Page 1

NabĂ­dka pro partnery www.flema.cz


FLEMA

je soutěž pro všechny, kteří souhlasí s myšlenkou, že skvělé mediální myšlení může výrazně odlišit produkt či značku od konkurence. S myšlenkou, že převratný nápad, inovace nebo neobvyklé využití běžných komunikačních prostředků můžou výrazně zvýšit kvalitu zásahu cílové skupiny.

FLEMA není jen soutěž! je tvořena souborem aktivit, které podporují hlavní myšlenku soutěže.

Hlavní doprovodné aktivity:

• Mezinárodní konference • Hlasování odborné veřejnosti • Slavnostní galavečer • Závěrečná publikace • Archiv soutěžních prací

FLEMA je určena všem profesionálům působícím na českém a slovenském mediálním trhu – plánovačům, nákupčím z mediálních a reklamních agentur, marketingovým pracovníkům ze strany zadavatelů a médiím. Tedy všem, kteří se podílejí přímo či nepřímo na tvorbě mediálních kampaní.

Kampaně, které obsahují skvělé mediální nápady, zasluhují ocenění. A stejně tak jejich tvůrci…

Soutěžní kategorie a ceny • Nejlepší využití TV • Nejlepší využití rádia • Nejlepší využití tisku • Nejlepší využití OOH • Nejlepší využití digitálních médií • Nejlepší využití kinoreklamy Soutěž je doplněna Hlasováním odborné veřejnosti.

• Nejlepší malá kampaň • Nejlepší kampaň • Inovativní zadavatel • Inovativní agentura • Grand Prix


Doprovodné aktivity Mezinárodní konference

Celodenní mezinárodní konference se zaměřuje na hlavní myšlenku soutěže – inovativní využití médií, kreativní plánování, jejich přínos a efektivitu. Program konference je sestaven z vystoupení klíčových řečníků z Česka, Slovenska i ze světa a je doplněn diskusními panely.

Hlasování odborné veřejnosti

Hlasující hodnotí vybrané práce ze shortlistu soutěže. Hlasování probíhá na webových stránkách soutěže, je doplněno soutěží o atraktivní ceny. Vítězové – agentura a zadavatel – jsou vyhlášeni na slavnostním galavečeru.

Slavnostní galavečer

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězům – agenturám a zadavatelům – je spojené se zajímavým společenským programem a prostorem pro setkání profesionálů z oboru.

Archiv soutěžních prací

On-line archiv všech soutěžních prací za uplynulé ročníky bude uveden do provozu na webových stránkách soutěže jako novinka letošního ročníku. Archiv bude sloužit jako studijní a inspirační zdroj.

Závěrečná publikace FLEMA 2009

Závěrečná publikace završuje celý ročník FLE media awards 2009. Slouží jako zdroj zajímavých nápadů a možností ve využití médií. Kromě prezentace vítězů a shortlistovaných prací rozvine téma mezinárodní konference a bude obsahovat speciální část věnovanou inovativním možnostem v médiích a kreativitě v mediálním plánování.

www.flema.cz pro více informací


činnost

termín

Vyhlášení soutěže Uzávěrka přihlášek Mezinárodní konference Vyhlášení shortlistu Hlasování odborné veřejnosti Slavnostní galavečer Závěrečná publikace

15. 5. 2009 15. 7. 2009 15. 9. 2009 15. 9. 2009 15. - 30. 9. 2009 14. 10. 2009 2. 11. 2009

klíčové

termíny

Klíčová čísla 3. ročníku • 99 přihlášek – CZ 66 / SK 33 (nárůst o 111 %) • 31 nominovaných prací na shortlist – CZ 21 / SK 10 • 37 porotců v prvním kole hodnocení • 14 porotců ve druhém kole hodnocení

• 118 účastníků mezinárodní konference (nárůst o 16 %) • 125 hostů slavnostního galavečera • 2939 unikátních návštěvníků webu soutěže www.flema.cz (nárůst o 75 %) • 10 000 výtisků závěrečné publikace

