Page 1

Vetnieuws Najaar 2013 | jaargang 7 | nr. 2

DE NIEUWSBRIEF VOOR DE PRAKTIJK

IN DIT NUMMER:

VERZEKERDE DIEREN worden niet twee keer zo vaak ziek

PARAVETERINAIR van het jaar!!

PETPLAN SPONSORT collecte actie Dierenbescherming

GEEF UW MENING over huisdierverzekeringen

de zorgverzekering voor uw huisdier


Verzekerde dieren worden niet twee keer zo vaak ziek! De afgelopen decennia heeft de diergeneeskunde een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe inzichten en verbeterde technieken maken het mogelijk dat we onze trouwe viervoeters zorg kunnen aanbieden die we ons zelf ook zouden wensen. Huisdieren kunnen optimaler worden behandeld, genieten een hoger welzijn en leven langer en gezonder. Goede verzekeringen aangeboden

behandelingen geconstateerd met als

door professionele aanbieders bieden

gevolg een veel hogere schadelast. Bij

eigenaren de mogelijkheid zich te

andere verzekeraars is een vergelijkbare

garanderen van optimale veterinaire

trend waargenomen. Wij realiseren

zorg. Inmiddels zijn er verschillende

ons dat voor eigenaren met een

huisdierverzekeraars actief op de

verzekerd huisdier de drempel om naar

Nederlandse markt. Ingeschat wordt dat

de dierenarts te gaan lager is. In het

zij gezamenlijk bijna 4% van de honden-

verzekeringsmodel is dat ingecalculeerd.

en kattenpopulatie hebben verzekerd.

Het kan echter niet zo zijn dat het

Dat zijn circa 200 duizend huisdieren. Als

gemiddelde declaratiebedrag voor

dierenarts kunt u deze groep optimaler

verzekerde dieren meer dan twee keer

behandelen en uw kennis en kunde

zo hoog is als dat van onverzekerde

omzetten in maximaal resultaat.

dieren. Helaas constateren wij dat bij

Wist u dat??

sommige klinieken. Dat is wat ons betreft niet geloofwaardig en laakbaar.

Van alle gechipte huisdieren minimaal 5% verkeerd staat

Wanneer wij met elkaar toelaten dat verzekerde dieren door overbehandeling

Petplan voor uw open dag

worden behandeld dan accepteren

speciale pakketten met o.a.

we tegelijkertijd dat de kip met de

bouwplaten heeft samengesteld

de gezamelijke verantwoordelijkheid zorg om misbruik van de verzekering te

afgesloten met een spetterende

een speciale adviescommissie ingesteld van veterinair deskundigen. Indien

is rekening gehouden met extra

nodig, zullen wij individuele klinieken

behandelkosten per verzekerd huisdier

aanspreken op onregelmatigheden en zo

tot een bedrag van bijna € 50,- per jaar.

nodig passende maatregelen nemen. Verzekerde patiënten worden immers niet 2 keer zo vaak ziek!

€ 5 miljoen aan extra veterinaire diensten en behandelingen hebben mogelijk gemaakt. Berekend over de

Paravetparty Dan ook de winnaar bekend wordt gemaakt door gastvrouw Evelien de Bruijn van Hart van Nederland (SBS6) Deze avond gratis is voor maximaal 200 paraveterinairen. Geef je tijdig op (vol is vol!)

gemiddeld 100.000 huisdieren verzekerd gemiddeld jaarlijks voor bijna

Op 7 oktober a.s. de

van alle professionals in de veterinaire

inhoudelijke beoordeling heeft Petplan

waren, betekent dit dat de verzekeraars

paraveterinairverkiezing wordt

voorkomen. Om haar te helpen bij die

Wetende dat de laatste 10 jaar

-

niet meer optimaal maar maximaal

gouden eieren wordt geslacht. Het is

In de premie opbouw van Petplan

geregistreerd

Peter van Rooijen -Dierenarts Petplan

Petplan graag de Petplan box vol met leuke promotie artikelen aan u levert -

laatste 10 jaar is dat voor de gehele

Petplan met haar stand op de

veterinaire sector een zeer welkome

IJsselshow in Zwolle aanwezig is

extra financiële bijdrage van circa € 50 miljoen!

