Page 1

„NYITOTTAK VAGYUNK A VILÁGRA”

PETÕFI A Petõfi Sándor Székhelyiskola havilapja  Ára: 50 Ft

Tisztelt Szülõk, kedves Érdeklõdõk!

S

2012. február

ajtó V. évfolyam 2. szám

Elkezdõdött az udvarfelújítás 2010 õszén a „Nyitott Suli – Nyitott Udvar” projekt keretében megkezdõdött iskolánk csaknem kizárólag aszfaltos, ill. betonos udvarának megújítása. 2012-ben lépett a program a megvalósítás szakaszába, melynek keretében már elbontottuk az udvar déli oldalán található fedett távolugró folyosót.

A Sportudvar átépítésének bruttó költsége: 38 millió Ft. Már rendelkezésre áll az udvari mászóka alatti ütésálló burkolat és a 800 m2-

es mûfüves pálya megvalósításához szükséges összeg, így az udvar ezen része már a tavaszszal elkészülhet. A Sportudvar további részeinek kialakítását azonban csak összefogással tudjuk megvalósítani. Az Önök támogatása is nagymértékben hozzájárulhat az 5 sávos gumiburkolattal ellátott futópálya és távolugró gödör, a további udvari betonfelületek ütésálló burkolattal, és térkõvel való burkolásához, valamint a közösségi tervezés során felmerült további tereptárgyak, funkciók létesítéséhez. (Folytatás a 2. oldalon.)


2

2012. február

Elkezdõdött az udvarfelújítás (Folytatás az 1. oldalról.) A hiányzó források elõteremtésére az iskola 2012. januárjától támogatói programot indított. Sportudvarjegyek igényelhetõk iskolánk titkárságán 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 Ft-os címletekben. Az ARANY SPORTUDVARJEGYET projektünk kiemelt támogatóinak ajánljuk, melyet névre szólóan, a felajánlott összeg feltüntetésével állítunk ki 30.000 Ft-tól. Kérem, hogy lehetõségeihez mérten támogassa az udvar megvalósulását. Támogatását a Petõfi iskola Kincskeresõ Alapítványának számlájára történõ készpénz befizetéssel vagy csekken illetve átutalással juttathatja el hozzánk. Számlaszám: OTP 11749008-20127970 Részletekért érdeklõdjön iskolánk titkárságán! Telefon: 596-

436; email: petofiz a l a . sulinet.hu; valamint honlapunkon: www. petofiza-

laegerszeg.hu. A Petõfi Székhelyiskola közössége nevében elõre is köszönöm mindazok segítségét, akik fontosnak tartják közös céljaink megvalósulását. Makovecz Tamás igazgató


2012. február

3

Nevezetes februári napok FEBRUÁR 4. – RÁKELLENES VILÁGNAP Gesztenyerügy 2000 februárjában Párizsban tartották az elsõ rákellenes világkongresszust. A résztvevõk február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretû összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. A Rákellenes Alapítványt (Párizsi Charta) a világ minden részérõl összegyûlt vezetõ kormányzati tisztségviselõk, a legjelentõsebb rákkutató társaságok és szervezetek vezetõi, orvosvezetõk, betegképviselõ civil szervezetek és az ipar reprezentánsai látták el kézjegyükkel. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét RÁKELLENES VILÁGNAPpá nyilvánította. FEBRUÁR 11. – A BETEGEK VILÁGNAPJA A gyógyító kasvirág II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A BETEGEK VILÁGNAPJA.

1858-ban ezen a napon jelent meg a Szûzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15én a sziklabarlangban csodatevõ forrás fakadt. E helyen 1864ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és elõjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehetõ. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellõ figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elõ a szenvedés megértését.” Egyre több templomban február 11-én csoportosan kiszolgáltatják a szentséget azoknak, akik elõzõleg kérik azt.

Dakkában a diákok fellázadtak az intézkedés ellen. Ekkor a rendõrség és a tüntetõk összetûzésbe keveredtek, öt diák meghalt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot. FEBRUÁR 25. – A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

FEBRUÁR 21. – NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAP Kazinczy Ferenc Banglades javaslatára az ENSZ 1999ben február 21-ét NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAPpá nyilvánította. 2000-ben ünnepelték elõször. 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én

A kommunizmus áldozatainak emlékmûve Az Országgyûlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁt. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.


