Page 1

cijena 5 kn

godina I • Petrinja • broj 6 • lipanj 2005.

PETRINJSKI

ISSN 1331 - 8772

list

KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE PETRINJE dr. Miroslav Petračić predsjednik str. 5

NAGRA

INTERVJU: dr. Miroslav Gregurinčić gradonačelnik Grada Petrinje str. 3

DUPLERICA

t r. 3 s A R DNA IG

5

Maturanti Srednje škole Petrinja str. 18-19

II OŠ DOBILA IME DRAGUTINA TADIJANOVIĆA str. 15


Intervju s dr. Gregurinčićem ..........................3

SADRŽAJ

Dobro došli

na stranice Petrinjskog lista! Zajedno smo već šesti put na stranicama našeg i vašeg Petrinjskog lista. Dani nam zaista brzo prolaze. Tek što prodamo jedan broj, dolazi vrijeme novog sastanka uredništva, desetak dana pisanja svih tekstova, dva dana lektoriranja, sedam dana grafičke opreme, tiskanja i mjesec prođe. Kako bi tek bilo da smo tjednik! Ozbiljno već razmišljamo i o povećanju naklade za jesen uz nadu kako ćemo i dalje imati potporu gradske vlasti. Slijedom događanja iz proteklih brojeva kada smo pratili predizbornu promidžbu, izbore, pobjedu Koalicije za Petrinju u ovom broju pročitajte sve o konstituiranju nove gradske vlasti, utemeljenju novog Gradskog vijeća Petrinje i naravno, aktualnu treću stranicu posvetili smo novom-starom gradonačelniku dr. Miroslavu Gregurinčiću. U ime Uredništva čestitam mu na imenovanju za gradonačelnika Petrinje uz javni poziv da nam bude čest gost na našim stranicama i to s informacijama koje će nam pokazati kako naša Petrinja sada kreće novim, sigurnim, stabilnijim, gospodarski razvijenijim i prosperitetnijim putem. Naravno, problemi se ne mogu riješiti preko noći, ali u sljedeće četiri godine može se puno toga napraviti čime će opravdati povjerenje birača koji su glasovali za njih! Želimo im puno sreće i uspjeha u tome! Lipanj je mjesec koji mladima izmami poneku suzu- bilo da se opraštaju od vrtića pripremajući se za školu, na prijelazima u peti osnovne ili prvi razred srednje škole, ili se rastaju zauvijek kao naši maturanti na duplerici ovog broja. Često se kasnije, gledajući slike ili se okupljajući na godišnjicama mature sjetimo one narodne: „Od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba!“ Nadamo se da će većina njih uspjeti upisati fakultete koje žele ili usmjeriti svoj život onim pravcem koji su sami odabrali. Ne mogu, a u ovom lipanjskom uvodniku ne reći nešto i o nama! U Trogiru smo 2. lipnja dobili od HURIN-a krasno priznanje za 60 godina opstojnosti Petrinjskog radija u eteru. Među najstarijima smo u Hrvatskoj, ali još uvijek mladoga srca i duše. Iako „dedeki“ među radijskim postajama, nastojimo ostati moderni, pratiti trendove, ali zadržati i ono nešto „petrinjsko“ po čemu smo posebni. Hvala svima na čestitkama, a mi ćemo se vama zahvaliti u rujnu velikim koncertom poznatih hrvatskih estradnjaka, knjigom o povijesti radija, ali i još kvalitetnijim i sadržajnijim programom iz novih prostorija koje se upravo uređuju. Prethodnih pet brojeva možete prelistati na internet stranici www.petrinjskiradio.com, a pozivam vas da nam pišete, šaljete svoje priloge, pohvale ili pokude poštom ili na mail: petrinjs kilist@petrinjskiradio.com. Čitajte nas i dalje! Aleksandra Milković, dipl.nov

Konstituiranje GV Petrinje ............................5 Ljeto u Petrinji ................................................7 Pregled događanja ..........................................8 Kroz ključanicu.............................................10 Udruge ..........................................................11 Dječji vrtić ....................................................13 Turizam ........................................................14 Školstvo .........................................................15 Duplerica - Maturanti...........................18 i 19 O nama .........................................................20 Kultura..........................................................22 Apisarij .........................................................25 Matični ured .................................................26 Nekrolozi .......................................................27 Mali oglasi ....................................................28 Sport..............................................................29 Poezija ..........................................................32 Zabava ..........................................................33 Nagradna igra ..............................................35

Gradsko vijeće Grada Petrinje Dragutin Tadijanović

Autor: M.Šantek - Cobra

Nakladnik: PETRINJSKI RADIO d.o.o., A. Turkulina 9, 44250 Petrinja – Direktor: Darko KOMLINOVIĆ - Glavna i odgovorna urednica: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. – Uredništvo: Miroslav PETRAČIĆ, dr. med., Valentina GAJŠEK, dipl. politolog, Joso GRAHOVAC, Antun PETRAČIĆ, Marela MORIĆ, Natalija ANTIĆ-BJELAC, Danijel KOLAREC i Miroslav PETRAK- Fotografija: Miroslav ŠANTEK - Lektor: Božica VUIĆ, prof.- Voditeljica marketinga: Aleksandra MILKOVIĆ, dipl. nov. - Matični broj: 3542696 – Žiro račun: 2407000-1188013152 – Direktor/Glavni i odgovorni urednik: 044/816-841 – Novinari: 044/815311 – Fax: 044/815-768 – E-mail: petrinjski.list@petrinjskiradio.com – Internet stranica: www.petrinjskiradio.com – Izlazi jednom mjesečno. – Cijena 5,00 Kn – Naklada: 700 kom. - Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. – Tisak: GLASILA d.o.o., D. Careka 2/1, Petrinja – Sva prava pridržana. Ni jedan dio „Petrinjskog lista“ ne može biti reproduciran u bilo kojem obliku, za bilo koju namjenu, bez prethodne pismene suglasnosti izdavača.

2

Petrinjski list broj 6


A K T U A L N O

PREDIZBORNA OBEĆANJA VEĆ U REALIZACIJI!

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Petrinje 13 od 19 vijećnika izglasalo je imenovanje dr. Miroslava Gregurinčića gradonačelnikom Petrinje. Novi saziv gradske uprave nije duljio, već je odmah obavio primopredaju vlasti i krenuo u rješavanje zadaća na kojima su zaustavljeni početkom veljače kada je Petrinja dobila povjerenika. Dr. Miroslava Gregurinčića posjetili smo u uredu i dobili njegovih 30-ak dragocjenih minuta za prvi razgovor za „Petrinjski list“.

težište baciti na izradu projektne dokumentacije kako bismo mogli konkurirati u različitim fondovima ministarstava i međunarodnih organizacija, jer bez kompletne i dobre projektne dokumentacije više ne možete danas dobiti nikakva sredstva. Do kraja godine, osobno ću forsirati da se uredi gradska fontana, pa možda i semafori u gradu, ali glavni dio posla bit će upravo izrada projektne dokumentacije kako bismo mogli konkurirati na različitim natječajima.

P.L. Za početak, kako ocjenjujete proteklo upravljanje Gradom povjerenika Josipa Milakovića. Čime ste zadovoljni, a čime niste?

P.L. U predizbornoj promidžbi Koalicija za Petrinju obećavala je uvođenje plina, izgradnju poduzetničkih zona, privatizaciju Privrede, izgradnju sportske dvorane, uređenje Trga hrvatskih branitelja..... Hoće li to ostati samo predizborna obećanja?

Povjerenik Vlade RH Josip Milaković, koji je tu dužnost obnašao četiri mjeseca, po meni je djelomično korektno obavio posao, a neke stvari, po meni, nije trebao napraviti. Naime, on je nastavio sve naše započete projekte i u tom pogledu pohvaljujemo njegov rad, a s druge strane, naša najveća zamjerka njegovom radu je mijenjanje članova nadzornih odbora, upravnih vijeća i školskih odbora. To nije njegov posao, niti se time nešto postiglo, mislim da je to bila čista politička odluka njega ili političkih stranaka koje su stajale uz njegov rad. P.L. Uz pretpostavku da nastavljate tamo gdje ste stali, koje su to zadaće i planovi koje ćete nastojati realizirati u ovim prvim danima novog mandata? Mi u biti nastavljamo naš posao i do kraja godine ne planiramo neke velike nove radove, već završiti sve što je započeto. Ono što je novo i što je bitno, u idućoj godini, jest da ćemo

Petrinjski list broj 6

Natječaj za koncesiju za plinofikaciju Petrinje provodi Županija i taj natječaj je završen. Izabran je koncesionar Mont Cogim koji je radove obavljao i u Sisku i sad je ostalo neriješeno u koji dio Petrinje će se uvesti magistralni vodovi. Njihov prijedlog je da se magistralni vodovi uvedu u samo glavne pravce, a mi ćemo nastojati da se uz njih uvrsti i još nekoliko dijelova grada Petrinje kako bi se građani poslije mogli lakše priključiti na plinsku mrežu. Izgradnja nove sportske dvorane također je među našim prioritetima. Realizacija projekta zapela je na donošenju prostornog plana, jer u starom planu na tom dijelu predviđen je dječji vrtić i sada smo u dilemi, da li ići na izmjene starog ili požuriti izradu novog prostornog plana na temelju kojeg se onda

3


A

K T

U A

radi i detaljan urbanistički plan, a da bi dvorana ušla u program Ministarstva prosvjete cjelokupni posao trebao bi biti gotov do rujna ili listopada ove godine.Mi se nadamo da ćemo u tome uspjeti! Privatizacija „Privrede“ je isto pri kraju realizacije. Očekujemo da ćemo to obaviti do kraja godine i to na način da će radnici dobiti dio dionica, a Grad će zadržati jedan udjel koji bi dao jamstvo svima da se ta privatizacija neće pretvoriti u tajkunizaciju. Uređenje Trga hrvatskih branitelja je pitanje koje se neće uspjeti riješiti do kraja godine i to isključivo zbog vlasničkih odnosa. Ne možemo uređivati Trg, a de ne uredimo i zgradu Petrinjke i Trg hrvatskih učitelja iza nje.Taj projekt još je jesenas započeo ing. Salopek, ali zbog neriješenih vlasničkih odnosa to sve stoji. Bojim se da će ta robna kuća i Trg biti još dugo ruglo grada. P.L. Za Vas kažu da ste učinili više nego dosadašnji gradonačelnici i povjerenici na planu komunalne infrastrukture i uređenju grada. Može li se još više učiniti? Meni je drago da ste nas pohvalili da smo učinili više na planu komunalne infrastrukture od svih dosadašnjih vlasti. Na Vaše pitanje može li se još više učiniti ja odgovorno tvrdim da može. Osim što ćemo do kraja asfaltirati planirane ulice, idemo na uređenje zgrade Katastra za koju imamo osigurana sredstva , na uređenje gradske fontane, a izradama projektnih dokumentacija planiramo i uređenje ostalih fasada u gradu. P.L. U prijašnjem mandatu izradili ste Studiju gospodarskog razvoja grada, projekt za uključivanje u predpristupne fondove EU , za korištenje CARDC i ROP programa. U kojoj su fazi ti projekti i jesu li oni mogući izlazi iz najvećeg problema u Petrinji- nezaposlenosti? Taj ćemo proces nastaviti i na Kolegiju smo se već dogovorili o osnivanju tzv. Infocentra i zapošljavanja stručne osobe koja bi iznalazila razne natječaje za fondove, skupljala informacije i slala naše programe i zahtjeve. Sve te institucije i fondovi traže da se programi izrade po njihovim propisima, a mi, nažalost, u gradskoj upravi nemamo stručnu osobu za to. Mi ćemo morati ili zaposliti stručni kadar, ili koristiti vanjske ustanove da nam izrade te projekte kako bismo mogli sudjelovati u natječajima. Moramo imati dobre projekte i nećemo štedjeti sredstva u tom pravcu. Dobivanje sredstava iz raznih fondova i ministarstava, kao i međunarodnih institucija vezana je i uz rješavanje problema nezaposlenosti. Ako bi došlo do realizacije projekta poslovnih zona ,dolazak malih i srednjih poduzetnika zasigurno bi zapošljavanjem domaće radne snage smanjio i broj nezaposlenih u Petrinji. Primjerice, čim se utemelji županijska vlast ići ćemo na rješavanje škole u Donjoj Bačugi. U grad je dolazio jedan privatni poduzetnik koji bi zaposlio između 30 i 50 radnika, pretežito žena. Zainteresiran je za zgradu škole koja je u dobrom stanju, a takvih interesenata zasigurno će biti još kada se naprave poduzetničke zone jer je naš grad na vrlo dobroj lokaciji. P.L. Što kao gradonačelnik Petrinje možete ponuditi mladima u našem gradu? Čime ih mislite zadržati u Petrinji jer su primjetne njihove migracije prema većim gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu? Problem mladih je stvarno gorući problem, međutim, bez otvaranja radnih mjesta što je osnovno za egzistenciju, ne možemo zahtijevati da ostanu u svom gradu. U Poglavarstvu smo zadužili Tihomira Klarića za rješavanje problema mladih jer je i sam mlad. Možemo im ponuditi zabavu i neke druge sadržaje, ali od zabave se ne živi. Moramo prije svega riješiti program njihovog zapošljavanja u našem gradu.

4

L N

O

P.L. Kako planirate poboljšati rad i organizaciju gradske uprave? Prije dvije godine mi smo pokušali napraviti reorganizaciju gradske uprave, ali priznajem bezuspješno. Koristili smo postojeće ljude, ali sada smo uvidjeli da to nije dobro. Ne samo da novu organizaciju gradske uprave moramo napraviti zbog sebe, nego nalaz državne revizije i prije toga Upravni nadzor središnjeg Državnog ureda za upravu to nalaže. Povjerenstvo u roku od 10 dana mora izaći s prijedlogom nove organizacije gradske uprave gdje ćemo pokušati jedan dio kadrova ,koji po svojoj kvalifikacijskoj strukturi ne zadovoljava ,riješiti otpremninama, a neminovno ćemo morati zaposliti nekoliko stručnih ljudi bez obzira na one prigovore da mi trošimo proračunski novac, jer je činjenica da mi u gradskoj upravi nemamo dovoljno ekonomista i pravnika. Zapošljavat ćemo isključivo visokoobrazovani kadar. Osim toga, realizirat ćemo već započet projekt s firmom iz Zadra s kojom je već potpisan ugovor za izradu internet stranice Grada Petrinje. P.L. Na prvoj sjednici Gradskog vijeća izazvali ste polemiku imenovanjem dr. Kreše Kovačičeka i Darinka Dumbovića profesionalnim zamjenicima gradonačelnika. Jesu li neophodna dva profesionalca i možete li objasniti svoju odluku? Na to sam pitanje već djelomično odgovorio. Ne podcjenjujem ljude u gradskoj upravi, ali u njoj, ovakva kakva je sada, nema dovoljno kvalitetnih ljudi i ovo, odgovorno tvrdim, nije hir, nije nekome naštimavanje plaće, nego je ovo potreba. Ja sam već rekao na Gradskom vijeću da bi cjelokupno Poglavarstvo trebalo biti profesionalno koliko moramo poslova riješiti. Nedavno smo počeli raditi popis stvari koje treba napraviti i onda se postavilo pitanje tko će to napraviti? Samo ovo što nam nalaže državna revizija morat ćemo angažirati još nekog pravnika ili ekonomista. Činjenica je da imamo 11 ljudi u gradskoj upravi samo s osnovnom školom, a oni ovakve poslove ne mogu napraviti. Onaj visokoobrazovani kadar koji imamo odgovara potrebama društvenih djelatnosti, a na ostalom polju smo deficitarni. Angažiranje dr. Kreše Kovačičeka i Darinka Dumbovića u profesionalni rad je nužnost, a ne hir! P.L. U predizbornoj promidžbi na Vas, Vašu koaliciju i obitelj upućene se brojne objede i kritike. Kako ste ih prihvatili? Ja znam da je predizborna kampanja malo prljava, ali mislim da se kod nas pretjeralo s tim što se išlo na pojedinca i na obitelj. Prva reakcija bila je da idemo s tim na sudove, ali ustanovili smo da su te objede više štetile pojedincima nego nama. Na neki način možemo im zahvaliti što su se bavili takvim prljavim poslom jer je narod to prepoznao i stao na našu stranu. P.L. Na kraju, je li teže biti gradonačelnik ili liječnik? Ili je to u neku ruku slično jer je puno liječnika u politici! Teško je usporediti ta dva posla jer jedan i drugi rade s ljudima. Evo i jedne anegdote u vezi s tim. Davnih 90-ih kada su počele demokratske promjene onda je gospodin Jovo Vukobrat nama rekao da „što se mi liječnici petljamo u politiku!“ U ono vrijeme to je bilo logično jer su liječnici zahvaljujući svojoj staleškoj organizaciji bili više slobodni nego drugi. Recimo, prosvjetnom djelatniku ili radniku ˝Gavrilovića˝ bilo je nezamislivo da idu u politiku. Ne znam, mislim da je ljepše biti liječnik, a složenije biti gradonačelnik. A. Milković

Petrinjski list broj 6


P

O

L I

T

I

K A

UTEMELJENA NOVA GRADSKA VLAST

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA PETRINJE Više od 5 sati, uz 13 stanki, trajala je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Petrinje koju je sazvao i nakon intoniranja državne himne i minute šutnje za sve poginule hrvatske branitelje, otvorio Stevo Bajić, ravnatelj Ureda državne uprave u Sisačko – moslavačkoj županiji, a vodio do izbora predsjednika Gradskog vijeća, najstariji vijećnik Matej Stanešić. Nazočilo joj je svih 19 vijećnika koji su dobili mandate u prestavnička tijela na proteklim lokalnim izborima, a za predsjednika Gradskog vijeća izabran je dr. Miroslav Petračić, potpredsjednik je Nikola Janjanin, a drugog potpredsjednika imenovat će iz svojih redova na prvoj idućoj sjednici HSP i koalicija HDZ - DC. Novo Gradsko vijeće Petrinje ima 19 vijećnika, a nakon što su novoizabrani gradski čelnici stavili svoje mandate u mirovanje u Gradskom vijeću Petrinje, s liste Koalicije za Petrinju, su: dr. Miroslav Petračić, Josip Malović, Dragutin Šoštarić, Vladimir Gregurinčić, Zrinka Čorić, Ivan Vučičević, Milan Herceg, Nikola Janjanin, Ivanka Bjelić, Ivo Cvetnić i Janja Tišma, s liste HSP-a su Pejo Trgovačević, Domagoj Sekulić, Darko Dumbović i Matej Stanešić, te liste Koalicije HDZ i DC Ana Bešlić, Vlado Kireta, Đuro Bugarin i Snježana Karaturović.

dr. Miroslav Gregurinčić

dr. Krešo Kovačiček

Ivica Ljubanović

Ivan Vujić

Darinko Dumbović

Zlatko Medved

Vijećnik HSP-a Darko Dumbović predložio je da jedan član poglavarstva bude i predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Gradonačelnik dr. Gregurinčić rekao je kako se neće protiviti tom prijedlogu ukoliko ga usvoji Gradsko vijeće, naznačivši kako se i do sada vrlo dobro surađivalo s Ivicom Horvatićem – dosadašnjim predsjednikom koordinacije udruga. Prema dopunama dnevnog reda, koje su usvojene na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća dr. Miroslava Petračića, imenovani su članovi Odbora za izbor i imenovanje, za statut i poslovnik, financije i proračun i mjesnu samoupravu, za koje svoje članove još treba imenovati oporba, a izvan snage je stavljena Odluka povjerenika o naknadama članovima Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća Petrinje te radnih tijela Grada, kao i Odluka povjerenika o članovima upravnih vijeća Hrvatskog doma i Dječjeg vrtića ''Petrinjčica''. Za članove vijeća Hrvatskog doma imenovani su dr. Miroslav Petračić i prof. Ivica Šustić, a za Dječji vrtić Zlatko Medved, Vladimir Gregurinčić, Višnja Trklja i Milan Herceg. Tihomir Klarić

Dr. Miroslav Gregurinčić u sljedećem četverogodišnjem mandatu je gradonačelnik Petrinje. Izabran je s 13 glasova ZA i 5 suzdržanih, nakon čega je izjavio kako je očekivao samo 11 glasova. ''Drago mi je što je što sam dobio i 2 glasa oporbe'' , rekao je nakon svečane prisege dr. Gregurinčić. Njegovi zamjenici, koji će svoju dužnost obavljati profesionalno, su Darinko Dumbović i dr. Krešo Kovačiček. Prijedlogu da svoju dužnost obavljaju profesionlno, protivili su se vijećnici HSP-a i HDZ-a, no 11 vijećnika podržalo je prijedlog gradonačelnika dr. Gregurinčića.

