Page 1

T: 0299 - 45 10 10 I: info@petplan.nl www.petplan.nl

Jaargang 7, nr. 1 Voorjaar 2013

Wist u dat? Onze collega’s in Suriname waren om te assisteren bij de sterilisatie van honderden honden? Petplan de enige huisdierenverzekeraar is die konijnen en papegaaien verzekert? Ruim 600 klinieken gebruik maken van Factoring & Clearing? Er voor iedere kliniek een Petplan paraplu te verkrijgen is op de Voorjaarsdagen? Wij kantoor houden in De Rijp, het dorp dat op Koningsdag 2014 Koning Willem ontvangt? Alle Petplan materialen gratis te bestellen zijn in onze webshop? Uw kliniek op de website van Petplan vermeld kan worden?

DE VERZEKERAAR IS ER NIET ALLEEN OM TE BETALEN BETALEN!! Hoe de zorgkosten beheersbaar en betaalbaar te houden is een van de grootste uitdagingen van het huidige kabinet. De media berichten er bijna dagelijks over en er is een belangrijke taak weggelegd voor de overheid om in overleg met verzekeraars en zorgverleners de juiste paden te bewandelen. Hierbij komt ook het solidariteitsprincipe soms ter sprake. Is het eerlijk en reëel om iedereen evenveel premie te laten betalen terwijl slechts een klein deel van de zorg- en hulpbehoevenden het grootste deel van de zorgkosten voor haar rekening neemt. En zouden mensen die gezonder leven niet

Wij krijgen soms de indruk dat eigenaren hun

minder premie moeten betalen dan mensen

huisdier verzekeren met de intentie “de

die ongezond leven. Vraagstukken waarop

premie eruit te halen”. Sommige dierenartsen

geen eenduidige antwoorden geformuleerd

laten dat ook toe. Logischerwijs heeft dat een

kunnen worden vanwege hun omvang en

prijsopdrijvend effect. Doen we dat dan ook

complexiteit.

bij onze eigen zorgverzekering. Of bij onze

Een huisdierenverzekering is in tegenstelling

auto- of opstalverzekering?

tot onze eigen zorgverzekering niet verplicht.

Zorgverzekeraars maken afspraken met

Veel eigenaren verzekeren hun huisdier omdat

zorgverleners over prijs, hoeveelheid,

ze het allerbeste voor hebben met hun ge-

kwaliteit, doelmatigheid en efficiency. Het zal

liefde hond of kat, maar ook omdat ze weten

u niet zijn ontgaan dat een grote

dat diergeneeskunde kostbaar kan zijn en ze

zorgverzekeraar recentelijk de samenwerking

een forse rekening van de dierenarts niet

met een ziekenhuis heeft opgezegd omdat er

kunnen betalen. Juist voor deze groep is de

geen duidelijke afspraken konden worden

verzekering bedoeld. Het solidariteitsbeginsel

gemaakt. Ruim 100 duizend klanten

zou daarbij feitelijk de basis moeten zijn.

woonachtig in de regio van het desbetreffende

Sommige huisdieren hebben pech en

ziekenhuis waren aangeschreven door de

behoeven veel zorg en andere huisdieren

verzekeraar en “slechts” 15 van hen hadden

blijven gezond. De eigenaar (en het huisdier)

gebruik gemaakt van de eenmalige

hebben dan geluk en er hoeft geen gebruik te

mogelijkheid om hun verzekering op te

worden gemaakt van de verzekering.

zeggen. Een deel van de klanten had zelfs

De grote gemeenschappelijke deler tussen diereigenaren is dat het vrijwel allemaal

aangegeven het beleid van de verzekeraar te ondersteunen.

dierenvrienden zijn. Leed, ziekte, pijn of een

Het vastleggen van duidelijke, goed na te

ongeval bij een ander dier gaat iedere

leven afspraken tussen verzekeraar en

dierenvriend aan het hart. Deze gedachtegang

zorgverleners is essentieel. Niet alleen in de

en mentaliteit zou het solidariteitsbeginsel

humane branche maar op termijn ook in de

moeten onderschrijven. De vraag is echter of

veterinaire. Alleen op die manier kunnen de

de eigenaar van een verzekerd huisdier zo

zorgkosten enigszins beheersbaar en

denkt of dat dit een illusie is? Een eenduidig

betaalbaar blijven. Uiteindelijk is de

antwoord hierop zal lastig te formuleren zijn

verzekeraar er niet alleen om te betalen.

en ik ben erg benieuwd wat uw mening als praktiserend dierenarts daarover is.

