Page 25

reakce vedly až k úhynům. Výzkumy pokračují. V současné době na trhu EU není dostupná vakcína pro vakcinaci psů. Riziko infekce psa není tak velké, avšak vyloučit ho nelze, zejména nepodaří-li se zabránit přímému kontaktu s prasetem, které vylučuje virus. Hlavní prevence je omezit kontakt psů s divokými prasaty a nekrmit psy syrovým masem či vnitřnostmi z divočáka.

I majitelé se psy „na procházce“ by se v přírodě měli pohybovat po cestách a měli by psy mít na vodítku, aby předešli možnému kontaktu s divokými prasaty. Ostatně pohyb psů bez vodítka je v honitbách zapovězen, a to nejen z důvodů případného nakažení Aujeszkyho chorobou, ale zejména z důvodů rušení zvěře i možného pytláctví. Zdroj: Josef Duben, tiskový mluvčí SVS (více na www.svscr.cz)

KOKTE J L

době diskutuje o možnosti preventivní vakcinace. V legislativě EU se v souvislosti s ACH a zákazem vakcinace hovoří pouze o prasatech. Nicméně by vakcinace loveckých psů mohla být velice efektivním preventivním opatřením. V minulosti bylo učiněno několik pokusů použít pro psy inaktivovanou vakcínu určenou pro prasata. Zkušenosti s touto vakcinací jsou však negativní, protože postvakcinační

REKLAMA NA INTERNETU VZROSTLA O PĚTINU Celková ceníková hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách roku 2013 oproti srovnatelnému období loňského roku poklesla o 1,2 %. Podle aktuálních dat Admosphere vykazují mediatypy televize a tisk pokles, růstem se naopak může pochlubit internet a out-of-home media. Ve třech čtvrtinách roku poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v televizi a tisku. Podle aktuálních dat využili zadavatelé televizní reklamu v o 6,7 % nižší ceníkové hodnotě, než v loňském roce. Vzhledem ke změnám obchodní politiky televizní skupiny Nova byl obdobný pokles očekáván. Tisk poklesl o necelá 2 %. Naopak nárůst ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly mediatypy internet a out-of-home media. Hodnota internetové display reklamy, jíž Admosphere zaznamenává v rozsahu projektu AdMonitoring (tedy bez výkonnostní reklamy, katalogů a pay-per-click reklamy), vzrostla dokonce o více než pětinu

(22,6 %), hodnota out-of-home médií se zvýšila o 10,6 % (poznámka redakce: OOH – Out Of Home jsou formy reklamy, které působí mimo domov cílové skupiny; jedná se o široký pojem zahrnující outdoorovou i indoorovou reklamu).

Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v období leden – září 2012 a 2013 Mediatyp TV Internet

01/2012 – 09/2012

01/2013 – 09/2013

19 971 623 000 Kč 18 630 103 000 Kč 3 622 659 000 Kč

4 440 034 000 Kč

Nárůst / Pokles

-6,7% 22,6%

PETmedia 6-2013

25

PETmedia 6-2013  

B2B magazine for pet industry in the Czech Republic / oborový časopis pro majitele pet shopů, výrobce, dovozce a distributory chovatelských...

Advertisement