Page 1

cijena 10 kn

godina II • Petrinja • broj 18 • lipanj 2006.

PETRINJSKI

list

ISSN 1331 - 8772

LJETO U PETRINJI

str. 16

aktualno

VRUĆA 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Boris Zlonoga “uzdrmao” Koaliciju za Petrinju str. 5 besplatan prijevoz umirovljenika do nove bolnice str. 22

intervju

MARINA LOVRIĆ, županica SMŽ: “Srcem za promjene” GODINA DANA ŽUPANIJSKE VLASTI str. 3

10. rođendan turističke zajednice str. 18


Dobro došli

SADRŽAJ

Intervju s županicom Marinom Lovrić....3

na stranice Petrinjskog lista! Stiglo je ljeto! S njim i Ljeto u Petrinji – program kakav ima malo hrvatskih gradova ! Toliko bogat, raznolik, sadržajan, zabavan, kreativan! Samo da nas još i vrijeme posluži! Školarci su na zasluženom odmoru, godišnji su već počeli, počela je i sezona kupanja na Kupi i uz sve to, naravno, dobro će vam doći čitanje našeg Petrinjskog lista. Gotovo istovremeno, godinu dana svoje vlasti obilježila je Koalicija za Petrinju, ali i županijska vlast i Koalicija Srcem za promjene i županica Marina Lovrić. Zaista, moramo staviti ruku na srce i opravdano reći kako smo u godinu dana osjetili promjene! Dio njih predstavit će vam upravo sama županica Lovrić u ekskluzivnom razgovoru samo za Petrinjski list. Čestitke i jednima i drugima na godinu dana vlasti. Kada smo već kod godišnjica, u ovom broju pročitajte kako je svojih 10 godina obilježila Turistička zajednica grada Petrinje. Milenijsku fotografiju koja na najljepši način predstavlja bogatstvo udruga i društava koji njeguju petrinjsku tradiciju ustupio nam je za naslovnicu Šime Strikoman, a tek vremenom postat ćemo svjesni bogatstva i časti što smo nazočili ovom jedinstvenom događaju. Zanimljivi ljudi i događaji, ali i obljetnice tek su pred nama! Pratit ćemo i bilježiti sva događanja tijekom ljeta, a sve to pročitat ćete tek u drugoj polovici mjeseca kolovoza. Pripremamo tada za vas dvobroj za srpanj i kolovoz sa svim događanjima u sklopu Ljeta u Petrinji! Želimo vam toplo, lijepo i sretnim trenucima ispunjeno ljeto. Uživajte, slušajte Petrinjski radio i čitajte Petrinjski list koji će izaći iz tiska krajem kolovoza. Čitajte nas i dalje!

Aleksandra Milković, dipl.nov.

Politika.......................................................5 Gradska uprava.........................................7 Pregled događanja.....................................8 Crkveni život...........................................10 Školstvo....................................................11 Turizam - Ekologija................................13 Dječji vrtić...............................................14 Kultura.....................................................15 Ljeto u Petrinji.........................................16 10. godina Turističke zajednice Grada Petrinje.........................................18 Udruge.....................................................21 Ljudi i događaji.......................................23 Kroz ključanicu........................................25 O nama....................................................26 Matični ured - Nekrolozi.........................29 Apisarij....................................................30 Sport.........................................................31 Zabavna stranica.....................................35

MILENIJSKA FOTOGRAFIJA Petrinja - grad tradicije

Autor: ŠIME STRIKOMAN

Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., M. Gupca 2, 44250 Petrinja – Direktor: Darko KOMLINOVIĆ -Glavna i odgovorna urednica: Aleksandra MILKOVIĆ,dipl.nov. – Uredništvo; Valentina GAJŠEK, dipl.politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC i Miroslav PETRAK- Fotografija: Miroslav ŠANTEK-Lektor: Božica VUIĆ,prof.- Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ,dipl. nov.- Matični broj: 3542696 – Žiro račun: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari:044/815-311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjskilist@petrinjskiradio.com– Internet stranica: www.petrinjskiradio.com – Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 10,00 Kn – pretplata na 12 brojeva: 108,00 kn - Naklada: 600 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o.,D.Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku,za bilo koju namjenu,bez prethodne pismene suglasnosti izdavačaPetrinjski list broj 18


A

K T

U A

Naziv je programa pobjedničke Koalicije koja je na vlasti u Sisačko-moslavačkoj županiji punih godinu dana. Županica Marina Lovrić sa suradnicima uspjela je u proteklih godinu dana od zatvorene i gospodarski nezanimljive županije učiniti ovaj dio Hrvatske otvorenom i privlačnom regijom. Slično je bilo i s položajem Petrinje u županiji. Bili smo doslovce financijski, gospodarski i politički izolirani i prepušteni samima sebi. Prezentacija izvedbenih projekata Sisačko-moslavačke županije i susret ŽO SDP-a s građanima Petrinje početkom

lipnja u našem gradu ,ohrabrio nas u nadi da za Petrinju i Sisačko-moslavačku županiju slijede bolji dani. Razgovoru za naše novine rado se odazvala gđa Marina Lovrić, županica Sisačko-moslavačke županije s kojom smo razgovor obavili 20. lipnja, točno godinu dana po preuzimanju vlasti u Županiji. P.L. Kako ocjenjujete prvih godinu dana vlasti Koalicije Srcem za promjene ? Ocjenjujem je izuzetno dobro. Napravili smo velike iskorake, puno smo stvari pokrenuli, neke već i realizirali. Veliki iskoraci su prije svega u infrastrukturi. U elektrifikaciju i željeznički infrastrukturu u našoj županiji uložit će se oko 520 milijuna kuna. Dolaskom na vlast, nažalost, pola županije našli smo neelektrificiranom, od Petrinje gotovo cijela Banovina. Poražavajući podatak za staru županijsku vlast je da smo za Hrvatsku proizvodili 1/3 struje a djeca su nam na Banovini učila uz svijeće i petrolejske lampe. Nije bilo visokonaponskih mreža što je automatski značilo da nije bilo ni uvjeta za razvoj gospodarstva. Napravili smo novi ustroj županijskih službi. Ustrojili smo specijalizirane odjele koji na čelu imaju profesionalce. Županiju smo zatekli sa samo 12 do 13 ljudi koji imaju višu i visoku školu što je od 50 zaposlenih katastrofa. Postavili smo pitanje tko će raditi na projektima, planovima i programima. Neka nam primjer bude Primorskogoranska županija koja ima 112 zaposlenih, a od toga ih je samo 17 sa srednjoškolskom naobrazbom. Stoga smo i mi ustrojili službe i zaposlili profesionalce. P.L. Naglasak ste dali razvoju obrta, malog i srednjeg poduzetništva i turizma. Svi programi Županije usmjereni su tim pravcima. Koliko ste toga uspjeli realizirati u godinu dana i koji su daljnji razvojni programi Županije ? Mi smo svojim proračunom odredili što želimo razvijati u županiji. Želimo razvijati obrt, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivredu i turizam. Naravno ostaje pitanje i restrukturiranja i rješavanja problema velikih gospodarskih subjekata na kojih se oslanjaju obrt, malo i srednje poduzetništvo. S obzirom da je pitanje Željezare Sisak i pitanje države i da je modernizacija Rafinerije isto tako pitanje države i Vlade, i Petrokemija je u državnim rukama, ostaju nam još privatne firme Gavrilović i Selk. Od njih očekujemo da se proizvodnjom za te tvrtke oslone naši obrtnici i privatni poduzetnici. Tu je i Kio koji u Rujevcu proizvodi pločice. Mi smo u ovom proračunu išli za ove grane povećanjem i do četiri puta. Sve ukupno za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam planirano je 9 do 9,5 milijuna kuna. Stvorili smo kreditni fond sa sredstvima Ministarstva gospodarstva i Županije namijenjen

Petrinjski list broj 18

L N

O

— isključivo proizvodnji od 50 milijuna kuna. To je kvalitetna kreditna linija pod nazivom Lokalni projekti razvoja s kamatnom stopom od 2 do 4%. Do sada je potrošeno 30 milijuna kuna što je veliki postotak s obzirom da smo tek u prvoj polovici godine. Očekujemo da će se do rujna ili listopada u cijelosti potrošiti planirana sredstva u razvoj proizvodnje. Županija je prvi put uvela nepovratne subvencije za tradicionalne obrte i uskoro ćemo vidjeti koliko smo ih uspjeli u godinu dana spasiti. Valja naglasiti da ,iako smo godinu dana na vlasti, tek pola godine radimo po našem

proračunu i našim projektima. Naime, nakon preuzimanja vlasti imali smo određen proračun koji nije mogao podnijeti velike preinake. Razdoblje do kraja godine iskoristili smo za planiranja projekata u ovoj godini s različitih razina. Ovo su projekti Županije, a ne države ili Vlade jer građani slijevaju svoj novac različitim porezima na državni proračun iz kojeg onda mi povlačimo sredstva za svoje projekte. Mi smo vlast koja, za razliku od prijašnje, sve svoje zahtjeve argumentiramo projektima. Što smo mi kao županija stradalnik u Domovinskom ratu dobili proteklih 12 godina? Oni nisu znali raditi svoj posao. Zadaća županijske vlasti je da koordinira rad općina, gradova i da proračun i programi budu usuglašeni i realizirani. P.L. U ovih godinu dana mnogi su primijetili kako ste i granice naše županije otvorili. Bili smo dosta zatvoreni i nezanimljivi? Definitivno smo promijenili imidž naše županije. Više se o našoj županiji ne priča negativno, izvukli smo je iz izolacije. Županija se sada predstavlja u sasvim drugačijem svjetlu. Ne trebamo izmišljati toplu vodu. Imamo županije koje su daleko ispred nas. Ono što je dobro treba oduzeti, preslikati i prilagoditi našim uvjetima. Na tom tragu smo mi organizirali Agenciju za razvoj koju Sisačko-moslavačka županija nije imala. Išli smo u Istarsku, bili smo u Varaždinskoj županiji. Vidjeli smo kako rade oni koji su daleko ispred nas. Za sve županije zakoni su isti, to je naša država. Bili smo i u Sloveniji i vidjeli kako je Istarska županija mnogo kopirala od njih. Intenzivno radimo na promidžbi županije, našim resursima i vrednotama. Ova županija se ima čime ponositi. Ne zaslužuje ni mjesto ni status koji je imala do sada. P.L. Nećete mi zamjeriti ako sada razgovor preusmjerim na petrinjske teme, ipak smo mi Petrinjski list. Mnogi su primijetili i sve češću uključenost Petrinje u razvojne planove Sisačko-moslavačke županije. Prema Vašem mišljenju koji su naši potencijali i koji su planovi Županije s Petrinjom? Potencijali Petrinje su veliki, ali sve vam je dvosmjerna ulica. Kao Županija pokazali smo veliki interes za vaš grad i okolicu, dali smo veliku potporu Petrinji. Prvi put u svojoj novoj povijesti proteklih 15 godina Petrinja ima status da nije zaboravljeni grad. Neke stvari trebaju biti inicijativa samog Grada, mi se trebamo samo priključiti na projekte, a ne samo da budu projekti Županije na koje se onda Grad uključuje. Favoriziramo Poduzetničku zonu u Mošćenici i onu u Lekeniku jer se nalaze na trasama buduće autoceste. Vidimo ih kao nukleus razvoja uz sve druge resurse koje Petrinja mora razviti. Grad i Županija imaju i jedan kvalitetan odnos s Gavrilovićem. Gavrilović se mora otvoriti prema gradu Petrinji, prema županiji. Mora postati jedan od nositelja razvoja
—

A

K T

U A

tog kraja. Kada govorimo o infrastrukturi, mi smo u Petrinju uloĹžili oko 3,5 milijuna kuna ĹĄto do sada nije nikada dobila. RijeĹĄili smo peti tim hitne medicinske pomoći. Sada Ä?ekamo rebalans proraÄ?una grada Petrinje i dogovoreno je da i oni, uz naĹĄa sredstva sufinanciraju 120 tisuća kuna. Nadam se da će Petrinja izaći sljedeće godine s odreÄ‘enim razvojnim projektima i da će to biti zajedniÄ?ki projekti Ĺ˝upanije i Grada Petrinje. ZnaÄ?i, i cestovna infrastruktura, poslovne zone, razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetniĹĄtva i ono ĹĄto je jako vaĹžno poljoprivreda, odnosno stoÄ?arstvo i voćarstvo jer se nalazite na odliÄ?noj poziciji za podizanje plantaĹžnih nasada, trebaju biti uklopljeni u razvojne planove. Mi dajemo do 50% subvencije za svaku sadnicu, subvencije daje i Grad za neke sadnice. NuĹžno je da se usuglasimo oko njih i da zajedno nastupamo prema krajnjem korisniku. Onaj tko će podizati planske nasade, primjerice ĹĄljiva, u konaÄ?nici moĹže raÄ?unati od 50 do 75% bespovratnih subvencija za svaki nasad voćke. Za Petrinju bi bilo vaĹžno da se i na potezu od DuĹžice do grada izgradi hladnjaÄ?a koja je i u naĹĄem programu za sljedeću godinu s 15 do 20 komora koja bi rijeĹĄila skladiĹĄtenje voća i povrća. Iako skladiĹĄtenje u startu poskupljuje proizvod,ono daje mogućnost prodaje tijekom cijele godine pa neće biti ucjenjivanja ĹĄto se tiÄ?e cijena otkupa kao ĹĄto je to u sluÄ?aju za vrijeme berbi. P.L. Posebno zanimanje graÄ‘ana izazvali su planovi za novo i bolje partnerstvo petrinjske tvrtke Gavrilović s Petrinjom i Ĺ˝upanijom. Vi ste nekoliko puta bili na razgovorima u Gavriloviću o mogućoj suradnji. Koliko su realna oÄ?ekivanja o razvoju kooperacije s Gavrilovićem na podruÄ?ju Banovine i obnovi Petrinjke. U vrijeme kada se spremamo za Europsku uniju imamo Gavrilović koji već sada ispunjava sve uvjete.Trebamo zajedno raditi na kooperantskim odnosima i na koji naÄ?in pokrenuti kooperacijski odnos na podruÄ?ju Petrinje, odnosno Banovine. Gospodarski objekti i staje moraju biti usklaÄ‘eni sa standardima Europske unije. Gavrilović sada treba biti i oslonac za malo i srednje poduzetniĹĄtvo. U svojoj proizvodnji ima niz tzv. poluproizvoda koji su sastavi dio njihove proizvodnje koje mogu izraÄ‘ivati mala poduzeća i privatni poduzetnici na naĹĄem podruÄ?ju. Primjerice limena ambalaĹža, kutijice za paĹĄtetu, staklenke, poklopci... Inzistirat ćemo da naĹĄi veliki gospodarski subjekti upravo u tom pravcu obuhvate naĹĄe male obrtnike i poduzetnike jer su kvalitetni. Poslije godiĹĄnjih odmora ponovo ćemo u razgovore s Gavrilovićem o konkretiziranju proizvodnje i razvoju svinjogojstva i uzgoj junad i teladi po kooperantskom modelu. Trebamo izraditi i kreditne linije za te pilot- projekte. U poÄ?etku sigurno neće biti viĹĄe od pet farmi za svinjogojstvo i pet za tov junadi. Tijekom jeseni moramo sve pripremiti za realizaciju programa u idućoj godini. Petrinja mora dobiti obnovljenu jezgru grada, obnovljenu Petrinjku. Ruglo koje stoji u centru grada je nedopustivo. Ja ne Ĺželim ulaziti u vlasniÄ?ke odnose, ali da se svake godine odvajalo primjerice po dva milijuna kuna već bi izgledala drugaÄ?ije. Mislim i da Gavrilović ima volje sudjelovati u tome. Svaki novi objekt, svako novo radno mjesto je zlata vrijedno. P.L. Osim gospodarskih planova, veliki pomaci za naĹĄ grad najavljeni su i za podruÄ?je zdravstva i ĹĄkolstva. Oni su takoÄ‘er pod upravom Ĺžupanijske vlasti pa Vas molim nekoliko rijeÄ?i i o tim razvojnim planovima. U sastavu Ĺžupanijske bolnice „Dr. Ivo PediĹĄić“ imamo bolnicu u Petrinji i svaki dan od Ministarstva zdravstva oÄ?ekujemo odgovor i suglasnost za otvaranje onkoloĹĄkog odjela u Petrinji. MjeseÄ?no nam je za dnevnu bolnicu i kemoterapije potrebno 500 tisuća kuna i traĹžimo povećanje pauĹĄala, odnosno limita za 6 milijuna kuna godiĹĄnje. Imat ćemo viĹĄestruki uÄ?inak. Mi smo, na Ĺžalost, Ĺžupanija koja ima najveći broj oboljelih od karcinoma. NaĹĄe stanovniĹĄtvo neće morati plaćati putne troĹĄkove za odlazak u Zagreb, a zaposlit ćemo i odreÄ‘en broj medicinskog osoblja. U Petrinji je planirana i sanacija Doma umirovljenika. Odvojili smo sredstva za ureÄ‘enje potpuno nove kuhinje. Nedostaje nam 200 tisuća kuna, ali vjerujem da ćemo problem rijeĹĄiti i da će dom do kraja godine dobiti potpuno obnovljenu kuhinju i blagovaonicu. Iduće godine moramo rijeĹĄiti i stari dio zgrade za ugodniji boravak. Ono ĹĄto je u Petrinji problem i na Ä?emu Grad treba poraditi jest pitanje gradskog prijevoza. Grad mora u suradnji sa Slavijatransom poraditi na prometnoj povezanosti s bolnicom. Svaki grad mora imati definiran komunalni dio prijevoza, a to je gradski prijevoz. Bez obzira je li prijevozniÄ?ko poduzeće privatno ili drĹžavno Grad treba raspisati koncesiju za gradski prijevoz. Radimo svu potrebnu dokumentaciju za poÄ?etak obnove i izgradnje ĹĄkole u ÄŒeĹĄkom selu za 280 uÄ?enika koji su uglavnom putnici. Postoji ideja i za osamostaljenjem ĹĄkole u Moťćenici, da ne bude viĹĄe podruÄ?no odjeljenje. Planiram uskoro obilazak i ĹĄkole u Nebojanu jer sam dobila informaciju kako je i nju potrebno obnoviti.Malo je novaca za sve potrebe koje su godinama stvarane, a nisu realizirane.

(MBTJMB

L N

O

—

P.L. Ĺ˝upanija je u proteklih godinu dana uÄ?inila puno i na elektrifikaciji i infrastrukturi Banovine! Već smo u nekoliko navrata iz svog proraÄ?una dali znatna novÄ?ana sredstva za infrastrukturu. Za Ĺ uĹĄnjar 70 tisuća kuna, za Mlinogu zajedno s Gradom i OESS-om. Do proljeća 95% ovog podruÄ?ja rijeĹĄeno je s visoko i niskonaponskom mreĹžom. To su velika ulaganja koja su bila preduvjet za gospodarski Ĺživot i razvoj Banovine. P.L. Predsjednica ste Ĺ˝O SDP-a pa ne mogu Vas ne pitati o trenutaÄ?noj politiÄ?koj sceni u Petrinji. Utemeljena je nova GO stranke, za predsjednika je imenovan Boris Zlonoga, a Koalicija za Petrinju koja je na Ä?elu gradske vlasti nije isposlovala koalicijski sporazum. Upućeno je nekoliko zahtjeva Gradu za ukljuÄ?ivanje Borisa Zlonoge kao sedmog Ä?lana gradskog Poglavarstva. Kako to komentirate? Rekla bih da Boris Zlonoga nije imenovan nego demokratski izabran i to s 2 glasa suzdrĹžana i 19 glasova za. Boris Zlonoga je joĹĄ prije tri godine bio kandidat na Konvenciji koja se nije odrĹžala. U petrinjskoj organizaciji problem postoji već 5 godina. Na Ĺžalost, esdepeova prva crveno-crna koalicija koja je bila, bila je upravo u Petrinji kada je gosp. KovaÄ?ićek bio predsjednik stranke i kada su dva vijećnika SDP-a digla ruke i tada oni utemeljili hadezeovu i haespeovu vlast. Na Ĺžalost, to je bio teĹĄki udarac za SDP. Iza toga dolazi i do drugog predsjednika i situacije u stranci koja nije bila definirana. Ni poslije nije bilo bolje. LoĹĄoj situaciji pridonio je i razlaz u SDP-u dr. KovaÄ?ićeka, dr. GregurnÄ?ića i gosp. Tomića. Sada je oÄ?ito neka druga klima pa je u vrijeme kada su bili lokalni izbori „uvjet“ dr. GregurnÄ?ića bio KreĹĄo KovaÄ?ićek. SDP ne funkcionira na taj naÄ?in. Mi smo demokratska stranka koja bira svoje vodstvo stranke i Koalicija nije napravila sporazum s pojedincima, već je napravila sporazum sa strankama. UobiÄ?ajeno je i spada u osnovnu politiÄ?ku kulturu da stranke u koaliciji same daju prijedlog svojih kandidata i nitko nema pravo raspravljati o kandidatu stranke koja je partner u koaliciji. Nedopustivo je da netko, gradonaÄ?elnik ili bilo tko, ne poĹĄtuje pravo stranke koja je partner u koaliciji. Ako netko ne Ĺželi da SDP bude viĹĄe partner u koaliciji, onda to mora jasno reći. GradonaÄ?elnik mora staviti na Gradsko vijeće prijedlog stranke koja njega podrĹžava i koja je partner u koaliciji. P.L. Ĺ to kaĹžete na optuĹžbe nepriznatih Ä?lanova GO SDP-a Petrinja o VaĹĄem citiram „nepotizmu i licemjerstvu“ i neprihvaćanju Hrvata, branitelja Domovinskog rata i BoĹĄnjaka u redove nove gradske organizacije stranke. Uopće ne Ĺželim to komentirati jer ljudi koji su napravili to ĹĄto su napravili, bilo da se radi o pronevjerama u ustanovama u kojima su radili ili ljudi koji su obrtnike u Petrinji zavili u crno, Petrinjcima su poznati. Ĺ˝ivimo u demokratskoj drĹžavi gdje svi graÄ‘ani mogu reći ĹĄto misle. P.L. Hoće li se moĹžda politiÄ?ke nesuglasice Koalicije za Petrinju i SDP-a odraziti na druge razvojne planove Ĺ˝upanije u Petrinji?- pitanje je koje nam Ä?esto postavljaju Petrinjci, a ja ga postavljam Vama kao predsjednici Ĺ˝O SDP-a i Ĺžupanici naĹĄe Ĺžupanije. To nema nikakve veze! PolitiÄ?ki rad u stranci je jedno, a funkcioniranje izvrĹĄne vlasti drugo. P.L. Za kraj jedno osobno pitanje. Kako se kao Ĺžena osjećate u politici i na Ĺžupanijskoj vlasti? GraÄ‘ani će odluÄ?iti na sljedećim izborima i nagraditi ili kazniti svakog za svoj rad. Mislim da je nebitno je li to muĹĄkarac ili Ĺžena. Osobno smatram da su Ĺžene puno odgovornije, temeljitije i sasvim drugaÄ?ije pristupaju odreÄ‘enim problemima. Mislim da Ĺžene u odnosu na funkciju izvrĹĄne vlasti sasvim drugaÄ?ije funkcioniraju od muĹĄkaraca. P.L. Kao Ĺžupanica ne smijete biti pristrani pojedinim dijelovima naĹĄe Ĺžupanije, ali nadam se da mi drugi neće zamjeriti ako Vas na kraju pitam kako se osjećate u naĹĄem gradu i ĹĄto mislite o Petrinjcima? Ja volim sve naĹĄe gradove, općine i naĹĄu Ĺžupaniju. U mojim istupima, u mom govoru s razine Ĺžupanice nikada nitko nije mogao primijetiti da favoriziram odreÄ‘eni dio Ĺžupanije. Za razliku od stranaÄ?kog rada , funkcija izvrĹĄne vlasti sasvim je neĹĄto drugo. Ja Ĺželim i jesam Ĺžupanica svih graÄ‘ana SisaÄ?ko-moslavaÄ?ke Ĺžupanije. Nikada uz moje ime ne istiÄ?e se stranka jer nisam Ĺžupanica samo onih koji su meni dali povjerenje jer jesam i Ĺžupanica onih koji mi tada nisu dali svoj glas. MoĹžda vide i shvate da se ova Ĺžupanija sasvim drugaÄ?ije moĹže razvijati i voditi, a mislim da smo mi to kao tim pokazali. Moram na kraju reći da sam zadovoljna sa svojim suradnicima i koalicijskim partnerima. Ĺ˝elim da se Ĺžupanija razvija ravnomjerno jer samo tako moĹžemo ići naprijed!