Nico Schuurbiers - Algemeen Directeur


Pagina 2

Petplan zet in op Praktijk Ondersteuningspakket (POP) In januari heeft Petplan een Praktijk Ondersteuningspakket (POP) voor de kliniek ontwikkeld. Hierin staan alle belangrijke wetenswaardigheden over de Petplan Huisdierenverzekering en over de samenwerkingsmogelijkheden tussen Petplan en de kliniek. De verschillende zorgpakketten met de vergoedingen komen uitgebreid aan de orde alsmede veelgestelde vragen van klanten. Het Petplan Partnerschap en Verbonden Bemiddelaarschap wordt toegelicht en ook de mogelijkheid om de Maand Gratis Verzekering (MGV) mee te geven aan eigenaren van gezonde huisdieren. Alle informatie over Petplan die voor de kliniek relevant kan zijn is terug te vinden in het POP. Mocht uw kliniek nog geen POP hebben kom dan tijdens de voorjaarsdagen een exemplaar halen of

maak een afspraak met een van onze account managers (cobijonker@petplan.nl of wilponsioen@petplan.nl).

Medewerkers Petplan steken handen uit de mouwen voor sterilisatieproject Suriname Al meer dan 25 jaar biedt CursusIn februari en maart heeft de Stichting

centrum Dierverzorging Barneveld

Dierenbescherming Suriname zich ingezet voor

trainingen en opleidingen aan die

de sterilisatie actie in één van de wijken in de

gericht zijn op de ontwikkeling van

hoofdstad Paramaribo. Het jaarlijks

de paraveterinair. In de praktische

terugkerende project zet zich in om de

cursussen zoals gebitsreiniging,

populatie zwerfhonden, die een ernstige

anesthesiologie en röntgen richten

bedreiging vormen voor de volksgezondheid,

we ons op vaardigheden die direct

te verkleinen.

toepasbaar zijn.

Via dierenarts Chris Polanen, geboren en

Tevens bieden wij modulaire trainingen

getogen in Suriname en nu gevestigd in

aan op het gebied van (probleem)gedrag

Amsterdam, kwam Petplan in aanraking met dit project. Na een enthousias-

van honden en katten. Uw paraveterinair

merende informatie bijeenkomst besloten drie medewerkers van Petplan zich aan

wordt zo de expert die collega’s en klanten

te melden als vrijwilliger.

adviseert. Uiteraard blijft ook de

‘Voor mij was het niet alleen een leuke maar ook een erg leerzame ervaring’ aldus Stephanie Hager, paraveterinair medewerkster bij Petplan. ‘De omstandigheden ter plaatse vroegen soms om improvisatie maar dat maakte het ook leuk.’

bedrijfsmatige kant van uw praktijk niet onderbelicht, want ook voor managementen communicatie trainingen kan uw assistent bij ons terecht. Nieuw is de unieke opleiding Veterinair praktijkmanager op HBO-niveau. November 2012 is bovendien het cursus-

Elles Pronker en Wil Ponsioen, tevens werkzaam bij Petplan, konden hun steentje bijdragen op het administratieve vlak. ‘Planning, informeren van diereigenaren, promotie en schoonmaakwerkzaamheden hebben wij verricht om ons nuttig te kunnen maken! In twee weken zijn er, met behulp van een groot

aanbod door Stichting Veterinair Administratie Kantoor (VAK) beoordeeld en geaccrediteerd bevonden. Het cursuscentrum is daarmee één van de eerste opleiders die erkend wordt door VAK. Dat betekent dat dierenartsen maar ook dierenartsassistenten, bij het volgen van een cursus of opleiding, 6

team van vrijwilligers, 540 dieren gesteriliseerd. ‘Wij zijn blij dat wij met onze

accreditatiepunten per cursusdag

kennis en kunde een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit project en tevens op

ontvangen. Bekijk het complete

een bijzondere manier kennis hebben kunnen maken met dit geweldige land!’

