Page 1

Google AdWordsTM Veiledning for konverteringssporing


Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

1


INNHOLD INNFØRING I KONVERTERINGSSPORING ...................................................................3 PRODUKTBESKRIVELSE.......................................................................................................... 3 OVERSIKT................................................................................................................................... 3 DEFINISJONER AV BEGREPER ............................................................................................... 4

LEGGE TIL KODEN .........................................................................................................5 KODE FOR KONVERTERINGSSPORING ................................................................................. 5 KODE FOR KONVERTERINGSSPORING – AVANSERT ALTERNATIV .......................................... 5 KRAV........................................................................................................................................... 6 SETTE INN KODEBITEN PÅ WEBOMRÅDET DITT .................................................................. 6 Figur 1: Kopier og lim inn kodebiten........................................................................................ 6 Eksempler – IKKE bruk disse.................................................................................................. 7 ULIKE SCENARIER FOR INNSETTING AV GOOGLE-KODEBITEN........................................ 8 Dynamisk genererte sider ....................................................................................................... 8 Websider som inneholder rammer ...................................................................................... 8 Sikre og ikke sikre sider ....................................................................................................... 8 HVORDAN BEKREFTE AT GOOGLE-KODEBITEN ER SATT INN .......................................... 9 Figur 2: Tekstblokken for konverteringssporing vises etter konvertering................................ 9

KONFIGURERINGSINSTRUKSJONER FOR TREDJEPARTER ....................................9 KONVERTERINGSSPORING OG YAHOO!® STORES............................................................. 9 KONVERTERINGSSPORING OG EBAY® / PAYPAL®........................................................... 10 KONVERTERINGSSPORING OG ASP (ACTIVE SERVER PAGES) ...................................... 13 Eksempel:............................................................................................................................. 13 Eksempel:............................................................................................................................. 14 KONVERTERINGSPORING OG JSP (JAVA SERVER PAGES) ............................................. 15 Eksempel:............................................................................................................................. 15 Eksempel:............................................................................................................................. 16 Eksempel:............................................................................................................................. 16 KONVERTERINGSSPORING OG PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR)............................ 17 Eksempel:............................................................................................................................. 17 KONVERTERINGSSPORING OG MACROMEDIA DREAMWEAVER .................................... 19 KONVERTERINGSSPORING OG MICROSOFT FRONTPAGE .............................................. 19

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

2


INNFØRING I KONVERTERINGSSPORING PRODUKTBESKRIVELSE Konverteringssporing innebærer at en informasjonskapsel (cookie) legges igjen på datamaskinen til brukeren når han eller hun klikker en annonse. Hvis brukeren klikker annonsen din og kommer til en av konverteringssidene dine, sender brukerens webleser informasjonskapselen til en Google-server, og et lite bilde vises på webområdet ditt. Når dette skjer, registrerer Google det som en vellykket konvertering. Denne informasjonen presenteres i Kampanjesammendrag-delen i kategorien "Kampanjeinformasjon" i AdWords-kontoen din.

OVERSIKT Alt du trenger å gjøre for å sette i gang konverteringssporing, er å sette inn noen linjer med kode, som i denne veiledningen kalles en kodebit, på webområdet ditt. Det er en forutsetning at du eller noen andre i organisasjonen din har relevant kunnskap om HTML og/eller andre webverktøy, slik at kodebiten for konverteringssporing blir satt inn riktig. Du må dessuten ha tilgang til koden for webområdet ditt og Google AdWords-kontoen til selskapet ditt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du setter inn kodebiten. Vi anbefaler at du går gjennom disse konfigureringsinstruksjonene før du starter installeringen. I tillegg inneholder håndboken spesifikke instruksjoner for innsetting av kodebiten for følgende webprogrammeringsspråk: • • • •

Yahoo!® Stores eBay®/Paypal® Active Server Pages (ASP) Sun® Java Server Pages (JSP) • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) • Macromedia® Dreamweaver • Microsoft® FrontPage

Når du har satt inn kodebiten, får du tilgang til konverteringssporingsrapportene dine fra Kampanjesammendrag-siden og rapportsenteret senest én time etter første konvertering fra AdWords-kontoen din. Du vil til og med kunne se konverteringsrapporter helt ned til søkeordnivå. Googles konverteringssporing gir deg stor fleksibilitet når du skal velge sporingsinnstillinger. Du vil kunne begynne å spore data umiddelbart med den første kodebiten vi gir deg. Du kan også dra nytte av våre avanserte sporingsinnstilinger for å få mer detaljert sporingsstatistikk. Merk: Hvis du ikke tror at du har nok kunnskap til å implementere prosedyrene for konverteringssporing, kan du gi denne veiledningen til din webansvarlig eller webutvikler. Husk at webområdeeiere har eneansvar for ytelsen til og vedlikeholdet av koden på webområdet sitt. Hvis du har spørsmål om konfigurering av konverteringssporing som ikke dekkes i denne veiledningen, kan du gå til vår oversikt over vanlige spørsmål på https://adwords.google.com/support/bin/topic.py?topic=86&hl=no, eller kontakte oss via e-post på https://adwords.google.com/support/bin/request.py?hl=no.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

