Page 1

VOLUME 1, ISSUE 1

NEWSLETTER DATE

AIESEC Split Newsletter Lipanj 2011.

Poštovani, 

 

 

Novi predsjednik AIESEC-a Split i izvršni odbor 2011/2012 Projekt baziran na razmjeni "Svijet na dlanu" Dani karijera Projekt baziran na razmjeni "Investicijom u znanje, do napretka" Spring Local Training Seminar Winter Leadership Development Congress Osvojene nagrade AIESEC-a Split

Na stranicama koje slijede vidjet ćete sve aktivnosti koje su bile do sada te aktivnosti koje su još u tijeku i koje u sklopu godišnjeg plana AIESEC Split uspješno provodi. TakoĎer, upoznat ćete naše godišnje partnere i sponzore projekata bez kojih ne bismo ciklus projekata uspješno primakli kraju.

S ponosom Vam predstavljamo ovogodišnje lokalne partnere


Page 2

AIESEC SPLIT NEWSLETTER 2011 NEWSLETTER TITLE

Nacionalni partneri:

Održani su izbori za novog predsjednika lokalnog odbora AIESEC Split te izvršnog odbora 2011/2012. Predsjednik lokalnog odbora Split 2011/2012. je Tomislav Mamić. "Moje AIESEC iskustvo je započelo učlanjenjem prije gotovo 3 godine paralelno s upisom na Ekonomski fakultet u Splitu. U svojoj AIESEC karijeri uvijek sam bio u doticaju s našim partnerima, počevši od organizacijskog odbora Career Days-a 2009, preko tima za odnose s poslovnim sektorom, organizacije seminara pa i tokom posljednje funkcije potpredsjednika za projekte. Kroz cijelo to razdoblje AIESEC Split je prolazio kroz lijepe i vesele trenutke ali i kroz izazove koji su testirali njegovu izdrţljivost. U takvim situacijama se kao presudna pokazala činjenica da AIESEC uvijek ima partnere na koje moţe računati i koji prepoznaju naš rad. Oduvijek je najvaţnija prednost AIESEC-a kao partnera bilo stvaranje sposobnih mladih ljudi, s izrazitom proaktivnošću i poduzetničkim duhom, kroz svoj program razvoja liderstva. Vrijednost AIESEC iskustva sve više uviĎaju naši institucionalni ali i korporativni partneri, prvenstveno je zanimljiva kategorija praktičnog iskustva koje je jedno od segmenata AIESEC iskustva, a omogućava našim članovima konkurentnost na trţištu rada. Članovi AIESEC-a imaju olakšan ulazak u trţište rada te su naši partneri uvidjeli da se radi o nečemu u što se isplati ulagati, i zbog toga danas otvorenih ruku dočekujemo budućnost. S obzirom na podršku koju su nam do sada pruţali, posebice ţelim ovom prilikom zahvaliti našim partnerima: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ţupanija Splitsko-dalmatinska, Grad Solin, Grad Split, Općina Dugopolje, Općina Podstrana, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Ekonomskog fakulteta, Savjet mladih Ţupanije Splitsko-dalmatinske, Čistoća d.o.o., F-Tours d.o.o., Em-Ka d.o.o., a51 d.o.o. , Splitski portal, Predikat do.o.. Radio Brač, Radio Soundset, Totalni Fm, Radio KL Eurodom, Radio Dalmaciji, Solinska kronika i Micro grupa."

Predsjednik AIESEC-a Split 2011-2012 E-Mail: tomislav.mamic@aiesec.net


Izvršni odbor AIESEC-a Split 2011/2012

Sanda Dragičević

Nela Vukman

Ana Podrug

Nikola Balić

Duje Papić

Vice President External Relations

Vice President Exchange

Vice President PR&Marketing

Vice President Finance

Vice President Talent Menagment

Lana Ugrčić Predsjednica AIESEC-a Split 2010/2011

Hvala AIESEC-u Split na divnim uspomenama i neprocjenjivom iskustvu. Ljudi koje sam upoznala, s kojima sam radila, koji su mi bili druga obitelj tokom ovog vremena, ostavili su velik utjecaj na mene i njima sam najzahvalnija na svim zajedničkim trenutcima.


Projekt baziran na razmjeni "Svijet na dlanu" Project based on Exchange "World in your hands" Edukacijski projekt koji je imao svečano otvorenje na Ekonomskom fakultetu u Splitu 18.veljače ove godine. Ovaj projekt je imao za cilj dovesti 6 studenata iz različitih krajeva svijeta koji će educirati splitske s r e d n j o š k o l c e o v i s o k o š k o l s k o m obrazovanju, Europskoj uniji, toleranciji i nenasilju te Bolonjskom procesu. Ove godine tih 6 studenta je bilo iz drţava: Moldavija, Brazil, Kanada, Španjolska, Danska i Njemačka. Drţali su predavanja i radionice u Privatnoj kulinarskoj š k o l i W a l l n e r , Matematičkoj gimnaziji, I. Gimnaziji, Ekonomskobirotehničkoj školi i Zdrastvenoj školi.

