Page 1

Брой 93, СЕПТЕМВРИ 2011

ISO 9001:2008

Свински грип и “Пърт” през тази зима - 6 Тайната: допълнителните продажби - 12 ОТС продуктите двигател на ръста през 2011 г. - 36


Уважаеми клиенти и колеги,

В края на лятото и отпуските имаме удоволствието да ви представим едно по-търговски ориентирано списание, което да провокира есенни инициативи във вашите аптеки и разбира се, да повиши вашата компетентност и професионализъм. Предстои ни есенната кампания или т. нар. сезонни продажби. Всеки един от вас ще се стреми да открие гъвкави опции за промоции, предложения и положителна промяна на бизнес средата. Предложенията на СТИНГ ще намерите не само в списанието, но и на вашия електронен адрес. Представяме ви възможности за продуктови промоции и информация за профила и модула на есенното издание на програма „Lege Artis”. Нашата препоръка е да се опитате да оцените реакцията на клиентите, защото тя е един от най-несигурните пунктове при оценка на опциите и на конкуренцията. Това е трудно още повече в нестабилната среда на рязко променящи се пазари. Желая ви успех и не забравяйте една мъдра мисъл на Уинстън Чърчил: „Понякога можеш да се спънеш в истината, но да я подминеш и да си продължиш по пътя.”

Аделина Любенова


Издава СТИНГ АД Главен редактор: маг. фармацевт Аделина Любенова Реклама: маг. фармацевт Александър Христов, a.hristov@stingpharma.com Деляна Делчева, deliana.delcheva@stingpharma.com Дизайн и предпечат: Десислава Христова Печат: Дедракс ООД Разпространение: СТИНГ АД Адрес: София, бул. “Асен Йорданов” №6, тел. 02/ 970 31 office.sofia@stingpharma.com

Съдържание Бизнес месец

4-6

Дермокозметика

10-11

Аптечен маркетинг

12-13

VICHY

Тайната: допълнителните продажби

Промоции

14-22

Актуално

30-31

3 стъпки за нечупливи кости

Под лупа

36-38

Фармацевтични новини

40

Календар “Стинг” септември

63

ОТС продуктите - двигател на ръста за 2011 г.

Смокиня

Списанието е специализирано за фармацевти. Разпространява се безплатно с рекламна цел. Редакцията не носи отговорност за предоставените материали. Препечатване на текстове, илюстрации или обособени части от списанието може да става само след писменото съгласие на издателя.


Програма за продължаващо обучение за магистърфармацевти

Lege Artis есен 2011 г. Уважаеми клиенти и колеги, на 30.09.2011 г. стартира новият модул на Програмата за продължаващо обучение за магистър-фармацевти „Lege Artis”. Тази програма е един от доказаните начини да се опресняват знанията и да се получават нови. Темата на модула е “Ценовата политика като маркетингов похват в аптеката”. В практическата част са включени фармацевтични фирми с маркетингови предложения, а промоционалните активностти са част от предложението на Стинг АД. Програмата по традиция е одобрена от КК към БФС. Всеки участник ще получи кредит точки, които ще бъдат отразени в регистъра.

ГРАД

РФК

ДАТА, ЧАС 30.09.2011 г. - петък, начало 19.00 ч.

София

София, София-област

Пловдив

Пазарджик, Пловдив

Стара Загора

Стара Загора, Хасково

06.10.2011 г. - четвъртък, начало 19.00 ч. 07.10.2011 г. - петък, начало 19.00 ч.

Варна

Варна, Добрич, Шумен

14.10.2011 г. - петък, начало 19.00 ч.

Русе

Русе, Силистра, Разград, Търговище

15.10.2011 г. - събота, начало 16.00 ч.

Перник

Перник, Кюстендил

19.10.2011 г. - сряда, начало 19.00 ч.

Сандански

Благоевград

22.10.2011 г. - събота, начало 16.00 ч.

Враца

Видин, Враца, Монтана

Троян

Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово

Смолян

Смолян, Кърджали

Бургас

Бургас, Сливен, Ямбол

12.11.2011 г. - събота, начало 16.00 ч. 19.11.2011 г. събота, начало 16.00 ч. 26.11.2011 г. - събота, начало 16.00 ч. 3.12.2011 г. - събота, начало 16.00 ч.


Бизнес

месец

ЛОГИСТИКА. Новите продукти за този период са:

Артикул

INN-име

Производител

Предназначение

Аналогични продукти

ЕКОДОРМ тбл. 7.5 мг. х 10

Zopiclone

Екофарм Груп

Сънотворно

Зопиклон

ЛЕВОФЛОКСАН фл. 5 мг/ мл. 100 мл.

Levofloxacin

Антибиотик Разград АД

Флуорхинолон

Таваник

ИТРАКОНАЗОЛ Фунгизол капс. 100 мг.х 15

Itraconazole

Medico Uno Pharma Kft.

Антимикотик

Орунгал; Итраназол

ТЕВАБИСОПРОЛ тбл. 5 мг. х 30

Bisoprolol

TEVA

Антихипертензивен продукт: β-блокер

Конкор; Бизохексал; Бизор; Бизостад; Бизогамма

Meloxicam

CSC Pharmaceutical

НСПВС

Мовалис; Мелбек; Локсимед; Мовикс; Рекокса

Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazide

SANDOZ

Антихипертензивен: АТ-антагонист

-

БИБЛОК H тбл. 5 /12.5 мг. х 30

Bisoprolol + Hydrochlorothiazide

SANDOZ

Антихипертензивен

ЛОДОЗ

ИРБЕК тбл.150 мг. х 28

Irbesartan

НЕО Балканика

Антихипертензивен: АТ2-антагонист

-

Olmesartan + Amlodipine

Berlin Chemie

Антихипертензивен продукт

-

Montelukast

SANDOZ

Антиастматичен продукт

Сингулер; Ефира; Актамон; Монкаста; Спирокаст; Монтелукаст GSK

ТЕВАБИСОПРОЛ тбл. 10 мг. х 30 ТРОСИКАМ дисп. тбл. 7.5 мг. х 20 ТРОСИКАМ дисп. тбл. 15 мг. х 20 КАНДЕКАРД H тбл. 8 /12.5 мг. х 30 КАНДЕКАРД H тбл. 16 /12.5 мг. х 30

ИРБЕК тбл. 300 мг. х 28 ТЕСПАДАН тбл. 20 /5 мг. х 14 ТЕСПАДАН тбл. 40 /10 мг. х 14 ТЕСПАДАН тбл. 40 /5 мг. х 14 МОНТЕЛЕКС тбл. 10 мг. х 30 МОНТЕЛЕКС тбл. 4 мг. х 30 МОНТЕЛЕКС тбл. 5 мг. х 30

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ сред магистър фармацевтите

Уважаеми колеги магистър фармацевти, консултирането на пациентите и клиентите в аптеката e от основните призвания на магистър фармацевта. Освен съветването на пациента при отпускането на лекарство по лекарско предписание, съветите и напътствията при избора на лекарство без лекарско предписание, хранителна добавка или медицинска козметика, са от съществена важност. Това е провокирано и от самоинициативните пациенти и клиенти, желаещи по-бързо лечение на по-леките симптоми, стремящите се към профилактика, здравословен начин на живот и поддържане на добро здравословно състояние. Живеем в ерата на интернета, телевизията, рекламата и различни други източници на информация. Често обаче тя е подвеждаща. Ето защо пациентите и клиентите се доверяват на компетентността, опита и обективността на фармацевта и очакват от него помощ и подкрепа при избора на подходящ медикамент. Пациентите ежедневно

4

споделят в аптеката положителните действия или нежелани реакции от лекарствата без лекарско предписание, но възможностите на магистър фармацевтите да споделят по между си своя опит е ограничен. С увеличаване потреблението на продуктите без лекарско предписание нараства и техният брой на пазара. Представителите на фармацевтичните компании ежедневно убеждават магистър фармацевтите за ефективността, безопасността и качеството на своите продукти. Поради тези причини обективният поглед върху лекарствата без рецепта, хранителните добавки и медицинските изделия става все по-труден както за пациента, така и за магистър фармацевтите. Без съмнение правилният избор на пациента за конкретния продукт, правилната дозировка и начин на приемане задължително трябва да бъде подкрепено от компетентния съвет на магистър фармацевта. Компетентността и информираността на магистър фармацевтите за съветване на пациентите при правилния избор на лекарственото средство без лекарско предписание трябва винаги да се взима предвид и от представителите на фармацевтичната индустрия.

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Септември 2011

Екипът на „Фарма Бранд” проведе анкетно проучване сред магистър фармацевтите за най-предпочитаните ОТС продукти, хранителни добавки и медицинска козметика. Това проучване е първо за България и се проведе тази година. Целта му е от една страна, да се подкрепи и подпомогне аптечното развитие в страната и от друга, да доведе до още по-стриктното спазване на Добрата аптечна практика (Good Pharmaceutical Practice) по отношение на консултирането и отпускането на лекарства без лекарско предписание, хранителни добавки и медицински изделия. Този тип проучване се провежда в редица европейски страни със залегнала Добра аптечна практика. Проучването сред българските магистър фармацевти беше направено с помощта на анкетен въпросник. Той беше разпространен между 1050 магистър фармацевти от аптеки в цялата страна. 690 от въпросниците бяха върнати попълнени. Анкетният въпросник включваше 58 групи продукти, с които магистър фармацевтите се срещат найчесто в ежедневната си работа. Въпросът към всички групи продукти беше еднакъв - с кои продукти от тази група имате най-добър опит и ще продължавате да предлагате на вашите пациенти. Магистър фармацевтите имаха възможност да изберат един или повече продукти от всяка група. При избора на най-предпочитан продукт магистър

фармацевтите правеха своя избор на базата на натрупания си опит, доверието към продукта и обратната информация за удовлетворението на пациента. Вниманието на магистър фармацевтите беше насочвано и към това да попитат сами себе си кой продукт биха взели за себе си и/или за близките си. Пълните резултати за всички групи и класирането на отделните търговски марки ще бъдат публикувани през септември 2011 година в отделна брошура – “Резултати от анкетното проучване за най-предпочитаните ОТС продукти и хранителни добавки от страна на магистър фармацевтите за 2011 година”. Към всяка група, освен класацията, ще бъде добавено общо описание на заболяването, найпрепоръчваната терапия и някои препоръки за магистър фармацевтите. Надяваме се, че идеята за провеждането на такъв вид проучване между магистър фармацевтите за най-предпочитаните ОТС лекарства, хранителни добавки и медицинска козметика ще ви хареса. Убедени сме, че резултатите и брошурата ще бъдат полезни за вас и вашето професионално ежедневие. Благодарим за подкрепата на всички колеги, включили се в анкетното проучване. От екипа на „Фарма Бранд": маг. фарм. Александар Спасовски

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

5


Бизнес

месец

СВИНСКИ ГРИП И "ПЪРТ" И тази зима свинският грип ще е сред трите вируса, които масово ще ни разболяват. Това съобщи проф. Мира Кожухарова, национален консултант по епидемиология. Става дума за добре познатия вече щам H1N1, който циркулира в света трета година. Вторият масов грипен вирус ще е “Пърт”. Той също не е нов, появи се у нас за първи път през миналата зима. Кръстен е на едноименния австралийски град, където най-напред е бил изолиран. Третата зараза ще е грипът от тип “В” - “Бризбейн” (и той е известен на епидемиолозите от няколко години). Всичките три вируса ще бъдат включени в тазгодишната противогрипна ваксина. На практика тя е в същата комбинация като за 2010-2011 г., но е “актуализирана”. Затова, когато я поръчвате, задължително се консултирайте с дилъра, че е за зима 2011-2012 г. Очаква се ваксината да се появи на аптечния пазар в края на септември. Според прогнозите на Световната здравна организация тази зима не се очаква нов грип. Загадката е друга - дали H1N1 отново ще е доминантният щам като през изтеклата зима (в 98% от случаите), или ще го изпревари “Пърт”. “Но всяка прогноза ще е толкова вероятна, колкото да гледате на кафе”, добави проф. Кожухарова. Свинският грип засяга най-вече децата, бременните и страдащите от затлъстяване. Докато рисковата група при “Пърт” са възрастните и хронично болните. За разлика от H1N1 обаче той може да се “изкара на крак”, не води масово до усложнения и е опасен най-вече за хората с хронични заболявания (сърдечносъдови, диабет, неврологични).