3


DEFINISJONER AV BEGREPER Antall konverteringer: En konvertering telles når et annonseklikk direkte fører til at en bruker utfører en handling på webområdet ditt. Flere konverteringer fra ett enkelt annonseklikk telles bare som én konvertering. Gjennomsnittlig verdi: Samlet verdi av alle konverteringer delt på totalt antall konverteringer. Kodebit: En liten HTML- og JavaScript-kode som settes inn på konverteringssiden på webområdet ditt (siden hvor det står Takk for kjøpet/registreringen/besøket). Konvertering: Når en bruker fullfører en ønsket handling på webområdet ditt, for eksempel foretar et kjøp eller ber om informasjon. En konvertering er det ønskede sluttresultatet fra en bruker som besøker webområdet ditt. Konverteringsside: Siden på webområdet ditt som vises for å bekrefte at en ønsket handling er fullført – dette er vanligvis siden hvor det står Takk for kjøpet/registreringen/besøket. Konverteringstyper: Konverteringstypen (kjøp/salg, registrering, sidevisning, potensielt salg eller egendefinert/tilpasset) som er registrert i den genererte koden, slik at konverteringsstatistikken blir mer detaljert. Konverteringsfrekvens: Antall konverteringer delt på antall kvalifiserte annonseklikk. Konverteringer telles bare på Google og noen av webområdene i Googles Annonsenettverk. Konverteringsfrekvensen justeres slik at den bare gjenspeiler annonseklikkene vi kan spore konverteringer for. Pris/konvertering: Samlet pris delt på totalt antall konverteringer. Denne statistikken viser hvor stort beløp som er brukt per konvertering. Konverteringer telles bare på Google og noen av webområdene i Googles Annonsenettverk. Prisen per konvertering justeres slik at den bare gjenspeiler prisen på annonseklikk vi kan spore konverteringer for. Pris/transaksjon: Samlet pris delt på totalt antall transaksjoner. Denne statistikken viser det gjennomsnittlige beløpet som er brukt per transaksjon. Transaksjoner telles bare på Google og noen av webområdene i Googles Annonsenettverk. Prisen per transaksjon justeres slik at den bare gjenspeiler prisen på annonseklikk vi kan spore konverteringer for. Samlet verdi: Den samlede verdien som er generert av konverteringer fra en bestemt sporingstype, eller sporingsalternativ. (Bare tilgjengelig som et avansert alternativ.) Transaksjon En enkelt konverteringshendelse. Flere transaksjoner kan finne sted når en bruker klikker annonsen din. Hvis for eksempel en bruker klikker annonsen din og foretar to separate kjøp på webområdet ditt verdt henholdsvis 88kr og 96kr, vil du se en rapport for én konvertering fra annonsen, to kjøpstransaksjoner og en samlet verdi på 184kr. Du kan også anse en transaksjon som et potensielt salg hvis en bruker fyller ut et skjema og angir bestemt informasjon som er verdifull for virksomheten din. Verdi/klikk: Konverteringsverdien som genereres per klikk. Eksempel: Verdi/klikk = samlet verdi (total_value) / samlet antall annonseklikk (num_clicks). Konverteringer telles bare på Google og noen av webområdene i Googles Annonsenettverk. Konverteringsfrekvensen justeres slik at den bare gjenspeiler annonseklikkene vi kan spore konverteringer for. (Bare tilgjengelig som et avansert alternativ.)

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

4


Verdi/pris: Samlet verdi delt på samlet pris for alle annonseklikk. Hvis du har angitt din inntektseller fortjenesteverdi, vil denne statistikken tilsvare avkastningen på investeringen din. Eksempel: Verdi/pris = samlet konverteringsverdi (total_value) / samlet pris (total_cost). Konverteringer telles bare på Google og noen av webområdene i Googles Annonsenettverk. Verdien per pris justeres slik at den bare gjenspeiler prisen på annonseklikk som fører til konverteringer. (Bare tilgjengelig som et avansert alternativ.)

LEGGE TIL KODEN Når kodebiten settes inn på konverteringssiden på webområdet ditt, kan du samle og vise statistikk i rapportene dine om brukere som klikker en Google AdWords-annonse og fullfører en konvertering (kjøp, registrering, sidevisning og/eller potensielt salg). Google-kodebiten blir tilgjengelig fra Konverteringssporing-siden i kategorien "Kampanjeinformasjon" i AdWords-kontoen din når du registrerer deg. Denne kodebiten kan spore konverteringer når den settes inn på konverteringssiden(e) på webområdet ditt. Merk: Hvis du endrer kodebiten, kan det føre til at den ikke fungerer som den skal. Det kan blant annet innebære tap av data eller unøyaktig innsamling av data.

