Page 1

„NYITOTTAK VAGYUNK A VILÁGRA”

PETÕFI

A Petõfi Sándor Székhelyiskola havilapja I Ára: 50 Ft

S

2009. május

ajtó II. évfolyam 5. szám

Interjú Hajas Éva nénivel, az 5.a osztályfõnökével

„A tánc egy varázslat”

Bakon születtem egy bába néninél. Két éves koromig ott éltünk, aztán Kustánszegre költöztünk. Ötödikes voltam, amikor beköltöztünk Zalaegerszegre. – Meséljen nekünk a családjáról! – Két fiam van, a fiatalabb Bálint, õ 23 éves, a Testnevelés Egyetem harmad éves hallgatója sportmenedzser szakon. Nagyon büszke vagyok rá, a 2008-as évben elnyerte a Magyar Köztársaság jó tanuló, jó sportoló címet, amit most kapott meg februárban a Néprajzi Múzeumban. õ is petõfis diák volt, ide járt testnevelés tagozatra. Attila a nagyobbik fiam, õ 26 éves, és már diplomás. Testnevelés-rekreáció szakon végzett az ELTE-n, egyelõre nem a diplomájához kapcsolódó munkát végez, de élvezi a feladatát. Mindketten Budapesten élnek, ami nagyon nagy szívfájdalmam, mert nehéz tõlük távol lennem. – Hová járt iskolába? – Az Ady iskolában kezdtem a zalaegerszegi tanulmányai-

mat, majd a Ságvári Endre Gimnáziumba jártam, amely a mostani Kölcsey. Késõbb Pécsen folytattam a tanulást testnevelés-biológia szakon. Nem itt kezdtem tanítani, hanem Bagodban, egy kisiskolában. Nagyon szerettem ott lenni, igazi, összetartó volt a közösség. 1988-ban kerültem ide, akkoriban csak biológiát tanítottam, majd késõbb kezdtem el a testnevelést is oktatni. – Mindig szeretett iskolába járni? – Én mindig. Nagyon szerettem a gyerekek között lenni, szerettem tanulni. Nem véletlen, hogy biológia tanár lettem. Az általános iskolai biológia tanárom nagyon-nagyon sokat adott nekem, tantárgyilag és emberileg is. A középiskolai tanárom pedig ezt csak fokozta. Nagyon jó ember volt, szeretett bennün-

ket, annyi pluszt kaptam és úgy megszerettem a tantárgyat, hogy a fõiskolán abból éltem, amit a középiskolában tanultam. – Mióta sportol, melyik sportággal ismerkedett meg elõször? – Általánosban kézilabdáztam, majd vívtam egy ideig, Csikós Sanyi bácsi volt az edzõm. Késõbb atletizáltam és a fõiskolán kosárlabdáztam. (Folytatás a 2. oldalon.)

„UTOLSӔ LAPSZÁM Kicsit korainak tûnhet, de mi már elköszönünk ettõl a tanévtõl, ez az utolsó megjelenõ lapszám. Reméljük tetszett nektek a hónapról-hónapra megjelenõ iskolaújság. Mi nagyon élveztük a közös munkát, azt, hogy megismerkedhettünk az újságírás szépségével. Ha van kedvetek kipróbálni magatokat, szeptemberben keressetek meg minket, mi itt leszünk!!! Az újságírók


2

2009. május

„A tánc egy varázslat” (Folytatás az 1. oldalról.) – Melyik sportot szereti nézni? – A legjobban az atlétika versenyeket szeretem és a kosárlabdát, de TV-ben szívesen megnézek bármilyen közvetítést. – Mit sportol manapság? – Aerobic órát tartok és néha futok, valamint sokat gyalogolok. – Már több gyönyörû táncot is megtanított a felsõsöknek. A társastáncok közül melyik a kedvence és miért? – A latin, azon belül is a mambó, amelynek a ritmusa teljesen magával ragad. A standard táncok közül pedig az angol keringõ. A gyerekeknek most a cha-cha-cha-t tanítom, amit nagyon szeretnek, nagy hatással van rájuk a zene, a mozgás szabadsága. – Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen? – Akkor szintén táncolok, én is járok tánciskolába és úgy gondolom, hogy a tánc az egy varázslat. Jó látni a felnõtt embereket, amikor belefeledkeznek a zenébe, a ritmusba, a lüktetésbe és teljesen feloldódnak benne. – Melyik tantárgyat szereti jobban tanítani és miért? – Mind a kettõt nagyon szeretem. Biológiából szeretem azt, amikor például a nyolcadikosokkal megtanuljuk az emberi test felépítését, mûködését. Vagy amikor egy-egy állat úgy megragadja a képzeletü-

ket, hogy rengeteg dolognak utánanéznek. Amikor ezt látom nagyon örülök, mert felkeltettem az érdeklõdésüket és ez roppant fontos.

