Page 1

ˆ

cijena 10 kn

godina II • Petrinja • broj 13 • sijecanj 2006.

PETRINJSKI

list

ISSN 1331 - 8772

30 godina PETRIARTA str. 14

-17 6 1 . r t s A C DUPLERI

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM U PETRINJI

intervju

IVICA LJUBANOVIĆ, ČLAN POGLAVARSTVA GRADA PETRINJE str. 3

2005. GODINA U BROJKAMA str. 9

PROSLAVLJENO VINCEKOVO Ziggy


SADRŽAJ

Intervju s Ivicom Ljubanovićem ....................3

Dobro došli

na stranice Petrinjskog lista! Nova godina i odmah na početku nova cijena Petrinjskog lista! Žao nam je zbog još jednog povećanja cijena u vašem svakodnevnom životu, ali nadajući se kako ste na razna povećanja već navikli, nadamo se da se nećete odveć ljutiti i na našu odluku. Kako smo i pretpostavljali, u Proračunu za 2006.g. Grad Petrinja nije povećao stavku za sufinanciranje izdavanja Petrinjskog lista, jedan nas broj dođe 11,13 kn po izlasku iz tiskare te stara prodajna cijena nije pokrivala ni 50% troškova. Vodili smo se i činjenicom da za neki tjednik već morate izdvojiti više od deset kuna pa se nadamo da vam za mjesečnik to također neće predstavljati teškoću. Našli smo se i pred dilemom: povisiti cijenu i smanjiti troškove izdavanja ili ugasiti Petrinjski list? Ako ste čitali moj prošli uvodnik, zacijelo ste zapazili da smo se vodili kronološkom i povijesnom vrijednošću naših novina i želja svih novinara i suradnika bila je da ipak pokušamo s većom cijenom. Sve dalje ovisi o vama. Budete li nas čitali i pod novim uvjetima, ostajemo i dalje s vama iz mjeseca u mjesec. Još imamo nekoliko novina od ovog mjeseca. Svim vjernim čitateljima koji svakoga mjeseca traže prodajna mjesta na kojima ima još po koji primjerak Petrinjskog lista od ovoga broja nudimo pretplatu na 12 brojeva s popustom od 10 posto na ukupnu cijenu. Osim toga, poklanjamo vam i poštanske troškove koje će za vas snositi Petrinjski list. Više o tome pročitajte na stranici O nama. Od ovoga broja oprostili smo se i s nagradnom igrom „Koliko poznajem svoj grad“. Nagradna igra Petrinjskog lista i Petrinjskog radija trajala je tijekom prošle godine u 11 brojeva naših novina, a Miroslav Šantek Cobra slikanjem detalja iz grada skrenuo je pozornost na problematična pročelja i potrebu posvećivanja više pozornosti održavanju i uređivanju detalja koji čine spomeničku baštinu grada Petrinje. Nagradnih igara bit će i dalje, a do novih u Petrinjskom listu sudjelujte u onima u programu Petrinjskog radija. Nastavljamo s predstavljanjem članova Poglavarstva grada Petrinje, a već na idućoj stranici upoznajte Ivicu Ljubanovića. U rubrici O nama u ovoj godini predstavit ćemo vam naše umirovljenike, članove Uredništva Petrinjskog lista i stalne suradnike u programu Petrinjskog radija. Nastavljamo s Kolumnom mladog Ivana Glazera, Apisarijem Đure Priljeva i križaljkama Stjepana Galijana. Pozivamo sve udruge, sportske klubove i društva koja djeluju u Petrinji neka nam redovito šalju informacije o svom radu i postignutim rezultatima jer ono što nije zabilježeno, kao da se i nije dogodilo. Svoje informacije i priloge šaljite do 15. u mjesecu na mail adresu: petrinjski.list@petrinjskiradio.com, faxom na broj 815- 768 ili nas posjetite u našem Uredništvu u Ulici M. Gupca broj 2, Hrvatski dom, ulaz iz Mihanovićeve ulice. Čitajte nas i dalje!

Aleksandra Milković, dipl.nov.

Gradska uprava ..............................................5 Politika ............................................................8 2005. godina u brojkama ...............................9 Pregled događanja ........................................10 Udruga X ......................................................12 Ljudi i događaji ............................................13 Kultura..........................................................14 Školstvo .........................................................15 Božićno-novogodišnji program ....................16 Crkveni život ................................................19 O nama .........................................................21 Kolumna .......................................................23 Apisarij .........................................................24 Poezija ..........................................................25 Matični ured .................................................26 Nekrolozi .......................................................27 Sport..............................................................28 Prvašići .........................................................30 Zabavna stranica..........................................31

VINCEKOVO U ŽUPNOM VINOGRADU

Autor: M. ŠANTEK COBRA

Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o.,A.Turkulina 9, 44250 Petrinja – Direktor: Darko KOMLINOVIĆ -Glavna i odgovorna urednica: Aleksandra MILKOVIĆ,dipl.nov. – Uredništvo; Valentina GAJŠEK, dipl.politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC i Miroslav PETRAK- Fotografija: Miroslav ŠANTEK-Lektor: Božica VUIĆ,prof.- Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ,dipl. nov.- Matični broj: 3542696 – Žiro račun: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari:044/815-311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjskilist@petrinjskiradio.com– Internet stranica: www.petrinjskiradio.com – Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 10,00 Kn – pretplata na 12 brojeva: 108,00 kn - Naklada: 700 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o.,D.Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku,za bilo koju namjenu,bez prethodne pismene suglasnosti izdavača

2

Petrinjski list broj 13


A

K T

U A

L N

O

NOSTALGIČNI SMO ZA PETRINJOM PRIJE RATA

Petrinjski list broj 13

P.L. Nakon brojnih afera i propusta u radu koliko ste, kao predsjednik Nadzornog odbora, zadovoljni radom Privrede. Povratkom u grad poslije Oluje , tadašnja politika nije postavila odgovarajuće ljude na odgovarajuća mjesta. Poslije euforije povratka kada se moglo iskoristiti puno više potencijala to se nije učinilo, do trenutka dolaska naše koalicije na vlast. Dolaskom na vlast u tom smo gradskom poduzeću ,koje pruža osnovne komunalne standarde građanima, snimili situaciju, obavili odvajanje dva proizvodna pogona koji i inače ne mogu biti u sastavu komunalnog poduzeća, što se i pokazalo ispravnom odlukom. Kupilo se i 14 specijaliziranih vozila za komunalnu namjenu. Naše komunalno poduzeće u Petrinji spada među najmodernije opremljena poduzeća iste djelatnosti u Hrvatskoj. Važna je stavka da se pristupilo i sanaciji gradske deponije. To je opsežan program koji smo predstavili i raznim međunarodnim organizacijama od kojih ćemo kroz razne predpristupne fondove dobiti i značajna financijska sredstva. Bitna je i najnovija odluka Vlade o skupljanju i otkupu primarnog plastičnog otpada koji će nam pomoći u smanjenju količina kod odvoženja kućnog otpada. Moramo u djelatnosti Privrede što prije uvrstiti i reciklažu otpada, nakon koje ćemo samo polagati bio otpad. Reciklažom ćemo tako smanjiti količinu otpada za 70 do 80 posto od onog koji sada imamo, dakle Taborište će se količinama otpada puniti 6 do 7 puta manje godišnje nego danas. P.L. Možete li nam reći nešto o planovima Poglavarstva za ovu godinu i osiguranim sredstvima u Proračunu. Glavni naglasak stavljen je na komunalnu infrastrukturu i izgradnju Poduzetničke zone između Petrinje i Mošćenice o kojoj sam već govorio. Za tu zonu dobivena je lokacijska

� � � � � � �

���������

���� ��������� �����������

Na stranicama Petrinjskog lista nastavljamo s upoznavanjem članova Poglavarstva grada Petrinje. U ovom broju upoznajte Ivicu Ljubanovića, privatnog poduzetnika, istaknutog sportaša i hrvačkog suca. Ovaj poznati Petrinjac 70-ih je bio istaknuti hrvač, omladinski i juniorski prvak tadašnje Jugoslavije. Od 1995. osnivanjem Pogrebnog poduzeća Liatris odlazi u poduzetničke vode, a ljubav prema sportu i hrvanju zadovoljava suđenjem na mečevima u zemlji i svijetu. Kako se bavi komunalnom djelatnošću kao član Poglavarstva, zadužen je za praćenje, rješavanje i unaprjeđivanje komunalne infrastrukture, a predsjednik je i Nadzornog odbora Privrede Petrinja. P.L. Gospodine Ljubanoviću, komunalna problematika Vam je, što zbog vlastitog posla, a što zbog funkcije koju obavljate kao član Poglavarstva ,bliska. U kakvom je stanju naša komunalna infrastruktura i koliko ste vi zadovoljni učinjenim u protekloj 2005. godini? Cjelokupna komunalna infrastruktura u gradu Petrinji nije na zadovoljavajućoj razini, ali mi je želimo u idućih tri do pet godina, a to nam nalaže i naš koalicijski program, vidno poboljšati. Počeli smo lani s asfaltiranjem ulica, navažanjem cesta za lokalnu uporabu, izgradnjom dijela kanalizacije i vodovoda. Kada govorimo o komunalnoj problematici, ona nije samo izgradnja ili asfaltiranje prometnica, nego i ostala infrastruktura. Mala Gorica je primjerice lani dobila mrtvačnicu, a to je za ovu godinu planirano i u MZ Gora kojoj pripada 13 sela, a obavit će se i sanacija mrtvačnice u Donjoj Bačugi. Jedan od gorućih problema jest proširenje groblja u Petrinji. Pararelno se nameću i ostali problemi uređenja grada, petrinjske šetnice, razmišlja se o uređenju nasipa do gradskog kupališta na kojem bi se obavila sadnja drvoreda i postavljanje javne rasvjete. P.L. Koji su najveći problemi Petrinje i okolice što se tiče komunalija? Jedan od gorućih problema zasigurno je projekt koji se sada izrađuje, a vrijedan je 150 milijuna kuna. Riječ je o izvršenju sustava kanalizacije i otpadnih voda s pročišćivačem za područje Slatine, Češkog Sela i Mošćenice. Intenzivno će se na tomu raditi jer se planira otvoriti poduzetnička zona između Petrinje i Mošćenice , preko puta bivšeg Finela. Otvaranje te poduzetničke zone bitno je jer se bi se otvorilo dvadesetak raznih sadržaja koji bi omogućili otvaranje 200 do 250 novih radnih mjesta što je bitno za naš grad.

��

��������� �� ��� ����������� � ����� �������� ���� �� ����� �������� ��� �������� ������������������������

��������� ���������� ��������� ������� ���� �������� ������� ������� ���������� ��������� ������� �������� ������ ���� ��������� ���� ������ ������ �������

3


A

K T

U A

dozvola, a sada se ide na izračun i proračun za ishođenje građevinskih dozvola za 20-ak objekata koji bi se izgradili na 1000 do 1500 kvadrata. Planira se sanacija dijela društvenog doma bivše škole u Graberju, izrada dokumentacije Doma u Češkom Selu i izrada plana i programa za Društveni dom u Hrastovici. Naša koalicijska vlast time želi prigradska naselja podignuti na jedan nivo više, smatrajući da su od protekle gradske vlasti bili nepravedno zapostavljeni. P.L. Vi i vaša obitelj uključeni ste u posao Pogrebnog poduzeća Liatris koji ste pokrenuli prije desetak godina. I standardi oko pokopa najmilijih godinama se pomiču, a javljaju se i problemi grobnih mjesta. Na zapadu se većina okreće krematorijima i alejama za urne. Smatrate li da to treba i Petrinji i je li na gradskim grobljima predviđeno mjesto za takve vrste pokopa. Poduzeće Liatris isključivo pruža pogrebne, klesarske i hortikulturne usluge i zapošljava 10 ljudi. Riječ je o obiteljskom poslu i s obzirom na sredinu u kojoj radimo zadovoljan sam s poslom. Spomenuli ste aleju urni. Siguran sam da će i ona biti uskoro aktualna u Petrinji. Ulaskom u EU i prema važećim zakonima u Europi, svi ljudi koji umru od karcinoma bilo koje naravi morat će se kremirati. Smatram da Uprava groblja kod bilo kojeg proširenja mora planirati izgradnju aleje urni i krematorija, kao i parcela za tzv. socijalni program. Bilo bi je dobro arhitektonski riješiti kao što je na Mirogoju ili već u standardima koje možemo postići u Petrinji. Gledajući smrtnost, 60 % pokopa upravo je vezano uz prijevremenu, karcinomsku ili neku drugu kroničnom bolešću izazvanu smrt, potreba otvaranja aleje urni u Petrinji jedna je od svakako skorijih potreba na kojima trebaju gradska vlast i Privreda poraditi. P. L. U 55. ste godini. Dosta ste vitalni i puni života. Je li tomu djelomice doprinosi vaš sportski način života u mladosti i bavljenje hrvanjem? Naime, i sada ste aktivni u hrvanju kao međunarodni sudac u ex kategoriji. Ja sam u hrvanju od 1958/'59. godine. Aktivno sam se prestao baviti hrvanjem 1985.g., a 1981. položio sam ispit za međunarodnog suca treće kategorije u Varšavi. Intenzivno sudim od '81. g. na svim velikim međunarodnim natjecanjima. Imam prvu e kategoriju i jedini sam s tom kategorijom na našim prostorima te sudim i delegat sam na svim većim natjecanjima. Sport, kao takav daje i širi vidokruge. Prošao sam i vidio većinu svijeta, osim Australije. Primjerice ove godine sudit ću na svjetskim prvenstvima u Južnoj Americi, u Guatemali i u Kini gdje imamo ove godine Svjetsko prvenstvo seniora. Prošle godine bio sam 17 dana u Španjolskoj na Mediteranskim igrama i bilo je nezaboravno. Inače, većina natjecanja odvija se na prostoru Starog kontinenta upravo zbog činjenice da je hrvanje još uvijek najmasovniji u Europi. Predstojećim natjecanjima u Južnoj Americi i Kini upravo se želi popularizirati ovaj sport i dalje u svijetu.

