Page 1

PETm dia 1-2013

30

aktuální trendy 2013

6

obezita mazlíčků je problém

40

filtrace vody v akváriu

18

rozhovor s václavem cílkem

AKTUÁLNÍ TRENDY 2013

distribuován zdarma výrobcùm, dovozcùm, maloobchodùm a velkoobchodùm v daném oboru a dále do vybraných veterinárních klinik a ordinací


EDITORIAL Všichni víme, nebo alespoň máme tušení, co je takzvaný virální marketing. Pořád je to však jen okrajově využívaný nástroj, který funguje na principu spontánního šíření reklamního sdělení mezi lidmi. Často se jedná o vtipná videa, zdánlivé senzace, trapné situace a podobně. Jednoduše řečeno, musí to být natolik neobvyklé a zajímavé sdělení, aby je lidé a celé komunity začali dobrovolně šířit. Firmy a jejich reklamní agentury si s touto formou marketingu často lámou hlavu, protože pokud má být opravdu úspěšný, vyžaduje to spoustu přemýšlení, kreativity a času. Možná jste slyšeli o neuvěřitelném kousku, který se v tomto směru podařil dvěma sestrám a jejich třem malým bráškům. Holčičky toužily po štěněti a rodiče jim neprozřetelně slíbili, že pokud získají milion "Like" neboli kliknutí na "To se mi líbí" na Facebooku, tak jim ho pořídí. Podcenili však dětský entuziasmus a v klidu si šli lehnout, aniž tušili, že už druhý den dopoledne se toto přání stane skutečností a že budou muset vybírat pejska. Všechno to tak trošku připomíná dojemný hollywoodský příběh. V úterý 15. ledna se na Facebooku objevila stránka Twogirlsandapuppy s jediným cílem - získat milion zdvižených palců. Byla na ní fotka všech sourozenců s ručně psaným papírem, kde prosí známé i neznámé o "Like", aby dostali vytoužené štěně. Je to ta, kterou vidíte nahoře nad tímto textem. Reakce lidí byly spontánní a rychlé, už v noci měly dva příspěvky na stránce 700 a 300 tisíc "Like". O několik dní později se jim dokonce podařilo milionovou metu několikanásobně překonat. Dnes je hnědé stěně Millie jedním z nejpopulárnější a nejsledovanějších na celém světě. Rodiče totiž svůj slib dodrželi a dětem štěně skutečně pořídili. Celá událost nabyla velkých rozměrů - rodina nakonec vystupovala v televizní show a v amerických médiích o dětech a štěněti vyšla spousta článků. Co z toho plyne? Jak velká je síla sociálních sítí a jak rychle se na nich mohou šířit informace, když se s nimi umí pracovat. V tomto případě vše proběhlo spontánně a neočekávaně, ale tak už to ve virtuálním prostoru chodí. V podstatě je to jen potvrzení známého faktu, že svět je malá globální vesnice, která miluje příběhy. Obzvláš pokud jsou dojemné. A také zvířata.

Marcela Vaškovicová


18

6

4

36

30

24

ZOOM

TREND

Problém č. 1 je obezita Když onemocní pes nebo kočka, bývá to pro majitele stresující situace. Při nejrůznějších onemocněních, jako jsou problémy s močovým ústrojím, dermatologické potíže, onemocnění ledvin, potíže s mobilitou, trávicí problémy a obezita, pomáhá speciální výživa.

TOP TRENDY 2012/13 Jak udržet krok s vývojem chovatelského byznysu? Znalost hlavních trendů a především dobrá strategie vám mohou pomoci, abyste ve svém podnikání byli co nejúspěšnější. Dobrá zpráva je, že průmysl točící se kolem mazlíčků stále roste, a to dokonce více než jiná odvětví.

18

30

ROZHOVOR

TÉMA

Nejsme schopni žít v blahobytu MVDr. Jiří Návara pro vás připravil rozhovor s Václavem Cílkem (nejen) na téma jednoho z reálných scénářů, kterým je kolaps západní či globální civilizace, po němž by však opět měla nastat regenerace a v pravděpodobném horizontu 20 až 30 let další vzestup.

Jak vybrat ideální pelech? Pohodlný pelíšek je pro psa v bytě nezbytností a pro kočku benefitem. Rozhodnutí, jaký pelech z obrovské nabídky různých typů provedení, velikostí a tvarů vybrat, někdy nebývá snadné. Vždy bychom však měli nejprve hodnotit jeho funkčnost, odolnost a možnost jednoduché údržby

PETmedia 1-2013


PETMEDIA 1–2013

36

40

ZE SVĚTA Motýlek pro psa V kalifornské firmě LuxeMutt mají rádi psi - k výrobě vlastní kolekce řemeslně dokonale provedených obojků a vodítek je inspirovali jejich tři vlastní pejsci, kteří jsou pro ně vším. Dokonalá a lehce kontroverzní kolekce psích motýlků Martini Bowtie vás určitě nenechá chladnými.

40 AKVA Akvarijní filtr je důležitá součást vybavení akvárií pomáhající udržet potřebnou kvalitu vody. Bez filtrace se obejdou jen rostlinná akvária s minimálním množstvím živočichů. Filtry lze rozdělovat podle typu filtračních procesů, podle umístění nebo podle typu pohonu.

PETmedia

42 VELETRH Jarní veletrh FOR PETS je na obzoru Více než stovka vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí, atraktivní doprovodný program, umisťovací výstava koček - to je jen malý výčet toho, jak to bude vypadat na třetím ročníku veletrhu FOR PETS, který se bude konat v PVA EXPO Praha v Letňanech od 11. do 14. dubna 2013. Letos pořadatelé chtějí oslovit také firmy zabývající se akvaristikou, neboť návštěvníci mají o tuto oblast zájem. Stále ještě se můžete přihlásit, tak neváhejte!

1-2013 PETmedia

5


ZDRAVÍ MAZLÍČKŮ:

ZOOM

AKTUÁLNÍ PROBLÉM JE OBEZITA

6

PETmedia 1-2013


ZOOM

Když onemocní pes nebo kočka, bývá to pro majitele vždy stresující situace. A pokud je nutné přistoupit k většímu zákroku, bývá to často velmi stresující i pro rodinný rozpočet. Proto se vyplatí prevence. Jen samotná obezita mazlíčků je natolik frekventovaným problémem, že na trhu našly své místo dokonce už i běhací pásy pro psy, které jim pomáhají spálit nadbytečné kalorie. Majitelé zvířat neváhají pořídit svému mazlíčkovi domácí fitness DogPACER navzdory tomu, že cena se pohybuje kolem 500 dolarů za kus. Také Petplan, jeden z lídrů na americkém trhu pojištění mazlíčků, poukazuje na fakt, že na vzestupu jsou právě problémy, nemoci a zranění, které jsou spojené s obezitou. Jen pojistné nároky na léčbu artritidy vzrostly od roku 2010 o 348 procent, zatímco pojistné plnění vynaložené na diabetes o 253 procent a na srdeční onemocnění o 32 procent. Domácí zvířata jsou jednoznačně vystavena vyššímu riziku v důsledku zátěže nadbytečnými kilogramy. Na trhu dnes najdeme širokou škálu klinicky ověřených produktů, které mazlíčkovi pomohou ulevit od největších zdravotních problémů. Patří sem zejména různé doplňky stravy a speciální výživa, která pomáhá při nejrůznějších onemocněních, jako jsou problémy s močovým ústrojím, dermatologické potíže, onemocnění ledvin, potíže s mobilitou, gastrointestinální problémy a obezita. Nadváha u zvířat, stejně jako u lidí, vede ke kloubním, cévním a dalším potížím, které zbytečně namáhají organismus zvířete.

JAK BOJOVAT S OBEZITOU?

naci sníženého příjmu energie, zvýšení

čují přísun dostatečného množství esenci-

Obezita zvířat se pro veterinární lékaře

fyzického pohybu (pokud je to možné)

álních živin, i přes redukované množství

stala důležitou výzvou. Podle nedávné stu-

a terapii chování. Razantní omezení příjmu

energie. To je důležité především tehdy,

die Asociace pro prevenci obezity mazlíčků

potravy u psů má však několik nevýhod.

pokud je dieta dlouhodobá.

(APOP), má nadváhu až 53 procent

Na rozdíl od mírné restrikce kalorií je spo-

dospělých psů a 55 procent koček (hodno-

jeno s neakceptovatelnou ztrátou opěrné

PROGRAM POHYBU

ceno veterináři). A co je ještě horší, 22

tkáně těla. V praxi se ukázalo, že redukce

Vytváříme-li program pohybu pro psa,

procent majitelů psů a 15 procent majitelů

tělesné váhy maximálně o 15 % je pro

musíme vzít v úvahu také jeho již existující

koček považuje svého mazlíčka za "nor-

začátek rozumný cíl. Jakmile je tohoto sní-

zdravotní problémy. Pro velmi obézní zví-

málně vážícího". Pro americké pojišovací

žení váhy dosaženo, teprve pak se plánuje

řata není vhodné okamžitě zvýšit hladinu

společnosti se tak obezita stává problé-

další postup. Klinické studie ukázaly, že

aktivity. Obecně program pohybu pro psy

mem číslo jedna, na který vynakládají nej-

poklesu tělesné váhy u psů o 12 až 14 %

může být relativně snadno aplikován ve

více finančních prostředků. Potvrdil to i

během dvanácti týdnů může být dosaženo

formě procházek, ale i jiné typy pohybu se

zakladatel APOP a člen představenstva

podáváním krmiva, které má zhruba polo-

zohledněním zdravotních problémů. Pro

Petplan Dr. Ernie Ward. Situace v Evropě

vinu potřebné energie. Samozřejmě existují

psy s artritidou nebo jinými pohybovými

je sice o něco lepší, ale velice podobná.

určité individuální rozdíly. V podstatě exis-

potížemi je vhodné například plavání, které

Obezita vzniká následkem nadměrného

tují dvě metody redukce obsahu energie u

představuje typ svalové aktivity, při níž je

množství přísunu energie v některém ze

zvířat. Jeden přístup je krmit zvíře běžným

vyloučen stres způsobený hmotností. Prv-

stádií života zvířete. V některých případech

krmivem, na které je zvyklé, ale v reduko-

ním důležitým krokem v programu redukce

sice může být sekundárním následkem

vaném množství. Nevýhodou tohoto postu-

váhy je, aby si majitel uvědomil, že jeho

řady jiných stavů, ale toto číslo se pohybu-

pu je, že většina připravených krmiv je

zvíře je obézní. Jeho motivace je totiž

je spíše v jednotkách procent. Dříve

vyvážených s ohledem na normálním ener-

zásadní, nebo je to právě on, kdo ovlivňu-

dostupné terapie obezity spočívaly v ome-

getický příjem, a snižujeme-li energii, klesá

je obsah misky s krmením. Pravidelné

zení přísunu energie, pohybu, psychologic-

tím i obsah důležitých živin, což může

konzultace a podpora veterináře mu v tom

ké modifikaci a změnách chování, případ-

způsobovat nebezpečný deficit. Mnoho

pomáhají. Důležitou změnou je výrazné

ně v terapii léky nebo chirurgickém zákro-

zdravotních problémů u lidí během hubnu-

omezení podávání pamlsků. Mnoho maji-

ku. Dnes se tyto formy jeví jako efektivní

tí vzniklo na základě možného deficitu

telů cítí, že odměna pamlskem je podstat-

spíše v kombinaci se speciální, na míru

minerálů nebo vitamínů, a u zvířat je situ-

nou součástí vztahu se zvířetem a může

sestavenou dietní terapií, kdy mají syner-

ace obdobná. Alternativu představují níz-

jim to způsobovat problém. Existují však

gický účinek. Stejně jako u lidí je program

kokalorické diety speciálně vytvořené k

také pamlsky s nepatrným množstvím

redukce váhy u zvířat založený na kombi-

dosažení ztráty hmotnosti, které zabezpe-

kalorií, jako například žvýkací kosti z kůže,

1-2013 PETmedia

7


glukosaminu sulfátu, chondroitinu sulfátu, kyseliny hyaluronové, kolagenu, MSM apod. Pro prevenci je ideální komplexní kloubní výživa pro psy obsahující všechny tyto důležité látky, které se běžně vyskytují v kloubech, pojivových tkáních a chrupavce, a umožňuje tak komplexní péči o pohybový aparát (např. veterinární přípravky Alavis).

ENERGETICKÉ PROPOJENÍ ANEB ZVÍŘATA JAKO ZRCADLA LIDÍ Co se týče zdravotních problémů zvířete, objevují se také různé alternativní teorie, nedávno například vyšla v českém překladu kniha Zvířata zrcadla lidí, kterou napsala homeopatka Gisa Genneperová a veterinář Rolf Kamphausen, jež dlouholetá praxe přiměla hledat alternativní postupy

ZOOM

při léčbě zvířecích pacientů. Zastávají názor, že pokud trpí pes, kočka nebo kůň vleklými zdravotními problémy, může být příčinou sám majitel zvířete. Podle autorů knihy zvířata naše psychické problémy a zdravotní potíže velmi dobře vnímají a mohou dokonce trpět i za nás. Vycházejí přitom z toho, že domácí mazlíčci jsou se svými pány natolik duševně a emočně prokteré mohou být tyto podávány bez obav

starší pes nemusí automaticky trpět pro-

pojeni, že dokážou vnímat jejich citové

ze zvýšení denního příjmu energie.

blémy s klouby, jelikož existuje škála

strádání i fyzické obtíže - a že tyto nemoci

dostupných a účinných metod k léčbě sní-

mnohdy přebírají na sebe. Podle autorů

VÝŽIVA PSŮ S ARTRITIDOU

žené mobility psů. K hlavním příznakům

zvířata velmi dobře vnímají energetické

Většina lidí se u svých starších psů setká-

kloubního onemocnění patří ztuhlost a

pole a umí skrze něj komunikovat. To platí

vá s problémy s pohyblivostí. Ve skuteč-

obtížné vstávání po odpočinku, kulhání,

především pro čtyřnohé přátele, kteří člo-

nosti má téměř jeden z pěti psů ve věku

nechu ke cvičení a snížená ochota k pro-

věka doprovázejí už tisíce let - jako pes,

starších jednoho roku problémy s klouby.

cházkám a ke hře, případně oteklé klouby

kočka nebo kůň. I tento pohled na proble-

V důsledku opotřebení může docházet

a projevy vyjadřující bolest při dotyku

matiku každopádně stojí za zamyšlení.

k postupnému odlučování chrupavky z

a pohybu končetin.

kloubních ploch kostí, které je doprováze-

Výživa může hrát důležitou roli v zachová-

NA ZÁVĚR NĚKOLIK ČÍSEL…

no ztuhlostí a bolestivostí. Možným řeše-

ní zdraví kloubů. Četné zkušenosti majitelů

Celkové výdaje za domácí mazlíčky v USA

ním je dieta (např. Hills™ Prescription

potvrzují dramatické zlepšení pohyblivosti

za loňský rok dosáhly téměř 53 miliard dola-

Diet™ Canine j/d™) vyvinutá pro psí

a zmírnění bolestivosti, pokud pes začne

rů. Jen pro představu - z toho zhruba 14

pacienty s problémy se sníženou mobili-

být krmen speciální stravou. Specifickými

miliard dolarů připadá na veterinární péči,

tou, u nichž dochází k prokazatelně lepší

účinky potravy na organismus se zabývá

což je více než čtvrtina (v porovnání s krmi-

pohyblivosti a ke zmírnění bolestivosti

nový vědní obor nutrigenomika. U psů při-

vy, za která majitelé utratili přes 20 miliard,

postižených kloubů. Psi mohou trpět bu

šla společnost Hills Pet Nutrition se zají-

je to však méně). Majitelé zvířat v USA utratí

akutní bolestí (prudká intenzívní bolest)

mavým objevem, kdy krmivo (nejen)

ročně v průměru za neplánované/akutní

nebo bolestí chronickou (dlouhodobá tupá

s obsahem oleje, získaného z mořských

návštěvy u veterináře 407 USD za psy

bolest). Majitelé psů bohužel velmi často

ryb, snižuje u psů bolestivost postižených

a 425 USD za kočky, plus za běžnou veteri-

mylně zaměňují problémy s klouby se

kloubů a zpomaluje postup onemocnění.

nární péči 248 USD za psy a 219 USD za

"stárnutím psa a s ním souvisejícími pří-

Zlepšení lze docílit i přidáním speciálních

kočky. K tomu je ještě nutné přičíst 95 USD

znaky". Řada jich mnohdy ani netuší, že

doplňků stravy, například s obsahem

za vitamíny pro psy a 43 USD pro kočky.