чимостта на грипа и съществуващите възможности за профилактика продължават да се различават от тези в повечето европейски страни. Често не се прави разлика между острите респираторни заболявания (ОРЗ) и грипа, който за разлика от ОРЗ може да бъде причина за възникването на тежки усложнения. Поради това се подценяват и сериозните последици, които може да има една грипна епидемия както за отделния човек, така и за цялото общество. В резултат значението на имунизацията срещу грип – единственият сигурен начин за защита – все още не е достатъчно осъзнато, включително и от хората, отнасящи се към рисковите групи, за които това е особено важно. Категоричните препоръки на Световната здравна организация и европейските институции са да се подобри информираността на здравните работници и обществото по отношение на грипната имунизация; да се повиши приблизително с 25% имунизационният обхват при всички хора, отнасящи се към рисковите групи, а имунизационният обхват с грипна ваксина при старите хора да достигне наймалко 75% до 2010 г. У нас обаче потреблението на грипни ваксини е все още незадоволително (до 49, 2 на 1000 души), което налага да обединим усилията си за повишаване на информираността на хората в България за възможностите и необходимостта от профилактика на сезонния грип, особено при възрастните хора и при тези с хронични заболявания.

Грипът е едно от най-често срещаните заразни заболявания. У нас по време на грипна епидемия, която обикновено обхваща страната само за няколко седмици, заболяват 250 000 - 300 000 души. Епидемиите се съпътстват и от повишаване на смъртността, свързана директно с грипа, или с придружаващите го усложнения (най-често пневмонии), а също така и с провокирано обостряне на хроничните заболявания. Най-ефикасното средство за защита срещу грип е противогрипната имунизация. Тя цели намаляване броя на болните с тежки форми на грип, както и на усложненията като отит, пневмония, менингит, които налагат антибиотично лечение, често пъти в болнично заведение. Обществените нагласи у нас по отношение зна-

6

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Çàåäíî ñðåùó áàêòåðèàëíàòà ðåçèñòåíòíîñò

ÄÂÀ ÏÚÒÈ ÄÍÅÂÍÎ

UNASYN

®-

ïðåäè è ñåãà

ôèëìèðàíè òàáëåòêè 375 mg

Íåæåëàíè ëåêàðñòâåíè ðåàêöèè: ìíîãî ÷åñòè (>1/10) - äèàðèÿ; ÷åñòè (>1/100 è <1/10) - ãàäåíå, àáäîìèíàëíà áîëêà. Ïî ëåêàðñêî ïðåäïèñàíèå! Ìîëÿ, ïðî÷åòåòå êðàòêàòà õàðàêòåðèñòèêà, ïðåäè äà ïðåäïèøåòå Unasyn®. Ïôàéçåð Ëþêñåìáóðã ÑÀÐË - êëîí Áúëãàðèÿ Ñîôèÿ, áóë. ”Öàðèãðàäñêî øîñå” 115 K, òåë. 02/970 4333, 970 4334, ôàêñ 02/ 970 4300 BUL-PM -11-3.1-SULT-ADV

®Òúðãîâñêà ìàðêà íà Pfizer H. C. P. Corporation

KÕÏ- 23.08.2010


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА 63.41 ЛВ. С ДДС


ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2011

01.09.2011 (четвъртък) – 30.09.2011 (петък)

Supradyn Пакет № 1. При закупуване на пакет от 10 опаковки Supradyn ефервесцентен получавате 1 опаковка Supradyn ефервесцентен (натурал рабат) Пакет № 2. При закупуване на пакет от 10 опаковки Supradyn *30 табл. получавате 1 опаковка Supradyn * 30 табл. (натурал рабат)

Пакет № 3. При закупуване 1 опаковка Supradyn Кидс (детски) получавате 1 опаковка Supradyn Кидс (натурал рабат)

Aspirin Complex При закупуване на пакет от 10 опаковки Aspirin Compleх получавате 1 опаковка Aspirin Compleх (натурал рабат)

• Промоцията няма ограничение за количества. • Промоцията важи само ако посочените количества по артикули са в 1 заявка на аптека, а не с натрупване през месеца. • Дистрибуторът дава рабата на аптеката при доставка на заявените промоционални продукти и количества.


НОВО! ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО ОТ VICHY ЗДРАВЕТО Е КРАСИВО

NUTRIextra Подхранваща и възстановяваща грижа за тяло Комфорт за кожата и удоволствие при нанасяне

АКТИВНИ СЪСТАВКИ Kонцентрацията от подхранващи и възстановяващи активни съставки – ГЛИЦЕРИН, МАСЛО ОТ МАКАДАМИЯ И МАСЛО ОТ ШИЙ – възстановява дефицита на липиди и вода в кожата. С приятен аромат на праскова.

1 нанасяне = 2 дни комфорт, дори след душ*

+

ОВЛАЖНЯВАЩИЯТ АГЕНТ HYDROVANCE (ПРОИЗВОДЕН НА УРЕЯТА) подпомага проникването на подхранващите съставки в дълбочина в епидермиса чрез възстановяване на естествения ексфолиращ процес на кожата.

РЕЗУЛТАТИ Кожата става мека и еластична веднага след нанасяне*

КРЕМ ЗА СУХА И МНОГО СУХА КОЖА

*Потребителски тест с 50 жени с формули крем и флуид

Буркан 400 мл - 28.35 лв. Туба 200 мл - 20.30 лв. Туба 100 мл - 14.90 лв

ФЛУИД ЗА НОРМАЛНА ДО СУХА КОЖА

КРЕМ ЗА РЪЦЕ

Туба 200 мл - 20.30 лв. Флакон с помпа 400 мл - 28.35 лв.

Туба 50 мл 9.60 лв.

ПРЕП


ГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА ОТ VICHY

NORMADERM

Кремообразна текстура, обогатена с 25% глина. Разпенва се с вода и изсъхва 5 мин. след нанасяне. Подходящ за чувствителна кожа. Без парабени и сапун. Не създава дискомфорт. Не дехидратира кожата.

НОВО! NORMADERM 3 в 1 (почистване + ексфолиране + маска) 1. Измиващ продукт: за 24 часа чиста кожа. 2. Ексфолиант: отпушва порите. 3. Маска: матира кожата и я прави по-чиста за 3 дни.

50 мл, 31.30 лв.

125 мл, 20.90 лв.

За жени на възраст 30+ с проблемна кожа НОВО! NORMADERM КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ 1-ят крем за проблемна кожа с действие против бръчки АКТИВНИ СЪСТАВКИ • LHA (липохидрокси киселина). Ексфолира щадящо повърхността на кожата и елиминира проблемите. • Гликолова киселина. Предизвиква ексфолиране и обновяване на епидермиса в дълбочина. • Витамин C (Cg)* Антиоксидантна и противостарееща активна съставка. • Каолин + силика за матиращ завършек и абсорбиране на себума. • Глицерин (6%) за 24-часова хидратация. • Термална вода Vichy (5%) - успокояваща, укрепваща и възстановяваща. Ефективност и толерантност, доказани под дерматологичен контрол. След 4 седмици комедоните намаляват, порите се свиват, тенът на кожата се изравнява, а бръчките видимо се смекчават. Видимо пречистена и по-гладка кожа още от 7-я ден**.

Немазна, бързопопивна текстура. Без парабени. Хипоалергенен. Да се избягва зоната около очите.

*Гликолизирана форма на вит. С **Самооценка на 51 жени

Обновена почистваща гама Гел + лосион-тоник + ексфолиант ЕКСФОЛИАНТ NORMADERM • Нежна текстура, която може да се използва дори ежедневно. • Отпушва порите при 90% от жените. • Прави кожата по-нежна при 91% от жените. • Без парабени, сапун, алкохол

• По-добра цена: -10% спрямо старите формули. • По-нежни текстури, без парабени, без сапуни. • Обновяващи съставки на дерматологичния пилинг: салицилова + гликолова + LHA (липохидрокси)* киселини.

ЛОСИОН-ТОНИК NORMADERM

125 мл, 19.45 лв.

NORMADERM ГЕЛ • По-пенлива, по-малко лепнеща, по-нежна текстура. • По-малко проблеми по кожата с 39% след 1 месец.

ПОРЪЧИТЕЛНИ КРАЙНИ ЦЕНИ В АПТЕКА

200 мл, 19.55 лв.

*LHA не присъства в лосион-тоник Normaderm

200 мл, 18.31 лв.

• Стяга порите и изглажда повърхността на кожата. • По-чиста кожа от 1-то нанасяне. • По-стегнати пори след 1 седмица употреба • Подходящ за чувствителна кожа. • Без парабени, сапун. • Без раздразнения и дискомфорт. • С намалено съдържание на алкохол - 20%


Аптечен

маркетинг

ТАЙНАТА:

допълнителните продажби

В

сички, които се занимаваме с продажби, желаем да продаваме повече. А един от най-бързите способи за това са допълнителните продажби, които в буквален превод започнахме да наричаме „кръстосани” продажби (cross-sell). На теория нещата изглеждат много прости. Известно е, че е много полесно да продадеш още нещо на човек, който токущо е купил от теб, отколкото да спечелиш нов клиент. На практика, най-често това се прави, като просто предлагаме на клиента към основната покупка да добави още нещо. Има 2 основни принципа, които трябва да спазваме в този случай. Принцип 1: Обвързаност на покупката Предложената „допълнителна” покупка трябва да е обвързана с направената вече „основна” покупка от клиента. Например, ако майка купува витамини за детето си, можете да й предложите други укрепващи здравето продукти за детето или комплекс витамини за цялото семейство. И в двата случая това са допълнителни, но близки до и обвързани с основната покупка продукти. Принцип 2: Допълнителна изгода Най-добре приеманата от клиента допълнителна изгода обикновено е ценовата отстъпка. Но когато общият пакет на продажбите ви е нараснал, тогава и отстъпката е „заслужена”. Спазвайте принципа отстъпката да е само част от допълнителната печалба, която ще реализирате от допълнителната продажба, без да засяга печалбата, която вече сте реализирали от основния продукт. В противен случай ще имате значителен ръст на оборота, но не и на печалбата. Ако навлезем малко повече в дълбочина на допълнителните продажби, можем да отбележим, че при тях има 3 различни основни варианта: 1. Покупка на по-скъпа стока. 2. Покупка на по-голямо количество. 3. Покупка на допълнителна стока и/или услуга.