lehet beszélgetni. Ha az ember közéjük áll és valamilyen témát felhoz, akkor õk már felnõttebben látják a világot, fontos az õ véleményüket is meg-

Villámkérdések – Mi a kedvenc színe? – Zöld. – Melyik a kedvenc állata? – Kenguru. – Mi a kedvenc filmjének a címe? – Piszkos tánc. – Melyik a kedvenc könyve? – Müller Péter: Szeretetkönyv. – Hová szeretne elutazni? – Görögország. – Milyen zenét hallgat? – Mindenfélét, amire megmozdul a lábam. – Mondjon három dolgot, amire vágyik az iskolával kapcsolatban? – Sok fegyelmezett és kitartó diák legyen, a tárgyi feltételek javuljanak, a kollégák és a gyerekek jó egészségben, örömmel töltsék el itt az elkövetkezendõ éveket. – Alsóban és felsõben is tanít Éva néni, melyik korosztály áll közelebb Önhöz? – Közel áll hozzám mindkét életkor. Az alsósokat nagyon lehet szeretni a nyíltságukért, közvetlenségükért, szeretetükért és azért, mert ezt ki is mutatják. A felsõsöket pedig azért, mert velük nagyon jókat

hallgatni. Úgy gondolom, hogy õk is tanulnak tõlünk, de néha mi is tanulhatunk tõlük. – Van olyan vágya, amit nagyon szeretne, hogy teljesüljön? – Azt szeretném, hogy mind a két fiam boldog legyen és találja meg a helyét az életben.

AZ ÖTÖDIK – Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, ezen a héten már az ötödik gyalogost üti el! – Miért, mennyit lehet?


2009. május

3

Májusi jeles napok MÁJUS 1. A munka ünnepe E nap ünneplése az ókorba nyúlik vissza. A rómaiak ezen a napon ünnepelték Maiát, a termékenység egyik istennõjét és a természet virágba borulását. E napon még a rabszolgák is vigadhattak. A középkorban a diákok és a céhlegények kivonultak a természetbe, és vidám majálist tartottak. 1889-ben május elsejét a munkások nemzetközi ünnepévé nyilvánították. Magyarországon 1890 óta felvonulásokkal és majálissal ünneplik ezt a napot. A majálisnak nincs elõírt, kötött szertartása, nincsenek formaságai, csupán állandó kellékei: pántlika, szalagok, léggömbök… Ennek a napnak az éltetõ eleme a vidámság, a kötetlenség. MÁJUS 10. Madarak és fák napja Chernel István ornitológus szervezte meg annak kapcsán, hogy 1902. márciusában egyezményt kötöttek az európai államok a mezõgazdaságban hasznos madarak védelmére. 1906. április 27-én Apponyi Albert körrendeletében elõírta, hogy e napon eper- vagy más gyümölcsfákat kell ültetni, illetve öntözni; valamint meg kell emlékezni a hasznos madarakról. 1996-tól

kormányrendelet alapján hivatalosan is ünnepeljük. MÁJUS 12-13-14. Fagyosszentek Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresztény vértanúk napja. Idõjárási megfigyelések kötõdnek ezekhez a napokhoz (fagyosszentek). Az egyébként meleg májusi idõjárás általában hirtelen hûvösre fordul ilyenkor, nem ritkák az éjszakai fagyok. Védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek. A kényes egynyári zöldségeket, uborkát, paradicsomot csak a fagyosszentek után ültették el. MÁJUS 25. Orbán napja Orbán a szõlõsgazdák,

kádárok, kocsmárosok védõszentje. S a j n o s ezen a napon is gyakori a hideg éjszaka, ami a szõlõnek különösen ártalmas, ezért a szõlõben szobrokat emeletek neki, illetve ezen a napon a szõlõtermõ vidékeken szent misét tartottak tiszteletére. MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA Nemzetközi gyereknap 1949-ben a Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség moszkvai ülésén kezdeményezték megünneplését. 1950-tõl Magyarországon is megemlékeznek róla.


