Budapest Nemzetközi Transzfer Fesztivál 2017. Programfüzet

Page 1

FUTURE–TENSE

2017.09.28.-10.01.


Szervező / Organized by: Petőfi Irodalmi Múzeum / Petőfi Literary Museum (PIM) 1053 Budapest, Károlyi u. 16. Tel.: +36 1 317 3611 I muzeuminf@pim.hu Web: www.pim.hu I www.transzferfeszt.hu Sajtó / Press: Brávácz Alexandra I +36 30 993 6695 I sajto@pim.hu Jegyinformáció / Ticket info: Jegyek kaphatók a PIM jegypénztárában illetve online, a www.jegymester.hu oldalon. Tickets are available at the PIM box office and at www.jegymester.hu. Nyitvatartás / Opening hours: kedd-vas.: 10-18h / Tue-Sun: 10-18h Translation is provided for most events. Please see transferfeszt.hu or facebook @transferfest for details.

2


Budapest Transzfer IX. Kilencedik alkalommal rendezi meg 2017-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum a Budapest Transzfer Nemzetközi Irodalmi és Társművészeti Fesztivált a Nemzetközi Visegrádi Alap, Budapest Főváros és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A szervezők minden évben egy aktuális témát, művészeti ágat vagy tudományterületet emelnek ki és ezzel az irodalom – elsősorban a kortárs irodalom – kapcsolódási pontjait veszik górcső alá. Idén a jövő kerül fókuszba. A szeptember 28-án kezdődő négynapos rendezvény sűrű programja a téma hazai és külföldi jeles előadóit, szerzőit, szereplőit sorakoztatja fel. Kiemelt figyelmet fordít a fesztivál a visegrádi régióra, innen érkezik a külföldi vendégek jelentős hányada és témaként is több program foglalkozik a közvetlen „szomszédsággal”. A múzeum épületén kívül egyéb helyszíneken is izgalmas programok várják az irodalomszerető érdeklődőket. Beszélgetések, gyerekprogramok, városi séta, zene, film és még sok minden más látható és hallható az idei Transzferen! A programok többsége ingyenesen látogatható.

Budapest Transfer IX. Budapest Transfer is an interdisciplinary arts festival organized by Petőfi Literary Museum, with contemporary literature in its focus. Each year, the festival explores a theme through which it looks at literary life in a regional and international context. The backbone of the programme is designed to be interesting not only for the literature enthusiast but to the general public as well. The name Transfer itself stands for movement, an exchange between art forms, science, languages, culture and very importantly, between authors and the audience. The ninth edition of the festival zooms in on future and explores this theme with the help of local and international authors, experts, scientists and artists, giving special attention to the Visegrad region. Talks, readings, workshops for children, city tours, concert, film screenings and more to be expected at this year’s Transfer!

3


HELYSZÍNEK / venues Petőfi Irodalmi Múzeum / Petőfi Literary Museum (PIM) 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

EGYÉB HELYEK / OTHER venueS Katona/k:antin

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6.

Mesemúzeum / HUNGARIAN FAIRY TALE AND STORY MUSEUM 1013 Budapest, Döbrentei utca 15.

Hosszúlépés séta / Hosszúlépés city walk Belváros / Downtown

Hosszúlépés játék / Hosszúlépés URBAN GAME Belváros / Downtown

Kisüzem / KISÜZEM PUB 1077 Budapest, Kis Diófa u. 2.

4


Ingoványos talajra téved, aki a jövőt kutatja. S még ha nagy gyakorlata is van abban, hogy a jelen tendenciáiból következtetéseket vonjon le, egy váratlan fordulatokban gazdag korban nagy óvatosság javallt! Ha viszont egy közép-európai fesztivál témája a jövő, akkor legalább abban biztosak lehetünk, hogy a jövőről való gondolkodásnak van bizonyos hagyománya, gyakorlata. Nem feledkezhetünk meg azokról, akik a kommunista rendszer idején gondolkodtak az elképzelt Közép-Európáról, s e gondolatok mentén fogalmazták meg a rendszerváltással kapcsolatos elvárásaikat is. Érdemes tehát levonni a tapasztalatokat abból, hogy a 3-4 évtizeddel ezelőtti elképzelésekből mi és hogy valósult meg. A közép-európai gondolkodás mindeközben intézményesült is, s Magyarország V4-es elnöksége idején talán nem haszontalan az irodalom, a társadalomtudományok világában áttekinteni, hogy mit is jelent a közép-európai összetartozás, van-e a globális folyamatok tükrében még egyáltalán jelentősége egy regionális együttműködésnek, s hogyan lehetne a személyes kapcsolatok hálóját erősíteni egy olyan térségben, ahol a történelmi ellentétek, a nyelvi különbségek általában nem teremtenek ideális feltételeket az együttműködéshez. A Transzfer Fesztivál – mint története során mindig – az idén is bátorítani akarja a résztvevőket és a nagyközönséget: a szó szoros értelmében vett eszme-csere – még akár a bizonytalan jövőről is – fontos közösségteremtő erő. You are stepping onto uncertain grounds if you wish to study the future. And even if you are experienced in drawing conclusions from the tendencies of the present, great caution is needed in a time full of unexpected turns. However, if future is in the focus of a Central European festival, we can at least be certain that there has been a tradition and practice of contemplating the future. We cannot forget those who gave a lot of thought to an imagined Central Europe at the time of communism, and voiced their expectations regarding a regime change along these lines. It is worth considering what has become reality from the visions born 3-4 decades ago and how. Central European thinking has since been institutionalized. And at the time of Hungary’s V4 presidency, it might be useful to look to the world of literature and social sciences to see what Central European belonging means, whether there is space for regional collaboration in the globalized world, and how the network of personal connections could be strengthened in a region where historical conflicts and linguistic differences do not make it easy to co-operate. Transfer Festival, similarly to the previous years, wants to encourage both the participants and the wider audience to discuss the future – even its uncertainties – and thus, to create a sense of community. Prőhle Gergely Főigazgató (PIM) / Director General