12

Знам, че вероятно първият вариант леко ви ужасява. Нормалната практика в аптеките е на клиентите да се предлагат по-евтини продукти заместители, но не и обратното. Да предложите на клиента дори и малко по-скъп продукт вероятно ви изглежда нечестно, особено когато става въпрос за лекарствен продукт. Но защо не оставите клиента сам да избере? Просто му дайте избор. Вярно е, че вероятно 90% от клиентите търсят най-ниската цена, но и друг път е ставало въпрос, че най-стойностните клиенти са именно другите 10%. Ще изглежда като откровена манипулация, но в горния пример с майката и витамините за детето, мислите ли, че е нередно да й предложите по-скъп, но значително по-качествен продукт? Покупката на по-голямо количество, при съпътстващата отстъпка за това, е класически успешен подход. Тук не става въпрос за това да накарате клиента да купи повече от нещо, което не му трябва, а да закупи необходимото му от вас, вместо една част от вас, а една част от другаде. Начините за това също са много и вероятно са ви добре известни. В нашия пример с витамините имате избор между това да предложите отстъпка при закупуване на 2 вместо 1 опаковка (майката така или иначе ще продължи да купува на детето си витамини, но може би не от вас) или поне талон за отстъпка при последваща покупка на същия продукт от вас. Лично аз предпочитам първия вариант, защото печалбата се реализира веднага и само ако клиентът няма възможност бих му предложил втория вариант. Стигнахме и до най-важното, най-трудното, но и носещото най-голяма печалба. Покупката на допълнителна стока и/или услуга е „черешката на тортата”, наистина професионалният подход при допълнителните продажби. Но това изисква нещо

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Септември 2011

ЯВОР ЯНКУЛОВ, доктор по икономика, мениджър обучения - E-training.bg

изключително трудно за повечето фармацевти – активно предлагане. Заблуда е, че клиентите влизат в аптеката, направили предварително своя избор и желаещи да закупят само крайно необходимото. Факт е, че фармацевтът у нас има изключително голям авторитет и неговата дума често е последна при окончателния избор. Но това касае найчесто вече направен избор от клиента, бил той по рецепта или не. Големите възможности са свързани с активното предлагане на допълнителни стоки и услуги, в добавка към вече избраните от клиента такива. В крайна сметка, тайната на успеха в

бизнеса се оказва проста: допълнителните продажби. А тайната на самите допълнителни продажби още по-тривиална – активното предлагане. Задача за домашно: опитайте се в рамките на следващата седмица на всеки един от пет клиента да предложите допълнителна покупка по един от горните способи: покупка на по-скъпа стока; покупка на по-голямо количество; покупка на допълнителна стока и/или услуга. Отбележете си допълнителната печалба, която сте реализирали от това и споделете резултатите с нас.


СРОК НА ПРОМОЦИИТЕ: 01-30.09.2011 г

Индивидуални промоции Продукт

Промоционално к-во

Feloran Actavis gel 1% 60 g Feloran Actavis gel 1% 60 g Geritamin Neo caps. x 40 Doctor Mom - lozenges x 20 - без значение от вкуса

Пром. рабат

6 64 7 3

1 20 1 1

Промоционално к-во

Пром. рабат

% Нат. рабат

Пакетна промоция с натурален рабат CitroVit Vitamin C 100 mg tabl. x 40

Продукт

17% 31% 14% 33%

% Нат. рабат

CitroVit Vitamin C 100 mg tabl. x 80 30 Ibudolor 200 mg tabl. x 10 20 CitroVit Vitamin C 100 mg tabl. x 40 10

10%

Пакетна промоция с натурален рабат CitroVit Vitamin C 100 mg tabl. x 40

Продукт

Промоционално к-во

Пром. рабат

CitroVit Vitamin C 100 mg tabl. x 80 30 Ibudolor 400 mg tabl. x 10 15 CitroVit Vitamin C 100 mg tabl. x 40 11

% Нат. рабат 10%

Пакетна промоция с натурален рабат Aceffein tabl. x 10

Продукт

Промоционално к-во

Aceffein tabl. x 10 Ibudolor 200 mg tabl. x 10 Ibudolor 400 mg tabl. x 10

Пром. рабат Aceffein tabl. x 10

50 30 20

21

% Нат. рабат 20%

Пакетна промоция с натурален рабат Acetysal 500 mg tabl. x 20

Продукт

Промоционално к-во

Acetysal tabl. 500 mg x 20 Proalgin tabl. 500 mg x 20

Продукт

Пром. рабат Acetysal tabl. x 20

30 45

15

Пакетна промоция Имуно Промоционално к-во

Пром. рабат

ImunoExpert Grapefruit caps. 125 mg x 30 1 ImmunoExpert Shark caps. 500 mg x 30 1 CitroVit 600 mg Plus Zinc 15 mg x 30 tabl. 1 CitroVit Plus tabl. 500 mg x 30 1

Продукт

Пакетна промоция с натурален рабат Efisol pastil x 20 Промоционално к-во

Efisol pastil x 40 20 VitaExpert Multivitamini caps x 30 1 ImunoExpert Grapefruit caps. 125 mg x 30 1 Mama Protect caps. x 30 1 VitaExpert 50+ tabl. x 30 1 Melatrol 1 mg caps. x 30 1 Efisol pastil x 20

Пром. рабат Efisol pastil x 20

Промоционално к-во

Acetysal tabl. 500 mg x 20 50 ActaVit Omega-3 Forte caps. x 30 1 Urinormal 320 mg SG caps x 30 1 VitaExpert Visio caps. x 30 1 ImunoExpert Grapefruit caps. 125 mg x 60 1 MenoComfort caps. x 30 1 Acetysal tabl. 500 mg x 20

Продукт

Промоционално к-во

% Нат. рабат

23%

% Нат. рабат

10

Пром. рабат Acetysal tabl. x 20

% Нат. рабат

15% 15

Пакетна промоция с натурален рабат Benalgin tabl. x 10

Benalgin tabl. x 20 20 Atlantic Oil caps. x 30 1 VitaExpert Osteo tabl. x 30 1 ActaVit Shark Liver Oil caps. 1000 mg x 30 1 Menstrol caps. x 30 1 VitaExpert B complex caps. x 30 1 Benalgin tabl. x 10

19%

15%

Пакетна промоция с натурален рабат Acetysal 500 mg tabl. x 20

Продукт

% Нат. рабат

Пром. рабат Benalgin tabl. x 10

% Нат. рабат

15% 12


За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

2 оп. АБО ФАРМА-KINDER FIT сироп 150мл.+ПОДАРЪК = 1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С еф.тбл.1000мг.х20 2 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ 250мг.+ВИТ-В комп.тбл.x30 = 1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20 1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.10мг/12.5мг.х30 + 1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.20мг/12.5мг.х30 = 1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.20мг/25мг.х30 1 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х3 + 1 оп. ХЕДАН тбл.100мг.х3 = 2 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 2 оп. УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30 = 1 оп. РАПИЛАЗОЛ капс.30мг.х28 5 оп. ФАМУЛТРАН тбл.40мг.х30 = 1 оп. РАПИЛАЗОЛ капс.30мг.х28 АБРИКОРТ N кр.15г. 1+1 оп. АБРИКОРТ N унг.15г. 1+1 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4 2+2 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4 2+2 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.10мг/12.5мг.х30 2+1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.20мг/12.5мг.х30 2+1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.20мг/25мг.х30 2+1 оп. КО-РЕНАПРИЛ тбл.20/12.5мг.х28 2+1 оп. ЛУВИНСТА тбл.80мг.х30 2+1 оп. МЕКОРЛОНГ тбл.100мг.х30 2+1 оп. МУСАНТ тбл.2мг.х 30 1+1 оп. МУСАНТ тбл.2мг.х100 1+1 оп. МУСАНТ тбл.4мг.х 30 1+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ABO PHARMA-GERMANY

ABO PHARMA-GERMANY

ACTAVIS

ACTAVIS

ACTAVIS

ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ФОЗИКАРД ПЛЮС тбл.20/12.5мг.х30 2+1 оп. ФОЗИКАРД тбл.10мг.х30 2+1 оп. ФОЗИКАРД тбл.20мг.х30 2+1 оп. 1 оп. ИМУНОЕКСПЕРТ ГРЕЙПФРУТ капс.х30 + 1 оп. ИМУНОЕКСПЕРТ АКУЛА капс.500мг.х30 + 1 оп. ЦИТРОВИТ ПЛЮС ВИТ.С+ЦИНК тбл.х30 = 1 оп. ЦИТРОВИТ ПЛЮС тбл.500мг.х30 20 оп. БЕНАЛГИН тбл.х20 + 1 оп. АТЛАНТИК ОЙЛ капс.400мг.х30 /от треска/ + 1 оп. ВИТАЕКСПЕРТ ОСТЕО тбл.х30 + 1 оп. АКТАВИТ РИБЕНО МАСЛО-АКУЛА капс.1000мг.х30 + 1 оп. МЕНСТРОЛ капс.х30 + 1 оп. ВИТАЕКСПЕРТ B-COMPLEX капс.х30 = 12 оп. БЕНАЛГИН тбл.х10 20 оп. ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х40 + 1 оп. ВИТАЕКСПЕРТ МУЛТИВИТАМИНИ капс.х30 + 1 оп. ИМУНОЕКСПЕРТ ГРЕЙПФРУТ капс.х30 + 1 оп. МАМАПРОТЕКТ капс.х30 + 1 оп. ВИТАЕКСПЕРТ 50+ тбл.х30 + 1 оп. МЕЛАТРОЛ капс.1мг.х30 = 10 оп. ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20 30 оп. АЦЕТИЗАЛ тбл.500мг.х20 + 45 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 = 15 оп. АЦЕТИЗАЛ тбл.500мг.х20 30 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х80 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS + 15 оп. ИБУДОЛОР тбл.400мг.х10 = 11 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

