Page 1

PETm dia 3-2012

8

interzoo je barometrem byznysu

32

budoucnost patří m-komerci

14

přírodní a přirozená strava

30

loskuták: mistr imitátor

VZÍT ČI NEVZÍT? TO JE OTÁZKA! DÍKY MULTIFUNKČNÍM PRODUKTŮM TO NENÍ PROBLÉM

distribuován zdarma výrobcùm, dovozcùm, maloobchodùm a velkoobchodùm v daném oboru a dále do vybraných veterinárních klinik a ordinací


EDITORIAL Poslední výzkumy v oblasti efektivity mediálních kampaní kupodivu ukazují, že úspěšnost reklamy spočívá v její umírněnosti. Když se nad tím zamyslíme, tak to vlastně není až tak překvapivé zjištění. Souvisí to se změnami na marketingovém trhu, kde se obchodníci snaží prodat své produkty téměř za každou cenu. K nadměrnému užívání superlativů nás někdy nutí konkurenční boj, jak se však ukázalo, má to z hlediska efektivity častěji spíše negativní účinek. Klíčem k úspěšnému marketingu je dnes spíš jeho užší propojení s péčí o zákazníky. Podle průzkumů mají reklamy, které obsahují titulek složený ze superlativů, o 35 až 40 procent nižší hodnocení ve výkonnostních parametrech než reklamy umírněné. Superlativy se dobře uplatňují pouze tam, kde je použití produktu spojené s okamžitými a intenzivními emocemi. Naopak reklamy obsahující přirozenou chválu produktu působí seriózně a vzbuzují důvěru. Na českém marketingovém trhu pak obecně platí, že čím větší značka, tím serióznější a nenucenější reklama. Péče o zákazníky by se s reklamou měla synergicky prolínat. Z průzkumů GfK totiž vyplývá, že zákazníci nejčastěji přecházejí ke konkurenci z důvodu ceny, a to ve více než 40 procentech, ale hned na druhém místě právě kvůli přístupu obchodníků k nim – přibližně ve 26 procentech případů. Podle Davida Bossharta, šéfa švýcarského retailového think tanku GDI, potřebuje obchod zcela novou strategii. Trend vedoucí ke stále větší zábavě, k větším slevám a k rychlým výhrám poškodil kvalitu maloobchodu a emoční vazby se zákazníky. V další fázi bude podle něj maloobchod potřebovat strategii založenou na vítězství kreativity nad penězi. Nebude záležet na tom, kolik utratíme, ale jak dobře peníze utratíme. Bosshart tvrdí, že čím více poroste význam technologií, tím více získá na důležitosti to, co technologie nevyřeší - talent, emoce a komunikace. Chytré stroje budou potřebovat ještě chytřejší lidi. Nepochybně půjde o revoluční změnu.

Marcela Vaškovicová


30 8 26

4

6

18

VELETRH

ROZHOVOR

67 miliard eur za mazlíčky Interzoo je také určitým barometrem byznysu v oboru: Podle průzkumů Euromonitoru dosáhl globální trh potřeb pro domácí zvířata v loňském roce zhruba 67 miliard eur v objemu prodeje.

Novinka: krmivo sušené mrazem Novinka na českém trhu - K9 Natural - k nám doputovala až z Nového Zélandu a je revoluční především svým způsobem zpracování, které probíhá lyofilizací neboli sušením mrazem.

8

22

NOVINKY

TÉMA

Inspirace z Interzoo Opět bylo čím se inspirovat. Od dokonalého designu přes novinky v podobě revoluční hmoty na čištění tlapek, chytrých dvířek pro kočky i velké psy až po vodítko, které si pes nese sám.

Vzít či nevzít? ...To je otázka! V době letních prázdnin a dovolených však mnoho majitelů zvířat více než kdykoliv jindy řeší právě toto dilema. Na tento trend reagují i výrobci chovatelských potřeb.

14

26

ZOOM

AKTUÁLNĚ

Přírodní krmivo z regionálních zdrojů Prémiová krmiva přicházejí s ingrediencemi jako je volně žijící losos, vysoce kvalitní maso nebo čerstvé zahradní byliny. K výrobě kvalitních krmiv jsou stále častěji využívány regionální zdroje.

ASAN oslavil 5 let! Záměrem a vizí celého tvůrčího týmu ASANu bylo především vymyslet a vyrobit jedinečný ekologický produkt ze vstupní suroviny, která nezatěžuje naše životní prostředí. A to se skvěle povedlo.

PETmedia 3-2012


28 TREND Nové designy obojků a vodítek Snad nikde v celém sortimentu pro mazlíčky není tak široká nabídka barev a vzorů, jako je tomu u vodítek a obojků. A každý rok se objevují nové aktuální řady, které reagují na nové trendy.

30 CHOV LOSKUTÁK: mistr imitátor Loskuták skutečně patří k těm ptákům, kteří jsou v napodobování lidských slov a vět, ale i jiných zvuků takovými mistry, že lze jen stěží rozeznat, mluví-li pták nebo člověk.

32 OBCHOD Budoucnost patří m-komerci Tablety a chytré telefony začínají převažovat nad počítači. Mobilní marketing se ve světě těší stále větší popularitě. Očekává se, že v roce 2015 proběhne přes mobily 8 % obchodů.

PETMEDIA 3–2012

22

PETmedia

INSPIRUJTE SE Celým číslem se zvolna prolínají novinky a další neotřelé produkty, které byly k vidění letos v Norimberku na významném mezinárodním veletrhu Interzoo.

3-2012 PETmedia

5


STABILNÍ TRH: 67 MILIARD EUR ZA DOMÁCÍ MAZLÍČKY Největší světový veletrh potřeb pro domácí zvířata, Interzoo v Norimberku, opět patřil alespoň co se týče dění v oboru - k nejdůležitějším událostem roku. Od 17. do 20. května 2012 ho navštívilo necelých 37 000 návštěvníků ze 111 zemí. Celá akce byla úspěšná jak pro vystavovatele, tak i návštěvníky: Devět z deseti vystavovatelů hodnotí svoji účast velmi kladně a téměř všichni návštěvníci (96 procent) potvrzují, že prezentované produkty a novinky splnily jejich očekávání.

OPĚT O NĚCO VYŠŠÍ PODÍL ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

ním následuje Itálie (1967), Francie (1225), Velká Británie (1106), Rusko

JAKÉ JSOU CÍLE VYSTAVOVATELŮ?

Jak už je zvykem, veletrh podle statistic-

(1103), Nizozemsko (1100) a Česká

Cílem 86 procent vystavovatelů bylo získat

kých čísel opět rostl. Zvýšil se podíl zahra-

republika (1089)! Čechů tedy přijelo více

nové zákazníky. Přes 77 procent jich přije-

ničních vystavovatelů, který letos činil 79

než Poláků (884), navíc je nutno zohled-

lo s obecným záměrem dát o sobě vědět

procent. Své výrobky a služby představilo

nit ještě i velikost obou trhů.

a informovat o svých produktech, 68 pro-

celkem 1539 společností (+3 procenta)

VELETRH

cent chtělo především představit své novinky. Třem čtvrtinám firem šlo přede-

více než 100 000 metrů čtverečních. Nej-

VÍCE ZÁJEMCŮ Z BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

více vystavovatelů bylo kromě domácího

Většina - celkem 30 300 návštěvníků - byla

zákazníky a podobné procento jich chtělo

Německa (321 firem) z Číny (293), Spo-

samozřejmě z Evropy. Téměř 3500 jich přice-

posílit svou image. Polovina vystavovatelů

jených států (136), Itálie (104) a Velká

stovalo z Asie, z toho téměř tisícovka z Blízké-

na letošním Interzoo představila nějaký

Británie (100). Ze zahraničí přijelo za

ho východu a střední Asie, zejména z Egypta,

nový produkt a 37 procent z nich mělo

novinkami a obchodními kontakty i více

Izraele, Kuvajtu, Saúdské Arábie a Spojených

ukázat nějaký inovativní přístup a řešení.

návštěvníků: oproti roku 2010, kdy bylo

arabských emirátů, což je podstatně více než

Téměř 95 procentům vystavovatelů se

62 procent odborných návštěvníků mezi-

minule. Americký kontinent byl zastoupen

podařilo dosáhnout primárního cíle a 95

národních, jejich podíl letos vzrostl o 3

954 návštěvníky ze Severní Ameriky a 889

procent z nich zároveň navázalo nové

dílky na 65 procent. V čele logicky stojí

ze Střední Ameriky. Z Afriky na Interzoo

obchodní kontakty. Asi tedy nepřekvapí, že

Německo s 12 705 návštěvníky, hned za

zavítalo 357 návštěvníků.

většina (89 procent) společností očekává

z 53 zemí, a to na hrubé výstavní ploše

6

PETmedia 3-2012

vším o rozvíjení a kontinuitu kontaktů se


samostatně výdělečně činní podnikatelů

zase zúčastní a 26 procent se ještě neroz-

dy a zakázky. Devět z deseti vystavovate-

a majitelé firem (2012: 53 procent,

hodlo.

lů ohodnotilo svou účast jako úspěšnou.

2010: 47 procent), ředitelé a divizní ředi-

Interzoo je také určitým barometrem byz-

Kolem 90 procent vystavovatelů bylo

telé (20 procent) a resortní manažerů

nysu v oboru v mezinárodním měřítku:

spokojeno nebo velmi spokojeno s celko-

(10,7 procenta). Téměř všichni návštěvníci

Podle průzkumů Euromonitoru dosáhl

vou organizací veletrhu a servisem. Pro

(96 procent), se v jejich společnosti něja-

globální trh potřeb pro domácí zvířata

více než 90 procent společností je Inter-

kým způsobem podílejí na rozhodování

v loňském roce zhruba 67 miliard eur

zoo důležité až mimořádně důležité pro

o nákupu. Registrační údaje ukázaly, že

v objemu prodeje, z nichž na Evropu při-

uvádění výrobků na trh a další prodejní

více než tři čtvrtiny návštěvníků tvořili

padá přibližně 24,6 miliardy eur. Ameri-

aktivity.

odborníci z oblasti obchodu.

čani spolu s Kanaany utratili za své

Více než polovina (52 procent) návštěvní-

domácí mazlíčky 23,4 miliard eur, v Jižní

SPOKOJENOST S VYSOKOU ODBORNOU KVALIFIKACÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

ků přijelo na Interzoo s cílem získat infor-

Americe to bylo 8,5 miliardy a v Asii

mace o nových produktech, asi 40 pro-

kolem 7,8 miliardy eur.

cent mělo v plánu rozvíjet obchodní kon-

Podle Norberta Holthenricha, předsedy

Mírný pokles německých návštěvníků

takty, 35 procent si chtělo připravit půdu

německé asociace ZZF, má chovatelský trh

(-12 procent) podle organizátorů veletrhu

pro nové obchodní kontakty a asi 36 pro-

stálý potenciál: "Že se mazlíčci stávají

nijak nepoznamenal celkovou spokojenost

cent mělo v úmyslu získat obecný přehled

členy rodiny je dnes nezpochybnitelný

vystavovatelů se zájmem odborné veřej-

o trhu. Téměř všichni návštěvníci (96

trend, který se navíc týká stále více regio-

nosti o tuto důležitou akci: přes 86 pro-

procent) byli spokojeni s výstavními expo-

nů světa, což má za následek, že profesio-

cent vystavovatelů hodnotilo návštěvnost

zicemi.

nální a vstřícná péče o zvířata roste."

veletrhu pozitivně. Většina z nich (zhruba

Takže resumé je veskrze pozitivní - doufá-

95 procent) si pochvalovala úroveň

"Mezi vystavovateli panovala skvělá nála-

me, že podobné postřehy a přesvědčení,

návštěvníků na svých stáncích. Statistiky,

da," shrnuje Hans-Jochen Büngener, před-

přinejmenším co se týče stability a per-

které se profilují z dotazníků vyplňovaných

seda veletržního výboru Interzoo. "Asi vás

spektiv oboru, jste si z letošního Interzoo

u vstupu na veletrh a na základě průzku-

nepřekvapí, že se téměř 90 procent vysta-

přivezli i vy. Pokud jste se do Norimberku

mů prováděných přímo na veletrhu, rovněž

vujících firem hned po skončení veletrhu

nestihli podívat, další šanci zhodnotit úro-

potvrzují nárůst kompetencí návštěvníků.

pevně rozhodlo za dva roky, na dalším

veň mezinárodního byznysu budete mít

Na základě těchto průzkumů tvořili největ-

Interzoo, opět vystavovat." Přes 70 procent

za dva roky. Příští Interzoo se bude konat

ší skupinu návštěvníků na Interzoo 2012

návštěvníků uvedlo, že se Interzoo 2014

od 29. května do 1. června 2014.

3-2012 PETmedia

7

VELETRH

na základě nových kontaktů další obcho-


PODPORA INSTINKTŮ Mnoho z hraček prezentovaných na Interzoo podporuje u psů a koček jejich přirozený instinkt pro lov nebo číhání na "kořist", aby zůstali fit až do vysokého věku, nebo pohybové podněty jsou pro ně velmi důležité. Inovativní možnosti se objevily i v segmentu kočičího nábytku, zejména u šplhadel a odpočívadel. V segmentu péče o hygienu a srst jsou zase trendem výrobky s obsahem přírodních ingrediencí např. s aktivními buňkami a regeneračními látkami nebo šampony a kondicionéry na bázi přírodních extraktů a určené pro

NOVINKY

různé druhy srsti.