5


SZEPTEMBER 28. csütörtök 17.00

PIM

Thursday 17.00, 28 SEPTEMBER ingyenes / free

Időugrás MEGNYITÓ GALÁNTAI ZOLTÁN TUDOMÁNYTÖRTÉNÉSSZEL Vajon kiszámolható, hány éven, évtizeden vagy akár évszázadon keresztül találnak majd olvasóra a napjainkban születő irodalmi művek? Kiből lesz „halhatatlan” szerző és kit fognak elfelejteni? Hogyan alakul az irodalmi kánon és mivel foglalkozik majd az irodalomtörténet? Ilyen izgalmas kérdéseket feszegetve indítjuk a fesztivált. Koccintsunk a jövőre!

Time jump – Opening with Zoltán Galántai, historian of science Is it possible to forecast if literary works born in our time will be read for years, decades or centuries? Which authors are becoming immortal and who will be forgotten? Where is the literary canon heading, and what will be in the focus of literary history? We are launching the festival with a discussion of such exciting questions. Cheers to the future!

6


SZEPTEMBER 28. csütörtök 17.30

PIM

Thursday 17.30, 28 SEPTEMBER ingyenes / free

Visegrádi jövőkép ’89 kerekasztal-beszélgetés Milyen volt a rendszerváltást megelőzően az a jövőkép, amely a közép-európai értelmiségieket összekötötte, s mi volt közös gondolkodásuk jelentősége országaink további sorsa szempontjából? Hogyan változott négy meghatározó közép-európai értelmiségi jövőképe az elmúlt évtizedekben? Mi vár a régióra, a kultúrára, az irodalomra az elkövetkező években, mi lehet az értelmiség szerepe a jövőben és a jövő alakításában?

Résztvevők/Participants: Péter Hunčik író, pszichológus (SK); Kemény István író, költő; Rafał Wiśniewski diplomata, Közép-Európa-kutató (PL); Michael Žantovský író, pszichológus (CZ) Moderátor/Moderator: Prőhle Gergely volt diplomata, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

Future vision Visegrád ’89 / roundtable discussion What was the future vision connecting the intelligentsia of Central Europe before the regime change, and what was the significance of their shared ideas from the perspective of our countries’ forthcoming fate? Four influential Central European intellectuals are discussing how their vision of the future changed in the past decades. What can the region, its culture and literature expect in the upcoming years, and what role can the intelligentsia play in the future and the formation thereof?

7


SZEPTEMBER 28. csütörtök 19.00

PIM

Thursday 19.00, 28 SEPTEMBER ingyenes / free

Utópia 501 fesztiválindító felolvasás Ötszáz évvel ezelőtt jelent meg Morus Tamás műve, az Utópia. Az eltelt fél évezred során Jókaitól Huxley-ig számtalan szerző képzelte el és írta meg népek, országok, földrészek, az emberiség vagy éppen az univerzum jövőjét. Az Utópia 501 egyfajta közép-európai helyzetjelentés. Ismert és fiatal, hazai és „visegrádi” írókat kértünk fel arra, hogy fantáziájukat szabadjára engedve írják meg, milyennek képzelik a jövőt.

Résztvevők/Participants: Bartók Imre, Berta Ádám, Dragomán György, Pavla Horakova (CZ), Silvester Lavrík (SK), Nemes Z. Márió, Potozky László, Térey János, Marianna Serocka (PL), Spiró György, Ondřej Štindl (CZ), Ziemowit Szczerek (PL) Moderátor/Moderator: Szegő János

Utopia 501 / reading

Utopia by Thomas MORE was published 500 years ago. Half a millennium has passed since then, throughout which, from HUXLEY to JÓKAI, countless authors have imagined and written the future of nations, countries, continents, humankind and the universe. Utopia 501 is sort of a status report from Central Europe. We asked established and young writers from Hungary and the Visegrad Group to let their imagination run wild and write down how they see the future.

8


SZEPTEMBER 28. csütörtök 21.00

PIM

Thursday 21.00, 28 SEPTEMBER ingyenes / free

Meteo (1989, r. MONORY-MÉSZ András ) mozi és beszélgetés Felhőcske, Verő és Berlioz egy kihalt gyárnegyedben él egy meg nem nevezett város peremén, de most menniük kell. Ez a különös kelet-európai sci-fi, Monory-Mész András kiemelkedő alkotása „ ...kultúrtörténeti tájékozódási ponttá vált, hisz a kor elemeiből építkezik, mégis posztmodern jellegű, apokaliptikus víziót hoz létre. Egy sajátos városfilm, aminek színterei szimbolikus hármasságba rendeződnek, átölelve a kor érzés-lehetőségeit.” (Keller Mirella, Filmtekercs.hu)

Résztvevők/Participants: Monory-Mész András rendező, Kárpáti György filmkritikus

Meteo (1989, d. András Monory-Mész) / movie screening and discussion Vero, Berlioz and Cloud live in an abandoned factory district in the outskirts of an unnamed town, but now they must flee. This peculiar Central European sci-fi is “the outstanding work of Monory-Mész… has become a point of reference in cultural history, as it is built on the elements of the era, but still creates a sort of postmodern, apocalyptic vision. It is a peculiar urban movie, whose scenes are arranged in a symbolic triangle, embracing the sentimental potentials of the period.” (Mirella Keller, FIlmtekercs.hu)

9


SZEPTEMBER 28. csütörtök 21.00

KATONA/K:ANTIN

Thursday 21.00, 28 SEPTEMBER ingyenes / free

Lucha Libro szabadfogású irodalmi „birkózás” A Lucha libre a pankráció, a színre vitt birkózás mexikói válfaja, professzionális, maszkos versenyzők erősen stilizált küzdelme, sport, szórakozás és nem utolsó­sorban színház. A látványsportból egy betű és az állandó harci kellékek részleges megváltoztatásával született a Lucha Libro, amelyben írók „párbajoznak” a ringként funkcionáló színpadon in flagranti, s különböző feladatokra válaszul születő szövegeiket élőben kivetítve követheti a közönség. Semmi erőszak, csupa izgalom, show, buli, irodalom, álarc mögé rejtett írói identitások.