Konstiuirajuća sjednica Gradskog vijeća Petrinje bila je prekinuta kako bi se članovi novog saziva Gradskog vijeća Petrinje, u 16 sati, tog 7. lipnja, oprostili od iznenada preminulog Josipa Bobinca - u prošlom sazivu člana Gradskog vijeća Petrinje i tajnika Udruge ''Petrinjci za Petrinju''. Oproštajne riječi na pokopu, preminulom Josipu Bobincu, u ime svih vijećnika, uputio je gradonačelnik Petrinje dr. Miroslav Gregurinčić, predsjednik Udruge ''Petrinjci za Petrinju'' .

IMENOVANO POGLAVARSTVO GRADA PETRINJE Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Petrinje, svečanu prisegu su, uz ostale, dali i članovi Gradskog poglavarstva. Uz gradonačelnika dr. Gregurinčića i njegove zamjenike Dumbovića i dr. Kovačičeka, članovi Gradskog poglavarstva su Ivica Ljubanović, Ivan Vujić, Zlatko Medved i Tihomir Klarić.

Petrinjski list broj 6

5


P

O

L I

T

I

K A

NASTUPNI GOVOR NOVOG PREDSJEDNIKA GV GRADA PETRINJE dr. PETRAČIĆA Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici! Zahvaljujem vam na ukazanom povjerenju, na izboru za predsjednika GV Grada Petrinje. Zahvaljujem svim građanima Grada Petrinje koji su izašli na izbore za GV i tako aktivno, svojim izborom odlučili kakvu Petrinju žele i kome daju mandat da vodi naš Grad. dr. Miroslav Petračić

Povjerenje koje su nam građani iskazali izborom u GV velika je obveza da naš rad bude jedino za dobobit Grada, svih građana i domovine Hrvatske.

Iznevjeriti povjerenje birača o predanom radu za boljitak svih građana, za napredak svih dijelova Grada bila bi izdaja i onih branitelja koji su tijekom Domovinskog rata i svoje živote ugradili u oslobađanje naše voljene Petrinje od srbočetničkog okupatora. Ovom prilikom svima je jasno da su Petrinjci svojepovjerenje da vodi Grad dali Koaliciji za Petrinju i tako se jasno i glasno odredili da su za one programe i za ona rješenja koja su nasilno prekinuta odlukom Vlade RH od 3. veljače 2005. g. kojom je nasilno raspušteno GV Petrinje. Volju i želju birača moramo maksimalno poštovati. Koalicija za Petrinju koja je tako nadmoćno dobila ovaj mandat ustrajati će na svim vojim programima koje je od 2003. do 2005. već postavila i usvojila, od kojih su mnogi već i realizirani i u realizaciji. Zaustavljeni smo u najvećoj koncetraciji i naporu da angažiramo što više sredstava za kapitalna ulaganja i razvoj grada iz sredstava Države i Međunarodnih fondova. Floskule o prirezu nametu na socijalno ugrožene građani su odbacili na izborima i tako pokazali da smo svi mi koji živimo u našoj lijepoj Petrinji spremni materijalno pomoći uređenje grada. Oni koji su obmanjivali građane oni kojima je jedini cilj uhljebljenje kroz politiku, oni bez profesionalnih karijera nisu dobili povjerenje. Da bi se Petrinja izvukla iz zaostalosti, da bi stigli makar onaj dio Hrvatske koji okupator nije razrušio da bi se u Petrinji u većem broju otvarala radna mjesta trebat će u GV raditi predano i odlučno od današnjeg dana, trebat će međusobnog povjerenja i tolerancije, uvažavanja svih ideja i dobrih prijedloga ma s koje strane dolazili. Trebat će nastaviti povezivanje sa svim stručnim insttucijama od Županije do Države, od međusobnih institucija do znanosti i angažiranih pojedinaca. Svim vijećnicama i vijećnicama GV Grada Petrinje još jednom čestitamo na izboru i želim uspješan rad na korist svih naših građana.

OBAVLJENA PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI IZMEĐU POVJERENIKA I GRADONAČELNIKA U uredu gradonačelnika 8. lipnja obavljena je primopredaja dužnosti između Josipa Milakovića, povjerenika Vlade RH za grad Petrinju i dr. Miroslava Gregurinčića, gradonačelnika Petrinje. Povjerenik je pripremio izvješće za Vladu Republike Hrvatske i novu gradsku vlast o potrošenim sredstvima i realiziranim poslovima tijekom protekla 4 mjeseca koliko je od svog imenovanja vodio grad, koje je predao gradonačelniku dr. Miroslavu Gregurinčiću. M. Morić

SPASIMO IRENU Poslije više neuspješnih operacija na mozgu, Irena Glušić očekuje pomoć na KMB klinici u Münchenu. Naši su ljudi uvijek pokazivali veliko srce i pomagali u najtežim trenucima u borbi za ljudski život. Mlada Petrinjka svoju nadu u ozdravljenje jača baš u plemenitosti dobrih ljudi! Pridružite se u prikupljanju novčanih priloga za Ireninu operaciju doznačivanjem priloga na žiro-račun kod “Privredne banke”: 2340009-3100021562 uz naznaku “DONACIJA ZA LIJEČENJE U INOZEMSTVU” Kontakt: Tel/fax: 044 812 118 Tel: 044 814 181 6

Petrinjski list broj 6


L

J

E

T O

LJETO U PETRINJI 2005. LIPANJ DO 3. SRPNJA – izložba slika petrinjskih i sisačkih slikara iz kolekcije dr. Stevice Kovačevića ( Galerija „Krsto Hegedušić“ )

do 26.6.2005. - otvoreno prvenstvo Petrinje u tenisu (teniska igrališta pokraj Pigika) Petak, 24. i 25.6. 2005.- Memorijalni turnir mladeži „Damir Horvatić“ (stadion ˝Mladost˝ i ˝Gavrilović˝)

Petak, 24.6. ( svakog petka i subote do 16.7.) - Turnir ulica, kvartova, i prigradskih naselja grada Petrinje (rukometno igralište, od 16.00 h mladež, od 18.30 h odrasli)

Subota, 25.6.2005. – DAN DRŽAVNOSTI - 6.00 h – budnica Gradske limene glazbe Petrinja - 20.00 h – glazbeno-zabavni program na Trgu hrvatskih branitelja – koncert ALENA NIŽETIĆA

Nedjelja, 26.6.2005. – Koncert HPD „Slavulj“ s tamburašima FS „Petrinjčica“ (20.00 h, mala dvorana POU Hrvatski dom) Petrinjski list broj 6

U

P

E

T

R I

N

J

I

NAJAVA «LJETA U PETRINJI« ZA MJESEC SRPANJ U organizaciji Ureda za društvene djelatnosti Grada Petrinje, a pod pokroviteljstvom Grada Petrinje, tijekom mjeseca srpnja nastavlja se program «Ljeta u Petrinji». Neki od programa iz godine u godinu okupljaju brojne poklonike od sporta do likovne i glazbene umjetnosti. Tijekom lipnja dijelili su s nama radost ljeta u Petrinji glazbeni klasičari Zagrebački solisti, Gradska limena glazba Petrinje, «Slavulji», pjesnik Enes Kišević, sudionici biciklijade, a proslavili smo i blagdan sv.Antuna u Hrvatskom Čuntiću uz sportska nadmetanja u nogometu i tenisu. Nakon zanimljivih lipanjskih događanja i brojnom publikom koja je u uživala u raznovrsnim sadržajima red je najaviti neke od događanja koja će obilježiti mjesec srpanj, uz napomenu, kako do dana zaključenja ovog teksta nisu definirani svi programi tako da organizatoru još ostaje utvrditi neke nadnevke i točne termine za održavanje pojedinih događanja. PROGRAM «LJETA U PETRINJI» ZA SRPANJ · Svakog vikenda, petkom i subotom, na Rukometnom igralištu održavat će se malonogometni Turnir ulica, kvartova i prigradskih naselja grada Petrinje – završnica turnira održat će se 22. i 23. srpnja uz proglašenje pobjednika i zabavne sadržaje · U utorak, 5.srpnja u 20,00 sati u Galeriji «Krsto Hegedušić» otvorenje izložbe «Skulpture, grafike i crteži» autora Ivana Kožarića · U utorak,12. srpnja u 20,00 sati promocija knjige «Oluja jednog izvidnika» autora Denisa Zibara-Gibe u izdanju Nove knjige «Rast» u Galeriji «Krsto Hegedušić» · U četvrtak, 23. srpnja natjecanje u lovu bjelice na plovak, «Fišijada i ribarska noć» na gradskom kupalištu · 23. - 25.srpnja 2005. obilježavanje blagdana sv.Jakova , zaštitnika Mošćenice i 25. godine rada HKUD-a «Mošćenica» -19.00 sati otvorenje izložbe «Mošćeničko ogledalo iz zavjetne škrinje prošlog stoljeća» 24.7.2005. u 9.00 sati Okupljanje članova HKUD «Mošćenica», sjećanje na križni put prognanika i tadašnjeg Bedema ljubavi u 19.00 sati –okupljanje KUD-ova 25.7.2005. – Svečana misa u kapeli svetog Jakova -u večernjim satima bogat kulturno zabavni program uz nastup splitske grupe «Adria» · 30.7.2005. Prvi glas Petrinje – zabavno-glazbeni program na kupalištu 7


P

R E

G

L E D

D

O

G

A

Đ A

N

J A

Proslava svetog Antuna Padovanskog

ANTUNOVO U LJEPŠEM I UREĐENIJEM ČUNTIĆU Župni ured i Mjesni odbor Hrvatskog Čuntića, uz suradnju i pomoć Udruge „Izvor“ i kulturno-umjetničkog društva Hrvatski Čuntić, prvi put poslije Domovinskog rata, ne samo misom, već i drugim kulturno-zabavnim sadržajima, obilježili su blagdan svetog Antuna Padovanskog. Ivica Radošević i mr. Antun Barić, uz suradnju s Udrugom “Izvor” autori su izložbe „ Fotografijom kroz stradanje i obnovu župe svetog Antuna Padovanskog“ na kojoj su kroz 160 eksponata- fotografija, nošnji i materijalnih ostataka dosadašnjih crkava prikazali put obnove crkve poslije Drugog svjetskog rata, od 1969. godine do 1989. godine, a potom i njeno novo stradanje i obnovu poslije Domovinskog rata. Župna crkva svetog Antuna Padovanskog nalazi se u Čuntiću od 1746. i samostan od 1770. godine, a nažalost prvi je sakralni objekt srušen u prošlom Domovinskom ratu 27. srpnja 1991. godine. Dio izložaka ostat će i dalje u sklopu crkve svetog Antuna Padovanskog koja je uoči ovog blagdana posebno uređena i ožbukana. Na poticaj KUD-a „Čuntićanka“ organiziran je i kulturno- umjetnički program na kojem su uz domaćine nastupili posebni gosti, članovi Folklorne sekcije „Petrinjčica“ iz Petrinje i KUD „Graberje“ iz Graberja. Program proslave svetog Antuna Padovanskog upriličen je pod pokroviteljstvom Grada Petrinje i u sklopu programa „Ljeto u Petrinji“, a nazočili su mu saborski zastupnik Pejo Trgovčević, gradonačelnik dr. Miroslav Gregurinčić, zamjenici gradonačelnika dr. Krešo Kovačiček i Darinko Dumbović, predsjednik Gradskog vijeća dr. Miroslav Petračić, pročelnica Ureda za društvene djelatnosti Izabela Žilić i ostali gosti. U Hrvatskom Čuntiću trenutno živi 70-ak pučana, većina kuća je obnovljena, a zahvaljujući Vladi Jandriću, predsjedniku i članovima Udruge „Izvor“ i Veroniki Filipec, predsjednici Mjesnog odbora Hrvatski Čuntić, selo i okolica uređeni su, a u planu je i uređenje društvenog doma i prostorija za okupljanje pučana. A.M.

VOLONTERI I DJELATNICI CRVENOG KRIŽA U SOLFERINU I PADOVI Subotu 11. lipnja skupina volontera, dragovoljaca i zaposlenika gradskih i općinskih društava Crvenog križa Novske, Siska, Gline, Topuskog, Dvora i Petrinje prvi put provelo je zajedno u posjeti Memorijalnom muzeju Crvenog križa u Solferinu, talijanskom mjestu uz kojeg se 1856. vodila krvava austrijsko-talijanska bitka s 40.000 nezbrinutih ranjenika, bez vode, hrane i liječničke pomoći. Očevidac stradanja, Švicarac Henry Dunant, potaknuo je osnivanje međunarodne humanitarne organizacije. Od jeseni 1993. ravnopravni član ove međunarodne organizacije je neovisna Hrvatska. Na spomeniku 185 država u Solferinu stoji i mramorma ploča s natpisom naše zemlje. Godine 1994. u izaslanstvu HCK njenom postavljanju nazočile su petrinjske djelatnice Ana Malović i Marija Maričković. Na novom putovanju među 12 predstavnika Crvenog križa Petrinje, predvođenih svojom predsjednicom dr. Marinom Lokner, članica Marija Maričković podsjetila se povijesnog događaja iz vremena ratnog progonstva, velikih obveza i važnosti Crvenog križa. U subotnji put prigodno se uklopilo i hodočašće u Padovu bazilici sv. Antuna, uoči njegova blagdana 13. lipnja. Zadovoljnih 65 putnika iz šest organizacija Sisačko- moslavačke županije odmah je poduprlo ideju o organiziranju sličnog svakogodišnjeg zajedničkog stručnog putovanja. A.P.

5. i 6. AKCIJA DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI U prostorijama petrinjskog Crvenog križa, u Turkulinovoj ulici , u suradnji s transfuzijskom službom Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić iz Siska, 24. svibnja održana je 5. ovogodišnja akcija Dobrovoljnih darivatelja krvi. Odazvalo se 26 darivatelja od kojih pet nije moglo dati krv iz zdravstvenih razloga, a zastupljene su sve krvne grupe. Prvi put krv su dale dvije studentice; Ivana Hršak i Nikolina Kasaić, a po najvećem broju izdvajamo Vinka Galekovića s 90 i Ivana Stanića s 64 dobrovoljna darivanja Tri tjedna kasnije, 13 .lipnja održana je i 6. akcija na koju su se odazvale 23 osobe , a njih 19 je darovalo krv. Ivan Sodić krv je dao 94. put , a prvi put krv je dala Snježana Kokanović. D.K.

DAN IZVIĐAČA Odred izviđača "Kupa" iz Petrinje obilježio je 19. svibnja Dan izviđača sudjelovanjem na Trećem zborovanju Saveza izviđača Hrvatske, 21.svibnja. Sudjelovalo je 15 izviđača i 3 voditelja iz Petrinje. ''Cilj Zborovanja pod motom "Jedna mladost, jedan san sreće" bio je druženje, natjecanje, razmjena stečenog znanja i vještina izviđača osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Sudionici su se natjecali u sportskim igrama (nogomet, košarka, stolni tenis, odbojka) te u izviđačkim igrama. Za najmlađe članove (poletarce i pčelice) organizirana je akcija Poletarci krug, za mlađe izviđače i izviđače-istraživače izviđačke igre, sportske igre SIH-a i radionice, a za najstariju dobnu skupinu - brđane društveno koristan rad i okrugli stol.''-rekao nam ja voditelj petrinjskih izviđača Igor Žilić. Zborovanje Saveza izviđača Hrvatske je po broju sudionika (1.500-2.000) i ugledu gostiju najveća i najznačajnija godišnja izviđačka akcija. Ove godine Zborovanje je organizirala 25. samostalna družina izviđača u Bistri kod Zagreba pod pokroviteljstvom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zagrebačke županije i općine Bistra kao generalnog pokrovitelja.

Petrinjski humanitarci ispred spomenika Crvenog križa u Solferinu

8

Napominjemo kako će se na Gradskom kupalištu 24., 25. i 26. lipnja održati 3. po redu Eko-transverzala pod ovogodišnjim nazivom "Kupa 2005." .Cilj ovogodišnje Eko-transverzale je zaštita i istraživanje toka rijeke Kupe na petrinjskom području. D.K.

Petrinjski list broj 6


P

R E

G

L E D

D

O

G

A

Đ A

N

J A

Slave se obljetnice mature

PRVI UČITELJI S PETOGODIŠNJIM ŠKOLOVANJEM

Lipanj je mjesec sjećanja na dane školovanja. Ovoga lipnja nezaboravnih dana svoje mladosti i radosti iz školskih klupa prisjetila se i generacija čuvene Učiteljske škole u Petrinji od 1950. do 1955. godine kada je završilo 98 učenika u tri razredna odjela iz prvog naraštaja školovanja u trajanju pet godina. Na jubilarnu 50- godišnjicu mature u Petrinju, grad svoje mladosti došlo je 41 Sudionici proslave 50. obljetnice mature u Učiteljskoj školi nekadašnjih maturanata . Susret su organizirale Đurđica Jurinjak, Daca Lončarević, Kaća Čačić i Milja Kralj. Došli su iz Koprivnice, Krapine, Vinkovaca, Siska, Pule, Zagreba, Beograda, Bjelinje. U Kutini žive oba bračna para iste generacije tadašnjih maturanata Ivica i Nada Kinderman i Ankica i Danijel Leš. Svaka proslava mature povezana je uz kulturni sadržaj. Nakon okupljanja kod paviljona i obilaska stare, a sada obnovljene školske zgrade, prošetali su nezaboravnim najpoznatijim mjestima- kroz gradski park, šetalište uz Petrinjčicu, Trgom Stjepana Radića i Trgom narodnih učitelja i na kraju ušli u obnovljenu župnu crkvu sv. Lovre i Galeriju ˝Krsto Hegedušić˝. Veselica je trajala cijelo subotnje popodne. Učitelji iz prvog naraštaja s petogodišnjim školovanjem dogovorili su novo okupljanje iduće godine u Starom gradu u Sisku. A.P.

40. OBLJETNICA MATURE U Petrinji se u subotu, 11. lipnja, okupilo tridesetak od 50 učenika zadnjeg naraštaja maturanata petrinjske Učiteljske škole, generacija 64./65. godine. Tridesetak okupljenih najprije su obišli svoju bivšu školu, a potom je Berislav Ličina održao za svoje nekadašnje školske kolege zanimljivu kompjutersku prezentaciju, koja je počela s imenima u imeniku, a nastavljena je slikama kojima su šetali po uspomenama. S negdašnjim maturantima bili su i njihovi razrednici Radimir Jureković i Miloš Petrović. Proslava 40. obljetnice mature nastavljena je u restoranu MIS . Da im godine nisu naškodile, vidjelo se i toga dana jer uspomene su bile svježe. No u vedrini smijeha skrila se i pokoja suza jer mnogi nisu dočekali proslavu 40. obljetnice mature. M.M.

