Page 1


PETRA LÁLOVÁ

22.12.1993, Praha

kontakt

petralalova@hotmail.cz +420 728 354 831

vzdělání

2016- současnost | České vysoké učení v Praze, fakulta architektury, magisterské studium 2016- 2017 | École Nationale Supérieure d’Architecture en Bretagne, Francie, Erasmus 2013 - 2016 | České vysoké učení v Praze, fakulta architektury, bakalářský titul 2007- 2013 | Gymnázium Jana Nerudy, francouzská bilingvní sekce

software

AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis studio, Adobe Photoshop, Adobe Indesign

jazyky

francouzský jazyk- C1, anglický jazyk- C1

zájmy

scénický tanec, balet studio DANCE PERFECT (2005-2010) Taneční skupina JUNIOR DOMINO (vystupování v divadlech, např. spolupráce s dance company 420people - představení PACKAGE na Nové scéně Národního divadla)


01

polyfunkční dům | rennes, francie

02

městský dům | holešovice

03

národní galerie | letenské sady

04

rodinný dům | průhonice

05

galerie | strahov

06

místo pro sebe | podolský přístav

07

atelier jean- phillipe roche- claire gallais | zs 2016/2017

atzbp | ateliér rothbauer | zs 2015/2016

atos | ateliér rothbauer | ls 2014/2015

atbs | ateliér suske-tichý | zs 2014/2015

zat | brožová, hůrka, kurčíková | ls 2013/2014

zan | brožová, hůrka, kurčíková | zs 2013/2014

čajovna | kořeny stavby zan | brožová, hůrka, kurčíková | zs 2013/2014


linka metra s vyznačením řešené stanice


01

polyfunkční dům | gros-ch�ne

atvz | atélier jean-phillipe roche- claire gallais | zs 2016/2017 autoři: petra lálová, michaela štěrbová Ateliérovým zadáním bylo urbanistické řešení a architektonický projekt v blízkosti stanic metra nové linky B v Rennes, ve Francii. Jednou ze stanic byla stanice Gros-Chêne. V oblasti stanice převažují bytové domy z druhé poloviny minulého století. Velkou část bytových domů pokrývájí sociální byty. Problematikou čtvrti je chybějící mezigenerační kontakt a převažující společnost nižších socialních tříd. Ve středu čtvrti je situováno obchodní centrum, které dnes nabízí nedostačující občanskou vybavenost. “Náměstí Gros-Chêne” je pokryto parkovacími místy. V našem projektu jsme reagovali na dosavadní problémy. Cílem bylo zhodnotit veřejný prostor, nabídnout vybavenost, která přiláká novou klientelu z celého města a navrhnout novou typologii bytů.


P

M aktuální situace v okolí stanice metra

0

10

30


M navržená situace


-M

int

a eS

širší urbanismus

tin

ar

i

air

Pr

Place Gros-Chêne

rekonstrukce

rue

Gén

éra

l Ge

org

eS

.Pa

tto n

hmotové řešení

nová hmota

veřejný prostor

statický prostor

multifunkční veřejný prostor

hravý veřejný prostor


V projektu je pro nás důležitý pohyb chodců a upřednostnění

Nová hmota byla navžena tak, aby pohyb lidí a veřejný pros-

chodců, místo aut. V místech nejvetšího výskytu lidí navrhu-

tor lépe definovala. Projekt zahrnuje rehabilitaci jednoho z

jeme stejný materiál chodníku a silnice, v této části je silnice

bytových domů ( není zde řešen architektonický návrh ), nový

ve stejné výšce jako chodník. Cílem na těchto částech bylo

nárožní dům, který definuje náměstí a na rozdíl od soušasné

zpomalit auta.

slepé východní fasády oživuje ulici Général George S. Patton a

Jeden z dalších urbanistických záměrů bylo propojení zeleným pásem náměstí Gros-Chêne s blízkým parkem.

nový polyfunkční dům na místě dnešního obchodního centra.