Résztvevők/Participants: szerzők álarcban, álnéven Konferanszié/Host: Bezsenyi Tamás kriminológus, kriminalista, a Tilos Rádió műsorvezetője Zsűri/Jury: Artner Szilvia Sisso közíró; Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója; Valuska László újságíró, szerkesztő Lucha Libro / freestyle literary “wrestling” Lucha libre is the Mexican version of theatrical wrestling, the highly stylized fight of professional, masked wrestlers. It is sport, entertainment, and last but not least, theatre. Change one letter and some elements of the fight, and you get Lucha libro, where writers “wrestle” on stage, in flagrante delicto: given exercises, they are writing on spot with their texts projected on a screen for the audience to follow. No violence, plenty of thrill, show, party, literature, and authors hidden behind masks.

10


SZEPTEMBER 29. péntek 17.00

PIM

Friday 17.00, 29 SEPTEMBER ingyenes / free

Az irodalom, az olvasás és a könyv jövője beszélgetés és world café Az írásbeliség történészei számos olyan nagy átalakulásról számolnak be, amelyek a kortársak számára egyszerre jelentettek váratlan új lehetőségeket, valamint hordozták magukban a fennálló intézmények és az ezek által megtestesített értékek eltörlésének veszélyét. A napjainkban zajló kulturális fordulat (amelynek a kultúra digitalizációja talán a legfontosabb hajtóereje) nemcsak az irodalom intézményrendszerében dolgozók számára jelent nehezen feldolgoz­ ható kettősséget, hanem alapvető kérdéseket vet föl az oktatás és általában a kultúra jövőjét illetően is Merre tartunk, és hogyan befolyásolják ezek a változások az olvasó életét és az irodalmi élet alakulását? Résztvevők/Participants: Csík Tibor, a Könyv és Nevelés főszerkesztője; Fenyő D. György magyartanár; Aleksandra Malecka szerkesztő (PL); Nagy Attila olvasáskutató; Olga Pek szerkesztő (CZ) Moderátor/Moderator: Molnár Gábor Tamás egyetemi oktató The future of literature, reading and the book / discussion and world café The present-day cultural turn (whose most important driving force is cultural digitalization) bears a dichotomy difficult to process not only for those working in the institutional framework of literature, but is also raises fundamental questions about the future of education and culture in general. Where are we heading and how are these changes influencing the reader’s life and the course of literary life?

11


SZEPTEMBER 29. péntek 19.00

PIM

Friday 19.00, 29 SEPTEMBER ingyenes / free

Glukhovsky: Futu.re beszélgetés és felolvasás A Metró 2033 Univerzum sorozatot jegyző Dmitry Glukhovsky nem egy szobatudós alkat; hat nyelven beszél, újságíróként bejárta a fél világot az Északi-sarktól a csernobili tiltott zónáig. Első könyvét – Metró 2033 – díjazta az Európai Science Fiction Társaság, jogait több mint 20 országban értékesítették, és videojáték is készült belőle. A folytatást – Metró 2034 – a szerző ingyen elérhetővé tette az interneten, és felkért egy ismert előadóművészt elektronikus zenei kompozíció megalkotására a könyv alapján. Nem csupán társadalomkritikus disztópiái, de a szerzői jogokról, a szerzői szerepről vallott nézetei is terítékre kerülnek. Az Európa Könyvkiadóval közös program. Résztvevők/Participants: Dmitry Glukhovsky író, újságíró (RU); M. Nagy Miklós szerkesztő, műfordító, az Európa Könyvkiadó igazgatója

Glukhovsky: Futu.re / discussion and reading Dmitry GLUKHOVSKY, author of the Metro 2033 series, is not a dryasdust type of person. He is fluent in six languages, and as a journalist, he travelled the world from the North Pole to The Exclusion Zone in Chernobyl. His first novel was awarded the Encouragement Award of the European Science Fiction Society, its rights have been sold to more than 20 countries and there is a video game based on it. Joint event with Európa Publishing.

12


SZEPTEMBER 29. péntek 20.00

PIM

Friday 20.00, 29 SEPTEMBER ingyenes / free

Férfi munka?

Női szerzők a sci-fi világában beszélgetés Rég elmúltak azok az idők, amikor a science fiction szinte kizárólag a férfiak játszótere volt. Mind az olvasók, mind a szerzők között egyre több a nő, és női szerzőknek ítéltek az elmúlt évtizedekben több neves zsánerirodalmi díjat is. A folyamatot sokan a sci-fi megújulásához és gazdagodásához kapcsolják, mások a hagyományos tematika felhígulását látják benne. De mit adtak a nők a sci-finek, és miért fontos a jelenlétük az irodalom fantasztikus területén is?