KODE FOR KONVERTERINGSSPORING [Standard kjøpskonvertering: Kun ment som et eksempel på en kodebit – IKKE BRUK DENNE] <!-- Google Code for Purchase Conversion Page --> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-var google_conversion_id = 1234567890; var google_conversion_language = "en_US"; var google_conversion_format = "1"; var google_conversion_color = "666666"; if (1) { var google_conversion_value = 1; } var google_conversion_label = "Purchase"; //--> </script> <script language="JavaScript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <img height=1 width=1 border=0 src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/?value=1&label=Purchas e&script=0"> </noscript>

KODE FOR KONVERTERINGSSPORING – Avansert alternativ [Kjøpskonvertering med en verdi på 5kr: Kun ment som et eksempel på en kodebit – IKKE BRUK DENNE] <!-- Google Code for Purchase Conversion Page --> <script language="JavaScript" type="text/javascript">

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

5


<!-var google_conversion_id = 1234567890; var google_conversion_language = "en_US"; var google_conversion_format = "1"; var google_conversion_color = "666666"; if (5.0) { var google_conversion_value = 5.0; } var google_conversion_label = "Purchase"; //--> </script> <script language="JavaScript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <img height=1 width=1 border=0 src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/?value=5.0&label=Purch ase&script=0"> </noscript>

KRAV De eneste kravene du må oppfylle hvis du skal installere konverteringssporing på webområdet ditt, er som følger: • •

Du må ha godkjente AdWords-annonser som publiseres. Du må sette inn Google-kodebiten på konverteringssiden.

Det stilles ingen spesifikke systemkrav til kundene dine. For at konverteringssporingen skal kunne spore konverteringer fra klikk på annonsen din på riktig måte, må kundene kunne laste ned bilder og aktivere funksjonen for informasjonskapsler (cookies) i webleserne sine. Dette er standardinnstillingen i de fleste weblesere. Merk: Hvis du har spørsmål om konfigurering av konverteringssporing som ikke dekkes i denne veiledningen, kan du gå til vår oversikt over vanlige spørsmål på https://adwords.google.com/support/bin/topic.py?topic=86&hl=no, eller kontakte oss via e-post på https://adwords.google.com/support/bin/request.py?hl=no.

SETTE INN KODEBITEN PÅ WEBOMRÅDET DITT Hvis du skal spore en konvertering på riktig måte, må du sette inn kodebiten på konverteringssiden(e), som vist i figur 1 nedenfor. Figur 1: Kopier og lim inn kodebiten.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

6


Hvis kodebiten settes inn i koden for webområdet ditt, vil det ikke påvirke webområdet ditt, med mindre et klikk på AdWords-annonsen din fører til en konvertering. Ved et slikt klikk vil koden du satte inn på konverteringssiden, legge til en liten, men synlig tekstblokk der du satte inn koden. Årsaken til at denne teksten vises, er at vi ønsker å informere brukerne om at de spores av Google. Vi føler at det er viktig å være ærlig overfor brukerne som spores, og ivareta deres personvern. Vi ønsker å gi dem muligheten til å deaktivere informasjonskapselen vår hvis de ønsker det, og vi ønsker å minne dem om at ingen personlige opplysninger om dem brukes eller lagres. Kodebiten må settes inn mellom <body>-kodene, og nærmest </body> for at bildet skal vises lenger ned på siden. Du må IKKE sette inn koden i toppteksten eller bunnteksten på siden. Dette kan gi deg en overdreven konverteringsstatistikk og motvirke hensikten med sporingen.

Eksempler – IKKE bruk disse [Enkelt HTML-dokument uten kode for konverteringssporing] <html> <head> <title>Eksempel på HTML-fil</title> </head> <body> Dette er teksten på websiden din. </body> </html> [Enkelt HTML-dokument med kode for konverteringssporing] <html> <head> <title>Eksempel på HTML-fil</title> </head> <body> Dette er teksten på websiden din. <!-- Google Code for Purchase Conversion Page --> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-var google_conversion_id = 1234567890; var google_conversion_language = "en_US"; var google_conversion_format = "1"; var google_conversion_color = "666666"; if (1) { var google_conversion_value = 1 } var google_conversion_label = "Purchase"; //--> </script> <script language="JavaScript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <img height=1 width=1 border=0 src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/?value=1.0&label=Pur chase&script=0"> </noscript>

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

7


<body> </html>

ULIKE SCENARIER FOR INNSETTING AV GOOGLE-KODEBITEN Du bruker kanskje flere typer teknologi for å opprette og administrere websider på webområdet eller webområdene dine. Konverteringssporing vil fungere like bra på en statisk som på en dynamisk generert konverteringsside, forutsatt at kodebiten vises på en side hvor brukeren ser etter en konvertering. Tredjeparters webområder Hele eller deler av webområdet ditt ligger kanskje på en tredjeparts webområde. Google støtter kodebiter i de fleste av disse miljøene. Denne konfigureringsveiledningen inneholder eksempler for følgende tredjeparters webområder: • Yahoo!® Stores • eBay®/Paypal® Dynamisk genererte sider Google-kodebiten må settes inn i en statisk del av siden. Dette kan du gjøre ved hjelp av en include-setning hvis webserveren din støtter dette for serversiden, eller ved å sette inn kodebiten i <body>-delen av siden. Denne konfigureringsveiledningen inneholder eksempler for følgende webprogrammeringsspråk og HTML-redigeringsprogrammer: • • • • •

Active Server Pages (ASP) Sun® Java Server Pages (JSP) PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) Macromedia® Dreamweaver Microsoft® FrontPage