NOVINKY NA INTERZOO 2012: PŘÍRODNÍ, MÓDNÍ A "ZELENÉ" PRODUKTY

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE V akváriích a teráriích jsou stále více využívány moderní high-tech systémy. Nová

Inovace na letošním norimberském veletrhu jen potvrdily převládající trend, který uka-

akvária s LED světly nabízejí více světla

zuje, že dnes už nestačí, aby produkty určené pro domácí mazlíčky měly jen krásný

s nižší spotřebou energie, lepší rozložení

design, ale měly by mít ještě něco navíc - být přínosné pro zdraví či welfare zvířete

světla a kvalitnější filtraci. K dispozici jsou

a ekologické. Krmiva by měla nabízet další pozitivní nebo specificky léčebné účinky.

nová průtoková čerpadla pro přirozený

A samozřejmě je nezbytné, aby všechny ty obojky, misky, pelíšky, přepravky, oblečky a obaly ostatních produktů vypadaly elegantně - ostatně to je i jedna z nejsilnějších stránek každoročních novinek. Nutno podotknout, že design všech potřeb pro zvířata se rok od roku zlepšuje a právě letošní ročník byl doslova přehlídkou dokonalosti a funkčnosti. Samozřejmě s prostorem pro občasné výstřelky a výstřednosti.

EKOLOGICKÉ A RECYKLOVANÉ SUROVINY

recyklované výrobky ve výrobním procesu -

V souvislosti s trendem ohleduplnosti

vé přepravky, které slouží jako odkládací

k životnímu prostředí bylo na veletrhu

poličky na kancelářský papír.

vidět celou řadu výrobků z recyklovaných materiálů: výrobci představili pelíšky a hračky vyrobené z vláken ze 100% recyklovaných plastových lahví nebo jejich uzávěrů, případně z recyklovaných vedlejších produktů ze dřeva. Ale nejen produkty jako svetry pro psy z recyklované bavlny jsou "zelené". Firmy také stále častěji používají

8

PETmedia 3-2012

od takových maličkostí, jako jsou banáno-


a energeticky úsporný pohyb vody v moř-

nejvkusnějším a nejvíce nadčaso-

ských akváriích a inovativní energeticky

vým. Vše samozřejmě záleží

úsporné filtry a čerpadla v sektoru zahradních

i na stylu a rukopisu tvůrce.

jezírek. Nově navržené automatické podavače chrání krmiva pro psy a kočky před vlhkostí a pro kočky - a nově dokonce i pro psy - jsou stále "inteligentnější" a nabízejí nové funkce.

OSOBNOSTI PŘEDSTAVUJÍ NOVINKY

JAK NA MARKETING ANEB "ŽIVÝ MASKOT"

Co se týče designu potřeb pro zvířata,

Prosazuje se rovněž specifický a neformální

stále častěji se i v tomto oboru začínají

marketing. Například středně velká rodinná

objevovat designéři zvučných jmen.

firma Clauder prezentuje výrobky prostřednic-

Exkluzivním partnerem Europet Bernina

tvím roztomilého pražského krysaříka - nale-

se letos stal proslulý designér Luigi

zence Ludwiga, který se dokonce "setkává"

Colani, známý svým bio-designem

s osobnostmi, jako je herec Huge Grant nebo

vycházejícím z tvarů přírody, který na

bavič Ross Antony. Ludwigovi jsou čtyři roky

veletrhu osobně představil multifunkční

a žije se svým dvounožcem Tomem Frits-

kočičí toaletu navrženou v nadčasovém

chem v Mnichově. Jeho poznávacím zname-

duchu.

ním je červený šátek pro štěstí. Ludwig má

Designové obojky a vodítka 26 Bars and

na Facebooku přes 6000 fanoušků z celého

INSPIRACE PŘÍRODOU

Band zase Paul Frank ještě více zpopu-

světa, z nichž mnozí spoluprožívají a komen-

Příroda je osvědčeným zdrojem dokonalých

larizoval svou světoznámou opicí, připra-

tují jeho každodenní dobrodružství online.

tvarů. Za všechny, kteří se jimi inspirovali,

vil i krásné designy pelíšků pro psy.

Svou povahou symbolizuje čestnost, lásku a

můžeme jmenovat třeba sérii Ciottoli - subtil-

V pet byznysu se začínáme setkávat

přátelství. Není to jen tak ledajaký pes, ale je

ní italský design, misky ve tvaru oblých

i s licencemi, podobně jako u hraček

to první "pravý" pes v Německu, který poslou-

kamenů vycházející ze zenové tematiky,

a potřeb pro děti - příkladem je třeba

žil i jako předloha pro komiksovou postavu.

a především nádherná luxusní kočičí odpočí-

Kitty Star, sladce růžový motiv kotěte je

Dokonce má i vlastní LUDWIGS RADIO

vadla Ruben, která doma vytvoří dokonalou

však kupodivu hojně využíván i u pro-

SHOW, kterou můžete slyšet každou sobotu.

iluzi přírody, a kočkám to na nich nesmírně

duktů pro malé pejsky.

Společnost Endemol Worldwide Brands uvádí

sluší (o nich více až v příštím čísle).

Také společnost Karlie vzbudila velkou

tohoto komiksového psa s velkýma ušima

Zelenou trávu tvarově i barevně napodobuje

pozornost tím, že vsadila na extrava-

a stylovým šátkem na trh exkluzivně na

unikátní designová miska Green od Northma-

gantní osobnost - Haralda Glööcklera.

základě licence Ludwigův svět. Malý "Lud-

te, která si klade za cíl zpomalit nedočkavé

Jejich nová exkluzivní kolekce Glööckler

wig" je tak nejslavnějším pražským krysaří-

a hltavé čtyřnohé jedlíky. Dá se říct, že pro-

nabízí skutečnou "Dog couture", ve které

kem a dobývá svět! Nabízí "První krmivo

dukty inspirované světem přírody patří k těm

převažuje černá a zlatá barva.

pro psy od 4nožce pro 4nožce".

3-2012 PETmedia

9

NOVINKY

udržují je svěží a křupavá. Průchozí dvířka


"PawCare ® výrazně zlepšuje pohodu zvířete a hygienu v domácnosti. Jemně čistí a dezinfikuje citlivé tlapky. Při pravidelném používání blokuje vznik bolestivých tržných ran na tlapách," potvrzuje veterinární lékař Daniel Senn. Esteticky navržený produkt si každý majitel vybere podle velikosti svého psa a navíc

NOVINKY

z několika barev - to vše v designu, který dokonale ladí s vybavením moderního

novinkou v celém sortimentu průchozích

interiéru. Elegantní kontejnery vyrobené

dvířek. The Intelligent Pet Door od PetSafe

z vysoce kvalitního materiálu jsou vybaveny

lze ovládat bu pomocí stávajícího implan-

pevně uzavíratelnými víčky. Uzavřená bale-

tovaného mikročipu zvířete (platí pro

ní s náhradní náplní je možné skladovat

všechny běžné typy mikročipů s 9, 10

na suchém místě chráněném před přímým

a 15 číslicemi), nebo pomocí inteligentní-

slunečním světlem max. po dobu 4 let.

ho tagu, který má mazlíček připnutý na

PawCare ® vyvinula a vyrábí švýcarská

obojku. Nová dvířka jsou určená pro kočky

REVOLUCE V ČIŠTĚNÍ PSÍCH TLAPEK!

firma JOKER AG / SA. Patří k mezinárodní

a psy, a to v plném rozsahu velikostí: malá

společnosti JOKER Group, která vyvíjí,

pro kočky a malé psy (do 11 kg), střední

Každý majitel psa dobře ví, jak citlivou

vyrábí a prodává inovativní produkty

pro středně velké psy (do 23 kg) a velká

záležitost představují psí tlapky. Neustále

pro oblast hygieny, volného času, sportu

pro velké psy (do 57 kg). Inteligentní dvíř-

je ohrožují nečistoty, bakterie, ostré před-

a volně prodejných léčiv. Jedinečné, efek-

ka mohou být naprogramována až pro 20

měty, chemikálie, posypové soli nebo

tivní a jednoduché řešení usnadňující běž-

zvířat v zájmovém chovu, kterým umožňují

štěrk, které je mohou zranit nebo přinej-

nou hygienu při péči o psa, navíc založené

vstoupit nebo opustit domov, zatímco

menším znečistit. A poté samozřejmě zase

na účinku přírodních složek, bylo vyvinuto

ostatní zvířata se dovnitř nedostanou.

pejsek zanechá stopy na světlé podlaze,

a testováno ve spolupráci s veterináři.

Angela Critchley, ředitelka mezinárodního

pohovce nebo koberci. To všechno má te

Suroviny jsou vyráběny ve Švýcarsku,

marketingu PetSafe, podotýká: "Výzkumem

díky PawCare snadné řešení - mazlíčkovy

příprava, míchání a balení probíhá v Číně

a vývojem nového mikročipu pro mazlíčky

tlapky budou přirozeně a jemně opečované,

pod přísným švýcarským dohledem.

jsme strávili celé měsíce, ale stálo to za to

navíc dokonale čisté a zdravé! PawCare ®

Více informací a instruktážní video najdete

- výsledky jsme nadšeni. Inteligentní dveře

je inovace, která člověku usnadňuje péči

na www.paw-care.net.

zaplní mezeru na trhu, zejména co se týče

o hygienu jeho čtyřnohého přítele, tento

spektra velikostí, nebo jsou určeny nejen pro kočky, ale i pro velké psy. Kromě toho

potřeb a požadavků majitelů psů.

CHYTRÁ DVÍŘKA VYUŽÍVAJÍ NOVÉ TECHNOLOGIE

Speciální hmota jemně proniká mezi polštář-

Někteří výrobci, jako například PetSafe

i domácí zvířata, která nemají mikročip,

ky i drápy a zachytává uvolněné chlupy,

nebo Pet Mate, přišli s inovativními inteli-

a to díky inteligentním známkám připnu-

nečistoty a další částice, které na ní spolehli-

gentními produkty. Nová průchozí dvířka

tým k obojkům. Naše novinka je zcela

vě ulpívají. Směs navíc dezinfikuje drobná

jsou doslova převratnou technologickou

v souladu s trendem poskytovat mazlíč-

nový produkt vznikl na základě skutečných

budou moci všech jejich výhod využívat

poranění polštářků tlapek a aktivní přírodní

kům a jejich majitelům více svobody."

složky v ní obsažené ještě zvyšují regenerač-

Majitelé zvířat mohou samozřejmě využít

ní schopnost buněk. Po návratu

celou řadu speciálních funkcí, jako napří-

z procházky psí tlapku jen zatlačíte do směsi

klad možnost naprogramovat, která ze zví-

PawCare a za 3 až 5 sekund je čistá, zjem-

řat mohou v dané chvíli jen dovnitř a která

něná, zvlhčená a navíc voní jemnou přírodní

jen ven, včetně přesného časovače, to vše

vůní. Snad jedinou překážkou je fakt, že

pohodlně s využitím USB vstupu, kam lze

mokré tlapky musí být před očištěním vysu-

připojit PC a programovat přímo z něj

šeny. Po aplikaci jen uzavřete víko zásobníku

pomocí aktualizovaného softwaru, nebo lze

a je hotovo. Hmota PawCare může být pou-

údaje zadávat přímo z LCD displeje dvířek

žita vícenásobně, dokud neztratí svou unikát-

pomocí pěti tlačítek navigace. Technologie

ní schopnost vstřebávat nečistotu. Jakmile

zároveň zaznamenává, jestli se konkrétní

ale zešedne, je čas ji vyměnit. S likvidací

zvíře nachází uvnitř nebo venku. Výstražný

není žádný problém, nebo hmota je plně

signál upozorní, pokud se dvířky pokouší

biologicky odbouratelná.

projít nezvaný host.

10

PETmedia 3-2012


identifikační mikročipy i RFID tagy na obojek.