Résztvevők / Participants: Antuza Genescu műfordító, író (RO); Takács Gábor sci-fi blogger ; Varga Beáta (On Sai) író Moderátor/Moderator: Kleinheincz Csilla író, szerkesztő Is it a man’s world? — Female authors in the world of sci-fi / discussion Gone are the times when science fiction was exclusively a male playground. There are ever more women both among readers and authors, while several of the most significant prizes of the genre were awarded to female authors in the past decades. Many see a connection between this phenomenon and the renewal and flourishing of sci-fi, while others perceive it as an attenuation of the traditional themes of the genre. But what have women given to the genre and why is their presence important?

13


SZEPTEMBER 29. péntek 21.30

PIM

Friday 21.30, 29 SEPTEMBER ingyenes / free

LEM-slam slam-est Stanislaw LEM 1967-ben megjelent, azóta ikonikussá vált Kiberiáda című kötetét elrugaszkodási pontnak ajánljuk a hazai slam szcéna alkotóinak, akik megírják, hogy milyen jövőt képzelnek el optimista és pesszimista pillanataikban, mit várnak, mitől félnek és miben reménykednek. A hazai slam mozgalom 2006-ban a Budapest Slam rendezvénnyel, a költők és rapperek csatájával indult. A műfaj széles körben ismertté és népszerűvé vált. Számos fiatal költő első szárnypróbálgatásainak színtere volt és máig fontos megmutatkozási lehetőség ifjú tehetségeknek és ismert alkotóknak egyaránt. A Slam Poetry Magyarország Egyesülettel közös program. Résztvevők/Participants: Bánóczi Beáta, Csider István Zoltán, Gábor Tamás Indiana, Kemény Zsófi, Maier Péter és további szlemmerek. Konferanszié/Host: Mavrák Kata Hugee. Zene/Music: Gourmand Light. In Hungarian. LEM-slam / slam poetry We are suggesting Cyberiada, the 1967 book of Stanislaw LEM to be the starting point for artists of the Hungarian slam scene, who are asked to write what kind of future they imagine in their optimistic and pessimistic moments, what their expectations are, and what they are afraid of or hoping for. Joint event with Slam Poetry Hungary.

14


SZEPTEMBER 30. szombat 11.00–14.00

PIM

Saturday 11.00-14.00, 30 SEPTEMBER 400 Ft / HUF

Bölcs Kavics Videojáték workshop gyerekprogram Ki ment meg minket a távoli jövőben? Elég egy Piroska vagy egy két lábon járó űrfarkasra lesz szükségünk? És milyen ez a jövő? Repülnek az iskolabuszok a függőleges kertek felett, vagy már semmi nem mozdul, mert minden élőlény kipusztult a Földön? A Bölcs Kavics kreatív foglalkozásán a résztvevők kipróbálhatják, milyen saját rajzolt karakterekkel játszani, pályát tervezni, és belekóstolnak a programozásba is. 8-12 éves gyerekeket várunk. A kurzuson való részvétel feltétele egy saját laptop (Windows / OSX). Kódolási előismeret nem kötelező. Regisztráció és bővebb információ: transzferfeszt.hu. Workshop vezetők: Fatér Anna iparművész, Kádár Anna filmkészítő, Koronczay Dávid fizikus, Tillmann Hanna képzőművész Wise Pebble Video game workshop / for kids Who will save us in the distant future? Would Little Red Riding Hood suffice or do we need a space wolf? And what is this future like? School buses flying over vertical gardens, or an immobile world with all living creatures gone? Wise Pebble is a creative workshop where participants play a game, draw its characters, design its scene, and try their hand at programming. Recommended for children between 8-12. Participants need to bring their own laptops (Windows / OSX). Experience in coding is not required. Registration and detailed information: transzferfeszt.hu

15


csütörtök

SzEPTEMBER 28. 17.00

Időugrás

megnyitó

PIM

17.30

Visegrádi jövőkép ’89

kerekasztal beszélgetés

PIM

7

19.00

UTÓPIA 501

felolvasás

PIM

8

21.00

Meteo

filmvetítés

21.00

Lucha Libro

irodalmi birkózás

6

PIM

9

KATONA/K:ANTIN

10

péntek

SzEPTEMBER 29. 17.00

Az irodalom, az olvasás és a könyv jövője

beszélgetés, world café

PIM

11

19.00

Glukhovsky : Futu.re

beszélgetés, felolvasás

PIM

12

20.00

Férfi munka?

beszélgetés

PIM

13

21.30

LEM-slam

slam-est

PIM

14

PIM

15

belváros

18

szombat

SzEPTEMBER 30. 11.00

Videójáték workshop

gyerekprogram

15.00

Pesti álomter(v)ek

városi séta

16.00

Pop- és magas-kultúra

beszélgetés

PIM

19

18.00

Ondřej Štindl: Interzóna

könyvbemutató

PIM

20

19.00

V4&KKE –trendek, network, identitás

beszélgetés

PIM

21

vasárnap

október 1. 10.00-16.00

Az Időfutár nyomában

családi program

belváros

Mézga Aladár és Mikrobi kézműves műhely

gyerekprogram

Mesemúzeum

24

Filmvilág sci-fi maraton

filmvetítés

PIM

25

15.00

Pesti álomter(v)ek

városi séta

belváros

18

15.00

DEKÓD — irodalom és technológia

installációk, beszélgetés, performansz

PIM

26

11.00 12.00-22.00

23

17.00

Elképzelt világok politológiája

beszélgetés

PIM

27

19.00

MI és társadalom 2031

beszélgetés

PIM

28

21.00

Némafilmzene

filmkoncert

Kisüzem

29

16


THURSDAY

28 SEPTEMBER 17.00

Time jump

opening

PIM

17.30

Future vision Visegrád ’89

discussion

PIM

7

19.00

UTOPIA 501

reading

PIM

8

21.00

Meteo

film screening

21.00

Lucha Libro

literary “wrestling”