��������

L N

O

P.L. Kako ocjenjujete hrvanje i novu generaciju hrvača u Petrinji. Koje je , prema vašem mišljenju, zlatno doba hrvanja u Petrinji. Osobno smatram da je zlatno doba hrvanja u Petrinji bilo prije rata. Nova, poslijeratna generacija isto je dala dostačetiri uzastopna ekipna prvaka države. U posljednje vrijeme došlo je do osipanja, može se reći zasićenosti, ali mi smo se na nivou Kluba organizirali tako da ponovo dolaze na red mlade generacije kojima smo u prošloj godini bili u skupini kadeta najbolji u Hrvatskoj, kao i u uzrastu starijih i mladih dječaka. Puno je učinjeno posljednjih 5 godina otvaranjem tri škole hrvanja u Petrinji, školama u Mošćenici , Hrvatskoj Dubici, Kostajnici. Za dvije-tri godine bit ćemo opet klub koji će dominirati Hrvatskom. Jedna od zlatnih generacija je naravno od Koletića, Nenadića, Petkovića i moja , a onda iza toga generacija Lisjaka, Traubera, Stipe Damjanovića koja je nesretno, zbog Domovinskog rata bila nasilno prekinuta. Ta generacija, da nije bilo rata, sigurno bi postigla bolje rezultate od nas. Mi smo bili četiri puta prvaci Jugoslavije, a njihova generacija dva puta. Mislim da su bili darovitiji i kompaktniji od nas. Uglavnom, Petrinja je poznata po hrvanju. Već sam rekao da sam prošao svijet i na svakom većem natjecanju izlazi bilten. Nemate biltena u kojem nema slike Koletića, Lisjaka, Nenadića, nema gdje se ne spominje grad Petrinja, gdje se ne spominje Gavrilović, grad salame. Primjerice, jako sam se iznenadio u Egiptu, islamskoj zemlji gdje su upravo za spomenute dečke pisali da potječu iz grada salame. Sport je definitivno najbolji promotor Hrvatske. U sportu se ne poznaje politika. Sport samo priznaje boljega. P.L. Sve razgovore završavamo nekako istim pitanjem. Kao član Poglavarstva, poduzetnik, građanin i rođeni Petrinjac kako ste zadovoljni današnjim životom u Petrinji i što najavljujete za svoje mandatno razdoblje u gradskoj vlasti? Mi smo svi nostalgični za Petrinjom prije rata, ali moramo biti svjesni da su došle neke nove generacije kojima tek moramo ugraditi tu kulturu i tradiciju Petrinje što ju je imala prije. Te navike treba ponovo steći, a najveću ulogu treba preuzeti Visoka učiteljska škola s Gimnazijom. Ta spona mora biti puno veća nego do sada. Također smatram da oporba, koja trenutno nije na vlasti, ne treba gledati kritično sve poteze ove vlasti. Nama svima mora biti interes Petrinja, a sada, jesmo li određenu ideju dali mi ili oni to je za mene nevažno. Bitno je da je interes Petrinje. To u Hrvatskoj najbolje pokazuje Varaždin. Tamo je bila i ona i ova vlast, ali svima je interes bio Varaždin. Svi su metnuli glave u hrpu. Tako smatram da trebamo i u Petrinji. Kao što mi u Koaliciji stavili glave na hrpu, napravili program Petrinje od 13 točaka i mi se toga držimo. Taj program treba realizirati do 2008./'9.g. i onda možemo reći da smo nešto napravili, a ja ne vidim razloga da tako i ne bude. A. Milković

������������������������������������������������

4

Petrinjski list broj 13


G

R A

D

S

K A

U

P

R A V A

GODINA 2006. – GODINA GRADNJE I PROJEKATA Godina 2006. bit će u Petrinji godina gradnje i projekata – rečeno je na 23. sjednici Poglavarstva grada Petrinje kada je nakon burne rasprave, jer svi nisu imali isto mišljenje o raspodjeli sredstava, usvojen prijedlog proračuna Grada za 2006. godinu težak 67.518.000,00 kn. Na sjednici su odrađene 34 točke dnevnog reda, no primjedbu na preopširan dnevni dao je Ivica Ljubanović, a gradonačelnik ju je uvažio i rekao kako neće više potpisati ni jedan dnevni red koji ima više od 15 točaka. Dr. Greguirnčić i službeno je objavio da je sukladno zakonskim propisima dosadašnji član poglavarstva Tihomir Klarić podnio ostavku jer je postao časnik HV-a: '' Na SDP-u je hoće li ili neće imenovati novog člana'' – rekao je gradonačelnik i dodao kako poglavarstvo može raditi i sa 6 članova. Usvojeni su brojni prijedlozi programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, športu i društvenim djelatnostima za 2006. godinu, prihvaćeni su program provođenja deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije te programi mjera preventivnog zdravstvenog programa i mjera zaštite od bolesti uzrokovanih čimbenicima okoliša. Usvojen je zatim prijedlog programa zaštite okoliša, plan održavanja nerazvrstanih cesta i ulica, održavanja komunalne infrastrukture. Prihvaćen je prijedlog mjera gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a burna je i duga bila rasprava oko utvrđivanja prijedloga programa aktivnosti za otvaranje novih poduzetničkih zona u Petrinji za 2006. godinu s projekcijama za 2007. i 2008., koji je na kraju usvojen kao i prijedlog programa poticanja poljoprivrednih djelatnosti za 2006. također s projekcijama za 2006. i 2007., ali s novinom – sufinanciranjem rada udruga - Voće projekt, Pčelarske udruge Petrinja i Udruge vinogradara i voćara Petrinjskog vinogorja. Usvojen je i prijedlog poticanja poduzetništva prema kojem je do sada otvoreno oko 90 novih radnih mjesta. Uz ostalo, usvojen je prijedlog programa prodaje i otkupa nekretnina, a prihvaćen je i Plan rada komunalnih djelatnosti Poduzeća Privreda za 2006. godinu. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Križ Hrastovački – Cepeliš izabrana je kao najpovoljnija tvrtka ''Vodoprojekt'' iz Siska, a prihvaćeno pismo namjere tvrtke ''Poljoprerade'' – koja na našem području traži zemljište veličine 50 – 100 hektara za izgradnju farme za proizvodnju konzumnih jaja i podmlatka prema zahtjevima europskih standarda. Početak gradnje bio bi već tijekom 2006., a farma bi zaposlila do 40 radnika s našeg područja. ✷✷✷✷✷

Grad Petrinja će napokon imati svoju web stranicu. Tako je odlučeno na 24. sjednici Poglavarstva grada Petrinje, koja je održana 20. prosinca. Od 4 ponuditelja za izradu i ažuriranje stranice izabrana je najpovoljnija - ponuda Palme Miličević, koja je već napravila nekoliko kvalitetnih web stranica. Utvrđena je i Odluka o utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana uređenja naselja Sajmište za koji je javni uvid počeo 10. siječnja. Donesena je i odluka o osnivanju još jedne poduzetničke zone. Bit će to poduzetnička zona ''Mala Gorica'' koja će se nalaziti u Maloj Gorici, a budući da je zemljište je u vlasništvu Republike Hrvatske, podnijet će se zahtjev za prijenos na Grad Petrinju. Danas su donesene i odluke o odobravanju aneksa ugovora za izvođenje radova na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta na području grada te za izvođenje dijela radova na izgradnji pješačke biciklističke staze u Mošćenici. Donesena je, uz ostalo, i odluka o nabavi građevinskog kamena za izgradnju temelja Planinarskog doma na Piramidi, a naznačeno je da je grad Petrinja od 14. prosinca uključen u mrežu partnera Agencije lokalne demokracije Sisak u svrhu ostvarivanja interesa grada u različitim područjima društvenog života u suradnji s međunarodnom mrežom partnera ove Agencije. ✷✷✷✷✷

Gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić sazvao je 29. prosinca 25. sjednicu Poglavarstva grada Petrinje. Na posljednjoj sjednici u 2005. godini, članovi poglavarstva, uz ostalo, očitovali su se o prijedlogu odluke o osnivanju savjeta za gospodarski razvoj i zadaće grada Petrinje u procesu pristupanja Europskoj uniji. Donesena je odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava, junica te krmača i nazimica u 2006. godini. Ivica Šulentić imenovan je na 3 mjeseca za vršitelja dužnosti zapovjednika vatrogasne postrojbe - ravnatelja ustanove, a higijeničarsku službu na području grada Petrinje za prva 3 mjeseca iduće godine obavljat će higijeničarski servis Robert. Prihvaćen je i prijedlog za promjenu Statuta grada Petrinje i poslovnika Gradskog vijeća, donesen je zaključak o početku obračunavanja zateznih kamata za neredovitu uplatu obročnih rata za otkup stanova. Potvrđeno je kako se ugostiteljskim objektima na Silvestrovo i za Novu godinu omogućuje rad do 5 sati ujutro, uz naznaku kako ugostitelji moraju odraditi svoje redovito radno vrijeme. ✷✷✷✷✷

Prva sjednica u 2006. godini održana je 11. siječnja, a na toj već 26. sjednici Poglavarstva, uz brojne ostale odluke, utvrđen je plan nabave Grada Petrinje za 2006. godinu, za koji su sredstva planirana u gradskom proračunu, doneseno je više odluka vezanih za osnivanje poduzetničke zone ''Mošćenica – Poljana'', kao i odluka o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu DPU-a dijela naselja uz OŠ Mate Lovraka, a vezano uz izgradnju nove sportske dvorane. Imenovano je povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje 3 koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza u gradu, a za obavljanje poslova higijeničarske službe do 31. ožujka zaključit će se ugovor s higijeničarskim servisom Robert. Za zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe imenovan je danas Branko Rostoš, a donesena je i odluka o obnovi dotrajalog voznog parka gradske uprave. Na sjednici je usvojena zamolba Željke Pavičić za produženjem rezerviranog i označenog parkirnog mjesta, budući da je dijete teško bolesno i vrlo često mora k liječniku u Zagreb. Iako ova površina nije u nadležnosti grada, ipak je zbog teškog zdravstvenog stanja djeteta usvojena zamolba i do kraja godine produženo rezervno mjesto za parkiranje. M.M.

Petrinjski list broj 13

5


G

R A

D

S

K A

U

LOKALNA INFORMATIVNOSAVJETODAVNA TOČKA LEDA - PODUZETNIČKOG CENTRA ZA GRAD PETRINJU Projekt pod nazivom Lokalna informativno savjetodavna točka LEDA- poduzetničkog centra (LIST-LEDA) za grad Petrinju ostvaren je pomoću financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te Grada Petrinje - partnera u projektu. Trajanje projekta je 6 mjeseci, ali ako se pokaže da je projekt donio konkretne rezultate što se tiče povećanja informiranosti i broja novih obrta i poduzeća, te tako i povećanja zapošljavanja, što predstavlja veliki problem ovog područja, uz pronalazak novih izvora financiranja i potpora, projekt će se nastaviti i u budućnosti. Cilj je učiniti dostupnim mogućnost savjetodavnih usluga u poduzetništvu izvan najvećeg gradskog centra županije, Siska i na taj način povećati broj usluga, povećati informiranost ljudi, povećati broj samozapošljavanja, te broj obrta i poduzeća, povećati broj udruga, te nove investicije u lokalnoj zajednici što će rezultirati unapređenjem poduzetničke klime u lokalnoj zajednici. Info točka LIST-LEDA započela je s radom u 10. mjesecu 2005.godine. Dosadašnjim radom vidljivi su konkretni rezultati ostvareni ovim projektom, a to je baza podataka sastavljena od 60 potencijalnih klijenata, od toga 20-ak osoba koji su podnijeli zahtjev za poduzetnički kredit, izrađene su 4 investicijske studije za poduzetnike. Također od 6. do 8.prosinca 2005. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Petrinja održan je trodnevni besplatni seminar o temi „Osnove poduzetništva“ na kojem je sudjelovalo ukupno 17 poduzetnika početnika, postojećih poduzetnika te nezaposlenih osoba. Održana su tri okrugla stola o temama „Predstavljanje projekta Poduzetnički-poljoprivredni potencijal grada Petrinje“, „Zadrugarstvo“ te „Analiza poduzetničkog poljoprivrednog potencijala“ na kojem je sudjelovao zadovoljavajući broj poduzetnika, nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ostalih. Govornici su bili dogradonačelnik Grada Petrinje Krešo Kovaćiček, savjetnik za poljoprivredu Ante Marić, Ivan Pucović - Regionalni savez zadruga sa područja od posebne državne skrbi, Mirjana Kolajić - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, te Igor Filković - LEDA-poduzetnički centar. Na okruglom stolu 9. prosinca 2005. godine predstavljena je brošura „Analiza poduzetničkog poljoprivrednog potencijala grada Petrinje“, te web stranica www.poduzetništvo-petrinja.hr. U Info točki LIST-LEDA za poduzetnike i lokalnu upravu s područja Petrinje mogu se dobiti savjetodavno- konzultantske usluge kao što su: •

registracija gospodarskog subjekta za poduzetnike

programi Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (aktualni krediti i poticaji), HBOR (kreditne linije) i institucija koje potiču razvoj malog gospodarstva (natječaji i projekti zaklada, predpristupni fondovi EU, programi Vlade RH),

pružanje tehničke pomoći lokalnoj upravi i poduzetnicima (projekti EU, poduzetničke zone, razmjena iskustava s županijama, gradovima i zemljama EU)

izvori financiranja za poduzetnike i JLRS

izrada poslovnog plana ili investicijskog projekta za poduzetnike

istraživanje tržišta za poduzetnike

edukativni programi za postojeće poduzetnike, te poduzetnike početnike

poslovne suradnje s međunarodnim organizacijama. J. G.

6

P

R A V A

Program «Poduzetnik – 2»

REALIZIRANO PREKO 7 MILIJUNA KUNA U prosincu 2005. godine održana je u Gradskoj upravi Grada Petrinje, pod predsjedavanjem Darinka Dumbovića zadnja sjednica Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - Program «Poduzetnik-2». Povjerenstvo je tada razmotrilo i proslijedilo u daljnju obradu u poslovne banke 9 novih zahtjeva koji su tražili ukupno 1.664.100,00 kn za: izgradnju skladišnog prostora, kupnju poslovnih prostora, kupnju dostavnih vozila, kupnju mehanizacije, kupnju autodroma i obrtna sredstva. Podnositelji zahtjeva su u svojim poslovnim planovima naveli da zapošljavaju 16 osoba i da bi dobivenim kreditom zaposlili još 13 osoba. Predstavnici OTP banke, Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke su podnijeli izvješća o dosadašnjoj realizaciji kredita u kojem stoji da je do tada realizirano 36 kredita u iznosu od 7.065.044,07 kn. Utvrđeno je da još ima slobodnih sredstava pa se pozivaju poduzetnici da mogu podnijeti nove zahtjeve, uz napomenu da je kamatna stopa po Programu 7%, a da Grad sufinancira 2% pa je kamata za poduzetnike samo 5%. Obavještavamo sve zainteresirane da je od sredine 10. mjeseca počela sa radom Info točka za poduzetnike u organizaciji LEDA-e poduzetničkog centra. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno gospođici Lani Modrovčić u Gradsku upravu, soba broj 25 za sve potrebne informacije o projektima poticanja poduzetništva gdje mogu podići i potrebitu dokumentaciju za podnošenja zahtjeva ili se mogu obratiti na kontakt telefon 044/815-469. Joso Grahovac

Lana Modrovčić

Petrinjski list broj 13


G

R A

D

S

K A

U

P

R A V A

GRAD PETRINJA U MREŽI PARTNERA ALD SISAK U maloj gradskoj vijećnici gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić i Paula Raužan potpisali su 18. siječnja 2006. godine sporazum o partnerstvu kojim se Petrinja uključuje u međunarodnu mrežu partnera ALD-a. Nakon Siska i Hrvatske Kostajnice, Petrinja je treći grad u Hrvatskoj koji se priključio ovoj mreži, a zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovaćiček naznačio je važnost sporazuma jer u toj mreži je 15 gradova, općina i nevladinih udruga Hrvatske, Italije i Slovačke. M.M. Dr. M. Gregurinčić i P. Raužan razmjenjuju potpise na Sporazum o partnerstvu

UZ SVU DANAŠNJU TEHNOLOGIJU – NIJE MOGUĆE PROIZVESTI KRV U maloj gradskoj vijećnici 21. prosinca održan je prijam za mlade dobrovoljne darivatelje krvi. Zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovaćiček zahvalio se darovateljima za nesebičnu pomoć u kojoj darivanjem svoje krvi spašavaju ljudske živote, a to je učinila i pročelnica Ureda za društvene djelatnosti Izabela Žilić. Dirljive riječi uputila je i predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Petrinje Marina Lokner. Zahvalila je u ime darivatelja što su ih izvukli iz anonimnosti i istaknuli jednu divnu ljudsku kvalitetu koju imaju – plemenitost, odnosno nesebično darivanje sebe za druge. Tada je izgovorila riječi koje sam dobro upamtila i nad kojima se svatko od nas može zamisliti. ''U ovom vremenu silne tehnologije, kompjutera i putovanja u svemir, Gradska vlast zahvalila mladim darivateljima krvi kada je čini se sve moguće – nije moguće proizvesti krv. Nema tehnologije koja proizvodi krv i jedan jedini način da dođemo do ljudske krvi jest da darujemo krv. Sretni smo što postoji ovako veliki broj mladih ljudi koji njeguju ovu iznad svega veliku vrijednost'' , rekla je predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Marina Lokner. Dodajem samo kako ovo društvo ima 54 mlada darovatelja, jedan od njih je i Antun Kolarić, koji ima 31 godinu i 29 darivanja ove dragocjene tekućine. M.Morić

Sisak, J. Križanića 3 SNIMANJE, ISKOLČENJA, PARCELACIJE I ETAŽIRANJE OBJEKATA, KAO I SVI DRUGI GEODETSKI POSLOVI. - UPISI U KATASTAR I GRUNTOVNICU. Tel/fax (044) 548 844, 547 030 gsm. 091/1441 360 i 091/5029 869 e-meil: geobiro.stojanovic@vip.hr Petrinjski list broj 13

7


P

O

L I

T

I

K A

NA ZADNJOJ PROŠLOGODIŠNJOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA USVOJEN PRORAČUN GRADA ZA 2006. GODINU S 11 glasova za i 5 oporbenih suzdržanih, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u 2005. godini , koja je održana 21. prosinca, nakon burne rasprave ipak je usvojen je u iznosu od 67,5 milijuna kuna proračun grada za 2006. godinu. Iako je oporba imala brojne zamjerke da je proračun neostvariv i nepregledan te nije dobro analitički napravljen, vladajuće koalicije ocijenjenila ga je kao razvojan i socijalni, te najvažniji dokument u prvoj godini vlasti. ''Ima i svijetlih točaka'' , rekao je Darko Dumbović ( HSP) misleći na izdvajanja sredstava za udruge proistekle iz Domovinskog rata. Sjednica je počela aktualnim satom, koji uvijek izaziva pozornost javnosti, a uz ostalo oporba je aktualizirala pitanje o prodaji dječjeg odmarališta u Punatu. Gradski vijećnici odradili su 24 točke dnevnog reda, u kojima su usvojili brojne planove i programe za 2006. godinu s projekcijama za 2006. i 2007. godinu. Iz programa javnih potreba u društvenim djelatnostima izdvajam podatak da će se iz proračuna u 2006. godini za kulturu izdvojiti sredstva u iznosu od 3.405.222,00 kn, za obrazovanje i odgoj 4.331.056,00 kn, za šport 1.680.000,00 kn, transfer udruženjima građana je 445.000,00 kn, programu za mlade 150.000,00 kn, za socijalnu skrb iz proračuna će se izdvojiti 1.700.000,00 kn, a za investicije se planira 6,5 puta veći iznosi u odnosu na izvršenje 2004. godine. M.M.

