Page 1

T: 0299 - 45 10 11 F: 0299– 45 10 13 I: info@petplan.nl

Jaargang 1, nr. 2,Najaar 2007

Samenwerking met Petplan

O

mdat Petplan regelmatig vragen krijgt over de mogelijkheden tot samenwerking worden de diverse vormen nader toegelicht. 1. Vetplan Deelnemer

Vetplan is het spaarprogramma van Petplan waarbij per uitstaande Petplan Zorgverzekering doorlopend Vetpoints worden gespaard. Omdat iedere cliënt zijn of haar vaste dierenarts opgeeft, weet Petplan exact hoeveel verzekeringen er bij iedere praktijk uitstaan. Elk kwartaal worden er per Petplan verzekering 5 Vetpoints toegekend aan de praktijk. Een Vetpoint heeft een waarde van € 0,20, dus een verzekering die een jaar uitstaat levert 20 Vetpoints = € 4,-- aan waardecheques op. En dat ieder jaar weer! Alle praktijken kunnen zich aanmelden voor Vetplan.

de datum waarop de gezondheidsverklaring door de dierenarts is ondertekend. Het contactmoment voor afgifte van deze gezondheidsverklaring is de preventieve zorg (vaccinatie), het chippen en de sterilisatie of castratie. Een groot voordeel is dat de eigenaar direct aanspraak maakt op vergoeding van reeds gemaakte kosten. Petplan Partners sluiten een niet op exclusiviteit gebaseerde overeenkomst met Petplan waarin duidelijk staat vermeld dat de dierenarts de bevoegdheid heeft om de gezondheidsverklaring af te mogen geven. Petplan is wettelijk verantwoordelijk voor de verdere afwikkeling van de aanvraag.

Praktijk vermelding op Petplan website

Ieder kwartaal ontvangen Vetplan deelnemers een overzicht van het aantal gespaarde Vetpoints.

2. Petplan Partner Petplan Partners zijn gerechtigd om door Petplan opgestelde gezondheidsverklaringen (overeenkomstig het dierenpaspoort) af te geven aan de eigenaar. Voor eigenaren die met deze gezondheidsverklaring binnen een week een verzekering afsluiten geldt geen wachttermijn van 30 dagen. Er is dan dus recht op vergoeding van kosten vanaf

met Unigarant Verzekeringen. Unigarant is de verzekeraar die de uitkeringen van declaraties garandeert en de verantwoordelijkheid draagt voor de bemiddelende activiteiten van de praktijk. De afsluitprovisie hangt af van het totaal aantal verzekeringen dat per jaar door de verbonden bemiddelaar wordt afgesloten. Deze kan oplopen tot € 30,-- per verzekering. Een Verbonden Bemiddelaar kan geen Vetplan deelnemer zijn maar wel Petplan Partner. Sterker nog, het Petplan Partnerschap versterkt het Verbonden Bemiddelaarschap en de daarmee te verdienen provisie omdat Petplan Partners gemiddeld meer Petplan Zorgverzekeringen hebben uitstaan.

S

3. Verbonden Bemiddelaar De sterkste vorm van samenwerking is het verbonden bemiddelaarschap. Een verbonden bemiddelaar biedt alleen de Petplan Zorgverzekering aan (er is dus sprake van exclusiviteit) en ontvangt per afgesloten verzekering een geldelijke beloning (afsluitprovisie). Verbonden bemiddelaars gaan een overeenkomst aan

teeds meer praktijken hebben een vermelding op onze website. Staat uw praktijk er nog niet bij dan kunt u zich a a n m e l d e n v i a www.petplan.nl of u stuurt een mail naar info@petplan.nl. Veel praktijken vermelden op hun website een stukje over verzekeringen. Op die manier kunnen zij hun cliënten optimaal en volledig informeren. Petplan kan een kort stukje informatieve tekst en eventueel een logo met link beschikbaar stellen voor praktijken die dat wensen.

De Petplan Brochures zijn te bestellen bij AUV onder nummer 1200569

Praktijkmedewerkers

30%

korting krijgen op een Petplan Zorgverzekering

Vriendelijkheid en snelle afwikkeling declaraties stemt klanten tevreden!

O

mdat Petplan klanttevredenheid erg hoog in het vaandel heeft staan en dit één van de pijlers van de bedrijfsvoering is, is er recentelijk een onderzoek onder klanten uitgevoerd. Met name de goede bereikbaarheid van Petplan, de uitgebreide dekking van de verzekering alsmede de vriendelijkheid van medewerkers en de snelle uitbetaling van declaraties werden door klanten geprezen. Van de 2.000 klanten die meededen aan het onderzoek gaf ruim 80% aan tevreden of zeer tevreden te zijn en het gemiddelde rapportcijfer voor Petplan bedroeg dan ook een 8,3.

