Page 1

Zorg met de juiste instelling! Bouke de Bruin stelt u graag voor aan onze specialisten in de Zorg


Sonja Stevens “In de afgelopen raadsperiode hebben we als CDA al veel kunnen betekenen voor de zorg en voor ouderen in onze gemeente. Om mij heen zie ik hoe belangrijk vrijwilligers en mantelzorgers zijn. Dat hebben we steeds onder de aandacht van het college van Burgemeester en Wethouders gebracht. Door de diverse werkbezoeken krijgen we als CDA-raadsleden zicht op wat er speelt en leeft onder inwoners, bedrijven en orga-

“Ik stel kritische vragen aan het college”

nisaties in de hele gemeente Boxmeer. Ook uit mijn uitgebreide netwerk in de hoek van zorg en welzijn word ik gevoed met vragen en casussen. Dat inspireert mij om mijn werk als raadslid te willen blijven doen. Met die informatie ga ik in gesprek met de wethouders of stel ik kritische vragen aan het college om zo het beleid van de gemeente Boxmeer steeds weer te verbeteren en maatwerk te creëren daar waar het kan.

Er zijn al veel mooie initiatieven ontstaan om ook ouderen te blijven betrekken bij onze samenleving. Zo zijn er in veel van de kernen multifunctionele centra gerealiseerd, waarin jong en oud elkaar kunnen treffen. De rol van vrijwilligers is daarin niet weg te denken. Het CDA heeft deze initiatieven de afgelopen jaren gestimuleerd en gesteund en wil dat ook blijven doen. De komende jaren zal ik me blijven inzetten om de zorg nog inzichtelijker, beter bereikbaar en toegankelijker te maken.”

Sonja Opleidingscoördinator bij AmbulanceZorg Lijsttrekker nr 7


Corine Jeckmans “In mijn werk in de zorg en met ouderen, heb ik de afgelopen jaren gezien en ervaren dat zorg vragen niet altijd van zelfsprekend is. Dat raakt me. Als mensen al zorg willen en durven vragen, weten ze niet altijd waar ze die kunnen vinden. Vanuit mijn werk spreek ik veel mensen, zowel in mijn eigen praktijk voor voetverzorging als bij expertisecentrum Madeleine in Boxmeer en sinds één jaar bij de Waalboog in Nijmegen. Ik werk daar met mensen waarbij gedragsproblematiek is ontstaan bij dementie. Ik zie en hoor dat de beschikbare zorg en hulp voor veel mensen niet zichtbaar is. Weet u waar u terecht kunt voor zorg? Binnen de gemeente is er veel mogelijk, maar

“Vroegtijdig signaleren kan veel zorg besparen”

dan moeten de zorgbehoevenden en de zorg elkaar wel kunnen vinden. Het verbeteren van dit proces zie ik als een mooie uitdaging voor de komende jaren. Daar wil ik me hard voor maken.

Een aantal jaren geleden, kwam oud Tweede Kamerlid Dien Cornelissen regelmatig in mijn praktijk voor voetzorg. Een inspirerende vrouw, waarmee ik hele debatten voerde. De behandeltijd was vaak te kort. Dien drukte me regelmatig op het hart dat ik de politiek

“Weet u waar u moet zijn?” in moest gaan. Dat is er jaren niet van gekomen, maar nu is het dan zover. Ik wil me graag inzetten om de zorg in de gemeente Boxmeer zichtbaarder, laagdrempeliger en beter bereikbaar te maken. Zodat kwetsbare ouderen en de mantelzorger de weg naar de zorg weten te vinden en andersom, dat de zorg hen weet te vinden.”

Corine Verzorgende IG / EVV-er Lijsttrekker nr 4


Speerpunten van het CDA voor de zorg Wij hechten veel waarde aan een duidelijk mantelzorgbeleid. We hebben ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering en er mede voor gezorgd dat vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en instellingen een goede vrijwilligersverzekering kunnen afsluiten. Verbeteringen die zijn ingezet maar volgens ons nog niet zijn afgerond: • meer zichtbaarheid van sociale wijkteams; • een goede zorgkaart; • een fysiek zorgloket in het gemeentehuis; • Het uitdragen en verder implementeren van het concept positieve gezondheid in de gemeente Boxmeer met als uitgangspunt de kracht van mensen in plaats van de klacht; • en een overzichtelijke gemeentewebsite. Wij kijken ook naar succesvolle projecten elders in het land, zodat we daar in onze gemeente gebruik van kunnen maken. Zo volgen wij met belangstelling de ervaringen met een wooncoach, die ouderen kan adviseren op welke manier ze langer thuis kunnen blijven wonen. Over een aantal jaar is dementie volksziekte nummer één en daar krijgt iedereen mee te maken. Het CDA wil de gemeente dementie-vriendelijk inrichten, zodat dementerenden zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Nieuwsgierig naar al onze kandidaten en speerpunten van het CDA Boxmeer? Kijk op de website:

www.cdaboxmeer.nl

Cda Boxmeer Zorg  
Cda Boxmeer Zorg  

CDA Boxmeer voor zorg met de juiste instelling!

Advertisement