A. Milković

EPP1FUSJOKB %$BSFLB   Petrinjski list broj 18


VRUĆA 11. SJEDICA GRADSKOG VIJEĆA

P

O

L I

T

I

K A

BORIS ZLONOGA IPAK NEĆE BITI ČLAN POGLAVARSTVA Aktualni sat U srijedu 21. lipnja održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Petrinje, koja je kao i uvijek, počela Aktualnim satom, a vijećnici su i ovaj put postavljali zanimljiva i provokativna pitanja. Darka Dumbovića ( HSP ) zanimalo je što je sa sanacijom odlagališta otpada u Taboruštu i što je s onim u Banskom Grabovcu, a gradonačelnik dr. Miroslav Gregudinčić odgovorio je kako će sanacija odlagališta u Taborištu biti riješena do 2009. godine i dodao kako je ovo odlagalište u usporedbi s nekim drugim odlagalištima u Hrvatskoj, kao apoteka . Domagoj Sekulić ( HSP ) pročešljao je skraćene zapisnike s dosad održanih sjednica Gradskog poglavarstva i nije mu bilo jasno kako sjednice s puno točaka dnevnog reda mogu kratko trajati. Gradonačelnik mu je odgovorio kako su sjednice formalnost jer se prije toga sastaje kolegij na kojem se sve dogovori pa sjednice ne traju dugo. Vlado Draženović ( DC ) ustvrdio je kao se društveni domovi ne koriste namjenski i da se mnogi građani žale i zanimalo ga je tko je zadužen za upravljanje domovima. Odgovorio je zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek, naznačivši kako su za upravljanje zadužena Vijeća mjesnih odbora.’’Do sada nismo primili ni jednu primjedbu građana’’ – rekao je dr. Kovačićek. Draženović je pitao i što je s ‘’kožarom’’ u Zagrebačkoj ulici i kako primorati građane da brinu o svom dobru, jer to je ruglo, rekao je. Darinko Dumbović, zamjenik gradonačelnika, rekao mu je kako je ‘’kožara’’’ prodana i vlasnik je odgovoran za to dobro, a što se tiče ptica – za to je zadužena higijeničarka služba . Dragutin Šoštarić ( HNS

Boris Zlonoga podijelio vijećnike Koalicije

) pitao je što je sa sudskim sporom namještenika gradske uprave u svezi s nepoštivanjem kolektivnog ugovora. ‘’ O kojem se iznosu radi i je li to stvara probleme u gradskom proračunu?’’ – pitao je Šoštarić. Gradonačelnik dr. Greguirnčić odgovorio mu je kako su s dijelom radnika postigli nagodbu, 11 ih nije na to pristalo i sad je Grad dobio ovrhu na 336.000,00 kn. ‘’Ima još namještenika, ali oni će zbog zastare dobiti naknadu ne za 25, već za 17 mjeseci, a to je ukupno 900.000,00 kn. Antun Barić ( HSP ) izvijestio je kako se vrši pritisak na VUŠ u Petrinji da se pripoji Zagrebu. ‘’ To znači da bismo izgubili visoko školstvo u Petrinji, pa iako školstvo nije u ingerenciji Grada, Grad treba nešto učiniti. Traže potporu u političkim strukturama Grada’’. Gradonačelnik je naznačio kako je bio nazočan sastanku u VUŠ-u prije 3 mjeseca, kojem su nazočili dekanica i prorektorica, od tada nitko više nije ništa spominjao, ali to se ne smije dopustiti, rekao je. Vlado Kireta ( HDZ ) pitao je li točno da je bilo problema s tvrtkom ˝Posavina- prom’’ koja je radila cestu u Mošćenici jer svašta se pričalo o rokovima, aneksima ugovora itd. Postavio je i pitanje o ‘’krađi vode’’ u poduzeću Privreda. ‘’Afera je bila – a do kud se stiglo? ‘’ pitao je Kireta dodavši i što se to muti s putnim troškovima. Odgovarali su mu zamjenici gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek i Darinko Dumbović, a naznačeno je da je dio radova u Mošćenici bio vrlo zahtijevan i kako je bilo i radova koji su izvan troškovnika, no za malo novca ipak je napravljeno puno posla, rekao je Dumbović, a dr. Kovačićek potvrdio je sumnje i detaljno obrazložio sve što se događalo, naznačivši kako je revizorska tvrtka napravila reviziju, a zatim je bila i superrevizija kojom je iznos ipak smanjen za oko 100 tisuća kuna. O stanju u Privredi odgovor je dao Branimir Krkić koji je rekao kako je policija svoj dio posla završila i kako je sad sve na sudstvu, a vode se i javni spor i krivični postupak. O putnim troškovima dat ćemo pisani odgovor, nakon što istražimo ove navode - rekao je Krkić. Kireta nije bio zadovoljan odgovorom i naznačio je kako je u Privredu 1998. uvedena kompjuterizacija i dodao ‘’ Idemo po zapovjednom lancu – zašto odgovorni ne odgovaraju za propuste svojih djelatnika’’. Dr. Kovačićek dodao je kao dopredsjednik NO Privrede kako su upravo to i oni tražili i kako je odgovorna osoba privremeno udaljena. Domagoj Sekulić ponovo je potegao pitanje o robnoj kući, a nakon što je dr. Kovačićek vrlo opširno iznio sve vezano uz tu problematiku, Sekulić je samo dodao ‘’Iz vaših usta, u Božje uši!’

Petrinjski list broj 18

BORIS ZLONOGA ‘’UZDRMAO DUHOVE’’ Na sjednici Gradskog vijeća Petrinje najveću pozornost izazvao je izbor 7. člana Poglavarstva. Gradski odbor SDP-a grada Petrinje predložio je Borisa Zlonogu – predsjednika ove stranke u Petrinji, a prijedlog je po svojoj funkciji izložio gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić, ipak naznačivši kako on nije u skladu s Petrinjskim sporazumom koji su potpisale sve stranke Koalicije i gdje u članku 7 stoji da se sva imenovanja moraju donijeti koncenzusom svih koalicijskih partnera. ‘’ Zbog ovog prijedloga sporazum će doći u pitanje’’ , rekao je gradonačelnik i dodao: ‘’ Ja nisam potpisao koalicijski sporazum po kojem SDP ima dva člana poglavarstva. Sporazum je potpisan bez mog znanja. Iako ga kao nositelj liste nisam potpisao , poštujem koalicijski sporazum koji su potpisali SDP, HNS, HSS i LS.˝ Zdravko Kuljanac , tajnik Grada naznačio je kako se odluka donosi kvalificiranom većinom, što znači većina od ukupnog broja članova. Prijedlog nije usvojen, jer je 7 vijećnika bilo za, jedan protiv i 9 ih je bilo suzdržanih. Podržala su ga 3 vijećnika HNS-a, 3 HSS-a, jedan nezavisni i jedan iz SDP-a. Protiv je bio jedan vijećnik HSP-a, a suzdržani su bili vijećnica SDP-a, vijećnik NGL-e, 4 iz HDZ-a i 3 iz HSP-a. Kuljanac je tada konstatirao kako nije postignuta potrebna većina i time je ovaj slučaj završen – ili nije, jer sjednici je nazočila dopredsjednica GO SDP-a Paula Janjanin koja je nakon sjednice izjavila kako su tek sada maske u vijećnici pale. ‘’Cijela je predstava bila režirana od bivšeg čelnika naše stranke, pa čak i od ostalih predsjednika stranaka’’ , rekla je. ‘’Nismo i nećemo trgovati ni s HDZ-om, ni s HSP-om, razgovarali nismo ni s kim, a s vijećnicima naše stranke koji su ostali suzdržani morat će se raskrstiti.’’ Dodala je kako je na zadnjem sastanku stranke rečeno da će se, ukoliko prijedlog ne prođe, morati raščistiti s nekim stvarima u gradskoj organizaciji Petrinja. ‘’Ne mogu odmah reći što, ali Gradska organizacija SDP-a će se svakako očitovati o tome što će dalje poduzeti’’, rekla je Paula Janjanin. Na 11. sjednici Gradskog vijeća Vlasta Dadić jednoglasno je, ali bez nazočnosti vijećnika HNS-a, ponovo izabrana za ravnateljicu Dječjeg vrtića ‘’Petrinjčica’’. Dragutin Šoštarić naznačio je kako vijećnici HNS-a nisu usuglasili stavove pa zbog toga neće sudjelovati u glasovanju. Na sjednici je dana suglasnost za izmjenu Statuta, ali ne i za izmjene i dopune odluke o cijenama usluga Dječjeg vrtića “Petrinjčica”.Donesena je odluka o izboru članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području grada Petrinje, jednoglasno su usvojeni Izvješće o stanju u prostoru grada Petrinje od 2002. do 2006. godine i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru od 2006. do 2010. godine, kojim su utvrđene mjere koje je potrebno provesti u sljedećem četverogodišnjem razdoblju. Imenovana je devetočlana komisija za dodjelu javnih priznanja, donesena je odluka o izradi i dodjeli priznanja u povodu 15. obljetnice osnutka Zbora narodne garde, a za izradu idejnog rješenja zadužen je Zvonimir Martinović. Donesene su i odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava proračuna za 2005. godinu i odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu. Za člana Odbora za socijalnu skrb imenovana je Ružica Dolenec. M.Morić
P

O

L I

T

I

K A

PROJEKTI SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE ŽO SDP-a bila je domaćin prezentacije izvedbenih projekata Sisačko-moslavačke županije koje je građanima Petrinje 1. lipnja u Hrvatskom domu predstavila Marina Lovrić, županica i predsjednica ŽO SDP-a. Nakon što je predsjednik GO SDP-a Petrinje, Boris Zlonoga, pozdravio goste, među kojima su, uz županicu, bili zamjenik gradonačelnika grada Petrinje dr. Krešo Kovačićek, predstojnik Ureda županice Zoran Vasić i član županijskog Poglavarstva Josip Takač, županica Lovrić naglasila je kako su svi ovi programi – programi županijske Koalicije, a ne samo SDP-a kao najveće stranke u Koaliciji. Naša županija od zatvorene i gospodarski nezanimljive, brzo i transparentno pretvara se u otvorenu i privlačnu regiju, a to su prepoznale i Hrvatske željeznice kao i mnogi trgovački centri. U tom smislu i Petrinja će dobiti prvo Multimedijalna prezentacija županijskih projekata robni centar Lidl, a u planu je i otvaranje željezničkog prometa do Petrinje. Petrinjcima je govorila o projektima vezanim uz Petrinju i županiju na području obrta, malog i srednjeg poduzetništva i turizma. Županija stavlja naglasak na razvoju gospodarstva i energetike ,a u elektrifikaciji najviše će dobiti upravo Banovina koja će do proljeća 2007.g. biti elektrificirana 90%. Posebno zanimanje građana izazvali su planovi za novo i bolje partnerstvo petrinjske Tvrtke Gavrilović i banovinskih poljoprivrednika – stočara, te otvaranja onkološkog odjela u petrinjskom dijelu sisačke bolnice „Dr. Ivo Pedišić“. Osim onkologije vidjet će se pomaci i na pružanju hitne medicinske pomoći u Petrinji čiji će dio sufinancirati i sama gradska uprava. Građani su županici upućivali pitanja vezana uz obnovu Petrinjke, ulogu Gavrilovića u razvoju grada i sela, status Visoke učiteljske škole, obnovu škole i asfaltiranje ceste u Nebojanu. Županija će obnoviti zgradu škole u Nebojanu, a županica je najavila i još neke projekte vezane uz napuštene škole na području grada Petrinje te obnovu zgrade i početak rada škole u Češkom selu. A.M.

ZDRAVSTVO U OČIMA ČLANOVA HSS-a

„PETRINJCI ZA PETRINJU“ PRIMAJU NOVE ČLANOVE

˝Hrvatska seljačka stranka ne podržava predloženu reformu zdravstva Vlade RH˝ , rekao je dr. Josip Mičija, ravnatelj za zdravstvo i socijalnu skrb Stručnog vijeća HSS-a u Petrinji, 7. lipnja na sjednici Povjerenstva za zdravstvo Stručnog vijeća ŽO HSS-a. Marijana Petir, županijska predsjednica HSS-a, mišljenja je kako je nova županijska vlast u godini dana napravila velike pomake u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, naznačivši kako županija dobiva godišnje 20 milijuna kuna za zdravstvo i izdvaja svojih 2 i pol milijuna kuna za poboljšanje zdravstvenog standarda. Dr. Miroslav Petračić, predsjednik Stručnog povjerenstva ŽO HSS-a ,naznačio je kako se stranka zalaže za samostalnost u radu petrinjskih zdravstvenih ustanova, a o stanju zdravstva na našem području govorio je i Davor Jelaska, predsjednik povjerenstva Županijske liječničke komore i Stručnog vijeća sisačke bolnice. Skrenuo je pozornost na nedostatak tri ambulante opće medicine i jedne ginekološke ambulante u Petrinji. Naznačio je i kako je Hrvatska po kvaliteti zdravstva na 40. mjestu od rangiranih 190 zemalja svijeta. A.M.

Ubrzo nakon godišnje skupštine utemljen je novoizabrani Upravni odbor Udruge Petrinjci za Petrinju. Za predsjednika je potvrđen dr. Slavko Vučak, za tajnika izabran Vladimir Gregurinčić, rizničarka je Senka Marunić, u vodstvu su još Josip Malović, Valentina Gajšek, Nina Panjan, Gordana Šelendić, Miljenko Novaković, Ivica Ljubanović i Josip Fakčević.

Dr. Josip Mičija ne podržava predloženu reformu zdravstva„Kao nestranačka udruga otvoreni smo svakom sugrađaninu, ne pravimo razlike na rođene u gradu, ni kada je i odakle tko došao. Na godišnjoj skupštini upisano je 20 novih članova˝, rekao je dr. S. Vučak. Počelo je redovito subotnje prijepodnevno dežurstvo u zgradi političkih stranaka, a čelništvo će se sastajati svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Subotu 3. lipnja Petrinjci za Petrinju proveli su na izletu u sjedištima biskupija, Đakovu i Požegi, starim hrvatskim gradovima, koji imaju dodirne točke s Petrinjom. I Đakovo i naš grad središnje parkove nazivaju po J. J. Strossmayeru, a i Požega ima župnu crkvu sv. Lovre. I neke godine iz povijesti i slični događaji povezuju nas, ali od oba slavonska grada udaljuje njihova uređenost, dotjeranost, čistoća, urednost, pozornost koja se pridaje detaljima, ukusu, smišljenosti. Šteta da sa svojim članovima sve viđeno i doživljeno nisu podijelili čelnici Udruge - dr. S. Vučak bio je spriječen službenim obvezama Visoke učiteljske škole, a počasni predsjednik dr. M. Gregurinčić obiteljskim obvezama. Autobuse zadovoljnih putnika, među kojima su bile i članice Ženskog pjevačkog zbora Petrinjska lira, vodili su Ivica Ljubanović-Bambi i Vladimir Gregurinčić- Glista. A.P.

Petrinjski list broj 18


G

SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI Sisačko- moslavačka županija raspisala je natječaje za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2006.g. za ove vrste proizvodnje: biljna proizvodnja za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda; ekološka proizvodnja za biljnu i pčelarsku ekološku proizvodnju, troškove nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti; za konjogojstvo za uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja upisanih u središnji popis koji vodi Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac i Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka; za izgradnju plastenika i staklenika. Obrasci zahtjeva mogu se dobiti u jedninicama lokalne samouprave te kod djelatnika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednosavjetodavnu službu, a zahtjevi se podnose u SMŽ, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, S. i A.Radića 36, Sisak najkasnije do 15. studenoga 2006. godine.

L. Modrovčić

PREDSTAVLJENO PUČKO PRAVOBRANITELJSTVO

MANJE ŽALBI i PRITUŽBI Pučki pravobranitelj Jurica Malčić u okviru projekta ‘’ Potpora instituciji pučkog pravobraniteljstva’’ predstavio se javnosti naše županije. Njegovi zamjenici Dejan Palić i Branko Tinodi održali su sastanak s gradonačelnikom dr. Miroslavom Gregurinčičem i njegovim najbližim suradnicima na kojem su predstavili projekt koji se provodi već 4 godine. Dejan Palić naznačio je kako je ovo način da se saznaju i problemi lokalne samouprave, a gradonačelnik je izvijestio o cjelokupnom stanju u gradu. Dr. Krešo Kovačićek istaknuo je, uz problem nezaposlenosti, i problem neriješenih vlasničkih odnosa nad brojnim nekretninama i osobito vojnih objekata koji nisu u funkciji, a koji bi uvelike pomogli u stvaranju poduzetničkih zona pa tako i zapošljavanja. Izabela Žilić pročelnica UO za društvene djelatnosti Grada naznačila je kako je na području Petrinje više od 700 socijalnih slučajeva i 3500 nezaposlenih, što opterećuje gradski proračun, koji je, kako je rekao i Joso Grahovac v.d. pročelnik UO za gospodarstvo i proračun, umjesto da bude razvojni, sve više socijalni. Zamjenici pučkog pravobranitelja obećali su, prema svojim mogućnostima, pomoć u rješavanju onih problema koji su u ingerenciji države i ako postoje mogućnosti, rekli su, pučki pravobranitelj će pokušati riješiti neke od njih u izravnom kontaktu s parlamentom i odborima. Naznačeno je kako je broj pritužbi daleko manji nego što je to bilo na počeku kada je Ured otvoren i danas se pritužbe uglavnom odnose na drugostupanjska rješenja i rješavanje slučaja po žalbama, a vezani su za povrat stanarskog prava, reklamacije obnove, povrata imovine, mirovine i dr. U neslužbenom razgovoru pohvaljen je bogat društveni i kulturni život u gradu, a nakon ovog sastanka razgovarali su i sa Željkom Softićem v.d. pročelnikom Regionalnog ureda za prognanike i s predstavnicima SDF-a Gvozda, Gline i Petrinje. U maloj gradskoj vijećnici imali si i prijam za stranke.

Petrinjski list broj 18

M.M.

R A

D

S

K A

U

P

R A V A

IZMJENJENA ODLUKA O CIJENAMA USLUGA VRTIĆA

Članovi Poglavarstva grada Petrinje na 41. sjednici održanoj 22. svibnja usvojili su izmjene i dopune odluke o cijenama usluga Dječjeg vrtića “Petrinjčica’’. Cijena po djetetu je i dalje 500,00 kn, no novina je plaćanje 40 % iznosa ukoliko dijete ne dolazi u vrtić zbog bolničkog liječenja više od 10 radnih dana. Ukoliko roditelj i nakon pisane opomene vrtića ne podmiruje svoju obvezu, vrtić će u skladu s potpisanim ugovorom sklopljenim između vrtića i roditelja ispisati dijete iz vrtića, a dug i sve troškove naplatiti na osnovi sudske presude. Dopunjen je plan nabave Grada za 2006. godinu, usvojena odluka o provođenju postupka nabave ograničenim prikupljanjem ponuda za izradu geodetskog elaborata i za izradu projektne dokumentacije (troškovnik s idejnim projektom) za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju sifonskog prijelaza ispod rijeke Petrinjčice poništen je i ide se na izradu nove odluke javnim nadmetanjem, a usvojen je prijedlog odluke za sanaciju lokalne ceste u Međuračama i odluke o provođenju postupka nabave ograničenim prikupljanjem ponuda za sanaciju vodoskoka u gradskom parku i o izmjenama pomoći za elementarne nepogode u 2005. godini, a Turistička zajednica dobila je suglasnost za zapošljavanje jednog djelatnika na određeno vrijeme. Prihvaćena su pokroviteljstva “3. likovnih susreta na Banovini 2006. ‘’ i tradicionalne 8. večeri folklora, a odobrena je financijska potpora r’n’r klubu ‘’MEGArock’’ Petrinja za organizaciju Europskog prvenstva seniora “A” kategorije. Jednokratne financijske potpore dobili su: Josip Gregurinčić 1.000,00 kn; Kornelija Ivanjek 2.000,00 kn; Lana Vrbanac 5.000,00 kn; Jura Tolušić 2.000,00 kn i Andrija Sertić 3.000,00 kn. Financijske potpore dobili su ŠNK ‘’Češko selo’’ za uređenje igrališta u iznosu od 12.000,00 kn, za sanaciju nadstrešnice na stadionu NK “Sloga” Hrastovica odobreno je 4.654,98 kn, a za dovršetak uređenja Društvenog doma u Blinji odobreno je 7.972,40 kn. Usvojen je prijedlog odluke o provođenju postupka nabave ograničenim prikupljanjem ponuda za izradu fasade na Društvenom domu u Taborištu i imenovano je Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada u kojem su dr. Miroslav Gregurinčić, Darinko Dumbović, dr. Krešo Kovačićek, Zlatko Medved i Joso Grahovac.