6

PIM

9

KATONA/K:ANTIN

10

FRIDAY

29 SEPTEMBER 17.00

The future of literature, reading and the book

Discussion and wold café

PIM

11

19.00

GlukhovskY: Futu.re

talk and reading

PIM

12

20.00

Is it a man’s world?

discussion

PIM

13

21.30

LEM-slam

slam poetry

PIM

14

PIM

15

inner city

18

SATURDAY

30 SEPTEMBER 11.00

Video game workshop

workshop for children

15.00

Dreamed spaces of Pest

city walk

16.00

Pop CULTURE, High culture

discussion

PIM

19

18.00

Ondřej Štindl: Mondschein

talk and reading

PIM

20

19.00

V4&CEE literature — trends, network, identity

discussion

PIM

21

downtown

SUNDAY

01 OCTOBER 10.00-16.00

Time Courier

urban game

11.00

SpaceCRAFT

crafts workshop

Fairy Tale Museum

23 24

12.00-22.00

Sci-fi MOVIE marathon

Film screening

PIM

25

15.00

Dreamed spaces of Pest

city walk

downtown

18

15.00

DECODE — literature and technology

inter-disciplinary installations

PIM

26

17.00

Political science of imagined worlds

discussion

PIM

27

19.00

AI and society 2031

discussion

PIM

28

21.00

Silent Film Music

live pub concert with muted movies

KISÜZEM

28

17


SZEPTEMBER 30. szombat 15.00 és OKTÓBER 1. vasárnap 15.00 Saturday 15.00, 30 SEPTEMBER & Sunday 15.00, 01 OCTOBER

belváros downtown

1800 Ft / HUF

Pesti álomter(v)ek

Városi séta a Hosszúlépéssel Milyen futurisztikus terveket szőttek az elmúlt századokban Budapest jövőjéről, épített környezetéről? Hogyan gondolkodtak a városfejlesztés irányairól és lakóinak életéről? Vannak ötletek, tervek, amelyek a tervezőasztalon maradtak, mások ma a főváros részét képezik. Vajon kinek jutott eszébe, hogy a Károlyipalotát lebontsák és kertjét a körút irányába megnyissák? Miért nem készült el végül soha az Erzsébet sugárkörút? Kik azok a tervezők, akik pesti felhőkarcolók megépítésével képzelték el a jövő belvárosát? Belvárosi sétánkon megmutatjuk, felidézzük régi korok és a ma újítóinak izgalmas terveit.

A séta vezetője SZILÁGYI Adrienn történész. Találkozó a PIM előtt 14.50-kor. In Hungarian.

Dreamed spaces OF PEST / city walk with Hosszúlépés What were the futuristic dreams about the future of Budapest and its built environment in the past centuries? What were the plans about the directions of urban development and the life of inhabitants? Some plans remained on the drafting table, others constitute a part of the capital today. Our walking tour tells about the ideas meant to shape the future of Budapest.

18


SZEPTEMBER 30. szombat 16.00

PIM

Saturday 16.00, 30 SEPTEMBER ingyenes / free

Pop- és magaskultúra áll-e még a sci-fi gettó? beszélgetés Bár az angolszász kultúrához képest a kelet-európai országok irodalmi hagyományában mostohább helyet foglalnak el a fantasztikus műfajok, a rendszerváltás után a könyvpiac megélénkülésével sorra jelentek meg a zsánerszövegek – mind a változó minőségű fordításoknak, mind pedig a termékeny helyi szerzőknek köszönhetően. Ez a folyamat számos új kérdést felvet: megragadhatók-e olyan poétikai sajátosságok a kelet-európai popkultúrában, amelyek elkülönítik a lokális szövegeket a globális műfaji hagyományoktól? Képes átformálni a zsánerkultúra a helyi kánonokat és intézményrendszereket, vagy még mindig állnak a posztmodern diskurzusban oly sokszor megkérdőjelezett határok és hierarchiák? Résztvevők/Participants: Bárány Tibor filozófus; Ondrej Herec szociológus, fordító (SK); Pintér Bence újságíró Moderátor/Moderator: Sepsi László író, kritikus Pop culture, high culture — is the sci-fi ghetto still present? / discussion Is it possible to catch poetic particularities in Central European popular culture, and if yes, would these distinguish the local texts from the global traditions of the genre? Can the genre culture reshape local canons and institutions, or are the boundaries and hierarchies so often questioned by the postmodern discourse still present?

19


SZEPTEMBER 30. szombat 18.00

PIM

Saturday 18.00, 30 SEPTEMBER ingyenes / free

Ondřej Štindl: Interzóna könyvbemutató Az Interzóna a minden emberi oldalát elvesztett világról szól. Néhány katakliz­ mával a miénk után játszódik, amikor már nem igazán fontosak a globális vonatkozású földrajz kérdései, azt pedig pláne nem tudja senki sem, hogy egy történetnek lehet más következménye is, mint az öngyilkosság. Ondřej Štindl disztópiájában az énkeresés és a művészet értelmének kérdései kerülnek terítékre. A Cseh Centrummal és a Metroplis Mediával közös program.

Részvevők / Participants: Ondřej Štindl író (CZ); Hanzelik Gábor szerkesztő, műfordító

Ondřej ŠTINDL: MONDSCHEIN / book launch Mondschein tells about a world that has lost all its human qualities. A few cataclysms after our own, when the questions of geography with global relevance are not important anymore and no one knows that a story can have any other ending than suicide. In his dystopia, Ondřej Štindl raises questions about finding the self and the meaning of art. Joint event with the Czech Centre and Metropolis Media.