7 oktober is uitgeroepen tot Nationale Dierenartsen

Helaas is het verhaal van de verzekeraars niet alleen maar hosanna. De afgelopen jaren heeft Petplan een forse stijging van het aantal

Assistentendag (www.vedias.nl)


Petplan sponsort collecte actie Dierenbescherming

Uw mening over huisdierverzekeringen

De collecte van de Dierenbescherming vindt elk jaar plaats in de week rondom Werelddierendag. De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed en komt dus direct ten goede aan dieren in de regio. Zo’n 25.000 collectanten gaan begin oktober de straat op. Dit jaar doet Petplan samen met De Dierenbescherming iets extra’s. De collectanten krijgen een bedankkaartje wat ze meegeven aan iedereen die geld in de collectebus gooit. Met

Bent u er alweer klaar voor? Evenals vorig jaar heeft Petplan in samenspraak met Roman House een enqûete opgesteld waarin u als dierenarts weer wordt gevraagd

dit kaartje kan iedere donateur meedoen aan een online winactie met hele leuke prijzen.

om uw mening over en ervaringen met verzekeringen. Landen als Engeland (25%) en Zweden(60-70%) kennen een groot aantal verzekerde huisdieren. In vergelijking hiermee is de markt in Nederland met maximaal 4% verzekerde huisdieren nog maar nauwelijks ontgonnen, maar groeit gestaag. De veterinaire beroepsgroep speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van deze groeimarkt. Uw mening en nuttige input tellen mee en worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de verzekeringsproducten. Wij nodigen u weer uit om de jaarlijkse verzekeringsenqûete in te vullen. In de enquete wordt gevraagd een aantal meerkeuze vragen te beantwoorden. De resultaten worden weer via Roman house teruggekoppeld en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor deelname aan de

kunnen eigenaren een Petplan huisdierenverzekering afsluiten. Petplan doneert per afgesloten verzekering een bedrag aan De

www.vetvisuals.com/nl_NL/industrie/petplan maandag

assistenten

bieden aan de winnaars. Petplan is al enkele jaren partner van De Dierenbescherming. Ook via De Dierenbescherming

enqûete bezoekt u:

Op

Petplan steunt deze actie door een gratis verzekering aan te

7

oktober,

Dag,

vindt

de de

Nationale finale

Dierenarts-

plaats

“Paraveterinair van het Jaar” verkiezing!

Dierenbescherming.

van

de

bepaalt de uiteindelijke winnaar, die bekend wordt gemaakt tijdens de ParaVet Styling experience. Tijdens deze bijzondere avond staat het thema ‘persoonlijke presentatie’ centraal en

Inmiddels is aan de hand van het aantal stemmen een eerste selectie gemaakt uit de vele aanmeldingen. Deze zijn te vinden op

www.paraveterinairvanhetjaar.nl.

Neem er een kijkje en bepaal je favoriete kandidaat! De kandidaten doen mee aan een

worden allerlei leuke stylingworkshops gegeven.

Paraveterinair van het Jaar!!

online kennisquiz en op 7 oktober worden de

Deze

ParaVet

Styling

experience

is

gratis

toegankelijk voor alle paraveterinairen! Geef je op: info@paraveterinairvanhetjaar.nl Vol = vol! De Verkiezing Paraveterinair van het Jaar is een initiatief van Cursuscentrum Dierverzorging, Groenhorst

Barneveld,

Petplan

en

Vedias

finalisten onderworpen aan een vaardigheidstest op het

en wordt mede mogelijk gemaakt door Royal Canin, Merial,

Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld. Een vakjury

Virbac, Vet@Work en Veterinair Organisatiebureau Vitaux.


IN GESPREK MET: mw. Drs. Annette Boonstra Vast onderdeel van het Vetnieuws is

viereneenhalf jaar heb ik een zijstapje

een interview met een praktiserend

gedaan door als accountmanager voor

dierenarts. Dit keer zijn wij op

Hill’s Pet Nutrition te gaan werken. Ik

bezoek bij dierenarts Annette

heb daar een opleiding gehad in sales

Boonstra, die een zeer druk bestaan

en marketing en bijna tweehonderd

leidt in de Jordaan. Lees verder

praktijken van binnen gezien. Een ervaring

hoe haar carrière tot stand kwam,

van onschatbare waarde.

welke kracht er schuilt achter haar succesvolle praktijk en voor

In 2006 ben ik in de Jordaan, een bekende

welke man zij smelt! Annette

buurt in het centrum van Amsterdam, een

Boonstra, gehuwd en moeder

vrije vestiging begonnen. Vanaf het begin

van twee kinderen bewijst dat

heeft de kliniek goed gedraaid. We kregen

ondernemerschap een vak apart is!

en krijgen nog steeds veel klanten door mond tot mond reclame”.