Petrinjski list broj 6

„OPTIMISTI“ U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U Domu za starije i nemoćne osobe Petrinje skupina korisnika nazvana „Optimisti“ zrači optimizmom za sebe i druge. Rekreativnu koreografiju uz skladbu Proljeće i pjevanje Alena Nižetića, „Optimisti“ su koncem svibnja izveli u Novigradu, na IV. hrvatskom festivalu osoba starije dobi. Grupu je pripremila socijalna djelatnica Vanja Podgoršek, autorica plesne koreografije, a članovi su Ivanka Zubak, Marica Brdarić, Ljubica Kovačević, Željko Martinčić, Ignac Just, Milan Rukavina, Ferdo Valentić i Stevo Rakasović. Lani su prvi put sudjelovali na festivalu u Koprivnici. S novim doživljajima vratili se iz Istre, kamo ih je u kombiju vozila ravnateljica doma Vesna Šturm-Šarić. Ostalim korisnicima doma „Optimisti“ su najnoviju koreografiju pokazali prošle subote, 18. lipnja na priredbi „Naš dan obitelji“ A.P.

9


K

R O

Z

K

L

J

U

Č A

N

I

C

U

Rasvjeta po središtu Petrinje

Kroz NOVO BETONIRANJE ˇ kljucanicu PREMJEŠTENIH POSTOLJA KANDELABERA Kada se nije koordiniralo ni pazilo prošlog ljeta, ovoga se ispravljalo i dodatno platilo. Riječ je o desetak betonskih postolja za nove kandelabere po rubu Trga hrvatskih branitelja za koje su sada konzervatori tražili uravnjavanje pravca, a ne lom, kako su napravili lanjski izvođači radova. Početkom lipnja na trgu se opet rovalo, kopalo, bučilo, betoniralo i „pod špagu“ stavilo sedam postolja za kandelabre. Nekoliko dana kasnije s nogostupa na zelenu površinu premješteno je i postolje kod kafića Passage. Uz ove dodatne „ispravke“, majstori zanatske radionice Radoš u subotu 28. svibnja postavili su prve metalne unikatne nosače na početku Srnakove i po Filipovićevoj ulici. Sljedećih dana u lipnju nastavili su montažu petmetarskih kandelabera i s lijeve strane Turkulinove ulice, do Bogdata. Uslijedit će i na drugoj strani, te po Trgu, do kada će se posušiti novobetonirani premješteni temelji. Poduzeće Privreda naručilo je 36 rasvjetnih tijela, a njeni djelatnici priključit će nove stupove na javnu rasvjetu. A.P.

„Ništa nije kao prije! „Posrana ulićka“ dobila je rasvjetu i asfalt, pa vi vidite kako ćete ubuduće!“

Alergijske reakcije Čovjek se u suvremenom svijetu sve češće nalazi u stresnim situacijama. Naš je obrambeni sustav preopterećen zbog tog stresa kao zbog sve više stranih i štetnih tvari u našem okolišu. Zato naše tijelo postaje osjetljivo i podložno alergijama - prekomjernim reakcijama sustava na strane, ali inače neškodljive tvari. Alergiju izazivaju određena protutijela ili imune stanice koje se stvaraju u našoj krvi nakon dodira s uzročnikom alergije ( alergenom ). Ni naši građani nisu pošteđeni alergija koje nas opterećuju ovih dana, u doba cvatnje brojnih trava. U Hrvatskoj je oko 30% populacije alergično na neki poznati alergen, od toga 25% mladih.

Majstor Denis Radoš, strojobravar Zlatko Bunjan i tokar Ivica Smolković prvi rasvjetni stup postavili su u Srnakovoj ulici

Uzročnici alergija prisutni su posvuda u našem okolišu, od plijesni, grinja iz kućne prašine, prehrambenih sastojaka, pa do peludi trava, kopriva i drveća. Pelud trava, breze i ambrozije najčešći su alergeni u kontinentalnom pojasu. Koncentracija peludi je veća ujutro, za sunčanih i vjetrovitih dana, dok je na početku i na kraju sezone cvjetanja, te za vlažnih i kišovitih dana znatno niža. Od svih biljaka koje trenutno cvjetaju kopriva i trave su najjači alergeni i koncentracija njihove peludi još ne opada. Alergije koje su izazvane peludom nazivamo sezonskim alergijama. Alergičare na pelud muči peludna hunjavica, a njeni simptomi su često jako kihanje, podražajni kašalj, začepljeni nos, curenje iz nosa, svrbež, crvenilo i suzenje očiju. Premda alergičari nastoje izbjeći izloženost alergenima, mnogima to ne uspijeva pa trebaju liječničku i ljekarničku pomoć. Prije svega, treba utvrditi na što ste alergični, pratiti u koje se godišnje doba pojavljuju tegobe, podvrgnuti se alergotestu. Od trava su najčešći alergeni klupčasta oštrica, livadna mačica, medunika, uskolisni trputac, rosulje, ljuljevi, vlasulje, žitarice. Potrebno je pratiti kalendare cvatnje koji su pomoć liječnicima i pacijentima koji boluju od peludne hunjavice jer je to orijentacija za provođenje liječenja i samopomoć te mjera samozaštite. Kalendar cvatnje zasigurno ste primijetili u ljekarnama. Nadalje, od iznimne je važnosti izbjegavati šetnje livadama, športove poput vožnje bicikla i kampiranja. Držite što više prozore i vrata zatvorenima a godišnje odmore planirajte u vrijeme onih tjedana koji su najkritičniji s obzirom na koncentraciju vaših alergena.

Za uravnjavanje temelja lomio se beton i ponovo betoniralo

Pokušajmo držati alergiju pod kontrolom i biti što odgovorniji prema svome zdravlju! Silvana Nožinić, dipl.uč.

10

Petrinjski list broj 6


U

D

R U

G

E

DOMOBRANI DOLAZE U GRABERJE Čelništvo Udruge Hrvatski domobran 1941.-1945. grada Petrinje svoj redoviti mjesečni sastanak u srpnju održat će u Graberju. Obići će tri groba na polju pokraj toga sela, žrtava komunističke osvete 1946. godine. „Bez suđenja i pravde pobijeni su Petar Škrinjarić, Josip Perković i Petar Panežić“, kaže Graberčanin Josip Smolković, član Izvšrnog odbora Udruge i domaćin srpanjskog susreta u svom mjestu. Na sastanku čelništva ove udruge uspješnim je ocijenjeno svibanjsko hodočašće na 60. obljetnicu bleiburške tragedije. Pripadnici hrvatskih oružanih snaga iz II. svjetskog rata trenutno se pripremaju i u spomen-pohod jami Jazovki o čemu se govorilo na godišnjoj skupštine središnjice u Zagrebu. Iz Petrinje skupštini je nazočio predsjednik Udruge Mirko Putrić. A.P.

HVIDR-a DAROVALA KARTE MINSKIH POLJA Svim osnovnim i Srednjoj školi Petrinje podružnica HVIDR-a namijenila je velike pregledne karte minski sumnjivog područja grada, sa stanjem općeg izvida 31. prosinca 2004. godine. Karte su 23. svibnja predali dužnosnici HVIDR-e Srećko Telar, Dražen Vučić i Predrag Vuić, a ravnatelji škola odmah najavili postavljanje na vidljivim mjestima za svoje učenike. Tajnik HVIDR-e, Dražen Vučić, ponudio se za predavača po školama o ukazivanju na stalnu, veliku opasnost od mina i ubojitih zaostalih eksplozivnih sredstava na velikom području grada Petrinje. Serija tih predavanja organizirat će se najesen. A.P. Na karti su vidljiva opasna minska polja grada Petrinje

KARAVANA ''DA SE NE ZABORAVI'' U PETRINJI Petu godinu zaredom u Hrvatskoj se u organizaciji Udruga branitelja Domovinskog rata Ina – Naftaplina ''Kvin'' iz Zagreba i Udrugom branitelja iz Koprivnice, održala karavana pod nazivom ''Da se ne zaboravi – 25oo kilometara lijepom našom Hrvatskom''. U karavani je sudjelovalo tridesetak branitelja, koji su u obilasku županija na spomen- obilježjima palili svijeće i odavali počast poginulima. Sudionici karavane u subotu 28. svibnja zaustavili su se i u Petrinji, gdje ih je na Trgu hrvatskih branitelja dočekalo izaslanstvo koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a prigodnu riječ uputili su Veljko Ognjenović u ime grada Petrinje i Darko Dumbović predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje. Svi su zajedno obišli masovnu grobnicu na Marinki i spomenik poginulim braniteljima i osloboditeljima na Senjaku, gdje su zapalili svijeće za sve poginule branitelje i osloboditelje.Mladen Pavković – predsjednik Udruge branitelja iz Koprivnice rekao je kako će tijekom karavane zapaliti oko tisuću svijeća, a ove godine pokrovitelj Karavane bila je Jadranka Kosor – potpredsjednica Vlade RH i ministrica branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti. M.M.

Petrinjski list broj 6

11


U

D

R U

G

E

PREDAVANJE O BOLESTIMA I ŠTETOČINAMA VINOGRADA I VOĆNJAKA Rad u vinogradima i voćnjacima, u neočekivano produženo kišno i hladno vrijeme početkom lipnja, članovi Udruge vinogradara i voćara petrinjskog vinogorja zamijenili su stjecanjem korisnih stručnih znanja o zaštiti voćaka i trsja. Predavanje je održala dr. Božena Barić, profesorica Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a kao dodatak, prof. Ivan Barić s istog fakulteta, pojasnio načine maceracije. „Nakon svibanjskog izleta u Čitluk, s hodočašćem u Međugorje, ovim predavanjem završavamo polugodišnju redovnu edukacija naših članova. Sada slijede zahtjevni ljetni poslovi uz grozdove i u voćnjacima. Poslije berbe ponovo ćemo slušati savjete i naputke istaknutih stručnjaka˝, kazao dr. Ladislav Ladić, predsjednik Udruge. Predavanju o prepoznavanju i rješavanju bolesti i štetočina u vinogradima i voćnjacima odazvali su se i nečlanovi, Josip Bugarin došao je iz Peckog zbog novih saznanja jer ima 270 stabala mladog šljivika. A.P.

LJETNI MULTIMEDIJSKI KLUB ZA DJECU 10-15 godina Udruga IKS i ovog ljeta otvara vrata najmlađima. Tijekom ljetnog školskog raspusta (u 7. i 8. mjesecu) otvaramo Multimedijski klub za djecu, a njegov sastavni dio svakog dana su: KREATIVNA INFORMATIKA IGRAONICA I INTERNET Ljetni multimedijski klub je posebno osmišljen razvojni program za slobodno vrijeme djece školske dobi. Osnova programa je igra obogaćena raznim kreativnim, zabavnim i edukativnim aktivnostima. Program je orijentiran zadovoljavanju potreba djece i društva pa će sadržavati: Ø poticanje kreativnosti kod djece Ø nastavak školskog programa Ø organiziranje slobodnog vremena djece tijekom ljetnog odmora Ø razvoj prijateljstva i promoviranje kvalitetnih modela skupne zabave. U multimedijski klub može se učlaniti svako dijete koje godinama odgovara predviđenoj starosnoj dobi, a to su školarci od 10 do 15 godina. Klub će raditi 10-15 sati svakog radnog dana. Članstvo u ljetnom multimedijskom klubu je 50 kn mjesečno. Članovima će biti dostupni i besplatni ovi programi u Centru:

U PETRINJI USKORO PČELARSKA ŠKOLA Iako je pčelarska sezona u punom zamahu, vrca se bagremov i amorfin med i vrše se pripreme pčelinjih zajednica za kestenovu pašu, Petrinjski pčelari su se sastali u nedjelju 12. lipnja na redovitom informativno – edukacijskom druženju. Pčelarima se predstavio veterinar Zoran Petković iz Veterinarske stanice Petrinja koji je odnedavno u ovoj ustanovi preuzeo dužnost veterinara za pčele. Kako pčelari od Domovinskog rata nisu imali «svog» veterinara, što im je predstavljalo brojne poteškoće kod dijagnosticiranja i liječenja pčelinjih zajednica te kod obavljanja zakonom propisanih preventivnih radnji na pčelinjacima, bila je to prilika ne samo za upoznavanje već i za dogovor o oblicima buduće suradnje. Dojam je da su pčelari zadovoljni što konačno imaju stručnu pomoć, no i svjesni da će trebati vremena, obostranog razumijevanja i uvažavanja da ta suradnja u potpunosti profunkcionira. Pčelari su jednoglasno usvojili odluku da se pokrene proces kojim bi se od jeseni u Petrinji organizirala Pčelarska škola. Za ovakav oblik stjecanja znanja i usavršavanja u pčelarstvu među samim pčelarima je velik interes a očekuju da će ga biti i među Petrinjcima posebice onim nezaposlenim. Polaznici koji uspješno završe školu moći će ju upisati u radnu knjižicu. Predavanje «Med s geografskim podrijetlom» održao je Đuro Priljeva. Iznesao je zamisao o registraciji kestenovog meda s područja Banovine kao izvornog proizvoda. Tijekom predavanja je upoznao kolege pčelare s prednostima koje bi im to donijelo i postupcima koje bi, kroz sljedećih nekoliko godina, trebalo provesti. Đ.P.

KREATIVNA INFORMATIKA £

digitalni videozapisi – mala škola filma

ponedjeljak i petak 10-12 h

£

digitalna obrada fotografija, izrada plakata

utorak 10-12 h

£

izrada web stranica – mala škola za Webmastere

srijeda 10-12 h

£

Word, Excel i PowerPoint za napredne

četvrtak 10-12 h

PC IGRAONICA & FREE INTERNET £ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ _ Molimo sve zainteresirane učenike da odaberu 2 gore navedene aktivnosti (označi kućicu ispred aktivnosti koja te najviše zanima) i ispune ovaj obrazac: Ime i prezime djeteta: ____________________ Datum rođenja: _________________________ Broj telefona: ___________________________ Adresa: _______________________________ Potpis roditelja: _________________________ 12

ponedjeljak-petak 12-15 h

DONACIJA Udruga Iks od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dobila je novčanu donaciju od 39. 990 kuna. Novčana potpora donirana je u sklopu Natječaja za klubove mladih na koji se programom svojih projekata javila i petrinjska Udruga Iks. Novčana sredstva najvećim će dijelom biti namijenjena za troškove i honorare voditelju Kluba mladih i voditeljima aktivnosti (filmska, informatička, photo sekcija i sl.). A.M. Petrinjski list broj 6


D

J

E

Č

J

I

V

R T

I

Ć

PJESMA, GLUMA, SPORT I IZLETI ISPUNILI SU DJECU SREĆOM Djeca odgojne skupine „Suncokreti“ uključili su se u akciju “Tisuću računala na dar” pod pokroviteljstvom „Večernjeg lista“ .Udruga “Svi smo protiv” za borbu protiv ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja mladih ispunila je njihovu želju i darovala im tri računala s radnim stolovima. Likovni rad djece odgojne skupine Suncokreti “Naš grad Petrinja” proglašen je najboljim na natječaju Hrvatske turističke zajednice na temu “Volim Hrvatsku-kultura i turizam 2005 “ i sudjeluje na državnom natjecanju. Nagrađeni su novčanom nagradom od 3.000 kuna. Sudjelovali smo na 4.olimpijskom festivalu dječjih vrtića Hrvatske na području Sisačko-moslavačke županije u Sisku pod motom”Što se nauči u djetinjstvu, nikad se ne zaboravlja”. Prošlogodišnji zlatni pehar nismo obranili , ali bilo je osvojenih medalja u trčanju,skakanju i srebrni pehar u malom nogometu za dječake. Za sve nas ovo je bilo nezaboravno iskustvo.

Završne svečanosti budućih prvašića Što su sve djeca naučila u vrtiću , pokazala su svojim roditeljima na završnim svečanostima. Ali i roditelji su njima pokazali svoja umijeća u sportskom nadmetanju, pjevanju i glumi . Svi su bili jako ponosni. Roditelji na svoju djecu ! Djeca na svoje roditelje! A odgajatelji na svoj rad i vrtić!

Odgojna skupina „Bubamare“

Lipanj je mjesec druženja i izleta djece ,roditelja, odgojitelja starijih odgojnih skupina .Tako se opraštamo od budućih školaraca kojima želimo svu sreću na svom putu odrastanja. „Suncokreti“ u Gardalandu ”To je bajka!˝, uzviknuli smo svi kad smo ušli u taj čudesni svijet.˝ Ma je l' mi to sanjamo?˝ zapitali smo se. Osmijeh i izrazi divljenja nisu nam silazili s lica…Kad smo već prestali vjerovati , ponovo smo se uvjerili. „ BAJKE IPAK POSTOJE !“ bio je komentar mame Martine.

Višnja Vukša

PRAVAŠI DAROVALI PETRINJSKI VRTIĆ

Na redovitom sastanku predsjedništva petrinjske podružnice Hrvatske stranke prava članovi stranke dogovorili su se o donaciji ljuljački Dječjem vrtiću „Petrinjčica“. Kupili su osam kompleta ljuljački veselih boja, koje su u ime stranke uručili Pejo Trgovčević, predsjednik podružnice te Darko Dumbović i Domagoj Sekulić.

„Zečići“ u Trakošćanu i na kupanju u Tuheljskim toplicama Poslije mnogih prepričanih bajki : “ Jednom davno u dvorcu živjeli su kralj, kraljica , njihovi prinčevi i princeze…” i igri djece u vrtiću, djeca odgojne skupine „Zečići“, roditelji i odgajatelji posjetili su pravi dvorac u Trakošćanu. Naravno da su se osjećali kao prinčevi i princeze.

Djeca su darivatelje nagradila velikim oduševljenjem, a riječi zahvale uputila je ravnateljica Vlasta Dadić. N.A.B.

Druženje su nastavili u Tuheljskim toplicama.

Petrinjski list broj 6

13


— TREĆA BICIKLIJADA U PETRINJI

BICIKLIMA 29 KILOMETARA KROZ PETRINJSKI KRAJ Više od 150 sudionika iz Zagreba, Siska i Petrinje vozilo je treću biciklijadu kroz Petrinju, Hrastovicu, Zelenu dolinu, Donju Bačugu, Pecki, Cepeliš i Križ Hrastovički. Organizatori Ivanka Držaj, direktorica Turističke zajednice grada Petrinje, Milan Orlić iz Biciklističkog kluba „Turist Petrinja“ i Darinka Širola iz Udruge „Bicikl“ iz Zagreba, pobrinuli su se da treća biciklijada, osim vožnje, ponudi bogat zabavno-rekreativni i glazbeni program koji je 11. lipnja trajao od ranog poslijepodneva do kasnih večernjih sati na gradskom kupalištu. Animator biciklijade Siniša Stanešić pripremio je zabavne igre za sudionike, od odbojke na pijesku, vožnje bicikla na zadnjem kotaču, natjecanju u sporoj vožnji do izbora najljepših ženskih i muških biciklističkih nogu i najdlakavijih muških nogu. Najboljima i najljepšima nagrade su uručili posebni gost biciklijade Petrinjac Mario Valentić, istaknuti sportaš i u posljednje vrijeme glumac hrvatskih sapunica „Vila Marija“ i „Zabranjena ljubav“, Ivanka Držaj, i Izabela Žilić, pročelnica Ureda za društvene djelatnosti Grada Petrinje. Cijeli program vodio je poznati DJ Tratinčica, a u glazbenom dijelu nastupili su Tina i Nikša. Glavnu nagradu biciklijade, sportski bicikl, u izvlačenju kupona svih sudionika dobila je biciklistica Željka Vendler Šćepelak iz Zagreba. Biciklijada, u sklopu „Ljeta u Petrinji“, nije natjecateljski, već rekreativni program kojem su se odazvali sudionici od dvije do šezdeset i neku godinu. Najmlađa sudionica biciklijade bila je Laura Vuić, a svoju uskoro trogodišnju unuku vozio je i najmlađi djed Predrag Vuić. Među najstarijima bili su Antun Juničić iz Petrinje i Radovan Šćepelak iz Zagreba. Prvi na Kupalište, nakon odvoženih 29 kilometara petrinjske biciklijade, došli su Tamina Širola iz Zagreba i Alen Musić iz Petrinje. A.M.

