Page 1

ISO 9001:2008

Великден - 12

Здравната програма на ЕС - важен инструмент за здравеопазване - 32

Брой 88, АПРИЛ 2011

Концепция за национална лекарствена политика - 36


Уважаеми колеги, Пред вас е априлско-пролетното, свежо, но с професионална насоченост списание на СТИНГ АД. През този великденски месец ще акцентираме върху очакваните промени в нормативната база, някои професионално-съсловни въпроси, европейски програми за здравеопазване и търговски предложения. Изказваме благодарност към колегите и партньорите, които се включиха в ІІІ-та маркетингова конференция за фармацевти по програмата „Lege Artis”. Участие в нея взеха 567 фармацевта от цялата страна, а 23 компании производители на лекарствени средства, хранителни добавки, медицински изделия и козметика представиха своите продукти. Акцентът падна върху начините за налагане на успешен бизнес модел в аптеката с фокус върху крайния клиент. Интерес предизвика бизнес моделът Canvas, представен от маг. фарм. Цв. Кръстев, както и лекциите на д-р Я. Янкулов, д-р К. Трифонов - IMS Bulgaria и доц. И. Гетов.

Общото в представени от тях теми беше анализът на пазара и ценообразуването като основен фактор за по-успешен бизнес. Специално внимание се отдели на новия електронен начин на плащане, който СТИНГ АД предлага. Той е в отговор и на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой. И накрая, като пролетен акцент, ви представям следната аналогия между водата и нашата мисия. ...Ние сме се посветили да се грижим за живота и да помагаме. Достатъчно силни сме, за да се задържим в руслото, което превърнахме в пълноводна река. Но също като нея сме и достатъчно гъвкави, за да се справим с трудностите, да приемем новостите и да приветстваме идеите. Мечтаем, но мечтите ни не са просто балонче в чаша вода, което изчезва щом срещне повърхността. Знаем, че мечтите са реални и се борим за тях. Структурата на водата е подвижна и нетрайна, но сред изменящите се форми има и стабилни

структури. Те съхраняват запомнената информация. Истории, забравени от хората, могат да бъдат възкресени от паметта на водната молекула. Също като тази незабравяща нищо частица СТИНГ се учи от себе си и другите, помни успехите си и се развива. Ние сме вода с душа. Целият ни живот всъщност е обмен на вода с вода... във вода. Всичко, което тя прави, е да съхранява отражението ти и да те поддържа жив. Толкова малко на пръв поглед, а всъщност означава всичко на втори. Малката синя планета е невероятна именно заради наличието на това вещество, което страда, помни, комуникира и ни прави живи. СТИНГ е онази река, която години наред събира впечатления, мисли и мечти, проправя си път и върви напред. Река, която е една от безброй, но единствена сред многото...

Аделина Любенова


Издава СТИНГ АД Главен редактор: маг. фармацевт Аделина Любенова Реклама: маг. фармацевт Александър Христов, e-mail: a.hristov@stingpharma.com Деляна Делчева, e-mail: deliana.delcheva@stingpharma.com Дизайн и предпечат: Десислава Христова Печат: Дедракс ООД Разпространение: СТИНГ АД Адрес: София, бул. “Асен Йорданов” №6, тел. 02/ 970 31 e-mail: office.sofia@stingpharma.com

Светли Великденски празници! Съдържание Бизнес месец

4-6

Дермокозметика

10-11

Актуално

12-13

Промоции

14-20

Стинг представя

22

Под лупа

32-33

Фармацевтично общество

36-37

Календар “Стинг” април

63

VICHY

Великден

Как да се погрижим за ставите си? Здравната програма на ЕС: важен инструмент за здравеопазване Концепция за национална лекарствена политика Ипомея

Списанието е специализирано за фармацевти. Разпространява се безплатно с рекламна цел. Редакцията не носи отговорност за предоставените материали. Препечатване на текстове, илюстрации или обособени части от списанието може да става само след писменото съгласие на издателя.


съвместно с ePay

ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАЩАНИЯ

7

причини да ползвате системата за онлайн заявки web.stingpharma.com

Уважаеми клиенти, От 01.04.2011 г. СТИНГ АД предоставя на своите клиенти възможност за разплащане на сайта за електронни заявки web.stingpharma.com. Систематa е изградена съвместно с ePay. Осигурява следните 7 предимства в сравнение с традиционните начини на плащане: 1. Точност и бързина Виждате в реално време своите задължения – номер на фактура, сума за плащане, падеж. Сами избирате кои от тях да платите изцяло или частично. Постигате максимална бързина – осъществявате плащането от вашия офис и от вашия компютър; закривате задълженията и получавате обратна информация в реално време. Отпада необходимостта от писане на платежно нареждане и посещение на банката. 2. Икономия на пари Този начин е по-евтин в сравнение с другите възможности за разплащане по банков път, особено в случаите на междубанкови разплащания - заплащате към вашата банка само разходите за обслужване на вашата дебитна или кредитна карта. 3. Универсалност Системата работи с всички банки. Не са необходими допълнителни хардуерни устройства, специализиран софтуер, електронен подпис и т.н. 4. Удобство при счетоводната обработка и последващи справки За целите на счетоводството получавате справка в реално време за извършените плащания по фактури. Имате възможност по всяко време да правите справки за извършени плащания за произволен период от време. 5. Оптимално използване на финансовия ресурс Закриването на задължения в системата дава възможност за освобождаване на суми по кредитни лимити и подаване на нови заявки в реално време. 6. Ефект за вашите клиенти Системата ви предоставя възможност да сведете до минимум времето за подготовка на парични средства за плащане в брой. 7. Спазване на Закона за ограничаване плащанията в брой

Плащанията чрез системата за електронни разплащания ePay отговарят на изискванията на Закона за ограничаване плащанията в брой. По смисъла на закона, това са плащания с банков превод. За да се възполвате от предимствата на системата за електронни разплащания ePay, е необходимо да изпълните 4 кратки стъпки. 1. Трябва да издадете дебитна карта към фирмената си сметка. Издаването на карта става от най-близкия клон на вашата банка. Изключение правят единствено клиентите на Банка ДСК и ОББ, при които има специални изисквания за поддържаните карти. (Банка ДСК поддържа единствено карти Virtual MasterCard, Virtual Visa, MasterCard Galaxy, Visa Galaxy, а ОББ поддържа единствено карти Visa Classic, Visa Business, Visa Gold, MasterCard Classic, MasterCard Business, MasterCard Gold.) 2. Трябва да направите регистрация в сайта за електронни разплащания www.ePay.bg. Регистрацията става бързо и лесно, следвайки инструкциите, получени от сайта. 3. След регистрация трябва да регистрирате банковата си карта като платежно средство в сайта за разплащания ePay.bg. Регистрацията изисква посещение на банкомат, поддържащ услуга B-Pay за активиране на функцията за електронни разплащания през POS терминал (пълен списък с банкоматите поддържащи тази услуга може да бъде намерен на адрес https://www.epay.bg/?page=front&p=b-pay_atm_emv). 4. След успешно активиране на вашата карта като платежно средство остава само да влезете в меню ‚плащания‘ на интернет сайта за заявки на СТИНГ АД и да направите плащанията си чрез удобния и интуитивен интерфейс.

СТИНГ АД предоставя допълнителен бонус в размер на 0.2% от стойността на всяка фактура, платена в срок, чрез систематa за електронни разплащания ePay през сайта на дружеството за електронни заявки web.stingpharma.com


Бизнес

месец

ЛОГИСТИКА Новите предложения от Стинг АД за този период са: АРТИКУЛ

INN

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АНАЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

ЛАТАЛУКС колир 50 мкг/мл. 2.5 мл.

Latanoprost

JELFA

Понижение на вътреочното налягане

КСАЛАТАН; УНИЛАТ

ЗАНЛАН тбл. 10 мг.х 20

Cetirizine

SANDOZ

Антиалергичен продукт

ЗИРТЕК; ЗОДАК; ЕГИРИЗИН; ЦЕТИРИСТАД

ОРМУС капс. 20 мг. x 28

Esomeprazole

STADA

Инхибитор на протонната помпа

НЕКСИУМ; ЕМАНЕРА; МЕПРЕЗОР

МИРАМ тбл. 0.2 мг. x 15

Desmopressin acetate

TEVA

Лечение на безвкусен диабет; При нощно напикаване

МИНИРИН

ТОБРАМИЗИЛ унг. офт. 3 мг/г. 5 г.

Tobramycin

Антибиотик Разград АД

Лечение на очни възп. инфекции

ТОБРЕКС

ТОБОДЕКСИН унг. офт. 3 мг/г.+1 мг/г. 5 г.

Tobramycin+ Dexamethasone

Антибиотик разград АД

Лечение на очни възпалителни инфекции

-

АТОРГАММА тбл. 20 мг. x 28

Atorvastatin

WORWAG

Антихиперлипидемичен продукт

СОРТИС; ТОРВАКАРД; ТЮЛИП; АРАГИЛ; ТОРИС; ЛАРУС

ОРМУС капс. 40 мг. x 14

АТОРГАММА тбл. 20 мг. x 56 АТОРГАММА тбл. 40 мг. x 28

АЛЕРГИИ

През април се изострят алергиите и алергичните болести на кожата. Както знаете, алергичните болести са едни от най-разпространените в света. Смята се, че 10-20% от населението страда от едно или друго алергично заболяване. Неслучайно се наричат болести на нашето време, болести на цивилизацията. Причините за широкото разпространение на алергичните болести са разнообразни - индустриализацията и химизацията на производството, въздействието на замърсената околна среда, широкото използване на медикаменти, динамиката и напрежението на съвременния живот, наследствено предразположение и пр. Кожата като орган, изложен непосредствено на най-различни алергизиращи контактни въздействия, реагира с чести и разнообразни прояви на свръхчувствителност. Алергична реакция Алергичното състояние се явява хиперреакция на организма в отговор на въздействието на фактори от външната среда, които се възприемат като потенциално опасни, дори ако на практика те не се явяват такива. Естествено, че щом има хиперреакция, значи има и нормална реакция. Нормалната реакция е резултат на нормален имунен отговор. Механизмът на имунния отговор е много сложен. Той включва изработването на антитела в ролята на „защитници” на организма. Задачата на антителата е да неутрализират нахлулите в организма вещества, т. нар. „антигени”. Теоретично

4

всяка имунна реакция би трябвало да е успешна, но когато имунната система превишава своите пълномощия, загубва контрол и започва да реагира на всяко съвършено безобидно вещество като на опасно. Така загубата на управление довежда до отприщване на разрушителни хиперреакции – алергии. Видове алергии Алергичната реакция се наблюдава в различни органи и системи (храносмилателна, дихателна, кожа, лигавици) и в зависимост от това се оформят признаците на едно или друго алергично заболяване. Когато алергенът попадне в носната лигавица или бронхите, развива се алергична хрема или белодробна астма, а при засягане на кожата – копривна треска, екзема и др. Алергени На първо място са хранителните алергени (месо, риба, яйца, мляко, бобови храни и др.). На второ място са алергените, които се вдишват (цветен прашец, треви, пера, домашен прах и др.). Различни бактерии и гъбички също могат да причинят прояви на свръхчувствителност. Редица химически вещества (бои, урсол, формалин, хромови соли, живак, машинни и смазочни масла, прахове за пране и миене и пр.) при контакт с кожата предизвикват възпалително-алергични процеси – дерматити и екземи. Особено широко разпространение добива

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Април 2011

днес алергията към лекарствени средства и поспециално към антибиотици, аспирин, аналгин, хинин и др., които могат да причинят освен кожни обриви, и общи тежки поражения (напр. алергичен шок). Някои лица са алергични към физикални въздействия – студ, топлина, слънчеви лъчи и т.н. Излечими ли са алергичните болести? Този въпрос най-вероятно ще ви задават вашите клиенти. Основен момент в предпазните и лечебни мерки при алергичните болести е търсенето и отстраняването на алергените. Когато това е невъзможно (напр. домашен прах, цветен прашец и др.), лекарят алерголог ще приложи по-специални методи на лечение. Друг често задаван въпрос е как да се предпазим от алергичните болести? Ето някои основни насоки и препоръки. 1. При непонасяне на някои храни като месо, риба, яйца, ягоди и др., да се следи дали отстраняването им води до подобряване на състоянието. 2. Да не се забравят възможните алергични увреждания на кожата по контактен път от най-различни средства – тъкани, козметични изделия, сапун, лекарства и др. 3. Да се има предвид ролята на професионалните дразнители – химични вещества, смазочни и машинни масла, бои, вдишване на пари от токсични продукти и др. 4. Да се мисли винаги за възможност от алергия спрямо лекарства – антибиотици, аспирин, хинин, аналгин, сулфонамиди и др. 5. Да се наблюдава има ли сезонност в появата на алергичното състояние – влошаване през пролетта, изразено с хрема, кихане, кашляне, задушаване. 6. Да се наблюдава има ли свръхчувствителност към т. нар. домашни алергени – домашен прах, пух, пера, цветя, бои, инсекти и др. 7. Да се обръща внимание върху общото състояние на организма, предшестващи и съпътстващи заболявания, наличие на гнойно-възпалителни огнища, състояние на нервната система, нарушения в работата на жлезите с вътрешна секреция. Ето и факторите, които създават риск от развитие на лекарствена алергия: • Особености на самото лекарство; • Имунологическия статус на човека; • Наличие на алергии към други лекарства; • Възраст до 50 години; • Женски пол; • Генетически наследствени фактори; • Вирусни инфекции.