Juist in die snelle declaratie afwikkeling is ook de dierenarts essentieel. Omdat Petplan regelmatig met de beroepsgroep communiceert en voor vragen over medische dossiers contact zoekt met medewerkers van de praktijk is zij in staat om dit traject effectief te laten verlopen.


Pagina 2

Trainingen voor Praktijkmanagers

V “Wist u dat een verzekerd huisdier gemiddeld 30% meer praktijkomzet oplevert?“

anaf november organiseren Pfizer, Hills en Petplan gezamenlijk presentaties voor praktijkmanagers. Zowel dierenartsen als assistenten zijn hiervoor uitgenodigd. Pfizer zal een inspirerende presentatie verzorgen over de implementatie van het Junior Care programma. Hills zal een nadere toelichting geven op het belang van Weight Management. Petplan zal ingaan op het verzekeren als onderdeel van de praktijkvoering. De presentaties vangen aan om 19.00 uur met koffie en een broodje en duren ongeveer tot 22.00 uur. 1.

Donderdag 22 november te Breda

2.

Donderdag 29 november te Cuijk (AUV)

3.

Donderdag 31 januari te Breukelen

4.

Donderdag 7 februari te Rotterdam

Per avond zijn er 30 plaatsen beschikbaar dus meld u tijdig aan. Dit kan per email via info@petplan.nl of telefonisch op 0299 - 45 10 11

H.A.P. Congres 2007

N

a drie succesvolle edities kent ook het komende HAP congres weer spraakmakende onderwerpen over gedrag en emoties van dieren.

Hebben dieren emoties en kunnen zij deze ook voelen? De bekende chimpansee deskundige Dr. Jane Goodall en de gedragsbioloog Prof. Marc Bekoff praten hierover op de openingsavond van het 4e HAP congres, vrijdagavond 26 oktober 2007. Geestelijk welzijn van paarden, het ‘stiefkindje’ in Hippisch Nederland. Vier van ‘s werelds bekendste gedragswetenschappers Prof. Paul Mc Greevy, Dr. Deborah Goodwin, Prof. Frank Odberg en Dr. Machteld Dierendonck- spreken zaterdag 27 oktober over geestelijk welzijn van paarden en wat er allemaal fout kan gaan als we het gedrag van paarden niet serieus nemen.

Dieren in dienst van de mens Een keur aan sprekers o.a.: Dafne Westerhof, prof. Dr. Elsbeth Stassen en Dr. Nienke Endenburg, spreken op 27 oktober over de voordelen van de relatie tussen mens&dier, de ethiek, maar vragen zich ook af welke kwaliteiten en begeleiding een dier nodig heeft om als ‘hulpverlener’ goed te kunnen functioneren. Help mijn hond en kat hebben gedragstherapie nodig? Vooraanstaande wetenschappers waaronder Dr. Dennis Turner, Dr. Sarah Heath, Prof. Marc Bekoff, Dr. Mathijs Schilder, Dr. Claudia Vinke, prof. Frauke Ohl, e.v.a. behandelen zondag 28 oktober welke behandelingsmogelijkheden de diergedragskundige uw huisdier biedt. Voor meer informatie over het congres, sprekers en inschrijving zie www.tinley.nl

Wist u dat Petplan vanaf het Plus Pakket ook gedragstherapie vergoedt?

Stickers vaccinatieoproep

Z

owel in het Plus als in het Totaal Pakket vergoedt Petplan de kosten van preventieve zorg, waaronder d e v acci na ti e . O m d e diereigenaar hierop de attenderen heeft Petplan stickertjes (zie voorbeeld) ontwikkeld voor op de vaccinatie oproepkaartjes. De eigenaar kan voor het bezoek aan de praktijk zijn of haar huisdier verzekeren, maar het is zelfs mogelijk dat nog te doen op dezelfde dag nadat de preventieve zorg is toegediend. De kosten hiervan worden dan alsnog (met terugwerkende kracht) vergoed. Inmiddels zijn er ruim 100 praktijken die deelnemen aan deze "Petplan stickeractie". Om de praktijken enigszins tegemoet te komen is Petplan bereid om bij te dragen in de portokosten van de vaccinatie oproep kaartjes waarop deze sticker is geplakt. Middels de sticker worden eigenaren verwezen naar de Petplan website, waar alle informatie is terug te vinden. Om de "Petplan stickeractie" kracht bij te zetten zijn er flyers ontwikkeld die op de praktijk meegegeven kunnen worden aan eigenaren. Praktijken die willen deelnemen aan deze actie kunnen het beste contact opnemen met Petplan op 0299 – 45 10 11.

vaccinatiesticker

www.uwdierenartsonline.nl

O

ok geen tijd om zelf uw website te maken? Vindt u het allemaal te technisch? Of vindt u het lastig om kopij te verzamelen en uw site up to date te houden? Denk dan eens aan www.uwdierenartsonline.nl. Uw Dierenarts Online is een initiatief van Pharmeon B.V. gespecialiseerd in het verzorgen van websites voor de dierenarts. Pharmeon biedt u uitgebreide ondersteuning bij het beheer en onderhoud van uw website. U bepaalt zelf welke beschikbare teksten u overneemt ongeacht het onderwerp. Een mooi voorbeeld daarvan is Dier & Verzekering.