T

U

R I

Z

A

M

PRVI VANJSKI PLAN GRADA PETRINJE Kartografija Štefanec iz Zagreba autor je prvog vanjskog Plana grada Petrinje postavljenog na novouređenom zidnom panou u Nazorovoj ulici prema gradskom parku. Prvi vanjski Plan grada, dimenzija 136 x 123, podijeljen je na 8 polja, a radi lakšeg nalaženja petrinjske ulice navedene su abecednim redom i uz svaku ulicu naznačeno je u kojem se polju na Planu nalazi. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Petrinje brojkama i popisom istaknuto je 40 najznačajnijih ustanova i institucija Darko i Đurđa Štefanec autori su prvog plana grada iz 2000. godine koji se preklopljen nalazi u vodiču Turističke zajednice grada Petrinje, a slične planove gradova izradili su već za 70-ak gradova ili županija. Posebnost petrinjskog plana je da je prikazan panoramskim načinom izrade, a presvučen je i zaštitnim slojem protiv sunčevih zraka. A.M.

ETNOZBIRKA IVANA HOSIJA Početkom lipnja nitko nije bio sretniji od 73-godišnjeg umirovljenog učitelja Ivana Hosija, u Maloj Gorici br. 136. Po svim pravilima struke popisani su i evidentirani vrijedni predmeti i sačuvane stvari iz prošlosti, u bogatoj privatnoj etnozbirci, jedinoj takvoj vrste na području Petrinje. – Zahtjevna inventura trajala je od rujna prošle godine. Na popisivanje deset puta dolazile su studentice i apsolventi Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Njihov dolazak plaćao sam osobno, no više sam nego zadovoljan“, sretan i ponosan govorio nam je vlasnik zbirke.U zadnjih deset godina prikupio je različite predmete kućne uporabe, iz zaboravljenog i u suvremeno vrijeme prevladanog korištenja. Etnolozi su popisali 250 kulturno-povijesnih vrednota koji čine osnovicu zbirke I. Hosija. „Svaki predmet iz tradicijske baštine, laneni, platneni, drveni, metalni, kožni, kameni ili glineni, je pregledan, izmjeren, opisan, fotografiran i numeriran, stručno valoriziran i službeno inventariziran. Cjelina je spremna za objavu u etnoknjižici i javno pokazivanje“, navela je etnologinja Tihana Rubić koja je na ovom popisu etnozbirke radila s još desetak kolega s Odjela etnologije i kulturne antorpologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njegovo posuđe, alati, rukotvorine, stolarski, kovački, kolarski i drugi predmeti nisu mlađi od stotinu godina. Podrijetlom su iz porječja Save, Vuke, Dunava, Korane, Odre i osobito Kupe. Svaki uzorak ima svoju priču, svoju prošlost. „Najdraži mi je pet kompleta narodnih nošnji, najvredniji su kovački tiganj i paradni slavonski šlavoner, vožen po Monte Carlu, najstariji je lampov, drveni vagir od prije 200 i više godina, od konjskog teglenja brodova uzvodno Kupom, od Siska prema Karlovcu. Moje obiteljsko blago starina nastalo je uz rijetka kupovanja jer glavninu dobivam od prijatelja i poznanika. Višak eksponata rado ustupam i darivam kao što sam darivao Lječilištu Topusko i koji su već izloženi u njihovim vitrinama“, kaže vlasnik vrijednih predmeta. Etnozbirka uz cestu prema Zagrebu u Maloj Gorici otvorena je za razgled svakom putniku. Dojmove mogu upisati u Knjigu posjetitelja a najave skupnih dolazaka poželjne su na telefon 822-737“, poziva Ivan Hossi. A. Petračić

Etnolozi su stručno evidentirali 250 predmeta

14

Petrinjski list broj 6


Š

K O

L

S

T

V O

ROĐENDANSKI DAR II. OSNOVNOJ ŠKOLI

ŠKOLA PREIMENOVANA U OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Nadnevak 23. svibnja 2005. ostat će zauvijek zapisan u Povjesnicu Druge osnovne škole, jer od ovog dana i od svog 45. rođendana ova škola novi ime OŠ Dragutina Tadijanovića. Tog sunčanog prijepodneva učenici i djelatnici škole nestrpljivo su čekali i dočekali svog gosta. Pozdravivši ga najprije velikim pljeskom dobrodošlicu mu je vlastitom pjesmom poželjela Martina Kuprešak. Evo nekoliko stihova: '' …. Od pjesama njegovih satkati bi se mogao plašt,/ a da nas posjeti, nismo još imali tu čast. Hvala Bogu što takvih pjesnika još ima,/ inače bi bila pusta lijepa naša domovina…''. Nakon toplog dočeka i dobrodošlice Ruža Novaković, ravnateljica škole, uvela ga je u predvorje u kojem su jedan dio preuredili u sobu stare korablje koja je bila i živi prikaz njegove sobe iz djetinjstva, u kojoj su se uz tkalački stan, nalazila i dva ogledala, slična onima koja je njegov otac donio iz Petrinje, još za njegova djetinjstva. Naznačila je kako je sve to učinjeno njemu u čast, a Dragutin Tadijanović duboko dirnut gotovo da nije mogao pronaći prave riječi: '' Bio sam svugdje i lijepo su me dočekali, ali ovako nikada nitko. Nikada i nigdje nisam ovako dočekan. Vi ste izuzetak. Ovo je točka na i. Sretan sam. To nikada nigdje nisam doživio''. Veliki pjesnik razgovarao je s djecom koja su mu postavljala mnoga pitanja, na koja je, unatoč svojim godinama, strpljivo odgovarao. Saznali su najmlađi da je u svom životu napisao oko 500 pjesama, a svoju prvu pjesmu ''Lutanje'' napisao je kao petnaestogodišnjak 1920. godine. Tijekom prijepodneva Dragutin Tadijanović obišao je grad, a izričita želja bila je posjet Galeriji ˝Krsto Hegedušić˝, ispred koje su ga dočekali i predsjednik petrinjske Matice hrvatske Davor Salopek i ravnateljica PUO Hrvatski dom Nevenka Trajbar, naravno, i novinari kojima je na ulazu u Galeriju rekao: '' S kojim sam sad ja osjećajima ovdje. Trebao bi izgovoriti riječi koje nikada nikome nisam rekao. Osjećam se tako da ne znam reći kako se osjećam. Osjećam se neopisivo''. U Galeriji je potom održana je promocija prvog književnog zbornika II. OŠ ''Kod treće klupe na nasipu“. Predstavile su ga urednice Matea Anušić, Slavica Lipovac, Selma Katarina Škokan, Karolina Radošević i nastavnik Goran Marijanović, a stihove iz zbornika kazivao je pjesnik i recitator Enes Kišević. Zbornik sadrži 91 tekst - 71 pjesmu i 20 priča nastalih tijekom protekle tri školske godine i o kojima je govorila profesorica Nada Babić – autorica hrvatskih čitanki. U znak sjećanja i u ime Matice hrvatske Ivan Rizmaul je Tadijanoviću darovao svoju knjigu '' Blagdan i svagdan petrinjski''. Naš gotovo stogodišnji pjesnik iako vidljivo ganut rekao je:

skulpturu žene Mate Andrića i uz poklon- paket Gavrilovića našao se tamo i domaći petrinjski bermet obitelji Novaković. Nazočnima se u ime Županije sisačko- moslavačke obratila i čestitala školi rođendan Ivanka Roksandić – pročelnica Županijskog ureda za društvene djelatnosti. Predajući školi dar, rekla je : '' Neka i naša srca danas budu velika, kao što je veliko srce Dragutina Tadijanovića, koji je svoje ime i prezime dao ovoj školi.'' Duboko dirnut pažnjom Dragutin Tadijanović napravio je nešto što nije nikada u životu. Prvi put je, napamet, iz srca kazivao svoju dobro poznatu pjesmu ''Dugo u noć, u zimsku bijelu noć''. Bojao se da će pogriješiti i to se i dogodilo, ali je hrabro nastavio dalje i recitirao je do kraja. Izazvao je, naravno divljenje, jer, ljudi, uskoro će imati 100 godina, odlično i vidi i čuje, stalno je spreman na šalu, a strpljenja i ljubavi ima napretek. '' Ovo je nešto što nikada doživio nisam. Nikada nisam ovu moju pjesmu govorio napamet.'' Veliki hrvatski književnik požalio se Petrinjcima kako je slabo medijski eksponiran, no naši su mediji bili uz njega, jer Dragutin Tadijanović to svakako zaslužuje. U nama je izazvao divljenje, tjerao nas na smijeh, ali su puno puta mnogima bile i suze u očima. Osobno sam ponosna što sam ga s gospodinom Želimirom Novakovićem, koji ga je i dovezao iz Zagreba, i vratio u njegov dom, držala pod ruku i pomogla mu hodati, jer nije mu lako s tih njegovih 100 godina, a i ne susreće se svaki dan stogodišnjak, pa još hrvatski književni velikan, koji iza sebe ostavlja brojne pjesme, sada još i svoje ime u Petrinji. Cijeli boravak je fotoaparatom zabilježio Miroslav Šantek – Cobra, od toga dana s još jednim novim nadimkom. Naime Tadijanović ga je nazvao Vrebac, jer ga je vrebao i slikao cijeli dan, pa ga sada slobodno uz ono Cobra zovite i Vrebac. A meni ostaje još samo da kažem kako su mi se od svih njegovih izgovorenih riječi, u srce upisale ove : '' A ja? Godina 35., pa 55., pa 75., 95. pa sada i 2005. I do kad ćeš više? Zar još? Pa dokle ćeš, Tadija? Pa zar ti nije dosta? Ma, je mi - i nije mi dosta. Jer, što je čovjeku bolje od sreće, kad za sebe može reći da je sretan, kao što ja to mogu reći danas. Ja sam sretan s vama.'' Sigurna sam da će naš Tadija ( znam da to danas smijem reći) biti sretan kada dobije primjerak ovog ''Petrinjskog lista'' i kad ga bude listao u svome domu. I zato na kraju, jer za iskrene i tople čestitke nikada nije prerano - Dragutine Tadijanoviću sretan Vam 100. rođendan. M. M.

''Petrinjci i Petrinjke, sretan sam što sam s vama. Zapamtit ću datum 23. svibnja, jer je broj 23 za mene jako značajan. Moja Jelica je rođena 23. I taj mi datum puno znači. Godinu dana je nema. Sam sam, a da je živa, bila bi tu jer je bila veliki prijatelj s Krstom. Ipak, ako ima negdje sretan čovjek, sada vidite tog čovjeka.'' Nakon promocije zbornika nagrađeni su i najbolji učenički radovi. Za pjesničku nagradu javilo se 38 učenika, a povjerenstvo u sastavu Luka Mićanović, Ivan Glazer i Antonija Vučičević odabrao je najbolje. Prvu nagradu dobio je Željko Dujmić za pjesmu ''Sama'', drugu Luka Pezić za pjesmu ''Mladost'' i treću Nikolina Tomić za pjesmu ''Anđeli''. Posebnu nagradu dobila je i Ivana Pejaković za pjesmu ''Male pjesme''. Prije odlaska iz Galerije Tadijanović se potpisao u veliku knjigu dojmova, ali polako i strpljivo i mnogim zaljubljenicima njegove književnosti. U predvorju škole održana je svečana priredba na kojoj su nastupili učenici ove škole, a ravnateljica škole Ruža Novaković tada je rekla: ''Danas smo sretni. I dvostruko radosni. Sretni što u svojoj sredini imamo doajena hrvatske književnosti. Radosni jer obilježavamo 45. obljetnicu rada naše škole i jer će naša škola po želji učenika i učitelja, a htijenjem Dragutina Tadijanovića nositi njegovo ime.˝ Potom je Dragutin Tadijanović ''u svojoj sobi'' potpisao suglasnost, a u znak zahvalnosti Ruža Novaković uručila mu je darove. Što drugo, no poznatu petrinjsku stucku, zatim tkano bijelo platno,

Petrinjski list broj 6

Dragutin Tadijanović potpisuje suglasnost ''Budući da je poticaj utemeljen na željama učenika i zaposlenika, a podržava je Grad Petrinja i Županija sisačko - moslavačka, pristajem da se škola preimenuje u Osnovna škola Dragutina Tadijanovića ''.

15


Š

K O

L

S

T

V O

PROSLAVLJEN 305. ROĐENDAN PRVE PETRINJSKE OSNOVNE ŠKOLE Djelatnici i učenici Prve osnovne škole proslavili su 305. rođendan škole. Na svečanoj priredbi koja je održana u Hrvatskom domu, ravnateljica škole Ana Bešlić posebno je istaknula imena učenika, koji su na brojnim natjecanjima tijekom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate. Svi su pohvaljeni, a škola im je darovala i zajednički izlet u Crikvenicu. Učenici su priredili zanimljiv i raznovrstan program, promoviran je amblem škole za koji je idejno rješenje dala arhitektica Neda Ljuckanov, a školski zbor prvi put je izveo himnu škole. Tekst Hrvoja Bobinca uglazbio je Mladen Čakarić , a odlukom Školskog odbora djelo je postalo službenom himnom ove najstarije petrinjske škole. M.M.

25 GODINA OŠ MATE LOVRAKA Djelatnici i učenici Osnovne škole Mate Lovraka ove godine slave 25. obljetnicu svoje škole. U prvom dijelu proslave 1. lipnja, održana je svečana podjela priznanja učenicima, sudionicima natjecanja i smotri, kao i podjela zahvalnica njihovim učiteljima i mentorima. Priznanja je dobilo 88 učenika ove škole koji su sudjelovali na gradskom, županijskom i državnom natjecanju, a njihov je rad pratilo i koordiniralo 20 učitelja. Svečanosti su nazočili i roditelji kako bi se što više uključili u rad škole. Središnja proslava održana je 3. lipnja kroz otvorenu nastavu i prigodan program. Naime, u prijepodnevnim satima, učiteljice razredne nastave pripremile su nekoliko radionica; oslikavanje svile, stakla, keramike i izradu mobila. Radionice oslikavanja svile i stakla prvi put su se ovom prigodom, odvijale u školi i učenici su pokazali veliku zainteresiranost, ali i kreativnost, tako da je u planu nastavak rada ovih radionica i u sljedećoj školskoj godini. Radovi izrađeni u ovim radionicama kasnije su izloženi u čitaonici škole, tako da su ih mogli vidjeti svi gosti proslave, a ovih dana mogu ih vidjeti i ostali pučani našeg grada jer su izloženi u izlogu trgovine «Plana» u Nazorovoj ulici. ma.

Učenici viših razreda natjecali su se u kvizovima, provjeri znanja iz hrvatskog jezika, povijesti, zemljopisa, biologije, ali i u sportskim igra-

Prigodom svečanog programa ravnateljica škole Indira Nenadić naglasila je kako je ova proslava uvod u obilježavanje 25-godišnjice postojanja škole, koju će proslaviti u rujnu ove godine te je najavila održavanje likovne kolonije koju će organizirati članovi likovne skupine „Petriart“ pod vodstvom Ivana Mlinarića Sokola. U ovom dijelu svečanog programa učenici su pokazali i svoje umijeće u ritmici, plesu i dramskom izričaju, a na odlasku, goste su darivali predmetima izrađenima od gline, koje su sami izradili, oslikali i ispekli u keramičkoj peći u školi. N.A.Bjelac

STUDENTSKI SEMINAR ISPRED VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE Studentice prve godine učiteljskog smjera zamijenile su vruću i sparnu dvoranu ugodnim hladom ispred svoje Visoke učiteljske škole. Izlazak u prirodu predložio je dr. Slavko Vučak, profesor pedgodije i didaktike. „Ovdje je ugodnije, a povećani su motivacija, pažnja, radoznalost, međusobno pomaganje i druženje“, objasnio je razloge izlaska profesor Vučak. Studentica Marina Vukšić održala je uspješno seminarsko predavanje o kvalitetnoj školi. A.P.

U zelenilu se lakše motivira i uči

16

U ŠKOLU ĆE NAJESEN KRENUTI 297 PRVAŠIĆA! Dok se jedni opraštaju od osnovnoškolskog obrazovanja, drugi se tek pripremaju. Naime, na području grada Petrinje, za školsku godinu 2005./2006. upisalo se ukupno 297 prvašića. U I. OŠ upisano je 85 novih učenika, u Osnovnu školu Dragutina Tadijanović 63 , u Područnoj školi Mošćenica bit će ih 30, a u Maloj Gorici 7 prvašića. U Osnovnoj školi Mate Lovraka prvi put će u školske klupe sjesti 76, a u Jabukovcu 12 , dok će nove učenike dobiti i Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ iz Gora, u koju se upisalo 14 i u Područnu školu Nebojan 10 učenika. N.A.B.

Petrinjski list broj 6


KLOKAN BEZ GRANICA Međunarodnom natjecanju iz matematike pod nazivom ''Klokan bez granica'', pridružili su se prvi put ove godine i učenici Srednje škole Petrinja, Druge osnovne i OŠ Jabukovac. Oni su 17. ožujka u isto vrijeme zajedno s više o od 3 i pol milijuna učenika u 36 zemalja Europe, Azije i Amerike, rješavali zadatke iz matematike. Iz Srednje škole sudjelovalo je 14 matematičara, a iz II. osnovne s područnim odjeljenjima - iz Mošćenice njih 56 i Male Gorice dvoje učenika. Svjetlana Jakšić, nastavnica matematike, rekla je kako su dali priliku svima, a ne samo vrsnim matematičarima te da će s nestrpljenjem čekati rezultate. I 13 učenika petih, šestih i osmih razreda OŠ Jabukovac sudjelovalo je na ovom natjecanju, koje je u Hrvatskoj održano pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zavoda za školstvo i Hrvatskog matematičkog društva. Odmah nakon što su dobili rezultate, Zlata Filipović ,profesorica matematike, objavila je kako su petrinjski srednjoškolci ostvarili i više nego odlične rezultate i osvojili 5 vrijednih nagrada. U kategoriji juniora od njih 7500, Goran Bubaš osvojio je izvanredno 11. mjesto, Ivan Glazer 53. Marko Telar 99. i Luka Mićanović 104. U kategoriji kade-

Š

K O

L

S

T

V O

U SREDNJOJ ŠKOLI ČITA SE „KVAKA“ Od ove školske godine i Srednja škola Petrinja ima svoj časopis. Ideja o časopisu koji je šaljivo nazvan „Kvaka“ nastala je u glavi profesorice Ljiljane Lekanić-Kljaić, a pri stvaranju časopisa uvelike je pomogla i profesorica Natalija Glijaković. Sama ideja je došla dosta kasno te je „Kvaka“ nastala u manje od mjesec dana. Ubrzano su podijeljeni prvi novinarski zadaci a ispočetka se govorilo i o raskošnom izdanju kakvo naša škola zasigurno zaslužuje. Planovi su ubrzo propali jer mladi novinari svoje zadatke nisu shvatili dovoljno ozbiljno te smo se suočili s manjkom i nekvalitetom tekstova. Uzeli smo tekstove takve kakvi su bili, a ubrzo nakon toga smo i odustali od tiskanja u tiskari. Časopis smo tiskali u školi, na školskom pisaču. Za samo stvaranje časopisa najzaslužniji su glavni i odgovorni urednik Ivan Glazer te grafički urednik Vedran Gračanin koji je obavio veliki dio posla. „Kvaka“ je tiskana u 100 primjeraka a promocija časopisa održana je 19. svibnja, dan prije odlaska maturanata. Voditeljica je bila profesorica Ljiljana Lekanić Kljaić. Osim govora glavnog urednika, pripremljen je i prigodni glazbeni program u kojem su sudjelovali Marija Lovreković, Karlo Ivančić, Vedran Gračanin , Luka Mićanović te Danko Brodarac. I.G.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PETRINJA Za školsku godinu 2005./2006. u Srednjoj školi Petrinja objavljen je natječaj za upis 144 učenika. Za opću gimnaziju bit će 2 razredna odjela, s ukupno 48 učenika, za veterinarskog i prehrambenog tehničara te mesara po jedan odjel i 24 učenika, a za zanimanja cvjećar i voćar-vinogradar-vinar 24 učenika. Prijave za upis u I. razred Srednje škole Petrinja u ljetnom upisnom roku, primat će se 30.6. i 1.7. od 8 do 16 sati, a rezultati će biti objavljeni 4. srpnja do 14 sati. Upis učenika bit će 5. srpnja, objava slobodnih mjesta za drugi krug 6. srpnja do 10 sati. Prijave za drugi upisni krug ljetnog roka primat će se 6. srpnja od 8 do 18 sati, rezultati će biti objavljeni 7. srpnja do 12 sati, a upis će se obavljati 8. srpnja od 10 do 16 sati. Objava slobodnih mjesta za jesenski rok bit će do 22. kolovoza, pa će se svi oni učenici koji to nisu uspjeli u lipnju i srpnju moći upisati u jesenskom roku. Prijave za upis zaprimat će se 29. kolovoza od 8 do 16 sati, ljestvica poretka bit će objavljene 30. kolovoza do 12 sati, a upisi će se obavljati 31. kolovoza. od 8 do 16 sati. Bodovni prag: 4. stupanj: - opća gimnazija : ljetni 48 – jesenski 48 - veterinarski tehničar: ljetni 36

ta Đuro Jekić je bio 291.