cursusaanbod op www.cursuscentrum.nl


Petplan en de toekomst van Factoring & Clearing In het najaar van 2010 startte

Een enquête uitgevoerd door In Praktijk

Voor meer informatie over factoring &

Petplan een pilot met Factoring en

in het najaar van 2012, wijst uit dat meer

clearing kunt u contact opnemen met uw

Clearing. Vanaf het moment dat de

dan driekwart van de ondervraagde

account managers of ga naar

eerste aansluiting met Animana

dierenartsen factoring & clearing als

www.petplan.nl/dierenarts

werd gerealiseerd is het aantal

toegevoegde waarde ervaart voor zowel

koppelingen snel uitgebreid.

kliniek als diereigenaar. Het is dus van

Sinds 2012 kan elke dierenkliniek worden gekoppeld. Inmiddels maken vele klinieken alweer meer dan 2 jaar gebruik van deze dienst, die wordt gezien als een zeer welkome uitbreiding van de service aan verzekerde patiënten.

groot belang voor zowel Petplan, de kliniek en eigenaar deze dienst in stand te kunnen houden. Uitgangspunt om dat te kunnen realiseren betreft de transparante aanlevering van declaraties inclusief de standaard opgave van de reden van het bezoek aan de dierenarts.

Dierenklinieken kunnen de rekening direct doorsturen naar DFA Service en de Petplan verzekerde geniet het voordeel dat hij de rekening niet eerst meer hoeft voor te schieten. Naast Animana is er een digitale koppeling mogelijk met het Viva en TNG administratiesysteem. Klinieken die gebruik maken van een ander systeem kunnen d.m.v. de zogenaamde “oranje enveloppe” de originele facturen per post opsturen.

Over de voorwaarden voor een correcte aanlevering van factoring declaraties zijn alle klinieken begin dit jaar (nogmaals) geïnformeerd. De toekomst van factoring en clearing is afhankelijk van een juist gebruik van deze dienst. Omwille van het collectief belang zal Petplan erop toezien dat de voorwaarden op de juiste manier worden nageleefd. Het is haar intentie dat deze dienst ook op de langere termijn voor klinieken beschikbaar blijft.

Help de dieren de crisis door! Symposium 6 april 2013

huisdier ondanks een smalle beurs?

Op zaterdag 6 april 2013 organiseert het

Geïnteresseerd in deze dilemma’s en wilt

Platform Verantwoord huisdierbezit i.s.m.

u meedenken over oplossingen: Kijk voor

het Groenhorstcollege te Barneveld voor

het uitgebreide programma op

de zesde keer een symposium met een

www.huisdieren.nu

aantal interessante sprekers rond dit welzijnsthema.

dupe worden van de crisis? Heeft iedereen recht op een huisdier?

Hoe voorkomen we dat huisdieren de

Wat zijn de mogelijkheden voor een

Want een dier is meer dan alleen een kostenpost!

Petplan aanwezig op Voorjaarsdagen Van 18-20 april zijn de

Petplan zal hier met een

Voorjaarsdagen.

stand aanwezig zijn. Klinieken die nog geen Praktijk Ondersteuningspakket hebben, kunnen deze ophalen en voor alle klinieken is er tegen inlevering van de ingevulde coupon een witte of blauwe Petplan paraplu te verkrijgen.

Coupon Voorjaarsdagen 2013

GRATIS PARAPLU Maximaal 1 paraplu per ingevulde coupon en alleen geldig tijdens de Voorjaarsdagen

Naam Praktijk _____________________________________

E-mailadres_______________________________________

Website kliniek __________________________________


Pagina 4

In gesprek met Elsje Peletier Vast onderdeel in Vetnieuws is een interview met een

maar zou me op het lijstje zetten voor dit jaar. Toen ik eind

praktiserend dierenarts. Dit keer zijn wij op bezoek bij

2012 zijn mailtje ontving of ik nog interesse had, hoefde ik niet

Elsje Peletier, die een interessant leven leidt naast haar

lang na te denken. Met 3 kleine kindjes zijn de vakanties naar

beroep als veterinair in Amsterdam. Lees verder hoe zij

Frankrijk helaas wat eenvoudiger te realiseren dan die naar

terecht kwam in Suriname en hoe medewerksters van

Suriname en meer praktische chirurgie-ervaring zou ik niet snel

Petplan hierbij betrokken raakten. Elsje Peletier,

krijgen bij welke nascholing dan ook. Het was een succes!