A je to tady! Zase nějaká opravdová změna

Nabízí čtyři varianty elektronických průcho-

a nápad. Revoluční samonavíjecí vodítko

zích dveří pro 7 až 16 koček. Domov se tak

LeashLocket připnete pejskovi k obojku

pro kočky stává bezpečnější a teplý pelíšek

a ještě ho k němu upevníte speciálním

dostupný kdykoliv. Elegantní řada Cat Mate

magnetem, který navléknete na jakýkoliv

po dobu dvou let a vytvořil jedno z nejkva-

Elite Select v ultramoderním designu je vyba-

běžný obojek nebo postroj. Takže pokud je

litnějších a nejodolnějších vodítek na trhu.

vená bezpečným uzamykacím systémem.

pes "navolno", vodítko si nese stále na

Ergonomický medailonek obsahuje 180 cm

obojku a vy nemáte starost, kam s ním,

dlouhé vodítko, což je standardní délka.

abyste měli volné ruce. Chcete-li mít vaše

Přesto je LeashLocket lehké - menší veli-

zvíře v nebezpečné nebo nepředvídatelné

kost je určena pro psy do 55 kg a váží

situaci okamžitě pod kontrolou, jednoduše

pouhých 85 gramů, zatímco větší varianta,

jen uchopíte vodítko na obojku a zatáhnete

která má jen kolem 110 gramů, udrží psa

za jeho konec. Jak jednoduché. Tato inova-

do 90 kg. Po rozsáhlém nezávislém testo-

ce pro psa znamená maximální bezpečí

vání se LeashLocket ukázalo jako nejsilněj-

a pro jeho majitele zase pohodlí. Chytrá

ší zatahovací vodítko na trhu - samozřejmě

maličkost, která jistě přijde vhod. Leas-

relativně, v porovnání gram za gram.

hLocket je vlajkovou lodí stejnojmenné

Když jste se svým psem, LeashLocket

firmy, která inovativní vodítko nabízí ve

je vždy po ruce. Pokud je vodítko na oboj-

dvou velikostech a čtyřech barvách - červe-

ku vašeho psa, nemůžete ho ani ztratit!

né, modré, černé a růžové. Na jeho inova-

Nechte pro změnu nést vodítko psa

tivním designu pracoval tým expertů

a vychutnejte si to pohodlí.

výrobce Pet Mate Ltd. Stejně jako produkt

NOVINKY

americké konkurence umí číst implantované

SKVĚLÉ SAMONAVÍJECÍ VODÍTKO, KTERÉ SI PES NESE SÁM

Podobně chytrá dvířka představil i britský


Kastrované kočky

STERILISED

od 1 roku do 7 let

od 7 let

do 12 měsíců

Zdravá výživa pro celoživotní kondici Po kastraci se potřeby koček změní. Kompletní řada krmiv pro kastrované kočky od Royal Canin nyní přináší vždy tu nejvhodnější výživu. • Od věku 6 měsíců podporuje Kitten Sterilised vývoj kotěte po kastraci. • Vlhké krmivo ve formě tenkých šťavnatých plátků v kapsičce Sterilised odpovídá potřebám dospělých kastrovaných koček. • Krmivo Sterilised +7 zajišťuje vitalitu stárnoucích koček. Royal Canin pečuje o zdraví a ideální tělesnou hmotnost kastrovaných koček v průběhu celého jejich života.

Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o. Tel: +420 226 236 182 . Fax: +420 226 236 189 . E-mail: info@royalcanin.cz . www.royalcanin.cz

© ROYAL CANIN SAS 2012. Všechna práva vyhrazena. Fotografie : Y. Lanceau - Labat/Rouquette - 03/2012 -

mohou být zdravé v každ každém věku


INZERCE

Kastrace,

jak využít pouze jejích výhod

V současné době je u nás 50 % koček kastrovaných a zákrok se u koček provádí už od 6 měsíce. Proč je kastrace tak rozšířená? Kastrace může mít dobrý vliv na zdraví a délku života kočky. Podmínkou je ale přizpůsobení výživy a zamezení vzniku nadváhy.

Kastrace může zdvojnásobit délku života kočky Kastrované kočky se méně toulají a je nižší riziko, že je srazí auto. Méně bojují s ostatními kočkami, a proto nejsou tak často zraněné, což snižuje riziko nakažení některými infekčními chorobami. U kastrovaných koček vzniká menší riziko onemocnění reprodukčního systému. Změní se také jejich chování. Méně značkují, mezi kocoury se projevuje menší agresivita, kočka se stane klidnějším společníkem.

Prioritou je prevence nadváhy I když má kastrace mnoho výhod, přináší vyšší riziko přibývání na váze. Po kastraci se zvýší apetit o 20 %, avšak současně se kočka stane méně aktivní, její spotřeba energie je o 30 % nižší.

© ROYAL CANIN SAS 2012. Všechna práva vyhrazena. Fotografie: Lanceau, Labat/Rouquette - 03/2012 -

U kastrovaných koček, hlavně pokud mají nadváhu, se častěji mohou vyskytnout močové kameny. Proto je důležité přizpůsobit výživu kočky novým požadavkům a pečlivě také dodržovat doporučené denní dávky krmiva. Kastrace od šestého měsíce věku znamená, že kotě, které je stále kotětem, ještě nějakou dobu poroste a jeho imunitní systém i trávicí trakt se vyvíjejí. Vhodný výběr krmiva může podpořit jeho vývoj a zároveň zamezit vzniku nadváhy před dosažením 1 roku.

Víte, že: Přibývání na váze může zůstat bez povšimnutí, ale 500 g navíc u kočky vážící 3,5 kg je stejné jako o 10 kg navíc u 70 kg člověka tj. 15 % celkové hmotnosti.

Vzhledem k tomu, že kastrace zvyšuje průměrnou délku života kočky, musí majitel počítat s následky stárnutí. Ve věku 7 let kočky dosahují první fáze zralosti. Tehdy je vhodná prevence prvních znaků stárnutí. Přestože příznaky stárnutí nejsou vždy viditelné, její aktivita se snižuje a přetrvává riziko přibývání na váze. Proto je důležité vhodnou volbou krmiva podpořit vitalitu kočky a zároveň udržovat její ideální tělesnou hmotnost. Kompletní řada krmiv Royal Canin Sterilised přináší nutriční řešení na míru pro kastrované kočky v každé fázi jejich života.

Více informací na www.royalcanin.cz


TREND V KRMIVECH: PŘÍRODNÍ INGREDIENCE Z REGIONÁLNÍCH ZDROJŮ

ČERSTVÁ A PŘIROZENÁ STRAVA Dalším trendem, který se ve výživě psů a koček uplatňuje, je částečný příklon k individuálnímu krmení syrovým masem s přídavkem zeleniny na principu tzv.

ZOOM

BARFu nebo jen ve formě "syrové" diety.

Všichni víme, že krmivo hraje mimořádně důležitou roli, zejména co se týče kvality a délky života zvířat v zájmovém chovu. Receptury pro zvířata v zájmovém chovu jsou šité na míru individuálním potřebám a věku zvířat, jako jsou malá nebo obří plemena, štěňata, aktivní psi apod. Prémiová krmiva například přicházejí s ingrediencemi jako je volně žijící losos, čerstvé zahradní byliny, vybrané ryby a vysoce kvalitní maso. K výrobě vysoce kvalitních krmiv jsou stále častěji využívány regionální zdroje surovin, nebo i zákazníci se mnohem více zajímají o firemní filozofii výrobce své oblíbené značky a její přístup k udržitelnosti zdrojů, uhlíkové stopě atd. Projevuje se také trend potravinových doplňků jako funkčního přídavku ke stravě, jenž bere v úvahu některé problémy, jako jsou potravinová netolerance, muskuloskeletální poruchy, kvalita srsti a její problémy apod. Mezi nové produkty se řadí i zdravé pamlsky podávané za odměnu a pouze čas od času. Patří sem například libůstky jako čerstvé bezobilné psí sušenky přímo z pekárny, stejně jako biodynamická zmrzlina pro psy vyrobená z organického mléka.

Podle veterinářů je však syrová strava vhodná pouze v případě, že se majitelé domácích zvířat ujistí o kvalitě masa a že krmná dávka obsahuje všechny potřebné živiny. Ze strany majitelů zvířat se objevují dva zdánlivě rozporuplné požadavky: na jedné straně je to snaha poskytnout domestikovaným zvířatům v zájmovém chovu vyváženou stravu a na druhé straně se setkáváme s touhou majitelů dopřát mazlíčkovi "přírodní" a "přirozenou" potravu. Výrobci proto přicházejí s nabídkou doplňkové stravy, která v kombinaci s tepelně neupraveným čerstvým nebo mraženým masem dosahuje vyrovnaného poměru všech živin, vitaminů a prvků. Další výrobci prezentují různé druhy BARF systémů, včetně jejich doporučeného dávkování. Prosazují se rovněž lyofilizovaná krmiva (sušená mražením), ze kterých se velice jednoduše pouze přidáním teplé vody - stane krmivo maximálně se blížící čerstvé stravě. Tento trend k "čerstvost" je ještě posilován situací v lidské výživě, kde dochází k určitému módnímu návratu k doma připravovaným jídlům, nijak nezpracovaným surovinám, které jsou v přirozeném stavu považovány za lepší a přínosnější pro zdraví. Existuje řada studií, které dokazují, že zpracováním se eliminuje obsah některých vitaminů a dalších důležitých složek potravy, proto se i do krmiv pro mazlíčky přidávají chelátové formy minerálů, enzymy, probiotika a přirozené zdroje vitaminů.

FORMULE BEZ A S OBSAHEM OBILOVIN Často se setkáváme s tím, že krmnou dávku doplňují obiloviny, které jsou jak tradičním zdrojem uhlohydrátů, tak i bílkovin a tuků. V porovnání s jinými složkami potravy mají obiloviny výrazně nižší výživnou hodnotu zejména kvůli nižší stravitelnosti. Na rozdíl od lidské stravy,

14

PETmedia 3-2012


kde je obsah obilovin povýšen zdůrazně-

rakovině, má v pet foodu poněkud

je omezené množství enzymů umožňují-

ním "celozrnnosti" produktu, u krmiv

poskvrněnou pověst kvůli nízké stravitel-

cích jejich trávení). Stravitelnost bílkovin

pro zvířata se jejich stravitelnost ještě

nosti.

však ovlivňuje také úprava použitého

ZOOM

snižuje, pokud nejsou jemně rozemleta

krmiva. K dalším charakteristickým

a dokonale tepelně zpracována. Nejlev-

BIOLOGICKÁ VHODNOST

rysům patří i nízký obsah sacharidů,

nější je pšenice, ale kvůli častým reak-

Novým směrem ve výživě mazlíčků je kri-

vysoký obsah ovoce a zeleniny plus pří-

cím na lepek a další bílkoviny a složité

térium označované jako biologická vhod-

davek bylin s příznivým účinkem na zdra-

uhlohydráty se do kvalitnějších krmiv

nost. Toto pojetí zahrnuje především

ví zvířete.

někdy přidává ječmen a žito, často také

obsah čerstvých potravin, které jsou psi

rýže nebo kukuřice. Vzhledem k tomu,

a kočky od přírody zvyklí jíst (ve správ-

FORMULE SE ZDŮRAZNĚNÍM 0 %

že určitá forma intolerance obilovin je

ném poměru a kvalitě), a právě vyloučení

Velmi obvyklá je formulace "bez obsahu",

poměrně častým problémem velké skupi-

surovin jako obiloviny, které jsou biolo-

"neobsahuje" nebo "0 %", zejména co se

ny psů, nahrazují se v některých krmi-

gicky nevhodné. Biologicky vhodné krmi-

týče všech nežádoucích aditiv, jako jsou

vech například bramborami, mrkví nebo

vo odpovídá původní stravě psa a kočky,

syntetická barviva či příchutě. Ale také

luštěninami (např. hráškem), ale složkou

ale myslí i na moderní způsob života

"bez obsahu" kukuřice, pšenice nebo

krmiv se stává i ovoce, jako například

mazlíčků a snižuje kalorické požadavky.

rýže. Pokud je určitá ingredience na trhu

jablka, borůvky nebo ostružiny. Také

Obsahuje vysoké množství proteinů z čer-

považována za negativní, výrobce často

sója, která je v lidské potravě tak ceněná

stvého masa, nebo pro masožravce je

zdůrazňuje, že v jeho produktu není

pro své pozitivní účinky na zdraví,

lépe využitelný protein živočišného půvo-

zastoupena. Spotřebitel si tak rychleji

zejména na snížení vysoké hladiny cho-

du (rostlinné proteiny jsou složitější

uvědomí benefity receptur jednotlivých

lesterolu a jako pomocník v boji proti

a v trávicím traktu masožravých zvířat

krmiv.


VÝŽIVA PSŮ JE ZASE O KUS DÁL Zdravé výživě psů by se měla věnovat zvláštní pozornost. Zdaleka ne všichni výrobci krmiv investují do výzkumu a řídí se doporučením veterinárních dietologů. Velcí výrobci krmiv, jako je společnost Mars, si mohou dovolit investovat do výzkumu nemalé částky a pak vědecké poznatky správně použít v praxi.

V současnosti Pedigree přichází s inovativ-

2) Zažívání a stravitelnost

4) Imunita

ním složením granulí. Vylepšená receptura

Kvalitu krmiva nejrychleji poznáte podle

Strava dokáže zvýšit obranyschopnost

granulí PEDIGREE® s formulí VITAL

trusu psa. Hodnotnou, správně vyváže-

psího organizmu vůči nepříznivým vněj-

PROTECTION™ byla vyvinuta ve výzkum-

nou a dobře stravitelnou potravu organiz-

ším vlivům. Antioxidanty, kterým se často

ném veterinárním centru WALTHAM®

mus využije téměř beze zbytku a z těla

říká "zametači volných radikálů", předsta-

a odpovídá posledním výzkumům v oblasti

vycházejí pouze nezbytné nestravitelné

vují hlavní obranu v těle a chrání buňky

výživy malých zvířat. Toto uznávané vědec-

složky a odpadové produkty. Výkaly jsou

proti poškození volnými radikály.

ké pracoviště se zabývá výživou psů a koček

pak malé, pevné, dobře formované, bez

PEDIGREE® s formulí VITAL

už déle než 50 let a svými objevy pomohlo

výrazně nepříjemného zápachu. Kvalitní

PROTECTION™ přináší vylepšení také

zlepšit zdravotní a životní úroveň domácích

krmiva pro psy mají vysokou stravitel-

v této oblasti.

psů a koček.

nost (vyšší než 80 %), tzn. vyšší míru

Granule PEDIGREE® s formulí VITAL

zužitkování energie přijaté ze stravy.