- prehrambeni tehničar: ljetni 36

I troje učenika osnovne škole Jabukovac ostvarili su i više nego odlične rezultate i osvojili vrijedne nagrade.

3. stupanj: - voćar – vinogradar – vinar, cvjećar i mesar – bez bodovnog praga.

U kategoriji 4.i 5. razreda nagrade

Dokumenti za prijavu i upis: domovinica, rodni list, svjedodžbe 7. i 8. ra-

su osvojile Ljubica Polimac i Danijela

zreda (originali), te dokumentacija za ostvarivanje prava iz kriterija za upise.

Bunčić, a u kategoriji 8. razreda Moni-

Učenici koji se upisuju u 1. razred, a imaju pravo na besplatne udžbenike, pri

ka Herceg.

upisu moraju priložiti propisano uvjerenje.

Petrinjski list broj 6

M.M.

M.M. 17


MATURANTI SREDNJE ŠKOLE PETRINJA

Svečanom podjelom svjedodžbi o položenoj maturi i završnom ispitu za 122 maturanta Srednje škole Petrinja završeno je školovanje u dva razreda opće gimnazije te po jednog za veterinarskog i prehrambenog tehničara, cvjećara i mesara. Nakon četiri godine završenih s odličnim uspjehom polaganja mature oslobođeni su gimnazijalci: Blanka Golub, Katarina Grbeša, Dario Lečić, Ljubica Rošić, Petra Stipić, Gabrijela Gavranović, Maja Heleš, Andrea Kučiš, Tamara Marinković, Željka Massari, Maja Nadaždi, Anja Rimac, Matea Srebačić i Dijana Vidović te Robert Barešić iz razreda mesara. Maturanti su otišli, a u Srednjoj školi priprema se upis novih učenika, u ljetnom roku u prvom krugu prijave će se primati 30. lipnja i 1.srpnja, rezultati objaviti 4.srpnja, a upisi obaviti 5. srpnja. Drugi krug upisa trajat će od 6. do 8. idućeg mjeseca, a slobodna mjesta popunjavati eventualno i u jesenskom roku od 29. do 31. kolovoza. I u novoj školskoj godini 4B razred Srednja škola Petrinje u prvi razred upisat će gimnazijalce, veterinarske i prehrambene tehničare, a na trogodišnje školovanje voćare-vinogradare-vinare, cvjećare i mesare. A.P. 4C razred

4A razred

4F razred

4D razred

4E razred

18

Petrinjski list broj 6

Petrinjski list broj 6

19


O

N A

„ PETRINJSKI LIST “ POSTAO ČLAN HURIN-a

M

A

PETRINJCI PJEVAJU O SISKU

Središnji odbor Hrvatske udruge radija i novina (HURIN) na 69. sjednici održanoj 2. lipnja u Trogiru, u sklopu Hrvatskog radijskog festivala, donio je odluku o učlanjenju Petrinjskog lista u članstvo ove strukovne Udruge. Tako su naše novine, kao i radio, postali jedni od 145 članova HURIN-a putem koje će međusobno surađivati, ali i lakše ostvarivati neka strukovna prava. „Petrinjski list“ nalazi se i u registraciji Hrvatskog novinarskog društva, a svi važni podaci o novinama i uredništvu mogu se pročitati i na njihovoj internet stranici. A.M.

NAŠA INTERNET STRANICA U protekla dva mjeseca otkad je Petrinjski list moguće pročitati i skinuti s naših stranica u PDF formatu, posjećenost portala www. p e t r i n j s k i r a d i o. com više je nego utrostučena. Naime, od mjeseca kolovoza 2004. prosječna posjećenost stranica je bila nešto manje od 3.000 mjesečno. U mjescu travnju 2005. statistički brojač posjeta pokazao je brojku od 10.685 posjeta, dok je u prošlom mjesecu ,svibnju, ta brojka bila 13.474. U prvih je 12 dana mjeseca lipnja zabilježeno već 3.819 posjeta. M.P.

Prigodom 4. lipnja, Dana grada Siska, u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Sisku 2. lipnja održana je promocija dokumentarno- igranog filma ''Sisak moj grad'', autorski rad maturanata sisačke Industrijsko-obrtničke srednje škole. Na promociji su predstavljeni autori i filmska ekipa, a nakon projekcije filma razgovarali smo s autorima pjesme ''Mom Sisku'', izabrane za film. Autor teksta je sadašnji gradonačelnik Siska Davorko Vidović koji nam je rekao: ''Za vrijeme rata, u listopadu '91. g., inicirao sam osnivanje ''Umjetničkog voda'' u koji sam pozvao sve koji su se bavili glazbom, filmom ,pisanjem. Došli smo na ideju da snimimo kazetu s pjesmama posvećenim gradu Sisku. Imali smo dobrih glazbenika, ali ponestalo je tekstova tako da mi nije bilo druge nego napisati tekst za pjesmu iako od mladosti nisam pisao.'' ''Iako nisam bio u Umjetničkom vodu, već na ratištu u Nebojanu, došao sam otpjevati pjesmu na poziv svojih kolega glazbenika.Autor glazbe je Muc Softić , a ja sam je otpjevao u studiju RaS-a i ugodno sam iznenađen što su ovi mladi ljudi, koji su tada bili još djeca, za film odabrali baš ovu pjesmu'', rekao nam je glazbenik i direktor Petrinjskog radija Darko Komlinović koji je, moramo spomenuti, uz petrinjskog glazbenika Ivu Sankovića autor pjesme ''Petrinji''. D.K.

PRIZNAJE HURIN-a ZA 6O. OBLJETNICU RADIJA

Prvi put, nakon Vodica i Solarisa, ove godine 11. dani radija Hrvatske i 9. hrvatski radijski festival održani su u Trogiru. Članovi Hrvatske udruge radija i novina – HURIN-a, u kojoj je i Petrinjski radio, održali su svečanu sjednicu s podjelom godišnjih novinarskih nagrada, a vrijedno priznanje dobio je ove godine i Petrinjski radio. Jubilarnu nagradu Petrinjski radio dobio je za 60 godina postojanja i rada, a svečanu sjednicu izravno su prenosile brojne radijske postaje. Priznanje je u ime radija od predsjednika Udruge Branka Ostirčkog primila Marela Morić, urednica informativnog programa Petrinjskog radija, koja i piše ove retke, a odmah nakon svečane sjednice javila sam se i u naš program. Prvi nam je izravno u programu čestitao Vedran Rožić , gradonačelnik Trogira. Znakovita je spona koja povezuje Petrinju i Trogir. Mi imamo župnu crkvu svetog Lovre, a oni katedralu svetog Lovre. Oni su dobili nagradu kao najmlađi radio za svojih 5 godina, a mi priznanje za 60 godina, kao jedan od najstarijih radija u Hrvatskoj. Naravno da sam bila ponosna, to sam i javno objavila novinarima i našim slušateljima, ali nisam u tom trenutku zaboravila sve one koji su bili dio našeg radija u svim tim prošlim godinama, od samih početaka do danas, još od 1945. godine kada je bila tek ''razglasna ili zvučna i radiostanica''. Festival je održan pod okriljem boga KAIROSA, ( Boga sretnog trenutka), a Trogir je zaista grad muzej i cijeli jedna divna pozornica, na kojoj je ove godine Grand prix dobio Miroslav Škoro s pjesmom Svetinja, kojoj su i slušatelji Petrinjskog radija dali najviše glasova. Za festival su na natječaj pristigle ukupno 352 skladbe, a samo njih 24 ušle su u samu završnicu. Među njima bio je i mladi glazbeni sastav Rusvaj koji je 3 godine zaredom pobijedio na festivalu ''Oni dolaze''. ko Petrinjcima je ova vijest zaista bila jedno ugodno iznenađenje, budući da su u bandu uz Tihomira Markulina, Marka Neduga i Leona Pavlovića i naši mladi Petrinjci Tin Komlinović, Vlado Jurčić i Mario Ivičić. Rusvaj je u finalnoj večeri nastupio pod rednim brojem 19 s pjesmom ''Nema više zore'', a nastupili su i na posebnom koncertu mladih i perspektivnih izvođača ''Pred njima je budućnost''. I na njih sam bila ponosna, jer i to je bila jedna od onih spona koja je ove godine spajala Petrinju i Trogir. M.M. Marela s nagradom

20

Rusvaj na pozornici

Petrinjski list broj 6


O

N A

M

A

UPOZNAJTE „DUŠE I SRCA“ PETRINJSKOG RADIJA Petrinjski radio povodom svoje 60. obljetnice emitiranja, u Trogiru je 2. lipnja na 11. danima radija Hrvatske primio priznanje za svoju veliku obljetnicu rada. Od davne 1945. godine kroz eter i studija Radija prošlo je mnogo djelatnika i suradnika o kojima ćete od jeseni moći čitati u knjizi koja se upravo piše o djelovanju našeg radija kroz povijest, a na stranicama Petrinjskog lista upoznajemo vas s djelatnicima koji sada svakodnevno vode , pripremaju ili realiziraju program na 106,9 Mhz. U ovom broju predstavljamo vam našu novu suradnicu Nataliju Antić Bjelac. Često je u srednjoj „šihti“ od 12 do 17 sati, a svakodnevno vas vodi i kroz naš Dnevnik u 16,30. Mislim da je najbolje poznajete po smijehu. Zasigurno je osoba u radioeteru koja se najviše smije, a ono što ne vidite je da i često pocrveni u licu. Je li to od smijeha ili nečega drugog, ostat će naša mala tajna!.Dobro je uza sebe imati uvijek vedru i nasmijanu osobu kao što je Natalija ili „Nata“ kako je zovemo.

J PETRINJSKOG RADIJA Eto, došla sam i ja na red. Naša urednica kaže da napišem i sama nekoliko riječi o sebi. Možda će se to nekom učiniti jednostavnim, ali vjerujte nije. Ali što se mora – nije teško! Prvo ću krenuti s onim ljepšim dijelom priče. Kako me manje- više svi znaju kao veselu i nasmijanu osobu, potvrdit ću vam da to i jest tako, takva sam! Na radiju sam (već?) godinu i pol, i to slučajno!? Moram priznati da me ovakva vrsta posla uvijek privlačila, ali nisam imala hrabrosti, sve do jednom! Javila sam se na audiciju i skoro odustala. Došlo nas je 16 kandidatkinja, a sve mlađe od mene. I što čovjek (žena) može pomisliti !? U današnje vrijeme kad posao traži ženska osoba koja ima 30 godina, stara je! Kažu tako poslodavci! A da mi možemo puno, puno toga – pokazat ćemo im! E, sad da ne ispadne da se nešto prijetim, moram napomenuti da ovo nije bio slučaj na našem radiju. Za godine nisu pitali, samo su htjeli čuti glas i dikciju. I tako sam tu! Bilo mi je to nešto novo i sasvim drugačije od onoga što sam do sada radila, ali eto čovjek se navikne i nauči, ili bolje reći – uči! Učim, nekad se i trema javi od koje, kako kaže moj šef, nekad pričam i previše, što treba i što ne treba. Optimist sam, pa se iskreno nadam i potrudit ću se prevladati ono što mi još ne ide, jer i uporna sam što mogu potvrditi i moji kolege (da ne spominjem muža). Jednom prilikom, u priči, rekla sam kako sam imala tu sreću, gdje god sam radila, imala sam dobre kolege i dobrog ŠEFA, pa tako je i ovdje. I što na kraju reći, uz veliku podršku mojih bližnjih i, naravno, kolega do sada sam se održala na radiju, u ovom poslu, i za to im VELIKA HVALA!

Petrinjski list broj 6

Darko Komlinović Natalija Antić (bez crtice) Bjelac ili Nata od zanata je , hm, dakle… Natalija je ponosna mama, ponosna voditeljica, urednica i sve drugo ponosna. Kad radi, onda radi, kad je nema, onda je nema i moš' se slikat. Ponekad me zna jako naživcirati mada je u stvari dobra i osjetljiva račica. Bez njezine priče i zaraznog smijeha eter Petrinjskog radija ne bi bio to što je. Samo nek' mi lovu ne spominje, odmah mi se zacrni pred očima. Što mogu, kad sam štedljiv. Ivica Mioković Bile jednom 4. AS-ice,(Adela, Mirjana, Kristina i Natalija), a Natalija je do kraja ostala uporna, puna samopouzdanja i životne vedrine. Budući da „smijeh nije grijeh“, donijela je Nata pun eter smijeha na velika i mala vrata. Miroslav Sačer Za početak Natin zaštitni znak HI HI HA HA HO HO (smijeh), ma to vam ne mogu sada ovako dočarati (samo trenutak idem pitati glavnu urednicu je li može uz ovaj tekst ići i CD s najvećim hitovima SMJEHOVA na Petrinjskom radiju, tu Nata nema premca.) Kaže šefica ne može, ali nema veze, Nata radi svakim danom od 12 do 17 sati i vjerujte mi ,ako i vama ne izvuče osmijeh na lice, s vama nešto nije u redu. Posljednjih tjedana kad Nata dođe na posao, prvo posluša pjesmicu Atomskog skloništa Vrijeme paklenih vozača (nikako da skužim zašto baš ovu pjesmu) i strusi rakijicu da podmaže glasnice. Ups! Čini se da sam previše rekao! Mogla bi povući veze u policiji (prijašnje radno mjesto), a meni se ne saginje po sapun ! Stoga, vrijeme je da ušutim. Danijel Kolarec Kad sam upoznao Natu ,bila mi je onako dosta ''samozatajna'', no ubrzo sam se uvjerio u suprotno. A gle je

sad!….Moj ''jaran'' za rakijicu kad mi završi smjena, doduše njoj tek počinje, al' nema veze, samo daj; jedna, druga, treća i haj nehaj…..! Voli zaje...frkanciju i to u neograničenim količinama. Ljudi, još nisam čuo da se netko tako glasno i od srca smije da i temelji pucaju. Moram je pohvaliti za slasne delicije iz njene kućne radinosti, torte, kolači, peciva itd…mmmmmm! Da , to je Nata- vedra, vesela, slatka i nasmijana. Eto, što sve rakijica učini od žene!!! Marela Morić Zaista je lijep osjećaj kada u nekome probudiš sigurnost i kada ta osoba počne vjerovati u sebe, i kad postane svjesna toga. A Natalija je svojim radom, upornošću i velikom željom da dokaže i sebi i drugima, uspjela u tome. Kad se samo sjetim koliko je puta htjela odustati….. A sad sve bolje govori, sve više radi, piše, snima i ono što je najvažnije, unosi duh vedrine i smijeha u naše prostore i eter Petrinjskog radija. Draga mi je i zbog toga što voli toplu dalmatinsku pismu i plavo more kamo se sprema. Već je utvrdila datum i dodala: '' Ako je moguće – kako šefica kaže.'' P.S. Za Saju i Danija – jedva čekam da ''gora od čovjeka'' dođe na radio.... Ivan Ivanjek Došla je na audiciju ugodna i zvonka glasa i ostala! Pa neka netko kaže da se dobar glas ne čuje daleko, a ako se tome doda malo smijeha i vedrine u njenom dijelu programa, dobije se Natalija Antić Bjelac. Miroslav Petrak Naša Natalija, od milja zvana Nata (he,he) najveselija je osoba na radiju. Mnogi bi rekli da je to od rakije :) međutim, to je ustvari samo ono kakva ona je. Otkad radim na radiju, vidio sam je uzrujanu samo dva (brojem 2) puta i to je bilo ono – ne diraj me, ne diram te. Ma što reći , žena grabi život punim plućima, jednostavno je nije lako izbaciti iz takta i to se najbolje vidi u našim i prije svega njenim emisijama kad svaki gost izađe iz studija sa širokim osmjehom na licu. Ako pažljivo slušate naš program, primijetiti ćete da je njen smijeh najzarazniji na radiju. Znam da od glazbe voli Danijelu, Magazin, Olivera…hm. Valjda! Ma, toliko od mene.

21


K U

L T

U

R A

ODRŽANA 7. VEČER FOLKLORA

VEČER TRADICIJE, OBIČAJA, PLESA I PJESME Pod pokroviteljstvom Grada Petrinje na Trgu hrvatskih branitelja održana je 28. svibnja 7. večer folklora. Mnogobrojni Petrinjci uživali su u raznovrsnim narodnim nošnjama, običajima, pjesmama i plesovima koje su za njih izveli članovi 11 kulturno- umjetničkih društva iz cijele Hrvatske. Večer folkora je počela svečanom povorkom svih sudinika koji su krenuli od Hrvatskog doma, a na ljetnoj pozornici prvi su nastupili najmlađi članovi Folklorne sekcije ''Petrinjčica“. Oni su uz svoju plesnu voditeljicu Josipu Vdović uvježbali koreografiju ''Dječje igre i plesovi Moslavine''. Od domaćih društava predstavili su se svojim plesovima i pjesmama najprije najmlađi, a potom i stariji članovi KUD ''Hrastovička gora'' iz Hrastovice. Prvi put na Večeri folklora nastupile su članice KUD ''Čuntićanka'' iz Hrvatskog Čuntića pjevajući pjesme svoga kraja, a završile nastup šetajućim kolom s pjesmama o Čuntiću i okolici. KUU ''Seljačka sloga'' iz Graberja ponovo je izazavala pozornost publike svojim plesovima i pjesamama, a tako je bilo i s KUD-om ''Budičanka'' iz Budičine koji su izveli program izvornih pjesama i plesova Banovine. Prvi put na Večeri folklora nastupilo je KUD ''Ilova'' iz Ilove, a svoju Moslavinu predstavili su šetanim kolom, plesom u trojkama te moslavačkim drmešom - upravo pjesamam i plesovima Moslavine. Svoj prvi nastup pred petrinjskom publikom imali su i članovi KUD- a ''Dragutin Domjanić'' iz Vugroveca izvevši koreografiju zagorskih plesova i dubrovačkog kontradanca. Pjesama i plesovima Prigorja ''Mladi Imbrek'' predstavili su se članovi KUD-a ''Staro Brestje'' iz Sesveta, a prvi put pred petrinjsku publiku stali su članovi KUD-a ''Nikola Šubić Zrinski'' iz Petrijevaca. Slavonce, koji su izveli izvorne slavonske pjesme i plesove, na Večer folklora je doveo Stanislav Čamagajevac, ''legenda Valpovštine'', koji je svih 7 godina na petrinjskim folklornim večerim, a svake godine dovodi drugo slavonsko društvo. Ovo je znakovito po tome što su pokrenuli '''Petrijevačke žetvene svečanosti'', dvodnevnu manifestaciju koja se održava u srpnju, nakon svršetka žetve. KUD '' Sesvetska sela'' iz Sesveta dva puta je izlazio na pozornicu, prvi put se predstavio pjesmom i pjesmama Valpovštine, a drugi put su izveli poznatu poskočicu ''Linđo'' iz dubrovačkog primorja. U Petrinji su prvi put bili i članovi KUD-a '' Kolovrat'' iz Lekenika koje njeguje baštinu Turopolja, Posavine i Pokuplja, a Petrinjcima su se predstavili upravo plesovima i pjesmaam Posavine i Turopolja. Svim sudionicima zahvalio je u ime pokrovitelja i organizatora PUO ''Hrvatski dom'' i FS ''Petrinjčica'', Milan Herceg – voditelj Folklorne sekcije ˝Petrinjčica˝, koji je voditeljima društava uručio zahvalnice. Medijski pokrovitelj bio je Petrinjski radio. M.M.