15


Промоции

септември 2011

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

30 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х80 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS + 20 оп. ИБУДОЛОР тбл.200мг.х10 = 10 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS 50 оп. АЦЕТИЗАЛ тбл.500мг.х20 + 1 оп. АКТАВИТ ОМЕГА 3 ФОРТЕ капс.1000мг.х30 + 1 оп. УРИНОРМАЛ капс.х30 + 1 оп. ВИТАЕКСПЕРТ ВИЗИО капс.х30 + 1 оп. ИМУНОЕКСПЕРТ ГРЕЙПФРУТ капс.х60 + 1 оп. МЕНОКОМФОРТ капс.х30 = 15 оп. АЦЕТИЗАЛ тбл.500мг.х20 50 оп. АЦЕФЕИН тбл.х10 + 30 оп. ИБУДОЛОР тбл.200мг.х10 + 20 оп. ИБУДОЛОР тбл.400мг.х10 = 21 оп. АЦЕФЕИН тбл.х10 ГЕРИТАМИН НЕО капс.х40 7+1 оп. ДОКТОР МОМ-АНАНАС тбл.за смучене х20 ДОКТОР МОМ-ГОРСКИ ПЛОДОВЕ тбл.за смучене х20 ДОКТОР МОМ-ЛИМОН тбл.за смучене х20 ДОКТОР МОМ-МАЛИНА тбл.за смучене х20 ДОКТОР МОМ-ПЛОДОВЕ тбл.за смучене х20 ДОКТОР МОМ-ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20 ДОКТОР МОМ-ЯГОДА тбл.за смучене х20 3+1 оп. по избор ФЕЛОРАН АКТАВИС гел.1% 60г. 6+1 оп. 64+20 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 2+1 оп. СПАСАТЕЛЬ SENSITIVE кремогел 50г./кол.сребро,пантенол/ СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел ум. кр. 50г./троксерутин,екстр.к.кестен/ СПАСАТЕЛЬ гел 50г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/ СПАСАТЕЛЬ загр. мас. кр. 30/50г. /л.чушки,никотинамид,розмарин/ СПАСАТЕЛЬ крем 50г./кол.сребро,мл.липиди,цинков окис/ СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г. СПАСАТЕЛЬ ХОНДРОИТИН 1000 балсам 50г. при закупуване на 5 оп. в произволна комбинация бонус 1 оп. по избор при закупуване на 20 оп. в произволна комбинация бонус 6 оп. по избор

16

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

2 оп. РЕНЮ МУЛТИПЛЮС-р-вор за лещи 240мл./меки конт.лещи/ + 1 оп. РЕНЮ МУЛТИПЛЮС-р-вор за лещи 120мл./меки конт.лещи/ = 10% доп.отстъпка + 1 оп. РЕНЮ МУЛТИПЛЮС-р-ор за лещи 60мл./м. к .лещи/ ПРОМО АСПИРИН КОМПЛЕКС сашети 500мг.х10 10+1 оп. СУПРАДИН ENERGY тбл.х30 10+1 оп. СУПРАДИН KIDS жел.бонбони х30 1+1 оп. КИДИ ФАРМАТОН сир.100мл. 3+1 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 8+1 оп. МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. МУКОСОЛВАН сир.30мг/5мл.100мл. МУКОСОЛВАН тбл.30мг.х20 7+1 оп. по избор 15+3 оп. по избор НЕО-АНГИН тбл.x24 10+1 оп.

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC

ALFA INTEL

2 оп. О МАМИ капс.х30 = 1 оп. БИО МЕНЮ капс.х30 АРТЕЛАК колир 3.2мг/мл.10мл. ВИДИЗИК гел за очи 0.2%10г. при закупуване на произволна комбонация на стойност 150 лв. бонус 2 оп. КОРНЕРЕГЕЛ гел 5% 10г. при закупуване на произволна комбонация на стойност 300 лв. бонус 6 оп. КОРНЕРЕГЕЛ гел 5% 10г. ОКУВИТ ЛУТЕИН ФОРТЕ тбл.х30 10+1 оп. 20+3 оп. 50+15 оп. АМУКИНА гел за ръце 80мл. 14+6 оп. АУЛИН сашет 100мг.х30 10+1 оп. 40+6 оп. 80+16 оп. 150+33 оп. АУЛИН тбл.100мг.x20 4+1 оп. 10+3 оп. АУЛИН тбл.100мг.х30 4+1 оп. 10+3 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

BAUSCH&LOMB

BAYER BAYER BAYER BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC

BOLDER ARZNEIMITTEL-GERMANY CARDINAL HEALTH

CHAUVIN ANKERPHARM

CHAUVIN ANKERPHARM CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL

CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL


За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

АУЛИН тбл.100мг.х6 12+3 оп. 30+9 оп. АУЛИН тбл.100мг.х9 8+2 оп. 20+6 оп. МИКРОСЕР тбл.8мг.x50 1+1 оп. ФЛЕКСОДОН А тбл.х30 5+1 оп. ФЛУИМУЦИЛ еф.тбл.600мг.х10 3+1 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 100мг.х20 3+1 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 200мг.х20 3+1 оп. АМБРОСПРЕЙ 5% 13мл. 2+1 оп. ОРАЛПРОТЕКТ ДЖАЗИ 300мл./червен/ ОРАЛПРОТЕКТ КЛАСИК 300мл./зелен/ ОРАЛПРОТЕКТ ПУШАЧИ 300мл./жълт/ ОРАЛПРОТЕКТ ФОРТЕ 300мл./син/ при закупуване на 3 оп. в произволна комбинация бонус 1 оп. ОРАЛПРОТЕКТ ДЖАЗИ 300мл./червен/ ИСЛА КАСИС пастили x30 10+1 оп. ИСЛА МИНТ пастили x30 10+1 оп. ИСЛА МУС тбл.x30 10+1 оп. НИЗИТА спрей 20мл. 10+1 оп. НИЗИТА унг.20г. 10+1 оп. ПРОСПАН еф.тбл.65мг.х10 10+1 оп. ПРОСПАН сир.7мг/мл.100мл. 10+1 оп. ПРОСПАН сир.7мг/мл.200мл. 5+1 оп. 2 оп. ХИПОМЕР назал спрей 100мл. = 1 оп. БИОГАЙА ЯГОДА тбл.за дъвчене х10 5 оп. ХИПОМЕР назал спрей 100мл. = 1 оп. БИОГАЙА ЯГОДА тбл.за дъвчене х10 + 1 оп. БИОГАЙА сол.5мл./имунитет и чревно здраве/ БИОГАЙА тбл.за смучене х20 / устна хигиена / 5+1 оп. БЕВИТ ФОРТЕ тбл.х 20 4+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

CSC PHARMACEUTICAL

CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CYATHUS-VIENNA

DENTA MED

ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD EWOPHARMA

EWOPHARMA

EWOPHARMA GEROT

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

НЕБИЛАН тбл.5мг.х30 4+1 оп. 1 оп. КЛОПИДОГРЕЛ GSK тбл.75мг.х30 бонус 1 оп. КЛОПИДОГРЕЛ GSK тбл.75мг.х14 АКВАФРЕШ KIDS паста 50мл. 6+1 оп. 10+2 оп. ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.200мл. ЛАКТАЦИД FEMINA OCEAN интимен гел 200мл. /дезодориращ/ 6+1 оп. по избор ПАРОДОНТАКС ИЗБЕЛВАЩА п. за зъби 75мл. 3+1 оп. ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п. за зъби 75мл. 3+1 оп. ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД п.зъби 75мл. 3+1 оп. СЕНСОДИН RAPID п. за зъби 75мл./бързо действие/ 3+1 оп. СЕНСОДИН ФЛУОРИД п.за зъби 75мл. 4+1 оп. 2 оп. ЗОВИРАКС кр.5% 2г. = 3 оп. ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12 КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 10+1 оп. 60+8 оп. 144+22 оп. 500+100 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х10 10+1 оп. 60+8 оп. 144+22 оп. 500+100 оп. КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН прахче х10 5+1 оп. КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН+ВИТ.С пастили х16 КОЛДРЕКС МЕНТОЛ/ЕВКАЛИПТ+ВИТ.С пастили х16 6 оп. по избор - 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. КОЛДРЕКС тбл.x12 10+1 оп. 15+2 оп. 50+10 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. 15+1 оп. 24+3 оп. 48+7 оп. ПАНАДОЛ ЕКСТРА тбл.х12 10+1 оп. 24+3 оп. 50+10 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

GEROT GLAXO SMITH KLINE

GSK

GSK

GSK GSK GSK GSK GSK GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

17


Промоции

септември 2011

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12 24+3 оп. 100+16 оп. СОЛПАДЕИН капс.х12 СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 10+1 оп. по избор 24+3 оп. по избор ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30 ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х60 ЦЕТЕБЕ+ЦИНК капс.305мг.х30 7 оп. по избор - 1 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30 40 оп. по избор - 8 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30 ЦЕВИТ БЪЗ сашети х10 HERMES 2+1 оп. ВИТАМИН C aмп.200мг.2мл.х10 КУТИЯ /За пиене/ 3+1 оп. ВИТАМИН C aмп.500мг.5мл.х10 КУТИЯ /За пиене/ 2+1 оп. НИЗОРАЛ шамп.2% 60мл. при закупуване на 3 оп. - 10% доп.отстъпка при закупуване на 5 оп. - 15% доп.отстъпка ОЛИНТ 0.1% доз.спр.10мл. 10+1 оп. 50+7 оп. ОЛИНТ HA 0.1% доз.спр.10мл. при закупуване на 2 оп. - 10% доп.отстъпка при закупуване на 5 оп. - 15% доп.отстъпка ХЕКСОРАЛЕТЕН N тбл.х20 10+1 оп. 35+5 оп. НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. 10+1 оп. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. 10+1 оп. ЕЛИФАЙ XR капс.75мг.х30 1+1 оп. 10 оп. ТАВИПЕК капс.х30 = 2 оп. ТАВИПЕК капс.х20 20 оп. ТАВИПЕК капс.х30 = 5 оп. ТАВИПЕК капс.х20 50 оп. ТАВИПЕК капс.х30 = 15 оп. ТАВИПЕК капс.х20 ТУСАВИТ сир.125г. 10+1 оп. 20+3 оп. 50+10 оп. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ 5+1 оп.

18

ПРОИЗВОДИТЕЛ

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

HERMES ARZNEIMITTEL GmbH JIANGXI PHARM.-CHINA JIANGXI PHARM.-CHINA JOHNSON&JOHNSON

JOHNSON&JOHNSON

JOHNSON&JOHNSON

JOHNSON&JOHNSON KLOSTERFRAU BERLIN KLOSTERFRAU BERLIN MEDOCHEMIE LTD

MONTAVIT

MONTAVIT

NATURE S WAY PRODUCTS-USA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

АЛОЕ-ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURES 3+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х200 NATURES 4+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х100 5+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х20 5+1 оп. 3 оп. АЛОРА сир.100мл. + 3 оп. АЛОРА тбл.х20 = 2 оп. АЛОРА тбл.х20 3 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. + 3 оп. АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл. =

ПРОИЗВОДИТЕЛ

NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA

NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC

2 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сироп 15мг/5мл.100мл. БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х10 /6+м./ 10+1 оп. БИО БАЛАНС сашет х10 10+1 оп. ЕТОДИН ФОРТ тбл.400мг.х14 5+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1 4+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х2 4+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х14 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 5+1 оп. МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 3+1 оп. ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 5+1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 5+1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 5+1 оп. ТАЙЛОЛ ПЛЮС тбл.х20 3+1 оп. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. 3+1 оп.

NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC


За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 10+1 оп. 100+17 оп. 500+110 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 10+1 оп. 200+34 оп. 600+120 оп. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 2+1 оп. 30 оп. ЛАМИЗИЛ кр.1% 15г. + 60 оп. ФЕНИСТИЛ гел 0.1% 30г. + 30 оп. ВОЛТАРЕН емулгел 50г. + 30 оп. ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП сашети х10 + 30 оп. ОРОФАР тбл.х24 + 30 оп. ОТРИВИН спрей за нос 0.1% 10мл. = 15% доп.отстъпка БИО АЙС гел 50мл./болкоусп.с билки/ 1+1 оп. УНАЗИН тбл.375мг.х12 при закупуване на 3 оп. - 10% доп.отстъпка ВИАГРА тбл.100мг.x4 ВИАГРА тбл.100мг.x8 ВИАГРА тбл.100мг.х2 ВИАГРА тбл.25мг.x4 ВИАГРА тбл.25мг.х2 ВИАГРА тбл.50мг.x4 ВИАГРА тбл.50мг.x8 ВИАГРА тбл.50мг.х2 при покупка на пр. комб. за 800лв. с ДДС - 30% отстъпка при покупка на пр. комб. за 1500лв. с ДДС - 35% отстъпка ВИАГРА тбл.100мг.x4 3 оп. - 25% отстъпка ВИАГРА тбл.100мг.x8 3 оп. - 25% отстъпка ВИАГРА тбл.100мг.х2 3 оп. - 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.x4 3 оп. - 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.х2 3 оп. - 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.x4 3 оп. - 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.x8 3 оп. - 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.х2 3 оп. - 25% отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ

NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC

NOVARTIS-OTC

PERFORMANCE HEALTH PFIZER (Sting)

PFIZER Viagra

PFIZER Viagra PFIZER Viagra PFIZER Viagra PFIZER Viagra PFIZER Viagra PFIZER Viagra PFIZER Viagra PFIZER Viagra

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ОМЕГАДЕФЕНД капс.х60 10+3 оп. 20+8 оп. 30+15 оп. ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 10+1 оп. НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл.5мг.х30 5+1 оп. 10+3 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 50мг.x4 2+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл.100мг.x4 2+1 оп. СУЗАСТОР тбл.10мг.х30 5+1 оп. 10+3 оп. 1 оп. ЕЛЕФАНТ ЗА ДЕЦА сироп 250мл./ Мултивитамин+минерали/ = 1 КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ ПЛЮШЕНО СЛОНЧЕ 3 оп. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF30 150мл. = 1 оп. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF30 75мл. 3 оп. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50 150мл. = 1 оп. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50+ 75мл. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х30 2 оп. - 10% доп.отстъпка 3 оп. - 12% доп. отстъпка ХИДРАСЕК ЗА КЪРМАЧЕТА сашет 10мг.х16 2 оп. - 10% доп.отстъпка 3 оп. - 12% доп. отстъпка ХИДРАСЕК капс.100мг.х10 2 оп. - 10% доп.отстъпка 3 оп. - 12% доп. отстъпка ГРИПОСТАД прахче х5 2+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ тбл. 25мг.x4 2+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ тбл. 50мг.x4 2+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ тбл.100мг.x2 2+1 оп. ВЕРДИН тбл.468мг.х24 7+1 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 10+1 оп. ИБУПРОМ СИНУС тбл.200/30мг.х12 10+1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 10+1 оп. СТОПЕРАН капс.2мг.х8 7+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PHARMASWISS

POHL-BOSKAMP SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ 2

SCHMIDGALL

SEBAPHARMA

SEBAPHARMA

SOLVAY PHARMA

SOLVAY PHARMA

SOLVAY PHARMA STADA TEVA TEVA TEVA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA

19


Промоции

септември 2011

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА И ГЪРЛО пастили х12 10+1 оп. 2 оп. ВИШИ LIFTACTIV RETINOL HA кр. нощен п/в бръчки 30мл.321789 + 2 оп. ВИШИ LIFTACTIV 10 СЕРУМ 30мл. 323059 = 1 оп. ВИШИ LIFTACTIV DERMSOURCE кр. дн. норм.к. 50мл. 322465 или 1 оп. ВИШИ LIFTACTIV DERMSOURCE кр. дн. суха кожа 50мл. 322496 ПЕРСКИНДОЛ АКТИВ гел 100мл. 6+1 оп. ГЛЮКОЗАМИН+СИЛИЦИЙ тбл.650мг.х30 1+2 оп. ИМУННО ВИТА тбл.650мг.х30 1+2 оп. МАСЛИНА+ГИНКО тбл.40мг.х30 1+2 оп. РЕГУЛИН Т тбл.650мг.х30 1+2 оп. ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ+ЗЕЛЕН ЧАЙ тбл.650мг.х30 2+1 оп. ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ+КАНЕЛА тбл.650мг.х30 2+1 оп. 3 оп. АРТРОСТОП LADY тбл. х60 = 1 оп. АРТРОСТОП крем 100мл. ВИТАМИН B-компл.+C тбл.х30 WALMARK 3+1 оп. ВИТАМИН C CEMAX RETARD тбл.600мг.х30 5+1 оп. КОЕНЗИМ Q10 ВЕЗИСОРБ капс.30мг.х30 промо цена WALMARK 3+1 оп. ЛЕЦИТИН+РЕСВЕРАТРОЛ тбл.х30 WALMARK 3+1 оп. СПЕКТРУМ ИМУНАКТИВ тбл.x30 5+1 оп. пакет ВЬОРВАГ обща номенклатура при покупка на пр. комб. за 120 лв. с ДДС - 18% отстъпка за пакета при покупка на пр. комб. за 600 лв. с ДДС - 24% отстъпка за пакета 5 оп. ХЕЛИЦИД капс.20мг.х28 + 5 оп. ЗЕНАРО тбл.5мг.х28 = 1 оп. ХЕЛИЦИД капс.20мг.х28 + 1 оп. ХЕЛИЦИД капс.20мг.х14 + 1 оп. ЗЕНАРО тбл.5мг.х28 + 1 оп. ЗЕНАРО тбл.5мг.х7 АГАПУРИН SR тбл.400мг.х60 7+1 оп. АЗИТРОКС тбл.250мг.х6 7+1 оп.

20

ПРОИЗВОДИТЕЛ

US PHARMACIA

VICHY

VIFOR VITALON-NOVI SAD VITALON-NOVI SAD VITALON-NOVI SAD VITALON-NOVI SAD VITALON-NOVI SAD VITALON-NOVI SAD WALMARK WALMARK WALMARK WALMARK WALMARK WALMARK WORWAG

ZENTIVA

ZENTIVA ZENTIVA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ВИГРАНДЕ тбл. 50мг.х1 5+1 оп. ВИГРАНДЕ тбл. 50мг.х4 5+1 оп. ВИГРАНДЕ тбл.100мг.х1 5+1 оп. ВИГРАНДЕ тбл.100мг.х4 5+1 оп. ЗЕНАРО тбл.5мг.х28 5+1 оп. ЗЕНБРЕСТ тбл.1мг.х30 5% доп.отстъпка за всяка закупена опаковка МИКОМАКС капс.150мг.х1 50+8 оп. 100+20 оп. МИКОМАКС капс.150мг.х3 50+8 оп. 100+20 оп. ОФЛОКСИН 200 тбл.200мг.х10 5+1 оп. РЕКОКСА тбл.15мг.х20 5+1 оп. СПИРОКАСТ тбл. 4мг.х28 5+1 оп. СПИРОКАСТ тбл. 5мг.х28 5+1 оп. СПИРОКАСТ тбл.10мг.х28 5+1 оп. ХЕЛИЦИД капс.20мг.х28 5+1 оп. РУЖА сироп 100мл./АЛТЕЯ/ 2+1 оп. ГРИПОЛЕК капс.х15 1+1 оп. ДЖИН ДЖИРА АЛБА БЕБЕ спрей 30мл. 3+1 оп. ИМУНОБОР капс.х30 3+1 оп. КАЛОРЕКС КЛА капс.х30 1+1 оп. МЕМОРИН /ГИНКО БИЛОБА/ капс.40мг.х30 1+1 оп. ЧЕРНА БОРОВИНКА SPECIAL капс.х20 /с лутеин/ 3+1 оп. АФОМИЛ против дразнене колир 0.5мл.х10 10+1 оп. АФОМИЛ против зачервяване колир 0.5мл.х10/невен,лайка,копър/ 10+1 оп. БАРСА тбл.460мг.х30 /бяла бреза,мечо грозде,бъзак/ 5+1 оп. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ 5+1 оп. ДЖИНШЕНКАНГ чай гран.10г. 5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA

ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA АЛФА МАРКЕТИНГ ЕООД БОРОЛА ЕООД БОРОЛА ЕООД БОРОЛА ЕООД БОРОЛА ЕООД БОРОЛА ЕООД БУЛДОКТОР ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА


За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ 5+1 оп. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 5+1 оп. ЛАКСИЛИН сироп 100мл. 5+1 оп. ВИНОГИН МАКС капс.х30 4+1 оп. ВИТА ГОЛД ЛАЙФ от A-Z тбл.х30 4+1 оп. ЛИОЛАКТ капс.400мг.х10 2+1 оп. ЛИОЛАКТ капс.400мг.х30 2+1 оп. ЕКОДОРМ тбл.7.5мг.х10 3+1 оп. ЕН ТИ ТУС капс.х20 4+1 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100мл. 7+1 оп. + 1 ИГРАЧКА ПЪЗЕЛ МАГАРЕНЦЕТО ТУСЧО 20+3 оп. + 3 ИГРАЧКИ ПЪЗЕЛ МАГАРЕНЦЕТО ТУСЧО 100+20 оп. + 20 ИГРАЧКИ ПЪЗЕЛ МАГАРЕНЦЕТО ТУСЧО 250+60 оп. + 60 ИГРАЧКИ ПЪЗЕЛ МАГАРЕНЦЕТО ТУСЧО ЦЕРОКСИМ сусп.125мг/5мл.50мл. 1+1 оп. ЦЕРОКСИМ сусп.125мг/5мл.50мл. 1+1 оп. ЦЕРОКСИМ сусп.250мг/5мл.50мл. 1+1 оп. ЦЕРОКСИМ сусп.250мг/5мл.50мл. 1+1 оп. ЦИФРАН тбл.500мг.х20 5+1 оп. ВИТАМИН C ACTIV тбл.300мг.х20 /удължено освобождаване/ 10+5 оп. ИМОМЕД тбл.2мг.х10 10+5 оп. ХЕПКАРСИЛ ФОРТЕ капс.90мг.х40 МЕДИКА 3+1 оп. 2 оп. ГИНКО КО капс.х30+ 2 оп. ГЛИКОРАВНИН капс.475мг.х30 = 1 оп. ПРОСТАТИЛЕФЕКТ капс.475мг.х30 3 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN SPECIAL EDITION х 3 + 2 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN SPECIAL EDITION х10 + 3 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 1 SENSITIVE х 3 + 2 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 1 SENSITIVE х10 + 3 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 2 DOTTED х 3 + 2 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 2 DOTTED х10 + 3 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 3 RIBBED+DOTTED х 3 + 2 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 3 RIBBED+DOTTED х10 + 3 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 4 ANATOMIC х 3 + 2 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 4 ANATOMIC х10 + 3 оп. ПРЕЗЕРВ.MASCULAN ТИП 5 XXL BLACK х3 = 2 оп. ЕРОМАКС капс.475мг.х10

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВИТА ГОЛД ВИТА ГОЛД ВИТА ГОЛД ВИТА ГОЛД ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МИРТА МЕДИКУС ЕООД