Názor odborníka na výživu

PROTECTION™ mají mnoho předností.

Nezatěžují zažívací trakt velkým množ-

"To, že za recepturou krmiv Pedigree®

Nové granule PEDIGREE® s formulí VITAL

stvím nevyužitelného balastu. Granule

stojí anglické výzkumné veterinární cent-

PROTECTION™ vycházejí ze 4 univerzál-

PEDIGREE® s formulí VITAL

rum Waltham®, je zárukou jejich kvali-

ních potřeb zdraví psa, které definovalo

PROTECTION™ mají ještě lepší stravitel-

ty. Krmiva značky Pedigree® obsahují

výzkumné centrum Waltham®:

nost než dříve, a to 82 %.

ve správných poměrech všechny živiny

1) Zdravé zuby a dutina ústní

3) Zdravá kůže a srst

nároky v závislosti na životní fázi a veli-

Současná doporučení odborníků pro zdravé

Stav kůže a srsti je viditelný indikátor

kost psího plemene. Dlouholeté zkuše-

zuby a ústní dutinu u psů zahrnují podává-

celkového zdraví psa a odráží vhodnost

nosti, odborné znalosti na poli výživy,

ní krmiv, která napomáhají redukovat

podávané stravy. Granule PEDIGREE®

nejmodernější výrobní technologie

výskyt periodontálních onemocnění u psů

s formulí VITAL PROTECTION™ obsahují

a vědecký výzkum zaručují, že konzumací

bu preventivně, nebo odstraněním již

všechny důležité složky na podporu

granulí Pedigree® VITAL PROTECTION™

vzniklých nánosů zubního plaku. Vlastnosti

zdravé srsti a kůže, např. kyselinu lino-

pes získá vše, co přispěje k jeho zdraví,"

granulí, jako je velikost, tvar a textura

leovou, zinek a vitamin E. Díky tomu

říká MVDr. Leoš Železný, spolupracovník

ovlivňují zdraví dutiny ústní. Granule, které

se na kůži netvoří lupy ani jiné vady.

anglického výzkumného centra Waltham.

nutí psa k důkladnému žvýkání a přitom

Ze zdravé kůže vyrůstá zdravá a lesklá

neulpívají na zubech, mohou naopak stírat

srst. Nenasycené omega kyseliny však

Správné množství nutričně vyvážené

ze zubů nečistoty a díky abrazivnímu účin-

nevydrží v granulích věčně a vždy je

stravy pro psy přispívá ke zdravému

ku snižovat tvorbu zubního plaku. Psí gra-

potřeba krmivo dobře skladovat, aby

růstu, kvalitnímu chrupu i srsti a je

nule PEDIGREE® s formulí VITAL

nedocházelo k jeho zvětrávání, vlhnutí

prevencí obezity a dalších onemocnění.

PROTECTION™ tyto nároky dokonce převy-

nebo se na něj nedostalo slunce (zejmé-

šují a eliminují tak tvorbu zubního kamene.

na kvůli UV záření).

podporující zdraví psů. Plně zohledňují

3-2012 PETmedia

17


NOVINKA Z NOVÉHO ZÉLANDU: K9 Natural - KRMIVO SUŠENÉ MRAZEM

ROZHOVOR

TEXT Marcela Vaškovicová FOTO Michaela Pauznerová

Na letošním veletrhu FOR PETS v Letňanech nás mimo jiné zaujala zajímavá novinka v rozsáhlé nabídce krmiv. I když mnohé z vás pravděpodobně napadne, čím by v tak početné kategorii, která nabízí variace na všechny možné receptury, konzistence a příchutě, bylo ještě možné překvapit... Novinka na českém trhu - K9 Natural k nám doputovala až z Nového Zélandu a je revoluční především svým způsobem zpracování. Nikoliv však za vysokých teplot, jak je obvyklé, ale lyofilizací neboli sušením mrazem. Zeptali jsme se proto Kláry Katsianikosové a Ivo Kratochvíla z Green Pet Food Store, který je výhradním zástupcem K9 Natural pro Českou republiku, na několik otázek a otestovali jsme vzorek krmiva na našem redakčním pejskovi.

Čím se vlastně K9 Natural tak výrazně

psy bez rozdílu. Vše totiž spočívá pouze

vhodných přísad vám začne dávat smysl.

odlišuje od ostatních krmiv?

ve správném dávkování.

A v praxi to může přinést velký užitek

Naše stoprocentně čisté, přírodní syrové

pro vašeho domácího mazlíčka.

krmivo představuje revoluci v syrových

Co to vlastně je lyofilizace a jaké jsou její

Oproti tomu krmení K9 Natural je velmi

krmivech především díky jeho složení

přednosti oproti tepelnému zpracování?

minimálně zpracovávané, a tudíž výrobou

a způsobu zpracování lyofilizací, což

V současné době je většina komerčně

ztrácí jen naprosté minimum nutričních

znamená sušením mrazem. K9 Natural

vyrobených krmiv pro psy tepelně zpraco-

hodnot původních syrových surovin. Výrob-

Freeze Dried je vyrobeno z 85 procent

vávána. Suroviny se extrudují za vysoké

ci prostě smíchají poměr syrových surovin

masa vhodného pro lidskou spotřebu včet-

teploty a krmiva často obsahují velké

tak, aby se zajistila soudržnost nutriční

ně kostí, krve, jater, ledvin, srdcí a drštek.

množství plnidel - tedy obilí, obiloviny, rýži

hodnoty v každé porci. A tento ideální mix,

Zbytek, tedy 15 procent, pak tvoří čerstvá

a brambory. Podle našeho názoru jsou tyto

zpracovaný v míchacím zařízení na pelety,

zelenina a ovoce, celá vejce včetně skořá-

věci proti přírodě. Proč? Za prvé, tepelné

pak v mrazicích jednotkách projde proce-

pek a česnek. Všechny tyto složky krmiva

zpracování je zbytečné a nežádoucí, proto-

sem lyofilizace neboli vysušení vlhkosti

pocházejí z ekologických farem a chovů

že příliš mnoho tepla zničí nebo výrazně

mrazem. Sortiment lyofilizovaného nevyža-

s volným výběhem. Jelikož se jedná

změní obsah živin v potravinách, a to včet-

duje žádné další chlazení a ve vakuových

o krmivo vyráběné výhradně na Novém

ně vitaminů, minerálů, bílkovin a mnoha

baleních má téměř neomezenou trvanli-

Zélandu, jeho kvalitu a čerstvost garantují

dalších prospěšných vlastností potravin.

vost. Takže kromě běžného každodenního

už samotné přísné novozélandské předpi-

Za druhé, psi jsou především masožravci

krmení je ideální i pro situace, kdy vy

sy. A co je rovněž důležité, krmivo K9

a jejich žaludky nejsou určeny k trávení

a váš pes jste na cestách, nebo si budete

Natural je vhodné pro všechny věkové sku-

obilovin a sacharidů z obilovin (ty patří

chtít užít při krmení větší pohodlí. K9

piny psů - od štěňat, přes březí a kojící

k možným příčinám alergií u psů). Když

Natural nabízí snadný, pohodlný a cenově

feny až k seniorům. A totéž platí i pro jed-

pochopíte tyto základní principy přírody

dostupný způsob, jak svého psa krmit nut-

notlivá plemena - je vhodné pro všechny

a fyziologie psa, syrové krmení druhově

ričně vyváženou syrovou stravu bez hygie-

18

PETmedia 3-2012


nického rizika. Když krmíte K9 Natural,

ty lyofilizovaného krmiva, jako je třeba zvě-

taktů s výrobcem, zástupcem pro EU,

můžete si být jisti, že váš pes dostává vše,

řina, a rovněž varianty hluboce zmraženého

období testování na naší feně Babe a pak

co potřebuje.

krmiva, jsou v současné době bohužel ještě

už samo přišlo rozhodnutí nabídnout

v procesu registrace pro země EU.

a podělit se o toto krmení s ostatními podobně smýšlejícími majiteli psů.

stačí jen přidat teplou vodu?

Co bylo hlavním impulsem, že jste se

Příprava dávky pro krmení je velmi jednodu-

pustili do pátrání po odlišném typu krmi-

Vyřešilo vám toto krmivo problém

chá. Dávkování krmení K9 Natural je dopo-

va, když je na českém trhu tak široká

s nadváhou psa opravdu trvale?

ručeno pro dospělého psa v rozmezí od jed-

nabídka zavedených značek? Jak jste se

Jednoznačně ano. Krmení při našem testu

noho do tří procent tělesné váhy na den,

o K9 Natural dozvěděli?

dokonce předčilo očekávání, protože nejen-

samozřejmě v závislosti na jeho aktivitě. Tuto

Naše fena amerického pitbulteriéra, by je

že jsme váhu zredukovali, ale hlavně si

dávku pak jednoduše smíchejte psovi

hodně aktivní, tak s přibývajícími lety

fena svou kondiční hmotnost drží stále stej-

v misce s teplou vodu z kohoutku, ne však

začala mít problém s nadváhou a žádné

nou. K našemu potěšení se potvrdily i infor-

teplejší než 37 °C, a máte pro svého psího

krmivo nám nepomáhalo s její redukcí.

mace o snížení množství vylučovaných

společníka výživné, snadno použitelné ale

A vzhledem k tomu, že provozujeme pro-

exkrementů a o zlepšení psychické kondice.

hlavně syrové krmení. Doporučuje se, stejně

dejnu chovatelských potřeb a e-shop se

A to je to, co krmivo K9 Natural při správ-

jako u tzv. barfování, rozložit denní dávku

zaměřením na přírodní krmiva, tak si mys-

ném dávkování nabízí navíc. Společnost je

na dvě porce krmení - ráno a večer

líme, že přehled o krmivech docela máme.

zvyklá na psy s nadváhou, ale od přírody

- a dávat psovi jako doplněk masitou kost

Zbývala tedy jen varianta barfování. Ale

jsou psi spíše hubení. Pokud totiž nemohli

pro čištění zubů a posilování žvýkacích svalů.

jelikož kvalitní a smysluplný barf je docela

chytit kořist, tak byli o hladu, ale aktivní.

náročný na suroviny, čas, skladování

S nadváhou a obezitou psů je navíc spojeno

Jaké jsou k dispozici varianty?

a hygienu, hledali jsme dále. Jsme ve věku

mnoho dalších a závažnějších zdravotních

V současné době jsou pro trh EU, tedy i

internetu, takže první informace o krmení

problémů, jako je cukrovka, onemocnění

pro Českou republiku, k dispozici dvě chu-

K9 Natural jsme získali právě tady. Jeli-

srdce a dýchacích cest. Nést všechnu tu

ové varianty lyofilizovaného krmiva, a to

kož jsme sami celkem sportovně aktivní

extra váhu klade enormní tlak na kosti

jehněčí a hovězí. V nabídce máme také

pejskaři, zdálo se nám velmi zajímavé už

a klouby. Je smutné, že obézní psi žijí

jehněčí výcvikové pamlsky. Ostatní varian-

ve své podstatě. Následovalo několik kon-

kratší život než zdraví a aktivní psi.

3-2012 PETmedia

19

ROZHOVOR

Jak se připravuje krmná dávka? Opravdu


Jste vy osobně příznivci BARFování?

vání a stravu psů a jejich nejbližších

BARFování v té pravé podobě je velmi

příbuzných žijících v divočině - vlků.

zajímavý a přirozený způsob krmení.

Výsledkem je krmení K9 Natural.

Pro někoho je to i životní styl. My osobně nejsme ortodoxní "barfaři", ale krmením

Proč podle vás tolik majitelů odpírá svým

K9 Natural jsme zvolili cestu pohodlného

psím kamarádům syrovou stravu, která je

a cenově dostupného barfu.

pro ně přirozená? Myslíte si, že to souvisí

ROZHOVOR

nejen s pohodlím, které extrudovaná Duchovním otcem krmiva K9 Natural je

krmiva poskytují, ale i s tím, že podobně

Geoff Bowers. O co mu při vývoji receptu-

přemýšlíme i sami o svém způsobu stra-

koupí hotové krmení z přírodních surovin,

ry především šlo?

vování?

jako je K9 Natural, vždy tak svému psovi

Krmivo K9 Natural je uskutečnění velkého

Je to dáno dobou. Při dnešním vytížení si

určitým způsobem dopřeje přirozenou

Geoffova snu. Jako vášnivý majitel psů,

i lidé připravují stravu z polotovarů nebo

potravu. A jaký lepší dárek můžete svému

trenér a bývalý policejní psovod z Velké

využívají instantní jídla... Benefit pohodlí

psímu kamarádovi dát?