Най-алергенните лекарства са: антибиотици - 26%; ваксини - 23%; аналгетици - 6%; витамини 3%; хормони - 2%; анестетици - 1%; други - 28%. По отношение на профилактиката е важно да информирате вашите клиенти, че при лекарствената алергия трябва да се спазват следните правила: • Да запомнят или да записват имената на препарата, предизвикал алергичната реакция; • Да предупреждават своя лекар за това, че имат лекарствена алергия; • Преди да започнат да приемат някой непознат препарат, задължително да се консултират с лекар. Предлагаме на вашето внимание и кампанията „Дни без алергия”, инициирана от Санофи-Авентис. Подробности ще разберете от нашите дилъри и търговски представители.

НОВИНИ Фармацевти несъгласни с готвените промени в закона за лекарствата С проект от 16 март 2011 г. Министерството на здравеопазването предвижда значителни реформи в областта на фармацията без участието на фармацевти, лекари, дентални лекари и пациенти. Съсловната организация на магистър-фармацевтите е научила от интернет страницата на МЗ за готовия проект, съдържащ основополагащи промени във фармацевтичния сектор. „Въпреки че администрацията на МЗ е изпратила до БФС две писма, че при евентуално изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина позициите на БФС ще бъдат обсъдени, нито едно предложение на съсловната организация не е разгледано. Не само, че не са обсъдени предложенията на БФС, но, както бе посочено, съсловието не е предварително запознато с готвените изменения”. НЗОК публикува списък с аптеките, които отпускат медикаменти за редки болести, трансплантирани и онкоболни Във връзка с новата процедура за получаване на лекарства за редки заболявания, за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и за поддържащата хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания, НЗОК публикува списък с аптеките, които отпускат медикаменти за изброените заболявания. Списъкът на аптеките е публикуван в интернет страницата на НЗОК (www. nhif.bg), рубрика „За пациента”, линк „Изписване на лекарства и ред за получаването им”. В него е

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

5


Бизнес

месец

посочено населеното място, в което се намира аптеката, точният й адрес и телефон за връзка, както и заболяванията, за които тя осигурява лекарства. 2024 аптеки ще работят с НЗОК през 2011 г. Към 13-ти март 2011 г. 2024 аптеки имат договор за работа с Националната здравноосигурителна каса за отпускане на напълно или частично платени от фонда лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. От тях 809 са заявили готовност да отпускат лекарствени продукти за поддържащата хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания. 654 аптеки ще работят с лекарства за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти, а 651 ще осигуряват медикаменти за лечение на редки заболявания. Аптеките, които към момента не отпускат лекарства за тези заболявания, във всеки един момент могат да подпишат анекс с НЗОК и да започнат да ги осигуряват на пациентите. Лекарствата за лечение на изброените заболявания се заплащат от НЗОК от 01.03.2011 г. За да ги получават, пациентите трябва да посетят лекуващия си лекар, който ще им издаде „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”. В НЗОК, както и в районните здравноосигурителни каси, е създадена необходимата организация, постъпващите документи за отпускане на дадено лекарство да бъдат обработвани максимално бързо. На интернет страницата на институцията е публикуван лекарственият списък, съдържащ новите медикаменти, както и подробни указания за пациента, описващи новата процедура за получаване на лекарства.

Според експертите на икономическото ведомство, новите текстове са в конфликт с основни принципи на европейското право и ако бъдат приети, ще предизвикат незабавната реакция на Европейската комисия. И в сега действащия закон са открити „малки проблеми”, заради които Еврокомисията в момента го гледа под лупа, а с поправките проблемите вероятно ще се задълбочат. Основният проблем според МИЕТ идва от изискването медицинските изделия да фигурират в списък, защото така се нарушавали европейските директиви за свободното движение. Притеснително е и че лечебните заведения ще могат да купуват с пари от бюджета си само медицински изделия, включени в списъка. Според представители на Министерството Законът за обществените поръчки е ясен и в търговете би трябвало да участват всички търговци, чиито продукти отговарят на техническите изисквания и имат СЕ-маркировка, а допълнителни пречки не трябва да се поставят. Според депутатите от управляващата партия обаче текстовете биха могли да се формулират така, че едновременно да не нарушават европейското право и да защитават интересите на пациентите в България. Зам.-министърът на здравеопазването Гергана Павлова отбеляза, че подобна практика съществува в много от европейските държави, например Италия и Германия. Ако списъкът стане факт, пациентите ще разполагат с информация за конкретните продукти, техните характеристики, продажни цени и съответните търговци. Държавата ежегодно да определя стойността, до която се заплащат изделията в списъка, предвижда още проектът.

ИАЛ ще поддържа списък с медицинските изделия, заплащани с публични средства Изпълнителната агенция по лекарствата ще поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани с публични средства. Това предвижда проект за промени в Закона за медицинските изделия, който бе приет от парламентарната здравна комисия на първо четене. Проектът, който се смяташе за консенсусен, неочаквано предизвика ожесточена дискусия сред депутатите, а повод за нея стана отрицателното становище на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

6

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


7


Научно откритие: Папиларната дерма е източник на младостта на цялата кожа

Дермо-епидермална връзка

Епидермис

DERM SOURCE (папиларна дерма) По-дълбок слой дерма


ГРАНИЦИТЕ НА ПРОТИВОСТАРЕЕЩАТА ГРИЖА СА ПРЕОДОЛЕНИ 10 ГОДИНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 6 НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ – 7 КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2 ТЕСТА IN-VIVO НА АКТИВНИ СЪСТАВКИ Лаборатории Vichy направиха революция в знанието за физиологията на кожата. Разкрита е функцията на Derm Source – слой в кожата, който контролира нейната цялостна регенерация. Vichy създаде противостарееща формула, която възстановява действието на Derm Sourcе.

КОЖАТА ИЗЛЪЧВА МЛАДОСТ

Ново

ИНОВАЦИЯ VICHY 2011 LIFTACTIV ДЕРМОАКТИВИРАЩА ТЕХНОЛОГИЯ DERM SOURCE Противостарееща грижа за кожата С траен лифтинг ефект и повишена ефективност против бръчки и отпускане на кожата. Клинично тестван с 367 жени под дерматологичен контрол. Хипоалергенен. С Термална вода VICHY с успокояващо, укрепващо и възстановяващо действие. Комфортна немазна и нелепкава текстура. БЕЗ ПАРАБЕНИ.

LIFTACTIV ДЕРМОАКТИВИРАЩА ТЕХНОЛОГИЯ

DERM SOURCE Лаборатории Vichy откриват ролята на Derm Source в цялостното регенериране на кожата. Намиращ се в горната част на дермата, този фин и уязвим клетъчен слой е известен на науката като папиларна дерма. Функцията му обаче досега не бе известна. След 10 години изследвания Vichy доказа, че Derm Source е най-активният и важен сред всички кожни слоеве, тъй като той самостоятелно контролира цялостното регенериране на кожата. Стимулацията му води до по-активно формиране на нови клетки,

фибри и жизнени процеси в цялата кожа. Лаборатории Vichy откриха силата на веществото Рамноза, активна съставка с природен произход. Рамнозата е растителна захар, съдържаща се в бразилското растение ункария, както и в бялата бреза. Във фармакологията Рамнозата е известна със своите успокояващи свойства. За първи път Vichy идентифицира необикновената подмладяваща сила на Рамнозата. Включена във формулата на LiftActiv във висока концентрация от 5%, тя е способна да стимулира процесите в Derm Source.

С доказана двойна ефективност за изглаждане на бръчките и стягане на кожата на лицето. 5 ОСНОВНИ ТИПА БРЪЧКИ НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА СЕ ИЗГЛАЖДАТ* На челото – 20%. Между веждите – 17%. Край очите – 20%. На бузите и под очите – 15%. На шията – 7%. Видим резултат след 2-та седмица*. ПО-СТЕГНАТА КОЖА: 85%**. * клиничен тест с 40 жени: нощна формула, 1-2 месеца ** потребителски тест със 140 жени

VICHY. ЗДРАВЕТО Е КРАСИВО


Актуално ВЕЛИКДЕН Възкресение Христово е денят, в който християните празнуват възкресението на сина Божи Иисус Христос. Подготовката за честването му започва в седмицата преди Великден, наричана Страстна седмица. Празнува се три дни. Вечерта преди полунощ в събота се отслужва тържествено богослужение, като точно в полунощ свещеникът обявява Възкресението с думите "Христос Воскресе". При обявяването на Възкресението свещеникът изнася запалена свещ, от която всички присъстващи палят своите свещи, които носят по домовете си. Последованието, свързано със запалването на свещите, е заимствано от подобно, което се извършва в Йерусалим, в храма "Св. Възкресение", при слизането на Благодатния огън. В християнската религия на Възкресение Христово (Великден) се чества възкръсването на Иисус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от жените мироносици, посетили гроба. Иисус Христос се явява на Мария Магдалена и на апостолите. Възкресение Христово (Великден) се чества според постановленията на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. и винаги се пада в първия неделен ден след първото пълнолуние, след пролетното равноденствие и след еврейската Пасха. Затова Великден в българския календар е в периода от 4 април до 8 май. Спрямо Великден се определят и подвижните празници – Месни Заговезни (8 недели преди Великден); Сирни Заговезни (7 недели преди Великден); Тодоровден (в събота на първата седмица след Сирни Заговезни); Лазаровден (в събота, седмица преди Великден); Цветница (неделята, седмица преди Великден); Спасовден (в четвъртък, 40 дни след Великден); Петдесетница (в неделя, 50 дни след Великден) и др.

СТРАСТНА СЕДМИЦА Така се наричат дните на Христовите страдания. Ето защо всеки от дните от понеделник до събота е наречен Велик. Велики понеделник - Иисус Христос влязъл в Йерусалимския храм и го намерил пълен с търговци. Божият син изгонил търговците, защото храмът

12

е дом за молитва, а не тържище. В Евангелието се говори за проповедта на Иисус в храма и изреченото от него проклятие над безплодната смокиня - символ на човешката душа, която не познава молитвата, покаянието и не носи духовни плодове. Велики вторник - Христос проповядва в храма и дава своите последни нравствени наставления; разказва притчата за десетте мъдри девици, очакващи идването на Господа и притчата за талантите; Христос прави пророчества за съдбата на град Йерусалим. Велика сряда - Христос е посетен от покаяла се грешница, която в притеснението си счупва съда с драгоценното миро; провежда се Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която той им казва, че един от тях ще го предаде; Юда излиза и го предава, а през нощта срещу четвъртък Христос се моли в Гетсиманската градина до идването на предателя и залавянето му. Велики четвъртък - Произнесена е смъртната присъда над Иисус Христос и е потвърдена от Пилат Понтийски. Велики (Разпети) петък - ден на великите страдания на Иисус; Христос приел смирено съдбата си да бъде унижаван, обруган, бичуван, бит с плесници, накичен с венец от тръни на главата и принуден да носи при изкачването към лобното си място тежкия кръст, на който ще бъде разпънат; разпънат е на Голгота между двама разбойници и издъхва в мъки при слънчево затъмнение и земетресение. Разпети петък е времето за душевно пречистване. В този ден не се работи. Велика събота - ден на оплакването и погребението на Иисус Христос от майка му Света Богородица и жени, носещи миро; гробът му е запечатан и пред него е поставена стража. В българската православна традиция всеки от дните на Страстната седмица се отбелязва по особен начин. Първите три (Велики понеделник, Велики вторник и Велика сряда) са отредени

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Април 2011

за разтребване в дома, като на рутинната дейност се придава и символично пречистващ характер — прави се за здраве. На Велики четвъртък се спазва строга забрана за работа (за предпазване от градушка), боядисват се великденските яйца. На Велики петък (наричан още Разпети петък) в Западна България се украсяват боядисаните яйца с различни мотиви (против болести и смърт). Ходи се на църква и се минава под масата три пъти за здраве. На Велика събота жените посещават гробищата, преливат и прекадяват гробовете, раздават боядисани яйца и хляб за душите на мъртвите. Обикновено в събота се месят и пекат обредните великденски хлябове. Не е известно кога за пръв път са започнали да се боядисват яйца. Има исторически и археологически данни, че яйцата са се багрили и дарявали още в древен Египет, Персия, Рим, Китай и Гърция. Ритуалите, свързани с тях, символизирали раждането на живота. Евреите имали обичай, когато отиват на гости при някого, да даряват някакъв дар на домакина. Ако гостът е бил много беден, то той подарявал яйце. Според християнските предания, когато Мария Магдалена отишла в Рим да се срещне с римския император, следвайки този обичай, му подарила яйце, което било обагрено в червено, символ на кръвта на Христос. Оттогава навлязъл обичаят християните да си подаряват боядисани в червено яйца на Великден.