20


SZEPTEMBER 30. szombat 19.00

PIM

Saturday 19.00, 30 SEPTEMBER ingyenes / free

Visegrád és Közép-Kelet-Európa trendek, network, identitás beszélgetés Beszélgetés az Y és Z generáció tapasztalatairól és jövőképéről, a legújabb irodalmi trendekről, az irodalom megítéléséről, kulturális, társadalmi szerepéről. Rákérdezünk arra, van-e valamiféle összetartó erő, közös identitás a régióban, hogy milyen szoros (vagy laza) a kapcsolat a négy ország alkotói, kultúraszervezői között, hogy látnak-e regionális trendeket, a régión belül érdeklődést „egymás” iránt. Résztvevők/Participants: Peter Michalik szerkesztő, Bratislava Book Festival (SK); Nagy Kata költő, a József Attila Kör elnöke; Ziemowit Szczerek író, újságíró (PL); Pavel Zajíc költő, szerkesztő Weles Magazine (CZ) Moderátor/Moderator: Fehér Renátó költő, kritikus

Visegrad and Central Eastern Europe — trends, network, identity / discussion Discussing the experience and future vision of generations Y and Z, the newest literary trends, the reception of literature, and socio-cultural identities. Raising questions about coherence and shared identities in the region, whether there is a strong connection between the artists and culture professionals of the four countries, and how they see regional trends and interest towards “each other”.

21október 1. vasárnap 10.00–16.00 Sunday 10.00-16.00, 01 OCTOBER

belváros downtown

ingyenes / free

Az Időfutár nyomában

városi játék időutazóknak a Hosszúlépéssel ifjúsági, családi program Kalandra hívunk! A térkép, a rejtély új, a város ugyanaz. Vagy mégsem? Itt állok a belvárosban, kezemben a térkép, és nekivágok az utcáknak. Láttam már ezt az épületet? Olvastam minden feliratot? Benéztem már ezen a résen? Felszálltam erre a villamosra korábban? Vajon figyel közben valaki? Budapest az utóbbi évek legsikeresebb ifjúsági regényének játékterévé válik. A program gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt élvezetes szórakozást kínál. A játékhoz okostelefon szükséges. A játék kitalálója SALGÓ Viktória múzeumpedagógus. A játék a Petőfi Irodalmi Múzeumtól indul. In Hungarian. Following the Time Courier — urban game for time travellers with Hosszúlépés Call for adventure! The map and the enigma are new, the city is the same. Or not? I am standing in the inner districts, with a map in my hand and decide to set forth. Have I seen this building? Have I read all the signs? Or peeked into this hole? Travelled on this tram before? Is anyone watching me? Budapest becomes the setting for a game based on the most popular young adult novel of the past few years. The event is as enjoyable for adults as it is for children.

23


október 1. vasárnap 11.00 Sunday 11.00, 01 OCTOBER

Mesemúzeum FAIRY TALE MUSEUM

400/600 Ft

Mézga Aladár és Mikrobi nyomában kézműves műhely a Cellux Csoporttal gyerekprogram Fantasztikus képi világukkal és izgalmas történeteikkel ma is bárkit elvarázsoló mesék nyomába eredünk, űrhajót készítünk, robotot faragunk. Követjük Aladárt és hűséges társát, Blökit csillagközi útjaikon a Gulliverkli 5 fedélzetén Musicantától Luxuriáig és együtt utazhatunk Mikrobival, a gyerekfelvigyázóként is remekelő háztartási robottal, aki valójában megbecsült családtag és az űr minden szegletében segít a gyerekeknek kikeveredni a kalamajkából. 5-12 éves gyerekeket várunk, de a felnőttek sem fognak unatkozni. A foglalkozást vezeti: Lőrincz Réka ékszertervező, tanár; Vörös Jutka grafikus

SPACE(SHIP)CRAFT WORKSHOP WITH CELLUX GROUP / for kids Tales are able to enchant anyone with their rich visuality and compelling storylines. Following this charm, we are building spaceships and robots. We are joining popular Hungarian cartoon characters, Aladár and his loyal friend Blöki on their intergalactic journeys from Musicanta to Luxuria on the board of Gulliverkli 5. We can travel with Mikrobi, the amazing household robot (and spectacular baby-sitter!), who is actually a highly appreciated family member, who always helps the kids in trouble no matter where in space. Recommended for children between the age of 5-12, but adults will not be bored either.

24


október 1. vasárnap 12:00-22:00

PIM

Sunday 12:00-22:00, 01 OCTOBER ingyenes / free

Sci-fi maraton a FILMVILÁGgal MOZI Bár a nagyközönség szemében a science-fiction műfaja az elmúlt évtizedekben egyre inkább egyenlővé vált a speciális effektusokkal és szuperemberekkel telezsúfolt, méregdrága látványattrakciókkal, szerencsére a mai napig készülnek gondolatgazdag, provokatív és társadalmi témákat boncolgató alkotások is. A tudományos-fantasztikum mindig is egyaránt felmutatta a tudományos gondolkodás elméleti gazdagságát, intellektuális többlettartalmát és a fantasztikum fikcióinak lenyűgöző képzeletvilágát, merész, akár költői fogalmazásmódját. A Filmvilág filmművészeti folyóirat válogatásában öt olyan sci-fi filmet vetítünk, amelyek bizonyítják a műfaj kalsszikus érdemeinek töretlen életképességét.

SCI-FI MARATHON WITH FILMVILÁG / film screening For the wider audience, the genre of science fiction has become equivalent with CGI effects and an extremely expensive spectacle with a bunch of superheroes. Luckily, however, there are movies full of thought, discussing provocative societal issues. Science fiction has always displayed the theoretical richness and intellectual surplus of scientific thinking, and the amazing imagery and innovate, poetic expression of fantastic fiction. Selected by the movie journal Filmvilág, we are screening five movies that prove the unceasing viability of the genre’s traditional merits.