Británie se řadu let věnoval zkoumání bio-

je pro nás u průmyslového krmiva mno-

logie a chování psů ve snaze vytvořit sku-

hem důležitější než jeho obsah. Už roky se

Funguje už distribuce krmiva K9 Natural

tečně přírodní, vyváženou, pohodlnou

díky masivní reklamě mnozí z nás domní-

v Česku?

a přitom cenově dostupnou psí stravu.

vají, že vědecky vyvinutá krmiva jsou pro

Zájemci nejen z řad obchodníků se mohou

Geoff cestoval po světě, studoval a po

psy lepší než přírodní, a přitom syrové

obrátit přímo na nás jako na zástupce K9

nových poznatcích o nejlepších přátelích

potraviny psi jedli vždycky. Každopádně by

Natural. V současnosti se buduje prodejní

pátral i na místech velmi vzdálených, jako

se nad tím měl každý sám za sebe zamys-

sí a podle dispozic od výrobce dáváme

třeba na Aljašce. Při těchto cestách se

let a možná, že se pak rozhodne pro výho-

přednost menším, nezávislým a podobně

Geoff seznámil s mnoha podobně smýšlejí-

dy krmení syrovými surovinami. Ale a už

smýšlejícím prodejcům, jako jsme my. Pro

cími lidmi, kteří přispěli svými znalostmi

se rozhodne, že syrovou stravu bude pro

bližší informace stačí navštívit naše webo-

a výzkumy, a podpořili jeho zájem o cho-

svého psa připravovat doma sám, nebo si

vé stránky a spojit se s námi.


EXISTUJE OPTIMÁLNÍ ZPŮSOB KOUPÁNÍ V BIODEXINU?

Pyodermie, bakteriální infekce kůže, je jedním z nejčastějších kožních onemocnění psů

Pro koupel zvolte vhodné prostředí, které

a koček. Onemocnět mohou zvířata všech věkových skupin, pohlaví a plemene, nicméně

nebude psa stresovat. Odstraňte obojek,

některá plemena jsou k infekci kůže náchylnější. Problematičtí jsou například zástupci

pečlivě vyčešte srst a zbavte ji všech vidi-

plemen obdařených množstvím kožních záhybů a/nebo se zvýšenou tvorbou mazu.

telných nečistot. Srst a kůži řádně navlh-

Za určitých okolností, při poranění kůže, například u pacientů s atopií, alergií na bleší

čete; šampon se pak snadno nanáší a na

kousnutí nebo s hormonálním onemocněním, mohou bakterie osídlit kůži v tak obrov-

srst a kůži se dostává rovnoměrně. Dosta-

ském počtu, že jsou schopné vyvolat závažné zánětlivé kožní onemocnění kůže.

tečné navlhčení umožní účinným látkám

Nejčastějším patogenem vyvolávajícím příznaky infekce kůže je Staphylococcus interme-

dostat se do kůže. Nezapomeňte na oblast

dius, který je běžnou součástí kožní mikroflóry. To jen potvrzuje fakt, že prvotní příčinou

hlavy - kůže pysků, brady a okolí uší a očí

bakteriální kožní infekce bývá narušení rovnováhy ekosystému kůže. Typickým příkla-

je důležitým zdrojem bakterií. V těchto

dem je alergické onemocnění kůže, jímž trpí relativně velká část populace psů. Bakteri-

citlivých oblastech nanášejte šampon opa-

ální infekce může být následně komplikována kvasinkovou a plísňovou infekcí dále

trně pomocí houbičky nebo žínky. Zvláštní

zhoršující projevy infekce. Pouze u malého počtu psů a koček se bude jednat o bakteri-

pozornost věnujte místům s kožními změ-

ální infekci kůže jako o primární onemocnění, při němž chybí vyvolávající příčina.

nami, na nichž se může uplatnit léčebný

K typickým příznakům pyodermie patří: zarudnutí, svědivost, pupínky nebo neštovičky

efekt chlorhexidinu. Na kůži vytvořte

vyplněné hnisem, stroupky, vřídky, šupiny, vypadávání srsti, zesílení a ztmavnutí kůže,

dostatečnou vrstvu pěny a šampon nechej-

zápach a tvorba hnisavého sekretu na kůži.

te působit po dobu alespoň deseti minut. Jen tak se dosáhne léčebného účinku. Psa se snažte po tuto dobu zabavit pamlsky, hračkami apod. Šampon oplachujte dostatečně dlouhou

PROČ JSOU KOUPELE TAK DŮLEŽITÉ?

dobu, a to tak, aby z kůže a ze srsti stéka-

● Koupel zmírňuje pocit svědivosti

la pouze čistá voda. To platí obzvláš

● Odstraňuje nečistoty, odumřelou tkáň, zaschlý hnis a krev

pro choulostivá místa v okolí kořenu

● Snižuje množství bakterií kolonizujících kůži

ocasu, genitálií, v oblasti brady a uší.

● Kůži hydratuje a pomáhá obnovovat přirozené prostředí

Obvyklé intervaly mezi koupelemi v medikovaném šamponu jsou 2-4 dny. Frekven-

kůže ● Pomocí koupele se dostane účinná látka do kontaktu s bakteriemi, které ničí

ce koupání v Biodexinu by měla být podle typu a intenzity kožního onemocnění konzultována s veterinárním lékařem.

PROČ KOUPAT V BIODEXINU?

Velikost balení šamponu o objemu 250

Přípravek obsahuje v šamponovém zákla-

a 500 ml umožňuje dostatečně dlouhou

du čtyři procenta velmi účinné antiseptické

a řádnou aplikaci přípravku také

látky chlorhexidin. Díky jeho silnému

u velkých a dlouhosrstých plemen.

antibakteriálnímu účinku může být použit

Je vhodné, aby o frekvenci koupelí

v případech, kdy je potřeba zvládnout tera-

rozhodl v souladu s dermatologickou

peuticky bakteriální zánět kůže, pyodermii.

diagnózou ošetřující veterinární lékař.

Biodexin šampon lze současně používat

V případě potřeby se doporučuje koupat

preventivně u pacientů s potvrzenou

až třikrát týdně, preventivně jednou

alergií, atopií nebo s hormonálním

týdně. Medikované šampony jsou

onemocněním, u nichž se záněty kůže

šetrné a kvalitní a není třeba

velmi často opakují.

se bát nadměrného vysušení

V přípravku se současně s bakteriostatic-

kůže a srsti při jejich

kým účinkem kombinuje vynikající účinek

častém použití u pacientů

mycí a dezodorační. Jeho pravidelné

se zánětem kůže.

používání snižuje mikrobiální zátěž kůže a omezuje kolonizaci povrchu kůže bakteriemi a kvasinkami.

3-2012 PETmedia

21

TRENDY

KDYŽ SE KŮŽE SAMA NEUBRÁNÍ


...To je otázka! V době letních prázdnin a dovolených však mnoho majitelů zvířat více než kdykoliv jindy řeší právě toto dilema. Podle americké cestovní asociace přibližně 15 procent dospělých Američanů, což je jen pro představu necelých 30 milionů osob, uvedlo, že někdy cestují se zvířetem na výlet do vzdálenosti alespoň 50 km nebo více. Silnou klientelu už vzali na vědomí i majitelé hotelů, rekreačních center a dokonce i restaurací, a snaží se najít způsoby, jak lidem se zvířaty na cestách vyjít vstříc. Na tentýž trend samozřejmě reagují i výrobci chovatelských potřeb celou řadou funkčních, nesmírně praktických a kvalitních produktů, které si kladou za cíl společné cestování a veškeré s ním související aktivity majitelům zvířat usnadnit, a zvířatům samotným zajistit co možná největší komfort a bezpečí.

na pokoji a zda za něj musí zaplatit každý

potřebujeme. Pokud musíme mazlíčka

den nebo pouze jednorázový poplatek.

přepravovat odděleně, např. v letadle,

Také se může stát, že kvůli zvířeti budou

vždycky se vyplatí mu dát i nějakou dočas-

mít omezen výběr ubytování pouze na

nou identifikační známku s adresou v cíli

určitý typ pokoje.

pobytu a telefonním číslem. Je také praktické si již doma najít kontakt na místního

JAK BUDE ZVÍŘE REAGOVAT?

veterináře pro případ náhlých problémů.

Tady hrají roli především zdravotní a povahové faktory: věk domácího mazlíčka, jeho

NA CO NEZAPOMENOUT

zdraví, chování a socializace, dovednosti

I mazlíček by měl mít stejně jako my

CO BYCHOM MĚLI ZVÁŽIT...

a poslušnost - to vše je velmi důležité

s sebou potřebné léky, doplňky stravy

Pokud lidé plánují cestu se svým miláč-

zhodnotit ještě před začátkem každé dovo-

a vitamíny, přepravky s kompletní identifi-

kem, měli by vzít v úvahu několik faktorů:

lené. Určitě bychom sebou neměli do

kací, ale i zdánlivé zbytečnosti jako

Jak bude jejich zvíře reagovat, zda pro něj

hotelu brát příliš mladé štěně, které není

náhradní vodítko pro případ, že se jedno

mají všechny potřebné doklady, očkování

naučené základním věcem, nebo do horké-

ztratí nebo poškodí, ale od věci není ani

a povolení, zvážit způsob, jak budou

ho podnebí k moři staršího psa se zdravot-

odstraňovač chlupů z čalouněného nábyt-

cestovat a zda to opravdu bude zábava pro

ními problémy a neklidným temperamen-

ku pro případ ubytování v hotelu, oblíbená

všechny, nebo pro některé zbytečná starost

tem. Vždy je třeba mít na paměti, že

značka granulí (co kdyby je v místě pobytu

či strádání. Zamyslet by se měli také nad

cestování zvířeti způsobuje určitý stres, což

neměli), pitná voda na cestu, hračky a vše

tím, zda mají k dispozici vhodné ubytování,

může celou dovolenou znepříjemnit oběma

pro péči o hygienu a srst. Pro kočky samo-

zda tam nejsou nějaké skryté poplatky za

stranám. Před odjezdem je nutné se ujis-

zřejmě ještě i toaletu (třeba cestovní karto-

zvířata, jestli mohou mít mazlíčka přímo

tit, že máme vše, co pro zvíře na cestu

novou verzi)) a stelivo.

FOTO: archiv firem Crazy Paws, DoggyRide, DutchDogDesign, InnoPet, PetEgo, Solvit Products, Senful, IBIYAYA a značky Skudo.

TÉMA

VZÍT ČI NEVZÍT?


ECO CARRIER: NEPŘEHLÉDNUTELNÝ DESIGN I MATERIÁL Crazy Paws nabízí mix estetických produktů, z nichž řada má opravdu kám této značky jednoznačně dominují

firmy DutchDogDesign - umožňuje vozit

dva produkty: ECO Carrier a Pet Sling.

malého psa (nejen) po městě na kole

Přenosky ECO Carrier, určené především

v přepravním košíku, který lze zároveň

pro menší domácí zvířata, jsou zajímavé

využít i jako bezpečný pelíšek či sedačku

jednak svým inovátorským tvarem, a jed-

při dobrodružných výletech autem a na

nak také tím, že jsou vyrobeny z lehkých

procházkách zase poslouží jako taška.

PP pěnových desek. Všechny materiály

Je ideální pro psy o hmotnosti do 16 kg.

jsou ekologicky šetrné a mohou být recyk-

Cocoon může být použit i samostatně -

lované. Nápadné, exkluzivně vypadající

třeba jako koš na nákup při cestách na

přepravky se navíc snadno čistí. Perforace

trh. Cocoon obsahuje vnitřní bezpečnostní

ve tvaru loga - tlapky - skvěle funguje

popruh s klipem, který lze připnout k oboj-

jako ventilace, polstrovaný obal na držadlo

ku psa uvnitř koše, aby nemohl vyskočit

poskytuje uživateli větší komfort při noše-

a zranit se. Koš je z odolné nylonové tka-

ní, a zároveň může být navlečen i na

niny a má vyloženě univerzální povahu,

ramenní popruh. A to ještě není všechno:

což je pro majitele se psem na cestách

ECO Carrier můžete složit zcela naplocho -

vynikající benefit. S využitím několika

a už jen pro snadnou přepravu, manipula-

jednoduchých úprav je Cocoon skvělým

ci nebo skladování.

pomocníkem během většiny menších

Dalším zajímavým produktem této značky

výletů. Díky konektoru KLICKfix ho snadno

je Pet Sling, ve kterém může majitel malé-

a rychle připevníte na přední kolo bicyklu

ho mazlíčka nosit jako dítě v šátku na

nebo na přední sedadlo auta. Dokonce mu

břiše, taštička přitom opět vypadá skvěle.

nevadí ani déš , nebo jeho součástí je

Oba produkty jsou k dispozici v zářivých

praktická pláštěnka, která pejskovi poskyt-

a svěžích barvách.

ne příjemný úkryt před nepohodou. Tento

TÉMA

nepřehlédnutelný design. Přenos-

produkt bude na trhu dostupný teprve

JEDNOZNAČNÝ TRENDEM JE MULTIFUNKČNOST

v polovině července 2012.

Výrobků, které psovi přinášejí větší míru

pro psy za kolo, psích kočárků a potřeb pro

bezpečí a majiteli usnadňují soužití se zví-

psa ve spojení s majitelem, který je vášni-

řetem i při neobvyklých aktivitách, na trhu

vým cyklistou nebo kondičním běžcem.

stále přibývá. Například víceúčelový Coco-

Matthys van Leeuwen, majitel firmy a desig-

on od DoggyRide - značky amsterodamské

nér v jedné osobě, vysvětluje, že toužil vytvo-

DoggyRide je řada špičkových vozíků

řit nové praktické potřeby pro menší psy. "Ačkoliv jsme byli průkopníky a lídry na trhu s psími "karavany" za jízdní kola, cítili jsme, že je potřeba přidat na kolo ještě i koš, aby nabídka byla pro cyklisty - majitele psů kompletní. Právě multifunkčnost řadí tento výrobek před ostatní běžné košíky na kolo."