IMENOVANA RADNA SKUPINA ZA IZRADU PLANA TURISTIČKE DJELATNOSTI

Dana 29. svibnja održana je 42. sjednici Poglavarstva grada Petrinje. Tvrtka ‘’Škarda - sanitarna zaštita’’ iz Čazme odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje usluge dezinsekcije na području grada u iznosu od 78.324,00 kn, imenovana je radna skupina za izradu Plana razvoja turističke djelatnosti na području grada Petrinje u kojoj su Đuro Juić, Mato Bučar, Berislav Ličina, Ante Marić, Vlado Demetrović, Ivanka Držaj, Marko Kovačević, Davor Salopek i Zvonimir Martinović. Do 31.12.2006. dužni su izraditi Plan razvoja turističke djelatnosti za grad Petrinju. Usvojena je odluka o provođenju postupka nabave za sanaciju rasvjete na gradskom nogometnom stadionu i u Gajevoj ulici. Gradsko poglavarstvo prihvatilo je pokroviteljstvo projekta ‘’Petrinjčica’’ odgojne skupine ‘’Suncokreti’’ petrinjskog dječjeg vrtića za koji je dana financijska potpora od 2.500,00 kn. Financijske potpore dobili su selo Strašnik 5.000,00 kn za dovoz pitke vode, 2.000,00 kn donirano je za 15. obljetnicu osnutka Specijalne jedinice policije ‘’Osa’’, udruzi “Izvor” Hrvatski Čuntić za obilježbu dana sv. Antuna 3.000,00 kn, Mjesnom odboru sela Strašnik za obilježbu zaštitnika sv. Vida do 5.000,00 kn, a 3.850,00 kn potpore dano je mladoj autorici Martini Dumbović za tiskanje zbirke poezije ‘’Drač’’. Utvrđeno je i ljetno radno vrijeme djelatnika gradske uprave, koji će od 1. lipnja do 31. kolovoza 2006. biti od 7.00 do 15.00 sati.

SJEDNICA POGLAVARSTVA ODRŽANA U GORI

Na 43. sjednici Poglavarstva grada Petrinje koja je održana je u Lovačkoj kući u Gori, doneseno je više odluka - o prikupljanju ponuda za izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u naselju Gora u vrijednosti 199.000,00 kn, o izravnom ugovaranju obavljanja usluga s Uslužnim obrtom ‘’Sebastijan’’ za besplatan prijevoz umirovljenika do Nove bolnice. Donesene su odluke o isplati subvencija u iznosu od 7.100,00 kn za nabavu loznih cijepova i nabavu sadnica dugogodišnjih nasada voćaka u 2006. godini u vrijednosti 37.980,00 kn. Odobrena je financijska pomoć od 5.000,00 kn za dovoz pitke vode u Goru, a tvrtka ‘’L- produkt’’ iz Zagreba izvodit će radove na izgradnji I. faze Društvenog doma u Češkom selu. Vrijednost radova je 821.207,00 kn. Uz ostalo, odlučeno je kako će prethodna rasprava nacrta prijedloga Prostornog plana uređenja grada Petrinje biti održana u utorak 13. lipnja, a Javni uvid na prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada počinje 26. lipnja i trajat će u gradskoj upravi svakog radnog dana do 11. kolovoza, uz prve subote u srpnju i kolovozu. Mjesni odbor naselja Gora, u suradnji s lovačkom udrugom ‘’Fazan’’ i Udrugom žena Gora pripremio je ručak za članove poglavarstva, blagoslov je obavio gorski župnik don Paško Glasnović, a predsjednik Mjesnog odbora Ivica Tominović zahvalio je na danas donesenim odlukama važnima za život u Gori. ‘’Više od 30 godina imamo osjećaj da smo od Grada Petrinje odbačeni i zaboravljeni. Sada ste došli među nas, pokazali ste da mislite o nama, da smo punopravni stanovnici Petrinje i u ime svih stanovnika hvala vam na tome’’ ,rekao je Ivica Tominović.

HOĆE LI PETRINJA IMATI VRHUNSKI SPORTSKO- REKREACIJSKI CENTAR?

Na 44. sjednici Poglavarstva održanoj 12. lipnja usvojen je Nacrt prijedloga odluke o usvajanju detaljnog plana uređenja naselja Sajmište, donesena odluka o pokretanju postupka izrade detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone ‘’Mošćenica – Poljana’’ i osnivanju poduzetničkih zona “Lug 1” i “Lug 2”. Donesena je odluka o provođenju postupka nabave za geodetsko snimanje vodovodne mreže i izradu katastra vodova u gradu s planiranom vrijednošću nabave od 400,000.00 kn, odluka o projektiranju produljenja 12 km kanalizacijske mreže na 29 lokacija u Petrinji u vrijednosti od 490.000,00 kn i za provođenje postupka nabave za izgradnju 330 m vodovodne mreže u vrijednosti 130.000,00 kn u Voćarskoj ulici. Donesena je i odluka o izboru članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području grada, o izradi glavnog projekta za izgradnju elektroopskrbnog sustava u Mošćenici i izradi idejnog rješenja za dodjelu priznanja za 15. obljetnicu Zbora narodne garde. Usvojena su izvješća o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata i uređaja za 2005. godinu, a tvrtka ‘’Nigrad’’d.o.o. iz Varaždina izvodit će radove na čišćenju kanala uz nerazvrstane ceste. Vrijednost radova je 195.000,00 kn. Grad je prihvatio pokroviteljstvo proslave dana Mošćenice i blagdana svetog Jakova, s najavom kako će ovogodišnji glazbeni gost biti Dražen Zečić. Donesena je odluka kojom će radove na uređenju dijela prostorija u zgradi Poglavarstva ( Ured za obranu ) izvoditi tvrtka ‘’Cavallin’’ iz Mošćenice, a Poglavarstvo je prihvatilo i Pismo namjere Igora Locherta, Petrinjca koji živi u Americi, a koji se trajno vraća u grad i želi izgraditi vrhunski sportsko - rekreacijski centar u Petrinji koji bi trebao imati sportsku dvoranu, trim- kabinet i teretanu, dva zatvorena teniska igrališta, automatsku četverostaznu kuglanu i prateće sadržaje. Zbog toga je donesena odluka o prestanku svojstva javnog dobra građevinskog zemljišta. Tom odlukom pašnjak postaje građevinsko zemljište na kojem će biti izgrađen Sportsko- rekreacijski centar ‘’Sajmište’’. Župi sv. Antuna u Hrvatskom Čuntiću Grad će kupiti trimer i kosilicu za održavanje zelenih površina. M.M.
P

R E

G

L E D

PROSLAVLJEN DAN ŽUPANIJE

PRVI PUTA ZAJEDNO ŽUPANIJA I HSS Obilježba Dana Sisačko - moslavačke županije, 135. rođendana Stjepana i 138. Antuna Radića, počela je polaganjem vijenaca za sve poginule, umrle i nestale kod središnjeg križa na gradskom groblju Viktorovac u Sisku. Kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Sisku zapaljene su svijeće, a brojna su izaslanstva položila vijence ispred rodne kuće Stjepana i Antuna Radića u Trebarjevu Desnom, gdje se nazočnima obratio potpredsjednik HSS-a Damir Bajs. U crkvi sv. Martina u Martinskoj Vesi služena je sveta misa zadušnica, koju je predvodio župnik Ivica Berdik, a u hotelu ‘’Panonija’’ održana je svečana sjednica županijske Skupštine, na kojoj su se nazočnima obratili predsjednik županijske Skupštine Zvonko Belošević i županica Marina Lovrić. Čestitku građanima županije uputila je potpredsjednica Hrvatskog sabora i predsjednica HNS-a Vesna Pusić, a na svečanosti su bili župani nekoliko županija s kojima je Sisačko-moslavačka županija uspostavila prijateljsku i partnersku suradnju. Prikazan je dokumetarni film o tome što je učinila županijska vlast tijekom prve godine mandata, a svečanoj sjednici su u ime Grada Petrinje nazočili gradonačealnik dr. Miroslav Greguirnčić i njegov zamjenik Darinko Dumbović. Proslavu Dana županije i rođendan Stjepana i Antuna Radića organizirali su prvi puta zajedno Sisačko-moslavačka županija koja datum rođenja braće Radić 11. lipnja slavi kao svoj dan i HSS koji slijedi ideju i misao braće Radić.

D

O

G

A

Đ A

N

J A

OBILJEŽENA 15. OBLJETNICA ORUŽANIH SNAGA RH Prigodom obilježavanja 15. obljetnice Oružanih snaga RH i Hrvatske kopnene vojske, u vojarni ˝Pukovnik Predrag Matanović˝ nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, u kapelici svetog Ilije svetu misu za sve poginule i umrle pripadnike OS RH služio je don Milenko Majić ,vojni kapelan vojne kapelanije II. brigade. U misnom slavlju sudjelovali su, uz ostale svećenike, župnik Mladen Sinković i kapelan naše župe Vjekoslav Jakopović. Izaslanstvo II. gardijske brigade kod središnjeg križa na gradskom groblju Viktorovac u Sisku položilo je vijenac i zapalilo svijeću u spomen svim poginulim i umrlim u Domovinskom ratu. Vijence su položila i izaslanstva lokalne uprave, MUP-a, Ureda za obranu, Ureda državne uprave i Udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Petrinjsko izaslanstvo Zbora narodne garde i policije iz 1991. godine sudjelovalo je na svečanom obilježavanju 15. obljetnice smotre Zbora narodne garde u Zagrebu. U zasebnom vodu sudionika Domovinskog rata, u maskirnim odorama bili su časnici Željko Hosi, Slavko Bešlić i Darko Dumbović; dočasnici Tomislav Stanešić i Vlado Dumbović. Predstavnici ratne postrojbe II gardijske brigade „Grom“ bili su časnici Željko Kardaš, Žarko Jelić, Zoran Lovreković i Nino Musulin i dočasnik Pavle Piklavec. M.M.

ODLIKOVANE PETRINJSKE POSTOJBE

Prigodom proslave Dana SMŽ, Županiju su posjetile članice Međunarodnog kluba žena, održan je prijam za znanstvenike, otvorena izložba slika Janice Šterc, održana središnja konjogojska izložba hrvatskog posavca uz prikaz najboljih grla, te 9. županijska smotra izvornih folklornih skupina ‘’Martinski susreti 2006’’.

Prigodom obilježavanja 15. obljetnice osnutka i ustrojavanja OS RH i Dana oružanih snaga i Hrvatske kopnene vojske, predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OS RH Stjepan Mesić donio je, na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, odluke o odlikovanjima, a na prijedlog načelnika GS OS i ministra obrane, Odluku o pohvalama ratnih postrojbi i zapovjedništava Oružanih snaga. Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu, odlikovana je i II. gardijska brigada ZNG “A”. Pohvalom vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske pohvaljene su uz ostale ratne postrojbe i 74. samostalni bataljun HV “R” – Petrinja i 80. samostalni bataljun HV “R” – Petrinja. Predsjednik je na temelju prijedloga načelnika Glavnog stožera i ministra obrane promaknuo 631 pripadnicu i pripadnike OSRH. Redom Hrvatskog križa odlikovan je i brigadni general Drago Matanović M.M.

HSS OBILJEŽIO ROĐENDAN HRVATSKIH SINOVA

POČELE PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 15. OBLJETNICE ZNG

IZ PROGRAMA

Hrvatska seljačka stranka je uz Dan Sisačko -moslavačke županije obilježila 135. rođendan Stjepana i 138. Antuna Radića. U Trebarjevu Desnom, rodnom mjestu braće Radić dopredsjednik HSS-a Damir Bajs i predsjednica županijskog HSS-a Marijana Petir u nazočnosti brojnih članova stranke, ispred spomenika braće Radić položili su vijenac za braću Radić i sve poginule i umrle.

KOD SPOMENIKA U PETRINJI POLOŽEN VIJENAC

Povodom godišnjice rođenja Antuna i Stjepana Radića, izaslanstvo Gradskog odbora Hrvatske seljačke stranke na čelu s predsjednikom Milanom Hercegom, položilo je vijenac i zapalilo svijeću ispred spomenika Stjepana Radića u Petrinji i ispred rodne kuće Antuna i Stjepana Radića u Trebarjevu Desnom. U crkvi sv. Martina u Martinskoj Vesi nazočili su svetoj misi zadušnici. M.M.

U maloj gradskoj vijećnici održana su već dva sastanka Odbora za obilježavanje 15. obljetnice osnivanja Zbora narodne garde Petrinja i u tijeku su pripreme za obilježavanje ove značajne obljetnice, koja će prema utvrđenom programu pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, 5. kolovoza početi polaganjem vijenca i paljenjem svijeća, u župnoj crkvi sv. Lovre bit će služena svet misa zadušnica, a na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Petrinje dodijelit će se Zahvalnice dragovoljcima za izuzetan doprinos i hrabrost u obrani grada i domovine. Održat će se tradicionalni malonogometni turnir ZNGa i zabavno – glazbeni program, a bit će i projekcija dokumentarnog filma o prvim danima ZNG-a 1991. autora Hrvoja Bešlića, Vladimira Krpana i Miroslava Jakovova. Gradsko poglavarstvo je to već učinilo, a i Gradsko vijeće će na svojoj slijedećoj sjednici donijeti Odluku o dodjeli priznanja koja će dragovoljcima biti dodijeljena na svečanosti 5. kolovoza 2006. godine. U Odboru za obilježavanje 15. obljetnice ZNG-a, koje je imenovalo Poglavarstvo Grada Petrinje u suradnji s koordinacijom Udruga proisteklih iz Domovinskog rata su: Željko Adžaga - stariji, Željko Hossi, Dubravko Drndelić, Mladen Čakarić, Milan Pojić, Hrvoje Bešlić, Ivica Vračan, Vlado Kunert, Branimir Bešlić, Miroslav Gregurinčić, Zvonimir Martinović, Željko Pavković, Ivan Rožanković, Zoran Lovreković, Višnjica Milaković, Darko Dumbović, Marjan Škornjak, Tomislav Stanešić, Krešo Kovačiček i Ivan Vujić. Odbor je dopunjen s pet pripadnika MUP-a i HV-a, a to su: Vlado Kireta, Davor Rokić, Marjan Novak, Željko Filipović i Joso Fakčević. M.M.

POZIV DRAGOVOLJCIMA

Odbor za obilježavanje 15. obljetnice osnivanja Zbora narodne garde u Petrinji utvrdio je prijedlog programa obilježavanja ove značajne obljetnice, koja će se pod pokroviteljstvom Grada održati 5. kolovoza. U sklopu proslave na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Petrinje dodijelit će se Zahvalnice dragovoljcima za izuzetan doprinos i hrabrost u obrani grada i domovine. Kako bi se utvrdio točan broj pripadnika ZNG i policije od 05. kolovoza do 21. rujna 1991. koji će dobiti Zahvalnice, pozivaju se branitelji da se radi provjere i usklađenja popisa i statusa do 15. srpnja utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati jave u prostorije Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, u zgradu političkih stranaka, na na Trgu dr. Franje Tuđmana broj 13 u Petrinji. Bili ste prvi kad je trebalo braniti Grad - ne dopustite da se ova važna obljetnica proslavi bez vas – javite se na provjeru popisa. M.M.

SJP ‘’OSA’’ OBILJEŽILA 15. OBLJETNICU

Udruga Specijalne jedinice policije ‘’Osa’’ Sisak, 3. lipnja svečano je obilježila 15. obljetnicu ustrojavanja specijalne jedinice. U nekadašnjoj bazi na Viktorovcu u Sisku položeni su vijenci kod spomen- obilježja poginulim i umrlim pripadnicima, u crkvi Sv. Križa u Sisku služena je sveta misa zadušnica u spomen na sve poginule i umrle pripadnike, a u nekadašnjoj bazi na Viktorovcu održano je i svečano postrojavanje svih bivših pripadnika ‘’Osa’’, na kojem je predsjednik udruge i ratni zapovjednik Srećko Telar, podsjetio na ratni put specijalne jedinice policije, a svečanosti je nazočio i general Mladen Markač. Prigodne riječi uputili su mr. Željko Sačić, ratni načelnik PU Sisačko-moslavačke , Đuro Brodarac i dožupan Rajko Mladenović. M.M.Petrinjski list broj 18


P

R E

G

L E D

D

O

G

A

Đ A

N

J A

PETRINJA USKORO GRAD JUNAK

KARAVANA ‘’DA SE NE ZABORAVI’’ JOŠ JEDNOM U PETRINJI Sudionici karavane ‘’ Da se ne zaboravi – 2500 km diljem Hrvatske’’ koja se šestu godinu za redom provodi pod pokroviteljstvom potpredsjednice Vlade RH i ministrice Jadranke Kosor i ove godine prošla je kroz Petrinju, gdje ih je na Trgu hrvatskih branitelja 28. svibnja dočekalo izaslanstvo Grada i Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U karavani sudjeluje pedesetak branitelja koji u obilasku stotinu mjesta i gradova vezanih uz Domovinski rat, na spomen- obilježjima pale svijeće i odaju počast poginulim braniteljima, a to su danas zajedno s članovima Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje učinili kod masovne grobnice na Vili Gavrilović, gdje su prigodne riječi uputili Ivica Sudionici karavane u Petrinji Horvatić – predsjednik Udruge roditelja poginulih branitelja grada Petrinje, Mladen Pavković- predsjednik Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata, djelatnika Podravke i organizator karavane.  Novinar Dragan Vicković kazivao je pjesmu ‘’ Pismo poginulog ratnika’’, a na mjestu gdje je mučki ubijeno 17 branitelja, jedan od trojice preživjelih Stjepan Rožanković evocirao je strašne uspomene iz krvavog 16. rujna 1991. godine. Ova jedinstvena karavana podsjeća na obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, na one koji i dalje tuguju za svojim najdražima, ali i za 1100 hrvatskih branitelja i civila koji su još na popisu zatočenih i nestalih i za čijom se sudbinom traga. Počela je 26. svibnja u Zagrebu, a svoj put završila je 30. svibnja na groblju Mirogoj gdje su obišli grob prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.’’Krunica će biti simbol Domovinskog rata, a 30-tak gradova bit će proglašeno gradovima junacima. Uskoro ćemo ponovo doći u Petrinju i donijeti vam plaketu ‘’Petrinja - grad junak’’ , rekao je organizator Mladen Pavković. M.M.

OPTIMISTI UZ SHA- ZRINUS PRENOSI EUROPSKA ISKUSTVA MEDICINSKE SKRBI ZA BOLESNIKE KIRU, ŽUPANIJA za zdravstvenu njegu Zrinus 5. i 8. lipnja u Petrinji organiBIRA RAVNATELJA ziralaUstanova je stručna predavanja za stotinjak medicinskih sestara s područja Rekreacijska skupina Optimisti u Domu za starije i nemoćne osobe u Petrinji sudjelovala je na 5. hrvatskom festivalu sportske rekreacije osoba starije dobi. Za efektnu točku na Krku dobili su puno pljeska i pohvala, a uvježbavanje je nastavljeno i poslije povratka zbog nastupa za Dan obitelji. Uz živu i dinamičnu pjesmu popularne Shakire ovogodišnju koreografiju opet je osmislila socijalna djelatnica doma Vanja Podgoršek. „Vježbu s trakama izvode stalni članovi naše skupine: Ivanka Zubak, Marija Bradarić, Ljubica Kovačević, Stjepan Rakas, Željko Martinčić i Milan Rukavina. Već smo bili na sličnim festivalima u Koprivnici i Novigradu Istarskom“, podsjeća njihova voditeljica V. Podgoršek. U ovoj ustanovi u vlasništvu županije u tijeku je izbor ravnatelja. Na prvi natječaj javilo se sedam kandidata, ali se postupak ponavlja. Od podnositelja molbi tražit će se da prilože plan i program rada ustanove. U dosadašnja dva mandata na čelu doma je Vesna ŠturmŠarić. Poništenjem natječaja počele su priče kako se priprema izbor stranačkog ravnatelja, po navodnoj kvoti iz redova HNS-a, što je predsjednik županijske stranke Darinko Dumbović odlučno demantirao. A.P.

Sisačko-moslavačke županije. O zbrinjavanju kroničnih rana govorila je viša medicinska sestra Ljerka Rašan, a medicinskim sestrama predstavljena su iskustva iz Švicarske i Njemačke. Magistar Petar Ćosić, pomoćnik ravnatelja Zrinusa govorio je modelu dekubitus menadžmenta koji su predstavili na I. nacionalnom kongresu hrvatskog sestrinstva s međunarodnim sudjelovanjem održanom u travnju u Zagrebu. Iskustvo Zrinusa na zbrinjavanju kroničnih rana temelji se na svakodnevnoj brizi o 50 od ukupno 200 pacijenata koji se susreću s ranama od dugotrajnog ležanja, a Zrinus je u svojoj ustanovi među prvima, još prije dvije godine, uveo Protokol o ranama koje kod svakodnevnih obilaska svojih pacijenata ispunjavaju medicinske sestre. A.M.

Petrinjski list broj 18

U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Petrinji, 12. lipnja održana je 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U suradnji s transfuzijskom službom sisačke Opće bolnice ˝dr. Ivo Pedišić˝ prikupljeno je 20 doza krvi.Od rekordera izdvajamo Ivana Sodića s 99 i Vinka Galekovića s 94 darivanja. D.K.

Na sva četiri petrinjska groblja

REGISTRIRAN I EVIDENTIRAN SVAKI GROB Na zadnjoj strani svakog okvira ili križa svih grobova na sv. Benediktu, sv. Nikoli, sv. Roku i Presvetom Trojstvu stavljen je registracijski broj. Na ovaj način gradsko poduzeće Privreda uvodi red u evidenciju vječnih počivališta Petrinjaca. Dovršavaju očevidnik za svih 5300 grobova. Sv. Benedikt podijeljen je na pet polja, sv. Nikola na dva, a jedinstvene su parcele na sv. Roku i sv. Trojstvu. Prema aviosnimci groblja izrađen je plan redova i polja. Svako ukopno mjesto evidentirano je i registrirano. Podaci su uneseni u računalo, a cijeli sustav upravo se završava u čakovečkoj tvrtki Axiom. Označavanje i evidentiranje grobova, prvo je takvo računalno i tehničko ustrojavanje na Banovini, odmah poslije Siska. Premda stoji oko 100.000 kuna, donosi niz prednosti. „U registru su svi grobovi i površine, uvodimo ažurnu evidenciju o pokojnicima, njihovim nasljednicima, plaćanju godišnje najamnine, dugovanjima, praznim i nepopunjemim mjestima, cjelokupnom izgledu i stanju grobalja“, doznajemo od voditelja komercijale u Privredi Branimira Krkića. Tri djelatnika Sektora Komunalija osposobit će Čakovčani za računalno vođenje sustava i tako će se uklonit grobne kartice iz ladica. Privreda najavljuje i uvođenje novih usluga održavanja, čišćenja, palenja svijeća, stavljanja cvijeća i ostale brige o grobovima, po volji i zahtjevima korisnika izvan Petrinje. Komunalci će na svakom groblju postaviti velike panoe s oznakama polja i svakog groba, a najvažnije - ne poskupljuje godišnja grobarina, barem za sada. „Naknada za jedno mjesto je 122 kuna, za dva 183 kn i 244 kn za tri grobišta. Treba paziti da ne zastari plaćanje grobarine jer nakon deset godina neplaćanja gubi se pravo na grob. Njime tada raspolaže naše poduzeće“ , ističe B. Krkić. A.P.