25


október 1. vasárnap 15.00

PIM

Sunday 15.00, 01 OCTOBER ingyenes / free

DEKÓD

irodalom és technológia installációk, beszélgetés, performansz Betűk. Szófoszlányok. Töredezett sorok. Szabad asszociációk. Gondolatszobrok. Kiterjesztett valóságsíkok. Képuniverzumok és szövegkompozíciók. Többszörözött érzékletek és könyvinyl. A DEKÓD eseményblokk interaktív installációkkal, szakmai beszélgetéssel és audiovizuális performansszal térképezi fel az irodalom és technológia kreatív kapcsolódási lehetőségeit, valamint a különböző művészeti ágakat és médiumokat ötvöző új típusú szöveginterpretációs technikákat hazai alkotók munkáin keresztül. Résztvevők/Participants: AR POEM – Szekeres Ágnes, Szécsényi-Nagy Loránd; ECHOLÁLIA – Kele Fodor Ákos, Sándor Máté; Techno Poetry – Molnár János, Csepregi János, Csillik Kristóf, Décsy Eszter, Horváth Veronika, Hyross Ferenc, Kulcsár Árpád, Purosz Leonidasz, Sipos Máté, Szerényi Szabolcs, Tinkó Máté; Kiterjesztés – Heim Roland, Nagy András, Adrian Newgent. Kurátor/Curator: Kovács Andrea. Kreatív koncepció/Concept: Let it Be! art agency.

DECODE — literature and technology / installations, discussion, performance Letters. Fragmented words. Broken lines. Free association. Thought statues. Expanded dimensions. Image universes and textual compositions. Multiplied senses and book vinyl. DECODE explores the creative points of connection between literature and technology, illustrated with works of local artists who explore new methods of text interpretation mixing different art forms and media.

26


október 1. vasárnap 17.00

PIM

Sunday 17.00, 01 OCTOBER ingyenes / free

Elképzelt világok politológiája beszélgetés Az emberiség jövőjét illetően kevés dologban lehetünk biztosak – ezek egyike, hogy amíg emberek vannak, politika is lesz. De vajon mit és hogyan tudhatunk meg a jövő politikai rendszereiről? Az egyik megoldás, ha a tudományos-fantasztikus irodalomhoz nyúlunk és megvizsgáljuk, milyen politikai rendszekereket képzeltek el azok, akik hivatásszerűen gondolkodnak más világokról. Lesznek-e a jövőben demokráciák – vagy utópiák, netán disztópiák kialakulására számíthatunk? Merre haladnak majd a robotjogok – lesz-e robot párt és robot miniszterelnök-jelölt? Hogyan érintené politikai rendszereinket, ha idegenekkel találkoznánk? Résztvevők/Participants: Michal Hvorecky író, újságíró (SK); Molnár B. Gábor író; Filippov Gábor politológus, elemző Moderátor/Moderator: Tóth Csaba író, politológus Political science of imagined worlds / discussion We can be sure of very few things regarding the future of humankind – but certainly, politics remain as long as there are people. But what can we learn about future political systems and how? One possible solution is to reach out for sci-fi literature and analyse the political systems imagined by those who contemplate alternative universes by profession. Will the future bring democracies – or should we expect utopias or dystopias instead? Where are robot rights heading – will they have parties and run for election? If we met aliens, would that affect our political systems?

27


október 1. vasárnap 19.00

PIM

Sunday 19.00, 01 OCTOBER ingyenes / free

Mesterséges intelligencia és emberi társadalom 2031 beszélgetés Jövőkutatók és infokommunikációs szakemberek szerint a negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0 részeként a mesterségesintelligencia-alkalmazások és a robotok radikálisan átalakítják a világot a következő 10-15 esztendőben. Egyesek óriási lehetőséget, transzhumán jövőnk kiteljesedését, mások az emberiség végromlását látják az MI-forradalomban. Mennyire lesznek intelligensek a közeljövő mesterséges intelligenciái, képesek-e túllépni szakterületi korlátaikon, általános gépi értelemmé válik-e a „gyenge” MI? Hol tart ma az MI-fejlesztés, mi a következő másfél évtized realitása, milyen társadalmi-gazdasági változások várhatók, lesz-e Szingularitás? Résztvevők/Participants: Gulyás László mesterségesintelligencia-kutató, Mérő László pszichológus, Pintér Róbert szociológus Moderátor/Moderator: Kömlődi Ferenc író, jövőkutató Artificial intelligence and human society 2031 / discussion Researchers of the future and IT professionals argue that as part of the fourth industrial revolution (industry 4.0) artificial intelligence apps and robots will radically transform the world in the upcoming 10-15 years. Some see major potentiality and the fulfilment of our transhuman future, while others think the AI revolution would bring the fall of humankind. How intelligent will artificial intelligence become, can it surpass professional boundaries? Is Singularity coming?

28


október 1. vasárnap 21.00 Sunday 21.00, 01 OCTOBER

kisüzem kisüzem pub

ingyenes / free

Némafilmzene zenés filmklub, avagy filmkoncert Néma- és elnémított filmek élő zenei kísérettel. A kép adott, a hang helyben születik. A négy éve indult sorozat igazi csemege mind a film-, mind a zenerajongóknak.

Zene/Music: BOLCSÓ Bálint, KRISTÓF Márton A sorozat házigazdája és szervezője/Host and organizer: PAP Dávid Tamás

SILENT-FILM-MUSIC / pub concert with movie screening Silent or muted movies accompanied by live music. The image is given, sound is born on spot. The series which started 4 years ago is a real delicacy for fans of movies and music.