МИРТА МЕДИКУС ЕООД

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

АЛГА САН гел 100мл.DR.THEISS 14+2 оп. МУКОПЛАНТ морска вода с ехинация спрей 20мл./АЛЕРГОЛ/ МУКОПЛАНТ морска вода спрей 20мл./АЛЕРГОЛ/ МУКОПЛАНТ морска вода със салвия спрей 20мл./АЛЕРГОЛ/ 7+1 оп. по избор СИРОП ЗА КАШЛИЦА Д-р Тайс 100мл. СИРОП ЗА КАШЛИЦА ЛЕКА НОЩ 100мл.DR.THEISS 80+15 оп. по избор АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г. 10+1 оп. АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 11+1 оп. 100+10 оп. АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. 10+1 оп. АНАЛГИН тбл.500мг.х20 11+1 оп. 100+10 оп. АНАЛГИН ХИН тбл.250мг.х10 11+1 оп. 100+10 оп. АНТИСТЕНОКАРДИН тбл.25мг.х60 10+1 оп. БРОНХОЛИТИН сир.125г. 11+1 оп. 100+10 оп. БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 11+1 оп. 100+10 оп. ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 11+1 оп. 100+10 оп. ВИЦЕТИН тбл.10мг.х30 10+1 оп. ДЕФЛАМОЛ унг.18г. 10+1 оп. ДИМЕКС сир.125мл. 11+1 оп. 100+10 оп. КАРСИЛ капс.90мг.х30 10+1 оп. КАРСИЛ тбл.35мг.х80 11+1 оп. 100+10 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125мл. 2+1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20 11+1 оп. 100+10 оп. РИНОЛЕКС унг.18г. 10+1 оп. СИЛДЕН тбл. 50мг.x4 2+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

НАТУРПРОДУКТ

НАТУРПРОДУКТ

НАТУРПРОДУКТ СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД

СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД

СОФАРМА АД

СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД

21


Промоции

септември 2011

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

СИЛДЕН тбл.100мг.x4 2+1 оп. СОПРАЛ капс.20мг.х14 10+1 оп. ТАБЕКС тбл.1.5мг.х100 10+1 оп. ТРИБЕСТАН тбл.250мг.х60 10+1 оп. ФУРОТАЛГИН сол.5мл. 10+1 оп. АКНЕРИН сол.100мл. 3+1 оп. АТОРВИСТАТ тбл.10мг.х30 4+2 оп. АТОРВИСТАТ тбл.20мг.х30 4+2 оп. ВЕРАПАМИЛ СОФАРМА тбл.80мг.х50 3+1 оп. ЛОРАТАДИН УНИФАРМ тбл.10мг.х10 10+1 оп.

22

ПРОИЗВОДИТЕЛ

СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ЛОРАТАДИН УНИФАРМ тбл.10мг.х30 10+1 оп. МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ тбл.250мг.х50 2+1 оп. УНИВАЛ лосион масажен 30мл./за ест.движение/ 2+1 оп. АЛТЕЯ сироп 120г./бял слез/ 10+1 оп. БЕЛА-BABY крем 100мл./екстр.невен+Вит.А,D,E/ 10+1 оп. ЕХИНАВИТ С сироп 130г. 10+1 оп. МЕДОПРИМ сироп 120г./иглика,мащ./ 10+1 оп. ПРИМУЛЕ сироп 120г./иглика/ 10+1 оп. ТИМИ сироп 120г./мащерка/ 10+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ


h Coug

ЛИЦ А И СИНУ ЗИТ ПРИ К АШ

re

Mixtu

СИРОП ЗА К АШЛИЦ А ОТ ДОБРЕ ПОЗНАТИ БИЛКИ

ПОДОБРЯВА МУКОЦИЛИАРНИЯ КЛИРЪНС

ОБЛЕКЧАВА ПРИСТЪПА НА КАШЛИЦА

СЕКРЕТОЛИТИЧЕН ЕФЕКТ

ПО-ЛЕСНО Е ДА СЕ ОТХРАЧИ БРОНХИАЛНИЯ СЕКРЕТ

БРОНХОСПАЗМОЛИТИЧЕН ЕФЕКТ ОТЛИЧЕН ЕКСПЕКТОРИРАЩ ЕФЕКТ ПРИ ПУШАЧИ

УЛЕСНЯВА ДИШАНЕТО

 j x p n qrp ПОДОБРЯВА ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗА М. СЕПТЕМВРИ

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ТАВИПЕК КАПС. 30 БР.: 10 ОПАК. - ПОДАРЪК 2 ОПАК. Х 20 БР. НАТ. РАБАТ 20 ОПАК. - ПОДАРЪК 5 ОПАК. Х 20 БР. НАТ. РАБАТ 50 ОПАК. - ПОДАРЪК 15 ОПАК. Х 20 БР. НАТ. РАБАТ

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ТУСАВИТ СИРОП 125 МЛ.: 10 ОПАК. - ПОДАРЪК 1 ОПАК. НАТУРАЛЕН РАБАТ 20 ОПАК. - ПОДАРЪК 3 ОПАК. НАТУРАЛЕН РАБАТ 50 ОПАК. - ПОДАРЪК 10 ОПАК. НАТУРАЛЕН РАБАТ

1164 София, жк. Лозенец, ул. Митрополит Кирил Видински 6-8, тел.:/факс: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: montavit@montavitbg.com

Лекарствен продукт. Преди употреба прочетете листовкaтa.


A 634/20.01.2011


ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР, ЗА ДА СМЕ ОТНОВО СЕБЕ СИ


RENU® MULTIPLUS® НА BAUSCH&LOMB СВЕЖИ ЛЕЩИ ВСЕКИ ДЕН

ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ При закупуване на 2 бр. ReNu® MultiPlus® 240 ml и 1 бр. ReNu® MultiPlus® 120 ml получавате 10% отстъпка и 1 бр. ReNu® MultiPlus® 60 ml От месец септември 2011 г. ReNu® MultiPlus® е с нова, по-ниска цена и за крайните клиенти:

ReNu® MultiPlus® 240 мл - 18,05 лв ReNu® MultiPlus® 120 мл - 12,47 лв

Период на промоцията: от 01.09.2011 до изчерпване на промоционалните количества.

ReNu® MultiPlus® - Почиства, изплаква, овлажнява, дезинфекцира и съхранява контактните лещи без да уврежда очите. Уникална комбинация от съставки, гарантираща здраве и комфорт на пациентите с контактна корекция: Dymed – за ненадмината дезинфекционна ефективност спрямо всички видове причинители на очни инфекции. Hydranate – за ежедневно почистване на протеините. Poloxamine – за отстраняване на липидните и други отлагания от повърхността на лещите за подобро зрение и по-добра овлажняемост. Съвместим с всички видови меки лещи, включително и тези от силиконов хидрогел. Единственият разтвор с доказана дезинфекционна ефективност и при необичайни, екстремни условия!

Повече информация за всички разтвори на Bausch&Lomb можете да откриете на www.lensoptical.com


Актуално

3 СТЪПКИ ЗА НЕЧУПЛИВИ КОСТИ

Тази година логото на Световния ден за борба с остеопорозата - 20 октомври - е „Обичай костите си!”

губят значителни количества костна и мускулна маса през дългите периоди на безтегловност в космическото пространство. Особено вредно при подрастващите е дългото застояване пред компютрите, което е категоричен пример за заседнал начин на живот. Така децата не могат да изградят адекватно костната си маса и на 20-годишна възраст не могат да достигнат пиковите си нива, с което остават с по-ниска костна маса от спортуващите си връстници. Кой спорт е най-ефективен? Аеробните упражнения (бързо ходене, туризъм, изкачване на стълби или тичане), вдигането на тежести и скачането увеличават костната минерална плътност от 1 до 4% на година при пре- и постменопаузални жени. Трябва да се отбележи, че обикновеното ходене не може да намали риска от фрактури. Въпреки това, голямо кохортно проучване подкрепя ползата от бързото ходене за намаляване риска от фрактури на бедрената кост (повече от 4 часа на седмица може да намали риска от фрактури на бедрената кост с 41%).

д-р Родина Несторова ревматолог, секретар на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза Необходими са само 3 стъпки, които са най-важни за превенцията на остеопорозата през всички стадии на живота: ПЪРВА СТЪПКА – ДВИЖЕНИЕ Налице е строга зависимост между физическата активност и костното здраве. Проучванията доказват, че физически активните, спортуващи хора имат по-висока костна плътност, по-голяма мускулна здравина и по-малка склонност към падане. И обратно, имобилизацията (режим на легло) води до костна загуба, мускулна слабост и по-голяма склонност към падане и то само за няколко седмици. Пример в това отношение са астронавтите, които

30

ВТОРА СТЪПКА – КАЛЦИЙ Калцият е ключов структурен компонент на костта. Скелетът притежава 99% от нашия калций. Калцият се абсорбира от тънките черва както чрез пасивна дифузия, така и чрез активна абсорбция, като последната се регулира от вит. D. Храната е достатъчен източник на калций – мляко, млечни произведения, риба, месо, ядки, плодове, зеленчуци, варива, хляб. Всички тези продукти са богати на калций и при нормален диетичен режим организмът получава необходимото количество с храната. Приема се, че минимумът калций, който трябва да се приеме за 24 часа, е 800 мг. Не се препоръчва самостоятелна калциева суплементация, тъй като тя е доказано недостатъчна за превенция на остеопоротичните фрактури. Вит. D суплементацията има основна роля за костното здраве. Днес фокусът в превенцията на фрактурите е суплементация с вит. D в комбинация с богат на калций диетичен режим.

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Септември 2011

IOF препоръчва различен прием на калций в зависимост от възрастта: Възрастова група 0-6 мес 6-12 мес. 1-3 г. 4-8 г. 9-18 г. 19-50 г. 51-70 г. мъже 51-70 г. жени >70 г. Бремени и кърмещи 14-18 г. Бременни кърмещи 19-50 г.

