Page 1

T: 0299 - 45 10 10 F: 0299– 45 10 13 I: info@petplan.nl

Jaargang 2, nr. 2, najaar 2008

Primeur: Petplan introduceert konijnenverzekering! Als u dit leest is Petplan alweer twee jaar actief op de

Gratis verzekering hond en kat

Nederlandse markt. Intensieve communicatie met huisdierenbezitters en onze veterinaire beroepsgroep heeft geresulteerd in een breder draagvlak voor het verzekeren van huisdieren.

In juni heeft Petplan de

Verzekeren van je huisdier hoort erbij!

Maand Gratis Verzekering

Inmiddels zijn steeds meer collega’s overtuigd van het feit

geïntroduceerd. Een

dat dierverzekeringen een vast onderdeel van de praktijk-

dertigtal klinieken biedt

voering is geworden, net zoals het adviseren over voeding.

eigenaren van een gezonde hond of kat een

Dé motivatie van AUV om Petplan te lanceren was destijds ook om een goed verzekeringsproduct aan te bieden aan haar leden om zodoende de

gratis Petplan Basis Pakket

meest optimale diergeneeskunde te kunnen waarborgen. Immers een complete dier-

aan.

verzekering, aangeboden door gerenommeerde en professionele partijen levert een

In die maand kunnen

belangrijke bijdrage aan het betaalbaar houden van de beste veterinaire zorg. Door Petplan in te bedden in de AUV organisatie is tegelijkertijd een beslissende stem veiliggesteld om ongewenste neveneffecten van dierverzekeringen te voorkomen.

eigenaren tot een bedrag van € 2.000,- declareren. Na deze maand loopt de

Mede op initiatief van Petplan is deze zomer een reguliere overlegstructuur opgezet

verzekering automatisch

tussen de KNMvD en professionele verzekeraars. Doel daarvan is om gezamenlijk te

af, zonder verdere

werken aan een verdere professionalisering van zorgverzekeringen voor huisdieren

verplichtingen voor de

en het belang daarvan uit te dragen richting eigenaren alsmede de beroepsgroep.

eigenaar.

Omdat steeds meer dierenartsen en eigenaren vragen naar een verzekering voor

De ervaring leert dat veel

konijnen introduceert Petplan als eerste verzekeraar van Nederland een konijnen-

mensen deze gratis verze-

verzekering. Met de toevoeging van deze verzekering zijn wij ervan overtuigd een

kering op eigen initiatief

belangrijke bijdrage te leveren aan een verdere professionalisering van de dier-

overzetten naar een

geneeskunde. Een van de belangrijkste kernwaarden van de Petplan organisatie.

definitieve verzekering.

Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over de Zorgverzekering voor het konijn.

Het aanbieden van de Maand Gratis Verzekering

Peter van Rooijen

is voorbehouden aan

(dierenarts Petplan)

Petplan Partners. Voor meer informatie kunt

Is uw konijn al verzekerd?

I

u contact opnemen met

n de hectiek van de

de eigenaar. De sticker

dagelijkse praktijk-

kan op de kassa geplakt

voering worden vele

worden of op een andere

zaken tegelijk afgehan-

plaats waar deze voor

deld. Petplan heeft een

cliënten goed zichtbaar is.

aantal functionele stickers ontwikkeld te gebruiken als

De stickers worden tegelijk

kattebelletje voor de

met de informatie over de

medewerkers. Uiteraard is

konijnenverzekering naar

de boodschap op de

alle klinieken opgestuurd.

sticker ook bedoeld voor

Petplan op 0299 – 451010


Pagina 2

Hoe Petplan te promoten onder cliënten?

V

eel klinieken zijn enthousiast gestart met het informeren van eigenaren over de Petplan zorgverzekering. Dat kan op vele manieren en ter ondersteuning heeft Petplan passende marketingmaterialen voor de kliniek ontwikkeld. De brochure, wachtkamerposters en de stickers voor de vaccinatie oproepkaartjes zijn hier enkele voorbeelden van. Gesprekken met kliniekmedewerkers leert ons dat men de groei van het aantal verzekeringen per kliniek nogal eens vindt tegenvallen. Dit ondanks alle inspanningen en het enthousiasme. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

Open dag? Promotieactiviteit? Bestel onderstaande stickervellen voor uw cliënten via www.petplan.nl/dierenarts

 Eigenaren zijn zich nog onvoldoende bewust van de kans op hoge ziektekosten  Veel eigenaren weten niet dat er inmiddels goede verzekeringen zijn  Er heerst nog een negatief beeld over verzekeringsproducten uit het verleden Genoemde weerstanden maken het nogal eens lastig om eigenaren te overtuigen tijdig een verzekering af te sluiten. Om een en ander wat te vergemakkelijken toch nog een aantal tips om het aantal verzekerden op korte, maar zeker op middellange termijn te vergroten:

Weten uw cliënten wat een levenslange behandeling kost?

