Page 1

Petra Vučemilović

AVIOKARTE.HR SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Mr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa: 29268R08

Zagreb, rujan, 2013


. SADRŽAJ 1. UVOD..............................................................................................................................3 1.1.Predmet i cilj rada......................................................................................................3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja......................................................................3 1.3. Sadržaj i struktura rada.............................................................................................3 2.KRATAK OPIS WEB SERVISA.....................................................................................5 2.1.Glavna obilježja Web servisa....................................................................................5 2.2.Link na Web servis i ekranski prikaz početne stranice Web servisa.........................6 3. TEHNOLOŠKI OKVIR...................................................................................................7 4. KRATKI RAZVOJ..........................................................................................................9 5. OPIS PROBLEMA........................................................................................................10 6. DETALJNA RAZRADA TEME...................................................................................11 6.1. Funkcionalnost Web servisa Aviokarte.hr.............................................................11 6.1.1. Mogućnost kupnje karata.................................................................................12 Aviokompanije nažalost ne podržavaju plaćanje debitnim karticama, stoga uplata karte Maestro karticom nažalost nije moguća. Karta se može uplatiti kreditnim karticama American Express, Diners, Visa i MasterCard.........................................13 6.1.2. Kreditna kartica................................................................................................13 6.1.3. Plaćanje u obrocima.........................................................................................13 6.1.4. Gotovinsko plaćanje.........................................................................................14 6.1.5. Rezervacija aviokarte putem online portala.....................................................14 6.1.6. Uvjeti rezervacije karata..................................................................................15 6.2. Mogućnosti korištenja web servisa.........................................................................16 7. KREIRANJE PROFILA................................................................................................19 8. POSLOVNA PRIMJENA..............................................................................................25 9. KONKURENCIJA.........................................................................................................26 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE.......................................................................28 11. SWOT ANALIZA.......................................................................................................29 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST................................30 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI........31 14. LINKOVI NA WEB-U................................................................................................32 15. ZALJUČAK.................................................................................................................33 POPIS ILUSTRACIJA......................................................................................................35 ŽIVOTOPIS.......................................................................................................................36 SAŽETAK.........................................................................................................................39

2


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je servis Aviokarte.hr koji pruža usluge izdavanja aviokarata. Primarni cilj koji Aviokarte.hr žele ostvariti je kvaliteta usluge, najpovoljnija cijena, brzina i fleksibilnost za svakoga putnika koji odluči sa nama putovati. 1 Kroz ovaj rad želim predstaviti Aviokarte.hr, objasniti njegove predosti i nedostatke, kao i teoretsku i tehnološku strukturu ovoga servisa.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Kao prvi i glavni izvor podataka svakako je bio Internet na čelu s tražilicom Google. Od velike pomoći bila je službena stranica Aviokarte.hr. Tu su još i brojne web stranice koje iznose svojstva i problematiku ove teme. Podaci su prikupljeni na temelju svih ovih izvora nakon što je defnirana tema, a potom i problemi vezani uz nju. Podaci su kasnije obrađeni u svrhu izrade seminarskog rada, koji je zahvaljujući svemu tome sastavljen i ukomponiran u jednu smislenu cjelinu.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Seminarski rad započinje općenitim djelom- uvodom i opisom teoretskog i tehnološkog okvira te kratkim razvojem samog poduzeća. Slijedi detaljna razrada teme, odnosno obrađeni profil poduzeća. Potom je iznesena sama ekonomska primjena te neke stvari koje je dobro znati za korištenje portala za rezervaciju i kupnju karata kao i samom ponašanju nakon rezervacije. Nakon toga ukratko su opisani konkurenti na području telekomunikacija. Slijede zanimljivosti i posebni uvijeti putovanja, neke pozitivne i 1

https://www.facebook.com/aviokarte.hr/page_map?viewas=0

3


negativne strane poduzeća, te SWOT analiza. Pri samom kraju rada su linkovi korišteni pri pisanju i zaključak. Na koncu slijedi literatura, životopis i sažetak koji predstavlja rezimiran opis cjelokupnog poslovanja Aviokarata.hr

4


2. KRATAK OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavna obilježja Web servisa Aviokarte.hr najbrži su servis za izdavanje aviokarata u Hrvatskoj. Predstavljaju ikonu guerilla marketinga u regiji. Na tržištu su pri samome vrhu prema broju izdanih aviokarata. Svojim klijentima osim domaćih i inozemnih aviokarata u prilici su osigurati hotelski smještaj i putno zdravstveno osiguranje. Aviokarte.hr je prevenstveno servis za online rezervacije i kupnju aviokarata. Kao prednosti servisa mogu navesti nižu cijenu karte (za online rezervacije) te značajnu vremensku uštedu. Dakle, nije potrebno dolaziti u poslovnicu već je kartu moguće rezervirati sa bilo koje lokacije koja ima pristup internetu. Od osobitih komparativnih prednosti servisa Aviokarte.hr bitno je istaknuti činjenicu da se sve rezervacije provjeravaju od strane agenata što uglavnom nije slučaj sa online servisima. Također, na portalu Aviokarte.hr može se potpuno samostalno isplanirati cijelo putovanje pošto se kroz ovaj sustav osim aviokarata može rezervirati i smještaj u hotelu te unajmiti vozilo. Osobitu pozornost skreću na mogućnost rezervacije smještaja u cijelom svijetu po iznimno povoljnim cijenama.