(mg/дн.) 200 260 500-700 800-1,000 1,100-1,300 800-1,000 800-1,000 1,000-1,200 1,000-1,200 1,100-1,300 800-1,000

ТРЕТА СТЪПКА – ВИТАМИН Д Вит. D има няколко ключови функции: 1. Калциева абсорбция от гастро-интестиналния тракт. 2. Регулаторен ефект върху нивата на паратиреоидния хормон, резултиращ в редуциране на костната загуба. 3. Правилно възстановяване и минерализация на костта. 4. Директен стимулиращ ефект върху мускулната тъкан, с което редуцира риска от падане. 5. Повишава костната минерална плътност и редуцира риска от падане и фрактури с около 20%, вкл. фрактурите на бедрото (доказано в клинични проучвания с орална суплементация на вит. D). Следователно по отношение на костно-мускулната система вит. D има ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ – както върху костите, така и върху мускулите! Метаболитни стъпки на вит. D в организма: Под въздействие на UV лъчи в кожата ни се образува вит. D3 /7-холекалциферол/. Той подлежи на две хидроксилации - едната е в черния дроб, а другата е в бъбрека. В черния дроб се образува 25-хидрокси-холекалциферол. В бъбрека след още една хидроксилация се образува крайният метаболит е 1,25дихидрокси-холекалциферол /калцитриол/, който е активният Д-хормон. Именно благодарение на вит. D3 намалява рискът от фрактури. Причината е в следните доказани факти: вит. D подобрява качеството на костта, потиска костната резорбция и

намалява риска от падане. Има 3 източника на вит. D: слънцето, храната и диетичната суплементация. Слънцето. Не случайно вит. D е наречен „слънчев” витамин. Достатъчни са 10 мин. дневно излагане на слънце, за да се образуват необходимите нива на витамина в организма - около 3000 IU. Храната. Най-богати на вит. D са рибата и черният дроб на риба треска. Диетичната суплементация. Когато излагането на слънце е неадекватно на нуждите, се препоръчва допълнителен прием на вит. D: 800-1000 IU/ дневно. Вит. D суплементацията във високи дози трябва да се препоръчва, защото намалява честотата на паданията и фрактурите, предпазва от сърдечносъдови заболявания и редуцира симптомите на простуда и грип. В клинични проучвания е доказано, че добре се повлияват захарният диабет, артериалната хипертония, мултиплената склероза, болестта на Крон, намалява болката, а също добре се повлияват и депресивните състояния. FDA препоръчва да се прави суплементация с вит. D за превенция на остеопороза в доза ≤ 2,000 IU/d (50 mg)/дневно. Оптималните серумни нива на вит. D (25-хидрокси-холекалциферол) са 50-70 ng/ml. По-високите нива на вит. D се препоръчват с цел превенция на паданията и фрактурите. Дефицит на вит. D е налице при серумно ниво <30 ng/ml. В тези случаи се препоръчва суплементация с 800-2,000 IU, както и мониториране на нивата на вит. D (25-хидрокси-холекалциферол) поне веднъж годишно. Според анализ на IOF при 50-70% от европейците е налице висока степен на дефицит на вит. D (серумното ниво на 25(ОН)D<25 nmol/l). Oсновните рискови групи са старческата и юношеската. Източници на вит. D Сьомга в естествена среда Сьомга от ферма Сардина, консерва Скумрия, консерва Риба тон, консерва Масло от черен дроб на риба треска Яйчен жълтък

IU 600 до 1000 IU /100 гр 100 до 250 IU /100 гр 300 до 600 IU /100 гр 250 IU / 100 гр 236 IU /100 гр 400 до 1000 IU /1 с. л. 20 IU/брой

Трите стъпки за здрави кости – КАЛЦИЙ, ВИТ. D И ДВИЖЕНИЕ са задължителни за всеки ден от нашия живот. Ако не ги забравяме и пропускаме, ще имаме здрави и нечупливи кости, което всеки от нас заслужава, а това е гаранция за високо качество на живот.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

31


Coldrex MaxGrip, Panadol Baby и Cetebe са сред най-предпочитаните търговски марки според първото проучване на мненията на магистър фармацевтите у нас

През юни “Фарма Бранд”, с подкрепата на БФС, проведе първото в България проучване сред магистър фармацевтите за най-предпочитани търговски марки ОТС продукти.

Така една много полезна европейска практика бе въведена и у нас. Анкетна карта с въпроси за 58 лекарствени групи бе разпространена сред повече от 1000 магистър фармацевти от цялата страна. Всеки, отговорил на въпросите, нанася своя УИН номер и печата на аптеката, в която работи.

Първо място за най-предпочитан продукт в категорията „Комбинирани продукти за лечение на простуда“ заслужи Coldrex® MaxGrip на GlaxoSmithKline. Той е избран за №1 от 76% от участвалите магистър фармацевти. Продуктите в тази категория са 15. Мнението на магистър фармацевтите е още едно признание за Coldrex® MaxGrip, след като наскоро той бе определен от авторитетна комисия от експерти за „Лекарствен продукт за 2011 година” в категорията „Без лекарско предписание”. Мултисимптомният Coldrex MaxGrip е сред най-използваните лекарствени продукти за настинка и грип. Освен MaxGrip, който има 1000 mg paracetamol, на пазара се предлагат още две сашетни форми на Coldrex – с вкус на лимон и с вкус на мед и лимон, с по 750 mg paracetamol, които са подходящи при първи симптоми на настинка и грип. Coldrex се предлага и в таблетна форма. За деца от 6 до 12 годишна възраст е Junior сашети. Coldrex Nite е най-новото попълнение към портфолиото, предлага се в сиропна форма с приятен ментов вкус и е специално предназначен, за да облекчи най-неприятните симптоми през нощта – висока температура, запушен нос, кашлица. Миналата година GlaxoSmithKline пусна на пазара още две форми на Coldrex – Coldrex lozenges (билкови таблетки за смучене) и Coldrex Immuno – витамин С с удължено освобождаване и цинк, за подсилване на имунната система. Така портфолиото на Coldrex стана най-голямото на пазара на продукти за настинка и грип и обхваща всички етапи на справяне с грипа и настинката – от превенция до лечение. Най-предпочитани продукти в своите категории са още няколко бранда на GlaxoSmithKline. Panadol® Baby е посочен от 88% от магистър фармацевтите за най-предпочитан продукт в категорията „Аналгетици и антипиретици за деца“ между 8 конкурентни търговски марки.


Panadol Baby e най-често предписваният paracetamol за деца на възраст от 0 месеца до 12 години. Той бързо и ефикасно понижава температурата и облекчава болката при децата – при простудни заболявания и грип, зъбобол и болка при никнене на зъбки, болка след имунизации и др. Предлага се под формата на суспензия – по-гъстата консистенция провокира правилно гълтачния рефлекс на малките кърмачета, не се разтича от устата и те приемат точната дозировка. Има приятен и предпочитан от децата ягодов вкус.

Panadol Baby и Junior супозитории са подходящи за деца, при които приемането на лекарства през устата е затруднено – например при гадене и повръщане. Освен педиатричните форми, Panadol предлага таблетни форми с paracetamol за възрастни. Panadol таблетки са единствените филмирани таблетки paracetamol на пазара – така пациентите не усещат горчивия вкус на paracetamol, при това на една от най-достъпните цени, в сравнение с останалите парацетамол съдържащи продукти. Panadol Extra включва допълнителна съставка, която подсилва с до 37% аналгетичния ефект и е подходящ за лека до умерена болка. Cetebe® оглави класацията за най-предпочитан продукт в категорията „Продукти с витамин С“ между 11 конкурентни търговски марки. 76% от участвалите магистър фармацевти са гласували си за него. Когато приемаме витамин С, действието му продължава не повече от 4 часа, а излишното количество се елиминира. Именно затова в лабораториите на GlaxoSmithKline бе разработен Cetebe с удължено освобождаване под формата на специални пелети, които доставят необходимото за организма количество витамин С постоянно и равномерно в продължение на 8 до 12 часа. Така Cetebe укрепва имунната система през целия ден.


Под

лупа

OTС продуктите – двигател на ръста през 2011 година

Пазарът на ОТС и хранителни добавки показва изразено развитие, сравнено с 2010 г. Съответно ръстът е 24% в стойност и 18% в опаковки. Средната цена на една продадена опаковка регистрирано ОТС достига 4.28 лв.; на хранителна добавка – 5.77 лв. Очакваната годишна стойност на ОТС пазара за 2011 г. е 495 млн. лв. при ръст до 25%.

Т

ази есен се очаква още по-активно предлагане и рекламни кампании по отношение на ОТС пазара. Това е логично, защото най-купуваните лекарства без рецепта в българските аптеки са основно лекарствата против главоболие и настинка. Това сочат последните данни на IMS. Важно е да се предвиди, че не най-големите компании отделят значителен ресурс за рекламни стратегии и промоционални активности. Водещи са компаниите Actavis и GlaxoSmithKline. "За първите шест месеца на годината имаме реално покачване от около 40% на инвестициите ни в телевизионна реклама", коментира Страхил Руйчев, маркетинг мениджър в Actavis. Рекламният бюджет на компанията се е покачил почти два пъти в сравнение с 2010 г. GlaxoSmithKline – компанията, позната на българския пазар с марките Sensodyne, Panadol, Coldrex – се завръща с висок скок от 29-о на 14-о място и ръст на инвестициите си в реклама от 145% или около 5 млн. лв. според данните на Be Media Consultant. През първото шестмесечие почти всички фармацевтични компании, които влизат в топ 50, са увеличили вложенията си според мониторинга. Изключение прави Natur Product със спад от 61%. Коментираме тези цифри и факти, защото е важно в началото на есенно-зимния сезон да се анализират реалните възможности за по-качествени продажби и да се използват ефективно бизнес предложенията на компаниите, предвидили в бюджета си средства за подпомагане на фармацевтичната грижа.

36

За всички нас е ясно, че този пазар е един от най-динамично развиващите се – има сериозен годишен ръст. Всяка година на него се появяват поне четири-пет нови продукта и започва кампания за налагането им. "Българският пациент обаче дотолкова е свикнал с пазарния лидер, че влиза в аптеката и казва: "Един Аналгин, моля". Това е продукт, който има дългогодишна употреба, затова новите играчи трябва да отговорят на въпроса на клиентите: „Защо да избера нещо друго", казва Кунчо Трифонов, регионален мениджър на IMS Health. Фармацевтите са тези, които трябва да съобразят и предложат на пациента, това което е най-добре балансирано между рекламата, промоцията и търсенето. Предложенията на търговския екип на СТИНГ тази есен са свързани основно с промоционалните активности на всички производители, които са подготвили рекламни стратегии. Акцентираме върху идеята за по-ясна визуализация и мърчандайзинг в аптеките на продукти, които се представят с телевизионна реклама. Имаме предложения за различни рекламни подходи на наложени брандове. При лекарствата, които се продават без рецепта, няма ограничения в рекламирането. За осемте месеца на годината по данни на TNS/TV Plan за реклама на аналгетици са дадени над 2.55 млн. лева. Почти всички компании ползват щендери в аптеките и печатат рекламни флайъри за пациентите. Част от производителите на ефервесцентни таблетки пък наблягат на по-лесната усвояемост от организма на тези продукти. Въпреки големите си рекламни бюджети обаче, някои нови продукти не могат да пробият сред някои български лекарства, които не се рекламират изобщо. Ако трябва да коментираме клиентите, те са 2 основни вида по общото мнение на бранд мениджърите. Едните предпочитат традиционните медикаменти. На това се дължи много високият пазарен дял на Аналгин. Има други, които са обърнати към новите продукти и опитват и ползват нови лекарства. Покупката зависи и от това дали продуктът е препоръчан от фармацевт, лекар, видяли ли са реклама.

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Септември 2011

Засега маркетинговите активности трудно променят установените навици, дори когато става въпрос за промяна на лекарствената форма на медикамента. Това обяснява и сравнително ниските продажби на ефервесцентни таблетки за облекчаване на болка, при температура и възпаление. За информация - над 50 млн. лева годишно се дават в България за покупка на болкоуспокояващи медикаменти в аптеките.

Лекарствата срещу болка се базират на четири основни съставки – метамизол, парацетамол, ибупрофен и ацетилсалицилова киселина. Потребителите не правят особена разлика между тях и начина им на действие. А и самите фармацевтични компании се въздържат от публични схватки от типа "кой е най-резултатен", съзнавайки, че в подобна война няма победители.

Рекламни стратегии Есен 2011 г.