В България традиция е яйцата да се боядисват на Велики четвъртък или Велика събота, като броят им зависи от членовете на семейството. Първото се оцветява винаги в червено от най-възрастната жена. Докато то е още топло и прясно боядисано, тя рисува кръстен знак на челата на децата, а после на всички останали от семейството. След този ритуал боядисването се поема от младите жени в къщата. До появата на изкуствени оцветители са се използвали отвари от билки, ядки и др. С отвара от риган се получавала червена багра, със смрадлика оранжева, зелено - с коприва, жълто - с орехи и кори от ябълка или отвара от стар кромид лук. Яйце се дарявало и на всеки гост, прекрачил прага. За допълнителна украса се ползвали отпечатъците на листенца от магданоз или фигурки, нарисувани с восък. Според поверието този, чието яйце остане здраво след чукането, ще е най-здрав през годината. Обредните хлябове са неотменна част от традициите на Великден. Обикновено се правят в кръгла форма и се украсяват с плетеници. В България по традиция се замесват в четвъртъка преди Великден, в Гърция — в петък. Една от тези пити се прави сладка и това е великденският козунак. За първи път козунак се приготвя през 17 в. във Франция. Още през 18 в. започва производството на шоколадови яйца. Дървените са известни отдавна, а през 60-те години на 20 в. вече се продават и пластмасови. Изключителни със своята красота и блясък са декоративните яйца на Петер Карл Фаберже, изработени от скъпоценни камъни и благородни метали.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

13


www.actastyle.bg

Новият Ибудолор на Актавис е вече на пазара и е подкрепен с масирана рекламна кампания.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОМОЦИИ С НАТУРАЛЕН РАБАТ Продукт Cetirinax tabl. 10 mg X 20 Clemastin tabl. 1 mg x 20 Rutascorbin film tabl. x 50 Feloran Actavis gel 1% 60 g Imoper 667 mg/ml 200 ml

Промоционално количество

Промоционален рабат

% Натурален рабат

4 4 4 3 2

1 1 1 1 2

25% 25% 25% 33% 100%

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОМОЦИИ С НАТУРАЛЕН РАБАТ ApitoniQ 10

Продукт Аtlantic Oil caps. x 30 ActaVit Omega-3 Forte caps. x 30 ActaVit Shark Liver Oil caps. 1000 mg x 30 ActaVit Shark Liver Oil caps. 500 mg x 30 CitroVit Plus SR tabl. x 30 Ginko Focus 100 mg caps x 30 ImunoExpert Grapefruit caps. 125 mg x 30 ImunoExpert Grapefruit caps. 125 mg x 60 LenoFort 1000 mg caps. x 90 LenoFort 1000 mg caps. x 30 Mama Protect caps. x 30 UriNormal 320 mg caps. x 30 VitaExpert Multivitamin caps. x 30 VitaExpert 50+ caps. x 30 VitaExpert Visio caps. x 30

Промоционално количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Промоционален рабат ApitoniQ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп. оп.

ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ ApitoniQ

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

% Натурален рабат 203% 161% 118% 161% 226% 253% 135% 91% 137% 234% 118% 127% 184% 143% 127%

Промоцията важи до изчерпване на количествата АпитониQ 10! Участвайте в промоцията на желираните витамини Супер Мечо с гарантиран подарък за всяка опаковка детска книжка Франклин, като се свържете с наш търговски представител.

СРОК:

01 - 30 АПРИЛ 2011


За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ПРОИЗВ.

КОЛ.

ЦЕНА ТЕ

ПРОМОЦИЯ

АБРИКОРТ N кр.15 г.

ACTAVIS

3

3,35

1 оп. АБРИКОРТ N кр.15 г.

АБРИКОРТ N унг.15 г.

ACTAVIS

3

3,35

1 оп. АБРИКОРТ N унг.15 г.

АКТАВИТ ОМЕГА 3 ФОРТЕ капс.1000 мг. х 30

ACTAVIS

1

10,56

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х 20

АКТАВИТ РИБЕНО МАСЛО-АКУЛА капс. 500 мг. х 30

ACTAVIS

1

10,56

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х 20

АКТАВИТ РИБЕНО МАСЛО-АКУЛА капс. 1000 мг. х 30

ACTAVIS

1

14,52

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

АТЛАНТИК ОЙЛ капс. 400 мг.х 30 /от треска/

ACTAVIS

1

8,40

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

ВИТАЕКСПЕРТ 50+ тбл. х 30

ACTAVIS

1

11,88

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

ВИТАЕКСПЕРТ ВИЗИО капс. х 30

ACTAVIS

1

13,46

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

ВИТАЕКСПЕРТ МУЛТИВИТАМИНИ капс.х 30

ACTAVIS

1

9,24

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

ЕНЕТРА тбл. 100 мг. х 10

ACTAVIS

2

1,54

1 оп. ЕНЕТРА тбл.100 мг. х 10

ЕРОТОН тбл. 100 мг. x 4

ACTAVIS

2

32,59

2 оп. ЕРОТОН тбл.100 мг. x 4

ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 4

ACTAVIS

2

26,93

2 оп. ЕРОТОН тбл.50 мг. x 4

ИМОПЕР сир. 667 мг/мл.200 мл.

ACTAVIS

2

7,85

2 оп. ИМОПЕР сир. 667мг/ мл.200 мл.

ИМУНОЕКСПЕРТ ГРЕЙПФРУТ капс. х 30

ACTAVIS

1

12,59

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х 20

ИМУНОЕКСПЕРТ ГРЕЙПФРУТ капс. х 60

ACTAVIS

1

18,90

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х 20

КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.10 мг/ 12.5 мг. х 30

ACTAVIS

2

6,94

1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл.10 мг/ 12.5 мг.х 30

КВИЗИКОР ПЛЮС тбл. 20 мг/12.5 мг. х 30

ACTAVIS

2

10,02

1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл. 20 мг/ 12.5 мг.х 30

КВИЗИКОР ПЛЮС тбл. 20 мг/25мг. х 30

ACTAVIS

2

10,87

1 оп. КВИЗИКОР ПЛЮС тбл. 20 мг/25 мг.х 30

КЛЕМАСТИН АКТАВИС тбл.1 мг. х 20

ACTAVIS

4

2,30

1 оп. КЛЕМАСТИН АКТАВИС тбл.1 мг.х 20

КОРТИМИЦИН кр.15 г.

ACTAVIS

3

3,91

1 оп. КОРТИМИЦИН кр.15 г.

ЛЕНОФОРТ капс.1000 мг. х 90

ACTAVIS

1

12,41

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

ЛУВИНСТА тбл. 80 мг. х 10

ACTAVIS

2

4,85

1 оп. ЛУВИНСТА тбл.80 мг. х 10

ЛУВИНСТА тбл. 80 мг. х 30

ACTAVIS

2

12,77

1 оп. ЛУВИНСТА тбл. 80 мг. х 30

МАМАПРОТЕКТ капс. х 30

ACTAVIS

1

14,52

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

МУСАНТ тбл. 2 мг. х 30

ACTAVIS

1

4,45

1 оп. МУСАНТ тбл. 2 мг.х 30

МУСАНТ тбл. 2 мг. х 100

ACTAVIS

1

14,83

1 оп. МУСАНТ тбл. 2 мг. х 100

МУСАНТ тбл. 4 мг. х 30

ACTAVIS

1

8,88

1 оп. МУСАНТ тбл. 4 мг. х 30

МУСАНТ тбл. 4 мг. х 100

ACTAVIS

1

29,65

1 оп. МУСАНТ тбл. 4 мг. х 100

РАПИЛАЗОЛ капс. 30 мг. х 14

ACTAVIS

1

6,55

1 оп. РАПИЛАЗОЛ капс. 30 мг. х 14

РУТАСКОРБИН тбл. х 50

ACTAVIS

4

3,35

1 оп. РУТАСКОРБИН тбл. х 50

ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40 г.

ACTAVIS

3

5,23

3 оп. ТОПОГЕЛ гел 2.5 % 40 г.

УРИНОРМАЛ капс. х 30

ACTAVIS

1

13,46

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

ФЕЛОРАН АКТАВИС гел. 1% 60 г.

ACTAVIS

3

3,92

1 оп. ФЕЛОРАН АКТАВИС гел.1% 60 г.

ФОЗИКАРД ПЛЮС тбл. 20/12.5 мг. х 30

ACTAVIS

2

10,06

1 оп. ФОЗИКАРД ПЛЮС тбл. 20 /12.5 мг.х 30

ФОЗИКАРД тбл.10 мг. х 30

ACTAVIS

2

5,06

1 оп. ФОЗИКАРД тбл.10 мг.х 30

ФОЗИКАРД тбл. 20 мг. х 30

ACTAVIS

2

8,27

1 оп. ФОЗИКАРД тбл.20 мг.х 30

ЦЕТИРИНАКС тбл.10 мг. х 20

ACTAVIS

4

5,82

1 оп. ЦЕТИРИНАКС тбл.10 мг. х 20

ЦИНАРИЗИН АКТАВИС тбл. 25 мг. х 50

ACTAVIS

3

0,60

1 оп. ЦИНАРИЗИН АКТАВИС тбл.25 мг. х 50

ЦИТРОВИТ ПЛЮС тбл. 500 мг. х 30

ACTAVIS

1

7,55

1 оп. АПИТОНИQ 10 капс. х 20

СПАСАТЕЛЬ SENSITIVE кремогел 50 г. /кол.сребро, пантенол/

ALFA INTEL

4,62

При закупуване на 3 оп. в произволна комбинация бонус 1 оп. по избор от: СПАСАТЕЛЬ гел 50 г. /кол. сребро,хиал.к-на, ч. оман, декспантенол/; СПАСАТЕЛЬ крем 50г./кол.сребро,мл. липиди, цинков окис/; СПАСАТЕЛЬ ХОНДРОИТИН 1000 балсам 50 г.

СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел уморени крака 50 г. /троксерутин, екстр. конски кестен/

4,62

СПАСАТЕЛЬ гел 50 г. /кол. сребро, хиал.к-на, ч.оман, декспантенол/

4,62

СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ масажен крем 30/50г. /л. чушки, никотинамид, розмарин/

4,62

СПАСАТЕЛЬ крем 50г./кол. сребро, мл. липиди, цинков окис/

4,62

СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г.

4,62

СПАСАТЕЛЬ ХОНДРОИТИН 1000 балсам 50г.

4,62

МАКА ЕРОС ИПОМАК капс. х 60

ANDEAN MEDICINE CENTRE

2

21,76

1 оп. МАКА ЕРОС ИПОМАК капс.х60

КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛО ОТ ШИЙ 250 мл. +

ASAM-GERMANY

2+

3,84

1 оп. КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛО ОТ ШИЙ 250 мл

МАСАЖЕН ГЕЛ АЛОЕ-ВЕРА 96% 100 мл.

3

2,40

СУПРАДИН ENERGY еф. тбл. x 15

BAYER

10

8,32

1 оп. СУПРАДИН ENERGY еф.тбл. x 15

СУПРАДИН ENERGY тбл. х 30

BAYER

10

13,04

1 оп. СУПРАДИН ENERGY тбл. х 30

серия продукти SEBIUM

BIODERMA

4

2 оп. БИОДЕРМА SEBIUM H2O РАЗТВОР мицеларен 100 мл. ПРОМО

8

5 оп. БИОДЕРМА SEBIUM H2O РАЗТВОР мицеларен 100 мл. ПРОМО

БИОФАР - MG+ ВИТ. В6, В1, В2, В12 еф.тбл. х 20+25% гратис

BIOFAR

3,74

БИОФАР-ВИТ.С еф. тбл. 1000 мг. х 20+ 25% гратис

4,75

БИОФАР-ВИТ.С+АЦЕРОЛА еф. тбл. 500 мг.х 20+25 % гратис

3,95

БИОФАР-ВИТАМИНИ 12+МИНЕРАЛИ 12 еф. тбл.х 20+25% гратис

5,09

БИОФАР-МУЛТИВИТАМИНИ 12 еф. тбл. х 20+25% гратис

3,74

при закупуване на 20 оп. в произволна комбинация 10% доп. отстъпка


Промоции април ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ БУСКОПАН тбл. 10 мг. x 20

ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг. 15 мл.