Optimisti iz Doma starih

6. DDK

Ručno vođenje kartica grobova zamjenjuje računalna obrada
C

R K

V

Crkva sv. Lovre, Petrinja Nedjelja, 28. svibnja 2006. u 19.00 sati

SVETA MISA I KONCERT DUHOVNE GLAZBE u organizaciji rkt. župe svetog Lovre u Petrinji i Hrvatskog pjevačkog društva «Slavulj»

Predsjedatelj liturgijskog slavlja: msgr. Željko Jurak MJEŠOVITI ZBOR CRKVE SVETOG PAVLA U ZAGREBU (osnovan 1965.g.) Orgulje: Robert Jakica DIRIGENT: mo. Josip degl’ Ivellio SVETA MISA ULAZ: Josip Matanović: O BOŽE VELIKI MISA: Anton Chlondowski: MISA NA ČAST SV. STANISLAVA KOSTKE Gospodine Slava Svet Blagoslovljen Jaganjče PSALAM: Sebastijan Golenić: GOSPODIN JE PASTIR MOJ, ALELUJA ALELUJA: GK/Šime Marović: ALELUJA/AKO ME TKO LJUBI DAROVNA: Antonin Dvorak: GOSPOD BOG JE PASTIR MOJ ZAVRŠNA DOKSOLOGIJA: Josip degl’ Ivellio: AMEN PRIČEST: F. Molitor/A. Čelar: KRUH ANĐEOSKI Rudolf Taclik: O DA BUDE RADOST KONCERT DUHOVNE GLAZBE Miho Demović: ZDRAVO TILO Dmitrij Bortnjanski: DOSTOJNO JEST Franz Engelhardt/ Josip degl’ Ivellio: AVE MARIA (solo: Jasna Novak) Zoltan Kodaly: STABAT MATER Dmitrij Bortnjanski: O OČE NEBESKI I.Obersteiner/B.Sokol: SAV RAJ TE SLAVI MARIJO Josip degl’ Ivellio (tekst: fra Serafin Mičić): KRISTE, HVALA TI! Josip degl’ Ivellio: MARIJI, KRALJICI MIRA Josip degl’ Ivellio: U DOM ĆEMO GOSPODNJI, psalam 122, povodom 40. godišnjice Zbora i Župe sv. Pavla u Zagrebu, posvećeno župniku, msgr. Željku Juraku Josip degl’ Ivellio: BOG, JEDINA NADA, psalam 62 Na večernjoj svetoj misi u župnoj crkvi svetog Lovre koju je na 7. uskrsnu nedjelju, 28. svibnja služio msgr. Željko Jurak, pjevanjem je, pod ravnanjem maestra Josipa degl’ Ivellia i pratnji na orguljama Roberta Jakice, sudjelovao Mješoviti zbor crkve svetog Pavla u Zagrebu - Retkovec, koji je, nakon mise održao i koncert duhovne glazbe, na kojem je posebno izveden i psalam 122, posvećen župniku Željku Juraku povodom 40. obljetnice zbora i Župe sv. Pavla. Organizatori gostovanja bili su Hrvatsko pjevačko društvo ‘’Slavulj’’ i Župa sv. Lovre u čije ime je toplo zahvalio kapelan Vjekoslav Jakopović. M.M.

10

E N

I

Ž

I

V O T

STANIOS U RIMU SLIKA ZA RODNI KRIŽ Mještani Križa Hrastovičkog skupili su svoj novac i dobili donacije pa priveli kraju obnovu u ratu srušene kapelice Sv. Križa. Iz Rima, gdje živi i stvara, svoje rodno mjesto ne zaboravlja slikar i pjesnik Josip Stanić-Stanios. „U ulju je izradio postaje križnog puta, a obećao je naslikati i glavnu oltarnu sliku. U novi zvonik stavljeno je staro zvono sa srušene crkvice koje je poslije rata pronađeno sakriveno čak u selu Luščani“, navodi Josip Jerkovac, član Pastoralnog vijeća župe sv. Bartola u Hrastovici. U Križu su puni planova i za izgradnju spaljenog seoskog doma, saniranja putova, opskrbe pitkom vodom. O tim planovima osobito razgovaraju novi članovi HSS-a jer je u ovu stranku učlanjeno 80 mještana. A.P. U Križu je obnovljena kapelica Sv. Križa

PROSLAVLJEN BLAGDAN SV. ANTUNA Župljani župe Hrvatski Čuntić i ove su godine proslavili dan sela i blagdan svog zaštitnika sv. Antuna Padovanskog. Poldanicu je u nazočnosti više svećenika i dekana Mladena Sinkovića, predvodio je fra Mario Cifrak profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U misnom slavlju sudjelovali su uz brojne župljane i štovatelje svetog Antuna, u ime Grada gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić, njegov zamjenik dr. Krešo KovačiMisno slavlje ćek i saborski zastupnik Pejo Trgovčević. Mjesni odbor i Udruga ‘’Izvor’’ organizirali su pravu veselicu i počastili sve dobronamjernike i štovatelje svetoga Ante vojničkim grahom i osvježavajućim napicima, a već po tradiciji upravitelj župe pater Petar Žagar na poslijepodnevnoj svetoj misi blagoslovio je djecu i ljiljane. U sklopu proslave dana sela održani su 2. antunovski susreti, na kojima su nastupila uz domaće društvo ‘’Čuntičanku’’ iz Čuntića i KUD ‘’Budičanka’’ iz Budičine, HKUD ‘’Hrastovička gora’’ iz Hrastovice, KUU ‘’Viduševac’’ iz Viduševca i izvorna skupina ‘’Lička plješevica’’ iz Zagreba. Sudionicima i svima koji su pomogli održavanje antunovskih susreta voditeljica društva Milka Barić uručila je zahvalnice, a u ime Grada susretima je nazočila Izabela Žilić – pročelnica Ureda za društvene djelatnosti grada. Na Antunovo mnogi imaju imendan, a u Hrvatskom Čuntiću zajedno su ga proslavili Antun Lovreković i Milan ( Antun ) Herceg, koji je na današnji dan prije mnogo godina kršten u crkvi sv. Antuna. M.M.

DON PAŠKO OBILJEŽIO 30. OBLJETNICU Upravitelj župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori don Paško Glasnović koji je u prognaničko naselje u Dumače došao prije više od 6 godina iz kosovske župe Letnica, prigodno je obilježio 30. obljetnicu misništva. Svetu misu za ovu značajnu obljetnicu predvodio je u župnoj crkvi fra Nikola Dučkić, koji mu je u Janjevu služio i mladu misu, a u Marin Brodu održano je prigodno okupljanje na kojem je s don Paškom bilo oko 400 gostiju i prijatelja. ‘’Sve se svodi na to koliko ste sami ispunili svoju zadaću. Biti svećenik znači služiti u prvom redu Bogu i ljudima. Ne možete služiti Bogu, ako ne služite ljudima’’ , rekao je don Paško, kojemu je na 30 godina misništva čestitao i gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić. M.M.

FRANJEVAČKI SUSRETI U župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću 13. svibnja održan je susret franjevačkog svjetovnog reda blaženog Alojzija Stepinca, kojem je nazočilo 25 duhovnih asistenata iz Zagreba, Čakovca, Varaždina, Krapine i ostalih gradova. Ovakav susret održava se svake godine, a nakon 10 godina u Hrvatskom Čuntiću predvodio ga je otac provincijal fra Željko Željaznak, kojemu je domaćin bio upravitelj župe pater Petar Žagar. Susret je počeo molitvom krunice, nakon koje je služena sveta misa , a franjevci su boravili i u Hrvatskoj Kostajnici. M.M.

Petrinjski list broj 18


Š

K O

L

S

T

V O

ZAVRŠENA JOŠ JEDNA ŠKOLSKA GODINA Zadnji dan nastave, prema školskom kalendaru, bio je 14. lipnja kada su učenici petrinjskih osnovnih škola i Srednje škole Petrinja, kao i učenici cijele Hrvatske koji su se izborili za pozitivne ocjene, završili ovu školsku godinu 2005./2006. U Prvoj osnovnoj školi zajedno s područnom školom u Hrastovici ovu školsku godinu završilo je 747 učenika, u OŠ Dragutina Tadijanovića s područnim školama u Mošćenici i Maloj Gorici završio je 751 učenik, u OŠ Mate Lovraka završilo je 526 učenika, u OŠ Jabukovac 137, a u OŠ Ivan Goran Kovačić s područnom školom u Nebojanu 196 učenika. Srednju školu u Petrinji u svih šest smjerova srednjoškolskog obrazovanja završilo je 487 učenika. Zaključno - 2 844 učenika osnovne i srednje škole koji su u lipnju završili s nastavom. Za sve njih počeli su ljetni praznici, a početak nove školske godine bit će 4. rujna kad će sve škole krenuti s provođenjem Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda koji je na neki način reforma hrvatskog školstva.

K. Jakopović

Županijska smotra održana u OŠ Dragutina Tadijanovića

ZADRUGE STUCKA I BRATOVŠTINA ODLAZE NA DRŽAVNU SMOTRU OŠ Dragutina Tadijanovića 26. svibnja bila je drugu godinu domaćin godišnje Smotre učeničkog zadrugarstva Sisačko- moslavačke županije. Raznovrsne maštovite kreacije vezilja, tkalja, cvjećara, keramičara, voćara, ekologa, likovnjaka i ostalo stvaralaštvo predstavilo je osam osnovnih škola iz Dvora, Siska, Sela, Kutine, Novske, Budaševa- Toplovca –Gušća, Jabukovca i Petrinje, uz jedinu Srednju školu Petrinja.

LUDI DAN SREDNJOŠKOLACA

NORIJADA BEZ IZGREDA

Ludim danom - popularnom norijadom 137 maturanata Srednje škole Petrinja oprostilo od srednjoškolskog obrazovanja. Prijepodne su sa svojim razrednicima obišli mlađe srednjoškolce, a na školskom igralištu održali zajednički program. Kao i svake godine, održan je tradicionalni sportski susret nakon kojeg su prošli ulicama grada, a poslijepodne na već dogovorenim mjestima proslavili su svoju norijadu. Naznačeno je kako je ovo naraštaj koji je postigao vrlo zapažene rezultate na brojnim natjecanjima, a 4a razred poseban je i po zajedničkom uspjehu, jer dvije godine za redom prosjek ocjena im je bio 4,5. Toga dana imali su zaista zgodne natpise na svojim majicama, a treba reći kako je ove godine norijada protekla u najboljem redu i nitko se nije žalio na ponašanje maturanata kada su prolazili ulicama grada. M.M.

„S punih deset godina rada spadamo među veteranske zadruge. Ovo nam je šesta županijska smotra, a sudjelovali smo i na devet državnih – pohvalila se voditeljica iz OŠ Sela, Katica Kolarić. Pravim gostoprimstvom iskazala se OŠ D. Tadijanovića. Ravnateljica Ruža Novaković sve je iznenadila pojavom u staroj i vrijednoj posavskoj narodnoj nošnji. Prema rezultatima stručnog povjerenstva na državnoj smotri učeničkog zadrugarstva, ove jeseni u Šibeniku, iz Sisačko-moslavačke županije sudjelovat će zadruga Stucka iz OŠ Dragutina Tadijanovića, odjel za djecu s teškoćama u razvoju iz OŠ 22. lipnja u Sisku i OŠ Sela, te zadruga Bratovština iz Srednje škole Petrinja. „Peti put uzastopno odlazimo na državnu smotru. Naši će učenici pokazati što su od učiteljica, mama i baka-suradnica, naučili o tkanju, vezenju, lončarstvu i drugoj pučkoj tradiciji,“ rekla je voditeljica prvoplasirane zadruge Stucka, Đurđa Štajcar. A.P.

Mladi njeguju izvornost, čuvaju tradiciju

Petrinjski list broj 18

11


Š

K O

L

S

T

V O

DAN OŠ JABUKOVAC, NAJMANJE ŠKOLE U ŽUPANIJI OŠ Jabukovac, koja je sa 130 učenika i 16 učitelja najmanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, proslavila je svoj dan. Prema izvedenom programu i izložbi radova, djeca s Banovine uz bok su gradskim vršnjacima. „Obrazujemo ih za Europu, trudimo se pripremiti ih za novi život u budućnosti“, naglasio je ravnatelj mr. Antun Barić i obznanio njihove ovogodišnje rezultate na državnom Lidranu, županijskim i gradskim natjecanjima. Čestitao im je gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić, a djelatnici su poslijepodne proveli u Hrvatskoj Kostajnici nazvavši svoj izlet na putovima hrvatskog pedagoga Davorina Trstenjaka.

A. P. Program uz Dan škole

I. OŠ OBILJEŽILA 306. ROĐENDAN

DVIJE PRIREDBE ZA DAN ŠKOLE Prigodom obilježavanja 306. rođendana Prve osnovne škole na svečanosti koja je 25. svibnja održana u maloj dvorani Hrvatskog doma dodijeljene su diplome, priznanja i zahvalnice koje je, za izuzetne rezultate postignute tijekom godine i za svesrdan rad i promicanje škole, ravnateljica Ana Bešlić uručila 29 učenika ove škole. Nagrađena je i košarkaška momčad škole koja je uz 1. mjesto na gradskom i županijskom natjecanju osvojila i 4. mjesto na državnom prvenstvu, a zahvalnice su dobili i njihovi treneri Siniša Rogulja i Dalibor Davidović. Svi nagrađeni i oni učenici koji su od 1. do 8. razreda postigli odličan uspjeh dobili su i jednodnevni izlet u Crikvenicu, a u ime nagrađenih zahvalila je Nives Vujasić. Svečanosti su uz mentore, roditelje i ostale goste Ravnateljica Ana Bešlić predstavlja nadarene učenike I. OŠ nazočili zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek i Đuro i Greta Gavrilović, kojima je Ana Bešlić posebno zahvalila za svesrdnu pomoć. Učenici su izveli i prigodan glazbeno- recitatorski program. S posebnim naglaskom na 10 godina povratka u zgradu škole i Petrinju, učenici i djelatnici Prve osnovne škole svečanom priredbom okončali su dvodnevnu obilježbu 306. rođendana škole. U Hrvatskom domu održana je priredba za koju su učenici pripremili prigodni multimedijalni program - Da se ne zaboravi. Nazočnima se obratila ravnateljica škole Ana Bešlić, naznačivši kako danas imaju 747 učenika i 54 djelatnika, 14 učionica i 26 razrednih odjela. ‘’ Najveći smo po broju učenika, a najmanji po prostoru, no i uz teške uvjete rada učenici postižu odlične rezultate’’ , rekla je Ana Bešlić, koja je posebnu pozornost dala 10. godini povratka u zgradu škole i cjelovitoj obnovi koju s nestrpljenjem očekuju. Svečanosti su uz učenike i djelatnike, nazočili umirovljenici škole, zamjenik gradonačelnika dr.Krešo Kovačićek i županijski pročelnik ureda za društvene djelatnosti Ivan Lovreković.

M.M.

NOVA CERADA NA GRADSKOJ POZORNICI Po cijeloj pozornici nasred središnjeg Trga hrvatskih branitelja postavljeno je novih 200 četvornih metara PVC cerade bež boje. Tako je u cijelosti zamijenjen stari, dotrajali, na više mjesta razrezan i oštećen dosadašnji pokrov. Ceradu je platio Grad Petrinja, a koristit će se za sve ljetne priredbe na otvorenom. Samo da ostane što dulje neoštećena, cijela. A.P. Izvođači imaju siguran krov nad glavom

12

Petrinjski list broj 18


T

U

R I

Z

A

M

-

E K O

L O

G

I

J A

P E T R I N J A – Z D R AV G R A D Petrinja - turistički, studentski i poljoprivredni kraj sažetak je vizije turističkog razvoja grada Petrinje koju izrađuje posebna Grupa za razvoj turizma koju je imenovalo Poglavarstvo grada Petrinje. Pod predsjedanjem Đure Juića 12. lipnja održana je prva radna sjednica Grupe za razvoj turizma kao dio Savjeta za gospodarski razvoj Grada Petrinje. Članovi grupe za razvoj turizma su Mato Bučar, Berislav Ličina, Ante Barić, Vlado Demetrović, Ivanka Držaj, Marko Kovačević, Davor Salopek i Zvonimir Martinović. Na sjednici članovima je predstavljena multimedijalna prezentacija vizije turističkog razvoja grada na osnovi koje će se za pojedine projekte tražiti novčana sredstva na natječajima i predpristupnim fondovima Europske komisije. ˝Petrinja, s obzirom na svoja prirodna okruženja, ima sve preduvjete uključiti se u europski projekt zdravih gradova˝ , naznačio je Đuro Juić i najavio konkuriranje programa u Phare projekt i Intereg A i B. A.M.

PRIZNANJA PETRINJSKOM VRTIĆU I OŠ JABUKOVAC

Rajko Mladenović, zamjenik županice s nagrađenim učenicama OŠ Jabukovac

U kabinetu županice 9. lipnja dodijeljene su nagrade autorima najboljih literarnih i likovnih radova na natječaju Volim Hrvatsku-Lijepa naša Hrvatska. Djecu, učitelje i odgojitelje pozdravila je predsjednica Milena Pavković Novotni i Ivor Stanivuković, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije. Županica Marina Lovrić uručila je nagrade autorima najboljih predškolskih likovnih radova. Djeca Dječjeg vrtića Petrinjčica osvojila su prvo mjesto, a njihov rad prosljeđuje se Hrvatskoj turističkoj zajednici za izbor najboljeg rada u RH. Nagrađeni rad napravila su djeca odgojnih skupina ˝Zvjezdice˝ i ˝Pčelice˝ uz pomoć odgojiteljica Ane Herceg, Dubravke Vrzan i Gordane Pećirko. U skupini školskih likovnih radova treće mjesto ove godine pripalo je OŠ Jabukovac i učenicama sedmog razreda Danijeli Erkalović i Milani Kalambura. U pratnji Alke Srnak učiteljice likovne kulture nagradu im je uručio Rajko Mladenović, zamjenik županice. A.M.

PLANINARI NA RISNJAKU Hrvatsko planinarsko društvo „Zrin“ iz Petrinje pohodilo je u nedjelju 18. lipnja Nacionalni park Risnjak. To je jedini nacionalni park u Hrvatskoj koji je dostupan samo planinarskim načinom posjete, tj. pješačkim usponom. Svih 43 planinara popelo se na jedan od najljepših i najviših vrhova Gorskog kotara, a šesti po visini vrh u Hrvatskoj. S 1528 metara nadmorske visine vidik se pruža na gotovo cIjeli Gorski kotar, Učku, Triglav i Jadransko more. Cijelu nedjelju petrinjski planinari uživali su u zadivljujuće lijepom prirodnom okolišu nacionalnog parka, neopisivom šumskom bogatstvu bukve i jele i zanimljivoj flori s tridesetak biljnih zajednica na dodiru između primorskog i kopnenog pojasa. Ovo je samo jedan u nizu izleta koje organizira HPD „Zrin“, a od prošlogodišnje obnove djelovanja najmasovniji organizirani samostalni odlazak u gorsku prirodu. U sljedećim mjesecima planira se odlazak na Velebit, Samoborsko gorje, Medvednicu, Samarske stijene, Učku i naravno Hrastovičku goru. Svi zainteresirani pozivaju se na učlanjenje i sudjelovanje na izletima. Sastanci se održavaju svaki utorak u 19 h u planinarskim prostorijama u dvorištu Turkulinove 9, a kontakt telefon je 813-985.

Županica M. Lovrić i direktor TU I. Stanivuković s djecom nagrađenog DV Petrinjčica

PONIJI I KONJI ZA JAHANJE NA BANOVINI Kupnjom imanja od pet hektara u Jabukovcu, obitelj Jurja i Helene Kardaš iz Dragotinaca kročila je u seoski turizam. Planiraju razviti raznovrsnu ponudu usluga. Mlada obitelj s četvero djece, Srećko, Sunčica, Emanuel i Marija, snuje o uzgoju konja za rekreativno jahanje i humanitarno zdravstveno-rehabilizacijsko jer je majka po struci medicinska sestra. Ovoj ponudi su najbliže jer su već nabavili tri ponija i par običnih konja, drže ih uz devastiranu kuću u Jabukovcu, a kane je pretvoriti u središte novog pionirskog posla na petrinjskom dijelu Banovine. „ Ovo je miran, pitom, nezagađen, ekološki čist kraj i velike su mogućnosti odmora, razonode, turizma, proizvodnje zdrave hrane, sve to ponudit ćemo našim gostima i turistima“, kažu ambiciozni Kardaši. Njihovi poniji Ponkica, Crni i Lisa, uz veliku Lejlu (sa ždrijebetom) i Lustiga prolaskom kroz Jabukovac velika su atrakcija i novost. Kada se uhodaju, razgranaju i ustabile, Kardaši očekuju veliku uspješnost u svome poslu. A.P.

Predsjednik HPD-a „Zrin“ Igor Žilić

Stari i mladi Kardaši počinju organizirani seoski turizam

Petrinjski list broj 18

13


D J E Č J I

V R T I Ć

SPORTSKA NATJECANJA

Iza nas su brojna sportska natjecanja djece i sad je vrijeme kada se zbrajaju uspjesi i hvali rezultatima. U Kutini je 25. svibnja održan 5. olimpijski festival dječjih vrtića.

Dječaci su osvojili zlatni pehar i zlatne medalje jer su bili najbolji u malom nogometu.

” P E T R I N J Č I C A ”

NAGRADE I PROJEKT „PETRINJČICA“

Na natječaju Turističke zajednice Sisačko –moslavačke županije “Volim Hrvatsku 2006” , likovni rad djece odgojne skupine “Zvjezdice” i odgojne skupine predškole “Pčelica” “Lijepa naša Petrinja” osvojio je 1. mjesto ,priznanje sa zlatnim znakom za prvo mjesto ,poklon paket i nagradu u iznosu 5.000 kn. Likovni rad sudjeluje u izboru najboljeg rada u RH. Projekt “Petrinjčica” odgojne skupine “Suncokreti” u listopadu 2005.g. sudjelovao je na Državnoj smotri projekata iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, gdje je osvojio najviše priznanje ministra znanosti,obrazovanja i športa doc. dr.sc. Dragana Primorca. Uvršten je među najkvalitetnije projekte iz područja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Želeći upoznati naš grad s velikim uspjehom projekta koji se ostvaruje više godina u vrtiću i u kome je sudjelovao veliki broj djece i suradnika pod pokroviteljsvom Grada Petrinje, a u organizaciji dječjeg vrtića i POU Hrvatski dom održana je prezentacija projekta . U okruženju djece, autora projekta, roditelja, pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Izabele Žilić , ostalih uzvanika ,djelatnika vrtića,Hrvatskog doma i u bogatom okruženju dječjih postignuća koji su skladno prezentirani u maloj dvorani Hrvatskog doma ,voditeljica projekta Gordana Pećirko je predstavila projekt. Uz voditeljicu projekta u stručnom timu sudjelovale su Anabela Kunert, odgojitelj i Višnja Vukša, pedagog. U subotu, 10. lipnja likovnu radionicu “Boje Petrinjčice” vodila je gđa Edit Posavec-Kolić. Tehnika “mokro na mokro” djeci je uvijek zanimljiva. Nakon što su se boje izmiješale i ostavile trag na papiru čulo se samo “ Vau … kako je to lijepo.”

Uspješni smo bili i u skoku u dalj. Laura Turk i Fran Mlinarić osvojili su srebro. U Sisku u ŠRC 3. lipnja održano je natjecanje u plivanju dječjih vrtića grada Siska, Petrinje i Lekenika. Na natjecanju su sudjelovala djeca koja su s vrtićem odlazila na obuku plivanja . Ove godine imali smo dvoje djece koji su mogli preplivati 25 m u velikom bazenu i sedmero djece koji su mogli preplivati 25 m u malom bazenu.