8

PETmedia 1-2013


JAK SE U PSŮ NEJSNÁZE VYROVNAT SE ZUBNÍM KAMEN A ZÁPACHEM Z TLAMY? Zubní kámen a zápach z tlamy psů se řadí mezi nejčastější zdravotní problémy. Zatímco zápach z tlamy psů obtěžuje jejich majitele, tak psy samotné trápí hlavně zubní kámen. Zubní kámen vzniká ze zubního plaku, na kterém se ukládají minerální látky ze slin a zbytky krmiva. Zubní kámen mechanicky poškozuje a traumatizuje dásně a tím u nich způsobuje zánět. Zánět se dále šíří na podpůrné pojivové tkáně zubu a může přejít až na kost. Dáseň postižená zánětem je velmi bolestivá, a pokud přejde až na pojivové tkáně či kost, tak dochází k uvolnění a vypadávání zubů. Tento stav je pro psy bolestivý a tím velmi nepříjemný. Zápach z tlamy je způsoben těkavými sirnými sloučeninami, které produkují bakterie vyskytující se v tlamě psů. Tyto sloučeniny mají opět vliv na vznik zánětu jak v dásních, tak v podpůrných pojivových tkáních zubů a stejně tak zánět může přejít až na kost. Zápach z tlamy psů je tak nejen nepříjemný pro majitele psů, ale je nebezpečný i pro psy samotné. Vznik zánětu je o to nebezpečnější, protože je podporován dvěma mechanismy. Zdravotní problémy v tlamě psa postřehne majitel nejen díky zápachu z tlamy, ale všimne si i toho, že pes má potíže při jídle či úplně odmítá stravu, nadměrně sliní či má krvavý nebo dokonce hnisavý výtok z dásní. Všechny tyto stavy je potřeba ihned řešit u veterinárního lékaře. Nejlepší je zdravotním problémům v tlamě psa předcházet a dbát o hygienu zubů a dutiny ústní psa. Málokterý pes si nechává zuby dobrovolně čistit, proto se od čištění zubů postupně ustupuje. Z toho důvodu se vynalézají stále nové a efektivnější způsoby, jak dbát o hygienu zubů a dutiny ústní u psů bez stresu. Na našem trhu je již několik let velmi osvědčený veterinární přípravek PlaqueOff® Animal. PlaqueOff® Animal obsahuje speciální mořskou řasu s vysokým obsahem fukosy, která významně zasahuje do růstu bakterií a tím ovlivňuje vznik zubního plaku, zubního kamene a zápachu z tlamy. PlaqueOff® Animal dále narušuje strukturu zubního kamene a usnadňuje jeho odstranění. Takto narušený zubní kámen se mnohem snáze odstraňuje a tím je jakákoliv následná péče o zuby a ústní hygienu pro psy přijatelnější. Účinky přípravku PlaqueOff® Animal byly prokázány několika studiemi, ve kterých se sledoval zápach z tlamy, zubní plak a zánět dásní (krvácení). U psů dostávajících PlaqueOff® Animal nedošlo k výraznému zvýšení zápachu z tlamy, zubnímu plaku či krvácení z dásní a to u psů, jak ošetřených ultrazvukem, tak bez ošetření ultrazvuku. U psů, kteří tento přípravek nedostávali, došlo naopak k výraznému zvýšení zápachu z tlamy a tvorby plaku. U žádných psů nebyly změněny krevní hodnoty, což svědčí o bezpečnosti podávání tohoto přípravku. Existují důkazy, že látky obsažené v mořské řase se vstřebají v zažívacím traktu, přes krevní oběh se dostanou do slinných žláz a soustředí se ve slinách, kde vykazují známé účinky potlačující růst bakterií. Tyto účinky mají za následek inhibici ukládání zubního plaku, krvácení a zápachu z tlamy. Tyto výsledky ukazují, že přípravek PlaqueOff® Animal je naprosto bezpečný a je schopen potlačovat zápach z tlamy, zubní plak a záněty dásní, proto je vhodný pro každodenní péči o dutinu ústní nejen psů, ale i koček. PlaqueOff® Animal je sypká sušená mořská řasa bez konzervačních a přídatných látek, která se snadno nasype na granule či konzervovanou stravu. PlaqueOff® Animal je možné bez potíží podávat dlouhodobě až trvale, přičemž klinické zlepšení nastává během 3 - 8 týdnů.


JAKÉ CHOROBY PŘENÁŠEJÍ KLÍŠŤATA (NEJEN) NA PSY?

Letošní zima se nevyvíjí příliš krutě, a tak se dá očekávat, že s jarním sluníčkem spatří světlo světa opět záplava nebezpečných parazitů. Mezi nejobávanější patří bezesporu klíšata. Tito paraziti mají vliv na zdraví jak člověka, tak i zvířete, protože přenášejí různá nebezpečná onemocnění. Proto si zaslouží naši zvýšenou pozornost a prevenci. Klíšata patří k roztočům a vyskytují se ve všech zemích světa. Známo je asi 850 druhů, přičemž

PET SHOP

v Evropě hrozí psům napadení od cca 11 druhů. Žijí převážně v lesích, na loukách a v mokřadech a v lužních lesích. Tam čekají na teplokrevné hostitele, kterým sají krev. Psy napadají nejčastěji zástupci rodu Ixodes (klíště obecné), Ripicephalus (klíště psí) a Dermacentor (piják lužní). Vzhledem k tomu, že klíšata v jednotlivých vývojových stádiích parazitují na různých hostitelích (např. na hlodavcích), vytváří tak neblahé propojení, kterým se zvyšuje pravděpodobnost finálního přenosu nákazy z dospělého parazita na psa nebo člověka. Výskyt typických onemocnění způsobených klíšaty byl ještě před pár lety omezen na země v oblasti Středomoří. Vlivem globálního oteplování, cestování do zahraničí a zásahů do přírody se však tato významná onemocnění, která

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA

mohou pro člověka i zvířata končit smrtelně, vyskytují i u nás.

Toto virové onemocnění vede k neurologickým symptomům a vyskytuje se hlavně u člověka, ale také u psa, a to zejména

Podle MVDr. Stanislava Cienciala z Veterinární kliniky CTVET

v případě, kdy je v okamžiku infekce oslaben imunitní systém

v Českém Těšíně hrozí českým psům a jejich majitelům vlivem

zvířete. Virus přenáší klíště obecné (Ixodes ricinus), vyskytující

nákazy klíštětem nejvíce tyto choroby:

se na našem celém území.

NOVÉ TERMÍNY ODBORNÝCH A REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V ROCE 2013 Vzdělávací agentura v Kostelci nad Černými lesy pořádá pro podnikatele, prodavače a ostatní zájemce 23. 2. 2013 "Odborný kurz pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků" 11. – 13. 3. 2013 "Rekvalifikační kurz "Chovatel zvířat se zaměřením na péči v zoo prodejnách a zájmových chovech". (závěrečná zkouška 2.4.2013) V kurzech bude opět využita t.zv. distanční forma vzdělávání (t.j. minimální čas na společné proškolování a větší podíl času na domácí studium elektronicky zpřístupněných studijních materiálů). PŘIHLÁŠKY JE MOŽNÉ PODÁVAT OKAMŽITĚ.

Informace http://kostyr.ic.cz e-mail: ikostyr@quick.cz,tel.: 728 004 219; 321 697 192


LYMSKÁ BORELIÓZA Lymská borelióza je bakteriální onemocnění psů i lidí, které se projevuje především poruchou koordinace pohybu v důsledku onemocnění kloubů. Při léčbě této infekce je nutné použít antibiotika. Borelióza se rovněž přenáší sáním krve klíštětem obecným. Původcem onemocnění je bakterie Borelia burgdorferi, kterou je infikováno 10-20% klíšat v Evropě. Tendence nakažení boreliózou je jak u psů, tak i u lidí stále stoupající.

BABEZIÓZA Psí babezióza, jinak též "psí malárie", způsobená prvokem Babesia canis je pravděpodobně nejznámější onemocnění přenosné z klíšat na psa v jižních krajích. Tato choroba se vyskytuje ve středomořských zemích, což souvisí s výskytem klíštěte psího Rhipicephalus sanguineus a pijáka lužního Dermacentor reticulatus. Infikovaná klíšata se mohou se svým hostitelem dostat i k nám, nálezy již byly potvrzeny v sousedním Slovensku, Německu a Polsku.

ÚČINNÁ PREVENCE "Včasné rozpoznání nakažení některou z přenositelných chorob u psů je pro majitele často náročné a ani diagnóza a následná léčba nemusí být vždy spolehlivá. Následky pak mohou být fatální, nebo tyto choroby způsobují trvalé poškození vnitřních orgánů a leckdy i smrt," říká MVDr. Stanislav Cienciala. Proto by podle něj majitelé psů neměli podceňovat prevenci, která je nejúčinnější a zároveň nejjednodušší metodou, jak ochránit svého psa před hrozbou výše popsaných chorob. Ve veterinárních ordinacích či v pet shopech je dnes k dispozici řada kvalitních antiparazitik, přičemž nejoblíbenější jsou antiparazitární obojky (vydrží zpravidla celou sezónu) a tzv. spot-ony (kapou se psovi za krk). Důležitou vlastností kvalitní prevence je repelentní účinek preparátu, který většinu klíšat odpudí ještě před napadením nebo při kontaktu s ošetřenou srstí a také odolnost proti vodě. Mezi pejskaři je velmi oblíbený např. obojek Scalibor Protectorband který má dlouhou tradici v ošetřování psů před vnějšími parazity a chrání nejen proti klíšatům, ale také proti komárům a blechám, a to až šest měsíců. V nedávné době byl rovněž vyvinut unikátní spot-on přípravek, který na revolučním principu bioaktivace likviduje blechy na psu i v domácnosti a zároveň spolehlivě chrání proti přisátí klíšat. Díky včasné prevenci je tak možné problémům vážných zdravotních rizik, způsobených nakaženými parazity, účinně předcházet. I tak ale MVDr. Cienciala doporučuje v rizikových obdobích psí miláčky bedlivě sledovat a v případě jakýchkoliv změn v chování psa raději navštívit veterináře.


JAK CHRÁNIT PSY A KOČKY PŘED EKTOPARAZITY?

razitik na trhu, měsíční ošetření vyjde cho-

Klíšata, blechy, komáři a další ektoparazité jsou každoročně nepříjemným překvapením pro chovatele psů a koček. Před těmito nečekanými hosty se však lze chránit, a zamezit tak přenosu různých infekčních onemocnění, které tito parazité přenášejí. Na českém trhu existuje široká nabídka ektoparazitik. Za nejúčinnější aplikační formy jsou považovány antiparazitární obojky a pipety.

hledají léty ověřené, účinné a dlouhodobě

vatele cca na 60 Kč (střední velikost obojku). Kiltix je ideální pro chovatele, kteří působící ektoparazitikum pro své psy. Bolfo je práškový obojek obsahující účinnou látku: propoxur. Tato látka s vysokým indexem bezpečnosti umožňuje použití obojku pro kočky a alergické nebo citlivé psy. Bolfo obojek je ve dvou velikostech, pro malé psy a kočky a pro velké psy. Účinnost tohoto obojku je kratší ve srovnání s Kiltixem (4 až 5 měsíců proti blechám, 10 týdnů proti klíšatům), ale tomu odpovídá nižší pořizovací cena. Do skupiny Bolfo patří také přípravky Bolfo sprej a Bolfo pudr, které jsou určeny k jednorázovému ošetření koček, psů a Bolfo sprej

PET SHOP

i k ošetření prostředí. Komplexní a nejdelší ochranu poskytuje přípravek Foresto. Obojek Foresto chrání psy a kočky proti klíš atům a blechám po dobu až 8 měsíců. Obsahuje dvě ověřené účinné látky: imidakloprid a flumetrin, které se pomalu a stále uvolňují v Pipety jsou elegantním řešením díky své

povrch obojku. Pohybem zvířete a otíráním

nízkých dávkách - tím je zajištěn vysoký

jednoduché aplikaci. Stačí pouze nakapat

o různé předměty se prášek dostává na

stupeň bezpečnosti pro zvířata, jejich

přípravek na kůži mezi lopatky nebo

kůži a srst zvířete, kde se pomocí elektro-

majitele i životní prostředí po celou dobu

u větších psů na více míst ve hřbetní linii

statických sil váže. Každé zvíře je pak

užívání obojku. Obojek má registrovaný

a zvíře je chráněno zhruba po dobu jedno-

po nasazení obojku chráněno stejnoměrně.

repelentní účinek proti klíšatům, čímž

ho měsíce. Některé přípravky mají registro-

Práškové obojky jsou levnější v přepočtu

se snižuje riziko přenosu onemocnění

vaný i repelentní účinek, takže parazita

na dobu, po kterou působí. Účinnost práš-

z parazitů na zvířata. Je účinný také

usmrtí dříve, než se stačí přisát a případně

kových obojků se nesnižuje ani koupáním.

proti vývojovým stádiím blech a klíšat

přenést některá z nebezpečných onemoc-

Prášek se z obojku po namočení do vody

a u psů i proti všenkám. Před koupáním

nění přenášená ektoparazity. Takový je

nevymývá a po uschnutí je opět plně

zvířete není nutné obojek sundávat,

například Advantix - pipety pro psy.

funkční. Pokud je obojek zašpiněný, stačí

protože je voděodolný. Obojek je bez

Je bezpečný a účinkuje i při namočení zví-

ho umýt v mýdlové vodě a po uschnutí

zápachu. Na českém trhu je k dostání

řete. Advantix je vhodný i pro březí a kojící

mírně natáhnout, tak dojde k reaktivaci

ve dvou velikostech: pro kočky a malé

feny a štěňata od 7. týdne věku a hmot-

obojku.

psy, pro velké psy.

před blechami a klíšaty, ale i před komá-

Společnost Bayer nabízí práškové obojky

Obojky Kiltix, Bolfo i Foresto jsou navíc

ry, bodavými mouchami a všenkami. Ale

Kiltix a Bolfo. Obojek Kiltix je určen pro

opatřeny bezpečnostní pojistkou, která se

pozor: nikdy neaplikujte přípravek kočkám,

psy na ochranu před klíš aty a blechami.

při zachycení obojku o překážku uvolní

je pro ně toxický! Soužití psa a kočky ve

Obsahuje kombinaci dvou vysoce účinných

a zabrání tak škrcení zvířete.

společné domácnosti je bezpečné, jakmile

látek, které se postupně uvolňují do srsti

je aplikační místo ošetřeného psa Advan-

psa. Obojek je schopen chránit psy po

Ektoparazitika jsou každoročně výzvou pro

tixem suché.

dobu až 7 měsíců, což odpovídá hlavní

všechny podnikatele v pet-businessu. Měřít-

sezóně výskytu klíšat v České republice

kem úspěchu je spokojený chovatel, který

Dalším účinným řešením jsou práškové

(březen-září). Kiltix je dostupný ve třech

se následující rok sám vrací pro přípravek,

obojky. Tyto obojky fungují na principu

velikostech, které vyhovují širokému spekt-

jenž se mu minulou sezonu osvědčil.

postupného uvolňování účinné látky

ru plemen psů. Vzhledem k délce působe-

ve formě mikrokrystalického prášku na

ní je Kiltix jedním z nejúčinnějších ektopa-

nosti nad 1,5 kg. Navíc chrání psa nejen

12

PETmedia 1-2013

Zdroj: Bayer s.r.o.