ПРОИЗВ. BOEHRINGER INGELHEIM CHC

BOEHRINGER INGELHEIM CHC

ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30 + ДУЛКОЛАКС тбл. 5 мг. х 10 ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30 + ДУЛКОЛАКС тбл. 5 мг. х 10 ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30

BOEHRINGER INGELHEIM CHC

ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х10

BOEHRINGER INGELHEIM CHC

МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10 мл.+

BOEHRINGER INGELHEIM CHC

МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15 мг/ 5 мл. 100 мл. КИЕТЮД сир. 200 мл.

BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOIRON

РИНАЛЕРЖИ тбл. х 60

BOIRON

СЕДАТИФ PC тбл. x 40

BOIRON

НЕО-АНГИН тбл. x 24

BOLDER ARZNEIMITTELGERMANY CHAUVIN ANKERHARM CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL

ПАНТЕНОЛ спрей 4.63 % 130 мл. АКУТИЛ капс. х 30 АУЛИН сашет 100 мг. х 6 АУЛИН сашет 100 мг. х 30 АУЛИН тбл.100 мг. х 30 АУЛИН тбл.100 мг. x 20 АУЛИН тбл.100 мг. х 6 АУЛИН тбл. 100 мг. х 9 МИКРОСЕР тбл.8 мг. x 50 ТАНТУМ ВЕРДЕ Р тбл. 3 мг. х 20 ТАНТУМ ЛИМОН тбл. 3 мг. х 20 ТАНТУМ ВЕРДЕ сол. 0.15% 150 мл. ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30 мл. ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15 мл. ФЛЕКСОДОН А тбл. х 30 ФЛУИМУЦИЛ еф. тбл. 600 мг. х 10 ФЛУИМУЦИЛ сашет 100 мг. х 20 ФЛУИМУЦИЛ сашет 200 мг. х 20 ВИТАМИН C ДРИНК aмп. 200 мг.2 мл. х 10 КУТИЯ + ВИТАМИН C ДРИНК aмп. 500 мг. 5 мл. х 10 КУТИЯ ВИТАМИН C ДРИНК aмп. 200 мг. 2 мл. х 10 КУТИЯ + ВИТАМИН C ДРИНК aмп. 500 мг. 5 мл. х 10 КУТИЯ ИСЛА КАСИС пастили x30 ИСЛА МИНТ пастили x30 ИСЛА МУС тбл. x 30 НИЗИТА спрей 20 мл. НИЗИТА унг. 20 г. ПРОСПАН еф. тбл. 65 мг. х 10 ПРОСПАН сир. 7 мг/ мл. 100 мл. ПРОСПАН сир. 7 мг/ мл. 200 мл. ТРАХИЗАН тбл. х 20 КЛОПИДОГРЕЛ GSK тбл. 75 мг. х 30 ЗОВИРАКС кр. 5% 2 г. КОЛДРЕКС ДЖУНИЪР сашети х 10

16

BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC

CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL DR.WERNER-GERMANY DR.WERNER-GERMANY ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD GLAXO SMITH KLINE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE

КОЛ.

ЦЕНА ТЕ

ПРОМОЦИЯ

4 10 20 100 20 80 300 500 1500 5+ 15 20 + 60 300 500 1500 300 500 1500 8 80 4 5 10 5 10 7 15 10

4,74

4,86

1 оп. БУСКОПАН тбл. 10 мг. x 20 3 оп. БУСКОПАН тбл. 10 мг. x 20 8 оп. БУСКОПАН тбл.10мг. x 20 44 оп. БУСКОПАН тбл.10 мг. x 20 4 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг. 15 мл. 20 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг. 15 мл. 90 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг.15 мл. 165 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг. 15 мл. 579 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг. 15 мл. 1 оп. ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30 + 3 оп. ДУЛКОЛАКС тбл. 5 мг. х 10 5 оп. ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30 + 15 оп. ДУЛКОЛАКС тбл. 5 мг. х 10 90 оп. ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30 165 оп. ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30 579 оп. ДУЛКОЛАКС др. 5 мг. х 30 90 оп. ДУЛКОЛАКС тбл. 5 мг. х 10 165 оп. ДУЛКОЛАКС тбл. 5 мг. х 10 579 оп. ДУЛКОЛАКС тбл. 5 мг. х 10 1 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10 мл. 16 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10 мл. 1 оп. МУКОСОЛВАН сир. 30 мг /5 мл.100 мл. 1 оп. КИЕТЮД сир. 200 мл. 3 оп. КИЕТЮД сир. 200 мл. 1 оп. РИНАЛЕРЖИ тбл. х 60 3 оп. РИНАЛЕРЖИ тбл. х 60 1 оп. СЕДАТИФ PC тбл. x 40 3 оп. СЕДАТИФ PC тбл. x 40 1 оп. НЕО-АНГИН тбл. x 24

10 4 10 10 10 4 10

7,96 16,75 5,64 26,59 26,32 17,71 5,26

1 оп. ПАНТЕНОЛ спрей 4.63% 130 мл. 1 оп. АУЛИН тбл.100 мг. x 20 1 оп. АУЛИН сашет 100 мг. х 6 1 оп. АУЛИН сашет 100 мг. х 30 1 оп. АУЛИН тбл. 100 мг. х 30 1 оп. АУЛИН тбл. 100 мг. x 20 1 оп. АУЛИН тбл. 100 мг. х 6

10 1 10 10 10 10 10 5 10 10 5 5+ 5 10 + 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 4 2 5

7,79 10,38 7,31 7,31 7,88 8,92 8,92 15,80 7,96 5,26 7,15 8,41 13,07 8,41 13,07 4,39 4,37 4,37 5,95 4,38 6,59 7,48 12,46 4,93 28,21 10,33 5,65

1 оп. АУЛИН тбл. 100 мг. х 9 1 оп. МИКРОСЕР тбл. 8 мг. x 50 2 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ Р тбл. 3 мг. х 20 2 оп. ТАНТУМ ЛИМОН тбл. 3 мг.х 20 1 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ сол. 0.15% 150 мл. 1 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30 мл. 1 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15 мл. 1 оп. ФЛЕКСОДОН А тбл. х 30 1 оп. ФЛУИМУЦИЛ еф. тбл. 600 мг. х10 4 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 100 мг. х 20 2 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 200 мг. х 20 3 оп. ВИТАМИН C ДРИНК CHERRY aмп. 200 мг. 2 мл. х 5 КУТИЯ

5,94

5,38 2,81 5,38 2,81 5,38

2,81

8,18 4,86 6,05 4,78 4,98

8 оп. ВИТАМИН C ДРИНК CHERRY aмп. 200 мг. мл. х 5 КУТИЯ 1 оп. ИСЛА КАСИС пастили x 30 1 оп. ИСЛА МИНТ пастили x 30 1 оп. ИСЛА МУС тбл. x 30 1 оп. НИЗИТА спрей 20 мл. 1 оп. НИЗИТА унг. 20 г. 1 оп. ПРОСПАН еф. тбл. 65 мг. х 10 1 оп. ПРОСПАН сир.7 мг/ мл. 100 мл. 1 оп. ПРОСПАН сир.7мг/мл. 200 мл. 1 оп. ТРАХИЗАН тбл.х20 1 оп. КЛОПИДОГРЕЛ GSK тбл.75 мг. х 30 3 оп. ПАНАДОЛ тбл. 500 мг. х 12 1 оп. КОЛДРЕКС ДЖУНИЪР сашети х 10


За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ПРОИЗВ.

КОЛ.

ЦЕНА ТЕ

ПРОМОЦИЯ

КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

4,15

КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х10

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН прахче х 10 КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН + ВИТ. С пастили х 16 КОЛДРЕКС МЕНТОЛ/ЕВКАЛИПТ + ВИТ. С пастили х 16 КОЛДРЕКС тбл. x 12

GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE

10 36 70 100 10 26 100 5

1 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 5 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 14 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 25 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 1 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 10 4 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 10 22 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 10 2 оп. КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН прахче х10 при закупуване на 7 оп. в произволна комбинация бонус 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл.

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

10 15 50 5

7,28

6,91 4,86 4,86 4,02

КОЛДРЕКС НАЙТ сир. 100 мл.

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

КОРЕГА EXTRA STRONG фикс. крем протези 40 г. КОРЕГА НЕУТРАЛЕН ВКУС фикс. крем протези 40 г. КОРЕГА СВЕЖ ДЪХ фикс. крем протези 40 г. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл.

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

ПАНАДОЛ ЕКСТРА тбл. х 12

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

ПАНАДОЛ тбл. 500 мг. х 12

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

СОЛПАДЕИН капс. х 12 СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф. тбл. х 12

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

5,63

ЦЕТЕБЕ капс. 500 мг. х 30 ЦЕТЕБЕ капс. 500 мг. х 60 ЦЕТЕБЕ + ЦИНК капс. 305 мг. х 30

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

7,62 13,49 8,40

ЦЕВИТ БЪЗ сашети х 10 HERMES ИМОДИУМ капс. 2 мг. х 6

HERMES ARZNEIMITTEL GmbH JOHNSON&JOHNSON

ОЛИНТ 0.1% доз. спр. 10 мл.

JOHNSON&JOHNSON

НАЗИК KIDS наз. спрей 0.05% 10 мл. НАЗИК наз. спрей 0.1% 10 мл. ДЕРМОДРИН унг. 30 г.

KLOSTERFRAU BERLIN KLOSTERFRAU BERLIN MONTAVIT

ЦИНАРИКС др. х 60 АЗАКС тбл. 500 мг. х 3 АКСЕФ тбл. 500 мг. х 10 АКСЕФ тбл. 500 мг. х 20 АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15 мг/ 5мл. 100 мл. + АМБРЕКС сир. 30 мг /5 мл.150 мл. АЛОРА сир. 100 мл. + АЛОРА тбл. х 20 ЕТОДИН ФОРТЕ тбл. 400 мг. х 14 КАНДИЗОЛ капс.150 мг. х 1 КАНДИЗОЛ капс.150 мг. х 2 ЛАНСОПРОЛ капс.15 мг.х 14 ЛАНСОПРОЛ капс.15 мг. х 28 ЛАНСОПРОЛ капс.30 мг. х 14 ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 28 МЕЛБЕК амп. 15 мг/ 1.5 мл. х 3 МЕЛБЕК тбл. 7.5 мг. х 10 МЕЛБЕК тбл. 7.5 мг. х 30 МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл. 15 мг. х 10 МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл. 15 мг. х 30

MONTAVIT NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

ОМЕПРАЗИД капс. 20 мг. х 14

GSK-CONSUMER HEALTHCARE

15 24 100 500 10 30 15 200

6,37 5,50

При закупуване на 10 оп. в произволна комбинация бонус 1 оп. по избор. При закупуване на 60 оп. в произволна комбинация бонус 10 оп. по избор.

5,48

1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл. 3 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл. 15 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл. 100 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл. 1 оп. ПАНАДОЛ ЕКСТРА тбл. х 12 5 оп. ПАНАДОЛ ЕКСТРА тбл. х 12 1 оп. ПАНАДОЛ тбл. 500 мг. х 12 50 оп. ПАНАДОЛ тбл. 500 мг. х 12 при закупуване на 10 оп. в произволна комбинация - бонус 1 оп. по избор при закупуване на 24 оп. в произволна комбинация - бонус 3 оп. по избор при закупуване на 100 оп. в произволна комбинация бонус 25 оп. по избор 6 оп. в произволна комбинация бонус 1 оп. ЦЕТЕБЕ капс. 500 мг. х 30 10 оп. в произволна комбинация бонус 2 оп. ЦЕТЕБЕ капс. 500 мг. х 30 1 оп. ЦЕВИТ БЪЗ сашети х10 HERMES 10% доп. отстъпка 15% доп. отстъпка 10% доп. отстъпка 15% доп. отстъпка 1 оп. НАЗИК KIDS наз. спрей 0.05% 10 мл. 1 оп. НАЗИК наз. спрей 0.1% 10 мл. 1 оп. ДЕРМОДРИН унг. 30 г. 5 оп. ДЕРМОДРИН унг. 30 г. 2 оп. ЦИНАРИКС др. х 24 1 оп. АЗАКС тбл. 500 мг. х 3 1 оп. АКСЕФ тбл. 500 мг. х 10 1 оп. АКСЕФ тбл. 500 мг. х 20 2 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15 мг/ 5мл. 100 мл.