PETICIJOM PROTIV PRODAJE ODMARALIŠTA Koristeći pravo koje ostvaruju kao Klub vijećnika i ukazivanjem na nebrigu grada oko održavanja i uređivanja zgrade političkih stranaka, Hrvatska stranka prava podružnice Petrinja održala je 11. siječnja tiskovnu konferenciju u maloj vijećnici grada Petrinje. Predsjednik podružnice i saborski zastupnik Pejo Trgovčević i gradski vijećnici Darko Dumbović, Domagoj Sekulić i Antun Barić ukazali su na propuste u radu Poglavarstva i Gradskog vijeća, na nepravilnosti i propuste u proračunu za ovu godinu, kao i nezakonitu i nemoralnu prodaju Dječjeg odmarališta Punat na otoku Krku. Petrinjski pravaši najavili su pokretanje peticije protiv prodaje Dječjeg odmarališta ukoPravaši održali tiskovnu u maloj gradskoj vijećnici liko članovi Poglavarstva i Vijeća ne povuku svoju odluku o prodaji. Istaknuli su kako je usvojeni proračun već u startu deficitan te je uglavnom socijalnog, a ne razvojnog karaktera koji bi omogućio otvaranje novih radnih mjesta u Petrinji. Pravašima je sporno nekoliko stavaka iz proračuna koji je prema riječima Peje Trgovčevića već u startu deficitan. Za gubitak spora sa zaposlenicima gradske uprave Grad u ovoj godini mora prema sudskom rješenju prebaciti više od 300.000,00 kuna. S druge strane, Grad prema nalazu revizije zbog isplate i nezakonitih sklapanja Ugovora o djelu i intelektualnih usluga mora od dvije osobe potražiti povrat oko 400.000,00 kuna. Prijedlog je pravaša da se te dvije stavke iz proračuna preklope. S druge strane, ukoliko prema nekim zakonima ili dogovorima u gradskoj upravi naknade moraju primati dvije osobe, pripadnici nacionalnih manjina, petrinjski pravaši predlažu da to budu pripadnici manjina koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Protive se da se njihovom Vijeću iz proračuna plaća 120.000,00 kn od kojih čak 82.000,00 otpada na plaće predsjedniku i administratorici koji svojim djelima nisu ničim zadužili Hrvatsku ni Petrinju. A.M. 8

Petrinjski list broj 13


2 0 0 5 .

G O D I N A

U

B R O J K A M A

I U 2005.g. VIŠE UMRLIH OD ROĐENIH Početak godine je vrijeme i kada se rade razne statistike za proteklo kalendarsko razdoblje. Prema podacima Matičnog ureda grada Petrinje i župe svetog Lovre vjenčano je 106 parova, od toga su 62 para sklopili crkveni brak. Ukupno je umrlo 452 žitelja, a njih 153 upisano je u Matičnu knjigu umrlih župe svetog Lovre. Sisačko-moslavačka županija u protekloj je godini bogatija za 1043 djece, a u našoj župi tijekom 2005. godine kršteno je 142 djeteta.

ZAPOSLENJE DOBILO 1 066 PETRINJACA U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Sisak krajem 2005. godine bilo je 14 709 nezaposlenih osoba od kojih je u Petrinji prijavljeno 3 263. Od tog broja je 1991 žena, a samo u prosincu 2005. petrinjska ispostava Zavoda za zapošljavanje imala je 98 novoprijavljenih osoba. Na području Područne službe Sisak tijekom 2005. zaposleno je tek 4 759 prijavljenih od kojih je zaposlenje dobilo 1 066 iz petrinjske ispostave Zavoda za zapošljavanje. Njih 769 dobilo je posao baš u Petrinji.

MANJE POLICAJACA – VIŠE POSLA U godišnjoj analizi prometnih nesreća, javnog reda i mira i kaznenih djela u radu Policijske postaje Petrinja zabilježen je, u odnosu na 2004. godinu, u prošloj godini porast na svim područjima. Počinjeno je 389 kaznenih djela od kojih je najveći porast zabilježen u području općeg kriminaliteta. Smanjen je jedino broj prometnih nesreća, ali za razliku od 2004. godine, u prošloj godini poginule su dvije osobe i porast je nesreća s ozlijeđenim osobama. Ukupno je registrirano 250 prekršaja protiv javnog reda i mira, a evidentan je i porast prekršaja vezanih uz Zakon o prebivalištu i boravištu građana, Obiteljski zakon i Zakon o osobnoj iskaznici. KAZNENA DJELA U odnosu na prethodnu godinu kada je počinjeno 242, tijekom 2005. godine na području pod nadležnosti Policijske postaje Petrinja zabilježeno je 389 kaznenih djela. Prema riječima Miroslava Toneca, pomoćnika načelnika za poslove krim policije ,najviše je djela iz područja općeg kriminaliteta ( imovinski delikti, teške krađe, krađe, krvni delikti..) njih 248, a ostatak odlazi na gospodarski kriminal (21), zlouporabu droga (15) i suzbijanje terorizma (48). Na tim stavkama zabilježeno je više delikata nego u prethodnoj godini, a jedino je jednak broj (41) ostao na području otkrivanja nasilja u obitelji. Vezano uz ovo posljednje, Miroslav Tonec pohvaljuje suradnju s Centrom za socijalnu skrb, a od ove godine uspostavljeno je dežurstvo sudaca u Općinskom sudu Petrinja koji nakon otkrivanja bilo kakve vrste nasilja, a pogotovu nad djetetom, mogu odmah odrediti skrbništvo nad žrtvom ili neki drugi zakonski oblik zaštite. PROMETNE NESREĆE

Ivica Furdi, Mato Fofić i Miroslav Tonec

Iako se, gledajući ukupan broj prometnih nesreća u odnosu na 2004.g. (260) tijekom 2005. dogodilo 10,76% manje (232) ,ostala statistika koju nam je dao Ivica Furdi, pomoćnik načelnika za poslove policije, pokazuje povećanje po svim pojedinačnim stavkama. Tijekom 2005.g. u prometnim nesrećama poginulo je dvoje ljudi, ozlijeđeno 81 sudionik u prometu, od toga 31 teško. Najveći uzrok prometnih nesreća bila je brzina zbog koje su se dogodile 102 prometne nesreće, najugroženiji dan je bio petak s 45 nesreća, najugroženije vrijeme je od 12 do 14 sati kada se dogodilo 34 prometnih nesreća, a s 27 nesreća najugroženijom ulicom pokazala se Sisačka ulica. STANJE JAVNOG REDA I MIRA Prema riječima Ivice Furdija, tijekom 2005. godine na području Policijske postaje Petrinja evidentirano je ukupno 250 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je za 50 više nego u 2004. godini. Najviše prekršaja, 146, počinjeno je svađom ili vikom na javnom mjestu, 54 na izrazito drzak način s elementima nasilja kažnjivo prema čl.6., 17 prekršaja zbog omalovažavanja policijskih službenika, 14 prekršaja držanja životinja bez nadzora, 7 prekršaja počinjeno je vrijeđanjem moralnih osjećaja građana i 6 prekršaja zbog davanja alkoholnih pića maloljetnim ili pijanim osobama. Broj napada na policijske službenike isti je kao i u prethodnoj godini, zabilježen je samo jedan napad. Sredstva prisile od strane policijskih službenika (tjelesna snaga, pol. palica, sredstva za vezanje) uporabljena su tijekom 2005. godine 11 puta i sve uporabe opravdao je načelnika PU Sisačko-moslavačke županije. Zaprimljene su 22 predstavke građana, jedna manje nego u 2004. godini.

SIGURNOSNO STANJE TIJEKOM 2005. ZADOVOLJAVAJUĆE ˝ S aspekta policije, kada se osvrćemo na proteklo razdoblje, procjenjujemo ga je li sigurnosno stanje na području policijske postaje dobro ili nije. Cijenim da je 2005. g. za Policijsku postaju Petrinja uspješna i da je sigurnosno stanje zadovoljavajuće˝ - rekao je Mato Fofić, načelnik policijske postaje Petrinja i dodao:˝ Moramo biti zadovoljni, uz sve naše probleme koje smo imali, a koji su najviše bili povezani s nedostatkom ljudi što se odrazilo i na organizaciju službe, a vjerujem da su i građani zamijetili da je sve manji broj policijskih djelatnika na terenu. Svakako, ovi rezultati ne bi bili postignuti da nismo imali dobru suradnju s građanima, posebno iz domene nasilja u obitelji i zaštite maloljetnika. Pozvao bih građane da i u 2006. godini također nam budu na dispoziciji, ne zbog nas, nego i radi općeg stanja sigurnosti na području Policijske postaje Petrinja. Načelnik Fofić zahvalio se građanima i svim službama, posebice Općinskom i Prekršajnom sudu, Centru za socijalnu skrb i državnom odvjetništvu. Ova godina trebala bi biti bolja jer je upravo raspisan natječaj u Policijskoj akademiji za zanimanje policajac kojim bi se i u Policijskoj postaji Petrinja nadoknadio manjak kadra. A. M.

Petrinjski list broj 13

9


P

R E

G

L E D

D

O

G

A

Đ A

N

J A

OSNOVANA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽEVČANKA

PRVI ODOJCI STAVLJENI U TOV Mesna industrija Križevčanka d.o.o. želeći proširiti svoje proizvodne djelatnosti i povećati svoju zastupljenost na području naše županije, kupila je trgovačko poduzeće Petrinja promet d.o.o., koje posluje kroz 10 maloprodaja mješovite robe i 2 poljoprivredne ljekarne na području Petrinje i bliže okolice. Krajem prošle godine osnovala je u Petrinji poljoprivrednu zadrugu Križevčanka – Križevci, sa sjedištem u Petrinji u ulici Augusta Šenoe 7. Upravitelj zadruge je Vlado Lovreković uz čiju je angažiranost Mesna industrija Križevčanka kupila 3 objekta u Velikom Šušnjaru, a osnovni cilj zadruge je obnavljanje postojećih kapaciteta za tov na području Banovine. Prvo punjenje tovilišta sa 110 komada odojaka bilo je u Šušnjaru 16. siječnja, a tom prilikom Vlado Lovreković zahvalio je svima koji Križevčanka budi svinjogojstvo na Banovini su omogućili realizaciju ovog projekta. U Šušnjaru je bio i predsjednik uprave Mesne industrije Križevčanka Stjepan Ljatifi, koji je naznačio kako Križevčanka ima tradiciju od 1920. godine i jedna je od najmodernijih u Hrvatskoj, a ovo je tek prva faza projekta na našem području. Banovina je odabrana jer već postoje kapaciteti, a osposobljavanjem istih i pokretanjem procesa uzgoja zaposlena su već 4 djelatnika. Uređenjem daljnjih kapaciteta predviđenih za tov svinja povećat će se mogućnost za većim zapošljavanjem, a već se razmišlja i o govedarstvu i ovčarstvu.U ime grada Petrinje prvom punjenju tovilišta nazočili su gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić i njegov zamjenik Darinko Dumbović koji je naznačio važnost gospodarskog i poljoprivrednog razvoja ovog dijela Banovine. M.M.

I DALJE SE POMAŽE POVRATNICIMA

Donacija iz Švedske, proizvodi iz Hrvatske

Veleposlanica Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj Elisabeth Walaas u pratnji direktora ADRA Hrvatske Tihomira Lipohara, posjetila je 18. siječnja Petrinju i okolicu jer je Adventistička agencija za pomoć i razvoj u sklopu svoga programa poslijeratnog oporavka, čiji je dio i projekt "Zimska pomoć", podijelila je humanitarne pakete povratnicima i doseljenicima. Ovaj program u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji u šest godina norveška vlada sufinancirala je s 1,8 milijuna kuna, a ovogodišnjim projektom "Zimska pomoć" obuhvaćeno je 800 domaćinstava s oko 2500 osoba u te tri županije od posebne državne skrbi. U Petrinji je podijeljeno 180 paketa s hranom, higijenskim potrepštinama, dekama, posteljinom i štednjacima. Norveška veleposlanica naglasila je dvostruki značaj te pomoći. "Dobivaju je ljudi u potrebama, a proizvodi su iz Hrvatske, čime se pomaže i ljudima i gospodarstvu", rekla je, uvjerivši se kako je pomoć uručena upravo onima kojima je potrebna. Toga dana ova pomoć je podijeljena i u Hrvatskoj Kostajnici i Dvoru na Uni, a humanitarni paketi pripremljeni su i za korisnike u Sisku, Sunji, Glini, Topuskom i Vojniću. Kod skladišta Crvenog križa, uz veleposlanicu su bili gradonačelnik dr. Greguirnčić i njegov zamjenik dr. Kovaćiček, koji su norveškoj vladi i ADRI zahvalili na pomoći koju pružaju ugroženim obiteljima. M.M.

PRVA AKCIJA DOBROVOLJNOG VINCEKOVOM POČELA VINOGRADARSKA GODINA DARIVANJA KRVI U NOVOJ GODINI Spomendan svetog Vinka ili Vincekovo i ove godine proslavili su članovi Udruge vinogradara i voćara Petrinjskog vinogorja. Prvi vinogradarski blagdan u godini, vinogradari su obilježili okupljanjem u župskom vinogradu. Ovaj vinograd ima oko 400 trsova, koji su, kako smo saznali od Želimira Novakovića, tajnika Udruge, prošle godine obrađivali djelatnici Gavrilovića. Po starom običaju, vinogradari su po trsovima stavili domaće, suhe kobasice i kulene koje je blagoslovio kapelan Vjekoslav Jakopović. Proslava je nakon toga, uz brojne goste i prijatelje, nastavljena u Mošćenici gdje je u ime Udruge pozdravnu riječ uputio predsjednik Ladislav Lazić. N. A. Bjelac 10

U prostorijama Crvenog križa, u Turkulinovoj ulici u Petrinji, 16. siječnja održana je 1. ovogodišnja akcija Dobrovoljnog darivanja krvi, koja je provedena u suradnji s transfuzijskom službom Opće bolnice ˝Dr. Ivo Pedišić˝ iz Siska. Odazvalo se 30 darivatelja, od kojih je 26 dalo krv, a na akciji su prikupljene sve krvne grupe. Marijana Kečkeš krv je darivala prvi put, a, Josipu Turkalj bilo je 86. i Željku Habeku 61. darivanje . Sljedeća akcija najavljena je za 22. veljače. D.K.

GODIŠNJA STATISTIKA DDK Petrinjci će i u novoj godini svaki mjesec darivati krv. U lanjskih 12 akcija za bolnicu u Sisku skupljeno je 266 doza od 228 muškarca i 38 žena. Desetero je krv dalo prvi put. Za 50 mlađih davatelja u gradskoj vijećnici prvi put priređen je blagdanski prijam. Zahvalili su im zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovačićek, ravnateljica i predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Ana Malović i dr. Marina Lokner koja je rekla: ˝ Krv je uvijek potrebna, a davanje ne šteti zdravlju˝. A.P.

Petrinjski list broj 13


DEŽURNI SUCI ZA DOBROBIT DJECE Općinski sud u Petrinji dobio je nove nadležnosti nakon što su u novoj godini s Centra za socijalnu skrb prenijete određene djelatnosti o brizi za dobrobit djece i sprečavanja zlostavljanja. „Za navedenu zaštitu pravnih odnosa zaduženi su naši suci Martina Budinski-Modronja i Mario Muža, koji obavljaju pasivno dežurstvo i vikendom, u svemu surađuju s policijom i socijalnom službom“, kazao je Matej Glušić, predsjednik Općinskog suda u Petrinji. A.P.

