja.

GO HSLS-a PETRINJA

ČITATELJIMA PETRINJSKOG LISTA ŽELI BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ & SRETNU NOVU 2007. GODINU Petrinjski list broj 24


S T R A N I C A

Z A

O D M O R

KRIŽALJKA

////

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

////

1

////

2

////

////

Ako su vam potrebne instrukcije iz matematike ili engleskog, za osnovnu ili srednju školu, možete se KUE-STANOVI javiti na 098Slavka – 728Kolara – 405br.7 U Ulici na prodaju je stan od 44 m2. ili 813 – 373!!!

////

4

////

5

//// //// ////

6

////

7

////

8

////

//// ////

//// ////

10 11 12

VODORAVNO:

MALI OGLASNIK

////

3

9

10

////

Tel.(091) 535 11 41

//// //// SASTAVIO: STJEPAN GALIJAN

1. STARI NAZIV ZA SISAČKU ULICU U PETRINJI - ZNAK ZA BUSHEL 2. POLET , ZANOS - POSTROJBA U TRI REDA 3. RODA ILI LASTA JE PTICA …… - TEŠKA BOLEST - ZNAK ZA KISIK 4. TENISKI KLUB - NACIONALNA PRIPADNOST 5. KARIKATURIST KORJENIĆ - POSAO - ZEMLJIŠNA MJERA 6. TRČANJE, UTRKIVANJE - VRSTA ČAMCA 7. PROMETNICE, KOLNICI - BOŽIĆNO DRVCE, JELKA 8. AUTO OZNAKA ZA ANCONU - GRAD U SLOVENIJI GORNJA … - OZNAKA ZA SUMPOR 9. OTOČIĆ KOD ZADRA - VRSTA ELEKTRODE - INICIJALI PRVOG HRV.PREDSJEDNIKA 10. LIČANIN BEZ GLAVE - RUDNJAK, SEPET 11. ZNAK ZA SAMARIJ - BISTA, POPRSJE - GRČKO SLOVO 12. MLITAVI, MLOHAVI - SUPROTNO OD DOVOD

OKOMITO: 1. DOPISNICA SA PRIGODNIM ŽELJAMA - OTOČIĆ U ZADARSKOM ARHIPELAGU 2. MAJSTOR ZA ELEKTRON.APARATE 3. ZIMSKI ODJEVNI PREDMET - AVIOKOD ZA OKLAHOMU - ZADNJE I PRVO SLOVO - OPSEG 4. ZVONIMIROV GRAD - KRATICA ZA AORIST - NEZAVISNI SINDIKAT METALACA 5. OKRUGLO SLOVO - IMPERATOR - ČUPATI ZUB 6. SILVESTROVO 7. ZNAK ZA ERBIJ - SA GORNJE STRANE - AUTO OZNAKA ZA TORINO 8. ENGLESKA PLEMIČKA TITULA - NIODAKLE 9. SPREMAN ZA POSAO - RIMSKI BROJ 500 - PRIRODA, ĆUD 10. EKO PROIZVODI - … KAO ĆIĆARIJE - OTOK 11. INICIJALI GLUMCA DVORNIKA - MASNOĆA U ŽIVOTINJA - MARKA NJEMAČKOG AUTOMOBILA 12. PETI SAMOGLASNIK - KOTLARSTVO BEZ POČETKA

////

Kupuje se gradilite u Velikoj Gorici ili okolici. Tel. (098) 740 855

KUPON BROJ 24 -

AUTOMOBILI

ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Prodaje se Golf-Caddy, '84. god., registriran do 10. mj. IME I PREZIME __________________ Tel. (098) 968 55 88 _______________________________

RAZNO

TELEFON _______________________

Prodajem klupu, stol, TEKST OGLASAkutnu __________________ 2 stolice, komplet za kuhinju.

_______________________________ Tel. (044) 815 937 _______________________________

Prodajem bojler (vodorovna

_______________________________ montaa-leei) „Gorenje“,

50 l, novi, nerabljeni. _______________________________ Tel. (098) 601 025

_______________________________

Prodajem garau u Sisku, Ul. Tina Ujevia. Tel. (044) 815 415 Petrinjski list broj 24 35 (098) 196 04 17 AKO STE KRIŽALJKU ISPRAVNO RIJEŠILI U OBOJENIM POLJIMA DOBIT ĆETE JEDNU PORUKU UREDNIŠTVA VAŠEG I NAŠEG PETRINJSKOG LISTA

_______________________________

Prodaju se odojci uz


Petrinjski list - 24  

AKTUALNO: „Tko to jami na Petrinjskom radiju ?!” BOŽIĆNE ČESTITKE GRADONAČELNIKA dr. M. Gregurinčića i ŽUPNIKA M. Sinkovića str. 3 BORCI NOB...