O

p diergeneeskundig gebied is steeds meer mogelijk. Behandelingen en operaties worden uitgebreider en complexer. Door het aanbieden van optimale diergeneeskunde kunnen hond en kat langer en in betere gezondheid leven. Echter in de meeste gevallen hangt aan deze optimale diergeneeskunde ook een behoorlijk prijskaartje voor de diereigenaar. Een veel voorkomende reden waarom honden- en kattenbezitters geen verzekering afsluiten is omdat zij geen enkel idee hebben tegen welke kosten zij aan kunnen lopen. Dit met alle vervelende gevolgen van dien, zoals het vroegtijdig in laten slapen of slecht betalende klanten. Om de eigenaar wat meer bewust te maken van de tarieven van kostbare behandelingen en operaties heeft Petplan speciale posters ontwikkeld. Deze zijn te bestellen via www.petplan/dierenarts.

Onze tips  Vraag iedereen bij afspraak of binnenkomst kliniek of deze verzekerd is.

 Plaats brochures prominent op de balie of in de wachtkamer. Ook een poster doet het goed alsmede informatie of een banner op de kliniek website.

 Informeer iedere eigenaar bij castratie/

Onlangs uitgekeerd Norton, de 2 jarige Labrador van mevrouw Denham uit Amsterdam raakte dit voorjaar plots verlamd aan alle vier de poten. Uitgebreid onderzoek en verpleging waren noodzakelijk. Inmiddels gaat het alweer een stuk beter met hem. En met de eigenaar! Petplan keerde uit

€ 2.967,80.

sterilisatie, preventieve zorg en chippen over verzekeren. Deze kosten worden alsnog vergoed wanneer de eigenaar diezelfde dag nog een Petplan verzekering afsluit.

 Voor gezonde dieren kunt u speciale verklaringen afgeven waarmee de eigenaar direct (zonder wachttermijn) een verzekering kan afsluiten (Petplan Partners).

 Print "Bewaar deze nota zorgvuldig als uw dier verzekerd is” standaard op uw nota´s.

 

 

Bewaar deze nota voor de verzekering!

O

mdat veel klinieken ondersteuning Informeer eigenaren van puppies en vragen om kittens uitgebreid over verzekeren. verzekeren meer onder de Besteed aandacht aan verzekeringen in al uw communicatie (open dag, nieuwsbrief, aandacht te brengen, heeft Petplan voorgesteld om lezingen, verhuisbericht, hondenschool, etc.). standaard op de nota´s de tekst "Bewaar deze nota zorgVeel klinieken kennen inmiddels eigenaren met een verzekering die een forse vergoe- vuldig als uw dier is verzekerd !" te plaatsen. ding kregen. Deel deze ervaring met uw cliënten . Als kliniek maakt u daarbij Stel een paraveterinair aan als aanspreek- geen keuze voor een bepaalpunt over verzekeringen voor zowel eigen de verzekering of aanbieder, personeel als voor de contacten met maar attendeert u de eigePetplan! naar wel op de mogelijkheid Geef in het systeem aan of het huisdier zijn of haar huisdier te verzeverzekerd is. keren tegen ziektekosten. Heb vooral geduld en volhard!


Pagina 3

Voorjaarscongres in een tropisch jasje!

E

en leven lang leren

van Suriname en de boei-

hoort bij het dyna-

ende geschiedenis van de

mische beroep van

hoofdstad Paramaribo. U

dierenarts. Efficiënt werken

bezoekt een mooi land met

is een andere voorwaarde

vriendelijke mensen en een

voor een succesvolle prak-

prachtige flora en fauna.

tijkvoering. Waarom niet de wetenschappelijke interesse combineren met het aangename, en wel in een sfeervolle ambiance. In het

Introductie Zorgverzekering voor konijn!

hoofdsponsors van deze

H

unieke cursus, welke wordt

land meer dan 750.000 konij-

Petplan is een van de

voorbehoud van beschikbare vluchten. Een keur van sprekers zullen met u de laatste ontwikkelingen delen over diverse boeiende onderwerpen waaronder de veterinaire tandheelkunde, dierfysiotherapie, chirurgie en zoönosen in de tropen.