P

R E

G

L E D

D

O

G

A

Đ A

N

J A

SLAVIJATRANS KUPIO TRI NOVA MERCEDESA Petak, 13. siječnja nije bio nesretan dioničkom društvu Slavijatrans, dapače, posebno im je značajan jer su u Mažuranićevu ulicu dovezena tri novokupljena autobusa Mercedes Benz. Autobusi 12 metara dugački bijele su boje, opremljeni su televizorima, hladnjacima, razmak između 50 sjedala je proširen tako da su pogodni i za turističke izlete. Osnovna je namjena novih vozila prometovanje iz općinskih i gradskih sjedišta Banovine i Moslavine prema Zagrebu i natrag. „Autobusi su kupljeni za 650.000 eura. Njihova kupnja nastavak je poslovne politike obnove voznog parka novim vozilima. U godinu i pol dana već prometuje takvih osam autobusa, sedam kamiona i pet prikolica i to znači obnovu 20 posto voznog parka. Pomlađujemo se i kadrovski. Lani je u mirovinu otišlo 23 djelatnika, a primljeno 20 mladih, među njima 14 za međunarodnu špediciju“, navodi Miljkenko Stuhne, predsjednik Uprave Slavijatransa d.d.

S Banovine do Zagreba novim busovima ugodnije se putuje

Dječji vrtić Petrinjčica i ove godine organizira rad Predškole-Male škole za djecu koja na jesen polaze u prvi razred osnovnih škola. Upisi će se obavljati od 1. do 15. veljače 2006. godine u objetkima vrtića u Ul. M. Dujnića 25 i Ul. I. B. Mažuranić 12 radnim danom od 8,00 do 14,00 h. Mala škola počinje radom 1. ožujka 2006. Informacije na broj telefona: 813 160 i 815 134.

KRSNA SLAVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE Blagdan sv. Spiridona, 25. prosinca, zaštitnika i titulara pravoslavne općine Petrinje, gradsko Vijeće srpske nacionalne manjine prvi put je proslavilo krsnom slavom. Crkveni obred održan je u parohiji na sam blagdan, a dan kasnije, priređen je svečani susret s gostima, uz dobrodošlicu predsjednika VSNM Branka Radanovića i molitvu svećenika Mile Ristića i Šime Prusca. Krsnu slavu, Novu godinu i nadolazeći Božić po julijanskom kalendaru čestitali su Zvonko Belošević, predsjednik Skupštine Sisačko-moslavačke županije i dr. Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik Petrinje. Nazočili su predstavnici Srpskog vijeća iz Siska i Zagreba, bošnjačke manjine i više udruga Petrinje. A.P.

Početkom veljače, na usklađivanju voznih redova tvrtka će tražiti dozvolu za svakodnevnu ljetnu liniju od Petrinje do Splita. S tri nova udobna mrcedesa sada ima uvjete za sezonski posao u lipnju, srpnju i kolovozu. Vozilama su zaduženi i od ponedjeljka 16. siječnja putnike prevoze iskusni vozači Mato Bosnić, Nikola Čizmar, Ivo Pavušek, Branko Cavrić i Ivica Pranjić. A. Petračić

ZIMSKI IZVIĐAČKI CENTAR U PRNJAVORU ČUNTIĆKOM Tijekom ovogodišnjih božićnih i novogodišnjih blagdana u Prnjavoru Čuntićkom i njegovoj

nekadašnjoj školskoj zgradi orilo se od pjesme, igre i veselja. Bilo je to jedino zimovalište na petrinjskom, a možda i na mnogo širem području. U dvije smjene boravili su članovi Izviđačke družbe i Izviđačke škole iz Zagreba. Izviđačka je družba u vremenu od 26. do 31.12. provela pripremni tečaj, naobrazbu izviđačkih predvodnika. Odrasliji, planinke i izviđači, učili su i prorađivali izviđački program vježbajući s najmlađima, pčelicama i poletarcima, a najstariji članovi, brđani koje je predvodio Bojan Bošnjak, skrbili su o cjelokupnoj organizaciji života i rada. Mještani Prnjavora Čuntićkog zasigurno će još dugo prepričavati doček Nove godine koji su proveli s izviđačima. Izviđači su, naime, malo uranili s dočekom priredivši ga večer uoči povratka. Sve je, osim datuma, bilo kao na pravom dočeku, a prostori Dječjeg istraživalačkog centra bili su premaleni da prime, uz izviđače, mnogobrojne mlade i stare Prnjavorčane. Bilo je glazbe, plesa, prigodan kulturno-zabavni program izveli su izviđači, a mještanke su se svojim mladim gostima zahvalili s punim tanjurima božićnih kolača. Već drugog dana nove 2006. godine DIC su «zaposjeli» stari znanci Prnjavorčana, članovi zagrebačke Izviđačke škole na svom trećem zimovanju u DIC-u. Izviđači će zasigurno pamtiti sam dolazak u Prnjavor, kada su zbog poplavljene ceste u Tješnjaku doputovali u Prnjavor zaobilazno, preko Gline i Grabovca. No, to ih nije oneraspoložili, naprotiv, tek što su izašli iz autobusa započelo je grudanje, cika i radost, što je pratilo ovo zimovanje svih sljedećih šest dana. Cjelokupno zimovanje Izviđačke škole pripremile su i vodile studentice treće godine Učiteljske akademije iz Zagreba, članice Izviđačke škole, kojima je to bila jedna od složenijih zadaća u okviru naobrazbe za izviđačke voditelje koju, kao jedinstvenu u Hrvatskoj, provodi Izviđačka škola. Tako će Ružica Razumović, Iva Urban, Martina Razum, Tanja Antonić, Margareta Živković, Anita Pripeljaš, Ivana Turjak i Andreja Frketin, buduće učiteljice, baš kao i njihovi izviđači, još dugo pamtiti ovo zimovanje, provedeno u skromnim uvjetima, nadomak Zagrebu, ali u izvornoj prirodi, u radosti i prijateljstvu i s mnogo novih spoznaja, daleko od sjaja (i skupoće) slovenskih, austrijskih, talijanskih i drugih «in» zimskih centara. Tajnik Izviđačke škole Dalibor Jelavić i ove se zime pozitivno izrazio o mogućnostima Dječjeg istraživalačkog centra u Prnjavoru Čuntićkom za boravak, učenje i rekreaciju izviđača u svim godišnjim dobima, te zahvalio mještanima na gostoprimstvu koje već tradicionalno ukazuju izviđačima. Kroz Prnjavor i njegovu okolicu ove zime prošlo je stotinjak izviđača, od najmlađih do onih starijih, koji su, među ostalim, ostvarili ukupno oko 500 noćenja, govoreći turističkim rječnikom. Zimske aktivnosti zagrebačkih izviđača u petrinjskom kraju financijski su pomogli Ministarstvo znanosti i prosvjete RH te gradski uredi Zagreba za prosvjetu i zdravstvo, sve u sklopu potpore koje udrugama za programe odgoja i obrazovanja te zaštite zdravlja daju te institucije.

Rezao se slavski kolač i kušalo koljivo

Petrinjski list broj 13

Ovogodišnje zimske aktivnosti u Prnjavoru Čuntićkom organizirane su u suradnji s Udrugom za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih «Petrinjčica» iz Petrinje. B. Ličina

11


U

D

R U

G

A

X

P. Miličević

12

Petrinjski list broj 13


L

J

U

D

I

I

D

O

G

A

Đ A

J

I

UZGAJIVAČNICA RASNIH PASA BERNER PETRINIA Berner Petrinia, službeni međunarodno odobreni naziv uzgajivačnice velikih rasnih, a umiljatih bernskih planinskih pasa, dobila je petrinjska obitelj Abramović-Volner. „Za svjetsko priznavanje rodoslovlja našeg legla predložili smo ime uzgajivačnice po pasmini i gradu. U Belgiji je oboje prihvaćeno, a suglasnost je potvrdio i Hrvatski kinološki savez Imamo redni broj 67/05˝, kaže Đuro Abramović, vlasnik u Petrinji i njezinoj okolici jedinstvene uzgajivačnice. Sa suprugom Sanjom sve slobodno vrijeme posvećuje rasnim psima: par Bongo i Bea imaju šest štenaca, ženka Bambi tek će postati majka, a mužjak Torino, predvodnik svoje vrste, kupljen u Austriji, još se privikava na novu sredinu. „Sa svima njima od proljeća ćemo sudjelovati na domaćim i inozemnim izložbama. Osvajat će najbolje ocjene˝, najavljuje Đuro Abramović. Berner je veličanstven , jake građe, pobuđuje poštovanje i čuđenje. Visok je do 68 cm, težak 40 kg, jako voli djecu, poslušan je, ali ne i ponizan. Od 1900. godine švicarski je nacionalni pas. Primjerci ove vrste Torino je ljubimac obitelji Abramović-Volner vrijede i 5000 eura. Supružnici Abramović-Volner puno očekuju od psa Torina koji je iz talijanske loze, a okoćen u Austriji. Dolaskom u Petrinju počeo je učiti zapovijedi na hrvatskom jeziku.

A.P.

U TOVILIŠTE PRASADI UVEDENO CENTRALNO GRIJANJE Tek oprašeni odojci, nazimice, krmače i nerasti Miško i Jura, u seoskom domaćinstvu Dražena, Lucije i Steve Radoševića u Prnjavoru Čuntičkom ove zime griju se centralnim grijanjem. Po cijelom tovilištu uvedeno je 380 kućnih radijatora, velika peć na drva loži se i noću držeći temperaturu najmanje na 22 stupnja. Ovim načinom Radoševići ujedno griju i dio svoje kuće. „Nitko u okolici nema ovakvo grijanje svojih životinja. U sustav smo uložili 120.000 kuna, isplatit će se za nekoliko godina. Mali odojci stalno su u toplome. Nemaju zdravstvenih problema te dobro i uspješno napreduju“ , ističu Radoševići. Iz svoga privatnog tovilišta prasad hypor težine 22 kg isporučuju u daljnji tov. Ozbiljno razmišljaju o proširenju kapaciteta, vraćanju na halu, u ratu spaljenu, s isplativih 500 tovljenika u turnusu. „ Država bi morala intenzivno stimulirati takvo svinjogojstvo“, smatraju sin Dražen i roditelji Lucija i Stevo, činovnik u gradskoj upravi. Njihovo svinjogojstvo uključeno je u sustav PDV-a, vodi se kao obiteljski obrt uzgoja stoke i poljoprivrede. Primjenjuju najsuvremenije načine tova. Prvi na Banovini uveli su centralno grijanje u veliku preuređenu staju. ˝Ogledno tovilište ravno je sličnima u Europi˝, kaže Stevo Radošević, koji to dobro znade budući da je obišao prasilišta po Austriji, Njemačkoj i Slovačkoj. A.P. U Radoševićevu tovilištu svinje grije 380 radijatora

RIJEŠEN STATUS ETNO ZBIRKE IVANA HOSIJA Od ove godine, stručno i materijalno zaštićena je privatna etnografska zbirka umirovljenog učitelja 74- godišnjeg Ivana Hosija iz Male Gorice, jedina takva zbirka na petrinjskom području. „Svi moji predmeti stavljeni su pod nadzor Ministarstva kulture RH, uživaju državnu potporu, obvezan sam ih čuvati i održavati, promicati vrijednosti i dopunjavati zbirku“, u siječnju nam je veliku novost rekao I. Hosi, sretan i zadovoljan zbog trajnog rješenja njegovog vrijednog i brojnog narodnog blaga i starine iz prošlosti. Stručnjaci su popisali, evidentirali, fotografirali i numerirali 250 predmeta, a morat će opet doći zbog desetak novih eksponata, izvornog kolovrata iz Hercegovine, jarma za krave i volove, škrinjice s pretincem za novac i dokumente, željezničarskog lampaša s bivšeg petrinjskog kolodvora i mnogih drugih uzoraka u kojima uživa bivši učitelj.. „Novcem od povrata mirovine proširit ću nadstrešnicu za pravu zaštitu drvenih i glomaznih metalnih predmeta koji ne mogu u kuću“, odlučio je I. Hosi. U ovoj godini svojim uzorcima opremit će i drugu etnovitrinu u hotelima Lječilišta Topusko, a na ljeto opet će darivati višak uroda jabuka. Lani je beračima poklonio tisuću kilograma rane sorte petrovače. A.P.

Petrinjski list broj 13

Umirovljeni učitelj neprekidno skuplja

13


PRIZNANJA I ZAHVALNICE ZA DUGOGODIŠNJU SURADNJU U Galeriji ˝Krsto Hegedušić˝ 14. siječnja održana je redovita godišnja skupština članova Udruge likovnih umjetnika PETRIART. Udruga je prošle godine imala 10 skupnih i 14 samostalnih nastupa te 95 sudjelovanja na likovnim kolonijama diljem Hrvatske, a tiskana je i monografija ''30 godina petrinjske udruge likovnih umjetnika PETRIART od 1975. do 2005.'' Predsjednik Udruge Ivan Mlinarić Sokol uručio je i 26 prigodnih priznanja umjetnicima za njihov dugogodišnji neprofesionalni rad za 5, 10, 15, 20 , a s 25 godina rada i djelovanja u Udruzi izdvojit ćemo Vladimira Bendekovića, Ivana Mlinarića Sokola i Petra Posavca. Zahvalnice za pokroviteljstvo obilježbe i proslave 30. obljetnice neprekinutog djelovanja Udruge i tiskanja monografije dobili su; Gradsko poglavarstvo Odjel za društvene djelatnosti, POU Hrvatski dom, Večernji list i Petrinjski radio. PETRIART i ovu godinu nastavlja sa starim predsjedništvom pod, sada već 21-godišnjim vodstvom Ivana Mlinarića Sokola.

K U

L T

U

R A

OSVRT NA IZLOŽBU U Galeriji „Krsto Hegedušić“ završila je 14.siječnja velika likovna izložba Petrinjske udruge likovnih umjetnika PETRIART. Izložba je bila otvorena 16. prosinca 2005. povodom obilježavanja 30. godina od osnivanja, postojanja i kontinuiranog rada Udruge. Na otvaranju okupio se velik broj članova same Udruge, kao i velik broj posjetilaca koji prate sva likovna događanja u našem gradu. Uz nazočnost predstavnika organizatora ove obljetnice i izložbe - Grada Petrinje, POU Hrvatski dom Petrinja i medijskog pokrovitelja Petrinjskog radija, izložbu je svečano otvorio predsjednik Gradskog vijeća dr. Miroslav Petrčić. U glazbenom dijelu programa svoj doprinos svečarskoj i predblagdanskoj atmosferi dali su članovi HPD „Slavulj“, pod vodstvom Josipa degl Ivellia. U ime pokrovitelja – Hrvatskog sabora kulture- njezin glavni tajnik Damir Bačić predao je za PULU PETRIART predsjedniku Udruge Ivanu Mlinariću priznanje za dugotrajan i uspješan rad na polju razvijanja likovne kulture. Udruga je osnovana 1975. godine sa samo nekoliko članova, a tada je djelovala u okviru RKUD-a „Artur Turkulin“ kao sekcija likovnih amatera Petrinje. Na izložbi je bilo prikazano preko 50 radova 35 članova koji su pokazali da je Udruga svojom brojnošću, raznovrsnosti likovnih tehnika, rasponom likovnih umijeća, individualnošću i snažnim osobnim motivima postigla visoku umjetničku razinu, koji svojim ostvarenjima djeluju u podizanju kulturnog života gradova i mjesta iz kojih dolaze: Petrinje, Siska, Gline, Kostajnice, Pešćenice, Letovaniće . Na otvaranju izložbe promovirana je i monografija pod nazivom „30 godina aktivnosti Petrinjske udruge likovnih umjetnika PETRIARTA 1975.-2005.“ autora Ivana Mlinarića Sokola. U knjizi je prikazan opsežan tridesetogodišnji rad Udruge zapisan po godinama iz sačuvane dokumentacije koju čine katalozi i novinski članci, koje je autor mogao pronaći. Ova ideja o tiskanju monografije Udruge svakako je primjerena obljetnici kojom se obilježava rad. Knjiga je obogaćenje na kulturnom i povijesnom planu za naš grad, u tom segmentu društvenog djelovanja. Vjerujem da stvara i podlogu za pružanje objektivne slike vremena i ljudi koji su u njemu živjeli i stvarali. I ovom prilikom čestitam Ivanu Mlinariću na tiskanju ove monografije, koji je, kao dugogodišnji član, voditelj i pokretač svih izložbi ove Udruge unazad 15 godina, imao vremena i hrabrosti da se upusti u ovaj zahtjevan posao.