4

2012. február

Sulilesõ a Petõfiben Február 4-én, szombaton ismét ellátogattak hozzánk a leendõ elsõ osztályosok a szüleikkel együtt. Elõször egy kis mûsort láttak a tornateremben, amit alsó tagozatos diákok adtak elõ. Ezután mindenki találkozhatott a leendõ elsõ osztályos tanító nénikkel, akik a többi tanító néni segítségével különbözõ foglalkozásokat tartottak. Itt lehetett ismerkedni, beszélgetni, játszani. Az biztos, hogy már nem fogják idegennek érezni magunkat itt szeptemberben, hiszen olyan sokszor eljöhettek hozzánk és ismerkedhettek az iskolával.

MÉDIA KIKÖTÕ Általános iskolásoknak szervezett foglalkozások voltak januárban, minden „A” héten szerdán. Aki eljött, egy jó csapathoz tartozott, foglalkozott a média világával. Az 1. foglalkozáson a „Szigetlakók” megismerkedtek a drámajátékokkal, logót terveztek, meghatározták a küldetésüket /PR ismeretek kicsiben/ , apróhirdetéseket írtak. A 2. foglalkozáson ismerkedtek a társas kommunikáció alapjaival, hallottak az önéletrajzról, fotóalbumról, naplóról, blogról a gyakorlatban.


2012. február

5

S Z T Á R L E S Õ PETÕ FI lm Falusi Mariann Falusi Mariann Barcson született, 1959. április 22-én, magyar énekes, rádiós- és televíziós mûsorvezetõ, a Pa-Dö-Dõ együttes tagja. 1977–1980 között elvégezte a Konzervatóriumot. 1979–1983 között a Zenemûvészeti Fõiskola tanárképzõ szakán tanult. 1983-ban a Ki mit tud? gyõztese lett, dzsesszénekes kategóriában. 1983–1985 között a Stúdium Dixieland szólóénekese volt.

1985-ben Kubában fesztiválgyõztes lett. 1985–1988 között a Vígszínházban szerepelt. 1986ban Mongóliában lett fesztiválgyõztes. 1988 óta a Pa-Dö-Dõ duó tagja, amelyben társa Lang Györgyi. Játszott Szegeden, Diósgyõrben, Szolnokon. 1988-tól szabadúszó. 2007-ben a Csillag születik címû tehetségkutató mûsor zsûritagja volt. 2008-ban szerepelt a Celeb vagyok, ments ki innen! címû valóságshow-ban. Több színházi darabban is ját-

szott. Többek között Corman: Rémségek kicsiny boltja... Ronette, Bart: Olivér....Nancy, Herzer-Löhner-Beda: A mosoly országa... Fini... Közel 20 lemezt adott ki a Pa-Dö-Dö együttes. Például a Kiabálj!, Pa-Dö-Dö, Tessék dudálni, Szép az élet, és én is szép vagyok, Einstand, Kérem a következõt!... Szerepelt a Laura, az Eldorádó, a Családi kör, az Angyalbõrben, az Ámbár tanár úr címû filmekben is.

Ajánló

A PÁRIZSI MUMUS Színes, magyarul beszélõ, francia animációs film. Rendezõ: Bibo Bergeron. Szereplõ(k): Vanessa Paradis (Lucille hangja), Gad Elmaleh (Raoul hangja). Párizs, 1910-et írunk. Pánik uralkodik mindenütt, hiszen egyre nagyobb az árvíz és ráadásul egy szörnyeteg ólálkodik a város falai közt. A rendíthetetlen Maynott rendõrparancsnok és emberei éjt nappallá téve a szörnyre vadásznak, eddig sikertelenül. Úgy tûnik, hogy a Montmartre-i kabaré, a The Rare Bird reflektorfénye nem is lehet olyan rossz hely a rejtõzködésre, ahol egyébként a talpraesett énekesnõ, Lucille a sztárattrakció. A nagy kalandba akaratlanul belekeveredik a félénk kaszanova, Emile, és Raoul, a simamodorú kifutófiú. Öszszefogva a melegszívû kabarésztárral, Lucille-lel, és egy különc tudóssal és annak csupaész majmával, közösen próbálják megmenteni a nem is olyan félelmetes szörnyet, Frank Urat a város kegyetlen rendõrparancsnokától.