Způsob hodnocení Hodnocení soutěžních prací probíhá ve dvou kolech a zaměřuje se primárně na kvalitu a inovativnost mediálního nápadu, jeho realizaci a přínos. V prvním kole hodnotí porotce individuálně prostřednictvím internetové aplikace, která obsahuje plný text přihlášky včetně doprovodné obrazové dokumentace. Z hodnocení každého porotce jsou vyřazeny ty práce, na nichž se podílela jeho společnost či agentura. Jednotlivé práce jsou porotcům zobrazovány postupně v náhodném pořadí. U každé práce musí porotce na dané škále ohodnotit několik parametrů. Po uzavření prvního kola jsou všechna hodnocení sečtena a je vytvořeno pořadí podle dosažených bodů. Na základě tohoto pořadí jsou určeny práce, které v jednotlivých kategoriích postoupí na shortlist soutěže. V druhém kole užší porota na společném zasedání určí vítěze jednotlivých kategorií. Aby se z nominované práce stala práce vítězná, musí se porota shodnout nadpoloviční většinou hlasů.


Partnerství s FLEMA Vám nabízí unikátní příležitost:

přínosy

pro partnery

• Zasáhnout cílovou skupinu s rozhodovacími pravomocemi v oblasti marketingové komunikace

- B2B komunikace směřující k odborníkům z řad zadavatelů

inzerce, agentur a médií - B2C oslovení lidí s vyššími příjmy, kteří mají rádi reklamu

• Prezentovat Vaši značku či produkty ve spojení s myšlenkou inovací ve využití médií a kreativitě v plánování • Zvýšit prestiž mezi profesionály z oboru

Propojení soutěže s mezinárodní konferencí, hlasováním odborné veřejnosti a vydáním závěrečné publikace Vám umožňuje výrazně znásobit zásah dané cílové skupiny v klíčovém časovém období od května do listopadu.

Možnosti spolupráce: • Hlavní partner

Hlavní partner Mezinárodní konference • 4 vstupenky na konferenci • Sleva 30 % na každou další zakoupenou vstupenku • Umístění loga partnera v místě konání konference na čestném místě • Umístění loga (případně krátkého filmového spotu s max. délkou 60 sekund) při A/V projekci (na promítací plátno a/nebo na plazma/LCD monitory) před konferencí a v jejím průběhu • Možnost zřízení speciálního stánku (expozice) na konferenci • Vložení propagačních materiálů do tašky pro účastníky konference • Umístění loga a linku na webových stránkách konference na čestném místě • Umístění loga na vstupence na konferenci na čestném místě Soutěž • Umístění loga partnera v letáku/brožuře FLEMA 2009 na čestném místě • Umístění loga a linku na webových stránkách soutěže

• Partner kategorie

• Inzertní partner

(www.flema.cz) na čestném místě • Umístění loga na vstupence na galavečer na čestném místě • Možnost účasti v porotě a předání ocenění Grand Prix Slavnostní galavečer • Vstupenky na závěrečný galavečer – čestný stůl pro 8 osob • Umístění loga (případně krátkého filmového spotu s max. délkou 60 sekund) při A/V projekci (na promítací plátno a/nebo na plazma/LCD monitory) před galavečerem a v jeho průběhu • Umístění loga partnera v místě konání galavečera na čestném místě • Možnost zřízení speciálního stánku (expozice) na závěrečném galavečeru • Možnost umístění materiálů či dárků do dárkových balíčků pro účastníky galavečera Závěrečná publikace FLEMA 2009 • Inzerát 2/1 • Logo u kategorie Grand Prix Opce pro spolupráci v dalším ročníku

Partnerský vklad: 290 000,- Kč


Partner kategorie Mezinárodní konference • 2 vstupenky na konferenci • Sleva 30 % na každou další zakoupenou vstupenku • Umístění loga partnera v místě konání konference • Umístění loga (případně krátkého filmového spotu s max. délkou 60 sekund) při A/V projekci (na promítací plátno a/nebo na plazma/LCD monitory) před konferencí a v jejím průběhu • Umístění loga na vstupence na konferenci • Umístění loga partnera a linku na webových stránkách konference • Vložení propagačních materiálů do tašky pro účastníky konference Soutěž • Umístění loga v letáku/brožuře FLEMA 2009 • Umístění loga a linku na webových stránkách soutěže