3-2012 PETmedia

23


VĚTŠÍ POHODLÍ, BEZPEČÍ & KOMFORT Řada inovací se týká cestování autem, které majitelé pro výlety s mazlíčky logicky využívají nejčastěji. A už se jedná o bezpečné a pohodlné přenosky/sedačky typu dva v jednom nebo další pomůcky pro větší komfort při cestách, jako jsou různé schůdky, větrací bezpečnostní pojistky do oken auta nebo zajímavá odnímatelná sí ová přepážka mezi přední a zadní sedadla (Solvit Products). Vše má jediný cíl: bezpečnější a pohodlnější přepravu, která má společné cestování usnadnit nejen zvířeti, ale i jeho majiteli. Větší typy přenosek jsou vybaveny praktickými kolečky (Skudo). Parametry, které jsou v souladu s předpisy IATA a leteckých společností, jsou dnes již nezbytnou samozřejmostí. InnoPet opět vylepšil svou širokou nabídku kočárků pro psy. Čtyřnozí přátelé dnes nemusí běžet ani za kolem - síly jim pomůže ušetřit celá řada přídavných vozíků, které se jako vejce vejci podobají těm pro děti, odlišují je jen drobná vylepšení.

SPOLEČNĚ NA CESTÁCH

stavit, že by jejich pejsek či kočička

bezpečně přečkat cestu v automobilu.

Cestování s domácím mazlíčkem není

zůstali sami doma. A tak se na trhu

Neměli bychom však zapomínat ani

dnes již nic výjimečného. Majitelé chlu-

objevují rozmanité druhy cestovních

na to, že zvíře potřebuje mít své pohodlné

patých kamarádů si už ani neumí před-

přepravek a klecí, ve kterých může zvíře

místečko i v cíli cesty nebo výletu. Za tímto účelem firma PetArt JH nabízí několik různých druhů přepravních tašek, které poslouží jako měkká přepravka, ale zároveň jako mobilní pelíšek. Když ohrneme vrchní díl tašky, vznikne pohodlný pelíšek a mazlíček má rázem na chalupě či v hotelu své vlastní zázemí. Tašky jsou vyráběny z různých materiálů, jako je například pohodlný manšestr, omyvatelný silon či elegantní mikroplyš, a všechny je možné bezpečně vyprat v automatické pračce. Pro ty, kteří chtějí mít svého malého pejska na cestách opravdu blízko u sebe, nabízí PetArt JH "klokaní kapsu". Batůžek, který si majitel umístí zepředu na ramena, a společně s pejskem či kočičkou tak mají přehled o krajině, kterou právě putují.

24

PETmedia 3-2012


RECEPT NA ŘEŠENÍ BEHAVIORÁLNÍCH PROBLÉMŮ PSŮ A KOČEK STRES A ÚZKOST TRÁPÍ DOMÁCÍ ZVÍŘATA STEJNĚ JAKO JEJICH MAJITELE. V dnešní době se stále častěji setkáváme s případy, kdy potřebujeme pomoci při řešení poruch chování psů a koček vyplývajících z každodenních stresových situací, kdy dochází k narušení klidu nebo rutiny zvířete.

PŘÍČINY STRESU PACIENTŮ Situace, při kterých vzrůstají u kočky nebo psa obavy, mohou být krátkodobé nebo mohou přetrvávat delší dobu. Krátkodobé příčiny stresu Návštěva veterinárního pracoviště Návštěva stříhacího salónu nebo výstavy Pobyt ve psím hotelu Cestování se zvířetem Ohňostroje

Dlouhodobé příčiny stresu Separační úzkost - pobyt v domácnosti o samotě Stěhování domácnosti Nový člen rodiny Nový jedinec v teritoriu zvířete Odstav štěněte a změna jeho majitele

. PROJEVY STRESU U PSŮ A KOČEK Stres se u psů a koček může projevovat různými způsoby; některé jsou výrazné, patrné na první pohled, jiné lze rozeznat hůře. U koček to může být například zvýšená tendence odpočívat, snížená sociální interakce, nebo vyhledávání vyvýšených míst k odpočinku. Dlouhofobý stres může vést k těmto poruchám chování: Behaviorální příznaky značkování na nevhodných místech nadměrný štěkot nebo vytí změna chování při krmení odmítání vstupu do určitých místností (kuchyň...) agresivita vyhledávání úkrytů výběr výše položených míst k odpočinku

Fyzické příznaky poruchy spánku nadměrná žravost zvracení stereotypní chování nadměrné čištění okusování ocasu stažený ocas roztažené zornice

Emoční příznaky snížená sebejistota zvýšená závislost na majiteli vynucování pozornosti neklid snížená hravost

ŘEŠENÍ A PREVENCE ÚZKOSTNÝCH STAVŮ Zdravotní a psychické komplikace projevující se často změnou v chování zvířete by měly být řešeny. Přehlížení problému zvířete situaci pouze zhoršuje. Nejprve je potřeba správně určit příčinu daného problému a následně jej řešit pomocí úpravy prostředí a správné tréninkové techniky společně s vhodnou terapií. V mnoha případech jsou léky nezbytnou součástí léčby. Velmi často se jedná o problémy dlouhodobé vyžadující trpělivost a správnou a pečlivou komunikaci. Zylkéne® je určen ke zvládání a prevenci stresu koček a psů. Napomáhá lepší adaptaci zvířete na změny v jeho prostředí nebo vypjaté události. Patentovaná látka obsažená v kapslích Zylkéne Vaše miláčky uklidní a zmírní symptomy jejich nežádoucího chování, aniž by byli sedováni. Zylkéne se aplikuje jedenkrát denně. Před očekávanou stresovou situací (ohňostroj, transport, pobyt na hotelu, výstava, stříhání apod.) podejte Zylkéne® 3-5 dní předem. Obsah kapsle lze vysypat a jedenkrát denně aplikovat na krmivo psa či kočky. Prášek je pro zvířata velmi atraktivní. Vynikající chu a snadné přijímání přípravku Vaši domácí mazlíčci jistě ocení. Po použití Zylkéne® nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky a může být aplikován dlouhodobě. Více informací naleznete na www.zylkene.cz. MVDr. Jan Doležal, MSD Animal Health


ASAN OSLAVIL 5 LET! Ač se nám to v redakci zdálo neuvěřitelné, opravdu uplynulo již pět let od chvíle, kdy byla zahájena výroba revoluční ekologické podestýlky Asan - jediné buničité podestýlky na světě, která je určena pro domácí mazlíčky. Záměrem a vizí celého tvůrčího týmu bylo především vymyslet, odzkoušet a vyrobit jedinečný ekologický produkt ze vstupní suroviny, která nezatěžuje naše životní prostředí, a zároveň nabídnout průmyslovým výrobním závodům možnost likvidace jejich neekologického odpadu, který se ojedinělou technologií přetvoří na dále upotřebitelný produkt. A to se skvěle povedlo. Asan reaguje na skutečné potřeby chovatelů a majitelů zvířat, mezi něž patří zejména absorpce tekutin a pachů (jeho absorbční vlastSlavnostní přípitek k 5. výročí ekologické podestýlky vyráběné revoluční technologií.

nosti dosahují 430 % v poměru váhových dílů!), zdravotní přínos pro zvířata, ale i pro jejich majitele, ekologická likvidace použité podestýlky spláchnutím do toalety nebo kompostováním, použitelnost ve všech typech chovů a bezprašnost. V neposlední řadě šlo i to, nabíd-

Zaměstnanci Asanu jsou ten správný tým, odměnou jim byly dárky doslova „šité na míru“.

nout takovou podestýlku, která je pro chovatele i ekonomickým přínosem a pro prodejce zase obchodním přínosem. „Za úspěchem se však skrývá intenzivní práce a energie. Asan je ryze česká společnost jednoho majitele, pana Tomáše Karafiáta, a přestože se při výrobě uplatňují ekologické aspekty, firma nevyužila ani jediné dotační koruny,“ podotýká Vladimír Janicki, generální ředitel ASAN CZ s.r.o. Dnes je společnost certifikovaná na ISO 9001 a ISO 14001, vlastní certifikaci TÜV, testovací a laboratorní zkoušky jak státní veterinární správy, tak i státního zdravotního ústavu. Hned v počátku získal Asan porovnávací testy německého zkušebního ústavu Altromin s odborným porovnáním s jinými typy podestýlek, kde dopadl jednoznačně nejlépe. Asan se stal v roce 2011 finalistou soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí, a to za projekt ASAN Cat a Asan Pet. Cenu vyhlašuje Business Leaders fórum a garantem

Anička Karafiátová, téměř stejně „stará“ jako Asan, si zkouší bílý pláš primáře Mázla (Petra Rychlého), který celou akci moderoval.

i hodnotitelem je komise Ministerstva životního prostředí ČR - pro Asan a celý tým je to bezpochyby velký úspěch a ocenění produktu. Oproti slavnostnímu zahájení výroby před 5 lety, kdy slunce jen zářilo, akci tentokrát nepřálo počasí, ale nějak to vůbec nevadilo. Všichni se skvěle bavili a hlavně bylo vidět radost z něčeho, na co mohou být iniciátoři projektu právem pyšní. Jak jsme se dozvěděli, oproti původnímu konceptu, kde výrobní linka měla plánovanou hodinovou produkci 280 kg podestýlky a dvousměnný provoz, v němž se počítalo s 24 zaměstnanci, dokázali právě intenzivním přístupem k vývoji a celkové ekonomické náročnosti vlastním přínosem zvýšit hodinovou produkci na cca 650 kg, a to s jedinou směnností a pouze s pěti zaměstnanci ve výrobě a v expedici.

ASAN V ČÍSLECH Jen pro představu uvádíme pár čísel: Za 5 let činnosti v ASANu CZ zpracovali 1727 tun vstupní suroviny, tedy druhotného průmyslového odpadu, což je 116 kamionů. Vyrobili celPetr Rychlý si vyzkoušel neobvyklou disciplínu: králičí HOP.

kem 464 406 kusů jednotlivých balení podestýlky Asan, což činí opět 1727 tun podestýlky. Z toho lehce zjistíte, že společnost neprodukuje žádný odpad z výroby, veškerá získaná odpadová surovina je ze 100 % přeměněna na dále upotřebitelný produkt. Produkty Asan už znají v Litvě, Irsku, Bulharsku, Izraeli, Maarsku, Německu, Španělsku, Austrálii, Singapuru, Řecku, Rusku, Rakousku, Rumunsku, Švédsku a na Kypru. „Za pětileté období jsme dokázali navýšit výrobu celkem o 397 %. Tyto výsledky je též nutné opřít o profesionální a poctivou práci našeho obchodního týmu, marketingu a propagace, vývoj podle mého názoru vskutku povedených obalů, a hlavně o stále vzrůstající oblíbenost Asanu u koncových spotřebitelů,“ uzavírá Vladimír Janicki.

Známý bavič Zdeněk Izer předvedl své pověstné imitátorské kousky. Pohled do stanu plného příznivců a přátel Asanu.

Všechny odměny byly zasloužené. (Lenka Karafiátová)


Ekologické stelivo

5 let pro lepší svět

Mimořádná absorpce pachů Bez prachu, přidaných barviv a parfémů 430% absorpce vlhkosti prodlužuje dobu využití steliva a intervaly mezi jeho výměnou Stále suchý povrch pro komfort zvířat 100% recyklovatelný

Asan®cat

s LAPUR zámkem – organickou technologií, která násobí schopnost pachové absorpce. Mimořádně dobře a rychle pohlcuje pachy a neuvolňuje je zpět do prostředí. Výrobce ASAN – CZ s.r.o. • www.asan.cz

Asan Pet+Cat 210x297 5 let.indd 1

Asan®pet

s Aloe vera výtažkem z léčivé rostliny, která má antibakteriální účinky, dává stelivu jemnou příjemnou strukturu, snižuje podráždění kůže, hojí rány a oděrky.

Distribuce TOMMI CZ s.r.o. • www.tommi-tommi.cz

E-shop www.tommiland.cz

27.6.2012 8:50:55


NOVÉ DESIGNY OBOJKŮ A VODÍTEK Snad nikde v celém sortimentu pro mazlíčky není tak široká nabídka barev a vzorů, jako je tomu u vodítek a obojků. A každý rok se objevují nové aktuální řady, které reagují na nové trendy jak v barvách, tak i v naší haute couture. S trochou nadsázky tak můžeme říct, že je obtížné si vybrat, ale tentokrát nikoliv z důvodu malé nabídky, ale naopak právě proto, že je tak neuvěřitelně bohatá.