2,30 0,85

8,48 4,10

NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

5 50 100 20 50 10 10 5 20 5 5 5 5 3+ 3 2+ 2 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 5

NOBEL ILLAC

5

4,48

NOBEL ILLAC

1 оп. КОЛДРЕКС тбл. x 12 2 оп. КОЛДРЕКС тбл. x 12 7 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл. 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл.

4,63 5,66 5,66 4,86 8,72 16,22 28,34 47,14 2,51 4,36 3,61 4,39 7,87 5,20 9,72 6,13 10,22 6,40 12,79 4,34 5,11 13,74 7,13 18,17

2 оп. АЛОРА тбл. х 20 1 оп. ЕТОДИН ФОРТЕ тбл. 400 мг. х 14 1 оп. КАНДИЗОЛ капс. 150 мг. х 1 1 оп. КАНДИЗОЛ капс. 150 мг. х 2 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15 мг. х 14 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 15 мг. х 28 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 14 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 28 1 оп. МЕЛБЕК амп. 15мг/ 1.5 мл.х 3 1 оп. МЕЛБЕК тбл. 7.5 мг. х 10 1 оп. МЕЛБЕК тбл. 7.5 мг.х 30 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл. 15 мг. х 10 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл. 15 мг. х 30 1 оп. ОМЕПРАЗИД капс. 20 мг. х 14

17


Промоции април ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ПРОИЗВ.

КОЛ.

ЦЕНА ТЕ

ПРОМОЦИЯ

ПУЛСЕТ тбл. 40 мг. х 14

NOBEL ILLAC

2

13,81

1 оп. ПУЛСЕТ тбл. 40 мг. х 14

ПУЛСЕТ тбл. 40 мг. х 28

NOBEL ILLAC

2

22,81

1 оп. ПУЛСЕТ тбл. 40 мг. х 28

ТАЙЛОЛ сусп. 120 мг/ 5 мл. 100 мл.

NOBEL ILLAC

5

3,55

1 оп. ТАЙЛОЛ сусп. 120 мг/ 5 мл. 100 мл.

ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 6

NOBEL ILLAC

10

4,16

1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 6

ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 12

NOBEL ILLAC

10

7,78

1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 12

ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х 12

NOBEL ILLAC

10

3,46

1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х 12

ФУНГОФИН крем 1% 15 г.

NOBEL ILLAC

4

7,26

1 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15 г.

ФУНГОФИН тбл. 250 мг.х 14

NOBEL ILLAC

3

20,28

1 оп. ФУНГОФИН тбл. 250 мг. х 14

ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП сашети х10

NOVARTIS

20

6,64

2 оп. ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП сашети х10

АКТОВЕГИН гел 20% 20 г.

NYCOMED

1

10,49

1 оп. АКТОВЕГИН гел 20% 20г.

АКТОВЕГИН кр. 5% 20 г.

NYCOMED

1

5,38

1 оп. АКТОВЕГИН кр. 5% 20 г.

АКТОВЕГИН унг. 5% 20 г.

NYCOMED

1

5,38

1 оп. АКТОВЕГИН унг. 5% 20 г.

ГИНИПРАЛ тбл. 0.5 мг.х 20

NYCOMED

10

4,98

1 оп. ГИНИПРАЛ тбл.0.5 мг. х 20

ГУТРОН тбл.2.5 мг. х 20

NYCOMED

10

5,04

1 оп. ГУТРОН тбл.2.5 мг.х 20

ГУТРОН тбл. 5 мг. х 20

NYCOMED

10

11,23

1 оп. ГУТРОН тбл. 5 мг. х 20

ЗОПИКЛОН-НИКОМЕД тбл. 7.5 мг. х 10

NYCOMED

10

4,13

1 оп. ЗОПИКЛОН-НИКОМЕД тбл. 7.5 мг. х 10

КОНДИЛИН сол. 0.5% 3.5 мл.

NYCOMED

10

12,77

1 оп. КОНДИЛИН сол. 0.5% 3.5 мл.

КОНТРОЛОК тбл. 40 мг. х 14

NYCOMED

1

16,73

1 оп. КОНТРОЛОК тбл. 40 мг. х 14

САНОСТОЛ сир. 230 мл.

NYCOMED

10

7,56

1 оп. САНОСТОЛ сир. 230 мл.

САНОСТОЛ тбл.за смучене х 30

NYCOMED

1

4,88

1 оп. САНОСТОЛ тбл.за смучене х 30

САНОСТОЛ + ЖЕЛЯЗО сир. 230 мл.

NYCOMED

1

10,30

1 оп. САНОСТОЛ+ЖЕЛЯЗО сир. 230 мл.

ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75 мг. х 30

PHARMASWISS

25

10,22

7 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс. 75 мг. х 30

ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс. 300 мг. х 20

POHL-BOSKAMP

10

6,91

1 оп. ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300 мг.х20

50

15 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75 мг. х 30

ОКСИКОРТ спрей 16.125 г. /30 мл./

POLFA-TARCHOMIN

4

6,67

1 оп. ДЕКСАПОЛКОРТ спрей 0.15 мг/ мл. 30 мл.

ОКСИКОРТ спрей 32.25 г. /55 мл./

POLFA-TARCHOMIN

4

8,44

1 оп. ДЕКСАПОЛКОРТ спрей 0.15 мг/ мл. 30мл.

НЕОМИЦИН спрей 32 г. /55 мл/

POLFA-TARCHOMIN

4

8,29

1 оп. ДЕКСАПОЛКОРТ спрей 0.15 мг /мл. 30 мл.

АМЛОПИН тбл. 5 мг. х 30

SANDOZ

5

3,68

1 оп. АМЛОПИН тбл. 5 мг. х 30

ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50 г.

SANDOZ

5

5,38

1 оп. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50 г.

10

3 оп. АМЛОПИН тбл. 5 мг. х 30

ДИКЛАК гел 1% 100 г.

SANDOZ

5

9,00

1 оп. ДИКЛАК гел 1% 100 г.

ДИКЛАК гел 5% 100 г.

SANDOZ

5

9,00

1 оп. ДИКЛАК гел 5% 100 г.

ДИКЛАК гел 5% 50 г.

SANDOZ

10

5,38

1 оп. ДИКЛАК гел 5% 50 г.

ЕКСОДЕРИЛ кр.1% 15 г.

SANDOZ

10

5,38

1 оп. ЕКСОДЕРИЛ кр. 1% 15 г.

ЕКСОДЕРИЛ сол.1% 10 мл.

SANDOZ

10

5,38

1 оп. ЕКСОДЕРИЛ сол. 1% 10 мл.

ЗАНЛАН тбл.10 мг. х 20

SANDOZ

5

5,89

1 оп. ЗАНЛАН тбл. 10 мг. х 20

ЛИНЕКС BABY сашети х 10

SANDOZ

5

4,91

1 оп. ЛИНЕКС BABY сашети х 10

ЛИНЕКС капс. х 16

SANDOZ

10

5,68

1 оп. ЛИНЕКС капс. х 16

ЛИНЕКС ФОРТЕ капс. х 14

SANDOZ

10

6,19

1 оп. ЛИНЕКС ФОРТЕ капс. х 14

ЛОПЕДИУМ капс. 2 мг. х 10

SANDOZ

10

3,86

1 оп. ЛОПЕДИУМ капс.2 мг. х 10

ЛОРАНО тбл.10 мг. х 14

SANDOZ

10

6,74

1 оп. ЛОРАНО тбл.10 мг. х 14

ЛОРАНО тбл.10 мг. х 7

SANDOZ

10

3,80

1 оп. ЛОРАНО тбл.10 мг. х 7

НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл. 5 мг. х 30

SANDOZ

5

11,00

1 оп. НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл. 5 мг. х 30

11,66

1 оп. ПАРОКСЕТИН ХЕКСАЛ тбл. 20 мг. х 30

10 ПАРОКСЕТИН ХЕКСАЛ тбл. 20 мг. х 30

SANDOZ

2

3 оп. НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл. 5 мг. х 30

ПЕРСЕН тбл. х 40

SANDOZ

10

5,11

1 оп. ПЕРСЕН тбл. х 40

ПЕРСЕН тбл. х 40

SANDOZ

2

5,11

1 оп. ПЕРСЕН ФОРТЕ капс. х 20

ПЕРСЕН ФОРТЕ капс. х 20

SANDOZ

5

5,38

1 оп. ПЕРСЕН ФОРТЕ капс. х 20

ПРОБИТОР капс. 20 мг. х 30

SANDOZ

7

11,00

1 оп. ПРОБИТОР капс. 20 мг. х 30

САНДОЗ КАЛЦИЙ еф. тбл. 500 мг. х 20

SANDOZ

5

5,68

1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ еф. тбл. 500 мг. х 20

САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф. тбл. 600 мг /400UI х 20

SANDOZ

5

6,46

1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф. тбл. 600 мг/ 400UI х 20

СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 50 мг. x 4

SANDOZ

2

32,40

1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 50 мг. x 4

СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 100 мг. x 4

SANDOZ

2

38,88

1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл.100 мг. x 4

18


За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ПРОИЗВ.

КОЛ.

ЦЕНА ТЕ

ПРОМОЦИЯ

ТУЛИП тбл. 10 мг. х 30

SANDOZ

3

7,46

1 оп. ТУЛИП тбл.10 мг. х 30. Важи само с талон!

ТУЛИП тбл. 20 мг. х 30

SANDOZ

3

14,84

1 оп. ТУЛИП тбл.20 мг. х 30. Важи само с талон!

ЦЕТИРИЗИН ХЕКСАЛ сир.10 мг/ 10 мл. 75 мл.

SANDOZ

5

4,74

1 оп. ЦЕТИРИЗИН ХЕКСАЛ сир.10 мг/ 10 мл. 75 мл.

БАТРАФЕН лак за нокти 3 г.

SANOFI-AVENTIS

5

22,26

1 оп. БАТРАФЕН лак за нокти 3 г.

ЕСЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ N капс. 300 мг. x 30

SANOFI-AVENTIS

8

9,13

1 оп. ЕСЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ N капс. 300 мг. x 30

12

2 оп. ЕСЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ N капс. 300 мг. x 30

НО-ШПА тбл. 40 мг. х 20

SANOFI-AVENTIS

47

3,10

3 оп. НО-ШПА тбл. 40 мг. х 20

КЛАРИТИН сир. 120 мл.

SCHERING-PLOUGH

10

13,15

1 оп. КЛАРИТИН сир. 120 мл.

20

4 оп. КЛАРИТИН сир. 120 мл.

40 КЛАРИТИН тбл. 10 мг. х 10

SCHERING-PLOUGH

10

10 оп. КЛАРИТИН сир. 120 мл. 8,59

20

1 оп. КЛАРИТИН тбл.10 мг. х 10 4 оп. КЛАРИТИН тбл.10 мг. х 10

40

10 оп. КЛАРИТИН тбл.10 мг. х 10

СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF30 150 мл.

SEBAPHARMA

3

18,82

1 оп. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF30 75 мл.

СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50 150 мл.

SEBAPHARMA

3

19,87

1 оп. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50+ 75 мл.

СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50 200 мл.

SEBAPHARMA

3

25,28

1 оп. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50 75 мл.

СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50+ 200 мл.

SEBAPHARMA

3

35,58

1 оп. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50+ 75 мл.

ФЛОРАЖИН-ЗА ВАГИНАЛНА ПРОМИВКА ДУШ+вътр. канюла 140 мл.

SO.SE.PHARM

4

6,94

1 оп. ФЛОРАЖИН-ЗА ВАГИНАЛНА ПРОМИВКА ДУШ + вътр. канюла 140 мл.