gehuwd en moeder van drie kleine kinderen

Suriname is mooi, vriendelijk en niet onbelangrijk aan het eind

organiseert o.a. de Voorjaarsdagen 2013.

van de winter in Nederland: prettig warm. Het project is ook

Onze openingsvraag is altijd: Wanneer wist je dat je dierenarts wilde worden? “Zoals zoveel kleine meisjes wilde ik dierenarts worden. Ik lootte mee, maar werd tot mijn spijt 4 keer

zeer effectief. De meeste honden hebben namelijk een eigenaar zodat er strak gepland kan worden waardoor er heel efficiënt gewerkt wordt. In 2 weken zijn er dan ook 540 honden gesteriliseerd! Echt fantastisch! Medewerksters van Petplan en Suriname! Opmerkelijk?

uitgeloot. Als alternatief ben ik aan

Petplan werkt samen met dierenarts dhr. Drs. H.C.G.(Chris)

een studie medische biologie

Polanen en raakten zo betrokken bij het project. De Stichting

begonnen en heb dat ook afgerond.

Vrienden van de Dierenbescherming Suriname wil de

Medische biologie is een

leefomstandigheden van dieren in Suriname verbeteren. Vanuit

interessante, maar voornamelijk

Nederland steunt de Stichting de Dierenbescherming in

theoretische studie en ik vind het

Suriname met kennis en geld. Samen zorgen zij voor de

juist leuk om praktisch bezig te zijn

exploitatie van het dierenasiel en de dierenambulance in

en om veel contact te hebben met

Suriname en ze organiseren elk jaar een grootschalig

mensen. Daarom ben ik dus alsnog

sterilisatieproject voor honden.

begonnen met diergeneeskunde en daar heb ik tot nu toe geen spijt van. Tijdens mijn studie woonde ik in Amsterdam en had ik een bijbaantje als assistente op de Spoedkliniek voor Dieren waar ik later, toen ik afgestudeerd was, ook een aantal jaren als dierenarts heb gewerkt. Daarna werkte ik bij verschillende praktijken in onder andere Arnhem en Bodegraven. In 2008 ben ik bij Dierenartsenpraktijk Heun in Amsterdam begonnen; een dierenarts met een groot hart voor dieren en hun baasjes en een nostalgische, warme praktijk

“Vanaf eind 2012 zijn de voorbereidingen begonnen voor onze reis naar Suriname. Uiteindelijk hebben namens Petplan Steffie, Elles en Wil besloten om mee te gaan als vrijwilligsters. We hebben assistentie verleend bij de sterilisaties en voorlichting gegeven in de wijk Kwatta in Paramaribo, administratieve werkzaamheden verricht en honden opgehaald met de dierenambulance. Het project in combinatie met het prachtige land bleek een bijzonder avontuur! Een leven naast dierenarts, enerverend?

(waarschijnlijk de enige in Nederland met een open haard!)

“Nou, er is in elk geval altijd heel veel te doen! Natuurlijk is er

Toen Menco Heun in juli 2009 terugtrad heb ik de kliniek

thuis veel afleiding maar op dit moment ben ik vooral veel

overgenomen en voortgezet onder de naam Dierenkliniek

bezig met de Voorjaarsdagen die over een maand op stapel

Vondelpark!

staan.

Dierenarts in Nederland en project Suriname! Vertel?

Het belooft weer een leuke editie te worden met alleen al meer

“Afgelopen jaar vertelde Chris Polanen, ook dierenarts in Amsterdam, over zijn sterilisatieproject in Suriname. Hij had toen al voldoende mensen verzameld voor de actie van 2012,

dan 100 praktische lezingen op het gebied van gezelschapsdieren en daarbij natuurlijk de bekende gezelligheid. Zeker de moeite waard dus!

Vetnieuws Voorjaar 2013  

Jaargang 7, nummer 1

Vetnieuws Voorjaar 2013  

Jaargang 7, nummer 1

Advertisement