Websider som inneholder rammer I tilfeller der det brukes rammer, anbefales det å sette inn kodebiten bare i HTML-koden til rammen som inneholder konverteringssiden. Sikre og ikke sikre sider Kodebiten kan trygt brukes på både sikre (https://) og ikke sikre sider (http://). Du vil få spørsmål om å velge sikkerhetsnivå for sidene dine når du registrerer deg for å sikre at kodebiten bruker riktig protokoll (https:// eller http://) på konverteringssidene dine.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

8


HVORDAN BEKREFTE AT GOOGLE-KODEBITEN ER SATT INN Du kan kontrollere om koden fungerer ved å vente til det skjer en konvertering, eller ved å fullføre en testkonvertering selv. Hvis du vet at det har skjedd en konvertering på webområdet ditt fra en AdWords-annonse, kontrollerer du konverteringskolonnen i rapportene dine for å se om konverteringen er registrert. Vær oppmerksom på at det tar opptil 24 timer før rapportene i kontoen din oppdateres. Du kan også utføre prosessen selv ved å søke på Google, klikke en av annonsene dine og fullføre en konvertering på webområdet ditt. Merk: Vi anbefaler likevel at du venter til det skjer en konvertering, fordi du med denne metoden må betale for dette annonseklikket selv. Du skal kunne se en liten, men lett synlig tekstblokk på konverteringssidene der du har satt inn koden, som i figur 2 nedenfor. Deretter bør du kontrollere konverteringsrapportene dine for å være sikker på at konverteringen er registrert på riktig måte. Figur 2: Tekstblokken for konverteringssporing vises etter konvertering.

KONFIGURERINGSINSTRUKSJONER FOR TREDJEPARTER Denne delen av veiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering av konverteringssporing på tredjeparters webområder, med detaljerte instruksjoner for følgende webprogrammeringsspråk: • • • •

Yahoo!® Stores eBay®/Paypal® Active Server Pages (ASP) Sun® Java Server Pages (JSP) • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) • Macromedia® Dreamweaver • Microsoft® FrontPage

KONVERTERINGSSPORING OG YAHOO!® STORES Slik installerer du Googles konverteringssporing i en Yahoo! Store: 1. Logg deg på AdWords-kontoen din og konfigurer konverteringssporing for kontoen din. Hvis du vil følge disse instruksjonene, må du velge Avanserte alternativer for konverteringssporing. 2. Gå til http://store.yahoo.com.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

9


3. Logg deg på Yahoo-kontoen din ved å klikke koblingen "Sign in!" (Logg på). Velg deretter navnet på butikken under My Stores (Mine butikker). 4. Finn Order Settings-delen (Bestillingsinnstillinger) i administrasjonsdelen for Yahoo! Store og klikk "Order Form" (Bestillingsskjema). 5. Bla nedover til Order Confirmation-delen (Bestillingsbekreftelse) og finn tekstboksen Message (Melding). Lim inn Google-kodebiten i denne tekstboksen. 6. Logg deg på AdWords-kontoen din. Velg "Konverteringssporing" på Kampanjesammendrag-siden. 7. I trinn 1 av konfigureringsprosessen for konverteringssporing velger du konverteringstypen Purchase/Sale. I trinn 2 kopierer du koden som vises i den store tekstboksen. 8. Gå tilbake til administrasjonsdelen for Yahoo! Store og lim inn koden som du kopierte, i tekstboksen Message (Melding). 9. Klikk Done (Fullført). 10. Klikk Publish Order Settings (Publiser bestillingsinnstillinger).

KONVERTERINGSSPORING OG EBAY® / PAYPAL® Buy Now-knapper (Kjøp nå) i PayPal Slik oppretter du en ny Buy Now-knapp (Kjøp nå) og aktiverer konverteringssporing for PayPal Buy Now-knapper (Kjøp nå): 1. Logg deg på PayPal.com. 2. Klikk kategorien "Merchant Tools" (Handelsverktøy). 3. Klikk koblingen "Buy Now Buttons" (Kjøp nå-knapper) under "Website Payments" (Webområdebetalinger). 4. Når du har fylt ut feltene på siden for "Buy Now Buttons" (Kjøp nå-knapper), klikker du Add More Options (Legg til flere alternativer) nederst i høyre hjørne på siden. 5. Finn tekstboksen Successful Payment URL (Webadresse for vellykket betaling) under delen Customize Your Buyer's Experience (Tilpass kundeopplevelsen). I denne tekstboksen angir du webadressen til websiden du vil at brukerne skal komme til (konverteringsbekreftelsessiden din) etter at de har fullført kjøpet sitt. Merk: Du må opprette en konverteringsbekreftelsesside uavhengig av PayPal. Du kan lagre denne siden hvor som helst på Internett. På denne siden legger du til JavaScriptkodebiten fra Google. 6. Legg til JavaScript-kodebiten fra Google på konverteringsbekreftelsessiden. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger til JavaScript-kodebiten på webområdet ditt, kan du lese delen LEGGE TIL KODEBITEN i denne håndboken.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