5


2.2. Link na Web servis i ekranski prikaz poÄ?etne stranice Web servisa http://www.aviokarte.hr/ SLIKA 1. Ekranski prikaz Web servisa

Izvor: http://www.aviokarte.hr

6


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Stranica Aviokarte.hr podešena je tako da pruža mogućnost pretraživanja opcija sa maksimalno 3 presjedanja. Ako postoji zahtjev za više letova od maksimalno dozvoljenog na opciji multiple destination može se poslati upit putem e-maila aviokarte@aviokarte.hr, a potrebni podaci su: •

ime i prezime putnika

datum odlaska i povratka (za svaki stop)

ukoliko su datumi fleksibilni navesti +/- i min / max trajanje putovanja

ukoliko putnici imaju manje od 25 godina, datum rođenja

kontakt telefon Također,

AVIOKARTE.HR

sa

kompanijom AMADEUS,

tvorcem

globalnog

rezervacijskog sustava, intenzivno radi na adaptaciji sučelja tj. prijevodu na hrvatski jezik. Trenutno je rezervacijsko sučelje raspoloživo na 23 svjetska jezika. 2 Rezervacija sjedišta na portalu aviokarte. hr moguća je prilikom izrade rezervacije. Odabir je moguć samo za kompanije koje dopuštaju rezervaciju sjedišta na letu. Ukoliko se prilikom rezervacije karte zaboravi rezervirati željeno sjedište, isto se može učiniti i naknadno. Na e-mail se zaprima potvrda s informacijama o letu, rezervacijskim kodom i brojem karte. Navedeno je elektronska karta. Bitno je isprintati elektronsku kartu te je zajedno s putnim dokumentima predati na šalteru registracije putnika (check-in). Za domaće letove je uz elektronsku kartu potrebna osobna iskaznica, za letove izvan Hrvatske potrebna je valjana putovnica, te viza za određene države koje to traže. Rezervacijski kod (bookin reservation numberPNR-passenger name record) je 6 znamenkasti alfanumerički kod koji sadrži sve informacije i detelje vezane uz rezervaciju aviokarte.

2

http://www.aviokarte.hr/cesta-pitanja/

7


SLIKA 2. Prikaz rezervacijskog koda

Izvor: http://www.aviokarte.hr/cesta-pitanja/

8


4. KRATKI RAZVOJ

Razvoj online servisa Aviokarata.hr nažalost nije poznat. Pretražujući internet nažalost nisam naišla na niti jednu informaciju o nastanku ili kratkom razvoju ovog servisa. Isto tako nije poznata godina nastanka kao ni daljnji tijek razvitka. Pokušavajući doći do nekih informacija, zasada još uvijek nisam dobila odgovor na poslani upit. Kako povijest nažalost nije poznata, poznato je samo ono kako se danas predstavlja ovaj online servis za rezervaciju i kupnju avio karata. Danas Aviokarte.hr predstavljaju ikonu guerilla marketinga u regiji. Na tržištu su pri samome vrhu prema broju izdanih aviokarata. Svojim klijentima osim domaćih i inozemnih aviokarata u prilici su osigurati hotelski smještaj i putno zdravstveno osiguranje.

9


5. OPIS PROBLEMA Servis Aviokarte.hr koristi se za riješavanje sljedećih problema i situacija:  Koristi se prilikom online rezervacije i kupnje avio karata. Stranica Aviokarte.hr podešena je tako da pruža mogućnost pretraživanja opcija sa maksimalno 3 presjedanja  Nudi mogućnost kupnje avio karte za osobu koja nije vlasnik kreditne kartice kojom se plaća avio karta

 Svojim klijentima osim domaćih i inozemnih aviokarata u prilici su osigurati hotelski smještaj i putno zdravstveno osiguranje

 Koristi se i za rezervaciju i smještaj u hotelu te najam vozila. Osobitu pozornost skreću na mogućnost rezervacije smještaja u cijelom svijetu po iznimno povoljnim cijenama. Proces rezervacije je gotovo isti kao i kod avionskih karata uz bitnu napomenu da se hotel mora rezervirati 72 sata unaprijed.

 Omogućuje korisnicima plaćanje putem kreditnih kartica. Plaćanje kreditnim karticama moguće je jednokratno za kompanije koje prihvaćaju kreditne kartice Master, Diners, Visa i American Express

10


6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1. Funkcionalnost Web servisa Aviokarte.hr Aviokarte.hr je prevenstveno servis za online rezervacije i kupnju aviokarata. Ponuđene opcije na portalu Aviokarte.hr selektirane su sukladno odabranim kriterijima (cijena,vrijeme…). Svaku napravljenu rezervaciju ručno provjerava i agent, tako da je dobivena opcija trenutno najpovoljnija opcija. Vrlo je bitno naglasiti da je primjena i sam proces rezervacije i kupnje avio karta jednostavan. Potrebno je samo pratiti upute na servisu. SLIKA 3. Rezervacija avio karata na servisu Aviokarte.hr

11


Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/

Cijena letova ovisi o raspoloživosti mjesta u zrakoplovu u trenutku izrade rezervacije za željene datume leta. Na cijenu utječu sezonalnost, kao i objavljene cijene aviokompanija za željeni period putovanja. Karta je najčešće povoljnija ako se rezervira unaprijed. Jednosmjernu kartu moguće je rezervirati, a ista je za hrvatske državljane dozvoljena samo u slučaju putovanja na destinacije za koje nije potrebna viza. Preporuka povratna karta, a ona je najčešće i povoljnija od jednosmjerne. Stranica Aviokarte.hr podešena je tako da pruža mogućnost pretraživanja opcija sa maksimalno 3 presjedanja. Ako je zahtjev za više letova od maksimalno dozvoljenog na opciji multiple destination može se poslati upit putem e-maila aviokarte@aviokarte.hr.

6.1.1. Mogućnost kupnje karata

Servis Aviokarte.hr nudi mogućnost kupnje avio karte za osobu koja nije. vlasnik kreditne kartice kojom se plaća avio karta Ukoliko je to slučaj treba se pridžavati slijedećeg: •

pod kontakt vlasnika kreditne kartice navoditi podatke vlasnika kreditne kartice

kao kontakt telefon staviti 2 broja, kontakt mobitel osobe koja prijavljuje te kontakt putnika

kao e-mail kontakt navedi se e-mail adresu osobe koja prijavljuje Podaci o naplati kartice biti će poslani samo osobi koja prijavljuje, kao i elektronska karta koja će se zaprimiti na e-mail osobe koja prijavljuje. Broj kreditne kartice kojom je karta plaćena nije vidljiv na elektronskoj karti.

12


Aviokompanije nažalost ne podržavaju plaćanje debitnim karticama, stoga uplata karte Maestro karticom nažalost nije moguća. Karta se može uplatiti kreditnim karticama American Express, Diners, Visa i MasterCard.