Sudjelovali smo u petrinjskom krosu “Trčanjem do zdravlja”.

Tijekom cijele pedagoške godine Športsko- gimnastički klub “Petrinja” provodi sportski program: gimnastika u dječjem vrtiću. Uključeno je 30-ero djece u dva objekta vrtića. U Sisku je 18. lipnja u dvorani “Silax” održan I. krug prvenstva Županije sisačkomoslavačke u sportskoj gimnastici. Djeca našeg vrtića osvojila su na natjecanju 11 medalja .

DRUŽENJA

Svake godine djeca starijih odgojnih skupina zajedno sa svojim tetama organiziraju druženje na kraju godine. Tako su “Ribice” provele cijeli dan u DIC-u u Prnjavoru u raznim igrama i aktivnostima. Postavljali su šator, lovili ribice i promatrali ih u akvariju, puštali brodiće u Petrinjčicu , posjetili farmu svinja, promatrali prirodu, osluškivali zvukove, organizirali sportske igre. U poslijepodnevnim satima pridružili su im se roditelji. Bili su veoma aktivni u pripremi hrane i sportskim igrama. Druženje u mirnom seoskom,bezopasnom okruženju proteglo se do kasnih poslijepodnevnih sati. Odgojne skupina “Zvjezdice”i “ Bubamare” oprostile su se od svojih školaraca malim prigodnim programom . Pjevali su , plesali, recitirali i pomalo “glumili”. Uručena su im “Sjećanja na vrtić” – mapa sa svim dječjim radovima kako bi im ostala trajna uspomena na dane provedene u vrtiću. Budući da je to zajedničko druženje djece, roditelja i odgajatelja, i roditelji su imali aktivnu ulogu. Tako su i oni isprobali svoje sposobnosti i vještine u sportskim igrama i pjevanju, a roditelji skupine “Zvjezdice“ u roštilju i pripremi slastica u dvorištu vrtića.

14

U nedjelju, 11. lipnja radionicu lončarstva “Petrinjska stucka” vodio je gosp. Matej Stanešić. Prvo su djeca promatrala rad lončara, naručivala što da im izradi, a zatim, misleći kako to uopće nije teško, isprobali su svoje umijeće ruke u radu s glinom. Brzo su zaključili da treba mnogo spretnosti i umijeća u radu lončara. Ali jako su bili ponosni na svoj uradak. Na kraju to samo znači: čeka nas još jedna izložba likovnih radova.

Na kraju, ali ne manje važno, ističemo da je povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode Sisačko – moslavačke županije predškolskoj eko udruzi “Projekt Petrinjčica” dodijelio novčani iznos od 11. 000 kn. za daljnu provedbu projekta. Projekt je proglašen najkvalitetnijim projektom ispred školskih i predškolskih udruga. V. Vukša

Petrinjski list broj 18


K U

USPJEH PETRINJSKIH MAŽORETKINJA Kadetkinje Petrinjskih mažoretkinja osvojile su drugo mjesto u kategorijama velikih i malih formacija s pomponima na Drugom međunarodnom festivalu, koji je održan u Sisku od 2. do 4. lipnja. Odlično treće mjesto osvojile su i naše Petrinjke Matea Franc i Tea Siruček u formaciji duo, također s pomponima, kao i Katarina Ahel u solo formaciji. U vrlo jakoj konkurenciji, uz 15 timova iz Hrvatske, Poljske, Češke i Mađarske, ostvarile su izvrsne rezultate, a festival je organizirao Savez mažoretkinja i pompon timova Hrvatske i Sisačke mažoretkinje.

N.A.B.

LIKOVNI SUSRETI NA BANOVINI 2006. Uz pokroviteljstvo Gradskog poglavarstva i Vijeća srpske nacionalne manjine Petrinja, a u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Petrinja, dvodnevni, treći po redu, likovni susreti djece i odraslih održani su u Gornjoj Bačugi. Kao i na ranijim susretima u Malom Gradcu i Blinji sudionici su odsjeli kod domaćina, a boraveći u prirodi izradili puno slika. Predsjednica pododbora Prosvjete Mara Vilus najavljuje najesen posebnu izložbu najuspješnijih radova u Petrinji. Sudionike svibanjskih susreta na Banovini pozdravili su gradonačelnmik dr. Miroslav Gregurinčić, predsjednik Vijeća SNM grada Petrinje Branko Radanović i predsjednik vijeća MO Gornje Bačuge Nikola Janjanin. A.P.

L T

U

R A

ROĐENDANSKA IZLOŽBA IVANA KOŽARIĆA Akademik IVAN KOŽARIĆ, rođen je u Petrinji 10. lipnja 1921. godine. Umjetnik koji nas svakodnevno iznenađuje novim skulpturama, crtežima ili objektima, proslavio je 85. rođendan jednodnevnom izložbom u Galeriji 01 u Novom Zagrebu. Na pozivnici je rukom bio napisan proglas -„Kipari Svijeta učinimo odljev zemaljske kugle“, što je samo blaga aluzija na loptu i nogomet, a stvarno je na toj kratkoj izložbi umjetnik pokazao najnovije radove. Svim prisutnim zahvalio se osobno na poklonima koje je dobio, kao lijepoj gesti darivanja, mada su pokloni bili više nego neuobičajeni. Povjesničar umjetnosti Ivica Župan, organizator ove rođendanske izložbe, pozvao je njegove prijatelje i umjetnike, tako i autora ovog Pozivnica za rođendansku izložbu teksta, jer se Akademija znanosti i umjetnosti, a ni Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, čiji je član, nije sjetilo obilježiti jedan tako rijedak jubilej našeg poznatog umjetnika, koji je protekle godine dobio nagradu za životno djelo i uspješno održane samostalne izložbe, među kojima je bila i retrospektivna izložba skulptura, crteža i grafika u našoj Galeriji „Krsto Hegedušić“. Vjerujemo da će se i Grad Petrinja pridružiti s jednom od nagrada Grada ovom vječno mladom Petrinjcu, prigodom obilježavanja Dana grada - Lovrenčevo 2006. godine.

Z. M.

U GALERIJI „KRSTO HEGEDUŠIĆ“ IZLOŽBA KREŠIMIRA PRIJATELJA U Galeriji „Krsto Hegedušić“ do 30. srpnja postavljena je izložba mladog autora KREŠIMIRA PRIJATELJA. Krešimir Prijatelj –Keko rođen je 2. siječnja 1995. godine u Zagrebu. Pohađa peti razred Osnovne škole A. Augustinčića i živi s roditeljima u Zaprešiću. „ Maštovitost, sklonost prema likovnom izražavanju i umjetnički talent pokazuje vrlo rano već u predškolskoj dobi. Otada do danas izradio je tristotinjak minijaturnih figurica iz plastelina, gline i fimo- mase, a nastale su tematski u skupinama. Izradio je stotinjak crteža u ugljenu, drvenim bojicama i uz pomoć kompjutorske grafike i svaki od njih nosi originalan i zanimljiv naslov.

Ustalili su se likovni susreti na Banovini

LJETNO RADNO VRIJEME GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE

Krešimir Prijatelj, unatoč svojim godinama, na snažan način prikazuje likovno poetske dijaloge. Motive uglavnom bazira na licima, gestama i osjećajima koje uz njih veže. S lakoćom ocrtava karaktere ljudi, priljubljujući ih pritom spretno nazivima radova. U kompjuterskim grafikama izražena je specifična maštovitost netipična za njegovu dob. One ostavljaju dojam kontinuiranog proučavanja međuljudskih odnosa i svega ostalog što čini njegov svijet ˝ , napisala je Irena Škrinjar u predgovoru kataloga.

    Obavještavamo cijenjene korisnike da Gradska knjižnica i čitaonica od 3. srpnja 2006. počinje s ljetnim

Pripremio: Z. Martinović

radnim vremenom: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 14 h, utorkom i četvrtkom od 13 do 20 h, te subotom od 7 do 12 h.

Petrinjski list broj 18

K.P.

15


L

J

E

T O

POKAŽI ŠTO ZNAŠ Udruga za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala organizirala je 10. lipnja druženje mladih pod nazivom „Pokaži što znaš“. Sudjelovalo je osamdesetak djece od vrtićke do srednjoškolske dobi iz Velike Ludine, Jabukovca i Petrinje. Predstavili su se recitacijama, dramskim nastupom, monologom, pjevanjem, sviranjem, a nastupili su i najmlađi KUD-a „Hrastovička gora“. Svoje likovne radove izložila su djeca Odjela s poteškoćama u razvoju Osnovne škole Dragutina Tadijanovića. Sudionicima su uručena priznanja i pokloni, a prema ocjeni prosudbene komisije, posebno vrijedne nagrade dobili su još za scenski nastup Dorotea Vidak, od pjevača Anja Ćelap, recitatora Juraj Bjelac, od svirača Denis Sulcer i Antonio Jelečević, plesna skupina „Black Angels“ i za monolog Siniša Tomić i Tamara Sukalić. Ova manifestacija organizirana je u sklopu projekta Udruge „Razumijem svoje dijete“, a dio je programa „Ljeto u Petrinji“.

N. A. B.

‘’BIG BAND’’ PETRINJA ODUŠEVIO PUBLIKU

ODRŽAN TRADICIONALNI GODIŠNJI KONCERT U prepunom atriju Hrvatskog doma Big band Gradske limene glazbe Petrinja 16. lipnja održao je pod ravnanjem kapelnika Jurice Goluba tradicionalni godišnji koncert pod nazivom “Big Band Petrinja i prijatelji”. Prvi put petrinjskoj publici se uz Big Band predstavila mlada petrinjska vokalna solistica Marija Lovreković, a posebni gosti bili su poznati saksofonist Oliver Ereš, na trubi Ivan Žuvela i ostali prijatelji petrinjskih glazbenika. Koncertu su, uz brojne Petrinjce, u ime Grada nazočili dr. Miroslav Petračić – predsjednik Gradskog vijeća Petrinje i pročelnica Ureda za društvene djelatnosti Izabela Žilić, a kako su pri kraju i završni radovi oko izdavanja prvog CD-a, koncert je bio uvod u promociju nosača zvuka koji će se u istom prostoru održati u rujnu. Publika je uživala u skladbama dobro odabranog repertoara na kojem su bili jazz standardi i latino ritmovi. Aranžeri kompozicija bili su već prokušani Victor Lopez, Roger Holmes, Jerry Nowak i Michael Sweeney, a bilo je i nekoliko osvježenja iz pera Philipa Mossmana, Les Sabine, Paula Clarka i Paula Murthe. Big bend Gradske limene glazbe Petrinje za godišnjeg koncerta u Bjelovaru nastupio je na ‘’Big Bend reviji Bjelovar 2006’’, kojim je počela manifestacija bjelovarska ‘’Terezijana’’ posvećena 250. obljetnici osnivanja kraljevskog grada Bjelovara. M.M.

U

P

E

T

R I

N

J

I

VEČER SMIJEHA

U ponedjeljak, 12. lipnja 2006. godine održana je “Večer smijeha” u maloj dvorani Hrvatskog doma čiji su organizatori Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja te POU Hrvatski dom. Te večeri građani su se mogli opustiti i nasmijati gledajući videoisječke i montaže te smiješne reklame koje je za njih pripremio Ante Mrgan, djelatnik Hrvatskog doma. Koliko su se zabavljali, govorila su nam njihova lica, s kojih smiješak nije silazio čitavih sat i pol, koliko je ujedno i trajala ova večer. Budući da su građani uživali i izjavili želju da se ovakve večeri trebaju ponoviti, mi smo im obećali da ćemo ih i ubuduće održavati. K. P.  

IZLOŽBA EKO-KOŽNE GALANTERIJE Gradska knjižnica i čitaonica održala je izložbu eko-kožne galanterije u ponedjeljak, 19. lipnja 2006. godine. Izložbu su predstavili mladi dizajneri Alexandar Nemer i Nikolina Bulka, na kojoj su se mogli vidjeti unikatni predmeti od eko-kože (torbe, presvlake za aute, vreće za sjedenje, dizajnirani tabureti za djecu i sl.). Za svaku pohvalu je entuzijazam mladih dizajnera koji svojim vlastitim radom pokušavaju olakšati i uljepšati svoju budućnost. K. Pucović

GLAZBENA DRUŽINA CINKUŠI U petak 2. lipnja u Hrvatskom domu Petrinja glazbena družina Cinkuši održala je koncert. Prije početka koncerta prikazan je animirani film „Ciganjska“ autora Marka Meštrovića i Davora Međurečana koji je motiviran istoimenom autorskom pjesmom Cinkuša. Pjesma je rađena prema jednom od tekstova Krležinih Balada Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Kako sami autori kažu :˝Ovo je film mučne i tjeskobne atmosfere koji naglašava otuđenost na asfaltnoj džungli i neobjašnjivi poriv za samouništenjem.˝ Svoje ideje i pogled na svijet članovi grupe izražavaju kroz glazbu. Kao osnovu svog glazbenog izričaja koriste bogatu narodnu baštinu Hrvatske, ponajviše kajkavskog govornog područja. Izuzetno dinamični na sceni, vrlo brzo su uspostavili kontakt s publikom bez obzira na dob ili glazbeno opredjeljenje te su prisutnim Petrinjcima i gostima iz Slovačke bili iznimno osvježenje. Osnovani sredinom devedesetih, članovi grupe Cinkuši svojim su načinom rada, kvalitetom, iskrenosti i neposrednosti dobar primjer kako se može godinama opstati i trajati neovisno o trendovima. J. C.

KONCERT FRANCUSKE ŠANSONE SRĐANA DEPOLA Srđan Depolo, pjevač, skladatelj i književnik iz Rijeke održao je u četvrtak 8. lipnja u maloj dvorani Hrvatskog doma Petrinja koncert francuske šansone. Pažnju medija privukao je CD-om GLAS PRIJATELJA RIJETKIH ( in memoriam Jacques Brel ) na kojem je prepjevao, aranžirao i otpjevao 20 pjesama svog flamanskog kolege. Godine 2002. snimio je autorski CD pod nazivom VATRE ČUDNIH BOJA, na kojem se predstavlja kao potpuni autor stihova, glazbe i orkestracije. Na hrvatskoj glazbenoj sceni pojavio se svojim prepjevima pjesama Leonarda Cohena od kojih je posebno zanimljiv dalmatinski prepjev pjesme Take This Waltz - „…Ja bin tebe pa jopet bin s tobon,

na katrigi s libron za zrele,

u špilji di ljiljan je „zbogon“,

di jubavi nisu se srele.

Našon postejon misec se znoji, krikon stenje u pržini trag…“

Big Band s vokalnim pojačanjem M. Lovreković

16

Vrlo duhovit u komentarima između pojedinih pjesama, Srđan Depolo je svaku od njih izveo na osoben, energičan način proživljavajući svaku riječ pjesme tijekom izvedbe. Sugestivnim načinom interpretacije uspio je prenijeti svoj doživljaj riječi i osjećaja prisutnoj publici.Bila je to izvedba umjetnika koju će svi prisutni dugo pamtiti. J. C.

Petrinjski list broj 18


L

J

E

T O

U

P

E

T

R I

N

J

I

ODRŽANA 8. VEČER FOLKLORA U organizaciji Hrvatskog doma i Folklorne sekcije Petrinjčica 3. lipnja održana je 8. večer folklora na kojoj je nastupilo 10 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Hrvatske i Hrvatsko kulturno društvo „Čunovo“ iz istoimenog mjesta u Slovačkoj. Večer folklora u ime pokrovitelja – Grada Petrinje otvorio je dr. Miroslav Petračić, predsjednik Gradskog vijeća, a više od 300 sudionika predstavilo se pjesmama i nošnjama iz svih krajeva Hrvatske – Pokuplja, Banovine, Hercegovine, Turopolja, Bilogore i Slavonije. Uz domaćine - Folklornu sekciju Petrinjčica nastupila su Kulturno-umjetnička društva ‘’Šokadija’’ iz Bocanjeca, ‘’Sesvetska sela’’ iz Sesveta, ‘’Poculica’’ iz Letovanića, ‘’Čuntičanka’’ iz Čuntića, ‘‘Budičanka’’ iz Budičine i ‘’Hrastovička gora’’ iz Hrastovice. Kulturno-umjetničke udruge ‘’Prigorec’’ iz Sesvetskog Kraljevca i ‘’Seljačka sloga’’ iz Graberja i Slovačko Hrvatsko kulturno društvo ‘’Čunovo’’ iz Čunova. A.M.

8. smotra Petrinjskih mažoretkinja

MODNA REVIJA VEČERNJIH HALJINA MODNOG ATELIERA Noir U organizaciji HRVATSKOG DOMA PETRINJA i MODNOG ATELIERA NOIR, IMPORTANE GALERIJA ZAGREB – održana je dugo očekivana druga modna revija u subotu 17. lipnja u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Petrinji. Mnogi se sjećaju da je Modni atelier Noir- Gordane Tossounian imao svoju prvu reviju prije četiri godine 2002. kada su pred punom dvoranom naše poznate manekenke i misice nosile večernje i vjenčane haljine. Potaknuti tim uspjelim programom, Modni atelier Noir i Hrvatski dom organizirali su novu reviju i glazbeni program s gostima. Naš poznati televizijski voditelj Mirko Fodor vodio je vrlo nadahnuto cijeli program revije. Prvi su nastupili naši Petrinjci: plesni par Pina Pavlić i Igor Žilić, Karlo Ivančić na glasoviru. Posebna gošća glazbenog programa bila je Ana Rucner, koja je izvela svoj program na električnom violončelu koji je publika popratila velikim pljeskom. Reviju najnovijih večernjih haljina Modnog ateliera Noir nosile su naše eminentne manekenke, a neke od njih su i vlasnice lente ljepote: BILJANA MANČIĆ- Miss Universe 2006.g., JELENA GLIŠIĆ – Miss Universe za 2005. godinu. ALEKSANDRA GRDIĆ – Miss Hrvatske iz 2005.g., ANTEA KOĐOMAN – Kraljica Hrvatske, naša sugrađanka ANA MARIJA VUČIČEVIĆ i druge lijepe djevojke.

U nedjelju 18. lipnja 8. revijalnom smotrom mažoretkinja, koja je održana u sklopu Ljeta u Petrinji, Petrinjske mažoretkinje obilježile su 9. obljetnicu djelovanja. Na Trgu hrvatskih branitelja u svim kategorijama nastupile su mažoretkinje iz 9 gradova Hrvatske. Smotru je u ime pokrovitelja, Grada Petrinje, otvorila Izabela Žilić – pročelnica za društvene djelatnosti, koja je mažoretkinjama uz čestitku za 9. rođendan, čestitala i na svim dosadašnjim uspjesima koje su postigle. Smotra je počela ludim mažoret igrama u kojima su najbolje bile mažoretkinje iz Kloštar Ivanića. Za najbolju nogometašicu proglašena je Petra Šandor, a jedini dječak među mažoretkinjama bio je Antonio Šandor. Na Trgu hrvatskih branitelja Željka Banović voditeljica Petrinjskih mažoretkinja podijelila je medalje i priznanja mažoretkinjama koje su najduže članice svoje udruge. M.M.

Hrvatska ljepota u Petrinji

T I S K A R A

SITOTISAK

vl. Miroslav Malekinušić

Sve haljine izrađene su od najkvalitetnijih i najfinijih svilenih materijala: muslina, šifona, taftova i francuskih čipki, a izradio ih je modni tim ateliera Noir: Maja Hunjadi, Kristina Pilatuš, Nina Jurčić i Gordana Tossounian. Koreografiju ulazaka i rasporeda manekenki napravila je LIVIJA BUTUĆI. Make up (šminku) izvela je - DANIRA OREŠIĆMIKULANDRA. Frizure za manekenke napravio je Frizerski salon „L-Hair“ vlasnice LIDIJE IVANOVIĆ iz Petrinje. Razglas i rasvjetu radio je JURICA HARAMBAŠI. Glazbene aranžmane za reviju pripremio je EDI TOSSOUNIAN, a scenografiju su napravili STJEPAN CULOVIĆ i prijatelji. Medijski pokrovitelji su PETRINJSKI RADIO i VEČERNJI LIST, a ekipa HTV-a snimila je prilog za emisiju „Špica“. Ana Rucner u visokoj trudnoći Z.M. pokazala virtuoznost na električnom

MM

PETRINJA & V. Stahuljaka 6 Tel. 044/815 321 & Fax. 044/813 999 E-mail: sitotisak-mm@sk.t-com.hr

POZIVNICE ZAHVALNICE PRIZNANJA PLAKATI LECI VIZITKE CJENICI BLOKOVI NALJEPNICE OSMRTNICE MAJICE UPALJAČI OLOVKE KAPE SPIRALNI UVEZ DIPL. RADNJE BEDŽEVI

violončelu

Petrinjski list broj 18

17


10. GODINA TURISTIČKE ZA Pripremila: A. Milković

10. ROĐENDAN TURISTIČKE ZAJEDNICE Proslava 10. obljetnice Turističke zajednice grada Petrinje, koja je osnovana 23. svibnja 1996. počela je upravo na svoj rođendanski dan snimanjem dviju milenijskih fotografija poznatog filmskog snimatelja i fotografa Šime Strikomana. On je u Petrinji snimio svoju 50. i 51. Milenijsku fotografiju. Prva je snimljena u krugu tvornice Gavrilović na kojoj je sudjelovalo 300 zaposlenika tvrtke na čelu s obitelji Gavrilović. Na temu Petrinja - grad tradicije u Strossmayerovom parku snimanju milenijske fotografije, uz građane Petrinje, u svojim odorama sudjelovalo je tristotinjak članova petrinjskih udruga i društava.

FILM O MILENIJSKIM FOTOGRAFIJAMA Rad Šime Strikomana pratio je i poznati hrvatski novinar Igor Mirković koji je u Petrinji počeo snimanje filmskog materijala za novi dokumentarni film na temu milenijske fotografije. Razgovarao je s članovima Javne vatrogasne postrojbe, Udruge Hrvatska žena, Gradske limene glazbe, a dio snimanja bilo je i u Visokoj učiteljskoj školi.

Za snimanje Mil. fotografije petrinjska Privreda ustupila vozilo s dizalicom

KAKO DO MILENIJSKIH FOTOGRAFIJA

I. Mirković u Petrinji počeo snimanje novog dokumentarca

Snimljene milenijske fotografije Šime Strikomana koristit će Turistička zajednice grada Petrinje u promidžbene svrhe. Izradit će se promidžbeni plakati i posteri a zainteresiranim građanima milenijske fotografije dostupne su na internet stranici www.strikoman-film.hr . Milenijske fotografije upitom na elektronsku poštu Šime Strikomana: strikoman-film@si.t-com.hr može dobiti svaki Petrinjac.