4

2009. május

Az Anyák napja történeAz anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. Angliában az 1600as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követõ negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás elõtt külön erre a napra elkészítették az anyák sütijét, az édesanyák számára. Az Egyesült Államokban 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák

napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tûzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg idõt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet elõbb állami, majd nemzetközi ismertségûvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Magyarországon 1925-ben

Az édesanya Nincsen a gyermeknek Olyan erõs vára, Mint mikor az anyja õt karjaiba zárja. Nincsen õrzõbb angyal Az édesanyánál, Éberebb csillag sincs Szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás Amennyi sok lenne, Amennyit az anya Meg ne érdemelne.

a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsõ ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival öszszekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

Édesanyámnak Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném, ha csak egy csillag gyúlna, fényét idevezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján. Ami csak szép s jó volna édesanyámnak adnám.

Az udvar szépítése a futófolyosó festésével kezdõdött...


2009. május

5

S Z T Á R L E S Õ PETÕ FI lm Irigy Hónaljmirigy Az Irigy Hónaljmirigy 1990-ben, egy mátyásföldi szilveszteri bulin alakult meg. 1993-ban született meg az együttes demofelvétele, majd 1994 novemberében jelent meg az elsõ lemezük Fetrengés címmel. 1994. december 9-én a csapat már teltházas koncertet adott. A buli után indultak meg a hétvégi fellépések, de ebben az idõben több tag még polgári foglalkozását is ûzte. 1996 februárjában aztán megjelent a második lemezük, A csillagok háborognak, mely ham a r o s a n arany-, majd platinalemez lett. A lemezen profi énekesnõk énekeltek, köztük volt Keresztes Ildikó is. õ a ma is ismert nagy slágert énekelte a lemezen, a Batman-t. 1997re az Irigy Hónaljmirigy az ország egyik legnépszerûbb együttesévé vált. Ekkor jelent meg ez elsõ kislemezük, a Buliwood. Hamarosan megjelent a Snassz Vegas! címû albumuk is, mely platinalemez lett. A csapat egyre több meghívást kapott, így például Lagzi Laj-

csi Dáridó címû mûsorába is. 1999 tavaszán jelent meg a Sovány Vegasz címû maxilemezük. Októberben készült el a Selejtezõ címû albumuk. November 12-én addigi legnagyobb szabású koncertjét adta az Irigy Hónaljmirigy. 2000-ben jelent meg a Ráncdalfesztivál címû kislemezük, melybõl az elsõ tévémûsorukat készítették. Ezt 2000. december 31én mutatták be a TV2-n, melyen azóta rendszeresen jelentkezik a zeneparódiákra épülõ, olykor koncertfelvételeket bemutató, szórakoztató mûsoruk. 2001-ben készült el a Flúgos Futam címû nagylemez, melyet a következõ évben Mirigy Nagydíj címen a Kisstadionban adott koncert anyagából készítettek.

Ajánló

A Boszorkány-hegy Színes magyarul beszélõ amerikai kalandfilm. Rendezõ: Andy Fickman. Szereplõ(k): Dwayne „The Rock” Johnson (Jack Bruno), AnnaSophia Robb (Sara), Alexander Ludwig (Seth). Évek óta keringenek sejtelmes pletykák egy titokzatos helyrõl a Nevada sivatag közepén, ahol az emberek gyakran megmagyarázhatatlan dolgokra lesznek figyelmesek. A hely a Boszorkány-hegy nevet viseli, és amikor egy las vegasi taxisofõr két természetfeletti erõkkel rendelkezõ tinédzsert talál a kocsijában, olyan kalandokba keveredik, melyekrõl korábban álmodni sem mert. Felfedezik, hogy a világ megmentésének titka rejtõzik a hegy alatt, ezért páratlan versenyfutás kezdõdik nemcsak a kormány embereivel és a gengszterekkel, hanem még az idegen fajok képviselõivel is, akik mind próbálják az útjukat állni. 12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott.


6

2009. május

Ausztrália ÕSHONOS ÁLLATA A kenguru nyúlnagyságútól, két méter hosszúságúra is megnövõ, elõlrõl, hátrafelé egyre zömökebb testû állat. Hátulsó lábuk és farkuk az ugró életmódnak megfelelõen hatalmasra nõtt. (Vannak fán lakó fajtái is, de ezeknek is van ugrólábuk.) Fejük aránylag kicsi. A kenguru Ausztráliában füves síkságokon él. Jól bírja a fogságot, és ott is szaporodik. Nyájban legelnek, és képesek ivás nélkül 10-20 napig is meglenni. Fõleg levéllel és fûvel táplálkoznak. A kicsinyek természetesen anyatejjel táplálkoznak, de 8 hónapos korukban õk is kóstolgatják a füvet, és a leveleket. A kenguru, mint tudjuk emlõs. A vörös kenguru egy évben egy, a többi két kölyköt hoz a világra. A bébi, amikor megszületik, csak néhány milliméter hosszú, és csupán a mellsõ lábai fejlettek. Az óriáskenguru kölyök viszont az anyja erszényében sincs teljes biztonságban, mert ha anyját üldözik menekülés közben kihajítja a fiát.