Nová dlouhodobá ochrana proti blechám a klíšťatům až na 8 měsíců

6.

M

ÍC ĚS

7. MĚSÍ

C

8.

M

ĚS

1.

4.

SÍC MĚ

5. M

ĚSÍ

C

ÍC M ĚS C

Í

2. M

ĚSÍC

3.

MĚ S

ÍC

Odpuzuje klíšťata a hubí blechy i klíšťata po dobu až 8 měsíců • Inovační obojek poskytuje dlouhodobou ochranu pro psy i kočky • Účinné látky imidakloprid a flumetrin se pomalu a stále uvolňují v nízkých dávkách z polymerové matrix obojku • Snižuje riziko přenosu nemocí přenášených vektory • Jedna aplikace zlepšuje dodržení léčebného režimu ze strany chovatele • Bez zápachu a voděodolný

Chrání až 8 měsíců proti blechám a klíšťatům Ticks Ticks Klíšťata

Více informací: Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5 tel.: 266 101 471, e-mail: cz.veterina@bayer.com, www.foresto-obojek.cz BAYER - FORESTO - inzerce A4 - VET - CZ - 3-12.indd 1

Fleas Fleas Blechy

Larvae Larvae Larvy

Lice Lice Všenky

(jen u psů)

12.3.2012 13:58:36


14

PETmedia 1-2013


spot-on solution

Ochrana na správném místě

Účinný proti blechám, klíšťatům a všenkám

fipronilum spot-on

Stačí jedna kapka

Názvy přípravků: Fypryst 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky. Fypryst 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg, roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy. Složení: Fypryst 50 mg roztok pro nakapání na kůži pro kočky: 1 pipeta (0,5  ml) obsahuje: 50 mg fipronilum; Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy: 1 pipeta (0,67 ml) obsahuje: 67 mg fipronilum; Fypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy: 1 pipeta (1,34 ml) obsahuje: 134 mg fipronilum; Fypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy: 1 pipeta (2,68 ml) obsahuje: 268 mg fipronilum; Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži pro psy: 1 pipeta (4,02 ml) obsahuje: 402 mg fipronilum. Indikace: Fypryst pro kočky: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u koček. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček. Prevence a léčba napadení všenkami (Felicola subrostratus) u koček. Fypryst pro psy: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů. Dávkování: Minimální léčebný interval je 4 týdny. 1 jednodávková pipeta o obsahu 0,5 ml roztoku je pro kočku. 1 jednodávková pipeta o obsahu 0,67 ml roztoku je pro psa vážícího od 2 kg až do 10 kg. 1 jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku je pro psa vážícího od 10 kg až do 20 kg. 1 jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku je pro psa vážícího od 20 kg až do 40 kg. 1 jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku je pro psa vážícího více než 40 kg. 1 jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku a odpovídající menší jednodávková pipeta jsou pro psa o hmotnosti větší než 60 kg. Přípravek je účinný proti napadení blechami po dobu 2 měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení. Kontraindikace: Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat a koťat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg (psi) nebo méně než 1 kg (kočky). Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu. Zvláštní upozornění: Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete. Před podáním přípravku odstraňte klíště přítomné na zvířeti. Přípravek aplikujte na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabraňte vzájemnému olizování zvířat. Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ ponoření do vody a koupání častější než 1x týdně. Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima. Interakce: Nejsou známy. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky: Přípravek může být aplikován chovným a březím fenám a kočkám a fenám a kočkám v laktaci. Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Balení: Fypryst pro kočky: 1 nebo 3 pipety po 0,5 ml; Fypryst pro psy: 1 nebo 3 pipety po 0,67 ml nebo 1,34 ml nebo 2,68 ml nebo 4,02 ml. Doba použitelnosti: 2 roky. Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Než přípravek aplikujete, pročtěte pečlivě příbalový leták (PIL). Datum poslední revize textu SPC: Leden 2012. Držitel rozhodnutí o  registraci: Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko. Registrační čísla: Fypryst pro kočky: 96/011/10-C; Fypryst pro psy: 96/012/10C, 96/013/10-C, 96/014/10-C, 96/015/10-C. Jedná se o  vyhrazené veterinární léčivé přípravky, které jsou volně k  dostání bez lékařského předpisu u  veterináře, v  lékárně nebo v  obchodech s chovatelskými potřebami. Nepřetržitá veřejná informační služba: tel./zázn./fax: +420 221 115 150, e-mail: info@krka.cz

Krka ČR, s.r.o., Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín, Tel. +420 221 115 115, Fax +420 221 115 116, www.krka.cz, info.cz@krka.biz

LNT 02/2013, Czech Republic, 2013-V001A4.

Základní informace o veterinárních léčivých přípravcích: (připraveno podle schválených Souhrnů údajů o přípravcích)


PET SHOP

ZNÁTE DOBŘE SVÉ PROTIVNÍKY? Většina chovatelů jistě dobře ví, že věta "To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou" neplatí, a to také s ohledem na skutečnost, že v našich zeměpisných šířkách se potýkáme spíše s blechou kočičí Ctenocephalides felis. Blecha psí Ctenocephalides canis trápí naše zvířecí přátele méně často a až pomyslné třetí místo v četnosti výskytu obsadila blecha lidská Pulex irritans. Blechy patří do řádu drobného, druhotně bezkřídlého hmyzu živícího se krví zvířat (95 % savci) a lidí. Bleší dospělec dosahuje délky pouze 1-3 mm a jeho beznohá, chlupatá a našedlá larva larva měří pouhých 0,5 mm. Během stádia larvy, které trvá pět až jedenáct dní, larva konzumuje organický materiál a exkrementy vylučované dospělou blechou. Protože jí vyhovuje tma a vyšší vlhkost prostředí, přežívá především ve vláknech koberce nebo ve spárách na podlaze. Přechodným stádiem mezi larvou a dospělcem je bělavý hedvábný kokon, ze kterého se v teplém a vlhkém prostředí líhne za jeden až dva týdny dospělec. Pokud jsou podmínky prostředí nepříznivé (sucho, nízké teploty), vegetuje dospělá blecha v kokonu až pět měsíců. Nově vylíhnutý dospělec vydrží bez nasátí dva až tři dny. Již dva dny po prvním nakrmení klade blecha vajíčka, průměrně asi 28 vajíček denně, celkem po dobu čtyř až devíti dní. V průběhu tohoto náročného období přijme denně obrovské množství krve - až patnáctinásobek hmotnosti svého těla. V srsti krátkosrstých plemen psů a koček přežívají blechy až osm dní, v dlouhé srsti vydrží dokonce ještě o několik dní déle. Běžně blecha kočičí nebo psí člověka nenapadá, ovšem při masivním promoření prostředí může potrápit také samotné majitele psů a koček.

dostane při spolknutí blechy po úporném olizování a vykusování kůže a srsti. Ve střevě se ze zárodku vyvine dospělec dosahující až kolem 50 cm, přičemž tělo tasemnice je tvořeno množstvím článků označovaných jako proglottida. Články obsahující množství vajíček lze najít také na srsti zvířete nebo v jeho pelíšku, na miskách apod. Přítomnost tasemnice psí v trávicím traktu se může projevovat průjmy a hubnutím; odcházející články tasemnice tvaru okurkového semínka navíc vyvolávají svědění v oblasti konečníku. Blechy mohou přenášet i pro člověka nebezpečnou bakterii Bartonella henselae, původce takzvané nemoci z kočičího škrábnutí. Blecha šíří infekci z infikované kočky na zdravá zvířata, především koata, v jejichž organismu se bakterie dostane velmi rychle do krve. U koček se klinické projevy infekce nemusí projevit, ale u člověka poškrabaného kočkou - bacilonosičem se mohou rozvinout příznaky horečky, celkové slabosti a zvětšených mízních

CO VŠE MŮŽE BLECHA PŘENÉST?

a koat silně napadených blechami

uzlin, infekci vzácně komplikuje zánět osr-

s chudokrevností.

dečníku nebo kostí. Zvláště u vnímavých

Dobře známá je alergická dermatitida

Velmi nebezpečné je mezihostitelství vývo-

koat, která člověka při hře sice drobně,

vznikající v reakci na sliny, které se

jového stádia tasemnice psí Dipylidium

ale o to častěji poraní, je prevence zable-

dostanou do těla bleším bodnutím.

caninum, takzvaného cysticerkoida. Do trá-

šení účinnými prostředky s obsahem fipro-

Občas se můžeme setkat u štěňat

vicího traktu psa se tento zárodek tasemnice

nilu velmi důležitá.

16

PETmedia 1-2013


JAK BLECHY Z DOMÁCNOSTI ÚSPĚŠNĚ ELIMINOVAT?

parazitikem ošetřena a žijí ve společné

přenosu nitrobuněčné bakterie Rickettsia felis, která patří do skupiny rickettsií

1. Vysáváním podlah a koberců lze odstra-

4. FIPRON spot on aplikujte v přesné dávce,

domácnosti.

vyvolávajících u člověka skvrnitou

nit pouze 30 % larev a 60 % vajíček!

jednu pipetu nerozdělujte mezi více zvířat.

horečku. V populaci blech se patogen

Nejefektivnějším způsobem eliminace

5. Po koupeli a/nebo šampónování vyčkejte

může šířit mezi generacemi vajíčky

bleší populace z prostředí je pravidelná

(transovariálně), prokázán byl přenos

aplikace účinných a bezpečných antipa-

bakterie dokonce až ve dvanácti genera-

razitárních přípravků s obsahem fiproni-

cích blech. Příznaky jsou podobné

lu, FIPRON spot on.

symptomům skvrnitého tyfu, což jsou

2. Přípravky je nezbytné používat v přesných

s aplikací přípravku nejlépe 48 hodin. 6. Účinné antiparazitární přípravky používejte také k ošetření prostředí. 7. Pelíšek perte jednou týdně, antiparazitárním přípravkem ošetřete řádně i jeho okolí,

bolest hlavy, zimnice, horečka, zvrace-

intervalech zvláště u těch psů i koček,

ní, celková slabost a kožní léze objevují-

kteří se pravidelně dostávají do kontaktu

8. Nezapomeňte vyčistit a ošetřit antiparazi-

kde je koncentrace blech a larev největší.

cí se zpočátku na hrudníku; průběh

s divoce žijícími kočkami, případně volně

tikem, například FIPRON spray, také

choroby je ovšem o něco mírnější.

žijícími zvířaty (ježci, veverky, kuny…)

škrabadla, přenosky a transportní klece,

U senzitivních pacientů může výjimečně

3. Antiparazitárním přípravkem se musí

boudy, prostory auta, podlahy garáží,

dojít k poškození ledvin a centrální ner-

ošetřit všechna zvířata v domácnosti

sklepů apod., tedy místa, kde se pes

vové soustavy. Zdrojem bakterie, kterou

současně. Pokud použijete FIPRON spot on

blecha přenáší sáním krve mezi jednot-

u psa, aplikujte přípravek i u kočky.

livými zvířaty, jsou často kočky-bacilo-

Nepřetržitým zdrojem blech pro ostatní

ký materiál, který představuje pro larvy

nosiči, bez klinických příznaků.

jsou právě ta zvířata, která nebyla anti-

blech potravu.

nebo kočka často zdržují. 9. Z vnějšího prostředí odstraňujte organic-

TRENDY

Blecha kočičí se zařadila mezi vektory


PORTRÉT

NEJSME SCHOPNI ŽÍT V BLAHOBYTU

TEXT MVDr. Jiří Návara FOTO Marcela Vaškovicová

18

PETmedia 1-2013


Možná jste si na sklonku minulého roku všimli, že se na pultech knihkupectví objevila kniha Tři svíce s podtitulem "Návody a nápady jak přežít konec světa". Její editor a hlavní autor Václav Cílek si ke spolupráci na ní přizval řadu renomovaných českých osobností z řad sociologů, filozofů, publicistů, psychologů, historiků, přírodovědců a dalších, kteří se zabývají vyhlídkami na život v dočasném chaosu. Kniha zaznamenává současné globální trendy a zejména jeden z reálných scénářů: velký světový zmatek a kolaps západní či globální civilizace, po němž by však opět měla nastat regenerace a v pravděpodobném horizontu 20 až 30 let další vzestup.Jde tedy o to, jak vcelku důstojně a vesele přežít přechodné období a netrpět přitom příliš hladem, zimou nebo bezprávím. Stejně potřebné, ne-li důležitější jsou návody jak skladovat potraviny, co pěstovat na zahrádce, jak a zda vůbec si dělat zásoby benzínu atd. Jedním z autorů, kteří do této knihy přispěli cennými praktickými radami, je i MVDr. Jiří Návara, jenž pro vás připravil následující rozhovor s Václavem Cílkem. Mimochodem, kniha byla okamžitě rozebrána a hned v lednu se připravoval její dotisk, což jen potvrzuje aktuálnost tohoto tématu.

Necítím se být guru vůbec ničeho. Spotřebu mám sice omezenou, to je pravda, ale zase ji mám velkou, třeba co se týče knížek. Ale vidím, že svět k omezené spotřebě nutně musí vést, jinak to nepůjde a čím dřív si na to člověk zvykne, tím to bude lepší. Jak jsem vás poznal, tak si myslím, že omezená spotřeba je pro vás důležitá

Pokud většina populace nežije přirozeným způsobem, jednou nutně dojde k tomu, že se ty věci budou muset vyrovnat.

To nevím. Já se nestarám radši vůbec

- jezdíte vlakem, neplýtváte jídlem, ani

o nic, to bych se utrápil. To bych na svá

přemírou oblečení... Myslím, že většina

bedra naložil příliš velkou zodpovědnost.

populace tak nežije.

Ale myslím si, že takový základní pocit je

Pokud většina populace nežije přirozeným

vděčnost, že člověk hodně dostal, tak se

způsobem, jednou nutně dojde k tomu,

snaží něco z toho vrátit.

domuje, že dobré časy skončily a nejspíš přijde doba, kdy se budou muset víc snažit a víc omezit? Tohle má dva aspekty. Vypadá to, že minimálně dvě třetiny populace, možná až 80 procent, doopravdy předpokládá, že ten průšvih je hodně velký, ale ve skutečnosti ho nechtějí vidět. Takže tohle vnímání tady je. Pak je velký rozdíl mezi tím to vědět a zahánět, nebo si to připustit alespoň trošku a něco málo v tom smyslu dělat. Což sice sám nedělám, ale představuju si to, jako že jdete té věci vstříc. Když přijde nebezpečí, tak nesedíte a nečekáte, až pomine, ale jdete mu na polovinu cesty vstříc. Zdá se mi, že média velmi často jen

že se ty věci budou muset vyrovnat. Já je vyrovnávám spíše přechodem k nižší spo-

Okolí vás vnímá asi trochu jinak, než jak

naznačují a bojí se lidem říct celou

třebě než k chudobě, to by bylo silné slovo.

se cítíte vy sám. Pro lidi jste možná urči-

pravdu. Nemáte také ten pocit?

Ale co se týče světa, většinou se to pak

tým symbolem víc, než byste sám chtěl.

