Page 1

Celostne reĹĄitve energetskih izzivov nepremiÄ?nin PROEN d.o.o.


Opis podjetja PROEN Podjetje Proen d.o.o. celostno rešuje energetske izzive nepremičnin. Cilj je upravnikom ponuditi sklop storitev, ki bo privedel do tega, da bodo upravljali energetsko varčne objekte, pridobitev energetske izkaznice in približanje RAZREDU A za vsako stavbo.

Energijski razred veliki prihranki

Poraba energije

srednji prihranki

nizki prihranki

Storitve podjetja PROEN d.o.o. • • • • • • •

vgradnja merilnikov (delilnikov, kalorimetrov, vodomerov) popis merilnikov in izdelava obračunov, vgradnja termostatskih ventilov, hidravlično uravnoteženje sistema, obnova kotlovnic, vlaganje projektov za pridobitev subvencij, upravljanje s kotlovnicami.

Podjetje Proen poleg vgradnje merilnikov toplote nudi celovito rešitev za uravnoteženje ogrevalnega sistema in s tem privarčevanje na energentih in tudi pridobitev subvencij EKO sklada.


Paketi za posodobitev sistema ogrevanja Strankam ponujamo tri pakete: • Minimalni standard: vključuje vgradnjo delilnikov in kalorimetrov • Udobni paket: vključuje zraven vgradnje delilnikov in kalorimetrov še vgradnjo ventilov s termostatsko glavo • Varčni paket: vključuje zraven vgradnje delilnikov ali kalorimetrov, ter termostatskih ventilov še hidravlično uravnoteženje sistema, vgradnjo frekvenčne črpalke in vložitev projekta za pridobitev subvencije. V vseh paketih ponujamo tudi vršitev mesečnega popisa delilnikov ali kalorimetrov in mesečni obračun stroškov.

Minimalni standard

Udobni paket

Varčni paket

Nizki prihranki

Srednji prihranki

Veliki prihranki

Delilniki, kalorimetri Ventil s termostatsko glavo Hidravlično uravnoteženje Celostna izvedba projekta s subvencijo do 25% celotne vrednosti projekta

Kalorimeter ≠ prihranek energije Termostatski ventili = 10% prihranka na energiji Uravnoteženje sistema = 25% prihranka na energiji


Merilniki toplote Z merilniki toplote izmerimo porabo toplotne energije za vsako stanovanje ali poslovni prostor posebej. Uporabljajo se kalorimetri ali delilniki – odvisno od izvedbe ogrevalnega sistema in stroška.

Glede na način izvedbe instalacije obstaja več različnih tipov merilnikov: Delilniki Delilnike lahko uporabljamo pri vseh sistemih centralnega ogrevanja in na vseh vrstah radiatorjev. Delilniki stalno spremljajo porabo toplotne energije radiatorjev in izmerjene vrednosti sproti brezžično posredujejo v ustrezne sprejemne centrale oz. mrežna vozlišča (AMR).

Mehanski kalorimetri Kalorimetre lahko namestimo tam kjer ima vsaka stanovanjska oz. poslovna enota svojo horizontalno zanko, na katero so vezani vsi radiatorji. Kalorimeter namestimo pred vhodom v stanovanje. Kalorimeter na osnovi pretoka vode in temperaturne razlike med dotokom in odtokom izračuna količino oddane toplotne energije.

Ultrazvočni kalorimetri Ultrazvočni merilniki nimajo mehanskih delov in tako zagotavljajo daljšo življenjsko dobo merilnika, manjšo občutljivost na umazanijo v ogrevalnem sistemu in izredno natančnost merjenja v celotnem obdobju merilnika.

Vsi merilniki se odčitavajo na daljinsko, tako vstop v stanovanje več ni potreben.

Za vas uredimo: • • • • •

vgradnjo delilnikov ali kalorimetrov, izdelamo predlog korekcijskih faktorjev lege stanovanja, sprogramiramo delilnike glede na moč in tip radiatorja, morebitna dodatna instalacijska in gradbena dela, odčitavanje merilnikov in izdelavo obračuna.


Merilniki vode Delitev vode po številu oseb lahko privede do velikih nesoglasij med stanovalci, saj nekateri plačujejo veliko več, kot dejansko porabijo, medtem ko drugi potrošijo več, kot plačajo. Merilniki porabe vode oz. vodomeri na podlagi pretoka vode skozi vodomer izmerijo porabo vode v določenem stanovanju.