29


Résztvevők / Participants: Bánóczi Beáta szlemmer; Bartók Imre író; Berta Ádám író, műfordító; Csepregi János költő; Csider István Zoltán költő, újságíró, szlemmer; Csillik Kristóf költő; Décsy Eszter író, újságíró; Dragomán György író; Fatér Anna iparművész; Fehér Renátó költő, kritikus; Fenyő D. György magyartanár; Filippov Gábor politológus, elemző; Galántai Zoltán tudománytörténész; Gábor Tamás Indiana szlemmer; Antuza Genescu író, szerkesztő (RO); Dmitry Glukhovsky író, újságíró (RU); Gulyás László mesterségesintelligencia-kutató; Hanzelik Gábor szerkesztő, műfordító; Heim Roland költő; Ondrej Herec szociológus, fordító (SK); Pavla Horakova író, műfordító (CZ); Horváth Veronika író, költő; Péter Hunčik író, pszichológus (SK); Hyross Ferenc költő; Michal Hvorecky író, újságíró (SK); Kádár Anna filmkészítő; Kárpáti György filmkritikus; Kele Fodor Ákos költő; Kemény István író, költő; Kemény Zsófi író, költő, szlemmer; Kleinheincz Csilla író, szerkesztő; Koronczay Dávid fizikus; Kovács Andrea független kurátor; Kömlődi Ferenc író, jövőkutató; Kulcsár Árpád költő; Silvester Lavrík író, drámaíró (SK); Lőrincz Réka ékszertervező, tanár; M. Nagy Miklós műfordító, szerkesztő, író; Aleksandra Malecka szerkesztő, kultúraszervező (PL); Maier Péter szlemmer; Mérő László matematikus, pszichológus; Peter Michalik szerkesztő, kultúraszervező (SK); Molnár B. Gábor író; Molnár Gábor Tamás egyetemi oktató; Molnár János VJ; Monory-Mész András filmrendező; Nagy András képzőművész; Nagy Attila olvasáskutató; Nagy Kata költő; Nemes Z. Márió író; Adrian Newgent sound designer; Pap Dávid Tamás sorozatszerkesztő; Olga Pek szerkesztő, kultúraszervező (CZ); Pintér Bence újságíró; Pintér Róbert szociológus; Potozky László író; Prőhle Gergely volt diplomata, a PIM főigazgatója; Purosz Leonidasz költő; Salgó Viktória múzeumpedagógus; Sándor Máté író; Sepsi László író, kritikus; Marianna Serocka képzőművész, író (PL); Sipos Máté író; Spiró György író; Ondřej Štindl író (CZ); Ziemowit Szczerek író, újságíró (PL); Szécsényi-Nagy Loránd operatőr, intermédiaművész, fotográfus; Szegő János szerkesztő; Szekeres Ágnes építész; Szerényi Szabolcs író, költő; Szilágyi Adrienn történész; Takács Gábor sci-fi blogger; Térey János író; Tillmann Hanna képzőművész; Tinkó Máté költő; Tóth Csaba író, politológus; Vörös Jutka grafikus; Rafał Wiśniewski kultúraszociológus, színháztudós (PL); Pavel Zajíc költő, szerkesztő (CZ); Michael Žantovský író, pszichológus (CZ)

KÜLÖN KÖSZÖNET / SPECIAL THANKS: Csörsz Kati, Eötvös Péter, Farkas Éva, Fenyő D. György, Galántai Zoltán, Helmich Kati, Horváth Balázs, Karádi Éva, Kemény Zsófi, Kleinheincz Csilla, Kömlődi Ferenc, M. Nagy Miklós, Orsós Zsuzsanna, Szőllőssy Balázs, Totth Benedek, Veres Miklós, Wessely Márta

30


TÁMOGATÓK / SUPPORTERS: Nemzetközi Visegrádi Alap/International Visegrad Fund, Nemzeti Kulturális Alap/National Cultural Fund Hungary, Budapest Főváros/Municipality of Budapest PARTNEREK / PARTNERS: Bölcs Kavics/ Wise Pebble, Bratislava Book Festival (BRaK)/ Pozsonyi Könyvfesztivál (SK), Cellux Csoport/ Cellux Group, Cseh Centrum Budapest/ Czech Centre Budapest, Európa Könyvkiadó/ Európa Publishing, FILMVILÁG, Ha!art/ Ha!art (PL), HOSSZÚLÉPÉS, JÁRUNK?, Institut uměni – Divadelní ústav/ Prágai Művészeti és Színházi Intézet (CZ), Katona József Színház, Budapest/ Katona József Theatre, Kisüzem/ Kisüzem Pub, Lengyel Intézet Budapest/Polish institute Budapest, Literárne informačné centrum/ Irodalmi Információs Centrum (SK), Let it be art agency, Mesemúzeum/ Hungarian Fairy Tale and Story Museum, Metropolis Media, Némafilmzene/ Silent-film-music, Psí víno/ Psí Víno (CZ), Slam Poetry Magyarország/ Slam Poetry Hungary, Stowarzyszenie Willa Decjusza/ Villa Decius Egyesület (PL), Szlovák Intézet Budapest/ Slovakian Institute Budapest STÁB / STAFF: Benedek Anna, Bödő Anita, Böröcz Judit, Brávácz Alexandra, Erlitz János, Gulyás Gabriella, Kleinheincz Csilla, Kömlődi Ferenc, Kövécs Luca, Nagyvári Ildikó, Pádár Eszter, Rimanóczy Andrea, Trifonov Dóra, Veres Miklós A programváltozás jogát fenntartjuk!


201 7. szep tember 2 8. – október 1. 28 sep tember – 01 October 2 017

kisüzem

KATONA/K:ANTIN mesemúzeum PIM

w w w. tr a ns z ferfes z t . h u www.p im.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.