6.1.2. Kreditna kartica

Ukoliko se potvrđuje rezervacija te se uplata želi izvršiti kreditnom karticom potrebno je ispuniti OBRAZAC ZA PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM te ga poslati na email AVIOKARTE@AVIOKARTE.HR ili fax do datuma valjanosti rezervacije. Po primitku obrasca za plaćanje kreditnom karticom izdat će se karta. Elektronska karta zaprimit će se na e-mail, a ukoliko se radi o papirnoj karti poslat će se upute za preuzimanje iste. Ukoliko je potreban R1 račun pošaljie se sljedeće podatke: •

naziv tvrtke

adresu

OIB. Račun će biti poslan na e-mail.

.

Plaćanje kreditnim karticama moguće je jednokratno za kompanije koje prihvaćaju kreditne kartice Master, Diners, Visa i American Express. Osim navedenog ponuđena su i beskamatna plaćanja do 12 rata – sve informacije o ovoj opciji dostavlja se na upit.

6.1.3. Plaćanje u obrocima

13


Korisnicima privatnih American Express kartica omogućeno je plaćanje na 2 ili 3 rate u slučaju da je prilikom rezervacije odabran let na prijevozniku Croatia Airlines. (opcija ne vrijedi za Business Amex)Osim navedene opcije uplatu na rate bez kamata moguće je izvršiti i na sljedeće načine: •

ZABA kreditne i debitne kartice do 12 rata

DINERS kreditna kartica do 12 rata

ERSTE MAESTRO PLUS do 6 rata

AMEX kreditna do 6 rata

PBZ Maestro, VISA do 6 rata

6.1.4. Gotovinsko plaćanje

U određenim poslovnicama je moguće platit gotovinom.

6.1.5. Rezervacija aviokarte putem online portala

Cijena sa svim pristojbama i naknadama prikazana je nakon što se odabere tražene letove (na 3. koraku rezervacijskog procesa). U sve navedene cijene uračunat je popust za gotovinska, virmanska plaćanja te plaćanja kreditnim karticama za kompanije koje prihvaćaju plaćanja kreditnim karticama direktno kroz sustav. Prije završetka rezervacijskog procesa putem portala aviokarte.hr, ponuđene su sljedeće opcije plaćanja: 1) kreditnom karticom  za potvrdu rezervacije potrebno je unijeti podatke o kreditnoj kartici putnika ili osobe koja će izvršiti uplatu u ime putnika.  kreditna kartica bit će autorizirana i naplaćena, a rezervacija potvrđena.3 3

http://www.aviokarte.hr/nacini-placanja/

14


 e-mailom se dobije potvrda s detaljima rezervacije i potvrda o obavljenom plaćanju, te brojem elektronske karte ili obavijest o mjestu preuzimanja papirnate karte. Online plaćanje mogu koristiti vlasnici American Express, Diners, Visa, Mastercard kartica. Nažalost, za sada u rezervacijskom procesu putem portala aviokarte.hr nije moguće plaćanje debitnim karticama (npr. Maestro, Visa Electron). 2) ostali načini plaćanja – I will contact you with the payment details later U roku od 24 sata na e-mail ili telefonom treba se dostaviti podatke o načinu plaćanja koji najviše odgovara osobi koja vrši rezervaciju aviokarte. Opcije su slijedeće: •

uplata na račun

kreditnom karticom (putem fax-a,telefonski ili u poslovnici)

gotovina (osobno, dolaskom u poslovnicu)

kombinacija opcija pod gore navedenim točkama

6.1.6. Uvjeti rezervacije karata Po primitku rezervacije karata na e-mail se zaprima obavijest do kada rezervacija vrijedi (obično 1-3 dana; ponekad uz mogućnost obnove rezervacije i nakon tog roka). Cijena se u vremenu u kojem rezervacija vrijedi ne mijenja, moguće su jedino promjene aerodromskih pristojbi koje aviokompanije imaju pravo promijeniti u svakom trenutku. U tom je slučaju moguće poskupljenje karte, no to se rijetko događa, a ukoliko se dogodi, cijena se okvirno mijenja do cca 200 hrk. Što se tiče rezervacije samih sjedište servis aviokarte.hr nudi rezervaciju sjedišta prilikom izrade same rezervacije karte. Odabir je moguć samo za kompanije koje dopuštaju rezervaciju sjedišta na letu. Ukoliko se prilikom rezervacije karte zaboravi rezervirati željeno sjedište, isto se može učiniti i naknadno. Zahtjev za naknadnu rezervaciju sjedišta se šalje na aviokarte@aviokarte.hr. 15


U slučaju otkazivanja leta ili promjene u vremenu polaska zrakoplova biva se obavješten. Iz tog razloga je potrebno da se prilikom rezervacije karte na portalu Aviokarte.hr ostavi važeće kontakte (telefon i e-mail) kako bi se bilo u mogućnosti kontaktirati osobu koja je izvršila rezervaciju karata na portal Aviokarte.hr.

6.2. Mogućnosti korištenja web servisa

Mogućnosti korištenja ovakvog online web servisa su brojne. Ponajprije se Aviokarte.hr. koriste za online rezervaciju i kupnju avio karata za željeni let. To se može lako učiniti pomoću nekoliko koraka te ispunjavanjem obrazaca, zatim za rezervaciju hoteskog smještaja, najam automobila, korištenja brojnih web alata te informacija na toj web stranici. Kao primjer koji ću pomnije objasniti navodim dodatnu mogućnost koju nude Aviokarte.hr a to je rezervacija hotelskog smještaja te najam automobila. Tako nešto možemo lagano izvršiti ispunjavajući 2 obrazca, ovisno o usluzi koju želimo. Oba su primjera veoma dobra za uštedu slobodnog vremena svakog korisnika te ih zato rado odabiru. Proces rezervacije je gotovo isti kao i kod avionskih karata uz bitnu napomenu da se hotel mora rezervirati 72 sata unaprijed. Također, za rezervacije hotela i iznajmljivanja vozila bitno je provjeriti opće uvjete pružatelja usluga.4 Na slici 4 i 5 vidljivi su procesi rezervacije hotelai automobila i to u nekoliko koraka. Za svaki korak potrebno je ispuniti i dati određene informacije kako bismo u konačnici mogli rezervirati željeni hotel ili automobile u mjestu u kojem želimo i vremenu koje želimo.