A születésed dátumából

Jósolj magadnak! A JÓSLÁS MENETE: 1. Írd le a születési dátumodból a hónap és a nap számát! 2. Add össze úgy a számokat, hogy egyjegyû legyen! Például: Ha 10. hó 8-án születtél akkor: 10+8=18 8+1=9! (Vagyis a 9-es számot kell elolvasnod)

1: Értékes egyéniség vagy, önálló és kreatív. Igazi vezetõnek születtél, nem tûröd, hogy dirigáljanak neked. Mindent stílusosan, nagyvonalúan és elõkelõen teszel. Igényességedbõl fakadóan nem szereted a tömegcikkeket. 2: Kedves, békés a természeted. Jelenléted igazi kincs, szívesen segítesz a barátaidon. Hajlamos vagy a bizonytalanságra, ezért szükséged van társra, arra, hogy szeressenek, elfogadjanak, támogassanak. Sokat adsz mások véleményére. 3: Lendületes, vidám és jó humorú vagy. Szereted a társaságot és a bulikat. Mindig mindenkit képes vagy felvidítani, ezért igen népszerû vagy a suliban. Kellemes hangoddal mindenkit leveszel a lábáról, míg másoknak igazi gyógyír, ha beszélgetnek veled. 4: Nyugodt, kiegyensúlyozott és meglehetõsen konzervatív személy vagy. A Rend a lelke mindenek mondás teljes mértékben rád illik, és ez hangsúlyozottan fontos az

életedben. Akkor érzed magad biztonságban, ha fizikai, szerelmi és érzelmi téren is rendben vannak a dolgaid. 5: Sokan kedvelnek téged, mert jóindulatú, nyitott és közvetlen vagy. Lelkesedésed olykor határtalan. A szabadság mindennél fontosabb számodra. Igazi szabaduló mûvész vagy. A nyitott ajtók tudata minden helyzetben megnyugtat. 6: Harmonikus, gondoskodó és rendkívül jó ízlésû vagy. Maximálisan élvezed az életet. Keresed a vidám helyzeteket, kapcsolatokat. Mûvészkedvelõ és pártoló vagy, és szívesen jársz koncertekre. Szereted a képzõmûvészetet, a színházat, a filmeket és a zenét. 7: Hajlamos vagy túl szigorú lenni önmagaddal, és másokkal is. Nem tûröd a lazaságot. Néha távolságtartó és hûvös tudsz lenni. Szereted a magányt. A külsõségek helyett többre tartod a tartalmat és a tudást. Általában hallgatag vagy.


2009. május

Eredmények M Takács Tamás 6.b, országos súlyemelõ diákolimpián III. helyezett lett. M Pénzes Noémi, Kovács Dalma 6.b, országos fitness bajnokságon I. és III. helyezést értek el. M Fejszámoló- és Bûvös négyzet megoldó verseny helyezettei: I. Molnár Bence 1.a oszt., III. Abóczki Richárd 2.a oszt., IV. Tóth Martin 2.a oszt., Berta Örs 3.b oszt. M Kenguru megyei matematika verseny: VII. Tóth Martin 2.a oszt., XIII. Gergály Anna, Kertész Zsolt 2.a.oszt. M „Üveggolyókkal játszom” irodalmi vetélkedõ: IV. Gergály Anna, Langer Ákos 2.a oszt., Kovács Georgina, Jenei Péter 2.b oszt. M Alsós alapítványi olvasás forduló: 2. évfolyam: I. Szabó Patrik 2.b, II. Kovács Georgina 2.b, III. Gergály Anna 2.a. 3. évfolyam: I. Gonda Anna 3.b, II. Holányi Ákos 3.a, III. Pózvai Bálint 3.a. 4. évfolyam: I. Szujker Adrienn 4.a, II. Vizlendvai Martin 4.b, III. Varga Annamária 4.a. M Atlétika, fiúk: Városi Diákolimpia-csapatverseny: II. korcsoport, II. hely, III. korcsoport, II. hely, IV. korcsoport, I. hely. Egyéni összetett: IV. korcsoport, III. hely: Bánhegyi Márk. M Megyei mezei futóverseny, fiúk: III. korcsoport csapat, I. hely, IV. korcsoport csapat, II. hely. M Csapatverseny, atlétika: I. korcsoport, fiú, III. hely. I. korcsoport, leány, I. hely: Horváth Kitti, Papp Benita, Horváth Petra, II. korcsoport, fiú, III. hely, II. korcsoport, leány, II. hely, III. korcsoport, fiú, III. hely, III. korcsoport, leány, II. hely, IV. korcsoport, fiú, II. hely.