weg een zeer populair huisdier te

worden. Er worden in Neder-

georganiseerd 1 tot en met 10 februari 2009, onder

et konijn is hard op

nen als gezelschapsdier geder facultatief een driedaagse tocht door de jungle van de Amazone. Een avontuurlijke instelling is belangrijk voor deze reis. Het is ook mogelijk om in Paramaribo te blijven voor bijvoorbeeld familiebezoek of workshops. Profiteer nu van de unieke mogelijkheid wetenschap en gezellig-

houden. De eigenaren, waaronder veel kinderen, zijn gek op hun huisdier. En niet zonder reden, want een konijn is intelligent en het is mogelijk met deze dieren een intensieve band op te bouwen. Veel konijnen lopen los in huis, zijn zindelijk en hebben in veel gezinnen dezelfde status gekregen als

vroege voorjaar van 2009

Maar er is veel meer dan

heid te combineren en

kat en hond.

wordt een 10-daagse na-

dat. De organisatie heeft

meldt u aan voor deze

naast het wetenschappelij-

Maar ook konijnen kunnen

scholingsreis georganiseerd

boeiende educatieve trip.

ke programma ook een

ziek worden! Gelukkig kan

naar Suriname. Tijdens deze

Het volledige programma

avontuurlijk nevenprogram-

de dierenarts veel meer

reis maakt u kennis met de

kunt u vinden op

ma samengesteld waaron-

aandoeningen behandelen

overweldigende natuur

www.vitaux.nl/suriname.php

dan vroeger. Echter de kosten van een intensieve be-

Materialen bestellen?

P

etplan materialen bestellen ? Dit is mogelijk via de speciale website voor klinieken. Tevens vindt u hier uitgebreide informatie over de mogelijkheden tot samenwerking met Petplan.

Daarnaast kunnen Petplan Partners digitale gezondheidsverklaringen afgeven waarmee de eigenaar zonder wachttermijn zijn of haar huisdier kan verzekeren. www.petplan.nl/dierenarts

handeling kunnen fors zijn. In

Onlangs uitgekeerd De 1 jarige Flatcoated Retriever Muffin van mevrouw

navolging van de succesvolle Zorgverzekering voor hond en kat heeft Petplan

Koutzarov uit

nu ook een zorgverzekering

Rotterdam, is een meester in

voor het konijn ontwikkeld.

het opeten van ‘’alles wat

De opbouw van de verschil-

los en vastzit.’’

lende pakketten is vergelijk-

Met als gevolg dat mevrouw

baar met de zorgverzeke-

zich met spoed moest mel-

ring voor hond en kat. In het

den bij de weekenddienst.

Plus pakket is een budget

Bij Muffin werd een ileusbeeld vastgesteld met complicaties.

van € 25,- gereserveerd voor preventieve zorg. (Totaal pakket € 50,-) Alle praktijken

Gelukkig kon Petplan voor-

worden in september geïn-

komen dat mevrouw er ver-

formeerd. Volledige infor-

velende buikpijn aan overhield. Uitgekeerd werd

€ 2031,96 Eigen bijdrage slechts € 35,-

matie zie www.petplan.nl


Pagina 4

In gesprek met Karen van Wijk De redactie van Vetnieuws besteedt elke editie ook persoonlijke aandacht aan de mens achter de dierenarts. In een mooie woonwijk vlak bij een winkelcentrum in Amstelveen ontmoeten wij dierenarts Karen van Wijk van Dierenkliniek Westwijk. Dit voorjaar is zij met de gehele kliniek verhuisd naar een nieuw pand, weer lekker vlak bij huis! Wanneer wist je dat je dierenarts wilde worden? Ach, dat is alweer even geleden. Ik was pas zes toen ik al wist wat ik wilde worden. Mijn enige twijfel is geweest of het wellicht geneeskunde moest zijn. In ieder geval iets medisch. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor Diergeneeskunde, ook omdat het een all round vak is. Heb je altijd gezelschapsdieren willen doen? Ik ben gaan studeren om dierenarts gezelschapsdieren te worden. Pas tijdens mijn studie maakte ik kennis met de veehouderij. Ik ben mijn veterinaire carrière in 1991 begonnen met waarnemingen landbouwhuisdieren. Hoewel meestal erg leuk, miste ik de veterinaire uitdagingen van de gezelschapsdieren. In de landbouwhuisdieren spelen de financiële aspecten een hele andere rol. Dat was voor mij de belangrijkste reden om voor alleen gezelschapsdieren te kiezen. Waren er nog meer redenen dan?