ГРИПОСТАД прахче х 5

STADA

5

2,89

1 оп. ГРИПОСТАД прахче х 5

ВЕРДИН тбл.468 мг. х 24 /черен дроб/

US PHARMACIA

7

7,75

1 оп. ВЕРДИН тбл. 468 мг. х 24 /черен дроб/

ВИГОР JUNIOR тбл. х 30

US PHARMACIA

1

10,80

1 оп. ВИГОР JUNIOR тбл. х 30

ИБУПРОМ МАКС тбл.400 мг. х12

US PHARMACIA

10

5,09

1 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл. 400 мг. х 12

ИБУПРОМ СИНУС тбл. 200/30 мг. х12

US PHARMACIA

10

4,34

1 оп. ИБУПРОМ СИНУС тбл. 200/ 30 мг. х 12

ИБУПРОМ тбл.200мг.х10

US PHARMACIA

10

3,41

1 оп. ИБУПРОМ тбл. 200 мг. х 10

СТОПЕРАН капс.2мг.х8

US PHARMACIA

7

3,41

1 оп. СТОПЕРАН капс. 2 мг. х 8

ХЕРБИТУСИНЕК ГЪРЛО ЗА ДЕЦА пастили х 6

US PHARMACIA

7

2,46

1 оп. ХЕРБИТУСИНЕК ГЪРЛО ЗА ДЕЦА пастили х6

ВИШИ НЕСЕСЕР AQUALIA THERMAL LIGHT 40 мл+AERA TEINT ФЛУИД 23+ПОДАРЪК

VICHY

42,62

ВИШИ НЕСЕСЕР AQUALIA THERMAL LIGHT 40 мл+AERA TEINT ФЛУИД 35 + ПОДАРЪК

42,62

ВИШИ НЕСЕСЕР AQUALIA THERMAL RICH 40 мл + AERA TEINT КРЕМ 23 + ПОДАРЪК

42,62

ВИШИ НЕСЕСЕР AQUALIA THERMAL RICH 40 мл + AERA TEINT КРЕМ 35+ПОДАРЪК

42,62

Слънцезащитни серии SOLEIL и ANTHELIOS

VICHY&LRP

35

35 продукта по избор - 7% ТО

120 ВАРИКСИНАЛ гел 75 мл. +

WALMARK

ВАРИКСИНАЛ тбл. х 30 + ВАРИКСИНАЛ тбл. х 60

при закупуване на 5 оп в произволна комбинация бонус 1 оп. по избор

120 продукта по избор - 12% ТО

1+

11,40

1+

13,20

1 оп. ВАРИКСИНАЛ гел 75 мл.

1

22,80

КОЕНЗИМ Q10 ВЕЗИСОРБ капс. 30 мг. х 30 ПРОМО ЦЕНА WALMARK

WALMARK

3

16,66

1 оп. КОЕНЗИМ Q10 ВЕЗИСОРБ капс. 30 мг. х 30 ПРОМО ЦЕНА WALMARK

ОМЕГА 3-6-9 капс. 500 мг. х30 ПРОМО ЦЕНА WALMARK

WALMARK

3

5,03

1 оп. ОМЕГА 3-6-9 капс. 500 мг.х 30 ПРОМО ЦЕНА WALMARK

НЪРС ХАРВИ сироп 145 мл. /против колики/

WILLIAM RANSOM

1

13,86

20% доп. oтстъпка

АГАПУРИН SR тбл. 400 мг. х 20

ZENTIVA

6

4,42

1 оп. АГАПУРИН SR тбл. 400 мг. х 20

ВАЛЗАП H тбл.160 мг/ 12.5 мг.х 28

ZENTIVA

5

12,90

1 оп. ВАЛЗАП H тбл.160мг/12.5мг.х28

ЗЕНАРО тбл. 5 мг. х 7

ZENTIVA

6

3,66

1 оп. ЗЕНАРО тбл. 5 мг. х 7

КОКСТРАЛ тбл. 100 мг. х 10

ZENTIVA

7

1,87

1 оп. КОКСТРАЛ тбл. 100 мг. х 10

МИКОМАКС капс.150 мг. х 1

ZENTIVA

7

4,86

1 оп. МИКОМАКС капс.150 мг. х 1

МИКОМАКС капс.150 мг. х 3

ZENTIVA

7

12,44

1 оп. МИКОМАКС капс. 150 мг. х 3

ХЕЛИЦИД капс.20 мг. х 14

ZENTIVA

7

3,91

1 оп. ХЕЛИЦИД капс. 20 мг. х 14

ХЕПАРОИД унг. 30 г.

ZENTIVA

12

6,78

1 оп. ХЕПАРОИД унг.30 г.

КОКСАМИН + ВИТ.D тбл. х 60

ХЕРБА МЕДИКА

2

17,82

1 оп. КОКСАМИН KINDER сашети 2 г. х 20

СЪНИ ВИТ тбл.10 мкг. х 50 /Vit.D3/

ХЕРБА МЕДИКА

2

4,60

1 оп. СЪНИ ВИТ тбл.10 мкг. х 50 /Vit. D3/

ЛИПОРЕДУКТ ПЛЮС капс. х 60

ВИТА ХЕРБ

1

15,84

1 оп. ЛИПОРЕДУКТ ПЛЮС капс. х 60

АЛЕРГОДИЛ наз. спр. 0.1% 10 мл.

ЕКОФАРМ

2

11,82

1 оп. РОЛЕТРА тбл. 10 мг.х10

ЕН ТИ ТУС сироп 100 мл.

ЕКОФАРМ ГРУП

7

5,75

1 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100 мл.

20 КОМФОРТЕКС капс. 200 мг. х 30 /стомашно-чревни смущ./

ЕКОФАРМ

10

3 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100 мл. 4,15

3 оп. КОМФОРТЕКС капс.200мг.х 30 /стомашно-чревни смущ./

19


Промоции април ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ПРОИЗВ.

КОЛ.

ЦЕНА ТЕ

ПРОМОЦИЯ

РОЛЕТРА тбл. 10 мг. х 10

ЕКОФАРМ

5

3,28

3 оп. РОЛЕТРА тбл.10 мг. х 10

ХОНДРОСЕЙВ тбл. х 60 /ставен хрущял/

ЕКОФАРМ

2

21,98

1 оп. САРЖЕНОР амп. 5 мл. х 20

ФЕМИМОДЕЛ капс. х 40 +

МЕДИКУСФАРМА

2+

13,20

1 оп. ЕРОМАКС капс. 475 мг.х 10

2

13,20

МЕДИКУСФАРМА

2+

11,09

2

10,08

МИНИФЕМИН капс. 425 мг. х 40 /за отслабване и тонус/ ГИНКО КО капс. х 30 + ИМУНОЕФЕКТ-АНТИВИРАЛ капс. х 30

1 оп. ФЕМИМОДЕЛ капс. х 40

МАГНУМ АНТИСПАЗМИ тбл. х 50 / Mg +Vit. B6 + K/

НАТУРПРОДУКТ

5

6,78

1 оп. МАГНУМ АНТИСПАЗМИ тбл.х 50 /Mg+Vit. B6+ K/

МЕМОПЛАНТ ф. тбл. х 20

НАТУРПРОДУКТ

7

7,73

1 оп. МЕМОПЛАНТ ф. тбл. х 20 1 оп. ЕХИНАЦЕЯ ФОРТЕ сол. Д-р ТАЙС 50 мл.

ЕХИНАЦЕЯ ФОРТЕ сол. Д-р ТАЙС 50 мл.

НАТУРПРОДУКТ

7

6,40

АЛЕРГОЗАН кр.1% 18 г.

СОФАРМА АД

10

2,81

1 оп. АЛЕРГОЗАН кр.1% 18 г.

АЛЕРГОЗАН тбл. 25 мг. х 20

СОФАРМА АД

100

2,63

10 оп. АЛЕРГОЗАН тбл. 25 мг. х 20

АЛЕРГОЗАН унг.1% 18 г.

СОФАРМА АД

10

2,87

1 оп. АЛЕРГОЗАН унг. 1% 18 г.

АМБРОКСОЛ СОФАРМА сир.100 мл.

СОФАРМА АД

10

2,63

1 оп. АМБРОКСОЛ СОФАРМА сир. 100 мл.

АНАЛГИН тбл. 500 мг. х 20

СОФАРМА АД

100

1,63

10 оп. АНАЛГИН тбл. 500 мг. х 20

БРОНХОЛИТИН НЕО сир. 110 мл.

СОФАРМА АД

4

3,22

1 оп. БРОНХОЛИТИН НЕО сир. 110 мл.

БРОНХОЛИТИН сир. 125 г.

СОФАРМА АД

100

2,56

10 оп. БРОНХОЛИТИН сир. 125 г.

БУСКОЛИЗИН др. 10 мг. х 20

СОФАРМА АД

100

2,60

10 оп. БУСКОЛИЗИН др. 10 мг. х 20

ВИТАМИН B -компл. тбл. х 20

СОФАРМА АД

100

1,94

10 оп. ВИТАМИН B-компл. тбл х 20

ДЕФЛАМОЛ унг. 18 г.

СОФАРМА АД

10

2,88

1 оп. ДЕФЛАМОЛ унг.18 г.

ДИМЕКС сир.125 мл.

СОФАРМА АД

10

3,17

1 оп. ДИМЕКС сир.125 мл.

КАРСИЛ капс. 90 мг. х 30 СОФАРМА

СОФАРМА АД

100

7,45

10 оп. КАРСИЛ капс.90 мг. х 30 СОФАРМА

КАРСИЛ тбл. 35 мг. х 80 СОФАРМА

СОФАРМА АД

100

4,09

10 оп. КАРСИЛ тбл. 35 мг. х 80 СОФАРМА

КЕТОПРОФЕН гел 2.5% 40 г.

СОФАРМА АД

4

2,99

1 оп. КЕТОПРОФЕН гел 2.5% 40 г.

ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125 мл.

СОФАРМА АД

4

2,74

1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125 мл.

ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл. 500 мг. х 20

СОФАРМА АД

100

1,56

10 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл. 500 мг. х 20 1 оп. РИНОЛЕКС унг. 18 г.

РИНОЛЕКС унг. 18 г.

СОФАРМА АД

10

3,79

СИЛДЕН тбл. 50 мг. x 4

СОФАРМА АД

4

18,79

1 оп. СИЛДЕН тбл. 50 мг. x 4

СОПРАЛ капс. 20 мг. х 28

СОФАРМА АД

10

8,83

1 оп. СОПРАЛ капс. 20 мг. х 28

ТАБЕКС тбл. х 100

СОФАРМА АД

100

17,16

10 оп. ТАБЕКС тбл. х 100

ТРИБЕСТАН тбл. х 60

СОФАРМА АД

100

29,38

10 оп. ТРИБЕСТАН тбл. х 60 1 оп. ФУРОТАЛГИН сол.5 мл.

ФУРОТАЛГИН сол. 5 мл.

СОФАРМА АД

10

2,75

АКНЕРИН сол.100 мл.

УНИФАРМ АД

3

6,62

1 оп. АКНЕРИН сол.100 мл.

АТОРВИСТАТ тбл.10мг.х30

УНИФАРМ АД

4

7,85

1 оп. АТОРВИСТАТ тбл.10 мг. х 30

АТОРВИСТАТ тбл. 20мг. х 30

УНИФАРМ АД

4

14,90

1 оп. АТОРВИСТАТ тбл. 20 мг. х 30

ВЕРАПАМИЛ СОФАРМА тбл. 80 мг. х 50

УНИФАРМ АД

5

3,30

1 оп. ВЕРАПАМИЛ СОФАРМА тбл. 80 мг. х 50

ДУЗОФАРМ тбл. 50 мг. х 30

УНИФАРМ АД

4

3,40

1 оп. ДУЗОФАРМ тбл. 50 мг. х 30

КСИЛОФАРМ сол. 0.05% 10 мл.

УНИФАРМ АД

3

1,02

1 оп. КСИЛОФАРМ сол. 0.05% 10 мл. 1 оп. КСИЛОФАРМ сол. 0.1% 10 мл.

КСИЛОФАРМ сол. 0.1% 10 мл.

УНИФАРМ АД

3

1,08

ЛОРАТАДИН УНИФАРМ тбл.10 мг. х 10

УНИФАРМ АД

10

4,76

1 оп. ЛОРАТАДИН УНИФАРМ тбл.10 мг. х 10

ЛОРАТАДИН УНИФАРМ тбл.10 мг. х 30

УНИФАРМ АД

10

10,49

1 оп. ЛОРАТАДИН УНИФАРМ тбл. 10 мг. х 30

МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ тбл.250 мг. х 50

УНИФАРМ АД

3

12,85

1 оп. МЕЗАЛАЗИН УНИФАРМ тбл. 250 мг. х 50

МОВИКС тбл. 15 мг. х 20

УНИФАРМ АД

4

8,69

1 оп. МОВИКС тбл.15 мг. х 20

МОВИКС тбл. 7.5 мг. х 20

УНИФАРМ АД

5

5,22

1 оп. МОВИКС тбл.7.5 мг. х 20

ПЕНТОКСИФАРМ тбл. 100 мг. х 60

УНИФАРМ АД

5

4,04

1 оп. ПЕНТОКСИФАРМ тбл.100 мг. х 60

УНИВАЛ лосион масажен 30 мл. /за ест.движение/

УНИФАРМ АД

3

12,95

1 оп. УНИВАЛ лосион масажен 30 мл. /за ест. движение/

ХИМЕКРОМОН УНИФАРМ тбл. 400 мг. х 20

УНИФАРМ АД

3

5,75

1 оп. ХИМЕКРОМОН УНИФАРМ тбл. 400 мг. х 20 1 оп. АЛТЕЯ сироп 120 г. /бял слез/

АЛТЕЯ сироп 120 г. /бял слез/

ФИТОФАРМ-СКОПИЕ

10

3,20

БЕЛА-BABY крем 100 мл. /екстр. невен + Вит. А, D, E/

ФИТОФАРМ-СКОПИЕ

10

2,33

1 оп. БЕЛА-BABY крем 100 мл. /екстр. невен+ Вит. А, D, E/

ЕХИНАВИТ С сироп 130 г.