10


7. Når du er ferdig med å fylle ut feltene på siden "Customize Your Buyer's Experience" (Tilpass kundeopplevelsen), klikker du Create Button Now (Opprett knapp nå). 8. Du kan installere Buy Now-knappen (Kjøp nå) du nettopp opprettet ved å kopiere koden i tekstboksen HTML code for Websites (HTML-kode for webområder) og lime inn denne delen av koden i koden på webområdet ditt. Bruk HTMLredigeringsprogrammet ditt eller et tekstredigeringsprogram til å sette inn denne delen av koden på websiden din, slik at den vises ved siden av produktet du selger. Hvis du vil redigere eksisterende PayPal Buy Now-knapper (Kjøp nå) som sender kundene dine til en webadresse du har angitt, etter at de har gjort et kjøp, må du først gjøre følgende: 1. Rediger kilden til siden der du nå viser en PayPal Buy Now-knapp (Kjøp nå). 2. Finn tekstblokken som begynner med <form> og slutter med </form> i HTML-koden for denne siden. 3. Sett inn følgende rett foran </form>: 4. <input type=”hidden” name=”return” value=”http://www.ditt_domene/din_konverteringsbekreftelsesside.html”> 5. Pass på at du endrer webadressen ovenfor til webadressen for konverteringsbekreftelsessiden der du vil sette inn Googles JavaScript-kodebit. PayPal Shopping Cart Hvis du vil opprette en ny Add to Cart-knapp (Legg til i handlekurv) og aktivere konverteringssporing for PayPal Shopping Cart (PayPal-handlekurv), gjør du følgende: 1. Logg deg på PayPal.com. 2. Klikk kategorien "Merchant Tools" (Handelsverktøy). 3. Klikk koblingen "PayPal Shopping Cart" (PayPal-handlekurv) under Website Payments (Webområdebetalinger). 4. Når du har fylt ut feltene på siden for "PayPal Shopping Cart" (PayPal-handlekurv), klikker du Add More Options (Legg til flere alternativer) nederst i høyre hjørne. 5. Finn tekstboksen Successful Payment URL (Webadresse for vellykket betaling) under delen Customize Your Buyer's Experience (Tilpass kundeopplevelsen). I denne tekstboksen angir du webadressen til websiden du vil at brukerne skal komme til etter at de har fullført kjøpet sitt. Merk: Du må opprette en konverteringsbekreftelsesside uavhengig av PayPal. Du kan lagre denne siden hvor som helst på Internett. På denne siden legger du til JavaScriptkodebiten fra Google. 6. Legg til JavaScript-kodebiten fra Google på konverteringsbekreftelsessiden. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger til JavaScript-kodebiten på webområdet ditt, kan du lese delen LEGGE TIL KODEBITEN i denne håndboken.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

11


7. Når du er ferdig med å fylle ut feltene på siden for "Customize Your Buyer's Experience" (Tilpass kundeopplevelsen), klikker du Create Button Now (Opprett knapp nå). 8. Du kan installere PayPal Shopping Cart-knappen (Handlekurv) du nettopp opprettet ved å kopiere koden i tekstboksen Add to Cart Button code (Kode for knappen Legg til i handlekurv) og lime inn denne delen av koden på webområdet ditt. Bruk HTMLredigeringsprogrammet ditt eller et tekstredigeringsprogram til å sette inn denne delen av koden på websiden, slik at den vises ved siden av produktet du selger. 9. Du kan også legge til View Cart-knappen (Vis innhold i handlekurven). Kopier koden for View Cart-knappen (Vis innhold i handlekurven) og lim den inn i koden på webområdet ditt på samme måte som ovenfor. Hvis du vil redigere eksisterende PayPal Shopping Cart-knapper (Handlekurv) som sender kundene dine til en webadresse du har angitt, etter at de har gjort et kjøp, må du først gjøre følgende: 1. Du må redigere kilden til siden der du nå viser en PayPal Shopping Cart-knapp (Handlekurv). 2. Finn tekstblokken som begynner med <form> og slutter med </form> i HTML-koden for denne siden. 3. Denne tekstblokken inneholder følgende linje: <input type=”hidden” name=”add” value=”1 ”> 4. Sett inn denne linjen rett foran </form>: 5. <input type=”hidden” name=”return” value=”http://www.ditt_domene/din_konverteringsbekreftelsesside.html”> 6. Du må endre webadressen ovenfor til webadressen for konverteringsbekreftelsessiden der du har satt inn JavaScript-kodebiten. Registrere en konverteringsverdi med PayPal Merk: I instruksjonene nedenfor forutsettes det at du har relevant kunnskap om CGI og generering av dynamiske websider, og at du har valgt alternativet for avansert konverteringssporing på http://adwords.google.no. PayPal sender automatisk visse opplysninger, for eksempel kjøpesummen, til "Successful purchase"-webadressen (webadressen for vellykket kjøp – konverteringsbekreftelsessiden som du har angitt for PayPal). Denne informasjonen sendes i form av en CGI POSTsending. For at du skal kunne hente informasjon fra CGI POST-sendingen fra PayPal og inkludere opplysningene i Googles konverteringsrapportering, må "Successful purchase"webadressen (webadressen for vellykket kjøp) være en dynamisk webside. Slik bruker du PayPal-informasjon til å spore verdien av konverteringene dine: 1. Logg deg på AdWords-kontoen din. Velg "Konverteringssporing" på Kampanjesammendrag-siden.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