4

http://www.aviokarte.hr/cesta-pitanja/

16


SLIKA 4. Obrazac za rezervaciju hotela

Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/

SLIKA 5. Obrazac za najam automobila

17


Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/ Također ću ovdje spomenuti i aplikacije koje koristi servis Aviokarte.hr. Jedna od najpoznatijih, uz korištenje društvenih mreža je blog- mogućnost upisa sadržaja po temama. Jako se puno stvari može saznati upravo iz ove aplikacije. Unutar bloga su vidljive različite rubrike koje su korisne, ali i zabavne. Tako su tamo najsvježije informacije vezane za sve letove, putničke agencije, smještaje i putovanja širom svijeta. Ovdje se nude i dvije rubrike, a to su pilot i interviju unutar kojih također možemo čitati o iskustvima i novostima vezanima za gornje teme. SLIKA 6. Blog Aviokarte.hr

18


Izvor: http://www.aviokarte.hr/blog/aviokarte-blog/

7. KREIRANJE PROFILA Kreiranje profila na Aviokarte.hr je vrlo jednostavan proces. Za početak je potrebno napraviti svoj korisnički račun kako bi korisnik mogao nesmetano izvršiti rezervaciju i kupnju avio karata kao i sve ostale radnje koje želi činiti kroz servis Aviokarte.hr. Stvaranje profila vrši se kroz sljedeći obrazac.

SLIKA 7. Kreiranje profila korisnika na Aviokarte.hr

19


Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/ Ukoliko je je osoba već potojeći korisnik vrlo lako se može samo prijaviti te izvršavati dalje rezervaciju kao I kupnju avio karata.

SLIKA 8. Prijava na korisnički račun

20


Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/

Stranica Aviokarte.hr podešena je tako da pruža mogućnost pretraživanja opcija sa maksimalno 3 presjedanja. Ako postoji zahtjev za više letova od maksimalno dozvoljenog na opciji multiple destination može se poslati upit putem e-maila aviokarte@aviokarte.hr, a potrebni podaci su: •

ime i prezime putnika

datum odlaska i povratka (za svaki stop)

ukoliko su datumi fleksibilni navesti +/- i min / max trajanje putovanja

ukoliko putnici imaju manje od 25 godina, datum rođenja

kontakt telefon Kod rezervacije aviokarta jasno nam se daje prikaz svih mogućnosti za odabrano putovanje nakon prvog i početnog koraka kao što je prikazano u nastavku. SLIKA 9. Prvi korak rezervacije aviokarte

21


Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/ Nakon što je korisnik odabrao željeno putovanje dobiva izvještaj kao i mogućnost odabira koliko putnika prijavljuje na letu, ima mogućnosti kao što su provjera alternativnog datuma, kao i samih cijena putovanja. Također na prethodnom se prikazu jasno vidi da postoje i kartice sa mogućnostima odabira traženja hotela, rent-a car kao i za dobivanje svih potrebnih informacija u vezi rezervacije letova.

SLIKA 10. Obrazac za rezervaciju hotela

22


Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/ Vrlo je jednostavno i unajmiti automobile, te upravo ta mogućnost korisnicima omogućava lakše snalaženje u novom gradu te još jednu vrlo korisnu dodatnu mogućnost servisa Aviokarte.hr.

23


SLIKA 11. Obrazac za najam automobila

Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/ Rezervacija sjedišta na portalu aviokarte. hr moguća je prilikom izrade rezervacije. Odabir je moguć samo za kompanije koje dopuštaju rezervaciju sjedišta na letu. Ukoliko se prilikom rezervacije karte zaboravi rezervirati željeno sjedište, isto se može učiniti i naknadno. Na e-mail se zaprima potvrda s informacijama o letu, rezervacijskim kodom i brojem karte. Navedeno je elektronska karta. Bitno je isprintati elektronsku kartu te je zajedno s putnim dokumentima predati na šalteru registracije putnika (check-in). Za domaće letove

24


je uz elektronsku kartu potrebna osobna iskaznica, za letove izvan Hrvatske potrebna je valjana putovnica, te viza za određene države koje to traže. Rezervacijski kod (bookin reservation numberPNR-passenger name record) je 6 znamenkasti alfanumerički kod koji sadrži sve informacije i detelje vezane uz rezervaciju

8. POSLOVNA PRIMJENA

Online servisi i portali veoma su bitni za budućnost. Aviokarte.hr teži postavljanju visokih standarda odgovornosti u svim segmentima poslovanja. Ovaj online servis igra ključnu ulogu u olakšavanju rezervacije i kupnje avio karata svim svojim korisnicima nudeći pri tome i brojne dodatne usluge. Također aviokarte.hr sadrže brojne online alate za suradnju koji su vrlo praktični. SLIKA 12. Online alati dostupni na Aviokarte.hr

Izvor: https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/

25


Jedno od primarnih načela jest kontinuirano zadovoljstvo korisnika uslugama. Ispunjavanje ovog cilja zahtijeva predane zaposlenike koji stalno unaprjeđuju svoje znanje i podižu razinu stručnosti kako bi korisniku pružali najbolju uslugu.

9. KONKURENCIJA

Konkurenciju za Aviokarte.hr predstavljaju ostali slični portali sa ponudom online rezervacije aviokarata, a takvih je trenutno na našem tržištu dosta. Kao konkurenta izdvojila bih prvo Aviokarte.com.hr. Navedena stranica pruža iste usluga kao i Aviokarte.hr. Razlika je u izgledu stranice, a razlikuje se utoliko što nema dobro razvijeno dizajenersko i vizualno riješenje te je možda malo manje informacija koje se daju potrošaču. U odnosu na njih, Aviokarte.hr. nude puno skladniju i vizualno ljepšu stanicu te brojne mogućnosti informiranja korisnika na samoj stranici. Jako je koristan i blog kojeg Aviokarte.com.hr nemaju. SLIKA 13. Početna stranica konkureta Aviokarte.com.hr