0.2

0.1

0.1 0.2

1.pp

parkoviĹĄtÄ› sklad divadla

0 2500 7500

15000


1.1 1.2

1.3 1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

1.np

kavárna pronajímatelné kanceláře divadlo/ kino recepce sociálního centra pronajímatelné prostory sklad potraviny restaurace banka pronajímatelné prostory pronajímatelné prostory bistro pronajímatelné prostory

1.9

1.10

1.11 1.12 1.13

M 1:800


2.2

2.3

2.1

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

2.np

sociální centrum kinobar divadlo/ kino pronajímatelné prostory pronajímatelné prostory sociální centrum banka miniškolka

0 2500 7500

15000


2.1

2.1

3.np

volnoÄ?asovĂŠ centrum

M 1:800


řez A-A’

řez B-B’

0 2500

7500

15000


J

S

V 0 2500 7500

15000


Z

detail fasády | fasádní betonové panely s povrchovou vlnitou strukturou, dřevěné rámy | barevné řešení inspirováno cihlou


detail fasády | fasádní betonové panely, dřevěné rámy

S 0 2500 7500

15000

Z


2.1

1.1

3.np- 5.np

2.np

0.1 0.2 1.2 2.1 0.1

pronajímatelné prostory recepce sociálního centra sociální centrum pronajímatelné kanceláře

0.1

0.1

0.1

0.2 0.1

0.1

1.np

0 1000

5000

10000

J


0 10

50

100


02

městský dům | holešovice atzbp | atélier rothbauer | zs 2015/2016 Zadáním semestrálního projektu bylo navrhnout městské domy, které doplní a zatraktivní dnes stále nezastavěné plochy v jihovýchodním cípu nábřeží v Holešovicích. Uvažujeme nad změnou tak, abychom nepotlačili industriální stopu městské části, ale naopak abychom ji svými projekty vyzdvihli. Některé původní domy ponecháváme a někde doplňujeme oblast o nové. V námi řešeném území navazujeme na urbánní strukturu Holešovic, respektujíce uliční čáru. V ulici V Háji pak navrhujeme stromořadí v pásu podelného parkování aut.


A’

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.1

1.3

B’

B

1.3

A

1.3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.1 pronajímatelné prostory 1.2 zázemí pronajímatelných prostor 1.3 úložné prostory bytového domu

1.NP

0 1000

5000

10000


A’

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.1

2.1 B’

B

2.2

2.6

2.1 2.5

2.4

A

2.3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

4+kk 2+kk 4+kk 3+kk 3+kk 3+kk

95 m2 59 m2 110 m2 70 m2 78 m2 66 m2

typické podlaží


B-B’

+ 16,770

+ 13,000

+ 10,000 + 7,000 + 4,000

± 0,000 - 3,000

A-A’


J

Z


Na pozemek o rozměrech 32 x 50 m jsem umístila pětipatrový bytový dům s pronajímatelnými prostory v parteru, určenými pro obchody a služby. Výhodou pozemku je jeho orientace ke světovým stranám a atraktivní výhledy směrem k řece. Na základě potenciálu pozemku jsem navrhla rozměrné byty. Obývací prostor s jídelnou a kuchyní je v bytě umístěn směrem do ulice, kde je možný i výhled do přírody. Z ložnice, orientované do vnitrobloku, je přístup na balkón. Jednotlivé balkóny a předsazené prostory obývacích pokojů pak tvoří plastičtější hmotu stavby. Pro komunikaci v domě slouží čtyři schodišťová jádra, která jsou osvětlena prosklenou fasádou. Obsluhují vždy dva byty na patře. Parkování je řešeno společným podzemním podlažím pro tři sousední domy s vjezdem z ulice Tusarova.


Zemědělské muzeum umístění Národní galerie

Národní technické muzeum

Letohrádek královny Anny zahrady Pražského hradu

Park Stromovka

Zemědělské muzeum Národní technické muzeum

zahrady Pražského hradu


03

národní galerie | letenské sady atos | atélier rothbauer | ls 2014/2015 V semestrálním projektu Národní galerie na Letné jsme uvažovali o jejím umístění v návaznosti na park. Pro zatraktivnění oblasti Letné jsme se zabývali změnami parkové úpravy a jejího využití. Hlavním konceptem mého návrhu bylo podpořit muzejní stezku, která by propojovala Letohrádek královny Anny (s výstavami výtvarného umění), Zemědělské muzeum a Národní technické muzeum. Stezkase pak stává dominantou parku a rozbíjí rozsáhlý park na dva charaktery. Charakter jižní části je spíše vyhlídkový a promenádovýs nízce upravenou zelení, čímž pomyslně navazuje na zahrady Pražského hradu. Na druhou stranu severní část parku, navazujíc na charakter parku Stromovka, je definována volnější zelení a prostorem pro sportovní aktivity.