Může to tak být, každý v sobě totiž máme

vyrovná velkým skokem kupředu právě

Ale to já přece nemůžu vědět. Víte, já nejsem

takovou vnitřní záklopku - někde hluboce

k té chudobě.

schopen se na sebe dívat v televizi, nikdy

v nás je zakotveno, že je nutné zabránit

jsem neslyšel nějaký svůj pořad v rádiu, pro-

panice. Někdy přijde taková ta situace, jako

Jste mystik, široce rozkročen do několika

tože mám pocit, že by mě to nějak omezova-

tomu bylo třeba v případě newyorských

profesí. Vidíte jednotící linii mezi geologií,

lo, zavazovalo a podobně. Takže i když se

"dvojčat", kdy už ty budovy hořely, a nějaký

přírodou, uměním, filozofií a lidstvem?

někdy snažím o zpětnou vazbu, knížky po

místní rozhlas lidi vyzýval, že to dobře

Vnímám to všechno jako jeden celek, mys-

sobě nečtu a okamžitě zapomínám, co jsem

dopadne. A nakonec to samozřejmě dopadlo

lím si, že je to opět vlastnost přirozeného

do nich napsal. To myslím doopravdy - nějak

špatně. Někdy si naopak myslím, že je tu

světa. Když jste v krajině, tak je plná roz-

mě fyzicky ničí to dělat a tento postoj mi

paniku nutné udržovat. Panika je de facto

manitých věcí - hadem počínaje a slimá-

zároveň dodává určitou svobodu. Kdybych se

strach před bohem Panem, před přírodními

kem nebo rostlinou konče. Jednoduše vidí-

měl cítit být symbolem, tak bych byl tak

silami, a asi je důležité, aby se z toho stra-

te, že to je jeden velký celek, takže mně

nějak méně svobodný.

chu narodila opatrnost. Někdy to nazýváme

nedělá problémy v rámci takto přirozeného světa cítit nějakou základní jednotu. Událo se ve vašem životě něco, co ovlivnilo rozhodnutí starat se o přírodu, budoucnost, stát, lidstvo...?

úctou k přírodě, ale to už je úroveň etická. Říkal jste, že část populace bude donucena změnit své chování, což si asi uvědomuje stále víc lidí. Kolik lidí v Česku podle vás uvažuje koncepčně? Kolik si jich uvě-

Ale to, co funguje ještě na indiánské úrovni, nám ve skutečnosti říká, že příroda je nebezpečná, a když se v ní pohybujeme, tak musíme být opatrní.

1-2013 PETmedia

19

ROZHOVOR

Zasvěcená část populace vás považuje za gurua omezené spotřeby. Cítíte se tak?


Nezdá se vám, že současná konzumní společnost vytvořila pseudoobraz standardu, který lidem posunuje myšlení tak, že mají problém uživit jedno dítě a jednoho psa, zatímco sto let zpátky byli schopni uživit osm dětí v daleko skromnějších podmínkách? Myslím, že to vytvořila reklama. Když se skutečně zamyslím nad její rolí, tak se mi zdá opravdu nebezpečná. Přestože máte hodně věcí, ona vás nutí pořizovat si stále

Každý národ má nějakou příčinu, starou sílu nazývanou archeus, a pak má nějakého archanděla. Archeus je pod zemí a tlačí nás dopředu, zatímco archanděl je nad zemí a táhne nás někam nad obzor.

a tak dále, což je hodně analogické antickému světu. Ale konkrétní situace je vždycky jiná. Te se liší opravdu diametrálně, protože svět je hodně globalizovaný a jeho měřítko se zvýšilo o několik řádů. Zvýšila se zranitelnost a propojenost, třeba i v tom smyslu, že události nebo nepokoje v jedné zemi ovlivňují dění v jiné zemi. Stačí málo k tomu, aby se excitovanou masou zatřáslo a všechno se vydalo směrem, o kterém toho dnes moc nevíme.

ROZHOVOR

nové a nové. Reklama mi tedy přijde stejně nebezpečná - a to říkám s plnou váhou

méně, než třeba v Americe, takže myslíme

Vrátím se ještě k tomu povinnému poziti-

uvědomění si toho, co říkám - jako fašis-

"v malém". Ale zase hodně věcí tak nějak

vismu nebo negativismu masmédií, který

mus nebo maoismus.

přirozeně tušíme, zejména lidé na malých

jste zmiňoval. Četl jsem odvážné tvrzení,

městech. Českou republiku tvoří jakoby

že první světovou válku z velké části

Jste úspěšně multiprofesní, četl jsem, že

několik světů a je třeba si uvědomit, že

způsobili novináři...

jste studoval střední školu v zahraničí...

Praha je z nich nejvíce anomální. Největší

A jugoslávský konflikt možná taky. Dodnes

Jak jste toho dosáhl a kolika hovoříte

zisky, nejmenší nezaměstnanost, málo pří-

se neví, proč k němu opravdu došlo. Nejpr-

jazyky?

rody, hodně masmédií, lidí, obchodů a bill-

ve se začal mobilizovat jeden stát, pak

Střední školu jsem studoval v Tanzánii,

boardů. Taková určitá okamžitá úroveň

musel i druhý, až se to postupně rozjelo

a to jen proto, že tam pracoval můj tatínek

místa se totiž většinou pozná podle počtu

směrem, který nikdo nepředpokládal. To je

a že jsem žil mezi černochy. Hovořím rusky

billboardů.

jedna možnost. Druhá možnost je taková, že lidé nejsou schopni žít v blahobytu. Pří-

a anglicky, pak znám rudimenty několika dalších jazyků. Jinak je to hrozně jednodu-

Iniciativy ke změně se tu rodí těžko?

padným zájemcům pořád posílám antické

ché: studoval jsem přírodní vědy a geologii

Nezúžila totalita genofond vůdců?

výpisky z nějakých osmdesáti knih, mám

a mám to rád. Dělal jsem klimatické výzku-

V našem světě totiž ubylo "výraznosti",

jich asi 250 stran, a tam se opakovaně

my, vždycky mě zajímala archeologie...

výrazných osobností. Politika se stává urči-

konstatuje, že pokud lidé žijí určitou dobu

Celé to vlastně vzniklo tak, že jsem se rád

tým panoptikem podobných lidí, nerozezná-

v blahobytu, tak si "něco" začnou vymýšlet,

díval na svět z různých aspektů. Když jsem

te, z které jsou politické strany, a kdyby

jen aby se "něco" dělo. Podle mého názoru

objevil něco zajímavého, tak jsem se to

přešli z jedné do druhé, tak to na jejich

je to zřejmě dáno evolučně. Znamenalo by

nějak snažil sdělit ostatním lidem.

názorech ani nepoznáte. To má celou řadu

to také, že jakákoliv utopie je úplný nesmysl

dopadů. Ubylo lidí, kteří jsou ochotni jít

a že jediné, o čem se dá uvažovat, je režim,

V různých mezinárodních srovnáních si,

více cestami, to znamená syntetizovat

který fluktuuje, ale nejde do nejhorších kon-

co se týče korupce nebo školství, Česko

poznatky z více oborů. Takových lidí je

fliktů. Možná i první světovou válkou lidé

nestojí zrovna nejlíp. Jak si myslíte, že

v Čechách jen pár, a i tak je to hodně

reagovali na to, že byl sto let mír a že se

jsme na tom s připraveností na různé kala-

povrchní. Bu jdete v jedné věci hodně do

nějakým způsobem hlásil pokrok, který

mity, katastrofy a nedostatek?

hloubky, anebo naopak do šířky, a pak vám

"klepal na dveře".

Myslím si, že jsme na tom jako průměrná

může dost věcí uniknout. Je tady spousta

evropská země. Určitě jsme na to míň při-

lidí typu "lidových koumáků", kteří cítí, že to

Kolik tak za rok přečtete knih?

praveni než Ukrajina, ale možná zase víc

může jít horší cestou nebo takovou tou tra-

To nevím přesně, některé jsou tenké, jiné

než třeba Německo.

diční, jako třeba za první republiky. Často

tlusté, ale myslím si, že to bude tak nějak

jsou to lidé manuálně zruční, kteří pracují

kolem sta knih ročně.

Dá se s tím něco dělat?

alespoň na zahradě, takže by v určitém

Hodně věcí, ale je otázka, jakým způsobem

okamžiku mohli být schopní poradit těm,

Robert Wright kdysi řekl, že evoluce

to nakonec pomůže, nebo ne. Masmédia

kteří by v té chvíli byli bezradní.

neměla na mysli naše štěstí. Co s námi podle vás tedy zamýšlí?

jsou bu povinně pesimistická, nebo naopak optimistická. Jsou velice málo vyváže-

Historie se pořád opakuje. Do kterého

V poslední době se mi dost často vybavuje

ná, skoro na celém světě scházejí dlouho-

období te podle vás spějeme?

jeden příměr - je to vlastně kniha sepsaná

dobé informace a perspektivy, samozřejmě

Myslím si, že historie se neopakuje vůbec

na základě přednášek Rudolfa Steinera,

s výjimkou plánovačů a ekonomů, kteří

nikdy, že se jen nemění lidská povaha a že

která popisuje, že každý národ má nějakou

touto problematikou žijí. U nás je jich

v historii zůstávají stejné motivy jako msta,

příčinu, starou sílu nazývanou archeus,

v poměru k počtu obyvatel logicky mnohem

uraženost, různé konflikty mezi stranami

a pak má nějakého archanděla. Archeus je

20

PETmedia 1-2013


archanděl je nad zemí a táhne nás někam nad obzor. Ale archanděl s každým duchem času umírá a nejen já si myslím, že právě te je to období, kdy odchází jedna epocha, čili slábne, vybledává nebo vyprchává ten archanděl, a nový se pořád ještě nezrodil. Za nějakých deset asi budeme vědět víc. By se tak necítíte, současná generace vás vnímá jako nositele zajímavých a nových

Právě te je to období, kdy odchází jedna epocha, čili slábne, vybledává nebo vyprchává ten archanděl, a nový se pořád ještě nezrodil.

Češi chovají kolem jednoho a půl milionu

Co rád jíte a pijete vy? To jste mě zaskočil. V práci máme takové ty čipy a můžeme si vybrat z pěti možností, a abych nebyl příliš závislý na jídle, tak si to někdy dám úplně libovolně a náhodně. Je to z toho důvodu, abych neměl takové ty móresy "nějak si užívat". Rád piju silný černý čaj a rád jím takové ty zdravé věci, jako je smažený sýr a podobně.

psů, což je nejvíc v Evropě. Vypovídá to

myšlenek. Jak vás vnímá vaše žena?

o něčem?

Většinou jste dost zaneprázdněný.

Umíte doma třeba zatlouct hřebík?

Pes je jeden z mála tvorů, který vám

Kterou činností si alespoň občas děláte

Jsem schopen zatlouct hřebík, ale zatlou-

poskytne nepodmíněnou emoční podporu.

radost?

kám jich čím dál méně. Na to ostatní se

Říká to něco o dvou věcech - že je u nás

Procházkami přírodou, četbou knížek,

zeptejte mé ženy, myslím, že mě vnímá cel-

hodně rozvodů, že jsme stále podle statisti-

poslechem hudby... Hrozně rád se pro-

kem normálně jako důležitého člena rodiny,

ky národem samozásobitelů a že k té

bírám starými grafikami a obecně umě-

po dcerách, psovi a tak.

zahrádce taky patří zvíře.

ním.

Jakého máte psa?

Nenahrazuje nám pes svými přirozenými

Vstoupil byste do politiky, abyste mohl

Máme oříška, se kterým mám od začátku

projevy chybějící emoce?

lépe prosazovat své názory?

napjaté vztahy, protože v okamžiku, kdy ho

Asi ano, já sám jsem doma začal štěkat až

Měl jsem několik nabídek vstoupit do

dcera přinesla domů, jsem pochopil, že ten

teprve v poslední době. (směje se) Na dru-

politiky, jednou v docela vysoké funkci,

pes s námi zůstane, a já ho nechtěl mít

hou stranu my psům také poskytujeme chy-

tenkrát to bylo na přání Václava Havla

a muset se o něj starat. A doopravdy se to

bějící emoce.

jako ministr školství. To mi pomohlo uvědomit si, kdo jsem a odmítl jsem.

stalo, dcera je pryč a pes s námi zůstal. Krmíte psa komerčními krmivy nebo mu

V posledním půlroce jsem měl řadu

Podle statistiky má každá druhá domác-

"vaříte večeři"?

dotazů, zda nebudu kandidovat, a jednu

nost doma nějaké zvíře. Nesnažíme se tak

Nevařím večeři ani sobě, většinou si vezmu

podnikatelskou nabídku na finanční

stále zůstat jednou nohou v přírodě?

chleba s něčím. Pes má s mým vařením

zabezpečení prezidentské kampaně.

Sami jsme příroda.

smůlu, ale nevadí mu to. Nezvykl si.

Jako asociál se většinou držím stranou.

ROZHOVOR

pod zemí a tlačí nás dopředu, zatímco


KDYŽ JE PŘÍJEM ENERGIE VĚTŠÍ NEŽ JEJÍ VÝDEJ

často je i finančně náročný. Obvyklá rychlost hubnutí je doporučována v rozmezí 1 - 2 %

Nadváha a obezita představuje jedno z hlav-

věk a zátěž krmeného jedince - krmiva jsou stále chutnější a psi tak již

světa. Její příznaky se projevují nejen u lidí,

nejsou schopni regulovat příjem krmiva

ního stavu je nutné dál pokračovat v kontro-

ale čím dál častěji i u psů a koček. Podle

podle energie v něm obsažené, snadno

lovaném krmení, protože může dojít k tzv.

průzkumů prováděných ve Velké Británii

sežerou více krmiva než by měli

jo-jo efektu a hmotnost se může rychle

a USA prokazuje známky obezity a nadváhy

- v poslední době jsme svědky humanizace

cca 40 % psů. U koček je jich cca 25 %

vztahu mezi člověkem a psem (kočkou),

a stále jich pomalu přibývá.

pes přestal být pracovní pomůckou a stal

tedy několik měsíců a po dosažení optimál-

a mnohem snáze vrátit do původního stavu před začátkem hubnutí.

se členem rodiny; krmíme ho ne proto,

Z výše uvedených skutečností je patrné, že

Obezita znamená, že je v těle nahromaděno

abychom ho nasytili, jak tomu bylo dříve,

bojovat s nadváhou není tak jednoduché, jak

nadbytečné množství tělesného tuku. A s ro-

ale abychom mu udělali radost

by se mohlo na první pohled zdát. I v tomto

stoucím množstvím tuku samozřejmě roste

- krmíme více, protože doporučená dávka

případě platí, že nejúčinnějším bojem je pre-

tělesná hmotnost. Když je tělesná hmotnost

se zdá být malá; nebo krmíme stále stejné

vence. A právě prevence obezity je něco, co

o 10 - 19 % vyšší než optimální hmotnost,

množství, ale při změně značky granulí si

měli tvůrci na paměti při vývoji výživového

mluvíme o nadváze. Když je vyšší než 20 %,

nevšimneme, že mají vyšší objemovou

programu Fitmin pro psy. Jeho cílem je

hmotnost

nabídnout chovateli snadný nástroj, s jehož

jde o obezitu. Základní rovnice platná pro

PET SHOP

tělesné hmotnosti za týden. Celková doba je

ních zdravotních rizik v rozvinutých zemích

lidi, psy i kočky zní: množství energie přijaté

- pes stále častěji žije s námi přímo v bytě

pomocí by se mohl vzniku nadváhy a obezity

potravou musí být v rovnováze s množstvím

a naučí se velmi dobře loudit, když nás

elegantně vyhnout. Všechna kompletní krmi-

energie, kterou tělo spotřebovává. Zní to

vidí jíst

va Fitmin, zařazená do výživového programu

velmi jednoduše, ale situace okolo nás jasně

- pes nemá jednoho pána, ale stará se o

pro psy, jsou po kvalitativní stránce shodná.