26


Izvor: https://www.aviokarte.com.hr/ Izdvojila bih osim gore navedenog i još jedan konkurentski online servis za pružanje usluga rezervacije i kupnje avionskih karata, a to je Atlantis Travel E-aviokarte. Ovakva je stranica daleko vizualno ljepša od Aviokarata.hr, te nudi puno više informacija svojim potrošačima. Odmah je u prvoj kartici: O nama vidljiva razlika u odnosu na Aviokarte.hr. Tu je jasno dana vizija i misija te opći cilj poslovanja što nije slučaj kod Aviokarata.hr. Također, nude se i dodatni sadržaji koje kod Aviokarata.hr ne nalazimo kao npr. katalog. Kada pogledamo prijevod na različite jezike, odmah je vidljivo kako ih Atlantis Trave Eaviokarte ima mnogo, baš kao i puno jasniji raspored kartica i cjelokupne ponude koju jedan ovakav servis nudi. Po tom pitanju snatram da Aviokarte.hr još malo trebaju poraditi na vizualnom dijelu te rasporedu određenih ponuda koje nude baš kao i još nekim dodatnim zanimljivostima. SLIKA 14. Početna stranica konkurenta Atlantis travel E-Aviokarte

Izvor: http://www.e-aviokarte.hr/

27


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE Pozitivne strane •

Pokretanje raznih projekata koji su usmjereni onima kojima je kojima je najnužnija - od onih najmlađih pa do najstarijih

Brojne nagrade i pogodnosti za postojeće korisnike

Olakšan put rezervacije i kupnje samih aviokarata za putovanja na različite destinacije

Mogućnost rezervacije smještaja-hoteli te rent-a car

Jednostavnost

Dobar izgleda web stranice

Kreativna rješenja za korisnike

Niža cijena karte (za online rezervacije) te značajna vremenska ušteda

Sve se rezervacije provjeravaju od strane agenata što uglavnom nije slučaj sa online servisima

Negativne strane •

Stranica Aviokarte.hr koja bi se trebala urediti po uzoru na njihove najveće konkurente

Smanjiti brojne malverzacije oko Aviokarata.hr, a koje negativnu utječu na reputaciju samog portala kao i smanjenja broja potrošača tj.korisnika ovakvoga servisa za rezervaciju i kupnju karata

Potrebno unaprijeđenje, konstantno pratiti promjene

Biti u korak sa tehnologijom, ulagati konstantne napore

Potrebna modernizacija servisa

Uvesti još više dodatnih elemenata u ponudu koji bi privukli korisnike

Raditi na promociji servisa

28


Pospješiti poslovanje u cjelosti

Diferencirati usluge

11. SWOT ANALIZA

SNAGE

SLABOSTI

veliki tržišni udio

visoke mjere naknada usluga

jaka marka i prepoznatljiv imidž

stalne kupce moraju zadržavati

diferencijacija usluga

pružanje usluge službe za korisnike

mogućnost rezervacije smještaja-

ugovornom obvezom

hotel i rent-a car

PRIJETNJE

PRILIKE •

širenje na nova tržišta

sve veća potreba za uslugama

novi trendovi i inovacije u tehnološkoj primjeni

Aviokarata.hr

velika konkurencija

rastući broj korisnika portala

recesija, tj. sveopća gospodarska

Interenet postaje potreba

kriza

29


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Troškove te pokazatelje poslovanja Aviokarata.hr nažalost nisam uspjela dobiti, pošto nisu istaknuti na njihovoj web stranici kao niti na drugim mjestima koje sam tražila putem pretraživanja intereneta. Također, slala sam upit na njihovu službenu e-mail adresu na koji nisam dobila odgovor te time nisam bila u mogućnosti iskazati troškove kao i pokazatelje poslovanja Aviokarata.hr. Kada govorimo o uspješnosti poslovanja, sama zaključujem kako je Aviokarte.hr veoma koristan servis kojim se koriste broji korisnici upravo zbog jednostavnosti i uštede slobodnog vremena. Također, velika zainteresiranost za Aviokarte.hr vidljiva je i na Facebook stranici koji ima velik broj pratitetelja navedenog online servisa. Smtram da se uspješnost kompanije vidi jer se trude:  Zahtjeve korisnika riješiti brzo i efikasno te se posvete svakome (npomena je na Web stranicama kako svaki agent pomno proučava svaku rezervaciju korisnika, kao i da se uvijek može javiti na e-mail adresu)  Reakcija upravo zaposlenih na korisnikove zahtjeve I povratne informacije  Suradnja s brojnim udrugama te potpomaganje brojnik projekata (ZKM, Kolektiva…)  Ekspertna znanja zaposlenika

30


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI Današnje je vrijeme vrijeme kada tehnologija jako brzo napreduje te smatram da bi u budućnosti web servis Aviokarte.hr trebao modernizirati kroz dogledno vrijeme kako i web stranicu tako i usluge korisnicima. Stalan napredak tehnologije automatski povećava i potrebe korisnika. U budućnosti bi bilo potrebno usmjeriti sve svoje napore ka poboljšanju web stranice kao i uvođenju dodatnih usluga potrošačima, diferencirati usluge. Također smatram kako Aviokarte.hr u budućnosti moraju smanjiti brojne malverzacije oko samog servisa, a koje negativnu utječu na reputaciju samog portala kao i smanjenja broja potrošača tj.korisnika ovakvoga servisa za rezervaciju i kupnju karata Biti u korak sa tehnologijom, ulagati konstantne napore te raditi na promociji servisa bi trebali biti budući ciljevi Aviokarata.hr.