Pagina 3

In gesprek met Aukje Swarte

P

etplan bracht een bezoek aan Aukje Swarte, dierenarts en mede eigenaar van Het dierenpunt, met een dierenkliniek in Amsterdam IJburg en in Almere-Haven. Zij studeerde af in 2002 en runt samen met haar partner Eric Oetelmans, die een marketingachtergrond heeft, beide praktijken. Wij stelden hen een aantal vragen.

in loondienst bij een praktijk te werken. Ik heb dan ook snel besloten om een ondernemingsplan te schrijven in de periode dat er in Amsterdam IJburg nog slechts 1.500 mensen woonden. Inmiddels zijn dat er ruim 7 duizend en de verwachting is dat dit aantal nog enorm gaat groeien. De financiering leverde weinig problemen

Hoe is de interesse voor diergeneeskunde tot stand gekomen? Op mijn veertiende wist ik eigenlijk al dat ik dierenarts wilde worden. Tijdens vakanties werkte ik regelmatig bij een asiel en hielp ik de dierenarts. En dan te beseffen dat ik op mijn tiende nog bang was voor honden… Uiteindelijk ben ik na mijn studie begonnen in Ouderkerk aan de Amstel. Waarom ben je al zo vroeg voor jezelf begonnen? Wanneer je altijd als zelfstandige hebt gewerkt en ook nog eens een klein kind wilt opvoeden is het vrij lastig om

op en nu hebben we 2 praktijken en zijn we al met 7 mensen, waarvan 3 dierenartsen. Binnenkort verhuist de praktijk op IJburg omdat we uit ons jasje zijn gegroeid. Hoe zorgen jullie voor naamsbekendheid en klandizie in een nieuwe buurt? Voor ons is klantenbinding extreem belangrijk. Wij zoeken hierbij bewust naar het creëren van veel contactmomenten met onze klanten. Wij geloven heilig in

servicegerichtheid en proberen klanten zo goed en volledig mogelijk te informeren. De mogelijkheid tot het afsluiten van een goed verzekeringsproduct hoort daarbij. Naamsbekendheid krijgen wij via het organiseren van informatie avonden, flyers, PR en het schrijven van columns. Mond tot mond blijft de belangrijkste gratis reclame. Mensen die goed geholpen worden, vertellen dit door aan buren en mensen uit de omgeving. Wij proberen ons zo goed mogelijk in te leven in de klant en mee te denken. Aandacht besteden aan preventie hoort daarbij. Wat is jullie visie op verzekeringen? Omdat wij van mening zijn dat de juiste behandeling en optimale diergeneeskunde altijd uitgevoerd moet kunnen worden op basis van medische gronden is het van belang om een deel van onze klanten te attenderen op de mogelijkheid van verzekeren. Petplan brochures worden gericht afgegeven

om de attentiewaarde te verhogen. Wij merken ook dat mensen met een verzekering voor hun huisdier makkelijker te motiveren zijn (preventieve) zorg aan hun huisdier te besteden. Heb je zelf huisdieren? Ja absoluut, een Border Collie genaamd Tess en twee katten, de broers Buster en Lucifer. Daarnaast ook nog wat goudvissen. De poes en de kittens die je hier ziet lopen zijn niet van ons. Willen jullie zelf nog iets kwijt dat kenmerkend is voor jullie praktijkvoering? Voor ons staat werkplezier hoog in het vaandel. Soms krijg ik de indruk dat collega´s hun plezier in het werk een beetje kwijt zijn en dat is jammer. Iedere sollicitant moet van ons het krantenartikel uit de Volkskrant ”Help wat is mijn roeping” lezen, waarna we hem of haar ook vragen naar de visie op de eigen ontwikkeling/ motivatie. Wij willen dat iedereen in zijn werk ambities heeft en de mogelijkheid om daarnaar toe te werken. Wij vragen veel inzet van onze medewerkers, maar zijn ook bereid om in hen te investeren. Dit verhoogt betrokkenheid van iedereen en komt uiteindelijk ook het plezier en de klanttevredenheid ten goede.

Wie verzekert wat?