GLAZBENICI SA SVE VIŠE NASTUPA Pod ravnanjem kapelnika Jurice Goluba Gradska limena glazba Petrinja iznenada i nenajavljeno, u paviljonu gradskog parka održala je u subotu, 21. svibnja promenadni koncert. U prvom dijelu nastupio je veliki puhački orkestar, a u drugom Brass Selection Big Band. Uz već dobro poznate glazbenike, javnosti se prvi put predstavio i pomladak Gradske limene glazbe. Promenadni koncert izazvao je pozornost javnosti, a Tomislav Komes , tajnik glazbe, rekao je kako će se takvi promenadni koncerti za lijepog vremena odsada vrlo često održavati u gradskom parku. U GLG u tijeku je upis polaznika u Malu školu, koja je, u odnosu na redovitu glazbenu školu, specifična po tome što je glazbena izobrazba ograničena na osnove teorije glazbe, uz pojačani rad na savladavanju vještine sviranja instrumenta. Ovakav tečaj, ovisno o predznanju i zainteresiranosti kandidata, omogućava da u periodu do dvije godine učenja polaznici mogu ravnopravno sudjelovati u radu Gradske limene glazbe. Trenutno je uključeno 10-ak stalnih polaznika kojima svoje znanje prenose Marin Golub, student Muzičke akademije u Zagrebu (rad s limenim instrumentima - tuba, trombon, eufonium, truba), prof. Jurica Golub (limeni instrumenti i teoretska nastava), Tomislav Komes (klarinet, saksofon) i Marijan Vuković, voditelj Brass Selection Big Banda (udaraljke). Školovanje je besplatno, a svim polaznicima osigurani su instrumenti i glazbena literatura, a dob polaznika nije ograničena. Zainteresirani se mogu javiti u prostorije Gradske limene glazbe, Turkulinova 7, svakog ponedjeljka u 19.00 sati. M.M.

GOSTOVANJE GLG U VODICAMA Povodom 50- godišnjice turizma u Vodicama , Gradska limena glazba Petrinja gostovala je 28.svibnja u Vodicama na manifestaciji „Fešta od vodičke spize“. Nastupio je veliki puhački orkestar i Big band. Sama manifestacija privukla je na rivu 40 tisuća ljudi. Veliki stol, dugačak 250 metara, prepun raznoraznih delicija, a s naglaskom na autohtona jela, bio je razlog da rijeka ljudi poteče vodičkima kalama. Poseban štih ovoj fešti dale su limene glazbe. Pet puhačkih orkestara - Petrinja, Trogir, Primoštenska glazba, Šibenska narodna glazba i Vodička glazba svojim promenadnim, pa potom i zajedničkim koncertom, napravili su pučku veselicu. D. Mazalin

Marin Golub i mladi polaznici

22

Petrinjski list broj 6


K U

L T

U

R A

KONCERT ZAGREBAČKIH SOLISTA U sklopu programa populariziranja klasične glazbe Hrvatski dom Petrinja organizirao je 3. lipnja koncert poznatih ZAGREBAČKIH SOLISTA. Ansambl je osnovan u okviru Radiotelevizije Zagreb pod umjetničkom vodstvom glasovitog violončelista i dirigenta Antonija Janigra. Tijekom mnogih godina upornog rada uspjeli su postići svoj cilj – postati jedan od vodećih komornih orkestara svijeta. Do sada su održali preko 3.000 koncerata na svim kontinentima, dobivši pritom najviša priznanja i nagrade. Veliki repertoar Zagrebačkih solista sadrži barokna, klasična, romantična i suvremena djela najpoznatijih svjetskih glazbenika, kao i djela hrvatskih autora. Petrinjskoj publici predstavili su se glazbenici pod vodstvom koncert majstorice Mirjam Pustički –Kunjko, violonisti :Vladimir First, Inga Ulokina, Mislav Pavlin , Ivana Penić Defur i Ivan Martinec,; viole: Krešimir Pustički i Hrvoje Martinec; violončela: Zlatko Rucner i Ernest Zornjak i kontrabasist Mario Ivelja. Izveden je program skladbi: Luke Sorkočevića, W. A. Mozata; F. Schuberta; G. Kleina; Bele Bartoka i F. Mendelsona.. Velikim završnim pljeskom nagradila je publika glazbenike za izvrsnu izvedbu, te pohvalila organizatora i poželjela još takvih programa koji trebaju Petrinji u kulturnom razvoju mladih našeg grada. Z.Martinović

IZLOŽBA SLIKA IZ KOLEKCIJE dr. STEVICE KOVAČEVIĆA U Galeriji Hegedušić 21. lipnja otvorena je izložba slika SISAČKI I PETRINJSKI SLIKARI IZ ZBIRKE DR. STEVE KOVAČEVIĆA, na kojoj je izloženo 27. slika, koje je ovaj istinski zaljubljenik u umjetnost i ljepotu s puno pažnje sabirao, ali još više što se s tim zavičajnim umjetnicima i družio. „ Kovačević je jedan od začetnika kolekcioniranja likovnih djela na našem području i vrijedan propagator kulturološke važnosti sakupljačke prakse, te je odigrao važnu ulogu u emisiji one kolekcionarske ideje koja ne inzistira na materijalnom i društvenom statusu zbirke, već u prvi plan postavlja ljubav prema umjetnosti i estetskom značaju svakog pojedinačnog djela. I dok mnogi kolekcionari svoje zbirke ljubomorno čuvaju daleko od pogleda javnosti, dr. Kovačević je svoje poštovanje i ljubav prema umjetničkim djelima izrazio prezentiranjem široj javnosti“ - napisao je dr. Boris Vrga u tekstu kataloga koji prati ovu izložbu. Posjetioci mogu vidjeti radove sisačkih umjetnika: Slave Striegla, Želimira Janeša, Ivana Marekovića, Marijana Glavnika, Spomenke Zadrović, Ivice Antolčića, Pavice Pirc, Stjepka Rupčića, Juliusa Novaka, Marijana Crtalića, petrinjskih umjetnika: Josipa Stanića Staniosa, Ivana Kožarića, Slavka Jurinjaka, Zvonimira Martinovića, Predraga Kodrića i Davora Žilića. Izložba će biti otvorena do 3. srpnja. Z.M.

KNJIŽEVNI SUSRET S ENESOM KIŠEVIĆEM Hrvatski dom Petrinja 7. lipnja organizirao je književni susret s poznatim piscem i pjesnikom Enesom Kiševićem. U potpuno ispunjenom prostoru Galerije˝Krsto Hegedušić˝ Enes Kišević predstavio je svoju novu knjigu, pod naslovom: «Samo s tobom ja sam ja». Sam autor vrlo nadahnuto govorio je stihove iz nove knjige, a potom dao i niz kratkih pjesama iz knjiga dječjih pjesama. Ulomke iz recenzije knjige i kritika o knjizi «Samo s tobom ja sam ja» pročitala je pjesnikova supruga Asja Kišević. U dodatku programa grupa učenika, pod vodstvom , profesorice Gordane Šelendić izvela je kratki recital Kiševićevih pjesama i zapisa, što je dodatno oplemenilo program ovog književnog susreta. Z.M.

Petrinjski list broj 6

23


K U

L T

U

R A

Slavulji na Antunovu u Bugojnu

U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva “Napredak”,podružnice Bugojno, članovi HPD-a “Slavulj”, muški vokalni ansambl “Petrinjski slavulji” i tamburaški orkestar FS“ Petrinjčica˝ boravili su 11. lipnja u Bugojnu prigodom proslave blagdana sv. Antuna Padovanskog. Pod ravnanjem maestra Josipa degl’Ivellia održali su cjelovečernji koncert na kojem su se predstavili raznovrsnim programom, a zajedno s tamburašima Folklorne sekcije “Petrinjčica” održali su i folklorni koncert Emila Cosetta. Tijekom koncerta u prepunoj gradskoj dvorani vladale su emocije, pa su mnogi i zapjevali skupa s petrinjskim „Slavuljima“.Tamburaški orkestar FS „Petrinjčica“ i petrinjski „Slavulji „ predstavili su Petrinju u najboljem svjetlu i zbog toga od gledatelja dobili pregršt radosti, pljeska ali i suza radosnica. Doček koji su organizirali HKD „Napredak“ oduševio je petrinjske pjevače i tamburaše. Zaista su bili predobri domaćini koji su nas dočekali s puno ljubavi, velikodušnosti i radosti. Pjevači „Slavulja“ pjevanjem su sudjelovali na nedjeljnoj svetoj misi u župnoj crkvi svetog Ante. Na orguljama je zbor pratio Robert Jakica , a misu je predvodio fra Ivica Matić koji je bio vrlo zahvalan i sretan dolaskom i sudjelovanjem mješovitog zbora i muškog vokalnog ansambla „Petrinjskih slavulja“ na svetoj misi. B. Štajcar

„PETRINJSKA LIRA“ UZVRATILA „TAMBURICI“ U VINKOVCIMA U prosincu prošle godine u Petrinji su gostovali članovi KUD ˝Tamburica˝ iz Vinkovaca, a 4. lipnja gostovanje su im uzvratili članovi Udruge umirovljenika Petrinje. Polusatni program, uz dirigiranje Luane Komlinović, izveo je Ženski pjevački zbor ˝Petrinjska lira˝. Predsjednica zbora Ivančica Malović, predsjednik i tajnica udruge Ivan Matuzić i Rezika Krolo, te tajnik Udruge umirovljenika Sisačko- moslavačke županije Mario Bajs, darivali su suvenire Petrinje i Siska. Na svemu im je zahvalila predsjednica vinkovačkog društva Katarina Horvat. Gosti su prošetali gradom na Bosutu i od domaćina saznali najvažniju povijest i znamenitosti Vinkovaca. Uz pjesmu, ples i poznatu slavonsku gostoljubivost stiglo se razgovarati o nastavku suradnje. KUD ˝Tamburica˝ trebao bi opet doći na Banovinu, ali sada u goste umirovljenicima Gline. A.P.

„PETRIART“ IZLAŽE U KOSTAJNICI I SPREMA SE ZA MOŠĆENICU Šestu godinu za Antunovo u Hrvatskoj Kostajnici od 18. ovog mjeseca skupno 40 radova izlažu 24 člana petrinjske udruge likovnih umjetnika - Petriarta. U srpnju slike će prenijeti u Mošćenicu, na izložbu za blagdan sv. Jakova. Petriart će uveličati i program Lovrenčeva u Petrinji. 10. kolovoza prvi put radove će imati postavljene na otvorenom, po zidu trafostanice u gradskom parku. U rujnu će sudjelovati u likovnoj koloniji u OŠ Mate Lovraka. Sve je već dogovoreno s ravnateljicom Indirom Nenadić, koja je i predložila dolazak članova Petriarta u školu na Senjak u sklopu obilježbe 25. obljetnice ove škole. A.P.

24

Petrinjski list broj 6


� � � � � � � � � �

A

P

I

S

��������� �

��

�������������

������������������������

���������������������������������������������������������������������� ������� �� ����������� ������������ �������� �������� �� ������� �������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� �

����� �������� �� �������� ������� ����� �� ����� ��� ������������� ������ ��� ���� ������� ������� ����� ����� ������� ��������� ������ ������ ����������� ������� ��������� ��� ���������� ��������� ������� ����� ��� �������� ����� ���������������������������������������������������������������������� ���������� �������� ������������ �������� ��������� ������ ��� ����� �� ����������� �� ������� ����������� ���� �������� ������ ��������� ����� �� ��������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������� � �

������������ �

������������������������������������������������������������ ��� ��� ���������� ����� �� ��������� ���������� ��������� ��������� ������������������ ������������ ��� ��������������� ��������� �������� ������� �� ������������� ����� ��� ������ ��������� ���� ������������ �� �������������������������������������������������� �

����� ������� ��������� ��� ��������� ����������� �� ��������� ����������� �������������������������� �������� ���������� ��� ���������������� ���������� �� �������� ���� ���� ������ ������� ������� ������� ���������� �������� ��� ���������� ������������ ���� ��������� ������������� ����������� ������� ������ ���������� ���������������������������������������������������������������������� �������� �

����������� � �� ����������� ����� ��� ���������� ������������ �������� ��� ����������� ������ �������� ������������ ������������� �������� ��� ������������ �������� ������ ���������� �� �� ������ ���� ������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ������� ���������� �� �������� ������������������������ ����� ������������ ��������� �������� ��������� ���������������������������� �������������������������������������� �������������� � �

� �

���������������������������� ������������������������������� �

���������������������������� �

������������������������������������

Petrinjski list broj 6

J

��������������������

����������� ���������������������������� ������������������������ ���������� �������������������������

R I

������������� �

���

A

� ���� ��������� ��������� ���� ��� ��������� ��������� �������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������ � ����������������������������������������������������������������� ������� �� ����������� ����������� ��� ������ ������� ��� �������������� ���������� ������������ �� ��������� �� �������� ��������� ����������� ��� ������ �������� �� ������ ��������� ��� ������������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������������� ���������� ������������ �� �������� ������ ��� ��� ������ �������� �������������������������������������������������������������� ���������� �� ����� ��� ��� �������� ��� ������� �������� ������������� �������������������� � ����� ��������� �� ������������ ������������� �������� ��� ������ ������� �� ������������� ��� ������������� �� ������������ �� �������� ������ ��� ������� ������ ��� ������ ��� ������������ �� �������� ��� ���������������������������������������������������������������� �������� ��������� ��� �� ����������� �������� ���������� ���������� �� ������� ������ ������������ ������� ���������� ���������� ������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �������� ����� ��������� ����������� ����� ��� ���� ���������� �� �������������������������������������������������������������� �� ������� ������������ ��������� ��������� �������� ����� �� ������� ������������� ��������� �� ������������� ���� ��� ��������� ����������� ��������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������������� ������� �� ������ ��� ���� �������� ���������� �� ��� ������� �� ���������� ���������� �� ������������ ������������ �������� ��� �������� �� ������������� ��������� ���������� �������� ��� ����������� �� ����� ����� ���������� ����������� ��������� �� �������� ������������� ����������� ���� ��� ������������ ��������������� ������� ������� �������� �� ���� ������������ ����������� ���� �� ���������� ����������� ��������� ����� ��� ������� ����� ������ �� �������� ���� ��� ����� ����� �� ���������� ���� ��������� ������������� �������� �� ��������� ��� ������������� �� ��� ���������� ���������� ���������� ������� ����������� ���� �� �������� �� ���������� ����������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� �������������������� � ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���� ������� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������ ��� ������ �������� �������� ��� ���� ����� ��������������� �� ������� ����������� ������� ���������� ��� ������������ ��������� ��� ��������� �������� ����������� ������� ���������� �� �� ���������� ��� ������ ��� ������ �� ������������ ��� �������������� ���� ��� ����� ����������� �������� ��������� ��� ����������� ������������ ��������� ��� �������������� �� ���������� ���������� ��� ������ ������� ��������� ��� ������� �������� �������������� �������� ������������� �������������� �� ���������� ���������� ��������� � ���������������������������������������������������������������� ��� ����������� ���������� �������� ��� ����������� �� �������� ����� ��� ��������������������������������������������������������������� � ����������������������������������������������������������������� ������� �� ��������� ��� ������ ��� �������������� ������ ����� ��� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ��������������������������

25


M A T I Č N I

VJENČANI

Gordana Josić i Borislav Stjepanović Martina Šolaja i Danijel Milković Zora Ratkić i Denis Bezik Danijela Kušar i Dominik Orlović Lidija Šoštarić i Krešimir Ivanišević Mirela Boršić i Dražen Škrinjarić Katarina Domić i Dario Bartulović Gordana Danić i Josip Turk Slađana Andrić i Boro Vidović Ljiljana Kralj i Franjo Ćumurdžić Ivana Lamza i Igor Massari Jasmina Hrenar i Dino Hrenar Slađana Vujaklija i Slobodan Stanisavljević

UMRLI

Ana Ostarčević 1910., Katarina Barunović 1935., Kristina Mikuljan 1961., Bora Šaša 1908., Franjo Štajcer 1924., Nikola Mikulčić 1932., Katica Piršić 1929., Vladimir Svjetličić 1940., Kristina Hranitelj 1919., Ana Marenić 1920., Luca Števinović 1947., Marija Ponjavić 1933., Anica Vugić 1934., Stjepan Đirlić 1932., Bara Zlovolić 1916., Marija Rakarić 1947., Anđa Radoš 1920., Ana Lisac 1918., Božena Rožanković 1920., Vlasta Miščević 1959., Vjera Drnedelić 1920., Ivan Bjelac 1927., Marijan Markulin 1936. i Zvonimir Štoos 1931..