Glede na način izvedbe instalacije obstaja več različnih tipov merilnikov: Ravni vodomeri Vodomeri za toplo in hladno vodo s pretokom 1,5 m³/h in 2,5 m³/h. Namestitev poteka neposredno na dotok vode za določeno odjemno mesto. Vodomeri so zasnovani kot enotokovni merilniki vode v suhi izvedbi. Način merjenje zagotavlja visoko zanesljivost delovanja in dolgo življenjsko dobo. Vgradne dolžine vodomerov: 80 mm, 110 mm in 130 mm.

Kotni oz. ventilski vodomeri Vodomeri za toplo in hladno vodo s pretokom 1,5 m³/h in 2,5 m³/h. Namestitev poteka neposredno na ventil. Gradbeni poseg ni potreben.

Modul za daljinsko odčitavanje Ultrazvočni merilniki nimajo mehanskih delov in tako zagotavljajo daljšo življenjsko dobo merilnika, manjšo občutljivost na umazanijo v ogrevalnem sistemu in izredno natančnost merjenja v celotnem obdobju merilnika.

Za vgradnjo vodomerov se lahko odloči vsak posamezni stanovalec in se potem poraba vode upošteva glede na porabo po vodomeru!

Za vas uredimo: • vgradnjo vodomerov, • morebitna dodatna instalacijska in gradbena dela, • odčitavanje merilnikov in izdelavo obračuna.


Popis merilnikov in izdelava obračuna Podjetje Proen vrši tudi popis merilnikov za porabo toplotne energije in tople ter hladne vode. Odčitavanje se izvaja na daljavo enkrat mesečno-vstop v stanovanje ni več potreben. Obračune izdelujemo z dovršenimi programskimi rešitvami, tako da vam podamo natančne informacije o porabi na transparenten način. Podatke posredujemo direktno dobavitelju energije/vode ali upravniku. Podatke posredujemo tudi nadzornemu odboru stavbe. Podatke posredujemo vsakemu posamezniku po pošti ali E-mailu.

Za vas uredimo: • • • • • • •

vgradnjo delilnikov, kalorimetrov ali vodomerov, izdelamo predlog korekcijskih faktorjev lege stanovanja, sprogramiramo merilnike, morebitna dodatna instalacijska in gradbena dela, odčitavanje merilnikov in izdelavo obračuna, posredovanje podatkov, skrbimo za vzdrževanje merilnikov.


Termostatski ventili Termostatski ventil in glava vam omogočata nastavitev želene temperature in potem termostatska glava avtomatsko zapira radiator ko se prostor segreje na nastavljeno temperaturo (posije sonce, kuhamo, imamo dovolj dolgo vklopljene radiatorje…) in odpre radiator, ko se prostor ohladi pod nastavljeno temperaturo.

3 razlogi za termostatske glave in ventile • Nastavitev ustrezne temperature v prostoru (avtomatsko odpiranje in zapiranje radiatorja) • Pravilen dotok vode v radiator (prednastavitev na termostatskem ventilu) • Manjša poraba energije in stroškov tudi za 15% Ponujamo vam termostaske ventile in glave dveh vodilnih svetovnih proizvajalcev

Danfos termostatska glava: • plinsko polnjenje • malo hitrejša odzivnost • 1 leto garancije

Heimeir termostatska glava: • tekočinsko polnjenje • močnejša vzmet (boljše proti zapikanju) • 2 leti garancije S termostatskim ventilom in glavo tako lahko nastavimo želeno temperaturo ki jo želimo v posameznem prostoru in na takšen način tudi privarčujemo. Raziskave so pokazale, da termostatski ventili privarčujejo tudi 15% in več pri ogrevanju.

