Page 1

Právní rozbor

Smlouva o budoucí(ch) nájemní(ch) smlouvě(ách) a Smlouva o budoucí(ch) kupní(ch) smlouvě(ách) o převodu nemovitostí ze dne 26.8.2008

Klient Město Lysá nad Labem Sídlo: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, 289 22 IČ: 00239402

Vypracoval Mgr. Štěpán Řiháček, advokát Sídlo: Pionýrská 249/15, Brno, 602 00 IČ: 018 27 758 Datum 28.10.2015

Právní rozbor MS Development x Město Lysá nad Labem  

Právní rozbor smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a společností MS Development o výstavbě mmj. i občanské vybavenosti na pozemcích v areálu b...

Právní rozbor MS Development x Město Lysá nad Labem  

Právní rozbor smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a společností MS Development o výstavbě mmj. i občanské vybavenosti na pozemcích v areálu b...

Advertisement