M 1:7000

0 25

75

15


Muzejní linie je podpořená hmotou navržené galerie. Těžký

pak souvisí i s linií Letenského svahu z pohledu Čechova mos-

protáhlý kvádr s výstavními plochami galerie je podporován

tu. Fasáda je řešena profilovaným plechem, jednotlivé plechy

subtilní sloupovou konstrukcí. To umožňuje volný průchod

vytvářejí na fasádě rastr čtverců, navazují tak v pohledu na

pod galerií a zárověň nepřerušuje muzejní stezku. Linie galerie

pomyslné čtverce pod kvádrem, tvořeny vzdáleností sloupů.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

S

J

+ 22,500

- 0,800

V

0

7,5

15

Z


4,01

4.np

3,01

3.np

2,02

2,01

2.np

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1,02

1,01

1.np

-1,03

-1,05

-1,01

-1,03

-1,02

1.pp

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

výstavní prostor kanceláře sklady přednáškový sál knihovna šatna kavárna obchod kavárna výstavní prostor výstavní prostor

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

-1.01 -1.02 -1.03 -1.04 -1.05 1.01 1.02 2.01 2.02 3.01 4.01

-1,04


společné parkoviště

kořenová čistička společné prostory (lavičky, altánek)

Průhonický park

dětské hřiště

0 10

50

100


04

rodinný dům s multifunkčním zázemím průhonice atbs | ateliér suske- tichý | zs 2014/2015

Obec Průhonice se nachází v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, v těsném sousedství hranice Prahy. S Prahou komunikuje, jak dálkovými autobusy, tak dálnicí D1. Jedná se o obec, která je samostatná, nachází se zde škola, hřiště pro děti, řada restaurací, kostel, zdravotní středisko, lékárna, banky a kongresové centrum. Obec Průhonice je také známá díky jejím turisticky významným objektům. Nachází se zde Průhonický park, Průhonický zámek a Dendrologická zahrada. Projekt jsme navrhovali na pozemku sousedicím s Průhonickým parkem. Na pozemku jsem navrhla společné parkoviště, které je umístěno co nejblíže k jednotlivým rodinným domům. Parkoviště je vizuálně odděleno od domků zelení. Je zde však možnost dojetautem až k soukromým parcelám a to díky jednosměrným štěrkovým cestám. Zbytek parcely jsem využila k volnému prostoru, kde se lidé budou moci scházet (altánek, lavičky, hřiště..) a kde si budou moci děti hrát, aniž by se o ně rodiče báli kvůli provozu aut.


Hlavním cílem mého projektu bylo zakomponovat do předměstského rodinného domu prostory, které budou sloužit jak k bydlení tak k aktivnímu využití volného času. Pro moji představu využití volného času by obsahovaly ateliér a taneční sál. Zároveň je do projektu vložena myšlenka oddělení těchto prostor od obytné části domu tak, aby se obyvatelé vzájemně nevyrušovali. Rodinný dům se tedy skládá ze dvou zcela oddělených objektů. KompaktB'

ního celku celého domu jsem docílila sedlovou střechou, kdy sklon střechy multifunkčního zázemí respektuje sklon hlavní části domu. Dodržený sklon objektů tyto dva objekty vizuálně propojuje.

A'

A

+ 6,840

B

+ 3,000

+0,100

± 0,000

+ 3,000

+0,100

0

± 0,000

5

10


A'

A

1.np

+ 3,000

+0,100

±

2.np

+ 6,840


energetická úspornost stavební materiály využívání přírodních, obnovitelných a místních materiálů nízkoenergetická výstavba minimální přesun hmot, respektování reliefů krajiny

vlastní energetické zdroje- solární panely

respekt k stávajícímu životnímu stylu -multifunkční zázemí multifunkční zázemí nabízí prostory pro koníčky, práci.. každý si může tyto prostory zařídit podle svého životního stylu

sklon střechy (20°) orinetace směrem na jih

využívání dešťové vody úspora zásob a ochrana pitné vody -využití ke splachování WC, praní, zalévání - filtrace k odstranění nečistot a v nich přebývajících bateriích -> odtok do cisterny (umístěné v zemi, aby nevzniklo nebezpečí rozvoje mikroorganismů)

architektonizovaná zeleň se zelení jsem v projektu pracovala jako se stínícím prvkem, využila jsem ho u terasy na pergole a u vstupu, aby nebylo vidět z venku přímo do interiéru, v obou případech se jedná o dřevěné trámy porostlé břečťanem ekologický koncept návrhu


v

s

z

j


0 10

50


05

galerie | strukturální plán zat | brožová, hůrka, kurčíková | ls 2013/2014

Zadáním bylo navrhnout stavbu v jednom ze tří plánů (volný plán, strukturální plán a raumplan) na pozemku na Strahově, sousedícím s Ladronkou. Pozemek jsme pojali jako volně navazující park na Ladronku. Očekávali jsme, že procházející se lidé z parku Landronka završí svou cestu návštěvou jednou z našich budov, ať už galerií, nebo například fitness centrem.