Termostatski ventili = 15% prihranka na energiji


Hidravlično uravnoteženje Problem neuravnoteženih sistemov je, da je v ogrevalih, ki so bližje kurišču bolj vroče, v bolj oddaljenih pa bolj hladno. Ta problem se največkrat rešuje na tri načine: Vgradnja močnejše črpalke: oddaljeni radiatorji dobijo primerno temperaturo, bližnji radiatorji pa postanejo še bolj vroči. Zvišanje temperature ogrevane vode: tudi vpliva na vsa ogrevala, ne samo na tista oddaljena. Zamenjava ročnih ventilov s termostatskimi vendar brez uravnoteženja sistema: neenaki odzivni časi ogrevanja – voda najprej steče v bližnja ogrevala, šele ko so ti prostori ogreti steče naprej v ostala ogrevala. V vseh primerih ne uspemo popolnoma rešiti problema in porabimo dosti več energije kot je potrebno.

5. Razlogov za izvedbo hidravličnega uravnoteženja: • • • • •

enako dovedena temperatura do vseh radiatorjev zmanjšanje izgub in s tem stroškov pridobitev subvencije v višini 25% odpravljanje šumenja v ogrevalnem sistemu letni prihranki energenta tudi do 30%

Optimizacija sistema

S hidravličnim uravnoteženjem sistema, termostatskimi ventili dosežemo velike prihranke energije. Stanovalci istočasno pridobijo udobno in cenejše ogrevanje, saj sistem sam skrbi za ustrezno temperaturo prostorov.

Za vas uredimo: • • • • • • • •

analiziramo obstoječe stanje ogrevalnega sistema, izdelamo predlog posodobitve ogrevalnega sistema, pripravimo ponudbo za izvedbo, pripravimo projektno dokumentacijo, vložimo projekt za pridobitev subvencije, izvedemo celotno montažo, spremljamo statistiko porabe in vršimo popis števcev, skrbimo za vzdrževanje in obnovo merilnih instrumentov.


Upravljanje kotlovnic Ena od dejavnosti podjetja Proen d.o.o. je tudi upravljanje s kotlovnicami. Cilj upravljanja s kotlovnicami je udobnost za uporabnike in varčna uporaba energentov. Storitev upravljanja s kotlovnicami obsega: • • • • • • • • •

obratovanje z ogrevalnimi napravami, priprava letnih programov obnov in vzdrževalnih del, skrb za potrebne servise, primerno stanje prostorov in naprav, dimnikarske storitve, ter manjša popravila, vodenje evidenc o obratovanju kotlovnic, porabi goriva in električne energije, vodenje evidenc o uporabnikih ogrevanja in etažnih lastnikih na osnovi podatkov, ki ga dostavljajo naročniki oziroma upravnik stavbe, izvajanje obračuna stroškov ogrevanja, obveščanje naročnika o finančnem stanju po končani ogrevalni sezoni prilagajanje kurjenja zunanjim temperaturam pravočasna nabava energenta v primeru oljnih kotlovnic (spremljanje in nabava ob nižjih cenah)

Rekonstrukcije kotlovnic Podjetje Proen d.o.o. se ukvarja z rekonstrukcijo kotlovnic in sicer predvsem iz treh vidikov: • Prehod na drugo gorivo (prehod iz olja na plin) • Dotrajane kotlovnice (potrebna prenova) • Optimizacija obstoječega sistema Ko so se gradile kotlovnice starejše od 20 let, so bili energenti še dokaj poceni in tako ni bilo veliko poudarka na varčni rabi energije. Zaradi tega so elementi v kotlovnicah večinoma predimenzionirani (kotli, gorilniki, črpalke…) in imajo tako veliko porabo energije. V kolikor ni bilo posebnih vlaganj v kotlovnice je oprema tudi že zastarela in dotrajana in tako potrebna menjave.

Pri vsaki rekonstrukciji kotlovnice izvedemo: • • • • •

Posnetek stanja (obstoječe stanje v kotlovnici in poraba kotlovnice) Predlog rekonstrukcije kotlovnice Finančno konstrukcijo rekonstrukcije kotlovnice Izračun prihrankov po izvedeni rekonstrukciji kotlovnic Rekonstrukcijo kotlovnice (dobavo in montažo)


Referenčni objekti V letu 2011 smo izvedli 15 projektov hidravličnega uravnoteženja v skupni investiciji 265.657 EUR in skupaj pomagali pridobiti 55.711 EUR subvencij. Vgradili smo delilnike, kalorimetre in vodomere tako v objekte z več kot 150 stanovanji kot tudi v objekte z 10 stanovanji.