Брандиране на рафтове и лами

Уважаеми клиенти, както знаете, ОТС портфолиото на GSK е ексклузивитет на СТИНГ АД. Препоръчваме ви активно използване на различните рекламни канали. Сезонът е във вашите ръце и знания. ТВ кампании

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

37


Под

лупа

Брандиране по проект

Стикери за под

Стопери

38

Вертикални диспенсери

Светещи табла

Открити дисплеи

Брандиране на гише

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Фармацевтични

новини

Обнародван е устройственият правилник на НЦОЗА Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е с 202 души персонал и се управлява от директор, който се назначава след конкурс и се атестира на всеки три години. В центъра функционират пет дирекции и три самостоятелни отдела, а дейностите му варират от промоция и профилактика на здравето, през експертна и методическа помощ на лечебните заведения, провеждане на научна и учебна дейност, до разработване, въвеждане и поддържане на технологии за класификация на диагностични и лечебни дейности. Това става ясно от обнародвания в „Държавен вестник” устройствен правилник на новосформираната структура. Дейността на директора на НЦОЗА се подпомага от заместник-директори и главен секретар, а като съвещателен орган в центъра функционира директорски съвет, който включва директора, зам.директорите, главния секретар, директорите на дирекции, главния счетоводител и юрисконсулт. Центърът има и научен съвет, който ръководи научноизследователската и учебната дейност, гласи правилникът. Съгласно документа, директорът на центъра трябва да бъде с магистърска степен по медицина, икономика или здравен мениджмънт и най-малко 3 години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването. Правилникът не определя мандат на директора на НЦОЗА, а отбелязва, че след провеждането на конкурс той сключва трудов договор с министъра на здравеопазването. Документът също така не уточнява броя на заместниците на директора. По отношение на атестацията на директора устройственият правилник казва, че тя може да бъде отрицателна, неудовлетворителна, добра или много добра. Ако директорът не е съгласен с оценката, той може да подаде възражение пред здравния министър, който, в случай, че уважи възражението, назначава нова атестация. Основните направления в дейността на НЦОЗА съгласно правилника са дейности по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите, както и информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Чехия се отказа от промени в предписването на лекарства Министърът на здравеопазването в Чешката

40

Република Леош Хегер се е отказал от идеята лекарствата в страната да се предписват по нов начин, като лекарите изписват в рецептата само активната субстанция, а не конкретно лекарство. Пресата в Чехия припомня, че предложението е направено, за да се пестят средства от страна на здравноосигурителните фондове и да се ограничи корупцията. Подобно предложение беше лансирано и у нас преди около година. Предложението беше лекарствата да се изписват по международни, а не по търговски наименования. Чешкият здравен министър обаче е отстъпил пред аргументите на лекарската камара в страната и други експертни групи и е оттеглил законопроекта си. Експертите са заявили, че промените няма да елиминират корупцията, а само ще я пренасочат към фармацевтите, вместо към лекарите. „Промяната ще обърка пациентите. Не всички лекарства с една и съща активна субстанция са еднакви. Те се различават по редица допълващи съставки”, твърди президентът на лекарската камара в Чехия Милан Кубек.

ЕС отдели 12 милиона евро за борба с епидемиите Европейската комисия отпусна 12 милиона евро от рамковата програма на Европейския съюз за изследвания, за да повиши европейския капацитет за справяне с патогени като бактерията ешерихия коли, която отне живота на 46 души в Европа. Средствата ще бъдат за международен консорциум, наречен ANTIGONE, който ще изследва патогени, които могат да представляват заплаха за човешкото здраве. 2.1 милиона евро от парите ще бъдат специално за проучване на новата разновидност на бактерията ешерихия коли. По-доброто познаване на тези патогени ще даде възможност на учените да развият по-ефективни средства за справяне с тях и да предотвратят потенциална епидемия. ANTIGONE ще работи в тясно сътрудничество с друг проект, избран за финансиране – PREDEMICS. Еврокомисарят по изследователската дейност, иновации и наука Мойра Гейгън-Куин обясни, че политиката на ЕС е „фокусирането на европейските изследвания и иновации върху нещата, които оказват най-голямо влияние върху жителите на ЕС и естествено здравеопазването се намира в челото на този списък”. Консорциумът ANTIGONE ще включва 14 партньорски организации от седем държави.

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


ПРОМОЦИЯ ОТ

УНИФАРМ АД Продукт

Промоционално количество

Промоционален рабат

% Нaтурален рабат

Аторвистат табл. 10 мг x 30

4

2

50%

Аторвистат табл. 20 мг. x 30

4

2

50%


2+2=5 За закупени 2 оп. Гинко-Ко капс. х 30 + 2 оп. Гликоравнин капс. х 30

получавате рабат 1 оп. Простатилефект капс. х 30

2 + 2 =

т а б а р

Промоцията важи до изчерпване на количествата.

Тел.02/963 14 15 www.mirtamedicus.com


åë õðàíèò

íà äîáàâêà

çà èìóííàòà ñèñòåìà


ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ВИТАЛОН ЕООД, 02/483 52 90, 0884 58 29 54

Маслина + Гинко

Имунно вита

Препоръчва се за подкрепа дейността на мозъка, сърцето и кръвоносните съдове. Съдейства за подобряване на паметта и повишаването на концентрацията. Подкрепя периферната циркулация и детоксикационните функции на организма. Маслината прочиства кръвоносните съдове отвътре, като засилва действието на гинкото, което от своя страна подобрява циркулацията и снабдяването на организма с кислород.

На всяка поръчана опаковка получавате 2 оп. ПОДАРЪК!

Регулин Т Регулин Т се препоръчва с цел да намалява апетита и да ускорява процеса на отслабването, като ускорява метаболизма. Съдейства за оптималната обмяна на мазнините, въглехидратите и белтъците. Подкрепя храносмилателната дейност и детоксикационните функции. Изчиства черния дроб от токсините. Допринася за подоброто общо състояние на организма.

Имунно вита има положително влияние върху имунната система, като подкрепя съпротивителните функции и укрепва организма след прекарани заболявания. Препоръчва се като профилактика през преходните месеци, както и за допълнителна терапия при нарушената функция на имунната система, грипове, настинки.

Глюкозамин + Силиций Допринася за подновяване и подхранване на ставните хрущяли, подобрява цялостната подвижност, спомага за свободното движение на ставите, подсилва дейността на съединителните тъкани и влияе за намаляване загубата на калций. Продуктът се използва при артрит и болки в ставите. Намалява болката при остеопороза и служи като градивен материал на хрущялната тъкан.


Промоцията е активна от 01.09 до 30.10.2011 г. или до изчерпване на количествата

Ябълков оцет + Канела

Зелено кафе + зелен чай

Продуктът Ябълков оцет + Канела се препоръчва при хора с леко повишена захар и излишни мазнини, тъй като действа като пречиствател на кръвоносните съдове и черния дроб. Изключително подходящ е за хора с диабет от тип 2. Подкрепя жлъчночернодробните функции и дейността на панкреаса.

Зелено кафе + зелен чай се препоръчва като хранителна добавка с цел да намалява абсорбирането на глюкозата и да засили базалния метаболизъм. Има термогенно действие и ускорява процеса горене на мазнините. Стимулира централната нервна система, намалява апетита, дава усещане за ситост. Намалява наднорменото тегло и пречиства организма от токсини.

На всеки 2 поръчани опаковки получавате 1 оп. ПОДАРЪК!

Ябълков оцет + Зелен чай Препоръчва се като детоксикатор, допринася за изгарянето на мазнините и изхвърляне на свободните радикали от тялото. Подкрепя детоксикационните функции на организма и спомага за намаляването на надномерното тегло. Подкрепя дейността на сърцето и кръвоносните съдове. Изчиства черния дроб от токсините. Спомага за нормализирането на кръвното налягане и намаляване на холестерола.

Лексовал – форте Лексовал – форте като комбинация от натурални съставки се ползва при симптоми на тревожност, виене на свят и шум в ушите. Има успокоително действие при хора, които често преживяват емоционален стрес и имат проблеми със съня. Усилва мозъчните функции и подобрява паметта. Не оказва влияние върху способността за шофиране и не предизвиква зависимост.


ÏÐÎÌÎÖÈß

5=6

ïðè çàêóïåíè 5=6:

5 áð. Ëàêñèëèí êàïñ. (400ìã õ 15) èëè 5 áð. ñèðîï (100ìë.) - àïòåêàòà ïîëó÷àâà 1 áð. ÁÎÍÓÑ

5 áð. Ãåðèìàê êàïñ. (150ìã õ50) - àïòåêàòà ïîëó÷àâà 1 áð. ÁÎÍÓÑ

5 áð. Áàðñà êàïñ. (460ìã õ 30) 10 áð. Àôîìèë (10 ì.ä.) ï/â - àïòåêàòà ïîëó÷àâà Äðàçíåíå èëè ï/â Çà÷åðâÿâàíå 1 áð. ÁÎÍÓÑ - àïòåêàòà ïîëó÷àâà 1 áð. ÁÎÍÓÑ

5 áð. Êîêîáî êàïñ. (50ìã õ 100) - àïòåêàòà ïîëó÷àâà 1 áð. ÁÎÍÓÑ

5 áð. Äæèíøåíêàíã (10ã) - àïòåêàòà ïîëó÷àâà 1 áð. ÁÎÍÓÑ

óë. “Ãåîðãè Ñîôèéñêè” ¹1 Òåë.: 02/ 950 0060, 950 0061 950 3500, 950 3501 950 4940, 950 4941 0882 219 945 www.velevipharma.com


Смокиня

О

бикновената смокиня (Ficus carica) е ниско плодово дърво, разпространено в Средния Изток и цялото Северно и Южно Средиземноморие (от Афганистан до Португалия и Мароко). Растението не е взискателно към условията на средата, издържа на горещини и бедни почви. Израства 3 до 10 м височина и има гладка сива кора. Мъзгата от ствола на дървото дразни човешката кожа. Пресните смокини съдържат от 68 до 82% вода; от 0,18 до 0,47% плодови киселини; 14,0 до 23,0% захари, от които между 13,0 и 21,0% монозахариди (глюкоза и фруктоза); пектин - от 1,3 до 2,5%. Съдържа минерални вещества (окиси): калий - 303 мг%, калций - 53 мг%, магнезий – 22 мг%, фосфор - 36 мг%, сяра - 10 мг%, манган.

Календар

Стинг 2011

Сушените смокини са с променен състав. Съдържат вода - от 21 до 26%; плодови киселини - от 0,38 до 0,58 %; захари - от 48 до 60 %, от които монозахариди - от 48,0 до 56,0%; пектин; белтъчини - 3,6%. Минерали: калий - 964 мг %, калций - 162 мг %, фосфор - 116 мг %, магнезий – 71 мг % и др. Смокините съдържат и витамини В1, В2, РР, Е и значително количество оксалова киселина - 100 мг %. Благодарение на богатото си съдържание на калий и захари смокинята е полезна при сърдечно-съдови заболявания, повишено кръвно налягане и отоци. Желязото и манганът в смокинята са полезни при анемия.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

63


Списание СТИНГ бр. 93 09,2011  

Списание СТИНГ бр. 93 09,2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you