„ Tělo byla klec a uvnitř ní bylo něco, co se dívalo, poslouchalo, bálo se, přemýšlelo a divilo, to něco, ten zbytek, co zůstal po odečtení těla, to byla duše.”

Nesnesitelná lehkost bytí, Milan Kundera _interpretace libreta Duše jako něco nehmotného, abstraktního, přirovnaná k tomu, co vyzařuje z uměleckého díla a to, co v nás vyvolává pocity a emoce.


Důležitá je přehlednost prostorů, kde lidé budou moci v

jí menší prostory, které jsou určeny pro instalace, nebo

klidu vnímat to, co z umění vyzařuje. Proto jsem navrhla

projekce. Schodiště do prvního patra se nachází hned

prostor jednodušší, s menšími výklenky, kde mohou lidé

naproti hlavnímu vstupu. Schodiště má přidružené

nalézt soukromí a instalaci/obraz si bez rušení prohléd-

mezipatro, které slouží jako výstavní prostor pro menší

nout.

obrazy/plakáty. V prvním patře je díky kruhovému otvoru v centrálním prostoru možnost zpětně nahléd-

Vstupními dveřmi vcházíme do zádveří, kterým dále

nout na dominantní instalaci v přízemí. Výstavní

pokračujeme do hlavní haly, uprostřed které se nachází

prostory se nachází také na střeše. V prvním podzemním

dominantní instalace/socha. Na centrální halu navazu-

patře nalezneme klidnou kavárnu, šatnu a záchody.


V

J

S

řez B-B’

Z

řez A-A’


06

místo pro sebe | podolský přístav zan | brožová, hůrka, kurčíková | zs 2013/2014

Dům, který jsem navrhla, se nachází v Podolském přístavu, na západním svahu Kosy, Praha 4. Jedná se o menší dřevěnou stavbu, která je určena až pro dva lidi. Celou stavbou provází stejné principy, jako například rastr stejně velkých čtverců nebo kříž. Tvar domu kopíruje svah. Střecha stavby sestupuje dolů k řece jako schody. Výška pater se snižuje postupně se sklonem svahu.


M 1:100


3.np

2.np

1.np


07 čajovna | kořeny stavby

zan | brožová, hůrka, kurčíková | zs 2013/2014

Pamatuješ, druhu v pití, jak v zákoutí blaživém Znali jsme žal utopiti V čistém víně perlivém? Jak, když mlčky jsme se skryli V šerém koutu tichounce, Bakcha lenošně jsme ctili, Bez školního dozorce? Pamatuješ šepot druhů, číše s punčem opojným, strach pohárem třesknout v kruhu, Kopějkových dýmek dým? Rozdýmán, ó jak se skvostně Z dýmek valil kouře proud! Vtom však pedantům hlas zlostně Z dálky dolehl v náš kout. (...)

1815,Alexandr Sergejevič Puškin „Vzpomínka“


_úvod

UCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT V podzemní stavbě jsem chtěla docílit klidné atmosféry a útulného prostředí k odpočinku a příjemnému posezení. Proto jsme zvolila kruhový půdorys, kde zaoblené stěny dodávají stavbě klidnou atmosféru. K čajovně mě tvarově inspiroval šálek čaje a kouř z vodních dýmek. Po následujících úpravách jsem došla ke dvěma válcům, mezi nimiž se proplétá schodiště, které přesně opisuje jejich geometrii.

Z chodníku scházíme do podzemí dlouhými točitými schody, které vedou až do úrovně druhého podzemního podlaží. Celá čajovna je tvořena dvěma válci. Ty jsou propojeny krátkou chodbou. Jeden z válců je prázdný, bez akýchkoliv příček a sloupů, a výška patra je zde dvojnásobná než ve válci druhém, který je dvoupatrový. Patra jsou zde propojena schodištěm, které kopíruje kruhový půdorys válce.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

_program stavby

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRO


PRODUCED BY AN AUTODESK E

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

N AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

RODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

-1,01 -1,02 -2,01 -2,02

schodiště polštářové sezení čajovna vstupní prostor

BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


průvodce | den architektury POD ZÁŠTITOU ORGANIZACE KRUH | ATELIÉRY PRAGOVKA (HURÁ DOVNITŘ)


tanec | contemporary dance, balet

Petra Lálová_portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you