12


2. I trinn 1 i konfigureringsprosessen for konverteringssporing velger du konverteringstypen Kjøp/Salg. I trinn 2 velger du koblingen Avansert alternativ. Skriv inn totalValue i "Value"-feltet og velg Oppdater. Lagre denne koden i en egen fil. 3. Opprett en kode for dynamisk generering av konverteringsbekreftelsessiden som gjør følgende: a. Henter amount-parameteren fra CGI POST-sendingen fra PayPal. b. Setter JavaScript-variabelen totalValue til å være lik amount-parameteren som hentes fra CGI Post-sendingen fra PayPal. c. Setter inn JavaScript-kodebiten som genereres i trinn 2, mellom taggene <body> og </body> på websiden som genereres.

KONVERTERINGSSPORING OG ASP (ACTIVE SERVER PAGES) Følg disse instruksjonene for å sette inn koden for konverteringssporing på et webområde som er opprettet ved hjelp av dynamisk genererte ASP-sider. Du kan bruke et av følgende programmer til å redigere ASP-sidene på webområdet ditt: • •

Microsoft® Visual Studio Macromedia® Drumbeat 2000

Hvis du vil legge til koden for konverteringssporing på ASP-sidene ved hjelp av ASPredigeringsprogrammet ditt, må du gjøre følgende: 1. Åpne ASP-filen for konverteringsbekreftelsessiden din. Hvis flere sider genereres fra samme fil, må du finne den delen i ASP-filen som genererer konverteringssiden din. 2. Hvis webområdet ditt har en variabel konverteringsverdi, må du finne ASP-uttrykket som beregner verdien. Eksempel: <%= totalValue %> Under konfigureringen av konverteringssporing velger du konverteringstypen Kjøp/salg. Sett inn den fullstendige strengen (<%= totalValue %>) i "Value"-feltet og velg Oppdater for å generere den endelige sporingskoden. Kopier og lagre denne kodebiten. 3. Sett inn koden for konverteringssporing på konverteringsbekreftelsessiden. Kontroller at koden vises i en statisk HTML-del, og ikke i en ASP-kodedel (mellom <%= og %>). Sett inn koden for konverteringssporing direkte i body-delen av konverteringsbekreftelsessiden. Søk etter </body> og sett inn koden rett foran. Hvis </body> ikke finnes i den statiske delen av HTML-siden, må du kontrollere at kodebiten plasseres slik at den vises i body-delen av siden. Eksempel: <body> … <!-- Google Code for Purchase Conversion Page --> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!--

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

13


var google_conversion_id = 1234567890; var google_conversion_language = "en_US"; var google_conversion_format = "1"; var google_conversion_color = "666666"; if (<%= totalValue %>) { var google_conversion_value = <%= totalValue %>; } var google_conversion_label = "Purchase"; //--> </script> <script language="JavaScript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <img height=1 width=1 border=0 src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/?value=<%= totalValue %>&label=Purchase&script=0"> </noscript> </body> Hvis webserveren din støtter SSI (Server Side Includes), kan du bruke en #include-setning for å sette inn koden for konverteringssporing på webområdet ditt. Når du har generert koden for konverteringssporing, må du lagre den i en fil på webserveren din. Vi anbefaler at du bruker filnavnet googleconversion.asp. Søk etter </body> og sett inn #include-setningen med plasseringen av filen like ovenfor. Hvis </body> ikke finnes i den statiske delen av HTML-siden, må du legge til kodebiten slik at den vises i body-delen av siden. Eksempel: <head> <title>Takk for handelen</title> </head> <body> … <!-- #include file=”…/googleconversion.html” --> </body> Merk: Pass på at du ikke setter inn #include-setningen i bunnteksten eller toppteksten for filen, noe som er ganske vanlig å gjøre. Dette vil føre til at Google registrerer en konvertering hver gang en bruker besøker en side på webområdet ditt. Setningen med #include evalueres før resten av ASP-sidene, slik at du kan bruke et ASPuttrykk som den dynamiske verdien i konverteringen. 4. Deretter lagrer du konverteringsbekreftelsessiden og laster den opp til webserveren din hvis det er nødvendig. Hvis du vil teste at koden for konverteringssporing er satt inn, kan du gå til konverteringssiden ved å fullføre en konvertering på webområdet ditt. Vis kilden til siden (Velg Vis > Kilde i Internet Explorer). Du skal kunne se koden for konverteringssporing mellom <body> og </body> på siden din. Vær oppmerksom på at ASP-uttrykket byttes ut med den faktiske konverteringsverdien når du viser kilden.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

14


KONVERTERINGSPORING OG JSP (JAVA SERVER PAGES) Følg disse instruksjonene for å sette inn koden for konverteringssporing på et webområde som er opprettet ved hjelp av dynamisk genererte JSP-sider. Du kan bruke et av disse programmene til å redigere JSP-sidene på webområdet ditt: • • • •