říká, že to tak jednoduché není. Chyb se

něj více lidí, a když se nedohodnou, může

To znamená, že mají stejné surovinové slože-

dopouštíme na obou stranách této rovnice.

dostávat více stravy než potřebuje

ní a chutnost. Jednotlivá krmiva se liší až v

- je nedůvěra zákazníků k výrobkům, které

podílu jednotlivých surovin, aby bylo možné

CHYBY NA STRANĚ PŘÍJMU ENERGIE:

mají v názvu slovo Light; a i když by ho

zohlednit zvýšenou nebo sníženou potřebu

- na trhu jsou desítky druhů krmiv a pro

pes potřeboval, tak ho nedostane, protože

živin a energie vzhledem k věku, plemeni a

někoho může být těžké se v nich oriento-

majitel má pocit, že takový výrobek je

změně aktivity psa. Tato jednotná koncepce

vat a vybrat si to pravé i s ohledem na

v něčem ošizený

zajišuje bezproblémový přechod z jednoho

- stále roste obliba podávání různých paml-

krmiva na druhé napříč celým programem.

sků a pochoutek, přitom zapomínáme, že i tyto odměny obsahují určité množství

Jedinečné řešení výživového programu Fit-

živin a energie a de facto se stávají sou-

min spočívá v tom, že pro dospělé psy v

částí denní krmné dávky; při jejich použí-

každé z kategorií Mini, Medium i Maxi jsou

vání bychom měli úměrně snižovat množ-

nabízena tři krmiva s odstupňovaným množ-

ství krmiva

stvím energie, která jsou navíc přizpůsobená potřebám psů podle velikosti plemene. Cho-

CHYBY NA STRANĚ VÝDEJE ENERGIE:

vatel tak má možnost průběžně reagovat na

-

krmiva jsou nabízena pro určitý typ zátě-

aktuální stav tělesné kondice svého psa a při

že psa, ale nejsou stanovena obecná

každém nákupu nového balení zvolit odpoví-

pravidla pro její určení, míru zátěže tak

dající množství energie v krmivu, aniž by jak-

stanovujeme na základě vlastních zkuše-

koli ovlivňoval množství ostatních živin nebo

ností a velmi často ji nadhodnocujeme

riskoval zažívací potíže při přechodu na nové

nedostatek pohybu je největší chybou na

krmivo. Tento systém, který zahrnuje celkem

straně výdeje energie

16 druhů kompletních krmiv, nabízí uživate-

-

lům jednoduché řešení prevence obezity. Pokud je u zvířete konstatována nadváha nebo obezita a je nutné přistoupit k její

V každém případě platí, že s výživovým pro-

redukci, začíná proces, který trvá dlouhou

gramem Fitmin snadno vyřeší energetickou

dobu, vyžaduje vůli a zapojení majitele a

rovnici i začátečník.


Rozdíl je ve výživě

ž

bílkovin živočišného původu

BLUE STAR AGNES z paneláku

z chovatelské stanice Krmivo pro pripravu na vystavu

Krmivo pro redukci váhy

CORNY sportovec

Krmivo pro pohyb a aktivitu

Fitmin - výživový program pro psy

• moderní receptury s vysokou chutností, garanto vanou čerstvým masem, a vysokým podílem kva litních bílkovin

www.fitmin.cz

s optimálním obsahem prebiotik a přírodních antioxidantů pro podporu imunitního systému a pohodové trávení

široký sortiment 16 produktů umožňuje vybrat krmivo psovi na míru podle velikosti, věku a kon dice psa


TOP TRENDY 2012/13

TREND

Jak udržet krok s vývojem chovatelského byznysu? Znalost hlavních trendů a především dobrá strategie vám mohou pomoci, abyste ve svém podnikání byli co nejúspěšnější. Dobrá zpráva je, že průmysl točící se kolem mazlíčků stále roste, a to dokonce více než jiná odvětví. Je životaschopný, úspěšný a odolný - navzdory stálým proměnám ekonomické situace.

TRH BUDE UDRŽOVAT STABILNÍ TEMPO RŮSTU

2011 už tato částka překročila hranici 50

postavení jako důležitých rodinných pří-

miliard dolarů. Loni se útraty posunuly opět

slušníků a ruku v ruce s lepší péčí se bude

Americká asociace (The American Pet Pro-

směrem nahoru na 52,8 miliard. Podle

zvyšovat i průměrná délka jejich života.

ducts Association - APPA) ve svém obsáh-

předpovědí se očekává, že chovatelský prů-

Zájem majitelů domácích zvířat o informa-

lém průzkumu 2011-12 uvádí, že v USA

mysl bude během příštích pěti let udržovat

ce, jak se o své mazlíčky mohou co nejlé-

vlastní nějakého mazlíčka 62 % domácnos-

stabilní tempo růstu, odhaduje se nárůst

pe starat a integrovat je do svého života,

tí, což v praxi představuje 72,9 miliónů

až o 33 % na 67,7 miliard dolarů v roce

bude stoupat. Jejich přáním v ještě větší

domácností. První podobný průzkum byl reali-

2016. Přestože se celková čísla u jednotli-

míře bude, aby i jejich čtyřnozí přátelé žili

zován v roce 1988, a tehdy to bylo pouze

vých agentur mohou mírně lišit, není

spokojeně, zdravě a aby je společné soužití

56 % domácností. Podle APPA dosáhly

pochyb o tom, že chovatelský průmysl je

obohacovalo a bavilo.

v USA výdaje za zvířata v zájmovém chovu

celkově stále rostoucím odvětvím.

za rok 2009 necelých 46 miliard dolarů,

Zvířata v málo početných rodinách zaplní

v roce 2010 to bylo 48,3 miliard a v roce

"prázdná hnízda", stále poroste jejich

MALOOBCHODNÍ PRODEJ, ON-LINE A OFF-LINE Ačkoli kamenný obchod je stále ještě nejdůležitější platformou pro většinu nákupů, on-line prodej se i nadále bude zvyšovat, stále více e-shopů dnes například nabízí dopravu nákupu od určité částky zdarma. Majitelé domácích zvířat budou více porovnávat ceny a s ohledem na trend k většímu pohodlí se bude zvyšovat i zájem o online nákupy. Podle agentury Packaged Facts "téměř tři čtvrtiny (74 %) majitelů zvířat cíleně vyhledávají nižší ceny, speciální nabídky a slevy, a asi polovina (47 %) nakupuje výrobky pro mazlíčky v několika různých obchodech. Otevírají se nové obchodní příležitosti pro menší nebo nezávislé prodejce, a už on-line nebo off-line, kteří se budou specializovat na okrajové a neobvyklé produkty a služby (tzv. díry na trhu), které velcí prodejci opomíjejí. K jejich přednostem bude patřit maximální zákaznický servis a věrnostní programy. Větší prodejci budou nabízet více licencovaných a privátních značek a budou se soustředit i na příbuzné oblasti a související služby s cílem udržet a rozvíjet svou zákaznickou základnu.

24

PETmedia 1-2013


jako jsou například dopravní služby, hotely,

Přestože mazlíčci stále budou patřit k prio-

KRMIVO A PAMLSKY: HLEDÁNÍ NEZÁVISLÝCH INFORMACÍ

ritám, majitelé budou spíše utrácet za lev-

Kvůli všudypřítomným varováním ze strany

i výrobky usnadňující dopravu a cestování se

nější položky, jako jsou hračky nebo paml-

výrobců, která se objevují v důsledku kon-

zvířaty, včetně dobře promyšlených přeno-

sky (kterých nakoupí o to více), než za

kurenčního boje, budou majitelé zvířat

sek, tašek a veškerého příslušenství.

dražší a luxusní zboží.

stále častěji vyhledávat nezávislé a spoleh-

Některé velké firmy, které se doposud

livé zdroje informací o ingrediencích obsa-

neorientovaly na produkci nebo prodej

žených v krmivech a o výrobních proce-

potřeb pro mazlíčky, naskočí do rozjeté-

sech. Tento "trend" se rozvíjí zatím jen

ho vlaku a začnou nabízet výrobky nebo

pozvolna, protože většina chovatelů věří

služby zaměřené na milovníky zvířat.

marketingovým kampaním výrobců krmiv.

Například masokombináty budou nabízet

Jakmile však majitelé zvířat začnou hledat

pamlsky pro zvířata, farmaceutické spo-

další informace o krmivech, která jejich

lečnosti veterinární přípravky, ještě více

mazlíčci konzumují, budou konfrontováni

finančních institucí pojištění pro zvířata

s více možnostmi - od BARFu, přes doma

atd. Zvýší se nabídka privátních značek

připravovaná a vařená jídla, sušená krmiva

a širokého spektra co-brandingových pro-

až po superprémiové granule, což povede

duktů a služeb - od krmiv pro domácí

k nárůstu zájmu o "zdravější" výživu. Oče-

zvířata přes pochoutky, hračky, služby

kává se, že výrobci krmiv budou v důsled-

a další - s cílem navýšit potenciální

ku tohoto trendu nadále zlepšovat kvalitu

zákaznickou základnu a lépe tak obstát

ingrediencí obsažených v krmivech

na trhu.

a pamlscích a následně tímto směrem soustředit i své marketingové úsilí.

ubytování, a speciality v automobilovém průmyslu zaměřené na milovníky zvířat, jakož

PRODUKTY A SLUŽBY: PRIVÁTNÍ ZNAČKY A CO-BRANDING Kategorie hraček i nadále poroste. Očekává se silný nárůst a větší orientace na interaktivní, inteligentní a zábavné hračky pro kočky, psy, ptáky a další domácí mazlíčky, stejně jako na takové, které jsou šetrné k životnímu prostředí. I v této kategorii se zvýší počet privátních značek a co-brandovaných výrobků za účelem zvýšení prodeje a přilákání nových zákazníků. Další výhodou co-brandingu je redukce nákladů na uvedení produktu, přičemž potenciál přijetí produktu je vyšší. Služby pro chovatele a jejich mazlíčky jsou obecně v režimu růstu, ale mnoho firem v tomto segmentu zaznamenalo problémy kvůli ekonomickému propadu - především

VELKÉ RYBY SPOLKNOU MALÉ

ZELENÉ A ZDRAVÉ VÝROBKY

Stejně jako u mnoha jiných průmyslových

"Zelené", zdravé a holistické výrobky jsou

odvětví v této fázi vývoje porostou akvizi-

sice na trhu již několik let, přesto však

ce - větší společnosti se budou snažit

zájem o zdravější a ekologicky šetrné

"spolknout" menší ve snaze získat podíl

výrobky a služby pro domácí mazlíčky

na trhu.

bude nadále stoupat. Chovatelé se stále více zajímají o zdraví svého miláčka

LEPŠÍ ZDRAVÍ A PÉČE

a snaží se v tomto směru vzdělávat. Pečli-

Vývoj v oblasti zdravotní péče v posledních

vě studují informace o produktech, které

letech dramaticky rostl - je to v podstatě

mají k dispozici prostřednictvím široké

odraz trendu ve světě lidí.

škály zdrojů na internetu, a porovnávají,

Investice do zdraví jsou i pro naše

nakolik jsou ekologické, přirozené a orga-

domácí mazlíčky šancí na delší život.

nické. Tento trend dále poroste.

Budou se proto vyvíjet nové léky, postu-

Vzhledem k tomu, že se u zahraničních

py, procedury a zařízení týkající se spe-

výrobků již několikrát objevily ingredience

cifických problémů péče o doma chova-

a materiály pochybné kvality, budou

ná zvířata. V důsledku toho poroste seg-

v centru zájmu majitelů zvířat domácí

ment výrobků a služeb zaměřených na

výrobky. Čili ve Spojených státech "Made

zvířecí seniory (včetně doplňků, hraček,

in USA" a u nás zase "Vyrobeno v Česku".

oblečení, služeb, produktů zaměřených

hlídání a venčení domácích mazlíčků, psí školky a jiné služby tohoto typu. Očekává se nárůst zájmu u služeb, které se co nejvíce podobají těm, které si jako určitý nadstandard dopřávají i sami majitelé zvířat. Patří sem masáže, speciální výcvik, plavání a další pečující služby, které mají společného jmenovatele v podobě rozmazlování a snahy o lepší kondici (zdravotní i fyzickou). Zelenou budou mít také výrobky a služby zaměřené na sport a různé zájmové i zábavné aktivity, které si mohou lidé se svými mazlíčky společně vychutnávat. Novinky a inovace budou u výrobků pro mazlíčky spíše na ústupu, nebo trh jimi byl v posledních letech doslova zaplaven. Větším firmám už často chybí inspirace, nápady a prostředky, aby přicházely na trh s extrémně inovativními produkty, a menší nezávislé firmy zase obvykle postrádají kapitál potřebný pro vývoj nového výrobku. Celá řada

na mobilitu a specifické věkové katego-

NA CESTÁCH

menších firem a jednotlivců, kteří budou mít

rie - různé diety atd.). Kromě toho se

Vzhledem k tomu, že stále více lidí bude své

talent a nápady, však přesto bude přicházet

budou objevovat služby jako je soukro-

zvíře považovat za člena rodiny, poroste i

s velmi neobvyklými inovacemi, u kterých si

mé pojištění, dlouhodobá péče, poskyto-

zájem o produkty a služby související s

často řekneme "Proč mě to nenapadlo?"

vatelé služeb speciálně školení na zvíře-

cestováním s mazlíčky. Tento obor se bude

Spousta těch, kterým chybí finance, prodá

cí seniory, speciální fondy, flexibilní účty

dále vyvíjet. Budeme svědky toho, jak na trh

licence na nové zajímavé produkty větším fir-

a další.

přichází stále více a více produktů a služeb,

mám, které budou inovace stále vyhledávat.

1-2013 PETmedia

25

TREND

KVALITA VÍTĚZÍ NAD KVANTITOU


HOLISTICKÉ KRMIVO ARTEMIS Krmivo Artemis je opravdu holistické. Obsahuje vysoké množství masa, živočišné tuky a další vhodné suroviny. To vše v potravinářské kvalitě! Díky kombinaci čtyř druhů živočišných bílkovin a celkovému obsahu 80 % živočišných bílkovin se krmivo Artemis řadí na absolutní špičku mezi světovými naturálními krmivy. Základní myšlenkou holistické výživy je skutečnost, že prevence zdraví je lepší než následná péče. Tomu odpovídá i sestavení receptur. Skutečně holistická krmiva obsahují suroviny, které mají z dlouhodobého hlediska pozitivní vliv na organismus zvířat. Zároveň v nich nenajdete suroviny, které nejsou pro výživu vhodné, nebo jsou potenciálně nebezpečné. Krmivo Artemis kromě standardních receptur nabízí i speciální receptury pro malá plemena, která vynikají malinkou velikostí granulí a špičkovou chutností. Krmivo Artemis bylo prestižním serverem dogfoodscoop.com zařazeno mezi TOP10 krmiv. Pouze krmivo Artemis je z tohoto seznamu dovážené do EU. I na dalších odborných serverech je krmivo Artemis zařazováno vždy do nejvyšších kvalitativních kategorií. Již od svého vzniku je pravidelně zařazováno do seznamu doporučených krmiv také prestižním časopisem Whole Dog Journal. Výhradním dovozcem krmiva Artemis do EU je firma Pučálka s.r.o. Díky jednotné evropské koncepci jsme schopni zajistit naši obchodní strategii napříč celou Evropou, což obchodníkům přináší zajímavé výhody. V rámci České republiky si společnost Pučálka s.r.o. zajišuje přímou distribuci nabízených produktů sama. V rámci spolupráce s prodejci nabízíme zajímavé obchodní podmínky a špičkový servis. Samozřejmostí je dodání do 24hodin, možnost osobního odběru a dopravy zdarma. Více informací naleznete na www.artemispetfood.eu nebo www.pucalka.eu.