ROĐENI

U sisačkoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ od 20.5. do 16.6.2005., do zaključenja „Petrinjskog lista“ majke dječaka postale su Marinka Gluvić, Sandra Martan, Edina Zenkić Velagić, Brigita Tolić, Davorka Knežić, Milena Đurđević i Ivana Mehmedagić. Majke djevojčica su Tihana Golub, Dušanka Cvijetić, Đurđica Pudić, Miroslava Čolić, Marina Popović, Elvisa Vratarić, Ana Vučković, Jelica Medved, Ivana Radošević, Marina Bezuh i Marijana Škrinjarić

26

U R E D

-

K O L U M N A

“VRUĆE” PETRINJSKE TEME Vruće je. Petrinjci i ja sjedimo na kavi u jednom poznatom kafiću. Fokusiramo sijedu kosu na izboranom mladiću. Svi ga znaju: ima zlatan lančić oko vrata, dva gradonačelnička mandata, kola bijesna. Ali mu je ordinacija malo tijesna. Valjda je zato u političkim vodama. Inače nije loš. Čak i Kirete i Trgovčevići slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna nas. Ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj političkoj sceni. Treba li vam možda alkohol ili čaj, treba li vam topli politički zagrljaj. Dragi birači, mali su dali. Dali ste svoje glasove. Izabrali ste starog-novog na isto mjesto. Izabrali ste čovjeka koji ima sve. Osim bazena. Dame i gospodo, naš gradonačelnik, dr. Miroslav Gregurinčić. Druga osnovna škola više nije Druga osnovna škola. Ona sada nosi ime naše velikog pjesnika Dragutina Tadijanovića. Čudim se što to ime nije dobila i prije. Ipak je postojala tako čvrsta poveznica. Naime, otac Dragutina Tadijanovića je tri mjeseca služio vojsku u Petrinji. Veća poveznica bi bila samo da mu je majka dva tjedna mijenjala oboljelog prodavača u Elektromaterijalu. Prigodom toga je objavljen i književni zbornik s djelima sadašnjih i nekadašnjih učenika. Ima tu lijepih djela. Glavno pitanje je što znači onaj naslov „Kod treće klupe na nasipu“. Je li to zapravo poziv da odete tamo? Otiđite tamo i saznajte istinu! Ako se dobro sakrijete kod treće klupe na nasipu, saznat ćete da vas majka nije slučajno našla u glavici zelja dok se s ocem naganjala po kupusištu. Saznat ćete da niste tamnoputi jer se roda zaribala pa vas je ubacila kroz dimnjak. Shvatit ćete da se može i bez žvakaća kraj pulta i odjednom će vam biti jasno da vaš otac ne ide tri puta dnevno u vinski podrum čistiti paučinu. Slavijatransovci jednostavno znaju sva pravila zavođenja. Kladim se da svaki od njih ima po pet obožavateljica. Kakav god bio dan, oni će svojim postupcima napraviti vruću atmosferu. Nije slučajnost što im busevi ujutro kasne po sat vremena. Svaki taj vozač dobro zna da što dulje svi mi čekali prokleti autobus, to ćemo više biti željniji. Ja, na primjer, ujutro kod tako dugog čekanja odmah počnem otkopčavati remen. I gledam gdje u blizini ima kakvo drvo da se objesim. Naši vozači-zavodnici također jako dobro znaju da kad je gužva, u ljudima se bude kojekakvi nagoni. Stoga vas za Zagreb ne vozi autobus nego minibus ili, još bolji opis, kombi. Mi smo svi tako stisnuti. Vrući. Znojni. Poželimo skinuti svoje oklope. Uzeti ih u ruke. I... I baciti ih vozaču u glavu. Našim profesorima je već dojadila činjenica da i kumice sa sirom i vrhnjem imaju veću kreditnu sposobnost od njih. Zbog toga su se bacili u štrajk. Sve je započelo oštro. Tjerali su nas iz škole uz povike: Jeste vi nepismeni? Jel ne vidite šta piše na vratima? U najgorem slučaju školska godina bi završila ranije. Primorac je već počeo pripremati zamjene za profesore. Radnici na benzinskoj su se već počeli privikavati da ih zovu profesore. Dizaličari su već počeli pisati pripreme za sat. Mljekari su počeli razmišljati kako će riješiti problem velikog broja neopravdanih izostanaka. Primorac je tražio da se popišu oni koji ne štrajkaju. Oni koji ne štrajkaju slobodno su se mogli potpisati i na drugo prazno mjesto. Iznad kojeg piše dupelizac. Sve je bilo tako napeto. Slabiji đaci su već počeli govoriti mamama i tatama da idu na popravak. Obećanja o motorima su naglo nestala. Maturanti su se već odrekli snova o fakultetu i našli drugi spas. Drugi put. Prema baušteli. I tada je sve prestalo. Potpisao se kolektivni ugovor. Profesori se prodali za manje od dvjesto kuna. Tresla se brda, rodio se miš. Pejo Trgovčević je ogorčen zbog pobjede koalicije na čelu s dr. Miroslavom Gregurinčićem. Uvjeren je da su birači krivo izabrali. Ali što je, tu je. Mora se nastaviti. Sada tvrdi da će biti oštra oporba komunističkoj vlasti. Krenuli su žestoko. Jednom dječjem vrtiću su darovali ljuljačke. Opasno sredstvo za pridobivanje glasova. Kad se stvarno ufuraju ,počet će još radikalniji koraci. Dijelit će se barbike. U park će se postaviti vrtuljak. U sljedećoj predizbornoj kampanji gradom će letjeti loptice-hopsice. Neće biti Tine i Nikše. Bit će Dino Jelušić. Pejo će s djecom na Čovječe, ne ljuti se. Sve se čini za buduće glasove. Pa čak i tako žestoki, bespoštedni koraci. U našem gradu se prije nekoliko tjedana dogodio jedan svečani događaj. Došlo je do primopredaje vlasti. Kao da se radi o štafeti. Da se to kojim slučajem dogodilo 25. 5., naš gradonačelnik bi morao sa štapom trčati sve do Peckog. Ovako je sve prošlo drugačije. Neaktivnije. Nedostajat će nam Josip Milaković. Čovjek koji je shvatio da u Petrinji stvari ne funkcioniraju pa se uhvatio razrješavanja dužnosti. U Hrvatskom domu. Čovjek kojemu je stalo do kulture. Ni nekoliko dana poslije svog odlaska ostavio nam je dva lijepa koncerta. Tinu i Nikšu. I Vesnu Zmijanac. Nismo znali što ćemo. Kupiti čepiće za uši. Ili se preseliti u drugi grad. Iz našeg grada su potekle neke zvijezde koje ne zaboravljaju svoj grad. Mario Valentić se vratio nakratko u Petrinju. Ostavio se pudranja. Drapanja s glumicama. Pokazivanja po časopisima i došao u svoj rodni grad. Biti aktivan. Voziti bicikl. I na čuntićkim stazama je ostavio zvjezdani trag. On bar dolazi u svoj grad. Imamo mi još jednu zvijezdu. Mirnu Berend. Borbenu Petrinjku koja će doći u Petrinju. Kad i ovdje počnu peglati lice i podizati guzice. A do tada... Neka kvaliteta pobjeđuje u Piramidi. Ona. I Ljubo Česić-Rojs. Ako naš dragi gradonačelnik odluči umaknuti u neke sretnije vode, tu su dva dogradonačelnika da ga zamijene. A da oni ne bi pobjegli, svaki mjesec će dobiti potporu od 3 500 kn. Tim novcima se mogla popuniti i koja rupa. U asfaltu, na primjer. Ovako se popunjava jedna sasvim druga rupa. Rupa u obliku političarskih usta. I. Glazer

Petrinjski list broj 6


N

E K

R O

L O

Z

I

TUŽNO SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

NA

na najplemenitijeg čovjeka s najvećim srcem

MARTU MATIJAŠEVIĆ I DANIJELA STANEŠIĆA U modrom nebu iznad našeg grada prepoznajemo vaš pogled, vašu misao na vječnost, vaše traženje zlatne ptice ljudskih snova. Dobri Gospodin neka blagoslovi vaše nebeske putove na kojima nas čekate. U neugaslim sjećanjima na našu mladost uvijek ste i vi.

Vaš IV. R1 i IV. R2 (maturanti generacije 1985. /86.)

OBJAVA OSMRTNICA

U „Petrinjskom listu„ možete objaviti osmrtnice, obavijesti o smrti, posljednje pozdrave, zahvale i tužna sjećanja za vaše pokojnike. Cijene osmrtnica su: - bez fotografije 100,00 Kn - s fotografijom 130,00 Kn - dvostruka veličina 150,00 Kn (u cijene nije uračunat PDV) Osmrtnice možete predati u Uredništvu „Petrinjskog radija”, Turkulinova 9, od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00h. Petrinjski list broj 6

RUDI (24. 6. 2004. - 24. 6. 2005.) Mojoj potpori i snazi mom prijatelju, suprugu mojoj jedinoj i neprežaljenoj ljubavi Nadahnjuj me i pomozi mi Tvoja Ljilja Sv. misa zadušnica služiti će se u Župnoj crkvi Sv. Lovro 24. 6. 2005. u 19,00 sati

TUŽNO SJEĆANJE NA

Mr. sc. RUDOLFA HORVATA dipl. ing. (24. 6. 2004. - 24. 6. 2005.) Mislimo na sve Tvoje uspjehe i pobjede, osmjehe i riječi podrške i veliku ljubav koje si imao za nas. Tvoji najdraži: kćeri: Mirta, Dominka, Mateja i Marijeta unučad: Dora, Matija, Lorena, Mona, ElaKatarina, Marita, Nika, Benito-Rudolf i Leon zetovi: Slobodan, Igor i Dino 27


— MALI OGLASNIK

M A L I

Prodaje se Golf-Caddy, '84. god., registriran do 10. mj. O Tel. G (098) L A 968 S 55 I 88 —

RAZNO Prodajem, kao gnojivo, kompost iz uzgoja šampinjona.

Prodajem kutnu klupu, stol, Tel. (098) 948 37 07 2 stolice, komplet za kuhinju. (044) 813 073 Tel. (044) 815 937

Mladić, 37 god., 187/85 traži djevojku za ozbiljnu vezu.

KU�E-STANOVI Na prodaju je jednosoban stan (klasično grijanje) 29

U uUlici Slavka Kolara m2 Odvojku Slavka Kolarabr.7 br.5 u Petrinji. na prodaju je stan od 44 m2. Tel. (091) 891 53 38 Tel.(091) 535 11 41

Daje se u najam, uz uzdržavanje stare i nemoćne

MALI u Kupuje se gradili�te Velikoj Gorici ili okolici. OGLASNIK Petrinje. starom Tel.Upitati (098)na740 855odjelu Doma

osobe, kuća s okućnicom u Zagrebačkoj ulici blizu umirovljenika u Petrinji, soba 207.

Prodajem neobnovljeni trosobni stan na katu obitelj-

Prodajem bojler (vodorovna Tel. (098) 976 54 79 monta�a-le�e�i) „Gorenje“, 50 l, novi, nerabljeni. Prodajem spavaću sobu „Gaj Slatina“, nova, uščuvana. Cijena Tel. (098) 601 025 je povoljna.

Tel. (091) 281 65 80

Prodajem gara�u u Sisku, Ul. Tina Ujevi�a. Prodajem spremište za lož ulje od 2000 litara. Tel. (044) 815 415 Tel. (044) 812 365 (098) 196 04 17 (098) 194 04 17

Prodaju se odojci uz mogu�nost obrade. Tel. (044) 816 276

ske kuće i novosagrađenu kuću od 35 m2 s dvori-

AUTOMOBILI

štem.

KU�E-STANOVI Tel. (01) 27 50 283

U UliciseSlavka Kolara '84. br.7 god., Prodaje Golf-Caddy,

na prodaju je stan od 44 m2.Vrbnik na otoku Iznajmljuje sedo apartman registriran 10. mj.u mjestu Tel.(091) 535 11 41

Krku.Tel.

(098) 968 55 88

Tel. (044) 815 126 (dou 15 h) Kupuje se gradili�te Velikoj Gorici okolici. 824 ili 608 (poslije 16 h) RAZNO Tel. (098) 740 855 (098) 906 82 54

Prodajem kutnu klupu, stol, 2 stolice, komplet za kuhinju. Tel. (044) 815 937 AUTOMOBILI Prodajem bojler (vodorovna monta�a-le�e�i) „Gorenje“, Prodaje se Golf-Caddy, '84. god., Prodajem garažu u Sisku u ul. Tina Ujevića. do 10. mj. 50registriran l, novi, nerabljeni. Tel. (044) 812601 365 025 Tel. (098) 968 55 88 Tel. (098) (098) 196 04 17

ProdajemRAZNO gara�u u Sisku, Ul. Tina Ujevi�a. KUPON BROJ Prodajem kutnu klupu, 6. stol, Tel. (044) 815 415 2 stolice, komplet za kuhinju. 17MALE OGLASE ZA BESPLATNE Tel.(098) (044)196 81504 937

Kušajte domaće proizvode

Pek arne „Dumbović“ Prodajna mjesta:

PETRINJA, Kučerina 4 MOŠĆENICA , A.Starčevića 95 SISAK , A.B.Šimića 3 H.domobr ana 30 Stjepana i Antuna R adića 28

NOVOOTVORENA Rimsk a 5, Sisak

IMEse I PREZIME ______________________________________________________ Prodajem bojler uz (vodorovna Prodaju odojci monta�a-le�e�i) „Gorenje“, obrade. mogu�nost 50 l,TELEFON novi, nerabljeni. __________________________________________________________ Tel. (044) Tel. (098)816 601276 025

TEKST OGLASA ______________________________________________________________________

Prodajem gara�u u Sisku, Ul. ____________________________________________________________________________________ Tina Ujevi�a. Tel. (044) 815 415 (098) 196 04 17 ____________________________________________________________________________________ Prodaju se odojci uz 28 mogu�nost obrade. Tel. (044) 816 276

Petrinjski list broj 6


PROLJETNA UREĐENJA SPORTSKIH TERENA U sklopu redovitih proljetnih uređenja sportskih objekata u vlasništvu Grada Petrinje i ove se godine krenulo u sanacije i pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Da bi se poboljšali uvjeti rada i higijenski uvjeti polaznicima Škole nogometa na nogometnom igralištu ˝Gavrilović˝ , uređuju se svlačionice. Koordinator svih radova je Veljko Ognjenović, stručni suradnik za sport Ureda društvenih djelatnosti Grada Petrinje, a prema njegovim riječima još se planira urediti vanjski dio objekta, fasada, te obojiti ograda igrališta. Nogometno igralište «Mladost» izgleda sjajno i doista se može podičiti savršenim travnjakom što obično nogometnim stadionima predstavlja najveći problem. Na objektima garderobe i poslovnog prostora demontiran je stari, istrunuli žlijeb i cijelom dužinom zgrade postavljen je novi . U planu je još, uz redovita održavanja, do konca godine zamijeniti stari, drveni prilaz na tribine i trajno riješiti ovaj problem postavljanjem istegnutog metala. Na rukometnom igralištu proteklih su dana napravljeni najveći zahvati. Postavljeno je, do visine reflektora, 250 m2 plastificirane zaštitne mreže. U tijeku je zamjena stare, dotrajale zaštite i postavljanje 175 m2 pocinčane zaštitne mreže iza golova kako lopte ne bi ulazile u tuđa dvorišta. Trenutno se radi na uređenju, bojanju i osvježenju svlačionica kako bi malonogometni Turnir ulica, kvartova i prigradskih naselja mogao proći u što ljepšem okružju. Planirano je po završetku turnira igralište iscrtati za košarkaške utakmice kako bi pomladak ŠKK «Petrinja» tijekom ljetnih mjeseci održavao treninge na otvorenom. Bio bi to jedan kvalitetan košarkaški teren koji bi zadovoljio mlade košarkaše. Zanimljivo je da su za rukometno igralište regulirani vlasnički odnosi i stoga se do kraja godine uz svu potrebnu dokumentaciju i projekte planira izgradnja novih svlačionica i završetak uređenja tribina i cjelokupnog okoliša. To će uz sanaciju gradske sportske dvorane u sklopu Srednje škole biti jedan od većih zahvata na sportskim terenima. Što se pak tiče naše dvorane, radovi počinju 15. srpnja, a predviđanja su da će glavnina biti okončana do početka nove školske godine 2005/2006. u rujnu i dakako, početka nove natjecateljske sezone. U iščekivanju početka gradnje nove sportske dvorane u okviru OŠ Mate Lovraka brojne juniorske i seniorske ekipe i momčadi pojedinih sportova još će neko vrijeme koristiti staru dvoranu čija će sanacija zasigurno pomoći što boljem radu i treninzima. V. Gajšek

Petrinjski list broj 6

S

P

O

R T

RK „Slavijatrans“ u drugoj HL- zapad Rukometaši kluba ˝Slavijatrans˝ od ovog su mjeseca službeno ušli u natjecanje u Drugu hrvatsku ligu zapad. Nakon 26 odigranih kola Treće hrvatske lige zapad jedan, kao pobjednici lige, ušli su u drugu ligu i to bez kvalifikacija. Prema riječima tajnika kluba Predraga Vuića čekao se rasplet kvalifikacija za prvu ligu gdje je RK Poreč pobjedom nad RK Našice osigurao ulazak u prvu ligu čime se otvorilo treće mjesto u drugoj ligi. Iz tog razloga petrinjski klub je bez kvalifikacijskih utakmica automatski prešao u drugu ligu, što je, također prema riječima tajnika kluba, velika stvar – ako ni zbog čeg drugog barem zbog financija. Od njega smo saznali i da su sredstva za obnovu gradske sportske dvorane odobrena iz Ministarstva obnove i graditeljstva, tako da će petrinjski rukometaši i rukometašice od sljedeće sezone utakmice Druge lige igrati na domaćem terenu. Napomenuo je u intervjuu da ovo svakako nije bio jednostavan ulazak u drugu ligu, jer se na tome radilo već od samog povratka u Petrinju i obnove djelovanja kluba. Natjecanja u drugoj ligi počinju krajem mjeseca rujna, a igrat će se uglavnom po Kvarneru. Od 12 klubova u Drugoj ligi zapad samo su četiri kluba s ''kopna''. To su, osim našeg ˝Slavijatransa˝, dva kluba iz Zagreba i RK Karlovac. M.Petrak

Akrobatski rock'n'roll klub Petrinja

PLESOM DO MEDALJA Članovi ''Športskog akrobatskog rock'n'roll kluba Petrinja'' nastavljaju s tradicijom dolaženja kući s ''hrpom'' medalja. Na kvalifikacijskom turniru u Slavonskom Brodu 29. svibnja osvojili su 6 odličja. Zlatni su bili Tamara Mamić i Alen Mikić u kategoriji ''mlađih juniora 2'', a u ''C'' kategoriji Petra Ždravac i Mario Gržin. Srebro su osvojili Josipa Šeremet i Luka Hatvalić u kategoriji ''mlađih juniora 1''. Bronce su zaslužili Petra Pugar i Karlo Wagner u kategoriji ''mlađih juniora'' i u ''C'' kategoriji Sanela Nogić i Antonio Graovac. Međutim, to nije sve! U subotu11. lipnja, Sanela Nogić i Antonio Graovac predstavljali klub i grad u sklopu reprezentacije mlađih juniora na Europskom prvenstvu juniora u austrijskom Oberwartu i u jakoj konkurenciji zauzeli 11. mjesto. Nakon napornog dana, bez predaha već sljedećeg dana uputili su se na ''Panonski festival'' u Tuzli i osvojili zlatnu medalju, a srebrni su bili Josipa Šeremet i Luka Hatvalić. Do kraja sezone ostala su im još dva natjecanja: kvalifikacijski turnir u Zagrebu i Europsko prvenstvo za seniorske formacije u njemačkom gradu Poingu. D.K.

29


HRVAČI OSTVARUJU SVOJE PLANOVE Svi uzrasti hrvača ˝Gavrilovića˝ ostvaruju svoje planove. Seniori su 6. lipnja u Varaždinu na drugom kvalifikacijskom turniru za momčadsko prvenstvo Hrvatske učvrstili vodstvo, iako je Varteks sakupio 31 bod, a ˝Gavrilović˝ 26. U Varaždinu su se titulom prvaka okitili Radučević (74 kg), Kadečka (96 kg) i Matković (120 kg), treće mjesto osvojio je Brebić (50-55 kg). Nakon drugog turnira, treći i četvrti održat će se najesen. Petrinjci su ukupno prvi s 57 bodova, Varteks ima 46,5, Lika 46, Zagreb 38,5, Slatina 34, Hrvatski dragovoljac 27, Lokomotiva 12, Ban Jelačić 10, Poreč 2,5, Split 1,5 bod. A.P.