31


14. LINKOVI NA WEB-U

1. http://www.aviokarte.hr/ 2. http://www.aviokarte.hr/blog/ 3. https://www.facebook.com/aviokarte.hr 4. https://twitter.com/aviokarte 5. http://www.ak-aviokarte.hr/ 6. http://www.youtube.com/user/AviokarteHRV 7. http://www.iatatravelcentre.com/e-ticket-notice/Croatia/Croatian/ 8. https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/

32


15. ZALJUČAK

Aviokarte.hr je prevenstveno servis za online rezervacije i kupnju aviokarata. Ponuđene opcije na portalu aviokarte.hr selektirane su sukladno odabranim kriterijima (cijena,vrijeme…). Svaku napravljenu rezervaciju ručno provjerava i agent, tako da je dobivena opcija trenutno najpovoljnija opcija. Cijena letova ovisi o raspoloživosti mjesta u zrakoplovu u trenutku izrade rezervacije za željene datume leta. Na cijenu utječu sezonalnost, kao i objavljene cijene aviokompanija za željeni period putovanja. Karta je najčešće povoljnija ako se rezervira unaprijed. Aviokarte.hr teži postavljanju visokih standarda odgovornosti u svim segmentima poslovanja. Nastoji biti kompanija koja potiče razvoj, utvrđuje najbolju praksu u postavljanju standarda vrhunske komunikacije među korisnicima, potiče integraciju u društvo informacija i znanja. Vjeruje da ugled bilo koje kompanije ne ovisi isključivo o kvaliteti, cijeni ili posebnosti njenih proizvoda i usluga. Jednako su važni i odnosi kompanije prema zaposlenicima, korisnicima, dobavljačima i investitorima i široj društvenoj zajednici u kojoj posluje, a pozitivna interakcija sa svim dionicima čini okvir strategije društvene odgovornosti Aviokarata.hr.

33


LITERATURA 1. http://www.aviokarte.hr/ 2. http://www.aviokarte.hr/blog/ 3. https://www.facebook.com/aviokarte.hr 4. http://www.aviokarte.hr/zanimljivosti/biciklom-na-posao/ 5. http://www.ak-aviokarte.hr/ 6. http://www.zekaem.hr/vijesti-iz-zekaema/aviokartehr-u-suradnji-sa-zagrebackimkazalistem-mladih/?news_id=176&archive=1 7. http://www.e-aviokarte.hr/ 8. http://www.aviokarte.hr/nacini-placanja/ 9. http://www.aviokarte.hr/blog/novosti/ 10. http://www.aviokarte.hr/blog/aerodrom/faq/ 11. https://www.aviokarte.com.hr/?gclid=CPCS3dH6mLkCFUSV3godYxUAsA 12. http://www.aviokarte.hr/blog/ponos/ 13. https://www.aviokarte.hr/proces-rezervacije/ 14. https://www.aviokarte.com.hr 15. http://www.e-aviokarte.hr/

34


POPIS ILUSTRACIJA Slika

Stranica

SLIKA 1. Ekranski prikaz Web servisa

6

SLIKA 2. Prikaz rezervacijskog koda

8

SLIKA 3. Rezervacija avio karata na servisu Aviokarte.hr

11

SLIKA 4. Obrazac za rezervaciju hotela

17

SLIKA 5. Obrazac za najam automobila

17

SLIKA 6. Blog Aviokarte.hr

18

SLIKA 7. Kreiranje profila korisnika na Aviokarte.hr

19

SLIKA 8. Prijava na korisnički račun

20

SLIKA 9. Prvi korak rezervacije aviokarte

21

SLIKA 10. Obrazac za rezervaciju hotela

22

SLIKA 11. Obrazac za najam automobila

23

SLIKA 12. Online alati dostupni na Aviokarte.hr

24

SLIKA 13. Početna stranica konkureta Aviokarte.com.hr

25

SLIKA 14. Početna stranica konkurenta Atlantis travel E-Aviokarte

26

35


ŽIVOTOPIS OSOBNE INFORMACIJE

Vučemilović Petra Zlobinska 1, 10040 Zagreb (Hrvatska) 091 552 4760 petraa_v@hotmail.com MSN petraa_v@hotmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 28 lipnja 1989 | Državljanstvo hrvatsko

ŽELJENO RADNO MJESTO

Rad u prodavaonici, trgovac

RADNO ISKUSTVO lipanj 2007

Operator Gfk Croatia, Zagreb (Hrvatska) Provođenje anketa

kolovoz 2012 – srpanj 2013

Služba za potrošače-Marketing Atlantic grupa, Zagreb (Hrvatska) Kontakt telefon za potrošače, projekti obilaska osnovnih škola, donacije, sponzorstva i vođenje ostalih sličnih projekata

srpanj 2013 – rujan 2013

Administrative secretary Grad Zagreb- Gradsko poglavarstvo Poslovi administracije, legalizacija

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

36


37


01 rujna 2008 -

Visoka škola Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb (Hrvatska)

2004 – 2008

Srednja škola XII.opća gimnazija, Zagreb (Hrvatska)

1996 – 2004

Osnovna škola OŠ Ivana Mažuranića, Zagreb (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

španjolski engleski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C2

C2

B1

B2

B2

C2

C2

B2

B2

B2

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske vještine Poslovne vještine

Dobre komunikacijske vještine, pogotovo iz razloga što sam dugi niz godina radila sa ljudima (provodeći ankete i radeći kao operater u kontakt centru za potrošače proizvoda Atlantic grupe). Dobre organizacijske vještine, kontrola, sklona timskom radu

Dobre komunikacijske vještine, sklonost timskom radu,voljna, spremna učiti i napredovati, pouzdana i otvorena.

Računalne vještine Windows, Microsoft Word, Excell, Power Point, AdobeAcrobat Reader, Interent Explorer, Microsoft Access, SAP

38


SAŽETAK

Aviokarte.hr najbrži su servis za izdavanje aviokarata u Hrvatskoj. Predstavljaju ikonu guerilla marketinga u regiji. Na tržištu su pri samome vrhu prema broju izdanih aviokarata. Svojim klijentima osim domaćih i inozemnih aviokarti, u prilici su osigurati hotelski smještaj i putno zdravstveno osiguranje. Također, na aviokarte.hr možete potpuno samostalno isplanirati cijelo putovanje pošto kroz ovaj sustav osim aviokarata možete rezervirati i smještaj u hotelu te unajmiti vozilo. Osobitu pozornost skreću na mogućnost rezervacije smještaja u cijelom svijetu po iznimno povoljnim cijenama.Cijena letova ovisi o raspoloživosti mjesta u zrakoplovu u trenutku izrade rezervacije za željene datume leta. Na cijenu utječu sezonalnost, kao i objavljene cijene aviokompanija za željeni period putovanja. Karta je najčešće povoljnija ako se rezervira unaprijed. Jednosmjernu kartu moguće je rezervirati, a ista je za hrvatske državljane dozvoljena samo u slučaju putovanja na destinacije za koje nije potrebna viza. Preporuka je povratna karta, a ona je najčešće i povoljnija od jednosmjerne. Sam proces nakon rezervacije karte je sljedeći: na e-mail osobe koja je izvršila rezervaciju zaprima se potvrda s informacijama o letu, rezervacijskim kodom i brojem karte osobe koja je vršila rezervaciju. Navedeno je elektronska karta. Potrebno ju je isprintati te je zajedno s putnim dokumentima predati na šalteru registracije putnika (check-in). Za domaće letove je uz elektronsku kartu potrebna osobna iskaznica, za letove izvan Hrvatske potrebna je valjana putovnica, te viza za određene države koje to traže.