ATG® Dynamo BEA® Weblogic IBM® WebSphere Allaire® Homesite

Hvis du vil legge til koden for konverteringssporing på JSP-sidene ved hjelp av JSPredigeringsprogrammet ditt, må du først gjøre følgende: 1. Åpne JSP-filen for konverteringsbekreftelsessiden din. Hvis flere sider genereres fra samme fil, må du finne den delen i JSP-filen som genererer konverteringssiden din. 2. Hvis webområdet ditt har en variabel konverteringsverdi, må du finne JSP-uttrykket som beregner verdien. Eksempel: <%= totalValue %>, ${totalValue} Under konfigureringen av konverteringssporing velger du konverteringstypen Kjøp/salg. Sett inn den fullstendige strengen (<%= totalValue %>) i "Value"-feltet og velg Oppdater for å generere den endelige sporingskoden. Kopier og lagre denne kodebiten. 3. Sett inn kodebiten for konverteringssporing på konverteringsbekreftelsessiden. Kontroller at koden vises i en statisk HTML-del, og ikke i en JSP-kodedel (mellom <%@ og %>). Sett inn koden for konverteringssporing direkte i body-delen av konverteringsbekreftelsessiden. Søk etter </body> og sett inn koden rett foran. Hvis </body> ikke finnes i den statiske delen av HTML-siden, legger du til kodebiten slik at den vises i body-delen av siden. Eksempel: <!-- Google Code for Purchase Conversion Page --> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-var google_conversion_id = 1234567890; var google_conversion_language = "en_US"; var google_conversion_format = "1"; var google_conversion_color = "666666"; if (<%= totalValue %>) { var google_conversion_value = <%= totalValue %>; } var google_conversion_label = "Purchase"; //--> </script> <script language="JavaScript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript>

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

15


<img height=1 width=1 border=0 src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/?value=<%= totalValue %>&label=Purchase&script=0"> </noscript> </body> Du kan også sette inn koden for konverteringssporing på webområdet ditt ved hjelp av en jsp:include-setning på serversiden. Etter at du har generert konverteringskodebiten, lagrer du den i en fil på webserveren din. Vi anbefaler at du bruker filnavnet googleconversion.html. Søk etter </body> og sett inn jsp:include-setningen med plasseringen av filen like ovenfor. Hvis </body> ikke finnes i den statiske delen av HTMLsiden, må du passe på å sette inn kodebiten slik at den vises i <body>-delen av siden. Eksempel: <html> <head> <title>Takk for handelen</title> </head> <body> … <jsp:include src=”…/googleconversion.html”/> </body> </html> Merk: Pass på at du ikke setter inn jsp:include-setningen i bunnteksten eller toppteksten for filen, noe som er ganske vanlig å gjøre. Dette vil føre til at Google registrerer en konvertering hver gang en bruker besøker en side på webområdet ditt. Setningen med jsp:include evalueres før resten av JSP-sidene, slik at du kan bruke et JSP-uttrykk som den dynamiske verdien i konverteringen. Hvis webserveren din støtter SSI (Server Side Includes), kan du bruke en #includesetning for å sette inn koden for konverteringssporing på webområdet ditt. Etter at du har generert konverteringskodebiten, lagrer du den i en fil på webserveren din – vi anbefaler at du bruker filnavnet googleconversion.html. Søk etter </body>og sett inn #includesetningen med plasseringen av filen like ovenfor. Hvis </body> ikke finnes i den statiske delen av HTML-siden, må du passe på å sette inn kodebiten slik at den vises i <body>delen av siden. Eksempel: <head> <title>Takk for handelen</title> </head> <body> … #include file=”…/googleconversion.html” </body> Merk: Pass på at du ikke setter inn #include-setningen i bunnteksten eller toppteksten for filen, noe som er ganske vanlig å gjøre. Dette vil føre til at Google registrerer en konvertering hver gang en bruker besøker en side på webområdet ditt.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

16


Setningen med #include evalueres før resten av JSP-sidene, slik at du kan bruke et JSPuttrykk som den dynamiske verdien i konverteringen. 4. Deretter lagrer du konverteringsbekreftelsessiden og laster den opp til webserveren din hvis det er nødvendig. Hvis du vil teste at koden for konverteringssporing er satt inn, kan du gå til konverteringssiden ved å fullføre en konvertering på webområdet ditt. Vis kilden til siden (Velg Vis > Kilde i Internet Explorer). Du skal kunne se koden for konverteringssporing mellom <body> og </body> på siden din. Vær oppmerksom på at JSP-uttrykket byttes ut med den faktiske konverteringsverdien når du viser kilden.