V

erzekeren van het huisdier is populair. Steeds meer mensen sluiten zo’n verzekering af. Ze zien de voordelen hiervan in en hebben deze soms al mogen ervaren bij het indienen van een declaratie. Voor hen is een zorgverzekering voor hond of kat net zo vanzelfsprekend als een verzekering voor zichzelf.

Deze Vetnieuws geeft schematisch weer welke diensten en behandelingen door Petpl an worden vergoed. Voor een complete vergelijking met andere aanbieders verwijzen wij u naar: www.dierverzekeringvergelijk.nl - www.verzekerjehond.nl - www.verzekerjekat.nl

In het algemeen geldt dat het verstandig is een risico te verzekeren dat men financieel niet kan of wil dragen. Als een eigenaar een hoge rekening niet of met moeite kan betalen dan is het zinvol een verzekering af te sluiten.

www.verzekerjehuisdier.nl

Op dit moment zijn er twee aanbieders die door de dierenarts worden ondersteund.

De belangrijkste voordelen van de Petplan Zorgverzekering 1.

Vergoeding van preventieve zorg (vaccinaties , vlooien- en wormmiddelen) tot € 100,- per jaar

2.

Insluiting diagnostiek (inclusief röntgenfoto's) van heupen en ellebogen mogelijk

3.

Gedragstherapie mee te verzekeren

4.

Per ingediende verzameling nota’s een vaste eigen bijdrage van € 35,-, € 25,- of € 15,-


Petplan is de meest complete zorgverzekering voor hond en kat. Vul dit overzicht verder in en maak uw eigen vergelijking.

Diergeneeskundige eigenschappen*

andere aanbieders Basis Pakket

Plus Pakket

Totaal pakket

(€ 50,- pj)

(€ 100,- pj)

A

B

C

A

B

C

Consult plaatsen chip na ingang van de verzekering Homeopathie en Acupunctuur (lijst KNMvD) Preventieve zorg (vaccinaties, vlooien- en wormmiddelen en/of eventueel preventief bloedonderzoek) Gebitssanering onder narcose plus tandsteen

(50%)

Wortelkanaalbehandeling/ plaatsen van vullingen

(50%)

Aandoeningen voortplantingsorganen excl. sterilisatie/castratie Ongewenste dekking Eerste consult (excl. Diagnostiek en behandeling) vaststelling Heup en/of elleboogproblemen hond Diagnostiek heup- en elleboogproblemen hond

(50%)

Behandeling van heup- en elleboogproblemen hond tot 10 kg

(50%)

MRI/CT scan, scintigrafie, isotopenonderzoek

(50%)

Advertentiekosten bij vermissing huisdier € 250,Fysiotherapie ( i.o.m dierfysiotherapeuten)

(50%)

Gedragstherapie

(50%)

Verzorgingskosten huisdier bij verblijf eigenaar in ziekenhuis (tot € 500,-)

(50%)

Castratie en sterilisatie module 50% vergoeding extra module

extra module

extra module

extra module

extra module

Extra module

extra module

extra module

extra module

extra module

extra module

extra module

Chemotherapie module 50% vergoeding Doorlopende Reisverzekering Europa Crematie module volledige vergoeding

*Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde, deel 132, Juli, Aflevering 13,

Verzekeringseigenschappen Onderdeel van Hoofdpakketten Aanvullende verzekeringen

Maximale vergoeding per verzekeringsjaar Eigen bijdrage per ingediende verzameling nota’s Eigen bijdrage bij maximale uitkering Premie afhankelijk van

AUV en Unigarant (ANWB) Basis Pakket

Plus pakket

Totaal Pakket

1. Castratie en Sterilisatieverzekering 2. Chemo- en Radiotherapie verzekering 3. Crematieverzekering 4. Doorlopende Reisverzekering € 2.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

€ 35,- € 25,- of €15,€ 35,Leeftijd en gewicht

Wachttermijn

30 dagen m.u.v. vergoeding chip incl. consult, preventieve zorg en sterilisatie/castratie.

Spaarprogramma

€ 4,- aan waardecheques per polis per jaar

Petplan Partner

Directe dekking mogelijk o.b.v. gezondheidsverklaring dierenkliniek

Verbonden Bemiddelaar

Tot € 30,- eenmalige afsluitprovisie

Korting meerdere huisdieren

5% korting op alle premies vanaf 3 huisdieren

Jaarbetaling Poliskosten

5% extra korting € 0,- indien polis per e mail € 3,50 indien polis per post € 7,95 kat en € 9,95 hond

Instappremie per maand

Jaargang 1, nummer 2, najaar 2007  

Jaargang 1, nummer 2, najaar 2007

Jaargang 1, nummer 2, najaar 2007  

Jaargang 1, nummer 2, najaar 2007

Advertisement