26 BARS & A BAND A JEJICH STYLOVÉ AVANT GARDE Sluší se podotknout, že navíc ještě ověnčené cenami, mimo jiné je Pet Business označil za nejlepší vodítko roku 2011. Ve 26 Bars & a Band vsadili na kvalitní výrobek - stylová avantgardní kolekce samonavíjecích vodítek má více než 20 originálních vzorů ve 2 velikostech, z nichž je podobně jako u Flexi těžké vybrat jen jeden. Pro snadnější použití je vybaveno jen jedním tlačítkem, které slouží pro zabrzdění i uvolnění pásu, snadno tak ovládáte psa jediným kliknutím. Pokud se vám bude zdát, že se vám ten obyčejný

TREND

plast nějak podezřele dobře drží v ruce, bude to nejen dobře designovanou ergonomickou rukojetí, ale i pečlivě vybraným pogumovaným materiálem pod rukojetí, který zabraňuje vyklouznutí vodítka z ruky a poskytuje i lepší přilnavost. Důkazem kvality je i tříletá záruka na výrobek. Společnost 26 Bars & a Band začala jako první vyrábět potištěná samonavíjecí vodítka. Jedná se o mladou firmu, která se zaměřuje na inovace, design, promyšlený marketing a zákaznický servis. Manželé Michael a Sandi Kaneko spojili své odlišnosti a vytvořili jedinečnou značku. Mike se předtím věnoval finančnímu byznysu a Sandi vystudovala Fashion Institute of Design Merchandise, takže jejich synergie je vlastně ideální a na výrobcích této značky je to rozhodně znát. Firma 26 Bars & a Band už za své výrobky získala řadu ocenění. V roce 2009 dokonce řadu obojků a vodítek obohatil Paul Frank o své kultovní opice. Obojky jsou vyrobeny ze silného popruhu, mají robustní sponu, stejně jako vodítka jsou potištěny po obou stranách a lze je upravit na krk téměř jakéhokoli psa. Od letošního jara 2012 má kolekce Avant Garde opět nového člena Meet Matte.

FLEXI: DLOUHÁ CESTA K DOKONALÉMU DESIGNU Zalistujete-li novými propagačními materiály značky Flexi, určitě se váš pohled zastaví u dřevěného prototypu samonavíjecího vodítka z roku 1972 s krásným koženým červeným řemínkem. Pravděpodobně si v té chvíli uvědomíte, jak historicky (přestože zároveň i velice esteticky) tento výrobek působí a jak dlouhou cestu tato značka ve vývoji a designu urazila. Letos opět představila nové vzory, od moderních pro každodenní použití přes ty, které jsou zaměřeny na ženy - majitelky pejsků, až po třpytivě luxusní kousky ozdobené krystaly Swarovski.

PRVNÍ OBOJEK S INTEGROVANÝM ANTIPARAZITÁRNÍM PÁSKEM Španělská firma Tuynec se zabývá výrobou, distribucí a prodejem speciálních obojků pro psy. Téměř výhradně jsou vyráběny ručně z těch nejlepších materiálů. Jejich hlavní výhodou oproti běžným obojkům je speciální vrstva/kapsa ze sí oviny na vnitřní straně obojku, takže je možné do něj vsunout antiparazitární obojek, který pro psa běžně používáte. Tento systém je unikátní na trhu a nabízí několik výhod. Jednak zabraňuje nadměrnému opotřebení nebo zlomení antiparazitárního obojku, čímž prodlužuje jeho životnost, a jednak eliminuje i možnost jeho ztráty, znečistění a podobně. Pes je díky němu chráněn proti parazitům, ale přitom nemá na krku poměrně nevzhledný obojek. Tuynec obojky byly testovány pod dohledem veterinářů, aby bylo zaručeno, že nebrání správnému fungování antiparazitárních obojků. Obojek Tuynec je vhodný pro všechny typy psů. Obchodníci mohou požádat o speciální ceny pro distribuci.


Antiparazitární obojek

• působení: 6 měsíců • pro psy • barva: černá, hnědá, béžová • délka 66 cm

Český výrobek

www.stachema.cz


LOSKUTÁK

CHOV

hlučný a nepořádný mistr imitátor

Většina zájemců chce loskutáka chovat proto, že slyšeli vyprávět neuvěřitelné historky o jeho téměř zázračné schopnosti napodobovat nejrůznější hlasy a zvuky nebo se o tom přesvědčili "na vlastní uši". A loskuták skutečně patří k těm ptákům, kteří jsou v napodobování lidských slov a vět, ale i jiných zvuků takovými mistry, že lze jen stěží rozeznat, mluví-li pták nebo člověk. Jiní ptáci to sice umí také, ale loskutáci bezkonkurenčně nejlépe! Tento pták ve své domovině mluví hlasem a řečí všech obyvatel domu a často například popletl služebnictvo, když se hlasem pána dožadoval kávy, vody po holení nebo koupele. Celé odpoledne dokázal volat na sluhu, takže když ho pak zavolal jeho pán, už neuvěřil a nepřišel. Co nejsrdečněji vás pozdraví a sám si také hned odpoví. Dokáže předvést celé situační rituály, které odposlouchá ve svém okolí: zaslechnete, jak někdo zívá, vyskočí z postele, následuje rytmus bosých kroků, čištění zuby a zakloktání - dům je přitom prázdný, nebo majitel je na dovolené…

že vyžaduje společnost a dostatek pohybu, je i dost hlučný. Jinými slovy: dokáže pěkně hlasitě vřískat. Vydává charakteristické pronikavé klesající hvízdání, pisklavé i jiné zvuky, které jsou pro lidské ucho nepříjemné a navíc slyšitelné na velkou vzdálenost. Navíc si loskutáci velmi rádi povídají večer před spaním. Svůj repertoár mohou obohatit o naučené zvuky, mají totiž mimořádný talent velmi věrně napodobovat zvuky včetně lidského hlasu. Pokud žijete v domě, kde bydlí i jiní lidé, je téměř jisté, že jim váš hlučný miláček může vadit. Jestliže je váš byt malý a nemáte kam odejít, když to vašeho loskutáka "chytne'', budete pořádnou dávku trpělivosti potřebovat i vy. Chcete-li chovat loskutáka v bytě, tak vás nemine ani každodenní úklid. Patří totiž k plodožravým

OBJEKTIVNÍ ROZVAHA PŘED KOUPÍ

v Indii a jihovýchodní Asii, ale i jinde.

ptákům a ti se co do příjmu potravy jeví

Loskuták je od přírody společenský, čilý

spíše jako "velkorysí", pokud ne přímo mar-

Loskuták posvátný (Gracula religiosa) patří

a neposedný. Pokud nejste celé dny doma

notratní a nepořádní. Udržet jejich okolí

do čeledi špačkovitých. Je to vlastně tako-

nebo na víkendy odjíždíte, o jeho chovu

v čistotě dá každopádně dost práce. Z toho

vý "špaček", který divoce žije především

byste vůbec neměli uvažovat. Kromě toho,

plyne, že určitá rozvaha a sebereflexe je

30

PETmedia 3-2012


o pěti až deseti jedincích, kteří na sebe v jed-

poprvé vystaven v londýnské zoo roku

doslova nutná. Navíc vám loskuták může

nom kuse pokřikují. Jsou monogamní, hnízdí

1859. Loskuták posvátný je oblíbeným

dělat společnost až dvacet let!

nejčastěji od dubna do července v dutinách

voliérovým ptákem už dlouho. Nejčastěji

lesních stromů, které vystýlají větvičkami,

se chová loskuták velký, o kterého je také

PŮVOD LOSKUTÁKA

listy a peřím. Samice snáší maximálně tři

největší zájem na trhu. Nadaní jedinci se

Loskutáci jsou nápadní ptáci - mají černé

modrá vajíčka s hnědavými tečkami, která

naučí "mluvit" dokonce lépe než pověstný

peří s výrazným zeleným a fialovým les-

zahřívají oba partneři. Mláata se líhnou

papoušek žako, budoucí chovatel by však

kem, na křídlech kontrastují bílá zrcátka,

za 14-18 dní, za měsíc už vylétávají z hníz-

měl počítat i s tím, že ne z každého jedin-

která vynikají zvláště během letu. Na tvá-

da. Loskutáci mohou mít i tři snůšky za

ce se stane mistr imitátor. Může se stát,

řích a týlu mají holé, masité a jasně žluté

rok. Rozmnožování loskutáků v zajetí nestačí

že právě ten váš loskuták se za celý život

laloky, jejichž přesný tvar i umístění záleží

pokrýt poptávku, ve volné přírodě jsou proto

nenaučí jediné slovo a bude si s vámi

na daném poddruhu, kterých někteří autoři

mláata ve velkém vybírána z hnízd. Jejich

povídat pouze "ptačí řečí".

popisují až 15. Silný rovný zobák je oran-

populace logicky nezadržitelně klesá. Po

Na rozdíl od papoušků potřebuje losku-

žový, nohy žluté. Samec a samice jsou

vydání legislativy regulující jejich lov v někte-

ták klec spíše širší než vysokou, aby

zbarveni stejně, někteří chovatelé jsou

rých oblastech počet loskutáků opět vzrostl.

v ní mohl pořádně roztáhnout křídla.

však údajně schopni rozlišit je podle odstí-

I doma chovaný pták proto potřebuje pest-

Měli byste mu poskytnout tak velkou

nu a barevného lesku peří na hlavě.

rou stravu obsahující jak rostlinnou, tak

klec, jak jen vám to prostory a rozpočet

Loskuták posvátný tvoří velké množství

živočišnou složku. Důležitá je však v první

dovolí. Voliéra je samozřejmě lepší, los-

poddruhů, není zcela jasné kolik přesně -

řadě čerstvá voda, nebo loskutáci hodně

kuták chovaný v kleci potřebuje mít

mezi různými autory nepanuje příliš velká

pijí. Ve speciálních granulích a směsích

možnost proletět se po místnosti. Losku-

shoda. Mezi poddruhy existují i rozdíly

jsou v nich obsaženy základní živiny, které

ták je velmi společenský pták, nejlepší je

ve velikosti, mezi chovateli se proto obvy-

loskutáci potřebují. Neměli byste však šet-

chov v páru, nebo by klec měla být

kle rozlišují tři základní typy: loskuták

řit na ovoci, tím se nepřejedí. Záleží jen na

umístěná tak, aby byl loskuták v kontak-

velký (~G. r. religiosa), střední (~G. r.

vás, kolik ovoce máte možnost jim podá-

tu se svým majitelem. Loskutáci se špat-

intermedia) a malý (~G. r. indica). Losku-

vat. Co loskutákům velmi chutná jsou třeš-

ně ochočují. Čím staršího jedince získá-

ták velký má tělo dlouhé kolem 30 cm,

ně a hlavně višně. Do směsi pro hmyzo-

te, tím je naděje na ochočení menší.

loskuták malý je o 5 až 6 cm menší.

žravé ptáky je možné přidávat drcené oves-

Problém je, že mladého a starého losku-

Na rozdíl od špačků loskutáci nechodí,

né vločky, které přispívají ke zpomalování

táka lze rozlišit jen těžko. Tito ptáci

ale poskakují po větvích.

vylučování potravy z těla ptáka. Po celý rok

nejsou tak snadno ochočitelní jako třeba

Loskuták posvátný je v mnoha poddruzích

by ve voliéře měl být grit nebo písek na

papoušci a je dost možné, že k vám váš

rozšířený v jižní části Indického subkonti-

trávení. Loskutáci mají krátká střeva,

loskuták nikdy nezíská naprostou důvěru.

nentu, na Cejlonu, v jižní Číně, Barmě,

a pokud nedostanou dva dny najíst,

Pro dobré vzájemné soužití je ideální si

Thajsku, Vietnamu, Malajsii a Indonésii,

mohou zemřít. Pravidelný přísun potravy

obstarat ručně dokrmené mládě. Pokud

včetně ostrovů Sumatra a Borneo, vyskytu-

je proto velmi důležitý!

se vám podaří získat jeho důvěru, vůči

je se rovněž na Filipínách a Andaman-

svému chovateli se po nějaké době větši-

ských ostrovech. Kromě toho byl člověkem

SPECIFIKA CHOVU

nou chová jako k soukmenovci a přimkne

úspěšně introdukován na Floridu, Havajské

Amsterodamská zoo chovala loskutáka už

se k němu. Považuje ho za partnera

ostrovy, do Japonska, Portorika a na další

v roce 1815. Loskuták střední rasy byl

svého druhu.

místa. Preferuje oblasti s častými dešti a vysokou vzdušnou vlhkostí, obývají džungle, stálezelené i vlhké opadavé lesy, včetně horských lesů, vyskytují se v nadmořských výškách od 0 do 2000 m. Loskutáci jsou výhradně stromoví ptáci, běžně se vyskytují i na okrajích lesů u kávových i jiných plantáží.

POTRAVA A ROZMNOŽOVÁNÍ Loskutáci se zpravidla zdržují na vrcholcích stromů, kde hledají především ovoce, nejčastěji fíky, ale i semena, hmyz nebo malé obratlovce, kterými se živí. Pojídají také nektar. Přes den se shlukují do skupinek

CHOV

před koupí tohoto exotického špačka


BUDOUCNOST PATŘÍ M-KOMERCI Vstupujeme do světa, kde začínají tablety a chytré telefony převažovat nad počítači. Mobilní affiliate marketing se ve světě těší stále větší popularitě. S masovým využíváním internetu a mobilních zařízení se objevily nové možnosti reklamy a maximálně se zjednodušilo i sledování její efektivity. Zahrnete-li do své marketingové strategie i mobilní telefony, získáte nejen další prodejní potenciál, ale i náskok před konkurencí. A pokud takzvanou m-komerci, neboli mobilní reklamu a marketing, už využíváte, vaše raketa nejspíš vzlétne co nevidět...