D.Kolarec

Pripremio: Z. Martinović, prof

Jubilej Petrinjske udruge likovnih umjetnika

PROSLAVLJENA 30. OBLJETNICA PETRIARTA Članovi Petrinjske udruge likovnih umjetnika PETRIART u petak 16. prosinca 2005. u Galeriji ˝Krsto Hegedušić˝ dvostruko su slavili: postavili su desetu skupnu izložbu u protekloj godini i predstavili monografiju o jubilarnih 30 godina postojanja. Svečanost likovnosti održala se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kulture i grada Petrinje. Izložba 50 radova u grafitu, akvarelu, temperi, pasteli, gvašu, laviranom tušu i ulja na platnu, kartonu i lesonitu ostala je do sredine siječnja, a za budućnost će ostati knjiga o tri desetljeća postojanja petrinjske likovnosti, autora Ivana Mlinarića-Sokola, predsjednika PETRIARTA i već punih 20 godina voditelja ove likovne zajednice. U Udruzi je 40 članova iz Zagreba, Siska, Kutine, Hrvatske Kostajnice, Gline, Pešćenice, Lekenika, Komareva, Mošćenice i Petrinje. Životopisi su im u knjizi koja ima 215 stranica s 260 ilustracija i dokumentacijom od 1975. godine. Objavljena je detaljna kronologija od tadašnje Likovne sekcije RKUD-a ˝Artur Turkulin˝, preimenovane 1990. godine u Likovnu grupu Art, a povratkom iz ratnog progonstva nazvanu PETRIART. Tijekom 30 godina kroz ovu sekciju, odnosno udrugu prošlo je 80 članova, održali su više od 150 skupnih, preko 300 samostalnih izložbi, a ne zna se broj sudjelovanja u likovnim kolonijama i susretima. Tajnik Hrvatskog sabora kulture Damir Bačić u ime pokrovitelja slavljenicima je uručio Zlatnu diplomu za doprinos razvoju amaterizma i hrvatske kulture, a izložbu slika otvorio je dr. Miroslav Petračić, predsjednik Gradskog vijeća Petrinje. Glazbenom ugođaju svečanosti, uz brojne posjetitelje, pridonio je i nastup Muškog vokalnog ansambla˝ Petrinjski slavulji˝, uz dirigiranje Josipa degl Ivellia. A.P. PETRIARTU je uručena Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture

14

Petrinjski list broj 13


Š

K O

L

S

T

V O

ODMORKO

U vrijeme zimskih praznika, u petrinjskim osnovnim školama, organiziran je „Odmorko“, aktivni odmor učenika. U dvorani osnovne škole Dragutina Tadijanovića učenici svih petrinjskih osnovnih škola natjecali su se u raznim sportskim aktivnostima. Igrali su rukomet, nogomet, košarku, odbojku i stolni tenis. U Osnovnoj školi Mate Lovraka održan je „Dan otvorenih vrata“. Učenici su, pod stručnim vodstvom učitelja, igrali stolni tenis, nogomet, igru graničar, ali i usavršavali svoja znanja u informatičkoj radionici. U Prvoj osnovnoj školi također su održane brojne aktivnosti. Održana je mala škola pikada, a potom i turnir. Održan je kviz Lažni milijunaš i informatička radionica, a učenici viših razreda sudjelovali su i u novinarskoj radionici. N.A.B.

POSAĐENA BREZA ZA „BREZU“ SLAVKA KOLARA Učenici školske zadruge Bratovština iz Srednje škole Petrinja uz nasip Petrinjčice počeli su formirati svoj rasadnik. Odabrali su povoljno zimsko vrijeme za sadnju stabala kestena, lipe i graba, a na izdvojenom mjestu i jedne breze. To stablo podsjeća na poznatu pripovijetku Breza, Slavka Kolara, agronoma i književnika, ravnatelja nekadašnje Voćarsko-vinogradarske škole u Petrinji, poznatije kao Bratovština koja se nalazila pokraj Nove bolnice. „Na proljeće postavljamo plastenik, počinjemo uređivati gredice i širiti rasadnik. Zamislili smo da ovdje svaki naraštaj maturanata Srednje škole posadi svoje stablo sjećanja na školovanje“, kazao je srednjoškolski profesor, inž. Drago Franić, predsjednik zadruge Bratovština. A.P. Stabla za školski rasadnik darovala je Šumarija Petrinja

Likovne radionice EKOAP-a Ekološka akademija Petrinja bila je od 25. studenog do 16. prosinca organizator likovnih radionica na temu «Zaštićeno bilje» održanih u prostorijama Srednje škole Petrinja. Sudjelovali su učenici osnovnih i Srednje škole Petrinja. Voditelj radionica bila je Edit Posavec Kolić, dipl.dizajner tkanina, a crteži su rađeni na svili i staklu uporabom boja i materijala za tu vrstu likovnih radova. ''Cilj radionice bio je spoznavanje, usvajanje, razlikovanje rijetkih i zaštićenih biljnih vrsta u Hrvatskoj, osvještavanje važnosti očuvanja prirodnih bogatstava i zaštite prirode, te likovno rješavanje motiva biljaka u različitim likovnim tehnikama'', rekla nam je predsjednica EKOAP-a Gordana Olah. Izložba radova bila je na božićnom domjenku Ekološke akademije 19. prosinca na kojem je dipl. ing. Krešimir Erjavec održao predavanje na temu «Certifikacija šuma». D.K.

STRUČNI SKUP NASTAVNIKA VETERINE Stručni skup nastavnika strukovnih predmeta u veterinarskim i ostalim srednjim školama Hrvatske održan je 9. siječnja u Srednjoj školi Petrinje, koja već godinama ima četverogodišnje školovanje veterinarskih tehničara. O iskustvima takve nastave kolegama iz Dalmacije, Primorja, Zagreba i kontinentalne Hrvatske govorila je srednjoškolska profesorica, dr. veterine Vesna Radulović. Sudionici su razmatrali teme iz struke, a predstavljeni su im originalni uradci iz praktične nastave učenika veterinarskog smjera u Petrinji. A.P.

Petrinjski list broj 13

15


B O Ž I Ć N O BOŽIĆ U PETRINJI Petrinjski župljani za božićne blagdane, kao i uvijek, pripremali su se svetim misama zornicama, a održana je i velika božićna ispovijed vjernika. Polnoćke su služene u Petrinji i svim okolnim župama, a održani su brojni prigodni predbožićni i božićni koncerti. Jedan od njih, već po tradiciji, na Štefanje imao je mješoviti zbor Hrvatskog pjevačkog društva Slavulj, pod ravnanjem maestra Josipa degl' Ivellia. Zbor je svojim pjevanjem sudjelovao na blagdanskoj svetoj misi u 11 sati. Na orguljama zbor je pratio Rober Jakica, a nakon svete mise slavuljaši su održali i tradicionalni božićni koncert. Izveli su uz skladbe Rudolfa Maca i Zlatka Kamenjarina i poznate petrinjske božićne pjesme u obradi maestra degl' Ivellia. M.M.

BLAGDANI U VRTIĆU Prosinac je mjesec svetkovanja i darivanja.Vrijeme Adventa-Došašća,vrijeme iščekivanja…vrijeme svekolikih priprema za veliki blagdan Božić. Božić je obiteljski blagdan,blagdan mira i ljubavi,sloge,međusobnog povjerenja, nježnosti i darivanja.Cilj nam je da ti blagdani djetinjstva ostanu u trajnom sjećanju djece. U vrtiću ukrašavamo drvce, slušamo glazbu, pjevamo pjesmice, pregledavamo naše kutije u kutiću prijateljstva, spremamo važne stvari u kutiju za sjećanje, prigodno,blagdanski uređujemo prostor vrtića, izrađujemo čestitke ,slavimo… Barbare,Lucije,Nikole,Nikoline,Nike,Lucije ,Ivani i Ive proslavili su imendane s prijateljima u vrtiću. Odgojiteljice su pripremile igrokaz “Nikolinje veče”u kome je Sv.Nikola darovao djecu slatkišima. Kako bi omogućili djeci da u vrtiću zajedno s roditeljima provedu vrijeme u igri i stvaralaštvu održana je radionica izrade božićnog nakita. Situacije zajedničke igre i duženja intenziviraju osjećaje ljubavi i pripadnosti,pridonose razvoju osjećaja povjerenja i sigurnosti u roditelje,odrasle.Pridružili su nam se roditelji i studenti Visoke učiteljske škole.(slika PC 130019). Studenti Visoke učiteljske škole za djecu vrtića pripremili su igrokaz “Božićna bajka “.U suradnji odgojitelja i roditelja djeci je izveden igrokaz “Božićna mrkva”. Gđa.Ljiljana Jelaska je napisala tekst ,a odgojitelji su izveli igrokaz. V. Vukša

16

N O V O G O D I Š

PRVI BOŽIĆNI KONCERT U CRKVI

MI SMO SVJETLO - SRCA SU NAM OZDRAVILA O petrinjskim božićnim običajima puno je pisano u brojnim knjižicama i knjigama, od Milana Dujnića, Marka Trčka – Ocvireka, dr. Vlade Košića do Ivana Rizmaula, no čini mi se da će Božić 2005. ostati zabilježen kao početak još jednog običaja – božićnog koncerta koji će vjerujem, ispuniti svake godine mnoga srca. Prvi put, od povratka u naš grad, održan je božićni koncert pod nazivom ''Betlehemska svjetlost'' u kojem su sudjelovali zbor mladih crkve svetog Lovre, kvartet Angelus, Gradska limena glazba Petrinja, Petrinjski puhački kvartet i članovi Folklorne sekcije Petrinjčica. Vodili su ga mladi vjernici Dejan Jadanić i Tamara Sukalić, recitirajući strofu po strofu poznate nam pjesme Na salašu. Vjernicima se obratio župnik Mladen Sinković, koji je rekao kako i ovaj petrinjski kraj ima veliko bogatstvo božićnih pjesama . ''Neka ovaj prvi božićni koncert pokaže dio tog narodnog i vjerničkog bogatstva ljubavi prema malenom Božiću, a Novorođeni neka uzvrati svakome svojom božanskom ljubavlju i blagoslovom'' , rekao je župnik, koji je pjevao zajedno sa svojim župljanima i na kraju koncerta sa svim izvođačima staru božićnu pjesmu Na salašu kraj Betlema. Pred oltarom pojavila se Gradska limena glazba Petrinja sa svojim kapelnikom Juricom Golubom. Kako su samo prekrasno zvučali u crkvi dok su izvodili poznate božićne od Narodi nam se.. do Christmas Cradlesong…A onda su mnogi prvi puta čuli Kvartet Angelus glazbenu sekciju Petrinjskog ogranka Matice hrvatske i ostali zadivljeni glasovima prekrasnih mladih djevojaka. Pjevale su Božić u Petrinji i Molitvu, pjesme koje je na tekst Hrvoja Bobinca skladao Mladen Čakarić, a treba upamtiti njihova imena jer sigurno će se za njih još čuti - Matea Andrić, Ružica Božić, Jasmina Draženović i Marija Lovreković. Na redu je bio zbor mladih župe svetog Lovre, koji je tako ugodno iznenadio mnoge izvedbom pjesme On dolazi da spasi nas. Dirigentsku palicu imao je kapelan Vjekoslav Jakopović, a s mladima je pjevala i časna Vesna Lagetar, inače voditeljica zbora. Na orguljama ih je pratio Karlo Ivančić, a na flauti je svirala Marta Čačić. I petrinjski puhački kvartet u crkvi te večeri posebno je zazvučao sa svojim skladbama od Kirie eleison do one dobro poznate We wish you a Merry Christmas. I onda još i Folklorna sekcija Petrinjčica sa svojim tamburašima. U narodnim nošnjama, pored jaslica, zvonkim glasovima otpjevali su Marija se majka trudi i U to vrijeme godišta. I pjevali su svi, jer nakon dugo vremena otvorila su se nekada ranjena srca petrinjskih župljana. A ta srca primila su i svjetlo – betlehemsko svjetlo mira koje su u polumračnu crkvu devetu godinu zaredom donijeli članovi izviđačkog odreda Kupa. Moram priznati da sam vidjela puno suza u očima te večeri jer nitko u crkvi nije ostao ravnodušan na toplinu koja je zračila sa svih strana. I Božica Božić bila je vrlo dirnuta: ''Ovo mogu samo Petrinjci i to onda kad su se vratili i kad su njihova srca donekle ozdravila'', rekla mi je. Mnogi su župljani izrazili želju da ovaj program postane tradicija. Rekla je to i časna sestra Mirta iz samostana Kćeri Božje ljubavi ''Nadam se da će ovo sad biti tradicija, da se okupljamo i da nas ima. Da mi svijetlimo drugima - jer mi smo svjetlo'', rekla mi je te večeri nakon programa koji je održan u sklopu božićno- novogodišnjeg programa, a organizirali su ga župa svetog Lovre, mladi naše župe i ogranak Matice hrvatske u Petrinji. I koga još treba spomenuti? Naravno, one bez kojih božićni ugođaj ne bi bio cjelovit jer program je izveden pored jaslica zacijelo jedne od najljepših u Hrvatskoj, koje su i ove godine gradili s puno ljubavi i strpljenja Ivan Žugaj, Ante Mrgan i Hrvoje Tomo Bešlić. Ivan uvijek izrađuje konstrukcije i makete kućica, Ante je zadužen za rasvjetu i električne detalje, a Tomo za postavljanje zelenila. Veliku su pomoć u svemu imali od Josipa i Davorina Gavranovića, Augustina i Slavena Kalfića, Vladimira Krpana i Zlatka Milanovića, a oslikana kulisa dar je akademskog slikara Davora Žilića. Cijeli koncert snimio je Miroslav Jakovov – Điđi, a videokazetu možete nabaviti u župnom uredu. M.M.

Petrinjski list broj 13


Š N J I

P R O G R A M

Brojni Petrinjci ,već po tradiciji, novu godinu dočekali su u domaćem štihu na Trgu hrvatskih branitelja. Na dočeku 2006. godine nazočne su zabavljali petrinjske glazbene skupine ''Supersonik'' i ''Gala bend'', a gradonačelnik Petrinje, dr. Miroslav Gregurinčić, uputio je u ponoć novogodišnju čestitku. Uz zdravicu i šampanjac s građanima, grad je Petrinjcima darovao i veliki vatromet. M.M.

U predbožićno vrijeme, veterani i dragovoljci Domovinskog rata iz podružnice grada Petrinje uručili su zahvalnice donatorima i sponzorima ljetošnjeg obilježavanja obljetnice osnutka ZNG-a. Predsjednik UHVDR Sisačko- moslavačke županije, Željko Kardaš, u ime 5000 članova pozvao je na molitvu za generala Antu Gotovinu i ostale hrvatske uznike u Haagu. Gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić najavio je pomoć ovoj udruzi u 2006. godini za jubilarnu proslavu 15. obljetnice ZNG-a, osnovanog 5. kolovoza 1991. A.P.

Dragica Gregurinčić, Ljerka Kovačićek i Dubravka Dumbović, supruge gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Petrinje, uoči Božića osobnim bogatim i velikim božićnim paketima hrane, lijekova i slastica darivale su petero siromašnih sugrađana, korisnike pučke kuhinje. Iznenadnoj posjeti prvi su se u Ulici Gromova obradovali bolesni bračni par, Ivan (76) i Marija (75) Kovačević, doseljenici iz Bosne. Darivani su i samci, u teškim životnim uvjetima. Jedan od njih invalid bez noge, stalno vezan uz invalidska kolica. A.P.

Petrinjski list broj 13

2 0 0 5 .