18

Petrinjski list broj 18


AJEDNICE GRADA PETRINJE SVEČANA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE Svečanom Skupštinom Turističke zajednice grada Petrinje 15. lipnja nastavljeno je obilježavanje desete obljetnice rada na promicanju turizma i promidžbe našeg grada. Predsjednik Turističke zajednice Vlado Lovreković i direktorica Ivanka Držaj, uz multimedijalnu prezentaciju, podsjetili su nazočne na najznačajnije događaje i manifestacije iz rada Turističke zajednice proteklih deset godina. Zalaganje Turističke zajednice grada Petrinje prepoznao je i pohvalio Rajko Mladenović, zamjenik i izaslanik županice Marine Lovrić ,a podršku u daljnjem radu petrinjskoj Turističkoj zajednici dala je i Milena Pavković Novotni, predsjednica Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije. Svima koji su pomagali rad Turističke zajednice podijeljene su prigodne zahvalnice za doprinos u radu i promicanju turizma, Slavljeničku tortu za 10. rođendan razrezala I. Držaj, direktorica TU TZGP sponzorima za ostvarivanje svekolikih zadaća Turističke zajednice i za suradnju u turističkom i kulturnom promicanju kao i priznanja za doprinos razvitku turističke i ugostiteljske ponude, za njegovanje, očuvanje i promicanje narodne baštine i unaprjeđenje okružja. U glazbenom dijelu programa nastupili su Petrinjski slavulji i Big bend Petrinja.

ROĐENDANSKI KONCERT JOSIPE LISAC Koncertom Josipe Lisac 28. svibnja u punoj dvorani Hrvatskog doma završen je višednevni program obilježavanja desete obljetnice rada Turističke zajednice grada Petrinje. Josipa Lisac predstavila se retrospektivom svojih najvećih hitova a za uspomenu na boravak u Petrinji predsjednik turističke zajednice Vlado Lovreković i direktorica Ivanka Držaj darovali su joj suvenire: stucku i petrinjsku kiticu cvijeća.

Predsjednik TZ Grada Petrinje V. Lovreković i direktorica TU I. Držaj Josipi Lisac darovali stucku i petrinjsku kiticu cvijeća

Petrinjski list broj 18

19


S V E

Z A

G R A D N J U

I

O P R E M A N J E

GRA\EVINSKI MATERIJAL

ELEKTROMATERIJAL

KERAMI^KE PLO^ICE

SANITARIJE

VODOVOD I KANALIZACIJA CRNA I OBOJENA METALURGIJA VIJCI I OKOVI

S T A N A

GRIJANJE BOJE I LAKOVI

ALATI I PRIBOR

ZAGREB - STUPNIK Gornjostupni~ka 9b T 01 65 98 500 PETRINJA Slavka Kolara bb T 044 81 50 10 E smitcommerce@smit-commerce.hr

20

www.smit-commerce.hr

Petrinjski list broj 18


U

D

R U

G

E

ZA LJEPŠI OSMIJEH Županijska Udruga invalida u suradnji s Hrvatskim savezom udruga cerebralne i dječje paralize i tvrtkom Oral B u sklopu njihove humanitarne akcije „Darujmo osmijeh“ 2. lipnja je prostorijama Udruge u Gajevoj ulici u Petrinji podijelila djeci, članovima udruge, četkice za njegu zubi. Donaciju su podijelili Štefica Grubar, predsjednica i Davor Brebrić, dopredsjednik udruge. A. M.

Čelnici HVIDRE zadovoljni organizacijom piknika

HVIDRIN PIKNIK Na Dan HVIDRE, 25. svibnja - petrinjska HVIDRA organizirala je na Gradskom kupalištu cjelodnevno druženje svojih članova i njihovih obitelji. Uz igranje pikada, bele i šaha pedesetak članova odmaralo se uz neizostavni roštilj. Dio članova provezao se čamcima po Kupi, a oni najhrabriji otvorili su sezonu kupanja. Predsjednik Udruge, Srećko Telar, nada se da će iduće godine odaziv članova biti veći. M. Petrak

Za ljepši osmijeh četkice za zube

60 GODINA STRADANJA U GRABERJU Ogranak Udruge Hrvatski domobran 194.1-1945. iz Petrinje početkom srpnja organizirat će komemoraciju za 60 godina pogibije trojice Hrvata u Graberju, čiji je zajednički grob od 6. srpnja 1946. u polju Lug, nedaleko od ceste Petrinja-Glina. Taj će se prostor urediti i ograditi, postaviti križ, položiti vijenci, zapaliti svijeće i blagosloviti. Uz pripreme sjećanja na stradanja nedužnih civila u Graberju, izaslanstvo Udruge Hrvatski domobran po tradiciji je 22. lipnja posjetilo jamu Jazovka i sudjelovalo u programu obilježavanja tog mjesta pogibije Hrvata nakon završteka Drugog svjetskog rata. A.P.

“ELEKTROMATERIJAL”

Ulica M. Gupca 94, Petrinja, tel/fax (044) 814-472 Veliki izbor perilica, hladnjaka, ledenica, peći, bojlera, lustera, televizora i ostale tehnike. TV 55 E = 869,00 kn TV 55 E i DVD = 999,00 kn - klima uređaji (3, 5 kW) od 1.499,00 kn - motorna kosilica „Mio standard“ po 1.099,00 kn

Iskoristite najpovoljnije uvjete plaćanja: - beskamatni kredit do 12 obroka za korisnike American Express i Diners Club kartice - sindikalne kredite do 10 obroka bez kamata - odgoda od 3 mjeseca za čekove građana na 6 obroka

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 8,00 do 20,00 sati, subotom od 8,00 do 14,00 sati Dostava kupljene robe je besplatna. Petrinjski list broj 18 21


U

BESPLATAN PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA Gradska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika i Udruga umirovljenika Petrinja obavještavaju sve umirovljenike na području svih naselja i grada Petrinje kako je od 16. lipnja počeo besplatan prijevoz umirovljenika od PIGIK-a do Nove bolnice u Petrinji s kombi vozilom od 8 sjedala. Besplatan prijevoz prilagođen je potrebama umirovljenika da mogu doći do zdravstvenih ustanova koje su udaljene od centra grada, a zbog starosti, bolesti ili invalidnosti teško im je doći do njih pješice. Besplatan prijevoz ostvaruje se uz pokaz listića Obavijesti o mirovinskim primanjima. Gradsko poglavarstvo prihvatilo je inicijativu GO HSU i Udruge umirovljenika Petrinja i odobrilo financijska sredstva iz proračuna. Prihvaćanjem ove inicijative koalicijska vlast u Petrinji pokazala je socijalnu osjetljivost za građane koji su uglavnom u teškom materijalnom položaju pa imaju teškoća s dolaskom do zdravstvenih ustanova. Prijevoz će biti organiziran od ponedjeljka do petka, a subotom, nedjeljom i državnim praznicima neće ga biti. POLAZAK OD PIGIK-a u 6. 30; 8. 30; 10. 30 i 12.30 Stajališta su: Ul. M. Gupca ( autobusno stajalište kod lipe ) Strossmayerov park ( autobusno stajalište )

D

R U

G

E

NOVI ČLANOVI, IZLETI I DAROVI Udruženja umirovljenika grada Petrinje sve je brojnije. Godine 2004. pristupilo je 27 novih članova, lani je 60 prvi put platilo članarinu, a u prvom dijelu godine već je 50 novopridošlih - ukupno je uključeno 400 umirovljenika. Posebno su popularni izleti. U prošlih mjesec dana putovalo se u Budimpeštu i na otok Krk razgledajući grad Krk , a posjetili su franjevački samostan na otočiću Košljunu ispred Punta. Degustirali su pršut i vina u Vrbniku. Upravo traje isporuka 800 metara ogrijevnog drveta, uplaćenog u pet mjesečnih obroka. „Naši šahisti i kuglači pridružili su se športskom programu 60. obljetnice umirovljenika Siska. I naše udruženje djeluje od 1946. godine, pa ćemo se dogovoriti o obilježavanju šest desetljeća“, kaže predsjednik Ivan Matuzić. Podignut srednji prst Mađara za jutarnjeg ulaska u Budimpeštu pokazivan je umirovljenicima Petrinje, na početku izleta u susjednu zemlju. U sporoj vožnji po njihovu glavnom gradu nelijepu gestu pokazao je jedan očiti nezadovoljnik zbog rušenja kuća na Viru. Na povratku su petrinjski umirovljenici zastali uz Balaton i svi se pitali zašto Mađari bespravno ne grade uz svoje panonsko more. Cijeli okoliš velikog jezera susjedi dobro čuvaju, sve su propisali i uredili posebnim državnim zakonom samo za to jezero. Tajnica Udruge umirovljenika Petrinje Rezika Krolo odrekla se televizora dobivenog od sponzora. Aparat je odmah postavljen u zajedničku prostoriju umirovljenika, HVIDR-a, šahovskog kluba i veterana 1941.-1945. Hrvatski domobran. „Hvala našoj tajnici, ali i tvornici Gavrilović za poklonjeno računalo, a šahistima za kupljeni pisač. Namjeravamo nabaviti pikado aparat, a ostalim korisnicima zajedničke prostorije predložit ću temeljito uređenje i daljnje opremanje“, na lipanjskom sastanku Upravnog odbora udruženja rekao je predsjednik Ivan Matuzić. A.P.

Duga ulica ( autobusno stajalište na raskrižju s Mažuranićevom ulicom ) Duga ulica ( autobusno stajalište kod Gavrilovića ) Sisačka ulica ( kod spomenika na Senjaku ) Ulica Gromova ( kod ulaza na groblje ) Ulica Gromova ( kod raskrižja s Ul. M. Antolca ) Ulica Gromova ( kod raskrižja s Ul. O. Kučere ) Stara bolnica Nova bolnica POVRATAK OD NOVE BOLNICE u 7. 30; 9. 30; 11. 30 i 13. 30 Stajališta su: Stara bolnica Ulica Gromova ( kod raskrižja s Ul. O. Kučere ) Ulica Gromova ( kod raskrižja s Ul. M. Antolca ) Ulica Gromova ( kod ulaza na groblje ) Sisačka ulica ( kod spomenika na Senjaku ) Duga ulica ( autobusno stajalište kod Gavrilovića ) Duga ulica ( autobusno stajalište kod Ul. K. Đalskog ) Ul. Lj. Gaja (autobusno stajalište kod zgrade Općinskog suda) Ul. M. Gupca ( autobusno stajalište nasuprot lipi ) PIGIK Na svim stajalištima postavljene su obavijesti o pravcima vožnje i vrijeme polaska i povratka. Umirovljenicima koji planiraju koristiti besplatan prijevoz za odlazak liječniku savjetuje se da ulazak u kombi vozilo planiraju sebi najbližem stajalištu do kojeg mogu doći. PREDSJEDNIK UDRUGE UMIROVLJENIKA GRADA PETRINJE Ivan Matuzić PREDSJEDNIK GO HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA Josip Vuić

22

Tajnica Rezika Krolo darovala televizor

LJEKOVITO BILJE NA SVILI I STAKLU Ekološka akademija Petrinja organizirala je tijekom lipnja dvije likovne radionice na temu ‘’Ljekovito bilje’’ u tehnikama crtanja na svili i bojenja na staklu. Radionice je vodila dizajnerica tkanina Edit Posavec- Kolić , a sudjelovalo je 30-ak djece osnovnih i srednjih škola i odrasli koji se bave slobodnim kreativnim radom. Kako nam je rekla predsjednica EKOAP-a Gordana Olah ,radovi su trenutno na sušenju i u pripremi za prodajnu izložbu za Lovrenčevo.

D.Kolarec

NAGRADE I IZLET VINOGRADARA Na 13. izložbi vina kontinentalne Hrvatske u Kutini nagrađeni su i članovi Udruge vinogradara i voćara Petrinjskog vinogorja. Za mješavine bijelih sorti srebrne diplome dobili su Jurica Milković, Mladen Šimanović i obitelj Petračić, šklet Ivice Heraka okitio se zlatnim i srebrnim priznanjem, a pinot sivi obitelji Petračić nagrađen je brončanom diplomom. U vrijeme kutinskog sudjelovanja i nagrađivanja, Udruga je organizirala tradicionalni godišnji stručni izlet svojih članova. Putovalo se na otok Krk uz razgled vinograda i podruma vinarije Katunar i kušanje tri vina iz Vrbnika. A.P.

Petrinjski list broj 18


L

J

U

D

I

I

D

O

G

DJEČAKU PETRU PIRIZOVIĆU OBJAVLJENA KNJIGA POTOČIĆI Osmogodišnjem Petru Pirizoviću, učeniku drugog razreda OŠ Jabukovac, u tvrdim koricama i na luksuznom papiru, kao knjiga tiskana je priča Potočići. Sam je sve osmislio, napisao i ilustrirao. Nakladnik Centar za neohumanističke studije u Karlovcu objavio je po državnom natječaju Moja prva knjiga, uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. ¨Nadareni, otvoren i talentiran dječak predsjednik je razreda, odličan učenik, član školskog zbora, likovne i dramsko -literarne družine˝, ističe učiteljica Ivana Petrović. ˝Kod kuće stalno crta, piše, luta po prirodi, pomaže u kuhanju i pravljenju kolača, ali voli samo kremšnite. Odnedavno prijateljuje s mladim razigranim labradorom Ogijem˝, o jedincu u obitelji u selu Kraljevčani pričaju baka Kata, tata Mirko i mama Vesna. I svi vršnjaci u malom II. razredu seoske škole na Banovini sve najljepše govore o svome Petru. „Najpametniji je, dobar, hoće pomoći, znade o svemu“, ocijenili su ga Maja, Rijana, Ana, Nataša, Darko, Jozo i Božo. Posebno iznenađenje doživjela je skupina djece i odraslih iz Jabukovca na predstavljanju knjige u Karlovcu. Domaćini su za glavni dio priredbe uprizorili Potočiće, uz originalnu kostimografiju baleta, glazbene i videoefekte. Glumci su ispričali cijelu priču, o malim stvorenjima iz Petrove mašte. U Karlovcu je bila i učiteljica za likovno oblikovanje Brankica Šuker, autor Petar pozvao je i troje prijatelja iz škole. Mama i tata Pirizović potpisali su suglasnost na autorska prava prve knjige svoga sina. A on već piše novu priču.

A

Đ A

J

I

MAESTRU BAŠIĆU POVELJA HRVATSKOG SABORA KULTURE Maestro Nikola Bašić nekada dirigent HPD-a ‘’Slavulj’’, sada Hrvatskog pjevačkog društva ‘’ Danica’’ iz Siska, primio je povodom 50. obljetnice rada i 75. rođendana Povelju Hrvatskog sabora kulture. Ovo vrijedno priznanje uručio mu je prof. Mirko Jerković, tajnik Hrvatskog sabora kulture naznačivši kako je maestro Bašić i te kako zaslužio ovu nagradu. ‘’Predavajući glazbu, prenosio je ljubav prema glazbi na svoje učenike, što je još jedan razlog za dodjelu ovog priznanja’’ , rekao je profesor Kovačević, a maestro Bašić naglasio je kako ovo priznanje nije samo njegovo. ‘’Ja ga dijelim na tri dijela - mene, pjevače i moju ženu. Najviše na pjevače jer oni bez mene mogu, ali ja bez njih ne’’, rekao je Nikola Bašić i dodao kako zapravo obilježava 94 godine svoga rada, 50 godina rada sa zborovima i 42 godine u školama. Još jednom topla čestitka maestru Bašiću !! M.M.

„Štakori i miševi isprepliću se u mojoj mašti, glavnim likovima dao sam imena Pepa i Toto prema mojem i nadimku moga bratića Tomasa u Petrinji“, otkriva svestrani Petar Pirizović. A.P.

Drugi razred i cijela škola ponose se svojim Petrom

50 GODINA OD MATURE Lipanj je mjesec polaganja, ali i proslava obljetnica matura. Pola stoljeća od svoga ispita zrelosti u Petrinji, obilježio je prvi naraštaj petogodišnjeg školovanja bivše Učiteljske škole, generacija od 1951. do 1956. Učiteljima ih je postalo više od stotinu, u dva ženska i jednom muškom razredu. 50 godina kasnije okupilo se manje od 20. Zadnji put bili su skupa na 40. obljetnici. Zaključili su da će dolaziti svake godine, početkom lipnja. Puno tadašnjih učitelja zaposlilo se u Istri. Ondje su ostali sve vrijeme, osnovali obitelji i dočekali mirovinu. Glavnina je nastavila daljnje školovanje na Pedagoškoj akademiji ili studij na nekom od prosvjetnih fakulteta. U obilasku zgrade bivše škole podsjetili su se na mladost i tadašnju Petrinju. Direktor njihove škole tada je bio Pavle Esapović, a u živom sjećanju ostali su profesori Sović, Rapo, Nožinić, bračni par Matković. A.P. Maturanti iz generacije 1951.-1956. godine

Petrinjski list broj 18 23


L

J

U

D

U NAŠOJ ŽUPANIJI RAĐAJU SE NAJVEĆA DJECA Ženske bebe kao drugo dijete u obitelji, a rođene u sisačkoj bolnici, u prosjeku su najduže i najteže u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno u šest županija, a sadržaj je magistarskog rada dr. Lidije MisirGalić o usporedbi porodne mase djece rođene u pet hrvatskih županija. U Sisačko- moslavačkoj županiji muško novorođenče u prosjeku je dugačko 51 cm, a žensko 50,5 cm, u našoj županiji dječaci i djevojčice rađaju se u prosjeku teži od 3,43 kg. I Petrinja ima svoje male divove. 2. svibnja na Odjelu za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice ˝Dr. Ivo Pedišić˝ u Sisku svoju Karolinu na svijet je donijela 25-godišnja Ninoslava Gusić iz Mošćenice. „Rađala sam dva sata, dosta teško i bolno, na sreću, sve je u redu! Tijekom uredne trudnoće nisam ni znala da nosim tako veliku bebu. Rođena je s 4600 Antonija, Karolina i Ninoslava Gusić, grama i 54 cm “ uz baku Jelenu Valentić priča nezaposlena majka druge curice u obitelji Antona (25), radnika na Groblju u Sisku. Karolina izvrsno napreduje, majka je doji i još dohranjuje, a kaže kako je i prvorođena Antonia (4) bila iznadprosječno novorođenče, s 51 cm težila je 4000 grama. Odakle u njih ovako krupna i jaka djeca – Ninoslava ne zna. Ona je niska rastom, suprug viši, njezini roditelji su povisoki. Možda je trag u muževoj obitelji, jakoj i očeličenoj od života. Anton je iz deseteročlane obitelji Gusić koja je u Hrvatsku doselila s Kosova. Poslije Oluje skrasili u Petrinji. Najmlađem Antonovom bratu, desetom djetetu u obitelji, krsni kum bio je predsjednik dr. Franjo Tuđman, preko izaslanika župana Đure Brodarca. „Imam prave cure“, pohvalila se baka, umirovljenica Jelena Valentić s kojom u Mošćenici žive kćerka Nina, unuke Antonia i Karolina i zet Anton. A.P.

PETRINJA PUNA MALE DJECE Uz superteške i velike bebe Petrinja je puna i onih standardnih, prosječno rođenih klinaca. Dvije mlade mame, susjede iz Reljkovićeve ulice, sreli smo u parku parku s četvoricom njihovih sinova. Snježana Ross u kolicima je vozila trojicu dječaka, Brunu (4) i blizance Matu i Antu, koji su nedavno slavili drugi rođendan. Vršnjak im je Matej Kireta, s mamom Sandrom. “ U gradu je podosta blizanaca“, rekla je Snježana Ross. A.P. Dvije mame s četvoricom sinova

24

I

I

D

O

G

A

Đ A

J

I

Građani pišu gradu

U GODINI TESLE ASFALTIRAJTE TESLINU ULICU Gradaska uprava Petrinja zasipana je urudžbiranim peticijama, zahtjevima, zamolbama, traženjima ili kako ih već naslovljuju građani, za asfaltiranje ulica i drugo komunalno uređenje ispred ili oko svojih kuća. „Obraćamo vam se da u ovogodišnji plan modernizacije ulica uključite i naše makadamske, Ul. Nikole Tesle i s njom povezan dio Ul. Bogoslava Šuleka. Nalaze se na Senjaku, blizu spomenika hrvatskih branitelja i osloboditelja i OŠ Mate Lovraka. Nemamo ni nogostup, kružnim tokom stalno prometuju vozila, u najvećoj su opasnosti školska djeca. Po ljeti gazimo i udišemo prašinu, za kišnog vremena gacamo blato, preskačemo rupčage“, okoliš svojih kuća opisali su građani toga dijela Petrinje. Traže asfalt, a trebali bi i kanalizaciju. Apel podupire 150 građana svojim potpisom. Zahtjev su predali u gradsku zgradu, a kopiju dali i vodstvu svoje mjesne zajednice. „Još je jedan razlog za naš građanski zahtjev. U srpnju će Hrvatska i svijet obilježiti 150 godina rođenja velikog znanstvenika Nikole Tesle. Smatramo da ulica s njegovim imenom u Petrinji ne bi smjela izgledati kao cesta iz vremena rođenja toga svjetski poznatog čovjeka“, gradsku vlast podsjećaju nezadovoljni Petrinjci sa Senjaka. Na Senjaku je neuređena ulica nazvana imenom slavnog znanstvenika

I SELJINA ULICA ZASLUŽUJE ASFALT Iz istoga MO Petrinja IV, sličnu želju dostavilo je i 50 obitelji u Ul. Franje Ogulinca Selje. „Živimo u brdovitoj ulici između Ul. Andrije Petračića i Slatine. Kiša i snijeg stalno odnose pijesak pa ostaju duboke kolotečine i zbog toga je nemoguć prolazak automobila. Okolne ulice su asfaltirane te smatramo da smo i mi konačno to zaslužili“, u svome zahtjevu Gradu naveli su članovi obitelji Bušić, Simić, Kartelo, Kosturin, Serdar, Držaj, Ćelap, Mihalić, Pađen, Kompas i drugi.