EVROPA KONČÍ S KOSMETIKOU TESTOVANOU NA ZVÍŘATECH

pouze nových složek a výrobků. Protože ke zmíněným třem testům (test toxicity po

Mnohaletá kampaň ochránců zvířat za

V České republice zastupuje ECEAE organi-

opakované dávce, test reprodukční toxicity

ukončení testování kosmetiky na zvířatech

zace Svoboda zvířat. Barbora Bartušková

a test toxikokinetiky) ještě v tuto chvíli

je nyní u konce. Od 11. března tohoto roku

Večlová, koordinátorka kampaně Za nahraze-

nejsou k dispozici schválené alternativní

totiž začne v EU platit zákaz dovozu a pro-

ní pokusů na zvířatech ve Svobodě zvířat,

metody, dočasně nebude možné vyvíjet

deje kosmetiky testované na zvířatech.

vysvětluje: "ECEAE vedla v Evropě kampaň

některé nové kosmetické složky, které tyto

Nový evropský komisař pro zdraví a spo-

za ukončení testování kosmetiky na zvířatech

testy vyžadují. Barbora Bartušková Večlová

třebitelskou politiku Tonio Borg při setkání

a bojovala proti všem odkladům zákazu

v tom ovšem nevidí problém: "V současné

se zástupci Evropské koalice za ukončení

dlouhých 23 let. Jsme proto velmi rádi, že

době je k dispozici přibližně 20 tis. schvá-

pokusů na zvířatech (ECEAE) potvrdil, že

se nám zákazu konečně podařilo dosáhnout."

lených kosmetických složek, které mohou

zákaz začne platit tak, jak byl původně

V březnu 2009 podle sedmého dodatku

výrobci používat, takže i bez dalších složek

navržen, tedy bez výjimek. Předchozí

Směrnice o kosmetice nabyl účinnosti zákaz

je možné vyrábět nové produkty. Navíc

komisař uvažoval o návrzích na odložení

testování kosmetických výrobků a složek na

alternativní metody k těmto třem testům již

či oslabení zákazu, což by kosmetickému

zvířatech a také zákaz dovozu a prodeje

existují a je jen potřeba dokončit schvalova-

průmyslu umožnilo pokračovat v testech

kosmetiky a jejích složek, které byly na zví-

cí proces. Po té bude možné vyrábět jaké-

kosmetických výrobků a jejich složek na

řatech testovány mimo země EU. Druhá

koli nové složky bez testů na zvířatech."

zvířatech, dokud by nebyly nalezeny alter-

část tohoto zákazu ovšem dosud obsahuje

Šíře nabídky ani cena kosmetiky by se tak

nativní metody ke všem testům. Proti

výjimky pro tři typy testů, které mohou stále

podle Bartuškové neměly změnit. "Již nyní

odložení zákazu ovšem byla značná část

probíhat na zvířatech. Nyní se zákaz rozšíří

existuje mnoho společností, které nevyužívají

veřejnosti, petici ECEAE za zachování

a začne platit bez výjimek.

složky nově testované na zvířatech, a přesto

zákazu bez výjimek podepsalo za dva roky

Výrobky, které jsou v současné době na

jsou schopné vyrábět kvalitní výrobky za při-

přes čtvrt milionu lidí.

trhu, zůstanou v prodeji, zákaz se týká

jatelné ceny," dodává Bartušková.

Více informací: www.pokusynazviratech.cz ■

26

PETmedia 1-2013

www.netestovanonazviratech.cz


VETERINÁRNÍ LÉKAŘI HODNOTILI KRMIVO NA SVÝCH PSECH Krmiva značky Pedigree® obsahují ve správných poměrech všechny živiny podporující zdraví psů a plně zohledňují nároky v závislosti na životní fázi a velikost psího plemene. Vylepšená receptura granulí Pedigree® s formulí Vital Protection™ byla vyvinuta ve výzkumném veterinárním centru Waltham®, které patří mezi nejuznávanější vědecká pracoviště zabývající se výživou psů a koček. Pedigree® Vital Protection™ odpovídá posledním výzkumům v oblasti výživy malých zvířat, vychází ze čtyř univerzálních potřeb zdraví psa, které definovalo výzkumné centrum Waltham® - blahodárně působí na zažívání, srst a kůži, imunitu, zdravé zuby a dutinu ústní.

vnitřních chorob malých zvířat z Kliniky

super prémiovými krmivy, výsledek experi-

chorob psů a koček Fakulty veterinárního

mentu proto svědčí o vysoké stravitelnosti

V loňském roce proběhl experiment,

lékařství Veterinární a farmaceutické uni-

krmiva Pedigree® Vital Protection™.

během kterého bylo krmivo Pedigree®

verzity v Brně a MVDr. Leoš Železný, spe-

s formulí Vital Protection™ testováno

cialista na výživu psů a koček, spolupra-

Více než polovina psů (56 %) měla srst

na psech veterinárních lékařů. Do projektu

covník anglického výzkumného veterinární-

zhruba na stejné úrovni jako před tes-

byl zařazen vždy jeden pes z 50 veterinár-

ho centra Waltham®.

tem, 25 % veterinárních lékařů konstatovalo mírné zlepšení kvality srsti. To je

ních domácností v České republice a na Slovensku. Šlo o psy různých plemen,

VÝSLEDKY EXPERIMENTU

velmi dobrý výsledek, vzhledem k tomu, že většina psů veterinárních lékařů je

obojího pohlaví, ve stáří od 6 měsíců do 15 let a o hmotnosti od 2,8 kg do 76 kg.

Testované krmivo podávaly svému psovi

krmena kvalitním krmivem, díky které-

Výběr testovaného krmiva se řídil věkem

celých 12 týdnů 94 % veterinárních léka-

mu by kvalita jejich srsti měla být velmi

a hmotností zvířat a také preferencemi

řů, psi ho přijímali s chutí. Na tom, že je

vysoká.

veterinárních lékařů.

krmivo Pedigree® s formulí Vital Protection™ mimořádně chutné, se shodlo 81 %

"Velmi optimisticky vyznívá závěr, že 73 %

Krmný pokus probíhal po dobu 12 týdnů

veterinárních lékařů, 25 % respondentů

veterinárních lékařů hodlá krmivem Pedi-

a na závěr bylo majitelem zvířete vypraco-

se dokonce obávalo rizika nadváhy

gree® Vital Protection™ krmit i nadále.

váno hodnocení. Závěrečný dotazník obsa-

v důsledku vysoké palatability testované-

Proti dalšímu podávání tohoto krmiva se

hoval 30 metodicky správně volených otá-

ho krmiva.

vyjádřili pouze jednotliví veterinární lékaři, a to z důvodu dlouhodobé loajality s krmi-

zek dávajících majitelům zvířat možnost výběru z široké škály možností. Hodnocení

Většina veterinárních lékařů (73 %) zjisti-

vem jiného výrobce, které doporučují svým

bylo zaměřeno na spokojenost s testova-

la, že výkalů bylo stejně jako před testem,

klientům, resp. mimořádně výhodných

ným krmivem, ale také na výživu psů

12 % respondentů hlásilo jejich menší

podmínek nabízených jinými značkami,"

v širších souvislostech.

objem. Konzistence výkalů byla ve srovná-

uvádí prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

ní s předchozím krmivem beze změny

a rekapituluje: "krmivo Pedigree® s formulí

Odbornými garanty experimentu byli prof.

u 52 % psů, pevnější u 21 %. Veterinární

Vital Protection™ obstojí i ve srovnání se

MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., profesor

lékaři krmí své psy kvalitními, obvykle

super prémiovými krmivy."

1-2013 PETmedia

27

TRENDY

KRMNÝ POKUS


Civilizační nemoci a krmiva cdVet Fit-Crock

baron.cz

Příčiny nemoci - Víme, že příčiny každé nemoci jsou ve skutečnosti pouze projevy Přetížení organismu (otrava umělými vitamíny, toxiny) a projevy Nedostatku (chybějící látky). Znalost příčin nemocí podložená letitou praxí při léčení zvířat přírodními produkty nám umožnila sestavit krmiva cdVet Fit-Crock, která organismus Nepřetěžují a svým velmi širokým složením předchází nemocem z Nedostatku. Pomoc při nemoci - Přírodní za studena lisovaná krmiva cdVet Fit-Crock jsou (vedle syrové stravy BARF) ideální pro zdravé psy a osvědčená výživová podpora při řešení zdravotních problémů civilizačních nemocí psů jako například kožní problémy, alergie, reprodukční, trávicí nebo jiné potíže. Zdraví prospěšné - cdVet Fit-Crock není za vysoké teploty extrudované krmivo (jako mnoho jiných, také drahých krmiv). Díky šetrnému zpracování lisováním za studena obsahuje přírodní vitamíny a hodnotné doplňky výživy (olej, mořské řasy, kopřiva, bříza, ostropestřec

PET SHOP

a jiné byliny), které široce zaopatřují organizmus a tím posilují zdraví.

Žádné zanesené střevo

Žádné škodlivé bakterie

Žádné umělé vitamíny

Krmiva cdVet Fit-Crock jsou díky obsažené

Díky optimálnímu čištění střev se v nich

cdVet Fit-Crock neobsahuje umělé vitamíny,

vláknině intenzivně trávena - to podporuje

neusazuje hnilobný nános, který pak osíd-

které organismus zatěžují (další příčina

přirozené čištění střev žádné zanesené

lují plísně a škodlivé bakterie (hlavní příči-

alergií). U jiných krmiv je poznáme podle

střevo ani hnilobný nános.

na takzvaných potravních alergií).

vyčíslení a měrných jednotek

Zákon minima a krmiva cdVet Fit-Crock

NEDOSTATEK JEDNÉ LÁTKY SNIŽUJE VÝKON

ŽIVÉ BUŇKY ZVÍŘETE POTŘEBUJÍ ŽIVOU POTRAVU

Nedostatek snižuje výkon - Při sestavování receptury

Živá potrava - Za studena šetrně lisovaná krmiva cdVet Fit-Crock svojí

krmiv cdVet Fit-Crock jsme se jeho širokým složením

koncepcí respektují princip přirozené výživy (živá potrava pro živé buňky).

spolu s pečlivě vybranými složkami řídili zákonem

Horkem nezničené - Proto jsme do našich přírodních krmiv použili

minima. Tento přírodní zákon nám říká, že nedostatek

maximum horkem nezničených syrových složek (živých potravin). Tím se

látek ve výživě snižuje výkonnost organismu a jeho

krmiva cdVet Fit-Crock blíží přirozené syrové výživě s výhodou pevného

obranyschopnost s následkem nemoci.

zdraví.

28

PETmedia 1-2013


TÉMA

PELECHY PRO ČTYŘNOHÉ PŘÁTELE Pohodlný pelíšek je pro psa v bytě nezbytností a pro kočku benefitem. Pokud jim ho majitel nepořídí, většinou si nějaký najdou sami. Pes často obsadí křeslo či pohovku, ideálně nejoblíbenější místo svého pána, a kočka si najde nějakou skrýš s výhledem, odkud má přehled o tom, co se kde děje. Rozhodnutí, jaký pelech z obrovské nabídky různých typů provedení, velikostí a tvarů vybrat, někdy nebývá snadné. Vždy bychom však měli nejprve hodnotit jeho funkčnost, praktičnost, odolnost a možnost jednoduché údržby - ideálně by měl každý pelech mít snímatelný a prací potah. Teprve pak se zamýšlet nad estetikou. Na trhu najdeme pelechy pompézní i minimalistické, vtipné i tradiční, které ladí s jakýmkoliv interiérem - vybere si určitě každý. Prodejce by měl zákazníkovi umožnit, aby si jeho mazlíček mohl pelech vyzkoušet, většinou to je v jeho prospěch - zákazník se tak snadněji rozhodne pro konkrétní výrobek a neodchází přemýšlet o koupi jinam.

30

PETmedia 1-2013


Pelíšky mohou být plastové, proutěné, látkové, nepromokavé outdoorové, luxusní, které nabízejí přidanou hodnotu spíše majiteli než zvířeti, ale také ekologicky šetrné, pro jejichž výrobu bylo využito recyklovaných materiálů. Někteří majitelé svým mazlíčkům dokonce pořizují pelechů hned několik - pozorovací matraci do kuchyně, poctivý a kvalitní pelech do ložnice a odpočinkový do obývacího pokoje. Mimochodem, podle posledních průzkumů dovoluje přibližně polovina majitelů svým psům společné spaní v posteli. Pes se prostě chová jako správný "přítel člověka", chce být neustále nablízku svému pánovi. Pelech by měl být v každém případě pohodlný a dostatečně prostorný. Důležité je vyhodnotit velikost, věk a zdravotní stav psa a podle toho vybírat. Co pelíšek zvířeti poskytuje? Samozřejmě pohodlí a pocit bezpečí. Mimo to kumuluje tělesné teplo a zabraňuje otlakům citlivých míst na těle psa.

MATRACE Z RECYKLOVANÝCH PET LAHVÍ Délka psího života se stále prodlužuje a psí senioři potřebují o to lepší péči a ochranu, zejména kvůli problémům s klouby, nebo pro případ, že se třeba zotavují ze zranění nebo nemoci. Výrobci stále častěji přicházejí s nabídkou kvalitních pelechů ze speciální terapeutické pěny, která má tvarovou pamě. Takové pelechy mají prvotřídní ochranné polstrování a dlouhou životnost. "Vzhledem k tomu, kolik času starší pes stráví spánkem nebo odpočinkem," říká Christina

TÉMA

Gray, marketingová manažerka značky PoochPlanet, kterou vyrábí firma Worldwise, "je kvalitní pelech, který mu poskytne přiměřené pohodlí a ochranu, tím nejlepším dárkem, jaký mu může jeho majitel dát. Speciální pěna ThermaCare, ze které naše pelechy vyrábíme, je plně v souladu s individuálním tvarem těla každého psa, umožňuje lepší rozložení jeho hmotnosti na lůžku a zmírňuje tlak vyvíjený na bolestivá místa a jiné citlivé oblasti." Je to stejný materiál, jaký se využívá pro výrobu komfortních a vysoce kvalitních matrací do našich postelí. Psí matrace navíc nabízejí ideální zužitkování zbytkového materiálu, který vzniká při výrobě "lidských" matrací a který by jinak skončil na skládce. Zhruba před třemi lety se navíc pro náplně psích matrací PoochPlanet začal využívat materiál EcoRest®, pro jehož výrobu se využívají i recyklované plastové láhve. Takže majitel svému psovi pořídí nejen kvalitní a estetický pelech za rozumnou cenu, ale ještě navíc může mít dobrý pocit, že svým nákupem pomohl snížit závratné množství odpadního plastu, který jinak končí na skládkách. A nepředstavujte si nějaké úplně zanedbatelné množství - jen za jeden rok takto zužitkovali přibližně 30 milionů plastových lahví, ze kterých se působením tepla a tlaku vytváří specifická načechraná hmota připomínající cukrovou vatu, která se pak skvěle uplatňuje jako výplň matrací a polštářů. Stejně jako spousta jiných firem, také PoochPlanet neustále hledá nové metody a postupy, které umožní

1-2013 PETmedia

31


k sehnání. Ani my jsme pro našeho psa

climbing", tedy potřeb pro horolezce. První

nemohli žádný takový "outdoorový" pelíšek

kusy byly testovány v Nízkých Tatrách

sehnat. Začali jsme tedy vyvíjet vlastní

v zimě 2008. Matrace Dogmans jsou jed-

model odolné matrace pro velké psy," říká

nak nepromokavé, snadno se udržují čisté

používání recyklovaných materiálů ve výro-

Václav Janda, výrobce matrací Dogmans.

a lehce se přenášejí."

bě. Považují to za své poslání.