Student i Visoke učiteljske škole humanit arnim nastupima uveličali su proslavu Božića. Uz prigodni program darivali su djecu Hrvata doseljenih s Kosova u naselju u Dumačama, a priredbu su ponovili i polaznicima Dječjeg vrtića Petrinjčica. Uz vodstvo kolegice Josipe Vdović, božićne napjeve i druge pjesme ženski zbor VUŠ u večernjim sastima uvježbao je u auli škole. A.P. Uz svijeće oko ograde i ukrasnu noćnu blagdansku rasvjetu poslije večernje svete mise četvrte nedjelje došašća, u glazbenom paviljonu Strossmayerova šetališta, prvi nastup za Božić održale su članice Učiteljskog pjevačkog zbora Petrinje. Uz dirigenticu Vjekoslavu Ljubešić izvele su šest poznatih božićnih pjesama iz Austrije, Francuske, Hrvatske i popularnih iz Petrinje. A.P. Za Božić je izašao prvi broj Mošćeničkog zvona. Svih 700 primjeraka, na 12 stranica u boji, glasila najvećeg naselja grada Petrinje, podijeljeno je mještanima. Glavni urednik Ivica Srnčević, novinar i fotoreporter Predrag Pavlić pripremili su stranice o događajima, sjećanjima, kulturi, športu i servisnim informacijama. Mošćeničko zvono objavilo je i prostorni plan svoga naselja, a izlazit će tromjesječno. A.P. Prastari običaj Nove ceste, iz koje na Badnjak betlemaši obilaze kuće i čestitaju Božić, zabilježen je na videovrpci. Darko Rakić i Mario Vidović iz Udruge IKS snimili su najnoviju skupinu čestitara, Damira i Gorana Matanovića, Vanju Sokača, Mariju Borošić i Mirana Ivančana. U film će umontirati stare sačuvane isječke ranijih betlemaša iz Gajeve ulice. A.P.

17


S V E

Z A

G R A D N J U

I

O P R E M A N J E

GRA\EVINSKI MATERIJAL

ELEKTROMATERIJAL

KERAMI^KE PLO^ICE

SANITARIJE

VODOVOD I KANALIZACIJA CRNA I OBOJENA METALURGIJA VIJCI I OKOVI

S T A N A

GRIJANJE BOJE I LAKOVI

ALATI I PRIBOR

ZAGREB - STUPNIK Gornjostupni~ka 9b T 01 65 98 500 PETRINJA Slavka Kolara bb T 044 81 50 10 E smitcommerce@smit-commerce.hr

18

www.smit-commerce.hr

Petrinjski list broj 13


C

R K

V

E N

I

Ž

S T A T I S T I K A

I

V O T

Ž U P A

Na Staru Godinu ili Silvestrovo, služene su svete mise zahvalnice, na kojima je obznanjena statistika župa – koliko je djece rođeno i kršteno u ovoj godini, koliko je sklopljeno brakova i koliko je župljana umrlo tijekom 2005. godine. U župi svetog Lovre vjenčana su 62 para, krštena su 142 djeteta, a umrla su 153 župljana. Župnik Mladen Sinković i kapelan Vjekoslav Jakopović istaknuli su da je sakrament prve svete pričesti primilo 192 mladih vjernika, firmano ih je 186, a podijeljeno je 72.000 hostija. U prošloj godini dovršena je izgradnja Pastoralnog središta dr. Franjo Kuharić. Svoje je prostorije ondje je dobio župski Caritas. U godini 2005. ostat će zapisan i početak izgradnje kapelice na groblju Presvetog Trojstva. Krajem prošle godine 27. prosinca počeo je u Petrinji blagoslov domova i obitelji, a dok pišem ove retke u župi svetog Lovre u tijeku je osmina, molitve za jedinstvo kršćana. M.M.

KONCERT DANICA Već petu godinu na Sveta tri kralja u župnoj crkvi sv. Lovre u blagdanskoj podnevnoj svetoj misi sudjelovao je mješoviti pjevački zbor HPD Danica iz Siska. Izveli su i kraći koncert božićnih skladbi. Uz orguljaša, Petrinjca, studenta Roberta Jakicu, dirigirao je Nikola Bašić, također iz Petrinje. A.P.

Tradicionalno Danica na blagdan Sveta tri kralja na koncertu u Lovri

PROSLAVLJEN ZIMSKI SVETI ANTUN

Župljani župe Hrvatski Čuntić proslavili su 17. siječnja misnim slavljem Sv. Antuna opata ili pustinjaka. Koncelebriranu svetu misu predvodio je u nazočnosti više svećenika, pater Rajko Gelemanović iz samostana Svetog Križa - župe Siget. U svojoj propovjedi govorio je o svetom Antunu i njegovom pustinjačkom životu, ali i o važnosti molitve za koju imamo sve manje vremena. Zato je rekao: ''Molite kraće, ali češće. Molite kad god uhvatite malo vremena''. Župljanima i štovateljima svetog Antuna obratio se pater Petar Žagar - upravitelj ove župe, a naznačio je kako se nada da će se sljedeće Antunovo proslaviti u uređenoj crkvi na kojoj će napokon zazvoniti i veliko zvono. Na ovogodišnje hladno Antunovo, pučani Čuntića počastili su, kao pravi domaćini, svoje goste i prijatelje toplom kavom, kuhanim vinom i kolačima, a prije i nakon misnog slavlja zasvirali su tambu-

Rajko Gelemanović iz Sigeta predvodio misu u Čuntiću

raši iz Hrvatskog Čuntića i Budičine, koji su me, da bih se zagrijala, počastili i medenom rakijicom. Bio je zaista hladan dan, no srca su bila topla. Vidjela sam to na licima Čuntićana kada su se nakon mise toplo pozdravljali sa svojim paterom, kojemu je ovo bilo petnaesto Antunovo u Čuntiću. Svetog Antuna poslijepodne je na poseban način slavilo nekoliko obitelji u Prnjavoru. Na starinski, uz domaću zakusku i pjesme svoga kraja od davnina, okupljene su bile obitelji Lovreković, Radošević, Marjanović i Herceg, a među njima i slavljenik – Antun Lovreković. M.M.

Petrinjski list broj 13

Snježno Antunovo u Čuntiću

19


M

A

R K

E

������������ ������� ������ ������������ ������ A.Turkulina 9, 44250 Petrinja tel. 044/815-311 fax: 044/815-768 www.petrinjskiradio.com e-mail: petrinjski.radio@sk.t-com.hr petrinjski.list@hi.t-com.hr ������ �������� �������� ������ �������� zadnja stranica (boja)– 3.456,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja)– 2.880,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 1.440,00 kn + PDV ��� �������� zadnja stranica (boja) – 2.112,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 816,00 kn + PDV ��� �������� zadnja stranica (boja) – 1.632,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb)– 624,00 kn + PDV ��� �������� zadnja stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 720,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 1.248,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 360,00 kn + PDV ��� �������� zadnja stranica (boja) – 528,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 336,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 816,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 180,00 kn + PDV ���� �������� zadnja stranica (boja) – 420,00 kn + PDV unutarnja stranica (boja) – 240,00 kn + PDV naslovna stranica (boja) – 600,00 kn + PDV unutarnja stranica (cb) – 120,00 kn + PDV 1/8 stranice 5 emitiranja gratis ����� � ��� 1/4 stranice 10 emitiranja gratis Jedna reklama u dva medija 1/3 stranice 15 emitiranja gratis 1/2 stranice 20 emitiranja gratis cijela stranica 30 emitiranja gratis � ������������� � ������������� �� �������������

������ ��� ������ ��� ������ ���

�������� ����������� ������ ��� ������ ������ ������ ������� �� ���������� ������ 20

T

I

N

G

Dragi Petrinjci i oni kojima je Petrinja u srcu !

JEDNOM MJESEČNO OSIGURAJTE SVOJ PRIMJERAK PETRINJSKOG LISTA I IZABERITE PRETPLATU NA 12 BROJEVA ! Pretplata za 12 brojeva je 108,00 kn Pretplatu uplatite na blagajni Petrinjskog radija, M. Gupca broj 2, zgrada POU Hrvatski dom, ulaz iz Mihanovićeve ulice radnim danom do 14,00 sati ili nazovite 099/218 12 60, odnosno 044/815 311.

PRODAJNA MJESTA PETRINJSKOG LISTA - Galerija „Žilić“, Srnakova 22, POU „Hrvatski dom“ (Galerija „Krsto Hegedušić“ i Knjižnica), Knjižara „DORA“, Nazorova 18, TABACO “Sigur” Trg dr. Franje Tuđmana (Strossmayerov park), Kolporter “Popay” Petrinjski list broj 13


O

N A

M

A

POSLOVNI OPORAVAK PETRINJSKOG RADIJA

Petrinjski radio održao je 15. prosinca u svojim prostorijama redovnu skupštinu Društva. Na dnevnom redu, između ostalog, bilo je financijsko izvješće o radu Društva u 2004. godini kao i plan rada, odnosno izvješće o poslovanju u prvih 11 mjeseci 2005. godine. Nakon prihvaćanja izvješća o radu u 2004. godini, direktor Društva Darko Komlinović održao je multimedijalnu prezentaciju na kojoj je članove skupštine upoznao s učinjenim na preseljenju u nove prostorije, održavanjem svečane skupštine kao i o dva velika koncerta priređena u sklopu obilježavanja 60 godina postojanja radija. Nakon prezentacije bilo je govora o financijskom poslovanju u 2005. godini, koje je ocijenjeno uspješnim jer je unatoč velikim ulaganjima u obnovu novih prostorija i tehniku radija Društvo, prvi put od svog osnutka 1999. godine, poslovalo s dobiti. Jednoglasno su usvojene odluke o promjeni sjedišta kao i o dopuni djelatnosti Petrinjskog radija te o usvajanju novog ugovora Društva. Odbijen je prijedlog Grada i Uprave o reviziji poslovanja od 18.2.2004. zbog utvrđivanja visine ulaganja pojedinih udjeličara u oporavak Društva po kojoj bi se promijenila i visina vlasničkih udjela ovisno o visini pojedinačnih ulaganja, te je odlučeno da se do sljedeće skupštine iznađe kvalitetniji način utvrđivanja visine ulaganja. Predstavnici Grada, kao najvećeg pojedinačnog udjeličara, su uz pohvale za poslovanje radija predložili da se uz financijsko izvješće ubuduće predstavi i financijski plan za sljedeće razdoblje kako bi se kasnije moglo utvrditi koliko je Društvo od planiranog i realiziralo što je jednoglasno prihvaćeno. D.Komlinović

ČITATELJIMA PETRINJSKOG LISTA NOVA CIJENA I PRETPLATA Na sastanku Uredništva Petrinjskog lista 11. siječnja dogovorene su smjernice rada u 2006. godini. Zbog smanjenja proračunskih sredstava Grada za sufinanciranje Petrinjskog lista odlučeno je da će nova prodajna cijena Petrinjskog lista od 13. broja biti 10,00 kuna. Nakon izlaska broja iz tiskare njegova je cijena 11,13 kn bez PDV-a . No, i ovo povećanje cijene ne pokriva sve troškove. U drugoj godini izlaženja Petrinjskog lista u izdanju Petrinjskog radija vjernim čitateljima omogućena je pretplata na 12 brojeva s popustom od 10 % , a tiraža od 700 primjeraka po broju za sada ostaje ista. Cijena pretplate je 108,00 kn, a Petrinjski list snosit će poštanske troškove. Informacije i dogovore oko pretplate možete obaviti pozivom na 099/218 12 60 ili 815-311, a možete i osobno doći u Uredništvo u Ulici Matije Gupca br.2., POU Hrvatski dom, ulaz iz Mihanovićeva ulice. A.M. Petrinjski list broj 13

21


O

N A

M

A

UPOZNAJTE „DUŠE I SRCA“ PETRINJSKOG RADIJA Našim predstavljanjem zaposlenika Petrinjskog radija došli smo i do posljednjeg- Ivice Miokovića, koji radi, a u biti i ne radi, jer je trenutno (do lipnja ove godine) na rodiljnom dopustu. Gledajući neprekinuti radni staž on, za razliku od nas, nalazi se na uvjerljivom prvom mjestu po odanosti Petrinjskom radiju. Od Karavana nota, Glazbenih blizanaca do prvih radijskih sportskih prijenosa, Malih noćnih razgovora, vođenja Ljeta u Petrinji, trgovina i „Sky boutiqa“ te prepoznatljivog glasa i stila vođenja, učinilo je Ivicu Miokovića jednim od „zvijezda“ Petrinjskog radija 80-ih godina. Djelatnici i suradnici prepoznaju ga po njegovoj pedantnosti koja je često vrlina, ali u ovom dinamičnom, brzom i temperamentnom zanimanju ponekad ga je i usporavala. Uvijek dobro promisli prije nego što nešto kaže ili učini što je jedna od vrlina koju mnogi novinari danas više nemaju.

Ne vjerujem kako sam na red došao po onoj narodnoj šećer dolazi na kraju jer poslije predstavljenih osam stalnih i svakodnevnih djelatnika, jednostavno je to splet životnih okolnosti. Tu sam, ali me ipak nema. Nakon 23 godine života na radiju (službeno od 1.10.1982., a prije toga i nekoliko godina suradničkog staža) da se ne ponavljam, u kojem nema ni petka ni svetka, konačno sam osjetio draži obiteljskog života. Stjecajem okolnosti odlučio sam iskoristiti zakonske mogućnosti i umjesto supruge koristiti rodiljni dopust kako bi barem na ovakav način nadoknadio dio vremena kada me nije bilo doma. U svom radijskom radnom vijeku radio sam mnoge poslove, od tonskog realizatora, voditelja i urednika do zamjenika direktora, te prošao mnoge uspone i padove Radija. Imao sam sreću i privilegiju biti dio ekipe od 80-ih do 90-ih godina u vrijeme kada je radio bio popularna i poznata domaća zadaća ne samo u Petrinji nego i puno šire. Bio sam i svjedokom nažalost, teških trenutaka tijekom Domovinskog rata i povratničkih godina sve do prošle godine kada se ponovo kreće uzlaznom putanjom, a ja sam dio i te ekipe pa makar i u sjeni. Do čitanja i slušanja!

Darko Komlinović Dobio sam tešku zadaću, napisati nešto o Ivici Miokoviću. Kako pisati o čovjeku kojeg znaš, a u stvari ne znaš puno o njemu. Slušao sam ga kao klinac na Petrinjskom radiju, naročito njegovu emisiju Glazbeni blizanci, ali nisam nikada s njim radio. Ivica je novinar velikog iskustva i ne mogu dočekati da osim formalnog, postane i stvarni dio nove-stare ekipe radija. Mislim da bi svaki radio želio u svojim redovima imati iskusnog i kvalitetnog novinara poput njega, no i njega čeka puno novina u načinu i tehnologiji proizvodnje i emitiranja našeg programa, puno rada, učenja i usavršavanja. No, ako uspješno prebrodi vrijeme prilagodbe na nove zadatke, u što ne sumnjam, naš program će biti još puno bolji i kvalitetniji. Dobro došao natrag, Ivice! Natalija Antić Bjelac Tko od nas „starih“ Petrinjaca nije znao za Ivicu Miokovića? Što je – je, velika medijska ličnost u ona dobra stara vremena, pa sam ga i ja tako znala, po dobrom glasu s Petrinjskog radija. Nisam još imala prigodu upoznati ga ni kao čovjeka ni kao kolegu, znamo se više onako u prolazu. Kad sam došla na radio, on nas je primio i otišao, a s obzirom da je zajednički rad na radiju tek pred nama, nadam da će biti puno bolji i uspješniji nego sami počeci. Miroslav Sačer Poslije jednog mjeseca stanke evo nas opet, a na red je došao i Ivica Mioković. Što napisati, nema ga već dvije godine (rodiljni dopust) ,ali vraća se ubrzo i nastavlja di' je stao.Joj, ne i on je strastveni pušač (5:3 za pušače) kak' bi Marela rekla: ˝JOJ, JA ĆU POLUDITTT !˝ Gos. Mioković prije je vodio marketing i jedno vrijeme bio zamjenski direktor. Krasi ga pedantnost, smirenost i strpljivost . Nekad je lupao po pisaćoj mašini, a sada će lupati po tastaturi i dobit kronični konjuktivitis od blejanja u monitor, no što se mora,nije teško. Dobro nam došao nazad (u 6. mjesecu). Danijel Kolarec S obzirom da sam došao raditi kada je Ivica već bio na rodiljnom, moram priznati da se baš i ne poznajemo da bih mogao nešto previše napisati. Viđao sam ga tu i tamo na radiju, samo bi protutnjio, nešto na brzinu obavio, ali sam dobio dojam da je po prirodi dosta energičan i žustar. A kad dođe, čeka ga rakijica pa početak naše suradnje… Marela Morić

Vaš Ivica

Za sve na radiju je Ivica, no za mene je bio i ostat će Miki, jer dijelili smo puno toga u nekim godinama zajedničkog rada i života koje su iza nas. Miki je radio na radiju dok je za mene taj posao bio tek samo ''Fontana želja''. Tijekom Domovinskog rata dijelili smo i dobro i zlo, tugovali zajedno, pomagali jedno drugom, radovali se povratku i puno nas je lijepih , i radnih i obiteljskih trenutaka vezalo. Sad je doma i znam da uživa uz svoju Ivonu, Matu i Andreja. No, uskoro se vraća. Neće biti lako jer puno se toga promijenilo, no ne sumnjam da se neće uklopiti. Radujem se povratku i zato što više neću biti najstarija na radiju, ali moram razočarati Danija, jer Miki NE pije, pa neće imati još jednog kompanjona za rakijicu… Miroslav Petrak A što vam mogu reći o Ivici Miokoviću? Mogu vam reći da jedva čekam dan kad će doći na radio. Zbilja. Kad nam se Miki vrati, tada ću imati pravog zaljubljenika u sport kao kolegu. To će rezultirati time što će i sportska emisija biti dosta drukčija. U svakom slučaju, što nas je više, to se više posla u isti mah može odraditi, a vjerujem da ćete uskoro saznati o čemu ja sad pišem. Do sada smo vrlo malo surađivali, vrlo se rijetko vidjeli i od mene bi bilo licemjerno ocjenjivati ga kao osobu – jer čovjeka, iskreno rečeno, ni ne poznajem.