GRAĐANI TRAŽE LEŽEĆE POLICAJCE PO SRNAKOVOJ ULICI U drugom dijelu grada, stanovnici Ul. Mije Srnaka (bivše Franje Arha) u kojoj su dvije oštre okuke, potaknuti čestim izlijetanjima prebrzih automobila s ceste i uletavanjima u ograde, za smirivanje takvih vozača i sigurnost pješaka, osobito brojne djece i mladeži obližnjih Prve OŠ i Srednje škole – traže postavljanje tzv. ležećih policajaca i odgovarajućih signalnih prometnih znakova za sporije prometovanje. „ Naša naoko idilično smještena ulica neprestana je žrtva nesavjesnih vozača, koji uzbrdo od mosta na Petrinjčici ili niz ulicu od starog Gavrilovića voze brzinom daleko većom od dozvoljene te izravno ugrožavaju živote djece, prolaznika i nas stanara. Provjereite crnu listu prometnih nezgoda, zalijetanja automobila u dvorišta obiteljskih kuća, nalijetanja na pješake, sudara vozila... Naša ulica nije lagana za brzu vožnju, oštri su zavoji na svakih 50 metara, a uz to prvi od središta grada kod kbr.13 leži na pogrešnu stranu, tj. jako zanosi vozilo pri većoj brzini, slijedi okuka od 90 stupnjeva, a zatim nadolazi još jedan oštri zavoj. Do sada su stradale naše ograde, dijelovi kuća, automobili, ljudi su ozlijeđeni te opravdano strahujemo od daljnjih stradanja imovine i sudionika u prometu. S ležećim policajcima želimo se osjećati sigurniji u vlastitom gradu i vlastitoj ulici“, u lipanjskoj zamolbi gradskoj vlasti navode stanovnici Srnakove ulice. A.P. Zvonko Lončarević često popravlja svoju ogradu

Petrinjski list broj 18


K R O Z

K L J U Č A N I C U

STABLA POSTALA OGLASNICI Ružno i tužno istovremeno, izgleda naš park pod „navalom“ silnih papirnatih zagađenja stabala, stupova, ograda. U redovitom čišćenju i njegovanju Strossmayerova parka Miljenko Hajdinjak iz gradskog poduzeća Privreda ne stigne poskidati brojne osmrtnice, plakate, oglase i druge obavijesti koje svakodnevno stavljaju naši neobzirni sugrađani. Nisu pošteđene ni zaštićene, povijesne, dva stoljeća stare lipe ilirike. Na jednom od takvih stabala, uz glavni ulaz u šetalište, osvanulo je čak osam šarenih papira. „Ovakvu nekulturu trebalo bi novčano kažnjavati, ali i postaviti table za ovakve oglase“, čuli smo prolaznicu Zlatu Grivičić. A.P. Ružna navika postala svakodnevnica

VANDALIZAM SE PONAVLJA VRANE NAPADUJU KANIŽANCE U MOŠĆENICI Jata ptica zavladale ulazom u Petrinju

Hičkokov horor film Ptice u stvarnosti doživljavaju naši sugrađani u dijelu Kaniže, najviše u Zagrebačkoj i na početku Gupčeve ulice. Jata vrana ugnijezdila su se i namnožile u visokim krošnjama bagrema, jablana i ostalog drveća u napuštenom dvorištu, sada već šumi, prijeratne tvornice obuće. „Stalno su nemirne, buče cijele noći, a danju ih se treba čuvati. U letu ispuštaju grančice, mrtve miševe, žabe, zagađuju izmetom. Nikada nisi siguran od „bomardiranja“ iz zraka“, stalnu nevolju opisuje Marin Korečić, prvi susjed spornog gustiša s omrznutim pticama. „Bojim se u dvorište pustiti dvogodišnju Tiju, a dobro pazim kada u kolicima vozim tek rođenog Tina“, žali se mlada mama Josipa Korečić. „ Dok sam bila u dvorištu roditeljske kuće, na glavu mi je pao povelik komad pizze. Prestrašila sam se i iznenadila“, svoj slučaj kazuje knjižničarka Lada Dolenac. Na drugoj strani Zagrebačke ulice još je više nezadovoljnih zračnim, graktavim, bučnim i napasnim pticama. Skupini studentica Visoke učiteljske škole, podstanarkama u dvije kuće, vrane su postale prava mora. „Smetaju u učenju, ometaju koncentraciju, zagađuju rublje na sušenju u dvorištu. U našim mjestima nismo tako nešto doživjele“, kažu Sanda, Diana, Josipa, Vlatka, Petra i Senka, iz Kutine, Garešnice, Karlovca, Duge Rese. „Kada je brat Tomislav došao u posjetu, uspio je izdržati samo jednu besanu noć. Odmah se vratio kući u Kutinu pobjegavši od ptica iz Petrinje “ priča Snježana Sabljak. Jata vrana nagnijezdila su se i u stabla po obali Kupe, puno ih je i u drveću pokraj utoka Petrinjčice. „Po njihovu ponašanju saznajem kakvo vrijeme predstoji: ako su noću nemirne i stalno u letu, predstoji pogoršanje, mirne ptice znače stabilno vrijeme“, uočio je Željko Grčić -Beli, dugogodišnji stalni čuvar gradskog kupališta uz Kupu. „ Grad bi se trebao pobrinuti o ovim letećim napastima. Mi iz Kaniže napisat ćemo peticiju“, najavljuje M. Korečić. „Znademo za ovaj problem. Žale se građani i na grane preko ograde bivše Kožare. Smetaju prolaznicima s desne strane ulice. No, nismo nadležni ulaziti u tuđi posjed˝ , odgovorio je komunalni redar Željko Adžaga. Napušteni kompleks zgrada i sve gušće šume u kojem razmnožene ptice caruju na samom ulazu u grad, navodno je vlasništvo tvrtke Feniks koja je u stečaju a čije je sjedište u Zagrebu. Koga briga za tamo nečije probleme u Petrinji?! A. Petračić Korečići ne smiju u dvorište

Opetuje se devastiranje prostora oko nove zgrade ambulante u Mošćenici. U zadnjem izgredu noćni vandali divljali su crvenim sprejom, čupali svjetiljke, rušili i savijali stupove javne rasvjete. „Ovakvi izgredi već su prevršili svaku mjeru. To nije normalno! Treba pronaći počinitelje, a odštetu i popravke neka plaćaju njihovi roditelji“, predlažu ogorčeni Mošćeničani. Susjedi oko Trga žrtava Domovinskog rata čuju obijesnu mladež. Divljački ispadi sa sve više popijenog alkohola i tada ne mare za sveti naziv uređenog prostora. Oštećena i uništena postaje zajednička imovina svih Mošćeničana. „Bože čuvaj Mošćenicu,“, „Odj...te drolje, s ekipom je bolje“, „Niko i ništa“, „Zaboravljeni, mi smo budale“ crvenim slovima osvanuli su najnoviji grafiti. U kasnijim noćnim divljanjima dopisani još i drugi primitivizmi. „Čupanjem iz zida uništili su portafon na glavnim ulaznim vratima, a kratkim spojem izazvali nestanak struje u cijeloj zgradi“, pokazala nam je dr. Marina Lokner, specijalistica opće medicine u zakupljenoj ambulanti Mošćenici. Podsjeća kako ovo nije prvi slučaj neodgovornog uništavanja, neprimjerenog vladanja i opasnog ponašanja mladih pojedinaca iz naselja. „Ne pomažu pojačane ophodnje policije iz Petrinje, ni podnošenje prekršajnih prijava protiv NN osoba. Često s odraslima razgovaram o ovakvim slučajevima, savjetujem pacijente, ukazujem roditeljima, upozorovam da se šteta nanosi svima u Mošćenici. Unatoč svemu, vandalizam se ponavlja i uporno obnavlja“, ističe dr. M. Lokner. Poslije svake ovakve dojave ljutit je i zlovoljan predsjednik MO Darinko Dumbović. „Neuseljena, devastirana školska zgrada i obližnja nova ambulanta utočište su noćnih zlonamjernika. Ne pomažu nikave preventivne mjere. Sa županijskim domom zdravlja moramo se dogovoriti o plaćanju noćnog čuvara-zaštititara, bit će manji izdatak od troškova sve češćih popravaka. Nepopravljiva je šteta napravljena grafitima crvenim sprejom po fasadnoj cigli“ rekao je D. Dumbović. U međuvremenu se šaranje nastavilo, zidovi su još ružniji. Iščupana rasvjeta i signalizacija čeka popravak. A.P.

˝Ne pomažu nikakvi razgovori, preventiva, savjeti i Upozorenja˝, kaže dr. Marina Lokner

Petrinjski list broj 18 25


O

N A M A

A SADA VI ! Srijedom od 13. 30 do 14. 30 Uređuje i vodi Darko Komlinović Kako bismo našim slušateljima pomogli u rješavanju komunalnih i drugih problema s kojima se susreću, a ne znaju kome se trebaju obratiti, osmislili smo emisiju ‘’A sada vi’’ . ‘’A sada vi’’ je kontakt emisija u kojoj slušatelji telefonom postavljaju pitanja, a mi tražimo odgovore na njih.Pitanja su vrlo različita, od klasičnih - kada će se asfaltirati koja ulica, do onih tipa - kome se obratiti zbog visoke cijene komunalnih naknada. Emisija se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu emitiramo pitanja postavljena u prošloj emisiji i odgovore na ista, a u drugom dijelu otvaramo telefone i primamo nova pitanja na koja će slušatelji odgovore dobiti u sljedećoj emisiji. Odgovore nastojimo snimiti i emitirati u tonskom obliku. Iako je emisija napravljena zbog slušatelja, često imamo vrlo malo pitanja zbog čega sam pomalo razočaran jer očito neki smatraju kako se ništa ne može pokrenuti jednom radioemisijom. No, moram reći da sumnjičave mi vrlo često demantiramo jer se pokazalo da je emisija u nekoliko navrata pomogla ili barem ubrzala rješavanje nekih problema čime se iznimno ponosimo. Emisiju emitiramo od rujna 2005. godine.

PRODAJNA MJESTA PETRINJSKOG LISTA

Galerija „Žilić“, Srnakova 22, POU „Hrvatski dom“ (Galerija „Krsto Hegedušić“), Gradska knjižnica i čitaonica, Knjižara „DORA“, Nazorova 18, TABACO “Sigur” Trg dr. Franje Tuđmana (Strossmayerov park), Pekara Dumbović - Prod. broj 1, A. Starčevića 95. Mošćenica, Caffe bar Amadeus Srnakova 49a, Kolporter “Popay”

„TOP 20“ Domaća top lista Petrinjskog radija Srijedom od 20 sati

D. Komlinović.

Svake srijede od 20 sati donosimo 20 najnovijih i najslušanijih domaćih hitova , predstav-

OBITELJSKI KUTAK Srijedom od 17. 30 do 18. 30

Urednica i voditeljica: Natalija Antić Bjelac

Emisija „Obiteljski kutak“ je emisija za sve dobne skupine, u kojoj su mi najčešće gosti voditelji i članovi raznih udruga koje djeluju na području našeg grada, ali i županije. Isto tako, nastojim predstaviti one, od najmlađih do starijih, koji su postigli odlične rezultate na raznim natjecanjima. Teme emisije su različite, a govorimo i o problemima s kojima se svakodnevno susrećemo, tako da je često gost neka stručna ili osoba specijaliziranu za određeni problem. Ukoliko vam emisijom možemo dati određene prijedloge i savjete, otvorimo i naš telefon 060/386386, kako biste mogli pitati sve što vas zanima.

ljamo nova izdanja djelimo najnovije albume i singlice te izvještavamo što je novo u domaćoj produkciji. Posjetite nas i na web adresi www. petrinjskiradio.com/ top20 te glasajte putem weba. Emisiju svake srijede od 20 do 22 uređuju i vode Danijel Kolarec, Sanja Lovrenović i Miroslav Sačer.

Vaša voditeljica Natalija Antić Bjelac

Sisak, J. Križanića 3 SNIMANJE, ISKOLČENJA, PARCELACIJE I ETAŽIRANJE OBJEKATA, KAO I SVI DRUGI GEODETSKI POSLOVI. - UPISI U KATASTAR I GRUNTOVNICU. Tel/fax (044) 548 844, 547 030 gsm. 091/1441 360 i 091/5029 869 e-meil: geobiro.stojanovic@vip.hr 26

Petrinjski list broj 18


O

N A M A

O DANIMA RADIJA I RADIJSKOM FESTIVALU U Trogiru su od 1. do 4. lipnja održani 12. dani radija Hrvatske i 10. hrvatski radijski festival, na kojem su se okupili članovi Hrvatske udruge radija i novina HURIN koje je članica i Petrinjski radio, a u ime kojeg su u Trogiru bili Darko Komlinović direktor radija, Miroslav Sačer šef tehnike, novinarka Natalija Antić Bjelac i moja malenkost. Ovogodišnji 9. hrvatski radijski festival realiziralo je 114 radiopostaja, članica udruge, a to je do sada najveći broj postaja koje su se uključile u ovaj projekt. Slušatelji radiopostaja, među kojima i Petrinjskog radija, njih oko 2,5 milijuna, imali su prilike glasovati i izabrati finaliste i pobjednike. Trostrukim pobjednikom proglašen je Tony Cetinski, koji je u kategoriji pop- rock glazbe osvojio nagradu glazbenih urednika za najbolju pjesmu , nagradu na osnovi glasova slušatelja i ‘’Grand prix’’ nagradu za pjesmu ‘’Sve je s tobom napokon na mjestu’’. U kategoriji zabavne glazbe ‘’Grand Prix’’, unatoč tomu što nije nastupio na festivalu zbog nastupa u HRT-ovoj emisiji “Derbi”, osvojio je Marko Perković Thompson s pjesmom ‘’Tamo gdje su moji korijeni’’. Urednici su najboljima proglasili Barune i pjesmu ‘’Mene grije’’, a slušateljima radijskih postaje najdraži je bio Dražen Zečić i pjesma ‘’Zora’’. Brojna glazbena događanja pratili su stručni skupovi i izborna skupština HURIN-a, na kojoj je za novog predsjednika izbran Ivan Butković, direktor radija BBR iz Bjelovara. Potpredsjednici su Marijan Beljan iz ‘’Glasa Slavonije’’ i Josip Šestan s pulskog ‘’Arena radija’’. Svečanom sjednicom HURIN je obilježio 44. obljetnicu svoga djelovanja, a tada je predsjednik Branko Ostrički uručio i nagrade. Ocjenjivački sud u sastavu: Zdenko Pomoravec, Dijana Koller, Šefik Kapetanović, Valter Licul i Zlatko Bunčec odlučio je još početkom svibnja tko su najbolji od najboljih: Zlatni mikrofon - Mato Peić iz ‘’Radio Daruvara’’ - Emisija ‘’Sat đavla’’ Srebrni mikrofon - Hrvatski radio Nova Gradiška - emisija ‘’Mostovi povjerenja’’ Brončani mikrofon - Božidar Komarić iz ‘’Radio Aktiva’’, emisija ‘’Radio računalo’’ Zlatna kartica za cjeloviti novinarski rad - Marela Morić iz ‘’Petrinjskog lista’’ Zlatno ogledalo - ove godine ide u Veliku Goricu ekipi iz „Reportera“ Najbolji jinglovi: Radio Zlatar, Radio Istra, Radio Samobor ‘’Zlatni miš’’ za najbolju Internet stranicu – „Hrvatski radio Vukovar“, www.hrf.hr ‘’Inventa’’- priznanje za najbolju akciju - Radio Imotski Nagrada za životno djelo – Josip Tropčić počasni predsjednik HURIN-a. I ovo je samo ukratko o svemu, jer Dani radija i HRF su puno više. Ekipa Petrinjskog radija i ove godine se uz odrađeni posao i dobro zabavila. Jedino što je svima pokvarilo raspoloženje bila je kiša koja je neumorno padala. Iduće godine festival bi se trebao održati u Puli, a do tada hvala sponzorima i hvala svima koji su mi čestitali na dobivenoj nagradi. M.M.

ZLATNA KARTICA MARELI MORIĆ U sklopu 12. dana radija Hrvatske u Trogiru je 2. lipnja održana svečanost dodjele godišnjih novinarskih nagrada Hrvatske udruge radija i novina (HURIN). Među nagrađenima bila je i naša Marela Morić, jedina novinarka s područja Sisačko-moslavačke županije koja je dobila nagradu Zlatna kartica za novinska dostignuća objavljena tijekom prošle godine u Petrinjskom listu. Na natječaj za dodjelu nagrade HURIN-a za novinska dostignuća prijavila ju je glavna i odgovorna urednica Petrinjskog lista Aleksandra Milković koja je izdvojila Mareline članke o predsjedničkim izborima u Petrinji 2005. godine, reportažu o trostrukom ubojstvu V. Kihalića u ožujku 2005., smrti pape Ivana Pavla II. i posjeti Dragutina Tadijanovića Petrinji i II. osnovnoj školi koja sada nosi njegovo ime.

Nagradu Mareli Morić uručio predsjednik HURIN-a Branko Ostrički

Petrinjski list broj 18 27


A K T U A L N O

ZAHUKTAVA SE RASPRAVA O RAZDVAJANJU ‘’PRIVREDE’’ Nakon što je Gradsko poglavarstvo Petrinje upoznalo predstavnike Privrede s Elaboratom ekonomske opravdanosti o razdvajanju RJ Vodovod od trgovačkog društva Privreda d.o.o. Sindikat i Radničko vijeće Privrede zatražili su mišljenje prof. dr. sc. Vladimira Čavraka s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o spomenutom elaboratu. Kako neslužbeno doznajemo, gospodin Čavrak je između ostalog, ocijenio kako je potrebno izraditi podrobniju analizu stanja kako bi se mogla donijeti odluka o najpovoljnijem načinu rješavanja definiranih problema što ne isključuje predloženo rješenje. Iz Gradskog Poglavarstva su nas obavijestili kako ne mogu dati ocjene mišljenja gospodina Čavraka jer spomenuti Elaborat još nije prihvaćen od strane Gradskog Poglavarstva i Gradskog Vijeća Petrinje. Iz svega možemo naslutiti kako nas očekuje ‘’vruće‘’ ljeto u Petrinji. Više o svemu pročitajte u slijedećim brojevima Petrinjskog lista.

Darko K.

— ''PETRINJSKI RADIO'' d.o.o. ''PETRINJSKI LIST'' M. Gupca 2, 44250 Petrinja tel. 044/815-311 fax: 044/815-768 www.petrinjskiradio.com e-mail: petrinjski.radio@sk.t-com.hr petrinjski.list@hi.t-com.hr

CJENIK OGLASNOG PROSTORA Cijela stranica zadnja stranica (boja)– 3.456,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja)– 2.880,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 1.440,00 kn + PDV 1/2 stranice zadnja stranica (boja) – 2.112,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 816,00 kn + PDV 1/3 stranice zadnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb)– 624,00 kn + PDV 1/4 stranice zadnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 720,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 360,00 kn + PDV 1/8 stranice zadnja stranica (boja) – 528,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 336,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 816,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 180,00 kn + PDV 1/16 stranice zadnja stranica (boja) – 420,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 240,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 600,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 120,00 kn + PDV 1/8 stranice 5 emitiranja gratis JEDAN U DVA 1/4 stranice 10 emitiranja gratis Jedna reklama u dva medija 1/3 stranice 15 emitiranja gratis 1/2 stranice 20 emitiranja gratis cijela stranica 30 emitiranja gratis 4 objavljivanja 6 objavljivanja 12 objavljivanja

popust 10% popust 20% popust 30%

Grafičko oblikovanje oglasa 25% cijene oglasa Cjenik vrijedi od 1.12.2005. godine 28

Petrinjski list broj 18


M A T I Č N I

VJENČANI

U R E D

Martina Orešković i Kristijan Božić Ivančica Marčinko-Putrić i Ivan Kudlek Kristina Milković i Jurica Grabovica Josipa Mutapčija i Tomislav Lopar Štefica Golub i Goran Roksa Mihaela Horvatiček i Tomislav Mikulić Tatjana Gredelj i Renato Polak

UMRLI

Draga Beč (1934.), Štefanija Premerl (1915.), Desanka Ševa (1925.), Elvira Kosić (1959.), Ernest Nemeš (1941.), Alvina Salaj (1913.), Danica Pavlica (1940.), Jana Banović (1924.), Stanko Komljenović (1921.), Bajro Kanurić (1933.), Slobodan Šević (1946.), Marko Krišto (1934.), Ljuba Baždar (1928.), Danica Švehar (1928.), Radojka Tomić (1933.), Danica Momčilović (1929.), Ana Merkus (1931.), Helena Gregurinčić (1933.), Slavko Silaj (1939.), Nikola Radučević (1932.), Nikola Šimunović (1937.), Stjepan Pavušek (1924.).

ROĐENI

U sisačkoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ od 23.5. do 26.6.2006., do zaključenja „Petrinjskog lista“ majke dječaka postale su Ivana Bugarinović, Maja Orlović, Dijana Augustinović, Mirela Vuković, Plema Galijanić, Katica Djordjević, Marijana Dobrenić, Ivana Kosturin i Dijana Banužić. Majke djevojčica su Ivana Đermanović, Marina Pezer, Cveta Gusić, Marica Martić, Ana Kovačević, Helena Barać i Mihaela Plahutar.

-

N E K R O L O Z I

Tužno sjećanje na najplemenitijeg čovjeka s najvećim srcem

RUDI

(24.6.2004. – 24.6.2006.) Mojoj potpori i snazi, živiš u svakom trenu života moga. Nadahnjuj me i pomozi mi ! Tvoja Ljilja ! Tužno sjećanje na dragog tatu, djeda i tasta

Mr. sc. RUDOLFA HORVATA dipl. ing (24.6.2004. – 24.6.2006.) S veseljem i radosti nosimo te u našim srcima ! Tvoji najdraži: kćeri: Mirta, Dominka, Mateja i Marijeta unučad: Dora, Matija, Lorena, Mona, Ela-Katarina, Marita, Nika, Benito-Rudolf i Leon zetovi: Slobodan, Igor i Dino

O B J AVA OSMRTNIC A U „Petrinjskom listu„ možete objaviti osmrtnice, obavijesti o smrti, posljednje pozdrave, zahvale i tužna sjećanja za vaše pokojnike. Cijene osmrtnica su: - bez fotografije 100,00 kn - s fotografijom 130,00 kn - dvostruka veličina 150,00 kn (u cijene nije uračunat PDV) Osmrtnice možete predati u Uredništvu „Petrinjskog radija”, M. Gupca 2, od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00h.

Petrinjski list broj 18 29


— 29

A P I S A R I J

APISARIJ

PEČEN, KUHAN, KESTEN PIRE …

ZA PČELARE ZA ONE KOJI TO ŽELE POSTATI ZA LJUBITELJE PČELINJIH PROIZVODA Uređuje: Đuro Priljeva

APIS-Info EURBEE 2006. - Druga europska pčelarska konferencija održat će se ove godine u Pragu od 10. do 14. rujna. Anketa o uginuću pčela - Hrvatski pčelarski savez poslao je svim pčelarskim udrugama upitnik u vezi s pčelinjim bolestima i ovogodišnjih zimskih gubitaka te objašnjenje u vezi s istim. Moli pčelare da ih što iskrenije popune. Upitnik je sastavio Zlatko Tomljanović, dr. vet. med. i profesionalni pčelar u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom, a možete ga podići u Pčelarskoj udruzi «Petrinja» Carekova 2.

PITOMI KESTEN Najveće stanište pitomog kestena u Hrvatskoj prostor je između Petrinje, Hrvatske Kostajnice i Dvora na Uni. Na tom se prostoru ujedno protežu i najveće šume pitomog kestena u Europi. Pitomi je kesten medonosna biljka koja pčelama pruža obilnu pašu nektara i peludi. S ovog područja potječe oko 70% kestenovog meda koji pčele prikupe u Hrvatskoj. Kesten počne cvasti početkom lipnja. Cvatnja pojedinog stabla traje oko 10 dana ali kako sva stabla na jednom području ne procvatu odjednom, produži se do 20 dana. Znatne su razlike u vremenu cvatnje i glede pojedinih mikro lokacija, a na što utječu geografski položaj i nadmorska visina. Prvih 4 – 5 dana kesten slabo medi, pčele donose samo pelud, a

VOĆE I ŠUMSKO DRVEĆE Postojbina pitomog kestena je Mala Azija, gdje se uzgaja još od davnina, odakle su ga Grci i Rimljani rasprostranili po cjeloj Europi. Pitom kesten masivna je jednodomna listopadna biljka iz porodice bukve, do 20 metara visokog razgranatog stabla. Zbog vrijednih plodova kesten ubrajamo među voćke, a zbog mjesta i načina rasta među šumsko drveće. Raste na kiselim staništima. Listovi su mu produženo ovalni, na rubovima nazubljeni, rastu pojedinačno.

