Page 1

Kni hovnavl étě Půj čovna do21.6. 22.-30.6. čer venec s r pen 1.-15.9. od16.9.

běž nýpr ovoz z avř eno s t ř edy1216 z avř eno běž nýpr ovoz ,s t ř edydo16 běž nýpr ovoz

Studovna do30.6.běž nýpr ovoz čer venec s t ř edy1216 s r pen z avř eno 1.-15.9.816 od16.9.běž nýpr ovoz

Kni hovnazápadní ch j azyků do21.6. běž nýpr ovoz 22.-30.6. z avř eno ! ! !POZ OR,KNI HOVNAS ES T ĚHUJ EDO PROS T ORPŮJ ČOVNY! ! ! odčer vence vi způj čovna

www. ped. muni . cz / wl i b

kni hovna@ped. muni . cz

Knihovna v létě  

otevírací doba knihovny

Advertisement