S

P

O

ZAVRŠENA SEZONA DVJEMA MOMČADIMA VETERANA Za obje nogometne momčadi veterana iz Petrinje završena je natjecateljska županijska sezona. Po sustavu HNS veterani NK ˝Mladost˝ osvojili su treće mjesto, iza Segeste i Frankopana iz Galdova, slabije nego prethodne tri sezone kada su uzastopno osvajali titule prvaka. Od 16 utakmica u deset su slavili, dva puta igrali neodlučno, a četiri puta poraženi. Proljeće je bilo uspješnije, samo uz poraz od prvaka Segeste, na svome igralištu kraj Petrinjčice pobijedili su i Frankopana, ali nedovoljno za drugo mjesto. Petrinjci se mogu pohvaliti da imaju najboljeg strijelca, Damir Gršić postigao je 26 pogodaka. Sa Šepercom i Anušićem igrao je i za rerezentaciju lige i opet se iskazao, pet puta je bio strijelac u 8:5 za Siščane. Iako nisu prvaci, ali uz poziv HNS, veterani ˝Mladosti˝ ipak će nadlzeći vikend sudjelovati na državnom prvenstvu u Bizovačkim Toplicama. Njihov je trener Dragoslav Peškir, tajnik Dragan Anušić.

R T

SREBRO ZA PLES Na posljednjem plesnom turniru u standardnim

i latino američkim plesovima ove sezone, održa-

nom 18.lipnja u Zadru u organizaciji Plesnog kluba "Samba" iz Zadra, plesni par Igor Žilić i Pina Pavlić iz Športskog plesnog kluba "Top Step" Sisak osvojili

su drugo mjesto i srebrnu medalju za prikazano plesno znanje i umijeće u kategoriji ODRASLI D 2 u standardnim plesovima.

Nogometaši veterani Petrinja-HSP svoju županijsku ligu okončali su na sedmom mjestu, ako im se priznaju bodovi iz dviju neodigranih utakmica bit će na četvrtoj poziciji. Njihovo natjecanje vodi povjerenik Ivica Milatović. Za Petrinjce igralo je 26 veterana. Ovo im je druga sezona, a u trećoj očekuju pohod na sam vrh, planovi su koje je iznio njihov tajnik Željko Čutura. A.P.

„MLADOST“ PLESALA SAMO JEDNO LJETO Plesala je samo jedno ljeto prema naslovu filma koji znadu stariji čitatelji, mogla bi se nazvati neuspješna sezona NK ˝Mladosti˝ u III. HNL-središte. Među 17 klubova petrinjski zeleni su posljednji, od 32 utakmice samo su u dvije pobijedili, osam igrali neodlučeno i čak 22 puta poraženi. Gol- razlika je 35:90, a s osvojenih 14 bodova „najmršaviji“ su među fenjerašima u sve četiri ( NEDOSTAJE LI RIJEČ???) Treće HNL. Neuspjeh iz jeseni (samo pet bodova) tijekom proljeća prerastao je u još izraženiju agoniju osipale uprave i sve malobrojnijih igrača. Morali su igrali i vratari, a zadnja utakmica protiv Lučkog u Zagrebu prekinuta je prije kraja. ˝Mladost˝ je ostala sa samo sedam igrača. Za utakmice drugog dijela u zapisniku je stajalo „nema trenera“. Nekoliko kola pokušao je posao trenera obavljati Zlatko Mesar. No, ubrzo je otišao a među dečkima je ostalo puno gorčine, nezadovoljstva, nenamirenih obveza. Sezona 2004./05., samo jedna u III. HNL –središte pamtit će se po najslabijoj ˝Mladosti˝ u povijesti kluba. „ Pripremit ćemo skupštinu, raspraviti o svemu, izabrati novo vodstvo, ˝Mladost˝ mora opstati“, kazao je dosadašnji predsjednik Miodrag Demo. A.P.

PRVA SEZONA MALONOGOMETNOG KLUBA KUPA U prvoj sezoni svoga postojanja, u Drugoj HMNL opstao je Malonogometni klub Kupa, najnovije petrinjsko društvo s prosječnom dobi igrača 17 godina, po čemu je najmlađe u drugoligaškoj konkurenciji. Na prvoj godišnjoj skupštini održanoj 1. lipnja, predsjednik Branko Vidović naveo je najvažnija postignuća u prvoj godini: uspješan plasman i ostanak u Drugoj ligi, djelovanje dječje škole malog nogometa za 50 dječaka, organiziranje prve gradske lige rekreativaca za 150 igrača iz 12 klubova. Na turnirskom prvenstvu Hrvatske dječaci Kupe osvojili su treće mjesto, a drugo na hrvatskim igrama u Splitu pod nazivom ˝Športom protiv droge˝. Trener tog uzrasta je Nedjeljko Kosić, prvu postavu vodi Josip Šeperac, tajnik je Vlado Toljan, športski direktor Dragoslav Peškir, u upravi su još Ivica Ljubanović, Edi Morina i Dragan Anušić. MNK Kupa ostaje ozbiljno, organizirano i perspektivno društvo, naglašeno je na njihovoj skupštini. A.P.

30

Petrinjski list broj 6


S

P

O

R T

Kajak kanu klub „Kupa“ Petrinja

SREBRO I BRONCA VEĆ NA PRVOM NASTUPU Članovi Kajak kanu kluba ''Kupa'' sudjelovali su 12. lipnja na Jarunu, na otvorenom Međunarodnom prvenstvu grada Zagreba i Memorijalnoj utrci ''Matija Ljubek'', gdje su osvojili 3 odličja. Srebro su osvojile u kanuu dvosjedu kadetkinje Kornelija Ivanjek i Antonia Jajčević, a bronce u kanuu jednosjedu Kornelija Ivanjek i u dvosjedu kadeti Amir Detanović i Dario Tonković. Ovi odlični rezultati postignuti su u vrlo jakoj konkurenciji između 200 natjecatelja iz 17 klubova Češke, Mađarske, Slovenije, BiH i Hrvatske. ''Našim članovima ovo je bio prvi nastup ove sezone. S obzirom na vremenske prilike i neprilike , vrlo malo su trenirali na vodi, stoga smo još zadovoljniji postignutim rezultatima'', rekao je Drago Čavić, tajnik i trener kluba. Iskoristit ćemo ovu priliku i odmah najaviti ''Kup grada Petrinje'' za Lovrenčevo, a održat će se na gradskom Kupalištu 7. kolovoza. Očekuje se dolazak desetak klubova iz Hrvatske, a pozvani su i kajakaši iz Slovenije i BiH. D.Kolarec

ODLIČJA PETRINJSKIH KARATISTA RIBOLOVCI ULOVILI 20 KG RIBE Tijekom svibnja i lipnja sportaši Karate kluba „Sveti Lovro“ iz Petrinje na natjecanjima u Zagrebu, Sisku i Vukovaru osvojili su brojna odličja. ZA FIŠIJADU Na Međunarodnom otvorenom turniru 27. Croatia kup u Zagrebu 27. svibnja Petrinjci su sudjelovali u tri kategorije: kadeti, mlađi kadeti, kadetkinje i učenici. U ekipnom natjecanju Petrinjci su osvojili treće mjesto, a u sastavu petrinjskih karataša bili su Damir Bačan, Danijel Jukić i Hrvoje Balenović. U pojedinačnoj kategoriji mlađih učenika Damir Bačan je osvojio broncu. U Sisku je 4. lipnja održan Sisak cup 2005. – Međunarodni karate kup u klasičnom karateu. Petrinjcima su pripale bronce u tri natjecateljske kategorije: kod kadeta broncu je osvojio Danijel Jukić, kod mlađih kadeta Igor Radošević i Marko Josipović. Međunarodni otvoreni kup održan je 11. lipnja u Vukovaru.Sudjelovalo je dvadesetak ekipa, a u tri natjecateljske kategorije članovi Karate kluba „Sveti Lovro“ osvojili su pet odličja: kadeti (preko 64 kg) Danijel Jukić-zlato; mlađi kadeti (50 kg) Igor Radošević – srebro; mlađi kadeti ( 46 k.) Marko Josipović – bronca; mlađa kadetkinja (50 kg) Marina Jagodin – bronca i učenici (46 kg) Damir Bačan – srebro. U kategoriji mlađih učenika do 35 kg borio se Mateo Stanić koji je svojom borbenošću zaradio brojne ovacije navijača. Mijo Celčić

Članovi Udruge sportskih ribolovaca „Štuka“ Petrinja na Kupi u Letovaniću održali su 12. lipnja tradicionalno društveno natjecanje članova svih uzrasta. U lovu ribe na plovak, u kategoriji kadeta 1. mjesto osvojio je Marko Kotaranin s 4 kg ulovljene ribe, a u kategoriji seniora s 4,980 kg ulova prvi je bio Tihomir Čorić. Stariji seniori natjecali su se u disciplini lova ribe po dnu, među kojima je Ivan Tonković s 290 grama ulova osvojio prvo mjesto. Od predsjednika Udruge Mladena Orlića, saznali smo kako je na natjecanju sudjelovalo 50 članova, koji su ukupno ulovili više od 20 kg ribe koju su očistili i pripremili za fišijadu koja će se u Petrinji održati 23. srpnja. Moramo spomenutu i ''kadetsku ligu'' u kojoj su kroz mjesec održana 3 kola (2.,3. i 4.). Ista ekipa: Valentin Đurčić, Antonio Ćorić i Roberto Massari na Ciglanskoj grabi u Sisku i na Savi u Bobovcu zauzeli su 8. mjesto, a u posljednjem 4. kolu, održanom na Kupi u Sisku, ekipno su bili deveti. Podsjećamo kako su u ligi najmlađi sudionici od ukupno 11 klubova. Do sada nisu sudjelovali u sličnim natjecanjima, a svaki početak je težak pa možemo reći kako se ''dobro drže'' među starijima i iskusnijima. D.K.

Petrinjski list broj 6

31


KAD VAM KAŽEM... lih,

Ima...ima tisuća... i tisuća zvjezdica ma-

koje nebom sjaje. A što rade?! Hm?! Pitam se? I tvoja zvjezdica plava negdje gore spava... Tako su lijepe, krasne... što da Vam kažem... kao kristalne perle. Njih je puno nebo... kad Vam kažem; one svijetle cijele noći...i u moj san pokušavaju doći a jutrom se gase... kad Vam kažem, uhvati me tuga i kad opet stigne tamna noć kristalne prijateljice ponovo će doć... kad Vam kažem... Mihovil Herceg 2. razred OŠ Jabukovac

SVIJETLI DANI

A'oj moja nevolja i tugo, Osmi travanj čekao sam dugo. Nosit ću ga u srcu i duši, Desilo se čudo u Pastuši.

P

O

E Z

I

J A

Ovaj datum zaboravit neću, Sijalica zamijenila svijeću. I agregat sada će da spava, Jer ne mora više musti krava. A bio je kao ljuta guja, I njega je zamijenila struja. Taj agregat stručni ljudi prave, Pet godina muzao mi krave. Od sada će zauvijek da spava, A sedamnaest muzao je krava. I laktifriz uskoro će biti, Da bi mlijeko mogao hladiti. Sada će mi mnogo lakše biti, Jer ne moram mlijeko odvoziti. Petar Vrga

LASTAVICA Lastavice, mila ptico! Lastavice, mala ptico! Daleko si putovala. Bilo je to prije zime.

Mi te čekamo. Snijeg još skriva polja, njive. Led se drži zemlje, svega. Život čeka. Mi tebe čekamo.

— Čekaju te tvoja gnijezda ispod naših streha. Čekaju te krošnje prazne, građevine raznorazne. Znamo da ćeš doći, doći izdaleka. Slušat ćemo cvrkut tvoj, gledat ćemo let tvoj laki i gledat te prozor svaki i vodovi u našoj ulici. Lastavice, sunce malo, zimsko Sunce te otjeralo, a proljetno blago zove u prostore stare, nove. Toplo Sunce proljetno. Lastavice, mila ptico! Dođi! Dođi u naš kraj, on ti je domaja, znaj! I druge su zemlje tvoje, al' Hrvatska te svojom zove. Dođi, mila ptico! Dođi, lastavice ! (Petrinja, na Valentinovo, 14.2.2005.) Vera Vuković

„KAKTUSIMA“ NAGRADA ZA KREATIVNOST Od 1. do 5. lipnja u Zagrebu je održana 40. međunarodna vrtna izložba „Floraart“ na kojoj već tradicionalno izlaže Hrvoje Bešlić, vlasnik tvrtke „Kaktusi Bešlić“. Za ovogodišnji izložbeni prostor za svoju modernističku kreaciju dobio je nagradu „Brončani stručak“ za „kreativni izraz u oblikovanju prostora“. Po dobivanju nagrade Hrvoje Bešlić je naznačio kako mu je dobiveno priznanje značajno za daljnji rad jer je brončani stručak“ dobio kao jedini hrvatski predstavnik među cvjećarskim velesilama kao što su Danska, Italija i Nizozemska. A.M.

“ELEKTROMATERIJAL”

Ulica M. Gupca 94, Petrinja, tel/fax (044) 814-472 Veliki izbor perilica, hladnjaka, ledenica, peći, bojlera, lustera, televizora i ostale tehnike.

AKCIJA!

Hl a dnjaci Leder od 140 l = 949,00 k n Z a nussi plinsk i štednja k = 1.199,00 k n Per ilic a rublja Z a nussi = 1.749,00 k n Per ilic a suđa Whir lpool = 2.199,00 k n usisavač Progr es = 219,00 k n T V 51E Grundig = 999,00 k n k lim a ur eđaji v eć od 1.699,00 k n Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 8,00 do 19,00 sati, subotom od 8,00 do 14,00 sati Dostava kupljene robe je besplatna. 32

Petrinjski list broj 6


Z

A

B A V A

ZAGORSKI Dosel Zagorcu Amerikanac u posjetu, veli njemu Zagorec: „Vidiš ovu livadu, to je moja zemlja!“. Pokaze na breg i veli: „Vidiš onaj vinograd, i to je moja zemlja!“ Pokaže na drugi breg i veli da je njegov i taj breg, a na to će Amerikanac: „Kod mene u Americi ja sjednem u svoj auto i vozim se cijeli dan, cijelu noć, i tek sljedeće jutro dođem do kraja svoje zemlje.“ Njemu će Zagorec: „Je, i ja sam imal takav auto i jedva sam ga prodal.“

ŠKOLSKI Došao otac u školu na informacije. Učitelj mu pokazuje ocjene. Gleda otac, a ima što i vidjeti: jedinica iz hrvatskog, iz matematike, jedinica iz prirode, glazbenog..... Otac proguta veliku knedlu, pa tužnim glasom kaže: „Pa, moj sin će pasti godinu!“ Profesor mu odgovori: „Ajmo' se kladit' u 500 Eura da neće!“ Petrinjski list broj 6

����

� �

����

� � �

����

����

����

����

� � �

����

����

���� ����

����

��

����

����

��

������������������������� ������� ��������� ���������������������������������� �������������������������� �������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ��������������������������������� ������������������ ������������������������� ������������� ������������������������������ ���������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������������� ������������������ ������������������������������� ����������������������� ���������������������� ��������������������������� �������������� ����������� ����������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ��������������������� �������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ����������������� ������������������������������� ���������������������� �������������

33


M

A

R K

E

T

I

N

G

���������������������� ������� ������������������������� �������� ���������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����� ��������������������������������������������������������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� � ������������������� �������� &$��'(��)*+�

����������������������������������� �� �����������������������������������������������,�-��

!"#$� %& !"#$� %&

���������������������������������������������������������������.���� �.��������/)+��&�0 ���������������������������������������������������������������.���� �.��������/)+��&�0 ����������������� �������������/)+)�&�0��������������������������������������1�� ���� ����� ������1�2����������� �.��3���/)+���%�0������������������������������������������������������������������������ ������1�2����������� �.��3���/)+���%�0������������������������������������������������������������������������ ����1������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������.������1� �������������������������������������������������� �� 4��)+(�56'/��"& &$��'(��)*+� �������������������������������������������������������������������������������,�-��

!"#$� 7 !"#$� 7

DOBITNICA NAGRADNE IGRE

Luana Komlinović iz Slatinske ulice broj 18 u Petrinji dobitnica je u četvrtom kolu Nagradne igre Petrinjskog lista i radija „Koliko poznajem svoj grad?“ Točan odgovor bio je Kuća obitelji Hajnic ili kuća preko puta DM-a, Nazorova 15, Petrinja. Gđa. Luana Komlinović kao nagradu dobila je besplatnu uslugu uljepšavanja kod našeg sponzora četvrtog kola- Frizerskog salona „Olimp“ u Nazorovoj 13, vlasnice Slavice Lipošćak.

34

���������

���� ��������� �����������

� � � � � � �

��

��������� �� ��� ����������� � ����� �������� ���� �� ����� �������� ��� �������� ������������������������

��������� ���������� ��������� ������� ���� �������� ������� ������� ���������� ��������� ������� �������� ������ ���� ��������� ���� ������ ������ �������

Petrinjski list broj 6


N A G

R A

D

N A

I

G

R A

NAGRADNA IGRA NAGRADNA IGRA NAGRADNA IGRA PETRINJSKI LIST PETRINJSKI LIST PETRINJSKI LIST + + + PETRINJSKI RADIO PETRINJSKI PETRINJSKIRADIO RADIO

KOLIKO POZNAJEM SVOJ GRAD? KOLIKO POZNAJEM

SVOJ GRAD ?

Fotoobjektiv našeg Cobre za svaki novi broj „Petrinjskog lista“ fotografirat će jedan detalj. Vaša zadaća je prepoznati o čemu je riječ i za gdjesvaki se nalazi – navesti ulicu i kućni Foto-objektiv na_eg „Cobre“ novi brojzgradu, „Petrinjskog broj (ukoliko postoji) ! lista“ uslikat _e jedan detalj. Podatke ispunite u Kupon uz fotografiju, pošaljite ili donesite na adresu: Va_a zada_a je prepoznati o _emu je rije_ i gdje se nalazi – „Petrinjski radio“d.o.o. Nagradna igra „Petrinjskog lista“ navesti zgradu, ulicu i ku_ni broj (ukoliko postoji) ! Ul. A.Turkulina 9 Podatke ispunite u Kupon uz fotografiju, po_aljite ili 44 250 Petrinja Javno izvlačenje će se izravno u programu Petrinjskog radija 15. srpnja, a kupone donesite na obavit adresu: treba poslati najkasnije do 13. srpnja 2005. radio“d.o.o. U„Petrinjski obzir za izvlačenje doći će samo kuponi s točnim odgovorima!

Nagradna igra „Petrinjskog lista“ NAPOMENA: Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju članovi Uredništva „Petrinjskog Ul. A.Turkulina 9 lista“ i „Petrinjskog radija“ kao i članovi njihovih obitelji! 44NAGRADNO 250 Petrinja PITANJE! Sponzor Nagradne Igre: Javno izvla_enje obavit _e se izravno u programu Petrinjskog radija 15. o_ujka, a kupone treba poslati do Nazorovanajkasnije 20, 44 250 Petrinja Radno vrijeme od 8,30 do 20,00 h 13. o_ujka 2005. Parfemi, kozmetika, trikotaža U obzir za izvla_enje do_i _e samo„Arena“, kuponi s to_nim odgovorima, WGW program, donje rublje a dobitnik _e dobit poklon paket „Petrinjskog radija“ i NOVO! Kolekcija „Lisca“ kupaćeg programa do broja 56. „Petrinjskog lista“! NAGRADA: Poklon bon od 100,00 kn NAPOMENA:Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju KOLIKO POZNAJEM SVOJ GRAD? broj 5 _lanovi Uredni_tva „Petrinjskog lista“ i „Petrinjskog Kupon radija“, Odgovor: Detalj sa slike nalazi se na/u kao i _lanovi njihovih obitelji!

Trgovina N & M

_____________________________u _____________________________________________________ (mjesto)

(ulica, kućni broj)

Ime i prezime ______________________________________________________________________ Adresa ____________________________________________________________________________ Broj telefona _____________________________________________________________________ Petrinjski list broj 6

35


Petrinjski list - 06  

II OŠ DOBILA IME DRAGUTINA TADIJANOVIĆA str. 15 KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE PETRINJE dr. Miroslav Petračić predsjednik str. 5 Maturanti Sre...