22

Petrinjski list broj 13


K O

L U

M

N A

KRAJ JEDNE – POČETAK NOVE ! Konačno su završili i blagdani. Svi su skupili koju kilu-dvije-deset viška i kojih dvije-pet-deset tisuća računskog manjka. Svi sad razmišljaju o dijetama. U siječnju je najlakše biti na dijeti. Jer se nema novaca za hranu. Na svakome je od nas da se dovinemo nekom novom načinu varanja želuca. Žvačite toaletni papir. Za desetak kuna kupite deset rola. Pa imate pravu gozbu. Stružite zidove. Uz hrskav obrok otkrijete i starost zgrade u kojoj živite. Zagrizite drveni namještaj. Nemoguće da su milijuni termita u krivu. Ipak, postoji pravo rješenje. Naša vlada bistrog uma i mutnih postupaka dosjetila se povrata novca za ambalažni otpad. Razmjena je savršeno logična. Piće platite kunu-i-dvadeset skuplje, ali vam se pedeset lipa vrati natrag. Hrvati su započeli s novim navikama. Kopanje po smeću. Pri tom ne mislim na pregledavanje kolekcije uspješnica Marka Perkovića Thompsona. Pregledavanje kontejnera. Bitno da su se svi rugali Hamdiji. Zna se kome je najgore u ovim siječanjskim danima. Tko će osjetiti zubato sunce. Jadni ljudi koji su otišli na skijanje. To se moralo. Jer nakon zagrebačkog slaloma svi želimo biti Janica Kostelić. Ipak, u većini slučajeva dogodi se nešto sasvim suprotno. U skafanderima sjedimo u toplom i raspravljamo kako se što treba voziti. A sami nismo sposobni završiti jednu stazu. Pa se pretvorimo u Ivicu Kostelića. Dočekala se nova 2006. godina. Po uzoru na gotovo sve gradove i Petrinja je imala doček na trgu. Zabavljale su nas skupine Supersonic i Gala bend. To su petrinjske grupe. Jer su organizatori htjeli da sve bude u petrinjskom štihu. Čitajte između redaka. Nisu imali novaca ni za što drugo. U tom valu čestitanja ljudi u ponoć imaju jedan kratak flashback. Razmisle o svojoj prošloj godini. Što su napravili dobro. Što su napravili loše. Organizatori misle na građane. I žele ih upozoriti na moguće propuste. Žele im pokazati što će se dogoditi ako sljedeće godine ne budu razmišljali. Ako sljedeće godine budu sjedili na ušima. Ako sljedeće godine budu pretjerali sa šampanjcem. Ako neke od sljedećih godina zaokruže na listiću ono što i drugi budu zaokruživali. Novu godinu je stoga u ponoć prvi čestitao dr. Grga. U Mošćenici je stalno neka akcija. Ovaj put je došlo do provale. Ukradene su tri boce alkoholnog pića. Što i ne bi bilo čudno da te boce nisu ukradene iz jednog posebnog mjesta. Iz osnovne škole. Čisto sumnjam da su čistačice tim alkoholom čistile mrlje koje se ne mogu ukloniti deterdžentom. To daje odgovore na neka pitanja. Sad znamo što je zapravo sjednica. Sad znamo zašto učitelji uz svu nemoguću djecu i dalje tvrde da uživaju u svom poslu. Sad znamo zašto se s veseljem objašnjavaju konveksna i konkavna zrcala, gospodarstvo Slovačke i sl. Veliko je pitanje tko je to ukrao? Netko tko i prečesto uživa u čarima alkohola. Ipak, zašto bi Đuro Brodarac krao kad ima veliku plaću da si sve to može kupiti sam? I tko bi na kraju krivio jadne učenike što piju. Ipak je škola odgojnoobrazovna ustanova. HSP je sazvao tiskovnu konferenciju. Izrazimo sućut tisku koji je to morao slušati. Pričalo se nadugačko i naširoko. Slušalo se Sekulićeve i Trgovčevićeve konake. Svašta se zamjera vladajućoj koaliciji. Izjave kao Tko nam što može. Pa HSP očito ništa. Optužuju vladajuće za dug od 21.7 milijuna kuna. Tvrde da je za koaliciju moda donositi proračune s manjkom. HSP je onda out. Oni su zapeli u dobu kad su se brkovi nosili. Osim toga, HSP tvrdi da oni znaju donositi usklađene proračune. Na usklađene rečenice ćemo ipak malo pričekati. Pao je pravi snijeg. Velika radost. Ali samo za one kojima su glavno prijevozno sredstvo sanjke. Za ostatak pučana okruga Petrinja je to ipak bio mali veći problem. Stresna situacija. Ipak, za neke ljude je to zasigurno to bilo najstresnije. Za ljude čiji je zadatak bio da to očiste. Lako su riješili prvi problem s 4-5 cm. Kasnije se pojavilo 20 i više cm. Stresnija situacija. A kako se stres drugačije rješava nego igrom. Pa su se raličari razigrali. Ceste prvog i drugog prioriteta očiste. Ostale ne. Pa u nekim mjestima pola ceste očiste. Ostatak ne. Ili, kad ih ljudi nazovu, počiste samo njihovu ulicu. Pa se igraju zamjena. Pa počiste ono što je pod nadležnosti Hrvatskih cesta. Vesele snježne radosti. Malo su ovdje. Malo su amo. A zatrpano je i tu i tamo. I. Glazer Petrinjski list broj 13

23


— ��

A

P

I

APISARIJ ZA P�ELARE ZA ONE KOJI TO �ELE POSTATI ZA LJUBITELJE P�ELINJIH PROIZVODA Ure�uje: �uro Priljeva

P�ELARSKA UDRUGA «PETRINJA» U 2005 Cijenjeni �itatelji, kada razmi�ljam kako opisati pro�lu 2005. godinu, kroz djelovanje na�e Udruge, ne mogu na�i pravi izraz. Naime, stalno se ne�to doga�alo, bili smo u kontaktima, ali na�e su aktivnosti vidjele i bolje dane. Mo�da su razlog burni doga�aji na dr�avnoj razini. Prepiranja i afere «zabetonirala»su �lanstvo. Krenuli smo dobro. Ubrzo nakon Skup�tine, imali smo predavanje Zlatka Tomljanovi�a doktora veterine o temi «Zdravstvena za�ita p�ela». Tema koja je uvijek interesantna i uvijek otvara diskusije, premda se govori o poznatim bolestima. Ipak, ovaj put dodatak su bile dvije bolesti «etinioza» i «tropileloza». �elimo da na�a izlo�ba bude tradicijska tako da smo se potrudili prirediti je i tijekom 2005. godine. Izlo�ba za Petrinjke i Petrinjce pod nazivom «Med iz obiteljskog p�elinjaka» nakon tematskih postera i predavanja bila je i prodajna, pa su obitelji Pe�ek, Priljeva, Ni�evi�, Juri� i Bu�ar imale zgodne «�tandi�e». Lijepo ste nas posjetili i za to vam zahvaljujemo, smatram da je bilo na obostrano zadovoljstvo. U o�ujku smo se jo� dobro dr�ali, pa smo ponovo dogovorili sastanak �lanova Udruge gdje se �ulo odli�no predavanje na�eg �lana �ure Priljeve s temom: «Med s geografskim podrijetlom». Ra�unalna prezentacija je bila vrlo stru�na i tada je o kestenu i kestenovom medu postalo sve jasno. Svatko tko se kasnije «trgnuo» bio je drugi. Valjda su p�elari bili u mislima o nadolaze�oj sezoni. Tek kada su vidjeli beskona�ne �lepere i ogromne goleti, po�eli su se pitati: “A �to se doga�a s kestenom?” Isti dan, na sastanak je do�ao i veterinar, gospodin Zoran Petkovi�. U po�etku, svi ga gledasmo kao rijetku ��������, jer �ovjek je napravio presedan, valjda dr�avni, �ele�i razgovarati s nama o p�elama. Glavna tema je bila naredba o provedbi mjera protiv varooze i nozemoze. Na sre�u, dr. Petkovi� se pokazao vrlo razumljivim i kooperativnim. Smatram, da je najvi�e iza�ao u susret ������� p�elarima, makar je svaki p�elinjak dobro i stru�no bio pregledan. �lanovi P�elarske udruge «Petrinja» ve� dvije godine razmi�ljaju i prikupljaju podatke o mogu�nosti udru�ivanja u zadrugu. Nizu dosada�njih razgovora, glasnih razmi�ljanja i predstavljanja zadrugarstva i zadruga 13. travnja pridru�ilo se predstavljanje Zadruge «Priroda” iz Sunje. O problemima osnivanja, rada i mogu�nostima uklju�ivanja u njezin rad pro�irenom Upravnom odboru govorili si i na brojne upite odgovarali osniva�i zadruge Darko Bjelica i Igor �ufer. Cvatnjom kestena u lipnju opet smo djelomi�no provodili koordinaciju ������� p�elara na podru�ju kestenove pa�e. Predsjednik Marijan Juri� razmjestio je dio p�elara, ali ve�ina se nije javila do�av�i na na� teren.

24

S

A

R I

J

Sezona polako jenjava i dolazi nam Lovren�evo. Uz podr�ku turisti�ke zajednce, Obiteljsko poljoprivredno p�elarstvo �������� imali su svoj �tand, kojim su ponajprije predstavili svoju p�elarsku djelatnost, ali i na�u Udrugu. Na�alost, najmanje ih posjeti�e sami p�elari. U rujnu, od 13. do 18., na Zagreba�kom velesajmu odr�avala se godi�nja izlo�ba pod nazivom «Eko-etno». Na sajmu je sudjelovala i Sisa�ko moslava�ka �upanija koja nas je pozvala zajedno s ostalim obrtima i djelatnostima. Bilo nam je drago i nadamo se da nas nisu prepoznali kao djelatnost koja izumire, ve� vi�e kao ekolo�ki �imbenik u modernom svijetu. Na izlo�bi su sudjelovala p�elarstva Priljeva, Ni�evi�, i Petrovi�. Na kraju kao i svi sudionici, dobismo zahvalnicu za sudjelovanje. U studenom se kona�no okupismo u malo ve�em broju na predavanju �lana Borisa Bu�ara koji je govorio o temi «Odabrane analize meda» gdje se moglo saznati ne�to vi�e i detaljnije o analizama koje su va�ne pri �uvanju i otkupu meda, ali i analizama koje bi uskoro mogle «zagor�ati» med pri prodaji. �lan udruge, Drago Pe�ek odr�ao je predavanje «Jesenski radovi u p�elinjaku» nakon �ega se potegla i zgodna diskusija. Bilo bi jo� bolje da

smo uspjeli poslu�ati ga koji mjesec ranije, vjerujem da bi mnogima koristilo. Isti dan odvijala se i manifestacija «Dani kruha» s predivno ure�enim �tandovima �kola i proizvo�a�a kruha. Uz njih svoj prostor su imala i p�elarstva Priljeva, Ni�evi� i Pe�ek. Nudili su med u svim verzijama, pa i namazan na kruh. Ipak, najvi�e je i�la medica – hladan dan u�inio je svoje. Prosinac je obilje�ila manifestacija «Dani meda» u Zagrebu u sklopu koje je u Westinu odr�ano nekoliko zanimljivih predavanja. Jedno od njih odr�ao je i na� �lan Boris Bu�ar govore�i o temi «Med -proizvod 21. stolje�a». Predavanja su morala biti relativno kratka, ali �ini se da je bilo uspje�no. No, najve�a aktivnost u prosincu mogla se zabilje�iti na na�im sastancima Upravnog i Nadzornog odbora Udruge gdje smo nekoliko puta diskutirali o dvije va�ne teme: Izvanredna skup�tina Hrvatskog p�elarskog saveza i P�elarska �kola u 2006. Imali smo puno diskusija, neke su bile i �estoke, tako da su stalo�eni morali lupiti o stol, ali smatram, ipak korisne za Udrugu kako bi i ove godine mogla djelovati u korist svojih �lanova i gra�ana. ������� ������� ��������

������� ����� �����

Petrinjski list broj 13


P O E Z I J A

PETRINJA

KAD IMAŠ.....

Mali grad velikih ljudi! Veliki gradovi diče se svojim raskošnim trgovima. Mali gradovi imaju nešto svoje domaće, prisno, što vole i čime se ponose. Ovo me vraća u moje daleko djetinjstvo, u dragu uspomenu na to „nešto naše“, što volimo, a to je Petrinjčica. Ta mala bistra, voljena i njegovana rječica u kojoj su se okupala sva petrinjska djeca, pa i ja među njima. Taj biser i najveći ukras grada Petrinje danas svojim izgledom podsjeća na bolesnu, od svih napuštenu staricu. Šteta! Veliki ljudi još su tu oko nas.Mnogoj su djeci otvorili vrata u svijet, opismenili ih. Oni su učili djecu kakav treba biti Čovjek. To su zadnji đaci nekadašnje prve dame najjužnije Europe – Učiteljska škola znana kao Preparandija. Vrijeme ne stoji, mijenja se. Nema više Preparandije. Veliki ljudi isto su se promijenili, a ne zaboravite koju su nam radost poklonili kada ste svojom ručicom prvi put napisali slovo i . Od tih veselih đaka punih ideala i bezbrižne mladosti, danas su to umirovljenici više nagrđeni nego nagrađeni, duboko u duši ranjeni, kao i njihova ratom stradala Petrinja. Šteta! U Petrinji, 19.10.2005. Nevenka Mlinac

Kad imaš čovjeka-prijatelja koji ti u tuzi i nevolji pruži ruku i pomoć, nikada to nemoj zaboraviti. Sve prolazi. Svima je jednaki kraj, nekome ranije, a nekome kasnije. I znaj, ljepota života mjeri se dobrotom koja te ispunja i koja ti srce drži u zahvalnosti. Kad imaš prijatelja-čovjeka koji ti u tuzi i nevolji želi pružiti srce, ruku, pomoć, i sati, i dani, i godine, iako teški, postaju lakši, bolji. Vera Vuković

“ELEKTROMATERIJAL”

Ulica M. Gupca 94, Petrinja, tel/fax (044) 814-472

Veliki izbor perilica, hladnjaka, ledenica, peći, bojlera, lustera, televizora i ostale tehnike.

AKCIJA!

USISAVAČ „PROGRES“ = 199,00 kn BEŽIČNI TELEFON PHILIPS = 199,00 kn DVD PLAYER „BIRA“ = 366,00 kn TV 55 E „ROADSTAR“ I „BIRA“ = 869,00 kn TV 72 E „LEDER“ = 1.699,00 kn AKCIJSKE CIJENE BIJELE TEHNIKE OD 10. VELJAČE !!!!! POSJETITE NAS !