CO JE TO MOBILNÍ MARKETING Jako mobilní marketing nejčastěji označujeme komunikaci, při které je využíván

OBCHOD

mobilní telefon uživatele. Mezi nejčastější využití mobilního marketingu patří zobrazování reklamy (obrázkové či textové) při prohlížení internetových stránek na mobilu, zasílání reklamních SMS zpráv, používání QR kódů pro rozšíření poskytnutých informací k inzerátu v tisku apod. Do mobilního marketingu však počítáme také výrobu webových stránek, optimalizovaných pro prohlížení z mobilního telefonu, či tvorbu mobilních aplikací jako nosičů reklamních sdělení.

VÍCE NEŽ 50 PROCENT ČECHŮ NAKUPUJE PŘES INTERNET PŘÍJMY PŘEKONAJÍ OČEKÁVÁNÍ

technologií a obliby sociálních sítí je až

Inovace se zrychlují a experimentování

"osobním webem". Navzdory veškerému

vede k pokroku. Různorodost taktik

pokroku jsme však stále teprve na počátku

v mobilním prostředí je ohromující. Inze-

zlatého věku mobilních telefonů. Již dnes

renti mají nyní extrémně širokou paletu

je však zřejmé, že příjmy z mobilních

mobilních nástrojů, kterými mohou oboha-

médií překonají očekávání.

tit své zprávy, to vše díky pokroku v oblas-

Stále více lidí si kupuje smartphony, tráví

ti mobilního vyhledávání, mobilních aplika-

spoustu času používáním mobilních aplikací

cí, mobilních internetových stránek a SMS.

a procházením internetu v mobilním zařízení.

V blízké budoucnosti se designéři plánují

Obrovským způsobem tak roste prostor pro

více zaměřit na intuitivní a hlasové ovládá-

propagaci. Nečekejte a využijte tento potenci-

ní přístrojů, aby jejich používání bylo co

ál. Amazon v roce 2010 utržil díky nákupům

nejjednodušší a dostupné širokým vrstvám.

přes mobily miliardu dolarů, což jsou zhruba

Již dnes jsou běžné aplikace, které pomá-

3 % jeho celkových tržeb. Očekává se, že v

hají sledovat vaši polohu ve fyzickém světě

roce 2015 proběhne přes mobily 8 % obcho-

a pokud chcete, tak vás upozorní, když

dů. Přestože jsou mobily nejrychleji rostoucí

jsou určití lidé poblíž. Co všechno je nyní

platformou v ČR, zhruba 79 % webů zatím

možné pomocí kombinace GPS, nových

nemá pro mobily optimalizovaný web.

32

PETmedia 3-2012

neuvěřitelné. Web se vyvíjí, aby se stal

Majitelé smartphonů jsou zajímavou cílovou skupinou pro reklamní průmysl i z toho důvodu, že možnost jejich oslovení online marketingem je o mnoho vyšší než u majitelů běžných telefonů. Tato cílová skupina se v porovnání s majiteli telefonů, které nespadají do kategorie smartphonů, mnohem častěji připojuje k internetu z mobilu a také intenzivněji využívá online služby jako je online nakupování a internetbanking. Obecně v regionu CEE nakupuje přes internet necelá pětina lidí. Ze zemí CEE je tato služba nejpopulárnější v České republice, kde ji k výhodným nákupům využívá 54% uživatelů internetu. Na vedoucích pozicích v CEE je i Slovensko a Slovinsko. Naopak prostor pro růst je v zemích jako je Turecko, Ukrajina a Kazachstán, které se umístily na konci žebříčku.


SMARTPHONY NEJSOU JEN MUŽSKÁ ZÁLEŽITOST

reklamní sí AdSense for mobile nebo

če v době svého největšího rozmachu.

AdMob. Reklamu můžete zacílit na jednot-

V Česku jsou asi 2 miliony smartphonů,

Každý třetí člověk v regionu střední

livé platformy (Android, iPhone, iPod,

které se lidé teprve učí používat. Kromě

a východní Evropy (CEE), který nakupuje

iPad, Palm webOS) i jednotlivé operátory

zpráv a zabíjení času je už na vzestupu i

přes internet, vlastní smartphone. V regio-

(Vodafone, T-Mobile, Telefónica O2). Mož-

m-commerce a čeští obchodníci přes tele-

nu CEE vlastní smartphone 14,2 procent

nosti jsou takřka nevyčerpatelné. Návštěv-

fony prodají zboží za několik milionů korun

majitelů mobilních telefonů. Při pohledu

nost a výkon mobilního webu a jeho pro-

měsíčně. Mimochodem, YouTube tvoří asi

na konkrétní země najdeme nejvyšší podíl

pagace lze navíc vyhodnocovat obdobně

třetinu všech dotazů zadaných na Googlu.

majitelů těchto high-end telefonů ve Slo-

jako klasickou návštěvnost webu, napří-

Každý měsíc tento portál navštíví 73 %

vinsku, Turecku a Litvě, naopak na konci

klad s pomocí Google Analytics.

naší online populace a lidé tak vygenerují

sko, Ukrajina a Rumunsko. S expanzí

FENOMÉN ZVANÝ QR KÓDY

71 % návštěvníků YouTube tvoří lidé od

chytrých telefonů se zvyšuje i trend připo-

Jelikož počet uživatelů smartphonů i table-

20 do 49 let, zdaleka tedy není jen pro

jování se k internetu z mobilu. Pro

tů se s největší pravděpodobností bude

teenagery. Podle studie Země internetová

obchodníky je tato progresivní cílová sku-

stále zvyšovat, mobilní marketing nepo-

tvoří internet v Česku přes 3,6 % HDP

pina mimořádně zajímavá i proto, že 31

chybně čeká zářivá budoucnost. V Česku

a v roce 2015 už to má být 5 %, což je

procent lidí v CEE, kteří nakupují přes

si tuto skutečnost už některé firmy stačily

více, než kolik tvoří bankovnictví nebo

internet, vlastní smartphone. Vyplývá to

uvědomit (Fotolab.cz nebo Mall.cz) a loni

telekomunikace.

z aktuálního mezinárodního průzkumu CEE

na podzim spustily testovací fázi projektu

Ve Spojených státech byla spuštěna apli-

Telco Industry Report 2011, který se

nakupování pomocí QR kódů, což je - jak

kace Google Wallet na bázi NFC - při

uskutečnil v 15 zemích CEE na vzorku

asi víte - obdoba čárového kódu, který umí

nákupu přiložíte telefon k terminálu

více než 15 000 respondentů.

mobil rozpoznat a převést uživatele na

a on zaplatí za vás, případně připíše body

Smartphony najdeme o něco častěji

webovou adresu. Zákazník si z plakátů

do věrnostního programu nebo nahraje

u mužů. To však neznamená, že chytré

jednoduše vybral konkrétní produkt, naske-

slevový kupon pro příští nákup. Prodejce

telefony jsou v regionu CEE čistě mužskou

noval jeho QR kód a "mobilně" nakoupil.

tedy nebude muset být hlavně u poklad-

záležitostí. Právě naopak, svědčí o tom

Jde o zajímavou spojku mezi offline a onli-

ny, ale spíše bude pomáhat a radit zákaz-

pouze necelý tříprocentní rozdíl v používání

ne marketingem. Zda může mít tato meto-

níkům.

těchto telefonů ve prospěch mužů. Navíc

da moderní "výkladní skříně" výrazně svět-

Protože zadavatelé reklamy v ČR mobilní

v mnoha zemích je používání smartphonů

lou budoucnost, se ale teprve ukáže.

marketing stále ještě pořádně neobjevili, jsou webové stránky prohlížené v mobilních

mezi muži a ženami srovnatelné - mezi

telefonech téměř prosté marketingových

a Rusko. Naopak největší rozdíly ve vlast-

ČEŠI, SMARTPHONY A NÁKUPY

nictví smartphonů v této oblasti najdeme

Počet uživatelů mobilního internetu strmě

nízké úrovni. Pro chytré marketéry se tedy

ve Slovinsku a v České republice, kde

stoupá. Letos by se měl vyrovnat lidem při-

v tomto směru naskýtají velmi zajímavé pří-

tento telefon najdeme častěji u mužů.

pojeným přes počítač. V Británii má nyní

ležitosti jak pro propagaci značky, tak

smartphone každý druhý člověk a mobilní

výrobků či služeb. Mnoho aplikací a mobil-

komerce (nákup zboží přes mobil) zde roste

ních stránek je stále bez reklamy, takže

dvojnásobnou rychlostí než klasické počíta-

potenciální zákazník není zahlcen.

tyto země patří například Litva, Lotyšsko

MOŽNOSTI MOBILNÍ PROPAGACE

sdělení a ceny mobilní reklamy jsou na

Oblast m-komerce se stále vyvíjí a nikdo přesně neví, jaká situace bude za rok. Agentury vám již dnes na zakázku připraví speciální reklamní kampaně do vyhledávání na Googlu v mobilech odpovídající specifikům způsobu používání vyhledávače z mobilu. Reklamu můžete rozšířit například o Click-to-Call neboli možnost volání

Jaká média pro inzerci využívají firmy nejvíce? 50 % 45 % 40 % 35 % 30 %

přímo z hledání a v případě omezené pro-

25 %

vozní doby telefonní linky vše upravit tak,

20 %

aby se telefonní číslo zobrazovalo jen ve

15 %

zvolený čas. Mobilní aplikaci pro iPhone

10 %

nebo Android ve vyhledávání lze podpořít

5%

umístěním grafické reklamy v jiných apli-

0%

kacích. Podle typu reklamy se využívá

TISK

RÁDIO

TV

INTERNET

MOBIL

3-2012 PETmedia

33

OBCHOD

400 milionů zhlédnutých stránek. Celých

žebříčku se umístily země jako je Sloven-


GRANTOVÝ PROGRAM NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT PRO ROK 2012 Nadace na ochranu zvířat vyhlašuje veřejný grantový program, ve kterém budou rozděleny finanční prostředky přidělené z Nadačního investičního fondu (NIF). V rámci jednoho samostatného programu bude rozdělena celková částka 150.000,- Kč. Žádosti o granty budou posuzovány a schvalovány v souladu s grantovými pravidly nadace, která jsou k dispozici na adrese Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, 140 00 Praha 4 nebo na internetové adrese: www.ochranazvirat.cz.

PROGRAMY VYHLÁŠENÉ NADACÍ NA OCHRANU ZVÍŘAT PRO ROK 2012 Podpora a propagace dobrých životních podmínek pro život hospodářských zvířat Zaměření programu: Podpora projektů, které se podílejí na: ●

záchraně a péči o nechtěná a týraná hospodářská zvířata včetně koní,

propagaci alternativních chovů hospodářských zvířat, které přispívají k vlídnějším podmínkám života chovaných zvířat (jejich welfare),

osvětové a informační činnosti v této oblasti.

Uzávěrka podání přihlášek je stanovena na 31. 8. 2012. Za dodržení lhůty pro podání návrhu projektu se považuje předání návrhu zadavateli do 12.00 hod. 31. 8. 2012 v sídle Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, 140 00 Praha 4 nebo doručení poštovní zásilkou zaslanou doporučeně s poštovním razítkem nejpozději dne 31. 8. 2012. Platná grantová pravidla a formulář žádosti o výše uvedené granty jsou k dispozici ke stažení na internetové adrese: www.ochranazvirat.cz nebo v sídle Nadace na ochranu zvířat v Praze 4, Pacovská 31, tel: 222 135 460, fax: 222 135 461, e-mail: SZverinova@ochranazvirat.cz, nadace@ochranazvirat.cz. Žádosti zaslané faxem nebudou akceptovány!

PETmedia IMPRESSUM Šéfredaktor: Mgr. Marcela Vaškovicová, vaskovicova@petmedia.cz Jazyková korektura: Jana Hrušková Grafické zpracování: Irena Frindová, frindova@petmedia.cz Inzerce: Lucie Houdková, houdkova@petmedia.cz tel.: +420 222 310 562 +420 606 260 546 Obrazové materiály: Dreamstimem, ISIFA Image Service, FOTOLIA, archiv redakce, prezentační materiály firem Objednávky časopisu a administrace: info@petmedia.cz Vychází 6x ročně.

Vydává: TRIVIA GROUP s.r.o. Litvínovská 590/8 190 00 Praha 9 Zapsána v OR, vedeným MS v Praze Oddíl C, vložka 112991 IČO: 27447863 DIČ: CZ27447863 Zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 16901. Distribuci zajiš uje Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah a grafické řešení inzerátů a nenese odpovědnost za případné způsobené škody. Nevyžádané rukopisy, CD, DVD a fotografie se nevracejí. ADRESA REDAKCE: V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1, tel : +420 222 310 562, fax : +420 222 310 563, e-mail: info@petmedia.cz, www.petmedia.cz


210x297_pedigree12.indd 1

16.4.12 10:41

PETmedia 3-2012  

B2B magazine for pet industry in the Czech Republic / oborový časopis pro majitele pet shopů, výrobce, dovozce a distributory chovatelských...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you