"Nakonec se jako ideální ukázalo spojení

ROSTE ZÁJEM O KVALITNÍ XL PELECHY

s výrobcem outdoorového oblečení. Téměř

KOČIČÍ KUKANĚ VAIVA NAT

celý rok trvalo, než jsme se dopracovali

Pod značkou Vaiva Nat najdeme specifické

k podobě, se kterou jsme byli spokojení.

kočičí pelíšky ze 100% vlny, které vypadají

Veškerý materiál, který pro extrémní matra-

spíše jako kokony nebo jeskyně a jsou

jsme zaznamenali dlouhodobě vysokou

ce Dogmans používáme, byl vybírán

ručně vyráběné technikou plstění v Litvě.

poptávku po opravdu bytelném a odolném

s maximální pečlivostí, dokonce jsme

Kočky ze své podstaty vyhledávají skrýše,

psím pelechu - takovém, který by něco

vyzkoušeli tři různé druhy náplní, než jsme

proto podobné "kukaně" milují. Ze své

vydržel, dobře se čistil, a zároveň i dobře

vybrali tu pravou. Naše matrace jsou šity

skrýše nikým nepozorovány pozorují dění

vypadal. Takový však dlouhá léta nebyl

v rámci výrobního programu "outdoor and

v domácnosti a střídavě podřimují.

"Ze strany majitelů velkých plemen psů

TÉMA

EXTRÉMNÍ PELECH DOGMANS GRANDE PRO PSY ZN.HURTTA NOVINKA ROKU 2012/13 Dogmans GRANDE byl vyvinut na základě

šené, že tato náplň je z možných nejvhod-

přání zákazníků. Více než rok jsme shro-

nější. Lze ji ručně naklepávat a čechrat,

maž ovali požadavky na opravdu odolný

do jisté míry i přemisovat sklepáním, když

a masivní pelíšek pro veliké psy, který by

se shrne či je potřeba ji provzdušnit.

měl okraje pro pohodlné podložení hlavy

Složení směsi snižuje příjem vlhkosti

a opření zad. Dali jsme tedy hlavy dohro-

z okolí.

Opěrné pásy jsou dva na bocích a jeden

mady a zde je výsledek:

Samotná vložka je uložena v samostatném

zádový. Jsou naplněny tzv."na tvrdo",

Pelíšek Dogmans Grande je nejen pro

pouzdru - povlaku ušitém ze silné netkané

materiálem jsme nešetřili. Opěrky jsou

veliké a těžké psy, kteří si nedělají žádné

textilie. Síla 100 micro zaručuje povlaku

opravdu pevné a nepromáčknou se pod

problémy s šetrným zacházením a jejichž

pevnost i při nešetrné manipulaci při vyjí-

tíhou psa, ale přitom jsou pružné a pérují.

packy jsou silné a drápy velké, ale i pro

mání náplně z matrace.

Obě části, základnu i matraci můžete

pejsky mnohem menší.

Základní díl pelíšku Dogmans Grande je

vzájemně libovolně barevně kombinovat.

Potah je tedy pevná tkanina s vnitřním

rovněž vyroben z nepromokavé látky,

Rozměry: šířka matrace 100 cm a 80 cm

zátěrem proti vodě. Vnitřní náplní je směs

na zádové části je opatřen širokým uchem

(včetně opěrného pásu 110-135 cm),

polyesterových jemných nití. Máme vyzkou-

pro snadné přenášení.

tlouška matrace cca 10-12 cm.

Neváhejte a objednejte ještě dnes - do konce února 2013 nabízíme slevu 10%. Dogmans dog shop ■ Ruprechtická 34 ■ 46001 Liberec 1 ■ Tel. 485 109 144, 773 585 514 ■ www.dogmans.cz

Výroba extrémních matrací a pelechů Dogmans Import finských oblečků a ostatních potřeb pro psy zn.Hurtta Ruprechtická 34 Liberec 1 460 01 Tel.: 485 109 144 obchod@dogmans.cz

32

PETmedia 1-2013

www.dogmans.cz


JAK VYBRAT IDEÁLNÍ PELÍŠEK? Je snadné vybrat pelíšek pro čtyřnohého přítele? On by vám jistě odpověděl, že ano. Vezmi mě s sebou na nákupy páníčku a já už si vyberu sám ten nejlepší, co se mi bude líbit. Samozřejmě, že takto asi nakupuje málokdo z nás, ale idea to úplně špatná není. Pro správný výběr velikosti pelíšku je totiž velmi dobré mít svého mazlíčka u sebe, nebo alespoň mít připraveny míry. Nejde totiž pouze o design, jak by se mohl někdo mylně domnívat, ale především o správnou funkci. Ideální je, pokud se nám povede obojí při výběru spojit. Právě takové výrobky nabízí svým zákazníkům firma PetArt JH, která při výrobě pelíšků klade důraz jak na funkčnost, tak na vzhled. Pelíšek vašeho psa či kočky by měl odpovídat potřewww.petartjh.cz

bám vašeho zvířete a měl být lehce udržovatelný, pohodlný, pevný a hezký. V PetArt JH používají moderní materiály, které se dají prát v automatické pračce nebo se snadno udr-

by ho páníček stihl osušit. V takovém případě se nic nestane

žují pouhým otřením vlhkým hadříkem. Menší pelechy se dají

- až otřete tlapky vašeho psa, otřete i polštář a vše je zase

vyprat kompletně celé a ty větší, které se do pračky neve-

v pořádku. Ovšem ani majitelé pokojových plemen psů nebo

jdou, mají snímatelné potahy. Velmi populární jsou nyní

koček nepřijdou zkrátka. Pro milovníky pohodlí a zajímavých

polštáře z vodě odolných materiálů, po kterých vlhkost stéká,

designů má PetArt JH na výběr celou řadu sofa, hnízdeček

a proto jsou ideální pro aktivní plemena, kdy psík radostně

a pelíšků, ze kterých se zvířátkům nebude chtít ven, a přitom

hupsne z procházky či výcviku rovnou na své místečko, aniž

ještě ozdobí váš byt.


DOOOP - značka, která stále stoupá... DOOOP je značka, o které se mezi pejskaři stále více mluví. Ano i pelíšky pro psy mohou být značkovým zbožím a o to víc srdce patriota potěší, že DOOOP je ryze česká značka, která se prosazuje už i na zahraničních trzích. DOOOP začátkem roku uvedl na trh novou generaci svých matrací a pelíšků a nás zajímalo v čem je to kouzlo, kde je ten rozdíl oproti ostatním pelíškům na našem trhu. A odpovědi Vám přinášíme...

DOOOP JE JINÝ...

Výjimečně kvalitní potah s vnitřním zátě-

Možnost kombinovat 5 barev matrací

Přemýšlíme jinak, děláme to jinak...

rem je odolný proti vodě. Díky tomu se

a 5 barev mantinelů oceňují ale i obchod-

A poznáte to na každém detailu...

při namočení nedostane vlhkost dovnitř

níci, protože toto řešení mnohonásobně

eXtrémně odolný

a matrace i pelíšek jsou velmi rychle

snižuje nároky na skladové zásoby a tím

vodu nepropustný potah

suché. I při častém namočení nedochází

šetří cashflow... Stačí mít totiž od každé

snadno udržovatelný

k poškozování matrace nebo pelíšku.

velikosti 5 barev matrací a mantinelů, ze

elegantní design

Výhodou je i snadná údržba, protože

kterých dle přání zákazníka může zkombi-

pohodlná 8 cm vysoká matrace

nemusíte po každé "nehodě" prát - stačí

novat 25 barevných kombinací!

semišově hebký luxusní potah

jednoduše otřít. To ocení především maji-

PET SHOP

telé kojících fen a malých štěňat, popřípa-

DOKONALÉ POHODLÍ

NOVÁ LEPŠÍ LÁTKA

dě při nemoci psa. Pro důkladné vyčištění

V každém detailu komfortní...

eXtrémně odolná

jsou matrace i pelíšky DOOOP opatřeny

Pelíšky a matrace DOOOP jsou navrženy

stále nepromokavá

zipem, umožňujícím vyjmutí vnitřní náplně

a konstruovány tak, aby i největší psi měli

která "nešustí"

a odmočení nebo vyprání vnějšího potahu.

ten nejlepší komfort a pohodlí. Součástí

a navíc semišově heboučká

Díky spodní zpevňující vrstvě a voděodolné-

pelíšku je vyjmutelná a samostatně použi-

Stále vymýšlíme co zlepšit... Pomáhají

mu zátěru se do potahu nezapichují chlupy

telná matrace Xtrem, která je "tlustá" 8 cm.

nám i naši zákazníci svými náměty

a proto se pelíšek i matrace velmi snadno

Uvnitř matrace je optimálně tuhá, ale

a nápady v čem by mohl být DOOOP

udržují čisté, stačí jednoduše vysát a je jako

komfortně měkká desková výplň, kterou

ještě lepší... Díky společnému zájmu se

nový :-)

jsme vyvinuli speciálně pro tento účel. Výplň si díky svým vlastnostem zachovává

zrodil nový DOOOP... Nový a v mnohém ještě lepší než kdy dřív :-)

Nepropustný potahový materiál zamezuje

i po dlouhodobém používání svou tvarovou

Jednou z největších novinek je úplně nová

proniknutí parazitů, jejich usídlení a další-

pamě a neproleží se.

látka, kterou jsme nechali vyvinout přesně

mu množení. Snadná hygienická údržba

Speciální výplň má díky svému složení

podle náročných požadavků našich zákaz-

matrace a její speciální voděodolný povrch

skvělé termoisolační vlastnosti, které umož-

níků. Potahová látka VELUR (semiš), který

zabraňuje osídlení parazity nejen uvnitř

ňují použití venku i v zimních měsících...

se používá jako potah na sedací soupravy,

matrace a pelíšku, ale i na jejich povrchu.

Díky složení výplně jsou matrace i pelíšky

luxusní potahy autosedaček nebo kancelář-

Široký sortiment různých rozměrů je vhod-

ideálně těžké a tak nedochází k jejich

ská křesla, je pro nás na zakázku speciál-

ný pro všechna plemena od malých až po

nežádoucímu přemisování.

ně opatřen zpevňující tkaninou a vodě

největší psy.

PROTISKLUZ SE PŘILEPÍ

odolným zátěrem. Díky těmto úpravám je potahová látka odolná proti proškrábání,

52

opotřebení a je nepromokavá.

Staňte se designérem a zkombinujte si

BAREVNÝCH KOMBINACÍ

Spodní část matrací a pelíšků DOOOP je

Dokázali jsme spojit dříve neslučitelné...

barevnou kombinaci pelíšku přesně podle

opatřena protiskluzovým zátěrem, snižující

Extrémní odolnost, nepromokavost

svých představ. Kombinovat můžete

klouzání na většině domácích podlah nebo

a luxusní semišovou hebkost!

5 barev matrací a 5 barev mantinelů.

v autě. Materiál na spodní části je samo-

Tím máte k dispozici fantastických

zřejmě stejně odolný jako vrchní část.

DOOOP na podlaze neklouže...

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ POHODLÍ

25 kombinací barev... Díky maximální variabilitě a úžasnému ele-

CHYTNĚTE HO ZA UCHO!

Heboučký elegán s odolností hroší kůže...

gantnímu designu sladí zákazníci pelíšek

Pro snadné přenášení jsou pelíšky DOOOP

DOOOP dokonale se svým interiérem...

lagoon opatřeny praktickým uchem, takže

Pelíšky DOOOP jsou nejen dokonale prak-

i pelíšek v největším rozměru není problém

tické, extrémně odolné a pohodlné, ale

lehce odnést i na delší vzdálenost, napří-

budou i skvělým doplňkem bytu...

klad na výstavě.

DOOOP s.r.o ● e-mail: info@dooop.eu ● www.dooop.eu

34

PETmedia 1-2013


MOTÝLEK PRO PSA OD LUXEMUTT V kalifornské firmě LuxeMutt mají rádi psi - k výrobě vlastní kolekce řemeslně dokonale provedených obojků a vodítek je inspirovali jejich tři vlastní pejsci, které si pořídili z útulku a kteří jsou pro ně vším. Přesně tak, jak to má v ideálním případě být. Výrobky této značky dnes najdete již ve více než 25 úžasných psích buticích po celém světě - od Beverly Hills v New Yorku až po norské Oslo. Designérka a spoluzakladatelka značky - Sharon Zuckermanová - pracovala jako hlavní návrhářka u Mattela a navázala spolupráci

ZE SVÌTA

s nejznámějšími osobnostmi světa módy, jako např. s Jonathanem Adlerem a Monique Lhuillierovou, a je také známou a vášnivou sběratelskou panenek Barbie. Vždy se však vrací ke psům. Neustále vylepšuje kolekci obojků a vodítek, vymýšlí nové vzory a paletu barev obohacuje o aktuální módní a svěží odstíny - to vše v synchronizaci s proměnami ročních období. Její dokonalá a lehce kontroverzní kolekce psích motýlků - Martini Bowtie - vás určitě nenechá chladnými. Všechny psí doplňky od LuxeMutt jsou vyrobeny v USA z nejkvalitnější měkké kůže, mají odolné niklové spony a jsou ozdobeny pravými Swarovski krystaly. Oblíbili si je už i psí celebrity. Firma nabízí poctivé řemeslo - jednoduše z lásky ke psům. Více na www.luxemutt.com.

RUČNĚ VYROBENÝ OBOJEK JAKO ŠPERK Opět důkaz lásky - ručně šité obojky a vodítka z italské kůže s ozdobami a ornamenty připomínají spíše šperky. Firemní motto hlásá, že "Psi taky potřebují lásku! Ukažte jim, že je máte rádi." Všechny tyto prvotřídní kožené obojky a vodítka jsou výsledným dílem poctivého amerického řemesla, kde se používají jen ty nejlepší materiály a postupy zpracování. Ruční šití je naprosto bezchybné, nitě skutečně vydrží a také speciální steh zaručuje dlouhou životnost těchto luxusních výrobků. Všechny detaily jsou zpracovány tak, aby byly pro psa bezpečné, a jsou vyrobeny exkluzivně pro Just4MyPet.com. Maximální trvanlivost vykazují i barvy obojků, které jsou potaženy šesti vrstvami akrylové barvy "made in USA", aby se zabránilo vyblednutí. Prostě vše je skutečně americký originál a pozor - některé obojky jsou dokonce z krokodýlí kůže, takže si i malý pejsek může připadat jako přemožitel predátora :. Více na www.just4mypet.com.

36

PETmedia 1-2013


SKUTEČNĚ HOLISTICKÉ KRMIVO

www.artemispetfood.eu

Odpovídá standardům AAFCO

• • • • • •

Suroviny v potravinářské kvalitě 4 druhy masa (až 300g čerstvého masa ve 100g granulí) Nutraceutika • Sušená vejce Kvalitní a lehce stravitelné tuky Ovoce, zelenina, bylinky Kompletní spektrum vitamínů a minerálů

Každoročně od roku 2001 nejvyšší ohodnocení dvou nezávislých recenzentů krmiv Whole Dog Journal, Dog Food Analysis Krmivo Artemis bylo zařazeno do TOP10 serverem dogfoodscoop.com a jako jediné krmivo z tohoto seznamu je dováženo do EU

www.pucalka.eu Pučálka s.r.o, Toužimská 948/24e, 197 00 Praha 9, Tel.: 286 922 238


PET SHOP

VÝŽIVA, ODPADY & FILTRACE Akvárium není žádná sterilní skleněná kostka, nýbrž nanejvýš mnohočetné společenství. Za biologicky zaběhnuté se dá považovat teprve tehdy, když se společenství vyvíjí a ne když pouze začnou fungovat nitrifikační procesy. Malé, většinou neviditelné organismy požírají tzv. biologické odpady a opět vylučují to, co nemohou využít. Nakonec zbudou dále neodbouratelné minerální látky. Proto je také tento proces nazýván "mineralizace". Tyto minerální substance se shromaž ují ve filtru a jsou částí hnědého kalu. Aby minerální substance časem nezaplnily dno, je třeba je při každé výměně vody odsát odkalovačem dna.

je zpracováván a přeměněn nitrifikačními bakteriemi přes nitrit na neškodný nitrát.