39


Online setrvisi i portali igraju ključnu ulogu u budućnosti razvoja ekonomije te općem razvitku svake države kao sektor koji se najbrže razvija, predstavljajući time osnovnu infrastrukturu. Aviokarte.hr teži postavljanju visokih standarda odgovornosti u svim segmentima poslovanja. Nastoji biti kompanija koja potiče razvoj, utvrđuje najbolju praksu u postavljanju standarda vrhunske komunikacije među korisnicima, potiče integraciju u društvo informacija i znanja. Vjeruje da ugled bilo koje kompanije ne ovisi isključivo o kvaliteti, cijeni ili posebnosti njenih proizvoda i usluga. Jednako su važni i odnosi kompanije prema zaposlenicima, korisnicima, dobavljačima i investitorima kao i prema okolišu i široj društvenoj zajednici u kojoj posluje, a pozitivna interakcija sa svim dionicima čini okvir strategije društvene odgovornosti Aviokarata.hr. Konkurenciju za Aviokarte.hr predstavljaju ostali slični portali sa ponudom online rezervacije aviokarata, a takvim je trenutno na našem tržištu dosta. Kao pozitivne stvari navodim:Pokretanje raznih projekata koji su usmjereni onima kojima je kojima je najnužnija - od onih najmlađih pa do najstarijih, brojne nagrade i pogodnosti za postojeće korisnike, olakšan put rezervacije i kupnje samih aviokarata za putovanja na različite destinacije, mogućnost rezervacije smještaja-hoteli te rent-a car, a kao negativne strane navodim: stranica Aviokarte.hr koja bi se trebala urediti po uzoru na njihove najveće konkurente te smanjiti brojne malverzacije oko Aviokarata.hr, a koje negativnu utječu na reputaciju samog portala kao i smanjenja broja potrošača tj.korisnika ovakvoga servisa za rezervaciju i kupnju karata.

40


PREZENTACIJA

Sadržaj:

Aviokarte.hr

PETRA VUČEMILOVIĆ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Uvod Kratak opis Web servisa Tehnološki okvir Kratak razvoj Opis problema Detaljna razrada teme Kreiranje problema Poslovna primjena Konkurencija Pozitivne vs.negativne strane Swot analiza Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti Linkovi na webu Zaključak Literatura

Kratak opis Web servisa

Uvod  Aviokarte.hr najbrži su servis za izdavanje

aviokarata u Hrvatskoj  Na tržištu su pri samome vrhu prema broju izdanih aviokarata  Svojim klijentima osim domaćih i inozemnih aviokarata u prilici su osigurati hotelski smještaj i putno zdravstveno osiguranje  www.aviokarte.hr

 prevenstveno servis za online rezervacije i kupnju

aviokarata  prednosti servisa- niža cijena karte (za online

rezervacije) te značajna vremenska ušteda  na portalu Aviokarte.hr može se potpuno samostalno

isplanirati cijelo putovanje pošto se kroz ovaj sustav osim aviokarata može rezervirati i smještaj u hotelu te unajmiti vozilo

41


Tehnološki okvir  Stranica Aviokarte.hr podešena je tako da pruža

Tehnološki okvir  Rezervacijski kod (bookin reservation numberPNR-

mogućnost pretraživanja opcija sa maksimalno 3 presjedanja  sa kompanijom AMADEUS, tvorcem globalnog rezervacijskog sustava, intenzivno radi na adaptaciji sučelja tj. prijevodu na hrvatski jezik  Rezervacija sjedišta na portalu aviokarte. hr moguća je prilikom izrade rezervacije

passenger name record) je 6 znamenkasti alfanumerički kod koji sadrži sve informacije i detelje vezane uz rezervaciju aviokarte u globalnom rezervacijskom sustavu

Opis problema

Detaljna razrada teme

 Koristi se prilikom online rezervacije i kupnje avio karata. Stranica Aviokarte.hr

podešena je tako da pruža mogućnost pretraživanja opcija sa maksimalno 3 presjedanja

 Nudi mogućnost kupnje avio karte za osobu koja nije vlasnik kreditne kartice kojom

 servis za online rezervacije i kupnju aviokarata  www.aviokarte.hr

se plaća avio karta

 Svojim klijentima osim domaćih i inozemnih aviokarata u prilici su osigurati

hotelski smještaj i putno zdravstveno osiguranje

 Koristi se i za rezervaciju i smještaj u hotelu te najam vozila. Osobitu pozornost

skreću na mogućnost rezervacije smještaja u cijelom svijetu po iznimno povoljnim cijenama. Proces rezervacije je gotovo isti kao i kod avionskih karata uz bitnu napomenu da se hotel mora rezervirati 72 sata unaprijed.

 Omogućuje korisnicima plaćanje putem kreditnih kartica. Plaćanje kreditnim

karticama moguće je jednokratno za kompanije koje prihvaćaju kreditne kartice Master, Diners, Visa i American Express

Detaljan opis teme

Kreiranje profila

 Mogućnosti korištenja ovakvog online web servisa su

 Kreiranje profila na Aviokarte.hr je vrlo jednostavan

brojne  Ponajprije se Aviokarte.hr. koriste za online rezervaciju i kupnju avio karata za željeni let. To se može lako učiniti pomoću nekoliko koraka te ispunjavanjem obrazaca, zatim za rezervaciju hoteskog smještaja, najam automobila, korištenja brojnih web alata te informacija na toj web stranici.

proces. Za početak je potrebno napraviti svoj korisnički račun kako bi korisnik mogao nesmetano izvršiti rezervaciju i kupnju avio karata kao i sve ostale radnje koje želi činiti kroz servis Aviokarte.hr  Ukoliko je je osoba već potojeći korisnik vrlo lako se može samo prijaviti te izvršavati dalje rezervaciju kao i kupnju avio karata  Postoje i kartice sa mogućnostima odabira traženja hotela, rent-a car kao i za dobivanje svih potrebnih informacija u vezi rezervacije letova.