7

A hónap csillagjegye: Bika Jellemzõ a Bika jegyû emberre, hogy szívós, állhatatos, gyakorlatias, óvatos, nyugodt, türelmes, megfontolt, céltudatos, ragaszkodó, megbízható. Nehezen szánja rá magát a cselekvésre, de amibe belekezd, azt nagy kitartással be is fejezi. Szereti a természetet, a földet, az anyagot. Jó ízlésû, rendszerint mûvészetkedvelõ, inkább a képzõmûvészetek állnak közelebb hozzá. Fontosak számára az élvezetek, az életöröm minden fajtája. Nehezen fogad be új információkat, de amit egyszer megtanult, azt nem felejti el. Termékeny típus, gyermek- és családszeretõ. Beosztó, gyakran fejlett pénzügyi érzékkel rendelkezik. Rossz esetben mohó, anyagias, birtokló.

Öt hónap után újra indul a Forma 1. Néhány csapat kiszállt a versengésbõl és megszûnt, valamint a Honda helyett a Braun Mercedes lett. Ezen kívül sok újítás történt. Úgy döntöttek a tulajdonosok, hogy a két gumi között nagy legyen az eltérés ezért választották a kemény keverékû és a szuper lágy gumikat. A szuper lágyakat arról lehet megismerni, hogy egy zöld csík van rajta. Bár igaz, hogy 3-4 kör alatt elkopnak, de ezek jobban tapadnak az aszfalthoz. Feltûnt egy új versenyzõ, Sebastian Buemi. A svájci pilóta, aki 1988. október 31-én született, ötévesen már gokart futamon állt rajthoz, majd 1997-tõl kezdve minden korosztályos svájci bajnokságot megnyert. 2003 szeptemberében sikerült bekerülnie a BMW németországi pályaautós bajnokságába, az ADAC-kupába.


8

2009. május

A legszebb virág

A mohamedán vallásnak szent növénye a rózsa. Errõl tanúskodik a budai Rózsadombon emelt épület: Gül Baba türbéje. A magyar történelemben is sokszor szerepel a rózsa: Nagy Lajos király 1348-ban aranyrózsát kap a pápától. Rózsával kapcsolatos az egyik legszebb legenda is: Árpádházi Szent Erzsébet kötényében rózsává változik a szegényeknek szánt alamizsna. A zenében is lépten-nyomon találkozunk vele. Richard Strauss Rózsalovagja, Csajkovszkij Csipkerózsikája, Schubert Heideröslein dala, Carmen vörös rózsája - csak néhány kiragadott példa a hosszú sorból. Amennyire állandó a rózsa szeretete, annyira változó a rózsadivat. A nemesítõk hosszú évszázadok alatt a legkülönbözõbb színû, alakú és méretû rózsákat állították elõ. Van már tarkaszirmú, lila és kék rózsa is, de persze fekete rózsát sohasem sikerült elõállítani. Az utóbbi évek legnagyobb nemesítõi „leleménye” az Angliában elõállított aranybarna színû rózsa. Néró, római császár egy Szerkesztõ: Kõrösi Beáta tanító néni Újságírók: Kovács Szófia (5.b), Tóth Mirabella (5.a), Aros Marcell (5.a), Kali Dávid (5.a), Csikai Anna (5.a), Dormán Anna (5.a)

ünnepségen 200 000 rózsaszállal díszíttette fel a palotáját. A keresztény kultúra kezdetben háttérbe szorította a pogánynak tartott rózsát, de a 13. században már a kolostorkertek növénye, és a rózsa

termésébõl készítették a rózsafüzéreket.

Érdemes volt gyûjteni a sulipontokat, a kosárlabdákat már megkapta az iskola, a sorsolás eredményére még várni kell.

SU DO KU Ezt is megfejtheted. Dobd be a megfejtést a dobozba, s ha szerencsés vagy, 500 Ft-os vásárlási utalványt nyerhetsz.

Petőfisajtó 2009 május  

A zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola iskolaújságja.