Meest opmerkelijke bezoeker in de praktijk? “In onze kliniek hebben we een bonte verzameling van cliënten, van echte Jordanezen tot grachtengordelbewoners, studenten, bejaarden, gezinnen en veel expats/toeristen. De meest opmerkelijke cliënt is toch wel de oude meneer die af en toe met zijn kat komt en zo doof is dat er bijna niet te communiceren valt. Hij begint al in de wachtkamer luidkeels hele oraties te houden over zijn verleden en waarom hij

Hoe doe je dat toch “carrière” en “gezin”? “Een eigen praktijk draaien vergt veel meer inzet dan als dierenarts in loondienst werken, maar ik heb er geen moment spijt van gehad en voel me ook als ondernemer als een vis in het water. Ook het feit dat ik zelf bepaal wat ik doe en hoe ik mijn

die dag is gekomen. We proberen hem schriftelijke instructies mee te geven maar of hij die leest is de vraag. De man is echter zo aandoenlijk en lief dat we helemaal smelten als hij er is. Gelukkig had hij de laatste keer een begeleider mee die hem ging helpen met de behandeling van zijn kat”.

werk combineer met een gezin is prettig. In 2006 ben ik getrouwd en ik heb daarna twee kinderen gekregen. Ik werk drie dagen in de week en ben twee dagen thuis. Alles staat of valt met goede collega’s en gelukkig ben ik gezegend met drie

Onze openingsvraag is altijd standaard: Wanneer wist je dat je graag dierenarts wilde worden?

supercollega’s die evenveel hart voor de zaak en dieren hebben als ik! Ik maak me dan ook op de dagen dat ik niet werk geen enkele zorgen of het op de praktijk wel of niet goed gaat. Als ze me nodig

“Eén van mijn eerste beroepswensen op

hebben dan bellen ze. En thuis heb ik een

de lagere school was politie te paard,

echtgenoot die beter kookt dan ik en de

maar op mijn twaalfde besloot ik dat ik

logistiek van halen en brengen naar school

dierenarts wilde worden. Dat betekende

voor zijn rekening neemt.

dus natuur- en scheikunde als verplichte vakken en ik heb mij er vreselijk

Nu mijn kinderen naar de lagere school

doorheen moeten worstelen. Maar als je

gaan, ben ik weer iets vrijer om extra

erg gemotiveerd bent, vastbesloten en

te werken in de ochtenden. Zo kan ik

ambitieus dan kom je (overigens met

administratief werk of andere klussen

alles in het leven) heel ver.

doen. Overigens is het geweldig dat we in Amsterdam een spoedkliniek hebben

Na mijn studie heb ik de opleiding als

(nu Medisch Centrum Voor Dieren), want

roulant op de Faculteit Diergeneeskunde

dat geeft enorme rust in de avonden en

gedaan en daarna ben ik als dierenarts

weekenden”!

in loondienst gaan werken. Na

Opmerkelijke tips welke hebben geleid tot een succesvolle dierenarts/praktijk? “Ik denk dat onze kracht schuilt in onze betrokkenheid en service die verder gaat dan wat ons gevraagd wordt. Dus niet alleen die vaccinatie geven maar bijvoorbeeld ook checken of de chip goed geregistreerd staat en indien nodig aanpassen. Nabellen of een behandeling goed is aangeslagen of hoe het met de patiënt gaat, een dag na de operatie. Niet omdat het marketingtechnisch zo’n goed idee is, maar omdat we de vinger aan de pols willen houden. Onze kracht is onze liefde voor dieren en medeleven met het baasje, vooral in zware tijden en bij moeilijke beslissingen. Wij zijn trots op onze mooie dierenkliniek en wat we samen bereikt hebben”.

Vetnieuws Najaar 2013  
Vetnieuws Najaar 2013  

Jaargang 7 Najaar 2013 nr. 2

Advertisement