Borova vas 20-25, Maribor

Stantetova ulica 2-12, Maribor

Vgradnja kalorimetrov v objekt z 187 stanovanji in izdelava obračuna za ogrevanje.

Vgradnja vodomerov v objektu z 138 stanovanji in izdelava obračuna za toplo in hladno vodo.

Cankarjeva 21-25, Maribor

Kmetijska 1a,b, Maribor

Vgradnja 369 delilnikov v objekt z 60 stanovanji in izdelava obračuna za ogrevanje.

Vgradnja 155 delilnikov v objekt z 40 stanovanji, Vgradnja termostatskih ventilov in glav, Hidravlično uravnoteženje sistema, Pridobitev subvencije v višini 5166,34 EUR, Za 50,59 MWh (25%) manjša poraba kot prejšnjo kurilno sezono, kar pomeni prihranek 6.272 EUR


Ul. Veljka Vlahoviča 47-59, Maribor

Litostrojska 4,6,8, Ljubljana

Vgradnja 398 delilnikov v objekt z 100 stanovanji, Vgradnja termostatskih ventilov in glav Hidravlično uravnoteženje sistema Za 185,5 MWh (41%) manjša poraba kot prejšnjo kurilno sezono, kar pomeni prihranek 22.958 EUR

Vgradnja 131 delilnikov v objekt z 26 stanovanj, Vgradnja termostatskih ventilov in glav, Hidravlično uravnoteženje sistema, Vgradnja frekvenčnih črpalk, Pridobitev subvencije v višini 4.142,00 EUR Za 36,56 MWh (20%) manjša poraba kot prejšnjo kurilno sezono.

Mlinska pot 4,6,8, Črnuče Vgradnja 154 delilnikov v objekt z 24 stanovanji, Vgradnja termostatskih ventilov, Hidravlično uravnoteženje sistema, Posodobitev podpostaje, Pridobitev subvencije v višini 4.440,00 EUR.

Ul. Vita Kraigherja 16-24, Maribor Vgradnja 70 kalorimetrov v objekt z 70 stanovanji, Vgradnja termostatskih ventilov, Hidravlično uravnoteženje sistema, Vgradnja frekvenčnih črpalk, Pridobitev subvencije v višini 8.903,00 EUR.

Steklarska 20, Rogatec Vgradnja 48 delilnikov v objekt z 11 stanovanji, Vgradnja termostatskih ventilov in glav, Vgradnja 20 vodomerov, Hidravlično uravnoteženje sistema, Pridobitev subvencije v višini 1425,00 EUR

Na objektih, kjer smo izvedli hidravlično uravnoteženje smo zabeležili v povprečju 27% nižjo porabo kot lansko sezono.


Celovito upravljamo z ogrevanjem in energijo vaših nepremičnin: • optimiziramo porabo toplotne energije in znižamo stroške • izvajamo natančne meritve porabe toplotne energije in vode • upravljamo kotlovnice • izdelujemo in izvajamo projekte obnove kotlovnic in optimizacij sistemov ogrevanja, • pridobivamo subvencije za vlaganja v znižano porabo energije Strankam podajamo natančne informacije o porabi in stanju sistema. Skrbimo za vse podrobnosti, ki vodijo v optimalno porabo energije. Projekte snujemo natančno in premišljeno. Rešitve v energetiki so lahko različne in posledično na dolgi rok pomenijo manjše ali večje prihranke. Zato smo sestavili strokovno in izkušeno ekipo ljudi, ki iz različnih zornih kotov pregleda objekt, naredi posnetek stanja in predlog projektov za izboljšanje učinkovitosti.

PROEN d.o.o. Žlogarjeva 17, 2000 Maribor

T: 02 620 33 82 F: 02 620 33 81 M: 030 31 77 31

W: www.proen.si E: info@proen.si

Ekipo, ki ima v povprečju 15 let izkušenj, tako sestavljajo: Simon Ribič, u.d.g.i.s, direktor in vodja projektov Zoran Kukič, komercialni direktor mag. Andrej Krajnc, strokovni svetovalec Sašo Poberžnik, u. d. i. s., projektant Andrej Dojnik, mednarodno certificiran kurjač ter številni preverjeni izvajalci posameznih montažnih del

Brosura proen  
Brosura proen  

Energetika nepremicnin

Advertisement