KONVERTERINGSSPORING OG PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR) Følg disse instruksjonene for å sette inn koden for konverteringssporing på et webområde som er opprettet ved hjelp av dynamisk genererte PHP-sider (PHP: Hypertext Preprocessor). Hvis du vil legge til koden for konverteringssporing på PHP-sidene ved hjelp av programmet du bruker til websideredigering, må du først gjøre følgende: 1. Åpne PHP-filen for konverteringsbekreftelsessiden din. Hvis flere sider genereres fra samme fil, må du finne den delen i PHP-filen som genererer konverteringssiden din. 2. Hvis webområdet ditt har en variabel konverteringsverdi, må du finne PSP-uttrykket som viser denne verdien. Eksempel: <?php echo $totalValue ?>, <? echo totalValue ?> Under konfigureringen av konverteringssporing velger du konverteringstypen Kjøp/salg. Sett inn den fullstendige strengen (<? echo $totalValue ?>) i "Value"-feltet og velg Oppdater for å generere den endelige sporingskoden. Kopier og lagre denne kodebiten. 3. Sett inn koden for konverteringssporing på konverteringsbekreftelsessiden. Kontroller at koden vises i en statisk HTML-del, og ikke i en PHP-kodedel (mellom <? og ?>). Sett inn kodebiten for konverteringssporing direkte i body-delen av konverteringsbekreftelsessiden. Søk etter </body> og sett inn koden rett foran. Hvis </body> ikke finnes i den statiske delen av HTML-siden, må du passe på å sette inn kodebiten slik at den vises i <body>-delen av siden. Eksempel: <!-- Google Code for Purchase Conversion Page --> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-var google_conversion_id = 1234567890; var google_conversion_language = "en_US"; var google_conversion_format = "1"; var google_conversion_color = "666666"; if (<? echo $totalValue ?>) { var google_conversion_value = <? echo $totalValue ?> } var google_conversion_label = "Kjøp"; //--> </script> <script language="JavaScript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript>

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

17


<img height=1 width=1 border=0 src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/?value=<? echo $totalValue ?>&label=Purchase&script=0"> </noscript> </body> 4. Deretter lagrer du konverteringsbekreftelsessiden og laster den opp til webserveren din hvis det er nødvendig. Hvis du vil teste at koden for konverteringssporing er satt inn, kan du gå til konverteringssiden ved å fullføre en konvertering på webområdet ditt. Vis kilden til siden (Velg Vis > Kilde i Internet Explorer). Du skal kunne se koden for konverteringssporing mellom <body> og </body> på siden din. Vær oppmerksom på at PHP-uttrykket byttes ut med den faktiske konverteringsverdien når du viser kilden.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

18


KONVERTERINGSSPORING OG MACROMEDIA DREAMWEAVER Følg disse instruksjonene hvis du bruker Macromedia Dreamweaver til å endre konverteringsbekreftelsessidene dine og sette inn koden for konverteringssporing. Merk: Du må legge til koden for konverteringssporing i selve HTML-koden i stedet for bare å legge den til via brukergrensesnittet i Dreamweaver.

1. Åpne HTML-filen for konverteringsbekreftelsessiden i Macromedia Dreamweaver. Sannsynligvis har filen et navn som slutter på HTML.

2. Gå til "View"-menyen (Vis) og velg deretter Code (Kode). Det åpnes et vindu med HTMLkoden for konverteringsbekreftelsessiden din. 3. Søk etter </body> i HTML-koden.

4. Sett inn kodebiten for konverteringssporing rett foran </body>. Hvis du vil ha mer informasjon om installering av JavaScript-kodebiten, kan du lese delen LEGGE TIL KODEBITEN i denne veiledningen. 5. Lagre filen og last den opp til webserveren din.

KONVERTERINGSSPORING OG MICROSOFT FRONTPAGE Følg disse instruksjonene hvis du bruker Microsoft FrontPage til å endre konverteringsbekreftelsessidene dine og sette inn koden for konverteringssporing. Merk: Du må legge til koden for konverteringssporing i selve HTML-koden i stedet for bare å legge den til via brukergrensesnittet i FrontPage. 1. Åpne HTML-filen for konverteringsbekreftelsessiden i Microsoft FrontPage. Sannsynligvis har filen et navn som slutter på HTML. 2. Kontroller at du er i sidevisningsmodus. Du kan velge visningen ved å gå til Vis-menyen og velge Side. Det er sannsynligvis det første alternativet på menyen. 3. Endre ruten slik at HTML-koden vises. Dette kan du gjøre ved å klikke kategorien "HTML" nederst i redigeringsgrensesnittet, mellom kategoriene "Normal" og "Forhåndsvisning". 4. Søk etter </body> i HTML-koden. 5. Sett inn kodebiten for konverteringssporing rett foran </body>. Hvis du vil ha mer informasjon om installering av JavaScript-kodebiten, kan du se den foregående delen i denne håndboken. 6. Lagre filen og last den opp til webserveren din. Hvis du har spørsmål om konfigurering av konverteringssporing som ikke dekkes i denne veiledningen, kan du gå til vår oversikt over vanlige spørsmål på https://adwords.google.com/support/bin/topic.py?topic=86&hl=no, eller kontakte oss via e-post på https://adwords.google.com/support/bin/request.py?hl=no.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

19


ÂŽ Copyright 2004. Google er et varemerke for Google Inc. Alle andre selskaps- og produktnavn kan vĂŚre varemerker for sine respektive selskaper.

Google AdWords: Veiledning for konfigurering av konverteringssporing

20

Google konverteringskode  
Google konverteringskode  

Guide for installering av googles konverteringssporing.