Ove godine projekt je bio pod p o k r o v i t e l j s t v o m Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te ovom prigodom zahvaljujemo ministarstvu na ukazanom povjerenju i potpori. Zatvaranje ovog projekta je bilo 24. oţujka na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u sklopu otvaranja projekta Career Days. Organizacijski odbor se još jednom ţeli zahvaliti svim sponzorima, predstavnicima srednjih škola kao i samim učenicima na njihovom sudjelovanju u ovom projektu

Inozemni studenti

Predsjednica projekta– Marijana Mikačić


Dani karijera Career Days "Career Days je projekt koji za cilj ima povezati firme koje nude posao ili korisne informacije sa studentima te ih tako malo bolje uputiti u svijet gospodarstva i samo tržište rada. I ove godine studenti su imali priliku ostaviti svoje ţivotopise i stupiti u kontakt sa predstavnicima firmi, te slušati zanimljiva predavanja od stručnjaka na ekonomskom području. Ovaj projekt je realiziran uz veliku potporu Ekonomskog fakulteta u Splitu. S obzirom na trenutačnu situaciju na tržištu rada zaista možemo reći da nije bilo lagano ni jednostavno organizirati ovakav projekt, ali ipak smo uz veliki trud i volju uspjeli. Zato bih se htjela zahvaliti svima koji su sudjelovali u stvaranju i realiziranju ovog projekta

od fakulteta, firmi, studenata do kolega i članova tima u AIESEC-u. Na dvodnevnoj manifestaciji sudjelovalo je 14 firmi sa područja Splitsko-dalmatinske županije koje su bile zainteresirane da dođu i ostvare konatakt sa mladim ljudima. Vjerujem da smo ovim projektom uspjeli u tome da povežemo firme i studente na najbolji mogući način, i da će njihova komunikacija uroditi uspjehom odnosnom zapošljavanjem. Career Days je još jedan primjer u nizu uspjeha AIESEC-a, ali i motivacije da se nešto pokrene i da se događaju pozitivne stvari u našoj okolini."

Le Méridien Lav na Career days-ima sudjeluje već tradicionalno jer smatramo da je to izuzetna prilika za upoznati nove, zanimljive, mlade talente i privući ih iznimno dinamičnoj hotelijersko-turističkoj djelatnosti. IGOR LEBEN HUMAN RESOURCES MANAGER

http://www.careerdays2011.tk/

Predsjednica projektaAna Podrug

24. i 25. ožujka na Ekonomskom fakultetu u Splitu održana je 4.godinu zaredom manifestacija pod nazivom Career Days. Imali smo prilike vidjeti 14 tvrtki koje su predstavile svoj rad studentima i informirali ih o mogućnosti zaposlenja. Neke od tih istih tvrtki su držale i predavanja na teme vezane uz tržište rada, trenutačnog stanja u gospodarstvu, mogućnostima zaposlenja itd.


Sudionici Career Days-a:

Donatori:

Pokrovitelji projekta:

Materijalni pokrovitelji projekta:

Medijski pokrovitelji projekta:


Projekt baziran na razmjeni "Investicijom u znanje, do napretka" Project based on Exchange "Invest in knowledge, create progress" Na Ekonomskom Fakultetu u Splitu, 17. svibnja se održalo zatvaranje projekta „Investicijom u znanje, do napretka“ baziran na međunarodnoj stručnoj praksi. U projektu su domaći studenti (Tea Worek, Tanja Penović, Luca Tvrdeić, Zrinka Vučičić i Ante Mandić) i strani studenti surađivali kako bi osmislili nove turističke sadržaje za općine Dugopolje, Solin i Podstrana. Projekt je predstavio Ante Mandić gdje je prezentirao konkretne ideje za općine Dugopolje, Podstrana i grad Solin. Za općinu Podstrana studenti su naglasili kako ima dosta potancijala te lokacija omogućuje provođenje brojnih kreativnih i kulturnih aktivnostima. U prijedlozima je prikazao obnovu starih kuća koje bi se mogle urediti kao kompleks etno kuća, svaka sa svojim specifičnom temom. Pod ostalim projektnim prijedlozima su Rope park, Podvodni park, Platforma, amfiteatar itd.Za Grad Solin je izjasnio kako Solin ima kulturnu osnovu , te glavna ideja projekta je stvaranje arheološkog parka na području starog Solina čime bi se

stvorila dodatna vrijednost iskopinama. Jedan od prijedloga je i festival “Dani Salone” gdje je zamišljeno odvijanje raznih aktivnosti kao što su : radionice, objedi, borbe gladijatora itd. Za ostale prijedloge zamišljeni su “kupalište Salona”, “galerija na otvorenom”, “turističke infozone” “Gašpina Mlinica” itd. Općina Dugopolje je pružila najveće mogućnosti rada s obzirom na puno manja prostorna ograničenja, no to je s druge strane predstavljalo izazov jer je kompletnu ponudu tebalo iznova definirati. Prvi izneseni prijedlog je “Rimski kompleks” koji će sadržavati sve objekte autentične replike iz antičkog doba, te bi posjetitelji mogli sudjelovati u autentičnosti. Praktikanti su izjavili kako im je ovaj projekt bio izazov jer je od njih zahtjevao dobru suradnju u međunarodnom timu, jako puno istraživanja podataka i razgovora s lokalnim stanovništvom te drugim sudionicima. Najviše su im u radu pomogli predstavnici općina te profesori Ekonomskog fakulteta. Među njima najviše zahvaljujemo prof. Petrić koja je rado za nas izdvojila i pružila svoje vrijeme i svoju stručnost što je bilo presudno za kvalitetu projekta.