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 8,00 do 19,00 sati, subotom od 8,00 do 14,00 sati Dostava kupljene robe je besplatna. Petrinjski list broj 13

25


M A T I Č N I

UMRLI

U R E D

Bara Palaić (1939.), Ružica Panđić (1933.), Zlatko Pešut (1956.), Dane Knežević (1927.), Janko Španec (1930.), Nikola Kljaić (1930.), Pero Trninić (1944.), Mijo Holjevac (1927.), Stjepan Lukšić (1930.), Janja Krstinić (1933.), Ivan Mužević (1933.), Đuro Školneković (1943.), Dragica Tomac (1932.), Stjepan Buneta (1936.), Antun Jerbić (1927.), Angela Lončarević (1950.), Katica Turković (1932.), Milan Zagorac (1935.), Marija Feja (1931.), Pejo Pavlović (1929.), Marija Martinović (1929.), Stevo Kolar (1929.), Dragutin Validžija (1925.), Anto Luić (1929.), Stoja Jekić (1925.), Ljubica Žižek (1952.), Ivka Štefanić (1934.), Bara Galian (1951.), Marija Krupljanin (1923.), Marija Miletić (1934.), Ivan Kovačević (1928.), Ankica Jakopović (1938.), Vjekoslav Peharec (1933.), Marija Vračan (1928.), Katica Rola (1918.), Ivan Čorić (1929.), Marija Momčilović (1928.), Zvonimir Tutić (1933.), Roza Golub (1923.), Zlatko Domitrović (1939.), Ljubica Čančar (1919.), Jadranka Povoljnjak (1953.), Katica Fukat (1926.), Simo Vidak (1928.), Slava Adamović (1922.).

MILAN DEJANOVIĆ, DOBITNIK POSLJEDNJEG KOLA NAGRADNE IGRE PETRINJSKOG LISTA Milan Dejanović iz Petrinje, iz Ulice Matije Antolca 63 a, dobitnik je 11., posljednjeg , kola Nagradne igre Petrinjskog lista „Koliko poznajem svoj grad“.

O B J AVA

OSMRTNICA U „Petrinjskom listu„ možete objaviti osmrtnice, obavijesti o smrti, posljednje pozdrave, zahvale i tužna sjećanja za vaše pokojnike. Cijene osmrtnica su: - bez fotografije 100,00 Kn - s fotografijom 130,00 Kn - dvostruka veličina 150,00 Kn (u cijene nije uračunat PDV) Osmrtnice možete predati u Uredništvu „Petrinjskog radija”, Turkulinova 9, od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00h.

ROĐENI

U sisačkoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ od 19.12. do 20.1.2006., do zaključenja „Petrinjskog lista“ majke dječaka postale su Katarina Horvat, Jelena Rat, Katarina Kirin, Marica Lipak, Gordana Čajani, Valentina Pranjić, Nina Dunger, Tatjana Bezak. Majke djevojčica su Ermina Hafindović, Katarina Anušić, Zorica Pajić Vrga, Željka Krištopović, Milana Srbljan, Marijana Galijanić, Antoniela Babić, Dragana Miočinović, Zdravka Šušnjar i Ivanka Tušilović.

Na svom kuponu točno je upisao da se traženi pojam –petrinjska Vremenjača nalazi u Strossmayerovom parku, a poklon bonom u novčanoj vrijednosti 300,00 kuna i jastučićima za stolice nagradio ga je Salon namještaja Ždral u Nazorovoj ulici broj 10.

26

Petrinjski list broj 13


N E K R O L O Z I

Tužno sjećanje na

IVANA SALAMUNA

Tužno sjećanje na

LJUBANA BODLOVIĆA (20.1.2005. – 20.1.2006.)

(2.2.2005. – 2.2.2006.)

Prolaze dani, godina protekla a mi uspavanku pjevamo za našega djeda.

U svakom danu ove tužne godine bio si s nama. Ostat ćeš zauvijek u našim mislima i molitvama.

Supruga Ankica, kćer Sandra, unučad Leona i Alen, zet Mišo.

Supruga Mira, kćer Renata, sin Dražen i unuka Martina.

JOSIP MARKOVIĆ NIJE DOČEKAO NOVO SRCE Na groblju Viktorovac u Sisku 9. siječnja pokopan je hrvatski dragovoljac, branitelj, ratni invalid, pripadnik specijalne postrojbe policije Osa, 49-godišnji Josip Marković iz Petrinje. Odlikovani i nagrađivani sudionik brojnih oslobodilačkih ratnih akcija, nije izvojevao najvažniju bitku, zauvijek mu je stalo srce upravo kada se pokrenulo rješavanje transplatacije. Osam mjeseci prošle godine izgubljeno je u čekanju na operaciju srca, a prebrzo je istjecalo i vrijeme u kojem su majka Terezija, supruga Maja i sin Sandro uzaludno ukazivali nadležnim službama da je njihovu sinu, mužu i ocu jedino preživljavanje s presađenim organom. Josip nije dočekao operaciju. Vječno počiva uz mlađeg brata Đuru, hrvatskog viteza, koji je u rujnu 1991. poginuo od metka iz neprijateljskog snajpera u Mošćenici. A.P.

Josip Marković, branitelj Petrinje i Hrvatske

Petrinjski list broj 13

SJEĆANJE NA JOSIPA VUIĆA Petog siječnja, na šestu godišnjicu smrti Jose Vuića, u ljeto 1991. godine imenovanog za prvog povjernika Vlade RH za tadašnju općinu Petrinja, na groblju u Nebojanu zapaljene su svijeće. U izaslanstvu su bili gradonačelnik i zamjenik dr. Miroslav Gregurinčić i dr. Krešo Kovačićek, član Poglavarstva Ivica Ljubanović, članovi tadašnjeg Kriznog stožera i Kluba demokratskih odbornika dr. Milivoj Gorup, Božo Judaš, Željko Adžaga, Zvonko Dumbović i Josip Dražetić. A.P. 27


S

P

O

R T

VLADIMIRU BRKIĆU PRIZNANJE ZA KOŠARKU Umirovljeni nastavnik tjelesnog odgoja 76- godišnji Vladimir Brkić zaslužnik je košarke u Zagrebu. Prije 40-tak godina u Osnovnoj školi Savski gaj pokrenuo je žensku košarku koji još uvijek postoji u Novom Zagrebu. Za takav doprinos razvoju ovog športa, krajem prošle godine, na proslavi 60. obljetnice Košarkaškog saveza Zagreba nagrađen je zlatnom poveljom, jedini iz Petrinje i cijele Sisačko- moslavačke županije. U športu i s djecom neprekidno je od mature 1950. godine na Učiteljskoj školi u Petrinji. Kao umirovljenik vratio se u grad djetinjstva i mladosti. S vršnjacima učiteljima, tada je u Petrinji utemeljio odbojku, a najviše je postigao u košarci u Zagrebu. Jedan je od 140 nagrađenih zlatnom poveljom KSZ. „Ova nagrada služi i kao potvrda jer su mnogobrojna ranija priznanja zauvijek izgubljena u spaljenoj kući u okupiranoj Petrinji. Nakon rata moje su mi košarkašice darovale kristalnu vazu, jedan od klupskih trofeja iz zagrebačkih vitrina kao sjećanje na zajedničke športske uspjehe“, govori zaslužni zagrebački košarkaški trener, školski nastavnik, umirovljenik u Petrinji. A.P.

Zaslužnik za zagrebačku košarku

OBNAVLJA SE GRADSKA ŠPORTSKA DVORANA Za temeljitu obnovu športske dvorane uz Srednju školu Petrinja Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka odobrilo je 3,2 milijun kuna. Projekt uključuje izmjenu parketa, zamjenu krovišta, promjenu instalacija i sanitarija, novo pročelje i djelomično opremanje. Tvrtka GME iz Sunje po ugovoru je dobila rok od osam mjeseci za dovršenje radova. Početak sanacije računa se 17. studenog, a stvarni radovi počeli su 15. prosinca skidanjem starog parketa i uklanjanjem trule podloge. „Naši učenici i petrinjski športaši bez prostora su do sredine ove godine. U obnovljenu dvoranu vratit će se postojeće tribine, a tražimo rješenje dodatnog financiranja za novi semafor i razglas“, navodi Ante Balen, ravnatelj Srednje škole. A.P. Najprije je skinut parket

P O Č E L O S PA Š AVA N J E N K M L A D O S T I Potonulu Mladost u Prvoj ŽNL, nakon jesenske polusezone posljednjeplasirani klub sa samo jednim bodom i 15 poraza, odlučili su spasiti bivši igrači, nekadašnji dužnosnici i prijatelji gradskog društva, koje ove godine navršava 60 godina postojanja. 20. prosinca održane su zaredom dvije skupštine, izvanredna s ostavkom starog vodstva, do sada je predsjednik bio Miodrag Demo, i izborna, ustoličenjem novog čelništva. U Izvršnom odboru Mladosti novi je predsjednik Dragutin Šoštarić, dopredsjednik Darinko Dumbović, športski direktor Silvio Krsnik, članovi Tomislav Matić, Dragoslav Peškir, Vlado Lovreković i Željko Marjanović, tajnik Davorin Gavranović. „Podupiremo petrinjski nogomet, pružit ćemo pomoć prema mogućnostima“, naglasili su zamjenik gradonačelnika dr. Krešo Kovaćiček, pročelnik Županijskog ureda za prosvjetu, odgoj i šport Ivan Lovreković i predsjednik Županijskog nogometnog saveza Davor Ivić. Nova uprava u siječnju je sjednice održavala svakog utorka, dogovarala se o proljetnom nastavku seniorske momčadi, uređenju tribina gradskog stadiona, rješavanja nagomilanih dugova, odlasku kod glavnog tajnika HNS, rođenog Petrinjca Zorislava Srebrića i drugim temama. Za trenera prve momčadi izabran je Josip Cavrić, bivši igrač Mladosti iz drugoligaškog vremena zelenih, neprekidno u klubu od 1986. godine, tri puta pomoćnik trenera, dosadašnji voditelj juniora. Za voditelja škole nogometa određen je Tomislav Matić, koji je tijekom jeseni bio je trener prve momčadi. A.P. Na skupštini se odmah uplaćivala članarina od 50 kuna

28

Petrinjski list broj 13


S

P

O

R T

ZA STOLNI TENIS SVE U ZNAKU 7 Stolnotenisačice petrinjske Mladosti Nives Macukić, Ivana Marinić, Matea Anušić i Dragana Vrančić jesenski dio sezone 2005./2006. godine završile su na sedmoj poziciji prve Hrvatske stolnoteniske lige. Osvojivši 7 bodova u prvih sedam kola, naše su stolnotenisačice potvrdile da se nalaze u vrhu stolnog tenisa. M. Petrak

KOŠARKAŠKI ALL STARS, PO UZORU NA NBA Škola košarke Kunići iz KK Petrinja već četvrtu godinu organizirala je domaćinstvo All stars susreta športskih škola košarke Sisačko- moslavačke županije. 24 malih igrača iz Petrinje, Siscije iz Siska i Moslavine iz Kutine za glavnu utakmicu raspoređeno je u dvije skupine, po uzoru na američki NBA. Istok je pobijedio Zapad 50:47. Posebnu atrakciju priredili su mame i tate svojom utakmicom, a uz puno neizvjesnosti teklo je popratno nadmetanje u kojem su se iskazali Petrinjci. S 20 koševa vodeći strijelac All starsa je Lovro Demo, najbolji igrač Borna Vuić, ujedno i najprecizniji u izvođenju trica, a Lovro Mazalin proglašen je najperspektivnijih košarkašem. Spomenut je i najmlađi među njima, 6-godišnji Mario Josipović koji će tek ove jeseni u školu, a košarku uči godinu dana „Škola košarke Kunići izvrsno djeluje, uz prepuno dječaka, raspoređenih u četiri dobne skupine. Uključeni su u sustav natjecanja,a posebno nestrpljivo čeka se svaki All stars susret. Održavamo ga uvijek predzadnjeg dana u godini“, rekao je Siniša Rogulja, voditelj mladog uzrasta košarkaša Petrinje. A.P.

Petrinjski list broj 13

Najbolja trojka All stars susreta, uz trenera S. Rogulju

29


P

R V A

Š

I

Ć

I

PREDSTAVLJAMO PRVE RAZREDE OSNOVNIH ŠKOLA OŠ MATE LOVRAKA, 1. c razred

Dolje: Mihaela Nikolić, Diana Čerina, Kristina Blažević, Ivana Babić, Jelena Čović, Marija Pavičić, Ivana Robinić, Viktorija Oljačić, Ivana Mudrešić, Ana Bonić, Annamarija Vinkešević, Anamarija Žeger. Gore: Matej Jelić, Stipe Križić, Đuro Brandić, Marko Smiljčić, Mateo Križanović, Antonijo Ćosić, Matija Demić, Leon Jambrek, Josip Kovačić. Nedostaju: Ferid Safić, Mario Pranjić. Učiteljica: Draženka Bogdanić

OŠ JABUKOVAC, 1. razred Zorka Poropatić, Željko Karaica, Hrvoje

Biro, Mateo Josipović, Marko Mandić,

Lorena Tadić, Ivana Kostanjček, Antonija Boltužić, Antun-Petar Grubić. Učiteljica: Milena Vojnović-Gros

���������������������� ������� ���������������������������� ������������������������� �������� ����������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����� ����������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� � ������������������� �������� &$��'(��)*+�

����������������������������������� �� �����������������������������������������������,�-��

!"#$� %& !"#$� %&

���������������������������������������������������������������.���� �.��������/)+��&�0 ���������������������������������������������������������������.���� �.��������/)+��&�0 ����������������� �������������/)+)�&�0��������������������������������������1�� ���� ����� ������1�2����������� �.��3���/)+���%�0������������������������������������������������������������������������ ������1�2����������� �.��3���/)+���%�0������������������������������������������������������������������������ ����1������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������.������1� 4��)+(�56'/��"& �������������������������������������������������� �� &$��'(��)*+� �������������������������������������������������������������������������������,�-��

30

!"#$� !"#$�

7 7

Petrinjski list broj 13


Z

A

B A V

N A

S

T

R A

����������������

����

��

��

��

����

���� ���� ����

����

� � �

���� ���� ����

��

��

MALI OGLASNIK AUTOMOBILI

Prodajem Opel corsu 1989..

KU�E-STANOVI Registrirana do rujna 2006. Cijena 1.000 E

���� ���� ����

����

���� ��������� ���������������

���������� ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������������������� ������������ ����������������������������������������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������� �������������������������������������������������� ������������ ����������������������������� ����������� ������������������������������������������������� �������������� ��� ������������������������������������������ �������������������������� ��� ������������������������������������������������� �����������������������������������������

��������� �� ������������������������������������������ ������������������� ������������������������������������ �������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������� �� ������������������������������������������� �� ����������������������������� �������������������������������������������� �������� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������� �������

Petrinjski list broj 13

Tel. (044) 815 387

����

��

C A

Neregistriran.

���� ���� ���� ����

���� ���� ����

���� ����

I

Prodajem Jugo 45.

����

� �

����

N

Tel. (044) 857 205 U Ulici Slavka Kolara br.7 na prodaju je stan od 44 m2. RAZNO Tel.(091) 535 11 41 Na prodaju je pokupljanska

Kupuje se gradili�te u narodna nošnja i novi, još Velikoj Gorici ili okolici. nekorišten, Zepterov Tel. (098) 740 855 višenamjenski pekač za plinske štednjake. Tel. (098) 216 945 Prodajem novu plastičnu

AUTOMOBILI

cisternu za vodu od 1000 l, polovnu trajno žareću

peć, 2 dječja bicikla, polovni motori i ostali dijelovi za

Prodaje '84. god., Renaultse 4 iGolf-Caddy, Zastavina vozila. registriran 10.815 mj.387 Tel.do (044) Tel. (098) 968 55 88

RAZNO KUPON BROJ 13 -

Prodajem kutnu klupu, stol, 2 stolice, komplet za kuhinju. IME I PREZIME ______________________ Tel. (044) 815 937 ZA BESPLATNE MALE OGLASE

TELEFON __________________________

Prodajem bojler (vodorovna monta�a-le�e�i) „Gorenje“, ____________________________________ 50 l, novi, nerabljeni. ____________________________________ Tel. (098) 601 025 TEKST OGLASA_______________________

__________________________________________________________________________________

Prodajem gara�u u Sisku, ____________________________________ Ul. Tina Ujevi�a. ____________________________________ Tel. (044) 815 415 (098) 196 04 17

Prodaju se odojci uz

31


Petrinjski list - 13  

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM U PETRINJI 30 godina PETRIARTA str. 14 IVICA LJUBANOVIĆ, ČLAN POGLAVARSTVA GRADA PETRINJE str. 3 DUPLERICA str....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you