Ja ik wilde ook een gezin en de combinatie gezelschapsdierenpraktijk aan huis en een gezin leek mij ideaal. Ook ben ik vrij eigenwijs, dus leek een eigen praktijk mij beter dan bijvoorbeeld maat in een maatschap of dierenarts in loondienst. Dus was voor mij een vrije vestiging een goede optie. En die keuze viel op Amstelveen? Inderdaad. Een collega tipte mij over deze optie en als je weet wat je wilt moet je ook niet te bang zijn om het te doen.

Een vrije vestiging is aanvankelijk maar een ‘’eenzaam’’ bestaan. Zou je het weer doen als je kon kiezen? Absoluut. Het lijkt misschien zo dat je gebonden bent, maar je kunt je tijd juist wel helemaal naar eigen wens indelen. Ik heb eigenlijk altijd de praktijk aan huis gehad, voor mij was dat de ideale oplossing. Ongeveer 2 jaar na het begin van de praktijk is mijn eerste dochter geboren en vrij snel daar achteraan de tweede. Gingen zij slapen, dan maakte ik mijn afspraken. Ik heb door mijn vrijheid altijd het gevoel gehad het praktijkleven te kunnen aanpassen aan het gezin. Samen met mijn man ging dat eigenlijk altijd uitstekend. Pas na de geboorte van mijn

derde kind werd het wat te veel, dus is er sinds die tijd, nu al weer meer dan 6 jaar geleden een dierenarts bij gekomen. Ondertussen werken we met z’n drieën en vind ik het leuk om behalve veterinair ook organisatorisch werk te doen. Ik heb begrepen dat je ook de begeleiding doet van de KNGF Geleidehonden. Hoe ben je daar zo ingerold? Destijds begeleidde een oudere dierenarts uit Amsterdam het KNGF. Toen deze met pensioen ging zocht men een dierenarts dichterbij. Omdat het klikte tussen mij en de selectiecommissie viel de uiteindelijke keuze op mij. Alweer meer dan 10 jaar tot wederzijds genoegen Wat spreekt je zo aan bij het KNGF? Tja, de instelling op zich is natuurlijk al een zeer goed doel. Er worden veel labradors en/of kruisingen gebruikt voor de opleiding. Dat is het soort honden wat mij zeer aanspreekt. Daarnaast vind ik ook de gebruikte trainingsmethode prettig, dieren worden met respect behandeld. Ik vind het nog steeds een uitdaging om aan een dergelijke organisatie te kunnen meewerken. Waarom zijn deze dieren gezonder dan anderen? Zoals je weet worden alle honden voordat ze de opleiding ingaan uitvoerig gescreend, in Utrecht worden ze volledig nagekeken op orthopedie en ogen en

worden standaard de heupen en ellebogen geröntgend. Daarna wordt gedurende de eerste weken op school de geschiktheid om geleidehond te worden beoordeeld. Alleen de honden die voor alles slagen gaan de opleiding in of worden uitgekozen voor de fokkerij. KNGF Geleidehonden heeft haar eigen foklijnen en brengt ook regelmatig fris bloed in de populatie. Alle medische uitslagen worden teruggekoppeld naar de fokkerij. Daardoor hebben we ondertussen een goede populatie van genetisch gezonde honden, waarbij dus de uitval om medische redenen ieder jaar minder wordt. Hoe zie jij de toekomst van de Diergeneeskunde? Ik kan natuurlijk ook niet vooruit kijken, maar ik denk dat er de komende 10 jaar het nodige gaat veranderen. We zullen meer naar een 24 uur economie gaan. Dierenartsen zullen langer open blijven en s’avonds en op zaterdag hun diensten aanbieden. Ook het aantal zorgverzekeringen en verzekerde dieren zal toenemen. Immers als we alles voor onze dieren willen wat humaan ook mogelijk is, ontkom je niet aan verzekeren. Of we nu willen of niet!

30% korting! Waarom informeren over Petplan en zelf nog niet verzekerd? Sluit vandaag nog jouw eigen verzekering af en vraag naar de 30% doorlopende korting voor (para)veterinairen.

Jaargang 2, nummer 2, najaar 2008  

Jaargang 2, nummer 2, najaar 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you