6

2012. február

Próba-nyelvvizsga Január 26-27-én tartották meg az iskolánkban az angol próba-nyelvvizsgát. Mi vagyunk az elsõ „angolos” osztály, így mi mérethettük meg magunkat elõször. Azért volt erre szükség, hogy lássák a tanáraink, mi magunk és a szüleink is, hogy hol tartunk, mennyi mindent tanultunk már meg, hogy aztán tavasszal az igazi vizsgán is szépen tudjunk teljesíteni. Ez a vizsga két részbõl írásbeli és szóbeli áll, és kifejezetten két tanítási nyelvû iskoláknak szól. Sokat készültünk rá az órákon, de azért amikor bementünk a tanterembe a magnóhallgatásra, már mindenki nagyon izgatott volt. Nem lehetett bent velünk az angol tanár néni, nem lehetett hozzákezdeni, csak amikor a felügyelõ tanár néni mondta, nem lehetett forgolódni, egyszóval be kellett tartani minden szabályt. Ezután öt perc szünet következett, majd jött az olvasásírás teszt. Szerintünk ez volt a legnehezebb. Másnap, pénteken volt a szóbeli vizsga. Itt az volt a

furcsa, hogy egy idegen néni elõtt kellett beszélni. Magyarul nem is szólalhattunk meg, már az elsõ perctõl kezdve csak angolul beszélhettünk. Mindenkinek sikerült a vizsga, aminek nagyon örültünk. Most kiderült, hogy nem hiába tanulunk ilyen sok óraszámban angolt. A

szóbeli vizsgáztató néni nagyon megdicsért bennünket, és aminek a legjobban örült, hogy mindenkinek 100%-ot tudott adni a kiejtésre. Most már magabiztosan nézünk a tavaszi nyelvvizsga elé. Golubics Kamilla, Kovács Evelin 3.a osztály

Nyelvvizsgára várva...


2012. február Ismét farsangoltunk a suliban. Mindenki nagyon készült már hetekkel a maskarázás elõtt. Valamennyi osztály készített egy kis mûsort, amit a jelmezbemutató után adtak elõ. Volt tánc, vers, ének. Utána visszamentünk a termünkbe, ahol játszottunk, kisorsoltunk a tombolát, táncoltunk. Igaz, hogy nagyon elfáradtunk estére, de igazán jól éreztük magunkat.

7

Alsós farsang

Farsangi dekoráció Nagyon szépen fel voltak díszítve az osztályok. Sok ötlet megvalósult rajz és techni-

ka órákon, amiket aztán megcsodálhattunk. Jó ilyenkor szétnézni az osztályokban, mert mindenhol vidámság és sok-sok színes dekoráció látható.


8

2012. február

Az év

Vágysz már egy kis napsütésre? Kösd össze a számokat növekvõ sorrendbe, majd színezd ki a képet!

Január, boldogan vártunk rád. Február, tél is meg hideg is. Március, ibolyácska ide fuss. Április, esik esõ, süt a nap, de bohókás ez a nap. Május vagyok, boldogságot, melegséget hozok. Június, napocska el ne fuss! Július, forróság, vízbe csobban a társaság. Augusztus, új búzából, új kenyér, alig várom, hogy süssél. Szeptember, becsengetés a suliban. Október, jön a szüret emberek. November, fúj a szél a kertemben. December, esik a hó, jön a Télapó. Golubics Kamilla 3.a osztály Szerkesztõ: Kõrösi Beáta tanító néni

Pistike hazamegy az iskolából. Azt mondja anyukájának: – Anya, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. – No, kisfiam, mi a jó hír? – Az, hogy leégett az iskola. – Jézusom, akkor mi lehet a rossz hír? – Hogy a tanároknak is sikerült kimenekülniük.

– A vakond naponta annyit eszik, mint amennyi a testsúlya – magyarázza a tanár néni. Mire Pistike közbeszól: – És honnan tudja a vakond, hogy mennyi a súlya?

Petőfisajtó 2012 február  

A zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola iskolaújságja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you