42


Poslovna primjena

Kreiranje profila

 Online servisi i portali igraju ključnu ulogu u

budućnosti  Jedno od primarnih načela jest kontinuirano

zadovoljstvo korisnika uslugama  Ispunjavanje ovog cilja zahtijeva predane

zaposlenike koji stalno unaprjeđuju svoje znanje i podižu razinu stručnosti kako bi korisniku pružali najbolju uslugu

Pozitivne vs.negativne strane

Konkurencija  Konkurenciju za Aviokarte.hr predstavljaju ostali

slični portali sa ponudom online rezervacije aviokarata, a takvih je trenutno na našem tržištu dosta  Aviokarte.com.hr  Atlantis Travel E-aviokarte

Pozitivne strane

Negativne strane

 Pokretanje raznih projekata koji su

 Stranica Aviokarte.hr koja bi se

 

  

usmjereni onima kojima je kojima je najnužnija - od onih najmlađih pa do najstarijih Brojne nagrade i pogodnosti za postojeće korisnike Olakšan put rezervacije i kupnje samih aviokarata za putovanja na različite destinacije Mogućnost rezervacije smještajahoteli te rent-a car Jednostavnost Niža cijena karte (za online rezervacije) te značajna vremenska ušteda

trebala urediti po uzoru na njihove najveće konkurente

 Smanjiti brojne malverzacije oko

Aviokarata.hr, a koje negativnu utječu na reputaciju samog portala kao i smanjenja broja potrošača tj.korisnika ovakvoga servisa za rezervaciju i kupnju karata  Potrebno unaprijeđenje, konstantno pratiti promjene  Biti u korak sa tehnologijom, ulagati konstantne napore

SWOT analiza

Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost

SNAGE

SLABOSTI

 Kada govorimo o uspješnosti poslovanja, sama zaključujem kako je

veliki tržišni udio jaka marka i prepoznatljiv imidž diferencijacija usluga pružanje usluge službe za korisnike mogućnost rezervacije smještajahotel i rent-a car

visoke mjere naknada usluga stalne kupce moraju zadržavati ugovornom obvezom

Uspješnost kompanije vidi jer se trude:

PRILIKE

PRIJETNJE

širenje na nova tržišta sve veća potreba za uslugama Aviokarata.hr rastući broj korisnika portala Interenet postaje potreba

novi trendovi i inovacije u tehnološkoj primjeni velika konkurencija recesija, tj. sveopća gospodarska kriza

Aviokarte.hr veoma koristan servis kojim se koriste broji korisnici upravo zbog jednostavnosti i uštede slobodnog vremena

 Zahtjeve korisnika riješiti brzo i efikasno te se posvete svakome

(npomena je na Web stranicama kako svaki agent pomno proučava svaku rezervaciju korisnika, kao i da se uvijek može javiti na e-mail adresu)  Reakcija upravo zaposlenih na korisnikove zahtjeve I povratne informacije  Suradnja s brojnim udrugama te potpomaganje brojnik projekata (ZKM, Kolektiva…)  Ekspertna znanja zaposlenika

43


Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti  Današnje je vrijeme vrijeme kada tehnologija jako brzo

napreduje te smatram da bi u budućnosti web servis Aviokarte.hr trebao modernizirati kroz dogledno vrijeme kako i web stranicu tako i usluge korisnicima. Stalan napredak tehnologije automatski povećava i potrebe korisnika

 U budućnosti bi bilo potrebno usmjeriti sve svoje napore ka

poboljšanju web stranice kao i uvođenju dodatnih usluga potrošačima, diferencirati usluge.

Linkovi na webu  http://www.aviokarte.hr/  http://www.aviokarte.hr/blog/  https://www.facebook.com/aviokarte.hr  https://twitter.com/aviokarte  http://www.ak-aviokarte.hr/  http://www.youtube.com/user/AviokarteHRV  http://www.iatatravelcentre.com/e-ticket-

 Biti u korak sa tehnologijom, ulagati konstantne napore te

notice/Croatia/Croatian/

raditi na promociji servisa bi trebali biti budući ciljevi Aviokarata.hr

Zaključak  Aviokarte.hr je prevenstveno servis za online rezervacije i    

kupnju aviokarata Cijena letova ovisi o raspoloživosti mjesta u zrakoplovu u trenutku izrade rezervacije za željene datume leta Aviokarte.hr teži postavljanju visokih standarda odgovornosti u svim segmentima poslovanja Jednako su važni i odnosi kompanije prema zaposlenicima, korisnicima, dobavljačima i investitorima Pozitivna interakcija sa svim dionicima čini okvir strategije društvene odgovornosti Aviokarata.hr

Literatura           

http://www.aviokarte.hr/ http://www.aviokarte.hr/blog/ https://www.facebook.com/aviokarte.hr http://www.aviokarte.hr/zanimljivosti/biciklom-na-posao/ http://www.ak-aviokarte.hr/ http://www.zekaem.hr/vijesti-iz-zekaema/aviokartehr-u-suradnjisa-zagrebackim-kazalistem-mladih/?news_id=176&archive=1 http://www.e-aviokarte.hr/ http://www.aviokarte.hr/nacini-placanja/ http://www.aviokarte.hr/blog/novosti/ http://www.aviokarte.hr/blog/aerodrom/faq/ https://www.aviokarte.com.hr/?gclid=CPCS3dH6mLkCFUSV3god YxUAsA

44

26bj vucemilovic www aviokarte hr  

Vucemilovic Petra

26bj vucemilovic www aviokarte hr  

Vucemilovic Petra

Advertisement