ФИТОФАРМ-СКОПИЕ

10

4,69

1 оп. ЕХИНАВИТ С сироп 130 г.

МЕДОПРИМ сироп 120 г. /иглика, мащ./

ФИТОФАРМ-СКОПИЕ

10

3,71

1 оп. МЕДОПРИМ сироп 120 г. /иглика,мащ./

ПРИМУЛЕ сироп 120 г. /иглика/

ФИТОФАРМ-СКОПИЕ

10

3,20

1 оп. ПРИМУЛЕ сироп 120 г. /иглика/

ТИМИ сироп 120 г. /мащерка/

ФИТОФАРМ-СКОПИЕ

10

3,30

1 оп. ТИМИ сироп 120 г. /мащерка/

ВАЛЕРИАНА, ГЛОГ, МЕНТА сол. 20 мл.

ХИМАКС

6

1,58

2 оп. ВАЛЕРИАНА, ГЛОГ, МЕНТА капс. 360 мг х 30

20


ПРОМОЦИЯ АПРИЛ 2011 01.04.2011 (петък) - 30.04.2011 (събота) 1. При закупуване на пакет от 10 оп. Supradyn ефервесцентен получавате 1 оп. Supradyn ефервесцентен (натурал рабат) 2. При закупуване на пакет от 10 оп. Supradyn *30 табл получавате 1 оп. Supradyn * 30 табл. (натурал рабат)

• Промоцията няма ограничение за количества. • Промоцията важи само ако посочените количества по артикули са в една заявка на аптека, а не с натрупване през месеца. • Дистрибуторът дава рабата на аптеката при доставка на заявените промоционални продукти и количества.


Стинг

представя

О

стеоартрозата (Остеоартритът) е хронично дегенеративно заболяване на ставите. Проявява се главно във втората половина на живота и е най-често срещаното ставно заболяване. При здравите хора хрущялът, който покрива ставните повърхности, е гладък и допринася движенията в ставите да се извършват с минимално триене. При остеоартроза хрущялът се износва – набраздява се, става неравен, изтънява и в напредналите стадии на болестта в някоя от носещите стави може напълно да се „стопи”. Паралелно с износването на хрущяла започва образуване на остеофити („шипове”). Те представляват костни разраствания, разположени найчесто в областта на ставните ръбове. Най-важна причинна роля за развитие на остеоартрозата имат генетичното предразположение и механичното претоварване на ставите. Тази болест е по-честа при възрастните хора. За развитието на болестта допринасят наднорменото тегло, ендокринни и обменни нарушения, предшестващи възпалителни ставни заболявания, остри и хронични травми, професионални фактори и др. Остеоартрозата засяга най-често колянните и тазобедрените стави, гръбначния стълб, част от малките стави на ръцете, палците на краката. Първите симптоми се проявяват между 50 и 60-год. възраст. Заболелите се оплакват от болка и краткотрайна скованост в засегнатите стави, които се усилват в продължение на месеци и години. Болката се проявява след физическо усилие и в края на деня, като в началото се успокоява след почивка. Сковаността е по-изразена рано сутрин или след периоди на обездвижване. Влажното и студено време може да засили болката. При активиране на болестта съответната става може да се подуе, да стане по-топла, а ставната кухина да се изпълни с течност. Постепенно се ограничават движенията в увредените стави, а в по-късните стадии те се деформират. В последните години вниманието е насочено към предотвратяване и забавяне на болестните промени в ставния хрущял. Това се постига с т.нар. хондропротектори, които стимулират синтетичната функция на хрущялните клетки, подобряват продукцията на компонентите на хрущяла и забавят еволюцията на болестта. В аптеките се предлагат много хранителни добавки, съдържащи глюкозамин сулфат и хондроитин сулфат от различни производители. Много е важно, когато се избира хранителна добавка, тя да е от доказал се известен производител, който не би направил компромис с качеството.

22

КАК ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА СТАВИТЕ СИ? Най-голямата фармацевтична компания в България Актавис предлага Картилазин® плюс – висококачествен съвременен продукт от естествен произход, който съдържа Глюкозамин сулфат, Хондроитин сулфат и Витамин С. Комбинацията от три необходими за ставата съединения спомага за облекчаване на болката, свързана с пренатоварване на ставите; увеличаване на подвижността им; по-бързото възстановяване на меките тъкани след ставни травми – навяхване, изкълчване; профилактика на преждевременното износване на ставния хрущял при активно спортуващи. Глюкозамин сулфат е главният компонент на ставния хрущял, сухожилията и връзките. Стимулира формирането на хрущялния матрикс, улеснява продукцията на глюкозаминогликани и протеогликани от хрущялните клетки. Подобрява смазочните свойства на синовиалната течност. Подпомага възстановяването на увредения ставен хрущял и подвижността в ставите, притежава умерен противовъзпалителен ефект. Хондроитин сулфат също е главна съставка на ставния хрущял. Той доставя градивни елементи за изграждането и възстановяването му; осигурява еластичност и здравина на хрущяла; блокира ензимите, които разграждат ставния хрущял; повишава нивото на хиалуроновата киселина в ставите. Ефектът на комбинацията Глюкозамин и Хондроитин в Картилазин® плюс превъзхожда действието им, ако се приемат поотделно. Витамин C играе жизнено важна роля при формирането на хрущяла и здравината на ставите. Хората, които не приемат достатъчно количество витамин С, са изложени трикратно по-често на риск от остеоартроза. Той действа като мощен антиоксидант, който свързва и отнема освободените при възпалителния процес свободни радикали. Картилазин® плюс е подходящо средство за профилактика и добавка към основното лечение на остеоартроза, артралгии, травми на меките тъкани. Препоръчваната дневна доза е 2 х 1 табл. За най-добри резултати е необходим редовен прием в продължение на 2-3 месеца. Картилазин® плюс се предлага на най-изгодната от всички аналогични продукти аптечна цена - 12 лв.

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


ÌÎÂÈÊÑ

®

Meloxicam

òàáëåòêè 7,5 mg è 15 mg

meqrepnhdmnopnrhbnbzgo`khrekmnhopnrhbnpebl`rhwmnqpedqrbn

УНИФАРМ - МОВИКС

 Ëåêàðñòâåí ïðîäóêò çà âúçðàñòíè è äåöà íàä 16 ãîäèíè.  Ïî ëåêàðñêî ïðåäïèñàíèå!

ÊÕÏ 26/11.11.2008 ã. À 265/08.07.2010 ã.

onj`g`mh

 ÎÏÍÃÙÊÅÇÑÄÊÌÍÐÇËÎÑÍË¿ÑÇÖÌÍÊÄÖÄÌÇÄÌ¿ÏÄÁË¿ÑÍÇÃÄÌ¿ÏÑÏÇÑÇ¿ÏÑÏÍοÑÇÇ  ÐÇËÎÑÍË¿ÑÇÖÌÍÊÄÖÄÌÇÄÌ¿¿ÌÉÇÊÍÆÇÏ¿ØÐÎÍÌÃÇÊ¿ÏÑÏÇÑ  ÐÇËÎÑÍË¿ÑÇÖÌÍÊÄÖÄÌÇÄÌ¿ÄÉÆ¿ÕÄÏÀÇÏ¿ÌÍÐÑÄÍ¿ÏÑÏÇÑ  ÎÍÁÊǾÁ¿ÌÄÌ¿ÀÍÊÉ¿ÎÏÇÇ×Ç¿ÐÇÊÒËÀ¿ÂÍ Ïðèòåæàòåë íà ðàçðåøåíèå çà óïîòðåáà: ÓÍÈÔÀÐÌ ÀÄ, Ñîôèÿ 1797, óë.”Òð. Ñòàíîåâ” ¹ 3 òåë.: 02/ 970 03 23, 02/ 970 03 28, ôàêñ: 02/ 971 26 83, e-mail: rosi_rantchinska@unipharm.bg


ПРИ ПОКУПКА НА 4 ОП. НЕОМИЦИН СПРЕЙ 32 г ИЛИ ОКСИКОРТ СПРЕЙ 16.125 г; 32.25 г АПТЕКАТА ЩЕ ПОЛУЧИ 1 ОПАКОВКА ДЕКСАПОЛКОРТ СПРЕЙ 30 мл БЕЗПЛАТНО. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА: 01.04. - 30.04. ВАЖИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА.


Под

лупа

ЗДРАВНАТА ПРОГРАМА НА ЕС: ВАЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Jose Ramon Biosca De Sagastuy, Отдел за здравната програма и управлението на знанията към Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители” на ЕК

Ц

елта на действията на Европейския съюз във връзка с въпроси на здравето е подобряване и защита на здравето на неговите граждани. Здравната програма на ЕС е инструмент за постигането на тази цел. На програмата бе дадено начало през 2008 г., като тя ще бъде в сила шест години. Програмата има три цели: повишаване на здравната сигурност на гражданите, промоция на здравето и създаване и разпространение на здравна информация и знания. Програмата финансира действия, допринасящи за постигането на тези цели и предоставя финансиране под различни форми. Тя подкрепя създаването и провеждането на проекти и конференции на европейско ниво, работата на неправителствени организации (НПО) в областта на здравеопазването, както и сътрудничеството със здравните власти в държавите от ЕС и с международни организации. За да се отговори на определени нужди - като про-

32

веждане на изследвания – се провеждат търгове. Широк кръг организации, включително публични органи, неправителствени организации и университети, могат да кандидатстват за финансиране по програмата. Финансирането се предоставя въз основа на годишните работни планове, съдържащи подробности за действията, които предстои да бъдат финансирани всяка година. Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, организира процеса на представяне и оценяване на кандидатури и управлява финансирането. Здравната програма играе важна роля в Европа. Тя подпомага изготвянето и прилагането на европейски здравни политики; обединява финансови и технически ресурси за действие; улеснява сътрудничеството в областта на здравеопазването на ниво ЕС; обединява и създава връзки между заинтересовани от здравеопазването лица от цяла Ев-

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Април 2011

ропа. Това увеличава знанията и подобрява взаимното разбирателство, което ще допринесе за създаване на една истинска европейска общност от заинтересовани от здравеопазването лица. Из Решение на ЕК от 22 февруари 2011 г. за приемане на решение за финансиране за 2011 г. в рамките на втората програма за действиe на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.).

Приоритети за 2011 г. В своето Съобщение COM (2010) 2020 Европейската комисия представя стратегия за съживяване на Европа през следващите десет години. Действията, представени в настоящия работен план, се основават по-специално на два от приоритетите в упоменатата стратегия: интелигентен растеж и приобщаващ растеж. С тях се цели, освен друго, преодоляването на предизвикателството, свързано с насърчаването на активно застаряващо население в добро здраве и намаляването на неравенството в областта на здравеопазването. Подобряване здравната сигурност на гражданите С действията по настоящия раздел се цели подобряване на здравната сигурност на гражданите посредством предпазването им от рискове за здравето и подобряване на тяхната безопасност. Информация и предоставяне на съвети по въпросите на здравеопазването Работният план подпомага набирането на данни и изготвянето на научни становища, от които заинтересованите страни (от лица, натоварени с изготвянето на политиките, до отделни граждани) се нуждаят, за да могат да вземат осведомени решения. Набирането на информация обаче не е достатъчно. За да бъде то ефикасно, е необходимо да бъдат постигнати неговите цели. Това изисква създаването на ефикасни и лесни за използване от потребителите канали за разпространение. Това включва по-специално създаването и пускането в действие на система за управление на знанията. Работата в областта на заболяванията в работния план за 2011 г. е съсредоточена върху редките заболявания. Ракът е втората по значимост причина за смъртността сред мъжете и жените. Целта на Комисията, посочена в Съобщение на Комисията COM(2009) 291 окончателен от 24 юни 2009 г. „Действия срещу рака: европейско