Prašnički su cvjetovi bijele dugačke rese. Ispod tučkovih cvjetova razvijaju se šišarice s dva do tri tamnosmeđa ploda. Drvo dugotrajno njeguje zrelost ploda. Dok je još nezreo, zaštićen je bodljikavim oklopom. Samo kad je plod sasvim zreo otvara svoj bodljikavi oklop.

30

Kesten kao hrana ima visoku energetsku vrijednost. Za razliku od oraha i lješnjaka kojima je glavna sastojina masno ulje, glavni je sastavni dio kestena škrob, kojeg u sirovom plodu ima oko 44%. U kestenu ima šećera, blizu 4% bjelančevina, oko 2% masti, dosta vitamina B1, a svega oko 5 % vitamina C. Pečeni ili kuhani plodovi vrlo omiljeno su i vrlo ukusno jelo. U kulinarstvu se od kestena pripremaju predjela, glavna jela, prilozi i deserti. zatim i nektar. Na ovoj paši pčele su općenito ljute, a poseban su problem košnice s ljutim sojevima pčela, kojih se nađe na svakom pčelinjaku, pa je bolje ne otvarati košnicu i ne obavljati dulje poslove na pčelinjaku. Ljutini pčela pridonose i prve ljetne vrućine, nepoželjne u to vrijeme, koje skraćuju medenje. Ako je vrijeme toplo, s dosta vlage u zraku, kesten zna dobro zamediti i napuniti košnice medom. Ipak, od ukupnog unosa oko polovine je med, a polovina pelud. Pčele zatrpaju košnice peludom kao ni na jednoj drugoj paši. Kesten je vrlo osjetljiv, kako ima plitak cvijet, suho vrijeme isuši nektar. Grmljavinsko nevrijeme, oluja, obilni pljuskovi, tuča i magle u lipnju vjerojatniji su nego u drugim mjesecima. Zbog toga paša na kestenu ne uspijeva svake godine. Osim meda, pitomi kesten može dati i medljiku. No za nju je, prema pčelaru M. Juriću, potrebno da se steknu sljedeći uvjeti: noćne temperature iznad 14 °C, dnevne iznad 32 °C i velika količina vlage u tlu i zraku.

MED PIKANTNOG OKUSA Zreli kestenov med je tamnožute boje, slatkog je trpko-gorkog okusa, jakog i oštrog mirisa po samoj biljci. Lako se vrca i čist ne kristalizira mjesecima. Tvrdi se da pomaže protiv bolesti jetre i čira na želudcu, pa ga radi toga posljednjih godina potrošači sve više traže. Što daje kestenovom medu tu vrijednost u odnosu na druge medove? Kad bismo pod mikroskopom usporedili kap bagremovog meda i kap kestenovog meda, Kestenov med Bagremov med uočili bismo veliku razliku u broju, oku nevidljivih, peludnih zrnca ili cvjetnog praha. Kestenov med sadrži i do sto puta više peludnih zrnca u odnosu na bagremov med, a pelud obiluje bjelančevinama, vitaminima osobito B skupine, mineralima, aminokiselinama i fermentima. Pčele imaju najbolju tehnologiju oplemenjivanja i čuvanja cvjetnog praha kako bi iz tih zrnca izvukle njihovu djelotvornost potrebnu za razvoj pčelinje zajednice. Zrnca upravo ovako ukomponirana u kestenov med rezultat su te tehnologije i tako sačuvane vrijednosti za ljudski organizam. Nije "sladak", ali je itekako djelotvoran. Ima i onih potrošača meda koji vole kestenov med upravo zato što je trpko-gorak, pa kažu da je pikantnog okusa.

Petrinjski list broj 18


S

P

O

RASTRČANA MLADOST NA 4. KROSU

„TRČANJEM DO ZDRAVLJA“ Veliki broj djece,učenica i učenika sudjelovao je na 4. krosu Petrinje pod nazivom „TRČANJEM DO ZDRAVLJA“ koji je 12. lipnja održan na nogometnom igralištu pokraj Petrinjčice. Pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, Zajednice sportskih udruga i Udruge kineziologa našeg grada nastupili su natjecatelji u 12 kategorija. Najboljima su dodijeljene medalje i priznanja, a najuspješnijoj školi, Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića iz Petrinje, pripao je i pobjednički pokal. REZULTATI: 1. VRTIĆ – djevojčice: 1.Ela Lovreković 2.Lorena Šubić 3. Katarina Elek 2. VRTIĆ – dječaci: 1.Sven Lovreković 2. Luka Gavranović 3. Teo Todorović 3. UČENICE – 1. i 2. raz. – 1. Paula Marjanović (1.OŠ) 2. Tea Jerbić (OŠ D. T.) 3. Lorena Ilijević (OŠ M. L.) 4. UČENICI – 1. i 2. raz. – 1. Lovro Mazalin (1.OŠ) 2. Anđelko Deligegić (OŠ I. G.-K.) 3. Antonio Marjanović (1.OŠ) 5. UČENICE – 3. i 4. raz. – 1. Mateja Jurkić (OŠ M. L.) 2. Tena Babić (OŠ D. T.) 3. Anita Širić (OŠ D. T.) 6. UČENICI – 3. i 4. raz. – 1. Maxim Sanković (1.O.Š.) 2. Danijel Matković (1. OŠ) 3. Filip Jezidžić (OŠ D.T.) 7. UČENICE – 5. i 6. raz. – 1. Klara Marjanović (OŠ JAB.) 2. Mateja Kardašić (OŠ M. L.) 3. Mirjana Košak (OŠ D. T.) 8. UČENICI – 5. i 6. raz. – 1. Bruno Marjanović (1. OŠ) 2. Tomislav Grabovac (OŠ D. T.) 3. Kristijan Šimatić (OŠ D. T.) 9. UČENICE 7. i 8. raz. – 1. Ivana Jarčević (OŠ M. L.) 2. Franjica Gusić (OŠ I. G.- K.) 3. Kornelija Ivanjek (OŠ D. T.) 10. UČENICI 7. i 8. raz. – 1. Nenad Popović (OŠ JAB.) 2. Slađan Cojkić (OŠ I. G.-K.) 3. Slobodan Grubješić (OŠ JAB.) 11. UČENICE SREDNJE ŠKOLE – 1. Katarina Herceg 2. Tatjana Marjanović 3. Sanja Šeperac 12. UČENICI SREDNJE ŠKOLE – 1. Igor Kosturin 2. Danijel Dvorneković 3. Aleksandar Kolić. I. Mioković

Rastrčana mladost

R T

22 MEDALJE ZA MLADE GIMNASTIČARE U brojnoj sportskoj obitelji našeg grada od 1. ožujka ove godine djeluje i najmlađa sportska udruga Gimnastički klub „PETRINJA“. Iako djeluju kratko, (osnovani su 1.ožujka 2006.) već su postigli zapažene rezultate. Na Prvom krugu prvenstva Županije sisačko-moslavačke u sportskoj gimnastici koje je l8. lipnja 2006. godine održano u gimnastičkoj dvorani Silax u Sisku, 49 članova nastupilo je u 17 kategorija za djevojčice i dječake i osvojili su 22 odličja. REZULTATI: Djevojčice: brončane medalje: Lorena Ilijević, Lucija Katić, Matea Kovačević, Ema Galijan, Ines Pavičić, Marta Rajan srebrne medalje: Irma Komljenović, Tiora Gajdašić, Katarina Elek,Marija Kovačević, Tea Harčević zlatne medalje: Lorena Šubić, Marta Šušnjić Dječaci: brončane medalje: Boris Jakšić,Ivan Mikacinić, Vedran Jakšić srebrne medalje: Mischell Pranjić, Matija Marić, Domagoj Pintar, Gabrijel Norković zlatne medalje: Vid Bešlić, Nikola Serdar. I. M. Lorena Ilijević, 3. mjesto

NOVI USPJESI MLADIH KARATISTA Mladi karatisti petrinjskog Karate kluba „Sveti Lovro“ i dalje na natjecanjima nižu uspjehe. Prigodom proslave Dana grada Siska na sedmom međunarodnom „Sisak Cup-u˝ koji je održan 3. lipnja 2006. osvojili su pet medalja: tri zlatne,te po jednu srebrnu i brončanu. Najuspješniji je bio Igor Radošević koji se okitio s dva odličja, zlatnim u kategoriji mlađih kadeta do 53 kg i srebrnim,također u kategoriji mlađih kadeta do 57 kg. Zlatni su bili i Paulina Jagodin i Miroslav Rapo u kategorijama kadetkinja i kadeta do 50 kg. Marko Herceg bio je treći,odnosno brončani u kategoriji kadeta do 60 kg. I.M.

Miroslav Rapo i Igor Radošević

Petrinjski list broj 18 31


S

P

O

20 MOMČADI NA TURNIRU ULICA, KVARTOVA I PRIGRADSKIH NASELJA

R T

Za ovogodišnji jubilarni 10. Turnir ulica, kvartova i prigradskih naselja Grada Petrinje prijavljeno je 20 momčadi koje su raspoređene u četiri skupine. Pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, a u organizaciji Malonogometnog kluba Petrinjčica utakmice se igraju u večernjim satima na Gradskom rukometnom stadionu. Po četiri momčadi iz svake skupine nastavljaju daljnje natjecanje od osmine finala do finala kada se igra na ispadanje, a sastavi skupina su:

PETRINJČICA OSTAJE PRVOLIGAŠ Malonogometaši Petrinjčice , poslije ispadanja iz prvoligaškog društva na kraju prošlog prvenstva, kada ni u majstorici protiv Croatie iz Perkovića nisu uspjeli zadržati prvoligaški status, u dodatnim kvalifikacijama za popunu Prve hrvatske malonogo-

A – skupina 1. SENJAK 2. MOKRICE FARKAŠIĆ 3. SAJMIŠTE 4. OBILAZNICA 5. MAJDANCI JUNIORI

C – skupina 1. MAJDANCI 2. GAJEVA TOPARI 3. HRASTOVICA 4. ULICA GROMOVA 5. MJESNA ZAJEDNICA 5

metne lige ipak su ostali prvoligaši. U dva među-

B – skupina 1. KANIŽA 2. BREST POKUPSKI 3. SLATINA 4. MALINOVA 5. MILE WOOD

D- skupina 1. CENTAR 2. VILENJACI S VILE 3. KUMOVI S BIKANE 4. SVETI LOVRO 5. GAVRILOVIĆ I.M.

ca je, u sportskoj dvorani „Brezovica“ u Sisku, bila

sobna ogleda protiv momčadi Renault Auto Krešo iz Krapine bili su bolji u ukupnom zbiru pogodaka budući da su obje momčadi na svojim parketima ostvarili pobjede, ali su Petrinjci bili efikasniji. Renault Auto Krešo slavio je Krapini s 4:2, a Petrinjčibolja s 5:1.Tako su s dva pogotka „viška“ Jurčević, Bešić, Gršić, Bartolović, Kajić, Kantar, Bobinac, Škerbić, Ružić, Sanader, Bartulić i Trklja, uz trenera Juricu Josića, osigurali nastupanje među najboljim hrvatskim haklerima.

I.M.

PROXIMA INFORMATIKA · Računalne konfiguracije, prijenosnici i komponente · Potrošni uredski materijal (tinte, toneri ...) · Digitalni fotoaparati i kamere, televizori,klima uređaji ... · Servis i zaštita od virusa i dialera (izlazak na teren !) · Plaćanje čekovima, karticama i kreditima do 60 rata (uz popust 10 %) PROXIMA Office Intel D 310, 2.13 GHz, 533 ASUS matična ploča Memorija 256 Mb, ddr 400 CD-RW snimač 52x VGA share 64 Mb Tvrdi disk 40 gb Fdd 1.44 Mb Modem motorola 56k Mreža i 6 kanalni zvuk Tipkovnica i optički miš 1799,00 kn

PROXIMA Optima Intel D 310, 2.13 GHz, 533 ASUS matična ploča Memorija 256 Mb, ddr 400 CD-RW snimač 52x Tvrdi disk 80 gb ATI R9250, 128 ddr, 64bit Fdd 1.44 Mb Modem motorola 56k Mreža i 6 kanalni zvuk Tipkovnica i optički miš 2249,00 kn

Mediji Traxdata CD - 1,20 kn, DVD - 2,30 kn CDRW snimač Sony 52x - 149,00 kn DVDRW snimač Sony ili Samsung - 299, 00 kn Monitor 17” AOC FLAT - 769,00 kn Monitor 17” AOC LCD - 1599,00 kn TV kartica s daljinskim i teletekstom - 219,00 kn Genius Volan s pedalama - 219,00 kn Laserski printer Samsung - 649,00 kn Usb Mp3 Player 256MB, LCD, radio - 239,00 kn Usb Mp3 Player 512MB, LCD, radio - 289,00 kn Optički miševi - od 39,00 kn Tipkovnice - od 29,00 kn

PROXIMA Ultima Intel D 335, 2.80 GHz, 533 ASUS matična ploča Memorija 512 Mb, ddr 400 DVD-RW snimač DL, x16 Tvrdi disk 80 gb ATI R9550, 128 ddr, 64bit Fdd 1.44 Mb Modem motorola 56k Mreža i 6 kanalni zvuk Tipkovnica i optički miš 2799,00 kn

PROXIMA Gamer Intel D 345, 3.00 GHz, 533 ASUS matična ploča Memorija 512 Mb, ddr 400 DVD-RW snimač DL, x16 Tvrdi disk 80 gb ATI R9550, 256 ddr,128bit Fdd 1.44 Mb Modem motorola 56k Mreža i 6 kanalni zvuk Tipkovnica i optički miš 2999,00 kn

Notebook ASUS Intel C 1.7GHz,512DDR, DVDRW, FireWire, vga do 128 MB,čitač kartica, jamstvo 24 mj. torba, miš i lopta - 4.999,00 kn Foto Benq C500,5MP,4x,SD,LCD - 699,00 Foto Kodak CD40,4MP,5x,SD+punjač - 789,00 SD memorijska kartica 128MB - 79,00 kn SD memorijska kartica 256MB - 109,00 kn SD memorijska kartica 512MB - 149,00 kn DivX/DVD player, HR titl,txt - 279,00 kn TV Vivax 72 cm,txt - 1399,00 kn

PROXIMA 64bit PRO AMD Athlon 64 3000+ ASUS NF4 matična ploča Memorija 512 Mb, ddr 400 DVD-RW snimač DL, x16 Tvrdi disk 80 gb serial ATI X550,256 ddr,128bit Fdd 1.44 Mb Modem motorola 56k Mreža i 6 kanalni zvuk Tipkovnica i optički miš 3449,00 kn

www.proxima-informatika.hr 044/816-452 Turkulinova 44 (kraj pošte u Petrinji) 32

Petrinjski list broj 18


S

P

O

R T

VATROGASCI UREDILI IGRALIŠTE Na novouređenom igralištu pokraj Vatrogasnog doma niknula je trava. U pravo nogometno igralište iz ledine pretvorili su ga članovi Javne vatrogasne postrojbe Petrinja. Uklonili su raslinje, zemljište izorali i pobrnali, zasijali četiri kilograma travne smjese, zalijevali i pazili i već su obavili prve kosidbe. „Radili smo u stankama dežurstva. Za pripremu terena Zvonko Ljubičić iz Bresta dovezao je svoj traktor. Sve smo napravili za 4000 kuna. Ovo je prvo rekreacijsko i športsko travnato igralište u predjelu koje Petrinjci zovu preko pruge. Koristit će ga naši članovi, ali i djeca i mladež ovoga dijela Petrinje, gdje nema takvog prikladnog terena“, ističe zamjenik zapovjednika JVP Branko Rostaš. A.P.

Radilo se u smjenama

Novi šport u Petrinji

MALI NOGOMET NA PIJESKU U KAVEZU U Petrinju je ušao novi šport, nogomet na pijesku u ograđenom kavezu. Prvo takvo igralište u gradu i cijeloj Sisačko- moslavačkoj županiji, dimenzija 16x8 metara s mrežom i malim golovima, uredio je Stipe Damjanović ispod svoga noćnog bara De Niro, pokraj ruševina hotela Gavrilović na kraju Kaniže. S novim športom, napornim zbog igranja loptom u dubokom pijesku, krenulo je prvih nekoliko postava po tri igrača u kavezu i dva u pričuvi. Pobjednici prvog turnira su Petrinjske športske legende ( Šeperac, Peškir, S. i F. Damjanović, Kadečka). „Organizirat ću prvi masovni turnir, uz nagradu pobjedniku od 5000 kuna“ ističe sadašnji ugostitelj Stipe Damjanović, bivši hrvački reprezentativac i član HK Gavrilovića. A.P. U Petrinji je uređeno prvo igralište u županiji

Petrinjski list broj 18 33


M

A

R K

E

T

I

N

G

ROTOMAT d.o.o.

Kušajte domaće proizvode

Pek arne „Dumbović“ Prodajna mjesta: PETRINJA, Kučerina 4 MOŠĆENICA , A.Starčevića 95 SISAK , A.B.Šimića 3 H.domobr ana 30 Stjepana i Antuna R adića 28 Rimska 5 I. K. Sakcinskog 29

K. Tomislava 32

34

Petrinjski list broj 18


Z

A

B A V

N A

S

T

R A

N

I

C A

KRIŽALJKA

////

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MALI OGLASNIK

12

1

////

2 3

////

//// ////

5

//// //// ////

////

6

//// ////

7 8

RAZNO

////

4

////

9 10

//// ////

//// ////

////

//// ////

11 12

VODORAVNO:

//// SASTAVIO: STJEPAN GALIJAN

1. GLAZBENA SKUPINA IZ BiH, 3. MJESTO NA EUROSONGU 2006. 2. KRATICA ZA RADIJUS - MISS HRVATSKE ZA 2006. 3. SESTRIN MUŽ, ŠOGOR - KIDATI, LOMITI 4. VRSTA JUŽNOG VOĆA - ZELENA POVRŠINA U PUSTINJI 5. "NATRIJ" - NOINA LAĐA - GLUMICA RINA 6. NIŽI TURSKI PLEMIĆ - "ALT" - BALTIČKE ZEMLJE I MORE (zbirno) 7. IME PRVE PRATILJE MISS HRVATSKE ZA 2006. (Parlov) - RAISOVA IMENJAKINJA 8. "AMPER" - POZNATI TRG. LANAC (I U NAŠEM GRADU) - PRITISAK EDUARD (skr.) 9. "RUTENIJ" - SLAVINA ZA VODU - POKAZNA ZAMJENICA - REG. OZNAKA ZA ŠPANJOLSKU 10. PRAŽITELJ BALKANA - JEDNA SKIJAŠKA DISCIPLINA 11. PETRINJSKA LJEPOTICA NA IZBORU ZA MISS HRVATSKE 2006. ( među 12 najljepših Hrvatica) 12. NASTAVAK ODGOVORA OD 1 OKOMITO - OZNAKA ZA UGLJIK

OKOMITO: 1. AUTO OZNAKA ZA HRVATSKU - PETRINJSKA LJEPOTICA, IZABRANA ZA DRUGU PRATILJU MISS UNIVERSE HRVATSKA (Produžetak odgovora na 12 vodoravno) 2. PRVO SLOVO ABECEDE - SILA, JAKOST - LOVINA 3. POZNATA POP-ROCK GRUPA IZ ZADRA (osvojila Eurosong) - JEDNA NJEM. TV POSTAJA - KRATICA ZA "INSTALACIJSKO SERVISNE USLUGE" 4. IME PJEVAČICE BANFIĆ - PREZIME OSNIVAČA I VLASNIKA TRG. LANCA "IDIS" 5. ŽITELJ MAKARSKE - MRŠAVO SLOVO - GRČKO SLOVO 6. INICIJALI ODVJETNIKA NOBILA - REG. OZNAKA SISKA - JEDAN TENISKI TURNIR - 1. i 5. SLOVO ABECEDE 7. LOPOV - "ANTE BABAJA" - PTICE SELICE 8. TVORNICA UREDSKIH MATERIJALA IZ CELJA - VRSTA PAPIGE "LABINSKO RUDARSKO VIJEĆE" 9. VODITELJICA EPICENTRA NA NOVOJ TV (Mirjana) - SOLI MLIJEČNE KISELINE 10. NAGAZITI (bez početka) - NAŠ NOG. REPREZENTATIVAC IVICA 11. MLATITI NOGAMA, BACATI SE - OSOBNA ZAMJENICA 12. HODATI - POLAZNIK AKADEMIJE

Pozivaju se Petrinjci koji su kupili šivaću mašinu Bagat i 25 Willerovih goblena od obitelji Lovrić neka se jave Miri Lovrić na Trg narodnih učitelja br. 3 u KUE-STANOVI Petrinji u vremenu od 1. do 15. srpnja. ----------------------------------------------UlicijeSlavka Kolara br.7 NaU prodaju pokupljanska na prodaju stan narodna nošnja ije novi, jošod 44 m2. Tel.(091) 535 11 41 nekorišten, Zepterov višenamjenski pekač za plinske štednjake. Kupuje se gradilite u Tel. (098) 216 945 Velikoj Gorici ili okolici. ----------------------------------------------Tel. (098) 740 855 Na prodaju su pilići. Žive vage po 12, zaklani 18 kn. Tel. (044) 812 754 ----------------------------------------------AUTOMOBILI Na prodaju je lovačko oružje: - karabin “Mannlicher - Schonauer” 7x64 mm s optikom “Kkahes” - šveng montaža - kombinirka Remington 20 Prodaje “Atlas”22-250 se Golf-Caddy, '84. god., - sačmarica TOZdo 12/17 registriran 10. mj. lovački Tel. revolver “Gasser” (098) 968 855mm88 Informacije na tel: 814-073 u vremenu od 17 - 19 sati

RAZNO

KUPON BROJ 18 -

Prodajem ZA BESPLATNE

kutnu klupu, stol, 2 stolice, komplet za kuhinju. MALE OGLASE Tel. (044) 815 937 Prodajem bojler (vodorovna montaa-leei) „Gorenje“, 50____________________________ l, novi, nerabljeni. TELEFON Tel. (098) 601 025

IME I PREZIME ________________________

TEKST OGLASA _______________________

Prodajem garau u Sisku, _____________________________________ Ul. Tina Ujevia. Tel. (044) 815 415 (098) 196 04 17 _____________________________________ _____________________________________

Petrinjski list broj 18 35 Prodaju se odojci uz

mogunost obrade. Tel. (044) 816 276


Petrinjski list - 18  

besplatan prijevoz umirovljenika do nove bolnice str. 22 VRUĆA 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Boris Zlonoga “uzdrmao” Koaliciju za Petrinju st...

Petrinjski list - 18  

besplatan prijevoz umirovljenika do nove bolnice str. 22 VRUĆA 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Boris Zlonoga “uzdrmao” Koaliciju za Petrinju st...

Advertisement