Page 1

Výroční zpráva Cukrovinky group

2011/2012


Obsah Úvodní slovo prezidentky

3

Činnost firmy

4

Finanční zpráva

10

Struktura

12

Závěr

13

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 2


Vážení přátelé a zákazníci, předkládám Vám výroční zprávu studentské

firmy

Cukrovinky

group za rok 2011/2012. Tento školní rok byl pro naši firmu velmi úspěšný, vydělali

na

produktech

více,

než

jsme bylo

předpokládáno. Zaměření naší společnosti na delším horizontu se osvědčilo. Zisky byly konstantní s mírně rostoucí tendencí, což

zajistilo

finanční

stabilitu

společnosti, i přes finanční nejistotu trhu v Evropě. Díky výborné propagaci naší studentské společnosti se dobrá pověst rozšířila mezi širokou sortu zákazníků. Základem propagační strategie byly akční plakáty před tematickým prodejem, dále rozšířené o reklamu ve školním časopise Kotlík a zákaznickým věrnostním klubem, který nám zajistil návratnost zákazníků. Jsem hrdá na můj firemní tým, který se snažil a plnil své úkoly zodpovědně a odhodlaně být tou nejlepší studentskou firmou.

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 3


Činnost společnosti Cukrovinky Group Naše firma vznikla dne 27. 9. 2011. Smlouva o sdružení byla podepsána v říjnu 2011 ve Zlíně v Baťově vile při setkání prezidentů studentských společností. Sdružení má 11 členů.

Logo společnosti

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 4


Předmětem našeho podnikání je prodej cukrovinek v prostorách školy. Díky velké možnosti výběru a kvalitnímu výběru zboží, jsme měli stálé zákazníky a bylo vždy o tržby postaráno.

Náš stánek s cukrovinkami jste mohli spatřit v budově naší školy, před školní kantýnou a to v termínech 28. 11. 2011 – 5. 12. 2011 při Mikulášském prodeji 12. 12. 2011 – 16. 12. 2011 při prodeji Vánočním Mikulášský prodej byl zaměřen na Mikulášské období a zákazníci si tak mohli koupit například perníčky nebo Mikulášské postavičky. Leták, který byl vyvěšen v prostorách školy

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 5


Vánoční prodej se nesl v duchu Vánoc, a tak u nás zákazníci mohli nakoupit cukrovinky a různé maličkosti pro své nejbližší.

Leták, který byl vyvěšen v prostorách školy

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 6


Během našeho prodeje zákazníci mohli obdržet zákaznickou kartičku, která po vyplnění deseti políček razítkem bude lístkem do tomboly. V tombole je možnost vyhrát několik zajímavých cen a bude se vyhlašovat na školní akademii.

Leták, který byl vyvěšen v prostorách školy

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 7


Zákaznické kartičky

MIKULÁŠSKÁ

VÁNOČNÍ

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 8


Losování o nejlepší zákazníky proběhlo ve vstupní hale u školní kantýny. Celkem bylo vylosováno 6 zákazníků, kterým jsme následně předali ceny. Leták, který byl vyvěšen v prostorách školy

Předávání cen

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 9


Finanční zpráva společnosti CUKROVINKY GROUP Vklad společníků:

Kč 1 100,-

Vklad společníka:

Kč 100,-

Počet společníků:

11

Vklad celkem:

Kč 1 100,-

VÝDAJE Číslo dokladu

Datum

Prodejna

Cena v Kč

VPD 01

8.11.2011

The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o.

90.-

VPD 02

15.11.2011

The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o.

180.-

VPD 03

27.11.2011

IKEA

89.-

VPD 04

27.11.2011

TESCO

499.-

VPD 05

28.11.2011

TESCO

390.-

VPD 06

29.11.2011

IKEA

178.-

VPD 07

29.11.2011

JIP

44.-

VPD 08

29.11.2011

TESCO

120.-

VPD 09

1.12.2011

TESCO

248.-

VPD 10

11.12.2011

ALBERT

108.-

VPD 11

11.12.2011

Nanu-Nana

100.-

VPD 12

12.12.2011

JIP

90.-

VPD 13

13.12.2011

LIDL

90.-

VPD 14

13.12.2011

LIDL

50.-

VPD 15

13.12.2011

TESCO

80.-

VPD 16

13.12.2011

IKEA

89.-

VPD 17

14.12.2011

LIDL

204.-

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 10


Celkové výdaje:

Kč 2 649, -

Suma příjmů:

Kč 3 883,-

Hospodářský výsledek:

Kč 1 234,-

Přehled prodejen pro nákup zboží

1400 The Candy Plus Sweet Factory IKEA

1200 1000

TESCO

800

JIP

600

ALBERT

400

Nanu-Nana

200

LIDL

0 Zdroj: vlastní šetření

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 11


Organizační struktura Prezidentka Anna Lopraisová

Asistentka Tereza Hajzlerová

Vedoucí marketingu Iveta Beránková Marketingová asistentka Michaela Bartáková

Finanční ředitelka

Vedoucí výroby

Personalistka

IT Technik

Vrchní skladník

Markéta Fišerová

Adéla Badalová

Kateřina Hadašová

Petra Smržová

Petr Knotek

Výrobní asistentka Nikola Čížková

Výrobní asistentka Lída Bártková

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 12


Závěr Začátky naší firmy Cukrovinky group nebyly vůbec snadné. Zprvu jsme vůbec netušili, co bude předmětem naší podnikové činnosti, ale po dlouhém přemýšlení jsme se nakonec rozhodli pro podnikání s cukrovinkami. Předpokládali jsme, že naše volba byla správná, protože všichni milují sladkosti. Po konzultaci všech našich 11 společníků jsme se rozhodli, že vklad každého společníka bude činit Kč 100,-. Základní kapitál tedy činí dohromady Kč 1100,-. Po celou dobu prodeje jsme neměli žádné dluhy ani pohledávky. Vše se platilo ihned a hotově. Také jsme nezjistili žádné manka a škody. Díky tringeltům od spokojených zákazníků máme přebytek. Myslím, že na závěr můžeme zhodnotit naše rozhodnutí podnikat v oblasti cukrovinek kladně. Neutrpěli jsme žádnou ztrátu a dokonce se nám povedlo utržit i zisk. Zisk byl překvapující a pro naší studentskou firmu uspokojující, i když ostatní firmy budou pokračovat v činnosti i nadále, my jsme se rozhodli, že vánočním prodejem naší činnost ukončíme. Na závěr děkuju všem zákazníkům, kteří s ochotou přicházeli opakovaně nakoupit pamlsky od naší společnosti Cukrovinky group.

Výroční zpráva 2011/2012 Cukrovinky group 13

Výroční Zpráva  

cukrovinky

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you