партньорство” е намаляването на случаите на заболяване от рак с 15% до 2020 г. Настоящият работен план подпомага осъществяването на дейности, замислени в подкрепа на постигането на тази цел. Действията на ЕС в областта на редките заболявания се опират на ресурси, разпръснати в различните държави-членки. Това допринася за подобряването на диагностиката и лечението. В Съобщение на Комисията от 11 ноември 2008 г. относно Редките заболявания: Предизвикателствата за Европа и Препоръка на Съвета 2009/C 151/02 от 8 юни 2009 г. за действие в областта на редките заболявания се определя рамка за изпълнението на дейностите, подпомагани съгласно настоящия работен план. Готовността за реагиране в случай на грипна пандемия придоби по-голяма важност от всякога в светлината на скорошните кризи във връзка с птичия грип и вируса H1N1. Съгласно настоящия работен план се предвижда работата да бъде насочена основно към прилагането на опита, натрупан вследствие пандемията от H1N1. Настоящият работен план също така осигурява финансиране за работата по стратегиите за превенция на ХИВ и съпътстващите инфекции. Определящи за здравето фактори Много от съвременните инвалидизиращи заболявания, като например рака и диабета, са пряко свързани с това какви храни и напитки консумират хората и по какъв начин, както и с начина на живот, който водят. Работата по определящите за здравето фактори е от основно значение за насърчаване на здравословния начин на живот и предотвратяване на заболяванията, допринасяйки за активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. Настоящият работен план подпомага дейностите по редица ключови, определящи здравето, фактори: социални фактори и неравнопоставеност в здравеопазването; хранене и физическа активност и тютюнопушене и употреба на алкохол. Системи на здравеопазване С действията по този раздел се цели осигуряването на висококачествени, безопасни и ефикасни трансгранични здравни грижи. Използването на нови технологии е от водеща роля за успешното предоставяне на трансгранични здравни грижи. Настоящият работен план подпомага работата по безопасността на пациентите, здравните технологии и тяхната оценка, както и във връзка с работната сила в здравеопазването.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

33


Фармацевтично

общество

KОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

Н

а 30 март 2011 г. в централата на Българския фармацевтичен съюз се проведе извънредно заседание на Обществения съвет в здравеопазването, в който членове са всички съсловни организации на медицинските специалисти (БЛС, БЗС, БФС и БАПЗГ), синдикални организации в здравеопазването и пациентските организации. Заседанието бе свикано от Българския фармацевтичен съюз по повод създаденото във фармацевтичния сектор напрежение от изготвен от Министерство на здравеопазването без предварително обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, аргументират се от съсловната организация. Освен законопроекта, Общественият съвет разгледа и принципи при изготвяне на националната лекарствена политика и други актуални проблеми на здравеопазването. На заседанието, освен членовете на Обществения съвет, бяха поканени за участие министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, председателят на Комисията по здравеопазване в 41-то НС Десислава Атанасова, представители на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На заседанието Общественият съвет в здравеопазването прие декларация, в която изразява задоволство от създаването на работна група и подгрупи, натоварени със задачата в срок до четири месеца да обсъдят, изготвят и предоставят на министъра на здравеопазването цялостна Концепция за лекарствена политика, съобщи председателят на БФС Мирослав Ненчев. Той уточни, че тези структури ще се формират, след като д-р Стефан Константинов преди седмица е издал специална заповед за това, а причината е несъгласието на съвета с факта, че публикуваният на сайта на МЗ законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина не е бил предмет на предварително обсъждане в

36

професионалните среди, с пациентските и съсловните организации в здравеопазването и синдикатите. Цялостната концепция трябва да залегне в основата на нов, вече обсъден, коригиран и приет с консенсус законопроект, който ще бъде внесен за обсъждане в Министерския съвет. Не бива да продължават спекулациите, че законодателството ограничава възможностите в аптеките да бъдат наемани нефармацевти, а такива са реално необходими за някои спомагателни дейности, като почистване и охрана например, бе посочено на пресконференцията. Законът не забранява това, но основната дейност на аптеката - обслужването на гражданите - трябва да бъде осъществявана само от фармацевти, защото единствено така може да бъде гарантирано пациентското здраве и да бъдат спазени правата им като потребители, припомниха още от БФС. От съсловната организация ще настояват още за промени в реда на регистрация на хранителните добавки и режима на отпускането им, тъй като продължава практиката това да става безразборно, а в някои случаи употребата им е съпътствана от определени рискове. Следва да се обърне по-сериозно внимание на обстоятелството, че в дрогериите се продават всички продукти, регистрирани като OTC (за сравнение в страните от ЕС това е възможно само за около 2% от тези медикаменти), също така обезпокоително е, че продължава да бъде разпространена практиката в тях да продават дори хора без медицинско образование, алармираха още от съюза. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО На 30 март 2011 г. Общественият съвет в здравеопазването, представлявано от съсловните организации на всички медицински специалисти, представителните организации на работниците и служителите и пациентските организации, прие следната декларация. 1. Общественият съвет в здравеопазването

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


Sting Pharmaceutical products Април 2011

настоява за утвърждаване на принципи на публичност, предвидимост, баланс и консенсус в провеждането на националната лекарствена политика е Република България чрез участие на обществото в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на фармацията. 2. Общественият съвет в здравеопазването се противопоставя на публикувания от Министерството на здравеопазването на 16.03.2011 г. законопроект за изменения и допълнения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и настоява за неговото отлагане. 3. Общественият съвет в здравеопазването подкрепя издадената от министъра на здравеопазването Заповед № РД 09-92/23.03.2011 г., с която се създават работна група и подгрупи, които в срок до четири месеца трябва да обсъдят, изготвят и предоставят на министъра Концепция за лекарствената политика, която да бъде основа на законопроекта преди внасянето му за разглеждане в Министерския съвет. 4. Общественият съвет в здравеопазването не приема предложената реформа относно изключване на публичното участие в производството по издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, в производствата по регулиране и реимбурсиране на цените на лекарствените продукти и допускането на лица без фармацевтично образование да извършват дейности в аптеките. 5. Общественият съвет в здравеопазването

настоява за включването му чрез съсловните, синдикалните и пациентските организации в състава на органите, регулиращи цените и реимбурсирането с публични средства на лекарствените продукти в Република България. 6. Общественият съвет в здравеопазването настоява за адекватни мерки от страна на държавата за противодействие на застрашаването на живота и здравето на пациентите чрез отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание по интернет и в нерегламентирани обекти, непритежаващи разрешение за извършване на такава дейност. Настоящата декларация е адресирана до Президента на Република България, до Председателя на 41-то Народно събрание, до Министър-председателя на Република България, до Министъра на финансите и вицепремиер и до Министъра на здравеопазването.

Подписали: За БЛС, д-р Цветан Райчинов За БЗЦ, д-р Николай Шарков За БФС, маг.-фарм. Мирослав Ненчев За БАПЗГ, г-жа Милка Василева За КТ „Подкрепа“, д-р Евгени Душков За КНСБ, д-р Иван Кокалов За ЦЗПЗ, г-жа Теодора Кузманова За КЗЗ, г-н Владимир Томов За БАЗП, г-н Пламен Таушанов За НПО, д-р Станимир Хасърджиев


ǷȘȖȚȍȒȚȖȘ ȕȈ ȒȘȢȊȖȕȖșȕȐȚȍ șȢȌȖȊȍ

Âå÷å â èíîâàòèâíè

VGcaps - ðàñòèòåëíè êàïñóëè 100% ÷èñò ïðèðîäåí ïðîäóêò www.borola.com +359 2 983 62 03 õðàíèòåëíà äîáàâêà

 нарушено кръвоснабдяване на ретината  разширени вени и хемороиди  състояния след инсулт  световъртеж и шум в ушите  съдови увреждания при диабет и др.

The Healthcare Company


ШВЕЙЦAРСКА ФОРМУЛА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА И ПРОБЛЕМНА КОЖА. ХИПОАЛЕРГИЧНА КОЗМЕТИКА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА! ЧУВСТВАЙТЕ СЕ СВЕЖИ И ЗАЩИТЕНИ! Серия продукти от първа необходимост – душ гел, шампоан за коса, лосион за тяло, крем за ръце, миещо блокче, течен сапун. Хидратиращитe агенти и леки съставки помагат на кожата да запази своя естествен баланс и й предоставят необходимата хидратация и грижа.Mинимизира риска от алергични реакции! Не съдържат сапун и алкални детергенти. РН-стойност от 5,5 помага за стабилизирането на външния киселинен защитен слой на кожата. Продуктите са дерматологично тествани с гаранция за произход и качество.

ПРОМОЦИЯ: При покупка на 6 продукта в произволна комбинация получавате допълнителна ТО% - 10% и подарък към всеки продукт за крайния клиент.

Душ гел с бадем и лайка 250 мл - 5.70 лв*, Лосион за тяло с витамин Д 250 мл - 7.34 лв* Шампоан за коса с Dexpantenol 250 мл - 6.54 лв*, Крем за ръце 100 мл - 3.59 лв*, Миещо блокче 100 гр - 3.59 лв*, Течен сапун 250 мл - 4.07 лв* *Базова цена на едро с ДДС за 1 бр.

ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА ЗА ВАШАТА КОЖА Глицеринов крем за ръце с лайка - Glysolid SOFT 200 ml

Идеална комбинация между глицеринов и лек хидратиращ крем за ръце, обогатен с лайка. Екстрактът от лайка има силен успокояващ и противовъзпалителен ефект. Тя лекува възпаление и успокоява сухата и чувствителна кожа. Нежната формула неутрализира кожното раздразнение и възстановява необходимата влажност. Подхранва и стимулира регенерацията на клетките и съхранява природния баланс на кожата. Използвайте редовно за максимален ефект!

Лосион за тяло – Glysolid Body Lotion 250 ml

Най–подходящият лосион за тяло през летния сезон, съдържащ екстракт и масло от лайка, който ще хидратира максимално вашата кожа. Благодарение на изключителното лечебно действие на ЛАЙКАТА, използваният след слънчеви бани лосион успокоява зачервяванията и сърбежа, омекотява и премахва неприятното чувство на болка по опънатата кожа.

ПРОМОЦИЯ: При покупка на 2 бр. Glysolid Soft и 2 бр.

Glysolid body lotion получавате допълнителна ТО% - 10%.

Glysolid Soft 200 мл – 5.80 лв* Glysolid body lotion 250 мл – 4.75 лв* Официален представител: Фиеста 2 ООД , тел. 02/ 931 69 96, www.fiesta2bg.com


Ипомея

В

ероятно мнозина са се възхищавали на красивите виещи се растения с лилави фуниевидни цветове, които растат по градините през лятото. У нас им казват "грамофончета". Латинското им название обаче е Ipomoea. Холандците я наричат цвете-еднодневка, тъй като красивите й цветове издържат точно един ден. За щастие на следващия се разтварят други и така няколко месеца. Грамофончетата са едногодишни, имат увивно стъбло и цъфтят през цялото лято. Семената им са зимоустойчиви и се самозасяват. Растенията нарастват бързо, имат тънки стъбла, които могат

Календар

Стинг 2011

да се поддържат с нежни подпори, дори с канап или подобни на него материали. С тези растения може да се формират т.нар. зелени завеси, т.е. да се засяват около оградата на източни и северни балкони и тераси, с което тези кътове стават уютни. Грамофончетата не понасят разсаждане, затова трябва да се засяват направо на мястото, където ще цъфтят. За да се развият нормално, осигурете им широки съдове и богата почва. Въпреки че носи названието пурпурна, тази ипомея е всъщност нежно лилава с много лек цикламен оттенък.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели

63


ÍÎÂÎ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÂÈÒÀÌÈÍÈ Åôåðâåñöåíòíà òåõíîëîãèÿ Tri-Activ® Ïî-áúðçî äåéñòâèå Âèñîêà ñòåïåí íà àáñîðáöèÿ Ìàêñèìàëíà åôèêàñíîñò Ðàçòâîðèìèòå âèòàìèíè è ìèíåðàëè íà Áèîôàð îò íîâî ïîêîëåíèå ñå ïðîèçâåæäàò ïîñðåäñòâîì èçêëþ÷èòåëíàòà òåõíîëîãèÿ Tri-Activ©. Òÿ îñèãóðÿâà áúðçà àáñîðáöèÿ, âèñîêà óñâîÿåìîñò íà àêòèâíèòå ñúñòàâêè îò îðãàíèçìà è îïòèìàëíàòà ìó çàùèòà. Ñúçäàäåíè ñà äà îòãîâîðÿò àäåêâàòíî íà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà íà ñúâðåìåííèÿ æèâîò êàòî ñòðåñ, óìîðà, ïðåæäåâðåìåííî ñòàðååíå.

Âñè÷êè ïðîäóêòè íà Ëàáîðàòîðèè Áèîôàð ñà áàçèðàíè íà ñúâðåìåííè íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ. Ñúäúðæàò âèñîêîêà÷åñòâåíè âèòàìèíè è ìèíåðàëè ñ åñòåñòâåí è îðãàíè÷åí ïðîèçõîä. Íå ñúäúðæàò çàõàð è àñïàðòàì. Èìàò ïðèÿòåí, åñòåñòâåíî-ïëîäîâ âêóñ. Òúðñåòå â àïòåêèòå!


Списание СТИНГ 04,2011  
Списание СТИНГ 04,2011  

Списание СТИНГ 04,2011

Advertisement