Page 2

Verzekerde dieren worden niet twee keer zo vaak ziek! De afgelopen decennia heeft de diergeneeskunde een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe inzichten en verbeterde technieken maken het mogelijk dat we onze trouwe viervoeters zorg kunnen aanbieden die we ons zelf ook zouden wensen. Huisdieren kunnen optimaler worden behandeld, genieten een hoger welzijn en leven langer en gezonder. Goede verzekeringen aangeboden

behandelingen geconstateerd met als

door professionele aanbieders bieden

gevolg een veel hogere schadelast. Bij

eigenaren de mogelijkheid zich te

andere verzekeraars is een vergelijkbare

garanderen van optimale veterinaire

trend waargenomen. Wij realiseren

zorg. Inmiddels zijn er verschillende

ons dat voor eigenaren met een

huisdierverzekeraars actief op de

verzekerd huisdier de drempel om naar

Nederlandse markt. Ingeschat wordt dat

de dierenarts te gaan lager is. In het

zij gezamenlijk bijna 4% van de honden-

verzekeringsmodel is dat ingecalculeerd.

en kattenpopulatie hebben verzekerd.

Het kan echter niet zo zijn dat het

Dat zijn circa 200 duizend huisdieren. Als

gemiddelde declaratiebedrag voor

dierenarts kunt u deze groep optimaler

verzekerde dieren meer dan twee keer

behandelen en uw kennis en kunde

zo hoog is als dat van onverzekerde

omzetten in maximaal resultaat.

dieren. Helaas constateren wij dat bij

Wist u dat??

sommige klinieken. Dat is wat ons betreft niet geloofwaardig en laakbaar.

Van alle gechipte huisdieren minimaal 5% verkeerd staat

Wanneer wij met elkaar toelaten dat verzekerde dieren door overbehandeling

Petplan voor uw open dag

worden behandeld dan accepteren

speciale pakketten met o.a.

we tegelijkertijd dat de kip met de

bouwplaten heeft samengesteld

de gezamelijke verantwoordelijkheid zorg om misbruik van de verzekering te

afgesloten met een spetterende

een speciale adviescommissie ingesteld van veterinair deskundigen. Indien

is rekening gehouden met extra

nodig, zullen wij individuele klinieken

behandelkosten per verzekerd huisdier

aanspreken op onregelmatigheden en zo

tot een bedrag van bijna € 50,- per jaar.

nodig passende maatregelen nemen. Verzekerde patiënten worden immers niet 2 keer zo vaak ziek!

€ 5 miljoen aan extra veterinaire diensten en behandelingen hebben mogelijk gemaakt. Berekend over de

Paravetparty Dan ook de winnaar bekend wordt gemaakt door gastvrouw Evelien de Bruijn van Hart van Nederland (SBS6) Deze avond gratis is voor maximaal 200 paraveterinairen. Geef je tijdig op (vol is vol!)

gemiddeld 100.000 huisdieren verzekerd gemiddeld jaarlijks voor bijna

Op 7 oktober a.s. de

van alle professionals in de veterinaire

inhoudelijke beoordeling heeft Petplan

waren, betekent dit dat de verzekeraars

paraveterinairverkiezing wordt

voorkomen. Om haar te helpen bij die

Wetende dat de laatste 10 jaar

-

niet meer optimaal maar maximaal

gouden eieren wordt geslacht. Het is

In de premie opbouw van Petplan

geregistreerd

Peter van Rooijen -Dierenarts Petplan

Petplan graag de Petplan box vol met leuke promotie artikelen aan u levert -

laatste 10 jaar is dat voor de gehele

Petplan met haar stand op de

veterinaire sector een zeer welkome

IJsselshow in Zwolle aanwezig is

extra financiële bijdrage van circa € 50 miljoen!

7 oktober is uitgeroepen tot Nationale Dierenartsen

Helaas is het verhaal van de verzekeraars niet alleen maar hosanna. De afgelopen jaren heeft Petplan een forse stijging van het aantal

Assistentendag (www.vedias.nl)

Vetnieuws Najaar 2013  

Jaargang 7 Najaar 2013 nr. 2

Vetnieuws Najaar 2013  

Jaargang 7 Najaar 2013 nr. 2

Advertisement