Predsjednica projekta– Nela Vukman

"Dodana vrijednost projekta bila je uključivanje domaćih studenata turizma na izradi projektnih prijedloga zajedno s praktikantima iz raznih zemalja. Zbog tog jedinstvenog spoja različitosti, znanja i iskustava, timskim radom postignut je konačan rezultat. Veliko hvala mom OCu i Izvršnom odboru koji su uložili veliki trud u svoj rad. Uz izvršitelje i sudionike projekta posebno bih se zahvalila Županiji koja je među prvima prepoznala vrijednost ovog projekta, kao i Ekonomskom fakultetu koji nam je potpora sve ove godine."


Investicijom u znanje do napretka u medijima:  Nova TV  Slobodna Dalmacija(Dugopolje)  Slobodna Dalmacija(Solin)  Slobodna Dalmacija(Podstrana)  Splitski portal  Splitski portal  Grad Solin  Solinska kronika  Dalmacija News  Limun.hr “ Neki od projekata koji su manje financijski zahtjevni će se probati staviti u program ukupnog razvoja Dugopolja, a samim time i realizirati. Ima vrlo zanimljivih ideja poput ideje da se najstarije hrastovo stablo učini turističkom atrakcijom jer to mjesto može služiti kao uvod u lokalnu legendu o vilama. Kao bivši student ekonomije od početka sam podržavao ovu ideju. Dobra inicijativa da surađuju naši studenti i studenti iz inozemstva jer oni mogu sagledati naša područja iz druge perspektive. AIESEC je odlična studentska organizacija jer su ovakvi projekti potrebni u ovo vrijeme. Dobro je što još postoje mladi poduzetni studenti koji se trude pozitivno utjecati na društvo i raditi promjene”

Stipe Rogošić direktor komunalne tvrtke “PODI-DUGOPOLJE”


Spring Local Training Seminar Proljetni LTS odnosno seminar za nove članove odrţan je 26. i 27. oţujka u osnovnoj školi Kman-Kocunar. Na ovom seminaru mladi članovi se upoznaju sa organizacijom, misijom, vizijom i ciljevima kao i organizacijskom strukturom i vrijednostima koje AIESEC zagovara. Ţeljeli bi se zahvaliti osnovnoj školi Kman Kocunar na ustupljenom prostoru bez kojeg ne bi mogli odrţati ovaj seminar.

Winter Leadership Development Congress Leadership Development Congress predstavlja najveću konferenciju u AIESEC-u Hrvatske koja okuplja preko 150 članova AIESEC-a. Ove godine se organizirao pod vodstvom AIESEC-a Split. Sam kongres se odrţao u Hotelu „Medena“ u Segetu Donjem pokraj Trogira od 15.19.prosinca. Svrha kongresa je poticanje mladih ljudi na liderstvo te educiranje o vještinama i znanjima jednog modernog lidera. Program kongresa omogućuje sudionicima da spoznaju sebe i svoju ulogu u društvu te probleme današnjice. Kongres ne bi bio uspješno odrţan da nije bilo sponzora kojima ovom prigodom zahvaljujemo na sudjelovanju Ekonomskom fakultetu u Splitu, profesorici dr. sc Maji Fredotović i dr. sc Miri Krneti, Babić d.o.o., Dalamtia d.o.o., Hrvatski kolači, Imota d.d., Tangar d.o.o., Coca-cola d.o.o., Hrvatske željeznice , Galeb d.d., Vinarija Grabovac d.o.o., Gavrilović d.o.o., Dukat d.d.


Osvojene nagrade AIESEC-a Split 1.

Najvažnije i najveće priznanje za naš lokalni odbor koji je imao najviše društvenog utjecaja, financijski pokrivene projekte, studente koji su odlazili na stručnu praksu te isto tako i dolazili


2.

3.

4. 2. Nagrada za najaktivniju i najposjećeniju web stranicu 3.4. Nagrada za najbolji lokalni odbor i najboljeg člana koji su najviše pridonijeli u ostvarenju suradnje AIESEC-a s firmama


5. Nagrada za najbolji radijski intervju (odrţan na radiju Brač)

6. Nagrada za najbolji objavljeni članak (objavljen u Universitas-u)


Veliko hvala svim partnerima, sudionicima projekata te i samim članovima jer ste još jednom omogućili uspješnu realizaciju svih projekata i pomogli u ostvarenju ciljeva AIESEC-a Split.

AIESEC Newsletter  

Newsletter for our partners in 2010/2011

AIESEC Newsletter  

Newsletter for our partners in 2010/2011

Advertisement