• Umístění loga na vstupence na galavečer • Možnost účasti v porotě a předání ocenění ve vybrané kategorii Slavnostní galavečer • Vstupenky na závěrečný galavečer – čestný stůl pro 4 osoby • Umístění loga (případně krátkého filmového spotu s max. délkou 60 sekund) při A/V projekci (na promítací plátno a/nebo na plazma/LCD monitory) před galavečerem a v jeho průběhu • Umístění loga partnera v místě konání galavečera Závěrečná publikace FLEMA 2009 • Inzerát 1/1 • Logo u vybrané kategorie Opce pro spolupráci v dalším ročníku

Partnerský vklad: 150 000,- Kč

Ceník inzerce 2009 Závěrečná publikace FLE media awards 2009 Vnitřní obálka ............................................................................75 000 Kč Čtvrtá obálka ...........................................................................120 000 Kč Vnitřní dvoustrana ...................................................................130 000 Kč Inzerát 1/1 ................................................................................ 60 000 Kč Inzerát 1/2 ................................................................................ 35 000 Kč

Inzerce v oddílu „Inovativní možnosti médií“ Speciální formát inzerátu 1/3, jednotná struktura 15

Sleva „First moment“ Při závazné objednávce do 31. 5. 2009 vám nabízíme slevu 10 % z uvedených cen.

000 Kč

Termíny inzerce FLE media awards 2009 Uzávěrka inzerce 09/10/2009 Uzávěrka podkladů 23/10/2009 Distribuce od 02/11/2009


Inzertní partner

Inzerce v závěrečné publikaci FLE media awards 2009 Závěrečná publikace vychází jednou ročně v nákladu minimálně 8000 ks a je distribuována prostřednictvím vybraných odborných časopisů, cíleně na vybrané příjemce z řad zadavatelů reklamy. Je distribuována také elektronicky a je ke stažení na webových stránkách soutěže www.flema.cz. Z obsahu • Nejlepší mediální kampaně v Česku a na Slovensku

- Průvodce vítěznými a shortlistovanými kampaněmi v soutěži FLE media awards

• Kreativita a efektivita v mediálním plánování - Praktické články, doporučení a návody

- Reportáže z mezinárodní konference, témata a přednášky v širších souvislostech

• Speciální část věnovaná inovativním možnostem v médiích a kreativitě v mediálním plánování • Informace o soutěži FLE media awards 2009 a doprovodném programu

Cílová skupina • B2B komunikace - Zásah odborníků z řad zadavatelů inzerce, agentur a médií s rozhodova-

cími pravomocemi (marketingoví ředitelé, brand a komunikační manažeři, střední a vyšší management v mediálních a reklamních agenturách, střední a vyšší management v médiích a mediálních zastupitelstvích) - Spojení s myšlenkou inovací a kreativity

• B2C komunikace

- Oslovení lidí s vyššími příjmy, kteří mají rádi reklamu

1/3 inzera t v obla st i Inovativní možnosti medií


kontakt: René Jež

+420 603 255 509 jez@flemedia.cz

Hynek Cimoradský

+420 777 647 649 cimoradsky@flemedia.cz

www.flema.cz

Fairbrother Lenz Eley, s.r.o. Francouzská 4 ,120 00 Praha 2

obchodní zastoupení: Nikia, s.r.o. Martina Nigrinová

+420 773 991 186 martina.nigrinova@nikia.cz

Design by : united people s.r.o., Porážka 2, 602 00 Brno, tel: +420 543 237 293, www.unitedpeople.cz

Simona Kijonková

+420 773 001 168 simona.kijonkova@nikia.cz Uvedené ceny jsou bez DPH. Změny vyhrazeny, za tiskové chyby neručíme.

FLE media awards 2009 - Nabídka pro partnery  

Kampaně, které obsahují skvělé mediální nápady, zasluhují ocenění!