Page 1

NOM: .............................. .. DATA: ....................... 1. REPASSA I PINTA.

1


NOM: .............................. .. DATA: ....................... 2. COPIA.

2


3


NOM: .............................. .. DATA: ....................... 3. COPIA I PINTA.

4


5


NOM: .............................. .. DATA: ....................... 4. BUSCA I ENCERCLA LA a.

poma

gat

balena

abella

6


platan

avi贸

aranya

ordinador

NOM: .............................. .. DATA: ....................... 5. BUSCA I PINTA LA a. 7


8


NOM: .............................. .. DATA: ....................... 6. ENCERCLA ELS QUE COMENCEN PER a.

9


10


NOM: .............................. .. DATA: ....................... 7. ENCERCLA ELS QUE CONTINGUEN LA a.

11


12

1 A  
1 A  
Advertisement