JAK ZABRÁNIT HNILOBNÝM PROCESŮM? Hnilobné procesy nastupují tehdy, když se organické substance ponoří do písku, nebo se shromaž ují na místech s malým prouděním. Bakterie spotřebují kyslík a produkují hnilobné plyny, které nepříjemně páchnou. Jedním z těchto plynů je sirovodík, rozpoznatelný podle svého typického zápachu po zkažených vejcích. Sirovodík je pro ryby vysoce jedovatý. Enzymy obsažené v sera filter biostart takovému hnití zabraňují, nebo rychle rozkládají organické substance, aniž přitom spotřebují kyslík, a předávají je v snadno využitelné formě odbourávacím bakteriím . Speciální čisticí bakterie obsažené v sera filter biostartu stráví rozložené konečné produkty. Usidlují se ve filtru a na dně. Dno se tak stane obrovskou dodatečnou filtrační plochou. Poněvadž enzymy a bakterie společně s nitrifikačním procesem podporují biologické odbourávání, je smysluplné a plně efektivní kombinovat či střídavě používat sera filter biostart se sera bio nitrivec.

KOMPAKTNÍ FILTRY PRO MALÁ AKVÁRIA SERA FIL 60 A 120 JAK PODPOŘIT ODBOURÁVÁNÍ ODPADŮ VE VODĚ?

sera nabízí dva modely filtrů pro zdravou a křišálově čistou vodu

V zahajovací, a také v pozdější fázi provozu, má smysl tento pro-

sera fil 60 je vhodný pro nádrže do 60 litrů a sera fil 120 pro

ces podpořit. Některé odpady, jako dlouhé řetězce bílkovin, sta-

nádrže do 120 litrů vody.

bilní cukry a vlákna rostlin, mohou mikroorganismy jen stěží roz-

Výhoda navíc: Venturiho způsob nasávání vzduchu optimálně

ložit a dále zpracovat. Z těchto zbytků se tvoří kal na dně. Přidá-

obohacuje vodu kyslíkem.

ním sera filter biostart můžete podpořit další úplné odbourání

Rozsáhlé příslušenství k filtru - obsahující trubku, propojky tru-

těchto substancí. Obsahuje enzymy proteinázy, které rozdělí

bek i rozstřikovač a přísavky - umožňuje instalovat filtr v různých

řetězce bílkovin, amylázy, jež rozdělí dlouhé řetězce mastných

pozicích. Přídavná třetí komora u filtru serafil 120 je naplněna

kyselin, a celulázy, které roztrhají velké uhlovodany (škroby) a

novým vysoce účinným biologickým filtračním médiem siporax

vláknité látky na malé využitelné díly. Ty pak mikroorganismy

mini. sera fil 60 i 120 lze připevňovat i ve vodorovné poloze,

dokážou dále zpracovat. Amoniak vznikající při štěpení bílkovin

proto jsou vhodné i pro želvária s malou hloubkou vody.

38

PETmedia 1-2013

v malých akváriích:


Filtry spotřebují velmi málo energie a málokdy potřebují údržbu: sera fil 60

380 l/hod

7W

sera fil 120

700 l/hod

10 W

JAK FUNGUJE SERA SIPORAX? Sera siporax byl vyvinut speciálně pro akvarijní a rybníčkové filtry, a to na základě studií o biologii vody. Lze říci, že sera siporax představuje svinutou formu nitrifikační vrstvy jako v přírodě. Každý prstenec (váleček) siporaxu poskytuje bakteriím asi 1m2 osídlitelné vnitřní a vnější plochy, a tedy 1 litr 270 m2 . Struktura pórů sera siporax je otevřená a propojená v celém objemu, což umožňuje vytvoření výkonných biofilmů, které obsadí póry a pokryjí jejich stěny. V hloubi pórů, kde je minimální obsah kyslíku, odbourává biofilm také nitrát (denitrifikace). V biofilmu sera siporax rostou nejen nitrifikační a denitrifikační bakterie, ale také organické substance , které odbourávají bakterie. Díky tomu neucpávají odumřelé bakterie póry, ale jsou biologicky odbourány. Biofilm roste, nebo se zmenšuje podle zatížení vody, a přizpůsobuje se tedy potřebě. Díky své zvláštní struktuře pórů vyvíjí sera siporax vlastní proudění vody. Proto je ho možno použít bez ohledu na vnější proud vody. Je využitelný jak v pomalém, tak rychlém nebo velkém filtru. V malých akváriích, kde je nedostatečný vnitřní filtr je možno sera siporax jednoduše umístit v síce za dekoraci. Vzhledem k vlastnímu proudění vody je nezávislý na vnějším proudění a je plně výkonný. Pro malé filtry byl vyvinut tzv. siporax mini, kdy je místo formy válečků dodáván ve tvaru čočky. Všechny ostatní filtrační materiály mají bu menší nebo větší póry a jejich osídlitelná plocha tedy není pro bakterie optimální. Zároveň je sera siporax vzhledem k využitelné ploše nejlevnější filtrační médium na trhu.


AKVA

FILTRACE VODY V AKVÁRIU Akvárium v podstatě tvoří velký systém s přirozenou biologickou "filtrací", ve kterém probíhá koloběh dusíku, uhlíku atd. Všichni víme, že voda v přírodě má samočisticí schopnost, v akváriu je však tato schopnost odbourávat organické odpady limitována prostorem, množstvím kyslíku, pohybem vody a také množstvím ryb, které v něm chováme. Akvárium je nutné čistit (odkalovat) a obměňovat vodu (její část), aby hodnoty rozpuštěných zejména dusíkatých látek nepřesáhly hranici ohrožující životy živočichů, v něm žijících. Akvarijní filtr je důležitá součást vybavení akvárií pomáhající udržet potřebnou kvalitu vody.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI FILTRACE?

částice, předpokladem správné funkce je časté, nejlépe denní pro-

Bez filtrace se obejdou rostlinná akvária s minimálním množstvím

pírání filtrační hmoty a vyplavení nashromážděného kalu mimo

živočichů. Filtraci lze také nahradit zvýšenou frekvencí výměny

akvárium. Zachycené částice musí být odstraněny dříve, než se

vody (např. tzv. průtoková akvária). Filtry lze rozdělovat podle typu

jejich organická část začne ve vodě rozkládat a ovlivňovat nepřízni-

filtračních procesů (mechanické, biologické a chemické), podle

vě její kvalitu. Jakékoli zanedbání pravidelného čištění mechanické-

umístění nebo podle typu pohonu.

ho filtru vede k jeho rychlému zanášení a k přechodu do biologicky

Venkovní filtry neruší uvnitř nádrže a také se mnohem snáze obslu-

aktivního režimu. Pro mechanické filtry jsou používány různé

hují, přičemž je není potřeba čistit tak často jako filtry vnitřní. Uvádí

ve vodě stabilní filtrační hmoty.

se, že objem venkovního filtru by měl dosahovat přibližně pěti pro-

Biologické filtry jsou složeny z bakterií usídlených ve vhodném

cent objemu vody v nádrži. Veškerá voda v akváriu by jím měla pro-

substrátu. Nezřídka je jím právě filtrační médium mechanického

téci přibližně za hodinu. Některé složky náplně vnějších filtrů se

filtru. Bakterie odbourávají škodliviny rozpuštěné ve vodě bu pře-

zároveň starají o doplňování potřebných prvků ve vodě. Dobře však

vodem na méně škodlivé látky, nebo na látky využitelné akvarijními

poslouží i vnitřní filtry. Specialitou jsou pak půdní filtry, rošty zabu-

rostlinami. Dle přítomnosti kyslíku ve vodě tekoucí biologickým filt-

dované pod celým dnem nádrže. Ty jsou však častým tématem dis-

rem rozlišujeme dále aerobní a anaerobní typy biologických filtrů.

kusí, nebo podle některých odborníků mohou způsobovat problémy

Aerobní filtry jsou rychle tekoucí filtry. Potřebují dostatek kyslíku

s růstem rostlin. Filtr je napojen na čerpadlo, nebo vzduchový kom-

rozpuštěného ve vodě pro činnost bakterií. Ty přeměňují škodliviny

presor, který pohání neustálý koloběh vody. Kompresor může záro-

na většinou nevyužitelné látky (např. nitráty a oxidy železa).

veň vpouštět vzduch do vzduchovacího kamínku nebo roštu, který

Aerobní filtry tak svou činností zvyšují obsah nitrátů ve vodě

by měl vzduch rozptylovat na co nejmenší bublinky.

a naopak z vody odčerpávají rostlinami použitelné železo. Anaerobní filtry jsou pomalu tekoucí filtry pracující optimálně

FILTRY PODLE FILTRAČNÍCH PROCESŮ

při nízké hladině kyslíku. Toho je dosaženo vytvořením bezkyslíko-

Mechanické filtry fungují na principu zachytávání mechanických

vých zón ve vlastním těle filtru. V takovém filtru jsou škodliviny

nečistot (např. výkaly, zbytky rostlin apod.) filtračním médiem

redukovány na sloučeniny bu inertní (např. dusík) nebo optimálně

(např. vatou, molitanem apod.). Jejich primárním úkolem je zbavo-

využitelné rostlinami (např. železnaté ionty). Tento typ je tedy

vat vodu volně plovoucích částic, nikoliv ovlivňovat její chemické

vhodnější než aerobní, avšak potřebuje zhruba desetkrát větší

složení. Odstraňují jak anorganické, tak i organické nerozpustné

objem filtrační hmoty.

40

PETmedia 1-2013


Chemické filtry upravují chemické vlastnosti vody nebiologickým

ných rostlinami by byla kombinace rychle a pomalu tekoucího filtru

způsobem. Patří sem náplně s iontoměniči, rašelinou, aktivním

optimální, protože oba způsoby se velmi dobře doplňují. Samofilt-

uhlím apod.

race akvária je v podstatě aerobní, když se nezohlední omezené procesy ve dně. Je proto možné jako přídavný filtr používat pouze

FILTRY PODLE UMÍSTĚNÍ

anaerobní pomalu tekoucí filtr. To platí pro akvária, kde je vyváže-

Vnitřní filtry se umisují přímo do prostoru akvária, což má tu

né prostředí rostlin a ryb. Pomalu tekoucí biofiltry potřebují sice

výhodu, že není třeba vést mimo akvárium hadice, které by při

desetinásobně více prostoru, ale dodávají lepší vodu.

špatné těsnosti mohly způsobit problém. Potřebného proudění vody je dosaženo bu proudem bublin ze vzduchovače nebo

ÚDRŽBA AKVARIJNÍHO FILTRU

elektromotorkem. Bublinové filtry tvoří obvykle obyčejná molita-

A už se jedná o vnitřní nebo vnější akvarijní filtr, bude jej nutné

nová kostka, přes níž proudí voda a která plní jak funkci mecha-

čas od času vyčistit. Interval údržby je u vnitřních i vnějších filtrů

nického filtru, tak životního prostoru pro užitečné bakterie.

různý a závisí také na vedlejších faktorech, jako je počet ryb

Elektrické filtry mohou být založeny na stejném principu, nebo

v nádrži, intenzita a množství krmení atd. Obvykle platí, že vnitřní

mohou být vevnitř opatřeny více druhy materiálů pro efektivnější

akvarijní filtry čistíme jednou za 1 až 2 týdny a vnější akvarijní

filtraci. Speciálním druhem vnitřního filtru je tzv. půdní filtr, který

filtry čistíme každých 6 až 8 týdnů. Jasným signálem je slabší

se však nedoporučuje používat v rostlinných akváriích, nebo

proud vody vytékající z filtru. Při čištění si do kbelíku nebo jiné

neustálé omývání kořenů rostlinám nesvědčí. Vnitřní filtry se

nádoby napustíme část vody z akvária, ve které vypláchneme

doporučují pro akvárium s objemem 50 až 100 litrů. Některé

všechny filtrační náplně, tak zachováme již usídlené baktérie.

typy mají "předfiltr", který je možno vyjmout samostatně, aniž by

V žádném případě k proplachování nepoužíváme horkou vodu,

bylo nutné vyndávat celý filtr z akvária.

nebo by to vedlo k narušení biologické rovnováhy a akvárium by

Vnější filtry jsou umístěny mimo akvárium (nejčastěji za nebo pod

ní náplně, tak podle instrukcí výrobce rozebereme filtr, vyčistíme

akvárium a v nádrži bude pouze nenápadná přívodní a nasávací

rotor (vrtulku) a pomocí speciálních kartáčků také dutiny filtru,

hadice). Voda je do filtru přiváděna odčerpáváním z akvária, dále

hadice a veškeré další příslušenství. Po vyčištění akvária může mít

protéká několika komorami s filtračními materiály (např. vatou,

voda v nádrži kvůli úbytku bakterií opět mléčné zabarvení, tento

molitanem, aktivním uhlím apod.) a vyčištěná se vrací zpět do

problém se však obvykle sám vyřeší v průběhu 24 hodin.

akvária. Většina vnějších akvarijních filtrů, je dodávána již s filtračními materiály. V porovnání s vnitřním filtrem, máme možnost u vnějších akvarijních filtrů použít mnohem vice filtračního materiálu. Vnější filtry se používají zejména pro větší akvária nad 130 litrů a pro velkokapacitní nádrže.

FILTROVAT MECHANICKY NEBO BIOLOGICKY? Čistě mechanická filtrace postačí u akvárií s malým osazením ryb. A tam je filtr vlastně i přebytečný, protože biologická samofiltrace stačí k odbourání malého množství škodlivin. U akvária s větším množstvím ryb již samofiltrace nestačí, musí být dodatečně podpořena biologickým filtrem. Oba způsoby biologické filtrace, rychle a pomalu tekoucí filtry, dodávají vodu dobré kvality. Rychle tekoucí filtry pracují v aerobním prostředí a lze je realizovat v podstatně menším prostoru, ale produkují nitrát. Pomalu tekoucí filtry, při stejném výkonu potřebují asi desetinásobný objem, ale snižují obsah nitrátu a dodávají výživné látky pro rostliny v pro ně vstřebatelné formě. U intenzivního chovu ryb jsou rychle tekoucí filtry správnou volbou. U okrasných nádrží osáze-

PETmedia IMPRESSUM Šéfredaktor: Mgr. Marcela Vaškovicová, vaskovicova@petmedia.cz Jazyková korektura: Jana Hrušková Grafické zpracování: Irena Frindová, frindova@petmedia.cz Inzerce: Lucie Houdková, houdkova@petmedia.cz tel.: +420 222 310 562 +420 606 260 546 Obrazové materiály: Dreamstimem, ISIFA Image Service, FOTOLIA, archiv redakce, prezentační materiály firem Objednávky časopisu a administrace: info@petmedia.cz Vychází 6x ročně.

Vydává: TRIVIA GROUP s.r.o. Litvínovská 590/8 190 00 Praha 9 Zapsána v OR, vedeným MS v Praze Oddíl C, vložka 112991 IČO: 27447863 DIČ: CZ27447863 Zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 16901. Distribuci zajišuje Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah a grafické řešení inzerátů a nenese odpovědnost za případné způsobené škody. Nevyžádané rukopisy, CD, DVD a fotografie se nevracejí. ADRESA REDAKCE: V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1, tel : +420 222 310 560, fax : +420 222 310 563, e-mail: info@petmedia.cz, www.petmedia.cz

AKVA

muselo projít znovu procesem zrání. Pokud máme vyčištěné filtrač-


PR_PETS_13_210X297_N.indd 1

5.2.13 11:23


U nás vždycky dostanete něco navíc! Potřebujete vytvořit letáky, katalogy nebo jiné tiskoviny? Využijte naši jarní slevu 50 %!* Profesionální zpracování Nízké ceny Rychlost Grafické studio ARTEO pište na arteo@email.cz volejte na 777 629 844 *Spolu s objednávkou uvete kód PM1203 Platnost akce: než se vlaštovkám a rorýsům vylíhnou mláata

PETmedia 1-2013  
PETmedia 1-2013  

B2B magazine for pet industry in the Czech Republic / oborový časopis pro majitele pet shopů, výrobce, dovozce a distributory chovatelských...

Advertisement