Page 1

BRNO LABORARTORY pETRA kRAJฤOVรก


TRIEDA KAPITÁN A JAROŠE

SITUÁCIA

OK R KO UŽNÁ LIŠ TRA TĚ SA

CA ULI

PAR

K K OL IŠT Ě

ČSOB PAMäTNÍK

KO

LIŠ

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

PA

RK

JANÁČKOVO DIVADLO

KO

LIŠ

M

DY ILA

OVÉ

H

ORÁK

1:1000


KONCEPT!

UTVORIŤ BLOK!

SPOJIŤ ZELEŇ KOLIŠTĚ A JAROŠKY!

STRETÁVAŤ ĽUDÍ!

ZAKRYŤ SLEPÉ FASÁDY!

VYUŽIŤ MAXIMUM VRCHNÉHO OSVETLENIA!

SKRYŤ SA DO TIEŇA NA KAFE!


PôDORYS 0.11

0.10

0.12

0.09

0.08

0.06

0.05

0.07

0.02

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

0.04

0.13

0.01_WC ŽENY 0.02_WC MUŽI 0.03_VÝMENNÍKOVÁ STANICA 0.04_SERVEROVŇA 0.05_TZB, VZT MIESTNOSŤ 0.06_SKLAD 0.07_UPRATOVACIA MIESTNOSŤ 0.08_TZB 0.09_TRAFOSTANICA 0.10_DEPOZITÁR 0.11_TZB, VZT MIESTNOSŤ 0.12_2-PODLAŽNÝ ZAKLADAČ 0.13_RETENČNÁ NÁDRŽ

1.PP


C

PôDORYS VJAZD DO ZAKLADAČA

D

1.17 1.11

1.09 E

1.08

1.16

1.15

1.10 1.12 1.14

C

1.02

STUDIO 2

1.13 1.05

1.06

1.07

1.01

TERASA

1.03 VSTUP

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

1.04 D

B E

A

STUDIO 1 A

B

1.01_FOYER 1.02_ŠATŇA 1.03_RELAX 1.04_BOOK SHOP 1.05_WC HANDICAP ŽENY 1.06_WC HANDICAP MUŽI 1.07_UPRATOVACIA MIESTNOSŤ 1.08_KANCELÁRIA ZAMESTNANCI 1.09_KUCHYNKA 1.10_KANCELÁRIA ŠÉFA 1.11_ŠATŇA ZAMESTNANCI 1.12_ZÁZEMIE KAVIARNE 1.13_KAVIAREŇ 1.14_WC KAVIARENE 1.15_MANIPULAČNÝ PRIESTOR 1.16_OBALY, ODPADY 1.17_ÚNIKOVÝ PRIESTOR

1.NP


PôDORYS

2.06

2.01

2.04

STUDIO 2

2.05

2.02

LEGENDA MIESTNOSTÍ: 2.01_VÝSTAVNÉ PRIESTORY 2.02_AUDITÓRIUM 2.03_VÝSTAVNÉ PRIESTORY 2.04_WC ŽENY 2.05_UPRATOVACIA MIESTNOSŤ 2.06_PRÍRUČNÝ SKLAD

2.03

STUDIO 1

2.NP


PôDORYS

3.06

3.01

STUDIO 2

3.04

3.05 3.02

LEGENDA MIESTNOSTÍ: 3.01_VÝSTAVNÉ PRIESTORY 3.02_AUDITÓRIUM 3.03_VÝSTAVNÉ PRIESTORY 3.04_WC MUŽI 3.05_UPRATOVACIA MIESTNOSŤ 3.06_PRÍRUČNÝ SKLAD

3.03

STUDIO 1

3.NP


PôDORYS

4.05

4.01

STUDIO 2

4.03

4.04

4.02

LEGENDA MIESTNOSTÍ: 4.01_VÝSTAVNÉ PRIESTORY 4.02_TERASA (EXTERIÉR) 4.03_SKLAD STOLIČIEK 4.04_UPRATOVACIA MIESTNOSŤ 4.05_PRÍRUČNÝ SKLAD

STUDIO 1

4.NP


P么DORYS

STUDIO 2

STUDIO 1

5.NP


P么DORYS

STUDIO 2

STUDIO 1

6.NP


STREŠNÉ TERASY

STUDIO 2

STUDIO 1


STUDIO 1:

REZ A,B


STUDIO 1:

POHĽAD A,B


STUDIO 2:

REZ C,D


STUDIO 2:

POHĽAD A,B


GALÉRIA:

REZ D


GALÉRIA:

REZ E


GALÉRIA:

POHĽAD Z KOLIŠTĚ


GALÉRIA:

POHĽAD Z ULICE MILADY HORÁKOVÉ


NÁROŽNÁ PERSPEKTÍVA


P E R S P E K T Í V A z vn ú trobloku


KONšTRUKČNÉ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

RIEŠENIE:

KONŠTRUKČNÉ

REZ FASÁDOU

RIEŠENIE:

REZ FASÁDOU


SCHÉMA NOSNEJ KONŠTRUKCIE

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

Konštrukciu tvoria železobetonové stĺpy tvoriace priestorovú príhradovinu. Vinú sa okolo velej hmoty a vytvárajú akoby škrupinu. Na južnej strane spodné stĺpy podporujú visutú konzolu, horné stĺpy ju priťahujú k sebe. V mieste styku stĺpov sú vynášané stropy nepravidelného tvaru. Celá konštrukcia je ešte stužená dvoma jadrami, vo vnútri ktorých sa nachádzajú schodiská a výťahy.


SCHÉMY UDRŽITEĽNÉHO ROZVOJA VZDUCHOTECHNIKA:

RETENCIA:

Objekt je vybavený dvoma vzduchotechnickými jednotkami v suteréne. Tie zabezpečujú prívod čerstvého vzduchu zo strechy, ohrev (v lete chladenie) a distribúciu do všetkých podlaží galérie. Vzduchotechnika nie je skrytá v podhľade, ale len jednoducho zavesená zo stropu. Tak konštrukcia pôsobí subtilnejšie.

Dažďová voda voľne steká po plášti z nafúknutej ETFE fólie do žľabu vedeného okolo celej stavby. Povrch fólie je odolný voči zachytávaniu nečistôt a jeho hladký povrch zabezpečuje priamy a rýchly vtok. Chodník je vyspádovaný smerom ku vtokom do retenčnej nádrže pod námestíčkom. Voda sa využíva na jednoduché hospodárenie ako je splachovanie wc a umývanie.

OSLNENIE LETO:

OSLNENIE ZIMA:

Slnečné paprsky dopadajú na zošikmenú stranu fasády a presvetľujú najvrchnejšie podlažie. ETFE fólia je tu opatrená tenkou vrstvou fotovoltaického materiálu zapuzdreného v polyméroch, stabilizovaných proti ultrafi alovému žiareniu a odolných voči poveternostným vplyvom. Do nižších podlaží sa ostré slnko nedostane, lebo sú prekryté konzolou. Tá zabezpečuje príjemný tieň v horúcom letnom počasí.

V zime svieti slnko bližšie k horizontu, a do objektu dopadá v dlhých šikmých paprskoch. Tým sa z juhozápadnej strany presvetluje galéria hlbšie do vnútra dispozície. Viac ako na energetický koncept som dbala na presvetlenie vnútorného priestoru mäkký difúznym svetlom aj v neskorších večerných hodinách.

LABORARTORY BRNO  
LABORARTORY BRNO  

Idea about new gallery of contemporary art/architecture/design. Ora et labora. This was my bachelor project.

Advertisement