Page 1

Univerzita Hradec Králové P­LDCB Petra Junková


Představení literárního archivu

Sídla a badatelny LA PNP

Fondy a sbírky LA PNP

Digitalizace archiválií

Publikační činnost


Zdroj. obr. http://turistickyatlas.cz/vse/misto/7156_strahovsky­klaster.html  


Studovna literárního archivu v pražském sídle PNP (Strahovský  klášter) Zámek Staré Hrady    

Zdroj.obr. http://www.zivotnistyl.cz/clanky/recepty/1250/velikonocni­putovani­po­ hradech­a­zamcich.html 


více než 2 000 osobních, korporačních a sběratelských  fondů.

tři samostatné sbírky: 

fotoarchiv výstřižkový archiv   audio/video archiv

 

Zdroj. obr.  http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/mvcr/archvnictvi/narodniarchiv2/169 7.html


Sbírka literárního archivu PNP

Fotodokumentace k politickým, kulturním a literárním  dějinám v rozsahu 150 kartónů pozitivů a 60 000  negativů.

Sbírka mikrofilmů ­ převážně vlastní produkce PNP z  materiálů Strahovské knihovny a významných fondů  literárního archivu v rozsahu 37 kartonů (tj. cca 750 ks  mikrofilmů).


    

I. Sbírka Osobnosti II. Čeští a slovenští spisovatelé, zahraniční spisovatelé  III. Karáskova galerie IV. Současnost V. Ostatní sbírky výstřižků

Zdroj. obr. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kar%C3%A1sek_ze_Lvovic 


1.Fonozáznamy získané od Československého rozhlasu 2.Videotéka 

1. Záznamy veřejných vystoupení literárních tvůrců a teoretiků,  zejména autorských čtení a přednášek

2) Rozhovory pořizované s autory pro literární archiv

3) Záznamy pořadů a konferencí o životě a díle autorů,  diskusních pořadů s literárními kritiky apod.

4) Vystoupení tvůrčích skupin a autorů sdružených okolo  časopisů

5) Záznamy vzpomínek rodiny, přátel, spolupracovníků


Průvodce po fondech literárního archivu.

Prohlížeč databáze Janus

Zdroj obr. http://www.iais.fraunhofer.de/contentus.html?&L=1 


  

Sborník Literární archiv


LA spadá pod PNP od roku 1969

2 studovny: Strahovský klášter, Staré Hrady

Fondy : více než 2 000 osobních, korporačních a sběratelských fondů. 

Sbírky:  fotoarchiv     výstřižkový archiv      audio/video archiv

Digitalizace: Průvodce po fondech literárního archivu. Prohlížeč databáze Janus.

Publikační činnost:  Sborník Literární archiv

Zdroj: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/literarni­archiv.php


Prezentace LA PNP  

Prezentace o Literárním archivu Památníku národního písemnictví.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you