Page 1

Zložitejšie zmeny vo formátovaní (farba písma, pozadia, veľkosť písma)

Zákadné formátovanie (B=tučné, I=kurzivá U=podčiarknuté)

Vloženie odkazu na inú stránku (wiki), alebo externý odkaz

vloženie vodorovnej deliacej čiary do textu

Vloženie súboru (obrázku) do textu

Vloženie tabuľky

Výber úrovne textu : Nadpis 1, Nadpis 2 ... (slúži na tvorbu automatických obsahov) Tvorba ODKAZU - LINK

Názov zobrazeného textu odkazu

Názov wiki stránky na ktorú sa odkazujeme

Možnosti výberu vytvorenia odkazu Odkaz môžeme vytvoriť na: -

wikistránku, alebo súbor na wiki priestore (Page or File) - externú web adresu, - alebo na e-mail

Edit toolbar wikispaces  
Advertisement